KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM"

Transkript

1 CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ: KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK INTEL vpro NAMÍSTO SAMOSTATNÉHO NOTEBOOKU A TABLETU PŘINÁŠÍ ÚSPORY KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM TABLET A NOTEBOOK V JEDINÉM ZAŘÍZENÍ VE SROVNÁNÍ SE SAMOSTATNÝM TABLETEM A NOTEBOOKEM JE TOTO ŘEŠENÍ PRO ORGANIZACE MÉNĚ NÁKLADNÉ* Kč ÚSPORA NA UŽIVATELE BĚHEM TŘÍ LET VE SROVNÁNÍ S ŘEŠENÍM VYUŽÍVAJÍCÍM NOTEBOOK A APPLE IPAD NEBO Kč ÚSPORA NA UŽIVATELE BĚHEM TŘÍ LET VE SROVNÁNÍ S ŘEŠENÍM VYUŽÍVAJÍCÍM NOTEBOOK A TABLET S ANDROIDEM TM VÝHODY KONVERTIBILNÍCH ULTRABOOKŮ JE TO TABLET A JE TO NOTEBOOK MOŽNOSTI SPRÁVY Správa jednoho zařízení vpro na uživatele namísto dvou ZABEZPEČENÍ Hardwarová podpora zabezpečení díky technologii Intel vpro v obou režimech SOFTWARE Jedna sada softwaru na uživatele FLEXIBILITA Výhody dvou zařízení v jednom *Odhadované úspory během tří let při využití konvertibilního Ultrabooku Lenovo ThinkPad Helix ve srovnání s notebookem Lenovo ThinkPad T430 v kombinaci buď s ipadem s Retina displejem, nebo tabletem Samsung Galaxy TM Note ČERVENEC 2013 Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Technologies 1 BÍLÁ KNIHA SPOLEČNOSTI PRINCIPLED TECHNOLOGIES Bílá kniha společnosti Principled vypracováno pro společnost Intel

2 SHRNUTÍ Konvertibilní Ultrabook vpro kombinující v jediném zařízení tablet a notebook může být tím nejlepším a současně nejméně nákladným řešením pro organizace, jejichž zaměstnanci pro svou práci potřebují jak tablet, tak notebook. Tato nová kategorie všestranných notebooků nabízí vlastnosti typické pro zařízení Ultrabook: elegantní design, nízkou hmotnost, vysoký výkon a dlouhou výdrž baterie, možnosti správy, které nabízejí procesory Intel Core vpro určené pro podnikové prostředí, a navíc schopnost tohoto zařízení proměnit se - rozevřením, zasunutím, složením, otočením nebo oddělením - na tablet. Provedli jsme analýzu nákladů a obchodní hodnoty v průběhu tří let, a to pro organizaci, která každému zaměstnanci pořídí dvě zařízení - notebook a k němu buď ipad, nebo tablet se systémem Android. Správu, zabezpečení a podporu pro obě tato zařízení si organizace zajišťuje sama. Naše analýza ukázala, že konvertibilní Ultrabook vpro představuje pro takovouto organizaci méně nákladnou a bezpečnější alternativu, která je pro uživatele vhodnější rovněž jako tablet (viz tabulka 1). Úspory, které organizacím přináší používání jednoho zařízení namísto dvou Vhodnější pro používání i jako tablet Pokud organizace nahradí dvě plánovaná zařízení, tedy notebook s cenou do Kč plus ipad nebo tablet s Androidem určený pro běžné uživatele, konvertibilním Ultrabookem vpro, dosáhne úspor v těchto klíčových oblastech: Náklady na hardware a jeho plánovanou podporu mohou být pro jedno zařízení ve srovnání se dvěma nižší. Oddělení IT musí zajistit správu a zabezpečení pouze jednoho zařízení namísto dvou. Procesor Intel vpro nabízí široké možnosti správy a zabezpečení, což ve srovnání s hůře vybaveným notebookem přináší další úspory. Není nutný nákup softwaru pro samostatný tablet. Životnost notebooků ve srovnání s tablety je delší. Ušetří se tak náklady na pořízení nových tabletů. Organizace také ušetří náklady na pořízení příslušenství a periferií k tabletům. (Poznámka: Tyto náklady nebyly do analýzy celkových nákladů na vlastnictví zahrnuty.) Konvertibilní Ultrabook vpro přináší zaměstnancům přednosti dvou zařízení v jednom. V jednom režimu je to Ultrabook klasické sklapovací konstrukce s dokovací klávesnicí a dotykovou obrazovkou. Různé modely pak lze v tablet proměnit buď odpojením, kdy se tablet zcela oddělí od dokovací klávesnice, složením, kdy klávesnice zůstává připojená, ale je zasunutá nebo přetočená pod obrazovkou, nebo oběma způsoby. Ve srovnání s tablety pro běžné uživatele jsou konvertibilní Ultrabooky vpro pro zaměstnance vhodnější také jako tablet. Stejně jako běžné tablety jsou tato zařízení vhodná pro konzumaci obsahu (přehrávání videí, prohlížení Internetu), jsou však vhodná také pro použití v podnikovém prostředí při produktivní práci. Konvertibilní zařízení jsou při použití jako tablet ve srovnání s běžnými tablety vhodnější především pro uživatele, kteří pracují s aplikacemi Microsoft Office nebo jinými programy na platformě Windows. Tabulka 1: Výhody konvertibilních Ultrabooků vpro. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 2

3 Koncept, ve kterém zaměstnanci používají při práci vlastní zařízení, sice přenáší náklady ze zaměstnavatele na zaměstnance, ale jinak zůstávají možnosti úspor stejné. Pokud namísto notebooků a tabletů, které si pořídí samotní zaměstnanci, využije organizace konvertibilní Ultrabooky vpro, dosáhne úspor, protože bude muset zajistit správu, zabezpečení, podporu a software pouze pro jedno zařízení namísto dvou. Graf 2 přináší shrnutí výsledků naší analýzy nákladů, ve které jsme ohodnotili zařízení ThinkPad Helix od společnosti Lenovo, což je jeden z nejnovějších konvertibilních Ultrabooků vpro. Tento Ultrabook lze proměnit v tablet jak složením, kdy se dotyková obrazovka přetočí nad dokovací klávesnicí, tak oddělením, kdy se obrazovka od klávesnice zcela odpojí. Srovnali jsme náklady během tříletého období, jež vzniknou organizaci, která se při nákupu rozhoduje mezi těmito variantami: notebook plus ipad, notebook plus tablet s Androidem, anebo konvertibilní Ultrabook vpro. Více informací naleznete v části Analýza nákladů. Graf 2: Náklady na tři analyzovaná řešení v období tří let. Výsledky ukázaly, že při nákupu, správě, zabezpečení a podpoře konvertibilních Ultrabooků vpro lze ve srovnání se dvěma samostatnými zařízeními dosáhnout následujících úspor: ipad a notebook. Odhadujeme, že během tříletého období by úspora dosažená díky konvertibilním Ultrabookům vpro mohla činit Kč na jednoho zaměstnance. Toto číslo v sobě zahrnuje tříleté náklady na hardware a jeho podporu, software pro úpravu a prohlížení dokumentů a tabulek Microsoft Office na každém zařízení, náklady na správu softwaru a náklady oddělení IT související s nasazením, správou a zabezpečením těchto zařízení. Tablet s Androidem a notebook. Ve stejných kategoriích nákladů by úspora dosažená díky konvertibilním Ultrabookům vpro během tříletého období v tomto případě mohla činit Kč. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 3

