Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS zpracoval samostatně a použil pouze zdroje, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat Ing.Bc.Davidovi Klimánkovi Ph.D. za odbornou pomoc a odborné konzultace při zpracování mé bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce obsahuje rešerší licenčních politik u softwarových produktů Windows SBS. Dále rozebírá funkce jednotlivých verzí produktů. V návaznosti na fenomén Cloudu, který je v poslední době na vzestupu, se zabývá možností nahrazení produktů SBS tímto řešením. V praktické části se zaobírá návrhem a cenovým porovnáním Windows SBS řešení s Cloudovým řešením. Abstract Bachelor thesis contains searches licensing policies for Windows SBS software. Further discusses the features of each release. Following on cloud phenomenon which has recently been on the rise. cloud phenomenon is also considering replacing the SBS products in this solution. The practical part deals with design and price comparing Windows SBS solution with the cloud solution.

5 5 Obsah Úvod Teoretická část Windows jako systém Pro uživatele Pro servery Small business Server Licencování produktů Microsoft Cloud computing Co to je Cloud computing? Modelové řešení cloud computingu Portfolio Cloud computingu pro nasazení s SBS Produktové řady pro SBS Celkové náklady na vlastnictví (TCO) Windows SBS 2011 Essentials Windows 2008 R2 Foudation Windows SBS 2011 Standard Windows SBS 2011 Premium Add-on Cloud computing pro řešení firemních požadavků Výhody a nevýhody externího Cloudu Výhody a nevýhody lokálního Cloudu Řešení firem s stávající vybudovanou IT infrastrukturou Řešení firem budujících novou IT infrastrukturu Praktická část Obeznámení s modelovou firmou Popis výchozího stavu... 26

6 6 2.2 Návrhy řešení serveru Za pomoci Cloud computingu Za pomoci Windows SBS Rozhodování o řešeních výpočet TCO Celkové rozhodnutí Závěr... 38

7 7 Úvod Každá doba má své specifické požadavky a snaží se využívat všech možných výhod, které donedávna byly brány jako komfort. Není tomu jinak ani dnes, vývoj se posouvá a vše provází neustálá změna. Tento jev je nejlépe znatelný na řešeních v oboru IT. Příkladem mohou být donedávna drahé a nedostupné služby internetu nebo samotné počítače. Kdyby před deseti lety někdo řekl, že skoro každý druhý člověk bude vlastnit internet a počítač, nikdo by mu nevěřil a vysmál se mu. Ale dnes tomu tak je. Podobný vývoj je i u podnikových řešení. Tento boom technologií se však vždy nejvíce odráží ve firemních sférách. Proto tyto dynamické změny musí firma brát v úvahu při každé nové investici. Není tomu taky tak dávno, co komunikace ve firmě byla omezena na telefonní služby nebo poštu a bylo vždy otázkou, jak obdobné firemní nároky rozumně převézt na počítačovou infrastrukturu. V té době taková řešení byla vždy drahá a jejich výměna či upgrade mohl dosahovat astronomických hodnot. Ne každá firma tudíž tyto funkce mohla využívat. Jak doba pokračovala, stejně jako v internetových řešeních se započala šířit řešení na základě pokročilejší komunikace. Dnes už neposíláte firmě z Ostravy dokumenty poštou nebo za pomocí faxu, ale vezmete dokument, naskenujete jej a zašlete ho elektronickou poštou. Toto vychází z předpokladu, že okamžitě při vzniku každé firmy vytvoříte na jednom z mnoha free hostingových řešení a začnete se spoléhat na jeho dostupnost. Toto řešení však naráží na problémy nízké dostupnosti, funkcionality a špatné synchronizace. Dalším krokem je že se obrátíme na placené služby, i ty však z velké většiny naráží na různá omezení a buď neumí dostatečně rychle reagovat na změny ve světě, nebo neposkytují funkce, které od nich očekáváme. V této chvíli se tedy zaměřím na řešení, která nám tyto možnosti růstu poskytují. Chceme aby při každé změně naše firma mohla dostatečně rychle zareagovat a mohla se dále měnit. Taková řešení dnes poskytují firmy jako Microsoft, IBM, Google a různé distribuce linux. Tato práce se tedy bude zaměřovat na nasazení takových dvou systémů, které výše zmiňované funkce poskytují do podnikové sféry. Pro zjednodušení uvedené práce jsem se rozhodl zaměřit na produkty, které jdou s dobou. Jedním z takových řešení

