3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004"

Transkript

1 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice a AmpluServis) Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 Les meilleurs projets commerciaux ont été récompensés lors du concours des «Victoires de Dalkia 2004»

2 2 obsah / sommaire strana 3 page 3 strana 6 page 7 strana 8 page 9 strana 10 page 11 strana 12 page12 strana 13 page 13 strana 14 page 14 strana 15 page 15 strana 16 page 17 strana 18 page 19 strana 20 page 20 strana 21 Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 Les meilleurs projets commerciaux ont été récompensés lors du concours des «Victoires de Dalkia 2004» Projekt č. 1: Spalování biomasy v Krnově Projet No. 1 : Biomasse à Krnov Projekt č. 2: Plavání batolat v Olomouci Projet No. 2 : Les bébés-nageurs à Olomouc Projekt č. 3: Slezská Ostrava Projet No. 3 : Slezska Ostrava Projekt č. 4: Dlouhodobé smlouvy v Ostravě Projet No. 4 : Contrats de durée à Ostrava Projekt č. 5: Lazce v Olomouci Projet No. 5 : Le quartier Lazce à Olomouc Projekt č. 6: Rozšíření smlouvy na dodávku elektřiny Projet No. 6 : Développement du contrat électrique Projekt č. 7: Elektřina z biomasy v Olomouci Projet No. 7 : Biomasse à Olomouc Projekt č. 8: Technické zlepšení v Ostravě Projet No. 8 : Optimisation technique à Ostrava Projekt č. 9: Nemocnice v Orlové Projet No. 9 : Hôpital d Orlova Projekt č. 10: Rozšíření služeb pro společnost Meopta Projet No. 10 : Prestations complémentaires chez Meopta à Prerov Projekt č. 11: Závod Cebal ve Velimi page 21 Projet No. 11 : Usine Cebal à Velim Modrý reportér, 3/2004 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: François Habègre, Renaud Capris, Eva Tmejová, Martina Zichová, Milan Wagner, Vojtěch Sláma, Soňa Plháková, Martina Kantorová, Aline Capris, Catherine Kressmann Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Soňa Plháková, František Řezníček Design: Jana Bednářová Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 úvodník / actualité Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 V brněnském hotelu Voroněž se 17. června konalo setkání středního a vyššího managementu Dalkie v České republice pod názvem Brno - Dalkia City Během tohoto zasedání byly oceněny nejlepší obchodní projekty v rámci soutěže Vítězství Dalkie Za loňský rok bylo realizováno v České republice 55 velkých projektů, z nichž 11 bylo přihlášeno do soutěže. Byly vypsány čtyři soutěžní kategorie: 1. kategorie: Trvale udržitelný rozvoj (zvítězil projekt Spalování biomasy v Krnově, který navíc získal i cenu publika Brno - Dalkia City 2004 ) 2. kategorie: Rozvoj dálkového tepla (zvítězil projekt Slezská Ostrava ) 3. kategorie: Rozvoj obchodu s elektřinou (zvítězil projekt - Technická zlepšení v Ostravě ) 4. kategorie: Rozvoj služeb (Zvítězil projekt Nemocnice v Orlové ) Mimořádnou cenu poroty získal projekt Plavání batolat v Olomouci. country manager Dalkie v ČR François Habègre. Dalšími členy komise byli Christophe Lanneluc, František Švrček, Zdeněk Duba, Richard Janoštík a dva hosté z Francie - paní Pascale Barillot a pan Jérôme Ladrière. Komise si vyslechla prezentaci a obhajobu od vedoucích všech projektů a podle čtyř zásad, které se staly mottem soutěže Vítězství Dalkie 2004, rozhodla o vítězi. Nejlepší projekty potom postoupí do finále Vítězství Dalkie 2004, které se bude konat v Paříži. Porota udělila pět cen, o šesté rozhodlo publikum O udělení čtyř cen v každé z kategorií a jednom mimořádném ocenění rozhodla komise, které předsedal Les meilleurs projets commerciaux ont été récompensés lors du concours des «Victoires de Dalkia 2004» La Réunion de l Encadrement de Dalkia en République tchèque intitulée «Brno - Dalkia City 2004» a eu lieu le 17 juin 2004 à l hôtel Voronez de Brno. Au cours de cette réunion, les représentants des meilleurs projets ont été récompensés par les «Victoires de Dalkia 2004». L année dernière, 55 grands projets ont été préparés, parmi lesquels 11 ont été nominés pour le concours. Les prix se répartissaient en quatre catégories : 1 ère catégorie : Développement durable («Biomasse à Krnov» - projet gagnant qui a également gagné le prix du public «Brno Dalkia City 2004») 2 ème catégorie : Développement Réseau («Slezska Ostrava» - projet gagnant) 3 ème catégorie : Développement Commerce électrique («Optimisation technique à Ostrava» - projet gagnant) 4 ème catégorie : Développement Services («Hôpital d Orlova» - projet gagnant) Le projet «Les bébés-nageurs à Olomouc» a reçu le prix spécial «coup de cœur» du jury. Le jury a remis cinq prix, le public a choisi le sixième Le jury, présidé par le Directeur Pays de Dalkia en République tchèque, M. François Habègre, a choisi les projets gagnants dans les quatre catégories ainsi que le prix spécial. Aux côtés de M. Habègre on pouvait aussi compter sur MM. Christophe Lanneluc, Frantisek Svrcek, Zdenek Duba, Richard Janostik et deux invités de France - Mme Pascale Barillot et M. Jérôme Ladrière, également membres du jury. En écoutant les présentations et des plaidoiries des chefs de projets et en respectant quatre principes, intégrés dans le logo des «Victoires de Dalkia 2004», le jury a fait son choix. Les meilleurs projets vont accéder à la finale des «Victoires de Dalkia 2004» qui aura lieu à Paris. Les quatre principes du concours «Victoires de Dalkia 2004», sur lesquels le jury s est basé, étaient les suivants : 1. pragmatisme 2. innovation 3. durabilité 4. transversalité Reporter bleu, 3/2004 3

