Stav přípravy a výstavby dálnice D3 a rychlostní silnice R3 Praha - Tábor - Č. Budějovice - st. hranice ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav přípravy a výstavby dálnice D3 a rychlostní silnice R3 Praha - Tábor - Č. Budějovice - st. hranice ČR"

Transkript

1 Stav přípravy a výstavby dálnice D3 a rychlostní silnice R3 Praha - Tábor - Č. Budějovice - st. hranice ČR ÚSEK DÉLKA ÚSEKU KATEGORIE D 3 varianta Západní (dříve Stabilizovaná ) 0301 Praha Jílové 9,37 km D 27,5/ Jílové Hostěradice 4,92 km D 27,5/ Hostěradice Václavice 11,45 km D 27,5/ Václavice Voračice 16,52 km D 27,5/ /I Voračice Nová Hospoda 16,83 km D 27,5/120 varianta Východní (dříve Promika ) úsek A Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) Poříčí nad Sázavou subvarianta a2 19,45 km D 27,5/120 subvarianta a3 19,32 km D 27,5/120 úsek B Poříčí nad Sáz. MÚK Bystřice 14,19 km D 27,7/120 úsek C MÚK Bystřice MÚK Mezno subvarianta c1 27,83 km D 27,5/120 subvarianta c3 24,95 km D 27,5/120 subvarianta c4 24,76 km D 27,5/120 ustálená varianta 0305/II Nová Hospoda Mezno 1,70 km D 26,5/120 hranice kraje 0306/I Mezno Chotoviny 6,80 km D 26,5/ /II Chotoviny - Tábor 8,60 km D 26,5/ A Tábor - Soběslav 16,30 km D 27,5/ B most přes rybník Koberný 0,575 km D 27,5/ C most přes Černovický potok 0,765 km D 27,5/ A Soběslav Veselí nad Lužnicí 7,651 km D 27,5/ B most přes Lužnici 1,063 km D 27,5/ C Veselí nad Lužnicí Bošilec 5,622 km D 27,5/ /I Bošilec Ševětín 8,10 km D 27,5/ /II Ševětín Borek 10,70 km D 27,5/ /III Borek Úsilné 3,15 km D 27,5/ /I Úsilné Hodějovice 7,20 km D 27,5/ /II A Hodějovice Krasejovka 9,05 km D 27,5/ /II B Krasejovka Třebonín 3,50 km D 27,5/120 R Třebonín Kaplice nádraží 8,55 km R 25,5/ /I Kaplice nádraží Nažidla 12,00 km R 25,5/ /II Nažidla - Dvořiště 3,55 km R 25,5/120