8 8 je produktová řada firmy Microsoft pro SBS. Dalším, které bych rád zdůraznil, je inovativní řešení od firmy Google. 1 Teoretická část 1.1 Windows jako systém Windows je platforma, která zabírá na trhu s operačními systémy více než polovinu. Díky tomu je firma Microsoft pro každého člověka známá svými operačními systémy. Jedná se zejména o koncové uživatele. Méně jasný je však její tržní podíl na řešení serverových operačních systémů a serverových řešení pro firmy. Důležité rozdíly v systému jsou mezi klientskými a Serverovými řešeními. Operační systémy pro serverová řešení poskytují větší stabilitu celkového jádra a mají zakomponované služby pro podporu dalších serverových nadstaveb jako je poštovní komunikace, webový hosting, interní web apod. To vše se mění dle verze zakoupeného serverového operačního systému, popřípadě nadstaveb. V první řadě se tato práce zaměří na řešení pro koncové uživatele. A seznámí čtenáře s variantami serverových produktů Pro uživatele V této kapitole poukazuji na jednotlivé rodiny softwarových pro skupiny koncových uživatelů a to nejen desktopových, ale i mobilních. Toto konám na základě potřeby zdůraznit důležitost kompatibility mezi serverovými produkty a systémy u koncových uživatelů. U níže popsaných platforem jsem komunikaci se systémy SBS a Google měl sám možnost otestovat. Desktopové: Windows 2000, XP, 7 Mac OSX Mobilní: Windows Mobile 6.0, 6.5, 7 Android 2.1, 2.2, 3.0 ios 4.0, 5.0 beta

9 9 Symbian s60v3, s60v5. Bada Pro servery V této části práce rozeberu různé varianty produktových řad operačních systémů pro servery. Každá verze má odlišné licenční omezení, ale vzhledem zaměření na segment SBS (viz kapitola 1.2) vynechám tyto edice z Licenční rešerše. V závislosti na tématu práce se omezím na produkty firmy Microsoft. Windows Server 2008R2 Standard, Enterprise, Datacenter Windows Web Server 2008R2 Windows Server 2008R2 for intanium-based systems 1.2 Small business Server Serverové balíky SBS, jak sám název napovídá, obsahují základní serverové produkty a pomůcky firmy Microsoft pro malé a střední firmy. Neboli se zde zaměříme na produkty, které Microsoft zaměřuje do segmentu SBS. Tato podmínka omezuje počet připojených uživatelů maximálně na 75, ale poskytuje služby pro bezproblémovou komunikaci počítačů po lokální síti i dále do internetu a také nabízí různorodost služeb dle verzí. Do rodiny produktů SBS spadají [4]: Windows Small Bussiness Server Essentials Windows Small Bussiness Server Standard Windows Small Bussiness Server Premium Add on Windows Server 2008 R2 Foundation 1.3 Licencování produktů Microsoft Firma Microsoft rozděluje své produkty do tří základních licenčních modelů[5]. Modely poskytují různé výhody vzhledem k použití a k ceně. Ne všechny produkty mají možnost být využity v každém licenčním řešení. OEM licence

10 10 Pokud používáte při nasazení softwaru rovnou nový hardware, je tato licenční politika tou nejvýhodnější pro nasazení. Více informací je v tabulce. Výhody Cenově nejvýhodnější řešení. Software je předinstalován a podporován výrobcem hardwaru. Jednoduchý nákup licencí. Do 90 dnů po zakoupení OEM softwaru můžete v rámci programu Open License či Open Value zákazníkovi prodat také program Software Assurance. Ten zajišťuje smluvně po dva roky právo na použití nové verze, je-li vydána. Důvody pro zvážení některé jiné z následujících možností licencování OEM licence je možné prodat pouze s úplným počítačovým systémem. Neplatí možnost prodeje s komponentou nebo částí PC, musí jít o nákup nového PC. Zákazník nezíská žádná práva na předchozí verze produktů (downgrade). OEM licence není možné přesunout na jiný hardware, z čehož vyplývá, že při zániku hardware zaniká i s ním svázaná OEM licence. Tabulka 1 Klíčové vlastnosti licencování produktů OEM [5] Zdroj Krabicový produkt (Full Packaged Product, FPP) Pokud váš hardware není nutné upgradovat, ale zákazník má zájem o zakoupení, jste nuceni se rozhodnout mezi verzí FPP nebo jedním z multilicenčních řešení (viz další odstavec). Více informací je v tabulce. Výhody Jednoduché, pohodlné řešení: krabice s produktem obsahuje vše potřebné pro instalaci a používání softwaru Není nutné zakoupit nový hardware. Není nutný podpis a odeslání žádné smlouvy. Tabulka 2 Klíčové vlastnosti licencování produktů FPP [5] Důvody pro zvážení některé jiné z následujících možností licencování K dispozici jsou jiné, méně nákladné možnosti. zakoupení licencí. Nezískáte žádná práva na předchozí. verze produktů (downgrade). Je poměrně složité spravovat a evidovat licence a média (CD apod.) se softwarem.