4 Úspory jsme odhadovali pro tříleté období. Srovnávali jsme přitom vlastnosti a náklady konkrétních modelů hardwaru: srovnáván tak byl konvertibilní Ultrabook Lenovo ThinkPad Helix s notebookem Lenovo ThinkPad T430 v kombinaci buď s ipadem vybaveným Retina displejem, nebo s tabletem Samsung Galaxy Note s úhlopříčkou 10,1 palců. Více informací naleznete v části Analýza nákladů. Tabulka 3 shrnuje hlavní faktory, díky kterým lze při využití konvertibilních Ultrabooků vpro dosáhnout úspor. Organizace svým zaměstnancům zakoupí notebook s cenou pod Kč a tablet pro běžné uživatele. Organizace musí koupit dvě zařízení a platit za jejich plánovanou podporu. Oddělení IT musí zajistit správu obou zařízení. Navíc pro tablet musí nasadit nástroje pro správu mobilních zařízení. Náklady na správu a zabezpečení notebooků nenabízejících funkce pro správu a zabezpečení, které jsou vestavěné v procesorech vpro, jsou vyšší. Aby mohli uživatelé prohlížet a upravovat soubory Microsoft Office a vykonávat další pracovní úkony, je třeba duplikovat software pro notebook a pro tablet. Tablety určené pro běžné uživatele je třeba nahradit novými častěji než notebooky. V našem modelu tříletého období jsou připočteny náklady na pořízení nového tabletu po dvou letech. Tabulka 3: Hlavní faktory přinášející úspory. Organizace zakoupí konvertibilní zařízení, které může fungovat jako notebook i jako tablet. Pro srovnávané modely byly náklady na hardware (včetně pořízení nového) a na jeho podporu u konvertibilních Ultrabooků ve srovnání s náklady na notebooky plus tablety nižší. Nejvíce nákladů organizace ušetří díky skutečnosti, že konvertibilní Ultrabook vpro lze provozovat také jako tablet, díky čemuž není nutné zajistit nasazení, správu, zabezpečení a podporu samostatného tabletu pro každého zaměstnance. Procesory Intel vpro usnadňují správu a zabezpečení, díky čemuž šetří práci a náklady oddělení IT a pomáhají organizacím zabezpečit zařízení proti bezpečnostním hrozbám. Odolná konstrukce a pevné panty by měly zaručit nízké náklady na opravy. Dochází k úspoře za software pro tablet. Dochází k úspoře za pořízení nového tabletu. Další kategorii úspor, kterou jsme však do analýzy nezahrnuli, představuje příslušenství, jako jsou dokovací stanice a pouzdra či brašny. Je pravděpodobné, že za nákup těchto položek by organizace v případě dvou různých zařízení zaplatila více než v případě jediného konvertibilního zařízení. Úspory, i když zaměstnanci používají svá vlastní zařízení Naše hypotetická organizace, kterou jsme namodelovali pro analýzu celkových nákladů na vlastnictví, plánuje svým zaměstnancům pořídit jak notebook, tak tablet. Mnohé úspory, které přináší konvertibilní Ultrabook vpro, však zůstávají také v případě, že organizace svým zaměstnancům pořídí pouze notebook a umožní jim koupit si a používat při práci a pro osobní účely svůj vlastní tablet. Pokud zaměstnanci používají svá vlastní zařízení, ušetří organizace náklady na hardware a jeho podporu. Stále však nese ostatní náklady, které jsou popsány v tabulce 3. Musí totiž zajistit správu a zabezpečení všech zařízení, která mají přístup k ům a dalším souborům na síti, přestože je sama nepořídila. Znamená to tedy, že organizace stále musí hradit náklady související s IT správou dvou zařízení: notebooků a soukromých tabletů zaměstnanců. Navíc aby zaměstnanci dosáhli se svými tablety požadované produktivity, může Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 4

5 být nutné zřídit pro ně help desk zajišťující podporu. Náklady na nasazení soukromých tabletů zaměstnanců zahrnují příslušný software a bezpečnostní řešení. Těmto nákladům se lze vyhnout, pokud organizace namísto notebooků pořídí konvertibilní Ultrabooky vpro, které pak budou zaměstnanci používat při práci také jako tablet namísto svých vlastních tabletů. Graf 4 uvádí úspory nákladů, kterých organizace dosáhne v oblasti nasazení softwaru, správy, zabezpečení a podpory IT, pokud využívá koncept, kdy zaměstnanci při práci používají svá vlastní zařízení. Vynechány byly náklady na hardware a jeho podporu, ostatní náklady jsou stejné jako v předchozím grafu. Graf 4: Náklady na tři analyzovaná řešení během tříletého období bez nákladů na hardware a jeho podporu. Vhodnější pro zaměstnance Konvertibilní Ultrabook vpro je pro zaměstnance z uživatelského hlediska vhodnější, protože umožňuje práci s plnohodnotnými aplikacemi Microsoft Office a dalšími aplikacemi pro Windows, které tablety ipad a tablety s Androidem nativně nepodporují. Díky vlastnostem, jaké nabízí například zařízení Lenovo ThinkPad Helix s procesorem Intel Core vpro třetí generace, 4 GB až 8 GB paměti a rozšiřitelným SSD diskem, splňují konvertibilní Ultrabooky vpro požadavky podnikových aplikací jak v režimu Ultrabook, tak i jako tablet. Pro uživatele by měl tablet se systémem Windows 8 být ve srovnání s ipadem nebo tabletem s Androidem při každodenním používání daleko vhodnější, například i díky vyspělejším funkcím internetového prohlížeče. Tabulka 5 uvádí srovnání, jak jsou obě řešení vhodná pro uživatele vhodná kombinace dvou samostatných zařízení a jediné konvertibilní zařízení Ultrabook vpro. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 5

6 Notebook a tablet pro běžné uživatele. Dvě zařízení, dva operační systémy a software pro zajištění vzájemné kompatibility. Na notebooku a na tabletu běží rozdílný lokálně instalovaný software. Plnohodnotné lokálně instalované verze Microsoft Office běží pouze na notebooku, zatímco software pro práci s dokumenty Office pro tablety nenabízí veškeré funkce. 1 Tablety nedosahují v typických podnikových aplikacích stejného výkonu jako notebooky. 2 Uživatelé musejí řešit správu aplikací na dvou zařízeních. 3 Uživatelé vytvářející a upravující obsah na dvou zařízeních musejí spravovat své pracovní a soukromé soubory na obou těchto zařízeních. 4 Dvě zařízení a jejich různé kabely, příslušenství a periferie znamenají vyšší hmotnost při přenášení. Tabulka 5: Srovnání, jak jsou obě řešení vhodná pro uživatele. Konvertibilní Ultrabook vpro, který může fungovat jako notebook i jako tablet Výhody zařízení typu vše v jednom s jedním operačním systémem a jednou sadou podnikových aplikací. Při jakémkoli typu použití vždy běží systém Windows 8. Při jakémkoli typu použití vždy běží plnohodnotné lokálně instalované verze Microsoft Office. Ať už se používá jako Ultrabook, nebo jako tablet, nabízí uživatelům v typických aplikacích dostatečný výkon. VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ: KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK VPRO Výhody této nové kategorie notebooků navržených pro nasazení v podnikových aplikacích a zajištění bezpečnosti V posledních měsících byla na trh uvedena řada konvertibilních Ultrabooků, které přinášejí výhody hybridní kombinace notebooku a tabletu, avšak nenabízejí možnosti správy a zabezpečení, jaké mnoho organizací vyžaduje. Ultrabook vpro se od nich odlišují tím, že technologie vpro nabízí možnosti správy a zabezpečení určené pro podnikové prostředí, a také svou odolností. Proto jsou tak vhodné právě pro použití v podnicích. Tabulka 6 shrnuje vlastnosti Ultrabooku Lenovo ThinkPad Helix, jednoho ze zástupců konvertibilních Ultrabooků vpro. Lenovo ThinkPad Helix V obou režimech jsou k dispozici tytéž aplikace. V obou režimech jsou k dispozici tytéž soubory. Nižší hmotnost a méně příslušenství, kabelů a periferií při přenášení. Konvertibilní zařízení Notebook s klávesnicí a touchpadem Lze ho proměnit - rozevřením, zasunutím, složením, otočením nebo oddělením - v snadno přenosný tablet s Windows 8 umožňující ovládání dotykem a u některých modelů digitálním perem. Režim stojan a další režimy, které nabízejí některé modely, dále rozšiřují možnosti použití. V režim Tablet plus, který Lenovo ThinkPad Helix nabízí, se tablet složí nad klávesnicí. Využívá se tak baterie jak v tabletu, tak v klávesnici, díky čemuž je zachován výkon a dlouhá výdrž. Jedná se o skutečné konvertibilní zařízení, ne o tablet v rozevíracím pouzdře. S klávesnicí se spojuje fyzicky a napevno, ne pomocí Bluetooth. Je vybaveno panty a konektory, které zaručí dlouhou životnost. Nabízí funkce okamžitého zapnutí a trvalého připojení, které jsou oblíbené u tabletů. 1 Viz zpráva, která popisuje, jak je pro práci se sadou Office 365 vhodnější tablet s procesorem Intel Core ve srovnání s tablety Apple ipad nebo tablety s Androidem. 2 Ibid. 3 Cloudové služby sice pomáhají uživatelům soubory synchronizovat, nicméně běžně zůstávají soubory na zařízení, na kterém byly vytvořeny. Jediné konvertibilní zařízení dokáže významně usnadnit správu souborů, tedy obsahu, který zaměstnanci vytvářejí, sdílejí a upravují. 4 Cloudové služby sice pomáhají uživatelům soubory synchronizovat, nicméně běžně soubory zůstávají na zařízení, na kterém byly vytvořeny. Jediné konvertibilní zařízení dokáže významně usnadnit správu souborů, tedy obsahu, který zaměstnanci vytvářejí, sdílejí a upravují. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 6