4 úvodník / actualité Čtyři zásady soutěže Vítězství Dalkie 2004, o které se porotci při svém rozhodování opírali, byly: 1. pragmatismus 2. inovace 3. dlouhodobost 4. přenosnost Jeden z projektů Spalování biomasy v Krnově pod vedením Rostislava Krempaského dostal nejen cenu v kategorii Trvale udržitelný rozvoj, ale v brněnském hotelu Voroněž získal ještě šestou cenu přímo od publika, složeného ze zástupců středního a vyššího managementu Dalkie v České republice. Setkání manažerů vtipně moderovala Jana Bobošíková Role moderátorky se na setkání Brno - Dalkia City 2004 ujala známá televizní novinářka Jana Bobošíková, která přítomným předvedla svou stoprocentní profesionalitu. Během představování projektů publiku v Brně postupně ke kulatým stolkům zasedli vedoucí jednotlivých projektů a jeden člen poroty. Ve čtyřech kategoriích si tak diváci díky vtipným otázkám moderátorky Bobošíkové mohli vyslechnout krátkou prezentaci všech jedenácti projektů. Snad nejhumorněji zapůsobila na publikum odpověď Václava Kotulka z Divize Ostrava. Na otázku Jany Bobošíkové, zda připojení stadiónu FC Baník na dálkové teplo v městské části Slezská Ostrava pomohlo fotbalistům vyhrát českou ligu, řekl Václav Kotulek zcela jasně: Ano, pomohlo! Hráči se konečně zahřáli a začali podávat skvělé výkony. 4 Modrý reportér, 3/2004

5 úvodník / actualité A l hôtel Voronez de Brno, le projet «Biomasse à Krnov», sous la conduite de M. Rostislav Krempasky, a reçu non seulement le prix de la catégorie «Développement durable» mais aussi le sixième prix du public public constitué par des représentants de l encadrement de Dalkia en République tchèque. Mme Bobosikova a animé la réunion des managers avec esprit Mme Jana Bobosikova, journaliste renommée de la télévision, a été chargée du rôle de modératrice durant la réunion de l encadrement «Brno Dalkia City 2004». Elle a confirmé à 100% son professionnalisme à l ensemble des participants. Au cours de la présentation des projets au public de Brno, les chefs de projets et un membre du jury ont successivement pris place dans des tables rondes. Les spectateurs ont eu l occasion d entendre de courtes présentations de chacun des onze projets de chaque catégorie, soutenues par les questions pertinentes de Mme Bobosikova. Il semble que la réponse clin d œil de M. Vaclav Kotulek de la Division d Ostrava ait sensiblement influencé le public. A la question de Mme Jana Bobosikova concernant le rapport entre «le raccordement au réseau de chaleur du stade FC Banik au quartier Slezska Ostrava, et le résultat des footballeurs lors de la ligue tchèque», M. Kotulek a répondu au tac au tac : «Oui, bien sûr. Les joueurs se sont finalement échauffés et ensuite ont commencé à montrer de meilleures performances.» Reporter bleu, 3/2004 5

6 Vítězství Dalkie 2004 Projekt č. 1: Spalování biomasy v Krnově Dalkia ČR, Divize Krnov Vítěz v kategorii Trvale udržitelný rozvoj a držitel ceny publika Brno - Dalkia City 2004 Vedoucí projektu: Rostlislav Krempaský Členové týmu: Rudolf Šimana Petr Kotouček Libor Staněk Jiří Čermák Dvojnásobně oceněný projekt z Divize Krnov je výrazným příspěvkem v naplňování environmentálních cílů Dalkie Česká republika. Spalování biomasy - dřeva a šťovíku - v kotlích krnovské teplárny nahradí minimálně třiatřicet procent tuhého fosilního paliva. Tento způsob výroby energie navíc umožnil i vytvoření nových pracovních míst v souvislosti s pěstováním a přípravou tohoto vysoce ekologického paliva. V nezaměstnaností zmítaném regionu je vznik podobných pracovních příležitostí, které se týkají především zemědělců pěstujících šťovík, nezanedbatelným sociálním zlepšením. Energie dodávaná krnovskou teplárnou si označení zelená bezesporu zaslouží. Vždyť spalováním biomasy dochází ke snížení produkce oxidu siřičitého o 150 tun a oxidu uhličitého dokonce o tun ročně! Ing. Jaroslav Vrzal, místostarosta Města Krnova: Jsem velmi rád, že se projekt krnovské teplárny na využití biomasy podařil. Pro náš krnovský mikroregion má tento projekt hned dva přínosy: vedle nesporného ozdravení ovzduší mne především těší vznik až 30 nových pracovních míst. Tato místa vznikla zapojením zemědělců na Osoblažsku do pěstování šťovíku. 6 Modrý reportér, 3/2004

