Program kongresu (Aktuální verze k s výhradou změn a úprav)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program kongresu (Aktuální verze k 6.5.2011 s výhradou změn a úprav)"

Transkript

1 Program kongresu (Aktuální verze k s výhradou změn a úprav) Středa 25. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je firma Johnson&Johnson Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace posterové sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) SEKCE LÉKAŘŮ Čtvrtek 26. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3 poschodí) Instalace posterové sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Káva před zahájením kongresu (foyer Prague A-D, foyer Budapest, foyer Belvedere) Výdej certifikátů za jednodenní účast 26. května Zahájení kongresu Vyhlášení ceny mladých chirurgů, Představení nových knižních publikací z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Předsedající: Ryska M, Krška Z, Šváb J, Škochová D PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ (Tycho/Kepler, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který bude po skončení kongresu pro účely dalšího studia zveřejněn na webových stránkách kongresu ( PROGRAMOVÝ BLOK I POSUNY V OTEVŘENÉ CHIRURGII I. Předsedající: Krška Z, Třeška V, Ryska M 1. Vyžádaná přednáška zahraničního hosta 2. CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ ADENOKARCINOMŮ DISTÁLNÍHO JÍCNU, JUNKČNÍ ZÓNY A ŢALUDKU Krška Z

2 I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 3. VÝZNAM HODNOCENÍ KVALITY ŢIVOTA PO LÉČBĚ KARCINOMU PANKREATU Ryska M, Pohnán R, Bieberová L Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha 4. KOMBINOVANÉ VÝKONY U ANEURYZMAT ABDOMINÁLNÍ AORTY Třeška V, Čertík B, Šulc R, Moláček J, Houdek K Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni 5. TIMING RESEKCE JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Skalický T, Třeška V Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni Přestávka občerstvení s kávou (Meridián, foyer Lobby, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK II PROBLEMATIKA PORANĚNÍ V OBLASTI LOKTE Předsedající: Havránek P, Zeman M, Burget F 6. PORANĚNÍ V OBLASTI LOKTE Burget F, Kudrna K I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 7. ZLOMENINY V OBLASTI LOKTE V DĚTSKÉM VĚKU Havránek P Klinika dětské traumatologie, FTN, Praha 8. PORANĚNÍ CÉV V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU Moláček J, Třeška V, Čertík B, Křiţan J, Šulc R, Čechura M, Houdek K, Fichtl J, Naršanská A Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň 9. ZLOMENINA OKOVCE LOKETNÍ KOSTI OPERAČNÍ LÉČBA NA I. CHIRURGICKÉ KLINICE VFN Paclík A, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 10. ODTRŢENÍ DISTÁLNÍHO ÚPONU M.BICEPS BRACHII Sedlář M, Zeman M, Burget F I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 11. KOMPLIKACE HOJENÍ ZLOMENINY BÉRCE-PAKLOUB kazuistika Baňař P I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 12. KOREKČNÍ OSTEOTOMIE DISTÁLNÍHO RADIA Kraus J, Kebrle R I. chirurgická klinika a 1. LF, Praha Ústav chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou Satelitní symposium pořádané firmou Covidien ECE (Tycho/Kepler, 3. poschodí) Přestávka s občerstvením pro účastníky symposia Covidien ECE (Tycho/Kepler, 3. poschodí) Valná hromada České chirurgické společnosti ČLS JEP (Tycho/Keller, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK III POSUNY V LAPAROSKOPICKÉ CHIRURGII Předsedající: Krška Z, Šváb J, Ulrych J Vyžádaná přednáška zahraničního hosta