7 vpro Ultrabook Tabulka 6: Výhody konvertibilních Ultrabooků vpro, zde konkrétně Ultrabook Lenovo ThinkPad Helix. Výhody procesorů Intel Core vpro třetí generace ANALYZA NÁKLADŮ Procesory Intel Core vpro třetí generace přinášejí vylepšené možnosti zabezpečení, které jsou zabudované v samotném čipu a spolupracují s aplikacemi pro zabezpečení a správu, a umožňují tak správcům IT vzdáleně kontrolovat zařízení, tedy diagnostikovat problémy, aplikovat bezpečnostní aktualizace, opravit problémy se softwarem nebo vymazat obsah zařízení v případě jeho ztráty nebo odcizení. Technologie Intel vpro nabízí podporu pro ochranu identity a dat, vylepšené zajištění shody, správu rizik, hardwarovou virtualizaci, bezpečné využívání cloudových řešení či vzdálenou obnovu a opravu systému. Technologie Intel Identity Protection umožňuje dvoufaktorovou autorizaci, která pomáhá zabránit neautorizovanému přístupu k zařízením a síti. Díky vyšší efektivitě jsou tak náklady na správu IT nižší. 5 Spočítali jsme náklady, které vzniknou během tříletého období hypotetické organizaci nebo škole vybírající pro své zaměstnance nejlepší kombinaci notebooku a tabletu. Tito uživatelé potřebují jak přenositelnost a možnosti vícedotykového ovládání, které nabízí tablet, tak pracovní produktivitu, kterou zajistí notebook. Organizace tedy zvažuje možnost pořídit pro každého zaměstnance notebook v kombinaci buď s ipadem, nebo tabletem s Androidem. Naše analýza ukázala, že konvertibilní Ultrabook vpro představuje pro zaměstnance lepší volbu, která je současně méně nákladná a bezpečnější pro danou organizaci. Srovnali jsme tři alternativy: Konvertibilní Ultrabook vpro Lenovo ThinkPad Helix Možnosti správy a zabezpečení určené pro podnikové prostředí, které technologie Intel vpro nabízí, umožňují správcům IT zařízení lépe kontrolovat. Výkon, který poskytují Ultrabooky s vlastnostmi, jaké nabízí například zařízení Lenovo ThinkPad Helix s procesorem Intel Core i5 a i7 třetí generace, 4 GB až 8 GB paměti a až 256 GB msata SSD diskem. Tenký, elegantní a lehký design. Dlouhá výdrž baterií. Například propagační materiály k Ultrabooku Lenovo ThinkPad Helix uvádějí více než deset hodin provozu na baterie. Jedna baterie se přitom nachází v samotném tabletu, druhá pak v těle klávesnice. Možnost spouštět aplikace Microsoft Office a další programy pro Windows zvyšuje produktivitu uživatelů. Odolnost nutná pro nasazení v podnikovém prostředí. Tablet Apple ipad plus notebook Tablet s Androidem plus notebook Při volbě konkrétních modelů pro srovnání nákladů jsme brali v potaz jejich dostupnost. Tou dobou byl na trh uveden Ultrabook Lenovo ThinkPad Helix. 6 Pro srovnání jsme tedy zvolili následující modely, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze A: 5 Více informací naleznete na 6 Předpokládáme, že u těchto nových formátů dojde k poklesu ceny v souladu s modely pro stanovování cen osobních počítačů, díky čemuž srovnání vyzní pro tato zařízení ještě příznivěji. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 7

8 Konvertibilní Ultrabook vpro. Lenovo ThinkPad Helix s procesorem Intel Core i5 s technologií vpro a systémem Microsoft Windows 8 Pro. Tablet Apple ipad. Apple ipad s Retina displejem, úložištěm 32 GB a Wi-Fi. Tablet s Androidem. Samsung Galaxy Note 10.1 s úložištěm 32 GB a Wi-Fi. Předpoklady Notebook nesplňující parametry kategorie Ultrabook. Tablet ipad a tablet s Androidem jsme spárovali s notebookem Lenovo ThinkPad T430 s procesorem Intel Core i5 a systémem Microsoft Windows 8 Pro. Jde o notebook střední třídy, který je na stránkách společnosti Lenovo k dostání v základní konfiguraci za méně než Kč. Naše hlavní předpoklady pro provedení analýzy: Každý uživatel potřebuje notebook a tablet, a to buď jako dvě samostatná zařízení, nebo jako jediné konvertibilní zařízení Ultrabook vpro. Do páru k tabletu pak organizace zvolí základní model notebooku předního výrobce počítačů určených pro nasazení v podnicích v konfiguraci se systémem Windows 8 Pro. Plánovaná podpora a jí odpovídající životní cyklus notebooků je obvykle tři až pět let. Pro notebooky a Ultrabooky předpokládáme tříletý životní cyklus. Delší životní cyklus snižuje náklady oddělení IT spojené s nákupem, nastavením a nasazením zařízení. Životní cyklus tabletů je ve srovnání s notebooky obvykle kratší. Plán podpory AppleCare Plus je na období dvou let. To odpovídá naší představě obvyklého životního cyklu firemních tabletů. V našem modelu předpokládáme pořízení nového tabletu po dvou letech. Na počátku analyzovaného tříletého období je tedy zakoupen tablet, který je na konci druhého roku nahrazen novým tabletem za stejnou cenu. Protože však jeho životnost o rok přesahuje náš tříletý model, započítáváme pouze polovinu jeho ceny. Předpokládáme, že každé zařízení musí umožňovat uživatelům nějakým způsobem prohlížet a upravovat dokumenty Microsoft Office a nabízet další potřebný software. Náklady na software zahrnují měsíční předplatné sady Microsoft Office 365 pro střední firmy za cenu 300 Kč za měsíc na jednoho uživatele, celkem tedy za tři roky Kč v případě řešení notebook plus ipad. Toto předplatné zahrnuje lokální instalaci sady Office 2013 na notebooku a umožňuje používat webové aplikace Microsoft Office na ipadu. Řešení využívající Ultrabook nevyžaduje používání webových aplikací Microsoft Office, proto pro něj počítáme náklady na licenci k sadě Microsoft Office 2013 Professional za 7 999,80 Kč. Se sadou Microsoft Office 2013 Professional počítáme i v řešení notebook plus Android, protože ten webové aplikace Microsoft Office nepodporuje. Zde tedy dále započítáváme náklady na Quickoffice Pro HD ve výši 399,80 Kč. Tato aplikace pro tablety s Androidem umožňuje prohlížení a úpravu souborů Word, Excel a PowerPoint. Organizace má maximálně 300 uživatelů. Tento počet jsme stanovili jako základ pro výběr verze předplatného Microsoft Office 365, zde tedy předplatné Midsize Business (pro střední firmy). Oddělení IT v současnosti pro správu a zabezpečení notebooků se systémem Windows využívají osvědčené postupy a správce Microsoft System Center Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 8

