4. Lync. 4.1 K čemu slouží aplikace Lync a její instalace. 4.2 Hlavní okno. Kapitola 4: Lync 173

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Lync. 4.1 K čemu slouží aplikace Lync a její instalace. 4.2 Hlavní okno. Kapitola 4: Lync 173"

Transkript

1 Kapitola 4: Lync Lync Lync Instalace klienta Hlavní okno Nový kontakt Skupiny uživatelů 4.1 K čemu slouží aplikace Lync a její instalace Lync je klient sjednocené komunikace, do níž patří zasílání rychlých zpráv, hlasové, audiovizuální hovory a konference se sdílením prezentace, tabule, aplikace, pracovní plochy. Klienta Lync je nutné nejprve nainstalovat na počítač: V portálu služeb Office 365 (http://portal.microsoftonline.com) klepneme v horizontálním panelu odkazů do odkazu Domů. V sekci Lync klepneme do odkazu Instalovat aplikaci Lync Na další stránce vybereme jazyk češtinu a 32 nebo 64bitovou verzi Lync dle verze instalovaného operačního systému Windows. Klepneme do tlačítka Nainstalovat. V dialogovém okně Stažení souboru klepneme do tlačítka Spustit. Nainstalujeme Lync a spustíme jej. Při prvním přihlášení k Lyncu je nutné ještě klepnutím do odkazu instalovat program pro přihlášení. Proběhne instalace pomocníka pro přihlášení ke službám Microsoft Online. V okně Lyncu vyplníme pole Přihlašovací adresa a klepneme do tlačítka Přihlásit se. Doplníme další parametry: Uživatelské jméno: shodné s přihlašovací adresou Heslo: heslo, které jsme používali pro přihlášení k Office Hlavní okno Lync se spustí v malém okně tak, abychom jej mohli ponechat otevřený (viz obr. 4-1). Veškerá práce probíhá v rámci hlavního okna. Zobrazíme horizontální panel nabídek: Klepneme do ikony nabídky tlačítka Možnosti. Vybereme příkaz ZOBRAZIT PANEL NABÍDEK. V hlavním okně je přehled kontaktů a nástroje pro nastavení informací o přihlášeném uživateli pro ostatní uživatele. V roli Petra Nováka doplníme nové kontakty: Do pole Najít kontakt zapíšeme úplné jméno nebo alespoň jeho část, např. Eva. Pod polem jména se nabízí filtrovaný seznam uživatelů, kteří vyhověli zadané části jména. Klepneme do tlačítka Přidat do kontaktů nebo z místní nabídky uživatele vybereme příkaz PŘIDAT DO SEZNAMU KONTAKTŮ. Z nabídky vybereme příkaz PŘIDAT NOVOU SKUPINU. V seznamu uživatelů se připraví nová skupina a Lync zůstane v editaci jejího názvu. Zadáme název Programování. Pořadí skupin můžeme později z místní nabídky měnit, skupiny můžeme přejmenovat či odstranit. Skupiny slouží pro třídění kontaktů a umožňují zahájit konferenci se skupinou kontaktů. Pokud již skupiny existovaly, můžeme kontakt přidat do existující skupiny. Zvláštní skupinou jsou Časté kontakty, kam se ukládají naposledy využité kontakty a kontakty připnuté do této skupiny. Kontakty můžeme přesouvat mezi kategoriemi tažením myší. Obdobně přidáme kontakt na Marii Sladkou v nové skupině Ředitelství. Klepnutím do ikony nabídky tlačítka Možnosti zobrazení vpravo nahoře nad seznamem uživatelů zobrazíme nabídku příkazů pro seznam kontaktů: ZOBRAZENÍ SE JMÉNEM: Zobrazí se seznam kontaktů bez fotografií. ZOBRAZENÍ S FOTOGRAFIÍ: Zobrazí se seznam kontaktů s fotografií. Mezi zobrazením se jménem a s fotografií se můžeme přepínat klepnutím přímo do tlačítka Možnosti zobrazení. V obou zobrazeních se před kontaktem zobrazuje barevně jeho stav (čtvereček u jména či proužek na levém okraji fotografie) a za kontaktem případně doba v minutách či hodinách, kdy je kontakt v posledním stavu. ZOBRAZIT TEXT STAVU: Zobrazení textové informace o aktuálním stavu a jeho délce lze potlačit.

2 Kapitola 4: Lync 174 OBR. 4-1: ÚVODNÍ OKNO LYNC Stav uživatele ZOBRAZIT POPISNÉ JMÉNO: Místo jména Eva Kolínská lze zobrazit uživatelské jméno SEŘADIT PODLE ZOBRAZOVANÉHO JMÉNA: Výchozí kritérium řazení v rámci skupin. SEŘADIT PODLE DOSTUPNOSTI: Alternativní kritérium řazení v rámci skupin dle stavu. ZOBRAZIT ČASTÉ KONTAKTY: Zobrazení či potlačení zobrazení skupiny Časté kontakty. Čtvereček před jménem, proužek před fotografií, text za jménem informuje o stavu kontaktu. Stav se zobrazuje v dalších aplikacích, např. na webech SharePointu nebo v Outlooku. Klepnutím do barevného tlačítka stavu se zobrazí místní nabídka s možnostmi komunikace, např. odeslání u uživateli. Svůj stav uživatel nastavuje manuálně nebo automaticky: manuálně V hlavním okně klepneme do ikony nabídky stavu napravo od fotografie a vybereme jeden z nabízených stavů: Online, Zaneprázdněn, Nerušit, Přijdu hned, Mimo kancelář, Zobrazit jako pryč, Obnovit stav (přepnutí do automatického vyhodnocení). Stav můžeme změnit také příkazem z panelu nabídky SOUBOR, STAV.

