PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Části VZ č.: Česká republika Úřad práce České republiky se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28 Nové Město IČ: Realizace rekvalifikací a poradenských činností pro ÚP ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/ Oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce) uveřejněno v: - VVZ (ISVZUS) dne pod evidenčním číslem VZ IS ESF CR dne pod evidenčním číslem UV EU dne pod evidenčním číslem 2013/S Datum odeslání oznámení k uveřejnění: Písemná zpráva se dále vztahuje k těmto částem VZ: 10 a 11, v nichž bylo zadávací řízení zrušeno I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE OBCHODNÍ FIRMA/NÁZEV Česká republika Úřad práce České republiky PRÁVNÍ FORMA Organizační složka státu IČ SÍDLO Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28 Nové Město II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Kód CPV: Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekvalifikací a poradenských činností v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, na něž je veřejná zakázka rozdělena. Plnění bude probíhat na základě rámcových smluv uzavřených pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. Předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou specifikovány v článku B.2 a kapitole C zadávací dokumentace. Rekvalifikace a poradenské činnosti budou realizovány v rámci projektu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a v rámci aktivní politiky zaměstnanosti financované ze státního rozpočtu České republiky. Veřejná zakázka je rozdělena na následujících 53 částí: Část 1 Část 2 Část 3 Část 4 Část 5 Část 6 Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Děčín Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Chomutov Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Litoměřice Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Louny Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Most Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Teplice

2 Část 7 Část 8 Část 9 Část 10 Část 11 Část 12 Část 13 Část 14 Část 15 Část 16 Část 17 Část 18 Část 19 Část 20 Část 21 Část 22 Část 23 Část 24 Část 25 Část 26 Část 27 Část 28 Část 29 Část 30 Část 31 Část 32 Část 33 Část 34 Část 35 Část 36 Část 37 Část 38 Část 39 Část 40 Část 41 Část 42 Část 43 Část 44 Část 45 Část 46 Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 4 a 7) pro okres Ústí nad Labem Řízení a obsluha motorových vozíků pro Oblast Řízení a obsluha motorových vozíků pro Oblast Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast Rekvalifikace k získání svářečského oprávnění (svářečské kurzy) pro Oblast Práce s motorovou pilou, křovinořezem a travní sekačkou pro Oblast Práce s motorovou pilou, křovinořezem a travní sekačkou pro Oblast Příprava teplých pokrmů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Příprava teplých pokrmů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 7) pro Oblast Obsluha osobního počítače dle ECDL (Moduly 1 7) pro Oblast Zhotovitel zateplovacích systémů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Zhotovitel zateplovacích systémů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Strojník stavebních strojů pro Ústecký kraj Obsluha CNC obráběcích strojů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Obsluha CNC obráběcích strojů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Soustružení kovových materiálů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Soustružení kovových materiálů dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Montér suchých staveb dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Montér suchých staveb dle dílčí kvalifikace (kód H) pro Oblast Účetnictví s využitím výpočetní techniky pro Oblast Účetnictví s využitím výpočetní techniky pro Oblast zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Děčín zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Chomutov zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Litoměřice zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Louny zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Most zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Rumburk zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Teplice zaměřený na podporu aktivního a efektivního vyhledávání zaměstnání pro město Ústí nad Labem vyhledávání zaměstnání pro město Děčín vyhledávání zaměstnání pro město Chomutov vyhledávání zaměstnání pro město Kadaň vyhledávání zaměstnání pro město Litoměřice vyhledávání zaměstnání pro město Louny vyhledávání zaměstnání pro město Most vyhledávání zaměstnání pro město Roudnice nad Labem vyhledávání zaměstnání pro město Rumburk vyhledávání zaměstnání pro město Teplice vyhledávání zaměstnání pro město Ústí nad Labem

3 Část 47 Část 48 Část 49 Část 50 Část 51 Část 52 Kombinovaný poradenský program pro osoby se zdravotním postižením s pracovní diagnostikou a podporou aktivního a efektivního vyhledávání vhodného zaměstnání pro Oblast Kombinovaný poradenský program pro osoby se zdravotním postižením s pracovní diagnostikou a podporou aktivního a efektivního vyhledávání vhodného zaměstnání pro Oblast návratu do profesního života pro okres Děčín návratu do profesního života pro okres Litoměřice návratu do profesního života pro okres Louny návratu do profesního života pro okres Most Část 53 návratu do profesního života pro okres Ústí nad Labem III. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Otevřené řízení V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE VI. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

