AKTUÁLNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIÍCH"

Transkript

1 AKTUÁLNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIÍCH KVIC, 4. června 2013, Ostrava Ondřej NEUMAJER

2 Obsah příspěvku Vybrané aktuální trendy ve školách a technologie ovlivňujících vzdělávání v zahraničí i ČR: cloud computing, elektronické učebnice, převrácená výuka, on-line vzdělávání, BYOT, OER, DUMy, MOOC, VLE, PLE, LMS, školní IS

3 Přenosné počítače dneška krize identity notebooků notebook netbook ultrabook (~ <7 sec. <18 mm, <1,5 kg, <14, SSD) konvertibilní notebook/ultrabook/tablet tablet čtečka (e-book) smartphone padphone phablet Technologické změny zásadně předurčují způsoby využití.

4 Cloud Computing Poskytování služeb či programů dostupných z internetu prostřednictvím web. prohlížeče. pošli mi to nasdílej mi to Projevy a důsledky: přesun aplikací a dat (vzděl. obsahu) ze škol do cloudu dostupné odkudkoli a kdykoli, přesun správy počítačů a serverů na poskytovatele, konec instalování a aktualizací SW ve škole, nutné kvalitní připojení k internetu, vzájemně uzavřené ekosystémy Microsoft/Apple/Google, např.: Microsoft Office 365, Google Apps, Škola OnLine

5 Bring Your Own Technology (BYOT, BYOD) žáci využívají vlastní zařízení i ve škole (chytré telefony, tablety, netbooky), NEA Today synergie při využití cloud computingu (odkudkoli, kdykoli), nutné pokrytí areálu školy wifi. ZŠ: 23,8 %, SŠ: 62,4 % škol umožňuje připojit do školní sítě zařízení žáků (ČŠI VZ 2011/12) Mnoho nových otázek: Co se žáky bez zařízení? Co krádeže? Kdo žákům (a učitelům) pomůže s technickými problémy? (heterogenita: různý HW, OS, aplikace nároky na ICT gramotnost) Musí škola filtrovat data z internetu? Kde zařízení nabíjet? Nutné revize zařízení (Vyhl. 73/2010 Sb.)? Pro úspěch nutná: vize (školy), strategie (ICT plán), vzdělávání učitelů (všechny platformy), pravidla (školní řád, kodex), připojení

6 Elektronické (interaktivní) učebnice El. učebnice umožňují použití interaktivních materiálů (fotky, ilustrace, audio, video, 2D i 3D animace, mapy apod.) a využívají aktivity žáka (vpisování poznámek, zpětná vazba testováním či dotazníkem) s cílem více jej zapojit do procesu učení. Provázány s tištěnými materiály. Interaktivní učebnice v ČR chápána nejčastěji jako SW pro výuku s interaktivní tabulí, či např. s tabletem. Více platforem: ibooks Author (Apple), FlexiLearn (Nakladatelství Fraus), MIUč (Nová Škola), Computer Media (VirtBook), Nakladatelství Alter Probíhá ověřování výuky s el. učebnicemi.

7 Trend zavádění ICT do mateřských škol Mnohé MŠ již ICT využívají, formuje i pedagogická teorie, v ČR např. PC stanice IBM KidSmart Young Explorer, značně urychlil prodej tabletů (boom posledních Vánoc), VZ ČŠI 2011/12: ICT ve 4 % hospit. hod., mnohé školky nechtějí podporovat domácí nadužívání ICT zabavení dětí místo kvalitního trávení času s rodiči. KALAŠ, I. Spoznávame potenciál DT v predprimárnom vzdelávaní. UNESCO,2011. ISBN

8 Otevřené, volně dostupné výukové zdroje OER Open Educational Resources, jsou vzdělávací dokumenty a média: on-line volně přístupné, v otevřeném formátu (popsaný standard), s otevřenou licencí (např. Creative Commons). Může se jednat o e-learningové kurzy, studijní materiály, výukové objekty, digitální učební materiály (DUM), učebnice, videa, testy, software atp. Zvyšují dostupnost vzdělání, snižují cenu vzdělání (pro studenta), mohou pomáhat šířit spravedlnost v přístupu k výukovým zdrojům), mají-li všichni vybavení, jejich využití je podmíněno ICT gramotností. Wikipedia: Open Educational Resources,

