Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS zpracoval samostatně a použil pouze zdroje, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat Ing.Bc.Davidovi Klimánkovi Ph.D. za odbornou pomoc a odborné konzultace při zpracování mé bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce obsahuje rešerší licenčních politik u softwarových produktů Windows SBS. Dále rozebírá funkce jednotlivých verzí produktů. V návaznosti na fenomén Cloudu, který je v poslední době na vzestupu, se zabývá možností nahrazení produktů SBS tímto řešením. V praktické části se zaobírá návrhem a cenovým porovnáním Windows SBS řešení s Cloudovým řešením. Abstract Bachelor thesis contains searches licensing policies for Windows SBS software. Further discusses the features of each release. Following on cloud phenomenon which has recently been on the rise. cloud phenomenon is also considering replacing the SBS products in this solution. The practical part deals with design and price comparing Windows SBS solution with the cloud solution.

5 5 Obsah Úvod Teoretická část Windows jako systém Pro uživatele Pro servery Small business Server Licencování produktů Microsoft Cloud computing Co to je Cloud computing? Modelové řešení cloud computingu Portfolio Cloud computingu pro nasazení s SBS Produktové řady pro SBS Celkové náklady na vlastnictví (TCO) Windows SBS 2011 Essentials Windows 2008 R2 Foudation Windows SBS 2011 Standard Windows SBS 2011 Premium Add-on Cloud computing pro řešení firemních požadavků Výhody a nevýhody externího Cloudu Výhody a nevýhody lokálního Cloudu Řešení firem s stávající vybudovanou IT infrastrukturou Řešení firem budujících novou IT infrastrukturu Praktická část Obeznámení s modelovou firmou Popis výchozího stavu... 26

6 6 2.2 Návrhy řešení serveru Za pomoci Cloud computingu Za pomoci Windows SBS Rozhodování o řešeních výpočet TCO Celkové rozhodnutí Závěr... 38

7 7 Úvod Každá doba má své specifické požadavky a snaží se využívat všech možných výhod, které donedávna byly brány jako komfort. Není tomu jinak ani dnes, vývoj se posouvá a vše provází neustálá změna. Tento jev je nejlépe znatelný na řešeních v oboru IT. Příkladem mohou být donedávna drahé a nedostupné služby internetu nebo samotné počítače. Kdyby před deseti lety někdo řekl, že skoro každý druhý člověk bude vlastnit internet a počítač, nikdo by mu nevěřil a vysmál se mu. Ale dnes tomu tak je. Podobný vývoj je i u podnikových řešení. Tento boom technologií se však vždy nejvíce odráží ve firemních sférách. Proto tyto dynamické změny musí firma brát v úvahu při každé nové investici. Není tomu taky tak dávno, co komunikace ve firmě byla omezena na telefonní služby nebo poštu a bylo vždy otázkou, jak obdobné firemní nároky rozumně převézt na počítačovou infrastrukturu. V té době taková řešení byla vždy drahá a jejich výměna či upgrade mohl dosahovat astronomických hodnot. Ne každá firma tudíž tyto funkce mohla využívat. Jak doba pokračovala, stejně jako v internetových řešeních se započala šířit řešení na základě pokročilejší komunikace. Dnes už neposíláte firmě z Ostravy dokumenty poštou nebo za pomocí faxu, ale vezmete dokument, naskenujete jej a zašlete ho elektronickou poštou. Toto vychází z předpokladu, že okamžitě při vzniku každé firmy vytvoříte na jednom z mnoha free hostingových řešení a začnete se spoléhat na jeho dostupnost. Toto řešení však naráží na problémy nízké dostupnosti, funkcionality a špatné synchronizace. Dalším krokem je že se obrátíme na placené služby, i ty však z velké většiny naráží na různá omezení a buď neumí dostatečně rychle reagovat na změny ve světě, nebo neposkytují funkce, které od nich očekáváme. V této chvíli se tedy zaměřím na řešení, která nám tyto možnosti růstu poskytují. Chceme aby při každé změně naše firma mohla dostatečně rychle zareagovat a mohla se dále měnit. Taková řešení dnes poskytují firmy jako Microsoft, IBM, Google a různé distribuce linux. Tato práce se tedy bude zaměřovat na nasazení takových dvou systémů, které výše zmiňované funkce poskytují do podnikové sféry. Pro zjednodušení uvedené práce jsem se rozhodl zaměřit na produkty, které jdou s dobou. Jedním z takových řešení

