výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě"

Transkript

1 zpráva výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

2

3 OBSAH 01 Základní informace 4 02 Vize, poslání, cíle a hodnoty 5 03 Historie 6 04 Slovo předsedy a ředitelů 8 05 Služby v číslech 9 06 Finanční zpráva Příloha k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora Poděkování 33 Přílohy A Mapa center 34 B Organizační struktura 35 C adresář 36

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE 01 Název organizace: Sdružení Podané ruce, o.s. Adresa: Francouzská 36, Brno IČ: Registrace MV ČR: ze dne Číslo registrace: II/s-OS/ /94-R Právní forma a typ organizace: právnická osoba - občanské sdružení Členství v organizacích: Asociace nestátních organizací (A.N.O.), České fórum pro rozvoj spolupráce (FoRS) Bankovní spojení a číslo účtu Sberbank CZ, a.s., č. ú /6800 Valná hromada: MUDr. Jiří Dolák, Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Ivan Havel, Mgr. Božena Havlová, Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Margareta Hvížďová, Mgr. Marek Jargus, Mgr. Ivana Kuchařová, Bc. Pavel Novák, MUDr. Jana Novotná, Marisa Perelló, Pavel Petřík, Mgr. Tomáš Přikryl, Mgr. Jaromír Smejkal, Bc. Olga Šustrová, Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Radovan Voříšek, MUDr. Miroslava Zavřelová Předseda sdružení: Bc. Pavel Novák Místopředseda sdružení: Ing. Radovan Voříšek Dozorčí rada: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Mgr. Božena Havlová, Mgr. Miroslav Charvát, Ph. D., Mgr. Marek Jargus, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Zora Prosková, Mgr. Jaromír Smejkal, JUDr. Petr Smejkal, MUDr. Miroslava Zavřelová Předseda dozorčí rady: JUDr. Petr Smejkal Místopředseda dozorčí rady: MUDr. Zora Prosková Čestní členové: Ing. Petr Žáček, Mgr. Ivana Bartošíková, PhDr. Anton Polák, Ing. Jan Doležal, Mgr. Jindřich Vobořil Vedení organizace: Předseda, organizační ředitel: Bc. Pavel Novák Odborný ředitel Divize I.: MUDr. Jiří Dolák Odborný ředitel Divize II.: Mgr. Lukáš C. Hrubý Zástupce organizačního ředitele: Mgr. et Mgr. Helena Rampachová (aktuální k )

5 Vize, poslání, cíle a hodnoty 02 VIZE Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, k ochraně lidských práv, rozvoji občanské společnosti, vytváření prostoru k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. Přispívat k prevenci závislostí vytvářením nezávislého, svobodného prostředí. POSLÁNÍ Pomáhat lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. CÍLE Chceme poskytovat kvalitní služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciální péče, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. Chceme prostřednictvím zázemí profesionální organizace, která je nepostradatelným partnerem institucí a aktérů v oblasti prevence a léčby závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží, uspokojovat celospolečenskou poptávku po kvalitních sociálních a zdravotnických službách. HODNOTY A PRINCIPY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍ SLUŽBY SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE Základní lidské etické principy, tolerance, respekt, empatie, otevřenost, důvěra, inovativnost a tvořivost, týmová práce a profesionalita. Odvaha a vytrvalost být a provázet na cestě ke svobodě. 5

