Simulace chování datových sítí v prostředí Internetu věcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Simulace chování datových sítí v prostředí Internetu věcí"

Transkript

1 Závěrečná zpráva do předmětu A4B32PKS - Počítačové a komunikační sítě Simulace chování datových sítí v prostředí Internetu věcí Barták Tomáš Bucicovschii Dmitrii Kožár Slavomír Leden 2015 Kocur Zbyněk České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky

2 Obsah 1 Zadání Motivace Internet věcí Koncová zařízení Příkon zařízení Další požadavky Užité komunikační technologie Sběrnice CAN WiFi ZigBee Bluetooth Bluetooth v1.0 a v1.b Bluetooth v Bluetooth v Bluetooth v Bluetooth v Bluetooth v Bluetooth v Bluetooth a IoT Ethernet Rychlost přenosu Popis simulačního modelu 12 5 Definice koncových prvků Prvek Ethernet Prvek WiFi Prvek CAN Prvek ZigBee Prvek Bluetooth Výsledky simulace Všechny prvky DoS útok Výpadek hlavní ovládací jednotky Zarušení WiFi Závěr 22 ii

3 1 Zadání Cílem práce je vytvořit model sítě, který je složen z komunikačních prvků vyznačujících se nízkým výkonem a spotřebou. Model musí umožňovat nasazení standardních protokolů z rodiny TCP/IP. V rámci modelu je nutné, aby byla plně konfigurovatelná jak fyzická vrstva, tak i jednotlivé aplikace. Součástí modelu musí být rovněž možnost analýzy jednotlivých aktivních prvků i samotné topologie sítě. Výstupem projektu je simulační model v prostředí Omnet++ 1 a zpráva popisující jeho možnosti a použití. Vytvoření modelu v simulačním prostředí Omnet++ a to jak pro definovaná koncová zařízení tak i pasivní a aktivní prvky komunikační sítě. Počet typů koncových prvků > 4 (pokud HW tak 2), počet typů aktivních síťových prvků (technologií) > 4. Simulovaná síť se předpokládá pevná (bez mobility). Ověření navrženého modelu v podobě jeho chování v definovaných situacích. Alespoň 5 situací a ty detailně zpracovat. 1.1 Motivace Model sítě interpretuje "inteligentní"dům, který obsahuje více bytových jednotek. V domě existuje centrální řídicí prvek, který monitoruje teplotu v každém bytě a podle níž je řízeno topení a klimatizace. Byt je zabezpečen elektronickým zámkem a přístup ovládán centrálně. Komunikace s uživatelem probíhá přes mobilní aplikaci skrz technologii bluetooth. Spotřeba elektrické energie je zaznamenávána inteligentním elektroměrem. Koncové zařízení Technologie přenosu Poznámka kódový zámek CAN 800 kbps; 1,8 ms teplotní čidlo WiFi IEEE b elektroměr ZigBee IEEE mobilní telefon Bluetooth - řídicí jednotka Ethernet IEEE Tabulka 1 Použité technologie v domě V modelu je oddělena lokální síť napojená do sítě Internet (jeden aktivní prvek pro celý dům, přístupové body v jednotlivých bytech) a technologická síť (senzory, řízení a ovládání). Pro potřeby projektu budeme uvažovat pouze technologickou síť a simulace bude probíhat pouze v této síti. 1 1

4 2 Internet věcí Internet věcí ("Internet of things") je souhrnné označení propojení vestavěných systémů mezi sebou či do sítě Internet. Propojení domácích spotřebičů nebo technologických prvků umožňuje uživateli ovládat rodinný dům, tj. řídit vytápění a klimatizaci, ventilaci, ohřev teplé vody, zavlažování. Další důležitou funkcí může být zabezpečení objektu, kde díky přístupu do sítě Internet můžeme sledovat stav objektu kdekoliv na světě. Internet věcí v domácnosti znamená také distribuci multimediálního obsahu do všech zařízení v domácnosti i na cestách. Propojení zařízení v Internetu věcí bývá zejména bezdrátové, s použitím nových přenosových technologií, které jsou optimalizovány pro zařízení s co nejnižším odběrem a výkonem. Toto propojení umožňuje vzájemnou interakci prvků (například v rodinném domě). Internet věcí může být i vhodným spojovacím prvkem ve zdravotnictví. Senzory mohou snímat aktivitu srdce, získávat data z krokoměru a ty využívat pro následné vyhodnocování tělesné kondice. Obrázek 1 Znázornění Internetu věcí 2.1 Koncová zařízení Koncovým zařízením Internetu věcí může být domácí spotřebič, osobní automobil nebo i televize. Zařízení musí obsahovat rozhranní pro komunici s vnějším světem (ať už Internetem nebo okolními prvky/centrálním prvkem). Ve velké míře se jedná o malá zařízení s bezdrátovým rozhranním, komunikující s dalším prvkem. Zařízení musí splňovat základní požadavky. 2

