Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika"

Transkript

1 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů Copyright GORDIC spol. s r. o., listopad 2012 GORDIC 1

2 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů OBSAH 1. Úvod 3 2. Návrh harmonogramu pro uzavírání účetnictví 2012 a otevírání účetnictví Zpracování 12. období Zpracování 13. období Archivace Základní zásady a podmínky pro zpracování závěrky účetnictví roku Zpracování roční uzávěrky - stručný postup První etapa roční uzávěrky Obecné zásady Odpisy Zvláštní účtování v případě plátců DPH Druhá etapa roční uzávěrky (automatizovaná) Závěrečné zápisy (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu DRD = 04) Uzavírání účetních knih (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu (DRD = 05) Třetí etapa roční uzávěrky (automatizovaná) Otevření nového ročního účetního období Otevření účetních knih (generovaná data jsou druh dokladu 01 ) Formální kontrola správnosti vygenerovaných zápisů Expandery Použití funkce EXPANDER k doplnění analytik některých syntetických účtů vygenerovaných ve všech krocích roční uzávěrky Použití funkce EXPANDER ke změnám v účtové osnově od Zpracování uzávěrkových funkcí v SORu (seskupení organizací) Popis možnosti sloučit IČ a pseudo IČ jedné organizace Přehled nejčastějších problémů a chyb při ročních uzávěrkách Zpracování roční uzávěrky v menu ROZPOČET 34 2 GORDIC verze 6.0,

3 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC 1. Úvod Tato metodika obsahuje popis jednotlivých kroků účetní uzávěrky v programu GORDIC UCR řady GORDIC WIN. Současně obsahuje i algoritmus uzavírání a otevírání účetních knih podle SU, AU. Algoritmy uzavírání popisované v této metodice jsou obecně platné i pro uzavírání v informačním systému GINIS. Postup zpracování uzávěrky v IS GINIS je součástí zvláštní metodiky. Kromě nich se používají i nestandardní a zakázkové algoritmy, zejména v případě individuálních požadavků zákazníků v řadě GORDIC WIN i v případě informačního systému GINIS. Všechny účty účtové osnovy mají minimálně přístupná slova SU, AU, UZ, ORJ a ORG. Z tohoto pravidla jsou následující hlavní výjimky: slova ODPA a POL a ZJ určená pro bankovní účty nesoucí rozpočtovou skladbu; slovo ZJ záznamová jednotka určená jen pro konsolidaci na úrovni sumářů za okres, kraj a specifický záznam pro OSS; slovo ZJ záznamová jednotka s předem nadefinovanými číselníky záznamových jednotek pro účet 343 a syntetické účty, které mohou být základem pro DPH; slova ODPA a POL v účtové třídě 5 a 6 a u účtu 416 (investiční fond), určená pro příspěvkové organizace, u kterých bude zřizovatelem vyžadováno členění podobné rozpočtové skladbě; slovo POL u účtových skupin 01, 02 a 03 pro sledování pohybů majetku, pokud to vyžaduje zřizovatel PO nebo si to účetní jednotka sama přeje využívat; slovo POL u podrozvahových účtů, které může být využito pro specifické rozčlenění podmíněných aktiv a pasiv z hlediska období. Celá účetní (rozpočtová) věta by měla být účetními jednotkami využívána z následujících pohledů: SU = syntetický účet - závazně definován Přílohou č. 7 vyhlášky 410/2009 Sb. - Přílohami č.1 a 2 je závazně určeno použití podle jednotlivých typů účetních jednotek AU ODPA, POL = analytický účet - skutečné účetní analytické třídění syntetických účtů (zejména pro účely výkazů, možnosti tvorby okruhů apod., členění druhů majetku, pohledávek, závazků apod.) = rozpočtová skladba dle vyhl. 323/2002 Sb. - přísně závazné členění v oblasti rozpočtu (výkazy FIN + rozbory) - fakultativní členění v tř. 5 a 6 a u účtu 416 v příspěvkové oblasti POL = druh pohybu majetku v účtových skupinách 01, 02 a 03 - fakultativní členění v tř. 5 a 6 a u účtu 416 v příspěvkové oblasti GORDIC 3

4 GORDIC ZJ UZ ORJ ORG Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů = záznamová jednotka - u bankovních účtů za účelem sledování konsolidace - mimo bankovní účty záznamová jednotka pro zachycení DPH = účelový znak - sám název naznačuje, že by se v tomto slově mělo označovat účelové třídění (nezávislý číselník, jdoucí přes všechny ostatní hodnoty) - účel u rozpočtových bankovních účtů (přísně závazná struktura pro výkaz FIN a systém UZ vyhlašovaný MF ČR) - účel u nákladových a výnosových účtů a účtů pořízení (shodný s výdajovými účely) =organizační jednotka - vnitřní organizační struktura (radní/odbor, inventární úsek majetku apod.) =organizace/akce/symbol/. apod. - v rozpočtových účtech AKCE/příjemce prostředků dále například - ve tř. 5 a 6 zakázka - v účtové tř. 3 symbol párování pohledávek a závazků apod. UPOZORNĚNÍ 1. Doporučujeme tuto příručku celou pečlivě pročíst. Postupy, které v ní popisujeme, jsou důležitými kroky, které v případě chyby nebo opomenutí v postupu uzavírání mohou mít vážné důsledky pro správnost výsledku uzávěrky účetnictví. 2. Velmi důležitou pojistkou, která umožňuje vrátit se kdykoliv zpět a provést opravu, je důsledně provádět archivace dat, na které v jednotlivých částech této metodiky upozorňujeme. Je to obecný předpoklad k ochraně před ztrátou dat, který platí i pro zpracování v průběhu roku. 3. V aktuální verzi programu WinUCR je automatické sledování jednotlivých kroků uzávěrek, které nedovolí opakované spuštění stejné fáze zpracování. Tím je zabráněno případnému poškození dat a následným nesprávným výsledkům zpracování. Pokud je třeba znovu opakovat uzávěrku, např. z důvodu dodatečného odhalení chyb v účetnictví nebo opomenutí zaúčtování nějaké operace související s uzavíraným rokem, pak jedinou cestou k opakování zpracování některého z kroků uzávěrky je obnovení dat z archivu. 4. Programem je kontrolována posloupnost kroků uzavírání. Ten nedovolí spustit uzavření účetních knih (druh dokladu = 05) bez předchozího uzavření výsledkových účtů (druh dokladu = 04) a spustit otevření účetních knih (druh dokladu = 01) bez předchozího spuštění uzavření účetních knih. 5. Méně zkušeným uživatelům doporučujeme v případě nejistoty a problémů raději se obrátit na našeho zástupce. 6. Hlavním kontrolním mechanismem kontroly tzv. bilanční kontinuity je srovnání obratů účtů 492 Konečný účet rozvažný vzniklý po uzavření účetních knih 4 GORDIC verze 6.0,

