Výroční zpráva Nadace Via Jaký byl rok 2014?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014?"

Transkript

1 Výroční zpráva Nadace Via 2014 Jaký byl rok 2014?

2

3 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Rok 2014 v číslech 8 Kdo jsme a co děláme 12 Dárci a partneři Nadace Via 26 Portrét dárce: Martina Břeňová 28 Podpora místních iniciativ 38 Podpora lídrů a neziskových organizací 44 Rozvoj filantropie 50 Základní údaje 54 Seznam grantů udělených v roce Finanční zpráva 86 Výrok auditora Nadaci Via a dobročinné projekty na mnoha místech České republiky můžete podpořit darem přes on-line platební bránu DARUJME.CZ na stránkách nebo převodem na účet nadace / Děkujeme!

4

5 Udělat něco užitečného pro ostatní považuji za běžnou přirozenost jedince. Pokud chceme žít v lepším světě, tak nemůžeme čekat, že ho pro nás zařídí někdo jiný. Já tvrdím, že posbírat rozházené papíry kolem koše v parku je mnohem přínosnější, než psát petici na technické služby, že by měly lépe uklízet. Lidé si možná jen málo uvědomují svou odpovědnost sami za sebe. Ukažme svým dětem, že se staráme o okolní svět, a pak můžeme mít naději, že to bude lepší. Dalibor Dědek, ředitel a spoluzakladatel firmy Jablotron Rozhovor Leoše Kyši s Daliborem Dědkem pro časopis Umění darovat, číslo 12 / jaro Časopis vydává Nadace Via.

6 6 Úvodní slovo

7 Milí přátelé, na následujících stránkách se s vámi chceme podělit o příběhy možná nenápadné, ale důležité. Jsou to příběhy lidí, kteří pozitivně ovlivňují své okolí a postupně proměňují náš společný životní prostor v místo, kde se žije dobře. Ne, nejsme snílci, kteří zavírají oči před realitou, jen máme to velké štěstí, že se díky naší nadační práci potkáváme s projevy toho lepšího v nás. A kdo jsou ti, kteří stojí za oněmi nenápadnými příběhy? Nejčastěji jsou to lidé, o kterých nečteme v novinách, ale přesto se díky nim a díky jejich nasazení, energii a aktivitě Česko stává lepší zemí. Jsou to hybatelé a rozehrávači něčeho nového, lidé, kteří se jen tak lehce nesmíří s tím, že něco nejde. Jsou to lidé, kteří vidí ve svém okolí příležitosti ke změně a jsou ochotní starat se, pečovat, budovat a někdy také bojovat za to, aby zdravý rozum zvítězil nad nezájmem či opakovaným selháváním radnice nebo nepravostmi nějakého úřadu. Možná je podobným hybatelem váš soused, nebo nenápadný kolega z práce. Naše sedmnáctiletá zkušenost s podporou dobrých nápadů aktivních lidí nám jasně ukazuje, že hybatelem, který proměňuje zaběhlé pořádky, může být každý z nás a to doslova. Vždyť většina z nás žije obklopena lidmi a příležitostmi pomoci tomu na čem nám záleží. A tak zatímco někdo obnovuje sousedské vztahy ve své obci, jiný pečuje o životní prostředí, buduje komunitní zahradu či vrací do života desítky let zdevastovanou Společný památku. Zatímco někdo dává svou životní energii tomu, aby lidé s postižením mohli také pracovat, jiný přetváří opuštěnou školu v komunitní centrum pro děti a další třeba vytváří příležitosti pro zapojení seniorů do sousedského života. A co mají tito lidé s různorodými motivy a zájmy společného? Více než by se na první pohled mohlo zdát. Jsou to lidé, kteří upřednostňují zájem a aktivitu před lhostejností, lidé, kteří mají radost, že mohou věnovat svou životní energii tomu, co jim dává smysl. A jdou odvážně za svými sny. Právě takové lidi Nadace Via vyhledává, propojuje a snaží se jim všemožně pomáhat penězi, vzděláním, inspirací, rozvojovými programy. Děkujeme všem, bez kterých by naše nadační práce nebyla možná příjemcům grantů a další nadační podpory, komunitě našich dárců, členům hodnotících komisí a poradních výborů, dobrovolníkům, kolegům ve správní a dozorčí radě, pracovníkům nadace a mnoha dalším nezištným jednotlivcům. Lenka Mrázová předsedkyně správní rady do února 2015 Danica Siváková předsedkyně správní rady od února

8 8 Rok 2014 v číslech

9 48, 286 mil. 61, 811 mil. 64, 120 mil. 11, 749 mil. 11, 960 mil. 14, 981 mil. 70 mil. 15 mil. 60 mil. 50 mil. 40 mil. 30 mil. 20 mil. 10 mil. 5 mil. 10 mil Díky důvěře našich dárců dosáhlo v roce 2014 naše nadační jmění výše Kč. V roce 2014 jsme podpořili 261 dobročinných projektů a vyplatili jsme v grantech Kč. Štědrý 40 % firmy 5 % výnosy nadačního jmění 28 % individuální dárci 27 % české a zahraniční nadace V roce 2014 jsme pokračovali ve strategii zaměřené na rozvoj soukromého dárcovství a diverzifikaci finančních zdrojů Nadace Via. 9