5 2.1 Koncová zařízení Jako ukázkové komunikační technologie zde budou uváděny WiFi, Bluetooth a ZigBee Příkon zařízení V Internetu věcí se ve velké části jedná o malé zařízení, napájené z akumulátoru nebo alternativních zdrojů energie (fotovoltaické články,... ). Zařízení napájené z akumulátorů musí být schopno fungovat dlouhou dobu bez zásahu technika, proto jsou zvoleny moderní komunikační technologie, např. Bluetooh a ZigBee, které mají nižší proudový odběr než další bezdrátové komunikační technologie (např. WiFi). Standart ZigBee byl od počátku navrhován s požadavkem na extrémně nízkou spotřebu a malé datové přenosy. Technologie Tx [mw] Rx [mw] WiFi ZigBee Bluetooth Tabulka 2 Porovnání výkonu potřebného k odeslání/přijmutí 1 Obrázek 2 Porovnání průměrného výkonu potřebného k odeslání/přijmutí Další požadavky Dalšími požadavky na koncové prvky Internetu věcí jsou: zabezpečení, dosah, výpočetní výkon, rychlost přenosu (nízká rychlost je dostatečná např. pro vyčítání hodnot ze senzorů atd.). 1 3

6 3 Užité komunikační technologie 3.1 Sběrnice CAN CAN (Controller Area Network) je sběrnice využívaná nejčastěji pro vnitřní komunikační síť funkčních bloků v automobilu, z čehož plyne také použití pro diagnostiku automobilu. Tato sběrnice umožňuje mikrokontrolérům a snímačům komunikovat navzájem bez nadřazeného počítače. CAN sběrnice je navrhnuta speciálně na automobilové aplikace. Dnes se využívá také v letectví, medicínských zařízeních, atd. Z této aplikační oblasti se díky odolnosti vůči okolnímu rušení a spolehlivosti sběrnice CAN rychle rozšířila také do sféry průmyslové automatizace. Jedná se o sériovou datovou sběrnici, vyvinutou firmou Robert Bosch GmbH. Elektrické parametry fyzického přenosu jsou specifikované normou ISO Maximální teoretická rychlost přenosu na sběrnici je 1 Mb/s. Obrázek 3 Typické zapojení prvků na sběrnici CAN Síťový protokol detekuje a opravuje přenosové chyby. Data se odesílají v rámcích, každý rámec může obsahovat až 8 datových bajtů. Každý rámec obsahuje identifikátor, u sběrnice CAN neexistuje žádná adresa. Obsah zprávy je dán pouze identifikátorem. Tento identifikátor definuje obsah přenášené zprávy a zároveň i prioritu zprávy při pokusu o její odeslání na sběrnici. Vyšší prioritu mají zprávy s nižší hodnotou identifikátoru. Jedna zpráva může být přijata několika zařízeními. CAN sběrnice je odolná vůči okolnímu rušení díky její řešení fyzické vrstvy. Sběrnice CAN je diferenciální. To znamená, že využívá skroucený pár vodičů se signály opačné polarity. Tím se eliminuje změna informace na sběrnicí idukováním napětí na vodiče. I při naindukováni napětí na vodiče se rozdíl napětí mezi vodiči sběrnice nezmění. 4

7 3.2 WiFi Obrázek 4 Realizace fyzické vrstvy sběrnice CAN a odolnost vůči EM rušení V naší topologii je sběrnice CAN využita k propojení jednotek zabezpečovacího systému bytového domu. Technologie CAN je nevyhovující k přenosu velkého objemu dat. Vzhledem ke své nízke ceně, nízkému počtu potřebných vodičů a vysoké spolehlivosti je ale sběrnice CAN ideální právě ke komunikaci mezi prvkami zabezpečovacího systému. 3.2 WiFi WiFi je označení pro několik standardů IEEE popisujícich bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích. Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti využití kabelů. V roce 1997 publikoval IEEE specifikaci standardu bezdrátové sítě pracující v pásmu ISM 1 pod označením IEEE V roce 1999 se tento standard rozšířil o další dvě specifikace a a b a byla založena organizace WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), která byla v roce 2002 byla přejmenována na Wi-Fi Alliance 2. Aliance přiděluje po splnění podmínek logo, které ujišťuje kupujícího, že jeho zařízení je schopno komunikovat s ostatními zařízeními se stejným logem. V roce 2014 je v prodávaných zařízeních nejčastěji podporován standard g z roku 2003, který zvýšil teoretickou rychlost v pásmu 2,4 GHz na 54 Mbps (reálné přenosové rychlosti jsou zhruba poloviční). Standard n z roku 2008 podporuje technologii MIMO (Multiple-input multiple-output mnohonásobný vstup i výstup). Používá více vysílačů a přijímačů, aby se zlepšila propustnost. V roce 2013 následoval standard ac a v roce 2014 pak ad. Původním cílem Wi-Fi sítí bylo zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální sítě LAN. S postupem času začala být využívána i k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. hotspotů. Wi-Fi zařízení jsou dnes prakticky ve všech přenosných počítačích a mobilních telefonech. Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále častých bezpečnostních incidentů. Následníkem Wi-Fi by měla být bezdrátová technologie WiMAX, která se zaměřuje na zlepšení přenosu signálu na větší vzdálenosti. Wi-Fi zajišťuje komunikaci na spojové vrstvě, zbytek je záležitost vyšších protokolů. Ty- 1 industrial, scientific, medical 2 5