8 8 je produktová řada firmy Microsoft pro SBS. Dalším, které bych rád zdůraznil, je inovativní řešení od firmy Google. 1 Teoretická část 1.1 Windows jako systém Windows je platforma, která zabírá na trhu s operačními systémy více než polovinu. Díky tomu je firma Microsoft pro každého člověka známá svými operačními systémy. Jedná se zejména o koncové uživatele. Méně jasný je však její tržní podíl na řešení serverových operačních systémů a serverových řešení pro firmy. Důležité rozdíly v systému jsou mezi klientskými a Serverovými řešeními. Operační systémy pro serverová řešení poskytují větší stabilitu celkového jádra a mají zakomponované služby pro podporu dalších serverových nadstaveb jako je poštovní komunikace, webový hosting, interní web apod. To vše se mění dle verze zakoupeného serverového operačního systému, popřípadě nadstaveb. V první řadě se tato práce zaměří na řešení pro koncové uživatele. A seznámí čtenáře s variantami serverových produktů Pro uživatele V této kapitole poukazuji na jednotlivé rodiny softwarových pro skupiny koncových uživatelů a to nejen desktopových, ale i mobilních. Toto konám na základě potřeby zdůraznit důležitost kompatibility mezi serverovými produkty a systémy u koncových uživatelů. U níže popsaných platforem jsem komunikaci se systémy SBS a Google měl sám možnost otestovat. Desktopové: Windows 2000, XP, 7 Mac OSX Mobilní: Windows Mobile 6.0, 6.5, 7 Android 2.1, 2.2, 3.0 ios 4.0, 5.0 beta

9 9 Symbian s60v3, s60v5. Bada Pro servery V této části práce rozeberu různé varianty produktových řad operačních systémů pro servery. Každá verze má odlišné licenční omezení, ale vzhledem zaměření na segment SBS (viz kapitola 1.2) vynechám tyto edice z Licenční rešerše. V závislosti na tématu práce se omezím na produkty firmy Microsoft. Windows Server 2008R2 Standard, Enterprise, Datacenter Windows Web Server 2008R2 Windows Server 2008R2 for intanium-based systems 1.2 Small business Server Serverové balíky SBS, jak sám název napovídá, obsahují základní serverové produkty a pomůcky firmy Microsoft pro malé a střední firmy. Neboli se zde zaměříme na produkty, které Microsoft zaměřuje do segmentu SBS. Tato podmínka omezuje počet připojených uživatelů maximálně na 75, ale poskytuje služby pro bezproblémovou komunikaci počítačů po lokální síti i dále do internetu a také nabízí různorodost služeb dle verzí. Do rodiny produktů SBS spadají [4]: Windows Small Bussiness Server Essentials Windows Small Bussiness Server Standard Windows Small Bussiness Server Premium Add on Windows Server 2008 R2 Foundation 1.3 Licencování produktů Microsoft Firma Microsoft rozděluje své produkty do tří základních licenčních modelů[5]. Modely poskytují různé výhody vzhledem k použití a k ceně. Ne všechny produkty mají možnost být využity v každém licenčním řešení. OEM licence

10 10 Pokud používáte při nasazení softwaru rovnou nový hardware, je tato licenční politika tou nejvýhodnější pro nasazení. Více informací je v tabulce. Výhody Cenově nejvýhodnější řešení. Software je předinstalován a podporován výrobcem hardwaru. Jednoduchý nákup licencí. Do 90 dnů po zakoupení OEM softwaru můžete v rámci programu Open License či Open Value zákazníkovi prodat také program Software Assurance. Ten zajišťuje smluvně po dva roky právo na použití nové verze, je-li vydána. Důvody pro zvážení některé jiné z následujících možností licencování OEM licence je možné prodat pouze s úplným počítačovým systémem. Neplatí možnost prodeje s komponentou nebo částí PC, musí jít o nákup nového PC. Zákazník nezíská žádná práva na předchozí verze produktů (downgrade). OEM licence není možné přesunout na jiný hardware, z čehož vyplývá, že při zániku hardware zaniká i s ním svázaná OEM licence. Tabulka 1 Klíčové vlastnosti licencování produktů OEM [5] Zdroj Krabicový produkt (Full Packaged Product, FPP) Pokud váš hardware není nutné upgradovat, ale zákazník má zájem o zakoupení, jste nuceni se rozhodnout mezi verzí FPP nebo jedním z multilicenčních řešení (viz další odstavec). Více informací je v tabulce. Výhody Jednoduché, pohodlné řešení: krabice s produktem obsahuje vše potřebné pro instalaci a používání softwaru Není nutné zakoupit nový hardware. Není nutný podpis a odeslání žádné smlouvy. Tabulka 2 Klíčové vlastnosti licencování produktů FPP [5] Důvody pro zvážení některé jiné z následujících možností licencování K dispozici jsou jiné, méně nákladné možnosti. zakoupení licencí. Nezískáte žádná práva na předchozí. verze produktů (downgrade). Je poměrně složité spravovat a evidovat licence a média (CD apod.) se softwarem.

