Výroční zpráva Nadace Via Jaký byl rok 2014?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014?"

Transkript

1 Výroční zpráva Nadace Via 2014 Jaký byl rok 2014?

2

3 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Rok 2014 v číslech 8 Kdo jsme a co děláme 12 Dárci a partneři Nadace Via 26 Portrét dárce: Martina Břeňová 28 Podpora místních iniciativ 38 Podpora lídrů a neziskových organizací 44 Rozvoj filantropie 50 Základní údaje 54 Seznam grantů udělených v roce Finanční zpráva 86 Výrok auditora Nadaci Via a dobročinné projekty na mnoha místech České republiky můžete podpořit darem přes on-line platební bránu DARUJME.CZ na stránkách nebo převodem na účet nadace / Děkujeme!

4

5 Udělat něco užitečného pro ostatní považuji za běžnou přirozenost jedince. Pokud chceme žít v lepším světě, tak nemůžeme čekat, že ho pro nás zařídí někdo jiný. Já tvrdím, že posbírat rozházené papíry kolem koše v parku je mnohem přínosnější, než psát petici na technické služby, že by měly lépe uklízet. Lidé si možná jen málo uvědomují svou odpovědnost sami za sebe. Ukažme svým dětem, že se staráme o okolní svět, a pak můžeme mít naději, že to bude lepší. Dalibor Dědek, ředitel a spoluzakladatel firmy Jablotron Rozhovor Leoše Kyši s Daliborem Dědkem pro časopis Umění darovat, číslo 12 / jaro Časopis vydává Nadace Via.

6 6 Úvodní slovo

7 Milí přátelé, na následujících stránkách se s vámi chceme podělit o příběhy možná nenápadné, ale důležité. Jsou to příběhy lidí, kteří pozitivně ovlivňují své okolí a postupně proměňují náš společný životní prostor v místo, kde se žije dobře. Ne, nejsme snílci, kteří zavírají oči před realitou, jen máme to velké štěstí, že se díky naší nadační práci potkáváme s projevy toho lepšího v nás. A kdo jsou ti, kteří stojí za oněmi nenápadnými příběhy? Nejčastěji jsou to lidé, o kterých nečteme v novinách, ale přesto se díky nim a díky jejich nasazení, energii a aktivitě Česko stává lepší zemí. Jsou to hybatelé a rozehrávači něčeho nového, lidé, kteří se jen tak lehce nesmíří s tím, že něco nejde. Jsou to lidé, kteří vidí ve svém okolí příležitosti ke změně a jsou ochotní starat se, pečovat, budovat a někdy také bojovat za to, aby zdravý rozum zvítězil nad nezájmem či opakovaným selháváním radnice nebo nepravostmi nějakého úřadu. Možná je podobným hybatelem váš soused, nebo nenápadný kolega z práce. Naše sedmnáctiletá zkušenost s podporou dobrých nápadů aktivních lidí nám jasně ukazuje, že hybatelem, který proměňuje zaběhlé pořádky, může být každý z nás a to doslova. Vždyť většina z nás žije obklopena lidmi a příležitostmi pomoci tomu na čem nám záleží. A tak zatímco někdo obnovuje sousedské vztahy ve své obci, jiný pečuje o životní prostředí, buduje komunitní zahradu či vrací do života desítky let zdevastovanou Společný památku. Zatímco někdo dává svou životní energii tomu, aby lidé s postižením mohli také pracovat, jiný přetváří opuštěnou školu v komunitní centrum pro děti a další třeba vytváří příležitosti pro zapojení seniorů do sousedského života. A co mají tito lidé s různorodými motivy a zájmy společného? Více než by se na první pohled mohlo zdát. Jsou to lidé, kteří upřednostňují zájem a aktivitu před lhostejností, lidé, kteří mají radost, že mohou věnovat svou životní energii tomu, co jim dává smysl. A jdou odvážně za svými sny. Právě takové lidi Nadace Via vyhledává, propojuje a snaží se jim všemožně pomáhat penězi, vzděláním, inspirací, rozvojovými programy. Děkujeme všem, bez kterých by naše nadační práce nebyla možná příjemcům grantů a další nadační podpory, komunitě našich dárců, členům hodnotících komisí a poradních výborů, dobrovolníkům, kolegům ve správní a dozorčí radě, pracovníkům nadace a mnoha dalším nezištným jednotlivcům. Lenka Mrázová předsedkyně správní rady do února 2015 Danica Siváková předsedkyně správní rady od února

8 8 Rok 2014 v číslech

9 48, 286 mil. 61, 811 mil. 64, 120 mil. 11, 749 mil. 11, 960 mil. 14, 981 mil. 70 mil. 15 mil. 60 mil. 50 mil. 40 mil. 30 mil. 20 mil. 10 mil. 5 mil. 10 mil Díky důvěře našich dárců dosáhlo v roce 2014 naše nadační jmění výše Kč. V roce 2014 jsme podpořili 261 dobročinných projektů a vyplatili jsme v grantech Kč. Štědrý 40 % firmy 5 % výnosy nadačního jmění 28 % individuální dárci 27 % české a zahraniční nadace V roce 2014 jsme pokračovali ve strategii zaměřené na rozvoj soukromého dárcovství a diverzifikaci finančních zdrojů Nadace Via. 9

