Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské"

Transkript

1 Víme, kam letí. Ročník Roãník č. ã. 10/ 5/ Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / / Témata měsíce: Automobilový Energetika / průmysl AutoprÛmysl / Letecký / Optimalizace průmysl / Leasing / Odpady a fleet management Vstřícný krok Vláda akceptovala připomínku Svazu průmyslu a dopravy ČR ohledně chystané novely zákona č. 44/1988 (horního zákona), a připraví k ní dopadovou analýzu. Předložena by měla být Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR do konce října t. r. Vyplynulo to z jednání 94. plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity). Zaměstnavatelé už delší dobu požadují důkladné posouzení důsledků navrhovaných změn na konkurenceschopnost tuzemského průmyslu ve srovnání s evropskými zeměmi, zejména s Německem, analýzu dopadů na zaměstnanost v surovinovém sektoru s 30 tisíci pracovníky a zhodnocení možných rizik pro bezpečnost země. To by mělo být podkladem pro další jednání o novele horního zákona, jejíž současná podoba je kritizována jak ze strany zaměstnavatelů, tak i odborů a zástupců obcí a měst za přílišné posílení práv vlastníků na úkor státu. Novela totiž explicitně ruší možnost vyvlastnění pozemků se surovinovým bohatstvím. Mezi dosud nesplněné požadavky Svazu patří ovšem to, aby novela horního zákona byla předložena v návaznosti na státní energetickou a surovinovou politiku. Jinak návrh postrádá oporu v koncepčních dokumentech a hrozí riziko dalších legislativních úprav. Zdeněk Liška (Autor je generálním ředitelem Svazu průmyslu a dopravy ČR.) Co předdůchody Zaměstnavatelé se s vládou shodli na potřebě provázat tzv. předdůchody s penzijním systémem, který by měl platit od ledna 2013, a to tak, aby byly výhodnější než předčasný důchod. Zákon by také měl omezit okruh lidí, na něž by se možnost předdůchodu vztahovala. Mělo by jít o zaměstnance v těžkých a namáhavých profesích, vykonávající práce zařazené do 3. a 4. kategorie. Úprava by je měla finančně zabezpečit před vznikem nároku na řádný starobní důchod. Předdůchody budou platit zaměstnavatelé, proto požadují zvýšení limitu osvobození od daně z příjmu na tři tisíce korun měsíčně na jednoho zaměstnance. Bude také nutné provést právní úpravu v oblasti zdravotního pojištění a doby pobírání předdůchodu pro účely výpočtu starobního důchodu. Ta by měla být posuzována coby doba vyloučená, jinak by se na předdůchodce hledělo jako na nezaměstnaného, a výpadek příjmu v období pěti let z důvodu předdůchodu by tak rozměnil celkový příjem za odpracovanou dobu a snížil výši starobního důchodu. Z hlediska zdravotního pojištění by se na předdůchodce mělo hledět jako na státní pojištěnce, aby zdravotní pojištění nemusel hradit zaměstnavatel. (m) Mise Vietnam Hodnotu 35 mil. USD exportu z ČR a 18 mil. USD českých technologických zařízení vyrobených ve Vietnamu má podpis smlouvy mezi tuzemskou firmou INCO Engineering a vietnamskou VIMSAT o dodávkách zařízení pro vertikální transport v hlubinném dole Nui Beo. Vyvrcholilo jím říjnové Česko-vietnamské podnikatelské fórum v Hanoji. Přítomny byly bezmála dvě stovky lidí, z toho pět desítek byznysmenů účastníků podnikatelské mise doprovázející ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka při jeho cestě po Asii, kterou zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. Rámcová smlouva, uzavřená už v loňském roce, předpokládá v průběhu příštích patnácti let české dodávky v rozsahu jedné miliardy USD pro 20 vietnamských černouhelných dolů. Generální ředitel INCO Engineering Jan Houdek k tomu s uspokojením poznamenal: Podpis smlouvy ukázal, že naše pětiletá práce nebyla zbytečná. Bez trpělivosti nelze v tomto dynamickém, ale nelehkém teritoriu dosáhnout úspěchu. (sp) 2 Podniky avizovaly zpomalení růstu zakázek a stagnaci. 3 Věšteckou kouli nemám. Rozhovor s předsedkyní SÚJB Danou Drábovou o budoucnosti jaderné energetiky v ČR. 4 Ano i ne malých a středních podniků vládním reformám v daňové oblasti. 5 Pomůže fixace ceny? Růst cen energií ohrožuje konkurenceschopnost českých firem. 7 Členské společnosti ČLFA financovaly projekty za 2,85 bil. Kč. 9 Ikona Range Rover. 14 Prostějov jezdí na CNG. 20 Pomocná ruka podnikání. S ředitelem ČIA Jiřím Růžičkou o nezávislosti akreditačníhoprostředí. 22 Bioplyn na rozcestí. Jedeme po globalizační dálnici našimi luhy, ale kam vlastně? Jak zajistit růst? Bez nutných reforem budeme ztrácet konkurenceschopnost Podle ČSÚ se důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku na konci září t. r. meziročně snížila o 3,2 p. b. Hovořili jsme o tom i o dalších aspektech současného vývoje s prezidentem Hospodářské komory ČR Petrem Kuželem. Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské komory ČR? Na stav české ekonomiky se díváme realistiky. Důvěra v ekonomiku, a výkon ekonomiky jsou přece jen dvě rozdílné věci. Může se zdát paradoxní, že důvěra klesá v okamžiku, kdy ekonomika jako celek je v poměrně dobré kondici. Z mnoha míst dnes zní, že tuzemské ekonomice hrozí krize, že se krize vrací, či div ne, že už v krizi jsme. Údaje o téměř dvouprocentním růstu HDP za poslední období zatím spíš svědčí o tom, že české hospodářství a české firmy se navzdory tvrdé mezinárodní konkurenci a vysokým cenám komodit drží až obdivuhodně a v rámci Evropy nadprůměrně. Ale poučen z nedávných nedobrých ekonomických dob vím, že se situace díky zásahu či nezásahu politiky může velmi změnit rychle. Proč tedy pokles důvěry? Protože v současné složité době nikdo přesně neví, jak se bude situace vyvíjet. A to jak na evropských trzích, tak i na tuzemském trhu. To, jak se bude naší ekonomice příští rok dařit, ovlivní mj. několik důležitých faktorů. Prvním je kondice evropské, a především německé ekonomiky, na níž je náš export nejvíc orientován. Připomeňme, že právě export tvoří přes tři čtvrtiny našeho HDP. Druhým faktorem bude domácí spotřeba a to, jak ji ovlivní zvýšení snížené sazby DPH. Třetím faktorem pak budou úspory ve státním rozpočtu a snaha vlády snižovat státní zadluženost, a v neposlední řadě pravděpodobné zvýšení ceny vstupů energií atd. Vláda byla kritizována za nereálný odhad dalšího vývoje české ekonomiky (2,5% růst HDP) a státního rozpočtu, zejména na jeho příjmové straně v roce Jaký je váš pohled? Domnívám se, že očekávaný růst 2,5 % v příštím roce je doopravdy nadhodnocený. Hospodářská komora je v tomto ohledu víc realistická. Připomenul bych, že začátkem letošního roku se oficiálně hovořilo o letošním růstu HDP o 2,3 a víc procent. My jsme ale poukazovali na to, že podle našich analýz a propočtů bude nižší, a to v rozmezí 1,8 až 1,9 %. Bude to s největší pravděpodobností právě 1,9 %, takže odhad komory byl správný. Před pár dny Česká bankovní asociace snížila svůj odhad růstu v příštím roce z předchozích 2,6 % na 1,3 %. Hlavním důvodem zhoršení odhadů je vývoj světové ekonomiky a dluhové krize v eurozóně. Hospodářská komora neočekává, že by zpomalení růstu bylo tak velké, ale růstové tempo bude zřejmě menší než letos. Záleží však na několika faktorech, které to mohou ovlivnit jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Které faktory ovlivňující růst máte na mysli? Především je to možný vývoj v Německu, kam směřuje největší část našeho exportu. I když růst v této zemi zpomalil, mohou být prorůstovou injekcí investice do plynových elektráren a do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, vyvolané odklonem od jaderné energie, ač si nemyslím, že je to dobrý krok. Bylo by sice nereálné předpokládat, že některou z tak velkých zakázek získají české firmy, protože německý stát si tyto zakázky pohlídá pro domácí, ale na druhé straně to může pomoci oživit celou německou ekonomiku. Působí samozřejmě i domácí faktory jak se podaří oživit stavebnictví, jak poroste spotřeba, jak a v kterých oblastech budou omezovány státní výdaje, jak se bude dařit uskutečňovat nedávno zveřejněnou Strategii konkurenceschopnosti ČR do roku 2020 atd. Pro budoucí další rozvoj je důležité, aby se český export nad rámec současné kvóty víc orientoval na třetí země. Vraťme se k státnímu rozpočtu. Podaří se podle vás naplňovat jeho příjmovou stranu? To bude záležet na celkovém daňovém zatížení, které se podle našeho názoru nesmí pro podnikatelskou sféru zvýšit, protože by se pak stalo brzdou růstu. Příjmovou stranu státního rozpočtu nejvíc a rozhodujícím způsobem naplňují daňovými a dalšími odvody podnikatelé. Proto je třeba jim vytvářet co nejlepší podmínky, aby se jim dařilo a odvedli na daních víc z titulu jejich růstu, a ne kvůli zvýšení daňových sazeb a dalších odvodů. Pokud je budou dusit, získá nakonec státní rozpočet méně peněz. Mohlo by to také vést k většímu zájmu firem o přenesení sídla do daňových rájů. A to by pro českou ekonomiku i celou zemi nebylo dobré. Proto zdůrazňujeme, že příjmovou stránku státního rozpočtu lze plnit zejména pomocí příznivých podmínek pro podnikání. Souhlasíte se současnou škrtací politikou vlády? To, že je potřeba snížit státní zadluženost a postupně dosáhnout vyrovnanost státního rozpočtu, podnikatelská sféra chápe a také vládu v tomto směru podporuje. Nečiní tak ale slepě. Některé šetření totiž ve svém konečném důsledku nemusí přinést úspory a pozitivní efekt, ale naopak může do budoucna situaci zhoršit. Jako např. omezení investic do dopravní infrastruktury, jejího budování v regionech a napojení na evropské dopravní sítě. Přitom jsou nutnou podmínkou pro zajištění prosperity i v budoucnu, když mj. napomohou ekonomickému rozvoji regionů a podnikání v nich. Nemůže se stávat, že jsou investovány prostředky do regionu na vzdělávání, různé podpory, investiční příležitosti pro jeho rozvoj a následně je slepě škrtnuta dopravní infrastruktura. Pozitivní efekt růstu se nedostaví. Kromě toho investice do dopravní infrastruktury také pomohou oživit stavebnictví, které se stále ještě vzpamatovává z důsledků krize let Je HK ČR spokojena s kroky vlády, které by zamezily plýtvání a rozkrádání veřejných prostředků? Hospodářská komora vnímá korupci jako problém, který se však netýká jen naší země, ale je to problém mezinárodní. Rozdíl proti jiným evropským státům či USA je v tom, že tam se o korupci tolik hlasitě nemluví, aby nedošlo k snížení jejich bonity, což ale podle mého názoru Dokončení na str. 2

2 2 /fiíjen/ A k t u a l i t y Podniky avizovaly zpomalení růstu zakázek a většina předpokládá stagnaci Situace průmyslu se horší Telegraficky Zájemci z Indie Zájem o spolupráci s českými partnery potvrdila podnikatelská mise do Dillí, kterou v první třetině letošního října zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. Doprovázela ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka a zúčastnilo se jí téměř pět desítek manažerů 34 firem a organizací. Za indickou stranu se do obchodních jednání zapojili např. zástupci firem Tata, Essar, Infosys, Punj-Lloyd a další. Česká obchodní delegace byla složena zejména z představitelů podniků zaměřených na těžební a důlní průmysl, energetiku, ale i na petrochemický průmysl či finanční sektor. V příštím roce by se v Praze měl konat 2. ročník Česko-indických technologických dnů. (m) Průmyslová produkce v srpnu meziročně vzrostla reálně o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů jde o 3,5% nárůst. Tento Českým statistickým úřadem aktuálně zveřejněný údaj není však důvodem k radosti. V porovnání s červencem průmyslová produkce poklesla o 0,6 % a hodnota nových zakázek meziročně spadla o 3,4 %. Čísla potvrzují závěry zářijového šetření, které Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Českou národní bankou provedl mezi 1600 svými členskými firmami, z něhož vyplynulo ochlazení optimismu v očekávání oživení ekonomiky. Podniky také avizovaly zpomalení růstu zakázek a většina předpokládá do konce roku stagnaci v jejich vývoji. Tato očekávání dokládá a konkretizuje i srpnové zjištění ČSÚ. Podle něho hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 3,4 %. Tíživý je pro podniky pokles nových zakázek v tuzemsku (-14,1 %) a slábnoucí zakázky ze zahraničí (+3,4 %). Zneklidňující je pro český průmysl zejména vývoj v Německu, kam směřuje 30 % našeho exportu. Mezi tamními podnikateli klesá optimismus (Ifo Business Climater Index), ale i průmyslové objednávky. Ty v srpnu meziměsíčně klesly o 1,4 %, zatímco trh počítal se stagnací. K meziročnímu růstu průmyslové výroby v ČR přispěla zejména výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Zatímco tuzemské automobilky dosud hlásí, že jedou na plné obrátky, od jiných výrobců z evropských zemí přicházejí už signály o určitém omezování výroby. Druhým exportním tahounem je výroba strojů a zařízení. Jak ale uvádějí zástupci členského Svazu strojírenské technologie, v průběhu příštího roku není vyloučeno potvrzení prognózy o poklesu zakázek ve tvaru širokého U. Jak vyplývá z údajů ČSÚ, meziměsíční snížení výroby zaznamenává výroba počítačů a optických přístrojů a zařízení, výroba potravinářských výrobků a farmaceutických přípravků. Situaci už dřív zhodnotil Martin Jahn, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, slovy: Dobré časy už jsou pryč a ty špatné ještě nenastaly. V současné době prožíváme klid před bouří. Za rizikový faktor považuje Jahn situaci v eurozóně a její schopnost vypořádat s hospodářskými i sociálními problémy v Řecku a celkově s dluhovou krizí. Na obavy ze stoupajícího rizika poukazují i tuzemské firmy. Od podniků přicházejí informace, že se dál zvyšují rizika a nejistota příštího vývoje. Predikce je mnohdy na vodě, uvedl Boris Dlouhý, ředitel hospodářské sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je podle něho velmi pravděpodobné, že nás čeká další zpomalení v průmyslu i růstu HDP. Je otázka, kdy a kde se to zastaví. Zdroj: SP ČR (am) Foto: F.I.A. Vydává: PROFIL Brno, s. r. o. Redakce a administrace: Rosická 1, Brno tel./fax: mobil: Redakce: Petr Ihm (šéfredaktor) Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora) Obchodní oddělení: Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík, Markéta Machanová, Lucie Hrabálková, Kateřina Horáková Redakční rada listu Podnikatel: Ing. Petr Ihm (předseda) Ing. Petr Dolina, Svaz českých a moravských výrobních družstev Zdeněk Kubín, Hospodářská komora České republiky Ing. Jiří Kyncl, Sdružení automobilového průmyslu PhDr. Milan Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Robert Toman, Kompass Czech Republic s.r.o. Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Pavel Tunkl, Svaz dovozců automobilů Typografická koncepce: Vítězslav Švalbach Grafická úprava: Martin Kudláček Tisk: Moravská typografie, a. s. Heršpická 6, Brno Distribuce: 5P agency, s. r. o. Masarykova 118, Business Park Modřice, Modřice Placená prezentace. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZJM Ředitelství v Brně č.j. P/2 1241/98, ze dne ISSN x MK ČR E 7717 Uzávěrka tohoto čísla: Tištěný a distribuovaný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Jak zajistit růst? Dokončení ze str. 1 neznamená, že v těchto státech není. Možná lépe přicházejí s řešeními. Hospodářská komora se výrazně zapojila do přípravy novely zákona o veřejných zakázkách, která má přispět v boji proti korupci, vůči jejímu znění ovšem uplatnila víc než 50 konkrétních připomínek. Podle nedávného průzkumu, na němž se podílela i vaše komora, českým podnikatelům víc než korupce vadí přebujelá byrokracie. Kde jsou hlavní problémy? Je tendence říkat administrativní zátěž rovná se příliš mnoho úředníků. Ale administrativní zátěž není jen věc úředníků a jejich přístupu k podnikatelům a všem občanům. Je to také např. příliš častá změna legislativy kolik jen máme novel novelizovaných novel. A jsou to také různá regulační opatření. Ale i připravovaný nový zákon o veřejných zakázkách podle odborníků v sobě skrývá větší byrokratickou zátěž. Stát by měl pokračovat ve snižování administrativní zátěže, využít už existující studie, materiály a zkušenosti a co nejdřív realizovat maximum konkrétních opatření ve prospěch podnikání u nás. Hospodářská komora navrhuje, aby byla zavedena jednotná data účinnosti pro podnikatelskou legislativu, např. dvakrát ročně, a to jak u české, tak evropské legislativy. Posílilo by to transparentnost a předvídatelnost v ekonomice a podle našich průzkumů by to přivítala naprostá většina firem. Stejně tak se vyplatí propojit existující informační weby pro podnikatele. Prosazujeme rychlý a bezplatný přístup k aktuálním zněním právních předpisů pro všechny. Efektivním nástrojem by mohla být esbírka, jejíž rychlé zavedení podporujeme. Problémem je, že co my doma odstraníme, Brusel rychle dodá v novém předpisu či směrnici, které byrokracii zvyšují. Některá podle podnikatelů zbytečná regulační opatření přicházejí z Bruselu. Není to také důsledek neschopnosti našich politiků a institucí důsledně obhajovat české zájmy v orgánech EU? Hospodářská komora má za to, že legislativa v ČR i v Evropské unii je přebujelá a znemožňuje podnikatelům snadnou orientaci v jejich právech a povinnostech. Je nutné eliminovat zátěž pocházející z evropské legislativy, která tvoří víc než polovinu všech povinností stanovených podnikatelům. Hospodářská komora se snaží o efektivní zapojování do tvorby evropské legislativy a prosazuje vyšší míru spolupráce mezi vyjednavači o nové podobě evropské legislativy za ČR. Míra regulace, která k nám proudí z Bruselu, je problémem. Evropa je přeregulovaná, překvótovaná. Měli bychom si vzpomenout, že Evropská unie vznikla na základě čtyř svobod volného pohybu kapitálu, zboží, služeb a osob. Současné Evropě citelně chybí zdravé konkurenční prostředí, a zejména volný trh. Bez toho nemůžeme dlouhodobě uspět v konkurenci s dravými ekonomikami z Asie a dalších regionů. Evropská unie a koncept jednotné Evropy vůbec je dobrá myšlenka, ale bohužel se postupně zvrhla v pravý opak svých původních idejí. Mnohé firmy se potýkají také s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, zejména v technických profesích. Snaží se jim HK ČR pomoci? Je pravda, že přetrvává nedostatek odborníků v technických nebo řemeslných oborech. I když v poslední době zájem o řemeslné obory mírně roste. I přesto se ale během několika let situace výrazněji nezmění, protože zasáhne i populační vývoj, kdy bude ze základních škol vycházet méně dětí. Potřebovali bychom nejen změny ve vzdělávacím systému, ale také zvýšit společenskou prestiž řemeslných, technických a dělnických profesí. A na tom se musejí podílet všechny zainteresované strany stát, zaměstnavatelé i školy. Spolupráce mezi nimi se rozvíjí, je hlubší a intenzivnější. HK ČR spolu s ministerstvem školství připravuje pozitivní změny, hlavně v oblasti učňovského školství. Jak ke společenské prestiži řemesel přispívá Hospodářská komora ČR? Nástrojů k tomu je víc. Nedávno jsem předával ocenění komory téměř třem stovkám nejlepších absolventů z asi padesáti učňovských a odborných škol. Je to už tradice komory od roku 1996, kdy osvědčení začala udělovat, bylo jím oceněno kolem 5000 absolventů. Uděluje se nejlepším absolventům středních odborných škol a učilišť, kteří splní přísná kritéria: celkové hodnocení žáka u závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být prospěl s vyznamenáním, tedy průměr do 1,5, hodnocení praktické zkoušky stupněm výborný a po celou dobu přípravy nesmí být žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení hůř než stupněm chvalitebný. Co se má ve vzdělávacím systému změnit a jak se na tom podílí hospodářská komora? Už neplatí, že mladý člověk získal výuční list či maturitní vysvědčení a s tím vystačil po celý profesní život. Dnes je nezbytné celoživotní učení, osvojování si nových znalostí, technologií, ale i celých profesí. Zaměstnavatelé potřebují také mít měřítko srovnání, aby věděli, že uchazeč o práci, který získal kvalifikaci v Chebu nebo v Praze, umí to samé co absolventi z Ostravy, Liberce či Zlína. Proto Hospodářská komora ČR podporuje jednotné závěrečné zkoušky učňů, stejně jako státní maturity, zavedení srovnávacích zkoušek na základních školách, a samozřejmě i budování systému Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Na mnoha z těchto projektů se také aktivně podílí. Např. na tvorbě jednotných závěrečných zkoušek a jejich zadání, nezastupitelná je její role v Národní soustavě kvalifikací, kdy se podílí na popisu jednotlivých dílčích kvalifikací a kvalifikací, ale také je největší autorizovanou osobou; má oprávnění zkoušet a certifikovat víc na sedm desítek dílčích kvalifikací. Podporujete Strategii konkurenceschopnosti ČR do roku Co vše musí podle vás vláda udělat? Vláda musí závěry Strategie konkurenceschopnosti implementovat, musí dál zefektivnit a zprofesionalizovat státní správu, zjednodušit a zpřehlednit daňový systém, pokračovat v budování dopravní infrastruktury v jednotlivých regionech, zmírňovat administrativní zátěž podnikatelů, zpružnit pracovní trh, pokračovat ve snižování vedlejších nákladů práce a zajistit dostatečnou vymáhatelnost práva, která je dnes katastrofální. Prioritní musejí být investice do vědy a výzkumu zejména aplikovaného a podpora inovací, které jsou jedinou možnou cestou, jak mohou české firmy ve světové konkurenci obstát a posílit své postavení. A samozřejmě jsou potřebné změny v už zmiňované oblasti školství. Bez toho všeho bude Česká republika ztrácet konkurenceschopnost. Děkuji za rozhovor. Miloš Vávrů Foto: HK ČR