11 11 Multilicenční programy OLP Open Licence Product Při více než pěti licencích stejného, nebo za podmínek splnění určitého počtu bodů od společnosti Microsoft, je možné použít další nabídku distribuce licencí. Firma získá výhodnější cenu, možnost downgrade aplikací a zároveň možnost přikupovat i jiné produkty za těchto zvýhodněných podmínek. Tato možnost trvá po dobu 3 let. Vzhledem k této podmínce a nutnosti využívat nákup nejlépe přes distribuční kanály Microsoft, zařazuji do konceptu práce podmínky bez hlubšího dělení. Pokud je zájem o detailnější informace k tomuto řešení, doporučuji dokument[5]. OLP+SA Open Licence Product Toto poslední řešení má stejné podmínky rozběhnutí smlouvy jako předchozí verze OLP, ale poskytuje po dobu smlouvy (3 roky) bezplatný upgrade na novější verzi softwaru. Zároveň je zde možnost se rozložit splátky na celou tuto dobu. Cena je však cca o 25-29% vyšší než u verze OLP. Tuto verzi vynechám z rešerše. Licencování uživatelských přístupů Licencování klientských přístupů k produktům, které tento postup využívají, probíhá dvěma možnými cestami. Zákazník si může vybrat, zda bude licencovat přístupy dle uživatelů, nebo za pomoci zařízení. 1.4 Cloud computing Co to je Cloud computing? Cloud computing je nejnovější trend firemního řešení[6,7,8]. Myšlenkou je přesunutí služeb popřípadě nebo i operačních systémů do serverových farem připojených vysokorychlostním spojením k internetu. Tato myšlenka je vložena už do samotného konceptu Web 2.0. Ve velkém se ho pokusila prosazovat firma Google, když započala funkci Google maps. Snaha však v té době nebyla úplně vyslyšena, jelikož přesunutí funkce služeb omezovalo možnost přístupu k internetu. Díky tomu tento trend začíná koncové uživatele ovlivňovat až dnes.

12 12 Obrázek 1 Cloud computing Mezi služby, které se dnes díky Cloud computingu objevují, jsou online aplikace pomáhající uživatelům lépe komunikovat s firmami i mezi sebou. Je tak naplňována mimo jiné koncepce Webu 2.0. Příkladem takových aplikací je Microsoft Office 365, Google apps for bussines, Gliffy, atd. Díky Cloud computingu se otevírá naprosto nová dimenze nejen pro oslovování zákazníků, ale i pro vnitrofiremní komunikaci Modelové řešení cloud computingu Veřejný Cloud Nebo také externí Cloud popisuje ideální Cloud computing v tradičním slova smyslu, kdy jsou prostředky dynamicky přiřazovány na samoobslužné bázi přes internet prostřednictvím webové aplikace nebo webové služby z prostředků třetích stran, které řečené služby dle využití zpoplatňují. Komunitní Cloud [9] Tento druh Cloudu může vzniknout za předpokladu, že několik organizací požaduje obdobné řešení. Díky infrastruktuře poskytované jednou z těchto organizací nebo třetí stranou, pak takovou službu může více organizací sdílet a to nezávisle nebo společně. Privátní Cloud [10] - Někteří prodejci využili růstu poptávky po Cloudu a vytvořili nabídky, které napodobují Cloud computing v soukromých sítích. Tyto

13 13 produkty (typicky virtualizované služby) nabízejí možnost hostovat aplikace a virtuální počítače ve firmě s vlastním zařízením. To poskytuje výhody centralizovaného výpočetního výkonu, popřípadě možnost sdílení aplikací v sítí. Na to jsou vázané sdílené náklady na hardware a software. Poskytuje schopnost obnovy dat při pádu a schopnost vylepšovat či omezovat hostovanou službu v závislosti na poptávce ve firmě. Hybridní Cloud a hybridní IT dodávky - Toto řešení je kombinace poskytovaných služeb od lokálního oddělení s použitím Cloud computingu (privátního i veřejného) a skutečností, že IT oddělení je také poskytovatelem služeb prostřednictvím tradičních in-house metod. Fráze vystihující toto řešení je "hybridní Cloud computing". Toto řešení je rozšířené mezi mnoha firmami. 1.5 Portfolio Cloud computingu pro nasazení s SBS Pro tuto práci z portfolia Cloud computingu využiji tři základní služby[8][11]. Funkce těchto služeb, které pro práci využijí, jsou poštovní komunikace, sdílený pracovní prostor a webový prostor. Produkty cenově i funkčně vyhovující SBS řešení jsou od firmy Microsoft Office 365 programy P a E1 dále od konkurenční firmy Google, Google apps for business. Porovnávané funkce přiblíží následující tabulka, která srovnává výřez funkcionalit s Windows 2011 SBS Standard. Nejsou brány na zřetel rozdíly v rozhraní produktů ani komplikace při instalaci na zařízení.