9 Configuration Manager (SCCM) 2012 SP1. Stejné nástroje budou použity pro správu notebooků a Ultrabooků i v této analýze. Každý uživatel má zvlášť licencovanou sadu Microsoft Enterprise Client Access License (CAL) Suite. Tato sada umožňuje uživatelům připojovat se v rámci organizace k serverům Windows a Microsoft Exchange a zahrnuje podporu SCCM 2012 SP1 bez dalších nákladů. Oddělení IT zajistí správu ipadů a tabletů s Androidem pomocí nejrozšířenějších nástrojů pro správu mobilních zařízení, jako je AirWatch, který stojí 80 Kč na jedno zařízení na měsíc. V naší analýze vypočítáváme tříleté náklady na hardware a jeho podporu, na software pro prohlížení a úpravu dokumentů a tabulek Microsoft Office na každém zařízení, dále náklady na správu softwaru a náklady IT oddělení související s nasazením, správou a zabezpečením těchto zařízení. V případě ipadů a tabletů se systémem Android jsme zvolili 32GB úložiště s tím, že uživatelé nebudou ukládat velké množství podnikových souborů přímo na zařízení, ale využijí služby ke sdílení souborů, jako je SharePoint, které umožňují také přístup z notebooku. Poznámka: Notebook Lenovo ThinkPad T430, který je součástí řešení s ipadem a tabletem s Androidem, lze pořídit také v konfiguraci s procesorem Intel Core vpro. Tento procesor jsme do konfigurace notebooku nezahrnuli, abychom zdůraznili přednosti technologie vpro, které nabízejí zařízení Ultrabook. Analýza počítá s Windows 8 Pro jak v řešení s využitím konvertibilního Ultrabooku vpro, tak při využití notebooku ve dvojici buď s ipadem, nebo tabletem s Androidem. Tabulka 7 uvádí náklady na jednotlivá řešení a úspory, které přináší využití konvertibilního Ultrabooku ve srovnání se zbývajícími dvěma možnostmi. Náklady během období tří let Konvertibilní Ultrabook vpro (Lenovo ThinkPad Helix) Tabulka 7: Náklady během tříletého období na tři analyzovaná řešení. Apple ipad plus notebook Lenovo ThinkPad T430 Tablet s Androidem plus notebook Lenovo ThinkPad T430 Hardware a jeho podpora ,40 Kč Kč ,60 Kč Software (Office 365 nebo Office 2013 a software pro správu) 7 999, Kč ,60 Kč Nasazení Kč Kč Kč Správa a zabezpečení Kč ,20 Kč ,20 Kč Podpora IT 3 154,40 Kč 6 446,80 Kč 7 964,80 Kč Celkem (zaokrouhleno) Kč Kč Kč Úspora díky konvertibilnímu Ultrabooku vpro Kč Kč Úspora díky konvertibilnímu Ultrabooku vpro (v %) 28,1 % 29,9 % Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 9

10 ZÁVĚR Vyšší produktivita uživatelů, potenciál pro snížení nákladů na mobilní připojení a zamezení vzniku nákladů díky prevenci bezpečnostních hrozeb mohou dále tento rozdíl zvýšit. Tyto aspekty jsou popsány níže. Podrobněji jsou náklady popsány v příloze A. Odhadli jsme náklady, které organizaci vzniknou při nasazení, správě a zabezpečení konvertibilních Ultrabooků vybavených procesory Intel Core s technologií vpro ve srovnání s notebookem v kombinaci buď s ipadem, nebo tabletem s Androidem. Na první pohled by se dvojice notebooku s cenou pod Kč a levného tabletu mohla zdát cenově výhodnější než konvertibilní Ultrabook. V závislosti na zvolených modelech může být při srovnání pouze nákladů na hardware tento předpoklad správný, protože konvertibilní Ultrabooky vpro jsou obvykle dražší než notebooky, které nenabízejí vlastnosti technologie vpro, msata SSD disky a další funkce. Avšak kombinace dvou zařízení tuto výhodu rychle ztrácí, jakmile přidáme náklady na podporu hardwaru, na pořízení nového tabletu a náklady na nasazení, správu a zabezpečení dvou zařízení namísto jednoho konvertibilního Ultrabooku vpro, který nabízí zabezpečení určené pro podnikové prostředí. Úspory jsou ještě výraznější, pokud uvážíme také náklady na další periférie a příslušenství a na čas, který zaměstnanci stráví správou souborů a obsahu. Tyto náklady nejsou součástí naší analýzy. Ať už firma poskytuje svým zaměstnancům pracovní tablety, nebo jim umožňuje používat v práci svá soukromá zařízení, využití jediného konvertibilního zařízení, jako je Ultrabook vpro, přináší mnoho výhod. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 10

11 PŘÍLOHA A: PODROBNÁ ANALÝZA NÁKLADŮ Shrnutí scénáře Co srovnáváme Uživatelé potřebují jak přenositelnost a možnost vícedotykového ovládání, které nabízí tablet, tak pracovní produktivitu, kterou zajistí notebook. Organizace tedy zvažuje možnost pořídit svým zaměstnancům notebook a k němu buď ipad, nebo tablet s Androidem. Správu a zabezpečení tabletů zajistí pomocí nástrojů a postupů pro správu mobilních zařízení. Naše analýza ukázala, že konvertibilní zařízení Ultrabook vpro představuje pro zaměstnance lepší volbu, která je současně pro danou organizaci méně nákladná a bezpečnější. Model Popis Procesor Konvertibilní Ultrabook vpro: Konvertibilní Ultrabook Lenovo ThinkPad Helix určený do podnikového prostředí, který je vybavený procesorem Intel Core i5 s technologií vpro a systémem Microsoft Windows 8 Pro. Tablet Apple ipad a notebook: Tablet Apple ipad s Retina displejem plus notebook Lenovo ThinkPad T430 určený do podnikového prostředí, který je vybavený procesorem Intel Core i5 a systémem Microsoft Windows 8 Pro. Tablet s Androidem a notebook: Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 plus notebook Lenovo ThinkPad T430 určený do podnikového prostředí, který je vybavený procesorem Intel Core i5 a systémem Microsoft Windows 8 Pro. V tabulce 8 jsou uvedeny údaje o těchto čtyřech zařízeních, která byla použita v našich třech scénářích. V analýze srovnáváme Ultrabook v prvním sloupci se dvěma tablety uprostřed, které jsou vždy spárovány s notebookem v pravém sloupci. Konvertibilní Ultrabook vpro Lenovo ThinkPad Helix 128 GB msata SSD s Wi-Fi Intel Core i5 Tabulka 8: Specifikace čtyř zařízení použitých pro analýzu. Apple ipad Tablet s Androidem Notebook do páru s tablety Apple ipad s Retina displejem Samsung Galaxy Note 10.1 Lenovo ThinkPad T GB s Wi-Fi 32 GB s Wi-Fi 500 GB s Wi-Fi Dvoujádrový procesor A6X se čtyřjádrovou grafikou Čtyřjádrový procesor 1,4 GHz Paměť 4 GB 1 GB 2 GB 4 GB Úložiště 128 GB msata SSD 32 GB integrovaná flash 32 GB integrovaná flash Procesor Intel Core i5-3230m 500 GB pevný disk, 7200 ot./min. Operační systém Windows 8 Pro 64 ios 6 Android 4.1 Jelly Bean Windows 8 Pro 64 Displej (palce) 11,6 9,7 10,1 14 Rozlišení x Výdrž baterie Až 10 hodin v režimu notebook Bezdrátová technologie Bluetooth 4.0 Bluetooth s anténou x rozlišení s 264 pixely na palec x 800 HD (1 366 x 768) Až 10 hodin Nejméně 9 hodin Až 9,7 hodin Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 (adaptér se prodává samostatně) Technologie Intel vpro Ano Ne Ne Ne Hmotnost (kg) udávaná výrobcem, přesná hmotnost konfigurace se může lišit 0,82 tablet, 1,72 s klávesnicí 0,65 0,59 2,16 Bluetooth 4.0 s anténou Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 11

12 Předpokládané náklady Více informací naleznete v části Analýza nákladů. Popis nákladů Naše analýza zahrnuje náklady na hardware, software, nasazení, správu, zabezpečení a IT podporu. Náklady na hardware Tabulka 9 uvádí pořizovací cenu čtyř analyzovaných zařízení. Náklady na zařízení Konvertibilní Ultrabook vpro (Lenovo ThinkPad Helix) Tabulka 9: Pořizovací náklady čtyř analyzovaných zařízení k Apple ipad Tablet s Androidem Notebook Lenovo ThinkPad T430 Cena zařízení ,40 Kč Kč 9 999,80 Kč Kč Nový tablet po dvou letech Podpora hardwaru po dobu tří let Kč Kč Kč Kč 2 999,80 Kč Kč Mezisoučet ,40 Kč Kč ,60 Kč Kč Cena zařízení. Informace o cenách pocházejí z Cenu notebooku ThinkPad T430 jsme získali tak, že jsme na stránkách společnosti Lenovo nalezli tento model a zvolili možnost Postavte si vlastní notebook. Vybrali jsme nejlevnější procesor Intel Core i5 dostupný pro tento notebook (Intel Core i5-3230m, 3,20 GHz, 3 MB Cache, 1600 MHz) s grafikou Intel HD Graphics 4000 a upgradem systému na Windows 8 Pro a přidali jsme Bluetooth 4.0 s anténou. Cena byla vypočtena na Kč. Po uplatnění slevy v nákupním košíku cena klesla na Kč. Cena Ultrabooku Lenovo ThinkPad Helix pochází také ze stránek výrobce. V konfiguraci byl zvolen procesor Intel Core i5-3427u a Windows 8 Pro. Původní cena Kč klesla díky slevě v nákupním košíku ,40 Kč. Co se týče dvou analyzovaných tabletů, zvolili jsme z webových stránek výrobců modely s pamětí 32 GB. Po uplatnění slevy v nákupním košíku cena tabletu Samsung Galaxy Note 10.1 klesla z Kč na 9 999,80 Kč. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 12