10 10 Kdo jsme a co děláme

11 Historie Nadace Via vznikla v roce 1997, kdy navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku Dnes patříme mezi největší a nejaktivnější české nadace, od svého vzniku jsme podpořili přes dobročinných projektů částkou téměř 290 milionů Kč. Díky tomu jsme se stali největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. Vzhledem k našim americkým kořenům se rádi inspirujeme ve světě anglosaské filantropie. I proto v naší práci rádi kombinujeme finanční pomoc s nefinanční podporou těm, kterým pomáháme. Od roku 2005 úzce spolupracujeme s organizací Friends of Via, sídlící v Pittsburghu, jež nám pomáhá získávat dary od amerických dárců, a také se Sdružením Via, které posiluje životaschopnost českých neziskových organizací zejména prostřednictvím projektů TechSoup a Darujme.cz. Poslání Podporujeme a provázíme lidi, kteří chtějí změnit své okolí k lepšímu. Tedy aktivní lidi s vizí a ty, kteří společnému úsilí pomáhají svými znalostmi, časem, energií či penězi. Přispíváme tím rozvoji komunitního života a obnově tradice filantropie v Česku. Svoboda, smysl, odpovědnost Pomáháme nejen prostřednictvím grantů, ale i nabídkou know-how ve formě vzdělávání, konzultací, koučingu, udělujeme ceny a hledáme další způsoby, jak inspirovat a propojovat lidi, kteří aktivně vstupují do veřejného prostoru. Snažíme se, aby se o tom, co se někde podařilo, dozvěděli i jinde, aby jednou prošlapaná cesta už nezarostla a aby se po ní vydávalo stále více lidí. Smysluplný 11

12 Nadační jmění Nadační jmění je nedotknutelným kapitálem nadace. K financování své činnosti a k podpoře dobročinných projektů mohou nadace každoročně použít pouze jeho výnosy, což jim zajišťuje nezávislost. Protože věříme, že nezávislé nadace jsou pro kvalitu života a veřejného prostoru důležité, patří navyšování nadačního jmění k prioritám naší práce. Díky štědrosti Charles Stewart Mott Foundation, která nám nabídla pobídkový grant ve výši $, jsme v únoru 2014 úspěšně zakončili Kampaň 1 : 1. Díky pobídce C. S. Mott Foundation a Kampani 1 : 1 jsme do nadačního jmění získali dary a přísliby darů v celkové výši 22,5 milionu Kč. Díky tomu budeme moci každoročně podpořit částkou téměř 1 milion Kč ty, kdo nečekají s rukama v klíně, ale proměňují své okolí k lepšímu. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří se ke kampani připojili, všem členům Kabinetu Kampaně 1:1 a mnoha dalším lidem, s jejichž pomocí jsme tuto kampaň první svého druhu v České republice mohli úspěšně zakončit. 12

13 Programy v roce 2014 Era Starosta roku Města z jiného těsta Rychlé granty Fond kulturního dědictví Fond manželů Horových Fond Rachůnek Fond Tři sestry pomáhají Fond správní rady Nadace Via Podpora místních iniciativ Města z jiného těsta Živé granty Místo, kde žijeme Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny sousedíme si Fond T-Mobile- Pomáhejme příběhům Fond T-Mobile- Mluvme spolu Cena VIA BONA Pomáhej Rozvoj filantropie Čtvrtletník Umění darovat Darujme.cz Leadership Aid Ber to osobně Leadership Aid Začni od sebe Viability Net 2.0 TechSoup Česká republika Akcelerátor Akademie sociálního podnikání Podpora lídrů a neziskovek Lepší byznys: podpora sociálního podnikání Viadukt Semináře T-Mobile Akademie České spořitelny 13

14 14 Dárci a partneři Nadace Via

15 Milí přátelé, je to možná překvapivé, ale je to tak šedesát šest procent lidí v Česku vnímá sama sebe jako filantropy. A ještě nadějnější jsou výpovědi příslušníků společenských elit mezi nimi se za filantropy, tedy lidi, kteří pomáhají druhým, považuje celých devadesát procent. Tato překvapivá zjištění přinesl průzkum, který pro Nadaci Via a Sdružení Via na přelomu roku 2014 a 2015 provedla společnost STEM. Hodně jsme o výsledcích mluvili a nakonec jsme došli k tomuto závěru i kdyby podlehla značná část respondentů průzkumu sebestylizaci, pořád jde o dobrou zprávu. Proč? Protože většina společnosti považuje ohled na druhé, štědrost a ochotu pomoci penězi, časem či kontakty a tedy odpovědnost za svět kolem nás za jednání, které je správné a má být běžné. A to je jednu generaci po roce 1989 dobrý příslib do budoucnosti. Ostatně tato kvalitativní zjištění z průzkumu potvrzují i tvrdá dárcovská data, která v Nadaci Via už mnoho let sledujeme. Trendy, které z dat plynou, jsou podobně nadějné. Objem finančního dárcovství v Česku se mezi lety 2000 a 2013 navýšil 2,9 krát, zatímco hrubý domácí produkt České republiky v tomto období narostl 1,67 krát a průměrná mzda se zvýšila 1,9 krát. Dobře víme, že dárcovství je odrazem hodnot každého dárce a že je tedy ryze individuální. Zajímavější než makročísla jsou tak individuální motivace, které vedou k rozhodnutí pomáhat. Proto jsme se v průzkumu se společností STEM zajímali i o to, co utváří postoj českých dárců příslušníků společenských elit k filantropii a pomoci druhým. A dozvěděli jsme se, že největší část elit vede k dárcovství úsilí chovat se odpovědně k druhým. Druhým nejčastějším motivem je vnitřní prožitek radosti z toho, že mohou pomáhat, a na třetím místě je soucit s těmi, kteří pomoc potřebují. Postoje necelých 20 % respondentů pak formovala především rodinná tradice filantropie. Z naší vlastní zkušenosti v Nadaci Via víme, že lidé jsou ochotni darovat zejména tehdy, když jde jejich dar na takové dobročinné téma, které odráží jejich hodnoty. Zjednodušeně řečeno, dárci darují tehdy, když jim dar a věc, kterou podporují dávají smysl. Jsme rádi, že i v roce 2014 jsme měli to štěstí, že jsme se potkávali s dárci firemními, nadačními, ale i s dárci individuálními jimž dává smysl podporovat Nadaci Via. Jen díky tomu jsme i v roce 2014 mohli pomáhat aktivním lidem, kteří rozhýbávají komunitní život, lidem, kteří svým časem, energií a vizemi proměňují k lepšímu své okolí a náš společný životní prostor. Srdečně děkujeme za důvěru, která stojí za každým darem, a těšíme se na další společnou cestu, jež přispívá k tomu, že se Česko stává lepším místem k životu. Jiří Bárta ředitel Nadace Via 15

