výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě"

Transkript

1 zpráva výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

2

3 OBSAH 01 Základní informace 4 02 Vize, poslání, cíle a hodnoty 5 03 Historie 6 04 Slovo předsedy a ředitelů 8 05 Služby v číslech 9 06 Finanční zpráva Příloha k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora Poděkování 33 Přílohy A Mapa center 34 B Organizační struktura 35 C adresář 36

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE 01 Název organizace: Sdružení Podané ruce, o.s. Adresa: Francouzská 36, Brno IČ: Registrace MV ČR: ze dne Číslo registrace: II/s-OS/ /94-R Právní forma a typ organizace: právnická osoba - občanské sdružení Členství v organizacích: Asociace nestátních organizací (A.N.O.), České fórum pro rozvoj spolupráce (FoRS) Bankovní spojení a číslo účtu Sberbank CZ, a.s., č. ú /6800 Valná hromada: MUDr. Jiří Dolák, Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Ivan Havel, Mgr. Božena Havlová, Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, Margareta Hvížďová, Mgr. Marek Jargus, Mgr. Ivana Kuchařová, Bc. Pavel Novák, MUDr. Jana Novotná, Marisa Perelló, Pavel Petřík, Mgr. Tomáš Přikryl, Mgr. Jaromír Smejkal, Bc. Olga Šustrová, Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Radovan Voříšek, MUDr. Miroslava Zavřelová Předseda sdružení: Bc. Pavel Novák Místopředseda sdružení: Ing. Radovan Voříšek Dozorčí rada: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Mgr. Božena Havlová, Mgr. Miroslav Charvát, Ph. D., Mgr. Marek Jargus, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Zora Prosková, Mgr. Jaromír Smejkal, JUDr. Petr Smejkal, MUDr. Miroslava Zavřelová Předseda dozorčí rady: JUDr. Petr Smejkal Místopředseda dozorčí rady: MUDr. Zora Prosková Čestní členové: Ing. Petr Žáček, Mgr. Ivana Bartošíková, PhDr. Anton Polák, Ing. Jan Doležal, Mgr. Jindřich Vobořil Vedení organizace: Předseda, organizační ředitel: Bc. Pavel Novák Odborný ředitel Divize I.: MUDr. Jiří Dolák Odborný ředitel Divize II.: Mgr. Lukáš C. Hrubý Zástupce organizačního ředitele: Mgr. et Mgr. Helena Rampachová (aktuální k )

5 Vize, poslání, cíle a hodnoty 02 VIZE Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, k ochraně lidských práv, rozvoji občanské společnosti, vytváření prostoru k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. Přispívat k prevenci závislostí vytvářením nezávislého, svobodného prostředí. POSLÁNÍ Pomáhat lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. CÍLE Chceme poskytovat kvalitní služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciální péče, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. Chceme prostřednictvím zázemí profesionální organizace, která je nepostradatelným partnerem institucí a aktérů v oblasti prevence a léčby závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží, uspokojovat celospolečenskou poptávku po kvalitních sociálních a zdravotnických službách. HODNOTY A PRINCIPY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍ SLUŽBY SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE Základní lidské etické principy, tolerance, respekt, empatie, otevřenost, důvěra, inovativnost a tvořivost, týmová práce a profesionalita. Odvaha a vytrvalost být a provázet na cestě ke svobodě. 5