3 E n e r g e t i k a fi í j e n / /3 Věšteckou kouli nemám S Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, o budoucnosti oboru Německo dává od jaderné energie ruce pryč, Polsko se k ní naopak hlásí, Evropa jako kontinent společnou energetickou koncepci nemá. Jaká je budoucnost jaderné energetiky nejen u nás, ale v celém světě ve světle jarní havárie v japonské Fukušimě? Na to v exkluzivním rozhovoru pro list Podnikatel odpovídá Ing. Dana Drábová, PhD., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V čele této instituce stojí od roku Ing. Dana Drábová, PhD. Kam podle vás směřuje jaderná energetika v Evropě a není dnes v pomyslné křivce popularity úplně nejníž? Evropské země se v názoru na roli a budoucnost jaderné energetiky velmi různí. Německy mluvící země buď jadernou energetiku programově odmítají už dlouho (Rakousko), nebo se v reakci na havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima rozhodly jaderný program v následujících letech postupně ukončit. Skupina zemí (Velká Británie, Francie, Finsko, Slovensko, Maďarsko a další, včetně České republiky) nevidí důvod, proč na využívání jaderných elektráren něco měnit a míní je provozovat a stavět nové i v budoucnu. A například Polsko, které dnes žádnou jadernou elektrárnu v provozu nemá, se vážně zabývá myšlenkou, že v jaderném klubu postupně nahradí Německo, které odchází. Na předpověď budoucího vývoje jaderné energetiky v Evropě i ve zbytku světa bych ovšem potřebovala věštecké schopnosti nebo přinejmenším skleněnou kouli. Náš svět se mění a vyvíjí tak překotně, že každá předpověď je odsouzena k většímu či menšímu neúspěchu. Jaderné elektrárny mohou být dobrým sluhou a mohou nám pomoci v zajišťování našich stále rostoucích nároků na spotřebu energie i nadále. Ale jestli to tak bude, to teprve uvidíme. Německo ohlásilo konec jádra do deseti let. Myslíte, že je to neměnné, nebo se může toto rozhodnutí politicky zvrátit? Poslední ze současných německých jaderných elektráren bude odpojena od sítě v roce Tak to určuje zákon. Nicméně jediné zákony, které nelze přehlasovat, jsou ty přírodní. Všechny ostatní změnit lze, já si však nemyslím, že se to v Německu v dohledné době stane. Rozhodnutí současné německé vlády podle mne znamená, že po jednu či dvě generace se Německo bude snažit bez jaderné energetiky obejít. Jestli se mu to povede, je otázka. Ale je to velmi bohatá a technicky vyspělá země, dokázat to jako jedna z mála může. Aspoň na nějakou dobu. Pak se třeba k novým jaderným technologiím znovu bude chtít vrátit. Když spadne letadlo, taky o tom okamžitě ví celý svět, ale létá se dál. Po havárii ve Fukušimě je jaderná energetika vnímána velmi negativně, ačkoli jde o nejbezpečnější výrobu energie. Proč? Nebrala bych to paušálně, v řadě zemí je reakce na Fukušimu naopak velmi racionální a pragmatická. A názor na jadernou energetiku se výrazně změnil jen v několika zemích. Proč to tak je, to úzce souvisí s vnímáním rizika. Riziko je pojem kombinující míru pravděpodobnosti a dopadu nechtěné události. Součin těchto dvou veličin je číslem, které je tak přesné, jak přesná je každá z jeho komponent. Bohužel ale zatím nemáme jiné objektivní měřítko svého pocitu ohrožení. Pro většinu lidí je tak riziko velmi subjektivní pojem. Důsledky této jednoduché věty jsou velké. Jako příklad iracionality ve vztahu k riziku lze uvést, že mnoho lidí, kteří se obávají létat letadlem, denně nasedá do auta, což je činnost, která jenom v ČR každoročně zabije stovky lidí. Jakákoli havárie malého dopravního letadla kdekoli ve světě hravě přeskočí v pořadí zpráv víkendovou bilanci nehod na silnicích. Zdá se, že média upřednostňují zprávy, které posilují subjektivní vnímání rizika. Tím dávají těmto interpretacím zdání všeobecně vnímané pravdy, které ovšem eliminuje jiné důležité informace. Informování o zemětřesení v Japonsku se velmi rychle zúžilo na informace o jaderné elektrárně Fukušima. Navzdory desítkám tisíc mrtvých v důsledku zemětřesení a tsunami, navzdory potřebám organizovat rozsáhlou mezinárodní pomoc přeživším, a navzdory relativně omezeným následkům vlastní jaderné havárie ve Fukušimě. Platí, že při výrobě megawatthodiny elektrické energie z uhlí zemře o řád víc lidí, než při výrobě téže megawatthodiny z energie jaderné (při započítání Číny o dva řády víc). Stejně platí, že pokud někdo podnikl po havárii ve Fukušimě let z Evropy do Tokia, absorboval dávku záření v důsledku výškového letu větší, než za samotného pobytu v Tokiu. Na jedné straně mají lidé strach z jaderné energie, ale na druhé straně by chtěli co nejlevnější energii. Nepůjde to bez jádra? Byla bych ráda, kdybychom co nejrychleji pochopili, že doba levné energie je nejspíš definitivně za námi, tedy alespoň do chvíle, kdy se nám podaří nahradit uhlíkatá paliva (ropu, uhlí a zemní plyn) něčím jiným, co bude stejně snadno dostupné a použitelné jako tato paliva v dobách jejich hojnosti. Uhlíkatá paliva jsme skoro spotřebovali a stále nevíme, čím je nahradit. Ať to bude cokoli, co si dnes dovedeme představit, nebude to ani levné ani úplně čisté a hlavně toho nebude pro naše rostoucí potřeby dost. Jaderná energetika může pomoci, ale není žádným všelékem. Postavit a provozovat jadernou elektrárnu není ani snadné ani levné. Je to velký závazek, vyžaduje to spoustu úsilí, velké znalosti a nemalou zodpovědnost. To bychom měli mít na paměti, než propadneme nadšení z jakéhokoli energetického zdroje. Snadná řešení neexistují. Německo je proti jaderné energii, Rakousko jakbysmet. Nebude ČR jadernou baštou ve střední Evropě? Nemám ráda expresivní výrazy. V České republice jaderné elektrárny provozovat umíme a nevidím valný důvod, abychom se jich vzdávali. Ale jaderná bašta? To snad ne. Prostě země s energetickým mixem, který je pro nás to nejlepší ze špatných řešení. Protože dobré řešení energetického hlavolamu zatím nemáme. Zatím si každý stát spíš hraje na svém písečku bez ohledu na souseda. Dá se vůbec definovat nějaká energetická koncepce Evropy? Evropa bohužel společnou energetickou politiku nemá a jak to vypadá, dokud skutečně nebude v úzkých, tak ani mít nebude. Zatím zůstává pouze u slov. Je to trochu s podivem, protože dnešní civilizace je na energii životně závislá. EU by se tedy měla nad energetickou bezpečností nejen zamýšlet, což dělá, ale také činit nějaké promyšlené a koordinované kroky. To se zatím příliš neděje. Obhájí ČR jako malá země ve středu Evropy svoji jadernou koncepci a kdo by se v tom mohl stát jeho přirozeným partnerem? Postarat se o spolehlivou a bezpečnou energetiku je právem, povinností a odpovědností každého členského státu EU. Ani Lisabonská smlouva na tom nic nezměnila. Takže každá země si sestavuje svůj energetický mix podle konkrétních podmínek a možností, které má. Jaderná energetika se neobejde bez mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností, partnery pro nás jsou všechny země v Evropě, ale i ve zbytku světa, které jaderné elektrárny provozují, nebo jejich provoz plánují. Spolupracujeme však i se zeměmi, jež jaderné elektrárny nemají. I tam najdeme specialisty v nejrůznějších oborech, jaké jaderná energetika potřebuje. A v neposlední řadě je otevřená spolupráce i klíčem k lámání nedůvěry. Na MPO vystřídal náměstka Tomáše Hünera František Pazdera, označovaný za jaderného nadšence. Jak tuto změnu vnímáte? Jako změnu na postu vysokého státního úředníka. To jsou přirozené procesy. Podle státní energetické koncepce (a podle pana Pazdery) by mohlo vzniknout až čtrnáct nových jaderných bloků. Budou postaveny v rámci Temelína či Dukovan, nebo jinde? O aktualizaci SEK se zatím vedou diskuse, uvidíme, jak bude nakonec vypadat. Že jaderné elektrárny významnou roli hrát budou, je zřejmé, jak bude velká, to je zatím otevřená otázka. V současných jaderných lokalitách se v dohledné době uvažuje o třech nových blocích, dva v Temelíně, jeden v Dukovanech. To bude pro následujících asi 30 let vše, co se tam dá postavit. Pokud by se mělo v tomto období stavět něco dalšího, bude třeba najít jiné vhodné lokality. Nějaké možnosti vytipovány jsou, dokonce i zaneseny v územních plánech (Blahutovice). Ale najít místo pro čtrnáct nových bloků by rozhodně nebylo snadné. Pro SÚJB by přijetí aktualizované SEK v podobě, o které se zmiňujete, neznamenalo nic převratného. Dohlížet na bezpečnost jednoho bloku, nebo deseti či dvaceti není takový rozdíl, jak by se mohlo zdát. Jen bychom pro zajištění všech svých povinností potřebovali o něco víc velmi vysoce kvalifikovaných lidí. A získat je a vychovat pro profesi jaderného hlídacího psa není snadné ani dnes. Co tato koncepce udělá s cenami energie v Česku a zbavíme se tím absolutně závislosti na dovozu? Závislosti na dovozu primárních energetických zdrojů se nezbavíme nikdy. Můžeme jen volit co nejvýhodnější kombinaci domácích možností a dovozu. A o cenách mi nepřísluší spekulovat, ani tomu do potřebné míry nerozumím. Mým úkolem je řídit státní dozor nad jadernou bezpečností a starat se o to, aby náš úřad svou troškou do mlýna přispěl k tomu, že jaderné elektrárny v České republice jsou a nadále budou provozovány bezpečně tak, jak naši sousedé a celý svět očekávají. A může nová energetická koncepce ovlivnit rozhodování o tom, která firma dostaví JE Temelín? K tomu nevidím důvod. Jan Hrabálek

4 4 /fi í j e n / H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a Ano i ne malých a středních podniků vládním reformám v daňové oblasti Jen odůvodněné změny Malé a střední podniky vítají zavedení jednotného inkasního místa, zvýšení minimální mzdy nepovažují za velký problém, chtěly by zachovat daňové výhody při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a téměř tři čtvrtiny z nich trvají na zvýhodnění stravenek. Vyplynulo to z nedávného průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, uskutečněného mezi víc než půl tisícovkou majitelů či jednatelů MSP z celé ČR. Hlavním cílem šetření bylo zjistit názory a potřeby MSP související s chystanou daňovou reformou a definovat pozitiva či negativa, která podle nich jednotlivé dílčí změny přinesou. Práce je málo Pokles zářijové míry registrované nezaměstnanosti v ČR o 0,2 p. b. na 8,0 % není důvod k optimismu. Poprvé od ledna t. r. se totiž snížil počet nahlášených volných pracovních míst, a to o téměř tisícovku (963) na Údaj MPSV koresponduje s výsledky zářijového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČNB mezi 1600 členskými podniky. Vyplynulo z něj, že průmyslové firmy nebudou letos ve větší míře nabírat nové pracovníky, a dokonce očekávají pokles počtu zaměstnanců (o 0,57 %). Zaměstnavatelé nevytvářejí nová pracovní místa. Jejich meziměsíční pokles je důsledkem opatrnosti v období zhoršující se ekonomické situace, uvedla Jitka Hejduková, ředitelka sekce SP ČR. Meziměsíčně se zvýšily počty nezaměstnaných z řad vyučených (o víc než 4000), vyučených s maturitou (o téměř 2600), ale i absolventů středních odborných škol (o víc než 1400). To svědčí o disproporci mezi požadavky trhu práce a zaměřením studijních oborů. (sp) Takto prezentovala zřízení JIM na svých webových stránkách ODS. Zvýšení minimální mzdy 70 % firem souhlasí se zvýšením minimální mzdy (v této době je 8000 Kč). Důvodem je, že 81 % firem nezaměstnává žádné osoby na hranici minimální mzdy. Současně si však uvědomují návaznost tohoto kroků na růst odvodů, a proto souhlasí se zvýšením max. o 5 10 %. V jedné pětině firem (19 %) pracují aspoň někteří zaměstnanci na hranici minimální mzdy. Třetina firem vidí největší problém ve zvýšení mzdových a odvodových nákladů. U těch, které mají zaměstnance, jejichž mzda je na hranici minimální, to považuje za problém dokonce 51 %. Současně se projevily obavy, že zaměstnanci budou požadovat zvýšení ostatních mezd. Zrušení daňové podpory stravenek a podnikového stravování Podporu stravování poskytují zejména firmy působící v oborech výroba a zemědělství a ty, které mají víc než 10 zaměstnanců. 73 % MSP se domnívá, že by měla být zachována státní podpora stravování. 84 % firem poskytujících stravenky by považovalo za diskriminační, kdyby stát daňově zvýhodnil závodní jídelny na úkor poskytování stravenek. Zrušení daňové podpory by podle respondentů vedlo k snížení motivace a spokojenosti zaměstnanců a k vyššímu daňovému zatížení firem. Navrhovaný zaměstnanecký paušál 250 Kč měsíčně pro všechny zaměstnance nepředstavuje adekvátní kompenzaci, tvrdí 78 % MSP. V současné době totiž zaměstnanci, kterým firmy poskytují stravenky anebo příspěvek na stravování, získají v průměru 800 Kč měsíčně. Ministerstvo financí ČR dosud nepředstavilo žádnou seriózní studii skutečných pozitivních dopadů Ethnic Friendly Certifikáty pro nové Ethnic Friendly zaměstnavatele byly předány třetí říjnovou středu t. r. v sále Muzea romské kultury v Brně. Záštitu nad slavnostní událostí převzal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor města Brna Roman Onderka. Ten také měl ocenění předat, Nově zprovozněný Agendový portál Ministerstva zdravotnictví ČR (http://ap.mzcr.cz/) integruje údaje o 82 rezortních organizacích. spolu s ředitelem Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně Janem Markem a ředitelkou občanského sdružení IQ Roma servis Katarínou Klamkovou. Nově certifikovanými zaměstnavateli se staly DI industrial spol. s r.o., IMI International s.r.o. a ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. (m) Agendový portál Uživatel tak najde na jednom místě kontakty, informace o agendě a činnosti těchto institucí, aniž by je musel složitě vyhledávat na internetu. Vyhledávat lze buď podle typu zařízení, nebo podle prvního písmene názvu organizace. Ke každému zařízení jsou rozčleněny informace na kontaktní údaje včetně GPS navigace podle typu cesty pěšky, na kole, autem apod., a dále strukturovaný přehled jeho činností a agend. Sekce Životní situace poskytuje rady pro řešení spojené se zaměřením jednotlivých organizací. Ty v rámci rezortu zdravotnictví dosud publikovaly informace samostatně. (mz) zrušení daňového zvýhodnění stravování na jednotlivé subjekty a státní rozpočet (RIA). Jsme zásadně proti tomuto návrhu, který v důsledku poškodí všechny podniky, zaměstnance, restaurace i stát, doplnil k výsledkům průzkumu Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR. Společnost Mazars vypracovala už počátkem roku 2011 studii, která prokazovala negativní vliv zamýšlených změn jak na čisté příjmy zaměstnanců, tak na příjmy veřejných rozpočtů. Po zapracování změn, k nimž od té doby došlo, by navrhovaná změna ve výsledku vedla k propadu příjmů veřejných rozpočtů až o 9 mld. Kč ročně. Právní poradna Zrušení daňové výhody při zaměstnávání osob se zdravotním postižením Víc než třetina MSP zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Nejvíc v zemědělství, převážně středně velké firmy (s zaměstnanci), z regionů pak Čechy bez hl. m. Prahy. Firmy mají jednoznačně za to, že reforma povede k ztrátě zaměstnání pro OZP a poklesu motivace firem zaměstnávat je. Většina (82 %) MSP zastává názor, že zrušení daňové podpory zaměstnávání OZP znemožní najít jakoukoli práci. Firmy daly jednoznačně najevo, že tento krok je vůči této sociální skupině vysoce nemorální, uvedla Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR. Zavedení jednotného inkasního místa Zavedení jednotného inkasního místa vítají tři čtvrtiny firem. Mezi tři nejužitečnější změny v rámci JIM firmy zařadily vznik jednoho společného formuláře pro platbu daní a pojistného, sjednocení procesních institutů a pravidel, a také možnost elektronických podání bez nutnosti elektronického podpisu. Čtvrtina firem však zůstává k zavedení JIM skeptická. Důvodem pesimismu jsou obavy, že ke skutečnému snížení administrativy nedojde. Respondenti byli vybíráni v souladu s metodologií ČSÚ. Sběr dat byl proveden metodou CATI telefonickým dotazováním agenturou na výzkum trhu ASPECTIO Research a.s. Své názory vyslovilo 547 majitelů či jednatelů MSP včetně živnostníků z oborů výroba (25 %), služby 42 %), obchod (26 %), zemědělství (6 %), věda a výzkum (1 %) z celé České republiky. Podle velikosti firem bylo 34 % s méně než 10, 15 % s 11 až 20, 21 % s 21 až 50, 16 % s 51 až 100, 13 % s 101 až 250 zaměstnanci, 1 % tento údaj neuvedlo. Podnikatelé odpovídali celkem na 19 otázek. Sběr dat byl uskutečněn od 14. do Zdroj. AMSP ČR (vam) Převod činnosti zaměstnavatele D o c h á z í - l i k převodu činnosti podnikatele na jiného podnikatele, tedy např. k prodeji nebo nájmu podniku (nebo jeho části), přecházejí ze zákona práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů na přejímajícího podnikatele, který se tak stává novým zaměstnavatelem. Zaměstnancům, kteří přešli k novému zaměstnavateli, zůstávají dosavadní pracovní podmínky zachovány; nová pracovní smlouva se neuzavírá. Nový zaměstnavatel jim nesmí např. zkrátit délku dovolené, kterou měli u původního zaměstnavatele, či snížit dohodnutou mzdu. Může se tedy stát, že se v rámci jednoho zaměstnavatele na stejné pracovní pozici objeví zaměstnanci s rozdílnou délkou dovolených a s rozdílnými pracovními a mzdovými podmínkami (původní zaměstnanci, a převzatí od jiného zaměstnavatele). Zákoník práce však stanovuje i povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a poskytovat za stejnou práci stejnou mzdu. Jak skloubit povinnost zachovat původní pracovní podmínky převzatým zaměstnancům a zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci, zákon neřeší. Namístě bude respektovat původní pracovní podmínky převzatých zaměstnanců (i když mohou zvýhodňovat některé zaměstnance proti jiným), a to na úkor povinnosti zajistit všem svým zaměstnancům rovné podmínky. Iva Frömlová, advokát Český patron 2010 zná vítěze šesti kategorií Počátkem října t. r. byly předány ceny vítězům soutěže Český Patron Vyhlásila ji Hospodářská komora ČR spolu s komunikační agenturou New Pin. Vítězům blahopřáli ministři průmyslu a obchodu Martin Kocourek, práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš a kultury Jiří Nesseč, spolu s prezidentem HK ČR Petrem Kuželem. Soutěž navázala na loňský úspěšný projekt Krizi navzdory. Jejím cílem bylo podpořit podnikatele na území České republiky, vyzdvihnout a veřejně prezentovat ty, kteří se za rok 2010 mohou pochlubit výrazným úspěchem v dané kategorii. Nad každou z šesti soutěžních kategorií převzala záštitu ministerstva životního prostředí, kultury, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu. V kategorii Ekologický přínos zvítězila Arcelor Mittal Ostrava, a.s., v kategorii Banka pro podnikatele Fio Banka, vavříny v kategorii Podpora kultury DSC Art, s.r.o. Nejlepším zaměstnavatelem a Zaměstnavatelem roku se stalo družstvo invalidů ERGOTEP, v kategorii Vzdělávání v oblasti učňovského školství dosáhla na nejvyšší stupínek Střední škola Horní Bříza, zatímco v kategorii Malá energetika zvítězila TEMR - HOŘÁK, s.r.o. Celkové vítězství v soutěži si za nejvyšší počet dosažených bodů odnesla společnost DSC Art. Prezident HK ČR Petr Kužel k poslání soutěže uvedl: Chceme na pozitivních příkladech ukázat, že v naší zemi je mnoho velmi schopných, odvážných a předvídavých podnikatelů a dobře vedených firem, které se mohou pochlubit jednoznačnými úspěchy a dokážou se rozvíjet. Z výsledků soutěže: Ekologický přínos 1. místo: Arcelor Mittal Ostrava, a.s. 2. místo: ČSAD Havířov, a.s. 3. místo: Michal Rybář INFRAC- LIMA Banka pro podnikatele 1. místo: Fio Banka, a.s. 2. místo: Československá obchodní banka, a.s. 3. místo: Raiffeisenbank, a.s. Podpora kultury 1. místo: DSC Art, s.r.o. 2. místo: Císař, Češka, Smutný a spol. 3. místo: VeRoS Centrum Vigeo, s.r.o. Nejlepší zaměstnavatel a Zaměstnavatel roku 1. místo: ERGOTEP, družstvo invalidů 2. místo: IRISA, výrobní družstvo 3. místo: Arcelor Mittal Ostrava, a.s. Vzdělávání v oblasti učňovského školství 1. místo: Střední škola Horní Bříza 2. místo: SOŠ stavební a zahradnická 3. místo: Střední průmyslová škola stavební Malá energetika 1. místo: TEMR - HOŘÁK, s.r.o. 2. místo: Ing. Dušan Tripal - TRIPET 3. místo: ITES, spol. s r.o. Český PATRON 2010 absolutní vítěz DSC Art, s.r.o. (hk) Nepřehlédněte:

5 fi í j e n / /5 P r Û m y s l a d o p r a v a Růst cen energií ohrožuje konkurenceschopnost českých podniků Pomůže fixace ceny? Podle makroekonomického předpokladu vývoje konečné ceny elektřiny lze v nejbližší době očekávat nárůst v rozmezí 5 až 7 % v závislosti na výši státního příspěvku na obnovitelné zdroje energií, který v letošním roce činí téměř 12 mld. Kč. Pokud příspěvek zůstane na současné úrovni, lze počítat s dramatičtějším zvýšením cen energií. Na nedávném setkání předních odborníků z energetické oblasti se diskutovalo o situaci na trhu s energiemi, produkty a službami pro malé a střední podniky (MSP) a hledala řešení, jak zmírnit dopady budoucího vývoje cen na českou ekonomiku a podnikání. Ředitel odboru elektroenergetiky MPO ČR Roman Portužák zdůraznil, že energie jsou nedílnou součástí nákladů firem a jejich cena může mít různý vliv na konkurenceschopnost. Otevření trhu s energiemi mělo krátkodobý efekt a pro jeho další správné fungování by mělo být posíleno propojení vnitrostátních trhů na regionální a kontinentální úrovni, včetně dosažení (aspoň mírného) přebytku nabídky nad poptávkou. Ve střednědobém horizontu by se měly minimalizovat tržní distorze na trhu s energií, které jsou realizovány na úrovni různých podpor, přednostních přístupů k sítím apod. V neposlední řadě by měla být provázána kvalita a spolehlivost dodávky s cenou (alespoň na úrovni regulované složky). Prof. Michal Mejstřík z Národní ekonomické rady vlády ČR uvedl, že jsou ceny energií tvořeny na energetických burzách, proto by se ochrana MSP před zvyšováním ceny elektřiny měla ubírat cestou její efektivnější spotřeby, volby dlouhodobě stabilních dodavatelů a jejich flexibilních nabídek. Česká republika ve srovnání s EU- 25 vykazuje 4,5krát vyšší energetickou intenzitu ve vtahu k HDP, což je čtvrtá nejvyšší hodnota mezi zeměmi pětadvacítky. Jde o problém většiny nových členských zemí (kromě Slovinska, Kypru a Malty). Ekonom doc. Jiří Schwarz z Liberálního institutu navrhl řešení pro lepší konkurenceschopnost českých MSP vůči jiným zemím EU. Jako cesta pro podnikatele se podle něho jeví fixace cen garantovaná dodavatelem po dohodnutou dobu, která umožňuje předpovídat vývoj výdajů. Takové produkty už na trhu existují např. E.ON umožňuje fixaci cen jak elektrické energie, tak zemního plynu do konce roku 2013, a to na úrovni pod současným průměrem trhu. Náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč kvitoval snahu energetických společností o rozvoj ekologicky šetrných zdrojů vhodných pro zeměpisnou polohu ČR, tj. zejména biomasy, mikrokogeneračních jednotek, bioplynových stanic apod. Ocenil rovněž orientaci dodavatelů na produktové balíčky v oblasti mobility, ať už na bázi CNG, nebo elektřiny (např. chytrá řešení pro mobilitu apod.). Co přinesl průzkum mezi MSP Jak poroste cena energií v příštím roce a jak na ni reagují podnikatelé? Podle internetového průzkumu je pro 60 % MSP cena elektřiny na hranici přijatelnosti, pro 12 % příliš vysoká a 28 % je s ní spokojeno. V telefonickém průzkumu Unie MSP ČR bylo s cenou smířeno 19 % respondentů, pro 69 % je na hranici přijatelnosti a pro 12 % příliš vysoká. Pouze 32 % oslovených členů je smířeno s cenou plynu a elektrické energie v příštím roce Do bleskové internetové ankety na stránkách se zapojilo 133 respondentů, na její rozšířenou verzi odpovědělo 50 respondentů a telefonické ankety se zúčastnilo 225 členských podniků. Otázky se kromě ceny týkaly i dalších problémů jako špatná komunikace ze strany dodavatele a složitost vyúčtování, kdy spotřebitelé nevědí, za co přesně platí. Respondenti projevili zřetelnou míru nejistoty kolem 50 %. Z hlediska ohrožení se jako primární komodita jeví elektrická energie. Možnost fixovat cenu energií jednoznačně vítá čtvrtina dotázaných. Postoj k situaci na trhu s plynem je optimističtější, přesto považuje jeho cenu za potenciálně ohrožující faktor nadpoloviční většina dotázaných. Na otázku, jak budou reagovat na zvýšení cen energií v příštím roce, 47 % v telefonickém průzkumu uvedlo, že vyčkají, co jim nabídne dodavatel, 32 % bude platit víc a 21 % se zaměří na fixaci cen. Podniky se sice obávají zvýšení cen energií, protože už dnes jsou pro ně na hranici přijatelnosti, ale zároveň očekávají, zda dodavatelé přijdou s nějakou výhodnou nabídkou a benefity, které zvýšení cen vykompenzují. Zdroj: Unie MSP (pod) Foto: archiv Unipetrol a Responsible Care Posily vedení svazu Osvědčení o odpovědném přístupu k podnikání v chemii s právem používat logo Responsible Care, které uděluje Svaz chemického průmyslu ČR obhájily letos také tři společnosti Skupiny Unipetrol. Kromě Unipetrol, Unipetrol Doprava a Unipetrol RPA se tímto prestižním oceněním mohou prezentovat i Česká rafinérská a Paramo. Skupina Unipetrol se dlouhodobě hlásí k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii Responsible Care. Jen v letech 2006 až 2010 jsme v oblasti ochrany životního prostředí investovali téměř 2,4 mld. Kč, řekl k tomu generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński. V investicích tohoto druhu bude firma pokračovat. Např. v rámci odstávky výrobního areálu Chempark Záluží počítá s náklady přes miliardu korun. Jedním z efektů budou podle Chełmińského také energetické úspory při výrobě, což povede k snížení množství emisí vypouštěných do ovzduší. Responsible Care je dobrovolná celosvětová iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Národní verzí programu Responsible Care je program Odpovědné podnikání v chemii. Byl oficiálně vyhlášen v říjnu 1994 ministrem průmyslu a obchodu a prezidentem Svazu chemického průmyslu ČR. Od roku 2008 splňuje podmínky Globální charty Responsible Care. (r) Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR posílili tři významní zástupci byznysu. Stalo se tak na nedávné valné hromadě naší nejvýznamnější zaměstnavatelské organizace. Novými členy vedení SP ČR se stali Luboš Pavlas místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Czech Coal, Jan Rýdl předseda představenstva TOS Varnsdorf, prezident Svazu strojírenské technologie a Vladimír Hlavinka člen představenstva a ředitel divize výroby společnosti ČEZ. Čestným členem SP ČR byl jmenován Jaroslav Míl, který Svaz vedl jako jeho prezident sedm let, do letošního dubna. Valná hromada přijala také Programové prohlášení pro rok Jeho požadavky vůči vládě a politické reprezentaci shrnul Radek Špicar, viceprezident Svazu, takto: Státní a veřejná správa není kvalitní, důsledně se nevyhodnocují dopady legislativních rozhodnutí na podniky, boj proti korupci nepřináší hmatatelné výsledky. Politici slabě prosazují zájmy českého průmyslu v Bruselu. Problém konkurenceschopnosti země jsou lidské zdroje a nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, akobratu nedochází. Není také výrazně podporováno budování dopravní infrastruktury. (sp) Ceny v soutěži Volná cesta mají své majitele Ministerstvo dopravy společně s Dopravní federací slavnostně předalo ceny, které byly uděleny v soutěži Volná cesta. Kromě toho bylo odevzdáno i jedno zvláštní ocenění Ministerstva životního prostředí. Soutěž Volná cesta, určená pro subjekty podnikající v nákladní dopravě, byla vyhlášena koncem letošního března. Hodnotily se v ní především projekty, které významně přispěly k převodu dopravy zboží ze silnice na železnici, přičemž šlo povahou o takové věci, jež by se jinak přepravovaly po silnici. Celkem bylo přihlášeno 9 subjektů s 10 projekty. Každý soutěžní projekt posuzovala hodnotící komise podle zadaných kritérií. Celé prázdniny se její členové zástupci akademické obce, státních institucí i občanských sdružení seznamovali s jednotlivými projekty na místě. V září pak stanovili pořadí. Mezi hlavní kriteria hodnocení patřil: přepravní výkon převedený ze silnice na železnici (ve srovnání buď se skutečným dřívějším stavem, nebo Jednatel společnosti Bohemiakombi, s. r. o., Vladimír Fišer přebírá od ministra dopravy ČR Pavla Dobeše ocenění za 1. místo. Foto: MD ČR u projektů navázaných na podnik na zelené louce se stavem business as usual) a přepravní vzdálenost obojí celkem a na území ČR, další přínosy projektu jako např. převedení nebezpečných věcí ze silnice na železnici, eliminace dřívějšího průjezdu silničních nákladních vozidel obcí, využití předtím nevyužívaných nebo málo využívaných existujících areálů (tzv. brownfields) apod., míra obtížnosti realizace projektu, např. s ohledem na druh přepravovaných věcí, dosavadní nastavení ekonomických podmínek, existující nabídku služeb dopravců a operátorů apod. Kromě cen za první tři místa bylo předáno i jedno speciální ocenění Ministerstva životního prostředí pro ekologický přínos a využití brownfieldu. Zástupci společností, které se neumístily na prvních třech místech, dostali pamětní listy. Výsledky soutěže: 1. místo: Bohemiakombi, s. r. o. Projekt byl oceněn za umožnění intermodálních přeprav zákazníkům, aktivní práci s nimi a propagaci kontinentální kombinované přepravy širší veřejnosti; za nesení ztrátového provozu v prvních letech existence projektu; za největší přepravní výkon převedený ze silnice na železnici od zavedení linky; za postupné navyšování frekvence vlaků a za průkopnictví ve využívání kapsových vozů v ČR pro přepravu silničních návěsů po železnici. 2. místo: SCHENKER, s. r. o. Projekt byl oceněn za přesvědčení zákazníka k přepravám po železnici na extrémně krátkou vzdálenost uceleným vlakem v každodenním provozu a výstavbu nové vlečky a logistického centra; za přispění k úbytku nočních přeprav po silnici v úseku, kde chybí kapacitní infrastruktura. 3. místo: Omega Servis Holding, a. s. Projekt byl oceněn za převedení větších objemů nebezpečného nákladu (koncentrovaného peroxidu vodíku) ze silniční na železniční nákladní přepravu, která je bezpečnější; za využití brownfieldu a za jasnou vizi dalšího postupu. Ocenění Ministerstva životního prostředí za Efektivní využití rozsáhlé části brownfieldu výstavbou inermodálního logistického centra získala SCHENKER, s. r. o. Pamětní listy (pro společnosti, které se neumístily na prvních třech místech) byly předány firmám Advanced World Transport, a. s., Cembrit, a. s., ČD Cargo, a. s., Ewals Cargo Care, spol. s r. o., METRANS, a. s., a M+L LOGISTIK, s. r. o. (tz) Zkuste si najít:

6 6 /fi í j e n / S t a v i t e l s t v í Podnikatelé i odboráři ve stavebnictví jsou hrubě nespokojeni s přístupem vlády Situace je doslova tristní Neutěšená situace ve stavebnictví vedla Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Odborový svaz Stavba ČR k uspořádání Celostátního aktivu stavbařů. Sešel se na konci druhé zářijové dekády t. r. v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí. Vývoj produkce a zaměstnanosti ve stavebnictví v ČR Na setkání vystoupili prezident SPS Václav Matyáš a předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv. Vyhodnotili situaci z hlediska výroby a výkonů a také dopadů do zaměstnanosti v odvětví, které bylo dosud jedním z nejsilnějších pilířů české ekonomiky. Ve vyspělých zemích EU je podle nich stále nositelem dynamického rozvoje ekonomiky, zatímco u nás pouze předmětem škrtů a soustavného snižování účasti státu na investičním procesu. To má velmi nepříznivý vliv na ekonomiku firem, jejich finanční stabilitu a znemožňuje jakýkoliv jejich rozvoj. Téměř dvacetiprocentní propad stavebních prací ve srovnání s výsledky roku 2008 podstatně snižuje zaměstnanost v rezortu a zvyšuje náklady na sociální dávky státu. Na Celostátní aktiv stavbařů byli pozváni předseda vlády ČR Petr Nečas, předsedové hospodářského a rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milan Urban a Pavel Suchánek, ministr financí Miroslav Kalousek, ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, ministr dopravy Pavel Dobeš a ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Pozvali jsme na aktiv přední představitele veřejného života a od jejich *) 2012 **) Počet zaměstnanců Produkce (mil. Kč) Výdaje SFDI (mil. Kč) *) předpoklad **) návrh Zdroj: ČSÚ, návrh státního rozpočtu, predikce OS Stavba účasti jsme si slibovali, že nejen vyslechnou naše hodnocení situace, ale s ohledem na své postavení a jeho vážnost a prestiž nám pomohou tento stav změnit. Ze všech pozvaných se zúčastnil pouze jeden poslanec. Neúčast pana premiéra, ministrů a dalších poslanců a politiků byla pro nás víc než zklamáním. Měli výjimečnou příležitost setkat se s těmi, kteří řídí podniky, velké stavby, vedou pracovní kolektivy. A jejich hlasu a názorům by měli pozorně poslouchat a vnímat je. Snad by jim to pomohlo k lepšímu pochopení skutečně krizového a hrozivého stavu českého stavebnictví, posteskl si prezident SPS Václav Matyáš. Na závěr Celostátního aktivu přijali účastníci Prohlášení. Kroky vlády jsou podle tohoto dokumentu v přímém rozporu se všemi jejími deklaracemi. V programovém prohlášení se jednoznačně deklaruje podpora dopravní infrastruktury s tím, že finanční objemy se nebudou snižovat. Přitom za 2 roky došlo k poklesu o 76 mld. Kč! V materiálu MPO Strategie konkurenceschopnosti zpět na vrchol České republiky se jako jeden ze základních pilířů označuje budování dopravní infrastruktury. Skutečnost je taková, že se ani v letošním roce nezahajuje žádná dopravní stavba a na příští rok se omezují finanční prostředky na rozestavěné stavby, uvádí se v Prohlášení. V Koncepci bytové politiky, kterou zpracovalo MMR, je podpora programu Panel pro zateplování domů a podpora výstavby nájemného bydlení. V rozpočtu na rok 2012 však na tyto tituly nejsou žádné finanční prostředky. To vše je podle účastníků aktivu důkazem neschopnosti vlády domluvit se na prioritách. Vláda působí nekoncepčně a většinu času řeší malicherné spory uvnitř koalice, místo aby se zabývala základními problémy obnovení dynamiky národního hospodářství. Konkrétní návrhy na řešení prohlubující se krize ve stavebnictví, které SPS a OSS předkládají vládě i poslanecké sněmovně zůstávají bez odezvy, tvrdí účastníci aktivu a kladou si otázky, proč vláda nejedná o konkrétních opatřeních, proč neuskutečňuje prorůstovou hospodářskou politiku, proč provádí pouze politiku škrtů výdajů bez zohlednění evidentních důsledků? Požadují po ní, aby urychleně přijala konkrétní opatření k oživení ekonomického růstu země. Odmítáme dosavadní nekoncepčnost a faktický nezájem vlády, který má za následek úpadek odvětví včetně propouštění zaměstnanců. Jsme nezájmem vlády o osud jednoho z nejvýznamnějších odvětví české ekonomiky zklamáni. Požadujeme proto na vládě ČR účinná pozitivní opatření a podporu veřejného investování. V opačném případě doporučujeme vládě, aby posoudila věcně svoji kompetenci k řízení státu v současné době, praví se v závěru Prohlášení. Zdroj: SPS (vam) AZ Tower v Brně už roste Přesně 111 m výšky, 30 nadzemních podlaží a přes m 2 plochy, z toho 9000 m 2 kancelářské, na 4000 m 2 obchodní a 17 apartmánů o rozměrech 64 až 215 m 2. To vše nabídne AZ Tower nová výšková budova, která už začíná vyrůstat mezi ulicemi Pražákova a Heršpická v Brně. V době dokončení má být nejvyšší v ČR. Objekt rovněž poskytne stání pro 265 aut ve dvou podzemních podlažích. Všechny jednotky v této architektonicky osobité budově jsou určeny k prodeji, ale bude také možné pouze si je pronajmout. Výšková budova vyrůstá z třípodlažního podstavce. Fasáda podnože je v přízemí převážně prosklená (výkladce obchodů a autosalonu), ve 2. a 3. NP je opláštěna vlnitým hliníkovým plechem v kombinaci s omítkou. První tři patra nabídnou plochy pro recepci, obchody, kavárnu, restauraci a fitness. Uprostřed půdorysu obchodní galerie je navrženo kryté atrium, procházející třemi podlažími, které tak vytváří vnitřní komunikační a společenské jádro domu. Kancelářské jednotky jsou v základu řešeny jako open-space a lze je dále rozdělit příčkami. Ke každé náleží vlastní sociální zázemí. Součástí podnože budovy má být komplex autosalonů se servisem. Tato část bude akcentována proskleným osmipatrovým hranolem, v němž budou vystaveny osobní automobily, do horních pater dopravované výtahem. Prodejní plocha je protnuta třemi eliptickými světlíky, které propouštějí světlo do středu dispozice a opticky i fakticky propojují všechny úrovně v jeden prostor. Bytové jednotky mají dispozici od 2+1 po 5+1. Vrcholem nabídky je apartmánový komplex v patře, zahrnující prostornou terasu, velká okna a bazén o délce 8 m. Ve všech bytech budou použity moderní a kvalitní materiály. Vnitřní vybavení je pečlivě vybráno s ohledem na výjimečnost apartmánů, v té nejvyšší kvalitě. Třicetimetrové hloubkové energetické piloty, v Česku zcela jedinečné, budou díky tepelným čerpadlům v zimě jímat teplo a v létě ochlazovat. Unikátní je také systém kombinace přirozeného a nuceného větrání v kancelářích a apartmánech. Celou fasádu výtahové šachty o ploše 700 m 2 mají pokrývat fotovoltaické panely, které budou sloužit jako zdroj elektrické energie pro společné prostory budovy. Do konce letošního roku by mělo vyrůst osm nadzemních podlaží a celý objekt má být dokončen v polovině roku (red) Slavnostní setkání v Senátu Pátý ročník projektu Dny stavitelství a architektury (DSA) vyvrcholil první říjnové pondělí t. r. tradičním slavnostním setkáním v Senátu PČR. Za přítomnosti reprezentantů oboru a vrcholných politiků byly předány oborové ceny a oficiálně oznámeny výsledky 19. ročníku soutěže Stavba roku. Vyhlášena byla též Osobnost stavitelství. Kategorie Nejlepší výrobce stavebnin za rok 2010 byla rozdělena na dvě skupiny. V první (firmy, provozy a podnikatelé do 150 zaměstnanců) uspěly: DITON s.r.o., tradiční výrobce a dodavatel produktů venkovní architektury; LIADUR s.r.o., která pro výrobu protihlukových stěn z lehkého keramického kameniva používá ekologický a recyklovatelný materiál; STOMIX s.r.o., dodavatel vnějších zateplovacích systémů, omítkovin, barev, nátěrů a tmelů. V kategorii výrobních závodů nad 150 zaměstnanců byly oceněny: BEST a.s., český výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu; LAFARGE Cement a.s., hlavní výrobce cementu v ČR; WIENERBERGER cihlářský průmysl a.s., jejichž sortiment vyráběných cihlářských materiálů je pro svou kvalitu a estetický vzhled dlouhodobě vyhledáván. Oceněny byly také nejlepší stavební firmy. V kategorii Malá stavební firma do 25 pracovníků zvítězila Kers s.r.o. specializující se na sportovní stavby, především lanové dráhy. V kategorii Střední stavební firma do 250 pracovníků uspěla Kaláb stavební firma s.r.o., známá vysokou kvalitou prováděných prací. V kategorii Velká stavební firma s víc než 250 pracovníky se na první příčce umístila EUROVIA CS a.s., která v současné době uvádí na trh nový výrobek VIAPHONE. Osobností stavitelství pro letošní rok byl v Senátu vyhlášen doc. Arch. Ing. Jan Štípek. V rámci výročního setkání byly zveřejněny také nejlepší Stavby roku a předány Zvláštní ceny včetně Ceny veřejnosti. Letošní Stavba roku byla vypsána pro díla dokončená od června roku 2010 do května Klání se zúčastnilo 42 staveb, z nichž 24 postoupilo do druhého kola a bylo osobně navštíveno a hodnoceno porotou. Ta navrhla 15 nominací na titul a z těch vybrala pět držitelů titulu Stavba roku 2011, doporučila stavby na Zvláštní ceny partnerů i na Zvláštní ceny vypisovatelů. Už začátkem září byly v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství na nominačním večeru předány Zvláštní ceny, Ceny vypisovatelů a vyhlášeny nominace na titul Stavba roku Nyní bylo vyhlášeno pět nejlepších Staveb roku bez udání pořadí. Staly se jimi Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu (obr. 6), Golf klub Čertovo břemeno (obr. 8), Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (obr. 20), Krytý plavecký bazén v Litomyšli (obr. 38) a Školská část univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (obr. 41). Cenu veřejnosti Stavba roku 2011 získala Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav (obr. 29), pro kterou se vyslovilo hlasujících. Obrázky na snímcích jsou číslovány podle původního seznamu přihlášených objektů. Podrobnosti na a (sps) Zkuste si najít:

7 fi í j e n / /7 O b c h o d, s l u Ï b y, f i n a n c e Členské společnosti ČLFA financovaly projekty za 2,85 bil. Kč Dvacet úspěšných let Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) financovaly od roku 1990 leasingem, úvěry a factoringem projekty v hodnotě 2,85 bil. Kč. Náš trh patří v tomto směru k nejvyspělejším v zemích střední a východní Evropy a je srovnatelný s většinou tradičních evropských nebankovních finančních trhů. Nebankovní finanční instituce v uplynulých dvou desetiletích významně přispěly k podpoře investic řady podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků a začínajících podnikatelů, ikuspokojování potřeb širokého spektra domácností. Nabízely a nabízejí alternativní, a v řadě ohledů výhodné zdroje vnějšího financování investic, provozu i spotřeby. ČLFA usiluje o co nejlepší podmínky pro jejich působení na finančním trhu a podpoře ekonomického růstu. Prosadila řadu opatření v zájmu nediskriminačního, předvídatelného a nebyrokratického podnikatelského prostředí a na podporu hospodářské soutěže. Nebankovní financování je součástí finančního trhu. Jeho výhodou je dostupnost, pružná reakce na potřeby zákazníka, rychlost uzavření smlouvy i nabídka řady doprovodných služeb. V posledních letech, Financování leasingu členy ČLFA podle sektorů ekonomiky (1. čtvrtletí 2011) 41,4 % 3,8 % 4,8 % 2,7 % také v reakci na zrušení zkrácených leasingových odpisů a na vývoj v poptávce, dochází k diverzifikaci v produktové nabídce nebankovních finančních institucí a stále častějšímu využití nebankovních úvěrů. Konjunktura nebankovních úvěrů pro podnikatelské subjekty a jejich nepřerušený růst pokračuje už řadu let. Bylo tomu tak i v roce 2009, v době ekonomické recese, kdy vykázaly jako jediný segment na nebankovním financování meziroční růst, a to o 6,6 %, říká Jaroslav Jaroměřský, člen představenstva ČLFA. V rámci leasingového financování neustále roste podíl operativního leasingu. 47,3 % služby soukromého sektoru služby veřejného sektoru spotřebitelé zemědělství průmysl a stavebnictví Podíl nebankovních institucí na nehypotečních úvěrech se dlouhodobě pohybuje okolo 40 %. Roste podíl nebankovních spotřebitelských úvěrů na financování osobních vozů. Významné je také úvěrování služeb; v loňském roce bylo uzavřeno téměř úvěrů celkem za 5 mld. korun. Factoringové společnosti patří mezi členy ČLFA od roku Factoring byl mezi prvními produkty nebankovního trhu, které zaznamenaly po skončení recese značný růst. V 1. pololetí 2011 jeho objemy meziročně vzrostly o 27,2 %. Podle Tomáše Morávka, místopředsedy představenstva ČLFA, byl factoring Pořadí Společnost Vstupní dluh v mil. Kč 1. UniCredit Leasing CZ, a.s ,93 2. CETELEM ČR, a.s ,99 3. ČSOB Leasing, a.s ,31 4. Home Credit, a.s ,01 5. ŠkoFIN s.r.o ,00 6. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o ,87 7. VB Leasing CZ, s.r.o ,26 8. ESSOX, s.r.o ,75 9. Provident Financial s.r.o , Credium, a.s ,68 TOP 10 členských společností ČLFA podle výše vstupního dluhu při financování všech komodit a u všech finančních produktů v 1. pololetí u nás využíván v omezeném rozsahu už před rokem 1989, jeho potenciál však české firmy stále nedoceňují. Přesto ČLFA očekává jeho další rozvoj v nejbližším období. Za 20 let působení na českém finančním trhu financovaly členské společnosti ČLFA (v současné době jich má 59) prostřednictvím leasingu investice do strojů, zařízení a dopravních prostředků v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) téměř 1,5 bil. Kč a nemovitosti za víc než 110 mld. Kč. Jen od roku 2001 poskytly domácnostem prostřednictvím spotřebitelských úvěrů téměř 350 mld. Kč a podnikatelům úvěry v celkové výši přes 150 mld. Kč. Na factoringové společnosti sdružené v ČLFA byly jen od roku 2005 postoupeny prostřednictvím factoringu pohledávky převyšující hranici 750 mld. Kč. Členské společnosti asociace patřily při rozvoji nebankovního trhu v souladu s tendencemi z vyspělých tržních ekonomik v rámci střední a východní Evropy k nejdynamičtějším. ČLFA je aktivním členem Leaseurope Evropské federace leasingových asociací, Eurofinas Evropského sdružení poskytovatelů spotřebitelských úvěru i EUFederation Federace pro factoring a komerční financování EUF. Zdroj: ČLFA (vam) Lepší výsledky turismu a jeho opatrná predikce Obecně se projevující ekonomické a finanční nejistoty ve světě, v Evropě ivnašich národních podmínkách nedávají mnoho dobrých předpovědí, či spíš velí k opatrnosti a obezřetnosti při odhadování, byť nejbližší budoucnosti. Ani mnohé z avizovaných reformních kroků, jakkoli deklarovaných jako nezbytná, hlavně fiskálních opatření, nemají své přesnější ocenění a vedou se politické spory o jejich očekávané účinnosti. Za těchto okolností se každý, i relativně pozitivní, výsledek jeví dobře jako vítaný. Ukazuje se, že do této kategorie lze za 1. pololetí t. r. a zřejmě i za letní sezonu řadit cestovní ruch v ČR. Vykázal příznivé výsledky v návštěvnosti, hlavně nerezidentů. Návštěvnost hotelů se zvýšila celkově o 8,8 %, z toho hostů ze zahraničí o 11 %, a to i při poněkud delších průměrných pobytech. Přitom se tato oblast nevymykala z vývoje mezinárodního cestovního ruchu, naopak prokázala s ním jako jedna z destinací regionálního evropského a celosvětového cestovního ruchu žádoucí trendový kontext. Dlužno dodat, že mezinárodní cestovní ruch po propadu v roce 2009 pokračoval vloni a letos v obnoveném růstovém trendu, i když provázeném některými geopolitickými vlivy a událostmi v dotčených regionech a subregionech (např. katastrofy Island, Japonsko, události v severní Africe ad.). V rámci regionů je zaznamenáván dynamický vývoj v subregionech Jihovýchodní a Jižní Asie (v 1. pololetí 2011 víc než 12 %, v Jižní Americe 15,4 %). V Evropě s celkovým přírůstkem 6,4 % vykazuje nadprůměrný růst region střední a východní Evropy (9,4 %) zahrnující i českou destinaci. Mezinárodní hodnocení zůstávají i při jistém růstovém optimismu střízlivá; berou v úvahu ekonomické i jiné rozvojové předpoklady, ale i potíže, zvlášť ekonomického charakteru. První ohlédnutí za vývojem v čtvrtletí 2011 naznačují, že v návaznosti na cestovní ruch dosahuje letos lepších výsledků i hotelový průmysl či související sektor ubytování a gastronomie. Příznačné je, že se příznivější ekonomické ukazatele za 1. pololetí v tržbách a dalších kriteriích projevily spíš v ubytovacích činnostech, zatímco stravovací služby vykázaly relativně nižší výsledky, i když rovněž nad úrovní srovnatelného období roku Své zde sehrává i současná cenová politika podnikatelských subjektů. Návštěvnost a využití ubytovacích kapacit hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) je letos podle soustavného šetření ČSÚ za poslední tři roky nejvyšší. Za leden až srpen t. r. se zvýšila návštěvnost HUZ proti stejnému období roku 2010 o 11,8 %, u nerezidentů velmi podobně o 11,6 %. Proti témuž období s historicky nejvyšší návštěvností HUZ v roce 2008 se ta letošní zvýšila o 9,4 %. Nejvyššího meziročního růstu návštěvnosti dosáhly v srpnu 2011 opět čtyř- a pětihvězdičkové hotely; čtyřhvězdičkové měly proti srpnu 2010 o 12 % víc hostů, pětihvězdičkové o 9,5 %. Návštěvnost rostla též u ostatních hotelů, a to o 6,7 %. Za leden až srpen se meziročně zvýšil počet hostů nejrychleji ve čtyřhvězdičkových hotelech o 14,3 %, v pětihvězdičkových o 9,9 %, v ostatních o 10,2 %. Pozitivní náznaky jistě podnikatele v oboru potěší, ale rozhodující bude vývoj poptávky na trhu. (lš) Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR varuje Změna snížené sazby DPH může vést k růstu daňových úniků nekorektních obchodníků Zdražení řady služeb a zboží, včetně potravin, a prohloubení schodku výběru daní od překupníků může být podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jediným výsledkem zvýšení snížené sazby DPH z dosavadních 10 % na 14 % od příštího roku. Stane se tak, pokud nebude změna doprovázena dalšími kroky zajišťujícími lepší výběr této daně a omezujícími riziko daňových úniků. Nesplní se tak ani předpoklady vlády týkající se příjmů státního rozpočtu. SOCR ČR dlouhodobě a opakovaně upozorňuje na daňové úniky vyplývající mj. z nevyhovující konstrukce povinnosti registrovaných plátců DPH. Odhaduje je na miliardy korun ročně. Tato povinnost se totiž v České republice týká jen osob s ročním objemem tržeb převyšujícím částku jednoho milionu korun, což je několikanásobně víc, než je obvyklé v zemích Evropské unie. To vytváří na tuzemském trhu nerovné podmínky v oblasti maloobchodu a vede k daňovým únikům. Plátcem DPH by měly podle SOCR ČR být všechny prodejny a provozovny zabývající se nákupem a prodejem zboží. Tak tomu ale není. Vysoký limit pro registrované plátce DPH vysokému počtu těchto subjektů umožňuje této povinnosti se vyhnout. To vede u značné části obchodníků k neregistrovaným výnosům, mezi něž patří tržby z prodeje zboží zakoupeného v rámci akčních nabídek v maloobchodních sítích, tržby za prodej zboží koupeného od překupníků, pocházejícího z krádeží v maloobchodních sítích nebo z nelegálně získaného, které je navíc v řadě případů prodáváno jako značkové. SOCR ČR v této souvislosti konstatoval, že jen objem ztratného (škod způsobených krádežemi zákazníků i personálu) v maloobchodních sítích v ČR jde ročně do miliard korun. Svaz navrhuje změnit současný systém registrace subjektů jako plátců DPH tak, aby Finanční úřad mohl určit příslušný subjekt jako plátce DPH sám, a to neprodleně na základě vlastního posouzení. Dále zvýšit limit tak, aby byl dotčený subjekt povinen registrovat se jako plátce DPH v případě, že jeho obrat překročí částku Kč ve třech po sobě jdoucích měsících, nebo v případě, že jeho obrat překročí částku Kč za předchozí měsíc. To je srovnatelné s praxí ve většině zemí EU, kde je limit pro registraci plátců DPH stanoven v řádu jednotek tisíců eur. V ČR také v současné době chybí nástroj pro kontrolu věrohodného dokladování výše dosahovaných příjmů, od kterého by se odvíjela povinnost subjektů k řádné registraci plátců DPH. Svaz proto požaduje zavedení registračních pokladen, příp. elektronických prodejních dokladů, které mohou riziko daňových úniků minimalizovat. SOCR ČR upozornil, že jeho návrhy nejsou namířeny proti malým a drobným obchodníkům a živnostníkům. Právě oni totiž tvoří většinu jeho členů a nehodlá jim komplikovat podmínky pro podnikání. Cílem požadavků je zejména vytvořit rovné podmínky podnikání v maloobchodě, které nakonec povedou i k lepšímu výběru daní pro státní rozpočet. Jejich realizace by měla pro zvýšení příjmů státního rozpočtu vyšší efekt než zvýšení DPH. (so) Stojí za pozornost:

8 8 /fi í j e n / E v r o p s k á u n i e MSP nejvíc trápí administrativní zátěž a ztížený přístup k financím Trnitá cesta na třetí trhy Hlavní překážkou přístupu na třetí trhy je pro české malé a střední firmy rozdílná legislativa, neznalost daňové problematiky v zahraničí, nedostatečná schopnost firmy expandovat a nevypočitatelnost trhů. Máte v plánu expandovat na zahraniční trhy? 43 % 40 % 37 % Co nejvíc trápí malé a střední firmy? 13 % 17 % To jsou výsledky průzkumu, který u 43 malých a středních podniků provedlo na konci léta t. r. CEBRE ve spolupráci s MPO ČR a portálem Businessinfo.cz s cílem identifikovat hlavní překážky podnikání malých a středních firem v ČR. MSP tvoří v České republice, stejně jako je průměr Evropské unie, téměř 99,8 % všech podniků. Asi 95 % z nich je tzv. mikropodniků, které mají do deseti zaměstnanců. MSP se podílejí na 62 % na celkové zaměstnanosti, 55 % na vyprodukované přidané hodnotě a asi na 50 % vývozu naší ekonomiky. Proto je lze oprávněně považovat za motor české ekonomiky. Polovina respondentů průzkumu už na zahraničních trzích působí, a to především na těch nejbližších, tj. v EU nebo na Ukrajině. S ohledem na povahu svých podnikatelských aktivit nepociťuje 43 % respondentů potřebu expandovat na trhy mimo EU. Vzhledem k výše uvedeným překážkám, které víc pociťují mikropodniky, však 17 % firem s expanzí na třetí trhy váhá. Ano, už v zahraničí působím Ano, ale zatím váhám Ne Co především trápí MSP? Podnikatele z řad MSP v současné době nejvíc trápí administrativní zátěž a velká regulace složitá administrativa vůči různým orgánům státní správy (63 %) a ztížený přístup k financím jako půjčky, bankovní záruky apod. 50 % (37 %). Většina MSP, především pak mikropodniky do deseti zaměstnanců, nepociťují žádné zlepšení ve snižování administrativní zátěže, přestože podle posledních oficiálních výsledků se Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR podařilo omezit administrativní zátěž Příliš regulované podnikání Administrativní zátěž Ztížený přístup k financím o 15 %. Toto srovnávání je však prováděno k základně roku 2005 a administrativa je redukována jen u informačních povinností. Velká část zátěže (např. stále se měnící regulace) a nově nahromaděné povinnosti nejsou při tom brány v potaz. Alena Vlačihová EK radí mladým lidem, jak se zbavit kouření Ex-smokers are Unstoppable (Ex-kuřáci jsou nezastavitelní) se jmenuje protikuřácká kampaň Evropské komise, jejíž druhou fázi nedávno zahájil komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli. Oznámil, že jí prostřednictvím sociálních sítí vyjádřilo podporu už přes Evropanů. Kampaň Ex-kuřáci jsou nezastavitelní, která odstartovala v červnu t. r., má pomoci mladým lidem přestat kouřit, nebo, pokud už nekouří, podpořit jejich odhodlání k tomuto zlozvyku se nevracet, a učinit je tak v jejich snažení nezastavitelnými. Kampaň je zaměřena především na mladé Evropany ve věku let. Její koncepce, v kontextu předchozích ojedinělá, klade důraz na výhody, které exkuřákovi život bez cigarety přináší: pevnější zdraví, pestřejší společenské styky, víc peněz, a tedy i možnost užívat si naplno každého dne. Z dosavadních reakcí jsem nadšený, řekl komisař Dalli. Nesmírně mne těší především to, že se dosud ke kampani v sociálních médiích přihlásilo přes půl milionu kuřáků z celé Evropy. Za tři měsíce existence využívá icoach, náš interaktivní motivační nástroj v boji proti kouření, víc než kuřáků. icoach nabízí podporu v jednotlivých fázích procesu odvykání kouření prostřednictvím praktických tipů a rad. Je to vůbec poprvé, kdy kampaň EU poskytuje zcela konkrétní a praktickou pomoc. EU uskutečnila rozsáhlý průzkum o výsledcích svých posledních kampaní. Drtivá většina, tj. 77 % dotázaných, podle komisaře potvrdila, že poselství nezastavitelných funguje. Těžištěm druhé fáze této evropské iniciativy je rozsáhlá reklamní kampaň, která má upozornit na pozitiva, jež z rozhodnutí přestat s kouřením jednou pro vždy vyplývají. Kampaň má probíhat ve všech členských státech EU a její součástí budou nejrůznější doprovodné sportovní a společenské akce pro veřejnost i aktivity spojené s péčí o zdraví spotřebitelů. Podporu přinesou iniciativě také partnerství s klíčovými zaměstnavateli, jejichž cílem bude propagace boje proti kouření na pracovišti. Smyslem je poskytnout mladým Evropanům bližší informace o projektu, nabídnout jim poradenství a seznámit je s interaktivními nástroji, které jsou jim v rámci odvykání kouření ku pomoci. Sám jsem před několika lety přestal kouřit, přiznal Dalli, a vím tedy, jak těžké to může být. Jsem přesvědčen, že prostřednictvím naší nové kampaně a podpůrné internetové platformy budeme skutečně schopni v životě lidí něco změnit a pomoci jim zbavit se kouření. Pro víc informací navštivte stránky Ex-kuřáci jsou nezastavitelní na (red) Programy vnější pomoci usnadní první kroky Přístup na třetí trhy není pro české firmy navzdory rozsáhlé podpoře agentury CzechTrade snadný. Existuje však možnost zapojit se do projektů zahraniční rozvojové spolupráce, která jim usnadní získat první kontakty a pomůže vytvořit si zázemí v některé ze třetích zemí. Firmy se mohou zúčastnit veřejných zakázek na technickou pomoc, dodávky zboží a vybavení, na provedení stavebních prací, kdy celé výběrové řízení trvá 6 7 měsíců. Za velmi nízkou účastí českých subjektů v rozvojových projektech však stojí jejich neinformovanost a zčásti i nezájem. Na semináři věnovaném internacionalizaci českých malých a středních podniků (MSP) se při letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu mohli zástupci firem a podnikatelských asociací dozvědět o službách a nové strategii CzechTrade nebo o různých formách rozvojové pomoci a projektů vnější pomoci. Seminář uspořádaly Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci s agenturou CzechTrade. Miroslav Mevald, ředitel odboru exportních služeb CzechTrade, informoval účastníky o nové strategii CzechTrade podporující internacionalizaci českých MSP. Služby CzechTrade se budou nově orientovat na obory, nikoliv na teritoria. Agentura za tímto účelem zřídí regionální centra (tzv. hubs), která umožní pokrývat víc zemí, a na centrále vytvoří místa pro oborové specialisty. Pro lepší uchopení investičních příležitostí se od 1. ledna 2012 přesunou na zahraniční kanceláře CzechTrade zahraniční kanceláře agentury CzechInvest, upřesnil Mevald. Při pronikání na třetí trhy pomáhá českým firmám také Evropská unie. O tom, jak se mohou české firmy zapojit do veřejných zakázek v oblasti programů vnější pomoci Evropské komise, informoval Martin Páv, expert pro tendrové a smluvní procesy z Evropské komise. Tato pomoc je implementována v zájmu třetích zemí. Firmy (nejen z EU) mohou v rámci této pomoci uzavřít jednu ze tří smluv technická pomoc, dodávky zboží a vybavení nebo provedení stavebních prací. Tendrové řízení od doby oznámení o přípravě po uzavření kontraktu trvá obvykle 6 7 měsíců. Páv především upozornil na časté chyby žadatelů při podávání nabídek, jako je neúplná dokumentace či její doručení po lhůtě, chybějící originály nebo požadované překlady, nezpůsobilost uchazeče nebo jiného člena konsorcia. Zapojit se do programů vnější pomoci není snadné, potvrdil Viktor Vodička z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podle něho je účast českých firem ve vnější pomoci stálé velmi nízká. Není však zřejmé, zda je to především kvůli nezájmu, nebo v důsledku neinformovanosti českých podnikatelů. Ministerstvo se české podnikatele snaží informovat a především usiluje o zlepšení této situace v budoucím programovacím období po roce Konkrétní pomoc českým firmám zvažujícím účast v rozvojové pomoci nabízí Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Rozvojové projekty umožní firmám získat v třetí zemi kontakty a zázemí, uvedla Věra Venclíková, výkonná ředitelka této platformy a dodala: Je však nutné řešit komerční návaznost na rozvojové projekty. Právě agentura CzechTrade může firmám následně pomoci s oborovou specializací. (av) Nepřehlédněte:

9 A utomobily fi í j e n / /9 Britská ikona Range Rover Aristokratický původ a vizitka v podobě jednoho z dvorních vozů britské panovnice, skvělé jízdní vlastnosti v terénu a mohutný vzhled. Range Rover má zkrátka v automobilovém světě už mnoho let zvláštní a čestné místo. To ale neznamená, že tenhle klasik neprochází omlazovací kůrou naopak! Stálé inovace z něj dělají moderní luxusní automobil. Příkladem budiž zcela nový vznětový agregát, který stojí víc než za povšimnutí. Range Rover je už čtyřicet let ikonou mezi luxusními terénními auty. Svalnatá postava, ale zároveň uhlazenost. Range Rover působí decentně a luxusněji, než by odpovídalo jeho schopnostem mimo silnice. Své dovednosti v terénu umně maskuje díky konstrukci podvozku se totiž dá považovat za skoro plnohodnotný off-road. Svým pojetím tak cílí na klientelu, která v posledních letech sice hledá v segmentu luxusních SUV, ale na jízdních vlastnostech v terénu jí přesto stále záleží. A jak ostatní výrobci kvůli pseudoekologickým nařízením Evropské komise neustále zmenšují agregáty i u svých velkých modelů, tak právě kvůli tomu vznětové osmiválce mizejí z nabídky (např. Mercedes GL 450 CDI). Range Rover ale zůstal s velkým osmihrncem posledním mohykánem, a britská tradice se tak bruselskému diktátu nepodvolila. K hodnotám emisí CO 2 konkurenčních strojů pod 200 g/km má sice daleko, přesto však dokázal u novinky snížit hodnotu na 253 g/km proti někdejšímu motoru 3,6 TDV8 (294 g/km). Výrobce navíc ve svých materiálech jakoby omluvně uvádí, že v zemi původu (tj. ve Velké Británii) přispívá na programy snižování emisí uhlíku v ovzduší. Tichý a úsporný V nabídce Range Roveru jsou nyní jen dvě pohonné jednotky: původní zážehová pětilitrová atmosférická V8 byla z ní vyřazena a zůstala pouze přeplňovaná špičková varianta supercharged (510 k), kterou doplňuje námi testovaný vznětový agregát 4,4 TDV8. Ten skvělou hodnotou krouticího momentu 700 Nm pětilitrovou benzinovou verzi dokonce o 75 Nm převyšuje a s víc než dvěmi a půl tunami hmotnosti vozu si umí pořádně pohrát. Výrobci luxusních vozů této kategorie se snaží nabízet agregáty, které s vozem cvičí tak, jak je namlsaný řidič zvyklý z limuzín, a zároveň si řeknou o rozumný příděl paliva. V případě vozů těžké váhy nezbývá, než jít cestou zvýšení objemu a počtu válců, nebo turbodmychadel. Výhodou dieselu je úspornější provoz. Udávaná spotřeba 9,4 l nafty na 100 km je vzhledem k výkonu motoru a hmotnosti vozu z říše snů. A mnohem snesitelnější, než u benzinové verze s kompresorem, kde britský výrobce udává hodnotu 14,9 l benzinu na 100 km. Díky osmistupňové automatické převodovce je prodleva po sešlápnutí plynu mnohem méně znatelná než dříve. Proto je jízda s dieselovým Range Roverem příjemná, auto je opravdu skvěle odhlučněné a že jde o nafťák, slyší jen vnější pozorovatel. Lze jezdit i svižně, nikoliv však agresivně. Fyzikální zákonitosti nelze u tak těžkého auta, byť s vynikajícím podvozkem, přelstít. Stejně jako brzdy, které sice nevadnou, ale brzdná dráha z velkých rychlostí je přece jen delší, než je u běžných vozů zvykem. Variabilní podvozek Stálý pohon všech kol má jedinečný systém terrain response, který prostřednictvím různých nastavení diferenciálů maximálně usnadňuje jízdu terénem nebo při zhoršených adhezních podmínkách. Řidič otočným spínačem na středové konzole navolí jeden z pěti režimů: univerzální řídicí program pro jízdu na silnici, program pro kluzké podmínky (tráva/štěrk/sníh), nebo si vybere ze tří speciálních terénních režimů (bláto a vyjeté koleje, písek, kamení). O komfort jízdy se stará nezávislé odpružení se vzduchovým pérováním. To nejen umožňuje nastavení světlé výšky vozu z místa řidiče pouhým stiskem tlačítka, ale také zajišťuje přesné vedení vozidla na silnici a vysokou průchodnost terénem. Britský cit pro detail Interiér Range Roveru hned zaujme. A to nejen díky špičkovým přírodním materiálům (dřevo a kůže), ale také kvůli kvalitním měkčeným plastům. Luxus a eleganci umocňuje osvětlení vnitřního prostoru bílými diodami, elektricky nastavitelná vyhřívaná sedadla s pamětí, zdokonalení proti minulosti zaznamenal i navigační systém se 7palcovým displejem. Range Rover je v motorové verzi 4,4 TDV8 k mání ve třech stupních výbavy HSE, Vogue a Autobiography, přičemž poslední verze je skutečně luxusním palácem na kolech s doplňky jako vyhřívaný volant a zadní sedadla, audiosystém Harmann kardon se čtrnácti reproduktory a přehrávačem DVD, 20palcová kola a nezávislé dálkově ovládané topení. Range Rover je tak volbou pro ty, co chtějí luxusní, ale ne tuctový automobil. Ikona britského automobilového průmyslu je rozhodně nezklame. O královském zavazadelníku Range Roveru snad ani není potřeba psát. Vojtěch Štajf Foto: archiv autora Typ vozu Range Rover Porsche Cayenne BMW X6 4,4 TDV8 Diesel 40d Motor (cm 3 ) vznět. 8válec vznět. 6válec vznět. 6válec biturbo 4367 biturbo 2967 biturbo 2993 Výkon (kw/k) 230/ / /306 Max. toč. moment (Nm/ot. min. -1 ) 700/ / /1500 Převodovka 8stup., aut. 8stup., aut. 8stup., aut. Max. rychlost (km/h) Zrychlení km/h (s) 7,8 7,6 6,5 Komb. spotřeba (l/100 km) 9,4 7,2 7,5 Délka (mm) Objem zavazadl. prostoru (l) Emise CO 2 (g/km) V příkladně zpracovaném interiéru vozu se snoubí nejkvalitnější dřevo s pravou kůží. Jízdní vlastnosti a komfort elektromobilu značky Peugeot ion mohou od poloviny září testovat pracovníci Hospodářské komory ČR. Elektrický vůz jim do zkušebního provozu do konce t. r. zapůjčila Skupina ČEZ. Nejen novináři a odborná veřejnost, ale i státní instituce a organizace mají možnost otestovat, co dovede v městském prostředí elektromobil. Hospodářské komoře ČR zapůjčila elektromobil Peugeot ion Skupina ČEZ, která se v rámci koncepce FUTUR/E/MOTION zaměřuje také na rozvoj elektromobility v České republice. Komora bude mít elektrické auto ve zkušebním provozu do konce roku 2011 a pracovníci je budou využívat pro rychlejší a ekologičtější pohyb v pražské dopravě. Hospodářská komora podporuje inovace a nové technologie, které chrání životní prostředí. Chceme dát zelenou elektromobilům, protože toto ekologické řešení jednoznačně přispívá k čistší dopravě v hlavním městě, vysvětluje prezident HK ČR Petr Kužel a dodává: Během následujících měsíců, kdy budeme mít k dispozici elektromobil, si chceme tento typ auta důkladně vyzkoušet. Není vyloučeno, že elektromobily se v blízké domě stanou součástí naší flotily dopravních prostředků. A jednoho dne budou třeba tvořit její naprostou většinu. Zapůjčení elektromobilu komoře je důležité rovněž pro Skupinu ČEZ, která v současné době pracuje na rozvoji elektromobility v ČR. Získává tímto způsobem další potřebné informace o jízdních vlastnostech elektromobilu, které jsou nezbytné např. také pro výstavbu dobíjecích stanic. Vznětový osmiválcový biturbodiesel je světovou špičkou mezi naftovými motory. Komora testuje Peugeot ion Základní cena (Kč) Za výjimečnost a skvělé parametry si nechá výrobce Range Roveru dobře zaplatit. Máme tak možnost zjistit daleko víc o chování vozu ion ve skutečném provozním prostředí. Do budoucna chceme před sídlem Hospodářské komory v Praze postavit dobíjecí stanici, protože komoru vnímáme jako velmi stabilního a vhodného partnera, s nímž budeme na vývoji elektromobility spolupracovat, říká Tomáš Chmelík, manažer útvaru čistých technologií společnosti ČEZ. Elektromobily nabízejí řadu výhod, zejména tu, že za provozu nevypouštějí žádné emise škodlivých plynů (CO 2, NO x apod.). Jsou výhodné také pro svou minimální hlučnost a mnohem menší nároky na údržbu. Z hlediska uživatele jsou náklady na energii pro pohon elektromobilů v přepočtu na kilometr už nyní nižší než na pohonné hmoty u běžného auta se spalovacím motorem. Celkové náklady na provoz elektromobilů lze srovnat s běžnými vozy a do budoucna se očekává jejich výrazné snižování. Co je FUTUR/E/MOTION Skupina ČEZ podporuje koncept elektromobility v ČR v rámci strategie FUTUR/E/MOTION. Kroky, které v tomto směru podniká, se týkají podpory využívání elektromobilů a poskytování komplexních služeb s vazbou na distribuční síť ČEZ. Cílem je přispět k rozvoji zcela bezemisní dopravy v Česku a testovat dopady elektromobility na distribuční síť. V rámci projektu Skupina ČEZ už dřív podepsala smlouvu o spolupráci s automobilkou Peugeot ČR. Jejím cílem je vzájemná propagace elektromobilů, získávání praktických zkušeností z jejich každodenního provozu a podpora dalšího rozvoje elektromobility. Víc informací na Zdroj: HK ČR (vam) Zajímavé adresy: portal.sda-cia.cz Registrace V období leden září 2011 bylo v České republice registrováno nových osobních, 9199 lehkých užitkových a 5656 nákladních automobilů, 501 autobus a motocyklů. Registrace osobních vozů vzrostly proti stejnému období loňského roku o 1732, tedy o 1,38 %. V září byl dosud nejnižší podíl privátních zákazníků 33,3%, celoročně pak 39,6 % (firemních 56,94 %, nezařazeno 3,46 %). První je značka Škoda s registrovanými osobními automobily (30,35 %), následují Volkswagen (8,65 %), Ford (8,41 %), Renault 8943 (7,01 %), Hyundai 8475 (6,64 %), Kia 6193 (4,85 %), Peugeot 5560 (4,36 %), Citroën 3985 (3,12 %), Opel 3522 (2,76 %), Dacia 2978 (2,33 %) atd. Z hlediska segmentů jsou na prvním místě malé automobily s 25,46 %, na druhém nižší střední s 19,66 %, pak střední 19,26 %, MPV 13,09 %, terénní 12,79 %, vyšší střední 4,35 %, mini 2,18 %, sportovní 0,55 %, luxusní 0,28 %, nezjištěno je 2,32 %. Podle provedení karoserie bylo nejvíc kombi s 31,90 %, pak hatch- a liftbacků s 23,18 %, sedanů s 13,95 %, MPV s 13,09 %, terénních s 12,79 %, mini s 2,18 %, sportovních s 0,55 %, nezjištěno je 2,32 %. Zdroj: SDA (r)