13 Nový tablet po dvou letech. Předpokládáme životní cyklus tři roky v případě počítačů a dva roky v případě tabletů. Pro každý tablet tedy přidáváme polovinu pořizovací ceny nového tabletu zakoupeného po dvou letech. Předpokládáme také, že cena nového tabletu je shodná s cenou tabletu původního. Podpora hardwaru. Pro každé zařízení jsme zvolili tříletý plán podpory s ochranou proti náhodnému poškození. Společnost Lenovo nabízí pro své Ultrabooky a notebooky tříletý plán podpory u zákazníka s vyřízením do následujícího pracovního dne plus ochranu proti náhodnému poškození s volitelným režimem prioritní technické podpory. Pro obě zařízení jsme zvolili levnější variantu. Pro ipad a tablet s Androidem jsme použili cenu za tříletý plán ochrany SquareTrade. Tato cena přibližně odpovídá 1,5 násobku ceny za dvouletý plán. Tabulka 10 udává souhrnné náklady na hardware pro tři srovnávaná řešení. Prostřední a pravý sloupec obsahuje náklady na řešení využívající kombinaci tabletu plus notebooku. Z této analýzy vyplývá, že ve srovnání s řešeními se dvěma zařízeními jsou náklady na hardware v případě konvertibilního Ultrabooku vpro nižší. Tabulka 10: Celkové náklady na hardware během tří let pro tři srovnávaná řešení. Náklady na software Konvertibilní Ultrabook vpro (Lenovo ThinkPad Helix) Apple ipad plus notebook Lenovo ThinkPad T430 Tablet s Androidem plus notebook ThinkPad T430 Náklady na hardware ,40 Kč Kč ,60 Kč Pro všechna tři řešení započítáváme náklady na software pro prohlížení a úpravu dokumentů a tabulek Microsoft Office a na software pro správu za období tří let. Tyto náklady jsou uvedeny v tabulce 11. Software Konvertibilní Ultrabook vpro (Lenovo ThinkPad Helix) Apple ipad plus notebook Lenovo ThinkPad T430 Tabulka 11: Náklady na software během tří let pro tři srovnávaná řešení. Tablet s Androidem plus notebook ThinkPad T430 Microsoft Office ,80 Kč ,80 Kč Microsoft Office 365 pro střední firmy Quickoffice Pro HD pro tablety s Androidem Nástroje pro správu mobilních zařízení (80 Kč za měsíc) Kč ,80 Kč Kč Kč Mezisoučet 7 999,80 Kč Kč ,60 Kč Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 13

14 Analýza zahrnuje následující náklady na software: Microsoft Office 365. Pro řešení kombinující notebook buď s ipadem, nebo tabletem s Androidem započítáváme tříleté předplatné sady Microsoft Office 365 pro střední firmy. Předplatné pro každého uživatele zvlášť umožňuje lokální instalaci sady Microsoft Office 2013 na notebook a opravňuje k užívání webových aplikací Microsoft Office, což je cloudová sada Office od společnosti Microsoft dostupná i na dalších zařízeních, v tomto případě na ipadu nebo na chytrém telefonu. Tato sada webových aplikací obsahuje Word, Excel, PowerPoint a Outlook a navíc webovou aplikaci pro spolupráci Lync. Webové aplikace Office nenabízejí některé funkce sady Microsoft Office Uživatelům využívajícím v našem scénáři lokální instalací této sady na notebooku se bude ve srovnání s uživateli, kteří spouští webové aplikace na ipadu nebo tabletu s Androidem, pracovat o něco lépe. 7 Microsoft Office Pro řešení využívající Ultrabook a pro řešení využívající notebook plus tablet s Androidem započítáváme náklady na licenci k lokální instalaci sady Microsoft Office Professional V těchto dvou řešeních se webové aplikace nevyužívají. Konvertibilní Ultrabook vpro je nepotřebuje, protože jak při použití v režimu Ultrabook, tak v režimu tablet dokáže dobře pracovat s lokální instalací Microsoft Office V případě tabletu s Androidem webové aplikace Office rovněž nezapočítáváme, protože naše vlastní testování těchto aplikací na tabletech nebylo příliš úspěšné. Aplikace postačovaly k prohlížení dokumentů a tabulek, nepodporovaly však jejich úpravy. Aplikace pro tablety s Androidem. V našich testech provedených v červnu 2013 se ukázalo, že na ipadech fungovaly webové aplikace Microsoft Office dobře, avšak na tabletech v té době ještě nefungovaly. Pro uživatele, kteří volí řešení využívající tablet s Androidem, přináší tedy určitou možnost úprav dokumentů Microsoft Office aplikace Quickoffice Pro HD od jiného dodavatele. Software pro správu. Pro správu tabletů započítáváme měsíční náklady ve výši 80 Kč na velmi kladně hodnocený nástroj AirWatch pro správu mobilních zařízení. Náklady na nasazení Započítáváme náklady na zaměstnance, kteří připravují všechna zařízení pro nasazení na počátku tříletého období a nové tablety po uplynutí dvou (viz tabulka 12). Nasazení Konvertibilní Ultrabook vpro (Lenovo ThinkPad Helix) Apple ipad plus notebook Lenovo ThinkPad T430 Tabulka 12: Náklady na správce IT pro nasazení tří srovnávaných řešení během tří let. Tablet s Androidem plus notebook ThinkPad T430 Nasazení tabletu Kč 800 Kč Nasazení nového tabletu Kč 800 Kč Nasazení notebooku Kč Kč Kč Nasazení celkem Kč Kč Kč Náklady na nasazení konvenčního notebooku s Windows 8 Pro odhadujeme na Kč. Pro konvertibilní Ultrabook s procesorem Intel Core vpro tyto náklady snižujeme o 10 procent. V případě ipadu a tabletu s Androidem započítáváme náklady na nasazení prvního tabletu a nového tabletu o dva roky později. Nasazení každého zařízení přitom stojí 800 Kč. 7 Viz zpráva, která popisuje, jak je pro práci se sadou Office 365 vhodnější tablet s procesorem Intel Core ve srovnání s tablety Apple ipad a tablety s Androidem. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 14