7 Les Victoires de Dalkia 2004 Projet No. 1 : Biomasse à Krnov Dalkia Ceska republika, Division Krnov Champion de la catégorie «Développement durable» et champion du prix du public «Brno Dalkia City 2004» Chef de projet : M. Rostislav Krempasky Membres de l équipe : M. Rudolf Simana M. Petr Kotoucek M. Libor Stanek M. Jiri Cermak Le projet de la Division Krnov, lauréat de deux prix, est un projet majeur puisqu il contribue à l accomplissement des objectifs environnementaux de Dalkia Ceska republika. La combustion de la biomasse bois et oseille dans les chaudières de la centrale thermique de Krnov remplace au minimum 33% du combustible solide fossile. Cette initiative de production d énergie a également permis la création de nouveaux emplois suite à la production et à la préparation de ce combustible très écologique. Dans une région touchée par un très fort taux de chômage, les perspectives de nouveaux emplois similaires, s ouvrant surtout aux agriculteurs qui choisissent de cultiver l oseille, représentent une sensible amélioration sociale. L énergie distribuée par la centrale thermique de Krnov mérite sans doute l adjectif de «verte». Car en brûlant la biomasse, la production de SO 2 baisse de 150 tonnes et la production de CO 2 jusqu à tonnes par an! M. Jaroslav Vrzal, adjoint au maire de la ville de Krnov dit: «Je suis très heureux de voir que le projet d exploitation de la biomasse de la centrale thermique de Krnov a abouti. Ce projet présente deux avantages pour la microrégion de Krnov : en plus de l assainissement de l air, la création d environ 30 nouveaux emplois me réjouit. Ces emplois ont été créés grâce à l association des agriculteurs d Osoblazsko à la culture de l oseille». Reporter bleu, 3/2004 7

8 Vítězství Dalkie 2004 Projekt č. 2: Plavání batolat v Olomouci Olterm&TD Olomouc a Dalkia Česká republika Kategorie Trvale udržitelný rozvoj Mimořádná cena poroty Vedoucí projektu: Pavel Kolář Členové týmu: Margareta Rapa-Katbeh Petr Jansa Vlasta Šreková Martin Mecnarowski Projekt Plavání batolat v Olomouci je nerozlučně spjat s Aquacentrem Delfínek. Překrásné aquacentrum bylo vybudováno prostřednictvím společnosti Olterm, jež je dceřinnou společností Dalkie ČR a Města Olomouce. Delfínek nabízí kromě bazénu pro plavání batolat také novou nájezdovou rampu pro tělesně postižené, saunu a cvičební sál pro matky s dětmi. Nové relaxační aquacentrum na plaveckém stadiónu vzniklo v prostorách někdejšího fitcentra a nahradilo podobné zastaralé zařízení v městských lázních, které město zrušilo z hygienických důvodů. V městských lázních byl také jediný bazén, kde v Olomouci probíhalo plavání batolat. Nové aquacentrum odpovídá přísným evropským hygienickým normám a je provozováno společností Olterm. Aquacentrum Delfínek nabízí zájemcům nejrůznější kurzy od plavání batolat, přes přípravku pro akvabely až po plavecký výcvik předškoláků. Aquacentrum, které vzniklo díky spolupráci mezi Dalkií a statutárním městem Olomouc, dělá radost nejen dětem, ale i jejich rodičům. Ing. Martin Tesařík, primátor Města Olomouc: Od roku 1999, kdy město začalo spolupracovat s Dalkií, jsme ušli velký kus cesty ku prospěchu všech občanů města. Společný projekt Plavání batolat je toho velmi dobrým příkladem. Nedávno otevřené aquacentrum pro naše nejmenší splňuje přísné evropské normy a stalo se pýchou naší hanácké metropole. 8 Modrý reportér, 3/2004

9 Les Victoires de Dalkia 2004 Projet No. 2 : Les bébés-nageurs à Olomouc Olterm&TD Olomouc et Dalkia Ceska republika Catégorie «Développement durable» Le prix «coup de coeur» du jury Chef de projet : M. Pavel Kolar Membres de l équipe : Mme Margareta Rapa-Katbeh M. Petr Jansa M. Vlasta Srekova M. Martin Mecnarowski Le projet «Les bébés-nageurs à Olomouc» est intimement lié au centre aquatique Petit Dauphin. Le flambant neuf centre aquatique d Olomouc a été créé par la société Olterm, filiale de Dalkia CR. En-dehors de la piscine pour les bébés, le centre aquatique Petit Dauphin offre aussi une nouvelle rampe d accès pour les handicapés, un sauna et une salle de gymnastique pour les mamans et leurs enfants. Le nouveau centre de relaxation centre aquatique Petit Dauphin est né à l emplacement de l ancien centre de fitness et a remplacé un établissement semblable mais vétuste de bains municipaux qui a été fermé par la ville pour des questions d hygiène. Dans les bains municipaux se trouvait la seule piscine existant à Olomouc pour les bébés-nageurs. Le nouveau centre aquatique correspond aux sévères normes européennes d hygiène et est exploité par la société Olterm. Le centre aquatique Petit Dauphin offre aux intéressés une grande variété de cours, natation pour les bébés, les jeunes enfants et cours de danse aquatique. Le centre aquatique, créé grâce à la coopération entre Dalkia et la ville d Olomouc, réjouit non seulement les enfants mais aussi leurs parents. M. Martin Tesarik, maire de la ville d Olomouc dit : «Depuis 1999, date à laquelle Olomouc a commencé sa coopération avec Dalkia, nous avons beaucoup avancé, et ce pour le confort de tous les habitants de la ville. «Les bébé-nageurs», projet commun, est en un très bon exemple. Le centre aquatique récemment ouvert pour nos plus petits correspond aux sévères normes européennes d hygiène et est devenu l orgueil de notre métropole de Hana.» Reporter bleu, 3/2004 9