5 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC v minulém účetním období a účtu 491 Počáteční účet rozvažný vzniklý po otevření účetních knih v novém účetním období. Tyto obraty musí být naprosto identické a zůstatek těchto účtů musí být roven nule. V průběhu zpracování je možné zjistit jejich obraty přímo přes PROHLÍŽENÍ STAV. 7. Tato metodika i celá roční uzávěrka počítá se zpracováním ve 13. období. Toto období je doporučeno a určeno pouze k provádění závěrečných zápisů, zpracování výkazu FIN, sestavení účetní závěrky, uzavření účetních knih a ke spuštění otevření účetních knih. Do tohoto období je metodicky nepřípustné vkládat běžné účetní zápisy (druh dokladu = 00). 8. Analytiky nákladových a výnosových účtů, určených metodikou firmy GORDIC, pro závěrečné zápisy nesmí být používány pro běžné účetní zápisy (druh dokladu 00 ). Následkem porušení tohoto principu jsou chybně uzavřené účty a chyby v generovaných výkazech zisků a ztráty. Popis řídících souborů v distribuci WinUCR Pro program WinUCR jsou v distribuci řídící algoritmy, které podle algoritmů rozdělit do těchto skupin základní algoritmus pro ÚSC základní algoritmus pro PO zakázkové algoritmy (MHMP apod.) Pro uzávěrku roku 2012 a převedení do roku 2013 jsou řídící soubory distribuovány v názvech, které mají v názvu souboru strukturu: XXX_YY_Z.KU2 XXX = UCR standardní řídící soubor pro modul WinUCR YY = PO oblast příspěvkových organizací (zřizovaných ÚSC,OSS) = US oblast rozpočtu (ÚSC) Z = P organizace nesleduje pohyb majetku ve slově POL nebo používá číselník pohybů ve slově POL a pokračuje = M organizace se rozhodla přejít v dalším roce na sledování pohybů v účtové skupině 01, 02 a 0,3 ve slově POL (příspěvková organizace si musí následně rozdělit vygenerované hodnoty 0111 na 0111 pro svěřený majetek a 1111 pro vlastní majetek) Stejně jako dosud je v řídících souborech umístěn identifikační řetězec, který má za úkol informovat zákazníka o druhu spouštěného algoritmu a data jeho verze - aktualizace. GORDIC 5

6 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů Tyto řetězce se zobrazují v prvním řádku protokolu, který se zobrazuje po vygenerování příslušné dávky účetních zápisů. Z řetězce je možné jednoduše zkontrolovat, zda použitý algoritmus odpovídá typu účetní jednotky zákazníka. soubor UCR_US_P.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI USC (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) UCR_US_P verze * soubor UCR_US_M.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI USC (zahajuji pouziti POL DM) UCR_US_M verze * soubor UCR_PO_P.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI PO USC/PO OSS (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) UCR_PO_P verze * soubor UCR_PO_M.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI PO USC/PO OSS (zahajuji pouziti POL DM) UCR_PO_M verze * * v případě nutnosti úprav algoritmu se datum verze mění a umožňuje kontrolu aktuálnosti spouštěného algoritmu (základní verze má datum ) UPOZORNĚNÍ Standardní distribuční soubory pro jednotlivé typy účetních jednotek (USC, PO) se odlišují pouze podle toho, zda je bude používat pro závěrku účetní jednotka, která: nepoužívá metodiku pro účtování o sledování pohybu dlouhodobého majetku nebo tuto metodiku již používá v roce 2012 soubory označené na konci názvu písmenem P hodlá od začít používat metodiku účtování o pohybech dlouhodobého majetku soubory označené na konci názvu písmenem M Vnitřní název (řetězec textu) se vypisuje při spuštění závěrkových operací v prvním řádku protokolu, který se zobrazí po spuštění. Z názvu si může zákazník odkontrolovat, zda používá správný řídící soubor, který je určen pro jeho typ účetní jednotky. Popis nestandardních zakázkových řídících souborů v distribuci (hlavní město Praha) Zakázkové formáty pro hlavní město Praha, pro závěrku roku 2012 a převedení do roku 2013 mají odlišné označení. Řídící soubory jsou distribuovány v souborech, které mají v názvu strukturu: X_YY_ZZZ.KU2 X = U řídící soubor pro účetnictví (modul WinUCR ) YY = PO oblast příspěvkových organizací (zřizovaných MČ a magistrátem) = MC oblast rozpočtu (MČ a vlastní magistrát) ZZZ = HMP hlavní město Praha 6 GORDIC verze 6.0,

