Výroční zpráva Nadace Via Jaký byl rok 2014?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014?"

Transkript

1 Výroční zpráva Nadace Via 2014 Jaký byl rok 2014?

2

3 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Rok 2014 v číslech 8 Kdo jsme a co děláme 12 Dárci a partneři Nadace Via 26 Portrét dárce: Martina Břeňová 28 Podpora místních iniciativ 38 Podpora lídrů a neziskových organizací 44 Rozvoj filantropie 50 Základní údaje 54 Seznam grantů udělených v roce Finanční zpráva 86 Výrok auditora Nadaci Via a dobročinné projekty na mnoha místech České republiky můžete podpořit darem přes on-line platební bránu DARUJME.CZ na stránkách nebo převodem na účet nadace / Děkujeme!

4

5 Udělat něco užitečného pro ostatní považuji za běžnou přirozenost jedince. Pokud chceme žít v lepším světě, tak nemůžeme čekat, že ho pro nás zařídí někdo jiný. Já tvrdím, že posbírat rozházené papíry kolem koše v parku je mnohem přínosnější, než psát petici na technické služby, že by měly lépe uklízet. Lidé si možná jen málo uvědomují svou odpovědnost sami za sebe. Ukažme svým dětem, že se staráme o okolní svět, a pak můžeme mít naději, že to bude lepší. Dalibor Dědek, ředitel a spoluzakladatel firmy Jablotron Rozhovor Leoše Kyši s Daliborem Dědkem pro časopis Umění darovat, číslo 12 / jaro Časopis vydává Nadace Via.

6 6 Úvodní slovo

7 Milí přátelé, na následujících stránkách se s vámi chceme podělit o příběhy možná nenápadné, ale důležité. Jsou to příběhy lidí, kteří pozitivně ovlivňují své okolí a postupně proměňují náš společný životní prostor v místo, kde se žije dobře. Ne, nejsme snílci, kteří zavírají oči před realitou, jen máme to velké štěstí, že se díky naší nadační práci potkáváme s projevy toho lepšího v nás. A kdo jsou ti, kteří stojí za oněmi nenápadnými příběhy? Nejčastěji jsou to lidé, o kterých nečteme v novinách, ale přesto se díky nim a díky jejich nasazení, energii a aktivitě Česko stává lepší zemí. Jsou to hybatelé a rozehrávači něčeho nového, lidé, kteří se jen tak lehce nesmíří s tím, že něco nejde. Jsou to lidé, kteří vidí ve svém okolí příležitosti ke změně a jsou ochotní starat se, pečovat, budovat a někdy také bojovat za to, aby zdravý rozum zvítězil nad nezájmem či opakovaným selháváním radnice nebo nepravostmi nějakého úřadu. Možná je podobným hybatelem váš soused, nebo nenápadný kolega z práce. Naše sedmnáctiletá zkušenost s podporou dobrých nápadů aktivních lidí nám jasně ukazuje, že hybatelem, který proměňuje zaběhlé pořádky, může být každý z nás a to doslova. Vždyť většina z nás žije obklopena lidmi a příležitostmi pomoci tomu na čem nám záleží. A tak zatímco někdo obnovuje sousedské vztahy ve své obci, jiný pečuje o životní prostředí, buduje komunitní zahradu či vrací do života desítky let zdevastovanou Společný památku. Zatímco někdo dává svou životní energii tomu, aby lidé s postižením mohli také pracovat, jiný přetváří opuštěnou školu v komunitní centrum pro děti a další třeba vytváří příležitosti pro zapojení seniorů do sousedského života. A co mají tito lidé s různorodými motivy a zájmy společného? Více než by se na první pohled mohlo zdát. Jsou to lidé, kteří upřednostňují zájem a aktivitu před lhostejností, lidé, kteří mají radost, že mohou věnovat svou životní energii tomu, co jim dává smysl. A jdou odvážně za svými sny. Právě takové lidi Nadace Via vyhledává, propojuje a snaží se jim všemožně pomáhat penězi, vzděláním, inspirací, rozvojovými programy. Děkujeme všem, bez kterých by naše nadační práce nebyla možná příjemcům grantů a další nadační podpory, komunitě našich dárců, členům hodnotících komisí a poradních výborů, dobrovolníkům, kolegům ve správní a dozorčí radě, pracovníkům nadace a mnoha dalším nezištným jednotlivcům. Lenka Mrázová předsedkyně správní rady do února 2015 Danica Siváková předsedkyně správní rady od února

8 8 Rok 2014 v číslech

9 48, 286 mil. 61, 811 mil. 64, 120 mil. 11, 749 mil. 11, 960 mil. 14, 981 mil. 70 mil. 15 mil. 60 mil. 50 mil. 40 mil. 30 mil. 20 mil. 10 mil. 5 mil. 10 mil Díky důvěře našich dárců dosáhlo v roce 2014 naše nadační jmění výše Kč. V roce 2014 jsme podpořili 261 dobročinných projektů a vyplatili jsme v grantech Kč. Štědrý 40 % firmy 5 % výnosy nadačního jmění 28 % individuální dárci 27 % české a zahraniční nadace V roce 2014 jsme pokračovali ve strategii zaměřené na rozvoj soukromého dárcovství a diverzifikaci finančních zdrojů Nadace Via. 9

10 10 Kdo jsme a co děláme

11 Historie Nadace Via vznikla v roce 1997, kdy navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku Dnes patříme mezi největší a nejaktivnější české nadace, od svého vzniku jsme podpořili přes dobročinných projektů částkou téměř 290 milionů Kč. Díky tomu jsme se stali největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. Vzhledem k našim americkým kořenům se rádi inspirujeme ve světě anglosaské filantropie. I proto v naší práci rádi kombinujeme finanční pomoc s nefinanční podporou těm, kterým pomáháme. Od roku 2005 úzce spolupracujeme s organizací Friends of Via, sídlící v Pittsburghu, jež nám pomáhá získávat dary od amerických dárců, a také se Sdružením Via, které posiluje životaschopnost českých neziskových organizací zejména prostřednictvím projektů TechSoup a Darujme.cz. Poslání Podporujeme a provázíme lidi, kteří chtějí změnit své okolí k lepšímu. Tedy aktivní lidi s vizí a ty, kteří společnému úsilí pomáhají svými znalostmi, časem, energií či penězi. Přispíváme tím rozvoji komunitního života a obnově tradice filantropie v Česku. Svoboda, smysl, odpovědnost Pomáháme nejen prostřednictvím grantů, ale i nabídkou know-how ve formě vzdělávání, konzultací, koučingu, udělujeme ceny a hledáme další způsoby, jak inspirovat a propojovat lidi, kteří aktivně vstupují do veřejného prostoru. Snažíme se, aby se o tom, co se někde podařilo, dozvěděli i jinde, aby jednou prošlapaná cesta už nezarostla a aby se po ní vydávalo stále více lidí. Smysluplný 11