10 Vítězství Dalkie 2004 Projekt č. 3: Slezská Ostrava Dalkia ČR, Divize Ostrava Vítěz kategorie Rozvoj dálkového tepla Vedoucí projektu: Václav Kotulek Členové týmu: Libor Valový Jan Michalec Projekt Slezská Ostrava přináší novým klientům nejen vyšší komfort, ale i čistší ovzduší v okolí jejich bydliště. Divize Ostrava společnosti Dalkia Česká republika rozšířila své sítě a zásobuje nové odběratele v městském obvodu Slezská Ostrava. Stavba nové horkovodní trasy měřící 2,4 kilometry byla provedena za pouhých deset týdnů. Zatím byly uzavřeny čtyři nové dlouhodobé smlouvy, mimo jiné i se slavným fotbalovým klubem FC Baník Ostrava. Nahrazením koksových, mazutových a plynových kotelen se výrazně zvyšuje kvalita ovzduší pro hráče i stále rostoucí počet fanoušků Baníku. Jaromír Wagner, starosta Městského obvodu Slezská Ostrava: Spolupráce se společností Dalkia je na velmi dobré úrovni. Svědčí o tom nejen realizace oceněného projektu, při němž byla část našeho obvodu napojena na síť dálkového tepla, ale i další akce, které společně teprve chystáme. Společné projekty mají pro naše obyvatele velmi příznivé dopady. Likvidace zastaralých lokálních kotelen přinesla nejen výrazné zlepšení kvality ovzduší, ale třeba i získání nových nebytových prostor pro naše dobrovolné hasiče. 10 Modrý reportér, 3/2004

11 Les Victoires de Dalkia 2004 Projet No. 3 : Slezska Ostrava Dalkia Ceska republika, Division Ostrava Champion de la catégorie «Développement Réseau» Chef de projet : M. Vaclav Kotulek Membres de l équipe : M. Libor Valovy M. Jan Michalec Le projet «Slezska Ostrava» apporte aux nouveaux clients non seulement plus de confort mais aussi un air plus respirable dans leur environnement quotidien. La Division d Ostrava de Dalkia Ceska republika a développé son réseau et alimente de nouveaux clients dans l arrondissement de Slezska Ostrava. La construction d une nouvelle ligne de 2,4 km a été achevée en à peine dix semaines. Pour le moment quatre contrats de longue durée ont été signés, entre autres avec le célèbre club de football FC Banik Ostrava. Remplaçant les chaufferies de coke, fioul et gaz, cette prolongation du réseau améliore la qualité de l air pour les joueurs ainsi que pour un nombre toujours plus grand de supporteurs de Banik. M. Jaromir Wagner, maire de l arrondissement de Slezska Ostrava dit : «Notre coopération avec la société Dalkia a atteint un très bon niveau. Non seulement grâce à la réalisation du projet gagnant, qui a permis le raccordement d une partie de notre arrondissement au réseau de chaleur, mais aussi par d autres projets en cours d élaboration. Nos projets communs ont des impacts très positifs pour nos habitants. La suppression des chaufferies locales et vétustes a non seulement apporté une amélioration significative de la qualité de l air mais a aussi permis de transformer ces chaufferies en nouveaux locaux pour nos pompiers volontaires.» Reporter bleu, 3/