6 HISTORIE V roce 1984 vzniká tajná spontánní a neformální skupina fungující na principu svépomoci. Část lidí z této skupiny prožila svoji drogovou kariéru. V roce 1991 je založena Nadace Podané ruce. V následujících letech od prvního resocializačního programu pro dlouhodobě závislé na Moravě jsou datovány začátky prvních terénních aktivit na Moravě. V Olomouci je otevřeno první K - centrum. V roce 1993 je zahájena kontaktní práce v Brně v prostorách, které Podaným rukám věnoval řád Milosrdných bratří V roce 1994 je založeno občanské sdružení - Sdružení Podané ruce, o.s. a přebírá všechny aktivity nadace. V tomto roce je zahájena činnost centra Prevence v Brně ve spolupráci se Školským úřadem Brno. V roce 1996 otevíráme terapeutickou komunitu Podcestný Mlýn v Kostelním Vydří. Pokračuje pomoc při zakládání drogových služeb na Moravě, spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi, městy, okresními úřady, školskými úřady a dalšími státními institucemi. V roce 1998 zahajujeme program Denního psychoterapeutického sanatoria Elysium v Brně a služeb Péče o klienty v konfliktu se zákonem (Drogové služby ve vězení) pro brněnský region. V roce 1999 otevíráme Doléčovací centrum Jamtana v Brně. Zahajujeme činnost Institutu vzdělávání v oblasti drogových závislostí (I.E.S.). V roce 2000 dochází k oddělení kontaktního centra od terénních služeb v Brně, zřizujeme metadonovou ambulanci při DPS Elysium. Jako další otevíráme Kontaktní centrum Charáč v Uherském Hradišti Zahajujeme program Prevence zneužívání syntetických drog. Otevíráme kontaktní centrum ve Znojmě (KC Netopeer ) a kontaktní centrum v Prostějově (KC Želva). V letech 2002 a 2003 zahajuje činnost psychiatrická ambulance v Brně a v Olomouci je zahájen provoz centra Práce s klientem v konfliktu se zákonem a Programů terénní práce v Olomouci jako samostatných středisek. V roce 2004 a 2005 realizujeme mezinárodní projekt Breaking the Circle v Kábulu (Afghánistán), projekt je podporován z fondů Evropské unie Přijímáme dvě nová střediska Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Víceúčelovou drogovou službu v Blansku. Tím začíná nová etapa sdružení přestává být pouze drogovou organizací, rozšiřuje nabídku svých služeb i o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM). Zakládáme drogovou službu ve Vyškově. V roce 2007 do sítě služeb přibývá NZDM KudyKam v Olomouci. Rok 2008 je rokem příprav ke vzniku divizí. Registrujeme nové služby - Ambulanci adiktologie v Olomouci, NZDM Prostějov, Terénní programy Olomouc pro práci s dětmi a mládeží, Poradenské centrum Pasáž. V roce 2009 dochází k upevnění divizní struktury. Všechny naše drogové služby jsou úspěšně certifikovány. Zaměřujeme se na lokality výrazně ohrožené sociální exkluzí. Věnujeme se nejen drogovým závislostem, ale závislostem jako širšímu fenoménu (alkohol, gambling), rozvíjíme pracovní strategie v zacházení s komplikovanými závislostmi. V roce 2010 nastupuje dosavadní výkonný předseda sdružení Jindřich Vobořil na pozici výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a národního protidrogového koordinátora, do funkce předsedy sdružení je zvolen Pavel Novák. V tomto roce realizujeme projekt výzkumu prevalence hepatitidy typu C. Zahajujeme projekt Case management (koordinované péče) pro dlouhodobé klienty. Realizujeme projekt Lokální partnerství v Olomouci. Ambulance adiktologie se etabluje jako jediné zařízení v Olomouckém kraji nabízející specializované služby pro hazardní hráče V Brně na Vídeňské vzniká díky realizaci myšlenky přestěhování metadonové substituce ucelený komplex nízkoprahových služeb. Propojení centra Pasáž s Case - managementem se stává základem pro komplexní péči pro uživatele nealkoholových drog v Brně. Pokračuje naše úsilí o rozvoj služeb pro děti a mládež v divizi Olomouckého a Zlínského kraje. Připravujeme vznik nové organizační struktury ve sdružení vznik samostatných oddělení. Přípravami 6