3 Kapitola 4: Lync 175 Aktuální umístění Osobní zpráva Karta kontaktu automaticky: do stavu Neaktivní, pokud počítač uživatele bude neaktivní po dobu 5 minut, do stavu Pryč, pokud uživatel bude ve stavu Neaktivní 5 minut, 89 do stavu Nerušit, pokud probíhá akustické či audiovizuální volání. Uživatel může oznámit své umístění. Klepne do pole pod stavem a přepíše text. Místo se ukládá na konkrétním počítači. Lze tak nastavit např. místo Zaměstnání na počítači v práci a místo Doma na domácím počítači. Místo se potom vypisuje dle počítače, na němž jsme naposledy pracovali. Vedle místa se vypisuje čas posledního zjištění místa. U přenosných zařízení musíme místo nastavovat. Po klepnutí do ikony nabídky můžeme potlačit zobrazování aktuálního místa ostatním uživatelům. Aktuální umístění se zobrazuje v poli Místo v kartě kontaktu, kterou zobrazíme klepnutím kdo kontaktu a rozbalením karty. Pokud není aktuální umístění vyplněno nebo potlačeno jeho zobrazení, zobrazí se pouze časové pásmo, např. Střední Evropa. Uživatel může doplnit zprávu o sobě či aktuální myšlenku. Klepne do pole nad jménem a přepíše text. Zpráva se ukládá na server. Na rozdíl od místa je tedy platná pro všechny používané počítače. V režimu zobrazení fotografií se osobní zpráva zobrazí pod jménem kontaktu. Dále se osobní zpráva zobrazuje v nadpisu karty kontaktu. Podrobnější informace o kontaktu zobrazíme v kartě kontaktu: Kartu kontaktu zobrazíme podržením ukazatele myši nad kontaktem nebo klepnutím do kontaktu. Po klepnutí zůstane karta zobrazena i při změně polohy myši. Klepnutím do tlačítka Připnout kartu kontaktu můžeme kartu ponechat trvale zobrazenu na aktuální pozici. Klepnutím do tlačítka v pravém dolním rohu kartu rozbalíme. V záhlaví karty je zobrazena fotografie, stav a časové možnosti uživatele dle jeho kalendáře, funkce a oddělení uživatele. Pod záhlavím jsou tlačítka pro různé formy komunikace: spustí okno Outlooku pro odeslání zprávy vybranému kontaktu, rychlé zprávy: otevře samostatné okno pro editaci rychlé zprávy kontaktu, akustické volání: vyzve kontakt vyzváněním na jeho počítači k akustickému kontaktu, další možnosti komunikace: audiovizuální volání, sdílení obsahu formou konference, zapnutí označování pro upozornění na změnu stavu 90. Po rozbalení jsou k dispozici dvě karty ve spodní části okna: Kontaktovat: Zobrazuje» oddělení,» kancelář,» telefonní kontakty (zaměstnání, mobilní telefon, domů): klepnutím se spustí telefonické volání kontaktu 91,» klepnutím se otevře zpráva kontaktu,» informaci o volnu (neobsazeném pracovním čase) z kalendáře 92 : klepnutím se otevře pozvánka na schůzku s kontaktem,» aktuální umístění. Organizace: Zobrazí výsek organizační struktury nadřízeného a přímé podřízené (definované v profilu uživatele Office 365) s možností zobrazit jejich karty kontaktu. Rozsah dostupných podrobnějších informací může uživatel nastavit diferencovaně pro jednotlivé kontakty, když z místní nabídky kontaktu zvolí ZMĚNIT VZTAH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Varianty ochrany jsou uvedeny v obr Délku intervalu pro stav Neaktivní i Pryč lze nastavit příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI v kartě Osobní. 90 Při zapnutí oznamování je uživatel upozorněn oznamovacím oknem, když se kontakt přepne do stavu Online. Z oznamovacího okna je možné přímo zahájit komunikaci rychlými zprávami. 91 Telefonické volání je možné jen při integraci telefonních služeb do Lyncu a jejich povolení v možnostech (karta Telefony). 92 Časové možnosti jsou převzaty z kalendáře Outlooku (Exchange). Pokud např. má kontakt v kalendáři právě schůzku, která trvá do 9 hodin, je zobrazena zpráva Nyní:Zaneprázdněn. Volno v 9:00. Pokud nemá kontakt v kalendáři celý den schůzky a má pracovní dobu 8-17, potom je v 8:10 zobrazena zpráva Volno po dobu následujících 8 hodin. Aktualizace dle kalendáře probíhá s prodlevou.