11 11 Multilicenční programy OLP Open Licence Product Při více než pěti licencích stejného, nebo za podmínek splnění určitého počtu bodů od společnosti Microsoft, je možné použít další nabídku distribuce licencí. Firma získá výhodnější cenu, možnost downgrade aplikací a zároveň možnost přikupovat i jiné produkty za těchto zvýhodněných podmínek. Tato možnost trvá po dobu 3 let. Vzhledem k této podmínce a nutnosti využívat nákup nejlépe přes distribuční kanály Microsoft, zařazuji do konceptu práce podmínky bez hlubšího dělení. Pokud je zájem o detailnější informace k tomuto řešení, doporučuji dokument[5]. OLP+SA Open Licence Product Toto poslední řešení má stejné podmínky rozběhnutí smlouvy jako předchozí verze OLP, ale poskytuje po dobu smlouvy (3 roky) bezplatný upgrade na novější verzi softwaru. Zároveň je zde možnost se rozložit splátky na celou tuto dobu. Cena je však cca o 25-29% vyšší než u verze OLP. Tuto verzi vynechám z rešerše. Licencování uživatelských přístupů Licencování klientských přístupů k produktům, které tento postup využívají, probíhá dvěma možnými cestami. Zákazník si může vybrat, zda bude licencovat přístupy dle uživatelů, nebo za pomoci zařízení. 1.4 Cloud computing Co to je Cloud computing? Cloud computing je nejnovější trend firemního řešení[6,7,8]. Myšlenkou je přesunutí služeb popřípadě nebo i operačních systémů do serverových farem připojených vysokorychlostním spojením k internetu. Tato myšlenka je vložena už do samotného konceptu Web 2.0. Ve velkém se ho pokusila prosazovat firma Google, když započala funkci Google maps. Snaha však v té době nebyla úplně vyslyšena, jelikož přesunutí funkce služeb omezovalo možnost přístupu k internetu. Díky tomu tento trend začíná koncové uživatele ovlivňovat až dnes.

12 12 Obrázek 1 Cloud computing Mezi služby, které se dnes díky Cloud computingu objevují, jsou online aplikace pomáhající uživatelům lépe komunikovat s firmami i mezi sebou. Je tak naplňována mimo jiné koncepce Webu 2.0. Příkladem takových aplikací je Microsoft Office 365, Google apps for bussines, Gliffy, atd. Díky Cloud computingu se otevírá naprosto nová dimenze nejen pro oslovování zákazníků, ale i pro vnitrofiremní komunikaci Modelové řešení cloud computingu Veřejný Cloud Nebo také externí Cloud popisuje ideální Cloud computing v tradičním slova smyslu, kdy jsou prostředky dynamicky přiřazovány na samoobslužné bázi přes internet prostřednictvím webové aplikace nebo webové služby z prostředků třetích stran, které řečené služby dle využití zpoplatňují. Komunitní Cloud [9] Tento druh Cloudu může vzniknout za předpokladu, že několik organizací požaduje obdobné řešení. Díky infrastruktuře poskytované jednou z těchto organizací nebo třetí stranou, pak takovou službu může více organizací sdílet a to nezávisle nebo společně. Privátní Cloud [10] - Někteří prodejci využili růstu poptávky po Cloudu a vytvořili nabídky, které napodobují Cloud computing v soukromých sítích. Tyto

