Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010 2010"

Transkript

1 2010 Výroční zpráva 2010

2 Základní ukazatele Aktiva celkem Pasiva celkem z toho: základní kapitál rezervy Výnosy z realitní činnosti celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená) Výsledek hospodaření za účetní období

3 Obsah Základní ukazatele Obsah 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje, profi l společnosti, předpokládaný vývoj společnosti 3 Zpráva představenstva 4 Zpráva dozorčí rady 6 Návrh představenstva 8 Finanční část 9 1

4 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje, profil společnosti, předpokládaný vývoj společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Ing. Aleš Mamica Předseda představenstva za tento segment vyfakturovali pouze 2,477 mil. Kč. Je dokončena korekce dohadných položek vytvořených v letech Tým zprostředkování prošel významnou obměnou, ke konci roku měl tým zprostředkování 12 makléřů. Úspěšně pokračovala spolupráce s úsekem řízení majetku České spořitelny, pro který poskytujeme realitní služby při optimalizaci nemovitostí České spořitelny. Realitní společnost České spořitelny, a. s., dokončila v roce 2010 všechny podstatné prvky nové strategie, umožňující další rozvoj firmy a poskytování profesionálních realitních služeb. Vážený akcionáři, naši klienti a obchodní partneři, rok 2010 znamenal pro realitní trh konfrontaci se stavem po propadu v předchozích dvou letech. Pokles trhu se zastavil, ale trh setrvával na dně, k obratu a výraznějšímu růstu zatím nedošlo. Nejasný dopad rozdílných signálů z ekonomiky vytvářel zejména nejistotu na trhu: oživení ekonomiky tažené zahraniční poptávkou, ale neprobuzená domácí poptávka; zdánlivý konec poklesu cen nemovitostí, ale přetrvávající rozdíl v cenách nemovitostí mezi prodávajícími a kupujícími; snaha bank o oživení hypotečního trhu, ale nízká ochota střední třídy k dlouhodobým závazkům. To je situace, která existovala na trhu v roce 2010 a která neumožňuje jasnější pohled na směr a zejména dynamiku budoucího vývoje realitního trhu. Dno poptávky po realitních službách se promítlo i do výsledků Realitní společnosti České spořitelny, a. s. V roce 2010 jsme realizovali 1375 realitních transakcí v celkové hodnotě 3,23 (2009: 3,49) mld. Kč, což je meziroční pokles zhruba o 10 % v počtu transakcí a o 8 % v objemu transakcí. Pokles jsme zaznamenali ve všech oblastech naší činnosti, v produkci v Praze i u jednotlivých franšízových partnerů. V oblasti prodeje developerských projektů jsme se soustředili na projekty se zajímavým potenciálem, ale přesto jsme na provizích Mezi klíčové dokončené aktivity patří sjednocení postupů pro makléře společnosti, nový způsob vzdělávání makléřů v podobě Realitní akademie RSČS, sjednocení grafického vzhledu s Českou spořitelnou, nové webové stránky společnosti, sjednocení nákupů reklamních a administrativních materiálů v celé síti v nové aplikaci elektronického obchodu a nově definované principy franšízové sítě RSČS. V rámci vyšší efektivity společnosti jsme v průběhu roku snížili počet našich zaměstnanců z 25 (na počátku roku) na 15 (stav ) a využíváme více synergií s mateřskou Českou spořitelnou. Velké poděkování za spolupráci a zájem o naše služby patří našim klientům i obchodním a franšízovým partnerům. Děkuji zaměstnancům i makléřům za jejich nasazení a vstřícný přístup ke klientům. Poděkování patří důvěře a podpoře našeho akcionáře, České spořitelně, a. s. S přáním mnoha úspěchů a spokojenosti Ing. Aleš Mamica Předseda představenstva 2