6 HISTORIE V roce 1984 vzniká tajná spontánní a neformální skupina fungující na principu svépomoci. Část lidí z této skupiny prožila svoji drogovou kariéru. V roce 1991 je založena Nadace Podané ruce. V následujících letech od prvního resocializačního programu pro dlouhodobě závislé na Moravě jsou datovány začátky prvních terénních aktivit na Moravě. V Olomouci je otevřeno první K - centrum. V roce 1993 je zahájena kontaktní práce v Brně v prostorách, které Podaným rukám věnoval řád Milosrdných bratří V roce 1994 je založeno občanské sdružení - Sdružení Podané ruce, o.s. a přebírá všechny aktivity nadace. V tomto roce je zahájena činnost centra Prevence v Brně ve spolupráci se Školským úřadem Brno. V roce 1996 otevíráme terapeutickou komunitu Podcestný Mlýn v Kostelním Vydří. Pokračuje pomoc při zakládání drogových služeb na Moravě, spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi, městy, okresními úřady, školskými úřady a dalšími státními institucemi. V roce 1998 zahajujeme program Denního psychoterapeutického sanatoria Elysium v Brně a služeb Péče o klienty v konfliktu se zákonem (Drogové služby ve vězení) pro brněnský region. V roce 1999 otevíráme Doléčovací centrum Jamtana v Brně. Zahajujeme činnost Institutu vzdělávání v oblasti drogových závislostí (I.E.S.). V roce 2000 dochází k oddělení kontaktního centra od terénních služeb v Brně, zřizujeme metadonovou ambulanci při DPS Elysium. Jako další otevíráme Kontaktní centrum Charáč v Uherském Hradišti Zahajujeme program Prevence zneužívání syntetických drog. Otevíráme kontaktní centrum ve Znojmě (KC Netopeer ) a kontaktní centrum v Prostějově (KC Želva). V letech 2002 a 2003 zahajuje činnost psychiatrická ambulance v Brně a v Olomouci je zahájen provoz centra Práce s klientem v konfliktu se zákonem a Programů terénní práce v Olomouci jako samostatných středisek. V roce 2004 a 2005 realizujeme mezinárodní projekt Breaking the Circle v Kábulu (Afghánistán), projekt je podporován z fondů Evropské unie Přijímáme dvě nová střediska Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Víceúčelovou drogovou službu v Blansku. Tím začíná nová etapa sdružení přestává být pouze drogovou organizací, rozšiřuje nabídku svých služeb i o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM). Zakládáme drogovou službu ve Vyškově. V roce 2007 do sítě služeb přibývá NZDM KudyKam v Olomouci. Rok 2008 je rokem příprav ke vzniku divizí. Registrujeme nové služby - Ambulanci adiktologie v Olomouci, NZDM Prostějov, Terénní programy Olomouc pro práci s dětmi a mládeží, Poradenské centrum Pasáž. V roce 2009 dochází k upevnění divizní struktury. Všechny naše drogové služby jsou úspěšně certifikovány. Zaměřujeme se na lokality výrazně ohrožené sociální exkluzí. Věnujeme se nejen drogovým závislostem, ale závislostem jako širšímu fenoménu (alkohol, gambling), rozvíjíme pracovní strategie v zacházení s komplikovanými závislostmi. V roce 2010 nastupuje dosavadní výkonný předseda sdružení Jindřich Vobořil na pozici výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a národního protidrogového koordinátora, do funkce předsedy sdružení je zvolen Pavel Novák. V tomto roce realizujeme projekt výzkumu prevalence hepatitidy typu C. Zahajujeme projekt Case management (koordinované péče) pro dlouhodobé klienty. Realizujeme projekt Lokální partnerství v Olomouci. Ambulance adiktologie se etabluje jako jediné zařízení v Olomouckém kraji nabízející specializované služby pro hazardní hráče V Brně na Vídeňské vzniká díky realizaci myšlenky přestěhování metadonové substituce ucelený komplex nízkoprahových služeb. Propojení centra Pasáž s Case - managementem se stává základem pro komplexní péči pro uživatele nealkoholových drog v Brně. Pokračuje naše úsilí o rozvoj služeb pro děti a mládež v divizi Olomouckého a Zlínského kraje. Připravujeme vznik nové organizační struktury ve sdružení vznik samostatných oddělení. Přípravami 6