14 14 Funkce Office 365 plán P Office 365 plán E1 Google apps for bussines Windows SBS Standart Správa Portály pomocí Web rozhranní pomocí Web,napojení na Active directory pomocí Web pro Active directory add-in Vytváření Web stránek Ano Ano Ano Ano Vytváření Web domén Ano Ano Ano Ano Vytváření a práce dokumentů v týmu Ano Ano Ano Ano Úložiště dat Ano Ano Ano Ano Velikost prostoru pro data 10GB + 500Mb za uživatele Eletronická pošta 10GB + 500Mb za uživatele 10GB Napojení na Active directory dle přiřazené kvóty Velikost schránky 25Gb /uživatel 25GB / uživatel 25GB / uživatel dle přiřazené kvóty Plnohodnotná synchronizace pošty, kalendáře, kontaktů, úkolů Podpora většiny mobilních zařízení Sdílení kalendářů v podniku Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano/ určitá omezení. Ano Ano Ano Ano Ano Antivirus Antispam Ano Ano Ano Ano Podpora příloh 25Mb 25Mb 25Mb 25Mb Osobní archiv Ano Ano Ano Ano Sjednocená komunikace Ano / Lync Ano / Lync Ano / Google Talk Ne Cena bez DPH / měsíc 132,- 225,- 100,- 0,- Služby navíc Web Office pro 5 uživatelů zdarma Web Office pro 5 uživatelů zdarma Tabulka 3 Porovnání produktů Clopud computingu 1.6 Produktové řady pro SBS Google docs zdarma a ostatní aplikace V rešerši nejdříve poskytnu celkové informace o portfoliu řešení SBS. Tyto informace sumarizuji do tabulky. V další části se zaměřím na cenové hladiny produktů a dále sepíšu funkce a výhody každého jednotlivého [13],[14],[15],[16],[17]. (viz příloha 1) Celkové náklady na vlastnictví (TCO) TCO - Total cost of ownersip [12] - celkové náklady na vlastnictví je finanční odhad, jehož cílem je pomoci spotřebitelům a podnikovým manažerům určit přímé a nepřímé náklady výrobku nebo systému. Jedná se o koncept vedení účetnictví, který může být použit v plném rozsahu účetnictví nebo i jako ekologická ekonomie, kde zahrnuje i sociální náklady. Analýza TCO zahrnuje celkové, pořizovací a provozní náklady.

15 15 Vzhledem k prodloužení aktuálnosti práce budou všechny uvedené ceny bez DPH. Zároveň se ceny mohou lišit dle podmínek u distributora. TCO = Kvalita + Služby + Doprava + Cena Windows SBS 2011 Essentials Název Druh licencování Cena (v Windows SBS 2011 Essentials FPP OEM 9200 OLP Tabulka 4 Cenové hladiny licencí Windows SBS 2011 Essentials dle distribuce. Tato verze operačního systému je novinkou v softwarovém portfoliu SBS. Vznikla na popud zákazníků, kteří mají zájem využívat základní funkcionality MS a začínají v tomto odvětví. Zkráceně, chtějí co nejmenší prvotní náklady. Tento malý balíček produktů spolupracuje s Cloudovým řešením a zároveň má minimální nároky na znalosti uživatelů. Produkty získané instalací tohoto jsou serverového řešení v lokální síti jsou: Active Directory, DHCP, DNS, sdílení souborů a tiskáren, zálohování jak serveru, tak stanic a vzdálený přístup do systému pomocí webového rozhraní. To vše běží na osvědčeném jádru Windows 2008R2 Standard. Jednotlivé části tedy mají zaručit bezproblémový chod systému. Mezi základní nároky kladené na systém patří obslužnost bez zásahu IT administrátora.

16 16 Obrázek 2 Rozdíly mezi klíčovými vlastnostmi verze Standard a Essentials [17] Mezi klíčové funkcionality systému oproti předchozím verzím patří zjednodušená správa. Ta je přesunuta na Cloudové řešení od firmy Microsoft za pomoci add-in doplňků do administračního rozhraní (SBS Dashboard i remote WEB)jehož cílem je uživatele napojit na Cloudové služby. Řešení tedy sází na jednoduše dostupné Claudové služby a snaží se zákazníkům poskytnout kvalitní lokální služby pro základní chod s minimálními znalostmi. Je tak docíleno přenesení případných starostí na bedra Cloudu. Služby poskytované v Claudu jsou však dále účtovány dle cenových relací Microsoftu nebo třetí strany viz tabulka 3. Shrnu-li výše uvedené nástroje, je získaná funkcionalita za vložené náklady velice výhodná a zaručuje většinu služeb, na které jsou zákazníci ve firemním segmentu zvyklí. Výhodou je menší závislost na lokálním sub-dodavateli informačních technologii. Avšak s omezením možnosti růstu na podporované add-in funkce ze strany Microsoftu.

17 Windows 2008 R2 Foudation Název Druh licencování Cena (v Windows 2008 R2 Foundation FPP neprodejné OEM 6512 OLP neprodejné Tabulka 5 Cenové hladiny licencí Windows 2008 R2 Foundation dle distribuce. Dalším produktem v rodině SBS řešení je verze Foundation, která vznikla dříve než ostatní zde řečené produkty a nese určité známky neaktualnosti, třeba nemožností nasadit na toto řešení addon Windows 2011 Small Bussiness Server Premium (viz kapitola 1.4.5). Důležité jsou vlastnosti, které ho staví na opačný konec vůči nasazení verze Windows 2011 SBS Essentials. Verze systému Foudation klade v začátcích nasazení celého systému větší nároky na subdodavatele IT. Jinak řečeno požaduje po začínající firmě nutnost se spolehnout na outsourcing IT, aby celé řešení nastavil skrze MMC konzole. Náklady na takové řešení budou automaticky vetší, je však důležité si uvědomit, že tento přístup k řešení firmě poskytuje větší variabilitu vzhledem k síťovým funkcím. Obsahuje v základu podobné funkce jako verze essentials neboli Active Directory, DHCP, DNS, sdílení souborů a tiskáren a zálohování serveru. Naproti tomu neobsahuje rozšíření SBS dashboard díky kterému funkce Essentials verze zvládl využívat i člověk bez hlubší znalosti IT. Add-in pluginy, které v návaznosti na dashboard uměly automaticky napojit na Cloudové služby chybí. A v neposlední řadě chybí zde i možnost zálohovat lokální stanice, neboli poskytuje možnost zálohovat pouze sdílené úložiště. Přidává možnosti pro administrátory, připojení k nadřazené doméně, dynamické změny v požadovaných rolích serveru, a podporuje větší úpravy v Active Directory, jako je přidávaní a měnění uživatelských opravnění pořípadě celých objektů. Mezi ně patří dále možnost běžet jako druhý server v doméně, nebo-li být využit třeba pro hostování prostředků programů třetích stran (učetnictví, CRM). Tyto vlastnosti však ocení pouze IT administrátor.