2 Dálnice D3 Praha - Tábor - Č.Budějovice - st. hranice ČR Rakousko Středočeský kraj: stavby zajišťované ŘSD ČR Správou Praha / /1/ vč. D Praha Jílové dl. 9,37 km D Jílové Hostěradice dl. 4,92 km D Hostěradice Václavice dl.11,45 km D Václavice Voračice dl. 16,52 km D3 0305/1 Voračice Nová Hospoda dl.16,83 km Na všechny uvedené úseky varianty Západní (dříve Stabilizovaná), byly zpracovány vyhledávací studie, čímž se ověřila technická realizovatelnost trasy. Dlouhodobě probíhal proces pořizování Územního plánu Velkého územního celku (ÚP VÚC) Pražský region a Benešovsko, během kterého se opět posuzovaly navržené varianty vedení dálnice územím Středočeského kraje. Z posouzení vyšla jako celkově nejoptimálnější varianta Západní. Do procesu pořizování ÚP VÚC vstoupila vláda ČR a svým usnesením č.1643 ze dne potvrdila pro další sledování variantu Západní. Problematika výběru trasy byla završena dne , schválením obou územních plánů, Zastupitelstvem Středočeského kraje. V současné době probíhá proces posouzení staveb z hlediska dopadů na životní prostředí podle zákona100/2001 Sb. (EIA). Byla předložena oznámení záměru, zvlášť pro stavby a (z důvodu možností etapovitého zprovoznění). Pro stavby (tzv. 1.etapa) jsou vydány závěry zjišťovacího řízení, které přikazují sledovat a porovnat rovněž variantu Východní (dříve Promika), modifikovanou do normových parametrů. Tento požadavek byl podpořen usnesením vlády ČR č.1064 ze dne , které uložilo ministru dopravy a ministru životního prostředí ustanovit komisi odborníků, která vyhodnotí variantní řešení trasy D3 ve STC kraji. Komise zahájila svou činnost a ŘSD ČR předalo komisi zprávu o vývoji posuzovacího procesu, nechalo zpracovat Studii alternativní trasy dálnice D3 v úseku Praha Mezno (zpracovatel PUDIS, a.s. - 02/2008) a Komparativní studie hodnotící vedení trasy D3 v Západní i Východní variantě z hlediska technického (zpracovatel CityPlan spol. s r.o. 11/2008 ) a demografického (zpracovatel Aurs spol. s r.o. - 11/2008). Se studiemi byla rovněž seznámena i široká veřejnost a představitelé samosprávných orgánů a organizací dotčených oblastí vedení tras dálnice D3 v regionu Benešovska, na shromáždění dne v Benešově. Samotná komise na svých jednáních během dvou let řešila mnoho připomínek, zejména ze strany zástupců ministerstva životního prostředí, a proto mimo jiné nechala dopracovat Komparativní studie o připomínky MŽP ČR. Přes uvedená fakta se odborným zástupcům MD ČR a MŽP ČR nepodařilo najít společné řešení a na jednání dne připravily obě strany samostatné výsledné doporučení, které předložily svým ministrům. Na závěrečném jednání komise dne bylo v této záležitosti hlasováno následovně: 5 hlasů pro západní variantu, 4 hlasy pro východní variantu a 1 člen se zdržel hlasování. Na tomto místě je zapotřebí dodat, že v průběhu dvouletého jednání komise odborníků byly zpracovány investiční záměry pro všechny úseky ( /1) varianty Západní a v lednu 2008 byly odsouhlaseny MD ČR. V pracovním pořádku a v souladu se Závěry 2

3 zjišťovacích řízení MŽP ČR ze a a na základě výsledku výběrového řízení ze dne na dodavatele dokumentace, nechalo ŘSD ČR zpracovat dokumentaci pro EIA. Se zpracovatelem Pragoprojekt, a.s., byla uzavřena smlouva o dílo na dodávku dokumentace, která posoudí dopady vedení trasy dálnice D3, ve variantě Západní i ve variantě Východní, na životní prostředí. Koncem roku 2009 zpracoval Pragoprojekt, a.s.technickou studii, která je hlavním podkladem pro tuto dokumentaci EIA, jejíž výsledky však budou známy až koncem roku D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno (km 62,300 64,000 ) dl. 1,7 km Kategorie : D 26,5/120 Úsek 0305-II Nová Hospoda - Mezno je rozdělen na 2 etapy. I.etapa byla přičleněna zhotoviteli stavby 0306-I Mezno - Chotoviny jako vícepráce a slouží k zajištění napojení stavby0306-i na silnici I/3. I.etapu. Tvoří ji objekty hlavní trasy (v části poloviční profil dálnice a provizorní napojení na silnici I/3, částečné zemní práce na tělese), poloviční profily mostních objektů, přeložky silnic, část odvodnění. II.etapa představuje zbývající stavební objekty stavby 0305-II, které nepodmiňují zprovoznění sousední stavby 0306-I (definitivní rozsah hl. trasy, odpočívky, rekultivace, část SOS-DIS systému apod.) Výstavba proběhla v roce 2008 a Úsek je v provozu, na části probíhá kolaudační řízení, část 0305/II 2.stavba byla zprovozněna v 12/2009. Jihočeský kraj: stavby zajišťované ŘSD ČR Správou České Budějovice. D3 0306/I Mezno - Chotoviny (km 64,000 70,800 ) dl. 6,8 km Kategorie : D 26,5/120 Stavba byla ke dni uvedena do předčasného užívání veřejností společně s částí stavby 0305-II Napojení na I/3. Probíhají dokončovací práce. Současná výstavba dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí Zahrnuje stavby: Rekonstrukce dvoupruhu Rekonstrukce čtyřpruhu 0307A Tábor Soběslav 0307B Most přes rybník Koberný 0307C Most přes Černovický potok 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 0308B Most přes Lužnicí Na uvedený soubor staveb proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a byl komisí vybrán vítězný uchazeč. S vítězným uchazečem Sdružením D3 Tábor Veselí nad Lužnicí (vedoucí sdružení Strabag, a.s. účastníci Metrostav, a.s., Inženierské stavby, a.s., EUROVIA CS, a.s.). byla podepsána smlouva. Realizace byla zahájena stavbou 0307B mostem přes rybník Koberný v 09/2008 a rekonstrukcí dvoupruhu v 10/2008. V současnosti probíhají na 60% trasy stavební nebo přípravné práce. Je zajištěno cca 120 stavebních povolení z 290 potřebných. Zprovoznění celého úseku se dosud předpokládá 06/2011, ale bude ho zřejmě nutné cca o 1 rok posunout. 3