3 14. MOŢNOSTI LAPAROSKOPIE U RETROPERITONEALNÍCH TUMORŮ Krška Z, Michalský D, I. chirurgická klinika I. LF UK a VFN, Praha 15. INDIKACE K LAPAROSKOPICKÉ VERSUS LAPAROTOMICKÉ SPLENEKTOMII Ulrych J, Hoskovec D, Krška Z, Konířová E 1/ I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 1/ I. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha 16. JE VELIKOST UMORU LIMITUJÍCÍM FAKTOREM V INDIKACI K LAPAROSKOPICKÉ ADRENALEKTOMII? Michalský D I. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha 17. KONVERSE LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONU NAŠE ZKUŠENOSTI Herdegen P, Hoferka P, Chirurgická klinika 1.LF UK a FTN, Praha 18. LRYGB VLIV NA DIABETES 2.TYPU Vraný M, Man M, Manová B Chirurgické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou 19. CHIRURGICKÁ LÉČBA CUKROVKY 2. TYPU Hrubý M, Hain J, Švehlová D Chirurgické oddělení, Panochova nemocnice Turnov Přestávka občerstvení s kávou (Meridián, foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorovaná přednáška firmy Medin (Tycho/Kepler, 3. poschodí) KRÁTKÝ REKONSTRUKČNÍ HŘEB PFN MEDIN Mikla R PROGRAMOVÝ BLOK IV NEOBVYKLÉ NÁLEZY A KOMPLIKACE Předsedající: Šimša J, Hoskovec D, Čapov I VZÁCNĚJŠÍ LOKALIZACE GIST Čapov I, Ţák J, Hermannová M 1/, Wechsler J, Vlček P, Jeřábek J, Chovanec Z, Lenz J 1/ I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA, Brno, 1/ Patologicko-anatomický ústav LF MU a FNUSA, Brno 21. NEOBVYKLÉ NÁLEZY A KOMPLIKACE ANEB "ZE ŢIVOTA OKRESNÍHO PRACOVIŠTĚ" Šimša J Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 22. BURKITTŮV LYMFOM CÉKA JAKO VZÁCNÁ PŘÍČINA NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Klos D, Halama J, Chudáček J, Neoral Č I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci 23. PRIMÁRNÍ LYMFOM ŢALUDKU PENETRUJÍCÍ DO SLEZINY, SLINIVKY A PŘÍČNÉHO TRAČNÍKU Lochman P 1,2/, Leško M 2/, Páral J 1,2/ 1/ Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové, 2/ Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 24. PŘÍPAD MECHANICKÉHO ILEU DOKONANÉHO TABLETOU Tralgitu SR 100 ZAKLÍNĚNOU V REKTU POSTIŢENÉM KARCINOMEM. Milan Kaška 1, Petr Hofmann 2, Martin Oberreiter 1 1 Chirurgická klinika FN a Katedra chirurgie LF UK, 2 Radiologická klinika FN,

4 Hradec Králové 25. ADRENOKORTIKÁLNY KARCINÓM PRAVEJ NADOBLIČKY KOMPLIKOVANÝ PĽÚCNOU EMBÓLIOU PRI TROMBÓZE DOLNEJ DUTEJ ŢILY Straka M, Bulejčík J, Baník M, Čech B, Soumarová R Chirurgické oddělení NsP Nový Jičín, Onkocentrum J.G.Mendela 26. PROGNOSTICKÉ A PREDIKTIVNÍ FAKTORY V CHIRURGII KARCINOMU PANKREATU OD HISTOPATOLOGIE K PROTEOMICE Klos D, Dţubák P, Srovnal J, Loveček M, Benedíková A, Radová L, Hajdúch M, Havlík R, Neoral Č I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci, Laboratoř experimentální medicíny, Institut molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci 27. PORUCHY HOJENÍ ANASTOMOS REKTA Polanecký O, Hladík P, Skořepa J, Adámek S III. chirurgická klinika FN Motol, Praha 28. LONGOVA METODA OPERACE HEMOROIDŮ A ANÁLNÍCH PROLAPSŮ DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY A KOMPLIKACE Černý S, Král J,Šebesta Z Chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku, 29. NEZVYČAJNÝ NÁLEZ PRI SERIOVEJ FRAKTURE REBIER KAZUISTIKA Rindoš R, Kubas V, Ondrášová L 1/ Chirurgická klinika a 1/ Klinika anesteziologie a intenzívnej medicíny, Ústredná vojenská nemocnica Fakultná nemocnica, Ruţomberok, SR Diskuse (20 min.) Závěr prvního kongresového dne Kongresový společenský večer (Clarion, foyer Lobby, 3. poschodí) Pátek 27. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Výdej certifikátů PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ (Tycho/Kepler, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK V NOVINKY V LÉČBĚ ZLOMENIN HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Předsedající: Pavelka T, Douša P, Kudrna K IPSILATERÁLNÍ ZLOMENINY HORNÍHO KONCE A DIAFÝZY FEMURU Douša P, Pavelka T, Krbec M, Skála-Rosenbaum J Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 31. PROBLEMATIKA SUBTROCHANTERICKÝCH ZLOMENIN Rypl A Oddělení úrazové chirurgie, České Budějovice 32. OSTEOSYTÉZA ZLOMENIN PROXIMÁLNÍHO FEMURU POMOCÍ IMPLANTÁTU PFN A S AUGMENTACÍ Pavelka T, Salášek M Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň 33. ENDOPROTETICKÉ OŠETŘENÍ ZLOMENIN TROCHANTERICKÉHO MASIVU Kudrna K I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