8 3 Užité komunikační technologie picky se proto přenášejí zapouzdřené ethernetové rámce. Pro bezdrátovou komunikaci na sdíleném médiu je používán protokol CSMA/CA 3. Standard Pásmo [GHz] Maximální rychlost [Mbit/s] původní IEEE CAN 2 IEEE a 2,4 54 IEEE b 5 11 IEEE g 2,4 54 IEEE n 2,4 nebo IEEE ac 2,4 nebo Tabulka 3 Přehled standardů WiFi 3.3 ZigBee ZigBee je bezdrátová komunikační technologie vystavěná na standardu IEEE platným od listopadu Podobně jako Bluetooth je určena pro spojení nízkovýkonových zařízení v sítích PAN na malé vzdálenosti do 75 metrů. Díky použití multiskokového ad-hoc směrování umožňuje komunikaci i na větší vzdálenosti bez příméradiové viditelnosti jednotlivých zařízení. Primární určení směřuje do aplikací v průmyslu a senzorových sítích. Pracuje v bezlicenčních pásmech přibližně 868 MHz, MHz a 2,4 GHz. Přenosová rychlost činí 20, 40, 250 kbit/s. Komunikační technologie popsaná standardem IEEE ZigBee patří do skupiny bezdrátových sítí PAN. Do této skupiny sítí patří i velmi rozšířený IEEE Bluetooth, jež nalézá hlavní uplatnění převážně ve spotřební elektronice. Existuje však celá škála průmyslových aplikací, pro které Bluetooth není vhodný. Z tohoto důvodu byla založena ZigBee aliance za účelem vytvoření nového bezdrátového komunikačního standardu vhodného i pro účely průmyslové automatizace. ZigBee je navržen jako jednoduchá a flexibilní technologie pro tvorbu i rozsáhlejších bezdrátových sítí u nichž není požadován přenos velkého objemu dat. K jejím hlavním přednostem patří spolehlivost, jednoduchá a nenáročná implementace, velmi nízká spotřeba energie a v neposlední řadě též příznivá cena. Díky těmto vlastnostem nalezne uplatnění v celé škále aplikací. Technologie ZigBee definuje tři různé síťové topologie. Základní topologií je topologie hvězdicová s centrálním řídícím uzlem. Druhým typem je stromová struktura jež umožňuje zvětšit vzdálenost mezi řídicím uzlem a koncovým zařízením. Protokol též umožňuje vytvoření redundancích spojení a vzniká tak topologie typu sítě. Jednotlivá zařízení sítě jsou adresována adresním kódem o délce 64 bitů či ve zkrácené podobě 16 bitů tvořící lokální zkrácenou adresu. Každá sestavená síť je ještě dále identifikována 16 bitovým PAN ID, jež slouží pro rozlišení překrývajících se sítí postavených na standardu IEEE Každou síť zakládá a spravuje koordinátor, který též přiděluje PAN ID. Ostatní stanice pracují jako směrovače a koncová zařízení. Jako základní zabezpečení ZigBee se používá AES s klíčem o délce 128 bitů jež je implementován v síťové vrstvě. Pokud je požadováno i zabezpečení MAC Command Frame, Beacon Frame a Acknowledgement Frame je realizováno již v MAC vrstvě pomocí AES. Díky tomu je možné ověřit autenticitu a integritu MAC rámce a zajistit jeho důvěrnost. Aplikační vrstva protokolu se skládá z pomocné aplikační APS podvrstvy, ZigBee ob- 3 Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection 6

9 3.4 Bluetooth jektů (ZDO) a uživatelem definovaných aplikačních objektů. Pomocná aplikační podvrstva je zodpovědná za párování zařízení podle poskytovaných služeb a požadavků. ZigBee objekt definuje roli jednotlivých zařízení v rámci sítě (koordinátor, směrovač, koncové zařízení). Dále zajišťuje vyhledávání nových zařízení a jimi poskytovaných služeb. V neposlední řadě zodpovídá za zabezpečení (volí jeho způsob, jako např. veřejné klíče, symetrické klíče). Uživatelské aplikační objekty implementují konkrétní požadavky aplikace dle definovaného ZigBee profilu. ZigBee profil zastřešuje definice možných zařízení, formátů a typů zpráv. Každý profil je určen unikátním 16 bitovým identifikátorem podle specifikace ZigBee Alliance. 3.4 Bluetooth Bluetooth je otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě nebo více elektronických zařízení. Vytvřen byl v roce 1994 firmou Ericsson jako bezdrátová náhrada populární sériové sběrnice RS-232 využívaného jako sériový port osobního počítače. Technologie Bluetooth je definovaná standardem IEEE Vyskytuje se v několika verzích, poslední (rok 2014) je aktuálně verze 4.0 a 4.1, kterou je vybavena většina současně prodávaných zařízení, jako mobilní telefony, notebooky, tablety, televize.... Obrázek 5 Logo Bluetooth Bluetooth pracuje v ISM pásmě 2,4 GHz (stejném jako Wi-Fi). K přenosu využívá metody FHSS 4, kdy v průběhu vteřiny je vykonáno 1600 přeladění mezi 79 frekvencemi s odstupem 1 MHz. Tento mechanizmus zvyšuje odolnost spojení vůči rušení na stejné frekvenci. Je definovaných několik výkonových úrovní (1mW, 10mW, 100mW), s kterými je možná komunikace do vzdálenosti až 100m ve volném prostranství. V případě překážek mezi komunikujícími zařízeními, ke příkladu uživatel, zeď, dosah rapidně klesá. Nedochází ke skokové ztrátě spojení, nýbrž k postupně se zvyšující chybovosti spojení. Implementačně je u WiFi s Bluetooth podobný ad-hoc způsob komunikace. WiFi pracuje na linkové vrstvě síťového modelu ISO/OSI, nestará sa o typ pronášeného protokolu. Naproti tomu Bluetooth sám řeší až aplikační vrstvy síťového modelu. Z toho vyplývá, že pro každý typ připojeného zařízení musí mít Bluetooth definovaný speciální protokol, pomoci kterého s ním bude komunikovat. Tento způsob komplikuje vývoj softwarové podpory Bluetooth, ale tak i kompatibilitu jednotlivých implementací, které můžou obsahovat chyby působící nefunkčnost komunikace. Na druhou stranu však zjednodušují vývoj software, který dané zařízení využívá a konfiguraci jednotlivých zařízení. 4 Frequency Hopping Spread Spectrum 7