4 Přátelé a rodina Pracovní skupina Kolegové Externí kontakty Blokované kontakty Kapitola 4: Lync 176 OBR. 4-2: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Skupina kontaktů Osobní zpráva Stav Fotografie Jméno Oddělení Kancelář Zaměstnání (telefon) Mobilní telefon Domů (telefon) Kalendář Místo Možno vyrušit Podrobnosti o schůzce Fotografie Seskupení kontaktů Informační kanály Konverzace Způsoby komunikace Svou fotografii může uživatel snadno nastavit klepnutím do fotografie v horní části hlavního okna: V dialogovém okně Možnosti se zobrazí karta Má fotografie. Do pole Zobrazit z webové adresy zapíšeme webovou adresu fotografie. Klepneme do tlačítka Připojit fotografii. Klepneme do tlačítka OK. Kontakty můžeme zobrazovat dle různých seskupení: Skupiny: dle definovaných skupin, např. Časté kontakty, Programování, Ředitelství, Ostatní kontakty. Stav: dle stavu dostupnosti uživatelů, např. Online, Pryč, Není k dispozici, Neznámý. Vztah: dle vztahu ochrany osobních údajů: Přátelé a rodina, Pracovní skupina, Kolegové, Externí kontakty, Blokované kontakty. Klepnutím do tlačítka Informační kanály o aktivitách zobrazíme osobní zprávy: Všechny: všechny aktivity bez vlastních aktivit uživatele. Časté: aktivity častých a oblíbených kontaktů. Mé aktivity: vlastní aktivity uživatele. Klepnutím do tlačítka Konverzace zobrazíme konverzace uživatele: Všechny: konverzace rychlými zprávami, telefonní hovory, audiovizuální volání. Právě probíhající konverzace jsou vyplněny zelenou barvou a odděleny vodorovnou čarou. Zmeškané konverzace jsou zobrazeny hnědou čarou. Různé typy konverzací mají různé ikony na začátku jejich řádku. Zmeškané: Pouze zmeškané konverzace. Hovory: Pouze telefonní hovory, audiovizuální volání a schůzky (založené v Lyncu či v Outlooku). 4.3 Způsoby a formy komunikace Konverzace mezi uživateli může probíhat dvěma způsoby: konverzace dvojice: Konverzaci zahájíme s jedním kontaktem. Téma konverzace dvojice lze pojmenovat. V průběhu konverzace můžeme přidat další kontakty a povýšit konverzaci na konverzaci skupiny. Konverzace dvojice se transformuje na konverzaci skupiny také sdílením libovolného objektu. konverzace skupiny: Konverzaci začne zahájením schůzky. Téma konverzace skupiny nelze pojmenovat.

5 Kapitola 4: Lync 177 Formy komunikace Rychle zprávy Konverzace dvojice i konverzace skupiny nabízí několik forem komunikace: rychlé zprávy: textová výměna informací, telefonní hovor, tj. akustická komunikace (zavolání): rozhovor, audiovizuální volání (video): rozhovor s přenosem videa, odeslání souboru: přenos souboru. Konverzace skupiny navíc nabízí další formy: tabule: psaní, značky, kreslení po bílé ploše, hlasování: hlasování účastníků odpovědí na jednu otázku jednou z nabízených možností, prezentace aplikace PowerPoint: promítání prezentace s možností doplňování poznámek do snímků, program: sdílení programu s možností předat řízení, plocha: sdílení plochy, popř. vybraného monitoru s možností předat řízení. 4.4 Rychlé zprávy a odeslání souboru V rámci konverzace dvojice využijeme rychlé zprávy. Rychlé zprávy slouží k textové výměně informací. V roli Petra Nováka poklepeme na kontakt Marie Sladká. Zobrazí se okno konverzace (viz obr. 4-3), v němž provedeme následující postup: OBR. 4-3: OKNO KONVERZACE