18 Windows SBS 2011 Standard Název Druh Cena (v licencování Windows SBS 2011 Standard + 5 Licencí FPP Licence / zařízení FPP Licencí / zařízení FPP Licencí / zařízení FPP Licence / uživatel FPP Licencí / uživatel FPP Licencí / uživatel FPP Windows SBS 2011 Standard + 5 Licencí OEM Licence / zařízení OEM Licencí / zařízení OEM Licencí / zařízení OEM Licence / uživatel OEM Licencí / uživatel OEM Licencí / uživatel OEM Windows SBS 2011 Standard + 5 Licencí OLP Licence / zařízení OLP Licencí / zařízení OLP Licencí / zařízení OLP Licence / uživatel OLP Licencí / uživatel OLP Licencí / uživatel OLP Tabulka 6 Cenové hladiny licencí Windows SBS 2011 Standard dle distribuce. Tato verze serverového operačního systému poskytuje ověřenou kvalitu verze Small bussines server a poskytuje, dle zkušeností autora, všechny funkce na které uživatelé segmentu small bussines server spoléhají. Drtivá většina uživatelů toto řešení dokáže naplno využít. Jsou zde všechny funkce vyšších verzí, vše je poskytnuto v přijatelné kombinaci ceny a administrace. Zároveň všechny funkce dokáže zpřístupnit i člověk bez úplné znalosti IT. Za normálních okolností takovou správu zvládne třeba vlastník firmy. V tomto řešení je možné spravovat všechny služby serveru podobně jako z MMC konzolí, které jsou každému správci serveru známé z vyšších verzí. Zároveň k nim jsou zde průvodci všech klíčových síťových služeb. Tito průvodci jsou centralizováni do SBS konzole. Není tak třeba znát všechny kroky pro nastavení některých pokročilejších služeb. Průvodce udělá vše za administrátora nebo pokročilého

19 19 uživatele. Nemusí například v konzolích MMC nastavovat uživatele pošty, není třeba v několika lokacích nastavovat společný adresář a zdlouhavě editovat logon skripty. Vše se dá nastavit pomocí průvodce a zároveň je vše připraveno pro správce na jednom místě. Podobně jako u předešlých verzí, jsou zde poskytnuty základní síťové služby, což znamená ověřené části serveru Windows 2008 R2 jako Active Directory, DHCP, DNS, sdílení souborů a tiskáren, zálohování serveru, vzdálený přístup. Zálohování lokálních stanic však zde také nenajdete. Další části mají pro uživatele stejnou funkcionalitu jako Cloudové řešení u verze Essentials, což jsou: Exchange Server 2010 SP1 což je profesionální řešení pro poskytování poštovních služeb pro koncové uživatele. SharePoint Foundation 2010 Portál pro sdílení dokumentů a zároveň webový prostor pro vnitrofiremní komunikaci. Windows Server Update Services 3.0 SP2 (neboli WSUS) což je centralizovaná správa aktualizací klientských počítačů (i serverových) s operačním systémem Windows. Obrázek 3 Vlastnosti verze Standard Citace [17]

20 20 Vzdálený přístup skrze webové rozhraní Remote Web Access poskytuje uživateli možnosti přístupu ke všem dokumentům i při nedostupnosti připojení na firmu skrze šifrovaný tunel, tzv. VPN (Virtual Private Network). Poskytne přístup k funkcím Sharepointu, vzdálený přístup k počítačům na firmě, přístup k poštovní schránce pomocí webu a sdíleným složkám. Poskytuje uživateli komfortní možnost využít plnou funkcionalitu systému. Klíčovou vlastností edice Standard je implementace Exchange serveru, který firemním uživatelům pomůže využít celou škálu možností přístupu k poště a interní komunikaci. Uživatel má možnost, nehledě na platformu, přistupovat nativními správci pošty ke všem částem centralizovaného modulu obsahujícího poštu, kontakty, kalendář a úkoly aniž by musel být odkázán na webové rozhraní. Všechny tyto funkce jsou otestovány ze systémů výše uvedených v kapitole Windows SBS 2011 Premium Add-on Druh Cena (v Název licencování Windows SBS 2011 ADD Premium + 5 Licencí FPP Licence / zařízení FPP Licencí / zařízení FPP Licencí / zařízení FPP Licence / uživatel FPP Licencí / uživatel FPP Licencí / uživatel FPP Windows SBS 2011 ADD Premium + 5 Licencí OEM Licence / zařízení OEM Licencí / zařízení OEM Licencí / zařízení OEM Licence / uživatel OEM Licencí / uživatel OEM Licencí / uživatel OEM Windows SBS 2011 ADD Premium + 5 Licencí OLP Licence / zařízení OLP Licencí / zařízení OLP Licencí / zařízení OLP Licence / uživatel OLP Licencí / uživatel OLP Licencí / uživatel OLP Tabulka 7 Cenové hladiny licencí Windows SBS 2011 Premium Add-on dle distribuce.