4 VII. UVEDENÍ, JAKÁ ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÁ BÝT PLNĚNA PROSTŘ. SUBDODAVATELE VIII. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ V tomto zadávacím řízení byly vyřazeny nabídky níže uvedených uchazečů ze zadávacího řízení pro části veřejné zakázky, na něž se tato zpráva vztahuje, a to z níže uvedených důvodů; ze shodných důvodů byly následně dotčení uchazeči v daných částech veřejné zakázky vyloučeni z účasti v zadávacím řízení v předmětné části veřejné zakázky: Igor Vyznal, právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, IČ: , sídlo/místo podnikání: Postoloprtská 308, , Cítoliby, a to pro následující části veřejné zakázky: 10, 11. Dílčí část veřejné zakázky č. 10: Uchazeč podal nabídku v rozporu s platnými právními předpisy a současně v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách, když uchazeč v Krycím listu nabídky část 3. Nabídková cena v Kč a současně v Rámcové smlouvě o realizaci rekvalifikace v článku IV. odst. 2 vedle ceny bez DPH vyčíslil navíc i DPH a uvedl cenu včetně DPH navýšenou o takto vyčíslené DPH. Částka ceny bez DPH a částka ceny včetně DPH se tedy liší. Dle ust. 51 odst. 1 písm. g) v kombinaci s 57 odst. 1 d) zákona o dani z přidané hodnoty je přitom předmětné plnění (rekvalifikace poskytovaná akreditovanými osobami) osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně. Zadavatel navíc v rámci poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám v odpovědi na žádost č. 6 (žádost ze dne , odpověď na žádost ze dne ) v rámci vysvětlování postupu stanovení ceny v čl. IV. bod 2 rámcové smlouvy uvedl, že pokud uchazeč bude rekvalifikační kurzy realizovat sám, bez subdodavatele, a tedy plnění bude osvobozeno od DPH, jsou obě částky ceny bez DPH i s DPH vyplněné ve stejné výši. Z nabídky uchazeče, zejména s ohledem na Kalkulaci nákladů rekvalifikace (řádek 5) je pak zřejmé, že uchazeč bude předmětné rekvalifikace realizovat sám, neboť neuvedl žádné náklady na subdodavatele. Uchazeč byl tak povinen uvést částky ceny bez DPH i s DPH ve stejné výši; Uchazeč podal nabídku v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách, když uchazeč předložil Kalkulaci nákladů rekvalifikace na 10 účastníků, ačkoli zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, Kapitole C, Specifické podmínky a požadavky k části VZ písm. f), že kalkulace má být zpracována na jednoho účastníka. Dílčí část veřejné zakázky č. 11: Ze všech stejných důvodů, které jsou uvedeny výše u části veřejné zakázky č. 10 a navíc z tohoto důvodu: Uchazeč se v nabídce dopustil zjevných početních chyb, které mají vliv na nabídkovou cenu, když uchazeč v Kalkulaci nákladů rekvalifikace (dále též jen Kalkulace ) v řádku č. 3 Ostatní přímé náklady celkem uvedl částku ,- Kč, součet jednotlivých podpoložek řádku č. 3 (tj. řádků 3a až 3i) však činí ,- Kč. Tato chyba se dále promítá v dalších řádcích, které mají vliv na nabídkovou cenu. Tato dílčí cena byla následně zakalkulována do ceny rekvalifikace, z níž se následně vypočetly s ohledem na počet účastníků rekvalifikace náklady na jednoho účastníka (viz řádek 11 Kalkulace). Nabídková cena celkem, která představuje dílčí hodnotící kritérium, je pak vypočítána jako součin ceny plnění za osobu (tedy náklady na jednoho účastníka bez DPH) a celkového předpokládaného počtu osob uvedeného zadavatelem v tabulce k Hodnotícímu kritériu č. 1 Nabídková cena celkem bez DPH v kapitole C zadávací dokumentace). Nabídková cena celkem je tedy s ohledem na výše uvedené vypočtena chybně, neboť je vypočítána na základě již chybně vypočítaných vstupního údaje dílčí ceny v Kalkulaci. S ohledem na rozhodovací praxi pak komise konstatuje, že pokud komise