10 10/fi í j e n / V z d û l á n í, v û d a, i n o v a c e Národní soustava kvalifikací systém celoživotního učení pro trh práce Představena při MSV Jak mohou podniky získat kvalifikované pracovníky, kteří v mnoha oborech citelně chybějí? A jak by mohly najít uplatnění desetitisíce lidí, kteří marně hledají odpovídající zaměstnání ve své kvalifikaci? A jak odstranit disproporce, kdy si stále víc firem stěžuje, že nemohou sehnat kvalifikované odborníky, zejména v technických oborech? Náš současný vzdělávací systém nedokáže dostatečně rychle reagovat na zrychlující se technologický pokrok, trh práce není adekvátně pružný a rekvalifikační systémy mají mnohdy spornou kvalitu. O řešení těchto a dalších problémů prostřednictvím právě budované Národní soustavy kvalifikací diskutovalo v areálu brněnského výstaviště při MSV 2011 přes 120 účastníků odborné konference Národní soustava kvalifikací systém celoživotního učení pro trh práce. Pod záštitou MŠMT ji uspořádalo konsorcium Hospodářské komory Do Japonska Hospodářská komora ČR zorganizovala v první říjnové dekádě t. r. doprovodnou misi ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga do Japonska. Zúčastnilo se jí 14 českých podnikatelů, především z oblasti informačních technologií, nanotechnologií, energetiky, inženýrských a finančních služeb. V Japonsku byli přijati nejvýznamnější podnikatelskou federací Keidanren, japonskou vládní agenturou na podporu obchodu a investic JETRO (která má zastoupení i v České republice) a Tokijskou hospodářskou a průmyslovou komorou. Měli možnost setkat se s dosavadními, ale také potencionálními partnery. Zajímavým zpestřením byla návštěva Panasonic centra v Tokiu, kde se seznámili s posledními technologiemi, které firma vyvíjí, ale i s projektem ecohouse, novým konceptem nízkoenergetického domu. V rámci programu podnikatelé navštívili i zemětřesením postiženou oblast Fukushima a byli přijati vedením tamní obchodní a průmyslové komory. Už pět českých firem má v Japonsku své zastoupení. (hk) Univerzity Žebříčku nejlepších světových univerzit s přehledem vévodí americké a britské vysoké školy. Podle hodnocení zveřejněného nedávno britskou publikací Times Higher Education je nejlepší vysokou školou na světě Kalifornský technologický institut (Caltech). Na 2. a 3. příčce se shodně umístily Harvardova a Stanfordova univerzita z USA, za nimi pak Oxfordská univerzita. V první desítce je sedm amerických vysokých škol a tři britské. Ze zemí střední a východní Evropy jsou ve stejném pásmu na 301. až 350. místě Univerzita Karlova, Jagellonská univerzita v Krakově a Varšavská univerzita, na 350. až 400. místě pak univerzita v estonském Tartu. Např. Innsbrucká univerzita je na 201. až 225. místě. Stejně hodnocena jako UK je Univerzita v Portu. Podle už dřív zveřejněného tzv. šanghajského žebříčku patří UK mezi 1,5 % nejlepších vysokých škol světa ze 17 tisíc hodnocených skončila na 201. až 300. místě. (m) ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a TREXIMA, spol. s r.o., které v rámci veřejné zakázky Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací (NSK) usiluje o maximální zapojení zaměstnavatelů do tohoto systému. Zástupci velkých, středních i malých firem a oborových asociací nejen z Jihomoravského kraje, ale také reprezentanti škol, personalisté, zprostředkovatelé práce, zástupci Trhy s IT technologiemi v Evropě byly v prvním pololetí roku 2011 podstatně heterogennější, než v předchozích letech. Odvětví nicméně prokázalo, že se dokáže přizpůsobit konkrétní tržní situaci. Celkově zaznamenal IT sektor v Evropě v prvních šesti měsících 11% růst. Vyplynulo to z nejnovějších zjištění společnosti GfK Retail and Technology vypracovaných pro zářijový veletrh IFA V současné době lze v západní a východní Evropě, jakož ivsegmentu soukromých klientů a firem, vysledovat odlišné tržní trendy. V oblasti hardwaru jsou ve všech evropských zemích ve středu zájmu PC tablety. V příštích několika čtvrtletích budeme bezpochyby svědky dalších inovací produktů od různých výrobců v této oblasti. Výhled pro tento dílčí trh je obecně hodnocen jako dobrý a v letošním i příštím roce jsou očekávány velmi vysoké míry růstu. Od roku 2006, kdy byl založen, investoval Klastr českých nábytkářů, družstvo, do podpory podnikání, aplikovaného výzkumu a inovací v českém nábytkářského průmyslu téměř 100 mil. Kč. veřejné správy a prostřednictvím živého on-line přenosu zájemci v celé republice měli jedinečnou možnost, jak se blíže seznámit s cíli, možnostmi a výhodami NSK, do níž se mohou všichni zapojit. V Brně přitom diskutovali o řešeních, která NSK jako systém celoživotního učení pro trh práce nejen v Jihomoravském kraji nabízí, a to s inspirátory, tvůrci, realizátory a samotnými uživateli tohoto nově Přestože se soukromí klienti zajímají především o ipady a obdobná zařízení, nekupují spotřebitelé PC tablety místo dosavadních IT zařízení, ale spíš jako jejich doplněk. Nedochází tak ke kanibalizaci mobilních počítačů ze strany tabletů, a tento jev ani není ve střednědobém horizontu očekáván. Široká škála počítačových zařízení od PC tabletů přes netbooky a notebooky po počítače a stolní počítače typu vše v jednom je odrazem rozmanitého charakteru digitálního životního stylu. Evropský trh s IT technologiemi Východ: pozitivní vývoj Trhy ve střední a východní Evropě se v prvním pololetí zotavovaly z předcházející finanční a hospodářské krize a poptávka v soukromém i komerčním sektoru byla i nadále pozitivní. Prodej IT produktů vzrostl v 1. pololetí roku 2011 o 33 %. GfK Retail and Technology očekává, že tento trend potrvá po celý rok. Z tohoto příjemného vývoje těží zejména stolní počítače, což platí jak u firemních zákazníků, tak u soukromých spotřebitelů, kteří jsou citlivější na ceny. Operační systém Windows 7 je důvodem k výměně počítačového zařízení. Spotřebitelé ve východní Evropě také stále víc nakupují mobilní počítače. Stejně jako u jejich západních sousedů platí, že tato zařízení se už stávají běžným počítačem domácností, a to i přes jejich vyšší průměrnou cenu. Obdobný trend lze sledovat u malých a středních podniků, které využívají pružnějšího a individuálnějšího využití počítačů svými zaměstnanci. Díky tomu je leaderem klastrových iniciativ v České republice. Letos oslavil páté výročí svého založení. KČN se zaměřuje na podporu podnikání nábytkářů v ČR. Pro své aktivity a uskutečňování cílů využívá peníze pocházejí ze soukromých zdrojů členů, ze strukturálních fondů EU, ze státního rozpočtu a účastnil se nebo se účastní programů podpory OPPP, OPPI a virtuálního vzdělávacího programu pro nábytkářský obor LEONARDO. Klastr jako jediný v republice provozuje unikátní systém internetového obchodu a informačního portálu, kde pod hlavičkou KČN nabízejí své výrobky a služby jednotlivě jeho členové. Jde tak o největší internetový obchodní systém spolupracujících a vzájemně si nekonkurujících firem ve zpracovatelském průmyslu. Víc viz. Členy Klastru jsou významné české nábytkářské a dřevozpracující firmy, obchodníci a vystavovatelé budovaného jednotného a celorepublikového systému. Díky NSK už zaměstnavatelé a zaměstnanci nemusejí spoléhat jen na počáteční, jednou získané vzdělání, ale potřebnou nedostatkovou či novou kvalifikaci mohou nabýt i jinak. Po absolvování příslušné zkoušky pro danou kvalifikaci (např. montér strojů a zařízení, strážný, kominík, zámečník, fotoreportér atd.) dostanou lidé certifikát, který pro zaměstnavatele znamená skutečnou garanci jejich dovedností. Je tomu tak i proto, že na podobě a struktuře zkoušek se podílejí i zaměstnavatelé. NSK umožňuje uznávání skutečných odborných znalostí a profesních dovedností nezávisle na tom, jak a kde byly získány zda ve škole, v kurzu, samostudiem či jiným způsobem. Konferenci sledovalo prostřednictvím živého přenosu na webový portál více než 700 lidí v celé republice, kteří se prostřednictvím chatu také moli zapojit do diskuse. Na tomto portálu jsou rovněž podrobné informace o konferenci v Brně, včetně všech prezentací vystupujících, videospotů a diskusních fór. O tématu konference a dalších souvisejících otázkách lze diskutovat i na sociálních sítích. Na konferenci Národní soustavy kvalifikací navázala Stálá konference předsedů sektorových rad, na níž představitelé těchto institucí reprezentujících zaměstnavatele diskutují mj. o problematice sektorových dohod a dalšího vzdělávání. Víc o Národní soustavě kvalifikací na: Petr Kopáček Západ: významné rozdíly IT trhy pro soukromé zákazníky jsou v západní Evropě zřejmě z větší části nasyceny. Za prvních šest měsíců roku byl prodej o 4 % nižší než v roce předchozím. Pouze některé úzce specializované trhy jako např. velkoformátové monitory, přenosné externí pevné disky a PC tablety vykazují růst poptávky. V Německu, kde jsou domácnosti IT produkty dobře vybaveny a k novým investicím zdrženlivé, trh počítačů a monitorů stagnuje; v první polovině roku 2011 tam došlo k poklesu o 3 %. V zemích jižní Evropy jako např. Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko vedla těžká hospodářská situace spolu s nejistotou spotřebitelů dokonce k poklesu soukromé poptávky. V mnoha segmentech nedochází ke skutečným inovacím, takže evropští spotřebitelé mají jen stěží nějaký důvod k novým nákupům. Zcela opačný obrázek lze v západní Evropě pozorovat u firemních zákazníků, kde prodej za 1. pololetí roku vzrostl o 22 %. Trend ke cloud computing má vysoce pozitivní efekt. Podniky v současné době investují zejména do základních technických požadavků tak, aby mohly v budoucnu tyto služby ve větší míře nabízet a využívat. To by mělo pokračovat až do poloviny roku 2012, protože digitální obsah v HD kvalitě a vysoký počet uživatelů vyžaduje přiměřeně výkonnou infrastrukturu. Proto je poptávka po produktech, jako jsou switche, routery a zařízení na ukládání dat v síti, v současné době extrémně pozitivní. Stejně jako v předchozím roce to doplňují nákupy nového PC vybavení v souvislosti se zaváděním operačního systému Windows 7 ve společnostech. Zdroj: GfK Czech (pod) Klastr českých nábytkářů prosperuje v oblasti nábytkářství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Textilní zkušební ústav, Svaz českých a moravských výrobních družstev a Asociace českých nábytkářů. Nedávná členská schůze KČN přijala pět nových členů. Klastr se tak stal největším v nábytkářském a dřevozpracujícím průmyslu a celkově druhým největším v České republice. Jedním z na podzim přijatých členů je i Technická univerzita vo Zvolene, což znamená, že se KČN stal první iniciativou svého druhu v České republice, jejímž členem, a zároveň i spolumajitelem je zahraniční univerzita. Zdroj: KČN (vam) Zkuste si najít:

11 E n e r g e t i k a fi í j e n / /11 Projekty s energií Bylo by špatné, pokud by nás naše práce nesjednocovala EGP INVEST, spol. s r.o., zajišťující projektové práce a služby v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací staveb se specializuje především na oblast jaderné a klasické energetiky a na energetická díla z obnovitelných zdrojů. Své služby ale nabízí i v dalších oblastech, např. petrochemie, průmyslových, vodohospodářských a občanských staveb. Společnost byla založena v roce 1991 a ve svých aktivitách navazuje na zkušenosti projektového střediska otevřeného v Uherském Brodě už v roce V roce 2010 oslavila 50leté výročí. Ředitele a jednatele firmy Ing. Petra Sláčalu jsme požádali o představení firemní filozofie společnosti, která je klíčovým hráčem na poli projekčních služeb pro energetiku a další odvětví. Vaše společnost vyzařuje atmosféru téměř rodinné firmy, jak se vám podařilo stmelit kolektiv lidí v partu nadšenců? Jsem zastáncem názoru, že mít rád svou vlast, rodinu, své děti, své rodiče a nestydět se za to, je normální a správné, a stejně tak je přirozené mít rád firmu, pro kterou pracuji a lidově řečeno za ni kopat. Totiž bez zapálení a přesvědčení, že dělám správnou věc, se nedá v žádné lidské činnosti podat kvalitní výkon, který by přinesl požadované výsledky. Pokud člověk není hrdý na to, co dělá, měl by odejít. Pro nás je profesionální personál zapálený pro společnou věc tím nejvyšším potenciálem firmy. Do jaké míry má přirozená motivace a hrdost zaměstnanců na svou firmu vliv na dobré ekonomické výsledky? Ekonomické výsledky se dají docílit různými způsoby, jako je např. tlak, stres, atmosféra strachu a všudy přítomná direktivní nařízení a případné postihy. Mým cílem ale vždy bylo vést firmu, v níž vybuduji opravdového týmového ducha, protože teprve když mají zaměstnanci firmy snahu podpořenou osobní motivací a upřímně se radují z úspěchů a dobrých výsledků firmy, má to opravdovou, a hlavně trvalou hodnotu. Můj otec byl baťovec loajální k principům Baťovy firemní filozofie a kultury. Já v tomto duchu vyrůstal a dodnes věřím, že je to správná cesta. V loňském roce jste se stal finalistou soutěže Manažer roku. Jakou roli hraje podle vás manažer v procesu tvorby dobrého týmu? Samozřejmě klíčovou. Manažer by měl být víc lídr než šéf. Základním úkolem každého lídra je vést, a to se vám podaří jen tehdy, když získáte důvěru svých lidí tím, že jdete první, nebojíte se riskovat, jste ochotný na sebe vzít 100% zodpovědnost a musíte být ochotný nést důsledky a snažit se být za každých okolností pozitivním příkladem. Probudit v lidech přirozenou cestou týmového ducha je nelehký, ale velmi cenný a dlouhodobě, a hlavně oboustranně přínosný cíl. Myslím, že v naší společnosti se daří tento princip uplatňovat. Důkazem je např. skupina nadšenců, která se stále rozrůstá, říkáme si blázni v dešti. Tento název má pro mě velmi cennou symboliku a souvisí s krásnou písničkou Hany a Petra Ulrychových. Tato píseň je vlastně součástí mé osobní filozofie říkající, že pokud chcete něco dokázat, musíte být tak trochu blázen, který se vymyká průměrné šedi, nestydí se za to a jde za svým cílem. V současné době mí spolupracovníci našli píseň, která vystihuje našeho ducha, náš vztah k životu i práci. Jde o píseň Modlitba na slova básníka Jana Skácela, hudbu složil Petr Ulrych. Sourozenci Ulrychovi byli naším výběrem potěšeni, vyslovili přesvědčení, že jsme hodni této písně. Na výraz souhlasu nám ji na svém koncertu ve vyprodaném divadle v Luhačovicích zahráli. Pro mě je velmi důležité, že se mi podařilo touto filozofií, v pozitivním slova smyslu, nakazit další lidi v naší firmě, kteří ji uplatňují nejen v práci, ale vymýšlejí i vlastní mimopracovní aktivity. Ty jsou velmi dobrou průpravou pro týmovou spolupráci při plnění pracovních úkolů a přitom splňují právě zmíněné atributy přirozené motivace a chuti porvat se o výborný výsledek. Jako příklad mohu uvést účast naší firemní posádky na závodech dračích lodí, kde jsme nakonec dosáhli velmi dobrých výsledků, byť to byla naše první účast. Tento nápad se zrodil v hlavách několika mladých lidí, kteří za mnou přišli s dotazem, jestli bychom nesestavili posádku na tyto závody. Já jsem souhlasil a ve výsledku se z této myšlenky vyvinula velmi příjemná, ale i poučná akce pro všechny zúčastněné. Zastávám názor, že by bylo špatné, pokud by nás naše práce nesjednocovala, protože prací strávíme všichni největší díl svého života. Proto je velkou tragédií, pokud člověka práce nebaví a není ochoten za ni dýchat. No a týmová práce je základ, protože sólista v naší branži prostě neuspěje. Z toho důvodu kladu tak velký důraz na budování principů týmové práce. Pro majitele firmy je loajalita k firmě přirozenou věcí. Jak ale přimět k stejné mentalitě zaměstnance? To se nedá v lidech vybudovat, to v nich musí být. Opět to vyjádřím svými slovy: Musíte být blázen, milovat svoji práci a vážit si firmy, která vám ji umožní vykonávat. Pak se z práce stává výzva a současně radost. Dalo by se s určitou nadsázkou říci, že jedním z mých klíčových poslání je hledat právě tyto blázny. Loni jste oslavili 50. výročí fungování společnosti. Jak toto jubileum hodnotíte? Oslavu jsme pečlivě připravovali víc než rok a realizovali si ji zcela ve vlastní režii. Musím podotknout, že to byla opět skvělá týmová práce, za kterou chci znovu všem, kdo se na ní podíleli, poděkovat. Oslav se zúčastnilo 250 hostů z řad samosprávy, podnikatelské veřejnosti, zákazníků a našich dodavatelů, ale také bývalých zaměstnanců. Oslavy probíhaly tři dny, přičemž se hosté mohli zúčastnit dne otevřených dveří, toho využili především bývalí zaměstnanci, kteří tak mohli shlédnout zrekonstruované prostory, v kterých kdysi pracovali. Druhý den se odehrával převážně v kulturním domě a jednou ze stěžejních událostí byl křest knihy 50 let projektování v Uherském Brodě mapující historii od vzniku projektového střediska až po současnost. Kniha obsahuje i řadu unikátních a jedinečných fotografií. Dalším bodem oslav bylo slavnostní přestřižení pásky nově zrekonstruované budovy EGPI s následnou prohlídkou. Celý program byl prokládán přednáškami a prezentacemi významných projektů, na kterých se naše firma podílela. Vše bylo doprovázeno bohatým kulturním programem. Třetí den byl ve znamení návštěvy města Luhačovice, kde jsme našim hostům mohli ukázat jednak krásnou architekturu, ale i zákulisí tohoto moravského lázeňského skvostu. Jaké cíle si klade vaše společnost do budoucna? Ač nejsem přítelem starých pořádků, sním o jediné silné projektové energetické společnosti, která bude patřit k nejlepším v Evropě. Věřím, že se vrátíme k osvědčenému způsobu výstavby velkých technologických celků a především těch, kde bude hrát významnou a neoddiskutovatelnou roli generální projektant. Dávno budou pryč doby, kdy se na projektech šetřilo. Znovu bude platit, že ekonomickou návratnost díla ovlivňuje především kvalitní a promyšlený projekt. Naši projektanti se budou podílet na projektování nových jaderných elektráren v celém světě. Na školách se bude studovat projektování, které budou učit dnešní třicátníci, kteří prošli praxí při výstavbě nových jaderných elektráren nejen u nás, ale v celém světě. Bude platit slogan Kdo umí, ten projektuje. (tk). EGP INVEST, spol.s r.o. Ant. Dvořáka Uherský Brod tel.: fax: SUSEN udržitelná energetika Cílem projektu SUSEN (SUStainable ENergy udržitelná energetika), který je připravován společností Centrum výzkumu Řež, je vybudovat nové výzkumné centrum v oblasti jaderné energetiky a do něho soustředit špičkové oborníky a technologie. Větší část tohoto centra bude situována v lokalitě Řež u Prahy (asi dvě třetiny investice), menší pak v Plzni v lokalitě Borská pole. Výzkumná činnost centra bude v mnohém navazovat na současné aktivity CV Řež, těžištěm však bude vývoj a výzkum v oblasti nových, pokročilých technologií. Partnerem projektu je také Západočeská univerzita v Plzni. Realizace projektu (vybudování VaV centra) je v současné chvíli naplánována na roky Od roku 2016 se už počítá s plnohodnotným provozem centra, v němž najde uplatnění víc než 180 zaměstnanců. Čtyři programy za 2,4 mld. Kč Celkový rozpočet projektu SUSEN je přibližně 2,4 mld. Kč. Výzkumné aktivity nově vybudované infrastruktury výzkumného centra budou směřovat k naplnění dvou základních cílů: - řízení životnosti dosavadních jaderných zařízení za současného splnění všech podmínek pro spolehlivý, a především bezpečný provoz; - výzkum v oblasti jaderných elektráren čtvrté generace (tzv. GenIV) elektráren, u nichž je pro přenos tepla využito nikoli vody, ale jiných medií (např. plynů či tekutých kovů), což zaručí zvýšení bezpečnosti, uzavření palivového cyklu, a především vyšší využitelnost paliva. Projekt SUSEN je tematicky rozdělen do čtyř výzkumných programů. Technologické experimentální okruhy Program Technologické experimentální okruhy je zaměřen na studium pokročilých technologií a médií určených pro reaktory GenIV, jako jsou například helium a superktritická voda, a fúzních technologií (kapalné eutektikum olovo-lithium). Pozornost bude věnována především studiu termodynamických a termohydraulických vlastností daných médií, testování kandidátských materiálů pro reaktory GenIV či výzkumu výrobních technologií a komponentů. Menší část aktivit tohoto programu zahrnuje také výzkum první stěny fúzního reaktoru ITER při cyklickém tepelném zatížení či vývoj vzdálených manipulací a oprav ozářených částí chladicího okruhu. Strukturní a systémová diagnostika V rámci programu Strukturní a systémová diagnostika bude studována životnost a degradace konstrukčních materiálů jaderných bloků a vyvíjeny manipulátory pro nedestruktivní zkoušení. Počítá se i s vybudováním experimentálního zařízení pro simulaci těžkých havárií elektráren nové generace. Budou také vybudovány laboratoře pro výzkum vlastností konstrukčních materiálů jaderných reaktorů v provozním prostředí (vlivy neutronového záření, provozního zatížení, korozní účinky chladiva) za účelem prodlužování životnosti současných elektráren. Experimenty na vysoce ozářených materiálech budou prováděny v nově vybudovaných horkých komorách. Jaderný palivový cyklus Program Jaderný palivový cyklus se zabývá nakládáním s použitým jaderným palivem (včetně ukládání), analýzou vlivu tohoto procesu na životní prostředí či podpůrnými aktivitami pro oblast nešíření jaderných zbraní. Budou vyvíjeny technologie přepracování současných i budoucích typů vyhořelých jaderných paliv. Cílem je vývoj moderních separačních technologií, které přispějí k minimalizaci produkce vysoce aktivních odpadů z jaderné energetiky, a tím i k minimalizaci objemu konečné formy radioaktivního odpadu, který bude ukládán do úložišť. Materiálový výzkum Program Materiálový výzkum má za cíl studium mezních stavů materiálů používaných ve výrobě komponentů jaderných i klasických elektráren a materiálů pro reaktory GenIV. Bude zkoumána rychlost a míra poškození materiálů vlivem korozní únavy a prostředím vyvolaného korozního praskání, dále bude prováděn výzkum materiálů na bázi feritických/martenzitických ocelí pro výrobu parních turbín s maximální teplotou do 650 C. V rámci tohoto programu bude zřízena i laboratoř tavného svařování. Mimořádná příležitost Jako celek představuje projekt SU- SEN velmi významné posílení české výzkumné infrastruktury v oblasti energetiky. Současně je to příležitost pro ostatní výzkumné instituce, vysoké školy a průmyslové podniky v oblasti energetiky k vzájemné kooperaci. V neposlední řadě projekt též představuje možnost uplatnění zkušených i začínajících výzkumných pracovníků včetně studentů technických vysokých škol. (rep)