16 Dárci Nadace Via Nadace a neziskové organizace Anonymní dárce Friends of Via, Pittsburgh Nadační fond proti korupci Partners for Democratic Change Slovakia Sdružení Via The American Jewish Joint Distribution Committee Inc. The Charles Stewart Mott Foundation The John Marshall Law School The Synergos Institute Inc. RAG Fondacija Bělehrad UniCredit Foundation Nadační jmění Tomáš Absolon Jiří Bárta Pavel Baudiš Jarmila Baudišová Hana Blovská David Brodníček Martina Břeňová Aleš Březina Jakub Čech Ladislav Dvořáček Přemysl Filip Hana Filipová Daniel Fiřt David Fojtík Vladimíra Glatzová Václav Havlíček Lukáš Hejna Ladislav Hlavatý Jan Holásek Vít Horáček Ondřej Horecký Jiří Humplík Matěj Chytil Václav Jára Magdalena Jirousová Jiří Juchelka Kamila Kabelková Veronika Krausová Martina Mazancová Ladislav Mazanec Lenka Mrázová Michal Nosek Václav Pavelka Michaela Pfeiferová Květoslav Přibyl Ladislav Sekerka David Simon Sanjiv Suri Jan Sýkora Marek Šálek Daniela Šálková Jan Školník Rudolf Školník Helena Vágnerová Renáta Vondráková Lubor Žalman Pavel Žižka Firmy European Leadership & Academic Institute Benson Oak, s. r. o. Hobra Školník s. r. o. Klimak s. r. o. motejlek.com, s. r. o. Plastika a. s. Way of the Samurai s. r. o. 16

17 Dárci do Fondu kulturního dědictví, američtí dárci a členové The Via Foundation Czech Heritage Society Fond kult. dědictví Vendula Hnídková Zbyněk Kabelík Aleš Kozák Pavel Krůta a Marta Krůtová Jan Palán Martin Poche Michal Valenčík firma agmo a.s. Friends of Via Via Trustee Society Marie Bednar a Don Hamer Founder Malcolm Hewitt Wiener Foundation Oldrich a Silva Vasicek Zlatí dárci Thomas Holland James Mauch Stříbrní dárci CSA Fraternal Life Charles Kalvoda Joe Kocab Daniel Kucera John and Elaine Reiner George Rybnicek Rosemarie Scully Cathy Scheineson John Stiber Mojmir Vrtilek James Whelan Christina Witsberger Patroni Vera Donnenberg Marianne Hall Eva Hanka Frank Holecek Gerald Horna Geraldine Horna Richard Kutilek John Lauscher Catherine Luke Josef Machac Mario Mazzarella Becky Mazzarella Vratislav Nenicka Alena Nenicka Emil Polak Rosemarie Wyke Přátelé Ivan A. Backer Violet DeWind Jarie Granton JoAnne Hayward Charles Heller Jana Janku Harry Kirsch Roger Mechura Elmer Pavlas Rita Pavlas Olga Rosser Dorothy Tichavsky Města z jiného těsta Jiří Bárta Tomáš Beneda Alena Benešová Petr Brabec Tomáš Brejla Jaroslav Bystrický Emil Bystřický Hana a Dalimil Dvořákovi Luboš a Adam Harasek Adam Haiduk Lukáš Hejna Martin Hlaváč Věra Horká Martina Hovorková Martina Jeníčková Miroslav Klekner Zuzana Kolková Markéta Kunešová Jana Matrková Karel Navrátil Kristýna Obdržálková Jana Pacalová Zdeněk Pechar Lukáš Pítr Magda Procházková Ivan Rezek Tereza Skálová Klára Soldánová Petr Spurný Tereza Sulanská Ondřej Šindelář Alexandra Václavíková Jana Vohralíková Lucie Vokounová Lucie Voláková Jaroslav Volšický Hana Vosmíková Firmy a neziskové org. Český národní podnik s.r.o. Friends of Via 17