21 21 Premium Add-on je posledním stavebním prvkem edice SBS. Doplňuje do dvou výše uvedených verzí Essentials a Standard za rozumné peníze poslední čast funkcí pro serverové platformy od firmy Microsoft. Premium Add-on je pouze nadstavbou, nikoliv samotným produktem jako tomu bylo u předešlé verze Premium add-on pomáhá nasazovat části serverových řešení, která poskytují už více specializované funkce. Tyto pokročilé funkce sice potřebují k administraci IT specialistu, avšak za stále přijatelné finanční ohodnocení. Funkce dodané touto nadstavbou: Další licenci Windows 2008 R2 Standard kterou firma může využít pro nutnost nasazení na virtualizovaný systém Hyper-V díky kterému firma má možnost využít oddělení citlivých dat od původního systému. SQL Server R2 for SBS databázový systém poskytující plnohodnotný základ pro potřeby aplikací třetích stran nebo nasazení vnitrofiremního CRM. 1.7 Cloud computing pro řešení firemních požadavků Nasazení Cloud computingu nese množství základních výhod i nevýhod. Těmi se zabývá první část. Druhá část se pokouší ukázat, jaké řešení má větší možnost využití. Pro zjednodušení je skupina zájemců rozdělena na stávající firmy, které již využívají jiného serverového řešení od firmy Microsoft, a na část firemních zákazníků, kteří teprve chtějí využívat korporátní řešení Výhody a nevýhody externího Cloudu Výhody Obecnou vlastnosti Cloudového řešení, jak už bylo uvedeno v kapitole 1.3.1, je hostování třetí stranou v internetovém prostředí a z toho vychází základní výhody tohoto řešení: Rychlejší přístup k datům z internetu (externí uživatelé - pro notebooky, mobilní zařízení) omezené pouze poskytovanou službou od providera lokálního připojení.

22 22 Velmi vysoká dostupnost systému 99,9% dostupnost systému z pohledu dosažitelnosti systému v jakoukoli dobu a z jakéhokoli místa v ČR. Poskytovatel je vázán podmínkami smlouvy. Za předpokladu, že firma je závislá jen na Cloudové službě, je řešení cenově dostupnější než privátní Cloud (několik virtualizovaných interních serverů). Obrovská pružnost a rozšiřitelnost zdrojů systému umožňuje uživatelům rychle měnit náročnost na dodávanou funkci. Platí se jen za to co firma využívá. Není nutnost táhnout za funkcemi drahou administraci. Up-to-date veškerý software je automaticky aktualizován a uživatel nemusí zasahovat do provozu. Poskytovatel zajistí všechny nutné úpravy. Přístup přes internet - uživatelé se mohou připojit k systému kdekoli na světě a bez jakýchkoli omezení. Pravidelné měsíční náklady. Nevýhody Interní uživatelé mohou přistupovat k datům uloženým ve veřejném cloudu jen s maximální rychlostí internetu který využívají. Vyžaduje připojení k internetu, bez něhož dodávaná funkce nefunguje. Obchodní vazby Závislost na poskytovateli služby Firmy, které používají Cloud ztrácí možnost rozhodnut, který software a kterou verzi chtějí využívat. Čím větším poskytovatelem firmy je dodavatelská strana, tím těžší je komunikace s ní a možnost vyjednát výhodné podmínky. Uživatelé také musí počítat s tím, že poskytovatel může zvýšit ceny svých služeb, nebo v horším případě zkrachovat. V některých případech je přechod na nového poskytovatele výrazně nákladný, zvláště pokud poskytovatel používá vlastní technologii. Obecně špatná pověst tohoto řešení Cloud computing je poměrně nový pojem v oblasti IT a je stále v raném stadiu. Neexistují téměř žádná dlouhodobá a spolehlivá doporučení na využití technologie Cloudu. A samotné používání internetu vyvolává řadu otázek o ochraně osobních údajů.