10 10 Kdo jsme a co děláme

11 Historie Nadace Via vznikla v roce 1997, kdy navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku Dnes patříme mezi největší a nejaktivnější české nadace, od svého vzniku jsme podpořili přes dobročinných projektů částkou téměř 290 milionů Kč. Díky tomu jsme se stali největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. Vzhledem k našim americkým kořenům se rádi inspirujeme ve světě anglosaské filantropie. I proto v naší práci rádi kombinujeme finanční pomoc s nefinanční podporou těm, kterým pomáháme. Od roku 2005 úzce spolupracujeme s organizací Friends of Via, sídlící v Pittsburghu, jež nám pomáhá získávat dary od amerických dárců, a také se Sdružením Via, které posiluje životaschopnost českých neziskových organizací zejména prostřednictvím projektů TechSoup a Darujme.cz. Poslání Podporujeme a provázíme lidi, kteří chtějí změnit své okolí k lepšímu. Tedy aktivní lidi s vizí a ty, kteří společnému úsilí pomáhají svými znalostmi, časem, energií či penězi. Přispíváme tím rozvoji komunitního života a obnově tradice filantropie v Česku. Svoboda, smysl, odpovědnost Pomáháme nejen prostřednictvím grantů, ale i nabídkou know-how ve formě vzdělávání, konzultací, koučingu, udělujeme ceny a hledáme další způsoby, jak inspirovat a propojovat lidi, kteří aktivně vstupují do veřejného prostoru. Snažíme se, aby se o tom, co se někde podařilo, dozvěděli i jinde, aby jednou prošlapaná cesta už nezarostla a aby se po ní vydávalo stále více lidí. Smysluplný 11

12 Nadační jmění Nadační jmění je nedotknutelným kapitálem nadace. K financování své činnosti a k podpoře dobročinných projektů mohou nadace každoročně použít pouze jeho výnosy, což jim zajišťuje nezávislost. Protože věříme, že nezávislé nadace jsou pro kvalitu života a veřejného prostoru důležité, patří navyšování nadačního jmění k prioritám naší práce. Díky štědrosti Charles Stewart Mott Foundation, která nám nabídla pobídkový grant ve výši $, jsme v únoru 2014 úspěšně zakončili Kampaň 1 : 1. Díky pobídce C. S. Mott Foundation a Kampani 1 : 1 jsme do nadačního jmění získali dary a přísliby darů v celkové výši 22,5 milionu Kč. Díky tomu budeme moci každoročně podpořit částkou téměř 1 milion Kč ty, kdo nečekají s rukama v klíně, ale proměňují své okolí k lepšímu. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří se ke kampani připojili, všem členům Kabinetu Kampaně 1:1 a mnoha dalším lidem, s jejichž pomocí jsme tuto kampaň první svého druhu v České republice mohli úspěšně zakončit. 12

13 Programy v roce 2014 Era Starosta roku Města z jiného těsta Rychlé granty Fond kulturního dědictví Fond manželů Horových Fond Rachůnek Fond Tři sestry pomáhají Fond správní rady Nadace Via Podpora místních iniciativ Města z jiného těsta Živé granty Místo, kde žijeme Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny sousedíme si Fond T-Mobile- Pomáhejme příběhům Fond T-Mobile- Mluvme spolu Cena VIA BONA Pomáhej Rozvoj filantropie Čtvrtletník Umění darovat Darujme.cz Leadership Aid Ber to osobně Leadership Aid Začni od sebe Viability Net 2.0 TechSoup Česká republika Akcelerátor Akademie sociálního podnikání Podpora lídrů a neziskovek Lepší byznys: podpora sociálního podnikání Viadukt Semináře T-Mobile Akademie České spořitelny 13

14 14 Dárci a partneři Nadace Via

15 Milí přátelé, je to možná překvapivé, ale je to tak šedesát šest procent lidí v Česku vnímá sama sebe jako filantropy. A ještě nadějnější jsou výpovědi příslušníků společenských elit mezi nimi se za filantropy, tedy lidi, kteří pomáhají druhým, považuje celých devadesát procent. Tato překvapivá zjištění přinesl průzkum, který pro Nadaci Via a Sdružení Via na přelomu roku 2014 a 2015 provedla společnost STEM. Hodně jsme o výsledcích mluvili a nakonec jsme došli k tomuto závěru i kdyby podlehla značná část respondentů průzkumu sebestylizaci, pořád jde o dobrou zprávu. Proč? Protože většina společnosti považuje ohled na druhé, štědrost a ochotu pomoci penězi, časem či kontakty a tedy odpovědnost za svět kolem nás za jednání, které je správné a má být běžné. A to je jednu generaci po roce 1989 dobrý příslib do budoucnosti. Ostatně tato kvalitativní zjištění z průzkumu potvrzují i tvrdá dárcovská data, která v Nadaci Via už mnoho let sledujeme. Trendy, které z dat plynou, jsou podobně nadějné. Objem finančního dárcovství v Česku se mezi lety 2000 a 2013 navýšil 2,9 krát, zatímco hrubý domácí produkt České republiky v tomto období narostl 1,67 krát a průměrná mzda se zvýšila 1,9 krát. Dobře víme, že dárcovství je odrazem hodnot každého dárce a že je tedy ryze individuální. Zajímavější než makročísla jsou tak individuální motivace, které vedou k rozhodnutí pomáhat. Proto jsme se v průzkumu se společností STEM zajímali i o to, co utváří postoj českých dárců příslušníků společenských elit k filantropii a pomoci druhým. A dozvěděli jsme se, že největší část elit vede k dárcovství úsilí chovat se odpovědně k druhým. Druhým nejčastějším motivem je vnitřní prožitek radosti z toho, že mohou pomáhat, a na třetím místě je soucit s těmi, kteří pomoc potřebují. Postoje necelých 20 % respondentů pak formovala především rodinná tradice filantropie. Z naší vlastní zkušenosti v Nadaci Via víme, že lidé jsou ochotni darovat zejména tehdy, když jde jejich dar na takové dobročinné téma, které odráží jejich hodnoty. Zjednodušeně řečeno, dárci darují tehdy, když jim dar a věc, kterou podporují dávají smysl. Jsme rádi, že i v roce 2014 jsme měli to štěstí, že jsme se potkávali s dárci firemními, nadačními, ale i s dárci individuálními jimž dává smysl podporovat Nadaci Via. Jen díky tomu jsme i v roce 2014 mohli pomáhat aktivním lidem, kteří rozhýbávají komunitní život, lidem, kteří svým časem, energií a vizemi proměňují k lepšímu své okolí a náš společný životní prostor. Srdečně děkujeme za důvěru, která stojí za každým darem, a těšíme se na další společnou cestu, jež přispívá k tomu, že se Česko stává lepším místem k životu. Jiří Bárta ředitel Nadace Via 15