4 Rekonstrukce dvoupruhu dl. 1,550 km (0306/II B,C Stoklasná Lhota Čekanice) zařazeno do stavby 0307 A. Stavba byla zahájena v 10/2008. Část zahrnující výměnu konstrukce vozovky na silničním tělese včetně okolních úprav je hotova a uvedena do předčasného užívání. V současnosti probíhají práce na vrchní stavbě Čekanického mostu, který je součástí tohoto úseku. Rekonstrukce čtyřpruhu dl. 3,514 km (0306/II D Čekanice Tábor) zařazeno do stavby 0307 A Je aktualizován projekt DSP na základě složitých majetkoprávních jednání se společnostmi Benzina, a.s. a Motorcentrum, s.r.o. se kterými dosud nedošlo k dohodě. Bude následovat nová aktualizace dokumentů potřebných k žádosti o stavební povolení. V červnu 2010 bude opraven dopravní pruh ve směru staničení, následně na něj bude převeden provoz v obou směrech a bude zahájena rekonstrukce dopravního pruhu ve směru České Budějovice Praha. Majetkově vypořádáno 100%. Předpoklad zahájení realizace stavby v 06/2010. D3 0307A Tábor Soběslav (km 79,13 95,42) dl. 16,30 km (vč. staveb 0307 B,C) Na stavbě byly zahájeny přípravné práce, na většině trasy byla sejmuta ornice a provedeno smýcení mimolesní zeleně. Z hlediska přípravy stavby je až na jeden případ projednána majetkoprávní příprava a jsou připraveny podklady pro podání žádosti o stavební povolení na zbytek hlavní trasy s předpokladem vydání stavebního povolení koncem léta tohoto roku. Na část objektů a hlavní trasy jsou stavební povolení vydána a výstavba probíhá. Majetkoprávní vypořádání 98%. D3 0307B Most přes rybník Koberný (km 87,233-87,808) dl. 575m V roce 2008 bylo vydáno stavební povolení a stavba byla zahájena v září V současnosti probíhají práce na všech částech konstrukce mostu. D3 0307C Most přes Černovický potok (km 93,740-94,505) dl. 765m Na stavbě byly zahájeny přípravné práce, na území stavby bylo provedeno smýcení mimolesní zeleně. Z hlediska přípravy stavby je vydáno pravomocné stavební povolení a stavební práce probíhají na zakládání podpěr. D A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 102, ,135 ) dl. 7,651 km ( km 95, , a 4