6 Kapitola 4: Lync 178 Odeslání souboru Telefonický hovor Audiovizuální volání Do spodní oblasti editace zpráv zapíšeme text Dobrý den,. Stiskneme kombinaci kláves Shift Enter, abychom odřádkovali bez odeslání zprávy. Na dalším řádku zapíšeme text prosím o zaslání a klepneme do tlačítka Změnit barvu textu, písmo a další formátování. Vybereme červenou barvu a tučné písmo. Dopíšeme slovo prezentace a vrátíme zpět formátování písma. Dopíšeme text o firmě. Děkuji. a zprávu odešleme klávesou Enter. Marii Sladké se zobrazí okno s fotografií Petra Nováka a začátkem jeho zprávy. Klepne do tlačítka Odpovědět či kamkoliv do okna. Zahájí tak konverzaci ve dvojici. V titulku konverzačního okna je jméno Petra Nováka. Marie Sladká klepne do tlačítka Další možnosti na konci panelu nástrojů konverzace a vybere příkaz ZMĚNIT TÉMA KONVERZACE. Zapíše název Prezentace o firmě. Text se zobrazí v titulkovém pruhu Marie Sladké i Petra Nováka. Marie Sladká zapíše do oblasti editace zpráv text Hned ji najdu a pošlu. Klepne do tlačítka Vybrat emotikonu a vybere emotikonu s úsměvem. Zprávu odešle. Marie Sladká označí konverzaci za důležitou. Klepne do tlačítka Další možnosti na konci panelu nástrojů konverzace a vybere příkaz OZNAČIT JAKO VYSOKÁ DŮLEŽITOST. Před tématem v titulkovém pruhu se zobrazí vykřičník. Marie Sladká připojí ke zprávě prezentaci. Klepne do tlačítka se symbolem sponky v nabídce příkazů konverzace. Dohledá soubor prezentace a odešle. Petru Novákovi se zobrazí ikona a velikost souboru. Klepne do tlačítka Přenos zahájíte dvojitým kliknutím sem, popř. stiskne kombinaci kláves Alt C. Soubor se uloží do složky Přijaté soubory. Složku je možné nastavit příkazem z panelu nástrojů v horní části okna konverzace NASTAVENÍ, MOŽNOSTI 93. V dialogovém okně Lync možnosti v kartě Ukládání souborů můžeme změnit pole Uložit do v sekci Přenos souborů. 4.5 Telefonní hovor a audiovizuální volání Marie Sladká chce připomínky k prezentaci dohodnout ústně, proto zahájí telefonický hovor: Marie Sladká rozbalí nabídku příkazu ZAVOLAT a vybere VOLÁNÍ APLIKACE LYNC 94. Petru Novákovi se ozve vyzvánění na počítači a zobrazí nad konverzací tlačítko Přijmout hovor. Po přijetí hovoru mohou oba účastníci hovořit. Nad konverzací se zobrazí speciální tlačítka: Ztlumit mikrofon: Potlačí vstup zvuku. Upravit hlasitost nebo ztlumit reproduktory: Změní hlasitost či potlačí výstup zvuku. Dále je zobrazena délka rozhovoru a síla signálu. Přidržet: Hovor je dočasně přidržen. Je možné v něm pokračovat klepnutím do tlačítka Pokračovat v hovoru. (Pokračování musí provést účastník, který hovor přidržel). Klepnutím do tlačítka Ukončit hovor (nebo kombinací kláves Alt Q) ukončíme hovor, konverzace textovou formou zůstane otevřená. Petr Novák chce připomínky k prezentaci dohodnout ústně včetně obrazu, proto zahájí audiovizuální volání: Petr Novák klepne do tlačítka Video. Marii Sladké se ozve vyzvánění na počítači a zobrazí nad konverzací tlačítko Přijmout audiovizuální volání. Po přijetí volání se zobrazí video s Petrem Novákem a tlačítkem Spustit video. Po spuštění videa vidí Marie Sladká v hlavním okně video s obrazem Petra Nováka (viz obr. 4-4). V menším okně vidí své video, které naopak Petr Novák vidí v hlavním okně. Klepnutím do tlačítka Pozastavit video může Marie Sladká pozastavit vysílání svého obrazu. Tlačítka nahoře jsou obdobná jako při telefonním hovoru. Tlačítka v pravém horní rohu videa umožňují: 93 Pokud není panel nabídek zobrazen, klepneme do tlačítka Další možnosti na konci nabídky příkazů konverzace a vybereme příkaz ZOBRAZIT PANEL NABÍDEK. 94 Volání prostřednictvím telefonních čísel je možné jen na přístroje s Lyncem (chytré mobily) a po nastavení platby za telekomunikační poplatky telefonnímu operátorovi.

7 Kapitola 4: Lync 179 OBR. 4-4: AUDIOVIZUÁLNÍ VOLÁNÍ Z POHLEDU MARIE SLADKÉ osamostatnit okno videa, zvětšit okno videa na celou obrazovku, ukončit video. V průběhu audiovizuálního volání je možné psát rychlé zprávy. Klepnutím do tlačítka Ukončit video ukončíme audiovizuální hovor, konverzace formou telefonického rozhovoru zůstane otevřená. Zahájení schůzky v Lyncu 4.6 Schůzka Konverzaci skupiny je možné zahájit: přizváním třetího účastníka do konverzace dvojice, využitím sdílení v konverzaci dvojice, zahájením schůzky v Lyncu, naplánováním schůzky v Outlooku. Petr Novák zahájí schůzku tří uživatelů sebe, Evy Kolínské a Marie Sladké: V panelu nabídek Lyncu zadá příkaz ZAHÁJIT SCHŮZKU. V dialogovém okně Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky ponechá vybránu volbu Používat aplikaci Lync (integrovaný zvuk a video) a klepne do tlačítka OK. V horní části okna konverzace skupiny (viz obr. 4-3) klepne do odkazu Informace o připojení a možnosti schůzky. V dialogovém okně Informace o připojení a možnosti schůzky je webový odkaz na schůzku, který je možné zkopírovat do schránky klepnutím do tlačítka Kopírovat všechny informace. Tento odkaz můžeme poslat dalším uživatelům, aby se mohli ke schůzce připojit. Klepneme do tlačítka Možnosti schůzky. V dialogovém okně Možnosti online schůzky nastavíme parametry schůzky (obr. 4-5):