5 34. JE NUTNÉ DISTÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ U VŠECH TROCHANTERICKÝCH ZLOMENIN? Skála-Rosenbaum J, Bartoška R, Douša P Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 35. REVERZNÍ ZLOMENINY TROCHANTERICKÉHO MASIVU Volf V I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 36. ZLOMENINA PROXIMÁLNÍHO FEMURU A DISTÁLNÍHO HUMERU JAKO SOUČÁST DĚTSKÉHO POLYTRAUMATU Křiváček A, Kopačka P Oddělení úrazové a plastické chirurgie, CDT, Nemocnice České Budějovice, a.s Přestávka občerstvení s kávou (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK VI POSUNY V OTEVŘENÉ CHIRURGII II. Předsedající: Schutzner J, Lischke R, Trča S MIVAT OPERÁCIE ŠTÍTNEJ ŢLAZY. Marko Ľ., Vladovič P. OMICHE, FNsP FD Roosevelta, B. Bystrica, Slovenská republika 38. HISTORIE A SOUČASNOST OPERAČNÍ LÉČBY MYASTHENIA GRAVIS A THYMOMÚ Schützner J, Tvrdoň J, Stolz A, Šimonek J, Pozniak J, Lischke R III. chirurgická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha 39. ROZSAH VÝKONŮ PŘI OPERACÍCH V DUTINĚ HRUDNÍ Lischke R III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol 40. PORANĚNÍ BRÁNICE S PŘESUNEM ORGÁNŮ JAKO VZÁCNÁ KOMPLIKACE RFA METASTÁZY JATER Krška Z, Hořejš J, Hoskovec D, Frýba V I. chirurgická klinika I. LF UK a VFN, Praha, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 41. NEOBVYKLÉ NÁDORY PLIC SARKOMATOIDNÍ KARCINOM Szkorupa M 1/, Bohanes T 1/, Klein J 1/, Neoral Č 1/, Kolek V 2/, Grygarková I 2/, Flodr P 3/, Zálešák B 4/ 1/ I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc 2/ Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc 3/ Ústav patologie LF UP Olomouc 4/ Oddělení plastické a estetické chirurgie FN a LF UP Olomouc 42. PLICNÍ METASTAZEKTOMIE KLASICKY NEBO TORAKOSKOPICKY? Zajak J, Pafko P, Stolz A, Schützner J, Lischke R III. chirurgická klinika 1. LFUK a FNM, Praha 43. NOVINKY V CHIRURGII PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK Libánský P, Lischke R, Naňka O, Tvrdoň J, Adámek S III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM Praha, Anatomický ústav 1. LF UK Praha Přestávka oběd (Restaurant Veduta, 2. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK VII PERIOPERAČNÍ INTENZIVNÍ PÉČE Předsedající: Vyhnánek F, Výborný, Charvát D 44. EMPIRICKÁ ANTIMIKROBIÁLNÍ LÉČBA NITROBŘIŠNÍCH INFEKCÍ

