Program kongresu (Aktuální verze k s výhradou změn a úprav)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program kongresu (Aktuální verze k 6.5.2011 s výhradou změn a úprav)"

Transkript

1 Program kongresu (Aktuální verze k s výhradou změn a úprav) Středa 25. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je firma Johnson&Johnson Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace posterové sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) SEKCE LÉKAŘŮ Čtvrtek 26. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3 poschodí) Instalace posterové sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Káva před zahájením kongresu (foyer Prague A-D, foyer Budapest, foyer Belvedere) Výdej certifikátů za jednodenní účast 26. května Zahájení kongresu Vyhlášení ceny mladých chirurgů, Představení nových knižních publikací z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Předsedající: Ryska M, Krška Z, Šváb J, Škochová D PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ (Tycho/Kepler, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který bude po skončení kongresu pro účely dalšího studia zveřejněn na webových stránkách kongresu (www.prazskechirurgickedny.cz/2011) PROGRAMOVÝ BLOK I POSUNY V OTEVŘENÉ CHIRURGII I. Předsedající: Krška Z, Třeška V, Ryska M 1. Vyžádaná přednáška zahraničního hosta 2. CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ ADENOKARCINOMŮ DISTÁLNÍHO JÍCNU, JUNKČNÍ ZÓNY A ŢALUDKU Krška Z

2 I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 3. VÝZNAM HODNOCENÍ KVALITY ŢIVOTA PO LÉČBĚ KARCINOMU PANKREATU Ryska M, Pohnán R, Bieberová L Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha 4. KOMBINOVANÉ VÝKONY U ANEURYZMAT ABDOMINÁLNÍ AORTY Třeška V, Čertík B, Šulc R, Moláček J, Houdek K Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni 5. TIMING RESEKCE JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Skalický T, Třeška V Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni Přestávka občerstvení s kávou (Meridián, foyer Lobby, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK II PROBLEMATIKA PORANĚNÍ V OBLASTI LOKTE Předsedající: Havránek P, Zeman M, Burget F 6. PORANĚNÍ V OBLASTI LOKTE Burget F, Kudrna K I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 7. ZLOMENINY V OBLASTI LOKTE V DĚTSKÉM VĚKU Havránek P Klinika dětské traumatologie, FTN, Praha 8. PORANĚNÍ CÉV V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU Moláček J, Třeška V, Čertík B, Křiţan J, Šulc R, Čechura M, Houdek K, Fichtl J, Naršanská A Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň 9. ZLOMENINA OKOVCE LOKETNÍ KOSTI OPERAČNÍ LÉČBA NA I. CHIRURGICKÉ KLINICE VFN Paclík A, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 10. ODTRŢENÍ DISTÁLNÍHO ÚPONU M.BICEPS BRACHII Sedlář M, Zeman M, Burget F I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 11. KOMPLIKACE HOJENÍ ZLOMENINY BÉRCE-PAKLOUB kazuistika Baňař P I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 12. KOREKČNÍ OSTEOTOMIE DISTÁLNÍHO RADIA Kraus J, Kebrle R I. chirurgická klinika a 1. LF, Praha Ústav chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou Satelitní symposium pořádané firmou Covidien ECE (Tycho/Kepler, 3. poschodí) Přestávka s občerstvením pro účastníky symposia Covidien ECE (Tycho/Kepler, 3. poschodí) Valná hromada České chirurgické společnosti ČLS JEP (Tycho/Keller, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK III POSUNY V LAPAROSKOPICKÉ CHIRURGII Předsedající: Krška Z, Šváb J, Ulrych J Vyžádaná přednáška zahraničního hosta