5 shledá nějakou číselnou hodnotu v nabídce za zjevně chybnou v důsledku početní chyby, pak k takové chybě nepřihlíží pouze v případě, že tato zjevná početní chyba nemá vliv na nabídkovou cenu. Pokud ovšem taková chyba má vliv na nabídkovou cenu, tak hodnotící komise k takové chybě musí přihlédnout a předmětnou nabídku vyřadit. Uvedená chyba je přitom s vlivem na nabídkovou cenu. Vladimír Hervert, právní forma: fyzická osoba, IČ: sídlo/místo podnikání: Spojovací 1702/3, , Litoměřice - Předměstí, a to pro následující části veřejné zakázky: 10. Dílčí část veřejné zakázky č. 10: Uchazeč podal nabídku v rozporu s platnými právními předpisy a současně v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách, když uchazeč v Krycím listu nabídky část 3. Nabídková cena v Kč a současně v Rámcové smlouvě o realizaci rekvalifikace v článku IV. odst. 2 vedle ceny bez DPH vyčíslil navíc i DPH a uvedl cenu včetně DPH navýšenou o takto vyčíslené DPH. Částka ceny bez DPH a částka ceny včetně DPH se tedy liší. Dle ust. 51 odst. 1 písm. g) v kombinaci s 57 odst. 1 d) zákona o dani z přidané hodnoty je přitom předmětné plnění (rekvalifikace poskytovaná akreditovanými osobami) osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně. Zadavatel navíc v rámci poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám v odpovědi na žádost č. 6 (žádost ze dne , odpověď na žádost ze dne ) v rámci vysvětlování postupu stanovení ceny v čl. IV. bod 2 rámcové smlouvy uvedl, že pokud uchazeč bude rekvalifikační kurzy realizovat sám, bez subdodavatele, a tedy plnění bude osvobozeno od DPH, jsou obě částky ceny bez DPH i s DPH vyplněné ve stejné výši. Z nabídky uchazeče, zejména s ohledem na Kalkulaci nákladů rekvalifikace (řádek 5) je pak zřejmé, že uchazeč bude předmětné rekvalifikace realizovat sám, neboť neuvedl žádné náklady na subdodavatele. Uchazeč byl tak povinen uvést částky ceny bez DPH i s DPH ve stejné výši; Uchazeč podal nabídku v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách, když uchazeč předložil Kalkulaci nákladů rekvalifikace na 12 účastníků, ačkoli zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, Kapitole C, Specifické podmínky a požadavky k části VZ písm. f), že kalkulace má být zpracována na jednoho účastníka. Nabídka uchazeče je také neurčitá a nesrozumitelná, neboť uchazeč v rámci své nabídky uvádí odlišné údaje o celkové nabídkové ceně, když v Krycím listu nabídky část 3. Nabídková cena v Kč a současně v tabulce k Hodnotícímu kritériu č. 1 Nabídková cena celkem bez DPH v kapitole C zadávací dokumentace uvádí ve sloupci Nabídková cena celkem uvádí částku ,- Kč bez DPH, ale v Rámcové smlouvě o realizaci rekvalifikace v článku IV. odst. 2 uvádí částku ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč s DPH. Na základě uvedených odlišných údajů o celkové nabídkové ceně není zřejmé, k čemu se vlastně uchazeč hodlal svou nabídkou zavázat. V tomto směru je tak nabídka v rozporu s právními předpisy, a to konkrétně s ust. 37 odst. 1 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, v platném znění, jež jako požadavky na platný právní úkon stanoví taktéž určitost a srozumitelnost. Navíc tento rozpor nelze zhojit vysvětlením, neboť dle rozhodovací praxe nelze měnit nabídku způsobem, který by byl změnou návrhu smlouvy, protože by v důsledku toho zadavatel neuzavíral smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsažené v nabídce. IX. ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU NABÍDKOVOU CENU, DOŠLO-LI K TAKOVÉMU VYLOUČENÍ V části veřejné zakázky, na něž se tato zpráva vztahuje, nebyl žádný uchazeč z tohoto důvodu vyloučen. X. DŮVOD POUŽITÍ SOUTĚŽNÍHO DIALOGU ČI JEDNACÍHO ŘÍZENÍ, BYLA-LI TAKOVÁ MOŽNOST VYUŽITA Taková možnost nebyla využita. XI. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, BYLO-LI ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZRUŠENO

6 Důvod zrušení Zadavatel přistoupil ve smyslu ustanovení 84 odst. 2 písm. e) zákona ke zrušení otevřeného řízení v uvedených částech veřejné zakázky, neboť se v průběhu otevřeného řízení pro uvedené části veřejné zakázky vyskytly níže uvedené důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel dále přijímá toto rozhodnutí v souladu s ustanovením 98 odst. 4 zákona, které v případě veřejné zakázky rozdělené na části stanoví, že ustanovení zákona týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele, se vztahují na každou jednotlivou část veřejné zakázky. Zadavatel zahájil otevřené řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce) k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek dne Lhůta pro podání nabídek v otevřeném řízení pro uvedené části veřejné zakázky pak uplynula dne Zadavatel předpokládal, že k zadání veřejné zakázky, tedy k uzavření rámcových smluv s dodavateli vybranými pro realizaci jednotlivých částí zakázky dojde do , tento předpoklad zadavatel uvedl v zadávacích podmínkách v kapitole A. 6 zadávací dokumentace. Současně zadavatel předpokládal, že k zahájení plnění, tj. k zahájení jednotlivých rekvalifikací a poradenských činností, dojde do ; tuto informaci zadavatel uvedl v čl. II.3) oznámení o zakázce. Zadavatel doposud otevřené řízení v uvedených částech veřejné zakázky neukončil a případné rámcové smlouvy neuzavřel, neboť ve vztahu k uvedeným částem veřejné zakázky je aktuálně vedeno řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS ) týkající se vyloučení uchazeče Igor Vyznal z účasti v zadávacím řízení pro uvedené části veřejné zakázky s tím, že zadavateli bylo ze strany ÚOHS zakázáno uzavřít v otevřeném řízení pro uvedené části veřejné zakázky smlouvu. Řízení před ÚOHS není stále pravomocně skončeno a zadavatel tak není oprávněn v otevřeném řízení pro dotčené části veřejné zakázky uzavřít smlouvu s případným vítězným dodavatelem. Předmět veřejné zakázky je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OPLZZ ) s tím, že zadavatel je oprávněn finanční prostředky z OPLZZ čerpat do června roku Zadavatel uvažoval o prodloužení čerpání finančních prostředků z OPLZZ i pro následující období. Prodloužení čerpání finančních prostředků z OPLZZ pro následující období nebylo ze strany poskytovatele dotace schváleno. Zadavateli tedy již k případné realizaci plnění za využití finančních prostředků z OPLZZ, tj. nejen samotné realizaci rekvalifikací, ale včetně finančního vypořádání plnění, zbývá méně než 1 rok namísto původně předpokládaných téměř dvou let, a to navíc za předpokladu, že by byl zadavatel schopen smlouvu na plnění veřejné zakázky ihned uzavřít, k čemuž však zadavatel vzhledem k aktuálnímu stavu řízení před ÚOHS oprávněn není. Zadavatel na základě zákona o zaměstnanosti zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k zadání veřejné zakázky pro uvedené části veřejné zakázky, byly prostředky poskytnuté v rámci OPLZZ původně zamýšlené na realizaci uvedených částí veřejné zakázky zčásti použity na jiné aktivity, resp. jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, v rámci projektů z OPLZZ, a zčásti vráceny. Ve vztahu k uvedeným částem veřejné zakázky tak již zadavatel disponuje pouze omezenými finančními prostředky z OPLZZ. S ohledem na plnění svých povinností v rámci aktivní politiky zaměstnanosti zadavatel navíc nemohl čekat na pravomocné rozhodnutí ÚOHS a proto, aby byl schopen realizaci dotčených rekvalifikací zajistit, přesunul takovéto plnění na jiný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti - tzv. zvolenou rekvalifikaci dle 109a zákona o zaměstnanosti. Vzhledem k veškerému výše uvedenému tak již zadavatel nemá časový prostor ani finanční dispozice pro zadání plnění předmětu uvedených částí veřejné zakázky v otevřeném řízení pro uvedené části veřejné zakázky. K otevřenému řízení pro část veřejné zakázky č. 11 pak zadavatel navíc uvádí, že zadavatel v otevřeném řízení pro uvedenou část veřejné zakázky obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze nabídky dvou uchazečů. V rámci posouzení nabídek zadavatelem jmenovaná hodnotící komise rozhodla o vyřazení nabídky jednoho z uchazečů z otevřeného řízení pro uvedenou část veřejné zakázky s tím, že zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise a rozhodl o vyloučení dotčeného uchazeče z účasti v otevřeném řízení pro uvedenou část veřejné zakázky. Po posouzení nabídek tak pro výše uvedenou část veřejné zakázky zbyla pouze jedna nabídka. Zadavatel tak pro část veřejné