12 Nadační jmění Nadační jmění je nedotknutelným kapitálem nadace. K financování své činnosti a k podpoře dobročinných projektů mohou nadace každoročně použít pouze jeho výnosy, což jim zajišťuje nezávislost. Protože věříme, že nezávislé nadace jsou pro kvalitu života a veřejného prostoru důležité, patří navyšování nadačního jmění k prioritám naší práce. Díky štědrosti Charles Stewart Mott Foundation, která nám nabídla pobídkový grant ve výši $, jsme v únoru 2014 úspěšně zakončili Kampaň 1 : 1. Díky pobídce C. S. Mott Foundation a Kampani 1 : 1 jsme do nadačního jmění získali dary a přísliby darů v celkové výši 22,5 milionu Kč. Díky tomu budeme moci každoročně podpořit částkou téměř 1 milion Kč ty, kdo nečekají s rukama v klíně, ale proměňují své okolí k lepšímu. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří se ke kampani připojili, všem členům Kabinetu Kampaně 1:1 a mnoha dalším lidem, s jejichž pomocí jsme tuto kampaň první svého druhu v České republice mohli úspěšně zakončit. 12

13 Programy v roce 2014 Era Starosta roku Města z jiného těsta Rychlé granty Fond kulturního dědictví Fond manželů Horových Fond Rachůnek Fond Tři sestry pomáhají Fond správní rady Nadace Via Podpora místních iniciativ Města z jiného těsta Živé granty Místo, kde žijeme Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny sousedíme si Fond T-Mobile- Pomáhejme příběhům Fond T-Mobile- Mluvme spolu Cena VIA BONA Pomáhej Rozvoj filantropie Čtvrtletník Umění darovat Darujme.cz Leadership Aid Ber to osobně Leadership Aid Začni od sebe Viability Net 2.0 TechSoup Česká republika Akcelerátor Akademie sociálního podnikání Podpora lídrů a neziskovek Lepší byznys: podpora sociálního podnikání Viadukt Semináře T-Mobile Akademie České spořitelny 13

14 14 Dárci a partneři Nadace Via

15 Milí přátelé, je to možná překvapivé, ale je to tak šedesát šest procent lidí v Česku vnímá sama sebe jako filantropy. A ještě nadějnější jsou výpovědi příslušníků společenských elit mezi nimi se za filantropy, tedy lidi, kteří pomáhají druhým, považuje celých devadesát procent. Tato překvapivá zjištění přinesl průzkum, který pro Nadaci Via a Sdružení Via na přelomu roku 2014 a 2015 provedla společnost STEM. Hodně jsme o výsledcích mluvili a nakonec jsme došli k tomuto závěru i kdyby podlehla značná část respondentů průzkumu sebestylizaci, pořád jde o dobrou zprávu. Proč? Protože většina společnosti považuje ohled na druhé, štědrost a ochotu pomoci penězi, časem či kontakty a tedy odpovědnost za svět kolem nás za jednání, které je správné a má být běžné. A to je jednu generaci po roce 1989 dobrý příslib do budoucnosti. Ostatně tato kvalitativní zjištění z průzkumu potvrzují i tvrdá dárcovská data, která v Nadaci Via už mnoho let sledujeme. Trendy, které z dat plynou, jsou podobně nadějné. Objem finančního dárcovství v Česku se mezi lety 2000 a 2013 navýšil 2,9 krát, zatímco hrubý domácí produkt České republiky v tomto období narostl 1,67 krát a průměrná mzda se zvýšila 1,9 krát. Dobře víme, že dárcovství je odrazem hodnot každého dárce a že je tedy ryze individuální. Zajímavější než makročísla jsou tak individuální motivace, které vedou k rozhodnutí pomáhat. Proto jsme se v průzkumu se společností STEM zajímali i o to, co utváří postoj českých dárců příslušníků společenských elit k filantropii a pomoci druhým. A dozvěděli jsme se, že největší část elit vede k dárcovství úsilí chovat se odpovědně k druhým. Druhým nejčastějším motivem je vnitřní prožitek radosti z toho, že mohou pomáhat, a na třetím místě je soucit s těmi, kteří pomoc potřebují. Postoje necelých 20 % respondentů pak formovala především rodinná tradice filantropie. Z naší vlastní zkušenosti v Nadaci Via víme, že lidé jsou ochotni darovat zejména tehdy, když jde jejich dar na takové dobročinné téma, které odráží jejich hodnoty. Zjednodušeně řečeno, dárci darují tehdy, když jim dar a věc, kterou podporují dávají smysl. Jsme rádi, že i v roce 2014 jsme měli to štěstí, že jsme se potkávali s dárci firemními, nadačními, ale i s dárci individuálními jimž dává smysl podporovat Nadaci Via. Jen díky tomu jsme i v roce 2014 mohli pomáhat aktivním lidem, kteří rozhýbávají komunitní život, lidem, kteří svým časem, energií a vizemi proměňují k lepšímu své okolí a náš společný životní prostor. Srdečně děkujeme za důvěru, která stojí za každým darem, a těšíme se na další společnou cestu, jež přispívá k tomu, že se Česko stává lepším místem k životu. Jiří Bárta ředitel Nadace Via 15

16 Dárci Nadace Via Nadace a neziskové organizace Anonymní dárce Friends of Via, Pittsburgh Nadační fond proti korupci Partners for Democratic Change Slovakia Sdružení Via The American Jewish Joint Distribution Committee Inc. The Charles Stewart Mott Foundation The John Marshall Law School The Synergos Institute Inc. RAG Fondacija Bělehrad UniCredit Foundation Nadační jmění Tomáš Absolon Jiří Bárta Pavel Baudiš Jarmila Baudišová Hana Blovská David Brodníček Martina Břeňová Aleš Březina Jakub Čech Ladislav Dvořáček Přemysl Filip Hana Filipová Daniel Fiřt David Fojtík Vladimíra Glatzová Václav Havlíček Lukáš Hejna Ladislav Hlavatý Jan Holásek Vít Horáček Ondřej Horecký Jiří Humplík Matěj Chytil Václav Jára Magdalena Jirousová Jiří Juchelka Kamila Kabelková Veronika Krausová Martina Mazancová Ladislav Mazanec Lenka Mrázová Michal Nosek Václav Pavelka Michaela Pfeiferová Květoslav Přibyl Ladislav Sekerka David Simon Sanjiv Suri Jan Sýkora Marek Šálek Daniela Šálková Jan Školník Rudolf Školník Helena Vágnerová Renáta Vondráková Lubor Žalman Pavel Žižka Firmy European Leadership & Academic Institute Benson Oak, s. r. o. Hobra Školník s. r. o. Klimak s. r. o. motejlek.com, s. r. o. Plastika a. s. Way of the Samurai s. r. o. 16