18 Dárci do programu Rychlé granty Dektrade a.s. Hana a Dalimil Dvořákovi Nadační fond proti korupci Věra Výtvarová Běžci pro Nadaci Via Tarek Abu Sham Petr Adamec Pavel Antropius Jan Aschermann Martin Babec Gabriel Balogh Lukáš Baránek Kristýna Barchánková Jiří Bárta Pavla Bathova Adam Batuna Petra Bayerová Štefan Belcák Simona Benescu Cristina Betta Kateřina Boháčová Roman Bojda Lukáš Bosko Lenka Bošanská Farid Bouzidi Jiří Březina František Buhn Radu Calinescu Hana Coufalová Veronika Čapková Filip Čech Kristína Čechová Helena Čechurová Vanda Čejková Monika Černíková Karolína Červenková Pavel Čihák Martin Čonka Robin Čumpelík David Danek Farkasová Darina Kamila Dejmková Lucie Deýlová Martin Dientsbier Miroslav Dinga Ivana Dingová Verča Dohnalová Eva Dolejší Hana Doležalová Ivan Dovica Šárka Duroňova Ladislav Dvořáček Marek Dvořák Petra Dvořáková Daniel Ernst Jan Fiala Martin Filipek Daniel Fiřt Lukáš Fiřt Barbora Fořtová Dušan Friedl Jonáš Fries Štefan German Tascita Gibson Zbyněk Glos Dirk Göhmann Caterina Guiduzzi Alena Hábová Aneta Hájková Brian Hall Miroslav Hamár Petra Hašová Katarina Hercegová Michaela Hermanová Michal Hlaváček Tomáš Hodoval David Hofman Radim Holiš Kamil Horák Petra Hrobská Martin Hudák Zuzana Hummelová Roman Chládek David Chmelař Ondřej Chrpa Vladimír Ivanov František Janda Josef Jandásek Till Janzer Monika Jedličková Dušan Jelínek Lucie Jirků Jiří Jirman Tomáš Jokl Petr Jonák Vojtěch Kačena Michal Kadera Michal Kadilák Kateřina Kapletová Julius Karajos Dina Kášová Joanne Kelly Sherry Kenneson-Hall Tibor Keše Martin Kleissner Radek Klouček Jan Klouda Tomáš Knaibl Ondřej Kobza Jan Kolín Ondřej Komžák Petra Kopová Ivana Kortišová Kamil Kos Marcel Koubek Eva Koutná Lukáš Kovanda Tomáš Kovářík Magdalena Kráčmarová 18

19 Zdeněk Král Martin Král Tomáš Král Sylvie Králová Magda Kramešová David Kratina Roman Krejčí Michaela Krejzová Michaela Kropáčková Jitka Krýzová Eva Křivánková Jiří Kučera Roman Kufa Kristina Kuklová Jari Laitinen Andrea Langová Lenka Laurinová Clement Lefevre Juhha Pekka Lekola Veronika Lobodášová Jana Lognerová Tomáš Loudín Rostislav Louženský Petr Machalík Eva Malecká Josef Martínek Helena Martínková Eva Martínková Veronika Mašková Zuzana Matějovská Vojtěch Melichar Jiří Michal Jaromír Mikeš Tomáš Mohorko Peter Mueller Radek Musil Jani Naranen Michal Nebeský Richard Nejman Marek Němec Jan Nesnídal Veronika Nosková Petr Novák Ondřej Novák Veronika Novotná Josef Orava Pawel Ozierski Anna Pabiánová Milan Páleníček Mária Pankovčinová Zuzana Papíková Martin Pařík Richard Paulík Marie Petrovická Monica Piemontese Václav Pisinger Jan Pobežal Barbora Podzimková Jana Pokorná Šárka Polášková Ondřej Poul Pavel Prchal David Prchal Martina Priesolová Alena Procházková Alena Průšová Vojtěch Přerovský Charlotte Read Laura Reggiani Soňa Remešová Eliška Remešová Andrea Ringelhánová Jan Rosenberg David Rožek Martin Rožnovský Jan Růžička Štefan Ryba Honza Řehounek Michaela Řízková Zuzana Sabolová Kamil Sailer Erika Salcmanová Oscar Scoopa Ladislav Seidler Jiří Schneller Haikal Siregar Tereza Skálová Lucie Sklenková Petr Skočdopole Petr Sládek Tomáš Slavata Ondřej Slavík Tomáš Sloboda Jaroslav Šnajdr Miroslav Staněk Art Stefan Jitka Stehlíková Josef Strach Hana Strachová Ivana Svatošová Vladislav Světlák Petr Svoboda Martina Sýkorová Jiří Šalamon Marek Šálek Viktor Šikula Katka Šimáčková Ondřej Šindelář Renata Šiserová Jan Škoudlín Michal Šoman Isabel Špaček Monika Šťástková Johana Šťastná Ondřej Štemberk Jan Šulc Robert Šváb Ondřej Švarc Senteri Tenila Tuomo Tennila Veronika Tihanová Peter Timko Milan Toman Jan Tomaník Daniel Torner Monika Tornerová Ivana Torontská Michal Tóth Radek Trošan Ivana Tůmová Martin Turek Michael Urban 19

20 Jana Uvírová Jaroslav Válek Dušan Valenta Michal Valíček Petr Valko Lenka Válková Martin Vandas Tereza Vašíčková Daniela Včeláková Lukáš Vedral Lukáš Viktora Eelis Virsunen Tomáš Vlasák Petr Vodenka Lucie Vokounová Jan Vrabec Pavel Vysušil Jaroslav Waldhauser Martina Wildová Pavel Zahradil Anna Zamrazilová Jirka Zeman Miroslav Zeman Hana Ženíšková Zoran Žlof Dita Žoteva Firmy Advanced World Transport a. s. BNP Paribas IKEM Lamborgini Prague Marriott Hotel Motejlek.com PRK Partners s. r. o. SOTIO a. s. kapela Wohnout Dárci Filantropický Emil Dan Adam Anna Audrlická Dana a Jana Balvínová Jiří Bárta Jan Barta Alena Bártová Věra Bártová Miroslav Bašta Alžběta Benešová Alena Benešová Stanislav Bil Kateřina Bláhová Edita Bobonicová Radim Boháček Pavla Bokvajová Veronika Bröcknerová Beáta Brosková Martina Břeňová Denisa Budajová Radka Bystřická Marcel Cacara Milan Čech Lenka Čechmanová Jarmila Cihlářová Robert Čásenský Alena Čermáková Erik Čipera Pavel Čmelík Lukáš Diko Jan Dlabola Helena Dostálová Simona Dřízhalová Dalimil Dvořák Petr Dvořák Blanka Dvořáková Josef Dytrich Michaela Eret Kristýna Fantová Daniel Fiřt Kristián Flek David Fojtík Martin Fojtík Pavlína Fojtíková Zdeněk Fous Petr Fučík Lada Furmaníková Gabriela Gazdíková Andrea Gehryová Mirka Grniaková Lucka Hájková Jiří Hašek Jakub Havlín Jan Havrda Lukáš Hejna Ladislav Hlavatý Zuzana Holemá Barbora Holková Jan Hromas Jana Huttelová Luboš Hykl Eva Chaloupková Petr Janiš Jan Rolník Petr Kadlec Hana Kadrnožková Kamila Kašparová Daniel Kaucký Hana Kavalírová Jan Kejzlar Claudia Kiatipisová Pavlína a Martin Kleinovi Leona Klevetová Andrea Klímová Lenka Knoblochová René Koeppel Magdaléna Kopalová Jitka Krajčová Marek Král Magdaléna Kramešová Hedvika Kratochvílová Jana Kratochvílová 20