16 Dárci Nadace Via Nadace a neziskové organizace Anonymní dárce Friends of Via, Pittsburgh Nadační fond proti korupci Partners for Democratic Change Slovakia Sdružení Via The American Jewish Joint Distribution Committee Inc. The Charles Stewart Mott Foundation The John Marshall Law School The Synergos Institute Inc. RAG Fondacija Bělehrad UniCredit Foundation Nadační jmění Tomáš Absolon Jiří Bárta Pavel Baudiš Jarmila Baudišová Hana Blovská David Brodníček Martina Břeňová Aleš Březina Jakub Čech Ladislav Dvořáček Přemysl Filip Hana Filipová Daniel Fiřt David Fojtík Vladimíra Glatzová Václav Havlíček Lukáš Hejna Ladislav Hlavatý Jan Holásek Vít Horáček Ondřej Horecký Jiří Humplík Matěj Chytil Václav Jára Magdalena Jirousová Jiří Juchelka Kamila Kabelková Veronika Krausová Martina Mazancová Ladislav Mazanec Lenka Mrázová Michal Nosek Václav Pavelka Michaela Pfeiferová Květoslav Přibyl Ladislav Sekerka David Simon Sanjiv Suri Jan Sýkora Marek Šálek Daniela Šálková Jan Školník Rudolf Školník Helena Vágnerová Renáta Vondráková Lubor Žalman Pavel Žižka Firmy European Leadership & Academic Institute Benson Oak, s. r. o. Hobra Školník s. r. o. Klimak s. r. o. motejlek.com, s. r. o. Plastika a. s. Way of the Samurai s. r. o. 16

17 Dárci do Fondu kulturního dědictví, američtí dárci a členové The Via Foundation Czech Heritage Society Fond kult. dědictví Vendula Hnídková Zbyněk Kabelík Aleš Kozák Pavel Krůta a Marta Krůtová Jan Palán Martin Poche Michal Valenčík firma agmo a.s. Friends of Via Via Trustee Society Marie Bednar a Don Hamer Founder Malcolm Hewitt Wiener Foundation Oldrich a Silva Vasicek Zlatí dárci Thomas Holland James Mauch Stříbrní dárci CSA Fraternal Life Charles Kalvoda Joe Kocab Daniel Kucera John and Elaine Reiner George Rybnicek Rosemarie Scully Cathy Scheineson John Stiber Mojmir Vrtilek James Whelan Christina Witsberger Patroni Vera Donnenberg Marianne Hall Eva Hanka Frank Holecek Gerald Horna Geraldine Horna Richard Kutilek John Lauscher Catherine Luke Josef Machac Mario Mazzarella Becky Mazzarella Vratislav Nenicka Alena Nenicka Emil Polak Rosemarie Wyke Přátelé Ivan A. Backer Violet DeWind Jarie Granton JoAnne Hayward Charles Heller Jana Janku Harry Kirsch Roger Mechura Elmer Pavlas Rita Pavlas Olga Rosser Dorothy Tichavsky Města z jiného těsta Jiří Bárta Tomáš Beneda Alena Benešová Petr Brabec Tomáš Brejla Jaroslav Bystrický Emil Bystřický Hana a Dalimil Dvořákovi Luboš a Adam Harasek Adam Haiduk Lukáš Hejna Martin Hlaváč Věra Horká Martina Hovorková Martina Jeníčková Miroslav Klekner Zuzana Kolková Markéta Kunešová Jana Matrková Karel Navrátil Kristýna Obdržálková Jana Pacalová Zdeněk Pechar Lukáš Pítr Magda Procházková Ivan Rezek Tereza Skálová Klára Soldánová Petr Spurný Tereza Sulanská Ondřej Šindelář Alexandra Václavíková Jana Vohralíková Lucie Vokounová Lucie Voláková Jaroslav Volšický Hana Vosmíková Firmy a neziskové org. Český národní podnik s.r.o. Friends of Via 17