12 Vítězství Dalkie 2004 Projekt č. 4: Dlouhodobé smlouvy v Ostravě Dalkia ČR, Divize Ostrava Kategorie Rozvoj dálkového tepla Vedoucí projektu: Antonín Staněk Členové týmu: Danuše Bystřická Jarmila Duffková Jiří Hulák Václav Kotulek Na pětašedesát stávajících klientů Dalkie Česká republika svěřilo společnosti svá energetická hospodářství a podepsalo smlouvu na odběr tepla o objemu řádově 500 TJ na dobu od pěti do patnácti let. Díky složené sazbě mohou tito zákazníci plně ocenit příznivý vývoj nákladů na energie. Na příkladu projektu Dlouhodobé smlouvy v Ostravě lze velmi dobře ukázat naplnění všech čtyř zásad soutěže Vítězství Dalkie 2004 : 1. Pragmatismus - udržení stávajících zákazníků na sítích dálkového tepla. 2. Inovace - poskytnutí výhod a úspor nákladů na tepelnou energii v dlouhodobém horizontu (díky garancím vývoje cen). 3. Dlouhodobost - nové dlouhodobé smlouvy zvyšují obchodní efektivitu. 4. Přenosnost - byly uplatněny nové typy smluv aplikovatelné v rámci celé Dalkie v ČR. Projet No. 4 : Contrats de durée à Ostrava Dalkia Ceska republika, Division Ostrava Catégorie «Développement Réseau» 12 Modrý reportér, 3/2004 Chef de projet : M. Antonin Stanek Membres de l équipe : Mme Danuse Bystricka Mme Jarmila Duffkova M. Jiri Hulak M. Vaclav Kotulek 65 clients en portefeuille ont confié leur gestion énergétique à Dalkia Ceska republika et ont signé des contrats d achat de chaleur d une durée de 5 à 15 ans pour des quantités de l ordre de 500 TJ. C est maintenant au travers d un tarif binôme que nos clients apprécieront l évolution de leurs coûts énergétiques. Le projet «Contrats de durée à Ostrava» est un bon exemple pour montrer l accomplissement de l ensemble des quatre principes du concours «Victoires de Dalkia 2004» : 1. Le Pragmatisme nos clients actuels restent raccordés aux réseaux de chaleur. 2. L Innovation nous offrons des avantages et des économies de coûts pour les énergies thermiques à long terme (grâce aux garanties de l évolution du prix). 3. La Durabilité les nouveaux contrats de durée augmentent l effectivité commerciale 4. La Transversalité les nouveaux types de contrats sont applicables dans le cadre de l ensemble du groupe Dalkia en République tchèque.

13 Les Victoires de Dalkia 2004 Projekt č. 5: Lazce v Olomouci Olterm&TD Olomouc a Dalkia ČR Kategorie Rozvoj dálkového tepla Vedoucí projektu: Margareta Rapa-Katbeh Členové týmu za společnost Olterm: Miroslav Dohnal Martina Řeháčková Martin Mecnarowski Členové týmu za společnost Dalkia Česká republika: Leopold Beisl Stanislav Kubáček Projekt Lazce v Olomouci předkládaný ve spolupráci s dceřinou společností Olterm má přímou souvislost s ukončením V. etapy přechodu na horkovodní systém v olomoucké čtvrti Lazce. Dalkii se společně s Oltermem podařilo připojit na síť dálkového topení třicet nových budov. Dnes jsou již dodávky tepelné energie zajišťovány prostřednictvím moderních horkovodních předávacích stanic. Společnost Olterm tak významně přispěla nejen ke zvýšení komfortu při poskytování služeb, ale i k výraznému zlepšení kvality životního prostředí občanů bydlících ve čtvrti Olomouc - Lazce. Projet No. 5 : Le quartier Lazce à Olomouc Olterm&TD Olomouc et Dalkia CR Catégorie «Développement Réseau» Chef de projet : Mme Margareta Rapa-Katbeh Membres de l équipe d Olterm : M. Miroslav Dohnal Mme Martina Rehackova M. Martin Mecnarowski Membres de l équipe de Dalkia Ceska republika : M. Leopold Beisl M. Stanislav Kubacek Le projet «Le quartier Lazce à Olomouc», présenté en coopération avec la filiale Olterm, est lié directement à l achèvement de la 5 ème étape de transition vers un système à l eau chaude dans le quartier d Olomouc Lazce. En collaboration avec Olterm, Dalkia a réussi à raccorder à son réseau 30 bâtiments supplémentaires. Aujourd hui les fournitures d énergie thermique sont assurées par des sous-stations modernes à l eau chaude. La société Olterm a considérablement aidé à un plus grand confort en fournissant ses services, ainsi qu à l amélioration significative de la qualité de l environnement des habitants du quartier Lazce d Olomouc. Reporter bleu, 3/

14 Vítězství Dalkie 2004 Projekt č. 6: Rozšíření smlouvy na dodávku elektřiny Teplárna Ústí nad Labem Kategorie Rozvoj obchodu s elektřinou Vedoucí projektu: Josef Novák Člen týmu: Karel Koukolíček Projekt Rozšíření smlouvy na dodávku elektřiny, realizovaný Teplárnou Ústí nad Labem, se nese v duchu motta: Poučení o útlém spise - jakákoliv smlouva, jejíž tloušťka se během let nezvětšuje, je do budoucna smlouvou ztracenou! Od roku 2001, kdy byla podepsána smlouva se Středočeskou energetikou (SČE), se Teplárně Ústí nad Labem daří stále vylepšovat výnosnost a zabezpečení svého obchodu s elektřinou a to mimo jiné i díky uzavíráným dodatkům ke smlouvě. Tato taktika přináší společnosti Teplárna Ústí nad Labem nejen vyšší flexibilitu, ale i zlepšení pozice na trhu s energiemi. Projet No. 6 : Développement du contrat électrique Centrale thermique d Usti nad Labem Catégorie «Développement Commerce électrique» 14 Chef de projet : M. Josef Novak Membre de l équipe: M. Karel Koukolicek Le projet «Développement du contrat électrique» réalisé par Modrý reportér, 3/2004 la centrale thermique d Usti nad Labem énonçait le principe suivant : «Leçon à tirer d un fin dossier : tout contrat dont l épaisseur n augmente pas au fil des années est un contrat perdu à l avenir!» Depuis 2001, date de la signature du contrat de base avec Stredoceska energetika (SCE), la Centrale thermique d Usti nad Labem ne cesse d améliorer la rentabilité et la sécurité de son commerce électrique au travers entre autres de la négociation des avenants. Cette tactique apporte à la Centrale thermique d Usti nad Labem non seulement plus de flexibilité mais aussi une amélioration de sa position sur le marché énergétique.