7 vrcholí období změny sdružení z organizace zabývající se nejprve pouze drogovými závislostmi přes organizaci zabývající se závislostmi látkového i nelátkového typu až po organizaci, která kromě prevence a léčby závislostí v nejširším smyslu poskytuje také nabídku nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Od dochází k připravované organizační změně ve sdružení dosavadní členění sdružení podle regionálního principu je změněno založením samostatných oddělení, ve kterých jsou seskupeny služby podle svého zaměření. Vrcholí tak také vývoj sdružení v oblasti práce s dětmi a mládeží od prvního NZDM v roce 2006 až po vytvoření samostatného oddělení Prevence a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v roce Rozvíjíme dále práci v oblasti gamblingu a projekty ve vyloučených lokalitách: úspěšně dokončujeme projekt Lokální partnerství v Olomouci. Projekt vyúsťuje v navazující projekt komunitní práce v romské lokalitě. Podobně zaměřeným projektem v regionu Brna je započetí práce na vytvoření Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě v Brně. Úspěšně realizujeme jednání k převzetí NZDM Nitka a Terénních programů Šumpersko, daří se nám připravit převzetí obou těchto programů. Mnoho času věnujeme sledování vývoje nutnosti transformace občanského sdružení do organizace jiného typu a přípravě na tuto změnu. 7

8 SLOVO PŘEDSEDY A ŘEDITELŮ 04 Vážení kolegové ze sdružení i z partnerských organizací, vážení donoři, podporovatelé a příznivci naší práce, dovolte nám zhodnotit uplynulý rok 2012, který pro nás probíhal ve znamení několika priorit: První oblastí byl rozvoj práce v oblasti gamblingu. Patologické hráčství se postupem času ukázalo být jedním z témat, která aktuálně reagují na situaci ve společnosti a jsou oblastí, která nám ukazuje možnost potřebného rozšíření naší práce. V oblasti gamblingu jsme věnovali úsilí vytvoření strategie jak ven, tak i dovnitř sdružení prosazování tématu, oslovení měst a ostatních donorů, výběr a proškolení našich zaměstnanců pro práci s patologickými hráči, tvorba krajských projektů apod. Podobně výrazným tématem se ukázalo být téma rozvoje práce ve vyloučených lokalitách: úspěšně jsme realizovali projekt Lokální partnerství v Olomouci, projekt ve finále vyústil v navazující projekt komunitní práce v romské lokalitě v Olomouci. Podobně zaměřeným projektem v regionu Brna pak bylo započetí práce na vytvoření Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě v Brně jedná se o centrum poskytující nízkoprahovou substituční terapii, testování na infekční choroby, případovou a komunitní práci ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb a důležitou preventivní práci zaměřenou na aktivní vyhledávání a podchycení místních dětí a mládeže. Mezi naše další aktivity v roce 2012 patřilo úspěšné zakončení jednání týkajících se Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nitka v Zábřehu a Mohelnici a Terénních programů Šumpersko, kde se nám podařilo připravit vše k převzetí provozování těchto programů od předchozího poskytovatele. Kromě činností zaměřených ven ze sdružení jsme věnovali mnoho pozornosti také změnám uvnitř organizace: od došlo k připravované změně organizační struktury. Dřívější čistě regionální princip, který členil služby sdružení do dvou divizí podle místa působení Jihomoravské a Olomoucko-Zlínské, byl upraven a nově byla ustanovena oddělení, sdružující v sobě služby podobného charakteru a zaměření. Vznikla tak čtyři oddělení našich služeb: Oddělení kontaktních služeb v Jihomoravském kraji, sdružující naše nízkoprahové adiktologické služby (kontaktní a terénní služby) v regionu Jihomoravského kraje, Oddělení Adiktologických služeb, sdružující služby léčby a následné péče pro osoby s problémem se závislostí v regionu Jihomoravského kraje (oddělení jsou sdružena v Divizi odborných služeb I.) a Oddělení adiktologických služeb pro Olomoucký a Zlínský kraj, sdružující nízkoprahová zařízení a zařízení pro léčbu a následnou péči, a samostatné Oddělení prevence a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jakožto oddělení čistě nedrogové (oddělení jsou sdružena v Divizi odborných služeb II.). Administrativní a správní zázemí organizace tvoří Oddělení provozní a Oddělení ekonomické (oddělení jsou sdružena v Divizi organizační). Vznikem oddělení jsme završili období proměny sdružení z organizace zabývající se zpočátku především drogovými závislostmi, přes organizaci zabývající se závislostmi látkového i nelátkového typu, až po organizaci, která kromě prevence a léčby závislostí v nejširším smyslu poskytuje také nabídku nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Více pozornosti jsme také věnovali oblasti posílení firemní a komunikační kultury. Tento úkol vyplynul zejména ze zmíněné změny organizační struktury, kdy bylo třeba nastavit nové komunikační toky ve sdružení. Mnoho času nám vzalo také zjišťování informací a sledování vývoje kolem přijetí nového Občanského zákoníku, kterým se mají zrušit občanská sdružení. Dlouhou dobu nebylo jasné, zda nový Občanský zákoník bude skutečně přijat a vejde v platnost. Nyní, v okamžiku, kdy píšeme toto úvodní slovo, už víme, že zákoník začne platit od a to pro nás znamená nutnost transformace občanského sdružení do organizace jiného typu. Dalším důležitým úkolem pro nás zůstává intenzivnější práce na změně vnímání sdružení ze strany veřejnosti i kolegů z odborné obce: jak už bylo zmíněno, sdružení už dávno není pouze drogovou organizací. Už více jak 5 let poskytujeme i služby zcela nedrogové nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či centrum prevence. Přesto pro veřejnosti zůstává obraz sdružení stále pevně spjatý s injekčními stříkačkami. Proto jsme započali spolupráci v oblasti public relations, jejímž výsledkem má být public relations ve kvalitě i kvantitě, kterou si sdružení vzhledem ke své více než dvacetileté existenci, vzhledem k rozšíření ve čtyřech krajích a vzhledem k více než 25 registrovaným službám, které poskytuje svým klientům, více než zaslouží. Budeme rádi, pokud nám i nadále v našem úsilí zachováte svou přízeň. Pavel Novák Jiří Dolák Lukáš Carlos Hrubý Helena Rampachová 8