7 vrcholí období změny sdružení z organizace zabývající se nejprve pouze drogovými závislostmi přes organizaci zabývající se závislostmi látkového i nelátkového typu až po organizaci, která kromě prevence a léčby závislostí v nejširším smyslu poskytuje také nabídku nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Od dochází k připravované organizační změně ve sdružení dosavadní členění sdružení podle regionálního principu je změněno založením samostatných oddělení, ve kterých jsou seskupeny služby podle svého zaměření. Vrcholí tak také vývoj sdružení v oblasti práce s dětmi a mládeží od prvního NZDM v roce 2006 až po vytvoření samostatného oddělení Prevence a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v roce Rozvíjíme dále práci v oblasti gamblingu a projekty ve vyloučených lokalitách: úspěšně dokončujeme projekt Lokální partnerství v Olomouci. Projekt vyúsťuje v navazující projekt komunitní práce v romské lokalitě. Podobně zaměřeným projektem v regionu Brna je započetí práce na vytvoření Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě v Brně. Úspěšně realizujeme jednání k převzetí NZDM Nitka a Terénních programů Šumpersko, daří se nám připravit převzetí obou těchto programů. Mnoho času věnujeme sledování vývoje nutnosti transformace občanského sdružení do organizace jiného typu a přípravě na tuto změnu. 7

8 SLOVO PŘEDSEDY A ŘEDITELŮ 04 Vážení kolegové ze sdružení i z partnerských organizací, vážení donoři, podporovatelé a příznivci naší práce, dovolte nám zhodnotit uplynulý rok 2012, který pro nás probíhal ve znamení několika priorit: První oblastí byl rozvoj práce v oblasti gamblingu. Patologické hráčství se postupem času ukázalo být jedním z témat, která aktuálně reagují na situaci ve společnosti a jsou oblastí, která nám ukazuje možnost potřebného rozšíření naší práce. V oblasti gamblingu jsme věnovali úsilí vytvoření strategie jak ven, tak i dovnitř sdružení prosazování tématu, oslovení měst a ostatních donorů, výběr a proškolení našich zaměstnanců pro práci s patologickými hráči, tvorba krajských projektů apod. Podobně výrazným tématem se ukázalo být téma rozvoje práce ve vyloučených lokalitách: úspěšně jsme realizovali projekt Lokální partnerství v Olomouci, projekt ve finále vyústil v navazující projekt komunitní práce v romské lokalitě v Olomouci. Podobně zaměřeným projektem v regionu Brna pak bylo započetí práce na vytvoření Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě v Brně jedná se o centrum poskytující nízkoprahovou substituční terapii, testování na infekční choroby, případovou a komunitní práci ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb a důležitou preventivní práci zaměřenou na aktivní vyhledávání a podchycení místních dětí a mládeže. Mezi naše další aktivity v roce 2012 patřilo úspěšné zakončení jednání týkajících se Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nitka v Zábřehu a Mohelnici a Terénních programů Šumpersko, kde se nám podařilo připravit vše k převzetí provozování těchto programů od předchozího poskytovatele. Kromě činností zaměřených ven ze sdružení jsme věnovali mnoho pozornosti také změnám uvnitř organizace: od došlo k připravované změně organizační struktury. Dřívější čistě regionální princip, který členil služby sdružení do dvou divizí podle místa působení Jihomoravské a Olomoucko-Zlínské, byl upraven a nově byla ustanovena oddělení, sdružující v sobě služby podobného charakteru a zaměření. Vznikla tak čtyři oddělení našich služeb: Oddělení kontaktních služeb v Jihomoravském kraji, sdružující naše nízkoprahové adiktologické služby (kontaktní a terénní služby) v regionu Jihomoravského kraje, Oddělení Adiktologických služeb, sdružující služby léčby a následné péče pro osoby s problémem se závislostí v regionu Jihomoravského kraje (oddělení jsou sdružena v Divizi odborných služeb I.) a Oddělení adiktologických služeb pro Olomoucký a Zlínský kraj, sdružující nízkoprahová zařízení a zařízení pro léčbu a následnou péči, a samostatné Oddělení prevence a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jakožto oddělení čistě nedrogové (oddělení jsou sdružena v Divizi odborných služeb II.). Administrativní a správní zázemí organizace tvoří Oddělení provozní a Oddělení ekonomické (oddělení jsou sdružena v Divizi organizační). Vznikem oddělení jsme završili období proměny sdružení z organizace zabývající se zpočátku především drogovými závislostmi, přes organizaci zabývající se závislostmi látkového i nelátkového typu, až po organizaci, která kromě prevence a léčby závislostí v nejširším smyslu poskytuje také nabídku nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Více pozornosti jsme také věnovali oblasti posílení firemní a komunikační kultury. Tento úkol vyplynul zejména ze zmíněné změny organizační struktury, kdy bylo třeba nastavit nové komunikační toky ve sdružení. Mnoho času nám vzalo také zjišťování informací a sledování vývoje kolem přijetí nového Občanského zákoníku, kterým se mají zrušit občanská sdružení. Dlouhou dobu nebylo jasné, zda nový Občanský zákoník bude skutečně přijat a vejde v platnost. Nyní, v okamžiku, kdy píšeme toto úvodní slovo, už víme, že zákoník začne platit od a to pro nás znamená nutnost transformace občanského sdružení do organizace jiného typu. Dalším důležitým úkolem pro nás zůstává intenzivnější práce na změně vnímání sdružení ze strany veřejnosti i kolegů z odborné obce: jak už bylo zmíněno, sdružení už dávno není pouze drogovou organizací. Už více jak 5 let poskytujeme i služby zcela nedrogové nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či centrum prevence. Přesto pro veřejnosti zůstává obraz sdružení stále pevně spjatý s injekčními stříkačkami. Proto jsme započali spolupráci v oblasti public relations, jejímž výsledkem má být public relations ve kvalitě i kvantitě, kterou si sdružení vzhledem ke své více než dvacetileté existenci, vzhledem k rozšíření ve čtyřech krajích a vzhledem k více než 25 registrovaným službám, které poskytuje svým klientům, více než zaslouží. Budeme rádi, pokud nám i nadále v našem úsilí zachováte svou přízeň. Pavel Novák Jiří Dolák Lukáš Carlos Hrubý Helena Rampachová 8