10 3 Užité komunikační technologie Bluetooth v1.0 a v1.b Verze 1.0 a 1.0b měla mnoho problémů a výrobci měli potíže, aby jejich výrobky byly interoperabilní. Verze 1.0 a 1.0b obsahovala také povinné hardwarové adresy Bluetooth zařízení (BD_ADDR) v připojeném procesu, které byli hlavní překážkou pro některé služby, plánované pro použití v Bluetooth Bluetooth v1.1 V roce 2002 schválen jako IEEE Standard Přidána byla podpora pro nešifrované kanály a indikátor síly signálu (RSSI) Bluetooth v1.2 Zpětně kompatibilní s 1.1, v roce 2005 schválen jak IEEE Mezi nejzásadnější vylepšení patří: Rychlejší připojení a vyhledání zařízení. Přeskakování frekvence (AFH), která zlepšuje odolnost vůči rádiovému rušení a zamezení používání přeplněných frekvencí. Vyšší přenosové rychlosti než v1.1 až do 721 kbit/s. Rozšířená synchronní připojení, která zlepšují kvalitu hlasu.tím umožňuje přenosy poškozených souborů a může být zvolena zvýšená zvuková latence, která zajistí lepší podporu souběžného přenosu dat. Standardizované rozhraní mezi hostitelem a řadičem, podpora pro USART rozhraní Představeno řízení toku dat a režim L2CAP pro přenos Bluetooth v2.1 Bluetooth specifikace verze 2.1 je plně zpětně kompatibilní s 1.2, a byla přijata sdružením Bluetooth SIG 26. července v roce Hlavním rysem v2.1 je bezpečné jednoduché párování, to zlepšuje spárování zařízení a zároveň používání zvýšené bezpečnosti Bluetooth v3.0 Specifikace verze HS Bluetooth Core byla přijata Bluetooth SIG dne 21. dubna Bluetooth HS podporuje teoretickou rychlost přenosu dat až 24 Mbit/s i když ne přes samotné propojení Bluetooth. Místo toho je Bluetooth použito k navázání spojení a vysokorychlostní přenos se provádí přes souběžné spojení známé jako Wi-Fi. Novinkou je AMP (Alternate MAC/PHY) jako vysokorychlostní přenos dat. Vysokorychlostní přenos není povinnou součástí specifikace, a tudíž pouze zařízení s "+ HS"budou skutečně podporovat vysokorychlostní přenos dat Bluetooth přes Wi-Fi. Zařízení Bluetooth 3.0 bez přípony HS nebudou podporovat vysokorychlostní přenos, ale stačí mít podporu UCD (Unicast Connectionless Data). Alternativní MAC / PHY Přenos dat technologií Bluetooth umožňuje použití alternativní vrstvy MAC a PHY. Technologie Bluetooth je stále používána k vyhledávání zařízení, k počátečnímu připojení a konfiguraci. K posílení množství dat je použita vysokorychlostní alternativa MAC PHY (typicky spojená s Wi-Fi). Znamená to, že osvědčené připojení Bluetooth modelu s nízkým výkonem je použito při nečinnosti systému zatímco při odesílání velkého množství dat je použito rychlejší připojení. 8

11 3.5 Ethernet Jednosměrné vysílání dat Služba povoluje odesílání dat bez zřízení explicitního L2CAP 5 kanálu. Určen je pro aplikace vyžadující krátkou odezvu mezi akcí, kterou provede uživatel a připojením nebo přenosem dat. Vhodné pouze pro přenos malého objemu dat Bluetooth v4.0 Specifikace Bluetooth verze 4.0 byla vydána v červenci Nová verze 4.0 nemá za cíl nahradit dřívější verzi 3.0, jak by se mohlo zdát. Klíčovou vlastností nové specifikace je nízkoenergetická náročnost vhodná pro zařízení nepotřebující vysoké datové toky. Očekává se, že verzi 4.0 budou využívat například handsfree náhlavní soupravy, kterým se tak může výrazně zvýšit životnost na jedno nabití baterie. Oproti tomu při přenosu větších objemů (foto, audio, video soubory) se využije verze 3.0, která ve spojení s WiFi modulem nabízí rychlý přenos dat Bluetooth v4.2 Specifikace Bluetooth 4.2 byla vydána v prosinci Zahrnuje protokol 6LoWPAN 6, který ke komunikaci používají například chytré žárovky Bluetooth a IoT Právě Bluetooth v4.0, v4.2 vzhledem na jich základním vlastnostem - nízké rychlosti, malý objem dat, zaměření na minimální spotřebu jak vysílače tak přijímače, je tato technologie přímo určená pro IoT. Možnost fungovat na jedno nabití desítky dní, zabezpečený přenosový kanál, jednoduché užití v spolupráci s mikrokontroléry - podpora rozhraní USART. To Vše dělá z Bluetooth v4.0 žhavého kandidáta na použití v senzorových sítích. Obrázek 6 Miniaturní modul Bluetooth v4.0 pro připojení embedded zařízení 3.5 Ethernet Ethernet je název technologií pro lokální počítačové sítě (LAN) z větší části standardizovaných jako IEEE 802.3, které používají kabely s kroucenou dvoulinkou, optické kabely 5 Logical Link Control and Adaptation Protocol 6 IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks 9