21 Jiří Kraus Lena Krejnická Michaela Kreuterová Eva Kreysová Jan Kroupa Teri Kruca Vanda Krutská Václav Kubička Jiří Kučera Milan Kulich Martina Kulíková Anna Kulíková Markéta Kunešová Tereza Kůsová Petr Laštovka Jana Ledvinová Robert Lekeš Helen Lenda Barbora Lerlová Michal Lobkowicz Ladislav Louka Michal Maďar Jan Mácha Marie Mališková Jiřina Maříková Jan Mašek Zdeněk Matěj Martin a Karina Matějů Zbyněk Matušina Jonathan May Jana Meniarová Dominik Michálek Vlasta Mikudimová Jozef Mikula Petr Moravec Simona Můčková Tereza Musilová Tony Myers Jitka Nesrstová Pavel Novák Kristýna Obdržálková Ludmila Obdržálková Jana Pacalová Eva Padevětová Martina Pachmanová Miloslav Palacký Luben Panov Jindřich Parus Pavel Paseka Andrea Perutková Lukáš Pítr Lenka Pivoňková Petr Pleskač Lída Pokorná Eliška Poláková Igor Polakovič Lucie Polívková Ekaterina Potapenko Marek Potoma Lucie Přerovská Michal Přibyl Daniel Příhoda Roman Ráž Dana Rieglová Lukáš Rous Jana Řeháková Tamás Scsaurszki Hana Šedivcová Kateřina Sedláčková Renata Sedláková Radek Sedlář Hartmut Siegel Eliška Sirová Danica Siváková Tereza Skálová Petr Sklenář Eva Škorničková Lukáš Smekal Jiří Soukup Tereza Speir Olga Staníková Jan Stehlík Martin Strauch Andrea Studihradová Jiřina Svobodová Markéta a Petr Svobodovi Jindra a Petr Sýkorovi Miriam Szombathová Ondřej Šindelář Milena Šindelářová Vanda Široká Martin Šorm Magdalena Špačková Jana a Jaroslav Šťastní Tomáš Štěpánek Milan Štolc Michal Šula Robert Šváb Jitka Taussiková Pavlína Techlová Karolina Tichá Monica Tomus Hana Vacířová Michal Valenčík Lenka Válková Martina Vančáková Jakub Vaněk Roman Varga Lukáš Vedral Irena Vláčilová Lucie Vokounová Lucie Voláková Aneta Vomlelová David Vondrák Alena Vopálecká Jan Wagner Marie Wichterlová Milan Žáček Lenka Zajícová Štěpán Zelinger Jiří Zeman Lucia Zimmermannová Hana Zirnhelt 21

22 Místo, kde žijeme Zdeňka Blechová Martina Břeňová Firmy Net4Gas s. r. o. Nadace České spořitelny Leadership Aid Friends of Via Philip Morris Fond manželů Horových Marie a Václav Horovi Helena Tóthová Fond Tři sestry pomáhají Alena Bártová Petr Svoboda Firma Krakonošovo s. r. o. Dárci časopisu Umění darovat Marka Bednar a Don Hamer Jan Barta Václav Dejčmar Lepší byznys UniCredit Foundation UniCredit Bank ViabilityNet Anonymní dárce C.S. Mott Foundation Dárci na obecnou činnost Anonymní dárci Alena Bártová Radka Bystřická Dana Čápová Jan Dlabola Hana Chorváthová Marie Mališková Jan Máša Kristýna Obdržálková Lukáš Pítr Petr Přibyla Martin Ptáček Dalibor Ravčuk Kateřina Ravčuková Zdeněk Řezníček Václav Šrámek Kateřina Voláková Lucie Voláková Libor Žídek Pavel Žižka Firmy Asseco Solutions, a. s. ČSOB Friends of Via Studenti Texas University The American Jewish Joint Distribution Commitee Inc. The John Marshall Law School Děkujeme našim pravidelným dárcům Tomáš Absolon Martina Břeňová Jan Dlabola Markéta Kunešová Jana Matrková Petr Přibyla Jana Vohralíková 22