17 Dárci do Fondu kulturního dědictví, američtí dárci a členové The Via Foundation Czech Heritage Society Fond kult. dědictví Vendula Hnídková Zbyněk Kabelík Aleš Kozák Pavel Krůta a Marta Krůtová Jan Palán Martin Poche Michal Valenčík firma agmo a.s. Friends of Via Via Trustee Society Marie Bednar a Don Hamer Founder Malcolm Hewitt Wiener Foundation Oldrich a Silva Vasicek Zlatí dárci Thomas Holland James Mauch Stříbrní dárci CSA Fraternal Life Charles Kalvoda Joe Kocab Daniel Kucera John and Elaine Reiner George Rybnicek Rosemarie Scully Cathy Scheineson John Stiber Mojmir Vrtilek James Whelan Christina Witsberger Patroni Vera Donnenberg Marianne Hall Eva Hanka Frank Holecek Gerald Horna Geraldine Horna Richard Kutilek John Lauscher Catherine Luke Josef Machac Mario Mazzarella Becky Mazzarella Vratislav Nenicka Alena Nenicka Emil Polak Rosemarie Wyke Přátelé Ivan A. Backer Violet DeWind Jarie Granton JoAnne Hayward Charles Heller Jana Janku Harry Kirsch Roger Mechura Elmer Pavlas Rita Pavlas Olga Rosser Dorothy Tichavsky Města z jiného těsta Jiří Bárta Tomáš Beneda Alena Benešová Petr Brabec Tomáš Brejla Jaroslav Bystrický Emil Bystřický Hana a Dalimil Dvořákovi Luboš a Adam Harasek Adam Haiduk Lukáš Hejna Martin Hlaváč Věra Horká Martina Hovorková Martina Jeníčková Miroslav Klekner Zuzana Kolková Markéta Kunešová Jana Matrková Karel Navrátil Kristýna Obdržálková Jana Pacalová Zdeněk Pechar Lukáš Pítr Magda Procházková Ivan Rezek Tereza Skálová Klára Soldánová Petr Spurný Tereza Sulanská Ondřej Šindelář Alexandra Václavíková Jana Vohralíková Lucie Vokounová Lucie Voláková Jaroslav Volšický Hana Vosmíková Firmy a neziskové org. Český národní podnik s.r.o. Friends of Via 17

18 Dárci do programu Rychlé granty Dektrade a.s. Hana a Dalimil Dvořákovi Nadační fond proti korupci Věra Výtvarová Běžci pro Nadaci Via Tarek Abu Sham Petr Adamec Pavel Antropius Jan Aschermann Martin Babec Gabriel Balogh Lukáš Baránek Kristýna Barchánková Jiří Bárta Pavla Bathova Adam Batuna Petra Bayerová Štefan Belcák Simona Benescu Cristina Betta Kateřina Boháčová Roman Bojda Lukáš Bosko Lenka Bošanská Farid Bouzidi Jiří Březina František Buhn Radu Calinescu Hana Coufalová Veronika Čapková Filip Čech Kristína Čechová Helena Čechurová Vanda Čejková Monika Černíková Karolína Červenková Pavel Čihák Martin Čonka Robin Čumpelík David Danek Farkasová Darina Kamila Dejmková Lucie Deýlová Martin Dientsbier Miroslav Dinga Ivana Dingová Verča Dohnalová Eva Dolejší Hana Doležalová Ivan Dovica Šárka Duroňova Ladislav Dvořáček Marek Dvořák Petra Dvořáková Daniel Ernst Jan Fiala Martin Filipek Daniel Fiřt Lukáš Fiřt Barbora Fořtová Dušan Friedl Jonáš Fries Štefan German Tascita Gibson Zbyněk Glos Dirk Göhmann Caterina Guiduzzi Alena Hábová Aneta Hájková Brian Hall Miroslav Hamár Petra Hašová Katarina Hercegová Michaela Hermanová Michal Hlaváček Tomáš Hodoval David Hofman Radim Holiš Kamil Horák Petra Hrobská Martin Hudák Zuzana Hummelová Roman Chládek David Chmelař Ondřej Chrpa Vladimír Ivanov František Janda Josef Jandásek Till Janzer Monika Jedličková Dušan Jelínek Lucie Jirků Jiří Jirman Tomáš Jokl Petr Jonák Vojtěch Kačena Michal Kadera Michal Kadilák Kateřina Kapletová Julius Karajos Dina Kášová Joanne Kelly Sherry Kenneson-Hall Tibor Keše Martin Kleissner Radek Klouček Jan Klouda Tomáš Knaibl Ondřej Kobza Jan Kolín Ondřej Komžák Petra Kopová Ivana Kortišová Kamil Kos Marcel Koubek Eva Koutná Lukáš Kovanda Tomáš Kovářík Magdalena Kráčmarová 18

19 Zdeněk Král Martin Král Tomáš Král Sylvie Králová Magda Kramešová David Kratina Roman Krejčí Michaela Krejzová Michaela Kropáčková Jitka Krýzová Eva Křivánková Jiří Kučera Roman Kufa Kristina Kuklová Jari Laitinen Andrea Langová Lenka Laurinová Clement Lefevre Juhha Pekka Lekola Veronika Lobodášová Jana Lognerová Tomáš Loudín Rostislav Louženský Petr Machalík Eva Malecká Josef Martínek Helena Martínková Eva Martínková Veronika Mašková Zuzana Matějovská Vojtěch Melichar Jiří Michal Jaromír Mikeš Tomáš Mohorko Peter Mueller Radek Musil Jani Naranen Michal Nebeský Richard Nejman Marek Němec Jan Nesnídal Veronika Nosková Petr Novák Ondřej Novák Veronika Novotná Josef Orava Pawel Ozierski Anna Pabiánová Milan Páleníček Mária Pankovčinová Zuzana Papíková Martin Pařík Richard Paulík Marie Petrovická Monica Piemontese Václav Pisinger Jan Pobežal Barbora Podzimková Jana Pokorná Šárka Polášková Ondřej Poul Pavel Prchal David Prchal Martina Priesolová Alena Procházková Alena Průšová Vojtěch Přerovský Charlotte Read Laura Reggiani Soňa Remešová Eliška Remešová Andrea Ringelhánová Jan Rosenberg David Rožek Martin Rožnovský Jan Růžička Štefan Ryba Honza Řehounek Michaela Řízková Zuzana Sabolová Kamil Sailer Erika Salcmanová Oscar Scoopa Ladislav Seidler Jiří Schneller Haikal Siregar Tereza Skálová Lucie Sklenková Petr Skočdopole Petr Sládek Tomáš Slavata Ondřej Slavík Tomáš Sloboda Jaroslav Šnajdr Miroslav Staněk Art Stefan Jitka Stehlíková Josef Strach Hana Strachová Ivana Svatošová Vladislav Světlák Petr Svoboda Martina Sýkorová Jiří Šalamon Marek Šálek Viktor Šikula Katka Šimáčková Ondřej Šindelář Renata Šiserová Jan Škoudlín Michal Šoman Isabel Špaček Monika Šťástková Johana Šťastná Ondřej Štemberk Jan Šulc Robert Šváb Ondřej Švarc Senteri Tenila Tuomo Tennila Veronika Tihanová Peter Timko Milan Toman Jan Tomaník Daniel Torner Monika Tornerová Ivana Torontská Michal Tóth Radek Trošan Ivana Tůmová Martin Turek Michael Urban 19