3 14. MOŢNOSTI LAPAROSKOPIE U RETROPERITONEALNÍCH TUMORŮ Krška Z, Michalský D, I. chirurgická klinika I. LF UK a VFN, Praha 15. INDIKACE K LAPAROSKOPICKÉ VERSUS LAPAROTOMICKÉ SPLENEKTOMII Ulrych J, Hoskovec D, Krška Z, Konířová E 1/ I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 1/ I. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha 16. JE VELIKOST UMORU LIMITUJÍCÍM FAKTOREM V INDIKACI K LAPAROSKOPICKÉ ADRENALEKTOMII? Michalský D I. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha 17. KONVERSE LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONU NAŠE ZKUŠENOSTI Herdegen P, Hoferka P, Chirurgická klinika 1.LF UK a FTN, Praha 18. LRYGB VLIV NA DIABETES 2.TYPU Vraný M, Man M, Manová B Chirurgické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou 19. CHIRURGICKÁ LÉČBA CUKROVKY 2. TYPU Hrubý M, Hain J, Švehlová D Chirurgické oddělení, Panochova nemocnice Turnov Přestávka občerstvení s kávou (Meridián, foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorovaná přednáška firmy Medin (Tycho/Kepler, 3. poschodí) KRÁTKÝ REKONSTRUKČNÍ HŘEB PFN MEDIN Mikla R PROGRAMOVÝ BLOK IV NEOBVYKLÉ NÁLEZY A KOMPLIKACE Předsedající: Šimša J, Hoskovec D, Čapov I VZÁCNĚJŠÍ LOKALIZACE GIST Čapov I, Ţák J, Hermannová M 1/, Wechsler J, Vlček P, Jeřábek J, Chovanec Z, Lenz J 1/ I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA, Brno, 1/ Patologicko-anatomický ústav LF MU a FNUSA, Brno 21. NEOBVYKLÉ NÁLEZY A KOMPLIKACE ANEB "ZE ŢIVOTA OKRESNÍHO PRACOVIŠTĚ" Šimša J Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 22. BURKITTŮV LYMFOM CÉKA JAKO VZÁCNÁ PŘÍČINA NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Klos D, Halama J, Chudáček J, Neoral Č I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci 23. PRIMÁRNÍ LYMFOM ŢALUDKU PENETRUJÍCÍ DO SLEZINY, SLINIVKY A PŘÍČNÉHO TRAČNÍKU Lochman P 1,2/, Leško M 2/, Páral J 1,2/ 1/ Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové, 2/ Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 24. PŘÍPAD MECHANICKÉHO ILEU DOKONANÉHO TABLETOU Tralgitu SR 100 ZAKLÍNĚNOU V REKTU POSTIŢENÉM KARCINOMEM. Milan Kaška 1, Petr Hofmann 2, Martin Oberreiter 1 1 Chirurgická klinika FN a Katedra chirurgie LF UK, 2 Radiologická klinika FN,

4 Hradec Králové 25. ADRENOKORTIKÁLNY KARCINÓM PRAVEJ NADOBLIČKY KOMPLIKOVANÝ PĽÚCNOU EMBÓLIOU PRI TROMBÓZE DOLNEJ DUTEJ ŢILY Straka M, Bulejčík J, Baník M, Čech B, Soumarová R Chirurgické oddělení NsP Nový Jičín, Onkocentrum J.G.Mendela 26. PROGNOSTICKÉ A PREDIKTIVNÍ FAKTORY V CHIRURGII KARCINOMU PANKREATU OD HISTOPATOLOGIE K PROTEOMICE Klos D, Dţubák P, Srovnal J, Loveček M, Benedíková A, Radová L, Hajdúch M, Havlík R, Neoral Č I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci, Laboratoř experimentální medicíny, Institut molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci 27. PORUCHY HOJENÍ ANASTOMOS REKTA Polanecký O, Hladík P, Skořepa J, Adámek S III. chirurgická klinika FN Motol, Praha 28. LONGOVA METODA OPERACE HEMOROIDŮ A ANÁLNÍCH PROLAPSŮ DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY A KOMPLIKACE Černý S, Král J,Šebesta Z Chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku, 29. NEZVYČAJNÝ NÁLEZ PRI SERIOVEJ FRAKTURE REBIER KAZUISTIKA Rindoš R, Kubas V, Ondrášová L 1/ Chirurgická klinika a 1/ Klinika anesteziologie a intenzívnej medicíny, Ústredná vojenská nemocnica Fakultná nemocnica, Ruţomberok, SR Diskuse (20 min.) Závěr prvního kongresového dne Kongresový společenský večer (Clarion, foyer Lobby, 3. poschodí) Pátek 27. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Výdej certifikátů PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ (Tycho/Kepler, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK V NOVINKY V LÉČBĚ ZLOMENIN HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Předsedající: Pavelka T, Douša P, Kudrna K IPSILATERÁLNÍ ZLOMENINY HORNÍHO KONCE A DIAFÝZY FEMURU Douša P, Pavelka T, Krbec M, Skála-Rosenbaum J Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 31. PROBLEMATIKA SUBTROCHANTERICKÝCH ZLOMENIN Rypl A Oddělení úrazové chirurgie, České Budějovice 32. OSTEOSYTÉZA ZLOMENIN PROXIMÁLNÍHO FEMURU POMOCÍ IMPLANTÁTU PFN A S AUGMENTACÍ Pavelka T, Salášek M Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň 33. ENDOPROTETICKÉ OŠETŘENÍ ZLOMENIN TROCHANTERICKÉHO MASIVU Kudrna K I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