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje, profil společnosti, předpokládaný vývoj společnosti Zpráva představenstva Základní údaje Realitní společnost České spořitelny, a. s., byla založena 23. prosince IČ společnosti je Sídlo společnosti je na adrese Vinohradská 180/1632, Praha 3, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Základní kapitál společnosti činí 30 mil. Kč a je rozdělen na 30 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Jediným akcionářem společnosti je Česká spořitelna, a. s. Předmětem činnosti společnosti dle obchodního rejstříku je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Profil společnosti Svou obchodní činnost zahájila Realitní společnost ČS, a. s., ve druhém pololetí roku Nejprve se zaměřila na trh nového bydlení v Praze a Středočeském kraji, od roku 2004 však začala expandovat do ostatních regionů České republiky prostřednictvím svých franšízových partnerů obchodní sítě společnosti a zaměřila se i na klasické zprostředkování koupě a pronájem nemovitostí. V roce 2007 pak dosáhla celorepublikového pokrytí prostřednictvím své franšízové sítě. V roce 2010 uskutečnila obchodní síť společnosti, která měla zastoupení ve 33 městech, 1375 nemovitostních transakcí. Kontaktní informace: Realitní společnost České spořitelny, a. s. Vinohradská 180/1632, Praha 3 Infolinka: Tel.: Fax: Předpokládaný vývoj společnosti Hlavními úkoly roku 2011 bude zúročit realizované změny v Realitní společnosti České spořitelny, a. s., do nárůstu obchodů a výnosů společnosti, využít efektivně spolupráce s Českou spořitelnou a získat nové partnery do franšízové sítě RSČS. Nárůst obchodů plánujeme zejména v oblasti zprostředkování v regionu Prahy. V prodeji nových rezidenčních nemovitostí se soustředíme na poskytování vysoké přidané hodnoty v celém cyklu přípravy a prodeje developerských projektů. Výraznější nárůst prodeje nových bytů očekáváme až od roku Spolupráce s Českou spořitelnou se v roce 2011 soustředí na efektivní doplňování finančních a realitních služeb Finanční skupiny České spořitelny tak, aby společní klienti získali ve Finanční skupině ČS komplexní řešení pro jejich bydlení i investiční potřeby. Poskytneme společně s Českou spořitelnou širší nabídku možných řešení pro klienty, kteří se dostali do problémů se splácením hypotéky. Na základě nově definovaných podmínek a širší nabídky služeb pro franšízové partnery, s vyšší přidanou hodnotou jednotnějšího a více s Českou spořitelnou sladěného vzhledu a působení franšízové sítě, máme v plánu rozšířit naši franšízovou síť a zvýšit tak naši hodnotu pro celou Finanční skupinu ČS. 3

6 Základní údaje, profil společnosti, předpokládaný vývoj společnosti Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2010 Představenstvo Realitní společnosti České spořitelny, a. s., v obchodním roce 2010 průběžně zajišťovalo úkoly, které mu přísluší ze zákona a podle stanov akciové společnosti. Jako statutární orgán řídilo společnost, zajišťovalo její podnikatelskou a hospodářskou činnost a realizaci její strategické koncepce. V roce 2010 se uskutečnilo celkem 11 zasedání představenstva. Představenstvo společnosti pracovalo po celý rok v tomto dvoučlenném složení: předseda Ing. Aleš Mamica a člen Ing. Milan Pitín. Členům představenstva byla na základě rozhodnutí jediného akcionáře vyplácena měsíční odměna za výkon funkce ve výši 5 tis. Kč. Hlavními cíli společnosti v roce 2010 bylo posílení kvality služeb spočívající ve sjednocení procesů, důkladnějším školení a přípravě makléřů, zvýraznění příslušnosti celé franšízové sítě do Finanční skupiny České spořitelny a navázání užší spolupráce s pobočkami České spořitelny. Základní ukazatele v tis. Kč Aktiva celkem Pasiva celkem z toho: základní kapitál rezervy Výnosy z realitní činnosti celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená) Výsledek hospodaření za účetní období Mírný pokles aktiv je způsoben zejména snížením krátkodobých pohledávek dohadných účtů aktivních, které vykazovaly zůstatek ve výši 24 tis. Kč, což je o 3,968 mil. Kč méně než k Dále RSČS snížila dlouhodobý finanční majetek prodejem 5% majetkové účasti v chorvatské realitní společnosti Erste Nekretnine d. o. o. v březnu 2010 společnosti Erste & Steiermärkische Bank d. d. za nominální hodnotu. Zůstatek opravných položek ke krátkodobým pohledávkám k byl ve výši 1,442 mil. Kč (k ,580 mil. Kč). V oblasti pasiv nedošlo v průběhu roku 2010 k navýšení základního kapitálu společnosti. Byly navýšeny cizí zdroje krátkodobé bankovní úvěry na částku 49,759 mil. Kč (stav k ,062 mil. Kč). Dále došlo k mírnému nárůstu krátkodobých závazků na 17,343 mil. Kč (stav k ,511 mil. Kč) vlivem nárůstu závazků z obchodních vztahů, krátkodobých přijatých záloh rezervačních depozit a dohadných účtů pasivních. Současně byla vytvořena rezerva ve výši 413 tis. Kč ke krytí podnikatelského rizika z probíhajícího soudního sporu. Společnost vykázala záporný vlastní kapitál ve výši 51,711 mil. Kč. Další existence Realitní společnosti České spořitelny, a. s., je závislá na pokračující podpoře od mateřské společnosti. Výsledek hospodaření za účetní období 28,395 mil. Kč ztráty byl ovlivněn zejména výší provozních nákladů a dosažených výnosů. Nárůst výnosů způsobila realizace transakce prodeje budovy SPAK České spořitelny, a. s. Mimořádné náklady roku 2010 v celkové výši 1,605 mil. Kč představují mzdový bonus ve výši 1,087 mil. Kč vztahující se k roku 2009 a korekci dohadných položek aktivních vytvořených v letech ve výši 518 tis. Kč. Účetní závěrka byla sestavena dne Audit účetní závěrky provedla firma Ernst & Young Audit, s. r. o., která potvrdila, že účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., k 31. prosinci 2010 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 jsou v souladu s účetním předpisy platnými v České republice. 4