18 Dárci do programu Rychlé granty Dektrade a.s. Hana a Dalimil Dvořákovi Nadační fond proti korupci Věra Výtvarová Běžci pro Nadaci Via Tarek Abu Sham Petr Adamec Pavel Antropius Jan Aschermann Martin Babec Gabriel Balogh Lukáš Baránek Kristýna Barchánková Jiří Bárta Pavla Bathova Adam Batuna Petra Bayerová Štefan Belcák Simona Benescu Cristina Betta Kateřina Boháčová Roman Bojda Lukáš Bosko Lenka Bošanská Farid Bouzidi Jiří Březina František Buhn Radu Calinescu Hana Coufalová Veronika Čapková Filip Čech Kristína Čechová Helena Čechurová Vanda Čejková Monika Černíková Karolína Červenková Pavel Čihák Martin Čonka Robin Čumpelík David Danek Farkasová Darina Kamila Dejmková Lucie Deýlová Martin Dientsbier Miroslav Dinga Ivana Dingová Verča Dohnalová Eva Dolejší Hana Doležalová Ivan Dovica Šárka Duroňova Ladislav Dvořáček Marek Dvořák Petra Dvořáková Daniel Ernst Jan Fiala Martin Filipek Daniel Fiřt Lukáš Fiřt Barbora Fořtová Dušan Friedl Jonáš Fries Štefan German Tascita Gibson Zbyněk Glos Dirk Göhmann Caterina Guiduzzi Alena Hábová Aneta Hájková Brian Hall Miroslav Hamár Petra Hašová Katarina Hercegová Michaela Hermanová Michal Hlaváček Tomáš Hodoval David Hofman Radim Holiš Kamil Horák Petra Hrobská Martin Hudák Zuzana Hummelová Roman Chládek David Chmelař Ondřej Chrpa Vladimír Ivanov František Janda Josef Jandásek Till Janzer Monika Jedličková Dušan Jelínek Lucie Jirků Jiří Jirman Tomáš Jokl Petr Jonák Vojtěch Kačena Michal Kadera Michal Kadilák Kateřina Kapletová Julius Karajos Dina Kášová Joanne Kelly Sherry Kenneson-Hall Tibor Keše Martin Kleissner Radek Klouček Jan Klouda Tomáš Knaibl Ondřej Kobza Jan Kolín Ondřej Komžák Petra Kopová Ivana Kortišová Kamil Kos Marcel Koubek Eva Koutná Lukáš Kovanda Tomáš Kovářík Magdalena Kráčmarová 18

19 Zdeněk Král Martin Král Tomáš Král Sylvie Králová Magda Kramešová David Kratina Roman Krejčí Michaela Krejzová Michaela Kropáčková Jitka Krýzová Eva Křivánková Jiří Kučera Roman Kufa Kristina Kuklová Jari Laitinen Andrea Langová Lenka Laurinová Clement Lefevre Juhha Pekka Lekola Veronika Lobodášová Jana Lognerová Tomáš Loudín Rostislav Louženský Petr Machalík Eva Malecká Josef Martínek Helena Martínková Eva Martínková Veronika Mašková Zuzana Matějovská Vojtěch Melichar Jiří Michal Jaromír Mikeš Tomáš Mohorko Peter Mueller Radek Musil Jani Naranen Michal Nebeský Richard Nejman Marek Němec Jan Nesnídal Veronika Nosková Petr Novák Ondřej Novák Veronika Novotná Josef Orava Pawel Ozierski Anna Pabiánová Milan Páleníček Mária Pankovčinová Zuzana Papíková Martin Pařík Richard Paulík Marie Petrovická Monica Piemontese Václav Pisinger Jan Pobežal Barbora Podzimková Jana Pokorná Šárka Polášková Ondřej Poul Pavel Prchal David Prchal Martina Priesolová Alena Procházková Alena Průšová Vojtěch Přerovský Charlotte Read Laura Reggiani Soňa Remešová Eliška Remešová Andrea Ringelhánová Jan Rosenberg David Rožek Martin Rožnovský Jan Růžička Štefan Ryba Honza Řehounek Michaela Řízková Zuzana Sabolová Kamil Sailer Erika Salcmanová Oscar Scoopa Ladislav Seidler Jiří Schneller Haikal Siregar Tereza Skálová Lucie Sklenková Petr Skočdopole Petr Sládek Tomáš Slavata Ondřej Slavík Tomáš Sloboda Jaroslav Šnajdr Miroslav Staněk Art Stefan Jitka Stehlíková Josef Strach Hana Strachová Ivana Svatošová Vladislav Světlák Petr Svoboda Martina Sýkorová Jiří Šalamon Marek Šálek Viktor Šikula Katka Šimáčková Ondřej Šindelář Renata Šiserová Jan Škoudlín Michal Šoman Isabel Špaček Monika Šťástková Johana Šťastná Ondřej Štemberk Jan Šulc Robert Šváb Ondřej Švarc Senteri Tenila Tuomo Tennila Veronika Tihanová Peter Timko Milan Toman Jan Tomaník Daniel Torner Monika Tornerová Ivana Torontská Michal Tóth Radek Trošan Ivana Tůmová Martin Turek Michael Urban 19