13 13 produkty (typicky virtualizované služby) nabízejí možnost hostovat aplikace a virtuální počítače ve firmě s vlastním zařízením. To poskytuje výhody centralizovaného výpočetního výkonu, popřípadě možnost sdílení aplikací v sítí. Na to jsou vázané sdílené náklady na hardware a software. Poskytuje schopnost obnovy dat při pádu a schopnost vylepšovat či omezovat hostovanou službu v závislosti na poptávce ve firmě. Hybridní Cloud a hybridní IT dodávky - Toto řešení je kombinace poskytovaných služeb od lokálního oddělení s použitím Cloud computingu (privátního i veřejného) a skutečností, že IT oddělení je také poskytovatelem služeb prostřednictvím tradičních in-house metod. Fráze vystihující toto řešení je "hybridní Cloud computing". Toto řešení je rozšířené mezi mnoha firmami. 1.5 Portfolio Cloud computingu pro nasazení s SBS Pro tuto práci z portfolia Cloud computingu využiji tři základní služby[8][11]. Funkce těchto služeb, které pro práci využijí, jsou poštovní komunikace, sdílený pracovní prostor a webový prostor. Produkty cenově i funkčně vyhovující SBS řešení jsou od firmy Microsoft Office 365 programy P a E1 dále od konkurenční firmy Google, Google apps for business. Porovnávané funkce přiblíží následující tabulka, která srovnává výřez funkcionalit s Windows 2011 SBS Standard. Nejsou brány na zřetel rozdíly v rozhraní produktů ani komplikace při instalaci na zařízení.

14 14 Funkce Office 365 plán P Office 365 plán E1 Google apps for bussines Windows SBS Standart Správa Portály pomocí Web rozhranní pomocí Web,napojení na Active directory pomocí Web pro Active directory add-in Vytváření Web stránek Ano Ano Ano Ano Vytváření Web domén Ano Ano Ano Ano Vytváření a práce dokumentů v týmu Ano Ano Ano Ano Úložiště dat Ano Ano Ano Ano Velikost prostoru pro data 10GB + 500Mb za uživatele Eletronická pošta 10GB + 500Mb za uživatele 10GB Napojení na Active directory dle přiřazené kvóty Velikost schránky 25Gb /uživatel 25GB / uživatel 25GB / uživatel dle přiřazené kvóty Plnohodnotná synchronizace pošty, kalendáře, kontaktů, úkolů Podpora většiny mobilních zařízení Sdílení kalendářů v podniku Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano/ určitá omezení. Ano Ano Ano Ano Ano Antivirus Antispam Ano Ano Ano Ano Podpora příloh 25Mb 25Mb 25Mb 25Mb Osobní archiv Ano Ano Ano Ano Sjednocená komunikace Ano / Lync Ano / Lync Ano / Google Talk Ne Cena bez DPH / měsíc 132,- 225,- 100,- 0,- Služby navíc Web Office pro 5 uživatelů zdarma Web Office pro 5 uživatelů zdarma Tabulka 3 Porovnání produktů Clopud computingu 1.6 Produktové řady pro SBS Google docs zdarma a ostatní aplikace V rešerši nejdříve poskytnu celkové informace o portfoliu řešení SBS. Tyto informace sumarizuji do tabulky. V další části se zaměřím na cenové hladiny produktů a dále sepíšu funkce a výhody každého jednotlivého [13],[14],[15],[16],[17]. (viz příloha 1) Celkové náklady na vlastnictví (TCO) TCO - Total cost of ownersip [12] - celkové náklady na vlastnictví je finanční odhad, jehož cílem je pomoci spotřebitelům a podnikovým manažerům určit přímé a nepřímé náklady výrobku nebo systému. Jedná se o koncept vedení účetnictví, který může být použit v plném rozsahu účetnictví nebo i jako ekologická ekonomie, kde zahrnuje i sociální náklady. Analýza TCO zahrnuje celkové, pořizovací a provozní náklady.