6 U CHIRURGICKÉHO NEMOCNÉHO /ROLE TOBRAMYCINU/ Vyhnánek F 1/, Adámková V 2/ 1/ Chirurgická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha, 2/ Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, Klinická mikrobiologie a ATB centrum, VFN, Praha 45. WARFARIN A AKUTNÍ VÝKON Kříţ P KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha 46. TRAUMATICKÁ A OPERAČNÍ ZÁTĚŢ ORGANISMU Bříza J I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 47. PROBLEMATIKA DELIRANTNÍCH STAVŮ NA CHIRURGICKÉ JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE Schneiderová M, Výborný J I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 48. POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE A OPERAČNÍ VÝKON Jindrová B KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha 49. KONTINUÁLNÍ ELIMINAČNÍ METODY V LÉČBĚ AKUTNÍHO RENÁLNÍHO SELHÁNÍ PACIENTŮ NA CHIRURGICKÉM JIP Charvát D, Hviţď R, Uchytil Z, Bakosová M I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 50. POOPERAČNÍ ANALGEZIE PO HRUDNÍCH VÝKONECH REVIEW Michálek P KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha 51. VYBRANÉ POOPERAČNÍ UKAZATELE KVALITY CHIRURGICKÉ TERAPIE KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU NA CHIRURGICKÉ KLINICE LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ V LETECH 2006 AŢ M. Kaška, Eva Bakalová, Prokop Homola, Milan Chobola Chirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, přednosta prof. Ferko 52. FAST TRACK PO OPERACÍCH NA TENKÉM STŘEVĚ Čech P, Procházková M Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice s Poliklinikou Praha Diskuse (20 min.) Zhodnocení a závěr kongresu Předsedající: Krška Z

7 PARALELNÍ PROGRAM KONFERENCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ Středa 25. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je firma Johnson&Johnson Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace posterové sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Čtvrtek 26. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3 poschodí) Instalace posterové sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Káva před zahájením kongresu (foyer Prague A-D, foyer Budapest, foyer Belvedere) Výdej certifikátů za jednodenní účast 26. května Zahájení kongresu Vyhlášení ceny mladých chirurgů Předsedající: Ryska M, Krška Z, Šváb J, Škochová D PROGRAM KONFERENCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I Předsedající: Škochová D, Opatřilová G OŠETŘOVATELSTVÍ A SV. ANEŢKA ČESKÁ Škochová D VFN, Praha 2. PLASTICKÁ OPERACE HORNÍCH KONČETIN KAZUISTIKA Hübschmanová E, Stříţková K 3. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ PO ZLOMENINÁCH HORNÍHO KONCE KOSTI STEHENNÍ Malíková M, Navrátilová J, 4. FYZIOTERAPIE U ZLOMENIN PROXIMÁLNÍHO FEMURU Nováková P, Štěpánková E