12 3 Užité komunikační technologie (a dříve i koaxiální kabely) pro komunikaci přenosovými rychlostmi od 10 Mbit/s po 10 Gbit/s. Sítě Ethernet realizují fyzickou a linkovou vrstvu referenčního modeluosi, takže je možné po nich provozovat jeden nebo více protokolů síťové vrstvy, například AppleTalk, DECnet, IPX/SPX a především protokoly IPv4 aipv6, které se používají pro služby sítě Internet. Ještě před rokem 2000 se Ethernet stal dominantní technologií pro drátové a prakticky synonymem pro lokální síť (LAN). Používá se nejen pro propojování počítačů, ale i pro datová úložiště, zařízení spotřební elektroniky jako jsou televizní přijímače a herní konzole a také jako drátové rozhraní pro přístupové body WiFi a zařízení pro přístup k Internetu. Pokud zařízení deklaruje, že má připojení na LAN, v naprosté většině případů to znamená, že je vybaveno konektorem RJ-45 pro síť Ethernet s rychlostí 100 nebo 1000 Mbit/s. Ethernet byl vyvinut v letech v laboratořích firmy Xerox. První verze Ethernetu používaly pro šíření signálu koaxiální kabel, ke kterému mohlo být připojeno až několik desítek počítačů. Pořádek v síti, ve které kvůli použití signálu v základním pásmu s linkovým kódem Manchester může v každém okamžiku vysílal nejvýše jeden počítač, zajišťuje souhrn pravidel pro přístup k médiu nazývaným CSMA/CD. Experimentální verze sítě Ethernet pracovala s přenosovou rychlostí 2,94 Mbit/s. V roce 1983 byla poněkud upravená verze normalizována institutem IEEE jako IEEE Později byla převzata také Mezinárodní organizací pro normalizaci jako ISO ; institut IEEE poté převzal iniciativu a naprostá většina dalších rozšíření vznikla pod jeho hlavičkou. Standardy IEEE se dlouhou dobu názvu Ethernet vyhýbaly a nesly název IEEE Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications, protože Ethernet byla registrovaná značka firmy Xerox. IEEE standard z roku 2012 však již nese název IEEE Standard for Ethernet Rychlost přenosu Komerční verze sítě Ethernet používají následující rychlosti: 1 Mbit/s tuto rychlost používaly první varianty Ethernetu pro kroucenou dvoulinku vyvinuté v roce 1984 firmou AT&T. Jejich rozšíření bylo minimální, ale otevřely cestu k používání Ethernetu po kroucené dvoulince 10 Mbit/s klasický Ethernet původní varianta s přenosovou rychlostí 10 Mbit/s. Definována pro koaxiální kabel, kroucenou dvojlinku a optické vlákno. 100 Mbit/s Fast Ethernet rychlejší verze s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s definovaná standardem IEEE 802.3u. Převzala maximum prvků z původního Ethernetu (formát rámce, algoritmus CSMA/CD apod.), aby se usnadnil, urychlil a zlevnil vývoj. V současnosti ji lze považovat za základní verzi Ethernetu. Je k dispozici pro kroucenou dvojlinku a optická vlákna. 1 Gbit/s Gigabitový Ethernet zvýšil přenosovou rychlost na 1 Gbit/s. Opět recykloval co nejvíce prvků z původního Ethernetu, teoreticky i algoritmus CSMA- /CD. V praxi je ale gigabitový Ethernet provozován pouze přepínaně s plným duplexem. Důležité je především použití stejného formátu rámce. Původně byl definován pouze pro optická vlákna (IEEE 802.3z), později byla doplněna i varianta pro kroucenou dvojlinku (IEEE 802.3ab). 10 Gbit/s Desetigigabitový Ethernet představuje zatím poslední standardizovanou verzi. Jeho definice byla jako IEEE 802.3ae přijata v roce Přenosová rychlost činí 10 Gbit/s, jako médium zatím slouží hlavně optická vlákna a opět používá stejný formát rámce. Algoritmus CSMA/CD byl definitivně opuštěn, tato 10

13 3.5 Ethernet verze pracuje vždy plně duplexně. V roce 2008 byla vyvinuta jeho specifikace pro kroucenou dvojlinku s označení IEEE 802.3an. 11

14 4 Popis simulačního modelu Simulační model je zvolen jako lokální síť bytového domu s 20 byty. Hlavní ovládací jednotka představuje centrální zabezpečovací systém a umožňuje řízení vytápění a klimatizace. Router zprostředkovává přístup do Internetu. Switch je přístupovým bodem pro jednotlivé byty. Obrázek 7 Model bytového domu Každý byt obsahuje kódový zámek, elektroměr, čidlo teploty, mobilní telefon a hlavní ovládací jednotku. Obrázek 8 Model bytu 12