7 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Stejně jako u standardních řídících souborů je uvnitř algoritmu umístěn identifikační řetězec, který informuje zákazníka o druhu spouštěného algoritmu a datumu jeho verze - aktualizace. Tyto řetězce jsou umístěny v protokolu, který se zobrazuje po vygenerování příslušné dávky účetních zápisů a lze podle nich zkontrolovat, zda použitý algoritmus odpovídá požadavku zákazníka. soubor U_MC_HMP.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI 2012 MC + magistrat PRAHA (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) U_MC_ HMP verze * soubor U_PO_HMP.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI 2012 PO Praha (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) U_PO_HMP verze * * v případě nutnosti úprav algoritmu se datum verze mění a umožňuje kontrolu aktuálnosti spouštěného algoritmu (základní verze má datum ) IS GINIS Pro ekonomický systém GINIS jsou v distribuci řídící algoritmy, které jsou identifikovány konkrétním identifikátorem PID a údajem o použité verzi uzávěrkového algoritmu, který je vkládán do popisu dokladu vygenerovaného systémem. výčet algoritmů lze rozdělit do těchto skupin základní algoritmus pro ÚSC, PO a MHMP základní algoritmus pro OSS a FONDY zakázkové algoritmy pro druh dokladu (DRD) = 04 Závěrečné zápisy verze uzávěrkového algoritmu: Roční účetní uzávěrka XXX* roku 2012 (PIDxxxxxxxxxx) pro druh dokladu (DRD) = 05 Uzavření účetních knih verze uzávěrkového algoritmu: Roční účetní uzávěrka XXX* roku 2012 (PIDxxxxxxxxxx) pro druh dokladu (DRD) = 01 Otevření účetních knih verze uzávěrkového algoritmu: Roční účetní uzávěrka XXX* roku 2012 (PIDxxxxxxxxxx) XXX* = konkrétní zkratka typu ÚJ GORDIC 7

8 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů 2. Návrh harmonogramu pro uzavírání účetnictví 2012 a otevírání účetnictví 2013 Harmonogram je pouze orientační a účetní jednotka si jej musí přizpůsobit svým potřebám, případně harmonogramu zřizovatele, krajského úřadu nebo magistrátu. Až na výjimky je možné se jím řídit i pro IS GINIS. 2.1 Zpracování 12. období pořizování běžných účetních zápisů a případných opravných účetních zápisů; vyhledání a opravy chyb v účetnictví roku 2012 zpracování předběžných verzí výkazů FIN, výstupů rozpočtových opatření (OSS) atp. tisk různých výstupů (hlavní kniha, deníky atp.) závěrečné účtování o DPH (po zjištění koeficientu apod.) výstupy do UCR - AUTOMATU/ VYK - AUTOMATU (podle pokynů zřizovatele nebo krajského úřadu) *ARCHIV 1. sada (před uzavřením 12. období) * Neplatí pro IS GINIS zpracování tisků a výstupů finačních výkazů do CSÚIS FIN 2-12 M (ÚSC) FIN 2-04 U (OSS, Fondy) chronologický přehled o rozpočtových opatřeních (jen OSS) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů NAR 1-12U (jen OSS) výkaz o PAP (pomocném analytickém přehledu) zpracování tisků a výstupů účetní závěrky do CSÚIS v blocích rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu operativní záznamy OSS uzavření 12. období měsíční uzávěrkou (podle pokynu zřizovatele nebo krajského úřadu) 2.2 Zpracování 13. období spuštění EXPANDERu pro doplňky roku 2012 (platí pro všechny OSS, ÚSC a PO pouze v případě, že jsou distribuovány změny metodickou sekcí firmy GORDIC spol. s r. o.) *ARCHIV 2. sada (před zpracováním závěrečných zápisů) zpracování závěrečných zápisů a jejich kontrola před definitivním zaúčtováním do deníku (menu UZÁVĚRKA R ZÁVĚREČNÉ ZÁPISY) v případě zjištění chyby v účetnictví OBNOVENÍ ARCHIVU 1. sada (návrat do 12. období) - následuje oprava chyby postupovat podle výkladu v kapitole 3.2 týkající se závěrečných zápisů *ARCHIV 3. sada (před zpracováním uzavření účetních knih) 8 GORDIC verze 6.0,

9 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC zpracování uzavření účetních knih a jejich kontrola před definitivním zaúčtováním do deníku (menu uzávěrka r Uzavření účetních knih) otevření nového účetního období 2013 (může být již otevřeno z důvodu nutnosti účtovat období 01-02/2013) spuštění EXPANDERu pro doplňky roku 2013 (platí pro všechny OSS, ÚSC a PO pouze v případě, že jsou vyhlášeny změny MF ČR nebo distribuovány doplňky metodickou sekcí firmy GORDIC spol. s r. o.) *ARCHIV 4. sada před zpracováním otevření účetních knih (spouští se v roce 2013, pokud se již v novém roce účtovalo) zpracování otevření účetních knih a jejich kontrola před definitivním zaúčtováním do deníku roku 2013 (spouští se v menu uzávěrka r Otevření účetních knih v roce 2012 a data se generují do prvního aktuálního období roku 2013) spuštění uzávěrky 13. období v roce 2012 (data zůstávají v měsíčních souborech, pouze od tohoto okamžiku nelze pořizovat žádná data do roku 2012) * Neplatí pro IS GINIS DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Připomínáme, že v každém kroku roční účetní uzávěrky platí, že vždy po: naúčtování oprav vygenerování předkontace roční účetní uzávěrky opravě existujícího účetního dokladu zrušení účetního dokladu je třeba: ve WinUCR spustit kontrolní chod, který zabezpečí přepočítání stavového souboru na aktuální stav, protože jinak vzniká nebezpečí, že program v následujícím kroku uzávěrky pracuje s nesprávnými stavovými soubory, ze kterých pak vychází pro další výpočet. v IS GINIS se spouští přepočet stavů v modulu INU. 2.3 Archivace Archivace je velmi nutným prostředkem, který zvyšuje bezpečnost dat v průběhu celého uzavírání účetnictví 2012 a otevírání účetnictví Umožňuje účetní jednotce v případě zjištění chyb vrátit zpracování o krok(y) zpět, provést opravu dat a opět pokračovat ve zpracování. Doporučujeme každou archivaci provádět nejlépe 2x (z důvodu možných problémů s čitelností média při obnovení) Pro každou požadovanou archivaci podle této metodiky je třeba použít novou sadu médií. V metodice jsou zmiňovány celkem 4 sady Důležité sady archivů: ARCHIV 1. sada před uzávěrkou 12. období 2012 ARCHIV 2. sada před závěrečnými zápisy ve 13. období 2012 ARCHIV 3. sada před uzavřením účetních knih ve 13. období 2012 GORDIC 9