8 Přestávka občerstvení s kávou (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II Předsedající: Brzicová V, Zelenková H KOMPLIKOVANÁ, TŘÍŠTIVÁ ZLOMENINA DISTÁLNÍHO BÉRCE KAZUISTIKA Opluštilová M, Gančevová V 6. LEVOSTRANNÁ THORAKOTOMIE S EXSTIRPACÍ TUMORU l.sin HEMITHORAXU Šlaufová I Nemocnice Na Homolce Praha 7. POUŢITÍ REKUPERAČNÍCH SETŮ U PACIENTŮ PO TEP KYČELNÍCH A KOLENNÍCH KLOUBŮ Vinklerová V Vojenská nemocnice Olomouc 8. OBSESE Honzák R (30 min.) Přestávka na oběd (Restaurant Veduta, 2. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III Předsedající: Trnková H, Slámová P PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V OŠETŘOVATELSTVÍ Šustek P Právnická fakulta UK Praha (45 min.) 10. PROBLEMATIKA ZLOMENÍN KRČKA STEHENNEJ KOSTI A IC RIEŠENIE V KONTEXTE PREVENCIE A INTERVENCIÍ SESTRY Vaňová B, Feltovičová M FNsP J. A. Reimana, Prešov, SR 11. PROFESIONÁLNÍ ZÁTĚŢ VŠEOBECNÝCH SESTER NA CHIRURGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH Jordánková A, Kotková K Přestávka občerstvení s kávou (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV Předsedající: Dolejší L, Solnařová L PODIEL SESTRY PŘI PREVENCII ÚRAZOV U DETÍ V PREDŠKOLSKOM VEKU Tereková J, Zgrochová I FNsP J. A. Reimana, Prešov, SR 13. PLOCHÁ NOHA Holubová M CTO České Budějovice 14. MEDICÍNA OD POČÁTKU VĚKU PO SOUČASNOST Duchková J, Opatřilová G 15. KONFLIKTNÍ LIDÉ A JEJICH BOLAVÁ DUŠE Chalupová L

9 Krajská nemocnice Liberec a.s Závěr prvního konferenčního dne Kongresový společenský večer (Clarion, foyer Lobby, 3. poschodí) Pátek 27. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Výdej certifikátů PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V Předsedající: Jindráková M, Součková M PROGRAM TRANSPLANTACE TENKÉHO STŘEVA (SBTx) Bassettová M IKEM, Praha 17. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ S KOMPLIKACEMI PO RESEKČNÍCH VÝKONECH SLINIVCE BŘIŠNÍ Ďurkačová L, Bednářová D FN Olomouc 18. ADULT BABY SYNDROM A JINÉ ZVLÁŠTNOSTI LIDSKÉ SEXUALITY Weiss P (30 min.) 19. OŠETROVATELSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI S TUPÝM PORANENÍM BRUCHA Gajdošová D, Hudecová M DFNsP Banská Bystrica, SR 20. OPERACE KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU METODOU SILS Z POHLEDU PERIOPERAČNÍ SESTRY Vaňková R, Bundová J Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Přestávka občerstvení s kávou (Meridián, foyer Lobby, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VI Předsedající: Mašková A, Výborná J 21. IMOBILIZAČNÍ SYNDROM Brzicová V, Novotná M 22. KVALITA ŢIVOTA PACIENTŮ SE STOMIÍ Krejčířová K ConvaTec Sponzorovaná přednáška firmy ConvaTec ČR 23. NÁSILÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI Dolejší L 24. VODA A PROBLÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Polanecký V IPVZ Praha (30 min.) Závěrečná diskuse, závěr programu konference nelékařských profesí

10 Přestávka na oběd (Restaurant Veduta, 2. poschodí) POSTEROVÁ SEKCE PŘEHLED POSTEROVÝCH SDĚLENÍ. (Foyer Lobby, 3. poschodí) 1. CHIRURGICKÁ PROBLEMATIKA LÉČBY CHRONICKÉHO TRAUMATICKÉHO HEMOTHORAXU Chudáček J, Bohanes T, Szkorupa M, Klein J, Neoral Č, I. chirurgická klinika FN Olomouc 2. NÁHODNÉ NÁLEZY PŘI PLASTIKÁCH PUPEČNÍCH HERNIÍ Kysučan J, Malý T, Vomáčková K, Neoral Č I. chirurgická klinika FN a UP Olomouc 3. LIEČBA BOLESTI V OBLAST INGUÍNY Pavleová T 1/, Mentel J 2/, Kayser V 3/ 1/ Ústav anatómie SZU, 2/ Klinika telovýchovného lekárstava UK, 3/ Klinika fyziatrie a rehabilitácie Kramáre, Bratislava 4. SLIPPING ADJUSTABILNÍ BANDÁŢE ŢALUDKU SPRÁVNÁ DIAGNÓZA A LÉČBA Švehlová D, Hrubý M Chirurgické oddělení Panochova nemocnice Turnov s.r.o.