15 5 Definice koncových prvků 5.1 Prvek Ethernet channel e t h l i n e extends DatarateChannel { delay = e x p o n e n t i a l (2ms ) ; d a t a r a te = 10Mbps ; } Prvek s rozhranním Ethernet má velkou rychlost přenosu a malé zpoždění. Obrázek 9 Časový průběh přenosu zprávy Přenos zprávy od prvku do ovládací jednotky, kde se zpracuje a pošle ACK odpověď prvku zpět. Doba přenosu TCP segmentu po ethernet lince je 4,2ms, z toho je 3,7ms propagační zpoždení. Prenos celé zprávy trvá 135ms. Obrázek 10 Event log 5.2 Prvek WiFi 13

16 5 Definice koncových prvků channel w i f i l i n e extends DatarateChannel { delay = e x p o n e n t i a l (10ms ) ; d a t a r a t e = 11Mbps ; } Prvek s rozhranním WiFi má velkou rychlost přenosu a velké zpoždění. Obrázek 11 Časový průběh přenosu zprávy Přenos zprávy od prvku do ovládací jednotky, kde se zpracuje a pošle ACK odpověď prvku zpět. Doba přenosu TCP segmentu po wifi lince je 9,4ms, z toho je 8,9ms propagační zpoždení. Prenos celý zprávy trvá 331ms. Tento přenos je pomalý kvůli velkému propagačnému zpoždění. Obrázek 12 Event log 5.3 Prvek CAN channel c a n l i n e extends DatarateChannel { delay = e x p o n e n t i a l ( ms ) ; d a t a r a t e = 800 kbps ; } Prvek s rozhranním CAN má malou rychlost přenosu a malé zpoždění. 14

17 5.4 Prvek ZigBee Obrázek 13 Časový průběh přenosu zprávy Přenos zprávy od prvku do ovládací jednotky, kde se zpracuje a pošle ACK odpověď prvku zpět. Dobra přenosu TCP segmentu po CAN lince je 7,6ms, z toho je 1,7ms propagační zpoždení. Prenos celý zprávy trvá 210ms. CAN linka vykazuje dobré hodnoty zpoždení, naproti tomu má CAN pomalý datový přenos. Obrázek 14 Event log 5.4 Prvek ZigBee channel z b l i n e extends DatarateChannel { delay = e x p o n e n t i a l ( 3. 6 ms ) ; d a t a r a te = 250 kbps ; } Prvek s rozhranním ZigBee má velmi malou rychlost přenosu a relativně malé zpoždění. 15

18 5 Definice koncových prvků Obrázek 15 Časový průběh přenosu zprávy Přenos zprávy od prvku do ovládací jednotky, kde se zpracuje a pošle ACK odpověď prvku zpět. Dobra přenosu TCP segmentu po ZigBee lince je 25,4ms, z toho je 6,7ms propagační zpoždení. Prenos celý zprávy trvá 670ms. Linka je pomalá kvůli nízke rychlosti přenosu technologie ZigBee. Obrázek 16 Event log 5.5 Prvek Bluetooth channel b t l i n e extends DatarateChannel { delay = e x p o n e n t i a l (3ms ) ; d a t a r a t e = 270 kbps ; } Prvek s rozhranním Bluetooth má malou rychlost přenosu a malé zpoždění. 16

19 5.5 Prvek Bluetooth Obrázek 17 Časový průběh přenosu zprávy Přenos zprávy od prvku do ovládací jednotky, kde se zpracuje a pošle ACK odpověď prvku zpět. Doba přenosu TCP segmentu po Bluetooth lince je 23,1ms, z toho je 5,8ms propagační zpoždení. Prenos celý zprávy trvá 620ms. Linka je pomalá kvůli nízke rychlosti přenosu technologie Bluetooth. Obrázek 18 Event log 17

20 6 Výsledky simulace 6.1 Všechny prvky Obrázek 19 Časový průběh přenosu zpráv Sledujeme modře zbarvené řádky (jednotlivé prvky). Na obrázku nejsou zachycené Ethernet segmenty, protože už jsou všechny odeslány dříve. Posílají se hlavně WiFi segmenty do centrálni jednotky (router), po zpracování, centrálni jednotka vezmě další segment ve frontě. Jelikož WiFi segment dorazí dřív, než segment inych technologii, tak centrální jednotka zpracuje WiFi segment. Da se předpokládat, že za chvíli WiFi odešele všechny segmenty, tedy celou zprávu. 6.2 DoS útok Obrázek 20 Časový prúběh přenosu zprávy 18