10 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů ARCHIV 4. sada prováděný v roce 2013 před spuštěním otevření účetních knih (pokud se již účtovalo v roce 2013) Od verze WinUCR je možné sady archivů vytvářet na disk s uživatelským nastavením volby archivace do adresářů podle datumu a času. Platí o archivaci na jakýkoliv lokální nebo síťový disk. Bližší informace o této funkci si můžete vyžádat od dealera. To neplatí pro IS GINIS, ten je zálohován jinými prostředky. V ekonomickém systému GINIS se v případě chyby zjištěné po vygenerování závěrečných účetních operací používá specifický postup pro vrácení systému před uzavírací zápisy. V případě potřeby kontaktujte svého distributora. V IS GINIS doporučujeme před spuštěním uzávěrkových algoritmů spustit přepočet stavů v modulu INU. 2.4 Základní zásady a podmínky pro zpracování závěrky účetnictví roku 2012 Při zpracování účetních závěrek algoritmem dodávaným firmou GORDIC spol. s r. o. se předpokládá dodržování některých základních pravidel a obecných principů, které musí být dodrženy pro dosažení správného výsledku vygenerovaných dat. 1. Změnou oproti dosavadní praxi je, že zpracování tisků a výstupů finančních výkazů a tisků a výstupů účetní závěrky do CSÚIS se doporučuje provádět zásadně na konci 12. období, dříve než se spustí uzávěrkové operace. Algoritmus zpracování všech výkazů s touto variantou počítá. 2. Pro automatizované uzávěrkové operace, které s použitím algoritmu generují závěrečné zápisy DRD=04 uzavírací zápisy DRD=05 zápisy otevření účetních knih DRD=01 je vyhrazeno zásadně tzv. 13. období zpracování. Výhodou této volby je, že se data vytvářená automatizovaným zpracování oddělují do speciálního měsíce a nejsou součástí deníku období 01 až 12. Proti dosavadní praxi, kterou používaly některé účetní jednotky, se NEDOPORUČUJE do období 13. účtovat účetní zápisy běžného účetního období roku. 3. Algoritmus předpokládá, že účetní jednotky zejména u účtů účtové třídy 5 a 6 dodržují závazné analytiky a nepoužívají analytiky výslovně určené pro uzavírání (0299 a 0999). Totéž platí i pro analytiky pro počáteční stavy (DRD=01). 4. Algoritmus, kromě uzavírání účtů fondů na analytiku (AU) pro počáteční stav, zachovává u všech účtů veškeré hodnoty všech slov v účetní větě. Soubor U_PO_HMP.KU2 určený pro PO v Praze při uzávěrce účtu 416 v příspěvkových organizacích vynuluje veškeré hodnoty všech slov ODPA až ORG 5. Obvyklé postupy při zpracování lze převzít z dosavadní metodiky pro uzavírání a otevírání účetnictví z kapitoly 3. Zdůrazňujeme vždy zásadu, že před spouštěním jednotlivých etap 10 GORDIC verze 6.0,

11 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC uzávěrek je závazně stanoveno provést archivaci dat, která umožní kdykoliv se vrátit zpět před okamžik spuštění. 6. Pro účty 111 a 131 stanovil ČÚS č. 707 bod 3.2, že k rozvahovému dni nevykazují tyto účty zůstatek (vykazují se s nulovým zůstatkem). Účetní jednotka si případně zajistí před spuštěním uzávěrky odúčtování zůstatků těchto účtů dle ČÚS č. 707 bod Rozpočtové bankovní účty (používající rozpočtovou skladbu) se s použitím závěrkového algoritmu vynulují ve všech hodnotách (kromě SU a AU). Soubor U_MC_HMP.KU2 určený pro MČ v Praze, obsahuje navíc algoritmus, který pro počáteční stavy bankovních účtů s rozpočtovou skladbou nastavuje ve slově ORJ hodnotu Zpracování roční uzávěrky - stručný postup Pro zpracování uzávěrek jsou v submenu k menu účetnictví - uzávěrka r obsaženy následující (tučně zvýrazněné) volby: Archiv Závěrečné zápisy Uzavření účetních knih Otevření účetních knih Rušení Obnovení Přeindexace Celý postup závěru roku a uzavírání účetnictví je zabezpečen ve třech etapách. 3.1 První etapa roční uzávěrky Obecné zásady Tato etapa obsahově splývá s pořizováním běžných účetních zápisů a probíhá celá ručním napořizováním do 12. období běžného roku. Součástí 12. období jsou i opravné účetní zápisy. Při způsobu A účtování zásob se musí zúčtovat všechny spotřeby, týkající se účetního období a zúčtovat případné inventarizační rozdíly. Při způsobu B účtování zásob se provede zaúčtování výsledku inventury podle skladové evidence. Jak je právními normami stanoveno, provádí se na závěr roku v rozpočtové oblasti zúčtování záloh na drobná vydání i ostatních provozních záloh (vnitřním organizačním složkám). Provede se vypořádání půjček, přídělů a dotací a zaúčtování přídělů do FKSP. Provede se zúčtování všech dohadných položek, opravných položek atd Odpisy Upozorňujeme, že podle ČÚS 708, bodu 4.5. je třeba před účetní závěrkou provést odpisy za poslední období. Zároveň upozorňujeme, že podle ČÚS 708, bodu 8.3. je ÚJ povinna zároveň účtovat s odpisem i o časovém rozlišení přijatého investičního transferu. GORDIC 11