7 Základní údaje, profil společnosti, předpokládaný vývoj společnosti Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Údaje o významných skutečnostech nastalých po 31. prosinci 2010 Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 25. ledna 2011 byl ke dni 1. února 2011 zvolen členem představenstva obchodní ředitel Miloš Červenka. Ve funkci nahradil Ing. Milana Pitína. Skutečnost byla do obchodního rejstříku zanesena dne 2. února Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady byly ke dni 25. ledna 2011 změněny Stanovy společnosti a počet členů představenstva byl stanoven na dva. Ostatní údaje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Společnost v roce 2010 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost postupuje v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Společnost nemá v zahraničí žádnou organizační složku. V Praze dne 9. května 2011 Jménem představenstva Realitní společnosti České spořitelny, a. s. Ing. Aleš Mamica Předseda představenstva Miloš Červenka Člen představenstva 5

8 Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Návrh představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu představenstva na úhradu ztrát / rozdělení zisku pro rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účetní období roku 2010 Dozorčí rada Realitní společnosti České spořitelny, a. s., v obchodním roce 2010 průběžně zajišťovala úkoly, které jí přísluší ze zákona a podle stanov akciové společnosti. Jako kontrolní orgán dohlížela na výkon působnosti představenstva, uskutečňování podnikatelské činnosti, způsob hospodaření společnosti a realizaci její strategické koncepce. Dozorčí rada byla pravidelně informována o činnosti společnosti, její finanční situaci a dalších podstatných záležitostech. V souladu se stanovami společnosti průběžně dohlížela na funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému společnosti a vyhodnotila jej. Dále se podílela na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti interního auditu. Dozorčí rada zasedala čtyřikrát a k 31. prosinci 2010 pracovala v tomto složení: Bc. Aleš Sloupenský, MBA, předseda Ing. Pavel Kühn, místopředseda Ing. Petr Klimša, člen Členům dozorčí rady byla v souvislosti s vykonávanou statutární funkcí vyplácena na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29. června 2010 měsíční odměna za výkon funkce ve výši 5 tis. Kč. Dozorčí rada přezkoumala předloženou účetní závěrku k 31. prosinci 2010, která byla sestavena dne , a dospěla k názoru, že účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., k 31. prosinci 2010 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 v souladu s účetním předpisy platnými v České republice. Základní ukazatele v tis. Kč Aktiva celkem Pasiva celkem z toho: základní kapitál rezervy Výnosy z realitní činnosti celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená) Výsledek hospodaření za účetní období Mírný pokles aktiv je způsoben zejména snížením krátkodobých pohledávek dohadných účtů aktivních, které vykazovaly zůstatek ve výši 24 tis. Kč, což je o 3,968 mil. Kč méně než k Dále RSČS snížila dlouhodobý finanční majetek prodejem 5% majetkové účasti v chorvatské realitní společnosti Erste Nekretnine d. o. o. v březnu 2010 společnosti Erste & Steiermärkische Bank d. d. za nominální hodnotu. Zůstatek opravných položek ke krátkodobým pohledávkám k byl ve výši 1,442 mil. Kč (k ,580 mil. Kč). V oblasti pasiv nedošlo v průběhu roku 2010 k navýšení základního kapitálu společnosti. Byly navýšeny cizí zdroje krátkodobé bankovní úvěry na částku 49,759 mil. Kč (stav k ,062 mil. Kč). Dále došlo k mírnému nárůstu krátkodobých závazků na 17,343 mil. Kč (stav k ,511 mil. Kč) vlivem nárůstu závazků z obchodních vztahů, krátkodobých přijatých záloh rezervačních depozit a dohadných účtů pasivních. Současně byla vytvořena rezerva ve výši 413 tis. Kč ke krytí podnikatelského rizika z probíhajícího soudního sporu. Společnost vykázala záporný vlastní kapitál ve výši 51,711 mil. Kč. Další existence Realitní společnosti České spořitelny, a. s., je závislá na pokračující podpoře od mateřské společnosti. Výsledek hospodaření za účetní období 28,395 mil. Kč ztráty byl ovlivněn zejména výší provozních nákladů a dosažených výnosů. Nárůst výnosů způsobila realizace transakce prodeje budovy SPAK České spořitelny, a. s. Mimořádné náklady roku 2010 v celkové výši 1,605 mil. Kč představují mzdový bonus ve výši 1,087 mil. Kč vztahující se k roku 2009 a korekci dohadných položek aktivních vytvořených v letech ve výši 518 tis. Kč. 6

9 Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Návrh představenstva Účetní závěrka byla sestavena dne Audit účetní závěrky provedla firma Ernst & Young Audit, s. r. o., která potvrdila, že účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., k 31. prosinci 2010 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 jsou v souladu s účetním předpisy platnými v České republice. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2010, kterou předložilo představenstvo společnosti. Věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích ověřila auditorská firma Ernst & Young Audit, s. r. o. Na základě této prověrky nebyly zjištěny žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě. Dozorčí rada vzala se souhlasem na vědomí informaci o ověření zprávy o vztazích externím auditorem. Dozorčí rada dále přezkoumala Návrh představenstva na úhradu ztrát / rozdělení zisku za účetní období roku 2010 a vzala tento návrh na vědomí. Na základě všech výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada jedinému akcionáři v působnosti valné hromady schválit účetní závěrku Realitní společnosti České spořitelny, a. s., k 31. prosinci 2010, Zprávu o vztazích za účetní období roku 2010 a Návrh na úhradu ztrát / rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2010, předložených představenstvem společnosti. V Praze dne 13. května 2011 Jménem dozorčí rady Realitní společnosti České spořitelny, a. s. Bc. Aleš Sloupenský, MBA Předseda dozorčí rady 7

10 Zpráva dozorčí rady Návrh představenstva Finanční část Návrh představenstva na úhradu ztrát / rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2010 Představenstvo Realitní společnosti České spořitelny, a. s., předkládá v souladu s 187 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, České spořitelně, a. s., jedinému akcionáři společnosti jednajícímu při výkonu působnosti valné hromady, účetní závěrku Realitní společnosti České spořitelny, a. s., ke dni Podle názoru auditora Ernst & Young Audit, s. r. o., účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., k 31. prosinci 2010 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Roční účetní závěrka za rok 2010 rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok Realitní společnost České spořitelny, a. s., dosáhla za rok 2010 ztráty ve výši ,43 Kč. V souladu se stanovami společnosti navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě (jedinému akcionáři) přenést vzniklou ztrátu v plné výši jako neuhrazenou ztrátu minulých let do bilance roku 2011, a to bez použití rezervního fondu s tím, že vykázaná ztráta roku 2010 bude uhrazena ze zisku příštích období. V Praze dne 9. května 2011 Jménem představenstva Realitní společnosti České spořitelny, a. s. Ing. Aleš Mamica Předseda představenstva Miloš Červenka Člen představenstva 8