9 SLUŽBY V ČÍSLECH 05 Souhrnné základní statistické údaje o službách Sdružení Podané ruce, o.s. v roce 2012 (srovnání za poslední 3 roky) Rozpočet služby Počet kontaktů Počet kontaktů s klienty ve vazbě nebo výkonu trestu Počet klientů ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody Počet klientů Počet vydaných injekčních setů Počet lůžkodnů Počet klientů v postpenitenciární péči Počet úvazků Počet kontaktů s klienty v postpenitenciární péči DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB I. Oddělení kontaktních služeb v Jihomoravském kraji Terénní programy Brno a Kontaktní centrum Vídeňská Rozpočet služby Počet úvazků 11,52 11,29 11,38 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů

10 Víceúčelová drogová služba Blansko Rozpočet služby Počet úvazků 2,53 2,58 2,46 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů Drogová služba Vyškov Rozpočet služby Počet úvazků 2,81 2,17 2,15 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů

11 Kontaktní centrum Netopeer (Znojmo) Rozpočet služby Počet úvazků 3,36 3,03 2,69 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů Oddělení adiktologických služeb Doléčovací centrum Jamtana Rozpočet služby Počet úvazků 4,58 4,29 4,32 Počet klientů Počet lůžkodnů Počet kontaktů

12 Drogové služby ve vězení Brno Rozpočet služby Počet úvazků 3,87 4,01 3,96 Počet klientů ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody Počet kontaktů s klienty ve vazbě nebo výkonu trestu Počet klientů v postpenitenciární péči Počet kontaktů s klienty v postpenitenciární péči Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium Rozpočet služby Počet úvazků 6,12 6,22 6,70 Počet klientů Počet kontaktů

13 Poradenské centrum Pasáž Rozpočet služby Počet úvazků 1,54 2,45 2,77 Počet klientů Počet kontaktů Psychiatrická AT ordinace Rozpočet služby Počet úvazků 1,22 1,14 1,34 Počet klientů Počet kontaktů