12 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů Dle doporučení naší metodiky je nejoptimálnější variantou provádět odpisy v intervalu kalendářního měsíce. Zároveň je nutné upozornit, že vzhledem k existenci mezitimních účetních závěrek ve sféře veřejných rozpočtů je nutné odpisovat minimálně čtvrtletně. Část příspěvkových organizací, která dosud neprovedla změnu metody, je povinna nejpozději k tuto změnu provést a postupuje podle ČÚS 708, bod Zvláštní účtování v případě plátců DPH Pro výpočet vypořádání nároku na odpočet podle 76 zákona 235/2004 Sb. po skončení kalendářního roku, v případě zrušení registrace v průběhu kalendářního roku nebo v případě ukončení podnikání, je nutno přepočítat nárok na odpočet za uplynulý rok podle skutečně dosaženého poměru ve smyslu 76, odstavec 7. K výpočtu koeficientu je možné použít speciální formát dodávaný firmou GORDIC spol. s r. o. Formát UCRGUROK - Roční přiznání k DPH se nachází v menu společně s ostatními výstupy pro DPH. Před uzávěrkou roku je třeba zúčtovat všechny krácené nároky na odpočet včetně haléřových zaokrouhlení D 5XX MD Následně je třeba odsouhlasit výsledný stav účtu 343 na částku uvedenou v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku (12. měsíc, popř. 4. čtvrtletí). Rozdíl může vzniknout pouze v případě, že dosud nebylo účtováno o vratce odpočtu/odvodu daňové povinnosti za předcházející zdaňovací období (nedošlo k pohybu finančních prostředků). V průběhu automatizovaných závěrečných zápisů bude výsledný stav účtu 343 převeden na ZJ 664/ 665 podle zůstatku tohoto účtu. V následujícím roce je třeba účtovat o příjmu prostředků z nadměrného odpočtu: 241 MD ZJ665 D o úhradu daňové povinnosti: 241 D ZJ664 MD Věnujte, prosím, tomuto úseku zvýšenou pozornost. V případě nedodržení metodiky může dojít k chybě v uzavření účtu Druhá etapa roční uzávěrky (automatizovaná) Druhou, již automatizovanou část řádné roční uzávěrky, musí účetní jednotka spouštět ve 13. období roku. Volby pro spuštění se nachází v menu uzávěrka r submenu závěrečné zápisy a v submenu uzavření účetních knih. 12 GORDIC verze 6.0,

13 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC POZOR! Před spouštěním druhé etapy uzávěrky je důležité provést ARCHIVACI dat celého roku v menu UZÁVĚRKA R - ARCHIV (viz. kap. 2.3). Pak je možné uzavřít 12. období uzávěrkou. To umožní oddělit účetní zápisy běžných účetních období od zápisů generovaných programem při roční uzávěrce. Archiv před uzavřením 12. období umožní kdykoliv se vrátit do 12. období a provést případné opravy chyb dodatečně zjištěných při uzávěrce účetnictví. Zálohování v IS GINIS je zabezpečno jinými prostředky. Druhá etapa, legislativou popisovaná jako uzavření účetních knih se v našich účetních programech člení do dvou kroků: závěrečné zápisy uzavření účetních knih Závěrečné zápisy (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu DRD = 04) Stručný popis algoritmu Hlavní algoritmy uzavření účetních knih a otevírání účetních knih jsou v souladu s ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih. Kromě hlavních algoritmů je v řídících souborech použita sada dalších algoritmů, které zabezpečují podporu pro zpracování hlavního algoritmu a vytváří podmínky pro vytvoření počátečních stavů dalšího účetního období. Následuje popis v členění podle typu účetních jednotek ÚSC územní samosprávné celky (obce, DSO, regionální rady soudržnosti) OSS organizační složky státu PO příspěvkové organizace FO státní fondy Bankovní účty s rozpočtovou skladbou ÚSC, OSS, FO Po spuštění algoritmu se vytváří přípravné zápisy nutné k dalšímu uzavření bankovních účtů s rozpočtovou skladbou: - platí pro syntetické účty 068, 222, 223, 224, 225, 231, 236, 244 a pro účty 281, 451 s AU 02xx,04xx,06xx a 08xx pro každý existující SU a AU se vytvoří zápisy podle tohoto schématu: MD SSS 0XXX s ODPA 9999 POL 9999 DAL SSS 0XXX s ODPA 9998 POL 9998 ostatní slova v účetní větě se nulují (ZJ,UZ,ORJ,ORG) Vzhledem k tomu, že se jedná o zúčtování vždy stejné částky na MD i DAL, nedochází tak vlastně k pohybu zůstatku daného SU a AU. GORDIC 13

14 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů Výsledek hospodaření ÚSC, OSS, FO, PO Po spuštění algoritmu se vytváří zápisy pro účty nákladů a výnosů, které přenáší zůstatky těchto účtů na účet 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období - pro hospodářskou činnost na zápis DAL 5xx MD zápis MD 6xx DAL pro hlavní činnost na zápis DAL 5xx MD zápis MD 6xx DAL Daň z přidané hodnoty Pro syntetický účet 343 se při závěrečných zápisech vypočítá součet všech analytických účtů podle metodiky a všech záznamových jednotek, z tohoto součtu se vypočte rozdíl DAL mínus MD a výsledek výpočtu se přeúčtuje: v případě, že je kladný, tak na DAL se ZJ=664 (odvod) a na MD SU 343 AU 40 se ZJ=000 v případě, že je záporný, tak na MD SU 343 AU 40 se ZJ=665 (nadměrný odpočet) a na DAL se ZJ=000 Všechny ostatní účetní operace v závěru roku, které ukládá zákon o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb. nebo účetní standardy, musí účetní jednotka zabezpečit ještě před spuštěním závěrečných zápisů. Okruh účtování o PAP V algoritmu závěrečných zápisů druh dokladu 04, je pro všechny typy účetních jednotek zabudován i algoritmus uzavření okruhu účtování o PAP. V závěrečných zápisech se uzavírá okruh nákladů a výnosů obdobným způsobem jako v účetnictví. POZOR 1. Pro správný převod stavů účetnictví PAP (pomocného analytického přehledu) je nutné pořídit nejpozději před spuštěním uzávěrek počáteční stavy pro PAP k , ačkoliv pro výstup do CSÚIS k nejsou podle metodiky MF ČR vyžadovány. Počáteční stavy spolu s účtováním obratů pak budou algoritmem uzavírání účetnictví přeneseny do roku Upozorňujeme, že pro úspěšné uzavření okruhu PAP je nutné, aby veškeré výsledky kontrol na existenci nepovolených hodnot byly negativní. Platí kontrola správnosti - součet hodnot zaúčtovaných na účtech a se rovná hodnotě na účtu GORDIC verze 6.0,