9 SLUŽBY V ČÍSLECH 05 Souhrnné základní statistické údaje o službách Sdružení Podané ruce, o.s. v roce 2012 (srovnání za poslední 3 roky) Rozpočet služby Počet kontaktů Počet kontaktů s klienty ve vazbě nebo výkonu trestu Počet klientů ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody Počet klientů Počet vydaných injekčních setů Počet lůžkodnů Počet klientů v postpenitenciární péči Počet úvazků Počet kontaktů s klienty v postpenitenciární péči DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB I. Oddělení kontaktních služeb v Jihomoravském kraji Terénní programy Brno a Kontaktní centrum Vídeňská Rozpočet služby Počet úvazků 11,52 11,29 11,38 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů

10 Víceúčelová drogová služba Blansko Rozpočet služby Počet úvazků 2,53 2,58 2,46 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů Drogová služba Vyškov Rozpočet služby Počet úvazků 2,81 2,17 2,15 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů

11 Kontaktní centrum Netopeer (Znojmo) Rozpočet služby Počet úvazků 3,36 3,03 2,69 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů Oddělení adiktologických služeb Doléčovací centrum Jamtana Rozpočet služby Počet úvazků 4,58 4,29 4,32 Počet klientů Počet lůžkodnů Počet kontaktů

12 Drogové služby ve vězení Brno Rozpočet služby Počet úvazků 3,87 4,01 3,96 Počet klientů ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody Počet kontaktů s klienty ve vazbě nebo výkonu trestu Počet klientů v postpenitenciární péči Počet kontaktů s klienty v postpenitenciární péči Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium Rozpočet služby Počet úvazků 6,12 6,22 6,70 Počet klientů Počet kontaktů

13 Poradenské centrum Pasáž Rozpočet služby Počet úvazků 1,54 2,45 2,77 Počet klientů Počet kontaktů Psychiatrická AT ordinace Rozpočet služby Počet úvazků 1,22 1,14 1,34 Počet klientů Počet kontaktů