20 Jana Uvírová Jaroslav Válek Dušan Valenta Michal Valíček Petr Valko Lenka Válková Martin Vandas Tereza Vašíčková Daniela Včeláková Lukáš Vedral Lukáš Viktora Eelis Virsunen Tomáš Vlasák Petr Vodenka Lucie Vokounová Jan Vrabec Pavel Vysušil Jaroslav Waldhauser Martina Wildová Pavel Zahradil Anna Zamrazilová Jirka Zeman Miroslav Zeman Hana Ženíšková Zoran Žlof Dita Žoteva Firmy Advanced World Transport a. s. BNP Paribas IKEM Lamborgini Prague Marriott Hotel Motejlek.com PRK Partners s. r. o. SOTIO a. s. kapela Wohnout Dárci Filantropický Emil Dan Adam Anna Audrlická Dana a Jana Balvínová Jiří Bárta Jan Barta Alena Bártová Věra Bártová Miroslav Bašta Alžběta Benešová Alena Benešová Stanislav Bil Kateřina Bláhová Edita Bobonicová Radim Boháček Pavla Bokvajová Veronika Bröcknerová Beáta Brosková Martina Břeňová Denisa Budajová Radka Bystřická Marcel Cacara Milan Čech Lenka Čechmanová Jarmila Cihlářová Robert Čásenský Alena Čermáková Erik Čipera Pavel Čmelík Lukáš Diko Jan Dlabola Helena Dostálová Simona Dřízhalová Dalimil Dvořák Petr Dvořák Blanka Dvořáková Josef Dytrich Michaela Eret Kristýna Fantová Daniel Fiřt Kristián Flek David Fojtík Martin Fojtík Pavlína Fojtíková Zdeněk Fous Petr Fučík Lada Furmaníková Gabriela Gazdíková Andrea Gehryová Mirka Grniaková Lucka Hájková Jiří Hašek Jakub Havlín Jan Havrda Lukáš Hejna Ladislav Hlavatý Zuzana Holemá Barbora Holková Jan Hromas Jana Huttelová Luboš Hykl Eva Chaloupková Petr Janiš Jan Rolník Petr Kadlec Hana Kadrnožková Kamila Kašparová Daniel Kaucký Hana Kavalírová Jan Kejzlar Claudia Kiatipisová Pavlína a Martin Kleinovi Leona Klevetová Andrea Klímová Lenka Knoblochová René Koeppel Magdaléna Kopalová Jitka Krajčová Marek Král Magdaléna Kramešová Hedvika Kratochvílová Jana Kratochvílová 20

21 Jiří Kraus Lena Krejnická Michaela Kreuterová Eva Kreysová Jan Kroupa Teri Kruca Vanda Krutská Václav Kubička Jiří Kučera Milan Kulich Martina Kulíková Anna Kulíková Markéta Kunešová Tereza Kůsová Petr Laštovka Jana Ledvinová Robert Lekeš Helen Lenda Barbora Lerlová Michal Lobkowicz Ladislav Louka Michal Maďar Jan Mácha Marie Mališková Jiřina Maříková Jan Mašek Zdeněk Matěj Martin a Karina Matějů Zbyněk Matušina Jonathan May Jana Meniarová Dominik Michálek Vlasta Mikudimová Jozef Mikula Petr Moravec Simona Můčková Tereza Musilová Tony Myers Jitka Nesrstová Pavel Novák Kristýna Obdržálková Ludmila Obdržálková Jana Pacalová Eva Padevětová Martina Pachmanová Miloslav Palacký Luben Panov Jindřich Parus Pavel Paseka Andrea Perutková Lukáš Pítr Lenka Pivoňková Petr Pleskač Lída Pokorná Eliška Poláková Igor Polakovič Lucie Polívková Ekaterina Potapenko Marek Potoma Lucie Přerovská Michal Přibyl Daniel Příhoda Roman Ráž Dana Rieglová Lukáš Rous Jana Řeháková Tamás Scsaurszki Hana Šedivcová Kateřina Sedláčková Renata Sedláková Radek Sedlář Hartmut Siegel Eliška Sirová Danica Siváková Tereza Skálová Petr Sklenář Eva Škorničková Lukáš Smekal Jiří Soukup Tereza Speir Olga Staníková Jan Stehlík Martin Strauch Andrea Studihradová Jiřina Svobodová Markéta a Petr Svobodovi Jindra a Petr Sýkorovi Miriam Szombathová Ondřej Šindelář Milena Šindelářová Vanda Široká Martin Šorm Magdalena Špačková Jana a Jaroslav Šťastní Tomáš Štěpánek Milan Štolc Michal Šula Robert Šváb Jitka Taussiková Pavlína Techlová Karolina Tichá Monica Tomus Hana Vacířová Michal Valenčík Lenka Válková Martina Vančáková Jakub Vaněk Roman Varga Lukáš Vedral Irena Vláčilová Lucie Vokounová Lucie Voláková Aneta Vomlelová David Vondrák Alena Vopálecká Jan Wagner Marie Wichterlová Milan Žáček Lenka Zajícová Štěpán Zelinger Jiří Zeman Lucia Zimmermannová Hana Zirnhelt 21