14 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Rozpočet služby Počet úvazků 7,98 7,70 8,77 Počet klientů Počet lůžkodnů Počet kontaktů DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB II. Oddělení adiktologických služeb Olomouckého a Zlínského kraje Terénní programy Olomouc Rozpočet služby Počet úvazků 2,92 1,50 3,29 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů

15 Kontaktní centrum Olomouc Rozpočet služby Počet úvazků 4,57 4,64 4,30 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů Kontaktní centrum Prostějov Rozpočet služby Počet úvazků 3,06 3,48 3,28 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů KC

16 Kontaktní centrum Charáč (Uherské Hradiště) Rozpočet služby Počet úvazků 4,32 3,94 3,91 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů Ambulance adiktologie Rozpočet služby Počet úvazků 1,34 2,42 3,55 Počet klientů Počet kontaktů

17 Práce s klienty v konfliktu se zákonem (Olomouc) Rozpočet služby Počet úvazků 2,52 2,06 2,05 Počet klientů ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody Počet kontaktů s klienty ve vazbě nebo výkonu trestu Počet klientů v postpenitenciární péči Počet kontaktů s klienty v postpenitenciární péči Oddělení NZDM a primární prevence Terénní programy Olomouc pro děti a mládež Rozpočet služby Počet úvazků 1,00 0,62 0,75 Počet klientů Počet kontaktů

18 Terénní programy Prostějov (pro děti a mládež) Rozpočet služby Počet úvazků 1,14 1,24 0,99 Počet klientů Počet kontaktů NZDM Olomouc Rozpočet služby Počet úvazků 4,93 4,00 4,34 Počet klientů Počet kontaktů

19 NZDM Prostějov Rozpočet služby Počet úvazků 4,23 4,18 3,94 Počet klientů Počet kontaktů NZDM Blansko Rozpočet služby Počet úvazků 4,57 4,62 4,65 Počet klientů Počet kontaktů

20 Rozpočet služby Počet kontaktů v rámci školní docházky selektivní primární prevence Počet kontaktů v rámci školní docházky všeobecná primární prevence Počet kontaktů mimo školní docházku Počet klientů v rámci školní docházky všeobecná primární prevence Počet klientů v rámci školní docházky selektivní primární prevence počet klientů osob mimo školní docházku Počet úvazků Centrum prevence Rozpočet služby Počet úvazků 3,60 3,26 3,85 Počet klientů v rámci školní docházky všeobecná primární prevence Počet kontaktů v rámci školní docházky všeobecná primární prevence Počet klientů v rámci školní docházky selektivní primární prevence Počet kontaktů v rámci školní docházky selektivní primární prevence Počet klientů osob mimo školní docházku Počet kontaktů - mimo školní docházku

21 DIVIZE OSTATNÍCH SLUŽEB Eikon sociálně terapeutická dílna Rozpočet služby Počet úvazků 1,89 2,14 2,51 Počet klientů Počet kontaktů

22 Rozpočet realizovaných kurzů Počet absolventů Vzdělávací centrum I.E.S. Vzdělávací centrum Grantové centrum Počet realizovaných kurzů Počet absolventů akr. kurzů/ vydaných osvědčení Realizované ESF a EU projekty Partnerství v projektech Case management (OP LZZ) Lokální partnerství (OP LZZ) Studium prevence sociálně patologických jevů (OP VK) SYPREDOS (Norské fondy) NETAD (OP VK) Studium prevence sociálně patologických jevů (OP LZZ) První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny (OP LZZ) NETAD (OP VK) Inwork (Grundtvig) 22