5 34. JE NUTNÉ DISTÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ U VŠECH TROCHANTERICKÝCH ZLOMENIN? Skála-Rosenbaum J, Bartoška R, Douša P Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 35. REVERZNÍ ZLOMENINY TROCHANTERICKÉHO MASIVU Volf V I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 36. ZLOMENINA PROXIMÁLNÍHO FEMURU A DISTÁLNÍHO HUMERU JAKO SOUČÁST DĚTSKÉHO POLYTRAUMATU Křiváček A, Kopačka P Oddělení úrazové a plastické chirurgie, CDT, Nemocnice České Budějovice, a.s Přestávka občerstvení s kávou (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK VI POSUNY V OTEVŘENÉ CHIRURGII II. Předsedající: Schutzner J, Lischke R, Trča S MIVAT OPERÁCIE ŠTÍTNEJ ŢLAZY. Marko Ľ., Vladovič P. OMICHE, FNsP FD Roosevelta, B. Bystrica, Slovenská republika 38. HISTORIE A SOUČASNOST OPERAČNÍ LÉČBY MYASTHENIA GRAVIS A THYMOMÚ Schützner J, Tvrdoň J, Stolz A, Šimonek J, Pozniak J, Lischke R III. chirurgická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha 39. ROZSAH VÝKONŮ PŘI OPERACÍCH V DUTINĚ HRUDNÍ Lischke R III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol 40. PORANĚNÍ BRÁNICE S PŘESUNEM ORGÁNŮ JAKO VZÁCNÁ KOMPLIKACE RFA METASTÁZY JATER Krška Z, Hořejš J, Hoskovec D, Frýba V I. chirurgická klinika I. LF UK a VFN, Praha, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 41. NEOBVYKLÉ NÁDORY PLIC SARKOMATOIDNÍ KARCINOM Szkorupa M 1/, Bohanes T 1/, Klein J 1/, Neoral Č 1/, Kolek V 2/, Grygarková I 2/, Flodr P 3/, Zálešák B 4/ 1/ I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc 2/ Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc 3/ Ústav patologie LF UP Olomouc 4/ Oddělení plastické a estetické chirurgie FN a LF UP Olomouc 42. PLICNÍ METASTAZEKTOMIE KLASICKY NEBO TORAKOSKOPICKY? Zajak J, Pafko P, Stolz A, Schützner J, Lischke R III. chirurgická klinika 1. LFUK a FNM, Praha 43. NOVINKY V CHIRURGII PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK Libánský P, Lischke R, Naňka O, Tvrdoň J, Adámek S III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM Praha, Anatomický ústav 1. LF UK Praha Přestávka oběd (Restaurant Veduta, 2. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK VII PERIOPERAČNÍ INTENZIVNÍ PÉČE Předsedající: Vyhnánek F, Výborný, Charvát D 44. EMPIRICKÁ ANTIMIKROBIÁLNÍ LÉČBA NITROBŘIŠNÍCH INFEKCÍ