15 Náklady na správu a zabezpečení Správa a zabezpečení Náklady na správu a zabezpečení Přístrojů na jednoho správce IT Tabulka 13 uvádí souhrn nákladů na správu a zabezpečení zařízení. Předpokládáme, že jeden správce IT pracující na plný úvazek zajistí správu a zabezpečení pro 500 notebooků Lenovo ThinkPad T430 (případně jiných notebooků bez technologie vpro) s náklady Kč. 8 Ve srovnání s těmito základními náklady na správu notebooků Lenovo ThinkPad T430 předpokládáme, že IT náklady na správu mohou být pro: notebooky s technologií vpro, jako je Lenovo ThinkPad Helix, o 10 procent nižší, tablety ipad o 20 procent nižší, tablety s Androidem, které nenabízejí funkce určené pro podnikové prostředí a jsou orientovány spíše pro běžné spotřebitele, o 40 procent vyšší. Konvertibilní Ultrabook vpro (Lenovo ThinkPad Helix) Apple ipad Tabulka 13: Náklady na správu a zabezpečení srovnávaných zařízení během tří let. Tablet s Androidem Notebook ThinkPad T Kč 7 437,40 Kč ,40 Kč 9 296,80 Kč 555,56 625,00 357,14 500,00 Tabulka 14 udává souhrnné náklady na hardware pro tři srovnávaná řešení. Dva sloupce vpravo obsahují náklady na řešení využívající kombinaci tabletu plus notebooku. Náklady na správu a zabezpečení Konvertibilní Ultrabook vpro (Lenovo ThinkPad Helix) Apple ipad plus notebook Lenovo ThinkPad T430 Tabulka 14: Náklady na správu a zabezpečení srovnávaných zařízení během tří let. Tablet s Androidem plus notebook ThinkPad T Kč ,20 Kč ,20 Kč Stejné vlastnosti, které znevýhodňují tablety nevyužívající platformu PC při použití v podnikovém prostředí, umožňují na druhou stranu jejich snazší správu a zabezpečení. Protože tyto tablety obsahují méně pohyblivých součástí a v mnoha kancelářských aplikacích fungují spíše jako tenký klient než plnohodnotné PC, měla by jejich správa a zabezpečení být teoreticky snazší než u tabletu založeného na platformě PC. Tento předpoklad se potvrdil v případě ipadů, ovšem již daleko méně v případě tabletů s Androidem. Koncepce ipadu směřuje ke snížení nákladů na správu. Apple uzamyká hardware a software operačního systému a prověřuje aplikace. To usnadňuje oddělení IT správu zařízení a jejich aplikací, díky čemuž jsou náklady na správu a zabezpečení ipadů nižší. Odpadá správa a zabezpečení na úrovni BIOSu nebo operačního systému, jako je tomu u PC, protože tato úroveň zde není přístupná. Není třeba řešit problémy vznikající při interakci aplikací, protože ty běží izolovaně. Zařízení nenabízí porty, které tak není třeba zabezpečit. Není třeba řešit problémy při připojení myši nebo monitoru, protože ty se k ipadu nepřipojují. Apple nabízí jednotný zdroj pro všechny aktualizace, které navíc prověřuje. Není proto třeba hledat aktualizace na nejrůznějších stránkách výrobců hardwaru a softwaru, jako je tomu v případě PC, a není třeba řešit interakce mezi těmito aktualizacemi. To vše snižuje náklady na správu. 8 Pro stanovení průměrných nákladů na zaměstnance spravujícího 500 zařízení jsme použili průměrný plat včetně benefitů systémového administrátora, který uvádí server salary.com ke dni ve výši Kč. Tuto částku jsme vydělili 500 a vynásobili třemi lety. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 15

16 Tablet ipad není postaven na platformě PC. Software pro Windows se na něm proto nespouští lokálně, ale pouze vzdáleně, kdy zařízení funguje jako tenký klient a spouští hostovaný software. Přístup k softwaru pro PC lze získat také pomocí cloudu nebo s využitím webových verzí tohoto softwaru. V našem scénáři uživatelé chtějí na tabletech spouštět aplikace Microsoft Office. Protože však tyto aplikace ve verzi pro ipad neexistují, musí uživatelé využívat cloudové, webové nebo hostované verze. Díky vzdálenému spouštění softwaru se problémy se správou a jejich řešení přesouvají ze zařízení na server nebo cloud, a tak dochází k úspoře nákladů souvisejících přímo s daným zařízením. Tyto výhody však také něco stojí. V případě ipadu jsou možnosti správy vykoupeny produktivitou uživatelů. Mnohé aspekty, které usnadňují jeho správu, totiž současně omezují produktivitu. Hardware ipadu je ve srovnání s hardwarem tabletu na platformě PC jednodušší, ale v určitých oblastech nabízí také méně funkcí. Je vhodný ke spouštění vlastních lokálních aplikací, ale příliš se nehodí pro komplexní funkce při použití aplikací Microsoft Word, Excel a Outlook spouštěných vzdáleně. V takovém případě pro produktivní práci totiž musí být uživatelé připojeni k Wi-Fi nebo mobilní síti. Správa ipadu je snazší také proto, že nabízí méně možností pro připojení periférií. Výsledkem však je, že uživatelé k zařízení nemohou připojit klávesnici, myš a monitor, což by jejich produktivitu při práci s aplikacemi Office zvýšilo. Apple přísně kontroluje aplikace a jejich funkce, což znamená, že uživatelé nemohou na ipadech používat lokální prohlížeče podporující technologii Flash na webových stránkách nebo stahovat nástroje, které jsou zapotřebí pro využití funkcí určitých webových stránek. Náklady spojené s produktivitou uživatelů však v naší analýze nezapočítáváme. Google tablety s Androidem a jejich aplikace kontroluje méně, což přináší uživatelům a správcům IT větší flexibilitu, ale současně také vyšší náklady na správu a zvýšená bezpečnostní rizika. Tato skutečnost má velký podíl na mnohem vyšších nákladech, které započítáváme na správu a zabezpečení zařízení s Androidem. Náklady na IT podporu Tabulka 15 udává náklady na IT podporu pro tři srovnávaná řešení. Pro notebook s Windows 8 Pro odhadujeme náklady na IT podporu ve výši 3 430,40 Kč za tři roky. Ty zahrnují jeden telefonát na help desk na jedno zařízení za rok s průměrnou cenou 800 Kč, průměrnou cenu oprav IT za rok ve výši 120 Kč za předpokladu, že opravu vyžadují 3 procenta systémů, a náklady na interní zaměstnance řešící náhodné poškození ve výši 223,40 Kč ročně za předpokladu, že je poškozeno 10 procent systémů Podpora IT Tabulka 15: Náklady na IT podporu srovnávaných řešení během tří let. Další výhody, které nejsou vyčísleny Konvertibilní Ultrabook vpro (Lenovo ThinkPad Helix) Konvertibilní Ultrabooky vpro přinášejí další potenciál úspor v oblasti produktivity uživatelů a zamezení vzniku nákladů spojených s bezpečnostními riziky. Úspory týkající se produktivity uživatelů souvisejí s tím, že v režimu tablet nabízí konvertibilní Ultrabook vpro ve srovnání s ipadem nebo tabletem s Androidem širší možnosti využití. Úspory v oblasti zamezení bezpečnostních rizik zase souvisejí s bezpečnostními funkcemi zabudovanými v této platformě, které méně zabezpečená zařízení nenabízejí. Dosažitelné úspory jsou v jednotlivých oblastech podnikání různé, protože se liší i právní předpisy a případné postihy. nh Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 16 Apple ipad plus notebook Lenovo ThinkPad T430 Tablet s Androidem plus notebook ThinkPad T430 Podpora IT pro tablet ,40 Kč 4 534,40 Kč IT podpora pro Ultrabook a notebook 3 154,40 Kč 3 430,40 Kč 3 430,40 Kč Mezisoučet 3 154,40 Kč 6 446,80 Kč 7 964,80 Kč