11

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010)

Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010) Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010) Středa 12. května 17.00 19.30 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Restaurant Loreta, 1. poschodí) 17.00 21.00 Registrace (Foyer recepce, přízemí)

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (Sál Nadir, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který

Více

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh. Regionální KONGRES 3. 4. 6. 2010 DŘÍTEČ Téma: CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.cz) Organizátor: Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Předsedající: Pleva L., Zeman M., Vyhnánek F., Krška Z. 1. Metody damage control surgery v úrazové chirurgii. Pleva L., TC FN Ostrava (15 min.

Předsedající: Pleva L., Zeman M., Vyhnánek F., Krška Z. 1. Metody damage control surgery v úrazové chirurgii. Pleva L., TC FN Ostrava (15 min. Program sjezdu sekce lékařů Středa 8. října 14.00 18.00 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Salonek Quadrant, 3. poschodí) Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) 17.00 23.00 Dodavatelem

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy 1.2. Kraniofaciální deformity 1.3. Rozštěpové vady obličeje 1.4. Cysty orofaciální oblasti 1.5. Záněty

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Aktivní účastníci registrační poplatek neplatí.

Aktivní účastníci registrační poplatek neplatí. Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN Hradec Králové, pod záštitou ČAS a ve spolupráci s FN Brno pořádá: III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER Termín konání: 24. - 25. 9. 2014

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně XX. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 21. - 22. června 2012 Hotel SANTON, Brno Program Odborný

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ Oddělení centrálních sálů a sterilizace, Chirurgická klinika FN Hradec, Katedra chirurgie LF UK v Hradci, Sekce intenzivní péče České chirurgické společnosti ČLS JEP,ČLK a ČAS pořádá: II. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Zahájení Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, podbody jednání, možnosti diskuse k nim

Zahájení Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, podbody jednání, možnosti diskuse k nim Zápis z 16. schůze vedoucích lékařů Center dětské traumatologie a členů traumatologické sekce ČPCHS, 5.9.-6.9.2012 Hotel Svachův dvůr, u Českého Krumlova Přítomní vedoucí CDT či jejich zástupci:, Bartl

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Místo konání Hotel Nové Adalbertinum. Registrace: - pasivní účast - přihlášku podávejte do 15. 9. 2014 - on-line www.fnhk.cz/ocss

Místo konání Hotel Nové Adalbertinum. Registrace: - pasivní účast - přihlášku podávejte do 15. 9. 2014 - on-line www.fnhk.cz/ocss Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN Hradec Králové, pod záštitou ČAS a ve spolupráci s FN Brno pořádá: III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER Termín konání: 24. - 25. 9. 2014

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění

PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění Středa 13. února 12.00 20.00 hod. 12.00 20.00 hod. 17.00 hod. 18.00 19.00 hod. 18.00 19.00 hod. 19.00 21.00 hod. Registrace Instalace doprovodné výstavy,

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2014

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM Neurologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Asociace klinických logopedů České republiky Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF UK v Bratislavě Slovenská asociácia

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4.

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4. XIV. Harrachovské chirurgické dny Ve Špindlerově Mlýně XIV. Harrachovské chirurgické dny 3. 4. června 2010 Pod záštitou starosty města Mgr. Jana Farského Město Hotel ARNIKA 3. 4. června 2010 ředitele Nemocnice

Více

XXIII. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. ČTVRTEK 29. DUBNA / přednáškový sál Pegasus

XXIII. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. ČTVRTEK 29. DUBNA / přednáškový sál Pegasus A4 Program konference ČTVRTEK 29. DUBNA / přednáškový sál Pegasus 7.30 Registrace 9.30 10.00 Slavnostní zahájení 10.15 11.10 CHIRURGIE PANKREATU / Předsedající: Kala Z., Havlík R. Resekční výkony na pankreatu

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium XXII. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 19. - 0. června 014 Maximus Resort Hotel

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více