14 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Rozpočet služby Počet úvazků 7,98 7,70 8,77 Počet klientů Počet lůžkodnů Počet kontaktů DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB II. Oddělení adiktologických služeb Olomouckého a Zlínského kraje Terénní programy Olomouc Rozpočet služby Počet úvazků 2,92 1,50 3,29 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů

15 Kontaktní centrum Olomouc Rozpočet služby Počet úvazků 4,57 4,64 4,30 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů Kontaktní centrum Prostějov Rozpočet služby Počet úvazků 3,06 3,48 3,28 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů KC

16 Kontaktní centrum Charáč (Uherské Hradiště) Rozpočet služby Počet úvazků 4,32 3,94 3,91 Počet klientů Počet kontaktů Počet vydaných injekčních setů Ambulance adiktologie Rozpočet služby Počet úvazků 1,34 2,42 3,55 Počet klientů Počet kontaktů

17 Práce s klienty v konfliktu se zákonem (Olomouc) Rozpočet služby Počet úvazků 2,52 2,06 2,05 Počet klientů ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody Počet kontaktů s klienty ve vazbě nebo výkonu trestu Počet klientů v postpenitenciární péči Počet kontaktů s klienty v postpenitenciární péči Oddělení NZDM a primární prevence Terénní programy Olomouc pro děti a mládež Rozpočet služby Počet úvazků 1,00 0,62 0,75 Počet klientů Počet kontaktů

18 Terénní programy Prostějov (pro děti a mládež) Rozpočet služby Počet úvazků 1,14 1,24 0,99 Počet klientů Počet kontaktů NZDM Olomouc Rozpočet služby Počet úvazků 4,93 4,00 4,34 Počet klientů Počet kontaktů

19 NZDM Prostějov Rozpočet služby Počet úvazků 4,23 4,18 3,94 Počet klientů Počet kontaktů NZDM Blansko Rozpočet služby Počet úvazků 4,57 4,62 4,65 Počet klientů Počet kontaktů

20 Rozpočet služby Počet kontaktů v rámci školní docházky selektivní primární prevence Počet kontaktů v rámci školní docházky všeobecná primární prevence Počet kontaktů mimo školní docházku Počet klientů v rámci školní docházky všeobecná primární prevence Počet klientů v rámci školní docházky selektivní primární prevence počet klientů osob mimo školní docházku Počet úvazků Centrum prevence Rozpočet služby Počet úvazků 3,60 3,26 3,85 Počet klientů v rámci školní docházky všeobecná primární prevence Počet kontaktů v rámci školní docházky všeobecná primární prevence Počet klientů v rámci školní docházky selektivní primární prevence Počet kontaktů v rámci školní docházky selektivní primární prevence Počet klientů osob mimo školní docházku Počet kontaktů - mimo školní docházku

21 DIVIZE OSTATNÍCH SLUŽEB Eikon sociálně terapeutická dílna Rozpočet služby Počet úvazků 1,89 2,14 2,51 Počet klientů Počet kontaktů

22 Rozpočet realizovaných kurzů Počet absolventů Vzdělávací centrum I.E.S. Vzdělávací centrum Grantové centrum Počet realizovaných kurzů Počet absolventů akr. kurzů/ vydaných osvědčení Realizované ESF a EU projekty Partnerství v projektech Case management (OP LZZ) Lokální partnerství (OP LZZ) Studium prevence sociálně patologických jevů (OP VK) SYPREDOS (Norské fondy) NETAD (OP VK) Studium prevence sociálně patologických jevů (OP LZZ) První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny (OP LZZ) NETAD (OP VK) Inwork (Grundtvig) 22