23 Firmy a firemní nadace Děkujeme firemním dárcům, kteří nám pomáhají obnovovat myšlenky osvíceného dárcovství. T-Mobile Czech Republic, a. s., podporuje rozvoj regionů prostřednictvím Fondu T-Mobile, pro který se ústředním motivem stalo téma komunikace. Fond T-Mobile stál v roce 2014 na pěti pilířích: MLUVME SPOLU podpora malých neziskových or ganizací zaměřená na komunikaci, spolupráci a integraci VYMYSLEME TO podpora vzniku prospěšných online projektů a aplikací POMÁHEJME SI podpora a ocenění aktivity, odpovědnosti a dobrovolnictví zaměstnanců firmy / ROZVÍJEJME SE pořádání odborných seminářů pro neziskové organizace ROZJEĎME TO podpora začínajících lokálních podnikatelů. Česká spořitelna je naším dlouhodobým partnerem v tématu sociálního podnikání. V roce 2014 nám byla důležitým partnerem v Akcelerátoru Akademie sociálního podnikání a podpořila v rámci programu i Akademii České spořitelny, kde její odborníci předávají zástupcům neziskových organizací know-how a zkušenosti. Nadace České spořitelny je naším dlouholetým a významným partnerem v programu Místo, kde žijeme. V roce 2014 pomohla zvelebit 5 veřejných prostranství po celé republice. Československá obchodní banka podporuje komunitní projekty ve spolupráci s Nadací Via od roku Za tuto dobu podpořila celkem 268 projektů z celé České republiky a to celkovou částkou přesahující 18 milionů korun. Od roku 2014 uděluje banka podporu prostřednictvím programu Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem sousedíme si, který se zaměřuje na podporu sousedské pospolitosti a lokálního patriotismu. Druhým rokem je partnerem programu Pomáhej, prostřednictvím něhož podporuje mladé lidi, kteří chtějí něco udělat pro své okolí a i tento rok podpořila banka cyklus workshopů Viadukt. Era byla také dlouhodobým partnerem ceny Era Starosta roku. V neposlední řadě banka již několik let podporuje Dobročinnou aukci vín a nevšedních zážitků a v roce 2014 nás opět podpořila jako generální partner. Era a Poštovní spořitelna jsou součástí Československé obchodní banky, a. s. Společnosti Phillip Morris děkujeme za podporu programů Leadership Aid, Města z jiného těsta a cyklu workshopů Viadukt. Společnost NET4GAS, s.r.o., dlouhodobě pomáhá programu Místo, kde žijeme. V roce 2014 byla jeho generálním partnerem. V rámci svého programu NET4GAS Blíž regionům aktivně přispívá k rozvoji regionů, ve kterých působí. UniCredit Foundation je generálním partnerem programu Lepší byznys, který pomáhá organizacím, jež se vydaly na cestu sociálního podnikání. 23

24 Za spolupráci a podporu děkujeme následujícím firemním partnerům PwC Česká republika je dlouhodobým partnerem ceny Via BONA a stabilně nás podporuje daňovou expertizou, prostory pro pořádání seminářů. Poskytují také bezplatná školení. Asseco Solutions systémová podpora k informačnímu systému Helios. hlavní partner dárcovské platformy TechSoup Česká republika a licence k Office 365 T-Mobile zvýhodněný tarif pro mobilní telefony a SIM karty. AC&C poradenství v oblasti komunikace a práce s médii. Motejlek.com mediální partner, všestranná spolupráce při rozvoji dárcovství Newton media monitoring médií. Creative Gate inspirativní prostor pro rozvoj a růst zaměstnanců i klientů nadace. US Embassy prostory a finanční podpora pro pořádání seminářů nadace. Respekt mediální partnerství a spolupráce na rozvoji dárcovství. Hospodářské noviny mediální partnerství a spolupráce na rozvoji dárcovství. Deník mediální podpora soutěže Era Starosta roku. Prague International Marathon Nadace Via je oficiálním charitativním partnerem běžeckého seriálu PIM. Běh pro dobrou věc Děkujeme běžcům a běžkyním, kteří se v roce 2014 postavili na start a vyběhli s námi v rámci seriálu Prague International Marathon. Taktéž děkujeme samotné společnosti Prague International Marathon. Naši partneři v USA Friends of Via, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York 24

25 Partneři ceny Via BONA pořádá: patroni: pod záštitou: Partneři: Muriel Anton Libor Malý manželé Volínovi Partneři a dárci Dobročinné aukce Během osmého ročníku Dobročinné aukce Nadace Via a Jihomoravské komunitní nadace dárci vydražili vína, umělecká díla a další předměty za úctyhodných Kč. Aukce se konala v listopadu 2014 v hotelu Prague Marriott, V aukci bylo více než osmdesát položek, od děl významných českých umělců, komentované prohlídky vily Tugendhat až po originální diamantový náhrdelník. V hotelu Marriott patřily mezi nejúspěšnější již tradičně kolekce vín. generální partner : Partneři: Pro bono partneři Naše poděkování za organizační pomoc s aukcí patří: ART DIRECT o.s. Mediální partneři Za dlouhodou spolupráci a pro bono služby děkujeme: 25

26 Mediální partneři Děkujeme firmám, které aukci podpořily koupí firemního stolu: Děkujeme všem vinařům, kteří do aukce poskytli to nejlepší ze svých sklepů: Dobrá vinice Znojmo Dva Duby Dolní Kounice CHÂTEAU VALTICE, Valtice Jaroslav Nešpor Collegium Vinitorum, Mor. Nová Ves Mgr. Jiří Šimeček, Petrov Milan Sůkal, Nový Poddvorov Ota Ševčík, Bořetice Porta Bohemica, Žernoseky Richard Stávek, Němčičky Richard Tichý, Hrušky Rodinné vinařství Beneš, Hrušky Sklep Na Bařině, Čejkovice Václav Konečný, Velké Bílovice Velkobílovická vína, Velké Bílovice Vinařský dům Valtice, Valtice Vinařství František Mádl, Velké Bílovice Vinařství Baloun, Velké Pavlovice Vinařství Grégr, Rakvice Vinařství Ilias, Pavlov Vinařství Ing. Zdeněk Vykoukal, Hostěrádky Rešov Vinařství Jiří Rusnok, Velké Bílovice Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Vinařství Kočařík, Čejkovice Vinařství Krásná hora, Starý Poddvorov Vinařství Maděřič, Moravský Žižkov Vinařství František Mečl, Moravský Žižkov Vinařství Ostrezi, Bzenec Vinařství Šmerák, Hrušky Vinařství Vinopa, Rakvice Vinařství Volařík, Mikulov Vinařství Zborovský, Velké Pavlovice Vinice Salabka Troja, Praha Znovín Znojmo, a.s. 26