15 15 Vzhledem k prodloužení aktuálnosti práce budou všechny uvedené ceny bez DPH. Zároveň se ceny mohou lišit dle podmínek u distributora. TCO = Kvalita + Služby + Doprava + Cena Windows SBS 2011 Essentials Název Druh licencování Cena (v Windows SBS 2011 Essentials FPP OEM 9200 OLP Tabulka 4 Cenové hladiny licencí Windows SBS 2011 Essentials dle distribuce. Tato verze operačního systému je novinkou v softwarovém portfoliu SBS. Vznikla na popud zákazníků, kteří mají zájem využívat základní funkcionality MS a začínají v tomto odvětví. Zkráceně, chtějí co nejmenší prvotní náklady. Tento malý balíček produktů spolupracuje s Cloudovým řešením a zároveň má minimální nároky na znalosti uživatelů. Produkty získané instalací tohoto jsou serverového řešení v lokální síti jsou: Active Directory, DHCP, DNS, sdílení souborů a tiskáren, zálohování jak serveru, tak stanic a vzdálený přístup do systému pomocí webového rozhraní. To vše běží na osvědčeném jádru Windows 2008R2 Standard. Jednotlivé části tedy mají zaručit bezproblémový chod systému. Mezi základní nároky kladené na systém patří obslužnost bez zásahu IT administrátora.

16 16 Obrázek 2 Rozdíly mezi klíčovými vlastnostmi verze Standard a Essentials [17] Mezi klíčové funkcionality systému oproti předchozím verzím patří zjednodušená správa. Ta je přesunuta na Cloudové řešení od firmy Microsoft za pomoci add-in doplňků do administračního rozhraní (SBS Dashboard i remote WEB)jehož cílem je uživatele napojit na Cloudové služby. Řešení tedy sází na jednoduše dostupné Claudové služby a snaží se zákazníkům poskytnout kvalitní lokální služby pro základní chod s minimálními znalostmi. Je tak docíleno přenesení případných starostí na bedra Cloudu. Služby poskytované v Claudu jsou však dále účtovány dle cenových relací Microsoftu nebo třetí strany viz tabulka 3. Shrnu-li výše uvedené nástroje, je získaná funkcionalita za vložené náklady velice výhodná a zaručuje většinu služeb, na které jsou zákazníci ve firemním segmentu zvyklí. Výhodou je menší závislost na lokálním sub-dodavateli informačních technologii. Avšak s omezením možnosti růstu na podporované add-in funkce ze strany Microsoftu.

17 Windows 2008 R2 Foudation Název Druh licencování Cena (v Windows 2008 R2 Foundation FPP neprodejné OEM 6512 OLP neprodejné Tabulka 5 Cenové hladiny licencí Windows 2008 R2 Foundation dle distribuce. Dalším produktem v rodině SBS řešení je verze Foundation, která vznikla dříve než ostatní zde řečené produkty a nese určité známky neaktualnosti, třeba nemožností nasadit na toto řešení addon Windows 2011 Small Bussiness Server Premium (viz kapitola 1.4.5). Důležité jsou vlastnosti, které ho staví na opačný konec vůči nasazení verze Windows 2011 SBS Essentials. Verze systému Foudation klade v začátcích nasazení celého systému větší nároky na subdodavatele IT. Jinak řečeno požaduje po začínající firmě nutnost se spolehnout na outsourcing IT, aby celé řešení nastavil skrze MMC konzole. Náklady na takové řešení budou automaticky vetší, je však důležité si uvědomit, že tento přístup k řešení firmě poskytuje větší variabilitu vzhledem k síťovým funkcím. Obsahuje v základu podobné funkce jako verze essentials neboli Active Directory, DHCP, DNS, sdílení souborů a tiskáren a zálohování serveru. Naproti tomu neobsahuje rozšíření SBS dashboard díky kterému funkce Essentials verze zvládl využívat i člověk bez hlubší znalosti IT. Add-in pluginy, které v návaznosti na dashboard uměly automaticky napojit na Cloudové služby chybí. A v neposlední řadě chybí zde i možnost zálohovat lokální stanice, neboli poskytuje možnost zálohovat pouze sdílené úložiště. Přidává možnosti pro administrátory, připojení k nadřazené doméně, dynamické změny v požadovaných rolích serveru, a podporuje větší úpravy v Active Directory, jako je přidávaní a měnění uživatelských opravnění pořípadě celých objektů. Mezi ně patří dále možnost běžet jako druhý server v doméně, nebo-li být využit třeba pro hostování prostředků programů třetích stran (učetnictví, CRM). Tyto vlastnosti však ocení pouze IT administrátor.

