Budeme si vědět s odpady rady?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budeme si vědět s odpady rady?"

Transkript

1 Ročník Roãník č. ã. 4/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / / Témata měsíce: Automobilový Vodohospodáfiství, průmysl ekologie / Letecký / průmysl Ochrana / Leasing osob a a majetku fleet management Co se tady děje Věřím tomu, že Václav Klaus v životě nic neukradl. Aspoň nevím o tom, že by ho při takovém činu, pravda snad kromě nedávného protokolárního odcizení chilského plnicího pera, někdo přistihl. Přisvojování si mu ale rozhodně není cizí. Mám na mysli přisvojování vyšších zásluh, než mu ve skutečnosti náležejí, vyšších pravomocí, než jaké pro jeho funkci vyplývají z ústavy atd. Svým pojetím společnosti jako prakticky neohraničeného zápasu tržních sil a médii poněkud zjednodušeným tvrzením, že nezná špinavé peníze, však v mnohých loupeživé nálady a choutky vyvolal a vyvolává. Ve spojení s geny zděděnými z minulosti, jejichž zhmotněním bylo heslo: Kdo nekrade, okrádá rodinu!, jde o výbušnou směs, která bezskrupulózní našince popohání získávat cokoli na úkor kohokoli a za jakoukoli cenu. Poslední dění v koaličních politických špičkách je toho smutným důkazem, byť jde jen o vrchol ledovce. Ale vraťme se obloukem k protokolárnímu činu hlavy našeho státu. Možná je určitým vodítkem k pochopení, proč jednání některých spoluobčanů, jež se jiným spoluobčanům může zdát nízké, nemravné, ba někdy dokonce v rozporu se zákonem, je pro ty první často už jen jakousi protokolární samozřejmostí. Chovají se prostě jako středověcí velmožové soudě, že z moci svého postavení mají právo na všechno, na co svým prstem ukážou. Naivní mravouk by hořce zaplakal nad zkažeností doby, člověk aspoň trochu znalý historie však ví, že nejde o nic nového korupce, úřednická svévole a papalášské manýry politiků tu byly odedávna, jen v různých formách a rozličné míře. Asi to s tím souvisí, ale tohle poznání ještě není to hlavní, nad čím by se měl slušný občan zamyslet a pohoršovat. Masaryk dobře věděl, proč Čechoslováky nabádal, že je třeba nebát se a nekrást. V tom druhém jsme ho myslím nikdy nevyslyšeli, v tom prvním po listopadu 1989 na čas ano. Takže se u nás krade dál, ale daleko horší je, že se leckdo už zase začíná bát zatím snad nikoli politické perzekuce, ale ekonomické a sociální určitě. A vyloučenými ulicemi našich měst drze pochodují stovky nahnědlých extremistů, které tzv. veřejnoprávní televize nazývá dělnická mládež (rád bych věděl, kolik toho mnozí z nich odpracovali), dokonce pod ochranou státní policie, která jim čistí cestu rozháněním modlících se skupinek odpůrců. Vědí vůbec na Hradě, Malé Straně a ve Strakovce, co se tady děje? Miloš Vávrů Jiříkovo vidění Kdo četl titulní rozhovor s předsedkyní školského výboru PS PČR Annou Putnovou v minulém čísle Podnikatele, ten si po zveřejnění plánu ministerstva školství, podle něhož by vysokou školu u nás měla absolvovat většina obyvatel, musí připadat jako v Jiříkově vidění. Teoreticky může získat vysokoškolské vzdělání téměř každý. Ale jakou pak bude mít hodnotu a k čemu je to dobré? Co bude velká část těch vysokoškoláků, jejichž odborné znalosti dosáhnou sotva někam k úrovni dnešní střední školy, dělat? V situaci, kdy chybějí zejména řemeslníci a kvalifikovaní technici, jsou plány na přechod k univerzálnímu vysokoškolskému vzdělávání téměř všech buď výplodem přehřátých mozků, nebo dalším pokusem nahnat cestou půjček na studium víc oveček do ohrady finanční lobby. Může to vést jen k posilování hedonismu ve společnosti se všemi důsledky, které lze pozorovat ve vyspělých zemích. To ovšem nevylučuje reformu vysokého školství, včetně rozčlenění do směru výzkumného, vzdělávacího a praktického. Ale většina těchto záměrů bude odsouzena k nezdaru, pokud nebude celé školství chápáno jako jednotný systém a nebudou současně řešeny problémy na všech jeho stupních, v návaznosti a vzájemných souvislostech. Vždyť i naše základní a střední školství je na sestupné trajektorii. Žádná vize příštího vzdělávání nemůže ignorovat potřeby a limity společnosti. (vam) 2 Od letošního května můžeme volně pracovat i v Německu a Rakousku. 3 Nic tady neplatí. Politici nám hážou klacky pod nohy, říká prezident ASBS Jiří Kameník. 6 Když se řekne cohousing. Bydlení, kde si provoz a život komunity organizují sami obyvatelé. 7 Lidé v ČR často neumějí s vlastními penězi dobře zacházet. 8 Zajímá vás, kdo bude český pan, nebo česká paní MSP? 9 Svěží vítr z Wolfsburgu. 12 Offsety deformují, ale Rozhovor s Jindřichem Plochem, prezidentem AOBP. 15 Manažerkou roku je poprvé v historii žena. 23 Kam investují kraje v ČR? Budeme si vědět s odpady rady? Britský umělec a designér Ptolemy Elrington skulptura z odpadu. Česká republika produkuje stále víc komunálního odpadu. Podle analýzy společnosti AVE CZ, která se likvidací mnohého co nepotřebujeme zabývá, už se s 530 kg ročně na hlavu blížíme průměru EU. Přitom ještě před dvěma lety to bylo podle zprávy MŽP ČR asi 440 kg V praxi to prý vypadá tak, že z 5,3 mil. tun těchto odpadů ročně je asi 1,1 mil. tun recyklováno, 0,8 mil. tun energeticky využito ve spalovnách a zbytek 3,4 mil. tun skončí na skládkách. Názory na nejlepší způsob, jak řešit svízelnou situaci a dosáhnout toho, aby nás jednoho dne odpadky nezavalily, se často různí. A nejen v závislosti na erudici a zaměření aktérů sporu, ale také s ohledem na jejich různé motivace, ekonomické nevyjímaje. Likvidace odpadů je totiž nejen obrovský odborný (ekologický) a lidský (politický i sociální) problém, ale také velký byznys. Na tom by v podstatě nebylo nic špatného, kdyby o formách a metodách řešení vždy rozhodovala v konečném důsledku potřeba společnosti ochránit přírodu i sebe před nežádoucími důsledky zamoření odpadem. A že jeho koncentrace kolem nás sílí, to pociťuje snad každý, kdo je aspoň trochu schopen vnímat změny ve svém okolí. Jak dál, to je na širokou diskusi. Neměla by však trvat dlouho. Asi všichni jsme už slyšeli, že nejjednodušší je likvidace odpadu, který vůbec nevznikl. Nehledě na to, že jde o okřídlené rčení, je hluboce pravdivé. Realita posledních desetiletí je s ním však v příkrém rozporu. Postoj a kroky Evropské unie Před necelými třemi lety byla v duchu této logiky přijata nová rámcová směrnice Evropské unie o odpadech. Její podstatu vyjádřil tehdejší eurokomisař pro životní prostředí Stavros Dimas slovy, že směrnice znamená změnu vnímání odpadu nikoli jako nechtěného břemene, ale cenného zdroje. Celková produkce odpadů v ČR v letech Směrnice zavedla pětistupňovou hierarchii pro nakládání s odpady. Členské státy jsou podle ní povinny zajistit, aby všechny odpady prošly materiálovým nebo energetickým stupněm využití. Teprve když to nelze učinit, bude třeba je bezpečným způsobem odstranit. Posloupnost kroků je následující: předcházení vzniku odpadů, opětovné použití vzniklých odpadů, jejich materiálové využití, jiné využití (např. energetické), a teprve pak odstranění. V otázce prevence si Evropská komise dala úkol do konce roku 2011 formulovat politiku pro eco-design, a to jak z pohledu produkce odpadů, tak obsahu nebezpečných látek v nich. Důraz bude kladen na technologie zajišťující trvanlivost výrobku, možnost jeho opětovného použití a na recyklovatelné výrobky. Do konce roku 2014 pak budou stanoveny cíle pro prevenci odpadů k roku V průběhu letoška by také měl být formulován akční plán zaměřený na změnu spotřebních vzorců. Cílem nové směrnice je přispět k vytvoření recyklační společnosti v Evropě. Poprvé jsou v ní stanoveny konkrétní recyklační cíle: do roku 2020 recyklovat 50 % odpadů z domácností a jim podobných a 70 % stavebních a demoličních odpadů. Každý členský stát musí do roku 2015 zavést separovaný sběr minimálně skla, papíru, kovů a plastů. Minimalizováno musí být množství odpadů ukládaných na skládkách: do roku 2010 měly státy prokázat, že sládkují o čtvrtinu biologicky rozložitelných odpadů méně než v roce 1995, do roku 2013 to musí být o polovinu a do roku 2020 o 65 % méně. České republice hrozí v těchto případech sankce, protože požadavky unie zdaleka nesplní. Jak na to jdeme u nás Ministerstvo životního prostředí ČR vypracovalo v roce 2003 v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Plán odpadového hospodářství ČR. Dokončení na str. 2 38,0 mil. t 36,1 mil. t 38,7 mil. t 29,8 mil. t 28,1 mil. t 31,3 mil. t 31,1 mil. t Zdroj: Čtvrtá hodnotící zpráva MŽP o Plánu odpadového hospodářství České republiky za rok 2008

2 2 /duben/ Té m a m û s í c e Od května letošního roku můžeme volně pracovat i v Německu a Rakousku Doma, nebo za hranicemi? Telegraficky CSR a dodavatel Nedávno se v Praze konala konference o odpovědnosti firem za vlastní dodavatelské řetězce, první svého druhu v ČR. Cílem bylo otevřít diskuzi odborné veřejnosti. Pod názvem CSR odpustek, nebo odpovědnost? ji organizovala společnost NaZemi ve spolupráci s CSR Consult. Podle NaZemi pokud firmy společenskou odpovědnost (Corporate Social Responsibility) zohledňují, tak většinou v jiných oblastech než v dodavatelských řetězcích. Zájem spotřebitelů o podmínky, za jakých je zboží vyráběno a obchodováno, přitom roste. Představitelé firem se na konferenci shodli, že CSR v oblasti dodavatelských řetězců je v ČR zatím opomíjena. (m) Vydává: PROFIL Brno, s. r. o. Redakce a administrace: Rosická 1, Brno tel./fax: mobil: Volný pohyb osob a pracovních sil je jednou ze základních svobod Evropské unie. Německo a Rakousko uplatnily až do poslední chvíle, tj. do konce dubna letošního roku, přechodné období pro volný pohyb pracovníků ze zemí, které přistoupily do EU v roce 2004 (kromě Kypru a Malty, tzv. EU-8). K zrušení dochází automaticky, tedy až na konci třetí etapy, nikoliv na základě rozhodnutí výše uvedených států, přestože se původní obavy o přílišném přílivu migrantů nepotvrdily. Řada studií a zpráv komise uvedla, že otevření trhů mělo především pozitivní dopad na ekonomiky členských zemí EU-15 a nemělo negativní vliv na jejich pracovní trhy. Existuje jen malý počet důkazů o tom, že by pracovníci z EU-8 zapříčinili dramatické snížení mezd v jedné ze zemí EU-15, nebo že by tamní pracovníci přišli kvůli migrantům z EU-8 o práci. Rakouské obavy z dumpingu Od 1. května 2011 začne v Rakousku platit Zákon proti sociálnímu a mzdovému dumpingu. Požádaly o něj rakouské odbory, které se obávaly nedostatečné ochrany domácího trhu a snížení mezd. V případě porušení zákona riskují firmy vysoké sankce. Za každého pracovníka, u kterého najde inspekce pochybení, zaplatí zaměstnavatel 5 až 50 tis. eur. V případě opakování se pokuta zvyšuje na 10 až 100 tis. eur. Zaplatí-li zaměstnavatel zaměstnanci rozdíl mezi nízkou mzdou a tou, kterou by měl platit, bude možné sankci snížit. Sankce budou udělovány v případě nedodržení zákonem stanovených podmínek, např. nevpustí-li podnikatel inspektory do provozovny, neposkytne-li informace či stěžuje-li vyšetřování. Rakouská obchodní komora WKÖ zdůraznila, že podnikatelé musejí už dnes podstoupit řadu administrativních opatření a další regulace je nesmírně zatíží. Místo nových opatření je podle WKÖ třeba soustředit se na vyrovnání podmínek na rakouském pracovním trhu. Zahraniční firmy, které mají své pobočky v Rakousku, často nerespektují kolektivní smlouvy, vyjednané rakouskými sociálními partnery a stanovující minimální výši mezd. Tato skutečnost ohrožuje nejen pracovníky, kteří mají podle smluv nárok na lepší ohodnocení, ale rovněž zvyšuje konkurenceschopnost zahraničních firem proti domácím. Celková nálada v Rakousku je přesto o něco méně optimistická než v sousedním Německu. Německý průmysl chce české ruce Mnoho občanů z EU-8 už v Německu delší dobu pracuje a po 1. květnu nelze očekávat výrazně zvýšený příliv pracovníků z těchto zemí. Německý institut pro pracovní trh a zaměstnanost ve své studii odhaduje, že roční čistá imigrace z EU-8 do Německa dosáhne po otevření německého pracovního trhu sto tisíc osob a tento počet bude s lety postupně klesat. Němečtí podnikatelé byli s ohledem na potřebu kvalifikované pracovní síly vždy pro co nejrychlejší zrušení přechodných období. V nedávném průzkumu německé komory uvedla téměř třetina firem, že nemůže najít odpovídající kvalifikovanou sílu. Před rokem to bylo pouze 16 %. Německo tedy potřebuje nové pracovníky zvenčí. Proto připravuje Zákon o uznávání kvalifikací Anerkennungsgesetz. V německé soustavě povolání je asi 350 různých profesí, z toho 110 v oblasti řemesel (řezník, tesař, zedník, pekař, malíř, cukrář, automechanik, soustružník atp.). Zrovnoprávnění s německými certifikáty, jako je výuční či mistrovský list, budou provádět obchodní a řemeslné komory. Uvažuje se, že by,komory z příslušných spolkových zemí byly pověřeny za jednu zemi (např. za ČR by zodpovídala komora v Chemnitz, za Slovensko pak komora v Trier). V praxi to bude vypadat tak, že žadatel podá žádost o uznání kvalifikace na jedné z německých komor, která zhodnotí předložené dokumenty a zkonzultuje je se zkušební komisí pro učňovské a mistrovské vzdělání. Pak proběhne zkouška zrovnoprávnění Gleichwertigkeitsprüfung. Výsledkem bude plnohodnotné, nebo částečné uznání kvalifikace. Při částečném uznání si musí kandidát doplnit určité znalosti nebo se podřídit přezkoušení znalostí u zkušební komise. Redakce: Petr Ihm (šéfredaktor) Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora) Obchodní oddělení: Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík, Monika Procházková, Markéta Machanová, Lucie Hrabálková Redakční rada listu Podnikatel: Ing. Petr Ihm (předseda) Ing. Jiří Kyncl, člen sekretariátu, Sdružení automobilovéhoprůmyslu Zdeněk Kubín, tiskové oddělení, Hospodářská komora České republiky PhDr. Milan Mostýn, manažer PR a tiskový mluvčí, Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Robert Toman, výkonný ředitel, Kompass Czech Republic s.r.o. Ing. Pavel Tunkl, člen výkonného výboru a tajemník, Svaz dovozců automobilů Typografická koncepce: Vítězslav Švalbach Grafická úprava: Martin Kudláček Tisk: Moravská typografie, a. s. Heršpická 6, Brno Distribuce: 5P agency, s. r. o. Masarykova 118, Business Park Modřice, Modřice Placená prezentace. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZJM Ředitelství v Brně č.j. P/2 1241/98, ze dne ISSN x MK ČR E 7717 Uzávěrka tohoto čísla: Tištěný a distribuovaný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Dokončení ze str. 1 Závazná část POH byla vyhlášena nařízením vlády č. 197 z 1. července 2003 a platí po dobu 10 let, do 30. června Na konci roku 2009 byla provedena tzv. krátká novela. MŽP by mělo v souladu s výše uvedeným zákonem provádět každoroční bilanci realizace POH ve formě hodnotící zprávy o jeho plnění. Je poněkud tristní, že na webových stránkách rezortní instituce najdeme poslední dokument tohoto druhu až z roku Následující údaje tudíž nemusejí zcela přesně vystihovat současnou situaci, ale docela dobře ilustrují rozsah problému, jakým prevence odpadů, nakládání s nimi a jejich příp. likvidace u nás je. V období let došlo v ČR podle poslední dostupné hodnotící zprávy k propadu celkové produkce odpadů z 38,0 mil. tun na 31,1 mil. tun, tedy o 18,1 % (viz graf). V kategorii nebezpečných odpadů dokonce o 23 %, tedy o 0,6 mil. tun, přesto byla v roce 2008 téměř 1,9 mil. tun, nejvyšší za předchozích pět let. Zato bilance komunálních odpadů je od roku 2006 stoupající (na současných 5,3 mil. tun ročně viz údaj AVE CZ v úvodu textu). V evropském porovnání z roku 2006 patřila Česká republika v celkové roční produkci odpadů přepočtené na jednoho obyvatele na 5. místo zemí s nejnižší produkcí v EU-27. Recyklace je na dobré cestě Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů byla podle zprávy v roce 2008 (poměr k celkovému sběru dané komodity) následující: papír 95 %, sklo 72 %, plasty 56 %, kovy 40 %, nápojové kartony 14 %. Celkem bylo využito 69 % odpadů z obalů. Výtěžnost tříděného odpadu se od sledovaného roku 1995, kdy byla 9,3 kg/obyv./rok, zvýšila na 53,1 kg/obyv./rok v roce Na skládky však bylo u nás v roce Budeme si vědět s odpady rady? Zrovnoprávnění hraje důležitou roli při odměňování pracovníků. Němečtí podnikatelé jsou povinni platit v těch odvětvích, kde jsou uzavřeny kolektivní smlouvy, odpovídající tarify. Tam, kde není uzavřena kolektivní smlouva a mzda je stanovena dohodou, nesmí sjednaná výše mzdy klesnout pod dvě třetiny tarifní mzdy. Pracovníci z ČR nebudou potřebovat povolení k práci a pobytu a nebudou povinni se hlásit u pracovních agentur. Demografický vývoj ve střední a východní Evropě je stejný jako v Německu. Počet aktivní mládeže se snižuje a počet odchodů do důchodu roste. Je tedy také úkolem zemí EU-8, včetně České republiky, aby dostatečně motivovaly své občany pracovat doma a podílet se na rozvoji domácí ekonomiky. Pavla Břečková a Alena Vlačihová, Vysoká škola finanční a správní 2000 uloženo 25,6 % odpadů z celkové produkce, tj tis. tun. V roce 2008 už jen 16,4 %, tj tis. tun, tedy o polovinu méně. Přes meziroční nárůst produkce komunálního odpadu o 14,5 % se jeho procentuální skládkovaný podíl v roce 2008 poněkud snížil (o 11,2 p. b.), přesto činil 75,0 %. V roce 2007 bylo skládkováno 318 kg komunálního odpadu na obyvatele a rok, o rok později už 328,64 kg. Energetické využití odpadů Vyspělé státy Evropy odpad téměř nebo vůbec nesládkují. Např. v Rakousku, Německu, Nizozemsku, Dánsku, ve Švýcarsku a Francii je to zákonem zakázáno. O to víc využívají vhodný odpad také jako zdroj surovin a energie. Všechny státy, které omezily či zcela ukončily skládkování, toho dosáhly kromě třídění také díky rozvoji a zvýšení kapacit pro energetické využívání odpadů. Ve zmíněném POH je však v té souvislosti obsažen jeden diskutabilní úkol: Nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků. Jde o citlivou a složitou problematiku, o níže se hodně mluví a píše. Pohříchu však čím méně tato polemika obvykle obsahuje odborné, nebo aspoň informované znalosti a argumenty, tím víc je často protkána emocemi, příp. i postranními úmysly, politické cíle nevyjímaje. Zatímco ve Švýcarsku je skládkování zakázáno a odpad se tam mj. zpracovává ve třiceti spalovnách (umístěných často v centru měst a produkujících teplo a elektřinu), u nás fungují pouze tři zařízení v Praze, Brně a Liberci. Posledně jmenované bylo postaveno právě podle švýcarského projektu. Ekologové u nás považují skládky za problém, ale před spalovnami varují. Hlavním důvodem je obava, že spalovny vyluxují všechen odpad ze širokého okolí, včetně recyklovatelného. Nehledě na nebezpečí jeho nezákonného dovozu, což ve Švýcarsku jistě není problém, zato u nás je skepse na místě. Lepší než spalování je podle nich recyklace a kompostování biologicky rozložitelných surovin. Teprve co nelze likvidovat jinak, to by se mohlo spálit. Někteří ekonomové a zastánci spaloven naopak namítají, že zdaleka ne všechno, co vyhodíme do kontejneru nebo popelnice, se dá vytřídit. A že i přes důslednou recyklaci zbude až 50 % odpadu, s nímž je třeba nějak naložit. Kromě toho, např. v třídění plastů jsme už teď na evropské špičce. Rozhodování, na čí straně je pravda, není vůbec jednoduché, ale jako obvykle by ji možná bylo dobré hledat někde uprostřed. Je jistě nesmyslné házet tři čtvrtiny odpadu na skládky. Na druhé straně do spaloven by mělo jít jen to, co nelze zužitkovat jinak. Moderní zařízení mají velmi kvalitní spalování a čištění spalin, a pro ovzduší představují opravdu minimální riziko. Důležité však také je, co se děje s odpadem z nich (popílkem a struskou). Ekologové tvrdí, že ten z Liberecké spalovny, zamořený toxickými látkami, už kontaminoval životní prostředí v Jizerských horách a na řadě dalších míst. Spalovny jsou také velmi drahé při pořízení i v provozu, což lze částečně kompenzovat výrobou tepla a elektřiny v nich. MŽP údajně chystá novelu zákona o odpadech, která by měla výstavbu spaloven zvýhodnit tím, že by jejich investoři přece jen mohli získat státní dotaci. Důležité bude, za jakých podmínek. Ohledně postoje české veřejnosti lze pozorovat jistý paradox zatímco jaderné energetice je většina lidí nakloněna, k výstavbě spaloven je obvykle odmítavá (pravda, jde vždy spíš o regionální problém). Rozhodně je ale třeba hledat v této věci na centrální i místní úrovni rozumný konsenzus. Už proto, že kdybychom ke statistickým údajům o hmotnosti produkovaného odpadu přičetli i ten, který se povaluje všude kolem nás, příp. je ukryt v různých zákoutích, byla by ta čísla jistě podstatně vyšší. Miloš Vávrů Kresba: Lubomír Vaněk