15 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC pro výsledkové účty, které nejsou povinné pro získávání údajů PAP zápis MD zápis DAL xx zápis DAL zápis MD xx pro výsledkové účty, které jsou uvedeny v tabulce II. a III. metodiky MF ČR - hlavní činnost zápis MD zápis DAL xx xxxxxx 0005 zápis DAL zápis MD xx xxxxxx hospodářská činnost zápis MD zápis DAL xx xxxxxx 0006 zápis DAL zápis MD xx xxxxxx 0006 Postup zpracování Závěrečné zápisy se spouští ve 13. období v menu účetnictví. Před spuštěním závěrečných zápisů je uživatel povinen provést: zpracování všech důležitých výstupů (hlavních knih, deníků atp.) zpracování tisků a výstupů finačních výkazů do CSÚIS zpracování tisků a výstupů účetní závěrky do CSÚIS v blocích Archiv (1. sada) v menu uzávěrka m archiv (pro případné obnovení v případě zjištění chyb v účetnictví po zpracování závěrečných zápisů) Uzávěrku 12. období Po uzavření 13. období spustit kontrolní chod s nastavením období 13 v menu organizace Archiv (2. sada) v menu uzávěrka r archiv (pro případné obnovení po chybně zpracovaných závěrečných zápisech) Postup při spuštění závěrečných zápisů: Zvolíme menu uzávěrka r a submenu závěrečné zápisy. Po potvrzení klávesou enter se systém dotáže na spuštění závěrečných zápisů. Po kladné odpovědi zpracuje program předkontační doklad o závěrečných zápisech a ten zobrazí na monitoru. Účetní doklady jsou očíslovány od vzestupně. Uživatel musí tento doklad přezkoumat z hlediska správnosti obsahu, vytisknout a po stisku klávesy esc rozhoduje odpovědí A nebo N na dotaz: odpoví A, pokud chce vytvořené zápisy skutečně přenést do měsíčního souboru (skutečně provést závěrečné zápisy) odpoví N, pokud chce zobrazenou předkontaci anulovat (zrušit). Záporná odpověď umožňuje uživateli provést závěrečné zápisy jen na zkoušku a kdykoliv spuštění zopakovat Po odpovědi A (po skutečném provedení zápisů) je třeba spustit kontrolní chod v menu GORDIC 15

16 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů uzávěrka m. Kontrolní chod se může zastavit z důvodu, že některé analytiky účtů vygenerované programem nejsou obsaženy v účtovém rozvrhu. Uživatel buď neprovedl expanzi účtového rozvrhu popisovanou v bodě 4.1. nebo skutečně vznikly nové kombinace účtů, které musí doplnit do účtového rozvrhu. Postup při zjištění chyby po závěrečných zápisech: Pokud uživatel zjistil chybu až po zpracování závěrečných zápisů (druh dokladu 4 ), pak musí postupovat takto: obnovit všechny soubory z ARCHIVU (1. sada) provedeného těsně před spuštěním uzávěrky 12. období (obnovení v menu uzávěrka r obnovení) opravit chybu v účetnictví, spustit kontrolních chod v menu uzávěrka m, zopakovat všechny tisky výstupů, které mohly být chybou ovlivněny provést novou archivaci v menu uzávěrka m archiv (1. sada) spustit uzávěrku 12. období v menu organizace potvrdit 13. období zpracování a spustit v menu uzávěrka r nové zpracování Závěrečných zápisů INFORMACE Uzavírání účetnictví v IS GINIS EKO má svůj specifický postup a ten je popsán v metodice, kterou disponují a mohou poskytnout servisní pracovníci. Standardní algoritmus pro zpracování závěrečných zápisů popsaný v této kapitole je i pro IS GINIS závazný Uzavírání účetních knih (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu (DRD = 05) Stručný popis algoritmu Hlavní algoritmy uzavření účetních knih a otevírání účetních knih jsou v souladu s ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih. Kromě hlavních algoritmů je v řídících souborech použita sada dalších algoritmů, které zabezpečují podporu pro zpracování hlavního algoritmu a vytváří podmínky pro vytvoření počátečních stavů dalšího účetního období. Následující popis algoritmů je členěn podle toho, pro který typ ÚJ je určen. ÚSC OSS PO FO územní samosprávné celky (obce, DSO, regionální rady soudržnosti) organizační složky státu příspěvkové organizace státní fondy ÚSC, OSS, FO, PO Algoritmus zpracování nuluje hodnoty ZJ u všech účtů, které mohly být v průběhu roku použity jako označení pro základ DPH: 01x, 02x, 03x, 04x, 05x, 11x, 12x, 13x, 263, 335, 314, 324, 377, 378, 38x, 412, 413, 414, 416, 419, 455, 459, 465, GORDIC verze 6.0,