27 Dárci nevšedních zážitků a uměleckých děl: 2AM, Monika Wajtrová AC Sparta Praha Adéla Součková Agentura Nachtigall Arts Alcron Restaurant Antonín Střížek David Krňanský David Svoboda Donna Mia, s.r.o. DRAWetc. Drdová Gallery Erika Lori, Klenoty Diamond Club Eva Jiřičná Eva Růžičková Evžen Šimera Federico Diaz František Skála Hana Lavičková Ina Daučiková a Jan Dvořák, Bohemian Salseros Jakub Tauš Jan Miko Janja Prokić Jarmila Szkutová Jihomoravská komunitní nadace Jiří David Jiří Votruba Klára Nademlýnská Klenka Sound Studio Krakonošovo, s.r.o. Kristýna Malovaná Krištof Kintera Kurt Gebauer Leeda fashion Lenka Mrázová Lucie Drdová, Drdova Gallery Matouš Lipus Matyáš Trnka Michal Pěchouček Mineralia Modernista Nina Mainerová Olbram Zoubek Pavel Kosatík PMP Exclusive, s.r.o. Prague International Marathon Qubus Design Studio SISTERSCONSPIRACY fashion Sklárny Moser Tereza Křivinková, U Staré studny, FineLabels.cz Tomáš Rosický Tomáš Slavata Tomáš Šmíd a Karel Nováček Tower Park Praha Žižkovská věž UniCredit Private Banking Veronika Drahotová VINO MARKUZZI, s.r.o. Vladimír 518 Vladimír Birgus Vladimír Brunton Vladimír Lekeš Vladimír Skrepl Zdeněk Vacek a Daniel Pošta, Zorya Žižkovské divadlo Járy Cimrmana a Divadlo v Dlouhé Dražitelé: Jan Barta Irena Brabcová Ladislav Dědeček Václav Dejčmar Daniel Fiřt Jiří Hašek Eduarda Hekšová Táňa Hlavatá Jan Holásek Jaroslav Horák Eva Horucková Jiří Hub Iva Jakešová Milan Jasný Petr Jonák Daniela Kozáková David Krajíček Alena Králíková Jiří Kučera Štěpán Lacina Gabriela Lachoutová Petr Laštovka Helen Lenda Lukáš Lorenc Erika Lori Miroslav Motejlek Václav Pavelka Michal Pobežal Alfred Simuna Helena Svárovská Petr Svoboda Eva Šišková Jan Školník Rudolf Školník Jitka Švejcarová Jiří Votruba Miloš Vránek Rudolf Vřešťál Věra Výtvarová Libor Winkler Marie V. Winklerová 27

28 28 Portrét dárce: Martina Břeňová

29 Martina Břeňová nám pomáhá řadu let, a to hned několika cestami. Je dlouholetou dárkyní do nadačního jmění, pomáhá nám také svými znalostmi a zkušenostmi, a to v programu Místo, kde žijeme tedy programu, který podporuje komunitní proměnu veřejných prostranství, parků, návsí či náměstí. Za její pomoc jsme jí vděční, děkujeme! Vzpomenete si, kdy jste se s nadací poprvé setkala? Asi v roce 2005, tedy před deseti lety. Napadne vás jeden projekt Nadace Via, který vám přirostl k srdci? Jednoznačně program Místo, kde žijeme. A nejvíce projekt Luženská křižovatka zaměřený na obnovu občanské společnosti a míst k setkávání v Lužné u Rakovníka. Byla to pro mě zásadní a srdeční záležitost, Lužná je moje rodná vesnice. Všichni jsme díky tomu pochopili, že můžeme sami kolem sebe něco změnit. A pro mě to byla první a poslední práce, kde byla v týmu celá naše rodina i holky ze základky. Víme, že pomáháte i v jiných organizacích. Podle čeho si vybíráte lidi, organizace a projekty, do kterých investujete svůj čas a peníze? Mám svoji osobní dárcovskou strategii, která mi umožňuje filtrovat a žít celkem v klidu s pocitem, že nemohu pomoci všem. Roli hraje osobní téma, vztah ke konkrétním lidem a občas i spontánní pocit. Často jsem finančně podporovala i ty organizace, ve kterých jsem pracovala. Je to pro mě vyjádření důvěry, a protože jsem v minulosti měla v organizacích na starosti jednání s dárci, bylo pro mě důležité prožít, jaké to je být sama jejich dárcem. Nejradši podporuji provoz organizací, a pokud je to v mých možnostech, tak dlouhodobě. Čas v posledních letech dávám těm, od kterých sama čerpám inspiraci, a baví mě to. Nebo ho prostě vracím v jiném časoprostoru, protože mi řada lidí v životě taky pomohla, například konzultací. Ale čím jsem starší, víc a víc si vybírám, do čeho jdu. Hodně času daruju i sobě. Proč oněch deset let spolupracujete právě s námi? Při práci pro Nadaci Via jsem se hodně naučila a poznala některé opravdu inspirativní a v jádru poctivé lidi. Jak v nadaci, tak v projektech v regionech. Často takové, kteří mají vztah k přírodě, ke kořenům, k historii, k tradici, k diskuzi. K hodnotám, které potřebuji sdílet. Jsou mi blízká témata, kterým se nadace věnuje. Baví mě potkávat lidi i mimo Prahu a získávat rozhled nad realitou a nadhled. A hodně mě baví poznávat různé české kouty, vísky, místní kuchyni a příběhy. 29

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ Iniciativa Brno kulturní vznikla na podzim roku 2011. Iniciativa sdružuje jednotlivce z neziskových kulturních, uměleckých a vzdělávacích organizací v Brně.

