PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Části VZ č.: Česká republika Úřad práce České republiky se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28 Nové Město IČ: Realizace rekvalifikací a poradenských činností pro ÚP ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/ Oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce) uveřejněno v: - VVZ (ISVZUS) dne pod evidenčním číslem VZ IS ESF CR dne pod evidenčním číslem UV EU dne pod evidenčním číslem 2013/S Datum odeslání oznámení k uveřejnění: Písemná zpráva se dále vztahuje k těmto částem VZ: 10 a 11, v nichž bylo zadávací řízení zrušeno I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE OBCHODNÍ FIRMA/NÁZEV Česká republika Úřad práce České republiky PRÁVNÍ FORMA Organizační složka státu IČ SÍDLO Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28 Nové Město II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Kód CPV: Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekvalifikací a poradenských činností v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, na něž je veřejná zakázka rozdělena. Plnění bude probíhat na základě rámcových smluv uzavřených pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. Předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou specifikovány v článku B.2 a kapitole C zadávací dokumentace. Rekvalifikace a poradenské činnosti budou realizovány v rámci projektu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a v rámci aktivní politiky zaměstnanosti financované ze státního rozpočtu České republiky. Veřejná zakázka je rozdělena na následujících 53 částí: Část 1 Část 2 Část 3 Část 4 Část 5 Část 6 Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Děčín Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Chomutov Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Litoměřice Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Louny Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Most Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Teplice

2 Část 7 Část 8 Část 9 Část 10 Část 11 Část 12 Část 13 Část 14 Část 15 Část 16 Část 17 Část 18 Část 19 Část 20 Část 21 Část 22 Část 23 Část 24 Část 25 Část 26 Část 27 Část 28 Část 29 Část 30 Část 31 Část 32 Část 33 Část 34 Část 35 Část 36 Část 37 Část 38 Část 39 Část 40 Část 41 Část 42 Část 43 Část 44 Část 45 Část 46 Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Ústí nad Labem Řízení a obsluha motorových vozíků pro Oblast Řízení a obsluha motorových vozíků pro Oblast Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast Práce s motorovou pilou, křovinořezem a travní sekačkou pro Oblast Práce s motorovou pilou, křovinořezem a travní sekačkou pro Oblast Příprava teplých pokrmů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Příprava teplých pokrmů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 7) pro Oblast Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 7) pro Oblast Zhotovitel zateplovacích systémů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Zhotovitel zateplovacích systémů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Strojník stavebních strojů pro Ústecký kraj Obsluha CNC obráběcích strojů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Obsluha CNC obráběcích strojů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Soustružení kovových materiálů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Soustružení kovových materiálů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Montér suchých staveb dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Montér suchých staveb dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Účetnictví s využitím výpočetní techniky pro Oblast Účetnictví s využitím výpočetní techniky pro Oblast zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Děčín zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Chomutov zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Litoměřice zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Louny zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Most zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Rumburk zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Teplice zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Ústí nad Labem vyhledávání zaměstnání pro město Děčín vyhledávání zaměstnání pro město Chomutov vyhledávání zaměstnání pro město Kadaň vyhledávání zaměstnání pro město Litoměřice vyhledávání zaměstnání pro město Louny vyhledávání zaměstnání pro město Most vyhledávání zaměstnání pro město Roudnice nad Labem vyhledávání zaměstnání pro město Rumburk vyhledávání zaměstnání pro město Teplice vyhledávání zaměstnání pro město Ústí nad Labem

3 Část 47 Část 48 Část 49 Část 50 Část 51 Část 52 Kombinovaný poradenský program pro osoby se zdravotním postižením s pracovní diagnostikou a podporou aktivního a efektivního vyhledávání vhodného zaměstnání pro Oblast Kombinovaný poradenský program pro osoby se zdravotním postižením s pracovní diagnostikou a podporou aktivního a efektivního vyhledávání vhodného zaměstnání pro Oblast návratu do profesního života pro okres Děčín návratu do profesního života pro okres Litoměřice návratu do profesního života pro okres Louny návratu do profesního života pro okres Most Část 53 návratu do profesního života pro okres Ústí nad Labem III. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Otevřené řízení V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE VI. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