15 Les Victoires de Dalkia 2004 Projekt č. 7: Elektřina z biomasy v Olomouci Dalkia ČR, Divize Olomouc Kategorie Trvale udržitelný rozvoj Vedoucí projektu: Jan Holpuch Členové týmu: Stanislav Kubáček Jiří Vlastník Josef Černý Radek Kubíček ze Setuzy, což vede ke snížení spotřeby uhlí o 142 TJ. Tím se zároveň výrazně snížují emise oxidu siřičitého a oxidu uhličitého. Celková dodávka elektřiny z těchto obnovitelných zdrojů pak dosahuje hodnoty MWh. Projekt Elektřina z biomasy, prezentovaný Divizí Olomouc, naplňuje trendy environmentální politiky ochrany životního prostředí, ke které se společnost Dalkia Česká republika hlásí. Přizpůsobení zařízení v teplárně Olomouc ke spalování biomasy, jež vzniká jako odpad během výroby olejů ve společnosti Setuza, je vynikající ukázkou uzavřeného ekologického cyklu. Setuza, která je největším průmyslovým klientem olomoucké divize, dodá teplárně biomasu (ve formě vylisovaných semen), z níž se vyrábí zelená energie. Ekologické výsledky hovoří za vše: ročně se spotřebuje tun biomasy Projet No. 7 : Biomasse à Olomouc Dalkia Ceska republika, Division Olomouc Catégorie «Développement durable» Chef de projet : M. Jan Holpuch Membres de l équipe : M. Stanislav Kubacek M. Jiri Vlastnik M. Josef Cerny M. Radek Kubicek Le projet «Biomasse à Olomouc» présenté par la Division d Olomouc applique la politique environnementale de protection de l environnement de Dalkia Ceska republika. L adaptation à la combustion de la biomasse de l équipement de la centrale thermique d Olomouc est un exemple excellent de cycle écologique fermé, dans la mesure où la centrale utilise des déchets dus à la production d huiles de la société Setuza. Setuza, le plus grand client de la Division d Olomouc, fournit à la centrale thermique la biomasse (sous forme de grains pressés) pour produire de l énergie «verte». Les résultats écologiques disent tout : la consommation de biomasse de Setuza monte à tonnes par an et cela aboutit à une baisse de la consommation de charbon de 142 TJ. En même temps, les émissions de SO 2 et de CO 2 chutent évidemment. La fourniture totale d électricité issue de ces sources renouvelables s élève à MWh. Reporter bleu, 3/

16 Vítězství Dalkie 2004 Projekt č. 8: Technické zlepšení v Ostravě Dalkia ČR, Divize Ostrava Vítěz kategorie Rozvoj obchodu s elektřinou Vedoucí projektu: Kamil Vrbka Členové týmu: Radim Brus Eduard Prokop Cílem projektu Technické zlepšení v Ostravě je rozšíření podpůrných služeb pro společnost ČEPS. Úspěšná vyjednávání se společností ČEPS a s výrobcem turbíny firmou Škoda umožnila Divizi Ostrava zvýšit kapacitu na dodávku podpůrných služeb na trhu s elektrickou energií a tím také výrazně vylepšit její rentabilitu. Původně turbogenerátor TG 15 poskytoval podpůrné služby v rozsahu 40 MW. Po zvýšení jeho výkonu se podařilo zvýšit regulační rozsah na plných 46 MW! Stroj musel být samozřejmě certifikován pro poskytování podpůrných služeb v rozšířeném pásmu. Investice do turbíny se mnohonásobně vrátila díky vyššímu prodeji elektrické energie. Ing. František Švrček, zástupce výrobního ředitele Dalkie ČR a člen hodnotící komise: Vítězství projektu, který se zrodil v Elektrárně Třebovice, je především chytrým řešením - umožňuje plně využít schopností turbíny TG 15 k získání synergických efektů ze dvou komodit a to: silové elektřiny a podpůrných služeb. Je to projekt, kdy se našim zaměstnancům podařilo skloubit jak pověstné zlaté české ručičky (tedy své technické znalosti), tak obchodní dovednosti na trhu s elektřinou. 16 Modrý reportér, 3/2004