5 Na část stavby v délce 4,5 km je vydáno stavební povolení, které nabylo v srpnu 2009 právní moci a stavební práce na této části byly zahájeny. Z hlediska investorské přípravy jsou dokončována těžká jednání majetkoprávní přípravy a jsou připravovány podklady pro podání žádosti o stavební povolení na zbývající část trasy a další stavební objekty. Majetkoprávní vypořádání 99%. Předpoklad zahájení realizace další části stavby v 06/2010. D B Most přes Lužnicí ( km 101, , ) dl. 1,063 km Na stavbu je vydáno stavební povolení, které nabylo v srpnu 2009 právní moci. Stavba byla zahájena v září V současnosti probíhají práce na podmiňujících objektech stavby. Zároveň probíhá betonáž základů, dříků pilířů, jejich hlav a osazování ložisek. Probíhá i montáž skruže a bednění. Stavby zařazené do PPP projektu: D C Veselí nad Lužnicí - Bošilec ( km 104, ,757333) dl. 5,622 km Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, které nabylo v 6/2004 právní moci. Z hlediska investorské přípravy zbývá majetkoprávně zajistit několik posledních pozemků potřebných pro tuto stavbu. Majetkoprávní vypořádání 95%. D Bošilec Úsilné ( km 109, ,250 ) dl. 21,950 km Stavba D je rozdělena na tři úseky 0309/I, 0309/II a 0309/III v celkové délce 21,950 km: 0309/I Bošilec Ševětín (8,100 km) 0309/II Ševětín Borek (10,700 km) 0309/III Borek Úsilné (3,150 km) Začátek úseku stavby 0309/I Bošilec - Ševětím je v km 109,300, kde navazuje na stávající silnici I/3 ( Veselí nad Lužnicí - Ševětín ), která je již vystavěna a v provozu v polovičním profilu D 26,5/120 dálnice D3. V rámci stavby 0308C bude dostavěna na plný profil. Konec úseku stavby je v km cca 117,400 tj. v místě před MÚK Ševětín. Začátek úseku stavby 0309/II Ševětín - Borek je v km 117,400 před křižovatkou MUK Ševětín, kde navazuje na předchozí úsek. Konec úseku stavby je v km cca 128,100 kde navazuje na následující úsek 0309/III Borek - Úsilné. Celková délka stavby 0309/II je 10,700 km. Součástí této stavby je oboustraná odpočívka v oblasti obce Chotýčany. Začátek úseku stavby 0309/III Borek - Úsilné je v km 128,100, kde navazuje na stávající silnici I/3 ( Ševětín Borek ), která je již vystavěna a v provozu v polovičním profilu D 26,5/120 dálnice D3. Konec úseku stavby je v km cca 131,250 tj. v místě za MÚK se silnicí I/34. Celková délka stavby cca 3,150 km. Součástí stavby je i velká okružní křižovatka v oblasti obce Úsilné. 5

6 V úseku 0309/II se využije stávající komunikace I/3 jako pravá polovina budoucí dálnice. Tento úsek zahrnuje 3 výjezdy MÚK: Ševětín, Lhotice a Úsilné. Součástí je i mostů. Předpokládaný náklad : mil. Kč D3 0309/I Bošilec Ševětín ( km 109, ,400 ) dl. 8,100 km Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, byly doplněny doklady potřebné pro projednání územního rozhodnutí. V červnu tohoto roku bude územní řízení projednáváno. ÚPD... 10/2002 Projektová dokumentace EIA... 10/2002 Stanovisko MŽP k EIA... 05/2003 DÚR... 12/2007 ÚR... 09/2010 D3 0309/II Ševětín Borek ( km 117, ,100 ) dl. 10,700 km Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, byly doplněny doklady potřebné pro projednání územního rozhodnutí. V červnu tohoto roku se uskuteční jednání k územnímu řízení. ÚPD... 10/2002 Projektová dokumentace EIA... 10/2002 Stanovisko MŽP k EIA... 05/2003 DÚR... 12/2006 ÚR... 09/2010 D3 0309/III Borek Úsilné ( km 128, ,250 ) dl. 3,150 km Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, které nabylo v 10/2007 právní moci. Zpracovatel DSP dokončil práce na tomto stupni dokumentace. Výběrovým řízením byl určen zpracovatel nové DUR na část trasy B. V současnosti probíhá majetkoprávní příprava stavby. ÚPD... 10/2002 Projektová dokumentace EIA... 10/2002 Stanovisko MŽP k EIA... 05/2003 ÚR... 10/2007 6