6 U CHIRURGICKÉHO NEMOCNÉHO /ROLE TOBRAMYCINU/ Vyhnánek F 1/, Adámková V 2/ 1/ Chirurgická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha, 2/ Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, Klinická mikrobiologie a ATB centrum, VFN, Praha 45. WARFARIN A AKUTNÍ VÝKON Kříţ P KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha 46. TRAUMATICKÁ A OPERAČNÍ ZÁTĚŢ ORGANISMU Bříza J I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 47. PROBLEMATIKA DELIRANTNÍCH STAVŮ NA CHIRURGICKÉ JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE Schneiderová M, Výborný J I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 48. POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE A OPERAČNÍ VÝKON Jindrová B KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha 49. KONTINUÁLNÍ ELIMINAČNÍ METODY V LÉČBĚ AKUTNÍHO RENÁLNÍHO SELHÁNÍ PACIENTŮ NA CHIRURGICKÉM JIP Charvát D, Hviţď R, Uchytil Z, Bakosová M I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 50. POOPERAČNÍ ANALGEZIE PO HRUDNÍCH VÝKONECH REVIEW Michálek P KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha 51. VYBRANÉ POOPERAČNÍ UKAZATELE KVALITY CHIRURGICKÉ TERAPIE KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU NA CHIRURGICKÉ KLINICE LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ V LETECH 2006 AŢ M. Kaška, Eva Bakalová, Prokop Homola, Milan Chobola Chirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, přednosta prof. Ferko 52. FAST TRACK PO OPERACÍCH NA TENKÉM STŘEVĚ Čech P, Procházková M Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice s Poliklinikou Praha Diskuse (20 min.) Zhodnocení a závěr kongresu Předsedající: Krška Z

7 PARALELNÍ PROGRAM KONFERENCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ Středa 25. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je firma Johnson&Johnson Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace posterové sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Čtvrtek 26. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3 poschodí) Instalace posterové sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Káva před zahájením kongresu (foyer Prague A-D, foyer Budapest, foyer Belvedere) Výdej certifikátů za jednodenní účast 26. května Zahájení kongresu Vyhlášení ceny mladých chirurgů Předsedající: Ryska M, Krška Z, Šváb J, Škochová D PROGRAM KONFERENCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I Předsedající: Škochová D, Opatřilová G OŠETŘOVATELSTVÍ A SV. ANEŢKA ČESKÁ Škochová D VFN, Praha 2. PLASTICKÁ OPERACE HORNÍCH KONČETIN KAZUISTIKA Hübschmanová E, Stříţková K 3. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ PO ZLOMENINÁCH HORNÍHO KONCE KOSTI STEHENNÍ Malíková M, Navrátilová J, 4. FYZIOTERAPIE U ZLOMENIN PROXIMÁLNÍHO FEMURU Nováková P, Štěpánková E

8 Přestávka občerstvení s kávou (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II Předsedající: Brzicová V, Zelenková H KOMPLIKOVANÁ, TŘÍŠTIVÁ ZLOMENINA DISTÁLNÍHO BÉRCE KAZUISTIKA Opluštilová M, Gančevová V 6. LEVOSTRANNÁ THORAKOTOMIE S EXSTIRPACÍ TUMORU l.sin HEMITHORAXU Šlaufová I Nemocnice Na Homolce Praha 7. POUŢITÍ REKUPERAČNÍCH SETŮ U PACIENTŮ PO TEP KYČELNÍCH A KOLENNÍCH KLOUBŮ Vinklerová V Vojenská nemocnice Olomouc 8. OBSESE Honzák R (30 min.) Přestávka na oběd (Restaurant Veduta, 2. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III Předsedající: Trnková H, Slámová P PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V OŠETŘOVATELSTVÍ Šustek P Právnická fakulta UK Praha (45 min.) 10. PROBLEMATIKA ZLOMENÍN KRČKA STEHENNEJ KOSTI A IC RIEŠENIE V KONTEXTE PREVENCIE A INTERVENCIÍ SESTRY Vaňová B, Feltovičová M FNsP J. A. Reimana, Prešov, SR 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁTĚŢ VŠEOBECNÝCH SESTER NA CHIRURGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH Jordánková A, Kotková K Přestávka občerstvení s kávou (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV Předsedající: Dolejší L, Solnařová L PODIEL SESTRY PŘI PREVENCII ÚRAZOV U DETÍ V PREDŠKOLSKOM VEKU Tereková J, Zgrochová I FNsP J. A. Reimana, Prešov, SR 13. PLOCHÁ NOHA Holubová M CTO České Budějovice 14. MEDICÍNA OD POČÁTKU VĚKU PO SOUČASNOST Duchková J, Opatřilová G 15. KONFLIKTNÍ LIDÉ A JEJICH BOLAVÁ DUŠE Chalupová L