8 Kapitola 4: Lync 180 OBR. 4-5: DIALOGOVÉ OKNO MOŽNOSTI ONLINE SCHŮZKY Předsálí Předvádějící a účastníci Zavřeme okno Informace o připojení a možnosti schůzky. Pozveme Evu Kolínskou a Marii Sladkou: Klepneme do tlačítka Možnosti účastníků s ikonou osob. Vybereme příkaz POZVAT ZADÁNÍM JMÉNA NEBO TELEFONNÍHO ČÍSLA. Vybereme účastníky klepnutím do řádku Eva Kolínská a s klávesou Ctrl do řádku Marie Sladká. Klepneme do tlačítka OK. Marie Sladká je přihlášena a přijme účast na schůzce. Eva Kolínská je na počítači, kde není nainstalován Lync, ale pouze jeho volně šiřitelná verze Microsoft Lync 2010 Attendee. Do webového prohlížeče zapíše výše odeslanou adresu schůzky, např. https://meet.lync.com/vsemin/novak.petr/f3sm47jh. Spustí se Lync Attendee, do něhož se Eva Kolínská připojí jako host. Evě Kolínské se zobrazí dialogové okno Předsálí s upozorněním, že nachází v předsálí a musí čekat na povolení k připojení. Petr Novák v dialogovém okně konverzace skupiny klepne do tlačítka Povolit ve skupině Předsálí v řádku Eva Kolínská. Uživatelé jsou rozděleni do skupin Předvádějící a Účastníci. OBR. 4-6: PŘEDVÁDĚJÍCÍ A ÚČASTNÍCI Z místní nabídky Evy Kolínské vybereme volbu NASTAVIT JAKO PŘEDVÁDĚJÍCÍHO.

9 Kapitola 4: Lync 181 Tabule 4.7 Tabule Petr Novák chce uživatelům komentovat hlavní úkoly projektu rekonstrukce zasedací místnosti. Využijete k tomu tabuli: V panelu nástrojů konverzace zadá příkaz SDÍLET, NOVÁ TABULE. Připraví se dílčí okno Tabule [1]. Marie Sladká i Eva Kolínská klepnou do tlačítka Přijmout žádost o sdílení. V podokně se jim zobrazí prázdná tabule, nad níž je poznámka Petr Novák sdílení (všichni mohou přispívat). Petr Novák vloží klepnutím do místa začátku a zapsáním texty dle obr Odřádkování provádí kombinací kláves Shift Enter. Texty jsou umisťovány do kontejnerů. Kontejnery lze editovat a tažením za horní okraj přesunovat. OBR. 4-7: TABULE PROJEKT REKONSTRUKCE Petr Novák klepne v spodním panelu nástrojů do tlačítka Značka Šipka. Postupně klepnutím umístí na tabuli tři šipky. Po klepnutí do tlačítka Vybrat a zadat lze měnit polohu šipek tažením. Marie Sladká klepne do rozbalovacího tlačítka Zvolit nástroj značky a vybere Značku Zaškrtnutí. Zaškrtnutí umístí k rozpočtu vybavení místnosti. Obdobně Eva Kolínská vybere Značku X a umístí je k dodání počítačů a dataprojektoru. Organizátor schůzky Petr Novák pracuje v roli předvádějícího. V roli předvádějícího je také Eva Kolínská. Oba mohou tabuli přejmenovat. Marie Sladká v roli účastníka tabuli přejmenovat nemůže. Petr Novák přejmenuje tabuli. Rozbalí nabídku názvu tabule Tabule[1] a rozbalí dílčí nabídku tabule. Vybere příkaz PŘEJMENOVAT. Zadá nový název Projekt rekonstrukce. Na tabuli dále můžeme díky tlačítkům ve spodním panelu nástrojů: ukazovat ukazovátkem, vybírat objekt nebo psát nový text do nového kontejneru, doplňovat čáry, měnit barvu stávajících objektů či nových objektů, vybrat pero, kterým budeme volně kreslit čáru na tabuli, vložit obrázek ze souboru, odstranit vybrané či všechny poznámky (objekty) na tabuli, uložit obsah tabule do souboru, zvětšit tabuli na celou obrazovku (návrat do původní velikosti klávesou Esc).

10 Kapitola 4: Lync 182 Hlasování 4.8 Hlasování Ředitel Petr Novák se zajímá o názor uživatelů na barvu nového koberce do rekonstruované místnosti. Přichystá proto hlasování: V panelu nástrojů konverzace zadá příkaz SDÍLET, NOVÉ HLASOVÁNÍ. V dialogovém okně Vytvořit hlasování zadá parametry otázky dle obr OBR. 4-8: DIALOGOVÉ OKNO VYTVOŘIT HLASOVÁNÍ Předvádějící mají k dispozici spodní panel nástrojů obdobně, jako byl pod tabulí. Účastníci panel nevidí. Význam tlačítek v panelu nástrojů: Umožnit hlasování všem (výchozí volba): Otevře pro všechny hlasování. Uzavřít hlasování: Znemožní uživatelům dále hlasovat. Zobrazit výsledky všem: Grafické výsledky hlasování uvidí i účastníci. Nezobrazovat výsledky účastníkům (výchozí volba): Grafické výsledky hlasování vidí jen předvádějící. Upravit hlasovací otázku a možnosti hlasování. Vymazat hlasy všech účastníků: Anuluje výsledky hlasování. Uložit hlasování: Hlasování je možné uložit jako obrázek (formát png) nebo výchozí soubor pro Excel (formát csv). Příklad výsledků hlasování (Petr Novák, Marie Sladká: modrá, Eva Kolínská: černá) je uveden v obr OBR. 4-9: VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ Z POHLEDU PETRA NOVÁKA