7 zakázky č. 11 přijímá dále toto rozhodnutí v souladu s ustanovením 84 odst. 1 písm. e) zákona, které stanoví zadavateli povinnost zrušit zadávací řízení, pokud zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. XII. VÝSLEDEK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne Česká republika Úřad práce České republiky JUDr. Marianna Svobodová, advokát osoba pověřená zadavatelskou činností

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Části VZ č.:

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Písemná zpráva zadavatele Rekvalifikace Středočeský kraj II Část veřejné zakázky: 41 Rozšíření řidičských oprávnění, profesní průkaz - Rakovník Zadavatel: Česká republika Úřad práce

Více

zjednodušené podlimitní řízení na služby

zjednodušené podlimitní řízení na služby Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: /DIČ: Název veřejné zakázky: Město Lovosice Školní 407/2, 410 30 Lovosice Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starosta 002 63 991/není plátce DPH Sanace havarijního stavu zabezpečení

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele Zadavatel: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Písemná zpráva zadavatele Rekvalifikace Středočeský kraj Část veřejné zakázky: 39 Rozšíření řidičských oprávnění, profesní průkaz Praha Zadavatel: Česká republika Úřad práce ČR Adresa

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 4

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 4 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Písemná zpráva zadavatele Rekvalifikace Středočeský kraj Část veřejné zakázky: 16 Pracovník v sociálních službách Zadavatel: Česká republika Úřad práce ČR Adresa sídla: Dobrovského

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KD JESENICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KD JESENICE ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825 zastoupené: starostou města, panem Ing. Janem Polákem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KD JESENICE PÍSEMNÁ

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín, Česká republika

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín, Česká republika Písemná zpráva zadavatele v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ) Název zadavatele: Česká republika Hasičský záchranný sbor Zlínského

Více

Zadavatel: MĚSTO JESENICE Statutární zástupce: starosta města, pan Ing. Jan Polák Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825.

Zadavatel: MĚSTO JESENICE Statutární zástupce: starosta města, pan Ing. Jan Polák Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825. Zadavatel: MĚSTO JESENICE Statutární zástupce: starosta města, pan Ing. Jan Polák Sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825 Veřejná zakázka: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ JESENICE

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Limit

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4 vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 1

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců

Více

Písemná zpráva zadavatele ze dne 6. 5. 2015 dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Písemná zpráva zadavatele ze dne 6. 5. 2015 dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) : Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 : 72496991 : Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj II (ev. č. ve VVZ - 400737) 1. Rekvalifikační kurzy svařování základní, oblast Bruntál 3 753 654,- Svářečská škola

Více

dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Město Pacov Sídlo: náměstí Svobody

Více

Písemná zpráva zadavatele pro část 1

Písemná zpráva zadavatele pro část 1 Písemná zpráva zadavatele pro část 1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PRO ČÁST 1 (dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) 1. Identifikační údaje

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: obec Těchobuz se sídlem: Těchobuz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Nadlimitní veřejná zakázka na služby č. 375489 Recept na úspěch zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky

Více

Rekonstrukce místní komunikace Na Kopci a Na Obci

Rekonstrukce místní komunikace Na Kopci a Na Obci PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka Rekonstrukce místní komunikace Na Kopci a Na Obci 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 251 62 Svojetice IČ: 002 40 834 DIČ:

Více

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE T E N D E R P A R T N E R S VÁŠ PARTNER PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Více

Zadavatel: VTP Brno, a.s. se sídlem: Heršpická 813/5, 639 00 Brno IČO: 63483122

Zadavatel: VTP Brno, a.s. se sídlem: Heršpická 813/5, 639 00 Brno IČO: 63483122 Zadavatel: VTP Brno, a.s. se sídlem: Heršpická 813/5, 639 00 Brno IČO: 63483122 Veřejná zakázka: Výběr dodavatele interiérového vybavení objektu VTP Brno zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení 27

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Údaje dle 85 odst. 2 písm.

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Česká republika Ministerstvo Zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a středočeský kraj Název veřejné zakázky: Zateplení a výměna výplní otvorů AZV Kutná Hora Sídlem: Slezská

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Nákup plynu na komoditní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) 1. Identifikační údaje o zadavateli Název / obchodní firma zadavatele Česká

Více

Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici

Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825 zastoupené: starostou města, panem Ing. Janem Polákem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků zadávanou ve zjednodušeném

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 1 vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Střední škola zahradnická Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADAVATEL: zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZADAVATEL: zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ), ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM: ZŠ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: METODIKA VYMEZOVÁNÍ

Více

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením 25 a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Město Pacov Sídlo: náměstí Svobody

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0074PZ9* UOHSX0074PZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S256,257/2015/VZ-18631/2015/532/MOn Brno: 20.7.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Rekonstrukce skladu II. Etapa sklad hořlavých kapalin

Rekonstrukce skladu II. Etapa sklad hořlavých kapalin PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka Rekonstrukce skladu II. Etapa sklad hořlavých kapalin 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: EURO-ŠARM, spol. s r.o. se sídlem: Těšínská 222, 739 34 Šenov

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í

O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 26. 5. 2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO: 13-2015 O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í uchazečům pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím řízení

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel:

Více

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli Název veřejné zakázky:

Více

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli Název veřejné zakázky:

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika

Více

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: 1. část - CENTRUM

Více

ZADAVATEL: Správa Národního parku Podyjí zastoupená ředitelem, panem Ing. Tomášem Rothröcklem Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo IČ: 00837971

ZADAVATEL: Správa Národního parku Podyjí zastoupená ředitelem, panem Ing. Tomášem Rothröcklem Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo IČ: 00837971 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec Králové IČ: 28806123

Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec Králové IČ: 28806123 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Obec Velká Lečice se sídlem: Velká Lečice 85, PSČ 265 05 Velká Lečice IČ: 004 73 901 jejímž jménem jedná: Josef Němec,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADAVATEL: zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZADAVATEL: zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Hať-ČOV a splašková kanalizace dokončovací práce - administrace dotace

Hať-ČOV a splašková kanalizace dokončovací práce - administrace dotace VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY do veřejné zakázky malého rozsahu Hať-ČOV a splašková kanalizace dokončovací práce - administrace dotace 1 Obsah Čl. 1. Identifikační údaje zadavatele... 3 Čl. 2. Osoba zastupující

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234

Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234 ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Veřejná zakázka: Evidenční číslo zakázky: 510026 Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Kontaktní osoba Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Kontaktní osoba Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220 Z ADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE V ÝKONNÉ PRACOVNÍ STANICE A NOTEBOOKY I. V EŘEJNÝ ZADAVATEL Jméno Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO 67179843 Kontaktní

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 2 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 2 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 2 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci II.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci II. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Čl.

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

ZADAVATEL: zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZADAVATEL: zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE MA LÉ H O R OZS AHU Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl. 3.: Identifikační

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody zadávanou ve zjednodušeném

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

Protokol o výběru dodavatele

Protokol o výběru dodavatele POZOR! Data aktuálně zobrazené verze formuláře se liší od dat veřejné zakázky. Můžete si otevřít formulář k editaci s daty aktualizovanými dle VZ (nezapomeňte ho pak uložit). Zadavatel Úřední název zadavatele:

Více