20 Jana Uvírová Jaroslav Válek Dušan Valenta Michal Valíček Petr Valko Lenka Válková Martin Vandas Tereza Vašíčková Daniela Včeláková Lukáš Vedral Lukáš Viktora Eelis Virsunen Tomáš Vlasák Petr Vodenka Lucie Vokounová Jan Vrabec Pavel Vysušil Jaroslav Waldhauser Martina Wildová Pavel Zahradil Anna Zamrazilová Jirka Zeman Miroslav Zeman Hana Ženíšková Zoran Žlof Dita Žoteva Firmy Advanced World Transport a. s. BNP Paribas IKEM Lamborgini Prague Marriott Hotel Motejlek.com PRK Partners s. r. o. SOTIO a. s. kapela Wohnout Dárci Filantropický Emil Dan Adam Anna Audrlická Dana a Jana Balvínová Jiří Bárta Jan Barta Alena Bártová Věra Bártová Miroslav Bašta Alžběta Benešová Alena Benešová Stanislav Bil Kateřina Bláhová Edita Bobonicová Radim Boháček Pavla Bokvajová Veronika Bröcknerová Beáta Brosková Martina Břeňová Denisa Budajová Radka Bystřická Marcel Cacara Milan Čech Lenka Čechmanová Jarmila Cihlářová Robert Čásenský Alena Čermáková Erik Čipera Pavel Čmelík Lukáš Diko Jan Dlabola Helena Dostálová Simona Dřízhalová Dalimil Dvořák Petr Dvořák Blanka Dvořáková Josef Dytrich Michaela Eret Kristýna Fantová Daniel Fiřt Kristián Flek David Fojtík Martin Fojtík Pavlína Fojtíková Zdeněk Fous Petr Fučík Lada Furmaníková Gabriela Gazdíková Andrea Gehryová Mirka Grniaková Lucka Hájková Jiří Hašek Jakub Havlín Jan Havrda Lukáš Hejna Ladislav Hlavatý Zuzana Holemá Barbora Holková Jan Hromas Jana Huttelová Luboš Hykl Eva Chaloupková Petr Janiš Jan Rolník Petr Kadlec Hana Kadrnožková Kamila Kašparová Daniel Kaucký Hana Kavalírová Jan Kejzlar Claudia Kiatipisová Pavlína a Martin Kleinovi Leona Klevetová Andrea Klímová Lenka Knoblochová René Koeppel Magdaléna Kopalová Jitka Krajčová Marek Král Magdaléna Kramešová Hedvika Kratochvílová Jana Kratochvílová 20

21 Jiří Kraus Lena Krejnická Michaela Kreuterová Eva Kreysová Jan Kroupa Teri Kruca Vanda Krutská Václav Kubička Jiří Kučera Milan Kulich Martina Kulíková Anna Kulíková Markéta Kunešová Tereza Kůsová Petr Laštovka Jana Ledvinová Robert Lekeš Helen Lenda Barbora Lerlová Michal Lobkowicz Ladislav Louka Michal Maďar Jan Mácha Marie Mališková Jiřina Maříková Jan Mašek Zdeněk Matěj Martin a Karina Matějů Zbyněk Matušina Jonathan May Jana Meniarová Dominik Michálek Vlasta Mikudimová Jozef Mikula Petr Moravec Simona Můčková Tereza Musilová Tony Myers Jitka Nesrstová Pavel Novák Kristýna Obdržálková Ludmila Obdržálková Jana Pacalová Eva Padevětová Martina Pachmanová Miloslav Palacký Luben Panov Jindřich Parus Pavel Paseka Andrea Perutková Lukáš Pítr Lenka Pivoňková Petr Pleskač Lída Pokorná Eliška Poláková Igor Polakovič Lucie Polívková Ekaterina Potapenko Marek Potoma Lucie Přerovská Michal Přibyl Daniel Příhoda Roman Ráž Dana Rieglová Lukáš Rous Jana Řeháková Tamás Scsaurszki Hana Šedivcová Kateřina Sedláčková Renata Sedláková Radek Sedlář Hartmut Siegel Eliška Sirová Danica Siváková Tereza Skálová Petr Sklenář Eva Škorničková Lukáš Smekal Jiří Soukup Tereza Speir Olga Staníková Jan Stehlík Martin Strauch Andrea Studihradová Jiřina Svobodová Markéta a Petr Svobodovi Jindra a Petr Sýkorovi Miriam Szombathová Ondřej Šindelář Milena Šindelářová Vanda Široká Martin Šorm Magdalena Špačková Jana a Jaroslav Šťastní Tomáš Štěpánek Milan Štolc Michal Šula Robert Šváb Jitka Taussiková Pavlína Techlová Karolina Tichá Monica Tomus Hana Vacířová Michal Valenčík Lenka Válková Martina Vančáková Jakub Vaněk Roman Varga Lukáš Vedral Irena Vláčilová Lucie Vokounová Lucie Voláková Aneta Vomlelová David Vondrák Alena Vopálecká Jan Wagner Marie Wichterlová Milan Žáček Lenka Zajícová Štěpán Zelinger Jiří Zeman Lucia Zimmermannová Hana Zirnhelt 21

22 Místo, kde žijeme Zdeňka Blechová Martina Břeňová Firmy Net4Gas s. r. o. Nadace České spořitelny Leadership Aid Friends of Via Philip Morris Fond manželů Horových Marie a Václav Horovi Helena Tóthová Fond Tři sestry pomáhají Alena Bártová Petr Svoboda Firma Krakonošovo s. r. o. Dárci časopisu Umění darovat Marka Bednar a Don Hamer Jan Barta Václav Dejčmar Lepší byznys UniCredit Foundation UniCredit Bank ViabilityNet Anonymní dárce C.S. Mott Foundation Dárci na obecnou činnost Anonymní dárci Alena Bártová Radka Bystřická Dana Čápová Jan Dlabola Hana Chorváthová Marie Mališková Jan Máša Kristýna Obdržálková Lukáš Pítr Petr Přibyla Martin Ptáček Dalibor Ravčuk Kateřina Ravčuková Zdeněk Řezníček Václav Šrámek Kateřina Voláková Lucie Voláková Libor Žídek Pavel Žižka Firmy Asseco Solutions, a. s. ČSOB Friends of Via Studenti Texas University The American Jewish Joint Distribution Commitee Inc. The John Marshall Law School Děkujeme našim pravidelným dárcům Tomáš Absolon Martina Břeňová Jan Dlabola Markéta Kunešová Jana Matrková Petr Přibyla Jana Vohralíková 22