9 DUM digitální učební materiály Původní definice z roku 2007 z Metodického portálu RVP.CZ.: DUMy jsou zejm. pracovní listy, prezentace, testy, videa a zvukové ukázky, které lze používat ve výuce. Původní specifika DUM: soulad s RVP, přiřazení k očekávanému výstupu, garantována kvalita a obsahová správnost, nepotřebují speciální SW, možnost tisku a okamžitého použití, určeny k přímému užití ve výuce, šířeny pod otevřenou licencí. Statistika 2013: Z RVP.CZ staženo přes půl milionu DUMů měsíčně! Popularizaci DUMům zajistil projekt EU peníze školám. NEUMAJER, Ondřej. Historie DUMů na portálu RVP. Metodický portál:

10 Česká úložiště výukových objektů, např.: Metodický portál RVP.CZ VeŠkole.cz DUMY.CZ Virtuální knihovna Sborovna.cz Výukové materiály Zkola Učení OnLine EduBase ActivUcitel.cz Školský portál Karlovarského kraje Dohromady více než 150 tisíc DUMů, liší se zejm.: kvalitou (velmi různorodá, dle recenzního systému), formáty (otevřené vs. uzavřené, interakt. tabule, vlastní), licencí (Creative Commons, vlastní, neuvedena= ), cenou (zdarma, registrace, nutno vlastnit daný SW). Autory jsou téměř vždy učitelé! Metaúložiště EUN: Learning Resource Exchange for Schools (LRE). v roce 2013 připravováno super úložiště MŠMT.

11 Soutěže a přehlídky učitelských DUMů/projektů DOMINO (NIDV) ORIGIN (KVIC, G a JŠ Hladnov) https://www.kvic.cz/, etwinning Quality Label (NAEP) Partners in Learning Forum ČR (Microsoft) NEUMAJER, Ondřej. Desatero pro organizaci soutěže o nejlepší DUM. Metodický portál:

12 Podpora vzděl. komunit učitelů lídry IT trhu vytvářejí učitelské komunity, podporují jejich činnost, pořádají pravidelné akce, provozují webové portály, investují do pedagogického výzkumu. Microsoft Inovativní vzdělávací centra, Klub Moderních Učitelů, Letní škola Moderních učitelů, Partners in Learning Forum ČR Apple Učitelský summit Google Google Edu Group ČR Cisco, Intel ;

13 Svobodný software (free software) k dispozici také zdrojový kód, právo tento SW používat, modifikovat a distribuovat, zpravidla zdarma. Téměř pro každý běžný SW využívaný na ZŠ, SŠ lze zdarma pořídit alternativu v oblasti svobodného SW (příp. cloud aplikace): funkce většinou srovnatelné, většinou lokalizovány do češtiny, někdy slabší ergonomie ovládání (použitelnost), často slabší uživatelská podpora, přetrvávající problémy s interoberabilitou (datové formáty). Svobodný software má méně lobistů.

14 Masivní on-line otevřené kurzy MOOC kurzy pro veřejnost dostupné přes web. první představil Dave Cormier v roce 2008, boom spustila Stanfordova univerzita v 2011, účast zdarma, někdy zpoplatněn certifikát VŠ, využívají otevřené zdroje (OER), nutná motivace studenta, zejm. VŠ. Lze je dělit na: cmoocs příklon ke konektivismu, xmoocs tutorované, založené zejm. na on-line materiálech (Coursera, edx). V ČR zatím pouze volně ke stažení záznamy přednášek: Elportál MUNI, VŠE Mediasite, VŠB Mediasite, ČVÚT atp. V pedagogice PedF UK Vzdělávací technologie 21. století. Dave Cormier Bořivoj Brdička, VT21 První pokus o MOOC Vzdělávací technologie pro 21. století na RVP.CZ OpenupEd 12 evropských univerzit Mooc-list.com

15 Převrácená výuka (Flipped Learning) khanovaskola.cz Žáci se na hodinu připravují sledováním videí (př. Khan Academy), podcastů, on-line zdrojů a čtením připravených článků. Žáci shrnou, co se dozvěděli a připraví si otázky, čemu nerozumí. Ty vloží do prostředí vzdělávací soc. sítě (VLE). Učitel setřídí otázky, připraví výukové aktivity zaměřené na problematická témata. Bezproblémová témata vynechává. Prezenční výuka probíhá zejm. metodou problémového vyučováním. Role učitele je spíše facilitátorská. Převrácená výuka četně implementována, ale různými způsoby. Kastellet Skole, Oslo, 2012 eschool News. Flipped learning: A response to five common criticisms

16 Školní on-line prostředí pro řízení učení a administrativu VLE Virtual Learning Environment konvergují: LMS (Learning Management Systems), př. Moodle, ZŠ: 18,7 % školní IS (Škola OnLine, Bakaláři atp.), SŠ: 49,2 % komunik. platforma s rodiči (šk. web, SMS, ŠIS), škol využívá e-learning vzděl. sociální sítě (př. Edmodo, Schoology, itřída). (ČŠI VZ 2011/12) Vše nově nutně dostupné z mobilních zařízení. Př. v Norsku má 96 % ZŠ přístup k VLE (Fronter).