22 Místo, kde žijeme Zdeňka Blechová Martina Břeňová Firmy Net4Gas s. r. o. Nadace České spořitelny Leadership Aid Friends of Via Philip Morris Fond manželů Horových Marie a Václav Horovi Helena Tóthová Fond Tři sestry pomáhají Alena Bártová Petr Svoboda Firma Krakonošovo s. r. o. Dárci časopisu Umění darovat Marka Bednar a Don Hamer Jan Barta Václav Dejčmar Lepší byznys UniCredit Foundation UniCredit Bank ViabilityNet Anonymní dárce C.S. Mott Foundation Dárci na obecnou činnost Anonymní dárci Alena Bártová Radka Bystřická Dana Čápová Jan Dlabola Hana Chorváthová Marie Mališková Jan Máša Kristýna Obdržálková Lukáš Pítr Petr Přibyla Martin Ptáček Dalibor Ravčuk Kateřina Ravčuková Zdeněk Řezníček Václav Šrámek Kateřina Voláková Lucie Voláková Libor Žídek Pavel Žižka Firmy Asseco Solutions, a. s. ČSOB Friends of Via Studenti Texas University The American Jewish Joint Distribution Commitee Inc. The John Marshall Law School Děkujeme našim pravidelným dárcům Tomáš Absolon Martina Břeňová Jan Dlabola Markéta Kunešová Jana Matrková Petr Přibyla Jana Vohralíková 22

23 Firmy a firemní nadace Děkujeme firemním dárcům, kteří nám pomáhají obnovovat myšlenky osvíceného dárcovství. T-Mobile Czech Republic, a. s., podporuje rozvoj regionů prostřednictvím Fondu T-Mobile, pro který se ústředním motivem stalo téma komunikace. Fond T-Mobile stál v roce 2014 na pěti pilířích: MLUVME SPOLU podpora malých neziskových or ganizací zaměřená na komunikaci, spolupráci a integraci VYMYSLEME TO podpora vzniku prospěšných online projektů a aplikací POMÁHEJME SI podpora a ocenění aktivity, odpovědnosti a dobrovolnictví zaměstnanců firmy / ROZVÍJEJME SE pořádání odborných seminářů pro neziskové organizace ROZJEĎME TO podpora začínajících lokálních podnikatelů. Česká spořitelna je naším dlouhodobým partnerem v tématu sociálního podnikání. V roce 2014 nám byla důležitým partnerem v Akcelerátoru Akademie sociálního podnikání a podpořila v rámci programu i Akademii České spořitelny, kde její odborníci předávají zástupcům neziskových organizací know-how a zkušenosti. Nadace České spořitelny je naším dlouholetým a významným partnerem v programu Místo, kde žijeme. V roce 2014 pomohla zvelebit 5 veřejných prostranství po celé republice. Československá obchodní banka podporuje komunitní projekty ve spolupráci s Nadací Via od roku Za tuto dobu podpořila celkem 268 projektů z celé České republiky a to celkovou částkou přesahující 18 milionů korun. Od roku 2014 uděluje banka podporu prostřednictvím programu Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem sousedíme si, který se zaměřuje na podporu sousedské pospolitosti a lokálního patriotismu. Druhým rokem je partnerem programu Pomáhej, prostřednictvím něhož podporuje mladé lidi, kteří chtějí něco udělat pro své okolí a i tento rok podpořila banka cyklus workshopů Viadukt. Era byla také dlouhodobým partnerem ceny Era Starosta roku. V neposlední řadě banka již několik let podporuje Dobročinnou aukci vín a nevšedních zážitků a v roce 2014 nás opět podpořila jako generální partner. Era a Poštovní spořitelna jsou součástí Československé obchodní banky, a. s. Společnosti Phillip Morris děkujeme za podporu programů Leadership Aid, Města z jiného těsta a cyklu workshopů Viadukt. Společnost NET4GAS, s.r.o., dlouhodobě pomáhá programu Místo, kde žijeme. V roce 2014 byla jeho generálním partnerem. V rámci svého programu NET4GAS Blíž regionům aktivně přispívá k rozvoji regionů, ve kterých působí. UniCredit Foundation je generálním partnerem programu Lepší byznys, který pomáhá organizacím, jež se vydaly na cestu sociálního podnikání. 23

24 Za spolupráci a podporu děkujeme následujícím firemním partnerům PwC Česká republika je dlouhodobým partnerem ceny Via BONA a stabilně nás podporuje daňovou expertizou, prostory pro pořádání seminářů. Poskytují také bezplatná školení. Asseco Solutions systémová podpora k informačnímu systému Helios. hlavní partner dárcovské platformy TechSoup Česká republika a licence k Office 365 T-Mobile zvýhodněný tarif pro mobilní telefony a SIM karty. AC&C poradenství v oblasti komunikace a práce s médii. Motejlek.com mediální partner, všestranná spolupráce při rozvoji dárcovství Newton media monitoring médií. Creative Gate inspirativní prostor pro rozvoj a růst zaměstnanců i klientů nadace. US Embassy prostory a finanční podpora pro pořádání seminářů nadace. Respekt mediální partnerství a spolupráce na rozvoji dárcovství. Hospodářské noviny mediální partnerství a spolupráce na rozvoji dárcovství. Deník mediální podpora soutěže Era Starosta roku. Prague International Marathon Nadace Via je oficiálním charitativním partnerem běžeckého seriálu PIM. Běh pro dobrou věc Děkujeme běžcům a běžkyním, kteří se v roce 2014 postavili na start a vyběhli s námi v rámci seriálu Prague International Marathon. Taktéž děkujeme samotné společnosti Prague International Marathon. Naši partneři v USA Friends of Via, Pittsburgh The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh The Foundation for a Civil Society, New York 24