17 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC U účetních jednotek, které účtují o pohybech majetku ve slově POL u účtových skupin 01, 02 a 03, se algoritmem závěrky odúčtují všechny pohyby zúčtované v průběhu roku a převedou se na společnou hodnotu POL pro počáteční stav pro OSS, ÚSC a FONDY 0111 majetek vlastní pro PO zřizované OSS, ÚSC 0111 majetek svěřený PO zřizovatelem 1111 majetek vlastní OSS, FO Prostřednictvím algoritmu se uzavírají všechny analytické účty pro účty fondů 412,413,414 a 419 a v souladu s metodikou a převádí na analytiku pro počáteční stav 412 Fond kulturních a sociálních potřeb Zůstatky analytik 01XX a 02XX algoritmus převede na analytiku pro počáteční stav Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Zůstatky analytik 01XX a 02XX algoritmus převede na analytiku pro počáteční stav Rezervní fond z ostatních titulů Zůstatky analytik 01XX a 02XX algoritmus převede na analytiku pro počáteční stav Ostatní fondy 080X, 081X na X, 083X na X, 085X na X, 087X na X, 089X na X, 091X na X, 093X na X, 095X na X, 097X na X, 099X na ÚSC 419 Ostatní fondy Zůstatky analytik určených k zachycení pohybu fondu v průběhu účetního období algoritmus převede na analytiku pro počáteční stav takto: 000X, 001X, 002X, 003X, 004X, 005X, 006X, 007X, 008X a 009X na X, 011X na X, 013X na X, 015X na X, 017X na X, 019X na GORDIC 17

18 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů 020X, 021X na X, 023X na X, 025X na X, 027X na X, 029X na X, 031X na X, 033X na X, 035X na X, 037X na X, 039X na X, 041X na X, 043X na X, 045X na X, 047X na X, 049X na X, 051X na X, 053X na X, 055X na X, 057X na X, 059X na X, 061X na X, 063X na X, 065X na X, 067X na X, 069X na X, 071X na X, 073X na X, 075X na X, 077X na X, 079X na X, 081X na X, 083X na X, 085X na X, 087X na X, 089X na X, 091X na X, 093X na X, 095X na X, 097X na X, 099X na GORDIC verze 6.0,

19 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Všechna ostatní slova v účetní větě (UZ, ORJ, ORG) použitá na další členění fondů zůstávají a přechází v počátečním stavu do dalšího účetního období s výjimkou specifických řídících souborů pro MHMP. Poznámka: 419 Ostatní fondy interval analytik 000X až 009X a 01XX až 07XX je metodikou doporučeno používat jen k bankovnímu účtu, na kterém se používá členění příjmů/výdajů dle rozpočtové skladby podle vyhlášky 323/2002 Sb. (236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků) interval analytik 08XX až 09XX je metodikou doporučeno používat jen k bankovnímu účtu, na kterém se nepoužívá k členění příjmů/výdajů rozpočtové skladby (245 Jiné běžné účty) PO zřizované OSS i ÚSC Prostřednictvím algoritmu se uzavírají všechny analytické účty pro účty fondů 411, 412, 413, 414, 416 a 419 a v souladu s metodikou se převádí na analytiku pro počáteční stav. 411 Fond odměn analytiky 03XX a 04XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Fond kulturních a sociálních potřeb analytiky 01XX a 02XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Ostatní fondy Zůstatky analytik, určených k zachycení pohybu fondu v průběhu účetního období, algoritmus převede na analytiku pro počáteční stav takto: 080X, 081X na X, 083X na X, 085X na X, 087X na X, 089X na X, 091X na X, 093X na X, 095X na X, 097X na X, 099X na Poznámka: 419 Ostatní fondy interval analytik 000X až 009X a 01XX až 07XX je metodikou doporučeno používat jen k bankovnímu účtu, na kterém se používá členění příjmů/výdajů dle rozpočtové skladby podle vyhlášky 323/2002 Sb. (236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků) - pouze ÚSC GORDIC 19

20 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů interval analytik 08XX až 09XX je metodikou doporučeno používat jen k bankovnímu účtu, na kterém se nepoužívá členění příjmů/výdajů dle rozpočtové skladby (245 Jiné běžné účty) PO zřizované OSS 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření analytiky 03XX a 04XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Rezervní fond z ostatních titulů analytiky 03XX a 04XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Fond reprodukce majetku analytiky 01XX a 02XX se převedou na analytiku pro počáteční stav PO zřizované ÚSC 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření analytiky 05XX a 06XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Rezervní fond z ostatních titulů analytiky 05XX a 06XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Investiční fond analytiky 03XX a 04XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Všechna ostatní slova v účetní větě (UZ,ORJ,ORG) použitá na další členění fondů zůstávají a přechází v počátečním stavu do dalšího účetního období s výjimkou specifických řídících souborů pro MHMP. Závěrečný společný algoritmus pro všechny typy účetních jednotek Algoritmus na závěr zpracování uzavírání účetních knih provádí fyzické uzavírání účetních knih podle účetního standardu všechny aktivní účty odúčtuje složeným zápisem ve prospěch (DAL) jednotlivých účtů aktiv s protizápisem na vrub (MD) účtu Konečný účet rozvažný všechny pasivní účty odúčtuje složeným zápisem na vrub (MD) jednotlivých účtů pasiv s protizápisem ve prospěch (DAL) účtu Konečný účet rozvažný Po vygenerování zápisů uzavření účetních knih (DRD=05) platí, že účet 492 Konečný účet rozvažný nemá zůstatek a obraty jeho stran MD i DAL jsou shodné. Poznámka: Účty, které se vyskytují na obou stranách ROZVAHY, tzv. plovoucí účty jsou v algoritmu vždy zařazeny jako PASIVA. Předpokládá se jejich převažující závazkový charakter. Zvláštní ustanovení pro uzavření podrozvahových účetních knih K závěrce podrozvahových účtů vydala firma samostatnou metodiku, která popisuje některé postupy a možnosti závěrek pro tuto oblast. Citujeme nejdůležitější část: 20 GORDIC verze 6.0,

Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Copyright GORDIC spol.