23 Firmy a firemní nadace Děkujeme firemním dárcům, kteří nám pomáhají obnovovat myšlenky osvíceného dárcovství. T-Mobile Czech Republic, a. s., podporuje rozvoj regionů prostřednictvím Fondu T-Mobile, pro který se ústředním motivem stalo téma komunikace. Fond T-Mobile stál v roce 2014 na pěti pilířích: MLUVME SPOLU podpora malých neziskových or ganizací zaměřená na komunikaci, spolupráci a integraci VYMYSLEME TO podpora vzniku prospěšných online projektů a aplikací POMÁHEJME SI podpora a ocenění aktivity, odpovědnosti a dobrovolnictví zaměstnanců firmy / ROZVÍJEJME SE pořádání odborných seminářů pro neziskové organizace ROZJEĎME TO podpora začínajících lokálních podnikatelů. Česká spořitelna je naším dlouhodobým partnerem v tématu sociálního podnikání. V roce 2014 nám byla důležitým partnerem v Akcelerátoru Akademie sociálního podnikání a podpořila v rámci programu i Akademii České spořitelny, kde její odborníci předávají zástupcům neziskových organizací know-how a zkušenosti. Nadace České spořitelny je naším dlouholetým a významným partnerem v programu Místo, kde žijeme. V roce 2014 pomohla zvelebit 5 veřejných prostranství po celé republice. Československá obchodní banka podporuje komunitní projekty ve spolupráci s Nadací Via od roku Za tuto dobu podpořila celkem 268 projektů z celé České republiky a to celkovou částkou přesahující 18 milionů korun. Od roku 2014 uděluje banka podporu prostřednictvím programu Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem sousedíme si, který se zaměřuje na podporu sousedské pospolitosti a lokálního patriotismu. Druhým rokem je partnerem programu Pomáhej, prostřednictvím něhož podporuje mladé lidi, kteří chtějí něco udělat pro své okolí a i tento rok podpořila banka cyklus workshopů Viadukt. Era byla také dlouhodobým partnerem ceny Era Starosta roku. V neposlední řadě banka již několik let podporuje Dobročinnou aukci vín a nevšedních zážitků a v roce 2014 nás opět podpořila jako generální partner. Era a Poštovní spořitelna jsou součástí Československé obchodní banky, a. s. Společnosti Phillip Morris děkujeme za podporu programů Leadership Aid, Města z jiného těsta a cyklu workshopů Viadukt. Společnost NET4GAS, s.r.o., dlouhodobě pomáhá programu Místo, kde žijeme. V roce 2014 byla jeho generálním partnerem. V rámci svého programu NET4GAS Blíž regionům aktivně přispívá k rozvoji regionů, ve kterých působí. UniCredit Foundation je generálním partnerem programu Lepší byznys, který pomáhá organizacím, jež se vydaly na cestu sociálního podnikání. 23

24 Za spolupráci a podporu děkujeme následujícím firemním partnerům PwC Česká republika je dlouhodobým partnerem ceny Via BONA a stabilně nás podporuje daňovou expertizou, prostory pro pořádání seminářů. Poskytují také bezplatná školení. Asseco Solutions systémová podpora k informačnímu systému Helios. hlavní partner dárcovské platformy TechSoup Česká republika a licence k Office 365 T-Mobile zvýhodněný tarif pro mobilní telefony a SIM karty. AC&C poradenství v oblasti komunikace a práce s médii. Motejlek.com mediální partner, všestranná spolupráce při rozvoji dárcovství Newton media monitoring médií. Creative Gate inspirativní prostor pro rozvoj a růst zaměstnanců i klientů nadace. US Embassy prostory a finanční podpora pro pořádání seminářů nadace. Respekt mediální partnerství a spolupráce na rozvoji dárcovství. Hospodářské noviny mediální partnerství a spolupráce na rozvoji dárcovství. Deník mediální podpora soutěže Era Starosta roku. Prague International Marathon Nadace Via je oficiálním charitativním partnerem běžeckého seriálu PIM. Běh pro dobrou věc Děkujeme běžcům a běžkyním, kteří se v roce 2014 postavili na start a vyběhli s námi v rámci seriálu Prague International Marathon. Taktéž děkujeme samotné společnosti Prague International Marathon. Naši partneři v USA Friends of Via, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York 24

25 Partneři ceny Via BONA pořádá: patroni: pod záštitou: Partneři: Muriel Anton Libor Malý manželé Volínovi Partneři a dárci Dobročinné aukce Během osmého ročníku Dobročinné aukce Nadace Via a Jihomoravské komunitní nadace dárci vydražili vína, umělecká díla a další předměty za úctyhodných Kč. Aukce se konala v listopadu 2014 v hotelu Prague Marriott, V aukci bylo více než osmdesát položek, od děl významných českých umělců, komentované prohlídky vily Tugendhat až po originální diamantový náhrdelník. V hotelu Marriott patřily mezi nejúspěšnější již tradičně kolekce vín. generální partner : Partneři: Pro bono partneři Naše poděkování za organizační pomoc s aukcí patří: ART DIRECT o.s. Mediální partneři Za dlouhodou spolupráci a pro bono služby děkujeme: 25

26 Mediální partneři Děkujeme firmám, které aukci podpořily koupí firemního stolu: Děkujeme všem vinařům, kteří do aukce poskytli to nejlepší ze svých sklepů: Dobrá vinice Znojmo Dva Duby Dolní Kounice CHÂTEAU VALTICE, Valtice Jaroslav Nešpor Collegium Vinitorum, Mor. Nová Ves Mgr. Jiří Šimeček, Petrov Milan Sůkal, Nový Poddvorov Ota Ševčík, Bořetice Porta Bohemica, Žernoseky Richard Stávek, Němčičky Richard Tichý, Hrušky Rodinné vinařství Beneš, Hrušky Sklep Na Bařině, Čejkovice Václav Konečný, Velké Bílovice Velkobílovická vína, Velké Bílovice Vinařský dům Valtice, Valtice Vinařství František Mádl, Velké Bílovice Vinařství Baloun, Velké Pavlovice Vinařství Grégr, Rakvice Vinařství Ilias, Pavlov Vinařství Ing. Zdeněk Vykoukal, Hostěrádky Rešov Vinařství Jiří Rusnok, Velké Bílovice Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Vinařství Kočařík, Čejkovice Vinařství Krásná hora, Starý Poddvorov Vinařství Maděřič, Moravský Žižkov Vinařství František Mečl, Moravský Žižkov Vinařství Ostrezi, Bzenec Vinařství Šmerák, Hrušky Vinařství Vinopa, Rakvice Vinařství Volařík, Mikulov Vinařství Zborovský, Velké Pavlovice Vinice Salabka Troja, Praha Znovín Znojmo, a.s. 26