23 Finanční zpráva 06 Hospodaření (skladba nákladů a výnosů v tis.kč) VÝNOSY Dotace státní Úřad vlády MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZ Ministerstvo zdravotnictví 807 MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 690 MSp Ministerstvo spravedlnosti 541 Dotace územně správních celků Krajské úřady Statutární město Brno Statutární město Olomouc 544 Ostatní Městské úřady Granty Granty ČR a EU 20 Fondy EU Ostatní výnosy Tržby za prodej výrobků a zboží 849 Tržby z prodeje služeb Změna stavu zásob -129 Příjmy od klientů Dary Tržby za prodej majetku 95 Použití dotací a grantů na odpisy 268 Ostatní 155 Výnosy celkem Komentář: V jednotlivých nákladových kapitolách jsou uvedeny pouze nákladové položky nad 100 tis. Kč. Přibližně tis. Kč z celkových nákladů tvoří hospodářsko-správní náklady, tj. cca 14,6 % celkových nákladů. Z toho tis. Kč jsou náklady osobní. Ostatní náklady jsou náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb, a to buď přímo nebo nepřímo, např. přes vzdělávání pracovníků vykonávajících činnost v těchto službách. Finanční zpráva Sdružení Podané ruce,o.s. NÁKLADY Materiál a prodané zboží Zdravotnický materiál Kancelářské potřeby 267 DHIM 731 PHM 207 Materiál pro sport. a soc. činnost 169 Potraviny pro klienty 490 Energie Voda 310 Elektrická energie 628 Plyn 508 Pára Opravy 397 Budovy 194 Auta, přístroje a zařízení 203 Cestovné 779 ČR 693 Zahraniční 86 Reprezentace a nedaňová propagace 63 Ostatní služby Nájemné Odvoz a likvidace odpadů 78 Služby klientům 139 Telefon, internet, poštovné 707 Leasing 261 Pronájem místností, pozemků, předmětů, aj. 45 Tisky a grafické práce 232 Vzdělávání zaměstnanců 876 Ekonomické a právní služby 299 Náklady na lektory 574 Partner v projektu 361 IT, software a webové služby 344 Výdaje na ostatní služby Osobní náklady Hrubé mzdy OON Zákonné pojištění Odpisy 449 Zůstatková cena prodaného majetku 1 Ostatní náklady 301 Pojistné aut, majetku a soc. služeb 113 Ostatní provozní náklady 188 Náklady celkem

24 Druh majetku PZ Přírůstek Úbytek KZ 1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dopravní prostředky Vybavení Budovy a stavby Pozemky Přehled dlouhodobého majetku (v pořizovacích cenách, tis. Kč) Poznámka k 1. a 2.: Součástí tabulky je majetek evidovaný na podrozvahových účtech a Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 381 Hospodářský výsledek před zdaněním 139 A. Čistý peněžní tok z provozních činností Úpravy o nepeněžní operace celkem -618 Odpisy stálých aktiv 454 Změna zůstatků rezerv 0 Změna stavu opravných položek z hosp. činnosti Změna zůstatků časového rozlišení nákladů, výnosů a dohadných účtů Jiné nepeněžní operace celkem odpisy z dotací účtované do výnosů věcné dary účtované do výnosů 0 Změna potřeby pracovního kapitálu celkem Změna stavu pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků -292 Změna stavu zásob 151 Změna stavu krátkodobého finančního majetku Zaplacená daň z příjmů celkem 0 B. Investiční činnost -125 Změna stálých aktiv celkem -125 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý hmotný majetek -125 Pořízení finančního majetku 0 C. Finanční činnost 114 Změna stavu dlouhodobých závazků 104 Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů 104 Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací celkem Změny stavu jmění -11 Peněžní změny stavu fondů 21 Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na konci období Přehled o peněžních příjmech a výdajích 24

25 aktiva Stav Stav Stálá aktiva celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oběžná aktiva celkem Zásoby celkem Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě 23 0 Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi SZ a veřejného ZP 1 0 Daň z příjmů 1 1 Ostatní daně a poplatky 0 0 Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozpočtem ÚSC Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám 0-3 Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Peníze na cestě 0 0 Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní 0 0 AKTIVA celkem Rozvaha (v celých tis.kč) 25