17 Školní on-line prostředí pro řízení učení a administrativu European Schoolnet. Survey of Schools: ICT in Education, Country Profile: Czech Republic, 11/2012 Profil Škola21 elearning je 2. největší problém (indikátor č. 20):

18 Osobní vzdělávací prostředí (Personal Learning Environments, PLE) jsou systémy, které pomáhají studentům převzít kontrolu a řídit své vlastní učení. Zásadními vlastnostmi je možnost komunikovat s ostatními aktéry v procesu učení a zanechávat na internetu viditelnou digitální stopu. PLE poskytuje podporu studentům, kteří: si stanovují vlastní vzdělávací cíle, chtějí řídit vlastní učení (jeho obsah i proces), komunikují o tom, co a jak se učí s ostatními (studenty, učiteli atp.). flickr.com/photos/5tein/ PLE často představuje integraci více Web 2.0 technologií, př.: blogy, wiki, RSS kanály, webináře, soc. sítě, videa, otevřené e-learning kurzy

19 Osobní vzdělávací prostředí (Personal Learning Environments, PLE) Účast českých učitelů v on-line vzdělávacích komunitách European Schoolnet. Survey of Schools: ICT in Education, Country Profile: Czech Republic, 11/2012

20 Profesní rozvoj učitelů, resp. DVPP Patrné (AK DVPP) nové způsoby, např.: e-learning (blended-learning, m-learning), webináře online přenos vícedruh. medií, virtuální hospitace, video koučing, video mentoring, on-line videa, on-line komunity (profesní asociace, GEG, MS), přehlídky a soutěže (DUM), osobní vzdělávací prostředí (PLE). Google Hangout Zákon č. 563/2004 Sb. o ped. prac. stanovuje: k DVPP přísluší volno v rozsahu 12 prac. dnů ve šk. roce. ČŠI zjistila roční výdaje na DVPP jednoho učitele v roce 2010: ZŠ 715 Kč, SŠ 472 Kč tzn. e-vzdělávání je výhodné. Mainstream pedagogické teorie e-vzdělávání zatím nereflektuje! STARÝ, K., DVOŘÁK, D., GREGER, D., DUSCHINSKÁ, K. Profesní rozvoj učitelů. Praha : Karolinum, 2012.

21 Další trendy (co se už nevešlo) Sociální sítě a jejich využití ve vzdělávání (Facebook, Google+, Líbímseti.cz, Lidé.cz, Spolužáci.cz, Alik.cz, Edmodo, TwinSpace, itřída ) Gamifikace a výukové hry zapojovány stále častěji. 1:1 computing v podobě tabletových tříd se ověřuje na několika ZŠ. Rozšířená realita (augmented reality) se postupně vyvíjí pro vzdělávací účely. Analýza výukových výsledků. V technologiích začíná být ekonomy spatřován prostředek k celkové úspoře nákladů na vzdělávání!???

22 Co si z toho odnést ICT trendů ovlivňujících vzdělávání existuje velké množství, vzájemně se na sebe působí a postupně budou stále více pronikat do českých škol. Co rozhodně nedělat vybrat si jeden módní trend a ten nyní začít na škole prosazovat. Co rozhodně udělat mít zpracovanou vizi, strategii pro její naplnění, tu postupně plnit a po dosažení jejích cílů revidovat, aktualizovat. Foto Ondřej Neumajer, Brdy 2012

23 It is not necessary to change. Survival is not mandatory. W. Edwards Deming American Consultant, Stastistician and Educator

24 to byly AKTUÁLNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIÍCH Ondřej Neumajer sdasdasdcsacasd

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Lidé, informace, technologie

Lidé, informace, technologie Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Vydalo nakladatelství

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Vydavatel: European Schoolnet Rue de Trèves 61 - B1040 Brussels www.europeanschoolnet.org info@eun.org Autor: Diana Bannisterová and Learning Technologies team University

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon)

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning je určen pro manažery a školitele egon center a svým obsahem doplňuje

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Microsoft pro Českou republiku 3

Microsoft pro Českou republiku 3 Microsoft pro Českou republiku 2014 Microsoft pro Českou republiku 2014 Slovo na úvod Naším cílem je používat technologie tak, aby pomáhaly lidem i organizacím v České republice růst a plně realizovat

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více