25 Partneři ceny Via BONA pořádá: patroni: pod záštitou: Partneři: Muriel Anton Libor Malý manželé Volínovi Partneři a dárci Dobročinné aukce Během osmého ročníku Dobročinné aukce Nadace Via a Jihomoravské komunitní nadace dárci vydražili vína, umělecká díla a další předměty za úctyhodných Kč. Aukce se konala v listopadu 2014 v hotelu Prague Marriott, V aukci bylo více než osmdesát položek, od děl významných českých umělců, komentované prohlídky vily Tugendhat až po originální diamantový náhrdelník. V hotelu Marriott patřily mezi nejúspěšnější již tradičně kolekce vín. generální partner : Partneři: Pro bono partneři Naše poděkování za organizační pomoc s aukcí patří: ART DIRECT o.s. Mediální partneři Za dlouhodou spolupráci a pro bono služby děkujeme: 25

26 Mediální partneři Děkujeme firmám, které aukci podpořily koupí firemního stolu: Děkujeme všem vinařům, kteří do aukce poskytli to nejlepší ze svých sklepů: Dobrá vinice Znojmo Dva Duby Dolní Kounice CHÂTEAU VALTICE, Valtice Jaroslav Nešpor Collegium Vinitorum, Mor. Nová Ves Mgr. Jiří Šimeček, Petrov Milan Sůkal, Nový Poddvorov Ota Ševčík, Bořetice Porta Bohemica, Žernoseky Richard Stávek, Němčičky Richard Tichý, Hrušky Rodinné vinařství Beneš, Hrušky Sklep Na Bařině, Čejkovice Václav Konečný, Velké Bílovice Velkobílovická vína, Velké Bílovice Vinařský dům Valtice, Valtice Vinařství František Mádl, Velké Bílovice Vinařství Baloun, Velké Pavlovice Vinařství Grégr, Rakvice Vinařství Ilias, Pavlov Vinařství Ing. Zdeněk Vykoukal, Hostěrádky Rešov Vinařství Jiří Rusnok, Velké Bílovice Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Vinařství Kočařík, Čejkovice Vinařství Krásná hora, Starý Poddvorov Vinařství Maděřič, Moravský Žižkov Vinařství František Mečl, Moravský Žižkov Vinařství Ostrezi, Bzenec Vinařství Šmerák, Hrušky Vinařství Vinopa, Rakvice Vinařství Volařík, Mikulov Vinařství Zborovský, Velké Pavlovice Vinice Salabka Troja, Praha Znovín Znojmo, a.s. 26

27 Dárci nevšedních zážitků a uměleckých děl: 2AM, Monika Wajtrová AC Sparta Praha Adéla Součková Agentura Nachtigall Arts Alcron Restaurant Antonín Střížek David Krňanský David Svoboda Donna Mia, s.r.o. DRAWetc. Drdová Gallery Erika Lori, Klenoty Diamond Club Eva Jiřičná Eva Růžičková Evžen Šimera Federico Diaz František Skála Hana Lavičková Ina Daučiková a Jan Dvořák, Bohemian Salseros Jakub Tauš Jan Miko Janja Prokić Jarmila Szkutová Jihomoravská komunitní nadace Jiří David Jiří Votruba Klára Nademlýnská Klenka Sound Studio Krakonošovo, s.r.o. Kristýna Malovaná Krištof Kintera Kurt Gebauer Leeda fashion Lenka Mrázová Lucie Drdová, Drdova Gallery Matouš Lipus Matyáš Trnka Michal Pěchouček Mineralia Modernista Nina Mainerová Olbram Zoubek Pavel Kosatík PMP Exclusive, s.r.o. Prague International Marathon Qubus Design Studio SISTERSCONSPIRACY fashion Sklárny Moser Tereza Křivinková, U Staré studny, FineLabels.cz Tomáš Rosický Tomáš Slavata Tomáš Šmíd a Karel Nováček Tower Park Praha Žižkovská věž UniCredit Private Banking Veronika Drahotová VINO MARKUZZI, s.r.o. Vladimír 518 Vladimír Birgus Vladimír Brunton Vladimír Lekeš Vladimír Skrepl Zdeněk Vacek a Daniel Pošta, Zorya Žižkovské divadlo Járy Cimrmana a Divadlo v Dlouhé Dražitelé: Jan Barta Irena Brabcová Ladislav Dědeček Václav Dejčmar Daniel Fiřt Jiří Hašek Eduarda Hekšová Táňa Hlavatá Jan Holásek Jaroslav Horák Eva Horucková Jiří Hub Iva Jakešová Milan Jasný Petr Jonák Daniela Kozáková David Krajíček Alena Králíková Jiří Kučera Štěpán Lacina Gabriela Lachoutová Petr Laštovka Helen Lenda Lukáš Lorenc Erika Lori Miroslav Motejlek Václav Pavelka Michal Pobežal Alfred Simuna Helena Svárovská Petr Svoboda Eva Šišková Jan Školník Rudolf Školník Jitka Švejcarová Jiří Votruba Miloš Vránek Rudolf Vřešťál Věra Výtvarová Libor Winkler Marie V. Winklerová 27