3 d u b e n / /3 O c h r a n a o s o b a m a j e t k u Nic tady neplatí! Politici nám hážou klacky pod nohy, říká prezident ASBS Jiří Kameník Když se v současné době do lesa zavolá bezpečnostní agentura, jako ozvěna se vrátí ABL. Žádná firma v Česku nebyla a není přetřásána v médiích tolik, jako agentura, jejímž vládcem byl a je Vít Bárta, bývalý ministr dopravy. Dívat se na problematiku bezpečnostních agentur měřítkem ABL je ale zkreslené, tvrdí JUDr. Jiří Kameník, prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR (ASBS). My tady nejsme od toho, abychom sledovali,bohy, vládní špičky, naší každodenní prací je služba obyčejným lidem, tvrdí v rozhovoru pro list Podnikatel. Ať chcete, nebo ne, rozruch kolem agentury ABL vrhá na práci bezpečnostních agentur a bezpečnostních služeb jistý stín. Jak to vnímáte jako odborník? Z hlediska obyčejných zákazníků a obyčejných lidí je to kupodivu příznivé. Hned vysvětlím proč. Lidé totiž pochopili, na které straně tohoto sporu je bláto. Není u nás, u bezpečnostních služeb a agentur, ale jinde, v jiném rybníku. My jsme organizace, která sdružuje čtyři pětiny firem v tomto byznysu, což obnáší asi zaměstnanců. A teď usilujeme o upravení podmínek v zákoně, ale tam je kauza ABL pro nás nepříznivá. Asi správně tušíte, kam mířím, resp. na který rybník s blátem ukazuji. Není to Vít Bárta, jehož považuji za schopného a bezohledného manažera, protože takoví lidé se na takové posty vybírají. Takže abych se vrátil k vaší otázce, jak se odráží situace kolem vlády a ABL v našem byznysu. Pro nás moc příznivě ne. Vládní a ministerští úředníci nám dělají naschvály, protože oni se považují za ty nejdůležitější a nejschopnější. Jsou to oni, kdo požadují z tohoto byznysu peníze a nedovoleně podnikají na účet daňového poplatníka. Oni jsou těmi úplatnými a bezohlednými, ne my a i Vít Bárta je proti nim jen naivním chlapcem. Takže se dostáváme k červené niti celého problému bezpečnostních agentur v České republice k legislativě a zákonům? My jsme asi před dvěma a půl roky dali dohromady zákon, který byl jistým kompromisem. Rozšiřoval možnosti živnostenského zákona a v něm jsme upřesnili popisy činnosti. Pro zákazníky, zaměstnance, ale i pro případné kontrolní mechanismy musí být ze zákona jasné, čím se zabýváme. Je zajímavé, že tento stav nevyhovoval pouze státním úředníkům. Oni si totiž z toho nemohou brát peníze. Takže situace, která tady panuje, nenastala proto, že státní úředníci by nechtěli dělat pořádek, oni se o tom nechtějí ani bavit. Jejich záměrem je zachovat současný stav, tedy nepořádek, který tu legislativně panuje. Tím, že se o tom mluví a vytahují se na svět bártoviny, tak je to štve, protože každý z těch rozhodujících úředníků v tom má namočeny prsty. Oni nás prostě nechtějí poslouchat i přesto, že my od nich nechceme žádné výhody pro sebe! My chceme, aby veškerá privilegia a právo obrany měl občan a právnické osoby. Nejde nám o žádnou represi a násilí, což mají v popisu práce složky ministerstva vnitra a obrany. To je práce policie a armády. My jsme odvětvím obranné bezpečnosti. V čem je tedy největší současný problém? Detektivní kanceláře nejsou nic jiného, než právní subjekty. Jestli zaměstnanci těchto kanceláří někoho sledují, tak musejí vědět, koho sledují, proč ho sledují, a hlavně jestli je to v zájmu nějakého právního důvodu objednatele. A pokud to tak je, tak je sledování naprosto legální a správné! Copak vy byste nechtěl vědět, kdo vám z vašeho lesa krade dříví? Jak byste ho dostal zpět? Jak byste se domohl práva? Může mi to někdo zakázat? Nějaký poslanec nebo snad stínový ministr vnitra Tejc? Úředníci by nám chtěli omezovat licence, vybírat od nás výpalné a určovat, co děláme dobře, a co špatně podle toho, co jejich korupční skupina považuje zrovna za prospěšné. Ale já je pro detektivní licenci nepotřebuji. Dokonce ani ne svou vlast Českou republiku. Dnes máme volný pohyb po Evropě, já klidně mohu mít slovinskou licenci a budu moci pracovat v Praze. Tak k čemu jsou nám naši slavní zákonodárci, když sami dělají lumpárny a z nás hlupáky? Abych tedy odpověděl na vaši otázku, tohle je největší současný problém ve vztahu bezpečnostní agentury a služby versus stát. Stát se prostě chová jako idiot. Bohužel je to můj mateřský stát. Podle jakých zákonů se tedy nyní řídíte? Podle žádných! Nic tady neplatí. My jsme si vymohli paragraf 67a, který parlament po dvou a půl letech zrušil zákonem č. 155 z roku Já si to vysvětluju tak, že tento zákon zakázal bezpečnostní služby, jako detektiv dnes neexistuju. Jestliže v zákoně není uvedeno, co můžete dělat, tak nemůžete legálně dělat nic. A pokud někdo něco plácá o nařízeních vlády a vyhláškách, tak to jsou podzákonné akty, a nemohou tedy být pro mě směrodatné ve vztahu k jiným zákonům, protože nejsou postaveny na jejich roveň. V současném legislativním výkladu by to mělo být správně tak, že pokud já někoho sleduju, jak mi třeba krade dříví v lese, abych se vrátil k dřívějšímu příměru, tak já či můj detektiv by za tím zlodějem měl přijít a říct mu: pane, já vás sleduji, tím pádem shromažďuju vaše osobní údaje, tedy identitu, a tady mi to podepište, že to mohu dělat a že s tím souhlasíte. Nesmějte se, pane redaktore, tak by to dnes opravdu z právního hlediska mělo být. Je to pěkná blbost, že? Takové je naše zákonodárství! A kdyby se takhle chovala ABL pana Bárty? Všimněte si, že se ho nikdo nezeptal: z jakého titulu jsi sledoval poslance ODS? To jsi měl právní důvod, viď? Na to se ho nikdo nezeptal. Všechny noviny psaly: Bárta sledoval bohy, co si to dovolil? Vždyť božstvo nemůže být ohroženo. Taková je dnes rétorika! Přitom by měla být úplně jiná. Správně by se měli novináři ptát: Postupoval jsi podle zákona? Jestli ne, půjdeš k soudu a můžeš jít sedět! Když už jste to tedy nakousl: postupovala ABL podle zákona? Já nevím! Ale podle mě neporušili zákon, protože tady žádný zákon není. Podle mě dělal věci, které jsou možná na hranici, možná kousek za ní. Ale nikdo se na to nezeptal, protože zákonodárce to nezajímá. Oni potřebují kázat, že Bárta si dovolil sledovat bohy, a tím odvést problém jinam. A proto říkám, že nám jako ASBS se bude velmi těžko napravovat legislativa, protože nás teď nechce nikdo poslouchat. My totiž navrhujeme zákonné prostředí bez korupce, a na to oni nechtějí slyšet. V koaliční smlouvě ale stojí, že současná vláda by měla uvést do praxe zákon o bezpečnostních službách. Je to tak? Ano, zákon by se měl uvést do praxe. My už víc než rok atakujeme podvýbor branně bezpečnostního výboru, konkrétně pana Zdeňka Boháče, a nabízíme jim, že uděláme celé znění, ustanovíme komoru a oni si tam dají zástupce státu jako kontrolní mechanismus. Dokonce jsme jim navrhli, že si to zaplatíme, a stát nebude mít mandatorní výdaje. A jejich reakce? Ne! Za vzor si berou slovenský zákon, podle něhož do naší práce mohou zasahovat policajti a mohou z nás tahat peníze. A takový zákon je dnes už hotov. Ministerstvo vnitra chce dostávat úplatky! Oni chtějí ustanovit vydávání licence na pět let. Takže si řeknou každý pátý rok o úplatek, aby ta a ta firma, byť zavedená a s velkým renomé, mohla pokračovat dál! Dále se v zákonu jen hemží výrazy jako sankce, dohled ministerstva vnitra a podobně. Jak si mohou dovolit vůbec něco takového vypustit ven? Kontrolovat občany proto, aby mohli vybírat peníze do svých kapes! Kde to jsme? Ani Afrika nemá tak zkorumpovaný stát. Jaký je tedy ideální model fungování bezpečnostních služeb z hlediska legislativy a práva? No slovenský určitě ne. Můžeme brát za vzor Němce, Rakušany, ale také třeba Slovince. Ti mají velmi dobrý zákon o bezpečnostních službách. Základem v těchto zemích jsou práva občanů a nikoliv práva policie. Ta musí konat, až budou práva občana porušena. A děláte vy jako ASBS něco pro to, aby se Česká republika k těmto modelům přiblížila? Chceme tento neblahý stav zvrátit. Jsme v jednání s Parlamentem České republiky, ale jsou to velmi těžká jednání. Úředníci dělají za našimi zády vše, aby to bylo obráceně, než chceme my. Jak už jsem naznačil, my jsme se snažili prosadit podobné zákony už dřív, to není jen otázka současné vlády Petra Nečase. Poprvé byly snahy dát něco dohromady v roce 1994, podruhé v roce Neprošlo to z důvodů stejných jako dnes. Jenže nikdo si z toho nevzal ponaučení. Můžete nabízet zkušenosti, různá moudra, ale nic se neujalo. Náš stát je postaven na úřednících a naším problémem je, že chceme v tomto prostředí prorazit. A proto jsme v rozporu. Pojďme do jiné sféry, jak poznám dobrou bezpečnostní službu? Je to otázka vnitřního uspořádání a zázemí firmy. Není pravda, že by malá firma, jak my říkáme, máma, táta, syn a pes, byla špatná. Naopak, ten člověk může být vysoce erudován a může odvést vysoce kvalitní práci. Naopak ve velké firmě se spoustou zaměstnanců to tak být nemusí. V takových kolosech neuhlídáte, aby ten a ten odvedl stoprocentní práci. A roli hraje taky cena. Pokud vám někdo nabídne službu za stovku na hodinu, tak hned víte, že je to blbost. Je to maximálně na mzdu pracovníka, ale už ne na jeho ošacení, dopravu a už vůbec ne na dohled nadřízeného a kontrolu. Cena a kvalita služeb úzce souvisí s etickým kodexem bezpečnostních služeb a agentur. Jak to máte právně ošetřeno? Etický kodex si dělá každé oborové sdružení samo. Problém je to v tom, že etický kodex se zaměřuje víc na odbornou stránku, ale ne na obchodní. My se sice sdružujeme v ASBS i Unii, ale zároveň jsme konkurenti. Takže nějaká dohoda by mohla zavánět kartelem, proto nemůžeme ani dělat nějaký společný etický kodex týkající se minimálních cen. Neškodí vašemu byznysu i to, že profesních sdružení jako ASBS je nějak moc? Škodí nám to v jednotnosti názorů. My jsme teď vytvořili jakési memorandum, na němž se podílelo všech devět relevantních sdružení a asociací. Přiznávám, že by pro nás byl mnohem lepší komorový systém. V něm by se řešily odborné otázky, a stát by měl tak dohled nad naší činností jednoduší. No jo, ale kde by pak brali peníze Jsme zase zpátky, kde jsme byli. Tento stát je prostě postaven na korupci. Jak se vzdělávají pracovníci bezpečnostní nebo detektivní služby? My jsme nyní dostali dotaci z evropských sociálních fondů a zahájili jsme sérii školení. Ona je totiž velmi mylná myšlenka, že tuto práci může dělat každý. My jsme třeba hodně přijímali čerstvé důchodce, kteří si mysleli, jak si v klidu přivydělají. Jenže oni se museli naučit znát nejen detailně hlídaný objekt, ale i bezpečnostní záležitosti, protipožární směrnice, personální věci, celkový režim objektu. A to není vůbec jednoduché. Mnozí to nezvládli a raději odešli, a byli to i vysokoškoláci. Školení pořádané z těchto fondů skutečně zvyšuje schopnosti zaměstnancům, i když základní školení trvá jen osm hodin. Není to moc, za tu dobu musíme zvládnout právní přípravu, zdravotní, požární, technickou a spoustu dalších věcí. Dotace z Evropských sociálních fondů je ale velmi dobrým prostředkem pro zlepšení kvality a konkurenceschopnosti našich zaměstnanců. Zvládají to zájemci o práci u vás? Kdo chce v této profesi pracovat, tak musí. Jak už jsem řekl, v naší Unii jsou firmy, které sdružují 21 tisíc zaměstnanců. Z toho plyne jedna zásadní záležitost, která možná z našeho rozhovoru tak docela nevyzněla. Že my jsme tady pro obyčejné lidi, kterým chceme pomáhat v jejich každodenních starostech, ulehčovat jim život. To by mělo být hlavním posláním bezpečnostních agentur a služeb. Jan Hrabálek Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/