12 12/fi í j e n / E n e r g e t i k a Tesco rozšiřuje podporu ekologických projektů Šetrně a úsporně Společnost Tesco pokračuje ve své strategii snížit do roku 2020 uhlíkovou stopu na polovinu a do roku 2050 se stát společností s nulovou uhlíkovou stopou. Už v minulosti investovalo Tesco téměř miliardu korun do řady energeticky úsporných opatření a ekologických projektů. Co je uhlíková stopa? Uhlíková stopa je množství přímo či nepřímo vypuštěných skleníkových plynů, které svou činností produkujeme. Jinak řečeno, je to nástroj k měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí vyjadřovaný v ekvivalentech oxidu uhličitého CO 2, a to v gramech nebo kilogramech. Ekologický hypermarket Společnost Tesco postavila v Žatci a Říčanech první dva energeticky úsporné obchody, které se staly standardem pro další nově otevřené nebo rekonstruované provozovny, a letos v únoru první ekologický hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Jaroměři. V Tescu je využívána i šetrná technologie chlazení s CO 2 a celý komplex energeticky úsporných opatření od inteligentního osvětlení přes solární panely až po uzavíratelné mrazicí boxy, senzorové vodovodní baterie a vylepšenou tepelnou izolaci obchodů. Zpoplatnění jednorázových tašek Záměr snížit zatížení životního prostředí Tesco podporuje i prodejem nákupních tašek na vícenásobné použití, zejména jutových, plastových recyklovatelných tašek nebo tzv. green bag. Poslední průzkumy ukazují, že zákazníci mají stále šetrnější vztah k životnímu prostředí a postupně změnili svůj přístup k jednorázovým odnosným taškám. Také proto byly od poloviny letošního října jednou korunou zpoplatněny igelitové tašky, které dosud společnost nabízela zdarma. Chování zákazníků se během posledních dvou let výrazně mění. Zatímco dřív bylo poskytnutí bezplatné tašky vnímáno jako součást pohodlného nákupu, nyní si naopak díky vyšší informovanosti lidé uvědomují nutnost ochrany životního prostředí a jsou ochotni se uskromnit a pomoci přírodě. Pro nás je důležité nabízet zákazníkům co nejlepší služby, a zároveň podporovat veškeré prospěšné ekologické aktivity. Z toho důvodu bude výtěžek z prodeje igelitových tašek použit na ekologické projekty, říká Vesselin Barliev, manažer zodpovědný za ekologické projekty Tesco. Green bag ve dvou variantách Tesco za poslední čtyři roky podporovalo snížení spotřeby bezplatných tašek nabídkou jejich alternativ na opakované použití. V roce 2007 nabídlo jutové tašky s nosností až 15 kg, které si zákazník může po opotřebování pokaždé zdarma vyměnit. O rok později společnost představila novou plně recyklovatelnou plastovou tašku za 5 Kč. Už dva roky si mohou zákazníci pořídit i tzv. green bag ve dvou variantách za 24,90 Kč a 29,90 Kč. Vesselin Barliev k tomu dodává: Prodej uvedených tašek každoročně několikanásobně stoupá. V současné době se jich měsíčně prodá víc než kusů. Je to jasný trend, kterým se vyvíjí spotřebitelské chování. Tesco Stores v ČR Společnost Tesco Stores ČR vstoupila na tuzemský trh v roce V současné době provozuje v České republice přibližně 210 obchodů, osmnáct čerpacích stanic a sedm obchodních center. Za svůj první energeticky úsporný obchod v Žatci obdržela v roce 2008 první cenu Energy Globe Award v kategorii Země a v roce 2011 druhé místo za hypermarket Tesco s nulovou uhlíkovou stopou v Jaroměři. Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v České republice. Za vytváření rovnocenných pracovních příležitostí získala společnost ocenění v soutěži Stejná šance Zaměstnavatel roku V roce 2010 věnovalo Tesco společně s partnery přes 7,3 mil. Kč na charitativní účely. (rep) Hlavní milníky v ekologickém přístupu společnosti Tesco: 2006 Ekologické cíle se staly součástí strategie společnosti Ušetřeno 7216 tun CO 2. První ekologický obchod otevírá v Žatci. Postupné zavádění energeticky úsporných opatření v nových i dosavadních obchodech Energeticky úsporný hypermarket v Říčanech Nové vozy na CNG pro zásobování v Praze. 2009/2010 Technologie chlazení s CO První energeticky úsporný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Jaroměři. Víme, kam letí. Příští vydání listu Podnikatel listopad prosinec 2011 Hlavní témata: Nej 2011 Efektivita a konkurenceschopnost Personální marketing Cestovní ruch Uzávěrka:

13 E n e r g e t i k a fi í j e n / /13 Jak zpomalit stárnutí Vše kolem nás prochází určitým životním cyklem, ať už jde o živé organismy, produkty lidské práce nebo výrobní prostředky. Tento životní cyklus lze rozdělit na čtyři základní fáze: Graf průběhu životního cyklu výrobního prostředku. 1. úvodní fázi (kterou můžeme dál rozdělit na vývojovou a zaváděcí), 2. růstovou fázi, 3. fázi zralosti, 4. fázi úpadku. Vývojová fáze je neproduktivní, jejím hlavním cílem je co nejlepší příprava na následující produktivní fáze životního cyklu. Následuje zaváděcí fáze, která je už produktivní, ale výnosy ještě nepokrývají náklady. Růstová fáze je první fází, kdy jsou výnosy vyšší než náklady, postupně se začínají vyplácet investice vložené ve vývojové fázi. Ve fázi zralosti dochází k maximalizaci výnosů. Fáze úpadku je charakteristická postupným poklesem výnosů. Jednotlivé fáze životního cyklu jsou znázorněny v přiloženém grafu, který zobrazuje průběh životního cyklu výrobního prostředku. Z grafu je zřejmý jednoduchý, nejen v ekonomii platný, princip: Nejprve je potřeba investovat (červená křivka zisku je v záporných hodnotách), abychom měli později výnosy a zisky (červená křivka zisku je v kladných hodnotách). Cílem každého provozovatele jakéhokoliv výrobního prostředku je získat ze své původní investice co nejvyšší profit. Jako jeden z prostředků k dosažení tohoto cíle může sloužit zavedení systému, který se nazývá řízení životního cyklu. Jde o proces aktivního ovlivňování jednotlivých fází životního cyklu výrobního prostředku s cílem maximalizovat výnosy a minimalizovat náklady. Toho lze nejlépe dosáhnout především prodlužováním produktivních fází životního cyklu a oddalováním fáze úpadku. V ÚJV Řež a.s. se dlouhodobě věnujeme vývoji a zavádění tohoto systému pro jaderné elektrárny. To představuje především vývoj metodik a provádění technicko-ekonomických analýz, návrhy a realizace programů řízeného stárnutí, tvorbu zpráv o stavu zařízení (tzv. health reporty) a dalších podkladů pro rozhodování a plánování dlouhodobého provozu elektrárny. Řízení životního cyklu provádíme od úrovně jednotlivých základních komponentů, přes zařízení a složitější systémy až po komplexní řízení životního cyklu elektrárny jako celku. Jadernou energetiku lze bez přehánění označit za jeden z vrcholů lidského technického umu. Jaderná elektrárna totiž představuje složitý, komplexní výrobní prostředek obsahující mnoho různých stavebních objektů, strojních a elektrických zařízení i měřicích, výpočetních a kontrolních systémů. Pro řízení životnosti jaderné elektrárny jsou proto z tohoto množství staveb, zařízení, komponentů a systémů (dále jen zařízení) vybírány ty, které rozhodujícím způsobem ovlivňují životnost a spolehlivost elektrárny. Jsou to především zařízení, která jsou nezbytná pro zajištění bezpečného provozu elektrárny, a dále zařízení potřebná pro spolehlivost výroby elektrické energie. Patří mezi ně např. reaktor, parogenerátory, další hlavní zařízení primárních okruhů, kontejnment, turbíny, chladicí věže, vývodové transformátory apod. Pro tato vybraná zařízení se zjišťuje, jakým způsobem stárnou jaké mechanismy stárnutí na ně působí a jaké dopady stárnutí se projevují. Mezi běžné a rozšířené mechanismy stárnutí patří např. únava kovových materiálů, koroze, mechanické opotřebení, kavitace apod. Mezi dopady stárnutí patří např. trhliny v materiálu, úbytky materiálu, změny mechanických vlastností materiálu apod. V programu řízení životnosti jsou tyto mechanismy a dopady hodnoceny s cílem stanovit reálnou zbytkovou životnost těchto významných zařízení elektrárny. Na základě znalosti zbytkové životnosti jednotlivých zařízení jsou následně navrhována nápravná opatření vedoucí k optimalizaci jejich životnosti. Jsou to obvykle: činnosti vedoucí k zmírňování průběhu stárnutí (a tím k prodloužení životnosti zařízení), renovace a rekonstrukce zestárnutých částí zařízení (prodloužení nebo obnovení životnosti), výměny zařízení dožitých (obnovení životnosti). Tato nápravná opatření představují potenciální finanční náklady, které je potřeba poměřovat s přínosy systému. Tyto přínosy jsou tvořeny zvyšováním nebo udržováním spolehlivosti zařízení a prodlužováním jeho životnosti, a tím i životnosti celé elektrárny i jejího provozu. Prodlužování provozu rovná se prodlužování fáze zralosti tohoto výrobního prostředku, a to se rovná zvyšování výnosnosti investic do daného výrobního prostředku vložených (v našem případě do dané jaderné elektrárny). Výstupy z programu řízení životnosti slouží jako podklad pro rozhodování asset managementu provozovatele elektrárny, který na základě srovnání očekávaných nákladů na prodlužování životnosti elektrárny a předpokládaných výnosů z výroby elektrické energie rozhoduje o optimální době provozu elektrárny. Z technického hlediska je možné provoz elektrárny prodlužovat prakticky do nekonečna. S vyšším stářím elektrárny ale dochází k nutnosti častějších a rozsáhlejších renovací, rekonstrukcí a výměn zařízení. V případě jaderných elektráren tato skutečnost způsobuje jak zvyšování nákladů (na údržbu, nákup a instalaci nových zařízení), tak snižování výnosů z důvodu nutnosti delších odstávek elektrárny pro realizaci těchto výměn a rekonstrukcí. Řízení životního cyklu je uplatňováno nejen v jaderné energetice, ale také v letectví, kosmonautice nebo při provozování mořských ropných plošin. Tedy ve špičkových technologiích, kde je požadována nejvyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti a kde se pracuje s vysoce nákladnými aktivy. Hlavní přínosy řízení životního cyklu, které potvrzuje naše zkušenost s aplikací tohoto systému na jaderných elektrárnách v ČR ivzahraničí, jsou: 1. zvýšení spolehlivosti provozu elektrárny, 2. optimalizace nákladů dlouhodobého provozu elektrárny, 3. možnost prodloužení provozu elektrárny. Řízení životního cyklu lze, obdobným systémem, jaký je aplikován na jaderných elektrárnách, uplatnit pro jakýkoliv výrobní prostředek. Výhodné je zejména pro velké a nákladné výrobní prostředky s požadovanou vysokou spolehlivostí (např. v oblastech dobývání nerostných surovin, v dopravě plynu a ropy, v rafinériích apod.) (ujv). ČEPS bude v příštích letech investovat miliardy Česká přenosová soustava patřila a dodnes patří mezi dobře dimenzované a spolehlivé. Její provozovatel, ČEPS, a.s., každoročně investuje miliardy korun do obnovy a rozvoje. Na začátku letošního roku oznámila ČEPS výrazný investiční program, v rámci něhož do roku 2023 vynaloží na obnovu přenosové soustavy přes 63 mld. Kč. Česká přenosová soustava, zejména vedení 400 kv, byla budována v průběhu 70. let minulého století, její stáří je tedy 40 let. Nyní přichází období, kdy je potřeba ji obnovovat. Chceme investovat především do vedení, rozvoje sítí a transformačních stanic. Důvodem investic je skutečnost, že se staví, a stavět se budou, nové výrobní zdroje třeba nová elektrárna Ledvice, elektrárna Počerady, musíme uvažovat i o plánovaném rozšířením Jaderné elektrárny Temelín či připojení větrného parku Chomutov. Rostou také požadavky na spotřebu, například na severní Moravě. Současně potřebujeme posilovat schopnost soustavy importovat nebo exportovat elektřinu. Výrazný nárůst investičního programu je tedy dán nahromaděním potřeb, a to rozvíjet přenosovou soustavu a obnovovat ji, vysvětluje Milan Kovařík, místopředseda představenstva společnosti ČEPS. Částky rostou na dvojnásobek Od roku 1999, kdy společnost ČEPS začala jako samostatný subjekt provozovat tuzemskou přenosovou soustavu, se roční investice pohybovaly mezi půl a jednou miliardou korun, poté došlo k postupnému navýšení až na dvě miliardy. Několik let se pak jejich výše pohybovala mezi dvěmi a dvěmi a půl miliardami korun. V letech 2009 a 2010 jsme už věděli, že dojde k masivnímu nárůstu investic, proto jsme provedli zásadní revizi. Sestavili jsme nový strategický investiční plán až do roku 2023, abychom měli představu o budoucnosti. Z analýz nám pak vyplynulo, že v následujících letech budeme muset investovat v průměru 4,6 mld. Kč. Roční investiční objem tak bude proti předchozím letům dvojnásobný. K výraznému zvýšení dojde už v letošním roce, kdy máme v plánu investovat 4 mld. Kč, popisuje M. Kovařík. Zmíněné roční plány jsou však jen orientační. Uvedené investiční akce jsou asi z poloviny vyvolány zejména investory do zdrojů, jsou tak závislé na harmonogramu výstavby těchto zdrojů. Současně však mohou s plánem zahýbat také různé schvalovací procesy. Pokud se tedy nějaká akce zpozdí, mohou náklady v určitém roce klesnout a v jiném naopak vzrůst nad průměr. Investice vyvolává i růst spotřeby Vývoj spotřeby většinou zpracovává EGÚ Brno. Právě s těmito odhady pracuje i ČEPS. Ukazuje se, že spotřeba elektřiny vždy rostla a poroste. Existují jisté výkyvy, vyvolané politickými či hospodářskými vlivy, ale vždy jde jen o dočasné snížení spotřeby, které je následováno dalším růstem. Současná spotřeba se vrátila na úroveň před krizí, v následujících obdobích zase začne narůstat. Vzhledem k našim dlouhodobým plánům nelze brát tyto občasné výkyvy vážně a reagovat na ně, upozorňuje M. Kovařík. K přenosové soustavě jsou připojeny distribuční společnosti ČEZ Distribuce, PRE Distribuce a E.ON distribuce, ČEPS tedy de facto reaguje na jejich požadavky. Jako odpověď na požadavek zvýšení rezervovaného příkonu a výkonu budou zanedlouho uvedeny do provozu dvě významné stavby: zapouzdřená, plynem izolovaná rozvodna 420 kv v transformovně Chotějovice v severních Čechách a nová transformovna Kletné v Moravskoslezském kraji. Náklady půjdou do miliard Výstavba zapouzdřené rozvodny souvisí s připojením a vyvedením výkonu z nového bloku 660 MWe z místní elektrárny Ledvice. Novou transformovnu Chotějovice bychom měli dokončit do konce letošního roku. Transformovna v Kletné by měla být hotova rovněž v závěru letošního roku a díky ní dojde k posílení napájení Moravskoslezského kraje. Na severní Moravě budeme pokračovat, počítáme s výstavbou nové transformovny 400/110 kv Dětmarovice. Dále plánujeme stavbu nové transformovny 400/110 kv Vernéřov pro posílení zásobování v přilehlé oblasti po odstavení elektrárny Prunéřov I a pro vyvedení výkonu z větrného parku, jenž má vyrůst v blízkosti Chomutova. Stavět se bude v nové lokalitě a ve dvou fázích, akce má být hotova do roku Do roku 2023 máme v plánu zvýšit kapacitu pro PRE Distribuci, budeme rozšiřovat rozvodnu Chodov a postavíme úplně novou transformovnu 400/110 kv Praha-Sever, vypočítává plánované akce místopředseda představenstva. Další významnou akcí pro ČEZ Distribuci bude nová transformovna 400/110 kv Vítkov. Finanční náročnost těchto akcí se pohybuje v řádech miliard korun, potvrzuje M. Kovařík: Pokud by se v rámci výběrového řízení na rozšíření Temelína vybraly bloky 1700 MW, museli bychom kromě rozšíření rozvodny Kočín, výstavby nového vedení Kočín Mírovka, zasmyčkování V 413 zdvojit ještě další vedení Kočín Přeštice a Mírovka Čebín. Celkové investice v rámci rozšíření Temelína by se tak vyšplhaly na 12 až 13 mld. Kč. Přípravná fáze projektů je až 10 let Doba od investičního záměru do vlastní realizace u ČEPS trvá nejméně deset let. Samotná realizace například 50kilometrového vedení pak trvá asi dva roky. Pro nás je nejzdlouhavější takzvaný územně-plánovací proces. Než se naše stavba vůbec dostane do územně plánované dokumentace, musíme ji nejprve prosadit do politiky územního rozvoje státu, dále musíme prosadit plán do zásad územního rozvoje kraje, a poté jej prosadit do územních plánů dotčených obcí. Tyto plány se ovšem aktualizují, navrhují a schvalují v nepravidelných cyklech, které nejsme schopni ovlivnit. Stává se nám tedy, že musíme i několik let čekat, než je náš návrh schválen. Značnou komplikací je i posuzování našich staveb z hlediska dopadů na životní prostředí (proces EIA). Tam jsou problémy v podstatě vždy, je jen otázka, jaký je jejich rozsah. Společným jmenovatelem v případě našich vedení je otázka vlivu na krajinu. S tím asi nejvíc zápasíme. Naše vedení procházejí řadou obcí, a my musíme s každým vlastníkem pozemku dotčeného stavbou uzavřít smlouvu o věcném břemenu. Často narážíme na přemrštěné požadavky, takže jednání přípravu stavby velmi prodlužují, uzavírá místopředseda představenstva ČEPS, a.s. (mm).