11 Finanční část Zpráva nezávislého auditora 10 Účetní závěrka k 31. prosinci Rozvaha 12 Výkaz zisku a ztráty 14 Přehled o změnách vlastního kapitálu 15 Přehled o peněžních tocích 16 Příloha k účetní závěrce 17 Zpráva o vztazích 30 9

12 Zpráva nezávislého auditora Akcionáři společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s.: I. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., (dále jen společnost ) uvedenou na stranách 12 29, ke které jsme 22. dubna 2011 vydali výrok následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2010 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., k 31. prosinci 2010 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Zdůraznění skutečnosti Přestože vyjadřujeme výrok bez výhrad, chceme upozornit na následující významné skutečnosti: Jak je popsáno v bodě 7 přílohy účetní závěrky, společnost Realitní společnost České spořitelny, a.s., vykázala ztrátu tis. Kč během běžného období a vykazuje záporný pracovní kapitál ve výši tis. Kč a záporný vlastní kapitál ve výši tis. Kč. Tyto skutečnosti naznačují existenci významné nejistoty ohledně budoucího pokračování činnosti společnosti. Další existence společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., je závislá na pokračující podpoře od mateřské společnosti. A member firm of Ernst & Young Global Limited, Ernst & Young Audit, s. r. o. with its registred office at Karlovo náměstí 10, Prague 2, has been incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal court in Prague, Section C, entry No , under identification No

13 II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách 2 8 a jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., k 31. prosinci 2010 uvedené ve výroční zprávě na stranách Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., k 31. prosinci Ernst & Young Audit, s. r. o. Osvědčení č. 401 zastoupený Martin Zuba Magdalena Soucek Partner Auditor, osvědčení č května 2011 Praha, Česká republika A member firm of Ernst & Young Global Limited, Ernst & Young Audit, s. r. o. with its registred office at Karlovo náměstí 10, Prague 2, has been incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal court in Prague, Section C, entry No , under identification No

14 Zpráva nezávislého auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Aktiva Brutto Korekce Netto Netto Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. by B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.III. Dlouhodobý finanční majetek 316 B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 316 C. Oběžná aktiva C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.2. Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Kontrolní číslo

15 Zpráva nezávislého auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Pasiva Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 12 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy 413 B.I.4. Ostatní rezervy 413 B.II. Dlouhodobé závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky 8 11 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry Kontrolní číslo

16 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Výkaz zisku a ztráty A.II. Výkony A.II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky 80 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 138 J. Prodané cenné papíry a podíly 331 X. Výnosové úroky 19 8 N. Nákladové úroky XI. Ostatní fi nanční výnosy O. Ostatní fi nanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost R. Mimořádné náklady * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo

17 Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2010 Základní kapitál Emisní ážio Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Vlastní kapitál celkem k Rozdělení výsledku hospodaření Přecenění majetku a závazků 3 3 Výsledek hospodaření za běžné období k Rozdělení výsledku hospodaření Přecenění majetku a závazků Zaokrouhlení 2 2 Výsledek hospodaření za běžné období

18 Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) Příloha účetní závěrky Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace 12 3 A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky 19 8 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z fi nancování C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků R. Konečný stav peněžních prostředků