27 Dárci nevšedních zážitků a uměleckých děl: 2AM, Monika Wajtrová AC Sparta Praha Adéla Součková Agentura Nachtigall Arts Alcron Restaurant Antonín Střížek David Krňanský David Svoboda Donna Mia, s.r.o. DRAWetc. Drdová Gallery Erika Lori, Klenoty Diamond Club Eva Jiřičná Eva Růžičková Evžen Šimera Federico Diaz František Skála Hana Lavičková Ina Daučiková a Jan Dvořák, Bohemian Salseros Jakub Tauš Jan Miko Janja Prokić Jarmila Szkutová Jihomoravská komunitní nadace Jiří David Jiří Votruba Klára Nademlýnská Klenka Sound Studio Krakonošovo, s.r.o. Kristýna Malovaná Krištof Kintera Kurt Gebauer Leeda fashion Lenka Mrázová Lucie Drdová, Drdova Gallery Matouš Lipus Matyáš Trnka Michal Pěchouček Mineralia Modernista Nina Mainerová Olbram Zoubek Pavel Kosatík PMP Exclusive, s.r.o. Prague International Marathon Qubus Design Studio SISTERSCONSPIRACY fashion Sklárny Moser Tereza Křivinková, U Staré studny, FineLabels.cz Tomáš Rosický Tomáš Slavata Tomáš Šmíd a Karel Nováček Tower Park Praha Žižkovská věž UniCredit Private Banking Veronika Drahotová VINO MARKUZZI, s.r.o. Vladimír 518 Vladimír Birgus Vladimír Brunton Vladimír Lekeš Vladimír Skrepl Zdeněk Vacek a Daniel Pošta, Zorya Žižkovské divadlo Járy Cimrmana a Divadlo v Dlouhé Dražitelé: Jan Barta Irena Brabcová Ladislav Dědeček Václav Dejčmar Daniel Fiřt Jiří Hašek Eduarda Hekšová Táňa Hlavatá Jan Holásek Jaroslav Horák Eva Horucková Jiří Hub Iva Jakešová Milan Jasný Petr Jonák Daniela Kozáková David Krajíček Alena Králíková Jiří Kučera Štěpán Lacina Gabriela Lachoutová Petr Laštovka Helen Lenda Lukáš Lorenc Erika Lori Miroslav Motejlek Václav Pavelka Michal Pobežal Alfred Simuna Helena Svárovská Petr Svoboda Eva Šišková Jan Školník Rudolf Školník Jitka Švejcarová Jiří Votruba Miloš Vránek Rudolf Vřešťál Věra Výtvarová Libor Winkler Marie V. Winklerová 27

28 28 Portrét dárce: Martina Břeňová

29 Martina Břeňová nám pomáhá řadu let, a to hned několika cestami. Je dlouholetou dárkyní do nadačního jmění, pomáhá nám také svými znalostmi a zkušenostmi, a to v programu Místo, kde žijeme tedy programu, který podporuje komunitní proměnu veřejných prostranství, parků, návsí či náměstí. Za její pomoc jsme jí vděční, děkujeme! Vzpomenete si, kdy jste se s nadací poprvé setkala? Asi v roce 2005, tedy před deseti lety. Napadne vás jeden projekt Nadace Via, který vám přirostl k srdci? Jednoznačně program Místo, kde žijeme. A nejvíce projekt Luženská křižovatka zaměřený na obnovu občanské společnosti a míst k setkávání v Lužné u Rakovníka. Byla to pro mě zásadní a srdeční záležitost, Lužná je moje rodná vesnice. Všichni jsme díky tomu pochopili, že můžeme sami kolem sebe něco změnit. A pro mě to byla první a poslední práce, kde byla v týmu celá naše rodina i holky ze základky. Víme, že pomáháte i v jiných organizacích. Podle čeho si vybíráte lidi, organizace a projekty, do kterých investujete svůj čas a peníze? Mám svoji osobní dárcovskou strategii, která mi umožňuje filtrovat a žít celkem v klidu s pocitem, že nemohu pomoci všem. Roli hraje osobní téma, vztah ke konkrétním lidem a občas i spontánní pocit. Často jsem finančně podporovala i ty organizace, ve kterých jsem pracovala. Je to pro mě vyjádření důvěry, a protože jsem v minulosti měla v organizacích na starosti jednání s dárci, bylo pro mě důležité prožít, jaké to je být sama jejich dárcem. Nejradši podporuji provoz organizací, a pokud je to v mých možnostech, tak dlouhodobě. Čas v posledních letech dávám těm, od kterých sama čerpám inspiraci, a baví mě to. Nebo ho prostě vracím v jiném časoprostoru, protože mi řada lidí v životě taky pomohla, například konzultací. Ale čím jsem starší, víc a víc si vybírám, do čeho jdu. Hodně času daruju i sobě. Proč oněch deset let spolupracujete právě s námi? Při práci pro Nadaci Via jsem se hodně naučila a poznala některé opravdu inspirativní a v jádru poctivé lidi. Jak v nadaci, tak v projektech v regionech. Často takové, kteří mají vztah k přírodě, ke kořenům, k historii, k tradici, k diskuzi. K hodnotám, které potřebuji sdílet. Jsou mi blízká témata, kterým se nadace věnuje. Baví mě potkávat lidi i mimo Prahu a získávat rozhled nad realitou a nadhled. A hodně mě baví poznávat různé české kouty, vísky, místní kuchyni a příběhy. 29

MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST

MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST KOMUNITA FILANTROPIE INSPIRACE MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST BUĎTE JEDNÍM Z TĚCH, KTEŘÍ MĚNÍ ŽIVOT V ČESKU K LEPŠÍMU VZTAHY VEŘEJNÝ PROSTOR SPOLUPRÁCE NADACE VIA PODPORUJE, PROVÁZÍ A PROPOJUJE... DÁRCE

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST

MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST SPOLUPRÁCE KOMUNITA INSPIRACE FILANTROPIE MŮJ ŽIVOT MOJE ZEMĚ MOJE RADOST BUĎTE JEDNÍM Z LIDÍ, KTEŘÍ MĚNÍ ŽIVOT V ČESKU K LEPŠÍMU VZTAHY VEŘEJNÝ PROSTOR NADACE VIA PODPORUJE, PROVÁZÍ A PROPOJUJE... DÁRCE

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570 Červeně jsou označeni Mistři Jihomoravského kraje a modře další postupující do semifinále Mistrovství ČR a zeleně další postupující na Mistrovství ČR. Muži KK Blansko - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017 Rozpis družstev před první lekcí VLŠ 0 Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Ceé Anežka Beránek Krejčí Jak. Bušanský Marek Částek Filip Hradecká Nikol Hrdlička Michael