4 VII. UVEDENÍ, JAKÁ ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÁ BÝT PLNĚNA PROSTŘ. SUBDODAVATELE VIII. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ V tomto zadávacím řízení byly vyřazeny nabídky níže uvedených uchazečů ze zadávacího řízení pro části veřejné zakázky, na něž se tato zpráva vztahuje, a to z níže uvedených důvodů; ze shodných důvodů byly následně dotčení uchazeči v daných částech veřejné zakázky vyloučeni z účasti v zadávacím řízení v předmětné části veřejné zakázky: Igor Vyznal, právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, IČ: , sídlo/místo podnikání: Postoloprtská 308, , Cítoliby, a to pro následující části veřejné zakázky: 10, 11. Dílčí část veřejné zakázky č. 10: Uchazeč podal nabídku v rozporu s platnými právními předpisy a současně v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách, když uchazeč v Krycím listu nabídky část 3. Nabídková cena v Kč a současně v Rámcové smlouvě o realizaci rekvalifikace v článku IV. odst. 2 vedle ceny bez DPH vyčíslil navíc i DPH a uvedl cenu včetně DPH navýšenou o takto vyčíslené DPH. Částka ceny bez DPH a částka ceny včetně DPH se tedy liší. Dle ust. 51 odst. 1 písm. g) v kombinaci s 57 odst. 1 d) zákona o dani z přidané hodnoty je přitom předmětné plnění (rekvalifikace poskytovaná akreditovanými osobami) osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně. Zadavatel navíc v rámci poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám v odpovědi na žádost č. 6 (žádost ze dne , odpověď na žádost ze dne ) v rámci vysvětlování postupu stanovení ceny v čl. IV. bod 2 rámcové smlouvy uvedl, že pokud uchazeč bude rekvalifikační kurzy realizovat sám, bez subdodavatele, a tedy plnění bude osvobozeno od DPH, jsou obě částky ceny bez DPH i s DPH vyplněné ve stejné výši. Z nabídky uchazeče, zejména s ohledem na Kalkulaci nákladů rekvalifikace (řádek 5) je pak zřejmé, že uchazeč bude předmětné rekvalifikace realizovat sám, neboť neuvedl žádné náklady na subdodavatele. Uchazeč byl tak povinen uvést částky ceny bez DPH i s DPH ve stejné výši; Uchazeč podal nabídku v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách, když uchazeč předložil Kalkulaci nákladů rekvalifikace na 10 účastníků, ačkoli zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, Kapitole C, Specifické podmínky a požadavky k části VZ písm. f), že kalkulace má být zpracována na jednoho účastníka. Dílčí část veřejné zakázky č. 11: Ze všech stejných důvodů, které jsou uvedeny výše u části veřejné zakázky č. 10 a navíc z tohoto důvodu: Uchazeč se v nabídce dopustil zjevných početních chyb, které mají vliv na nabídkovou cenu, když uchazeč v Kalkulaci nákladů rekvalifikace (dále též jen Kalkulace ) v řádku č. 3 Ostatní přímé náklady celkem uvedl částku ,- Kč, součet jednotlivých podpoložek řádku č. 3 (tj. řádků 3a až 3i) však činí ,- Kč. Tato chyba se dále promítá v dalších řádcích, které mají vliv na nabídkovou cenu. Tato dílčí cena byla následně zakalkulována do ceny rekvalifikace, z níž se následně vypočetly s ohledem na počet účastníků rekvalifikace náklady na jednoho účastníka (viz řádek 11 Kalkulace). Nabídková cena celkem, která představuje dílčí hodnotící kritérium, je pak vypočítána jako součin ceny plnění za osobu (tedy náklady na jednoho účastníka bez DPH) a celkového předpokládaného počtu osob uvedeného zadavatelem v tabulce k Hodnotícímu kritériu č. 1 Nabídková cena celkem bez DPH v kapitole C zadávací dokumentace). Nabídková cena celkem je tedy s ohledem na výše uvedené vypočtena chybně, neboť je vypočítána na základě již chybně vypočítaných vstupního údaje dílčí ceny v Kalkulaci. S ohledem na rozhodovací praxi pak komise konstatuje, že pokud komise