23 Finanční zpráva 06 Hospodaření (skladba nákladů a výnosů v tis.kč) VÝNOSY Dotace státní Úřad vlády MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZ Ministerstvo zdravotnictví 807 MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 690 MSp Ministerstvo spravedlnosti 541 Dotace územně správních celků Krajské úřady Statutární město Brno Statutární město Olomouc 544 Ostatní Městské úřady Granty Granty ČR a EU 20 Fondy EU Ostatní výnosy Tržby za prodej výrobků a zboží 849 Tržby z prodeje služeb Změna stavu zásob -129 Příjmy od klientů Dary Tržby za prodej majetku 95 Použití dotací a grantů na odpisy 268 Ostatní 155 Výnosy celkem Komentář: V jednotlivých nákladových kapitolách jsou uvedeny pouze nákladové položky nad 100 tis. Kč. Přibližně tis. Kč z celkových nákladů tvoří hospodářsko-správní náklady, tj. cca 14,6 % celkových nákladů. Z toho tis. Kč jsou náklady osobní. Ostatní náklady jsou náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb, a to buď přímo nebo nepřímo, např. přes vzdělávání pracovníků vykonávajících činnost v těchto službách. Finanční zpráva Sdružení Podané ruce,o.s. NÁKLADY Materiál a prodané zboží Zdravotnický materiál Kancelářské potřeby 267 DHIM 731 PHM 207 Materiál pro sport. a soc. činnost 169 Potraviny pro klienty 490 Energie Voda 310 Elektrická energie 628 Plyn 508 Pára Opravy 397 Budovy 194 Auta, přístroje a zařízení 203 Cestovné 779 ČR 693 Zahraniční 86 Reprezentace a nedaňová propagace 63 Ostatní služby Nájemné Odvoz a likvidace odpadů 78 Služby klientům 139 Telefon, internet, poštovné 707 Leasing 261 Pronájem místností, pozemků, předmětů, aj. 45 Tisky a grafické práce 232 Vzdělávání zaměstnanců 876 Ekonomické a právní služby 299 Náklady na lektory 574 Partner v projektu 361 IT, software a webové služby 344 Výdaje na ostatní služby Osobní náklady Hrubé mzdy OON Zákonné pojištění Odpisy 449 Zůstatková cena prodaného majetku 1 Ostatní náklady 301 Pojistné aut, majetku a soc. služeb 113 Ostatní provozní náklady 188 Náklady celkem

24 Druh majetku PZ Přírůstek Úbytek KZ 1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dopravní prostředky Vybavení Budovy a stavby Pozemky Přehled dlouhodobého majetku (v pořizovacích cenách, tis. Kč) Poznámka k 1. a 2.: Součástí tabulky je majetek evidovaný na podrozvahových účtech a Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 381 Hospodářský výsledek před zdaněním 139 A. Čistý peněžní tok z provozních činností Úpravy o nepeněžní operace celkem -618 Odpisy stálých aktiv 454 Změna zůstatků rezerv 0 Změna stavu opravných položek z hosp. činnosti Změna zůstatků časového rozlišení nákladů, výnosů a dohadných účtů Jiné nepeněžní operace celkem odpisy z dotací účtované do výnosů věcné dary účtované do výnosů 0 Změna potřeby pracovního kapitálu celkem Změna stavu pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků -292 Změna stavu zásob 151 Změna stavu krátkodobého finančního majetku Zaplacená daň z příjmů celkem 0 B. Investiční činnost -125 Změna stálých aktiv celkem -125 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý hmotný majetek -125 Pořízení finančního majetku 0 C. Finanční činnost 114 Změna stavu dlouhodobých závazků 104 Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů 104 Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací celkem Změny stavu jmění -11 Peněžní změny stavu fondů 21 Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na konci období Přehled o peněžních příjmech a výdajích 24

25 aktiva Stav Stav Stálá aktiva celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oběžná aktiva celkem Zásoby celkem Materiál na skladě Výrobky Zboží na skladě 23 0 Pohledávky celkem Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi SZ a veřejného ZP 1 0 Daň z příjmů 1 1 Ostatní daně a poplatky 0 0 Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozpočtem ÚSC Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám 0-3 Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách Peníze na cestě 0 0 Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní 0 0 AKTIVA celkem Rozvaha (v celých tis.kč) 25

26 PASIVA Stav Stav Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Cizí zdroje celkem Rezervy celkem 0 0 Dlouhodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Závazky k institucím SZ a veřejného ZP 0 18 Daň z příjmů 0 0 Ostatní přímé daně 1 8 Ostatní daně a poplatky 1 2 Daň z přidané hodnoty Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu 0 31 Jiné závazky 0 0 Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 Dohadné účty pasivní Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní 0 0 PASIVA celkem