18 Windows SBS 2011 Standard Název Druh Cena (v licencování Windows SBS 2011 Standard + 5 Licencí FPP Licence / zařízení FPP Licencí / zařízení FPP Licencí / zařízení FPP Licence / uživatel FPP Licencí / uživatel FPP Licencí / uživatel FPP Windows SBS 2011 Standard + 5 Licencí OEM Licence / zařízení OEM Licencí / zařízení OEM Licencí / zařízení OEM Licence / uživatel OEM Licencí / uživatel OEM Licencí / uživatel OEM Windows SBS 2011 Standard + 5 Licencí OLP Licence / zařízení OLP Licencí / zařízení OLP Licencí / zařízení OLP Licence / uživatel OLP Licencí / uživatel OLP Licencí / uživatel OLP Tabulka 6 Cenové hladiny licencí Windows SBS 2011 Standard dle distribuce. Tato verze serverového operačního systému poskytuje ověřenou kvalitu verze Small bussines server a poskytuje, dle zkušeností autora, všechny funkce na které uživatelé segmentu small bussines server spoléhají. Drtivá většina uživatelů toto řešení dokáže naplno využít. Jsou zde všechny funkce vyšších verzí, vše je poskytnuto v přijatelné kombinaci ceny a administrace. Zároveň všechny funkce dokáže zpřístupnit i člověk bez úplné znalosti IT. Za normálních okolností takovou správu zvládne třeba vlastník firmy. V tomto řešení je možné spravovat všechny služby serveru podobně jako z MMC konzolí, které jsou každému správci serveru známé z vyšších verzí. Zároveň k nim jsou zde průvodci všech klíčových síťových služeb. Tito průvodci jsou centralizováni do SBS konzole. Není tak třeba znát všechny kroky pro nastavení některých pokročilejších služeb. Průvodce udělá vše za administrátora nebo pokročilého

19 19 uživatele. Nemusí například v konzolích MMC nastavovat uživatele pošty, není třeba v několika lokacích nastavovat společný adresář a zdlouhavě editovat logon skripty. Vše se dá nastavit pomocí průvodce a zároveň je vše připraveno pro správce na jednom místě. Podobně jako u předešlých verzí, jsou zde poskytnuty základní síťové služby, což znamená ověřené části serveru Windows 2008 R2 jako Active Directory, DHCP, DNS, sdílení souborů a tiskáren, zálohování serveru, vzdálený přístup. Zálohování lokálních stanic však zde také nenajdete. Další části mají pro uživatele stejnou funkcionalitu jako Cloudové řešení u verze Essentials, což jsou: Exchange Server 2010 SP1 což je profesionální řešení pro poskytování poštovních služeb pro koncové uživatele. SharePoint Foundation 2010 Portál pro sdílení dokumentů a zároveň webový prostor pro vnitrofiremní komunikaci. Windows Server Update Services 3.0 SP2 (neboli WSUS) což je centralizovaná správa aktualizací klientských počítačů (i serverových) s operačním systémem Windows. Obrázek 3 Vlastnosti verze Standard Citace [17]

20 20 Vzdálený přístup skrze webové rozhraní Remote Web Access poskytuje uživateli možnosti přístupu ke všem dokumentům i při nedostupnosti připojení na firmu skrze šifrovaný tunel, tzv. VPN (Virtual Private Network). Poskytne přístup k funkcím Sharepointu, vzdálený přístup k počítačům na firmě, přístup k poštovní schránce pomocí webu a sdíleným složkám. Poskytuje uživateli komfortní možnost využít plnou funkcionalitu systému. Klíčovou vlastností edice Standard je implementace Exchange serveru, který firemním uživatelům pomůže využít celou škálu možností přístupu k poště a interní komunikaci. Uživatel má možnost, nehledě na platformu, přistupovat nativními správci pošty ke všem částem centralizovaného modulu obsahujícího poštu, kontakty, kalendář a úkoly aniž by musel být odkázán na webové rozhraní. Všechny tyto funkce jsou otestovány ze systémů výše uvedených v kapitole Windows SBS 2011 Premium Add-on Druh Cena (v Název licencování Windows SBS 2011 ADD Premium + 5 Licencí FPP Licence / zařízení FPP Licencí / zařízení FPP Licencí / zařízení FPP Licence / uživatel FPP Licencí / uživatel FPP Licencí / uživatel FPP Windows SBS 2011 ADD Premium + 5 Licencí OEM Licence / zařízení OEM Licencí / zařízení OEM Licencí / zařízení OEM Licence / uživatel OEM Licencí / uživatel OEM Licencí / uživatel OEM Windows SBS 2011 ADD Premium + 5 Licencí OLP Licence / zařízení OLP Licencí / zařízení OLP Licencí / zařízení OLP Licence / uživatel OLP Licencí / uživatel OLP Licencí / uživatel OLP Tabulka 7 Cenové hladiny licencí Windows SBS 2011 Premium Add-on dle distribuce.