7 Změna ÚR... 10/2010 Dokončení majetkoprávní přípravy... 12/2010 Stavby připravované pro další etapy PPP projektu: D Úsilné Třebonín ( km 131, ,000 ) dl. 19,750 km Stavba D je rozdělena na dva úseky 0310/I a 0310/II v celkové délce 19,750 km: 0310/I Úsilné Hodějovice (7,200 km) 0310/II A Hodějovice Krasejovka (9,050 km) 0310/II B Krasejovka Třebonín (3,500 km) Začátek stavebního úseku 0310/I Úsilné Hodějovice je situován v km cca 131,250 tj. v místě navazujícím na stavební úsek 0309/III Borek Úsilné za MÚK se sil. I/34. Konec stavebního úseku je v místě za MÚK se sil. II/156 u Hodějovic v km 138,450. Celková délka stavebního úseku je cca 7,200 km. Tento úsek dálnice D3 prochází složitým příměstským a z části i městským územím s vysokým stupněm urbanizace a poměrně velkým rozsahem zásahů a nutnosti úprav stávajících inženýrských sítí. Uvedené vyžaduje citlivé technické řešení se zakomponováním stavby takového rozsahu a významu do prostředí, ve kterém bude situována. Dálnice D3 je navržena v kategorii D 27,5/120. Podle změny č.1 ÚP VÚC ČBSRA je v úseku dálnice D3 Úsilné Hodějovice, ponechána oboustranně územní rezerva pro další jízdní pruh. Součástí stavby budou vyvolaná opatření, která zabezpečí ochranu životního prostředí (hlučnost, prašnost, vibrace), úpravu dotčených inženýrských sítí v nutném rozsahu a dopravní opatření pro připojení na stávající silniční síť. Začátek stavebního úseku 0310/II Hodějovice Třebonín je situován v km cca 138,450 tj. v místě navazujícím na stavební úsek 0310/I Úsilné Hodějovice. Konec stavebního úseku je v místě za MÚK Třebonín v km 151,000, kde navržená trasa dálnice D3 kříží stávající silnici II/155. Tato bude další stavbou v úseku MÚK D3 Rájov přestavěna a do její trasy převedena silnice I/39, jako přivaděč od Českého Krumlova. Toto místo je současně úsek změny kategorie D 27,5/120 na R25,5/120. Celková délka stavebního úseku je cca 12,550 km. Součástí stavby budou vyvolaná opatření, která zabezpečí ochranu životního prostředí (hlučnost, prašnost, vibrace), úpravu dotčených inženýrských sítí v nutném rozsahu a dopravní opatření pro připojení na stávající silniční síť. Stavba bude zahrnovat 6 mimoúrovňových křižovatek Hlinsko, Podhůrka, Hodějovice, Roudné, Krasejovka a Třebonín. Součástí je i mostů. Předpokládaný náklad : mil. Kč D3 0310/I Úsilné Hodějovice ( km 131, ,450 ) dl. 7,200 km Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, došlo k dohodě MD a MM Č.Budějovice o rozsahu změn DUR požadovaných MM Č.Budějovice a "Memorandem obcí". Je zpracována nová DUR, který je projednána se zúčastněnými obcemi. V současnosti jsou shromažděny podklady pro podání žádosti o ÚR. ÚPD... 11/2002 Projektová dokumentace EIA... 11/2002 nová DÚR... 06/2009 7

8 ÚR... 12/2010 Dokončení majetkoprávní přípravy... 12/2012 D3 0310/II Hodějovice Třebonín ( km 138, ,000 ) dl. 12,550 km Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, bylo zahájeno územní řízení a proběhlo projednání žádosti o ÚR a bylo územní rozhodnutí vydáno. Po odvolacím řízení bylo ÚR potvrzeno a nabylo právní moci. ÚPD... 11/2002 Projektová dokumentace EIA... 11/2002 ÚR... 03/2009 R Třebonín Kaplice nádraží ( km 151, ,550 ) dl. 8,550 km Stavba R sestává z jediného úseku v celkové délce 8,550 km. Začátek stavebního úseku je v km 151,000 je vzdálen cca 250m od křížení se silnicí II/155 Český Krumlov Třebonín za MÚK Třebonín. Konec úpravy je v km 159,550 za křížením se Žďárským potokem. Rychlostní silnice R3 je navržena v kategorii R25,5/120. Tento úsek zahrnuje 1 mimoúrovňovou křižovatku Střítež. Součástí je 12 mostů. Předpokládaný náklad : mil. Kč Na stavbu vydal stavební úřad v Kaplici územní rozhodnutí, podalo odvolání Hnutí DUHA. Územní rozhodnutí bylo Jihočeským krajem potvrzeno a nabylo právní moci. ÚPD... 12/2003 Projektová dokumentace EIA... 12/2002 ÚR... 09/2008 R Kaplice nádraží stát. hranice ( km 159, ,100 ) dl. 15,550 km Stavba R je rozdělena na dva úseky 0312/I a 0312/II v celkové délce 15,550 km: 0312/I Kaplice nádraží Nažidla (12,000 km) 0312/II Nažidla hranice s Rakouskem (3,550 km) 8