21 6.3 Výpadek hlavní ovládací jednotky Na obrázku jsou zachyceny TCP segmenty DoS útoku (poslední řádek). Vidíme už jen odpovědi z hlavní jednotky prvku. Posílání zpráv proběhlo mnohem dřív, jelikož ale linka mezi centrálni jednotkou (router přijímajíci segmenty od prvku a posílajíci do hlavní jednotky) a hlavní jednotkou (hlavní router) je pomalá. Segmenty čekají ve frontě a hlavní jednotka na ně postupně odpovídá. Žlutě je zvýrazněno poslední odeslání segmentu z ethernet prvku a odpověď na nej z hlavní jednotky přišla až za 25ms, bez DoS útoku, to bylo 1ms. Neuvažujeme dobu přenosu po Ethernet lince, ta je v obou případech stejná a tudíž nedůležitá. Prvek DoS neovlivňuje linku mezi centrální jednotkou a prvkem Ethernet, ale linku mezi centrálni jednotkou a hlavní ovládací jednotkou. Obrázek 21 Časový průběh přenosu zprávy pro DoS útoku Poslední odpověď na segment Ethernet zprávy dorazila po 395ms od začátku přenosu. Bez útoku ale doručení zprávy trvalo jen 135ms. Nastalo tedy 3 násobné prodloužení přenosu. 6.3 Výpadek hlavní ovládací jednotky Mezi rozvaděčem a hlavní ovládací jednotkou je velká chybovost. Taková, že sa na ni nic nedostane. Proto nereaguje na ARP_REQ a po chvíli simulace skončí. 19

22 6 Výsledky simulace Obrázek 22 Časový průběh přenosu zprávy při výpadku hlavní ovládací jednotky 6.4 Zarušení WiFi Zarušení WiFi je simulováno vložením chybovosti přenosu do parametrů kanálů mezi WiFi a centrálni jednotku (router). Chybovost kanálu se charakterizuje pomocí BER = bit error rate. Kvůli ztrátě segmentu TCP protokol posílá segment znovu a tím pádem se prodlužuje délka přenosu celé zprávy, viz. grafy. BER 1 = 1e-6 (loss rate - ztráta cca 0%), přenos zprávy cca 330ms Obrázek 23 Časový průběh přenosu zprávy při ztrátě 0% BER = 9e-6 (loss rate - ztráta cca 20%), přenos zprávy cca 2s 1 bit error rate 20

23 6.4 Zarušení WiFi Obrázek 24 Časový průběh přenosu zprávy při ztrátě 20% BER = 3e-5 (loss rate - ztráta cca 50%), přenos zprávy cca 23s Obrázek 25 Časový průběh přenosu zprávy při ztrátě 50% 21

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Topologie sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí topologii počítačových

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Telekomunikační sítě LAN sítě

Telekomunikační sítě LAN sítě Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě LAN sítě Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě ts_120214_kapitola3

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802 standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802 standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu, přístup k médiu řízen metodou CSMA/CD přenosová rychlost 10

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Standard IEEE

Standard IEEE Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Konfigurace datového spoje Sériová rozhraní RS-232, RS-485 USB FireWire Konfigurace datového spoje 3 Topologie datového spoje 4 Rozhraní

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Lokální počítačové sítě

Lokální počítačové sítě Lokální počítačové sítě Základy počítačových sítí Lekce 11 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Lokální počítačové sítě se používají pro propojení počítačů v geograficky omezené oblasti. Většinou se jedná o propojení

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Petr Grygárek rek 1 Normalizace v LAN IEEE: normalizace aktuálního stavu lokálních sítí (od roku 1982) Stále se vyvíjejí nové specifikace ISO později převzalo jako normu

Více

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu přístup k médiu řízen CSMA/CD algoritmem přenosová rychlost

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2 IPZ laboratoře Analýza komunikace na sběrnici USB L305 Cvičení 2 2008 Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan Obsah cvičení Fyzická struktura sběrnice USB Rozhraní, konektory, topologie, základní

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu.

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu. 4.1.1 FDDI FDDI je normalizováno normou ISO 9314. FDDI je lokální síť tvořící kruh. Jednotlivé stanice jsou propojeny do kruhu. K propojení stanic se používá optické vlákno. Lidovější variantou FDDI je

Více

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě XXX. ASR '2005 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 29, 2005 519 Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě WOJCIASZYK, Petr Ing., VŠB-TU Ostrava, FS, katedra

Více

Řízení toku v přístupových bodech

Řízení toku v přístupových bodech Řízení toku v přístupových bodech Lukáš Turek 13.6.2009 8an@praha12.net O čem to bude Co způsobuje velkou latenci na Wi-Fi? Proč na Wi-Fi nefunguje běžný traffic shaping? Je možné traffic shaping vyřešit

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

1. Základní pojmy počítačových sítí

1. Základní pojmy počítačových sítí 1. Základní pojmy počítačových sítí Studijní cíl V této kapitole je představen smysl počítačových sítí, taxonomie, obecný model architektury, referenční modely a na závěr prvky tvořící počítačové sítě.

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.1.5 Síťové aktivní prvky Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah

Více

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. Jan Zbytovský Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. před IEEE 802.11 FHSS (rozprostřené spektrum) vymyšleno někdy ve 40.letech 20.století

Více

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie Česká republika 2 Technologie Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace Diagnostika Přenos analogových

Více

Fakulta Elektrotechnická

Fakulta Elektrotechnická Fakulta Elektrotechnická Předmět: 37MK Mobilní komunikace Úloha : Bezdrátové sítě jako řešení moderní komunikační služby Datum odevzdání: 25-05-2007 Jiří Šmukař Ročník/St.sk.: 5/18 1. Bezdrátové sítě Od

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Uživatelská příručka TG-3269/ TG-3201. Adaptér pro Gigabit Ethernet s rozhraním PCI. Rev:1.0.0 7106500690

Uživatelská příručka TG-3269/ TG-3201. Adaptér pro Gigabit Ethernet s rozhraním PCI. Rev:1.0.0 7106500690 Uživatelská příručka TG-3269/ TG-3201 Adaptér pro Gigabit Ethernet s rozhraním PCI Rev:1.0.0 7106500690 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění změnit. je registrovaná