21 21 Premium Add-on je posledním stavebním prvkem edice SBS. Doplňuje do dvou výše uvedených verzí Essentials a Standard za rozumné peníze poslední čast funkcí pro serverové platformy od firmy Microsoft. Premium Add-on je pouze nadstavbou, nikoliv samotným produktem jako tomu bylo u předešlé verze Premium add-on pomáhá nasazovat části serverových řešení, která poskytují už více specializované funkce. Tyto pokročilé funkce sice potřebují k administraci IT specialistu, avšak za stále přijatelné finanční ohodnocení. Funkce dodané touto nadstavbou: Další licenci Windows 2008 R2 Standard kterou firma může využít pro nutnost nasazení na virtualizovaný systém Hyper-V díky kterému firma má možnost využít oddělení citlivých dat od původního systému. SQL Server R2 for SBS databázový systém poskytující plnohodnotný základ pro potřeby aplikací třetích stran nebo nasazení vnitrofiremního CRM. 1.7 Cloud computing pro řešení firemních požadavků Nasazení Cloud computingu nese množství základních výhod i nevýhod. Těmi se zabývá první část. Druhá část se pokouší ukázat, jaké řešení má větší možnost využití. Pro zjednodušení je skupina zájemců rozdělena na stávající firmy, které již využívají jiného serverového řešení od firmy Microsoft, a na část firemních zákazníků, kteří teprve chtějí využívat korporátní řešení Výhody a nevýhody externího Cloudu Výhody Obecnou vlastnosti Cloudového řešení, jak už bylo uvedeno v kapitole 1.3.1, je hostování třetí stranou v internetovém prostředí a z toho vychází základní výhody tohoto řešení: Rychlejší přístup k datům z internetu (externí uživatelé - pro notebooky, mobilní zařízení) omezené pouze poskytovanou službou od providera lokálního připojení.

22 22 Velmi vysoká dostupnost systému 99,9% dostupnost systému z pohledu dosažitelnosti systému v jakoukoli dobu a z jakéhokoli místa v ČR. Poskytovatel je vázán podmínkami smlouvy. Za předpokladu, že firma je závislá jen na Cloudové službě, je řešení cenově dostupnější než privátní Cloud (několik virtualizovaných interních serverů). Obrovská pružnost a rozšiřitelnost zdrojů systému umožňuje uživatelům rychle měnit náročnost na dodávanou funkci. Platí se jen za to co firma využívá. Není nutnost táhnout za funkcemi drahou administraci. Up-to-date veškerý software je automaticky aktualizován a uživatel nemusí zasahovat do provozu. Poskytovatel zajistí všechny nutné úpravy. Přístup přes internet - uživatelé se mohou připojit k systému kdekoli na světě a bez jakýchkoli omezení. Pravidelné měsíční náklady. Nevýhody Interní uživatelé mohou přistupovat k datům uloženým ve veřejném cloudu jen s maximální rychlostí internetu který využívají. Vyžaduje připojení k internetu, bez něhož dodávaná funkce nefunguje. Obchodní vazby Závislost na poskytovateli služby Firmy, které používají Cloud ztrácí možnost rozhodnut, který software a kterou verzi chtějí využívat. Čím větším poskytovatelem firmy je dodavatelská strana, tím těžší je komunikace s ní a možnost vyjednát výhodné podmínky. Uživatelé také musí počítat s tím, že poskytovatel může zvýšit ceny svých služeb, nebo v horším případě zkrachovat. V některých případech je přechod na nového poskytovatele výrazně nákladný, zvláště pokud poskytovatel používá vlastní technologii. Obecně špatná pověst tohoto řešení Cloud computing je poměrně nový pojem v oblasti IT a je stále v raném stadiu. Neexistují téměř žádná dlouhodobá a spolehlivá doporučení na využití technologie Cloudu. A samotné používání internetu vyvolává řadu otázek o ochraně osobních údajů.