11 Prezentace PowerPointu prezentace.pptx z kap. 2.5 Kapitola 4: Lync Prezentace aplikace PowerPoint Petr Novák komentuje uživatelům prezentaci o firmě Encián: V panelu nástrojů konverzace zadá příkaz SDÍLET, PREZENTACE APLIKACE POWERPOINT. Dohledá soubor prezentace a klepne do tlačítka Otevřít. Prezentace se postupně načte, Lync připraví snímek k promítnutí. Díky nastavení schůzky v sekci Oprávnění v poli Soukromé zobrazení na hodnotu Všichni, mohou všichni v průběhu prezentace prohlížet i jiné než předvádějícím promítané snímky. V roli Marie Sladké klepneme v spodním panelu nástrojů do tlačítka Zobrazit miniatury. V sloupci miniatur klepneme do miniatury snímku č. 4. Mezi snímky se můžeme pohybovat také tlačítky Přejít zpět a Přejít vpřed. Návrat do zobrazení předvádějícího je možný tlačítkem Zpět do zobrazení předvádějícího nebo klepnutím na miniaturu právě předváděného snímku. Klepnutím do tlačítka Zobrazit poznámky předvádějícího lze zobrazit autorské poznámky k jednotlivým snímkům. Uživatelé s oprávněním předvádějícího mohou převzít roli předvádějícího klepnutím do tlačítka vpravo nahoře Převzít jako předvádějící a dále vybírat předváděné snímky. Uživatelé nastavení v nastavení schůzky (všichni, předvádějící, nikdo; v našem případě jen předvádějící) mají k dispozici vlevo dole panel nástrojů obdobný, jako mají vždy všichni na tabuli. Mohou tak zapisovat a kreslit komentář do snímků. Příklad komentářů na snímku zobrazeném v roli Evy Kolínské je v obr OBR. 4-10: KOMENTÁŘE VE SNÍMKU V ROLI PŘEDVÁDĚJÍCÍ EVY KOLÍNSKÉ Uživatelé s oprávněním soukromého zobrazení mohou zobrazovat nejen jiné snímky, ale také jiné objekty schůzky. Např. Marie Sladká může ve chvíli, kdy Petr Novák předvádí prezentaci, prohlédnout tabuli: Marie Sladká klepne do rozbalovací nabídky názvu prezentace a rozbalí nabídku Projektu rekonstrukce, v níž vybere příkaz ZOBRAZIT SOUKROMÉ. Zpět se Marie Sladká dostane nejrychleji klepnutí do tlačítka vpravo nahoře Zpět do zobrazení předvádějícího. Hlasování mohou soukromě prohlížet jen uživatelé s oprávněním předvádějící. Libovolný předvádějící může změnit oprávnění ostatních účastníků s výjimkou organizátora schůzky (tj. Petra Nováka): z místní nabídky seznamu uživatelů, klepnutím do tlačítka Možnosti účastníků (ikona osob) a příkazem NASTAVIT VŠECHNY JAKO ÚČASTNÍKY; příkazem ZTLUMIT CÍLOVOU SKUPINU může potlačit zvukový vstup ostatních.

12 Kapitola 4: Lync 184 Sdílení programu Předání a uvolnění řízení Sdílení plochy Poznámky OneNote 4.10 Sdílení programu a plochy Petr Novák předvede uživatelům veřejnou webovou stránku firmy Encián: Nejprve v prohlížeči přichystá webovou stránku V nabídce příkazů konverzace zadá příkaz SDÍLET, PROGRAM. V seznamu spuštěných programů zvolí Encián název prohlížeče. Všem uživatelům se zobrazí sdílená obrazovka vybraného programu. Eva Kolínská klepne vpravo nahoře do tlačítka Požádat o řízení. V horní části obrazovky je Petr Novák požádán o předání řízení. Klepne do tlačítka Přijmout. 95 Odsouhlasí předání řízení a informaci o návratové kombinaci kláves Ctrl Alt mezerník. Eva Kolínská může nyní ovládat program z jiného počítače, např. klepnout do libovolného odkazu na stránce. Sdílení může ukončit: Eva Kolínská klepnutím do tlačítka vpravo nahoře Uvolnit řízení. Petr Novák klepne do tlačítka Předat řízení a vybere příkaz OPĚT PŘEVZÍT ŘÍZENÍ. Petr Novák klepne do tlačítka Ukončit sdílení, čímž ukončí sdílení programu s ostatními uživateli. Sdílet své programy mohou i jiní předvádějící, nikoliv však účastníci. Sdílený objekt může být v rámci schůzky pouze jeden. Při výběru dalšího sdílení je předchozí sdílení automaticky ukončeno. Sdílet a předávat řízení je možné také na úrovni celé pracovní plochy, popř. při využití dvou monitorů na úrovni hlavního, druhého či všech monitorů Poznámky v aplikaci OneNote Pokud uživatel vstoupil do schůzky z aplikace Lync, nikoliv jako host z aplikace Lync Attendee, a má nainstalovánu aplikaci OneNote, může v průběhu schůzky zapisovat soukromé poznámky do zápisníku OneNote (popř. veřejné poznámky do sdíleného poznámkového bloku OneNote): Z panelu nabídek Lyncu zvolíme příkaz NAPSAT POZNÁMKY V APLIKACI ONENOTE. V oddílu Nezařazené poznámky se vytvoří stránka Konverzace s účastníkem... Na začátek stránky se vloží datum a čas schůzky a tabulka se seznamem uživatelů (viz obr. 4-11). OBR. 4-11: POZNÁMKY O SCHŮZCE NA STRÁNCE ONENOTE Záznam schůzky 4.12 Záznam schůzky Pokud schůzka obsahuje zvuk či video, může uživatel Lyncu (nikoliv Lyncu Attendee) s oprávněním předvádějící schůzku zaznamenat: Nejprve nastavíme parametry záznamu: Zadáme příkaz NASTAVENÍ, MOŽNOSTI a v kartě Ukládání souborů můžeme nastavit složku, do níž bude se uloží soubor se záznamem. 95 Petr Novák mohl předat řízení bez žádosti klepnutím do tlačítka Předat řízení a výběrem předvádějící Evy Kolínské.