9 Začátek úseku stavby 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla navazuje na úsek stavby 0311 Třebonín Kaplice nádraží v km 159,550, konec úseku je situován u obce Nažidla v km 171,550. Kategorie rychlostní silnice je R25,5/120. Část stavby 0312/II je již vystavěna v polovičním profilu jako obchvat Dolního Dvořiště. Byl již stanoven společný bod přechodu mezi Českem a Rakouskem a na rakouské straně má navazovat kapacitní komunikace S10. Trasa počítá se 3 mimoúrovňovými křižovatkami: Kaplice, Nažidla a Dolní Dvořiště. Součástí je též 16+4 mostů. Předpokládaný náklad : mil. Kč R3 0312/I Kaplice nádraží Nažidla ( km 159, ,550 ) dl. 12,0 km Na stavbu vydal stavební úřad v Kaplici územní rozhodnutí podalo odvolání Hnutí DUHA. Územní rozhodnutí bylo Jihočeským krajem potvrzeno a nabylo právní moci. ÚPD... 12/2003 Projektová dokumentace EIA... 12/2003 ÚR... 12/2008 R3 0312/II Nažidla Dolní Dvořiště ( km 171, ,100 ) dl. 3,550 km Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, probíhá obnovení dohod s vlastníky pozemků. V současnosti jsou doplňovány a shromažďovány podklady pro podání žádosti o ÚR. Podání žádosti o územni rozhodnutí se předpokládá v červnu tohoto roku. ÚPD... 12/2003 Projektová dokumentace EIA... 12/2003 DÚR... 12/2006 ÚR... 12/2010 9

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3 SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3 Praha Tábor České Budějovice st. hr. ČR R4 MÚK Skalka MÚK Nová Hospoda Stav k 1. březnu 2009 3/2009 Zpráva o přípravě a realizaci D3/R3 a R4 pro Výkonnou radu

Více

1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji

1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji I N F O R M A C E o přípravě výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji na setkání ministra dopravy s hejtmanem Jihočeského kraje. 1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC)

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3

Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3 Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3 Zájmem každého státu je, aby se harmonicky a vyváženě rozvíjelo celé jeho území, snižovaly se rozdíly mezi úrovní jednotlivých regionů a podporoval

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

stavba 0307A, B, C; 0308A, B dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí

stavba 0307A, B, C; 0308A, B dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí stavba 007A, B, C; 008A, B dálnice D Veselí nad Lužnicí informační leták, stav k 09/2008 Plzeò Dražice Dálnice D 19 soubor staveb Veselí nad Lužnicí infografika D-Tabor-Veseli-nL-prehled-u-080810 Èeské

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3

Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 207 10/15 Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2010

Více

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Pavel Mandík a kolektiv TDS D3 1 Abstract The view of the technical supervisor of the works on activities related to geodetic work which considers

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dopravní napojení na silnici I/35 Zpracoval: odbor, oddělení: Irena Weinerová, odd. přípravy

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

Dálnice D3 obchvat Českých Budějovic argumenty. Stávající trasa dálnice Dle platného územního rozhodnutí (ÚR)

Dálnice D3 obchvat Českých Budějovic argumenty. Stávající trasa dálnice Dle platného územního rozhodnutí (ÚR) Dálnice D3 obchvat Českých Budějovic argumenty Dle platného územního rozhodnutí (ÚR) Místní komunikace v trase obchvatu dálnice s MÚK Úsilné, ÚK Hlinsko, ÚK Pohůrka a dále směr MÚK Roudné (jiné křižovatky