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 4. Fyzická vrstva sítí Miroslav Spousta, 2004 1 Fyzická vrstva Připomenutí: nejnižší vrstva modelu ISO/OSI kabeláž, kódování přístupové metody Aplikační Prezentační Relační Transportní

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá POČÍTAČOVÉ SÍTĚ První počítačové sítě se začaly objevovat už v padesátých letech minulého století, nicméně jejich mohutný nástup spadá až do začátku let osmdesátých. Tento nástup byl tak razantní, že dnes

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) externí svorkovnice integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů ethernet komunikace k dispozici jsou různé topologie dosah sítě lze zvýšit

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

Local Interconnect Network - LIN

Local Interconnect Network - LIN J. Novák Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering Dept. Of Measurement Distributed Systems in Vehicles CAN LIN MOST K-line Ethernet FlexRay Základní charakteristiky nízká

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Od analogových ke sdíleným MKDS systémům. Production of intrinsically safe equipment

Od analogových ke sdíleným MKDS systémům. Production of intrinsically safe equipment Od analogových ke sdíleným MKDS systémům Production of intrinsically safe equipment Typické řešení z 90. let 1 EZS 1 ACS 1 CCTV Měření a regulace 1Perimetrické systémy Typické řešení z 90. let Zabezpečovací

Více

První náčrtek Ethernetu.

První náčrtek Ethernetu. 1. Co je to Ethernet? Ethernet je technologie, která je používána pro budování lokálních sítí (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika Kudy vede cesta k úspěchu M2M Jaroslav Hrstka Sdělovací technika 1 Úvod Internet věcí V roce 2020 bude 50 mld. připojených zařízení Z toho bude 12,5 mld. Bude zařízení M2M Z toho 2,5 mld. bude využívat

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Sbě b r ě n r i n ce

Sbě b r ě n r i n ce Sběrnice Sběrnice paralelní & sériové PCI, PCI-X PCI Express, USB Typ přenosu dat počet vodičů & způsob přenosu interní & externí ISA, PCI, PCI express & USB, FireWare Lokální & universální VL Bus PCI

Více

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač

Více

Počítačové sítě Datový spoj

Počítačové sítě Datový spoj (Data Link) organizovaný komunikační kanál Datové jednotky rámce (frames) indikátory začátku a konce signálu, režijní informace (identifikátor zdroje a cíle, řídící informace, informace o stavu spoje,

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

ASYNCHRONNÍ MODEM RS-422(V.11) OPTICKÉ VLÁKNO OPTO422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ASYNCHRONNÍ MODEM RS-422(V.11) OPTICKÉ VLÁKNO OPTO422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ASYNCHRONNÍ MODEM RS-422(V.11) OPTICKÉ VLÁKNO RS-422 inp 8V out 5V model E174 OPTO422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ELO+, sro, Nádražní 2234, 397 01 Písek,Česká Republika tel.(0362) 213695, fax (0362) 213069 Obsah

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

I o T. Internet of Things. Ing. Tomáš Ammer Ředitel divize rozvoje obchodu OKsystem a.s.

I o T. Internet of Things. Ing. Tomáš Ammer Ředitel divize rozvoje obchodu OKsystem a.s. I o T Internet of Things Ing. Tomáš Ammer Ředitel divize rozvoje obchodu OKsystem a.s. I o T Internet of Things Ing. Tomáš Ammer Ředitel divize rozvoje obchodu OKsystem a.s. Internet of Things (IoT) =

Více

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem -Wi-Fi- Co je WiFi Typy sítí Architektury Síťový model Přenosová rychlost ISM Kódovací schémata Síťový model Koordinace přístupu k médiu Bezpečnost WiFi I Roaming Bezpečnost WiFi II Signál Antény Co je

Více

Náplň přednášky 7. 148 www.vsb.cz

Náplň přednášky 7. 148 www.vsb.cz 147 Přednáška 7 Náplň přednášky 7 Komunikace v řídicích systémech. Paralelní a sériové rozhraní. Průmyslové komunikační sítě. RS232, SPI, I2C, USB, CAN, LIN, Ethernet. 148 www.vsb.cz Komunikační rozhraní

Více

Sítě IEEE 802.11 (WiFi)

Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Petr Grygárek rek 1 Sítě IEEE 802.11 Rádiové sítě provozované v nelicencovaném pásmu ISM (Instrumental-Scientific-Medicine) 2,4 GHz 5 GHz V Evropě požadavek dynamické volby kanálu

Více

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov Production of intrinsically safe equipment Typické řešení z 90. let Zabezpečovací systém propojený UTP kabely 1 EZS Dominus protokol Přístupový systém

Více

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití multiplexoru...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3

Více

FSD-804PS. 8-Portů 10/100Mbps s 4-Port PoE Web Smart Ethernet Switch. Uživatelský manuál

FSD-804PS. 8-Portů 10/100Mbps s 4-Port PoE Web Smart Ethernet Switch. Uživatelský manuál FSD-804PS 8-Portů 10/100Mbps s 4-Port PoE Web Smart Ethernet Switch Uživatelský manuál 1. Charakteristika switche FSD-804PS je vybaven nestíněnými (UTP) porty poskytujícími 10 nebo 100Mbitu/s. Zařízení

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více