17 PŘÍLOHA B OBCHODNÍ HODNOTA KONVERTIBILNÍCH ULTRABOOKŮ VPRO Výhody pro uživatele Při nákupech se organizace nerozhodují pouze na základě nákladů. Kromě finančních úspor je konvertibilní Ultrabook vpro ve srovnání se samostatným notebookem a tabletem také vhodnější pro zaměstnance. Konvertibilní Ultrabook vpro přináší zaměstnancům přednosti notebooku a tabletu v jednom zařízení. Jde o vybavený notebook splňující požadavky kategorie Ultrabook a především také tablet, který zaměstnanci mohou používat při každodenní práci. Tablet pro každodenní kancelářskou práci Pokud uživatelé chtějí pouze kontrolovat svůj , procházet webové stránky a sledovat online videa na webu své firmy nebo školy, pak si vystačí s téměř jakýmkoliv tabletem. Ovšem pokud chtějí provádět širší škálu činností, potřebují tablet, který umožňuje otevřít a upravovat soubory Microsoft Office a podporuje pokročilé prohlížení webu. Právě toto jsou oblasti, ve kterých tablety s Windows 8 vynikají. Konvertibilní Ultrabook vpro kombinuje v jednom zařízení Ultrabook a tablet s Windows 8. Přináší tak přidanou hodnotu a pohodlí při používání. Díky procesoru Intel Core vpro třetí generace, 4 až 8 GB paměti a msata SSD diskům s až 256 GB si konvertibilní Ultrabooky vpro poradí i s mnohem náročnějšími úkoly. Mezi hlavní výhody patří: Výkon Ultrabooku. Ultrabooky zvládnou většinu požadavků, které přináší použití v prostředí podniku nebo školy. Kvůli hůře vybaveným procesorům a nižší kapacitě paměti nemohou ipady a tablety s Androidem dosáhnout stejného výkonu, jaký poskytuje notebook, který s nimi kombinujeme, nebo konvertibilní Ultrabook vpro. Kompatibilita s aplikacemi Microsoft Office. Microsoft Office patří v podnicích a školách k nejvíce používanému softwaru. Jiné aplikace na platformě Windows pak nabízejí mnoho dalších funkcí. S využitím plnohodnotných aplikací Microsoft Office 2013 běžících na tabletu s Windows 8 mají uživatelé více možností online i offline ve srovnání s omezenými funkcemi aplikací a cloudových služeb na ipadech nebo tabletech s Androidem. 9 Webové aplikace Microsoft Office 365 je sice možné na ipadech používat, ale naše testy ukázaly, že nemohou poskytnout stejné funkce a výkon, jaký nabízí Microsoft Office 2013 běžící na tabletu s Windows 8. Na tabletech s Androidem pak webové aplikace Microsoft Office v současnosti neumožňují provádět úpravy dokumentů. Oblíbené editory pro tyto tablety, jako je Quickoffice Pro HD, Polaris Office a služba CloudOn, nenabízejí stejný výkon, funkce a plnou kompatibilitu s Office Plnohodnotný prohlížeč. Podle našich zkušeností jsou tablety s Windows 8 Pro velmi vhodné pro prohlížení webových stránek. V našich srovnávacích testech byla vhodnost ipadu a některých prohlížečů pro Android bez podpory technologie Flash pro prohlížení webu hodnocena pouze jako uspokojivá. Téměř pětina stránek obsahuje Flash komponenty. 10 Chybějící podpora pro tuto technologii u prohlížečů pro ipad a u některých zařízení s Androidem omezuje použitelnost těchto prohlížečů. Testy 9 Viz zpráva, která popisuje, jak je pro práci se sadou Office 365 vhodnější tablet s procesorem Intel Core ve srovnání s tablety Apple ipad nebo tablety s Androidem. 10 Společnost W3Techs poskytuje informace o využití různých technologií na webu. Z jejích zpráv vyplývá, že přestože využití technologie Flash klesá, 19,4 procent stránek ji k stále používalo. w3techs.com/technologies/details/cp-flash/all/all Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 17

18 oblíbených prohlížečů na ipadu a zařízeních s Androidem v našich laboratořích odhalily i další nepříjemné chyby a problémy s výkonem. 11 Při srovnání funkcí a výkonu se prohlížeče pro Windows 8 umístily v našich testech výše než prohlížeče, které jsme testovali na ipadech a tabletech s Androidem. Konektivita. Uživatelé potřebují zařízení, která se mohou připojit k jiným zařízením, umožňují připojit myš, monitor a zajišťují přístup k podnikovým souborovým serverům. Konvertibilní Ultrabooky nabízejí různé možnosti připojení přes porty na tabletu a často i další porty na dokovací klávesnici. Uživatelé se tak mohou připojit k různým zařízením, a to i k několika současně. Méně konektorů na ipadu a mnoha tabletech s Androidem konektivitu omezuje. Tato zařízení nenabízejí dostatek portů pro připojení fyzické klávesnice a myši současně. Mnoho uživatelů přitom právě tato vstupní zařízení využívá. Některé tablety s Androidem podporují starší standard Bluetooth 3.0, nikoli 4.0. Nemohou se tak připojit k moderním Bluetooth zařízením. Možnost připojení k mobilní síti. Stejně jako ipad a mnohé tablety s Androidem umožňují konvertibilní Ultrabooky, jako je ThinkPad Helix, připojení k mobilní síti. Uživatelé se k ní mohou připojit, pokud se dostanou mimo dosah Wi-Fi. Kromě nákladů spojených s touto službou, které si účtuje poskytovatel mobilního připojení, však její podpora obvykle znamená také vyšší cenu samotného zařízení. Náš model náklady na mobilní připojení nezahrnuje. Produktivita zaměstnanců. Ultrabooky nabízejí rychlý start a odezvu aplikací a také dlouhou výdrž baterie. Ve srovnání s hůře vybavenými notebooky tak lze očekávat nárůst produktivity. Zaměstnanci mohou navíc dosáhnout vyšší produktivity díky používání jedné plnohodnotné sady Microsoft Office a jednoho prohlížeče jak v režimu tablet, tak Ultrabook namísto přecházení mezi různými softwarovými balíky v případě kombinace samostatného notebooku a tabletu. Využitelnost tabletů v podnicích a jiných organizacích. Ve srovnání s tablety s Windows 8, jako je konvertibilní Ultrabook vpro, je využitelnost jiných tabletů nižší. Podle našich zkušeností se tato zařízení běžně používají na práci s em, kalendářem, na prohlížení dokumentů, sledování pracovní doby a prohlížení webu, někdy na práci se specializovanými aplikacemi, na online ukázky pro zákazníky a na vzdálený přístup k souborům pomocí služeb, jako je VPN nebo SharePoint. Tablet s Windows, jaký získáte i v podobě konvertibilního Ultrabooku vpro, umožní organizaci ušetřit náklady na migraci stávajících interních aplikací pro Windows a webových aplikací na jiné operační systémy a prohlížeče tabletů. Zaměstnanci velkých organizací obvykle pracují s různými aplikacemi pro Windows, které byly vyvinuty interně a uzpůsobeny pro potřeby dané organizace, například pro sledování pracovní doby, rezervaci prostorů a vybavení, plánování událostí a výuky, ukázky produktů a plnění dalších každodenních úkolů. Tyto nástroje kompatibilní s Windows 8 a aplikace kompatibilní s prohlížečem tohoto systému by měly fungovat na konvertibilním Ultrabooku v režimu tablet bez jakýchkoli úprav. Naproti tomu nástroje pro Windows na ipadu a tabletech s Androidem pravděpodobně nebudou lokálně fungovat. Webové aplikace mohou na těchto zařízeních vykazovat problémy v důsledku nekompatibility prohlížeče. Náhradní řešení v takovéto situaci není zdaleka ideální: zaměstnanci se buď musejí na svých tabletech, které nejsou postaveny na 11 Naše testy ukázaly, že tablet HP ElitePad poháněný procesorem Intel Atom a využívajícím operační systém Windows 8 Pro 32 bit je ve srovnání s tablety Apple ipad 4, Samsung Galaxy Tab 2 a Microsoft Surface RT s Windows 8 RT pro prohlížení webu vhodnější. Na tabletech, které nejsou založeny na platformě Intel, jsme zaznamenali vyšší výskyt problémů, které znepříjemňují uživatelům práci. Problémy, se kterými jsme se setkali, se týkaly obecné nekompatibility a nedokonalé funkčnosti. Podrobnosti naleznete v naší zprávě na Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 18