9 Krajská nemocnice Liberec a.s Závěr prvního konferenčního dne Kongresový společenský večer (Clarion, foyer Lobby, 3. poschodí) Pátek 27. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Výdej certifikátů PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V Předsedající: Jindráková M, Součková M PROGRAM TRANSPLANTACE TENKÉHO STŘEVA (SBTx) Bassettová M IKEM, Praha 17. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ S KOMPLIKACEMI PO RESEKČNÍCH VÝKONECH SLINIVCE BŘIŠNÍ Ďurkačová L, Bednářová D FN Olomouc 18. ADULT BABY SYNDROM A JINÉ ZVLÁŠTNOSTI LIDSKÉ SEXUALITY Weiss P (30 min.) 19. OŠETROVATELSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI S TUPÝM PORANENÍM BRUCHA Gajdošová D, Hudecová M DFNsP Banská Bystrica, SR 20. OPERACE KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU METODOU SILS Z POHLEDU PERIOPERAČNÍ SESTRY Vaňková R, Bundová J Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Přestávka občerstvení s kávou (Meridián, foyer Lobby, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VI Předsedající: Mašková A, Výborná J 21. IMOBILIZAČNÍ SYNDROM Brzicová V, Novotná M 22. KVALITA ŢIVOTA PACIENTŮ SE STOMIÍ Krejčířová K ConvaTec Sponzorovaná přednáška firmy ConvaTec ČR 23. NÁSILÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI Dolejší L 24. VODA A PROBLÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Polanecký V IPVZ Praha (30 min.) Závěrečná diskuse, závěr programu konference nelékařských profesí

10 Přestávka na oběd (Restaurant Veduta, 2. poschodí) POSTEROVÁ SEKCE PŘEHLED POSTEROVÝCH SDĚLENÍ. (Foyer Lobby, 3. poschodí) 1. CHIRURGICKÁ PROBLEMATIKA LÉČBY CHRONICKÉHO TRAUMATICKÉHO HEMOTHORAXU Chudáček J, Bohanes T, Szkorupa M, Klein J, Neoral Č, I. chirurgická klinika FN Olomouc 2. NÁHODNÉ NÁLEZY PŘI PLASTIKÁCH PUPEČNÍCH HERNIÍ Kysučan J, Malý T, Vomáčková K, Neoral Č I. chirurgická klinika FN a UP Olomouc 3. LIEČBA BOLESTI V OBLAST INGUÍNY Pavleová T 1/, Mentel J 2/, Kayser V 3/ 1/ Ústav anatómie SZU, 2/ Klinika telovýchovného lekárstava UK, 3/ Klinika fyziatrie a rehabilitácie Kramáre, Bratislava 4. SLIPPING ADJUSTABILNÍ BANDÁŢE ŢALUDKU SPRÁVNÁ DIAGNÓZA A LÉČBA Švehlová D, Hrubý M Chirurgické oddělení Panochova nemocnice Turnov s.r.o.

11

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Program kongresu Středa 30. května 18.00 21.00 Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) 18.00 22.00 Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) 18.00 21.00 Instalace posterové sekce

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

V. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

V. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají V. TRAUMATOLOGICKÝ

Více

Registrace (Foyer recepce, přízemí) 17.00 22.00 Dodavatelem sjezdových tašek pro účastníky je Pfizer, partner XVI. Pražských chirurgických dnů 2009

Registrace (Foyer recepce, přízemí) 17.00 22.00 Dodavatelem sjezdových tašek pro účastníky je Pfizer, partner XVI. Pražských chirurgických dnů 2009 Program kongresu Aktualizace 6.května 2009 Středa 13. května 17.00 19.00 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Salonek Vienna, 1. poschodí) Registrace (Foyer recepce, přízemí) 17.00 22.00

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010)

Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010) Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010) Středa 12. května 17.00 19.30 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Restaurant Loreta, 1. poschodí) 17.00 21.00 Registrace (Foyer recepce, přízemí)

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z.

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I.

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I. ÚTERÝ, 26.01.2016 Dopoledne 08:30-12:00 13. Sympozium NOVINKY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONGRESU (Pracovní verze s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONGRESU (Pracovní verze s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONGRESU (Pracovní verze s výhradou dalších změn a úprav) Aktualizace ke dni 16. 11. 2012 Středa 21. listopadu 17.00 20.00 Registrace (Foyer Zenit/Nadir, 3. poschodí) 17.00 21.00 Instalace

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh. Regionální KONGRES 3. 4. 6. 2010 DŘÍTEČ Téma: CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.cz) Organizátor: Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Více

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (Sál Nadir, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav Středa 1. října 18:00 22:00 Registrace 17:00 22:00 Instalace doprovodné výstavy konference 17:30 Schůze výboru Sekce gynekologické

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Předsedající: Pleva L., Zeman M., Vyhnánek F., Krška Z. 1. Metody damage control surgery v úrazové chirurgii. Pleva L., TC FN Ostrava (15 min.