27 Výsledovka (Stav k poslednímu dni účetního období v celých tis. Kč) NÁKLADY hlavní činnost hospodářská činnost celkem Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky celkem Daň silniční Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky celkem Ostatní pokuty a penále Úroky Odpis nedobytné pohledávky Kurzové ztráty Dary Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba OP a rezerv celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného majetku Tvorba rezerv a opravných položek Náklady celkem

28 VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem hlavní činnost hospodářská činnost celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu výrobků Ostatní výnosy celkem Úroky Kurzové zisky Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek, přijaté příspěvky celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku Zúčtování opravných položek Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním hlavní činnost hospodářská činnost celkem Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění

29 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, Brno IČO Organizace registrována u Ministerstva vnitra ČR pod č. j.: II/s-OS/ /94-R. Právní forma: občanské sdružení Účel, pro který byla zřízena: prevence a léčba drogových i nedrogových závislostí, práce s dětmi a mládeží Datum vzniku právní subjektivity: Statutární orgán: předseda sdružení Bc. Pavel Novák, za jeho nepřítomnosti jej zastupuje odborný ředitel Dozorčí rada: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Mgr. Božena Havlová, Mgr. Miroslav Charvát, Ph. D., Mgr. Marek Jargus, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Zora Prosková, Mgr. Jaromír Smejkal, JUDr. Petr Smejkal, MUDr. Miroslava Zavřelová Zakladatelé: Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., Petr Žáček, MUDr. Jana Novotná, Mgr. Zuzana Starostová Vkladem do vlastního jmění byl převod budovy TK Podcestný mlýn, Kostelní Vydří 64, která byla majetkem Nadace Podané ruce ve výši pořizovací ceny ,- Kč. Hlavní činnost: zřizování a provoz příslušných zařízení léčebné a sociální pomoci, poradenská, osvětová činnost. Hospodářská činnost: služby s příslušnými živnostenskými oprávněními, tj.: pořádání kurzů, výroba a prodej dárkových předmětů, nákup a prodej zboží, pořádání kulturních akcí, vydavatelství. 1. Vedení účetnictví, účetní metody, způsoby účtování, oceňování, odpisové metody, přepočty měn Sdružení Podané ruce, o. s. (dále jen SPR): Vedlo v účetním období 2012 účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů, a to elektronicky v programu firmy VEMA, doklady jsou uloženy v archivu Francouzská 36, Brno. Provádí účtování materiálu dle způsobu B. Třídí hmotný a nehmotný majetek do odpisových skupin dle zákona 586/1992 Sb., doba odepisování je stanovena dle téhož zákona. Zaúčtování odpisů na majetku pořízeného z dotací a grantů provádí dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy. Způsob tvorby a výše opravných položek: opravné položky byly tvořeny v souladu s 8c zákona č. 593/1992 Sb. Způsob tvorby rezerv: nebyly tvořeny. Oceňuje jednotlivé složky majetku a závazků pořizovací cenou (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby), reprodukční cenou (majetek nabytý bezúplatně, příchovky zvířat), vlastními náklady (majetek vytvořený vlastní činností), nominální hodnotou (peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky). K přepočtům měn používá kurzy ČNB daného pracovního dne (bankovní výpisy, granty) nebo kurz ze smlouvy - stálý kurz (granty). 2. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti SPR eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů ve výši 1 tis. Kč. SPR nemá závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. Závazek z titulu DPH činil k tis. Kč. Se souhlasem FÚ byl zaplacen Závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění k činí 18 tis. Kč. Závazky byly uhrazeny dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. za rok 2011

Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. za rok 2011 Výroční zpráva Sdružení Podané ruce, o.s. za rok 2011 na cestě ke svobodě 3 OBSAH Základní informace 4 Vize, poslání a cíle 4 Historie 5 Slovo odborného ředitele 6 Slovo oblastního ředitele 8 Služby v

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více