23 23 Náklady spojené s přechodem využití Cloudu snižuje náklady na rutinní provoz IT a umožňuje firmám investovat více peněz do jiných oblastí rozvoje firmy. Ale to neplatí zcela. Pro některé firmy, které se stěhují do Claudu znamená tento proces přeprogramování softwaru společnosti a změnu postupů ve spolupráci s Cloud-based řešením. Zde narážíme opět na závislost na poskytovateli služeb. Méně funkcí a menší stabilita Cloudová řešení obecně nabízejí méně funkcí než interní řešení. Poskytovatelé internetu garantují rychlosti pouze na území České republiky, nikoliv z ostatních zemí světa. Na základě toho online software může někdy běžet pomaleji nebo ne zcela fungovat jak má, třeba pokud se projeví komplikace s připojením k internetu. Nebo při změnách prováděných na síti poskytovatele služby. Různé právní podmínky poskytovatele a klienta - poskytovatel Cloud computing může podléhat jiným pravomocem než jeho klient. Například, společnost se sídlem v USA musí podléhat právním ustanovením v souladu s PATRIOT Acte, které mohou odstranit práva a povinnost chránit osobní údaje klienta uložené do Cloudu Výhody a nevýhody lokálního Cloudu Výhody Časová efektivnost pro přístup k datům z lokální sítě (interní uživatelé). Interní uživatelé mohou přistupovat k datům uloženým na interním serveru s maximální rychlostí lokální sítě (vyšší výkon). Nevyžaduje připojení k internetu - data jsou k dispozici na místě firmy, připojení k internetu je pouze pro výměnu dat (například y, nebo externí pracovníci). Podobné řešení jako ve veřejném Cloudu je možné sestavit na vnitřním serveru obecně s nižšími náklady a mírně nižší úrovní dostupnosti. Data jsou uložena v síti klienta a proto jsou lépe chráněna proti krádeži třetí stranou. Zvláště pak vnějším napadením. Stejné služby mohou být poskytovány s více funkcemi. Stejné právní podmínky pro data i pro klienta (viz 1.5.1). Nižší měsíční náklady v porovnání s pronájmem veřejných Cloudových služeb.

24 24 Není závislost na poskytovateli a při krátkodobých finančních problémech nedojde k ohrožení funkčnosti firmy. Osvědčená technologie Na rozdíl od Cloud služeb je toto řešení už otestované a firma má možnost získat zpětnou vazbu od stávajících zákazníků. Umožňuje použití staršího softwaru, ne jen pouze "Cloud-ready". Nevýhody Vysoká jednorázová investice do nákupu hardware a software. Provozní náklady zahrnují spotřebu energie a IT služeb interního serveru, tyto náklady se mohou časem zdražovat. Menší flexibilitu v ohledu výkonu řešení. V případě náhlého snížení požadavků na služby a počet uživatelů se nemění provozní náklady interního serveru. Závislost na vlastní technologii Nižší dostupnosti aktualizací softwaru Aktualizace je spojena s vyššími náklady. Neboli systém Cloudu bude za tarifní podmínky stále nabízet aktuální verzi, zatímco řešení v lokální firmě se musí pořídit novější aplikace. Omezená velikost datového uložiště u Cloudových služeb Řešení firem s stávající vybudovanou IT infrastrukturou Tato skupina zákaznického segmentu SBS využívá centralizovanou správu systémů v lokální síti a je proto vázána na určité stávající systémy a aplikace. S využitím znalosti z praktického nasazení je zde potřeba brát ohled na jinou IT infrastrukturu či pouhou implementaci nového řešení. Webové stránky pro veřejnost už bývají využívány ve veřejném Cloudu. Poštovní komunikace mohla by být přesunuta do veřejného Cloudu nebo zůstat na vnitřním serveru. Zvolené řešení bude záviset na ceně, rozsahu požadovaných služeb, včetně poměru interních a externích zařízení. Ne vždy firma potřebuje nejdražší řešení s nejvyšší dostupností.

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě Jan Pilař, MVP Obsah Nějak bylo Nějak bude 2 Jan Pilař, MVP NĚJAK BYLO 3 SBS 2011 Standard WSUS Další App Foundation Ochrana identit Zálohování

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Windows Server 2012 Licenční změny

Windows Server 2012 Licenční změny 2012 Licenční změny Současné edice u 2008 R2 Datacenter Obsahuje Všechny funkce Neomezená virtualizace Per processor licence Max 64 CPU 2TB RAM Licencování: procesor + CAL Vysoká úroveň virtualizace 2008

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison)

Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison) Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison) Kerio Connect vs. Microsoft Exchange Studie Vydáno: 02/2011 Connect. Communicate. Collaborate. Securely. www.kerio.cz

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Licencování OEM. Petr Janovský

Licencování OEM. Petr Janovský Licencování OEM Petr Janovský 1 Licencování OEM správné dodání OEM software licenční podmínky a doklady pro audit MSLT smlouva OEM + Software Assurance Windows 7 upgrade Refurbisher Program 2 Original

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Březen 2015. Registrační číslo

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský SPLA Hostingový model prodeje Petr Janovský 1 Service Provider License Agreement přehled programu co/ kdo je poskytovatel služeb (Service Provider)? software jako služba co je SPLA (rozdíl oproti klasickému

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 2017-2018) Současný stav (k 1.9.2017) 1. Počty a stavy počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 speciální PC třídy (počítačové učebny) 2 učebny s PC a dataprojektorem 22 učebny vybavené dokumentovou

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Společnost AVE CZ nepoužívá nejmodernější technologie nejen ve svém oboru odpadového hospodářství, nýbrž i ve své IT infrastruktuře.