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 16. Valná hromada Sdružení pro

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Tento materiál byl projednán a vzat na vědomí na 14. Valné hromadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4704 Lipník nad Bečvou Bělotín je součástí souboru staveb D47 (po zprovoznění součást D1) a je

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Úvodní slovo. km rozestavěných dálnic chátralo na našem území po druhé světové válce. let od uvedení do provozu prvního dálničního úseku

Úvodní slovo. km rozestavěných dálnic chátralo na našem území po druhé světové válce. let od uvedení do provozu prvního dálničního úseku Úvodní slovo Historie dálnice D1 sahá na začátek minulého století. Plány na její výstavbu se výrazně měnily a ani dnes není dokončená. Její první úsek se otevřel v roce 1971 a od roku 1980 spojuje Prahu

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Radli dlická radiál JZM -Smíchov základní údaje stavby Prezentace stavby Ing Lukáš Ko ínek

Radli dlická radiál JZM -Smíchov základní údaje stavby Prezentace stavby Ing Lukáš Ko ínek Radlická radiála JZM-Smíchov Prezentace stavby Ing. Lukáš Kořínek základní údaje stavby Obsah prezentace Základní údaje projektu Historie / Stabilizace projektu Základní technické údaje stavby Technické

Více

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji K. Novosad PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: V dálniční síti České republiky zatím stále chybí kapacitní spojení ve směru Praha České

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Celková informace - stav přípravy

Celková informace - stav přípravy Celková informace - stav přípravy Silniční okruh kolem Prahy, stavby 511, 512, 513, 514, 518, 519, 520 Severní část silničního okruhu stavby 518,519,520 a 511 Jihozápadní část silničního okruhu stavby

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSTAVBA DÁLNICE D3 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSTAVBA DÁLNICE D3 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSTAVBA DÁLNICE D3 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Studijní skupina 25 Obor: Technologie a řízení dopravy Pracovní skupina

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel )

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) V roce 2012 jsme dokončili tyto zakázky: Rýpadlo K 800/N2 K 104, modernizace

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013 Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 Březen 2013 Důležité upozornění Tato Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 (déle též Analýza ) byla vytvořena jako jeden z podkladů pro

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Semestrální práce z předmětu Životní prostředí a doprava

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Semestrální práce z předmětu Životní prostředí a doprava UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Dálnice D3 Semestrální práce z předmětu Životní prostředí a doprava ročník: 1 školní rok: 2003/04, letní semestr Michaela Bartáková KS Praha Prohlášení:

Více

Průvodní zpráva ANALÝZA VARIANT KORIDORŮ RYCHLOSTNÍ SILNICE R11 OBSAH

Průvodní zpráva ANALÝZA VARIANT KORIDORŮ RYCHLOSTNÍ SILNICE R11 OBSAH OBSAH OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 1.1. STAVBA... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZHOTOVITEL... 2 2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE...3 2.1. VZTAH K PROGRAMU ROZVOJE SÍTĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ... 3 2.2. ÚČEL STUDIE

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod.

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: P. Frýda, p. Havlina,

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Vypořádání připomínek podaných k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Vypořádání připomínek podaných k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje Příloha č. 8 Použité zkratky : Vypořádání připomínek podaných k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje AO... aglomerační okruh PUPFL... pozemky určené k plnění funkcí lesa ČBÚ, OBÚ... Český

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

ZÁMĚR REALIZACE LABSKÉ CYKLOSTEZKY V ÚSEKU PARDUBICE - KOJICE. Ing. Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta

ZÁMĚR REALIZACE LABSKÉ CYKLOSTEZKY V ÚSEKU PARDUBICE - KOJICE. Ing. Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta ZÁMĚR REALIZACE LABSKÉ CYKLOSTEZKY V ÚSEKU PARDUBICE - KOJICE Ing. Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta 2 PROČ PLÁNUJEME ÚSEK PARDUBICE - KOJICE Pardubice chtějí být

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více