5 shledá nějakou číselnou hodnotu v nabídce za zjevně chybnou v důsledku početní chyby, pak k takové chybě nepřihlíží pouze v případě, že tato zjevná početní chyba nemá vliv na nabídkovou cenu. Pokud ovšem taková chyba má vliv na nabídkovou cenu, tak hodnotící komise k takové chybě musí přihlédnout a předmětnou nabídku vyřadit. Uvedená chyba je přitom s vlivem na nabídkovou cenu. Vladimír Hervert, právní forma: fyzická osoba, IČ: sídlo/místo podnikání: Spojovací 1702/3, , Litoměřice - Předměstí, a to pro následující části veřejné zakázky: 10. Dílčí část veřejné zakázky č. 10: Uchazeč podal nabídku v rozporu s platnými právními předpisy a současně v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách, když uchazeč v Krycím listu nabídky část 3. Nabídková cena v Kč a současně v Rámcové smlouvě o realizaci rekvalifikace v článku IV. odst. 2 vedle ceny bez DPH vyčíslil navíc i DPH a uvedl cenu včetně DPH navýšenou o takto vyčíslené DPH. Částka ceny bez DPH a částka ceny včetně DPH se tedy liší. Dle ust. 51 odst. 1 písm. g) v kombinaci s 57 odst. 1 d) zákona o dani z přidané hodnoty je přitom předmětné plnění (rekvalifikace poskytovaná akreditovanými osobami) osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně. Zadavatel navíc v rámci poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám v odpovědi na žádost č. 6 (žádost ze dne , odpověď na žádost ze dne ) v rámci vysvětlování postupu stanovení ceny v čl. IV. bod 2 rámcové smlouvy uvedl, že pokud uchazeč bude rekvalifikační kurzy realizovat sám, bez subdodavatele, a tedy plnění bude osvobozeno od DPH, jsou obě částky ceny bez DPH i s DPH vyplněné ve stejné výši. Z nabídky uchazeče, zejména s ohledem na Kalkulaci nákladů rekvalifikace (řádek 5) je pak zřejmé, že uchazeč bude předmětné rekvalifikace realizovat sám, neboť neuvedl žádné náklady na subdodavatele. Uchazeč byl tak povinen uvést částky ceny bez DPH i s DPH ve stejné výši; Uchazeč podal nabídku v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách, když uchazeč předložil Kalkulaci nákladů rekvalifikace na 12 účastníků, ačkoli zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, Kapitole C, Specifické podmínky a požadavky k části VZ písm. f), že kalkulace má být zpracována na jednoho účastníka. Nabídka uchazeče je také neurčitá a nesrozumitelná, neboť uchazeč v rámci své nabídky uvádí odlišné údaje o celkové nabídkové ceně, když v Krycím listu nabídky část 3. Nabídková cena v Kč a současně v tabulce k Hodnotícímu kritériu č. 1 Nabídková cena celkem bez DPH v kapitole C zadávací dokumentace uvádí ve sloupci Nabídková cena celkem uvádí částku ,- Kč bez DPH, ale v Rámcové smlouvě o realizaci rekvalifikace v článku IV. odst. 2 uvádí částku ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč s DPH. Na základě uvedených odlišných údajů o celkové nabídkové ceně není zřejmé, k čemu se vlastně uchazeč hodlal svou nabídkou zavázat. V tomto směru je tak nabídka v rozporu s právními předpisy, a to konkrétně s ust. 37 odst. 1 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, v platném znění, jež jako požadavky na platný právní úkon stanoví taktéž určitost a srozumitelnost. Navíc tento rozpor nelze zhojit vysvětlením, neboť dle rozhodovací praxe nelze měnit nabídku způsobem, který by byl změnou návrhu smlouvy, protože by v důsledku toho zadavatel neuzavíral smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsažené v nabídce. IX. ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU NABÍDKOVOU CENU, DOŠLO-LI K TAKOVÉMU VYLOUČENÍ V části veřejné zakázky, na něž se tato zpráva vztahuje, nebyl žádný uchazeč z tohoto důvodu vyloučen. X. DŮVOD POUŽITÍ SOUTĚŽNÍHO DIALOGU ČI JEDNACÍHO ŘÍZENÍ, BYLA-LI TAKOVÁ MOŽNOST VYUŽITA Taková možnost nebyla využita. XI. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, BYLO-LI ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZRUŠENO

6 Důvod zrušení Zadavatel přistoupil ve smyslu ustanovení 84 odst. 2 písm. e) zákona ke zrušení otevřeného řízení v uvedených částech veřejné zakázky, neboť se v průběhu otevřeného řízení pro uvedené části veřejné zakázky vyskytly níže uvedené důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel dále přijímá toto rozhodnutí v souladu s ustanovením 98 odst. 4 zákona, které v případě veřejné zakázky rozdělené na části stanoví, že ustanovení zákona týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele, se vztahují na každou jednotlivou část veřejné zakázky. Zadavatel zahájil otevřené řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce) k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek dne Lhůta pro podání nabídek v otevřeném řízení pro uvedené části veřejné zakázky pak uplynula dne Zadavatel předpokládal, že k zadání veřejné zakázky, tedy k uzavření rámcových smluv s dodavateli vybranými pro realizaci jednotlivých částí zakázky dojde do , tento předpoklad zadavatel uvedl v zadávacích podmínkách v kapitole A. 6 zadávací dokumentace. Současně zadavatel předpokládal, že k zahájení plnění, tj. k zahájení jednotlivých rekvalifikací a poradenských činností, dojde do ; tuto informaci zadavatel uvedl v čl. II.3) oznámení o zakázce. Zadavatel doposud otevřené řízení v uvedených částech veřejné zakázky neukončil a případné rámcové smlouvy neuzavřel, neboť ve vztahu k uvedeným částem veřejné zakázky je aktuálně vedeno řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS ) týkající se vyloučení uchazeče Igor Vyznal z účasti v zadávacím řízení pro uvedené části veřejné zakázky s tím, že zadavateli bylo ze strany ÚOHS zakázáno uzavřít v otevřeném řízení pro uvedené části veřejné zakázky smlouvu. Řízení před ÚOHS není stále pravomocně skončeno a zadavatel tak není oprávněn v otevřeném řízení pro dotčené části veřejné zakázky uzavřít smlouvu s případným vítězným dodavatelem. Předmět veřejné zakázky je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OPLZZ ) s tím, že zadavatel je oprávněn finanční prostředky z OPLZZ čerpat do června roku Zadavatel uvažoval o prodloužení čerpání finančních prostředků z OPLZZ i pro následující období. Prodloužení čerpání finančních prostředků z OPLZZ pro následující období nebylo ze strany poskytovatele dotace schváleno. Zadavateli tedy již k případné realizaci plnění za využití finančních prostředků z OPLZZ, tj. nejen samotné realizaci rekvalifikací, ale včetně finančního vypořádání plnění, zbývá méně než 1 rok namísto původně předpokládaných téměř dvou let, a to navíc za předpokladu, že by byl zadavatel schopen smlouvu na plnění veřejné zakázky ihned uzavřít, k čemuž však zadavatel vzhledem k aktuálnímu stavu řízení před ÚOHS oprávněn není. Zadavatel na základě zákona o zaměstnanosti zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k zadání veřejné zakázky pro uvedené části veřejné zakázky, byly prostředky poskytnuté v rámci OPLZZ původně zamýšlené na realizaci uvedených částí veřejné zakázky zčásti použity na jiné aktivity, resp. jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, v rámci projektů z OPLZZ, a zčásti vráceny. Ve vztahu k uvedeným částem veřejné zakázky tak již zadavatel disponuje pouze omezenými finančními prostředky z OPLZZ. S ohledem na plnění svých povinností v rámci aktivní politiky zaměstnanosti zadavatel navíc nemohl čekat na pravomocné rozhodnutí ÚOHS a proto, aby byl schopen realizaci dotčených rekvalifikací zajistit, přesunul takovéto plnění na jiný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti - tzv. zvolenou rekvalifikaci dle 109a zákona o zaměstnanosti. Vzhledem k veškerému výše uvedenému tak již zadavatel nemá časový prostor ani finanční dispozice pro zadání plnění předmětu uvedených částí veřejné zakázky v otevřeném řízení pro uvedené části veřejné zakázky. K otevřenému řízení pro část veřejné zakázky č. 11 pak zadavatel navíc uvádí, že zadavatel v otevřeném řízení pro uvedenou část veřejné zakázky obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze nabídky dvou uchazečů. V rámci posouzení nabídek zadavatelem jmenovaná hodnotící komise rozhodla o vyřazení nabídky jednoho z uchazečů z otevřeného řízení pro uvedenou část veřejné zakázky s tím, že zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise a rozhodl o vyloučení dotčeného uchazeče z účasti v otevřeném řízení pro uvedenou část veřejné zakázky. Po posouzení nabídek tak pro výše uvedenou část veřejné zakázky zbyla pouze jedna nabídka. Zadavatel tak pro část veřejné