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce m Muži

Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce m Muži Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce 2002 -------- 60 m Muži ----------- 7.25 ( ) Vokoun Martin,101276 Jablonec 2708 7.44 ( 4R) Kočí Martin,130480 Kladno 2908 7.72h ( 3R) Provazník

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

LK SLOVAN KARLOVY VARY. Lyžařský přespolní běh U hájovny

LK SLOVAN KARLOVY VARY. Lyžařský přespolní běh U hájovny LK SLOVAN KARLOVY VARY Lyžařský přespolní běh U hájovny V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A KARLOVY VARY 25. září 2011 Sponzory lyžařského klubu jsou: Kategorie: K1 - Předžáci, 250 m 1 93 BEŠTA Mikuláš Kynšperk

Více

Místo Závodník Bydliště Rok nar. Trénink Závod

Místo Závodník Bydliště Rok nar. Trénink Závod SJEZD - DÍVKY DO 15 LET 9.3.2002 Místo Závodník Bydliště Rok nar. Trénink Závod 1 Kučerová Lenka Sklenařice 1987 46,85 47,54 2 Polanecká Iva Jablonec nad Jizerou 1990 48,54 48,53 3 Friedrichová Tereza

Více

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m 1. - 3. třída - DÍVKY 500 m Švagrová Miroslava ZŠ Kamýk nad Vltavou 1 01:57,6 Vokrouhlíková Marie 1. ZŠ Sedlčany 2 01:59,5 Spilková Magdalena ZŠ Chlum 3 02:00,1 Tichá Tereza 1. ZŠ Sedlčany 4 02:00,5 Čandová

Více

NEMO TROPHY 2006 Zlín 4. a 5. 11. 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

NEMO TROPHY 2006 Zlín 4. a 5. 11. 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP vložený závod ~~~~~~~~ 1. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:23.76 2. Růžičková Sylvie 94 ČOCH.Žďár 0:23.94 3. Čudová Tereza 95 Praha 0:25.17 4. Buranová Beata 95 Bratislava 0:27.15 5. Kovářová Viktorie

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

100 VZ ženy

100 VZ ženy Hustopečský Džbánek 2015 Strana 1 z 22 100 VZ ženy - 2001-2002 Čas uzavření výsledků 17.1. 2015 10:12 1. Demová Kateřina 2002 ASKBl 01:10.80 7/3 406 2. Březinová Barbora 2002 SpUB 01:11.30 7/2 397 3. Kuklínková

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Mistrovství České republiky v dálkovém plavání s ploutvemi

Mistrovství České republiky v dálkovém plavání s ploutvemi Mistrovství České republiky v dálkovém plavání s ploutvemi kategorie E, D, C, B, A a Veteráni 3. závod Českého poháru v dálkovém plavání s ploutvemi Velké Dářko, 22.6.2013 Muži, kategorie E (2002 a mladší)

Více

Memoriál Radky Máchové - Krajský přebor Ústeckého kraje v běžeckém lyžování Nové Město v Krušných horách - sobota

Memoriál Radky Máchové - Krajský přebor Ústeckého kraje v běžeckém lyžování Nové Město v Krušných horách - sobota Memoriál Radky Máchové - Krajský přebor Ústeckého kraje v běžeckém lyžování Nové Město v Krušných horách - sobota 15.1.2011 Předžáci - 2003 a ml. 0,2km K 308 Králík Pavel LOTE-2003 00:02:30 04:08,00 01:38,00

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 1. A - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 Ander Tomáš 10 kg 30,- Kč 3 kg 12,- Kč 42,- Kč Fejksová Nikola 24 kg 72,- Kč,- Kč 72,- Kč Galbavý Michael,- Kč 9 kg 36,- Kč 36,- Kč Gažák Tomáš 11 kg 33,- Kč,- Kč 33,- Kč Herasymjuk

Více

Orlík Tour Kooperativy

Orlík Tour Kooperativy 1 Felt team Holýšov 1 20 6952 Jakub VLAS 00:38:50.1 2 24 3851 Miroslav VLAS 00:39:11.8 2 Fišeráci 1 36 6815 Jaroslav FIŠER 00:44:28.3 2 37 3843 Jaroslav FIŠER 00:44:30.6 3 KOVIS 1 38 3908 David KOVÁŘ 00:45:06.1

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Fulín František Neštětice 9 *1763

Fulín František Neštětice 9 *1763 František Neštětice 9 1763-12.12.1853 Fulínová Kateřina - Tisem1 28.6.1775-25.5.1855 Fulín Vít-v Dl.Lhotě 14 roz. z Neštětic 9 asi 1803 - Magdalena roz. Nerad. z Tomic 7.10.1826-8.6.1830-20.4.1900 Majdalena

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

S O U P I S K A D R U Ž S T V A

S O U P I S K A D R U Ž S T V A 1. LUKOSTŘELECKÝ KLUB PLZEŇ 5 PŘEBOR ODDÍLOVÝCH DRUŽSTEV DOROSTU - REFLEXNÍ LUK Disciplína, Sezóna: terčová 20/20 Jan Šípek Toužimská 22, 323 00 Plzeň lkplzen@gmail.com, 776 43 2 1 Baloun Filip 2 Bárta

Více

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka ročník Pondělí 15.8.2016 Keller Tomáš TJ Sokol Rudná Koščová Petra TJ Sokol Rudná Šostý Miroslav SK Meteor Praha Forejtová Eva TJ Sokol Brandýs nad Labem Beran Martin

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006972 Název školy: Zkušební místo: JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: U1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 Komise se sejde v pondělí a úterý (13 a 14. 6. 2016) v 8:45 hodin v uvedeném ateliéru ke krátké poradě. V 9 hodin začínají obhajoby jednotlivých studentů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

Oficiální výsledková listina týmů

Oficiální výsledková listina týmů Místo konání: Praha - Velká Chuchle dostihové závodiště Datum konání: 25/07/2015 Kategorie týmů: Oficiální výsledková listina týmů Název týmu: Sulkovic Čas týmu: 00:47:03.9 Pořadí týmu: 1 1 3 3229 Dominik

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník www.modryhroch.cz facebook.com/modryhrochcz CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2016 9. ročník série čtyř turnajů na podporu dětí po těžkých úrazech Motto: Hrajte golf s hrochem a pomůžete dětem. Golf & Ski

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

2.kolo České ligy v PP 2009 Tábor 20.03. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

2.kolo České ligy v PP 2009 Tábor 20.03. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Podhorný Petr 98 Most 0:09.86 773 50 2. Přibyl Martin 98 Tábor 0:09.92 764 46 3. Peleška Miroslav 97 Most 0:10.74 647 42 4. Schejbal Petr 97 Liberec 0:10.77 643 39 5.