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010

INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010 INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010 WinUCR Od 1. 1. 2010 byl pro účely zachycení počátku rozběhu reformy účetnictví vyhlášen formát textové dávky

Více

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni 1/2016 Opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s ustanovením 65 odst. 6) vyhlášky č. 410/2009 S., ve znění pozdějších předpisů. V případě pohledávek se považuje

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

D O P L N Ě K číslo 1/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010

D O P L N Ě K číslo 1/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 +HPSEQ1145XG8+ D O P L N Ě K číslo 1/2010 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 verze 1.10.15.01 RO Copyright GORDIC spol. s r.o.

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví ÚSC okresu Jeseník ur.dje@kr-olomoucky.cz ÚSC okresu Olomouc ur.dol@kr-olomoucky.cz ÚSC okresu Prostějov ur.dpv@kr-olomoucky.cz ÚSC okresu Přerov

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové Stávající a očekávaná legislativa Roční účetní závěrka Výkaz Přehled o peněžních tocích Novinky verze 9.4.1 a související

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 2 1 Změna metodiky účtování Metodika firmy GORDIC nechala na účetní jednotce rozhodnutí, zda účtovat fondy EU v rozpočtovém

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 18602/2012 OE M. Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 18602/2012 OE M. Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Všem příspěvkovým organizacím zřízených Krajem Vysočina Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Český účetní standard č. 703 Transfery

Český účetní standard č. 703 Transfery Český účetní standard č. 703 Transfery Obsah: I. Vymezení pojmů. 1 II. Obecné postupy účtování o transferech. 3 III. Některé postupy účtování...5 Zprostředkovatel.5 Poskytovatel 6 Příjemce.10 Transfery

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Český účetní standard č Transfery

Český účetní standard č Transfery Český účetní standard č. 703 - Transfery I. Vymezeni pojmů: Pro účely tohoto standardu se rozumí a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 PID: +HPSEQ113JC7Z+ DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/5 Dopisem MF ČR č.j. 14/84 207/2004-142 bylo interním

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

METODICKÉ INFORMACE č. 1/2010

METODICKÉ INFORMACE č. 1/2010 +HPSEQ1145XPZ+ METODICKÉ INFORMACE č. 1/2010 Od 1. 1. 2010 byla spuštěna změna v účtové osnově, výkazech a zpracování účetních výkazů v souladu s novelou zákona o účetnictví a vydanou vyhláškou. Podařilo

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14

PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14 Aktualizováno dne 9. ledna 2015 Tento pracovní dokument je určen výhradně uživatelům účetního systému FIS3000, firmy COMPEX, spol. s r.o. Zlín. PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14 Důležité!

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Metodická podpora příspěvkových organizací

Metodická podpora příspěvkových organizací Metodická podpora příspěvkových organizací 19. 6. 2014 www.kr-vysocina.cz Krajský úřad dokumenty odborů odbor ekonomický metodická podpora pro PO Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2011, kterými se stanoví

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Ke dni 1.6. 2011 se stala účetní jednotka plátcem DPH. A 2 Informace podle

Více

HELIOS Fenix. Rozšířený PAP Asseco Solutions, a.s.

HELIOS Fenix. Rozšířený PAP Asseco Solutions, a.s. HELIOS Fenix Rozšířený PAP 2016 Asseco Solutions, a.s. 2016 Tento dokument je také uložen v sekci Dokumentace/ Ekonomika/ Metodický postup/ Rozšířený PAP na WIKI pro veřejnou správu. Rozšířený výkaz PAP

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

D O P L N Ě K číslo 3/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010

D O P L N Ě K číslo 3/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 +HPSEQ1145XW[+ D O P L N Ě K číslo 3/2010 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 verze 1.10.15.03 RO Copyright GORDIC spol. s r.o.

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Městys: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Městyse Sněžné Projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Městyse

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016) Vyhláška č. 410/2009

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO 1 Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO Určeno: Příjemcům finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, IČ 63113074, při realizaci projektu Posilování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy týkající se roku Zejména:

Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy týkající se roku Zejména: Metodický pokyn ke zpracování účetnictví za leden až prosinec 2014 Změny předpisů platných pro rok 2014 O změnách v předpisech pro rok 2014 byly obce a DSO informovány v průběhu roku 2014 a změny jsou

Více

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016 Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016 Informace o výsledcích kontrol dle ustanovení 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2010... 209 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2010... 209 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příloha č. 1...119 Příloha č. 2...151 Příloha č. 3... 170 Příloha č. 4...171 Příloha č. 5... 172 Příloha č. 6... 194 Příloha č. 7... 195 Příklady účtových

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2012 Slezský vodohospodářský svazek (dále jen SVHS) vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 18. října 2013 KA ČR je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné. jedním z

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

D O P L N Ě K číslo 2/2010 Metodika zpracování rozpočtu a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2010 verze 1.10.15.

D O P L N Ě K číslo 2/2010 Metodika zpracování rozpočtu a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2010 verze 1.10.15. +HPSEQ1145XYQ+ D O P L N Ě K číslo 2/2010 Metodika zpracování rozpočtu a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2010 verze 1.10.15.01 PO Copyright GORDIC spol. s r.o. 2010 1 Úprava metodiky

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Více

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D Základy účetnictví Přednáška č. 4 Souvztažnost a metoda podvojného zápisu Každá hospodářská operace způsobuje změnu dvou položek rozvahy - příčinou je bilanční princip, na jehož základě jsou uváděny údaje

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Upgrade programu MARK leden 2014

Upgrade programu MARK leden 2014 Upgrade programu MARK leden 2014 Vážení uživatelé, posíláme Vám upgrade s úpravami pro zpracování účetní závěrky za rok 2013 a s některými dalšími úpravami. Postup instalace: Doporučujeme provést instalaci

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 7 a 8 a 9 Cestovní náklady

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Strana 341 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více