Více

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Licencování a Ceny Všechny Edice Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Datacenter 2012 Essentials 2012 Foundation Vysoká úroveň Virtualizace Nízká úroveň nebo Bez Virtualizace První server s připojením

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Obsah Q1. Co je nového v systému Windows Server 2012?... 3 Q2. Jaký je rozdíl mezi edicemi Windows Server 2012 Standard a Windows Server 2012

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

izákladna chytré řešení pro instalaci, monitoring, synchronizaci a backup/restore SW dotykových zařízení

izákladna chytré řešení pro instalaci, monitoring, synchronizaci a backup/restore SW dotykových zařízení izákladna chytré řešení pro instalaci, monitoring, synchronizaci a backup/restore SW dotykových zařízení Radek Švehla Manažer obchodního oddělení Oddělení Obchod a projektová podpora BOXED s.r.o. rsvehla@boxed.cz

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

On-Premis Cloud rok. Cloud rok 2. On-Premis rok 6. Cloud rok 3. Cloud rok 5. Cloud rok 4. Cloud rok 6

On-Premis Cloud rok. Cloud rok 2. On-Premis rok 6. Cloud rok 3. Cloud rok 5. Cloud rok 4. Cloud rok 6 On-Premis Cloud rok rok 1 1 Cloud rok 2 Cloud rok 3 Cloud rok 4 Cloud rok 5 On-Premis rok 6 Cloud rok 6 1. Rostoucí potřeby na komunikaci a spolupráci ve firmě Pracovat odkudkoli (82 % firem má mobilní

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR Příloha č. k čj.: /0/0-0 Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR. Obsah. Obsah.... Předmět veřejné zakázky.... Požadavky na nový HW..... Komoditní x Servery

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM MARCELA KUCBELOVÁ, JARKA TRNKOVÁ, MIRO ROGUĽA License Specialist Malčánek Zdeněk Partner Account Manager Account Manager Ždárská Marie Plechata Otto License Specialist

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Nástroj pro moderní dobu Rychlost Flexibilita Komplexita Rychlé nastavení Rychlejší řešení problémů Inovace každý den Podpora současných nástrojů Vlastní řešení

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Možnosti zabezpečení mobilní komunikace Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Agenda Mobilní firemní komunikace Nasazení mobilní firemní komunikace ve firmě Zabezpečení mobilní firemní

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy Advokátní kancelář Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek Vypracoval: Ivo Raisigl V Brně, 3.12.2012 Obsah 1 Schéma provozovny... 3 2 Podlaha...

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Řešení Technologických center

Řešení Technologických center Řešení Technologických center v podání společnosti Rostislav Babar arík Obchodní ředitel pro oblast samosprávy Výzva zadání,, rozpočet, požadavky Návrh konceptu technické řešení Návrh konceptu finanční

Více

Lepší efektivita IT & produktivita

Lepší efektivita IT & produktivita Ochraňte vaše podnikání Lepší efektivita IT & produktivita Buďte připraveni pro cloud Just in Time & Just Enough Administration Windows Defender for malware protection Trusted/Secure boot Shielded Virtual

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2017. Obsah: 1.

Více

Windows 2008 R2 - úvod. Lumír Návrat

Windows 2008 R2 - úvod. Lumír Návrat Windows 2008 R2 - úvod Lumír Návrat Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10

Více

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA Windows Server 2012 Novinky Petr Špetlík Cloud & Server PTA TOP Hotel Praha Více než virtualizace Síla mnoha serverů, jednoduchost jednoho Každá aplikace, Jakýkoliv Cloud 7. 8. 3. 2012 2 Moderní Pracovní

Více

BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU. Martin Macek,

BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU. Martin Macek, BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU Martin Macek, mmacek@netlancers.cz O nás KDO? CO? JAK? Společnost zaměřená na bezpečnost počítačových sítí Certifikovaní odborníci Společnost založena roku 2009 Jsme LIR, vlastníme

Více

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně.

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně. Případová studie Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika Odvětví: Energetika, virtuální operátor Profil zákazníka:

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011!

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Unikátní pokročilé funkce nyní za cenu low-endu NetApp FAS2020 Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Velmi jednoduchá a efektivní správa celého

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz

Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz Michal Verner, DAQUAS michal.verner@daquas.cz Obsah Kdo, co a kde je Azure IaaS vs PaaS vs SaaS Infrastructure as a service Platform as a service Kolik to stojí Kudy do Azure Druhá polovina září (16. 17.

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

ICZ - Sekce Bezpečnost

ICZ - Sekce Bezpečnost ICZ - Sekce Bezpečnost Petr Řehoř, ICZ a.s. 31. října 2013 1 Agenda Sekce Bezpečnost Důvěryhodná výpočetní základna bezpečnost sítí Microsoft Windows ICZ Protect Boot ochrana dat při ztrátě nebo odcizení

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více