17 Les Victoires de Dalkia 2004 Projet No. 8 : Optimisation technique à Ostrava Dalkia Ceska republika, Division Ostrava Champion de la catégorie «Développement Commerce électrique» Chef de projet : M. Kamil Vrbka Membres de l équipe: M. Radim Brus M. Eduard Prokop L objectif du projet «Optimisation technique à Ostrava» est l élargissement des services de soutien pour la société CEPS. Une négociation réussie avec la société CEPS et avec le constructeur de turbine Skoda permet à la Division d Ostrava d augmenter sa capacité de fourniture de services de soutien sur le marché électrique et d améliorer sensiblement la rentabilité de cette activité. A l origine le turbogénérateur TG 15 fournissait des services de soutien d un volume de 40 MW. Après l augmentation de sa puissance, on a réussi à augmenter la possibilité de régulation à 46 MW! La machine a dû être certifiée pour une fourniture de services de soutien plus importants. Les investissements pour la turbine ont été multipliés grâce aux ventes élevées d électricité. M. Frantisek Svrcek, adjoint au directeur des opérations de Dalkia CR et membre du jury dit : «La victoire du projet de la centrale thermique de Trebovice représente surtout une solution astucieuse. Ce projet permet d exploiter au maximum les capacités de la turbine TG 15 permettant de combiner les deux effets synergiques suivants : électricité de force et services de soutien. Ce projet montre que nos employés ont réussi à combiner le savoir-faire technique tchèque et aussi leur habileté commerciale sur le marché électrique». Reporter bleu, 3/

18 Vítězství Dalkie 2004 Projekt č. 9: Nemocnice v Orlové Dalkia ČR, Divize Karviná Vítěz kategorie Rozvoj služeb Vedoucí projektu: Jan Závorka Členové týmu: Radek Sandri Radovan Žůrek Milan Svoboda Marcela Drozdková Projekt Divize Karviná s názvem Nemocnice v Orlové získal cenu v kategorii Rozvoj služeb zcela zaslouženě. V roce 2001 podepsala Divize Karviná smlouvu na provozování tepelného hospodářství s Nemocnicí s poliklinikou v Karviné-Ráji. Když se o rok později karvinská nemocnice spojila s Nemocnicí v Orlové v jeden subjekt, projevila Divize Karviná zájem o další rozšíření spolupráce. Na základě vyhraného konkurzu - podpořeného i referencemi plynoucími z dosavadní vynikající spolupráce - se od prvního ledna letošního roku stala klientem Divize Karviná i Nemocnice v Orlové. Není bez zajímavosti, že smlouva na provoz a řízení plynové kotelny a předávací stanice byla podepsána s garancí minimálně na pět let. Tato smlouva přinese nemocnici významnou úsporu primární energie a optimalizaci nákladů spojených s provozem celého tepelného hospodářství. Požádali jsme provozně-technického náměstka nemocnice Jana Ondrucha o krátké shrnutí dosavadní spolupráce s Dalkií: V Orlové přínáší tato spolupráce nemocnici vedle ekonomického efektu, zároveň i pohodlí v podobě výstavby nové moderní předávací stanice. Dalkia nám tak pomahá řešit problematiku modernizace a obnovy zastaralého zařízení tepelného hospodářství. Navíc podobně jako v Karviné máme jistotu, že teplo bude vyrábět a dodávat společnost, která to opravdu umí, a my se tak budeme moci plně věnovat naši hlavní činnosti, kterou je léčení pacientů. 18 Modrý reportér, 3/2004

19 Les Victoires de Dalkia 2004 Projet No. 9 : Hôpital d Orlova Dalkia Ceska republika, Division Karvina Champion de la catégorie «Développement Services» Chef de projet : M. Jan Zavorka Membres de l équipe: M. Radek Sandri M. Radovan Zurek M. Milan Svoboda Mme Marcela Drozdkova Le projet de la Division de Karvina «Hôpital d Orlova» a mérité le prix de la catégorie «Développement Services». En 2001, la Division de Karvina a réussi à signer un contrat avec l hôpital de Karvina pour l exploitation de ses équipements thermiques. Un an plus tard, suite à la fusion des hôpitaux d Orlova et de Karvina, la Division de Karvina a montré son intérêt pour un développement de la coopération. A partir du 1 er janvier 2004, l hôpital d Orlova est devenu client de la Division de Karvina qui a été choisie en raison de références positives résultants de sa bonne coopération avec Karvina. Il n est pas inintéressant que le contrat d exploitation et la gestion de chaufferie gaz et de sous-station ait été signé pour une durée minimale de 5 ans. La convention permettra à l hôpital d économiser l énergie primaire et d optimiser les coûts liés à l exploitation thermique. Nous avons demandé M. Jan Odruch, adjoint technique et d exploitation de l hôpital, de résumer la coopération actuelle avec Dalkia. «Cette coopération n apporte pas à l hôpital d Orlova qu un effet économique mais aussi le confort sous forme de construction d une nouvelle sous-station moderne. Dalkia nous aide à résoudre le problème de la modernisation et de la restauration de nos équipements thermiques périmés. De plus, nous sommes sûrs que la chaleur sera produite et distribuée par une société qui connaît son métier, et nous serons finalement libres de ne nous intéresser qu à notre métier : le soin apporté aux patients. Reporter bleu, 3/