13 Kapitola 4: Lync 185 Zadáme příkaz NASTAVENÍ, MOŽNOSTI ZÁZNAMU a vybereme aktivity, které budeme zaznamenávat: zvuk, video účastníka, panoramatické video 96, zasílání rychlý zpráv, sdílený obsah. Spustíme záznam. Zadáme příkaz AKCE, SPUSTIT ZÁZNAM. V pravém horním rohu se zobrazí indikátor záznamu. Záznam můžeme v průběhu schůzky pozastavit a obnovit příkazem AKCE, POZASTAVIT ZÁZNAM. Na závěr zadáme příkaz AKCE, ZASTAVIT ZÁZNAM. Zobrazí se dialogové okno, v němž můžeme upravit název záznamu a upravit složku, do níž bude záznam uložen. V rámci publikace ponecháme zaškrtnuté pole Vytvořit také verzi, kterou lze publikovat pro ostatní (WMV). Po klepnutí do tlačítka Možnosti můžeme upravit formou času výsek publikovaný ze záznamu a upravit složky ve videu (zvuk, video, panoramatické video, rychlá zpráva, sdílený obsah). Záznamy můžeme prohlížet v jejich katalogu: Zadáme příkaz AKCE, SPRAVOVAT ZÁZNAMY. Zobrazí se dialogové okno Správce záznamů aplikace Microsoft Lync se dvěma kartami 97. V kartě Záznamy aplikace Lync můžeme přehrát znovu schůzku. Vybereme schůzku a klepneme do tlačítka Přehrát. Přehrání se provádí v Přehrávači záznamů (viz obr. 4-12). OBR. 4-12: PŘEHRÁVAČ ZÁZNAMŮ APLIKACE MICROSOFT LYNC 2010 Přehrávač má čtyři části, jejichž zobrazení lze regulovat tlačítky v horní části okna: Rejstřík podle sdílení obsahu: Můžeme snadno vybrat část záznamu dle promítaného snímku PowerPointu. Rejstřík podle mluvčích: Můžeme vybrat část záznamu dle předvádějícího. Pokud vystupoval vícekrát, můžeme se orientovat dle času výstupu. Rychlá zpráva: Můžeme nahlédnout do protokolu rychlých zpráv s uvedením jejich autorů a času publikace. Zobrazovaný obsah: Vpravo je zobrazen zobrazovaný obsah. 96 Video v režimu video panorama umí pořizovat Microsoft RoundTable nebo Polycom CX5000 (cena asi 96 tis. ). Jeho kamera je schopná snímat obraz v rozsahu 360 stupňů. Zařízení zabírá osobu, která právě mluví. Panoramatické video pravděpodobně nevybereme, neboť nebude k němu dostupný přístroj. 97 Publikace do formátu wmv je časově náročná, proto je možné, že ve stavu zpracování nalezneme procentuální stav dokončení a u ikony karty Záznamy ve formátu WMV počet zpracovávaných záznamů.