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

Šumavský pohárek č. 2 Belveder 1.2.2014 Superpřípravka dívky

Šumavský pohárek č. 2 Belveder 1.2.2014 Superpřípravka dívky Superpřípravka dívky 1 Lebová Kristina 2007 SA Špičák 32,73 32,05 1:04,78 0,00 15 2 Hojáková Sylvie 2007 Ski klub Železná Ruda 33,89 34,87 1:08,76 3,98 12 3 Tatíčková Laura 2007 neuveden 34,84 36,19 1:11,03

Více

Pacovské dovádění

Pacovské dovádění Pacovské dovádění 11. 10. 2014 Nejmladší žáci 1 Sviták Martin 2004 Tom Pacov 1 1 24.54 25.54 2 Brabec Tobiáš 2004 Tom Bohumín 2 1 1 4 29.23 7 33.16 3 Blahůšek Jan 2004 Tom KČT Kralupy 2 2 2 6 28.54 34.54

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Zvířátka, jak bydlíte v přírodě?

Zvířátka, jak bydlíte v přírodě? Zvířátka, jak bydlíte v přírodě? Výsledkové listiny 12. ročníku výtvarné soutěže z cyklu Příroda Blatenska Kategorie mateřské školy - jednotlivci Eliška Koblihová MC Kapřík Anna Matějková ZUŠ Blatná Matyáš

Více

LITOMĚ ŘICKÁ PLOUTEV

LITOMĚ ŘICKÁ PLOUTEV Kategorie E (chlapci) - 15/10 RP 1 Tobiáš David 93 Liberec 11,12 2 Peleška Oldřich 93 Most 11,5 3 Kotěšovec Petr 94 Liberec 12,23 4 Pechan Pavel 95 Praha 12,51 5 Č ech Petr 94 Liberec 12,95 6 Šípek Vojtěch

Více

Šumavský pohárek. Špičák 3.3.2012 přípravka dívky. PořadíJméno závodníka ročník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Součet Odstup

Šumavský pohárek. Špičák 3.3.2012 přípravka dívky. PořadíJméno závodníka ročník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Součet Odstup přípravka dívky 1 Šandarová Veronika 2003 SCC Bohemia 44,91 45,13 1:30,04 0,00 15 2 Zemanová Nicole 2005 SA Špičák 47,63 46,87 1:34,50 4,46 12 3 Červená Natálie 2003 SK Špičák 47,76 47,45 1:35,21 5,17

Více

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec 23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec pořadí 1. disciplína 1x žcim 11 10.00 1 VK VAJGAR J.Hradec NOVÁK Pavel 2 VK VAJGAR J.Hradec NESNÍDAL Otakar 3 VK VAJGAR J.Hradec JIROUŠEK Tomáš 4 VK JISKRA Třeboň

Více

Chebská běžecká zima ročník - průběžné výsledky

Chebská běžecká zima ročník - průběžné výsledky Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - průběžné výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem M6 do 6ti let - 130 m - hoši David Vojíř

Více

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET

4. kolo Č eské ligy mládež e Praha 17.10.2004 INTERNET 50 m PP hoš i E 1 Tobiáš David 93 Liberec 25,48 50 2 Peleš ka Oldřich 93 Most 26,22 46 3 Bučák Marek 93 Most 27,73 42 4 Král Vítek 93 Tábor 28,90 39 5 Š oltý s Václav 93 Liberec 29,20 36 6 Novák Marek

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU Oceňujeme mladé lidi, kteří se nebojí velkých cílů. /DofE/ Mise DofE rozvoj osobnosti mladých lidí ve věku 14 24 let příprava na život a budoucí kariéru získání nových

Více

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka ročník Pondělí 15.8.2016 Keller Tomáš TJ Sokol Rudná Koščová Petra TJ Sokol Rudná Šostý Miroslav SK Meteor Praha Forejtová Eva TJ Sokol Brandýs nad Labem Boháč Zdeněk

Více

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_ 01.04.2011 Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1 Řehoř Klimeš * cca 1620 př. 1699 Markéta? * cca 1630 po_ 19-07-1699 2 Matouš Klimeš * cca 1660 Uršyla? * cca 1660 bef 1716 Magdalena? 15.06.1716 * cca 1690

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV VÝSLEDKOVÁ LISTINA VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV 10. 5. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA D10 1. Kynčlová Anna ZŠ Jilemnice 37:14 2. Kovaříková Daniela ZŠ Jičín 37:49 3. Malinská Nela ZŠ Jičín 39:46 4. Suchardová

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Gymnastický přebor RC SPV Brno-město 2015

Gymnastický přebor RC SPV Brno-město 2015 Kategorie: Předškolní děti A - dívky Celkové pořadí Pořadi Jméno TJ Prostná Přeskok Lavička Součet 1 Zavřelová Olga ŠTJ Mládí Brno 7,35 9,40 7,10 23,85 2 Rozkošná Erika ŠTJ Mládí Brno 6,35 8,10 6,80 21,25

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 9.ročník sobota oblačno 10 C 94 závodníků (rekord v počtu účastníků)

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 9.ročník sobota oblačno 10 C 94 závodníků (rekord v počtu účastníků) ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 9.ročník sobota 10.4.2009 oblačno 10 C 94 závodníků (rekord v počtu účastníků) Předţákyňky (předškolní) traťový rekord 39,6 200 metrů 1. Hašlarová Tereza BK kraso MB 38,7 traťový rekord

Více

LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ ŽACTVA, DOROSTU, MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2010

LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ ŽACTVA, DOROSTU, MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2010 LETNÍ PŘEBOR Jč. KRAJE 2010 muži, ženy Strana 1 z 28 Soutěžní komise plavání Jihočeského kraje, technické uspořádání KIN České Budějovice LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ ŽACTVA, DOROSTU, MUŽŮ

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu Místo Jindřichův Hradec Datum 01.10.2016 1. disciplína 1x žáci mladší - 11 let WINKLER Radek 00:55,7 PÍŠA Matyáš 01:04,3 2. disciplína 1x žáci mladší - 12 let NOVÁK Pavel

Více

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010 1 z 6 11.5.2010 20:00 Výsledky Veřejné závody PAS Datum konání: 11.5.2010 Místo konání: Praha-Děkanka Pořadatel: Spartak Praha 4 Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Ondřej Benda Jan Feher

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výsledková listina H1 - hoši (2007 a mladší)

Výsledková listina H1 - hoši (2007 a mladší) 21/11/16 13:02 Výsledková listina H1 hoši (2007 a mladší) Los Ninos Escaladores 2016, 1 1 2016 TJ Lokomotiva Plzeň jan štípek (950) Lukáš Mokroluský (940) Adam Prokop (930) Lukáš Jiřina (900/900/900/100)

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více