Předsedající: Pleva L., Zeman M., Vyhnánek F., Krška Z. 1. Metody damage control surgery v úrazové chirurgii. Pleva L., TC FN Ostrava (15 min. Program sjezdu sekce lékařů Středa 8. října 14.00 18.00 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Salonek Quadrant, 3. poschodí) Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) 17.00 23.00 Dodavatelem

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XVIII. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 29. 29. listopadu

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizovaná a konečná verze ke dni 15. května 2014) SEKCE LÉKAŘŮ Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor University Karlovy Mgr. Dana Jurásková,

Více

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu.

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu. XXIII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hotel AMBASSADOR Národní Dům Karlovy Vary 6. 7. 11. 2015 Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu Varia Program konference: Místo

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

ODBORNÝ PROGRAM VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 16.-18. října 2011 Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E

ODBORNÝ PROGRAM VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 16.-18. října 2011 Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E ODBORNÝ PROGRAM VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 16.-18. října 2011 Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E Prezident kongresu Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. Vědecký

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ČASOVÝ LIMIT PRO JEDNOTLIVOU PŘEDNÁŠKU VČETNĚ DISKUSE: 10 MIN

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. POŘADATELÉ: Sekce diagnostické a

Více

SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI. pořádají

SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI. pořádají SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XIX. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 27. 28. listopadu 2015

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 21. 22. března 2014 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/sad2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 21. 22. 3. 2014, Clarion Congress Hotel Špitálské

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

PROGRAM KONFERENCE. Instalace doprovodné výstavy konference I Kulturní dům Jáchymov. Instalace doprovodné výstavy konference II Kulturní dům Jáchymov

PROGRAM KONFERENCE. Instalace doprovodné výstavy konference I Kulturní dům Jáchymov. Instalace doprovodné výstavy konference II Kulturní dům Jáchymov Čtvrtek 4. prosince PROGRAM KONFERENCE 16.00 20.00 17.00 20.00 Registrace Kulturní dům Jáchymov foyer přízemí Instalace doprovodné výstavy konference I Kulturní dům Jáchymov Pátek 5. prosince 07.30 19.00

Více

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 VÝVOJ MEDIN Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN, a.s. Český výrobce zdravotnických prostředků s tradicí výroby v Novém Městě na Moravě od roku 1949 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN GROUP: MEDIN,

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a oddělení nukleární medicíny Slezské nemocnice Opava Vás srdečně vítají na akci XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

Více

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy 1.2. Kraniofaciální deformity 1.3. Rozštěpové vady obličeje 1.4. Cysty orofaciální oblasti 1.5. Záněty

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Základy chirurgie ruky

Základy chirurgie ruky Pořadatel: Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Oddělení plastické chirurgie Základy chirurgie ruky 8.-9. 11. 2014 Děkujeme za podporu a vstřícnost Univerzitě

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ Oddělení centrálních sálů a sterilizace, Chirurgická klinika FN Hradec, Katedra chirurgie LF UK v Hradci, Sekce intenzivní péče České chirurgické společnosti ČLS JEP,ČLK a ČAS pořádá: II. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Urgentní medicína 2013

Urgentní medicína 2013 15. výročí oboru urgentní medicíny 10 let ZZS Moravskoslezského kraje Park Inn by Radisson Ostrava 8. 10. 10. 2013 Urgentní medicína 2013 1 Program Úterý 8. 10. 2013 Konferenční sál Sophora Workshop na

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

11. ANESTEZIOLOGICKÉ DNY NA HOMOLCE

11. ANESTEZIOLOGICKÉ DNY NA HOMOLCE 11. ANESTEZIOLOGICKÉ DNY NA HOMOLCE 25. 26. října 2012 Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Praha 5 PROGRAM KONGRESU 11. ANESTEZIOLOGICKÉ DNY NA HOMOLCE pořádá ARO Nemocnice Na Homolce a Česká společnost

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více