4 4 /d u b e n / H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a Objem veřejných zakázek v ČR dosáhl v loňském roce 239 mld. Kč Polovina pro eseročka Téměř 239 mld. Kč (bez DPH) zaplatili v roce 2010 v ČR zadavatelé za 9049 veřejných zakázek. Ve srovnání s rokem 2009 se počet uveřejněných a dokončených snížil o 89, ale jejich cena vzrostla o 30 mld. Kč. Vyplývá to z údajů Informačního systému o veřejných zakázkách uveřejňovacího subsystému (IS VZ US). Podle statistiky, kterou zpracovala společnost CCB Czech Credit Bureau na základě údajů z IS VZ US, kde jsou evidovány zakázky, u nichž je stanovena povinnost zveřejnění, nejvíc veřejných zakázek, téměř 40 % celkového počtu, vypsaly obce a kraje. V Informačním systému se vyskytují i tzv. podlimitní veřejné zakázky, což ukazuje na to, že někteří zadavatelé zveřejňují své výdaje ivpřípadech, kdy je to dobrovolné. Podle odhadů Ministerstva pro místní rozvoj se však podíl veřejných zakázek uvedených v IS VZ US na jejich celkovém objemu už Celkem 42 českých firem se díky pomoci Hospodářské komory ČR počátkem dubna t. r. prezentovalo na 13. ročníku prestižního mezinárodního veletrhu Hannover Messe. Význam této mamutí akce dokresluje několik čísel: bylo prezentováno víc než 5000 inovací ze všech sektorů průmyslu, na 6500 vystavovatelů se sjelo z 65 zemí, branami výstaviště prošlo návštěvníků z celého světa. Pojetí celé akce v německém Hannoveru výmluvně ilustrovalo oficiální motto veletrhu: GET NEW TECHNOLOGY FIRST. Čeští vystavovatelé se prezentovali ve 13 halách z celkových 24. Největší zájem projevily české firmy o haly s tématy Industrial Supply (průmyslové subdodávky a lehké konstrukce) třetí rok po sobě snižuje. V roce 2010 dosáhl necelé poloviny. A to není pozitivní trend z hlediska transparentnosti výdajů zadavatelů veřejných zakázek, z nichž mnozí rozhodují o použití peněz v rámci veřejných rozpočtů. Znamená to totiž, že roste objem podlimitních zakázek, u kterých je menší možnost veřejné kontroly, řekla Věra Kameníčková ze společnosti CCB Czech Credit Bureau. Nejvíc zakázek (4615, tj. 51 % z celkového počtu) získaly společnosti s ručením omezeným. Akciové společnosti měly podíl 32 % a 9 % připadlo podnikatelům fyzickým osobám. Ve finančním vyjádření byly ovšem nejúspěšnější akciové společnosti, které z prostředků rozdělených ve veřejných zakázkách inkasovaly 55 % (téměř 131,5 mld. Kč). Společnosti s ručením omezeným získaly 37 % (téměř 88,5 mld. Kč) a podnikatelé fyzické osoby jen 1 % (2,39 mld. Kč). Na jednu akciovou společnost připadlo v průměru 176 mil. Kč, v případě společností s ručením omezeným to bylo 41 mil. Kč. Akciové společnosti obdržely i nejvyšší cenu připadající v průměru na jednu zakázku, a to 40 mil. Kč a každá z nich vyhrála v průměru 4,4 zakázky. U společností s ručením omezeným byla cena na jednu zakázku méně než poloviční a průměr zakázek 2,4. Pouze 20 procent společností mělo akcie na majitele, což ve srovnání s rokem 2009 představuje výrazné snížení, dodala Věra Kameníčková. Kdo vydělal nejvíc Z akciových společností připadla zdaleka nejvyšší celková částka na STRABAG, a.s. (téměř 18 mld. Kč), METALIMEX, a.s., získal 7 mld. Kč a OHL ŽS, a.s., víc než 5 mld. Kč. Nejvyšší počet zakázek vyhrál rovněž STRABAG, a.s. (127), dále EUROVIA, a.s. (114) a SWIETEL- SKY, s.r.o. (90). Na 10 vítězů veřejných zakázek z celkem dokončených v roce 2010 a evidovaných v IS VZ US (3811) byl do konce roku 2010 vyhlášen konkurz. Tyto společnosti získaly 64 zakázek v celkové hodnotě 245 mil. Kč. Nejpozději do konce roku 2010 zaniklo 38 společností, jichž se týkalo 95 zakázek v ceně 2,6 mld. Kč. Naši a Hannover Messe 2011 a Energy (obnovitelné zdroje, konvenční elektřina, přenos a rozvod). Představení českých firem na veletrhu Hannover Messe bylo realizováno v rámci projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí. Jeho nositelem je agentura CzechTrade a koordinátorem Hospodářská komora ČR. Projekt je financován z prostředků ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Díky tomuto projektu mohou české podniky získat podporu až do výše Kč na přímé náklady spojené s účastí na veletrhu, a navíc mohou svou nabídku představit v rámci komunikační kampaně přímo v zahraničním teritoriu. Tuzemský byznys se tak může efektivně prezentovat před potenciálními zahraničními partnery a uzavírat s nimi obchodní kontrakty. (tz) Z těch vítězných společností, z nichž každá ve výběrovém řízení obdržela víc než 800 mil. Kč (49 firem se sídlem na území ČR), měla pouze jedna CCB index 1, tedy nejlepší možné hodnocení, CCB index 2 získaly čtyři, 26 mělo CCB index 3 a 17 CCB index 4, jedna dosáhla nejnižšího hodnocení a další nemá uloženy účetní závěrky na Sbírce listin, a tudíž pro ni CCB index nelze spočítat. CCB index je ukazatel vytvořený společností CCB Czech Credit Bureau k stanovení obchodního rizika pro její obchodní partnery. Z toho vyplývá, že někteří zadavatelé přidělují veřejné zakázky nemalého objemu i firmám, jejichž ekonomická stabilita je z pohledu CCB indexu sporná, konstatovala Věra Kameníčková. Mezi společnosti, které vyhrály veřejnou zakázku v roce 2010, patřilo i 80 firem se sídlem mimo území ČR. Získaly 158 zakázek za víc než 10 mld. Kč. Téměř 80 vítězů působilo na trhu méně než 2 roky, získalo 152 zakázek a dostalo za ně zaplaceno přes miliardu korun. Třetina těchto firem byla založena v témže roce, v němž výběrové řízení vyhrála. Právní poradna Nejvíc zakázek obcí a krajů Z 9049 výběrových řízení dokončených v roce 2010 uskutečnily nejvíc obce a kraje (téměř 40 %), dále příspěvkové organizace (17 %), ministerstva a jiné orgány ústřední státní správy (14 %) a státní podniky (13 %). Podnikatelské subjekty s majoritní účastí veřejné správy vydaly za zveřejněné a dokončené zakázky 86 mld. Kč (36 % z celkové částky). Podíl obcí a krajů byl 64,5 mld. Kč (27 %), příspěvkových organizací 38 mld. Kč (16 %) a na ministerstev a dalších orgánů státní správy téměř 29 mld. Kč (12 %). Nejvyšší průměrná cena připadající na jednoho zadavatele je u skupiny státních podniků (470 mil. Kč) ausoukromých podnikatelských subjektů (291 mil. Kč). Instituce typu státní podnik dosáhly i zdaleka nejvyššího počtu zakázek na jednoho zadavatele, a to 62, průměr za všechny zadavatele byl přitom pouhých 5 zakázek. Soukromé podnikatelské subjekty vydaly v průměru na jednu zakázku 114 mil. Kč, zatímco průměr za všechny zadavatele byl méně než poloviční. Zdroj: CCB (am) Pracovní poměr na dobu určitou Mezi týmiž účastníky může být sjednán pracovní poměr na dobu určitou (nebo opakovaně prodlužován pracovními smlouvami na dobu určitou) celkem na max. 2 roky. Výjimkou je např. agenturní zaměstnávání. Pokud však zaměstnavatel uzavře (prodlouží) se zaměstnancem pracovní smlouvu na dobu určitou delší než 2 roky, může zaměstnanec způsobit přeměnu pracovního poměru na dobu neurčitou tím, že zaměstnavateli písemně oznámí, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Oznámení však musí zaměstnanec učinit ještě před skončením sjednaného pracovního poměru. Tímto oznámením se pracovní poměr nadále považuje za sjednaný na dobu neurčitou. Pokud zaměstnanec za trvání pracovního poměru takové oznámení neučiní, považuje se pracovní poměr za platně sjednaný na dobu určitou a skončí uplynutím doby uvedené v pracovní smlouvě (byť je tato doba v rozporu s výše uvedenou zásadou). Soudní řízení o to, zda byla splněna podmínka pro změnu pracovního poměru na dobu neurčitou, lze zahájit pouze ve lhůtě 2 měsíců, která běží ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit podle pracovní smlouvy. Iva Frömlová, advokát K čemu jsou dobrá místa Czech POINT HK ČR Víte, že ve všech krajích ČR fungují místa, kde za několik minut, za pár korun a na počkání získáte úřední dokumenty potřebné pro podnikání nebo pro založení nové firmy? A navíc si tam můžete nechat poradit od zkušených expertů. To vše a další služby nabízejí Kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT) provozovaná Hospodářskou komorou ČR. Mnoho podnikatelů neví, že Czech Pointy lze nepřímo využít k podání daňového přiznání prostřednictvím datové schránky, kterou si lze během pár minut na Czech Pointu zřídit. Czech Pointy především účelně šetří čas a peníze. Jejich služby občanům a podnikatelům ulehčují komunikaci s úřady a umožňují přístup k ověřeným výpisům z informačních systémů veřejné správy. Obíhá tak dokument, ne člověk, vysvětluje Tomáš Macnar, projektový manažer HK ČR. Czech POINT nabízejí výpisy z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku, z Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Registru řidičů (výpis bodového hodnocení osoby), ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru Ministerstva životního prostředí ČR či Insolvenčního rejstříku, lze na nich rovněž učinit podání podle 72 živnostenského zákona. Téměř ověření listin a podpisů a obdobný počet vydaných ověřených výpisů z registrů státu, tisíce dalších úkonů souvisejících s provozem datových schránek a provádění autorizované konverze dokumentů na žádost. To vše už pro podnikatele a další občany udělaly Czech Pointy provozované HK ČR od zahájení jejich provozu na podzim Dnes komora provozuje síť celkem 52 Kontaktních míst ve všech krajích po celé republice. Czech POINT HK ČR ale poskytují víc než jen standardní služby řadových míst svého druhu. Klientovi, který nás navštíví, můžeme rovněž nabídnout odborné poradenství k problematice datových schránek nebo například provést autorizovanou konverzi požadovaných dokumentů, tedy jejich převedení z listinné podoby do elektronické, a naopak, říká prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel a dodává: Stálí klienti si mohou objednat také vyhotovení výpisů v předem stanoveném termínu. Tím šetříme jejich čas, který by jinak museli neúčelně trávit při čekání na nejrůznějších úřadech. Tyto výpisy lze vyhotovit a zasílat automaticky, v pravidelných časových intervalech, je-li to třeba. Uživatelé jsou spokojeni Na Czech Pointy Hospodářské komory chodím pravidelně. Nejvíce pro výpisy z Obchodního a ze Živnostenského rejstříku, a také si tam nechávám úředně ověřovat podpisy a listiny. Vyhovuje mi, že tam během několika minut vyřídím vše potřebné, a případně získat i nějakou radu. Vždy mi vyjdou vstříc, dokonce se mohu i objednat na určitou hodinu a mezitím si jinde vyřídit další věci, potvrzuje Daniel Suchochleb, prokurista společnosti Centrum andragogiky, s.r.o. Czech Pointy provozované Hospodářskou komorou mi vyhovují víc než jiné. Mám to blízko a nejsou tam žádné fronty. Jejich personál je ochotný, informovaný a dokáže kvalifikovaně poradit i s obsluhou datových schránek, říká Josef Vaške z advokátní kanceláře Vaške & Vašková. V České republice dnes funguje na 6500 Kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Víc na: (hk) Nepřehlédněte:

5 d u b e n / /5 P r Û m y s l a d o p r a v a Zpracovatelský průmysl ČR úspěšně dohání loňské propady výroby Není nouze o překvapení O 13 % se v únoru t. r. meziročně zvýšila průmyslová výroba v České republice, a pokračovalo tak její oživení. Tahouny zůstávají tradičně odvětví automobilového průmyslu, výroby kovových konstrukcí a strojního zařízení, neobvyklý pokles však zaznamenala výroba počítačů, elektroniky a optických přístrojů. Pokles v oblasti energetiky naznačuje, že se oživení koncentruje ve zpracovatelském průmyslu, který je tažen vnější poptávkou. To naznačuje i vývoj nových zakázek, které ze zahraničí vzrostly o víc než osmnáct procent, ale z tuzemska jen o tři procenta, komentuje vývoj Oldřich Körner, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ostatní odvětví, zejména stavebnictví, se však stále pohybují na nižších úrovních. Pozitivní zprávou je, že se v průmyslu zvýšil počet pracovních míst. To naznačuje důvěru v pokračující oživení. Pokud jde o bilanci zahraničního obchodu, ta skončila v únoru přebytkem 13,7 mld. Kč. Meziročně je to o 0,9 mld. Kč méně. Růst vývozu ,3 Meziroční přírůstky průmyslové výroby (%) 10,5 15,3 7,8 5, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR proti únoru 2010 je výsledkem zvýšení průmyslové produkce a jejího lepšího uplatnění na zahraničních trzích. Stejně jako v případě průmyslu i zahraniční obchod dohání loňský propad, kdy se jeho hodnoty pohybovaly na velmi nízké úrovni a podle Körnera lze předpokládat, že i další vývoj bude s ohledem na oživení v sousedních zemích pozitivní. Příští osud bilance zahraničního obchodu ČR je provázen řadou rizik. Ve srovnání se situací v loňském roce je víc ovlivněna rostoucí cenou 13,5 11,6 7,6 15,2 12,0 16,4 13,0 ropy a plynu, přičemž vzhledem k neklidné situaci na severu Afriky a Arabském poloostrově lze očekávat další růst cen ropy a jeho negativní dopad na obchodní bilanci. Kromě situace na světových trzích bude další vývoj našeho vývozu záležet také na strategii podpory exportu ČR vůči třetím zemím, tedy mimo EU, kde náš deficit stále roste. Statistiky potvrdily, že český průmysl jede v současné době téměř na plný plyn a i díky výraznému zvýšení produktivity práce se dokázal úspěšně vyrovnat s předchozí hospodářskou krizí, uvedl k letošním únorovým výsledkům prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Ocenil také, že tempo růstu průmyslu výrazně převyšuje průměrné hodnoty v zemích EU. Značný nárůst objemu nových zakázek podle něho zajišťuje, že do budoucna bude pozitivní vývoj českého průmyslu pokračovat. Z pohledu podnikatelské veřejnosti považuje za důležité, aby vláda pokračovala ve snižování vedlejších nákladů práce, zmírňovala administrativní zátěž podnikatelů, zefektivnila fungování státní správy a zajistila dostatečnou vymáhatelnost práva. Meziroční růst stavebnictví považuje komora za pozitivní, ale stále Průmyslová produkce v únoru t. r. navázala na předchozí trend a meziročně vzrostla o 13 %, hodnota nových zakázek v průmyslu o 12,5 %. Stavební produkce se zvýšila o 5,6 %, zahájeno bylo o 14,5 % bytů víc než v únoru ještě silně poznamenaný následky ekonomické krize. Proto by vláda měla znovu zvážit chystané daňové změny a zachovat daňové zvýhodnění hypoték a stavebního spoření pro pořizování nového bydlení. Výrazný přebytek obchodní bilance podle prezidenta HK ČR dokládá dobrou kondici a konkurenceschopnost českého hospodářství, zejména průmyslu, který český export dlouhodobě táhne. Problém ale vidí v tom, že dominantním obchodním partnerem naší země jsou stále státy EU. Pro budoucí prosperitu ČR považuje za klíčové, aby tuzemské podniky víc pronikly také na další trhy, např. rozvíjejících se zemí jako Indie, Brazílie nebo Rusko. To se ale neobejde bez všestranné podpory státu. (red) Statistiky za únor potěšily předchozího roku. Zahraniční obchod ČR skončil v únoru už dvanáctý měsíc v řadě v přebytku, tentokrát bylo kladné saldo 13,7 mld. Kč. Vývoz se meziročně zvýšil o 18,4 % a dovoz o 20,5 %. Zdroj: ČSÚ (r) Zaujmout hlavně mladé lidi Unipetrol generálním partnerem Mezinárodního roku chemie v ČR Důležitost chemie pro každodenní život si uvědomuje 93 % obyvatel České republiky. Devět z deseti studentů si rovněž myslí, že je chemie lukrativní obor. Vyplynulo to z výsledků průzkumu veřejného mínění, který si nechal zpracovat Unipetrol. Skupina Unipetrol se stala v ČR generálním partnerem Mezinárodního roku chemie 2011, který vyhlásila organizace UNESCO a Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie. V průběhu letošního roku se na různých místech ČR uskuteční několik jarmarků a workshopů, kde budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si různé chemické experimenty nebo se z oboru chemie dozvědět něco zajímavého. Podle Václava Slováka, člena předsednictva České společnosti chemické, která Mezinárodní rok chemie v ČR koordinuje, je Unipetrol jako lídr českého petrochemického a rafinérského průmyslu i významný zaměstnavatel v rámci celé republiky pro tuto významnou celoroční akci přirozeným partnerem. V rámci roku chemie Unipetrol podpoří uskutečnění čtyř chemických jarmarků a workshopů. První workshop bude už 18. května v prostoru před pražskou Národní technickou knihovnou pod názvem Chemie a paliva. Akce bude zaměřena na ukázky výroby a využití tradičních i alternativních paliv. Unipetrol na ní mj. předvede automobilovou cisternu dceřiné společnosti Petrotrans a svou techniku tam představí i firemní hasičský sbor. Přítomna bude též testovací stanice společnosti SGS, která ověří kvalitu prémiového paliva VERVA společnosti Benzina. Oblast alternativních paliv budou reprezentovat automobily na zemní plyn, etanolové palivo E85 a vodíkový autobus. Během letošního roku se pak uskuteční i další chemické jarmarky 22. června v Pardubicích, 18. září v Ústí nad Labem a 23. září v Praze. Víc informací k roku chemie je na h t t p : / / w w w. u n i p e t r o l. c z / c s / o-nas/rok-chemie/. (tz) Etylenová jednotka závodu chemických výrob v Litvínově. Také u nás roste poptávka po kvalitnějším nábytku Družstva jí umějí vyhovět Podle nábytkářů sdružených ve Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) se zákazníci stále víc zajímají o cenově dražší, kvalitnější výrobky, které odpovídají současným trendům, ale splňují i další kritéria. Výrobní družstva v tom vycházejí svým obchodním partnerům vstříc. Nabízejí kvalitní a bezpečný nábytek s propracovaným designem, který uspokojí i náročného zákazníka. Mohli se o tom přesvědčit i návštěvníci komplexu Stavebních veletrhů Brno 2011, jehož součástí byl i Mezinárodní veletrh bydlení MOBITEX od 12. do 16. dubna tohoto roku. Představilo se na něm totiž také několik členských výrobních družstev, jež se výrobou nábytku a komponentů k němu zabývají. Koupelnový nábytek Lagonda z výrobního družstva Dřevojas Svitavy. SČMVD pro ně připravil společnou prezentaci v pavilonu G2. Družstevní zakázkový nábytek, který se tam prezentoval, se vyznačuje kvalitním zpracováním a použitím nejnovějších technologií. Jde o výrobky s vyšší přidanou hodnotou, splňujícími všechny požadavky včetně ekologických. Zákazníci si ho mohou prohlédnout i v showroomech a na webových portálech družstev, ale také na řadě tuzemských a zahraničních veletrhů. Nábytek českých a moravských výrobních družstev je proslulý vysokou kvalitou. Pro zákazníky je však zajímavý i tím, že rovněž sleduje soudobé designové trendy. Nabídka interiérového, ale i exteriérového nábytku družstev je velmi pestrá. Jde převážně o zakázkovou výrobu. Na veletrhu Mobitex si zájemci mohli prohlédnout jak vybavení pro bytové a firemní interiéry, tak i nábytkové kování. S družstevním nábytkem se můžeme setkat na každém kroku; družstva svými výrobky vybavují hotely, kongresová centra, restaurace, divadla apod. Novinky představené na SVB 2011 Dřevojas Svitavy představil velmi ojedinělou novinku, která na našem trhu zatím chyběla koupelnový nábytek, kde převažují skleněné plochy, kvalitní keramická umyvadla a dokonalé osvětlení. Při jeho vývoji spolupracovali se svým zastoupením ve Švýcarsku, odkud podnět na výrobu tohoto typu nábytku vzešel. Hlavními znaky jsou skleněné převážně bílé čelní plochy, podsvícené LED diodami a doplněné různými barevnými motivy. KNK CZ výrobně spotřební družstvo, Svratka pro letošní Mobitex opět připravilo kolekci nábytkového kování, včetně nových typů nábytkových úchytek a věšáků, ale také systémy pro tlumené zavírání dvířek a zásuvek i kvalitní nábytkové ABS hrany české provenience. TVAR, výrobní družstvo, Klatovy, se od roku 1989 úzce specializuje na výrobu nábytku pro jesle, mateřské školy a podobná zařízení. Kromě pěti ucelených skřínkových nábytkových programů nabízí výrobky pro vybavení šaten a dětských ložnic, stohovatelné židle a stoly určené pro různé věkové kategorie dětí. Na Mobitexu představil novou kolekci nábytku MIKI ROLL, vyvzorovanou ve světlém dekoru javor s jemně pastelovými barvami na dveřích nebo zásuvkách, a také multifunkční hracích prvky pro mateřské školy. Jedná se o multifunkčí prvky určené především pro zábavu dětí ve třídách a k nácviku motorických dovedností. Vše je certifikováno podle evropských norem. V rámci komplexu SVB 2011 se konal také Mezinárodní stavební veletrh IBF. V pavilonu A1 se při něm prezentovala Detecha, chemické výrobní družstvo, výrobce nátěrů na kov, dřevo, beton, podvozky a dutiny karoserií a také protiplísňových přípravků. Jako novinku předvedla vysoce odolný epoxydový syntetický nátěr na beton Epoxyban a balení protiplísňového přípravku Detastop v lahvích s rozprašovačem. Prezentovalo rovněž nátěry na dřevo od anglického výrobce barev značky Ronseal, jejichž je družstvo výhradním distributorem pro ČR. (vd) Zajímavé adresy:

6 6 /d u b e n / S t a v i t e l s t v í Bydlení, kde si provoz a život komunity organizují sami obyvatelé Když se řekne cohousing Mezi domky jsou prostranství s cestami pro pěší, kde se obyvatelé neformálně setkávají. Auta obvykle parkují na okraji pozemku. Tak nějak vypadá bydlení, které se ujalo pod názvem cohousing. Toto slovo by se dalo do češtiny volně přeložit jako blízké sousedské bydlení. Někteří považují cohousing za návrat k tomu nejlepšímu, co nabízel život v tradiční vesnici nebo na malém městě. Futuristé ho chápou jako odpověď na sociální, ekonomické a environmetální potřeby 21. století. V obojím je kousek pravdy. Koncept cohousingu vznikl v 70. letech min. stol. v Dánsku, odkud se rozšířil do dalších zemí Evropy (např. Švédska, Holandska, Německa, Rakouska, Velké Británie) a do Severní Ameriky. Cohousing je způsob bydlení, který kombinuje osobní nezávislost s výhodami života v užším společenství lidí, kteří se vzájemně znají, své společenství vědomě budují a považují ho za podstatnou součást svého života. V cohousingu nejčastěji žije domácností, což se ukázalo jako nejvýhodnější počet pro fungování sociálních vazeb. Ale např. v Holandsku bývají cohousingové komunity rozsáhlejší (i 200 lidí), proto Pisoáry a ženy Významným faktorem výstavby a provozu budov je také snižování spotřeby pitné vody. Projektanti by proto měli používat úsporné výtokové armatury, upravovat použitou nebo dešťovou vodu apod. Podobná opatření se u nás už postupně začínají aplikovat, k čemuž přispívá i zvyšování cen pitné vody. Uvažuje se např. i o instalaci pisoárů mís speciální konstrukce, kde budou moci vykonávat malou potřebu ženy. Jsou už ve výrobním sortimentu několika firem. Mělo by to vést k velké úspoře, protože objem splachovací vody je v tomto případě jen asi 1,5 litru. Běžně se dnes používají také nádržkové splachovače s dvojím dávkováním vody (asi tři a šest litrů vody) a možností splachování zastavit atd. (r) jsou rozděleny na menší skupiny o asi 4 6 domácnostech se společným vybavením. Obyvatelé cohousingového společenství obvykle vlastní plně vybavené soukromé domy nebo byty, které jsou vybudovány kolem tzv. společenského domu (angl. common house). V něm se nacházejí sdílené prostory a vybavení obvykle zahrnují velkou kuchyni a jídelnu, dětskou hernu, dílnu, pokoj pro hosty, pracovnu, prádelnu, prostory pro zábavu a tvoření (např. hudební zkušebnu apod.) a další, podle rozhodnutí a potřeb konkrétního cohousingového společenství. Každý soukromý dům je samostatný a nezávisle fungující včetně běžné kuchyně. Ve společenském domě ale navíc bývají několikrát týdně k dispozici večeře pro všechny členy obyvatelé se střídají ve vaření pro celou skupinu. Účast na večeřích je dobrovolná, povinností však bývá občas uvařit (obvykle jednou či dvakrát za měsíc). Po vzniku konkrétního cohousingového společenství se jeho budoucí obyvatelé účastní navrhování podoby svého bydlení. A když se nastěhují, pak i průběžného řízení a udržování společenství. Pravidelně se setkávají, aby projednali kroky potřebné pro běh společenství. Architektonický a urbanistický koncept Úsporné budovy Od roku 2021 by měly být všechny nově stavěné budovy nízkoenergetické, tedy s téměř nulovou spotřebou energie. Ukládá to Směrnice o energetické náročnosti budov (31/2010/EU). Objekty užívané a vlastněné orgány veřejné moci by měly toto kritérium splňovat dokonce o dva roky dříve. Každá země si musí stanovit, jakým způsobem bude postupovat, a které budovy lze z tohoto požadavku vyjmout. Přes 40 % spotřeby energie v Evropě totiž připadá na zajištění provozu, vytápění a osvětlení v budovách. Ty jsou navíc v zemích EU-15 považovány za největší zdroj emisí skleníkových plynů, zejména CO 2. Téměř nulová či nízká spotřeba energie má být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů v místě či v okolí objektů. Budovy s nízkou energetickou náročností dostanou certifikát. Tato problematika byla také tématem semináře Inteligentní budovy z pohledu stavitele, který se uskutečnil v rámci letošních Stavebních veletrhů Brno ( ). Energetické a environmentální hodnocení budov se v posledních letech stalo významným prvkem nejen v navrhování budov, ale i na trhu s realitami. Nové metody výstavby sice povedou ke zvýšení ceny budov, ale také zlepší jejich působení na okolí. (tz) cohousingového bydlení nabízí citlivé prostředí orientované na pěší provoz (auta obvykle parkují na okraji čtvrti), vytváří prostory, kde se obyvatelé potkávají (dětská hřiště, centrální ulici, kolem které jsou postaveny domy, venkovní místa k posezení). Jak už bylo uvedeno, počet domů se nečastěji pohybuje kolem Důraz je kladen na různorodou směs obyvatel nezadaní, páry, rodiny s dětmi, senioři. Cohousingová komunita není vázána žádnou konkrétní filozofií či náboženstvím kromě společné touhy po praktickém a společensky orientovaném místu k životu a bydlení. Základní charakteristiky cohousingu Neexistuje sdílená ekonomika každá jednotka společenství je samostatná a ekonomicky naprosto nezávislá. Vzniklé společenství nesmí být primárním zdrojem příjmů pro jeho členy. Neexistuje hierarchická struktura a způsob rozhodování ve společenství jsou vůdcovské role, ale nikoliv vůdci (pokud ano, nejde o cohousing). Společenství není závislé na jedné osobě, a to i přesto, že skupina je obvykle založena jedním nadšencem, který projekt rozhýbe a rozjede. Někdo další pak dává dohromady finance, jiný zajišťuje během schůze hlídání dětí, někdo zapisuje průběh jednání a existují i další funkce a úkoly. Většina cohousingových společenství přijímá zásadní rozhodnutí konsensem a k hlasování přistupují zřídka nebo nikdy. Chod a provoz bydlení řídí sami obyvatelé po nastěhování je provoz komunity zajišťován jejími obyvateli, nikoliv zvenčí, a podléhá pravidlům, která si mezi sebou obyvatelé předem dohodnou. Soukromé domy jsou doplněny společným vybavením ( společenským domem a společným prostranstvím) každá domácnost však vlastní svůj plně vybavený dům (nebo byt) a zároveň sdílí rozsáhlejší společné vybavení s celou skupinou. Cohousing není společné žití v jedné domácnosti. Obyvatelé se podílejí na plánování budoucí obyvatelé se účastní procesu plánování projektu cohousingu. Díky tomu vznikají mezi členy pevná přátelská pouta, která jsou základem stabilní skupiny i po nastěhování. Urbanistické a architektonické uspořádání podporuje vznik a udržování sousedských vazeb architektonický návrh předpokládá sousedské vazby, ale zároveň každému nabízí soukromí. Domy jsou orientovány do veřejných prostor, společenský dům je umístěn do centra dění, dětská hřiště a venkovní plochy mají možnost posezení za každého počasí apod. Zdroj: a www. cohousing.cz (vam) Brána do Brna Nejvyšší budova v ČR, 109,5 m vysoká AZ Tower, má vyrůst mezi ulicemi Heršpická a Pražákova v Brně. Práce na ní měly začít v polovině letošního dubna a hotová má být do května Podle investora by se měla stát vstupní branou do moderního Brna. Investiční náklady mají být asi 800 mil Kč bez DPH. Dosud nejvyšší budova u nás, City Tower v Praze na Pankráci, měří o půl metru méně. V brněnském 32podlažním (30 nadzemních a 2 podzemní) mrakodrapu budou kanceláře, obchody a v nejvyšších patrech luxusní byty. Mělo by jít o nízkoenergetický objekt, unikátní svým technickým i architektonickým řešením. V sousedství AZ Tower už řadu let stojí šedesátimetrový M palác a v nedalekém Spielberk Office Center se staví administrativní budova, která by měla být vysoká 85 m. (pod) Moderní regulátory šetří spotřebu a náklady Reálnou roční úsporou může být až třetina provozních výdajů, návratnost je okolo dvou let V záplavě informací o očekávaném zvýšení cen elektrické energie od ledna příštího roku zůstaly v podstatě bez povšimnutí možnosti úsporných technologií v osvětlovacích soustavách. Jejich širší použití přitom představuje významný prostředek přímých úspor elektrické energie. Nejmodernějších inteligentní regulační systémy však zároveň přinášejí i úspory provozních nákladů. Využít je lze všude, v nejrůznějších podmínkách. Jejich instalace má opodstatnění při přípravě projektů osvětlení, stejně jako v záměrech modernizace dosavadních osvětlovacích soustav, kde je možno provést instalaci bez náročnějších stavebních či jiných úprav. Největší celkové úspory lze samozřejmě najít tam, kde jsou náklady na osvětlení vysoké. Např. v osvětlovacích soustavách obcí a měst, podél komunikací, v obchodních a zábavních komplexech apod. Všude tam jsou nainstalovány stovky svítidel. Jako příklad můžeme uvést přínos výměny původního rozváděče veřejného osvětlení za nový, vybavený vhodnou regulační jednotkou. Při provozu v rozsahu 4100 h/rok činil příkon osvětlení 24,6 kw. Tomu odpovídala původní roční spotřeba elektrické energie 100,9 MWh. Při ceně (včetně plateb vztahujících se k odebranému množství) 2250 Kč/MWh byly celkové náklady na veřejné osvětlení za rok celkem téměř 230 tis. Kč (od 1. ledna 2011 to mohlo hypoteticky být 250 tis. Kč). V těch reálných se v důsledku instalace regulační jednotky snížila roční spotřeba na 73,4 MWh, což je o 27,3 % méně. Místo původních ročních nákladů, za jinak stejných podmínek, činí roční náklady pouze asi 165 tis. Kč. Reálná roční úspora je tedy kolem 62 tis. Kč. Vezmou-li se do úvahy pořizovací náklady ve výši asi 130 tis. Kč, vychází návratnost na něco málo přes 2 roky. Popsaný příklad není smyšlený, ale opírá se o skutečný projekt regulace. Na realizaci takovýchto projektů získá investor výhodný bankovní úvěr. Jde totiž o přímý efekt, který je možno doložit už v počátečním stadiu zpracování studie proveditelnosti a přípravy žádosti o půjčku. Soudobé regulační jednotky však přinášejí i nemalé druhotné efekty. Přestože jsou obtížně kvantifikovatelné, jejich charakter je nesporný. Jsou to zejména: zajištění centrálního monitorování a kontroly provozu celého systému, což umožňuje přesně identifikovat události v jeho fungování a označení příčin eventuálních poruch; velké zjednodušení dohledu v důsledku náhrady značného množství regulačních prvků jediným řídicím prvkem pro celou síť se schopnostmi dálkově stanovit a ovládat provozní režimy osvětlení v souladu s konkrétními potřebami; stabilizace napětí na jedné straně, a řešení přepětí na druhé straně zabudovaným ovladačem, což prodlužuje životnost svítidel. To vše řadí technicky vyspělé regulátory do kategorie technologických zařízení vyšší generace spojující účinnost s příznivými ekonomickými podmínkami pro provoz a údržbu. Na trhu v ČR jsou různé typy regulačních systémů, ale většinou závislých na dodávkách některých komponentů. To může v průběhu dalšího provozu způsobovat problémy. Tyto regulační systémy nejsou také přizpůsobitelné podmínkám a často vyžadují, aby se naopak jejich funkci přizpůsobilo příslušné prostředí. Volba a rozhodnutí k nákupu a instalaci systému regulace by proto mělo být vždy spojeno nejen s doložením přínosů, ale i s charakterem provozu, způsobem servisu a údržby, zajištěním inovace. A zejména pak s požadavkem, aby byl příslušný typ regulace důsledně odvozen od potřeb provozovatelů. Jiří Koblížek Zkuste si najít: aztower.cz

7 d u b e n / /7 O b c h o d, s l u Ï b y, f i n a n c e Lidé v České republice často neumějí s vlastními penězi dobře zacházet Jak se starat o své finance Finanční gramotnost obyvatel ČR je malá a jak potvrdily nedávné průzkumy, lidé neumějí se svými penězi příliš zacházet. Příčin může být několik od složitosti a komplexnosti finančních produktů přes neochotu sdílet s kýmkoliv své finanční problémy až po nepříliš velkou důvěru ve finanční poradce. Podle Marka Mencla, provozovatele portálu Vasiporadci.cz, může nízká finanční gramotnost souviset s tím, že se o těchto věcech v domácnostech rozhoduje tak trochu selským rozumem. Když je člověku špatně, jde k lékaři. Když potřebuje právní radu, vyhledá právníka. S daněmi se obrátí na účetního. Když je ale potřeba poradit s penězi, jde nanejvýš k sousedovi. Proto se portál snaží zvýšit důvěru lidí ve finanční poradce. Např. tím, že ty zaregistrované mohou hodnotit. Toto hodnocení je pak k dispozici všem uživatelům. Další možností, jak ukázat, že finanční poradci opravdu mohou poradit a nejde Foto: OVB jim jen o tučné provize, je prezentace jejich schopností. S dr. Vítem Pokorným, jedním z finančních poradců, kteří na našem portálu prezentují své služby, jsme připravili základní desatero, které by měl v péči o své finance dodržovat každý, říká Mencl. Přestože jsou to rady obecné, jejich dodržování usnadní každodenní život a pomůže překlenout případná riziková období. Finanční desatero: 1. Základní pravidlo, jak se starat o své peníze, pochází už od mezopotamských účetních a, světe div se, platí dodnes. Strana má dáti se musí rovnat straně dal, tedy naše výdaje nemůžou být dlouhodobě ve výrazném rozporu s našimi příjmy. 2. Pokud chceme začít spořit, není důležitá suma, ale rozhodnutí. To, že 500 Kč uspořených za měsíc je málo, je jen výmluva. Platí, že v dobách, kdy je lépe, měli bychom myslet na zadní vrátka a ukládat si víc peněz na horší časy. 3. Univerzální odpověď na to, jak nejlépe spořit, neexistuje. Každý člověk má své názory a ty prosazuje. Dobrý finanční poradce je od toho, aby s klientem rozvíjel právě tu jeho ideální formu spoření. 4. Pokud jste konzervativnější, zkuste se zajímat o stavební spoření, penzijní připojištění či termínované účty. Nabízejí sice malý, ale téměř stoprocentně garantovaný výnos. Využívají je miliony lidí. 5. Začněte spořit tak brzy, jak jen to jde. Dovolme mladému člověku, aby svou první výplatu řádně oslavil a propil s kamarády, ale z té druhé by už měla část jít na spoření nebo na budoucí cíle. 6. V závislosti na svých cílech by měl člověk pravidelně odkládat mezi 10 až 20 % svých čistých příjmů. 7. Naprosto minimální rezerva pro mimořádné případy by měla být ve výši jednoho čistého měsíčního příjmu. Za optimální rezervu se považuje 4 6 čistých měsíčních příjmů. Ty by měly být uloženy tak, aby jedna třetina šla vybrat hned, druhá do měsíce a zbylá do čtvrt roku od vzniku potřeby po rezervě sáhnout. 8. Na běžném účtu má smysl nechávat jen tolik, aby tam jeden den před výplatou zbývala spíš symbolická suma v řádech jednotek tisíc. Vše ostatní patří na inteligentnější, lépe úročené finanční produkty. 9. Vyjít s penězi je zvlášť v dnešní době složité. Stále však platí pravidlo 1. rodina nesmí utrácet víc než vydělá. Půjčky mají opodstatnění jen tehdy, když se za ně kupuje bydlení nebo něco, co v budoucnu povede k vyšším příjmům (vzdělání, osobní počítač, auto pro taxikáře atd.). 10. O svých financích není špatné se poradit s odborníky. Mohou to být jednotliví finanční poradci nebo finanční skupiny. Zdroj: Vasiporadci.cz (vam) Měření efektivity digimédií Servis bez kompromisů Konvergence digitálních médií vyžaduje nové přístupy a technologie měření, které mohou zvýšit rating, budoucnost je v jednotném přístupu k měření digitálních médií. To jsou hlavní závěry ohledně měření médií z konference o televizní efektivitě v zemích střední a východní Evropy, kterou uspořádala společnost Media Strategy. Změny na mediálním trhu v oblasti TV reklamy a trendy nejen v regionu střední a východní Evropy byly hlavním tématem příspěvku generálního ředitele GfK Czech, Ondřeje Tomase: Lidé tráví sledováním televize víc času, což je důsledek nástupu nových TV technologií. A s tím, jak se stírají hranice mezi jednotlivými digitálními médii, roste potřeba přizpůsobit to, jak se nejen sledovanost, ale i efektivita reklamy měří. Zkušenosti ze zahraničních trhů podle něho ukazují, že investice do měření sledovanosti jsou základním předpokladem k růstu mediálního trhu. Síla televize jako nosiče reklamy v digitálním světě roste, což doložil několika případovými studiemi Nick North, Chief Marketing Officer of GfK Media Sector a člen GfK Media Board. Stále víc však záleží na tom, jak dokáže program diváka zaujmout. Od toho se totiž efektivita reklamy přímo odvíjí. North také představil nejnovější přístupy k měření digitálních médií ve světě. V zemích, kde se k měření už začalo využívat vylepšených technologií k Target Audience Measurement (u nás je pro ně nejpoužívanější výraz peoplemetry ), sledujeme zvyšování ratingu. Typickým příkladem je třeba Rumunsko, kde se po zavedení inovací do systému měření televizní sledovanosti zvýšil během pěti let rating 3,7krát. Dalším z významných efektů, které pozitivně ovlivňují investice do reklamy, je měření efektivity napříč médii. Sloučením dat z více zdrojů do jediného univerzálního měřicího systému (UMS Universal Meter System), lze skokově lépe optimalizovat plánování reklamních kampaní právě s ohledem na jejich efektivitu. Zdroj: GfK (red) Cateringová společnost Golem zajišťuje po celé České republice kompletní F&B servis v kvalitě, na jakou jsou zákazníci zvyklí. Bez kompromisů a s nejvyšším nasazením. 1. ŠETŘÍME ROZPOČET VAŠICH AKCÍ Pro všechny akce od do konce roku 2011 nabízíme k buffetovým menu welcome drink ZDARMA v podobě sklenky sektu Bohemia Regia brut. 2. INTERNETOVÝ OBCHOD Ve spolupráci se společností VTcom jsme spustili zcela nový portál kde najdete široký sortiment produktů s možností on-line objednávek. 3. GOLEM LUNCH CLUB snížení cen u vybraných produktů více informací a ucelenou nabídku najdete na: 4. HRA SE SVĚTLY LIGHT BUFFET jsou moderní bufetová uspořádání s plastovými segmenty, které lze prosvětlit, a bufetové stanice tak získávají zcela nový vzhled a náboj. Více informací a novinek na: Většině klientů to dost vadí Banky v ČR prý loni vybraly za poplatky rekordních 38,3 mld. Kč Víc než 38,334 mld. Kč údajně vybraly banky v ČR v loňském roce za bankovní poplatky. Alespoň podle aktuálního přepočtu počítadla bankovních poplatků, které lze najít na serveru bankovnipoplatky.com. Je to je nejvíc v historii. Zisk z poplatků a provizí bank Proti roku 2009 byla suma vybraných poplatků o 1,5 mld. Kč vyšší. Jak k tomu však poznamenal provozovatel serveru Patrik Nacher, zároveň bankám klesly náklady na jejich výběr skoro o 400 mil. Kč, takže meziroční zvýšení činilo téměř 2 mld. Kč. Podobný růst byl zaznamenán jen mezi roky 2006 a Přitom úrokové výnosy bez započítání nákladů loni klesly o víc než sedm miliard korun. Výsledné číslo je vlastně rozdílem těchto dvou údajů výnosů z poplatků a provizí a dále nákladů na poplatky a provize, jež zveřejňuje Česká národní banka. První byly v součtu za všechny banky 48,251 mld. Kč a druhé 9,917 mld. Kč. Počítadlo bankovních poplatků je dynamickou tabulkou. Ta udává aktuální částku, kterou klienti všech bank v ČR zaplatili za bankovní poplatky od 1. ledna Vyplývá z ní, že letos za ně každou sekundu vydáváme 1216 Kč, tedy o 60 Kč víc než loni. Denně je to přes 100 mil. Kč, týdně přes 737 mil. Kč a za měsíc asi 3,19 mld. Kč. Co si o poplatcích myslí klienti Poplatky v českých bankách jsou jedny z nejvyšších v Evropě. Klientům to vadí. Ukázal to už exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP, kterého se v prosinci 2009 zúčastnilo respondentů. Reprezentativní vzorek byl stanoven metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí tří procent Zdroj: ČNB Pozn.: v mil. Kč, banky s licencí k Kolik získaly banky v ČR na poplatcích od roku 2005 do roku Z šetření vyplynulo, že bankovní poplatky zajímají 91,3 % dotázaných, přičemž 63,9 % respondentů uvedlo, že jim na bankách nejvíc vadí právě bankovní poplatky. Za druhý největší problém označilo 20,1 % obchodní podmínky finančních ústavů. S výší bankovních poplatků byly spokojeny pouze 2,3 %. Jejich zrušení požadovalo 42,5 % respondentů. Bankovní sektor a jeho podnikání je opravdu divná parketa. Podívejme se například na smrtící konkurenci u silničních dopravců, telekomunikačních operátorů nebo velkých obchodních řetězců. V bankovnictví tomu tak bohužel není a střední či malý podnikatel dostává podobné,balíčky služeb skoro od všech bank. Dokud sem nepřijdou jeden nebo dva klíčoví hráči se zcela novou strategickou inovací, nic se tady nezmění, soudí Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který patří k hlasitým kritikům bankovních poplatků. Proč si to necháváme líbit? Podle Světlany Ryskové ze serveru za posledních pět let u nás rostly paušální poplatky za balíčková konta i za jednotlivé položky. Finanční krize bankovnictví v Česku nijak výrazně nezasáhla a banky vykazují rekordní zisky. Pomáhají jim k tomu i věrní klienti. Podle studie Evropské komise z roku 2009 právě v období finanční krize čeští klienti platili za účet sedmé nejvyšší poplatky v EU, v přepočtu průměrně 2375 korun ročně. Tato studie také uvádí, že poplatky v Česku patří k nejméně transparentním. Vzrostly jak ty paušální za balíčkový účet, tak i za jednotlivé položky. Banky také až na několikanásobek zdražily zadávání příkazů po telefonu, uvádí dále Rysková a soudí, že je tomu tak zřejmě proto, že je provoz jejich call center nákladný. Navíc zrušily i bezplatné linky, takže musíme platit jak za položku, tak za telefonát. Používat telefonické bankovnictví je tedy nevýhodné. Za nekalou obchodní praktiku by se dalo označit, pokud některé banky námi placený hovor využívají k tomu, aby nám sdělovaly informace nebo nabízely produkty a služby, aniž jsme o to žádali. Ani při internetové komunikaci se zdražování nevyhneme, protože některé banky zvýšily za posledních pět let poplatek za položku zadanou touto cestou až několikanásobně. Ve vyspělých zemích, kde krachy a ztráty bank v krizi otřásly důvěrou klientů, si žádný velký růst poplatků dovolit nemohou. Aby finanční ústavy ušetřily, omezují klasické pobočky a nahrazují je samoobslužnými automaty a kiosky s minimálním počtem zaměstnanců. Budují multikanálovou přímou obsluhu klientů, včetně televizního bankovnictví. Čeští klienti na poplatky nadávají, ale přesto jsou ke svým bankám loajální. Jen neradi převádějí účet z jedné do druhé. Přitom od 1. listopadu 2009 začal platit Kodex mobility klientů postup při změně banky, který vydala Česká bankovní asociace. Má klientům umožnit snadněji, rychleji a s menšími náklady převést svůj běžný účet z jedné banky do druhé, včetně všech trvalých příkazů a souhlasů s inkasními platbami. Převod účtu zařídí na požádání nová banka. Ke Kodexu mobility zatím přistoupila víc než polovina členských bank ČBA. Podle jednoho průzkumu z konce loňského roku o něm přes tři čtvrtiny klientů vůbec nevědělo a jen 9 % jeho možností využilo. (mv) Stojí za pozornost:

8 8 /d u b e n / E v r o p s k á u n i e Zajímá vás, kdo bude český pan, nebo česká paní MSP? Realizace pokulhává Evropská komise nedávno zveřejnila revizi Aktu o drobném podnikání (SBA). Vedla ji k tomu jeho nedostatečná implementace a potřeba propojit Akt s novými strategiemi EK, jako je např. EU Proto zhodnotila uplynulé dva roky fungování SBA a nastínila nová opatření, která je nutné přijmout. Týkají se zejména oblasti podpory MSP s cílem zajistit lepší implementaci principů SBA na úrovni členských států. Právě implementaci principů na národní a lokální úrovni hodnotí totiž revidovaný dokument SBA negativně. Naopak veškeré legislativní iniciativy uvedené v původním Aktu pro drobné podnikání byly dosud přijaty. Výjimkou je jen statut Evropské soukromé společnosti, kterému se nedostalo podpory ze strany členských států. Mezi už přijatá opatření např. patří postavení elektronické fakturace na úroveň fakturace listinné, umožnění hotovostního účetnictví při odvodu DPH, zavedení zákonné 30denní platební lhůty pro veřejné orgány nebo snížení doby a nákladů potřebných pro založení společnosti. SBA slouží Komisi a národním vládám jako vodítko při implementaci politik týkajících se malých a středních firem a při poskytování podpory podnikatelům malého a středního rozměru. Akt obsahuje kombinaci principů a návrhů legislativních opatření, která jsou stěžejní pro růst malých a středních podniků, tj. zlepšení jejich přístupu na trhy třetích zemí, ke kapitálu, k inovacím a ekoinovacím a snížení administrativní zátěže brzdící jejich vývoj a růst. Místopředseda EK pro průmysl a podnikání Antonio Tajani vyzval na Radě pro konkurenceschopnost 11. března t. r. ministry zodpovědné za hospodářství a průmysl, aby nominovali národní zmocněnce pro MSP, tak jak to doporučuje revidovaný dokument SBA. Zmocněncem by měla být osobnost spjatá s dlouhodobým prosazováním politiky MSP či jejich zájmů. Úkolem zmocněnce je dohlížet na národní úrovni na dodržování principů SBA, jako je uplatňování testu SME, tj. posuzování dopadu předkládané legislativy na MSP či principu, že veřejné orgány mohou po podnicích vyžadovat tytéž informace jen jednou. Zmocněnec by měl oplývat vyjednávacími a komunikačními schopnostmi a mít politickou podporu napříč státní správou. V ČR se zatím o kandidátech na tento post nemluví. Nicméně bude bezpochyby zajímavé sledovat diskuse o budoucím panu či paní MSP. Např. v Itálii byl do této role nominován Giuseppe Tripoli, bývalý tajemník italské obchodní komory. Španělé a Němci by měli své zmocněnce nominovat v nejbližší době. První neformální setkání národních zmocněnců pro MSP se bude konat v květnu 2011 v rámci konference k SBA. Zájem je, výsledky ne vždy Jak už bylo naznačeno, revize SBA byla také předmětem jednání ministrů hospodářství a průmyslu členských zemí EU na neformální Radě pro konkurenceschopnost konané dubna t. r. Závěry k tomuto dokumentu by ministři měli přijímat na dalším zasedání 30. května. S cílem zviditelnit SBA v očích veřejnosti a dokázat, že to s ním myslí vážně, chystá maďarské předsednictví v Radě EU konferenci věnovanou MSP, která se uskuteční v Gödöllö května. Zaměří se na řešení důležitých výzev na národní a lokální úrovni, kterým musí MSP čelit, a rovněž na výměnu dobrých zkušeností při implementaci SBA. Bude také příležitostí pro předání Evropské podnikatelské ceny (European Enterprise Awards) udělované Komisí za úspěšné aktivity a iniciativy zaměřené na propagaci a podporu podnikání už od roku Během českého předsednictví se v roce 2009 konalo předání cen na pražském Žofíně. Zájem o politiku MSP a uplatňování principů SBA projevil i Evropský parlament, který o revizi SBA diskutoval poprvé ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 12. dubna t. r. Na květnovém plenárním zasedání by měl EP k revidovanému SBA přijmout usnesení. Jedním z klíčových návrhů revize SBA je také posílení aktivní účasti zájmových skupin na implementaci principů SBA. Evropská komise vytvoří Shromáždění MSP, které bude fórem umožňujícím dialog mezi zástupci MSP a veřejnými orgány. První shromáždění by se mělo konat v rámci Evropského týdne MSP, tj října Alena Vlačihová, zástupkyně ředitele CEBRE (podporováno CzechTrade) Co jsou malé a střední podniky Malé a střední podniky tvoří až 99 % všech evropských firem, přičemž zaměstnávají na 100 milionů lidí. Mají tedy zásadní vliv na konkurenceschopnost a ekonomiku hospodářství Evropské unie. Pro získání dotací z programů podpory MSP se dělí na mikrofirmy (do 10 zaměstnanců, do 2 mil. EUR celkové bilance nebo ročního obratu), malé firmy (do 50 zaměstnanců, do 10 mil. EUR celkové bilance nebo obratu) a střední firmy (do 250 zaměstnanců, do 43 mil. EUR celkové bilance nebo do 50 mil. EUR obratu). Práva cestujících Přínos globalizačního fondu Nárok na vrácení jízdného a náhradu škody Europoslanci schválili posílení práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Týkají se veškeré pravidelné dálkové autobusové dopravy (250 a víc km), národní či mezinárodní, s platností od jara V případě, že dopravce zruší cestu a nezajistí dopravu jinou trasou či jiným dopravním prostředkem a pokud zpoždění přesáhne dvě hodiny, počítá nová legislativa kromě vrácení ceny jízdenky také s nárokem na náhradu, která odpovídá 50 % jízdného. Cestující, kteří kvůli zrušení cesty či zpoždění přesahujícímu dvě hodiny od cesty upustí, budou mít nárok na vrácení ceny jízdenky. Jestliže je zpoždění při odjezdu delší než 90 minut, musí být cestujícím poskytnuto občerstvení. V případě přerušení cesty, nehody nebo zpoždění, které vyžaduje, aby cestující přespal na místě, bude mít dopravce navíc povinnost poskytnou ubytování až na dvě noci v ceně do 80 EUR. To se však nevztahuje na případy, kdy není možno bezpečnou dopravu zajistit z důvodu živelných pohrom nebo povětrnostních podmínek. Za ztrátu zavazadla budou mít cestující nárok na náhradu škody do výše 1200 eur. V případě smrti nebo zranění v důsledku nehody je výše odškodnění až eur (nebo vyšší, pokud je stanoveno vnitrostátním předpisem). (am) Přes čtyři roky od založení zvláštního unijního fondu na pomoc lidem, kteří přišli o práci v důsledku globalizačních procesů, se České republice podařilo uspět s žádostí. Evropský parlament schválil vůbec první příspěvek z tzv. globalizačního fondu EU (EFG) pro ČR. Částka eur (asi osm milionů korun) by měla zpětně pokrýt náklady na program podpory s hledáním práce pro několik stovek bývalých pracovníků společnosti Unilever ČR z uzavřené továrny v Nelahozevsi na Mělnicku. Nelahozeves je do značné míry závislá na výrobě potravin a víc než čtvrtina těch, co v této oblasti hledají práci, má pouze základní vzdělání. Bez dodatečné podpory jim hrozí, že sklouznou do dlouhodobé nezaměstnanosti, uvedl už dříve eurokomisař pro zaměstnanost a sociální věci László Andor, jehož úřad čerpání peněz navrhl. Společnost Unilever uvedla, že podle dostupných údajů našly novou práci téměř dvě třetiny propuštěných zaměstnanců, zapojených do programu, který byl z globalizačního fondu zpětně podpořen. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci EFG má na rok do 500 milionů eur. Je určen na pomoc pracovníkům, kteří přišli o zaměstnání kvůli změnám ve struktuře světového obchodu. Např. když zkrachuje nějaká velká továrna nebo je výroba přemístěna z členské země EU mimo území unie. Peníze mají lidem pomoci najít si co nejdříve novou práci. Podle europoslance Richarda Falbra mohl být fond českou vládou využit už dávno i v jiných případech. Kabinety vládnoucí v posledních letech jsou ovšem v tomto ohledu značně pasivní. Ne všechny firmy se chovají tak slušně jako Unilever, která nejdřív všechno uhradila ze svých prostředků. Ona tu žádost vlastně vypracovala a naše vláda ji jenom schválila, uvedl Falbr pro Český rozhlas. Unilever v České republice vyráběl rostlinné tuky a majonézy. Jejich produkci v továrně s více než 600 zaměstnanci v Nelahozevsi ale loni ukončil. Výrobní závod v Zábřehu na Moravě uzavřel už v roce Předložené programy EFG se musejí týkat pracovníků z jednoho podniku, který propustil min. 500 zaměstnanců během čtyř měsíců, resp. stejného počtu propuštěných v průběhu devíti měsíců z MSP. (pod) Řekli o budoucí evropské energetické strategii Evropská energetická strategie musí vzít rovnovážně v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a především zajistit vyvážený energetický mix. Shodli se na tom v diskusi o její budoucí podobě energetičtí odborníci z řad podnikatelů, nevládních organizací, státní správy a institucí EU s širokou veřejností. Musí podle nich být nastavena tak, aby nepoškozovala konkurenceschopnost evropských firem. Evropská unie má na svědomí 15 % celosvětové produkce emisí, a pokud se s globálními partnery nedohodne, nebude mít její ambiciózní redukční úsilí pro globální stav životního prostředí příliš velký efekt. Ucelená koncepce evropské energetiky chybí, zahájil debatu člen Evropského parlamentu Miloslav Ransdorf. Uvedl dále, že Evropská unie přijímá novou legislativu bez vyhodnocení té předchozí, jako v případě 3. energetického balíčku. Hlavní výzvou Unie v oblasti energie je zajištění nových zdrojů, potřeba propojit evropské trhy a vytvořit zásobníky. Evropa musí být připravena na krizové situace, tj. zajistit bezpečnost dodávek a zamezit výpadkům např. větrné energie. Úkolem nové Vnější služby EU je přispět k aktivnějšímu hledání nových zdrojů v třetích zemích, dodal Ransdorf. Evropská energetika musí mít udržitelné, realizovatelné, dosažitelné a časově měřitelné cíle. Přestože je energetika sdílenou oblastí, musí každý členský stát nést zodpovědnost za svůj osud. Nárůst energetické spotřeby v ČR pomalu roste a vezmeme-li v úvahu rozvoj elektromobilů po roce 2030, je nutné počítat s rapidním nárůstem spotřeby elektřiny, uvedl ředitel odboru elektroenergetiky MPO ČR Roman Portužák. Podle jednoho z návrhů MPO budou v roce 2050 tvořit zdroje energie ze 47 % jaderná energie, z 30 % obnovitelné zdroje, ze 4 % plynná paliva, z 19 % tuhá paliva, zatímco kapalná se používat nebudou. Jde tedy o nalezení vyváženého energetického mixu, ale také o velikost jednotlivých zdrojů, dodal Portužák. Při zpracování energetické strategie nelze zapomínat na tři klíčové subjekty spojené s energetikou, a to na výrobce, distributory a spotřebitele především občany a drtivou většinu podnikatelů, pro něž je energie základem konkurenceschopnosti v globální ekonomice, zdůraznil předseda energetické sekce HK ČR Václav Hrabák a dodal: Podnikatel, koncový odběratel energie od dodavatele požaduje, aby měl energii k dispozici v požadovaném čase, kvalitě a za přijatelnou cenu. Soudí dále, že by Česká republika měla malé a střední podniky motivovat k zvyšování energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti prostřednictvím strukturálních fondů, vyšší propagací metody finančních garantovaných úspor či dobrovolnými dohodami v energetice a metodickou pomocí. Jako dobrý příklad uvedl program Zelená úsporám. Zuzana Krejčiříková, ředitelka agendy EU ČEZ Group, uvedla, že je potřeba klást důraz na efektivní transpozici a aplikaci současné legislativy v oblasti liberalizace trhů a na nastavení regulatorního rámce. Při přijímání nové Roadmap 2050 by podle ní měla být Komise víc konzistentní. Pozitivně zhodnotila výsledky únorového summitu Unie, především nový cíl pro integraci trhů do roku 2014 místo původního do roku 2015: Klíčové je rovněž propojení sítí, bez něhož nelze využít plný potenciál, který nám evropský energetický trh nabízí. V energetické strategii EU do roku 2020 chybí Skupině ČEZ uhlí. Za nutnou považuje globální dohodu, aby Unie a její firmy neztrácely konkurenceschopnost. Unie musí proměnit svou energetiku pomocí zvyšování energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů, státy tak sníží znečištění ovzduší, závislost na dovozu paliv i spotřebitelům účty za energii, zdůraznil Martin Sedlák z Hnutí Duha. Domnívá se, že se sluneční energie může zanedlouho stát konkurenceschopnější než jádro. Za největší problém české energetiky označil její centralizovanost, závislost na dovozu energie a vysokou spotřebu fosilních paliv. Jak uvedl, Česko spotřebuje na každou vyrobenou korunu HDP o % víc energie než EU- 15. K tomu dodal: Podniky by tak při zachování současné výroby mohly ušetřit ekvivalent produkce dvou temelínských reaktorů. Efektivnější výroba uspoří miliardy korun ročně a vylepší konkurenceschopnost domácího průmyslu. (vla) Nepřehlédněte:

9 A utomobily d u b e n / /9 Sedmička je pro novou generaci Passatu opravdu šťastným číslem Svěží vítr z Wolfsburgu Německá značka VW v předchozích měsících pustila na trh doslova lavinu nových modelů. Kromě do jisté míry imidžového rozšíření řady Golf na kabriolet představila nejen terénního všeuměla Amaroka, ale především rodinné a manažerské modely Jetta a Passat. Mnoho příznivců wolfsburgských vozů toužebně očekávalo především už sedmou generaci etalonu střední třídy VW Passat. Testu pro Podnikatel jsem podrobil variantu s nejoblíbenějším vznětovým motorem. První vůz pojmenovaný po svěžím větru spatřila motoristická veřejnost v létě I když od té doby uběhlo osmatřicet let, což je v automobilové historii doslova světelný rok, základní charakteristiky tedy vůz střední třídy s motorem vpředu a pohonem předních kol (s výjimkou některých verzí s pohonem obou náprav) si Passat podržel až dodnes. S každou novou generací však model nabýval na rozměrech, a poskytoval tak svým uživatelům ve srovnání s mnohými konkurenčními modely nadprůměrně místa. Proto se především v uplynulém desetiletí stal oblíbeným univerzálním manažersko-rodinným vozem, což Nový Passat má elegantní diodové světlomety pro denní svícení. má právě uvedená sedmá generace ještě umocnit. Parkovací brzda na knoflík Někteří kritici Passatu stále vytýkají nedostatečnou atraktivitu zevnějšku a snahu nikoho neurazit. Právě proto se designéři soustředili na vylepšení vzhledu nové generace. Nejvíc nyní zaujmou přední a zadní světla, a hlavně maska chladiče, která je zřejmě nejvýraznějším prvkem. Díky masivnímu použití chromu dává wolfsburgskému klenotu vzezření kočáru a trochu připomíná luxusní model VW Phaeton. Zadní i přední světla pro denní svícení používají technologii LED diod, jež v případě brzdových světel svou mnohem rychlejší reakcí rovněž zvyšuje bezpečnost. U Passatu je na obvykle vysoké úrovni, takže vůz bez problémů získal plný počet pěti hvězdiček Euro NCAP. Všechny verze bez rozdílu jsou vybaveny čelními, bočními i hlavovými airbagy, elektronickými systémy ESP, ABS, EDS a ASR, stejně jako tříbodovými bezpečnostními pásy a hlavovými opěrkami pro všech pět cestujících. Díky délce přes čtyři a tři čtvrtě metru nabízí nový Passat nejen dostatek místa v interiéru, kde ho překonává snad jen Škoda Superb, ale i v zavazadlovém prostoru, kde naopak naprostá většina konkurence ztrácí a mladoboleslavský vůz vychází nastejno. Interiér byl vytvořen s důrazem na dobrou ergonomii a intuitivní ovládání všech funkcí. Proti minulé generaci chválíme přesun dříve netradičně umístěného ovládání parkovací brzdy z místa vlevo od spínače světel na středový tunel vedle řadicí páky (voliče DSG převodovky), při deaktivaci je pak třeba sešlápnout brzdový pedál. Všechny verze výbav jsou navíc vybaveny systémem auto-hold, usnadňujícím rozjezd ve stoupání; u minulé generace to u manuální převodovky bylo za příplatek 1700 Kč. Stejný pak zůstal klíček zapalování či spíše šém, jenž se vkládá do otvoru vpravo od volantu. Pro nastartování je ale nutné nejprve sešlápnout spojku. Minimální spotřeba i emise I když je v nabídce celkem osm motorizací, k testu jsme vybrali jeden z nejúspěšnějších vznětových přeplňovaných agregátů se vstřikováním common-rail. Testovaný motor 2,0 TDI mohou motoristé znát izjiných koncernových vozů, například ze Škody Octavia, Superb či Yeti. V případě Passatu však šlo o verzi se systémem Stop&Start, který díky vypínání motoru při stání ještě víc šetří palivo, a tím vykazuje i nižší emise. Spolu s šestistupňovou převodovkou s přesnými dráhami řazení a točivým momentem, vrcholícím na hodnotě 320 Nm, se iutakto velkého vozu může řidič radovat z dostatečné dynamiky. I když se mi na letištní ploše nedaleko Prahy podařilo dosáhnout uvedené maximálky, příjemná rychlost na dálnici bez rychlostního limitu se pohybuje okolo 180 km/h. Při jízdě u nás povolenou stotřicítkou se daří udržet spotřebu velmi nízko, v městském provozu jsem naměřil slušných 6,4 litru nafty na 100 km. Lamentovat budou asi řidiči jen v první sekundě po sešlápnutí plynového pedálu; reakce je kvůli výraznému turboefektu o dost zpožděná. Brzdy i podvozek snesou nejpřísnější měřítka, a tak nezbývá než konstatovat, že nový Passat se stejně jako jeho předchůdce pravděpodobně zabydlí na našich silnicích v hojném počtu. Vojtěch Štajf Foto: archiv Typ vozu VW Passat Opel Insignia Peugeot 508 2,0 TDI 2,0 CDTI 2,0 HDi Motor (cm 3 ) vznět. 4válec vznět. 4válec vznět. 4válec turbo 1968 turbo 1956 turbo 1997 Výkon (kw/k) 103/140 96/ /140 Max. toč. moment (Nm/ot. min. -1 ) 320/ / /2000 Max. rychlost (km/h) Zrychlení km/h (s) 9,8 11,1 9,8 Komb. spotřeba (l/100 km) 4,6 5,0 4,8 Délka (mm) Objem zavazadl. prostoru (l) Emise CO 2 (g/km Základní cena (Kč) Palubní informační systém komunikuje v českém jazyce. Designu zadní části vozu dominují sdružené svítilny. Nová generace Passatu opět přitlačila na pilu, zejména v prostornosti a úsporném provozu. Konec dvoutaktů na Východě Poslední automobil Wartburg sjel z výrobní linky před dvaceti lety Na úsvitu e-mobilů Dobíjecích stanic máme víc než elektrovozů Neforemná karoserie a páchnoucí dvoutaktní motor charakterizovaly vozy Wartburg, vyráběné spolu s pověstnými trabanty v bývalé NDR. Proto byla jejich výroba před dvaceti lety ukončena. Vůz dostal název podle místního středověkého hradu v duryňském městě Eisenach. Wartburg je jedna z nejstarších automobilových značek. Už v roce 1898 tam byl vyroben první takto pojmenovaný vůz. Stejně jako ve třicátých letech 20. století modelová řada luxusních sportovních vozů značky BMW. V roce 1956 byl na veletrhu v Lipsku představen nový, pohledný model s označením Wartburg 311, poháněný dvoutaktním tříválcovým motorem (objem 900 cm 2, výkon 27 kw, max. rychlost 125 km/h). Čtyřdveřový pětimístný sedan brzy následovaly další varianty třídveřové kombi, dvoudveřový čtyřsedadlový kabriolet, dvoudveřové a čtyřsedadlové kupé, luxusní čtyřdveřová limuzína s plátěnou a později i kovovou shrnovací střechou a pětidveřová tábornická limuzína Camping, ale také pick-up nebo pro potřeby armády a policie vyvinutý kabriolet se čtyřmi plátěnými dveřmi a skládací střechou. Dvoumístný sportovní vůz Wartburg 313 (37 kw, 140 km/h) pak byl v roce 1957 na autosalonu v New Yorku oceněn čestnou cenou za eleganci. Mimo sériově vyráběné varianty existoval i prototyp Bellevue s karoserií pseudolandaulet. Měl nad předními sedadly prosklenou pevnou část střechy a nad zadními sedadly shrnovací plátěnou střechu. Byl ozdobou autosalonů, do výroby se však nedostal. Wartburg 311 byl v roce 1966 nahrazen modernějším, ale nevzhledným hranatým Wartburgem 353 (33,1 kw, 130 km/h), který byl včetně čtyřtaktní modifikace vyráběn čtvrt století. Zpočátku šlo pouze o čtyřdveřové provedení sedan a Tourist (kombi). Nejzásadnější proměnou prošel wartburg paradoxně nedlouho před ukončením jeho výroby. Přispěl k tomu zákaz registrace nových aut s dvoutaktním motorem, který byl z ekologických důvodů vydán v několika západoevropských a skandinávských zemích. V roce 1988 se proto do wartburgů začaly montovat čtyřdobé motory od západoněmeckého Volkswagenu (43 kw, 140 km/h). Po pádu železné opony byla však výroba wartburgů ukončena. Celkem jich přišlo na trh přes tři miliony. (vam) Dnes je v ČR 159 dobíjecích stanic, ale jen asi 100 elektromobilů. Ze stovky aut jich 25 přibylo na přelomu roku. Jde převážně o dovozy. Elektromobil společnosti ČEZ. Většinu nabíjecích stanic provozuje Asociace elektromobilového průmyslu, řadu z nich zdarma. Také počet dalších stanic, kde lze vůz dobít zdarma, roste. Např. v nákupních centrech. Do konce tohoto roku by mělo být v České republice asi 200 dobíjecích míst. Na odborné konferenci Amper v Brně to řekl Jaromír Marušinec z Asociace elektromobilového průmyslu. Další rozvoj využití elektromobilů podle něho brzdí absence sériové výroby vozů. V ČR také chybějí dotace na nákup elektromobilů, které jsou v západní Evropě běžné. I tak se ale jejich pořízení může vyplatit. Ceny těchto vozů se sice pohybují od do Kč, ale náklady na provoz jsou výrazně nižší než u klasických automobilů. Uživatelé elektromobilů už také nemusejí mít obavy, že je nebudou mít kde dobít. Pokrytí ČR dobíjecími stanicemi je dostatečné. Rovněž dojezd vozů se zvyšuje auněkterých se několikanásobně zvýšil na současných 100 až 350 km podle typu akumulátoru. Společnost ČEZ chce do této oblasti investovat 500 mil. Kč. Asociace elektromobilového průmyslu byla založena na Autosalonu Brno Jde o sdružení víc než 20 malých a středních firem, jejichž společným zájmem je podpora elektromobility v ČR. (mv) Zajímavé adresy: portal.sda-cia.cz

10 10/d u b e n / V z d û l á n í, v û d a, t e c h n i k a Realita, nebo náhoda? Podle zjištění Directors Indexu se vědomosti českých manažerů zlepšují Hodnocení tzv. Directors Indexu zažilo nejlepší přelom roku. Po jednadvaceti měsících pravidelného hodnocení se stav vědomostí českých manažerů opakovaně zlepšuje nad 50 % doporučených znalostí. Podle výsledků posledních dvou hodnocení možná jde o začátek pozitivního trendu. 100 % 50 % 0 % Graf 1: Vývoj ukazatele Directors Index v posledních dvou letech. 41,75 48,73 46,78 47,76 46,97 53,96 54, /3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 Graf 2: Vývoj znalostí v manažerské oblasti Directing. 100 % 50 % 54,01 47,45 53,09 46,83 48,1 58,51 58,94 0 % 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 K zlepšením v hodnocení ukazatele Directors Index došlo v posledním čtvrtletí roku 2010 a první čtvrtině roku 2011, kdy 4034 otestovaných manažerů zlepšilo tento ukazatel na hodnotu 53,96, resp. 54,04 (viz graf 1). Přesto, že zlepšení vědomostí není nijak výrazné (kvalitní manažer by měl mít aspoň % vědomostí podle ukazatele Directors Index), opakovaně naměřené hodnoty nad 50 % jsou velmi pozitivní, protože ukazatel v žádném z předchozích čtvrtletí ještě nikdy nepřekročil tuto hranici. Příští hodnocení nám potvrdí, zda jde opravdu o začátek pozitivního trendu, nebo jen o náhodu, říká Jan Bartůšek zodpovědný za technickou podporu vortálu Directors. Základem pro výpočet ukazatele Directors Index je procentuální hodnocení všech testů, které jsou součástí elektronického systému vzdělávání Directors. V databázi testů se v této době nachází 1300 otázek, obsahujících veškeré oblasti managementu. Dlouhodobě se sledují čtyři klíčové manažerské oblasti Planning, Organizing, Directing a Controlling. Víc než čtyři tisíce testovaných manažerů projevily největší zlepšení vědomostí v ukazateli hodnotícím oblast řízení lidí Directing (viz graf 2). Je to tím, že řízení lidí je v ekonomické recesi mnohem náročnější než v období růstu, objasňuje Jan Bartůšek. Ekonomická recese přináší víc práce s menším počtem podřízených pracovníků pracujících za méně peněz. Proto je právě oblast řízení lidí u manažerů středem pozornosti, kdy se víc zajímají, jak u svých podřízených zajistit zvýšenou motivaci. Není bez zajímavosti, že i opakovaně nejvíc zanedbávaná manažerská oblast kontroly výsledků práce (Controlling) také překročila v posledním hodnocení hranici padesáti procentních bodů (viz graf 3). Na tomto ukazateli je vidět, že v současnosti firmám nestačí jenom víc pracovat. Tvrdé podmínky trhu ně tlačí a tento tlak se přenáší na jejich vedoucí pracovníky. Nutí je, aby byl nejen zajištěn větší objem práce, ale aby pracovníci zároveň podávali kvalitnější výkon. Každý vedoucí pracovník proto musí o výsledcích činnosti své i svých podřízených víc přemýšlet. To je důvod, 100 % 50 % 0 % Graf 3: Vývoj znalostí v manažerské oblasti Controlling. 32,83 43,11 39,79 39,15 43,8 47,53 50, /3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 proč se manažeři aktivněji zajímají o zavádění efektivnějších kontrolních systémů. Otestovat své vědomosti a přispět k tvorbě ukazatele Directors Index může každý návštěvník vystudováním jakékoliv lekce v rámci vortálu Directors nebo zdarma pomocí tzv. Ředitelského testu na adrese: sekce=reditelsky. Zdroj: directors.cz (vam) Veřejná podpora VaV v ČR Veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice má především formu finanční podpory vybraných aktivit. Lze však uplatnit i nepřímé nástroje podpory (např. daňové a celní úlevy). Legislativní rámec finanční podpory je dán zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Kompetence v oblasti VaV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy veškerý výzkum a vývoj kromě průmyslového. Ministerstvo průmyslu a obchodu průmyslový výzkum a vývoj. Rada pro výzkum a vývoj (RVV): - navrhuje vládě výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj, - zabezpečuje zpracování dlouhodobých základních směrů a proporcí rozvoje výzkumu a vývoje, - zajišťuje informační systém výzkumu a vývoje, - připravuje vstupy pro návrh Národní politiky výzkumu a vývoje, - zpracovává analýzy výzkumu a vývoje. Ministerstvo financí navrhuje definitivní výši rozpočtu. Příjemci podpory z veřejných prostředků Akademie věd České republiky: - soustava příspěvkových organizací vědeckých pracovišť (od roku 2007 Veřejné výzkumné instituce ), - 1/3 celkové státní podpory. Vysoké školy: - 20 státních vysokých škol a univerzit a soukromé vysoké školy, - stejný objem podpory jako uav ČR. Ostatní: - příspěvkové organizace orgánů státní správy, - soukromý podnikatelský sektor (asi 3 mld. Kč). Druhy podpory z veřejných prostředků Institucionální podpora podpora institucí provádějících základní výzkum. Účelová podpora podpora řešení jednotlivých projektů. Institucionální podpora je určena pro základní a aplikovaný výzkum prováděný bez konkrétního realizačního zaměření. Poskytuje se na podporu tzv. výzkumného záměru, specifického výzkumu na vysokých školách nebo na mezinárodní spolupráci ČR v této oblasti. Může činit až 100 % nákladů příslušného výzkumu. Účelová podpora je zaměřena na řešení jednotlivých projektů tří typů: programový nebo grantový projekt a veřejná zakázka (základní výzkum až 100 %, průmyslový výzkum %, vývoj %. Výběr uchazečů je prováděn formou veřejné soutěže vypisované poskytovateli na základě Programů podpory výzkumu a vývoje schválených Radou vlády pro výzkum a vývoj, které definují věcné, časové a finanční podmínky. Celkový rozpočet státu na VaV v roce 2010 činil přes 29,4 mld. Kč, pro letošní rok je to asi 28,9 mld. Kč. (pod) Najdete tam vše, co potřebujete vědět Národní soustava povolání efektivní nástroj pro rozvoj lidských zdrojů a profesní vzdělávání Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pokračuje v realizaci projektu Národní soustavy povolání (NSP), což je otevřená databáze informací o potřebách trhu práce. Obsahuje informace o uplatnitelných povoláních a požadovaných kompetencích. Slouží pro podnikovou praxi, poradenským službám a při ovlivňování odborného vzdělávání. Vytvářejí ji zaměstnavatelé a garantem je stát. Česko EU-27 EU-25 Podíl populace ve věku let na celoživotním vzdělávání (2006) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Zdroj: Living Condition in Europe, 2008 V databázi uživatel najde vše, co potřebuje vědět o povoláních v ČR. Např. pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, kompetence, údaje o mzdě a další. Projekt NSP II navazuje na výsledky úspěšného projektu Národní soustava povolání realizovaného v letech Hlavním přínosem projektu je nejen efektivní rozvoj lidských zdrojů v ČR, ale i aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových partnerů, vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. MPSV jako realizátor projektu zabezpečuje tvorbu a aktualizaci NSP podle zákona o zaměstnanosti. Zaměstnavatelé jsou hlavními řešiteli 22,0 % 37,1 % 39,2 % formou veřejné zakázky. Prostřednictvím NSP co nejpřesněji určí strukturu svých potřeb. Poté mohou být přijímána opatření vedoucí k jejich efektivnímu uspokojení. Katalog NSP odráží aktuální požadavky na jednotlivé pracovní činnosti, jak je vidí zaměstnavatelé reprezentovaní sektorovými radami. Tím je zároveň definována poptávka na českém trhu práce. Sektorová rada je sdružení významných zástupců zaměstnavatelů, profesních organizací, vzdělavatelů a dalších odborníků na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví, která prosazuje své zájmy ve vztahu k státní správě a vzdělávacím institucím. Díky zapojení do činnosti těchto rad, které sdružují vlastně všechny významné aktéry trhu práce v jednotlivých sektorech hospodářství, mají zaměstnavatelé možnost dlouhodobě ovlivňovat strukturu lidských zdrojů, a získat tak ve svém odvětví potřebně kvalifikované pracovníky, kterých je nyní v některých oborech citelný nedostatek, dodává viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr. Projekt podle něho významně posílí pružnost trhu práce; zaměstnavatelé tak budou mít ve správný čas a na správném místě správný počet správně kvalifikovaných zaměstnanců. Jednou ze strategických rolí sektorových rad je uzavření sektorových dohod mezi zaměstnavateli (sektorovými radami) a ostatními klíčovými partnery (územní samosprávy, úřady práce, vzdělavatelé, krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů...) o následném postupu při řešení disproporcí na trhu práce. Sektorová dohoda umožňuje významné ovlivnění rozvoje lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu práce. MPSV a zaměstnavatelé chtějí pomocí tohoto nástroje udržet naši ekonomiku konkurenceschopnou a produktivní. Na projektu se významně podílí také Hospodářská komora České republiky. Přínos Národní soustavy povolání: efektivní rozvoj lidských zdrojů v České republice, systémový přístup ke komunikaci v oblasti lidských zdrojů, aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových hráčů, efektivní a flexibilní systém mapování potřeb trhu práce, využití při mezinárodním srovnávání. Zdroj: MPSV a HK ČR (mv) Zkuste si najít:

11 d u b e n / /11 O c h r a n a o s o b a m a j e t k u Řešením je cloud Neplaťte za software a IT infrastrukturu pronajměte si ji! Software a IT infrastruktura už dnes nemusí vyžadovat velké investice. Můžete si je také pronajmout formou služby prostřednictvím měsíčních poplatků spolu s IT podporou, které jsou pro provoz jednotlivých firemních aplikací potřeba. Vyřešit tak můžete elektronickou poštu, intranet, veškerou komunikaci i s videokonferencemi, CRM systém nebo třeba zabezpečení a správu jednotlivých počítačů. Vlastní servery jsou nákladné Provoz vlastní serverové infrastruktury rozhodně není levnou záležitostí. Po výběru dodavatele a konkrétního modelu je třeba obvykle čekat několik týdnů na dodání požadovaného hardware. Na něj je pak nutné zakoupit a nainstalovat veškerý potřebný software (operační systém, poštovní server, firewall, antivir, antispam a podobně), a také jej správně nakonfigurovat. Tím však všechno ani zdaleka nekončí. Server totiž vyžaduje také neustálý dohled a údržbu. Musí se kontrolovat a instalovat bezpečnostní aktualizace operačního systému i softwaru, je třeba instalovat nové verze aplikací, a také řešit nahodilé hardwarové či softwarové problémy, které se objeví obvykle v tu nejnevhodnější dobu. Firmy, co nemají vlastní IT oddělení, si tak musejí najmout externí IT profesionály. Dnes už to jde i jinak a levněji Alternativou, extrémně výhodnou zejména pro podnikatele nebo malé a střední firmy, je tzv. cloud computing. U cloudu získáváte vše tedy hardware, software, čas IT odborníků, údržbu, podporu, aktualizace ve formě služby s pravidelným měsíčním poplatkem, jehož výše je stanovena v závislosti na počtu uživatelů. Firma tak platí vždy jen tolik licencí, kolik pracovníků je využívá. Změna počtu uživatelů přitom může být i dočasná a může proběhnout i skokově. Při porovnání celkových nákladů vlastnictví tak cloud computing často vychází o desítky procent levněji, než využití vlastní serverové infrastruktury, přičemž nabízí často vyšší dostupnost i vyšší úroveň zabezpečení doloženou řadou mezinárodních certifikací. To je také důvod, proč se o cloud zajímají i velké firmy. S cloudem ušetří, a navíc se mohou soustředit na svůj primární byznys. Firemní software za stovku měsíčně Základem každé firmy je v dnešní době řešení pro elektronickou poštu, ukládání souborů a dat či spolupráci a komunikaci v rámci týmu. I to dnes pořídíte v cloudu, například v rámci nové služby Microsoft Office 365. Pro malé firmy je přitom poplatek za balíček jako celek jen necelých 130 korun za jednoho uživatele měsíčně. V této ceně firma získá poštovní schránku o velikosti 25 GB (pro každého uživatele), profesionální řešení pro sdílení kalendáře, úkolů a kontaktů i dnes tak populární push synchronizaci s chytrými mobilními telefony. Jde přitom o plnohodnotnou alternativu Microsoft Exchange Serveru 2010, navíc doplněnou o integrované antivirové a antispamové řešení. SharePoint Online, zahrnutý rovněž v tomto balíčku, je pak alternativou stejnojmenné serverové aplikace, která firmě umožňuje snadno vybudovat vlastní zabezpečený intranet i prostor pro sdílení dokumentů. Pro efektivní on-line spolupráci a komunikaci pak slouží Lync Online, ať už jde o komunikaci hlasovou, obrazovou, či textovou, dostupnou nejen na počítačích, ale i v mobilních telefonech. Lync Online je také ideálním nástrojem pro pořádání videokonferencí a virtuálních školení, což oceňují zejména firmy s více pobočkami, externími spolupracovníky nebo obchodníky, kteří jsou často mimo kancelář. Ve formě služby dnes získáte i Office Součástí tohoto balíčku Office 365 jsou i webové kancelářské aplikace Office WebApps, pro jednoduchou tvorbu a editaci dokumentů, i nejnovější verze Microsoft Office přímo v okně webového prohlížeče. Větší firmy si pak mohou vybrat z několika dalších balíčků, včetně balíčku s plnohodnotnými licencemi na Microsoft Office 2010 Professional Plus. Dostupnost všech služeb je přitom garantována na úrovni 99,9 % na měsíční bázi. Výhodou je, že si můžete celý balíček také zdarma vyzkoušet. Jak zabezpečit rostoucí firmu Malé či střední firmy, které rychle rostly a nemají ucelený přehled a řešení pro správu počítačů a softwaru, mohou také využít například novou službu Windows Intune, která rovněž spadá do kategorie cloudu. Měsíční předplatné tohoto řešení zahrnuje službu na monitorování, správu a inventarizaci počítačů, bez nutnosti kupovat jakékoliv servery a software. Vedle toho pak v rámci předplatného získá firma také upgrade licenci na systém Windows 7 Enterprise a licenci na bezpečnostní software. Získá tím tedy ucelené řešení a možnost používat mnoho technologií dostupných v nejvyšší verzi systému Windows. Vlastní monitorování a správu počítačů pak může zajišťovat dodavatel IT nebo interní IT oddělení, které včas varuje před případnými riziky nebo zasáhne v případě problému. Celý koncept je postaven na službě Windows Update, která celosvětově funguje už víc než 15 let a aktualizuje víc než miliardu počítačů se systémem Windows každý měsíc. Za zkoušku nic nedáte Cloud computing je moderní zajímavou alternativou pro pořízení veškeré potřebné serverové IT infrastruktury do vaší firmy bez jediné investované koruny. Kromě hotových aplikací jako Office 365, Windows Intune nebo letos představené služby CRM Online si dnes můžete ve formě služby Windows Azure pořídit i samotnou serverovou platformu, na které můžete vyvíjet a provozovat libovolné vlastní aplikace. Vše si přitom můžete předem bezplatně vyzkoušet a zjistit, jak by vám infrastruktura a software v cloudu vyhovovaly. A za zkoušku opravdu nic nedáte. Veškerý software popisovaný v článku si můžete zdarma vyzkoušet na stránkách a crm.dynamics.com. (vk) Kde jsou vaši strážníci? Schránky v kapse Společnost KAKTUS Software, poskytovatel softwarových řešení a služeb v oblasti informačních technologií, oznámila, že zprovoznila aplikaci Personal Locator pro monitoring pohybu společné městské policie v Klánovicích, Šestajovicích a Jirnech, obcích na východním okraji Prahy, prostřednictvím mobilních telefonů. Aplikace zaznamenává přesnou polohu strážníků na mapě v reálném čase, a starostové si tak mohou zkontrolovat, zda městští policisté plní své úkoly a rovnoměrně pokrývají území jejich obcí. Konfigurace služby Personal Locator byla uzpůsobena specifickým požadavkům společné městské policie. Rajon strážníků je v této oblasti poměrně rozsáhlý, vzdálenosti mezi obcemi jsou několikakilometrové, a tak oblast, kterou mají strážníci pod dohledem, je možné efektivně zvládnout pouze za pomoci služebního vozu a moderních komunikačních prostředků. Strážníci používají běžně dostupné mobilní telefony vybavené GPS čipem, GPRS modemem pro přenos dat a aktivovaným datovým tarifem, na který byla nainstalována aplikace Personal Locator pro zaznamenávání pohybu uživatele telefonu na mapě. Občané se mohou přesvědčit, že jejich strážníci jsou skutečně v terénu a dělají svou práci, a obecní zastupitelstva obcí zase mají kontrolu nad pokrytím městské policie v jejich obci. Je možné zpětně dokladovat, zda strážníci byli, či nebyli v daný čas na daném místě. Jde o řešení nejen velmi přesné a efektivní, ale také cenově nenáročné využívá běžně dostupné mobilní infrastruktury a obyčejných mobilních telefonů, takže zatěžuje obecní rozpočet jen minimálně. Systém Personal Locator (dříve PhoneOnMap) funguje v České republice od roku 2009 a v současnosti jej používá na privátních a firemních uživatelů. Systém je tvořen webovým portálem a aplikacemi pro jednotlivé druhy operačních systémů mobilních telefonů (v současnosti Symbian a Windows Mobile, v blízké budoucnosti iphone a Android) nebo osobních lokátorů Personal Tracker. Systém byl vyvinut společností KAKTUS Software. (pod) Bezpečně, pohodlně a prakticky z jakéhokoliv počítače mohou nyní uživatelé odkudkoliv plnohodnotně obsluhovat své datové schránky, bez nutnosti instalace dalších programů a certifikátů. Ministerstvo vnitra totiž zdarma nabízí ke stažení balíček potřebných doplňků, který je možné nahrát na flash disk či jiné paměťové médium s možností zápisu. Uživatelé tak mají k dispozici jakousi vlastní oficiální mobilní kancelář. Balíček obsahuje Software602 Form Filler Portable a Mozilla Firefox Portable. Pokud je uživatel nahraje např. na flash disk, může jeho prostřednictvím plnohodnotně využívat webový portál datových schránek na jakémkoliv počítači s podporovanou verzí operačního systému Windows. Bezpečné a plnohodnotné připojení Software602 Form Filler Portable je aplikace určená k použití tam, kde není možné nebo účelné instalovat aplikace běžným způsobem. Zařazení internetového prohlížeče Mozilla Firefox Portable do balíčku zase dává možnost pracovat s příslušnými formuláři přímo v prostředí internetového prohlížeče. Kompletní balíček tak umožňuje práci s datovými schránkami či jinými internetovými aplikacemi, které využívají rozšíření pro práci s inteligentními formuláři. Prohlížeč umožňuje nejen bezpečně se přihlásit do datové schránky na jakémkoliv počítači s operačním systémem Windows, ale díky integrovanému doplňku také plnohodnotně pracovat s datovými zprávami. V prohlížeči jsou vloženy i kořenové certifikáty certifikačních autorit PostSignum, eldentity a I.CA Přenosný balíček je ke stažení na: https://www.mojedatovaschranka. cz/static/pages/doplnek_pro_windows.html. Postupná cesta k mobilní kanceláři Prvním krokem k plnohodnotnému mobilnímu přístupu do schránky bylo zavedení funkce náhledu datové zprávy v říjnu Díky této funkci lze číst a stahovat datové zprávy i z počítačů, v nichž není nainstalován 602XML Filler. Lidé si tak mohou přečíst datové zprávy např. i během dovolené z počítače v internetové kavárně. Loňská novinka také poskytuje náhled do zpráv i z tzv. Smartphonu, nicméně není možné datové zprávy odesílat. (red)

12 12/d u b e n / O b r a n a a b e z p e ã n o s t Offsety deformují, ale Nové hrozby stírají dělicí čáru mezi obranným a bezpečnostním průmyslem Česko už sice není zbrojařskou velmocí, jakou bylo před listopadem 1989, nicméně stále hraje důležitou roli na trhu s vojenským materiálem. Evropský trh se liberalizuje, říká v rozhovoru pro Podnikatel prezident Asociace obranného průmyslu ČR doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., a hovoří nejen o legislativních změnách v tomto průmyslovém segmentu. Na konci března schválila vláda ČR novelu zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Jaký to má pro Česko a české obchodníky význam? Novela Zákona č. 38/1994Sb schválená vládou implementuje do českého právního řádu Směrnici 2009/43/ES O zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř EU. Jak je patrné z názvu, jde o další krok EU v liberalizaci evropského trhu, tentokrát ve specifické oblasti vojenského materiálu. Ohledně obchodů mimo EU nepřináší žádnou změnu, ty uskutečněné v rámci EU však budou administrativně jednodušší. Novela reflektuje fakt společného evropského trhu i v názvosloví. Nejde už o exportní operaci do druhé země EU, ale jen o transfer vojenského materiálu. Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. Mění se něco i pro české vývozce? Především nebudou už nutné dovozní licence a licence pro transport (nově průvoz) přes další země. Pokud bychom význam kvantifikovali, asi 40 % objemu dovozu jde do ČR ze zemí EU, znamená to tedy pro daný objem snížení administrace. V případě exportu, který do zemí EU činil %, jde o určité snížení administrace pro vybavení průjezdu materiálu přes jinou zemi Unie. Novela nově připustí do obchodu s vojenským materiálem v rámci EU i fyzické osoby, což samozřejmě zvyšuje riziko možného zneužití, ale stát si ponechává v tomto případě všechny nástroje a kontrolní mechanizmy k zachování jeho mezinárodních povinností. V souvislosti s touto novelou se musím zmínit o široké mediální kampani, poukazující na nové možnosti přímých nákupů pro MO a MV. Možnost přímých nákupů není novou věcí. Ty umožňovala už dřív novela z roku 2004 za podmínky, že protistranou je jiný stát. Nicméně další novela z roku 2009 tuto podmínku zrušila a prakticky přímé obchodování v dnešním smyslu novely umožnila. Novela z letošního března jen nově upravuje administrativní podmínky takového obchodu. Brusel už přijal dvě obranněbezpečnostní směrnice. Jedna z nich, o zadávání veřejných zakázek, je podle vašeho dřívějšího vyjádření nevýhodná pro malé země jako Česko. V čem? Obchodu s vojenským materiálem a veřejných zakázek v obraně se týkají skutečně dvě směrnice EU. Výše uvedená Směrnice k transferu v EU a Směrnice 2009/81/ES k zadávání veřejných zakázek pro účely obrany. Nelze přímo říci, že je ta druhá nevýhodná pro malé země. Z jejího znění to rozhodně nevyplývá. Oběma směrnicím nelze naopak upřít snahu o větší transparentnost a rovné konkurenční podmínky na evropském trhu. Ale na mezinárodním kolbišti je trochu jiná situace. Mám na mysli zejména uzavřené dodavatelské řetězce hlavních výrobců, prosazování domácího průmyslu v obranných strategiích velkých zemí EU a různé uplatňování článku 296 (nově 346) Evropské smlouvy. To menší země do jisté míry diskriminuje. Směrnice nám sice nabízí určitou kompenzaci ve formě rozhodnutí o subdodavateli do 30 % výše zakázky. Nicméně v případě zrušení offsetů půjde pouze o malou lokální kompenzaci, a nikoliv o významný impuls domácímu průmyslu, který by přineslo správné nastavení offsetů při velkých zakázkách. Co tedy znamená zrušení offsetů pro český obranný průmysl? EU považuje offsety za silně deformující faktor volné hospodářské soutěže. S tím koneckonců souhlasíme, ale jsme si vědomi, že jsou zde další faktory, které trh deformují daleko víc, a nějaký zákaz tedy rozhodně není samospasitelným řešením. Hlavní hráči obranného průmyslu EU Velká Británie, Francie i Německo dnes nedovolí plnou liberalizaci zbrojního trhu, která by opravdu umožnila rovnocennou účast i českému průmyslu. A proto je nutné v těchto mírně deformovaných podmínkách prosazovat i nadále zachování přímých i nepřímých offsetů. Offsety se tak stávají jistou šancí pro domácí průmysl (poskytnutí know-how, řešení problému zaměstnanosti). K druhé směrnici O zjednodušení podmínek transferů obranných produktů v rámci Společenství Česko výhrady nemá? Dopad této Směrnice jsem už popsal v odpovědi na první otázku. Ale výhrady samozřejmě existují. Směrnice především obsahuje řadu nejasných formulací, které by mohly být interpretovány různým způsobem. Umožnila vstup fyzickým osobám do obchodu s vojenským materiálem, což považujeme za rizikový krok, a zavedla certifikace příjemců, přičemž podstata a zásady nebyly jasně specifikovány. Jakou roli hraje ČR v systému Evropské bezpečnostní a obranné politiky a patříme stále mezi zbrojařské velmoci? Dá se říci, že se tento segment u nás zotavuje. Došlo k jeho privatizaci, restrukturalizaci a změně zaměření. Opírá se především o malé a střední podniky a podstatnou podmínkou jeho existence je výroba pro civilní i obranný sektor, přičemž ten civilní v naprosté většině dominuje. Výrobní základna má už i dorost, ale chybějí prostředky na výzkum a vývoj. A možná i kapacity na nějaký větší komplexní produkt. Postrádáme také větší vůli českých podniků spolupracovat a sdružovat prostředky. Obranný sektor se rozhodně nevrátil na pozice, které měl před rokem Nadále zůstává závislý na exportních příležitostech, což je i důsledkem zmenšení České armády a jejích malých absorpčních možností. Podílí se Česko na vývoji obranného materiálu? Stále se nedaří podle našich představ zapojovat český obranný průmysl do mezinárodních subdodavatelských řetězců a výzkumných a vývojových projektů v rámci agentur NATO i EU. Nicméně český obranný průmysl může stavět jak na tradičních oborech (např. pasivních sledovacích systémech), tak má na kontě nejedno unikátní technické a technologické řešení.nezbytný výzkum a vývoj je však bohužel silně podvazován nedostatkem peněz. Jaké jsou vlastně současné ekonomické trendy bezpečnostního a obranného průmyslu? Vývoj nových hrozeb, kterým společnost musí čelit stále víc, stírá dělicí čáru mezi obranným a bezpečnostním průmyslem. Šířeji se uplatňují tzv. duální technologie a velmi roste význam IT, tedy kybernetické bezpečnosti. Za jednu z nejaktuálnější otázek dneška považuji energetickou bezpečnost. Jan Hrabálek