14 Kapitola 4: Lync 186 Opuštění konverzace Ukončení konverzace Historie konverzací Plánování schůzky Lync na mobilu 4.13 Řízení práce Lyncu Konverzace se otevírá v samostatném okně. Jednotlivý uživatel opouští konverzaci zavřením okna. Klepnutím do tlačítka Připojit znovu v seznamu konverzací se může uživatel ke stejné konverzaci přihlásit znovu. Libovolný předvádějící může řídit průběh konverzace klepnutím do tlačítka Možnosti účastníků (ikona osob) příkazy: ZTLUMIT ZVUK CÍLOVÝCH ÚČASTNÍKŮ: Bude slyšet jen předvádějící, který provedl příkaz. NASTAVIT VŠECHNY JAKO ÚČASTNÍKY: S výjimkou organizátora (zakladatele) schůzky bude všem uživatelům přiřazeno oprávnění účastníka. VŠECHNY ODEBRAT A UKONČIT SCHŮZKU: Uživatelé jsou odebráni ze schůzky a schůzka je ukončena. Nelze se k ní znovu připojit. Práci s Lyncem ukončujeme příkazem SOUBOR, KONEC. Dojde tak k odhlášení a k ukončení práce Lyncu. Samotné zavření okna Lyncu nezpůsobí ani odhlášení, ani ukončení práce Lyncu, pouze minimalizaci okna Lyncu. Lync spolupracuje s Outlookem: Rychlé zprávy se ukládají v poště Exchange do složky Historie konverzací. Jako odesílatel jsou uváděni uživatelé konverzace. V předmětu je uvedeno téma konverzace nebo obecný název Konverzace s účastníkem. V případě schůzky je uveden jako předmět Konferenční hovor a v úvodu jsou uvedeny kontakty zúčastněných uživatelů a tlačítko Připojit znovu. Schůzku je možné dopředu domluvit a založit jako událost v kalendáři Outlooku: V Outlooku v kalendáři v kartě DOMŮ ve skupině Online schůzka klepneme do tlačítka Nová online schůzka. (Musíme být souběžně přihlášeni do aplikace Lync.) V kartě SCHŮZKA ve skupině Online schůzka můžeme klepnutím do tlačítka Možnosti schůzky upřesnit parametry schůzky. V pozvání vyplníme v poli Komu očekávané uživatele, kteří se zúčastní schůzky. V poli Předmět nachystáme téma schůzky. Pozvaným přijde pozvánka s adresou schůzky Lync na mobilních zařízeních Lync lze využívat v zjednodušené podobě na mobilních zařízeních, existují např. aplikace: Lync pro Windows Phone, Lync pro iphone (viz obr. 4-13), Lync pro ipad. Snadno lze přijímat a posílat rychlé zprávy. Zvuková konverzace je spojena s poplatky operátorovi. OBR. 4-13: LYNC V IPHONE Lync Attendee Lync Attendant 4.15 Lync Attendee a Lync Attendant Schůzek (konferencí) se mohou účastnit i uživatelé, kteří nevlastní licenci Office 365. Mohou si bezplatně nainstalovat aplikaci Lync Attendee (účastník, na úrovni uživatele) z adresy Uživatel nemůže být organizátorem schůzek, ani využívat konverzace dvojice. Po spuštění aplikace může pouze nastavit parametry aplikace. Aplikace Lync Attendant (průvodce) je určena pro recepční a další obsluhu zákazníků (asistentů). Je zaměřena na vyřizování velkého počtu hovorů (předávání hovorů, rozhodování o prioritách hovorů, konferenční hovory, hledání osob ve firmě, záznamy o hovorech).

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly.

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly. KAPITOLA 4 Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) VYTVOŘENÍ NOVÉHO KONTAKTU ÚPRAVA KONTAKTU VYMAZÁNÍ KONTAKTU SKUPINA KONTAKTŮ ÚPRAVA SKUPINY KONTAKTŮ VYMAZÁNÍ SKUPINY KONTAKTŮ VYHLEDÁNÍ KONTAKTU TISK KONTAKTŮ

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přizpůsobení vlastním potřebám Přizpůsobte si

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start VY_32_INOVACE_In 6.,7.02 Anotace: V prezentaci se žák seznámí s hlavním panelem. Pozná jeho základní části, snadné spuštění, oznamovací oblast. Dále se žák

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH17_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Postup přihlášení (první přihlášení)

Postup přihlášení (první přihlášení) Postup přihlášení (první přihlášení) 1. ve webovém prohlížeči zapište následující adresu: https://portal.office.com objeví se úvodní přihlašovací stránka 2. do prvního vstupního řádku zapište jako přihlašovací

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Microsoft Apps - Uživatelská příručka

Microsoft Apps - Uživatelská příručka Microsoft Apps - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Aplikace Microsoft Aplikace Microsoft Sada Aplikace Microsoft obsahuje kancelářské aplikace Microsoft pro telefon Nokia se softwarem verze 111.030.0609.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. IP kamerový systém.

NÁVOD K POUŽITÍ. IP kamerový systém. NÁVOD K POUŽITÍ IP kamerový systém www.slkamery.cz 1. Práce se systémem CMS 1. Instalace aplikace Aplikaci CMS nainstalujeme z přiloženého CD. Pokud není CD součástí balení, stáhneme instalační soubory

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Uložení presentace do formátu pdf

Uložení presentace do formátu pdf Uložení presentace do formátu pdf Výuková presentace pro školení pedagogů ZŠ Kaznějov František Žaloudek f.zaloudek@seznam.cz Obsah 2 Co je formát pdf Uložení presentace do formátu pdf Nastavení záhlaví

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

9. Ovládání poštovní schránky po telefonu. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Petr Šetka Časová náročnost: 20 minut

9. Ovládání poštovní schránky po telefonu. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Petr Šetka Časová náročnost: 20 minut 9. Ovládání poštovní schránky po telefonu Verze dokumentu: 1.0 Autor: Petr Šetka Časová náročnost: 20 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře se musíte přihlásit k některému z počítačů s telefonem

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více