26 PASIVA Stav Stav Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Cizí zdroje celkem Rezervy celkem 0 0 Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Závazky k institucím SZ a veřejného ZP 0 18 Daň z příjmů 0 0 Ostatní přímé daně 1 8 Ostatní daně a poplatky 1 2 Daň z přidané hodnoty Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu 0 31 Jiné závazky 0 0 Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 Dohadné účty pasivní Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní 0 0 PASIVA celkem

27 Výsledovka (Stav k poslednímu dni účetního období v celých tis. Kč) NÁKLADY hlavní činnost hospodářská činnost celkem Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky celkem Daň silniční Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky celkem Ostatní pokuty a penále Úroky Odpis nedobytné pohledávky Kurzové ztráty Dary Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba OP a rezerv celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného majetku Tvorba rezerv a opravných položek Náklady celkem

28 VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem hlavní činnost hospodářská činnost celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu výrobků Ostatní výnosy celkem Úroky Kurzové zisky Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek, přijaté příspěvky celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku Zúčtování opravných položek Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním hlavní činnost hospodářská činnost celkem Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění

29 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, Brno IČO Organizace registrována u Ministerstva vnitra ČR pod č. j.: II/s-OS/ /94-R. Právní forma: občanské sdružení Účel, pro který byla zřízena: prevence a léčba drogových i nedrogových závislostí, práce s dětmi a mládeží Datum vzniku právní subjektivity: Statutární orgán: předseda sdružení Bc. Pavel Novák, za jeho nepřítomnosti jej zastupuje odborný ředitel Dozorčí rada: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Mgr. Božena Havlová, Mgr. Miroslav Charvát, Ph. D., Mgr. Marek Jargus, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Zora Prosková, Mgr. Jaromír Smejkal, JUDr. Petr Smejkal, MUDr. Miroslava Zavřelová Zakladatelé: Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., Petr Žáček, MUDr. Jana Novotná, Mgr. Zuzana Starostová Vkladem do vlastního jmění byl převod budovy TK Podcestný mlýn, Kostelní Vydří 64, která byla majetkem Nadace Podané ruce ve výši pořizovací ceny ,- Kč. Hlavní činnost: zřizování a provoz příslušných zařízení léčebné a sociální pomoci, poradenská, osvětová činnost. Hospodářská činnost: služby s příslušnými živnostenskými oprávněními, tj.: pořádání kurzů, výroba a prodej dárkových předmětů, nákup a prodej zboží, pořádání kulturních akcí, vydavatelství. 1. Vedení účetnictví, účetní metody, způsoby účtování, oceňování, odpisové metody, přepočty měn Sdružení Podané ruce, o. s. (dále jen SPR): Vedlo v účetním období 2012 účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů, a to elektronicky v programu firmy VEMA, doklady jsou uloženy v archivu Francouzská 36, Brno. Provádí účtování materiálu dle způsobu B. Třídí hmotný a nehmotný majetek do odpisových skupin dle zákona 586/1992 Sb., doba odepisování je stanovena dle téhož zákona. Zaúčtování odpisů na majetku pořízeného z dotací a grantů provádí dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy. Způsob tvorby a výše opravných položek: opravné položky byly tvořeny v souladu s 8c zákona č. 593/1992 Sb. Způsob tvorby rezerv: nebyly tvořeny. Oceňuje jednotlivé složky majetku a závazků pořizovací cenou (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby), reprodukční cenou (majetek nabytý bezúplatně, příchovky zvířat), vlastními náklady (majetek vytvořený vlastní činností), nominální hodnotou (peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky). K přepočtům měn používá kurzy ČNB daného pracovního dne (bankovní výpisy, granty) nebo kurz ze smlouvy - stálý kurz (granty). 2. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti SPR eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů ve výši 1 tis. Kč. SPR nemá závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. Závazek z titulu DPH činil k tis. Kč. Se souhlasem FÚ byl zaplacen Závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění k činí 18 tis. Kč. Závazky byly uhrazeny dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více