14 14/fi í j e n / A u t o p r Û m y s l Prostějov jezdí na CNG Pohonu aut a autobusů na CNG předpovídají odborníci velkou budoucnost. Ekologie, ekonomika, bezpečnost a strategická výhodnost. To jsou nejčastější argumenty zastánců pohonu na stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas). Měsíčník Podnikatel se této problematice pravidelně věnuje a dnes se podíval pod lupou na městskou hromadnou dopravu. Dalo by se čekat, že argumenty jako ekologie, ekonomika a bezpečnost budou hnacími motivy dopravních podniků k tomu, aby do svých řad pořizovaly autobusy právě na CNG. Ale není to tak docela pravda. Co takhle Ostrava, město s velmi znečištěným ovzduším, kde se ekologie skloňuje nejen mezi obyčejnými lidmi, ale také na radnici. Čekali byste, že tady půjdou novým trendům vstříc? Marně, opak je spíš pravdou. Dopravní podnik Ostrava zatím autobusy s pohonem na CNG neprovozuje. V současné době však možnosti zavedení tohoto typu pohonu pro městské autobusy zvažujeme, reagoval na dotaz Podnikatele tiskový mluvčí Dopravního podniku Ostrava Ing. Miroslav Albrecht. Nekecat, ale dělat Debata o ekologičtější a ekonomičtější MHD v Ostravě se rozproudila i na nedávném jednání Mezinárodního energetického klubu. Zúčastnil se ho také generální ředitel Vítkovic Jan Světlík. A nechodil kolem horké kaše. Jeho slova citovalo regionální vydání deníku Právo. Světlík tam řekl: Politici nesmějí jen kecat, ale musejí něco dělat. My jim nabízíme k dispozici nové plynové stanice, jejichž počet neustále rozšiřujeme. Do příštího roku budou na CNG jezdit v naší společnosti tři stovky aut, přitom v roce 2007 to byla jen tři auta. Stlačený zemní plyn podle něho není palivo jen ekologické, ale i velmi ekonomické. Za posledních několik let se technický vývoj v oblasti CNG natolik posunul vpřed, že dnes mohou sériově vyráběná auta ujet na CNG až tisíc kilometrů, přitom cena za kilometr se pohybuje okolo jedné koruny. Odpůrci této dopravy zase mohou argumentovat tím, že cena autobusu na CNG je asi o Kč vyšší, než u dieselového. Návratnost této investice se dá ovšem snadno spočítat. Nejjednodušší kalkulace vychází tak, že použití CNG je tak drahé, jakoby litr nafty či benzinu stál kolem 17 Kč. Tedy polovinu současných cen. Rozmach CNG potvrzuje i manažerka České plynárenské unie Markéta Schauhuberová: V tuto chvíli neexistuje jiné alternativní palivo, které by mělo 13 milionů uživatelů po celém světě a nabídku víc než 100 vozů sériové výroby u patnácti světových značek. První muž Vítkovic Jan Světlík šel ve svých argumentech ještě dál: Náklady na provoz 4,5 mil. aut v Česku by při přechodu z benzinu na stlačený plyn klesly o víc než 194 mld. Kč. Kromě těchto úspor mluví pro plyn i výrazně nižší emise. Smog a emise Vraťme se ale na teritorium MHD. Zavedením vozidel na CNG mnoho velkoměst po celém světě vyřešilo problémy se smogem a emisemi vůbec. Dopravní podnik Ostrava, podle Světlíka naprosto nelogicky, nakoupil čtyři elektrobusy, u nichž je dojezd pouhých 100 km, proti trojnásobné vzdálenosti u autobusů na CNG. Nicméně DPO přece jen uvažuje o ekologičtějším provozu svých autobusů. Vznikla pracovní skupina, tvořená lidmi z DPO, magistrátu i Vítkovic, která pracuje na studii, jež by měla prokázat vhodnost plynových autobusů pro Ostravu, citovalo Právo náměstka ostravského primátora pro životní prostředí Dalibora Madeje (ČSSD). Otázkou zůstává, jaký smysl tato studie ve svém finálovém kontextu bude mít. Ostrava už totiž v letech 2009 a 2010 čtyři autobusy na CNG testovala, ale údajně kvůli chybějící infrastruktuře je natrvalo nevzala. Dnes je však situace zcela jiná; dostupnost napájecích stanic se zvyšuje. Praha a Brno ne! Podobně jako Ostrava jsou na tom dvě největší česká města, Praha i Brno. I ta jsme oslovili dotazem, jaký je aktuální stav včleňování autobusů na CNG do jejich dopravní flotily. Zde jsou odpovědi: Dopravní podnik Praha autobusy na pohon CNG nedisponuje. Vedení DPP se před výběrovým řízením v roce 2008 rozhodlo pro autobusy s dieselovým pohonem, napsala nám Aneta Řehková z tiskového oddělení DPP. A z Brna přišla odpověď stejného ražení: DPMB, a.s., neprovozuje žádná vozidla s pohonem na CNG. Provozování vozidel s pohonem na CNG do budoucna neplánujeme. Ekologická přednost vozidel na CNG s nástupem dieselových motorů Euro 4 a 5 ztratila význam. Postupně navyšovaná spotřební daň degraduje i ekonomickou výhodnost tohoto typu pohonu. Dopravní svět se ubírá cestou hybridních pohonů diesel/elektro nebo přímo elektrických pohonů, citujeme tiskovou mluvčí DPMB Lindu Škrancovou. Prostějovský příklad Zatímco velká města se zatím staví k autobusům na CNG výrazně zády, menší města se touto cestou ubírají. Příkladem by mohl jít Prostějov. Tam zařadili první autobus na CNG do provozu už v roce 1992, byť se v Česku sériově nevyráběly. Od roku 2002 zařazuje provozovatel MHD v Prostějově, firma FTL - First Transport Lines, do svého vozového parku výhradně vozidla na CNG. A letos dospěla do stadia, kdy je provoz ve městě zajišťován pouze kmenovými autobusy zn. Karosa, IRISBUS a SOR, všechny jsou s pohonem na CNG! Ekologické výhody CNG: - ekologická pohonná hmota splňující nejpřísnější ekologické požadavky, - pohonná hmota preferovaná EU jako alternativní palivo, - výrazné snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech, - nulové emise pevných částic, - nulové emise aromatických uhlovodíků a aldehydů, - minimální emise oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého, - emise NO x o 60 % nižší, - nemožnost kontaminace půdy palivem, - nižší emise hluku o asi 50 % vně vozidla a o % uvnitř vozidla, - emise CO 2 sníženy až o 30 %. (hh) Nejpřísnější požadavky má Škoda Auto Zakázky v autoprůmyslu jsou zadávány zcela transparentně na základě on-line vyjednávání IMS-Drašnar s.r.o. vyvíjí a vyrábí výlisky z plastu s vysokou přidanou hodnotou, určené zejména pro autoprůmysl. Hlavním partnerem firmy je koncern Volkswagen se závody Audi, Bentley, VW, Seat a Škoda. O rozhovor jsme požádali jednatele společnosti pana Jiřího Drašnara. Říká se, že nastupuje další ekonomická krize, jak tuto skutečnost vnímáte? Myslím si, že negativní roli v této skutečnosti opět hrají média šířením zbytečné paniky. Celosvětová Začátkem října t. r. byly v pražském hotelu Diplomat slavnostně vyhlášeny výsledky ALD Automotive Fleet Awards 2011, ankety časopisu FLEET firemní automobily o nejlepší osobnosti, produkty a služby z oblasti správy vozových parků. Rozdáno bylo 21 sošek Fleetových múz, tradiční trofeje a symbolu soutěže, kterou časopis FLEET firemní automobily pořádá od roku Na pódiu se postupně vystřídala řada osobností fleetového světa, a to jak čerstvých nositelů fleetových ocenění, tak i manažerů významných vozových parků z celé České republiky. Čestným hostem večera byl pan Ivan Hodáč, generální tajemník Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA), která reprezentuje zájmy 16 evropských automobilek. Ivan Hodáč v krátkém rozhovoru na pódiu zhodnotil vývoj evropského a světového automobilového průmyslu a osvětlil cíle a úkoly asociace. ekonomika už není ovlivněna hypoteční krizí v Americe, ale dluhovou krizí jednotlivých zemí eurozóny, takže nás čeká šetření. Krize bude nejspíš dlouhodobější a hlubší, uvidíme. Krizi v roce 2008 jsme ustáli, a získali jsme i řadu zajímavých zakázek. Museli jsme sice zavést silnou redukční dietu, opatření, která nám umožnila přežít bez propouštění. Jen několika lidem jsme neobnovili smlouvy, které byly na dobu určitou, brzy jsme je ale přijali zpět, pokud už neměli jiné zaměstnání. Teď se nám daří celkem dobře, zatím se krize neprojevila ani na sériových dodávkách, ani na výrobě forem, ačkoli je jasné, že taková situace nemůže trvat věčně. Hospodářské cykly tady byly, jsou a budou, teď jde o to, jak je přežít. Nebudeme pasivně čekat, co se stane, ale naopak chceme být vidět a hrát aktivní roli. Naše výroba začíná v nástrojárně a (nejen) tam je naše velká výhoda a příležitost. Jak vyhovujete požadavkům vašich partnerů? Kdybychom partnerům nevyhovovali, tak s námi samozřejmě nebudou spolupracovat. Důležitou roli přitom hrají certifikáty. Závody koncernu VW zadávají nyní nové zakázky pouze dodavatelům patřícím do A skupiny dodavatelů. Certifikát ISO TS je pro zařazení do této skupiny podmínkou nutnou, nikoli však postačující. Další, neméně náročnou podmínkou je audit ze Fleetové ceny za rok 2011 rozdány Firemní auto roku Součástí ALD Automotive Fleet Awards je také samostatná anketa Firemní auto roku, která se letos vyhlašovala ve třech skupinách rozdělených do devíti kategorií, reflektujících rozložení fleetového trhu. Firemní auta roku vzešla z hodnocení stočlenné poroty složené z manažerů českých firem, která se s nominovanými vozy seznámila v průběhu dvou testovacích dní pořádaných na jaře a na podzim v rámci tzv. Dnů s Fleetem. Těch se letos zúčastnilo přes 800 hostů a jsou jednou z nejkomplexnějších a nejreprezentativnějších přehlídek nabídky českého automobilového trhu vůbec. Ve stočlenné porotě jsou zastoupeni manažeři širokého spektra společností působících v České republice, od správců vozového parku až po generální ředitele společností. V ročníku 2011 bylo celkem nominováno 65 automobilů, což je nejvíc v dosavadní čtyřleté historii ankety. Výsledky ALD Automotive Fleet Awards 2011 Fleetové ceny strany koncernu. Schvalovací proces nového výrobku je vždycky obtížný, a řekl bych, že Škodovka je v tomto ohledu papežštější než papež, protože její požadavky na kvalitu jsou ještě větší, než požadavky některých jiných závodů koncernu. Je na nás daleko větší tlak než například na německé firmy, nicméně tento tlak má i svůj pozitivní efekt, nutí nás, abychom se rozvíjeli, žene nás to dopředu. Veškeré zakázky jsou už mnoho let zadávány zcela transparentně na základě on-line vyjednávání. Kdyby to tak fungovalo i u státních zakázek, kde by byly oblíbené korupční kauzy? V čem vidíte vaše hlavní konkurenční výhody? Financování vozového parku: Zpětný operativní leasing ALD Automotive, s.r.o. Full service správa vozového parku: Full service leasing Arval CZ, s.r.o. Pojištění: Program Na 100pro Kooperativa pojišťovna, a.s. Elektronický/telematický systém: GX Fleet GX Solutions, a.s. Servis vozového parku: Servisní síť BestDrive ContiTrade Services, s.r.o. Ekologický přístup: CNG Program Fiat Fiat ČR, spol. s r.o. Firemní auto roku Referentské automobily kategorie Mini: Kia Picanto kategorie Standard: Seat Ibiza ST kategorie Benefit: Opel Astra Sports Tourer Naše práce často začíná u spolupráce s oddělením vývoje automobilky, které má pouze designová data. Díky těmto datům víme jen to, jak by měl komponent vypadat zvenku, vlastní provedení je už na nás, a na tom, jak umíme s vývojem spolupracovat. My pak musíme prokázat splnění všech požadovaných vlastností. Každý díl ale na něco navazuje, což nás může omezovat ve volbě materiálu či komponentů, popřípadě i ve výrobě. Snažíme se spolupracovat na projektu od samého počátku, a víc tak využít náš tvůrčí přístup k oboustrannému prospěchu. (lh). Manažerské automobily kategorie Benefit plus: Volkswagen Passat Variant kategorie Top: BMW řada 5 kategorie Unlimited: Volvo XC60 Lehké užitkové automobily kategorie Midi: Volkswagen Caddy kategorie Classic: Volkswagen Transporter kategorie Full Size: Mercedes-Benz Sprinter Internetové Firemní auto roku Referentský automobil: Citroën C4 Manažerský automobil: Subaru Outback Lehký užitkový automobil: Volkswagen Transporter Fleetová novinka roku: Peugeot 508 Fleetoví manažeři roku Dodavatel: Klára Skálová (Volvo Auto Czech, s.r.o.) Provozovatel: Ivo Hykyš (Siemens, s.r.o.) (pod)

15 A u t o p r Û m y s l fi í j e n / /15 Příklad pro budoucnost Už 1000 návěsů bylo přepraveno mezi Ostravou a Porúřím po železnici Západní polovinu Evropy pokrývá stále hustější síť výkonných linek kombinované dopravy, po nichž přepravují nákladní expresy na 500 vlacích denně intermodální silniční návěsy a výměnné nástavby po železnici. Střední a východní Evropa v tomto ohledu silně zaostala. Kombinovaná doprava v rámci Evropské unie přitom přestává být okrajovou záležitostí: nebýt existence linek, jež začaly vznikat v západní a jižní Evropě už v 70. letech min. stol., jezdilo by tam dnes po dálnicích o kamionů denně víc. Význam kombinované dopravy silnice železnice silnice se poslední dobou konečně zvyšuje i v České republice. V letech 2005 a 2006 se společnosti BOHEMIAKOMBI podařilo zavést síť kontinentálních linek z Německa do České republiky, v první fázi jen do severočeských Lovosic. Zásadní překážkou pro vedení linek dál na východ byla chybějící infrastruktura kapacitních překládkových míst silnice železnice, na kterých lze nakládat celé silniční návěsy a výměnné nástavby na vlaky. Skupina AWT zahájila v roce 2007 provoz na vlastním terminálu kombinované dopravy v Ostravě-Paskově. Je koncipován jako nezávislý, čili není pouze pro potřeby skupiny AWT, ale je otevřený všem zájemcům o překládku. Plní tak v Moravskoslezském kraji v podstatě stejné funkce jako veřejné logistické centrum. Pracují tam tři moderní překladače, které dokážou manipulovat s kontejnery o hmotnosti až 45 tun. Překladač Hyster IH pomocí kleštin nakládá na železniční vozy nejen kontejnery, ale také intermodální návěsy. Pro operátora vlaků BOHEMIAKOMBI se právě touto důležitou technikou společnosti AWT otevřela nová možnost rozšíření evropské sítě linek ještě víc na východ, a sice prodloužením českoněmeckých kontinentálních linek z Lovosic až do Ostravy. Společnost EWALS Cargo Care CZ se jako první silniční dopravce chopila nabídnuté příležitosti a začala pravidelně využívat každodenního servisu kombinovaných přeprav silnice železnice silnice pro své zákazníky na dálkové trase Ostrava Duisburg a v. v. Linka do Ostravy sice funguje teprve od února 2011, ale terminál AWT v Paskově 13. října přeložil už jubilejní tisící meganávěs společnosti EWALS Cargo Care CZ. Vážím si toho, že jsme součástí projektu, v němž spojily své síly Na snímku zleva: Bohumil Bonczek, technický ředitel skupiny AWT, Vladimír Fišer, jednatel BOHEMIAKOMBI, Petr Michálek, jednatel EWALS Cargo Care CZ a Edin Sose, obchodní ředitel skupiny AWT. jeden z mála otevřených terminálů v České republice, přední operátor kombinované dopravy a zákazník světové úrovně. Považuji to za ukázkový příklad budoucnosti kombinované dopravy v naší zemi, uvedl obchodní ředitel skupiny AWT Edin Sose. Především motoristé, kteří velmi dobře znají svízelné poměry na kopcovité silnici 1. třídy č. 35 mezi Mohelnicí a Svitavami, dokážou asi nejvíc ocenit, že těžká kamionová doprava mezi severní Moravou a východními Čechami získala také svou železniční alternativu. Servis kombinované dopravy silnice železnice silnice si pochvalují také exportéři zboží, kteří novou službu přivítali a svými přepravními zakázkami letos zavedenou linku kombinované dopravy podporují. Na dotazy vám odpoví: Vladimír Fišer, BOHEMIAKOMBI Praha, tel.: ; Katherini Koláčková, Skupina AWT, tel.: ; p. Michálek, EWALS CARGO CARE, tel.: (pod).

16 černá azurová purpurová žlutá

17 18/fi í j e n / A u t o p r Û m y s l Škoda je City Clever Škoda Auto zahájila v Bratislavě sériovou výrobu nového modelu Citigo. Sedmou modelovou řadou rozšiřuje automobilka nabídku produktů v segmentu malých vozů. Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) sestavilo tým odborníků, kteří pracují na vizi budoucího vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Tento tým představil první výsledky své práce 19. října 2011 v Praze. Byla prezentována Strategická výzkumná agenda, zpracovaná v rámci projektu Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP, k tomu řekl: Automobilový průmysl je jedním z klíčových odvětví domácí ekonomiky vytváří pětinu Ještě v letošním roce bude zahájen prodej nového modelu Citigo na domácím českém trhu. Další evropské země budou následovat počátkem léta Při uvedení na trh bude Citigo v nabídce napřed v třídveřové verzi. Pětidveřová verze bude k dostání až od roku Citigo je ústředním stavebním kamenem naší Růstové strategie, říká předseda představenstva společnosti Škoda Winfried Vahland. S tímto automobilem zahájíme v Evropě naší modelovou ofenzivu. Otevře nám v Evropě důležitý segment malých vozů a dokonale uplatní naše hodnoty v městském automobilu: průmyslové výroby a exportu ČR. Desetimilionová ČR dnes vyrábí víc než milion aut ročně a naši dodavatelé patří k vysoce respektovaným globálním hráčům. Pro udržení budoucí konkurenceschopnosti českého autoprůmyslu jsme se proto rozhodli zpracovat vlastní vizi i konkrétní oblasti, na něž by se měl náš autoprůmysl v následujících letech soustředit. Tým nejlepších expertů S tímto záměrem předložil AutoSAP v roce 2009 na MPO projekt s názvem Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu (TP VUM), který byl následně schválen. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace s podporou vůz je kompaktní a přesto prostorný, hospodárný a současně agilní, atraktivní a vybavený mnoha chytrými detaily. Tento automobil je prostě city clever. EU a spolufinancováním ze strany AutoSAP. Vedoucím projektu je Ing. Vladimír Volák (společnost Ricardo Prague) a odborným garantem Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (ČVUT Praha). Do prací na projektu jsou zapojeni nejlepší experti na jednotlivé oblasti vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Ti prezentovali první výsledky své práce dokument s názvem Strategická výzkumná agenda. Prezentace tohoto základního dokumentu se uskutečnila v rámci semináře, který řídil Ing. Ladislav Glogar, člen představenstva AutoSAP. Po úvodním vystoupení vedoucího projektu ing. Voláka uvedli jednotlivé kapitoly Strategické výzkumné agendy jejich zpracovatelé a garanti. Tři varianty výbavy Jako hlavní cílové skupiny vozu vidí automobilka mladé řidiče, mladé rodiny, které potřebují druhý nebo třetí vůz do rodiny, a tzv. best agers. Jde o zákazníky, kteří myslí na náklady, mají k autu spíš racionální vztah. Na druhé straně ale kladou vysoké nároky na kvalitu, praktickou stránku, design a bezpečnost. Právě spojení těchto vlastností Citigo dokonale ztělesňuje. V závislosti na požadavcích jednotlivých trhů budou na výběr až tři varianty výbavy: Active, Ambition a Elegance. Typická Škoda Designerům se podařilo vtisknout vozu výrazný vzhled a na první pohled sdělit: toto je nová Škoda. Lamelová maska chladiče lemovaná chromovaným rámečkem a precizně tvarované světlomety dodávají vozu typickou tvář značky Škoda. Skvělou práci odvedli designéři ivoblasti uspořádání karoserie. Pro budoucnost českého autoprůmyslu Ing. Jahn k tomu dodává: Zachovat současnou pozici automobilového průmyslu v ČR se nám podaří jen tehdy, pokud udržíme krok se světovým výzkumem a vývojem, promítnutým následně do realizace inovací. Užitek napříč obory Projekt Technologické platformy bude pokračovat vypracováním Implementačního akčního plánu s konkrétními úkoly pro automobilový výzkum a vývoj v České republice. Projekt skončí v roce Jeho výsledky budou primárně aplikovány a využity firmami automobilového průmyslu, s pochopitelným přesahem do dalších oblastí výrobních, výzkumně-vývojových, legislativních atd. (tz) Důraz na bezpečnost Citigo nabízí maximální prostor na minimální ploše a místo pro čtyři cestující. S délkou 3,56 m, šířkou 1,65 m a výškou 1,48 m patří Citigo mezi nejkompaktnější vozy v segmentu A00. Objem zavazadlového prostoru je 251 l, sklopením opěradel zadních sedadel vzroste na 951 l. Velký důraz je kladen na bezpečnost. Poprvé je ve voze značky Škoda použit hlavový a boční airbag Thorax pro řidiče a spolujezdce. Společně s dalšími prvky představuje paket pasivní bezpečnosti, který je v této třídě příkladný. Aktivní bezpečnost podstatným způsobem zlepšuje nový aktivní brzdový asistent City Safe Drive. Systém se automaticky aktivuje při rychlostech nad 30 km/h a laserovým senzorem registruje nebezpečí kolize. Při zahájení prodeje bude možno vybírat ze dvou nových benzinových tříválců: oba motory mají zdvihový objem 1,0 l a výkon 44 kw/ 60 k, resp. 55 kw/75 k. (rep) Zima se zeptá Brzy se na silnicích objeví sníh a první kalamita. V ní uvízne řada kamionů a jejich řidiči budou nařčeni, že ji způsobili. Proto ČESMAD BO- HEMIA už začátkem roku inicioval zřízení pracovní skupiny při MD ČR, která by tomu měla předcházet. Předložil několik návrhů k snížení nehodovosti, jako je lepší využití světelných informačních tabulí či krátkodobé odstavování kamionů, než dálniční údržba zprovozní postižený úsek a předejde jeho zablokování. Připomínky byly rovněž k nové části Pražského okruhu, kde dochází vinou absence rozmrazovacího zařízení na mostech a v tunelech ke kolapsu už při teplotách okolo 0 C. Zatím ale nebyly učiněny žádné kroky k přípravě účinného řešení, a tak Černý Petr zůstane i v letošní zimě v rukou řidičů nákladních vozidel. Martin Felix