28 28 Portrét dárce: Martina Břeňová

29 Martina Břeňová nám pomáhá řadu let, a to hned několika cestami. Je dlouholetou dárkyní do nadačního jmění, pomáhá nám také svými znalostmi a zkušenostmi, a to v programu Místo, kde žijeme tedy programu, který podporuje komunitní proměnu veřejných prostranství, parků, návsí či náměstí. Za její pomoc jsme jí vděční, děkujeme! Vzpomenete si, kdy jste se s nadací poprvé setkala? Asi v roce 2005, tedy před deseti lety. Napadne vás jeden projekt Nadace Via, který vám přirostl k srdci? Jednoznačně program Místo, kde žijeme. A nejvíce projekt Luženská křižovatka zaměřený na obnovu občanské společnosti a míst k setkávání v Lužné u Rakovníka. Byla to pro mě zásadní a srdeční záležitost, Lužná je moje rodná vesnice. Všichni jsme díky tomu pochopili, že můžeme sami kolem sebe něco změnit. A pro mě to byla první a poslední práce, kde byla v týmu celá naše rodina i holky ze základky. Víme, že pomáháte i v jiných organizacích. Podle čeho si vybíráte lidi, organizace a projekty, do kterých investujete svůj čas a peníze? Mám svoji osobní dárcovskou strategii, která mi umožňuje filtrovat a žít celkem v klidu s pocitem, že nemohu pomoci všem. Roli hraje osobní téma, vztah ke konkrétním lidem a občas i spontánní pocit. Často jsem finančně podporovala i ty organizace, ve kterých jsem pracovala. Je to pro mě vyjádření důvěry, a protože jsem v minulosti měla v organizacích na starosti jednání s dárci, bylo pro mě důležité prožít, jaké to je být sama jejich dárcem. Nejradši podporuji provoz organizací, a pokud je to v mých možnostech, tak dlouhodobě. Čas v posledních letech dávám těm, od kterých sama čerpám inspiraci, a baví mě to. Nebo ho prostě vracím v jiném časoprostoru, protože mi řada lidí v životě taky pomohla, například konzultací. Ale čím jsem starší, víc a víc si vybírám, do čeho jdu. Hodně času daruju i sobě. Proč oněch deset let spolupracujete právě s námi? Při práci pro Nadaci Via jsem se hodně naučila a poznala některé opravdu inspirativní a v jádru poctivé lidi. Jak v nadaci, tak v projektech v regionech. Často takové, kteří mají vztah k přírodě, ke kořenům, k historii, k tradici, k diskuzi. K hodnotám, které potřebuji sdílet. Jsou mi blízká témata, kterým se nadace věnuje. Baví mě potkávat lidi i mimo Prahu a získávat rozhled nad realitou a nadhled. A hodně mě baví poznávat různé české kouty, vísky, místní kuchyni a příběhy. 29

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2013 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. přednášel na Soustředění lektorů 2013. V listopadu 2013 udeřil na Filipíny nejsilnější změřený tajfun

Více

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI WWW.GRATIASTIBI.CZ KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Bezpečnější

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá

penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá OVB Journal duben 2008 Pro OVB penzijní reforma již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá Všichni žijeme pod jednou oblohou Rozhovor se zemskou ředitelkou Danou

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací Kolektiv autorů PŘÍPADOVÉ STUDIE PROJEKTŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍCH INOVACÍ Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015. Plánuj Prahu 7

Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015. Plánuj Prahu 7 Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015 Plánuj Prahu 7 2 www.hobulet.cz Hobulet červen 2015 Potkáváme je 3 Hobulet 6/2015 Měsíčník MČ Praha 7 3 Potkáváme je 4 Aktivní 7 8 Téma 12 Rozhovor 15 Inspirace

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz

www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz SPECIÁL Úspěchy Partners v roce 2010 SPECIAL.indd 1 11.1.11 12:21 NEMUSÍME ŘÍKAT, ŽE JSME NEJLEPŠÍ. MY TOTIŽ DĚLÁME FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK. JSME PARTNERS OST

Více

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ ÚVODNÍ SLOVO PAVLÍNA KALOUSOVÁ MILÍ PŘÁTELÉ, když jsme s oceňováním odpovědného přístupu firem před deseti lety začínali, chtěli jsme si

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Klíčové je... Klíčové je mít odvahu. Magdalena Souček vedoucí partnerka EY

Klíčové je... Klíčové je mít odvahu. Magdalena Souček vedoucí partnerka EY Výsledky Klíčové je... Patnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku se v mnoha ohledech lišil od těch předchozích. Vše začalo již při samotném plánování. Uvědomili jsme si, že stejně jako dospívající dítě,

Více

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva...

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva... Výroční zpráva 2014 Obsah O nás... 5 Co podporujeme?... 8 Poskytnuté nadační příspěvky... 11 Přehled fondů... 18 Přijaté dary a příspěvky... 29 Finanční zpráva... 33 Zpráva nezávislého auditora... 37 Ústecká

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat

Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat OVB Journal ŘÍJEN 2009 Firemní komunikace Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat Cílevědomý Pavel Horák Když člověk něco chce, měl by to udělat hned Rodinný typ Antonín Rajgl

Více