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2010

Sdružení VIA Výroční zpráva 2010 Sdružení VIA Výroční zpráva 2010 1 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Vznik sdružení... 4 Naši partneři v roce 2010... 5 Programová činnost sdružení... 6 TechSoup Software pro neziskovky prakticky

Více

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07 Sdružení VIA Výroční zpráva 2007 Obsah Úvodní slovo...4 O sdružení...5 Dárci a partneři Sdružení VIA...6 Naši dárci v roce 2007...6 Naši partneři v roce 2007...6 Programová činnost sdružení...7 Cash Flow

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2014. KRÁSA POMOCI, o.p.s.

Výroční zpráva 2014. KRÁSA POMOCI, o.p.s. Výroční zpráva 2014 KRÁSA POMOCI, o.p.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO KRÁSA POMOCI, o.p.s. JAK POMÁHÁME PROJEKTY Kontaktní místo Terénní sociální poradenství Dobrovolnictví v domácnostech seniorů PODĚKOVÁNÍ KONTAKTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 1 145 Noháčová Anička 2007 00:04:40 00:04:39 2 30 Valachová Lucie Tereza 2006 00:04:46 00:04:46 00:00:06 3 126 Vašinová Klára 2005 00:04:47 00:04:45 00:00:07 4 52 Káclová

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo... 4 O sdružení... 5 Dárci a partneři Sdružení VIA... 6 Programová činnost sdružení... 7 Cash Flow Management NGO... 7 Konzultační a lektorská činnost...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 13.ročník sobota 12.4.2014 polojasno 15 C 160 závodníků Host závodu: Bc. Helena Fuchsová Předžákyňky mladší (2010-2013) traťový rekord 1:11,8 200 metrů 1. Křepelková Eliška Čejetice

Více

Místo, kde žijeme aneb Jak vylepšit lidem domov a sobě reputaci

Místo, kde žijeme aneb Jak vylepšit lidem domov a sobě reputaci Místo, kde žijeme aneb Jak vylepšit lidem domov a sobě reputaci Praha, 20.dubna 2010 Radka Kaslová, Nadace České spořitelny Kdo je kdo? Erste Group ve střední Evropě: téměř 3 200 poboček v 8 zemích (Rakousko,

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz tango valčík slowfox quickstep Suma 1. 30 Both Pavel Wáwrová Kristina 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 5 2. 22

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

I. Oblastní soutěž Praha

I. Oblastní soutěž Praha I. Oblastní soutěž Praha 11. března2007 Místo konání: Sportovní hala ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2/1800, Praha 6 Pořadatel: Taekwon-do ITF Sonkal Praha Informace Počet oddílů : 7 Počty závodníků : junior

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zahájení v 18,10 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jiří Pešek, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik,

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Možnosti nadací a státních programů Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Prezentace ke

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 1.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:76) 22 b. (1) Bernasová Zuzana (SK Dobrá Voda) 4:2 (2:0/11:8 11:7); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice)

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 LYKO KLUB PRACHATICE 01:35,75 00:47,38 00:48,36 2. 110 BRANDTNEROVÁ Míša 1990 Písek 01:35,91 00:47,41 00:48,50 00:00,17 3. 132 HAUPTOVÁ Karolína 2000 LYKO KLUB PRACHATICE

Více

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4.

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4. Kategorie: I nejmladší kluci ročníky narození: 2008 a mladší Délka trati: 400 m 77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 82 Klepáček Daneček Aš 2009 I 00:02:22 2. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Gastrofestival 2011 - Kuchař A

Gastrofestival 2011 - Kuchař A Gastrofestival 2011 - Kuchař A pořadí Jméno škola komisař 1 komisař 2 komisař 3 celkem 1 Martin Galeja Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 79 83 91 253 2 Vojtěch Bayer Frenštát p.r. 76 76 78 230 3 Miroslav

Více

Deloitte. Filantropie FY13

Deloitte. Filantropie FY13 Deloitte Filantropie FY13 Obsah Úvodní slovo... 3 Podpora handicapovaných studentů... 4 Nadační fond Českého rozhlasu Světluška Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Den pro Charitu přímé zapojení zaměstnanců

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

14.MČR Louny Kategorie: D0

14.MČR Louny Kategorie: D0 Kategorie: D0 Jméno Klub Kyu/Dan celkem umístění Michaela Rovnaníková Krnov / 16 1 Tomáš Kotys SKP Č.Budějovice / 15,6 2 Lenka Přibylová SKP Č.Budějovice / 15,2 3 Mirek Kratochvíl TRC Chomutov / 14,7 4

Více

Silniční běh O pohár Sedloňova

Silniční běh O pohár Sedloňova Výsledková listina Silniční běh O pohár Sedloňova Ročník: 35. 1.10.2005 Kategorie A - Muži do 34 let 1. 3 Šmíd Michal 1971 Hvězda SKP Pardubice 00:31:49,04 2. 18 Pross David 1975 SKI Skuhrov nad Bělou

Více

Výsledková listina I.kategorie

Výsledková listina I.kategorie B I B L E A M Y 2014-2015 Výsledky okresního kola konaného 26. listopadu L.P. 2014 v Nikolčicích Dne 26.11.2014 proběhl 17. ročník okresního kola dějepisné soutěže Bible a my. Ve čtyřech kategoriích předvedlo

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více