23 23 Náklady spojené s přechodem využití Cloudu snižuje náklady na rutinní provoz IT a umožňuje firmám investovat více peněz do jiných oblastí rozvoje firmy. Ale to neplatí zcela. Pro některé firmy, které se stěhují do Claudu znamená tento proces přeprogramování softwaru společnosti a změnu postupů ve spolupráci s Cloud-based řešením. Zde narážíme opět na závislost na poskytovateli služeb. Méně funkcí a menší stabilita Cloudová řešení obecně nabízejí méně funkcí než interní řešení. Poskytovatelé internetu garantují rychlosti pouze na území České republiky, nikoliv z ostatních zemí světa. Na základě toho online software může někdy běžet pomaleji nebo ne zcela fungovat jak má, třeba pokud se projeví komplikace s připojením k internetu. Nebo při změnách prováděných na síti poskytovatele služby. Různé právní podmínky poskytovatele a klienta - poskytovatel Cloud computing může podléhat jiným pravomocem než jeho klient. Například, společnost se sídlem v USA musí podléhat právním ustanovením v souladu s PATRIOT Acte, které mohou odstranit práva a povinnost chránit osobní údaje klienta uložené do Cloudu Výhody a nevýhody lokálního Cloudu Výhody Časová efektivnost pro přístup k datům z lokální sítě (interní uživatelé). Interní uživatelé mohou přistupovat k datům uloženým na interním serveru s maximální rychlostí lokální sítě (vyšší výkon). Nevyžaduje připojení k internetu - data jsou k dispozici na místě firmy, připojení k internetu je pouze pro výměnu dat (například y, nebo externí pracovníci). Podobné řešení jako ve veřejném Cloudu je možné sestavit na vnitřním serveru obecně s nižšími náklady a mírně nižší úrovní dostupnosti. Data jsou uložena v síti klienta a proto jsou lépe chráněna proti krádeži třetí stranou. Zvláště pak vnějším napadením. Stejné služby mohou být poskytovány s více funkcemi. Stejné právní podmínky pro data i pro klienta (viz 1.5.1). Nižší měsíční náklady v porovnání s pronájmem veřejných Cloudových služeb.

24 24 Není závislost na poskytovateli a při krátkodobých finančních problémech nedojde k ohrožení funkčnosti firmy. Osvědčená technologie Na rozdíl od Cloud služeb je toto řešení už otestované a firma má možnost získat zpětnou vazbu od stávajících zákazníků. Umožňuje použití staršího softwaru, ne jen pouze "Cloud-ready". Nevýhody Vysoká jednorázová investice do nákupu hardware a software. Provozní náklady zahrnují spotřebu energie a IT služeb interního serveru, tyto náklady se mohou časem zdražovat. Menší flexibilitu v ohledu výkonu řešení. V případě náhlého snížení požadavků na služby a počet uživatelů se nemění provozní náklady interního serveru. Závislost na vlastní technologii Nižší dostupnosti aktualizací softwaru Aktualizace je spojena s vyššími náklady. Neboli systém Cloudu bude za tarifní podmínky stále nabízet aktuální verzi, zatímco řešení v lokální firmě se musí pořídit novější aplikace. Omezená velikost datového uložiště u Cloudových služeb Řešení firem s stávající vybudovanou IT infrastrukturou Tato skupina zákaznického segmentu SBS využívá centralizovanou správu systémů v lokální síti a je proto vázána na určité stávající systémy a aplikace. S využitím znalosti z praktického nasazení je zde potřeba brát ohled na jinou IT infrastrukturu či pouhou implementaci nového řešení. Webové stránky pro veřejnost už bývají využívány ve veřejném Cloudu. Poštovní komunikace mohla by být přesunuta do veřejného Cloudu nebo zůstat na vnitřním serveru. Zvolené řešení bude záviset na ceně, rozsahu požadovaných služeb, včetně poměru interních a externích zařízení. Ne vždy firma potřebuje nejdražší řešení s nejvyšší dostupností.

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Tomáš Killian. Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux. Bakalářská práce

Tomáš Killian. Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tomáš Killian Konsolidace IT infrastruktury v prostředí konkrétní firmy na platformu Linux

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný přístup k dokumentům a aplikacím

PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný přístup k dokumentům a aplikacím Windows nebo Linux: objektivní srovnání konkurenčních platforem Vychází 20. prosince 2005, ročník XI, cena 79 Kč / 119 SK 1 2006 PŘEJETE SI WEBHOSTING S VLASTNÍM SERVEREM? PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný

Více

Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Analýza ASP trhu. 1. Úvod Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 xchud01@vse.cz Abstrakt:

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více