19 Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) Příloha účetní závěrky Zpráva o vztazích Příloha účetní závěrky za rok Obecné údaje 1.1 Založení a charakteristika společnosti Realitní společnost České spořitelny, a. s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ: , IČ: (dále jen společnost), zapsaná dne v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8056, byla založena dne zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií podle zákona č. 513/1991 Sb. se základním kapitálem ve výši 4 mil. Kč. V roce 2007 došlo k navýšení základního kapitálu na 20 mil. Kč. V roce 2008 došlo k dalšímu navýšení základního kapitálu o 10 mil. Kč, přičemž akcie byly upsány s emisním ážiem 9 mil. Kč na akcii. Základní kapitál po navýšení je 30 mil. Kč a je rozdělen na 30 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč; akcie společnosti mohou být převáděny pouze se souhlasem představenstva. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. Společnost poskytuje především realitní činnost, tj. zprostředkování prodeje a pronájmu rezidenčních a komerčních nemovitostí, poskytování souvisejících poradenských služeb za účelem rozšíření a doplnění komplexních služeb Finanční skupiny České spořitelny v oblasti nemovitostí a poradenskou činnost při prodeji a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Společnost zahájila svoji obchodní činnost ve druhém pololetí roku V roce 2004 rozšířila společnost svoji působnost z hlavního města na území celé České republiky. Prostřednictvím vlastních prodejních aktivit v Praze a franšízových partnerů poskytuje realitní služby členům a klientům Finanční skupiny České spořitelny a široké veřejnosti v Praze i v regionech. Jediným akcionářem, který se podílí 100 % na základním kapitálu společnosti, je Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: , IČ: Účetní závěrka společnosti je sestavena a je nekonsolidovaná. 1.2 Organizační struktura společnosti Jediný akcionář (valná hromada) Dozorčí rada Interní audit (úsek 1400 ČS) Představenstvo Úsek Strategické řízení a rozvoj Finanční oddělení Oddělení administrativní podpory Vedoucí pro IS, koordinátor procesů a franšízové sítě Obchodní úsek Oddělení developerských projektů Oddělení zprostředkování Úsek Regiony 17

20 Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) Příloha účetní závěrky Zpráva o vztazích 1.3 Představenstvo a dozorčí rada K bylo složení představenstva a dozorčí rady společnosti následující: Funkce Jméno Představenstvo předseda Ing. Aleš Mamica člen Ing. Milan Pitín Dozorčí rada předseda Bc. Aleš Sloupenský, MBA místopředseda Ing. Pavel Kühn člen Ing. Petr Klimša 1.4 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V průběhu účetního období nedošlo k zápisu žádných změn a dodatků týkajících se společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 2. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a českými účetními standardy pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, v platném znění. Účetnictví společnosti a účetní závěrka za účetní období roku 2010 a 2009 respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v českých korunách (Kč). Měrnou jednotkou jsou tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak. 2.1 Přehled významných účetních pravidel a postupů 2.2 Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek se samostatným technicko-ekonomickým určením, který má hmotnou podstatu, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 13 tis. Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje i vybraný drobný hmotný majetek s oceněním od 1 tis. Kč do Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok. K datu účetní závěrky je dlouhodobý hmotný majetek oceněn v pořizovací ceně snížené o oprávky a opravné položky vyjadřující míru opotřebení tohoto majetku. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč a je dokončeno, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je účetně odepisován od následujícího měsíce po jeho uvedení do užívání. Majetek je odepisován lineární metodou po dobu jeho odhadované životnosti, a to následujícím způsobem: Počet let Budovy a stavby Energetické a hnací stroje a zařízení 6 12 Přístroje a ostatní zařízení 4 12 Dopravní prostředky 4 5 Inventář 4 6 Vybraný dlouhodobý drobný hmotný majetek 2 Hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 13 tis. Kč, který není mezi vybraným drobným dlouhodobým majetkem, a technické zhodnocení s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč jsou účtovány do nákladů za období, ve kterém byly pořízeny. Způsob tvorby opravných položek K jakémukoliv identifikovanému přechodnému snížení hodnoty majetku se vytvářejí opravné položky k majetku. V případě trvalého snížení hodnoty majetku je proveden odpis tohoto majetku. Majetek pořízený formou finančního a operativního pronájmu je odepisován u pronajímatele. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou vykázány v účetním období, ve kterém dojde k jejich realizaci. Snížení hodnoty Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke snížení hodnoty majetku. Snížení hodnoty je v účetnictví promítnuto formou opravné položky nebo mimořádného odpisu. 2.3 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek se samostatným technicko-ekonomickým určením, který nemá hmotnou podstatu, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je nižší než 60 tis. Kč, je účtován jednorázově do nákladů. Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. 18

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více