20 Vítězství Dalkie 2004 Projekt č. 10: Rozšíření služeb pro společnost Meopta Dalkia ČR, Divize Přerov Kategorie Rozvoj služeb Vedoucí projektu: Oldřich Jiřík Členové týmu: Josef Menšík Rostislav Deingruber Rostislav Hegar Hana Mojžíšková Největším přínosem projektu Rozšíření služeb pro společnost Meopta je rostoucí důvěra zákazníka ve služby společnosti Dalkia Česká republika. Specializovaný výrobce optických zařízení Meopta se v rámci zlepšení svých technických služeb rozhodl svěřit Divizi Přerov provozování svého energetického hospodářství. Meopta zaměstnává kolem jednoho tisíce osob a ve světě se proslavila především svými objektivy, dalekohledy, projektory, měřící technikou a zvětšovacími přístroji. V současné době se Meopta specializuje i na vojenskou techniku a sofware. Není pochyb o tom, že další služby, které Divize Přerov Meoptě začala poskytovat, posilují smlouvu na prodej dálkového tepla mezi Dalkií Česká republika a tímto významným průmyslovým klientem. Projet No. 10 : Prestations complémentaires chez Meopta à Prerov Dalkia Ceska republika, Division Prerov Catégorie «Développement Services» 20 Chef de projet : M. Oldrich Jirik Membres de l équipe: M. Josef Mensik M. Rostislav Deingruber M. Rostislav Hegar Mme Hana Mojziskova La plus grande contribution du projet «Prestations complémentaires Modrý reportér, 3/2004 chez Meopta à Prerov» est la confiance renforcée dans les services de la société Dalkia Ceska republika. Dans le cadre de l amélioration de ses services techniques, Meopta, spécialiste de l optique de précision, a décidé de confier à la Division de Prerov ses exploitations énergétiques. La société Meopta emploie près d un millier de personnes et s est fait connaître mondialement notamment par ses objectifs, ses lunettes d approche, ses projecteurs, sa technique de mesure et ses appareils à agrandissement. Actuellement, Meopta se spécialise également dans la technique militaire et le software. Il n y a pas de doute que de nouveaux services rendus à Meopta par la Division de Prerov, renforceront le contrat de vente de réseau de chaleur entre Dalkia Ceska republika et cet important client industriel.

21 Les Victoires de Dalkia 2004 Projekt č. 11: Závod Cebal ve Velimi Dalkia ČR, Divize Praha Kategorie Rozvoj služeb Vedoucí projektu: Ondřej Blacha Členové týmu: Hervé Vincendon Michal Šváb Petr Langer Pavel Bobka Projekt Závod Cebal ve Velimi, kterým se v rámci soutěže Vítězství Dalkie 2004 prezentovala Divize Praha, dobře ilustruje stoupající důvěru průmyslových klientů ve schopnosti společnosti Dalkia Česká republika. Firma Cebalsol, která vyrábí především hliníkové obaly pro výrobky osobní hygieny a farmaceutické zboží, svěřila Divizi Praha provozování velké části svého závodu ve Velimi. Divize Praha poskytuje Cebalsolu následující služby: - údržbu technologických zařízení (silnoproud, slaboproud, vytápění, chlazení, ventilace, klimatizace a stlačený vzduch), - úklid dílen, skladových prostor a kanceláří, - strážní službu a kamerový systém, - zahradnické služby a údržbu ploch. Do rozšířených služeb patří vedle stravovacích služeb i odvoz odpadků a údržba objektů. Společnost Cebalsol Velim, patřící do skupiny Pechiney, je významným klientem Divize Praha, který dnes zaměstnává na 150 osob a vyrábí 150 milionů hliníkových obalů ročně. Projet No. 11 : Usine Cebal à Velim Dalkia Ceska republika, Division Prague Catégorie «Développement Services» Chef de projet : M. Ondrej Blacha Membres de l équipe : M. Hervé Vincendon M. Michal Svab M. Petr Langer M. Pavel Bobka Le projet présenté par la Division de Prague «Usine Cebal à Velim» au concours des «Victoires de Dalkia 2004» prouve bien la confiance grandissante des clients industriels envers les capacités de la société Dalkia Ceska republika. L usine Cebalsol, producteur d emballages aluminium pour les produits pharmaceutiques et d hygiène personnelle, a confié à la Division de Prague l exploitation d une grande partie des services de son usine de Velim. La Division de Prague offre à Cebalsol les services suivants : - maintenance des équipements technologiques (courant fort, courant faible, chauffage, froid, ventilation, climatisation et air comprimé), - nettoyage des ateliers, des dépôts et des bureaux, - sécurité et vidéosurveillance, - jardinage et espaces verts. Parmi les services supplémentaires on compte aussi, à côté des services d alimentation, l enlèvement des déchets et la maintenance des bâtiments. La société Cebalsol Velim du groupe Pechiney est un client important de la Division de Prague. Elle emploie plus de 150 personnes et produit 150 millions d emballages aluminium par an. Reporter bleu, 3/

22 22 Modrý reportér, 3/2004

23 Vítězství Dalkie 2004 Reporter bleu, 3/

24

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci

Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci Dr. Martin Dvořák/E.ON Česká republika, s.r.o. Mag. Jiří Šimek/E.ON Energie, a.s. Retail Summit 2009, Praha, 3. 4.

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

Moderní služby pro Vás. facility management

Moderní služby pro Vás. facility management facility management Moderní služby pro Vás ISO 9001 Systém řízení kvality ISO 14001 Systém řízení ochrany životního prostředí OHSAS 18001 Systém řízení BOZP OSVĚDČENÍ NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné KOMPLEXNÍ

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více