19 platformě PC, bez těchto užitečných interních nástrojů obejít, nebo je budou spouštět neefektivně přes vzdálené připojení k Windows, nebo organizace zaplatí (často vysoké) náklady na konverzi těchto nástrojů pro operační systémy a prohlížeče jiných tabletů. I když existují řešení, díky kterým lze na tabletech upravovat dokumenty a tabulky Microsoft Office, a tak teoreticky zvýšit využitelnost těchto tabletů v podnicích a školách, chybí jim mnoho funkcí plných verzí Office. Naproti tomu tablety s Windows 8 umožňují uživatelům spouštět stejný software pro Windows, který používají na svých noteboocích, včetně plných verzí programu Microsoft Outlook a dalších aplikací Microsoft Office. Díky této podpoře aplikací, které uživatelé pro svou práci potřebují, přinášejí tablety s Windows 8 vyšší hodnotu a budou zřejmě využívány častěji než jiné tablety. Výhodnost jednoho zařízení namísto dvou Konvertibilní Ultrabook vpro lze proměnit během okamžiku. Můžete ho používat na pracovním stole v režimu notebook pro úpravu dokumentů za pomoci klávesnice a touchpadu nebo ho proměnit na tablet a na schůzce pomocí dotyků zkontrolovat kalendář nebo kolegovi na chodbě pustit video. Jednotlivé modely mohou nabízet další možnosti: Lenovo ThinkPad Helix například nabízí režim stojan a dodává se s digitálním perem. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 19 Konvertibilní Ultrabooky vpro navíc přinášejí tyto výhody: Nízká hmotnost. Nejnovější konvertibilní Ultrabook vpro, Lenovo ThinkPad Helix, váží v režimu tablet pouze 0,82 kg. Dokovací klávesnice pak přidává dalších 0,9 kg. To je méně než součet hmotnosti notebooku a tabletu. Pokud přičteme hmotnost napájecích zdrojů a dalšího příslušenství, vyznívá toto srovnání pro konvertibilní Ultrabooky vpro ještě příznivěji. Energeticky úspornější. Namísto dvou zařízení musejí uživatelé zajistit nabíjení, napájení a připojení do elektrické zásuvky pouze pro jedno. Méně nepořádku. Používání jednoho zařízení znamená méně napájecích kabelů, periférií a příslušenství, které je třeba udržovat v pořádku. Pouze jedno příslušenství. Uživatelé potřebují brašnu, periférie a příslušenství pouze pro jedno zařízení. Pouze jeden software. Zařízení s rozdílnými operačními systémy sice mohou sdílet cloudové, webové a hostované aplikace, ale vyžadují rozdílný lokální software. Naproti tomu konvertibilní Ultrabooky vpro využívají pouze jednu sadu aplikací. Učíte se používat pouze jeden software. Software funguje stejně jak v režimu notebook, tak v režimu tablet s jediným rozdílem, že ve druhém režimu probíhá ovládání pouze dotyky. Snazší správa obsahu a aplikací. Při používání jednoho zařízení si nemusíte pamatovat, které soubory jsou na kterém zařízení. Potřebný software a soubory máte vždy u sebe. Konvertibilní Ultrabook vpro je výhodnější, protože uživatelé se učí ovládat a poté využívají pouze jedno zařízení. Nerozhodují se, s jakým zařízením budou pracovat, pouze si vybírají vhodný režim. Přechod mezi prací s tabletem na cestách a s Ultrabookem v kanceláři je pro uživatele snazší, pokud mají k dispozici jedno zařízení s jedním operačním systémem a běžným softwarem, které zvládne oba režimy.

20 Konvertibilní Ultrabooky s Windows 8 a technologií Intel vpro nabízejí snadnější správu, zabezpečení a podporu. Konvertibilní Ultrabooky vpro jsou vybaveny vlastnostmi, díky kterým je jejich správa, zabezpečení a podpora ve srovnání s konvenčními notebooky snazší a méně nákladná. Windows 8 a procesory Intel Core vpro nabízejí vylepšené funkce pro zabezpečení a přinášejí pracovníkům IT při správě zařízení vyšší míru flexibility a kontroly. Tělo není plastové, ale je vyrobeno z odolného kovu tak, aby vydrželo každodenní používání. K těmto zařízením se uzavírají smlouvy o podpoře s výrobci OEM, které zahrnují opravy na pracovišti s rychlým vyřízením. Díky těmto vlastnostem je správa a podpora konvertibilních Ultrabooků vpro ve srovnání s konvenčními notebooky použitými ve druhých dvou variantách snazší. I když jsou také vybaveny Windows 8 Pro, nepodporují funkce Intel vpro. Úspora je ještě vyšší při srovnání nákladů na správu notebooku společně s ipadem nebo tabletem s Androidem. Možnosti správy a zabezpečení určené pro nasazení v podnicích přinášejí výhody pro správce IT Zařízení s Windows 8 Pro se mohou připojit k doméně Windows a získat přístup ke zdrojům Active Directory. Obě tyto funkce jsou nezbytné pro zajištění správy v prostředí Windows. Technologie Intel vpro přináší vylepšené možnosti zabezpečení, které jsou zabudované v samotném čipu a spolupracují s aplikacemi pro zabezpečení a správu. Možnosti správy a zabezpečení určené pro nasazení v podnicích, které nabízejí konvertibilní Ultrabooky vpro, mohou přinést úspory a výhody v těchto oblastech: Dostatečné zabezpečení pro nasazení v regulovaných odvětvích. Svá zařízení a data, ke kterým lze přistupovat, si přeje zajistit většina organizací. Některé však navíc podléhají vládním nebo průmyslovým předpisům, které vyžadují zvláštní úroveň zabezpečení. Software pro správu dokáže využít funkce, které nabízí Windows 8 a technologie Intel vpro, a pomoci tak správcům IT tyto požadavky splnit: o o o o Šifrování celých disků. Předpisy platné v některých odvětvích, jako je zdravotnictví a finanční sektor, nařizují postihy nebo pokuty v případě ztráty nebo odcizení zařízení, která nemají šifrované celé disky. Windows 8 podporuje šifrování celých disků buď pomocí systému Microsoft BitLocker, nebo s využitím samošifrovacích disků. Požadavky týkající se auditu. Tyto nástroje umožňují splnit vládní nebo průmyslové předpisy týkající se auditu hardwaru a softwaru. Ochrana proti malwaru. Windows 8 Pro poskytuje lepší ochranu proti malwaru a hrozbám, které by mohly ohrozit soulad s předpisy na ochranu dat. Vymazání obsahu ztracených zařízení. Správci IT mohou využít software k nalezení, zablokování a vymazání ztracených nebo odcizených zařízení, které jsou zajištěny technologií Intel vpro. Snadná správa. Správci IT mohou pro správu a zabezpečení konvertibilních Ultrabooků vpro využít nástroje, jako je Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 SP1, a tytéž postupy, jaké používají u jiných notebooků s Windows. Tyto nástroje podporují zařízení ipad a tablety s Androidem jen omezeně nebo vůbec. Ani používané postupy na těchto zařízeních nemusejí fungovat. Pro zajištění adekvátní správy ipadů a zařízení s Androidem musí oddělení IT počítat s náklady na nástroje pro správu mobilních zařízení a příslušnou infrastrukturu. Musí také vytvořit postupy pro správu a zabezpečení těchto zařízení. Celkové náklady na vlastnictví: konvertibilní Ultrabook Intel vpro Bílá kniha společnosti Principled Technologies 20

Výpočetní technika Rady, tipy, informace

Výpočetní technika Rady, tipy, informace Výpočetní technika Rady, tipy, informace Obsah Dnešní domácnost je digitální 2 Pro co se rozhodnout Chcete PCčko nebo Tablety? 4 Stolní PC 6 Notebook 7 Ultrabook 8 Tablet 9 Konvertibilní zařízení 10 Chytré

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

proti kopírování Nebezpečná ochrana Domácí NAS disky Odstranění hardwarových brzd Dálkově ovládaný počítač VLASTNÍ DATA POD KONTROLOU

proti kopírování Nebezpečná ochrana Domácí NAS disky Odstranění hardwarových brzd Dálkově ovládaný počítač VLASTNÍ DATA POD KONTROLOU TuneUp Utilities 2014 na půl roku zdarma PROSINEC DECEMBER 12/2013 SOFTWARE * FILMY * HRY Agresivní ochrana autorských práv nadělá uživatelům spoustu škody Plné verze na DVD Nezničitelná data Android překonává

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ Office 365 pro vaši firmu JAK MÍT SVOU KANCELÁŘ NEUSTÁLE U SEBE A JEŠTĚ UŠETŘIT Moderní technologie byly

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

3 největší. ikony. roku. Exkluzivní péče v podání O 2. Dlouho očekávaný Windows Phone Mango. Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem 1/2012

3 největší. ikony. roku. Exkluzivní péče v podání O 2. Dlouho očekávaný Windows Phone Mango. Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem 1/2012 Dlouho očekávaný Windows Phone Mango Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem Exkluzivní péče v podání Exclusive Jedinečný po všech stránkách 1/2012 3 největší ikony roku 800 Slim, Sleek and Sophisticated.

Více

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější Seriál: Bezpečně s datovými schránkami STRANA 40 V desátém díle seriálu se zaměřujeme na archivaci elektronických dokumentů CRM systémy pro malé firmy STRANA 36 Řešení realizovaná v cloudu mohou poskytnout

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný přístup k dokumentům a aplikacím

PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný přístup k dokumentům a aplikacím Windows nebo Linux: objektivní srovnání konkurenčních platforem Vychází 20. prosince 2005, ročník XI, cena 79 Kč / 119 SK 1 2006 PŘEJETE SI WEBHOSTING S VLASTNÍM SERVEREM? PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Mobilní platforma pro podporu vykonávání aktivit řízená

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více