7 zakázky č. 11 přijímá dále toto rozhodnutí v souladu s ustanovením 84 odst. 1 písm. e) zákona, které stanoví zadavateli povinnost zrušit zadávací řízení, pokud zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. XII. VÝSLEDEK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne Česká republika Úřad práce České republiky JUDr. Marianna Svobodová, advokát osoba pověřená zadavatelskou činností

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Písemná zpráva zadavatele ze dne 6. 5. 2015 dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Písemná zpráva zadavatele ze dne 6. 5. 2015 dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) : Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 : 72496991 : Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj II (ev. č. ve VVZ - 400737) 1. Rekvalifikační kurzy svařování základní, oblast Bruntál 3 753 654,- Svářečská škola

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Limit

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) 1. Identifikační údaje o zadavateli Název / obchodní firma zadavatele Česká

Více

Rekonstrukce místní komunikace Na Kopci a Na Obci

Rekonstrukce místní komunikace Na Kopci a Na Obci PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka Rekonstrukce místní komunikace Na Kopci a Na Obci 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 251 62 Svojetice IČ: 002 40 834 DIČ:

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Nákup plynu na komoditní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici

Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825 zastoupené: starostou města, panem Ing. Janem Polákem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1 vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti

Více

Rekonstrukce skladu II. Etapa sklad hořlavých kapalin

Rekonstrukce skladu II. Etapa sklad hořlavých kapalin PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka Rekonstrukce skladu II. Etapa sklad hořlavých kapalin 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: EURO-ŠARM, spol. s r.o. se sídlem: Těšínská 222, 739 34 Šenov

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Veřejná zakázka: Sdružené dodávky elektrické energie pro FNKV 1. Evidenční

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 publikované na profilu zadavatele dne 8.4.2014 (identifikátor

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby, pro zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

ZADAVATEL: Správa Národního parku Podyjí zastoupená ředitelem, panem Ing. Tomášem Rothröcklem Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo IČ: 00837971

ZADAVATEL: Správa Národního parku Podyjí zastoupená ředitelem, panem Ing. Tomášem Rothröcklem Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo IČ: 00837971 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, zateplení budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele: Název: Jihomoravský

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo zemědělství Územní odbor ÚPÚ Pardubický kraj Sídlem: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Sídlem: Praha 1, Těšnov 17 PSČ: 117 05 Evidenční číslo veřejné zakázky: dle

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec Králové IČ: 28806123

Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec Králové IČ: 28806123 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Obec Velká Lečice se sídlem: Velká Lečice 85, PSČ 265 05 Velká Lečice IČ: 004 73 901 jejímž jménem jedná: Josef Němec,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz a rozvoj ERP 2014-2016 Evidenční číslo veřejné zakázky: Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město 362227 Druh zadávacího

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Chvaleč se sídlem: Chvaleč 231, 542 11 Chvaleč IČ: 00277941 DIČ: CZ00277941 jejímž jménem jedná: Bc. Tomáš Prouza, starosta

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Staré Město

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E Otevřené řízení Chráněné bydlení Vyškov (veřejná zakázka na stavební práce) ZADAVATEL: Habrovanský zámek, příspěvková organizace Zastoupen: Marcel Funderák,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní části budovy

ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní části budovy Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zadávanou v souladu se Závaznými

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v jednacím řízení s uveřejněním podle 22, odst. 1. a 2, zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti

Více

DOFINANCOVÁNÍ DOSTAVBY A VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU V TRHOVÝCH SVINECH

DOFINANCOVÁNÍ DOSTAVBY A VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU V TRHOVÝCH SVINECH Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více