18 A u t o p r Û m y s l fi í j e n / /19 Sledování firemních nákladů na auta ušetří firmám statisíce Stále podceňovaný fleet Většina firem v České republice potřebuje vozový park pro dopravu zboží nebo svých pracovníků za klienty. Při jeho špatné správě však může docházet k ročním ztrátám až v hodnotě stovek tisíců korun. Flotila služebních vozů představuje významné potenciální úspory nejenom u velkých firem, ale i ve středních a v malých. U nás malé firmy stále podceňují správu vozového parku, který se tak může stát zdrojem nečekaných nákladů a rizik, zdůrazňuje Tomáš Hoplíček ze společnosti HI Software Development. Součástí správy vozového parku není jenom nákup a provoz vozidel, ale především sledování jejich spotřeby, tvorba elektronické knihy jízd, efektivní plánování rozvozů, sledování cen pohonných hmot, a také pojištění a servis vozů. Firma Rudolf Jelínek, která využívá systém pro správu svých vozidel, vloni ušetřila % ročních nákladů na pohonných hmotách. Díky tomuto programu se podařilo za předcházející rok ušetřit asi Kč, počítá Pavel Korec ze společnosti Rudolf Jelínek a.s. Na základě našich zkušeností víme, že kompletní správa vozového parku skrývá snížení nákladů kolem půl procenta. U velkých firem je tento potenciál až třicet procent. Úspory však v žádném případě neznamenají snížení komfortu a mobility pracovníků, popisuje Tomáš Hoplíček, který zaznamenává stále zvyšující se zájem firem o snížení nákladů a zvýšení efektivity práce. Nová pracovní místa pro fleet manažery Správou vozidel se většinou zabývají dispečeři. Jejich hlavním úkolem je plánování tras a komunikace s řidiči. V zahraničních firmách existuje nová funkce fleet manažera, tedy správce vozového parku. Ten se stará o kompletní servis, provoz, služby i řidiče. V českých firmách se tato nová pracovní pozice postupně prosazuje také a většina z nich bude mít do deseti let vlastního fleet manažera. Jedna značka automobilů se vyplatí Firmy se snaží sjednotit své materiály, web, oblečení do jedné podoby. Zapomínají však na automobily, a tak se stává, že flotila služebních vozů se skládá z několika různých značek. Podle Tomáše Hoplíčka se náklady prodraží v náhradních dílech, servisu, a hlavně to velmi nabourává firemní image. (pod) Hybridní kamion ve službách Carrefouru Společnost Renault Trucks dodala skupině Geodis BM vozidlo Premium Distribution Hybrys Tech. Ta je na začátku října nasadila do provozu ve službách společnosti Carrefour v ulicích města Lille. Tento hybridní kamion bude opatřen skříní s kryogenickou chladicí technologií, která funguje na bázi tekutého dusíku a přináší výhody v podobě zcela tichého provozu bez emisí oxidu uhličitého, přičemž je garantována mimořádná konzervace potravin. Kombinace hybridní technologie na šasi a kryogeniky u téhož vozidla je výrazným pokrokem v přepravě potravin v městském či předměstském prostředí. Od počátku října t. r. se mohou obyvatelé města Lille pravidelně setkávat s hybridním vozidlem společnosti Geodis BM, využívaným pro dodávky potravin pro desítku městských obchodů řetězce Carrefour. Prvním hybridním vozidlem její flotily je Premium Distribution Hybrys Tech o výkonu 310 k a o hmotnosti 26 t. Hybridní technologie použitá u tohoto kamionu je společností Renault Trucks testována už víc než tři roky. Je zvlášť vhodná pro rozvážku v městském nebo předměstském prostředí, neboť vedle úspory paliva v důsledku využití elektromotoru, která představuje asi 20 %, je u ní výrazným způsobem redukován i hluk. Kinetická energie se mění v elektřinu Princip vyvinutý společností Renault Trucks, kterému se říká paralelní, je jednoduchý: kinetická energie vozidla je během brzdění nebo zpomalování transformována v elektřinu. Akumulátory pracují zcela samostatně a není potřeba je nabíjet. Vozidlo se rozjíždí silou elektromotoru. Asi při rychlosti 20 km/h se spouští dieselový motor, který je tak využíván pouze v těch fázích jízdy, kdy je jeho spotřeba nejnižší, tj. mimo fáze rozjezdu. Toto vozidlo však míří ještě dál, neboť jeho karoserie je vybavena kryogenickou chladicí technologií pracující na bázi tekutého dusíku. Přepravce ocení možnost izolace přepravovaného zboží, díky čemuž bude možné v jednom kamionu převážet do obchodů suché a čerstvé výrobky najednou. V neposlední řadě tato technologie umožňuje dvakrát rychlejší pokles teploty a zajišťuje veškeré podmínky nutné zejména pro uchování zeleniny. Kombinace hybridní technologie u šasi a kryogeniky na karoserii u téhož vozidla je výrazným pokrokem v přepravě zboží v městském či předměstském prostředí. Vozidla řady Clean Tech S cílem jasně reagovat na výzvy k zavedení silniční přepravy šetrnější vůči životnímu prostředí a vyhovět stále rostoucí poptávce zákazníků po ekologičtějších vozidlech, zvláště pro provoz v ulicích měst, vyvinula společnost Renault Trucks už před lety kamiony s alternativním pohonem: vozidla s elektrickým pohonem, hybridní vozidla, ale též vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Tyto tři typy vozidel jsou sjednoceny pod značky Clean Tech a jsou určeny především pro provoz ve městech a na předměstích. S cílem nabídnout pro ně stejnou úroveň údržby, jaká je obvyklá u ostatních vozidel, zavedla společnost Renault Trucks v rámci své servisní sítě zvláštní služby značky Clean Tech, neboť tyto nové technologie vyžadují speciálně vyškolený a zkušený personál a specifické nástroje umožňující údržbu a opravy tohoto typu vozidel. (com)

19 20/fi í j e n / O p t i m a l i z a c e Pomocná ruka podnikání Český institut pro akreditaci (ČIA), obecně prospěšná společnost, jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci. Ing. Jiří Růžička, MBA. O problematice objektivního a nezávislého posouzení způsobilosti a významu akreditací pro české podniky jsme hovořili s ředitelem ČIA Ing. Jiřím Růžičkou, MBA. Proč je pro firmy certifikace důležitým konkurenčním faktorem avčem jim může v prostředí jak evropského, tak světového trhu pomoci? Certifikace podle ISO 9001 je často používána jak soukromým, tak veřejným sektorem za účelem prohloubení důvěry zainteresovaných stran ve výrobky a služby poskytované organizacemi, mezi obchodními partnery, při výběru dodavatelů v dodavatelských řetězcích a při možnosti ucházet se o zakázky ve výběrových řízeních. Certifikace podle ISO často slouží k prohloubení důvěry zainteresovaných stran v systém environmentálního managementu dané organizace. Organizace s certifikovaným systémem managementu kvality ve stanoveném rozsahu certifikace trvale poskytuje produkty, které splňují požadavky zákazníků a příslušné požadavky zákonů a předpisů s cílem zvýšit spokojenost zákazníků. Očekávané výstupy akreditované certifikace podle ISO 9001 (z hlediska zákazníků jednotlivých organizací) jsou: a) produkty rovněž zahrnují služby ; b) požadavky zákazníka na výrobek mohou být buď výslovně uvedeny (například ve smlouvě nebo odsouhlasené specifikaci), nebo všeobecně předpokládány (například z propagačního materiálu organizace nebo díky běžné praxi pro daný průmyslový sektor); c) požadavky na výrobek mohou zahrnovat požadavky na dodávku a činnosti po dodávce výrobku. Podle jakých kritérií by si měly firmy vybrat vhodný certifikační orgán a jak se mohou orientovat v nabídce certifikačních společností? Akreditace certifikačních orgánů poskytuje záruku, že proces certifikace bude proveden nestranným, nezávislým a kompetentním způsobem. Certifikace od akreditovaného certifikačního orgánu je tedy stupněm veřejné jistoty, že organizace má zaveden efektivní systém managementu jakosti (environmentu), a to v souladu s požadavky stanovenými v příslušných normách, což mu v případě managementu jakosti umožňuje poskytovat výrobky nebo služby, které splňují potřeby a očekávání zákazníka a jsou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. V případě certifikovaného environmentálního managementu systém umožňuje efektivní řízení všech environmentálních aspektů, kde organizace může nějakým způsobem ovlivnit jejich dopad na životní prostředí takovým způsobem, který respektuje požadavky právních i jiných předpisů, včetně sociálních i ekonomických potřeb. Tím podporuje ochranu životního prostředí s akcentem na prevenci znečištění. V rámci akreditačního systému spravovaného ČIA do této oblasti spadají také certifikace systému kritických bodů ve výrobě potravin (HACCP), systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), systému managementu bezpečnosti informací (ISMS). Co je tedy podstatou činnosti vašeho institutu pro akreditaci a jaké má jako dohledový orgán pravomoce? Akreditační systémy byly v jednotlivých zemích zavedeny proto, aby existoval nástroj pro zajištění důvěry v odbornou způsobilost, nezávislost a nestrannost laboratoře, inspekčního orgánu, certifikačního orgánu či jiného orgánu posuzujícího shodu. Akreditací je tedy zaručena způsobilost a znamená oficiální uznání, že orgán posuzující shodu je pro danou oblast, specifikovanou v osvědčení o akreditaci, způsobilý provádět činnosti posuzování shody, kterými mohou být např. zkoušení, kalibrace, certifikace nebo inspekce. Stejně jako v ostatních státech EU, i v ČR je akreditace zajišťována právě národním akreditačním orgánem ČIA. V roce 2008 bylo publikováno nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, které posunulo akreditaci na úroveň činnosti orgánu veřejné moci a stanovilo nově povinnosti státu v této oblasti. ČIA byl jako vnitrostátní akreditační orgán v roce 2009 notifikován u Evropské komise. Na základě výše uvedeného nařízení EP a Rady (ES), jsou státy EU povinny uznávat výstupy akreditace i subjektů akreditovaných vnitrostátními akreditačními orgány, které se úspěšně podrobily vzájemnému hodnocení. Cílem nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008ES (Nařízení) je zajistit s využitím současné evropské akreditační infrastruktury, tzn. národních akreditačních orgánů sdružených v Evropské akreditaci, jednotné provádění akreditace jako výsadního prostředku dokládajícího odbornou způsobilost subjektů posuzování shody, a to ve všech zemích Evropské unie. Neméně důležitým a ambiciózním cílem je zajištění toho, aby na území EU stačilo mít jedno osvědčení o akreditaci a vyvarovat se více akreditacím, což znamená další náklady a mizivý přínos. Toto je jedním z důvodů, proč je dána povinnost subjektů žádat o akreditaci vnitrostátní (národní) akreditační orgán. Tato povinnost je odůvodněna také tím, že je potřeba zajistit účinnou kontrolu akreditovaných subjektů a povýšit uznávání výstupů akreditace. Pomáhají vám s realizací, propagací či vyhodnocováním zmíněných obsáhlých akreditačních nařízení nějaké další instituce? ČIA spolupracuje s řadou partnerů z hospodářské či sociální sféry. Jako příklad je možné uvést Hospodářskou komorou ČR, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, dále spolupracuje s orgány veřejné moci, zejména s MPO, MZ, MŽP, ÚNMZ, SÚJB a s řadou dalších institucí. Třetí významnou skupinou spolupracovníků jsou sdružení akreditovaných subjektů. Zde je možné uvést Eurolab CZ, Eurochem CZ, České kalibrační sdružení a další. V neposlední řadě ČIA spolupracuje s některými vysokými školami, kde pracovníci institutu přednášejí problematiku akreditace a posuzování shody tak, aby studenti měli aktuální informace i z této oblasti. V portfoliu činnosti ČIA je také řada odborných seminářů, školení a dalších akcí. Můžete aspoň stručně představit váš vzdělávací a osvětový program? Pro zájemce organizujeme řadu seminářů, kde se snažíme poskytnout ucelené informace o naší aktuální činnosti. Všem zájemcům o akreditaci nabízíme také aktualizovaná specializovaná školení týkající se přímo procesu akreditace, a to v souladu s výše uvedenými evropskými předpisy. Na webových stránkách jsou uvedeny všechny akreditované subjekty, včetně celého rozsahu jejich činnosti. To klientům a zákazníkům akreditovaného subjektu umožňuje snadnou a přehlednou orientaci. Subjekty akreditované ČIA jsou uváděny i v evropské databázi, a jejich služby tak mohou poptávat i zahraniční zákazníci, což je jistě přínosem pro jejich konkurenceschopnost. Coby organizátor řady společenských akcí se zmíním aspoň o tradičním slavnostním předávání Osvědčení o akreditaci. K letošnímu 20. výročí akreditace v ČR zorganizovalo naše sdružení v Senátu PČR slavnostní fórum, kterému jsme dali podtitul Usnadňujeme výkon státní správy. Volba tohoto motta měla vyjadřovat nové postavení akreditace ve společnosti. Účast poslanců, senátorů, zástupců orgánů veřejné správy a odborné veřejnosti na této akci, která se uskutečnila u příležitosti Mezinárodního dne akreditace 9. června, to v plné míře potvrdila. Pavel Hrazdíra

20 O p t i m a l i z a c e fi í j e n / /21 Abychom mohli pracovníky motivovat, musíme nejprve správně měřit Posedlost zlepšováním TRIFID CONSULT a.s. se od počátku svého vzniku zabývá poradenstvím pro společnosti v soukromém i státním sektoru. Jejich základní charakteristikou je optimalizovat podnikové procesy a přinášet měřitelná zlepšení. Hovořili jsme o tom s ředitelem společnosti Ing. Radkem Doležalem Čím se zabýváte a jaké konkrétní služby klientům poskytujete? Poskytujeme poradenství především v oblasti zvyšování produktivity, snižování nákladů, optimalizace lidských zdrojů, motivace a procesního řízení. Na trhu působíme od roku 1996 a od počátku svého vzniku se orientujeme na poradenství pro střední a větší společnosti. V současné době se řadíme mezi přední poradenské firmy v České republice a jsme největší ryze českou poradenskou společností. Našim cílem je na základě objektivních zjištění navrhovat a implementovat reálné změny vedoucí k měřitelným zlepšením. V projektech Reorganizace lidských zdrojů se zaměřujete na komplexní řešení efektivity a kvality v této oblasti. Jak lze využití lidských zdrojů optimalizovat? Produktivita je dnes, v době přetrvávající hospodářské krize, jedním z nejvíc skloňovaných slov a její zvyšování jednou ze základních zodpovědností manažera. Produktivitu chápejme v širším smyslu Ing. Radek Doležal. jako podíl odvedených jednotek výstupů procesů (kusů výrobků, odvedené normohodiny, počet faktur, počet zakázek) na jednotku nákladů (odpracovaná hodina, koruna nákladů). Mnozí manažeři produktivitu své společnosti nebo svého útvaru vůbec neměří, natož aby ji řídili, a přitom jde o nástroj, jehož zavedení významně podporuje motivaci pracovníků a v konečném důsledku umožňuje udržení počtu pracovníků na optimální úrovni. Produktivitu můžeme měřit jak u výrobních zařízení nebo materiálu, tak především u pracovní síly. Na základě analýzy procesů a časově nejvýznamnějších činností je pak možné procesy optimalizovat, měřit, řídit a trvale zlepšovat. Konkrétní metody optimalizace se pro jednotlivé profese i obory podnikání či veřejné správy liší, vždy ale vycházejí z objektivně zjištěných údajů. Lze měřit i výkony jednotlivých pracovníků? Ano. A je to jeden z předpokladů úspěchu. Mnoho studií, které prováděli psychologové, potvrdilo, že nemotivovaný (demotivovaný) pracovník podává poloviční výkon. A abychom ho mohli správně motivovat, musíme nejprve správně měřit. Například produktivitu práce lze sledovat, hodnotit a řídit napříč firmou, v jednotlivých odděleních, u jednotlivých pracovníků nebo u jednotlivých pracovních činností, a lze ji pak sledovat, zlepšovat a řídit. Součástí zvyšování produktivity je zaměření se na oblast rozvoje řídících pracovníků, neboť právě kvalitní vedení může významně ovlivnit (a často i významně limitovat) výkonnost jednotlivých pracovníků i celých týmů. Můžete uvést konkrétní příklad? U největšího nákladního železničního přepravce na úseku Odúčtování přepravních tržeb jsme měli za úkol změřit a porovnat produktivitu pracovníků. Na projektu jsme aplikovali systém mywork, který jsme vyvinuli ve spolupráci se softwarovou společností KVADOS a.s. Společným úsilím konzultantů a interního týmu zadavatele projektu se nám podařilo vytvořit detailní procesní mapu až do úrovně pracovních činností a aktivit během dvou týdnů. Následný proces měření byl organizován tak, že v podstatě nenarušoval běžnou práci zaměstnanců OPT Odúčtování přepravních tržeb společnosti. Zjištěné údaje byly následně vyhodnocovány, detailněji segmentovány a porovnávány a byla zavedena opatření ke korekci případných odchylek ve vykazování výkonů jednotlivých pracovníků. Následně byl na základě tohoto měření výkonnosti změněn motivační systém. Do té doby byli prakticky všichni pracovníci na svém pracovním postu odměňováni stejně (přihlédnuto pouze k vlivu délky působení u zaměstnavatele), protože jejich výkony nikdo přesně neměřil nebo vedoucí pracovník vycházel ze zkušeností. Ty však, jak se brzy ukázalo, byly silně ovlivněny oblíbeností či neoblíbeností pracovníků. Jak je doba implementace dlouhá a kdy se dají očekávat nějaké konkrétní výsledky? Vlastní implementace vyžaduje důslednou přípravu, ale podle našich zkušeností lze do 2 až 3 týdnů spustit samotné měření pomocí systému mywork. Sběr dat by měl trvat minimálně jeden, optimálně tři měsíce. Teprve na základě těchto objektivních měření je zpracován návrh na úpravu procesní mapy, změnu struktury pracovníků a redukci přebytečných zdrojů. Management klienta získává nástroj pro měření výkonů jak celých oddělení, tak jednotlivých lidí. Když dojde k ukončení implementace, končí spolupráce nebo probíhá nějaká navazující činnost konzultantů? Výsledky měření lze použít v rámci optimalizace procesů a počtu zaměstnanců, a také systémových změn motivačního systému, kdy na základě detailní znalostí výkonů můžeme objektivně hodnotit a odměňovat talentované pracovníky a vzdělávat ty slabší. Považuji za důležité zdůraznit, že klíčovým prvkem pro řízení lidských zdrojů je skutečnost, že se opatření i odměny zakládají výhradně na objektivních tvrdých datech, s nimiž jsou zaměstnanci jednoznačně identifikováni. Přechází se od principu já si myslím k principu já vím. Jaké další zaměření má vaše společnost? Naší významnou aktivitou je výběr optimálních dodavatelů s použitím e-aukce. Cílem je společně s klientem zefektivnit celý proces nákupu, snížit náklady a zlepšit obchodní podmínky. Klientovi přinášíme nejen přímou úsporu finančních prostředků na vstupu, ale hlavně vyšší efektivitu a úsporu času. Používáme praxí prověřenou metodiku a elektronické nástroje, disponujeme rozsáhlými databázemi dodavatelů, a hlavně zkušenostmi, které umožňují ve velmi krátkém čase dosáhnout významných úspor. Kateřina Horáková. Office 365 zajišťují chod Domu dětí a mládeže Znojmo Microsoft Office 365 bude pomáhat Domu dětí a mládeže Znojmo s efektivní organizací kroužků a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Rozhovor s panem Janem Alexou, zástupcem ředitele Domu dětí a mládeže, nabídne odpovědi, jakými změnami prochází současně tato organizace v oblasti IT a jaké přínosy těchto služeb mohou zaměstnanci při své každodenní práci očekávat. Co je hlavní náplní vaší organizace? Dům dětí a mládeže Znojmo je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem, jejíž hlavní náplní je poskytování volnočasových aktivit pro děti, studenty a dospělé. Kromě pravidelných činností organizujeme akce, soutěže, výstavy, pracujeme s talentovanou mládeží a organizujeme pobytové akce a tábory. Plníme funkci výchovně vzdělávací a rekreační. Naše zařízení má sedmnáct stálých pracovníků (z toho deset pedagogických) a kolem osmdesáti externích pracovníků. Působíme ve městě Znojmě a v přilehlém okolí. Aktivně spolupracujeme s městem Znojmem, Jihomoravským krajem a se školskými organizacemi. Jaké problémy vás jako zájmovou organizaci nejvíc zatěžovaly v oblasti IT? Mezi hlavní problémy, s nimiž se naše organizace potýkala, patřila absence centrálního úložiště dokumentů, roztříštěná ová komunikace v privátních poštovních schránkách, chybějící plánování a koordinování aktivit pracovníků a nedostatečné nástroje pro jejich následné vyhodnocování. S nárůstem počtu kroužků a nepravidelných akcí se problémy s absencí sofistikovaného informačního systému začaly značně prohlubovat a následně vyústily v rozhodnutí radikálně změnit informační podporu řízení organizace. Co vás přesvědčilo o výběru služby Office 365? To, že právě tyto služby splňují mnohdy protichůdné požadavky organizace, tedy flexibilní informační systém, rozsáhlou podporu, bezproblémovou dostupnost přes veřejný internet a nenáročnost na infrastrukturu. Po úvodním rozsáhlém testování služeb Office 365 v naší organizaci nám výsledky jednoznačně potvrdily vhodnost zvoleného řešení. V další fázi proběhne návrh celého řešení, který musí zahrnovat veškerá specifika organizace chodu Domu dětí a mládeže Znojmo, tedy především rozsáhlý počet uživatelů, kteří musejí mít možnost přistupovat k systému bez ohledu na místo a čas, kde se právě nacházejí, a to včetně možnosti práce přes mobilní telefony. Systém musí obsahovat úložiště dokumentů, práci s elektronickou poštou, kalendáři a možnost jednoduchého projektového řízení a workflow. Všechny tyto funkcionality budou ve finále zahrnuty do jednotného řešení přístupného pro zaměstnance přes intranetový portál. Další funkcionality budou přístupny pomocí publikovaných webů, a to jak veřejných, tak i uzavřených pro konkrétní komunity návštěvníků jednotlivých kurzů. V čem vidíte největší přínos řešení Office 365? Očekávané přednosti, které lze už dnes deklarovat, budou zcela eliminovat dosavadní problémy. Cílem celého řešení bylo vybudovat takový informační systém, který by byl schopen nejenom podporovat řízení organizace v rozsahu jejích současných aktivit, ale byl schopen i následného dalšího růstu. Cloudové řešení, procesní model práce, možnost dalšího rozšiřování systému o nové funkcionality, a především nízké náklady na provoz informačního systému jsou důvody, proč jsme se rozhodli testovat aplikaci Office 365. Vznikne jednotný informační systém, který bude schopen poskytovat nejen dostatek podkladů pro řízení a strategické rozhodování managementu organizace, ale především značně usnadní komunikaci mezi zaměstnanci a zlepší kapacitní plánování. Sjednocujícím prvkem informačního systému budou dva propojené portály, které budou představovat ergonomicky dobře řešený pracovní nástroj pro zaměstnance a přehledné informační prostředí pro návštěvníky kroužků a jejich rodiče. Na jakou dobu odhadujete testování a uvedení systému do praxe? Rozpětí celého projektu od fáze ukončení testování přes analýzy a návrh řešení až po rutinní využívání systému nepřekročí šest měsíců. Tento časový rozsah byl zvolen s ohledem nikoli na značnou náročnost projektu, ale na pracovní vytížení zaměstnanců, především těch externích. Jak byste shrnul dosavadní průběh projektu? V úvodu se uskutečnilo rozsáhlé testování služeb Office 365, jehož výsledky daly jednoznačně kladnou odpověď na vhodnost zvoleného řešení. Další fází bude návrh celého řešení, který musí zahrnovat veškerá specifika organizace chodu Domu dětí a mládeže, tedy rozsáhlý počet uživatelů, nutnost úložiště dokumentů, práce s elektronickou poštou, jednoduché projektové řízení a workflow. Proč jste se rozhodli oslovit s nasazením právě společnost Infinity a.s.? Pro implementaci našeho řešení jsme si vybrali právě Infinity pro jejich bohaté zkušenosti jak s informačními systémy, tak i s cloudovými službami. Při vlastním návrhu informačního systému brali v úvahu nejen naše požadavky, ale dokázali jít i za jejich rámec a navrhnout nám unikátní řešení s možností dalšího rozvoje. Profil partnera: Společnost Infinity a.s. působí na trhu už od roku 1992 a svým zaměřením se řadí mezi přední poskytovatele komplexních služeb v oblasti informačních technologií: systémová integrace, implementace IS, projektování a realizace sítí, řešení datových komunikací, vývoj aplikačního software, rozsáhlé instalační projekty a outsourcing. (mm). Dům dětí a mládeže Znojmo Sokolská 1277/ Znojmo tel.:

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník)

Podmínky soutěže VOLNÁ CESTA pro rok 2012 (2. ročník) Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník) Organizátor soutěže Dopravní federace na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR. Tématické zaměření soutěže Převod přepravy věcí ze silnice na

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013

Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013 Koncepce návrhu Státní rozpočet vychází z těchto priorit:

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Jak to vidí zaměstnavatelé?

Jak to vidí zaměstnavatelé? Jak to vidí zaměstnavatelé? Ing. František NETERDA viceprezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více