13 d u b e n / /13 O b r a n a a b e z p e ã n o s t Nemůžeme stát na místě Nová integrovaná platforma dobrý základ pro další rozvoj informačního systému firmy To, že se investice do nového nebo vylepšeného informačního systému rozhodně vyplácí, není žádnou novinkou. Akciová společnost RETIA ji učinila, a tak jsme se jejího generálního ředitele Ing. Petra Nováka zeptali, jak je s výsledkem implementace spokojen. Můžete nám pardubickou společnost RETIA krátce představit? RETIA, a.s., se už 17 let zabývá výzkumem, vývojem a výrobou sofistikovaných elektronických systémů. V současné době realizujeme produkty ve třech základních oblastech. Těmi jsou speciální elektronika, zejména radarové systémy a elektronika zbraňových systémů, záznamové systémy ReDat, což je komplexní řešení záznamu hlasu a komunikačního quality managementu a bezpečnostní systémy, zejména prostředky pro detekci a lokalizaci osob za pevnými překážkami na bázi UWB technologie. Jsme střední firmou s takřka 200 zaměstnanci, z nichž mají asi dvě třetiny vysokoškolské vzdělání. Činnost vaší společnosti je na českém trhu unikátní. Jak obstála v čase krize a kde vidíte její budoucnost? Jako jiné firmy, i RETIA, a.s., pocítila určité zpomalení svého růstu, nicméně coby inovativní firma se dokázala přizpůsobit, a dnes pokrývají kontrahované zakázky období až do roku V rámci krizové strategie jsme podstatně Ing. Petr Novák. zvýšili podíl exportu, který je nyní dominantní. Co vás vedlo k inovaci informačního systému? Dosavadní informační systém byl postaven na několika navzájem nedokonale provázaných aplikacích. Oddělené aplikace měly za následek ukládání dat v různých datových strukturách. Datová základna tak byla heterogenní a k výměnám dat mezi aplikacemi docházelo mnohdy prostřednictvím exportních a importních souborů. Navíc nad touto datovou základnou se jen obtížně prováděla ucelená analýza, nemluvě o tom, že odezva systému začala být časově neúnosná. Podle čeho jste vybírali dodavatele této služby? Byli jsme si vědomi, že přechod na novou integrovanou platformu sdružující několik samostatných systémů bude náročný. Neměli jsme dobré zkušenosti s působením prvního implementačního partnera, a tak jsme se zaměřili na certifikované partnery společnosti Microsoft. Pro výběrové řízení byly stanoveny tyto základní cíle: pokrýt všechny současné procesy a procesy, které bude nutné v novém řešení dále automatizovat, integrovat datovou základnu celého systému, zlepšit odezvu systému i za cenu nasazení nového hardwaru a zvýšit spolehlivost systému i jeho otevřenost pro další vývoj. Po pečlivém výběru jsme se obrátili na společnost Infinity a.s. Ve výběrovém řízení byly vybrány aplikace z produktové řady Microsoft, Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Project Server 2003 a Windows Share Point Services 3.0. Jak jste s novým informačním systémem spokojeni, naplnilo se vaše očekávání? S produkty Microsoftu pracujeme už dlouho a s odstupem času se ukazuje, že sjednocení datové základny na platformě MS SQL Serveru 2005 nám dává dobrý základ pro další rozvoj informačního systému. S přechodem na integrovanou platformu jsme získali bezpečný, rychlý a spolehlivý systém, který v celé své šíři pracuje vždy jen s jedinou, aktuální a správnou verzí dat. Navíc můžeme využívat moderních přístupů k projektovému řízení. Předběžná kalkulace výrobků pomocí konfigurátoru v Dynamics CRM s následnou realizací výroby v systému Dynamics AX nám výrazně pomáhá při komunikaci se zákazníky i samotném prodeji. A v neposlední řadě získal management společnosti díky pokročilým reportům a nástrojům pro Business Intelligence silný nástroj pro strategické rozhodování a řízení. Plánujete do budoucnosti nějaký další upgrade systému nebo změny v oblasti IT? Jistě, nelze setrvat na místě. Dochází k neustálému vývoji hardwaru, softwaru, ale zejména trhu, požadavků zákazníků a komunikačních možností. V dalším období se chceme soustředit zejména na oblast komunikace se zákazníky a komplexnější využití potenciálu Dynamics CRM ve spojení s Dynamics AX. (pod). Odpovědi na otázky týkající se informačních technologií doplnil pan Oldřich Hanyš, vedoucí útvaru informačního systému, RETIA, a.s. PCS míří na brněnské výstaviště, a bude to jízda! PCS se opět představí na veletrhu ISET/Pyros, který je poprvé v letošním roce propojen s veletrhem IDET. Na stometrové ploše stánku č. 45 v pavilonu F předvede to nejnovější a nejzajímavější ze svého produktového portfolia. Divize Security kromě svého tradičního sortimentu kamer, ozvučení a kongresových a hlasovacích systémů předvede v České republice poprvé sofistikovaný bezpečnostní produkt i pro ty nejnáročnější inteligentní depotní systém Kemas. Systém zajišťuje v rámci organizací uspořádaný a bezpečný pohyb předmětů (např. klíčů, dokumentů, zbraní, automobilů, mobilních telefonů, počítačů či ochranných pomůcek), zkrátka všeho, co si zaměstnanci v rámci organizace předávají nebo s čím se v rámci podniku pohybují. Systém obsahuje propracovaný software, který sleduje a eviduje kdo, kdy, s čím a jak nakládal. Depotní systém tak zajišťuje transparentnost a hospodárnost. Divize Rapiscan seznámí návštěvníky s novou generací průchozích detektorů kovů Metor 6M, s jejími novými funkcemi skýtajícími zcela nové možnosti a hlavně s jedinečným tréninkovým simulátorem rtg zařízení X-Screen. Jde o systém pro výcvik operátorů zavazadlových rentgenů s možností simulace všech běžných konvenčních zařízení. Letošní veletrh vnímáme jako vhodnou příležitost pro oslovení našich zákazníků v relativně krátkém čase a v jednom místě. Cílem letošního veletrhu je nabídnout návštěvníkům komplexní přehled o oblasti jak vojenské, tak civilní bezpečnosti. Divize Rapiscan i divize Security se v této oblasti pohybují už mnoho let, proto jsme spojení veletrhů IDET a ISET/ Pyros velmi uvítali. Veškeré exponáty budou plně funkční, koncepce stánku je navržena tak, aby si každý přišel na své, ať už naši expozici navštíví člen Armády České republiky nebo odborník z oblasti civilní bezpečnosti či osoba z řad veřejnosti. Je naší tradicí připravit návštěvníkům i trochu zábavy a oddechový program. V minulých letech to byla barmanská show, letos se bude jezdit na segway strojích. Tak přijďte, bude to jízda! říká Eva Možná, marketing manager PCS spol. s r. o. Skupina PCS Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem činností od komplexních služeb v oblasti zabezpečovacích a komunikačních systémů, detekce nebezpečných předmětů přes dodávky analytických přístrojů a měřicích ústředen až po řešení bezpečnosti dat. Významnou součást tvoří vývoj vlastního ekonomického softwaru a nemocničních informačních systémů. Skupina PCS působí na českém a slovenském trhu už od roku 1990, zaměstnává přes 100 pracovníků a její roční obrat se pohybuje okolo 200 mil. Kč (2010). Vzájemná synergie jednotlivých činností je zárukou rozvoje a stability i do dalších let. Společnosti sídlí ve vlastních objektech v Praze, Brně a Blansku, její dceřiná společnost je aktivní v Bratislavě. Více informací najdete na a (pod)

14 14/d u b e n / O b r a n a a b e z p e ã n o s t Fond NATO a Ruska Ministři zahraničí NATO a Ruska se dohodli na vzniku společného fondu, z kterého budou financovány úpravy ruských vrtulníků pro afghánské vzdušné síly. Šanci ukrojit z balíku až 8 milionů dolarů má i Česká republika. Na vytvoření fondu se dohodli ministři během jednání Rady NATO Rusko v Berlíně. Jak uvedl generální tajemník Aliance Anders Fogh Ramussen, z fondu budou financovány nejen potřebné úpravy transportních vrtulníků Mi-17 a bitevníků Mi-35 ruské výroby, ale také například výcvik mechaniků i nákup náhradních dílů. České zkušenosti z Afgánistánu Ve fondu by mělo být postupně 8 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 130 milionů korun. Zhruba 3,5 miliony dolarů přispěje Rusko, další miliony by podle posledních zpráv mělo dát Německo. Uzavření dohody je příležitostí pro Českou republiku, která měla podle šéfa diplomacie Karla Schwarzenberga na schválení zájem. Česko má totiž s přípravou konkrétně transportních strojů Mi-17 pro nasazení v Afghánistánu bohaté zkušenosti, když si před nedávnem česká armáda pro misi v afghánské provincii Paktika nechala takto zmodernizovat čtyři stroje. České firmy také nedávno začaly na objednávku modernizovat například několik strojů bulharské a maďarské armády. Jsme jednou z mála zemí, které doukážou ty ruské vrtulníky předělat tak, aby byly působit schopny v rámci spojeneckých sil, řekl Schwarzenberg s tím, že spojenci mají českou nabídku na zapojení do úprav a modernizace těchto strojů už dávno na stole. Výcvik pilotů Už v květnu navíc odstartuje unikátní a velmi prestižní projekt. Čeští specialisté budou na domácí půdě cvičit afghánské a americké piloty létat s transportními vrtulníky ruské výroby Mi-17. Do výcviku se zapojí hned několik českých subjektů. Kromě společnosti LOM Praha (Letecké opravny Malešice) také Vojenská akademie ve Vyškově a tréninkové centrum HTP Ostrava, které provozuje simulátor vrtulníku Mi-17. Afghánská armáda má do konce příští roku dostat celkem 21 zbrusu nových vrtulníků ruské výroby, které Afgháncům platí Spojené státy. Vrtulníky Mi-8 nebo Mi-17 používají pro zásobování svých jednotek v Afghánistánu i sami Američané. Britové zase využívají najaté stroje pro speciální operace. A důvody jsou prosté, stroje ruské výroby jsou levnější a v afghánských podmínkách spolehlivější. Snesou extrémní teplotní výkyvy i drsné horské nebo pouštní prostředí. Zdroj: natoaktual.cz (pod) Irácký náměstek ministra obrany navštíví veletrh Idet Co může ČR nabídnout? V druhé polovině dubna t. r. přijal ministr obrany ČR Alexandr Vondra iráckého ministra zahraničních věcí Hošjara Zibárího. Hlavním tématem jednání obou delegací byla spolupráce v oblasti obrany. Irák kromě jiného už v minulosti projevil zájem o dodávku českých podzvukových bitevníků L-159. V současné době probíhají v této věci intenzivní jednání. V případě realizace obchodu by šlo o významný krok k prosazení těchto letounů v blízkovýchodním regionu. Ministerstvu obrany ČR by se zároveň podařilo nalézt uplatnění pro stroje L-159, které v současné době Armáda ČR nevyužívá. Alexandr Vondra informoval Hošjara Zibárího i o dalších možnostech česko-irácké spolupráce. Česká republika má Iráku co nabídnout. Kromě letounů L-159 může jít například o modernizaci vrtulníků řady Mi, kterých vlastní irácká strana několik desítek, modernizaci obrněné techniky, spolupráci v oblasti radarové a komunikační techniky, nebo modernizaci letišť a jejich vybavení. Český obranný průmysl nabízí dostatečné možnosti i v oblasti produkce ručních zbraní, zhodnotil schůzku český ministr obrany. O bilaterální spolupráci budou obě strany dále jednat během květnové oficiální návštěvy předsedy vlády Petra Nečase v Iráku, které se jako člen české delegace zúčastní i Alexandr Vondra. Ještě předtím zavítá do České republiky ve dnech 10. až 14. května 2011 první náměstek iráckého ministra obrany generál Mohan Hafid Fahad. Kromě podniků českého obranného průmyslu navštíví i brněnský veletrh IDET. (red) Zbrojaři v Brazílii Deset českých zbrojařských firem se od 12. do 15. dubna 2011 představilo na veletrhu LAAD Defence & Security v brazilském Rio de Janeiru. Díky pomoci Hospodářské komory ČR a agentury CechTrade tam přední zástupci českého obranného průmyslu předváděli výrobky tradičně silného oboru naší ekonomiky. Akce byla jedinečnou příležitostí, jak na velmi perspektivním trhu navázat potřebné kontakty a dojednat budoucí obchody. České vystavovatele na místě osobně podpořili i velvyslanec České republiky v Brazílii Ivan Jančárek a první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý. Veletrh LAAD Defence & Security, je jedním z nejdůležitějších veletrhů obranného a bezpečnostního průmyslu v Latinské Americe. Koná se každé dva roky a představuje brazilské i mezinárodní společnosti, které se specializují na poskytování zařízení a služeb pro složky ozbrojených sil, policie a bezpečnostních služeb. Svůj význam nepostradatelného místa pro prezentaci a diskusní fórum v obranné a bezpečnostní technice opět potvrzuje i letošní už 8. ročník veletrhu LAAD. Své výrobky a služby tam prezentovalo přes 650 vystavovatelů ze 42 zemí. Na ploše víc než 47 tis. m 2 bylo zastoupeno 18 národních pavilonů. Veletrh navštívilo 24 tis. návštěvníků, a také 55 oficiálních delegací z 53 zemí. Víc informací o veletrhu na (com)

15 d u b e n / /15 M a n a Ï e r r o k u Poprvé v historii žena Vítězkou 18. ročníku prestižní soutěže Manažer roku se stala Senta Čermáková ze společnosti Hewlett-Packard. Senta Čermáková zastává ve společnosti post Worldwide Media and Analyst TS and Industries Direktor. Senta Čermáková získala od patnácti členů národní komise nejvíc bodů, zhodnotil volbu Pavel Kafka, předseda Národní komise. Záštitu nad soutěží Manažer roku převzal premiér České republiky Petr Nečas. Vítězi, ale i všichni dobří manažeři, bez nichž by se neobešla naše ekonomika, si zaslouží čest a slávu, řekl při vyhlašování cen ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Při této příležitosti také uvedl, že jeho ministerstvo pracuje na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, v níž se řeší zlepšení podnikatelského prostředí. Zvolením Senty Čermákové nastal v historii soutěže Manažer roku zlom. Je to totiž vůbec poprvé, kdy zastala nejvyšší místo na manažerské stupnici žena, vysvětlil Pavel Kafka. I to je podle něj ukázka toho, že se ČR výrazně přibližuje Evropě a světu. Sentu Čermákovou vybrala komise ze 72 finalistů. Na pomyslný trůn nejlepšího manažera byla uvedena Vítězkou soutěže Manažer roku 2010 se stala poprvé v historii žena Senta Čermáková ze společnosti Hewlett-Packard. na slavnostní akci na pražském Žofíně. Společně s ní pak bylo vyhlášeno celkem 23 Manažerů odvětví, Vynikající manažer malé firmy, Vynikající manažer střední firmy, Mladý manažerský talent a TOP 10. O nejvyšší příčku soutěžilo 72 finalistů Za vyhlašovatele poblahopřál vítězům Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Soutěž je hlavně o lidech, o jejich odpovědnosti, a chcete-li, o jejich schopnostech přesvědčit svůj tým ke sdílení jedné, pro danou firmu sjednocující podnikatelské vize. A valná část manažerů považuje za svůj největší počin vytvoření kvalitního a motivovaného týmu. Bez něho se neobejdeme ani v byznysu, ani ve veřejné a státní správě či v politice, řekl Míl. Podle Jana Wiesnera, předsedy Koordinační rady Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů bylo poslední dva ročníky soutěže znát zvýšené a koncentrované úsilí všech manažerů a leaderů, kteří se svými týmy dokázali překonat dopady globální krize, a dokonce dosáhli i zvýšení produkce. Všech 72 finalistů soutěže Manažer roku pracuje ve 23 průmyslových odvětvích. Ve finále o nejvyšší post soutěžilo 11 žen a 61 mužů. Firmy, v nichž působí, zaměstnávají na 81 tisíc zaměstnanců, 23 finalistů řídí malé firmy do 50 zaměstnanců a stejný počet řídí střední firmy do 250 zaměstnanců. Největší firma, kterou reprezentuje finalista soutěže Manažer roku, zaměstnává 39 tisíc zaměstnanců (Petr Žaluda, České dráhy, a.s.), 14 finalistů stojí v čele firem, které mají víc než 1000 zaměstnanců. Manažerka roku 2010 Senta Čermáková vystudovala kybernetiku na elektrotechnické fakultě ČVUT. Pracovní kariéru začínala ve společnosti Digital Equipment Corporation, která se po několika letech existence spojila se společností Compaq. Éra fúzí v kariéře Senty Čermákové ale neskončila, protože Compaq později fúzoval s firmou Hewlett-Packard. Hned po spojení se Senta Čermáková přihlásila do konkursu na pozici marketingové ředitelky a vyhrála ho. Svět IT technologií je v její rodině dominantní. Manažer Top 10 a manažer odvětví Stavebnictví a výroba stavebních materiálů Oceněný Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav, posunul firmu díky intenzivnějšímu vyhledávání aktivit v zahraničí k novým příležitostem. Díky tomu se dokázala kromě českých staveb prosadit i v zahraničí, třeba na Islandu, kde postavila dva silniční tunely, nebo ve Finsku, kde vyrazila přístupové tunely helsinské podzemní dráhy. Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců František Kulovaný Jr. coby reprezentant společnosti BAEST Machines & Structures, a.s., se může pochlubit skvělým vědomostním zázemím. Vystudoval nejen VŠE, ale i zahraniční univerzity, jako Středomořský Institut Řízení v Nicosii, Kypr (MIM), absolvoval i Kyperský Mezinárodní Institut Managementu (CIIM) a na Unviersity of California USA. Mladý manažerský talent do 35 let Generální ředitel Obchodních tiskáren Petr Ryska dokázal přeměnit ztrátový podnik v prosperující firmu. Recept byl přitom jednoduchý investovat co nejvíc do firemního rozvoje. Jenže za tím stála změna firemní kultury, postojů zaměstnanců k práci i společnosti a samozřejmě nutnost postavit tým lidí ve vedení, kteří dokážou táhnout za jeden provaz. Důležitá také podle něho byla a je motivace vlastních zaměstnanců. Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců Předseda představenstva ZS Dublovice Václav Dědina je inovátorem ve využívání technologických novinek v zemědělství. Jeho mottem jsou efektivní úspory. Zavedl ve svých provozech vytápění odpadním teplem a plánuje jeho rozšíření i do veřejných objektů ve své obci. Jeho cílem je, aby se české zemědělství dostalo na stejnou úroveň jako v Německu, Rakousku, Dánsku nebo ve Švýcarsku. (rep) VÝSLEDKY SOUTĚŽE MANAŽER ROKU 2010 Manažerka roku Ing. Senta Čermáková, Hewlett-Packard s.r.o. TOP 10 manažerů Pořadí Jméno Firma 1. Ing. Senta Čermáková Hewlett-Packard s.r.o. 2. Ing. Pavel Pilát Metrostav a.s. 3. Ing. Laurent Barrieux Dalkia Česká republika a.s. 4. Prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 5. Jiří Urbanec, MBA Teva Czech Industries s.r.o. 6. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 7. Ing. František Kulovaný, jr., MBA BAEST Machines & Structures, a.s. 8. Ing. Emil Beber KOVOBEL, výrobní družstvo 9. Ing. Antonín Jaroš INCO engineering s.r.o. 10. Ing. Dana Ficlová TOP HOTELS GROUP a.s. Mladý manažerský talent Vynikající manažer malé firmy Vynikající manažer střední firmy Síň slávy Mladý manažerský talent do 35 let Ing. Petr Ryska, Ph.D., Obchodní tiskárny, akciová společnost Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců Ing. Václav Dědina, ZS Dublovice a.s. Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců Ing. František Kulovaný, jr., MBA, BAEST Machines & Structures, a.s. Síň slávy Prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc. Manažeři odvětví Odvětví Jméno Firma zemědělství Ing. Václav Dědina ZS Dublovice a.s. výroba potravin Ing. Jiří Milek ÚSOVSKO, a.s. výroba technických a průmyslových textilií Ing. Petr Moravec SILK & PROGRESS, spol. s r. o. výroba a prodej textilu a oděvů Ing. Ladislav Blažek BLAŽEK PRAHA a.s. výroba a prodej spotřebního zboží Ing. Petr Ryska, Ph.D Obchodní tiskárny, akciová společnost chemie a léčiva Jiří Urbanec, MBA Teva Czech Industries s.r.o. výroba základních kovů a kovodělných výrobků Ing. Emil Beber KOVOBEL, výrobní družstvo výroba strojů a zařízení Ing. Antonín Jaroš INCO engineering s.r.o. výroba nástrojů a zařízení RNDr. Pavel Holubář SHM, s.r.o. výroba a prodej přístrojů a zařízení Lubomír Dvořák Dvořák - svahové sekačky s.r.o. výroba elektřiny, tepla a technických zařízení Ing. Laurent Barrieux Dalkia Česká republika a.s. stavebnictví a výroba stavebních materiálů Ing. Pavel Pilát Metrostav a.s. ubytování, stravování a pohostinství Josef Svoboda Aramark, s.r.o. dopravní a logistické služby Ing. Petr Žaluda České dráhy, a.s. bezpečnostní služby Michal Nešetřil SECURITAS ČR s.r.o. činnosti v oblasti leasingu a developmentu nemovitostí Remon Leonard Vos CTP Invest, spol. s r.o. informační a komunikační technologie Ing. Senta Čermáková Hewlett-Packard s.r.o. výzkumné a projektové služby Ing. Petr Sláčala, MBA EGP INVEST, spol. s r.o. univerzitní a manažerské vzdělávání Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta školství a ostatní vzdělávání Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA Střední škola, ZŠ a MŠ speciální, Rakovník zdravotní a sociální péče Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze služby pro podnikatele Ing. Tomáš Lukeš Asociace českých nábytkářů služby pro veřejnost Ing. Marcela Česáková Město Nový Bydžov

16 16/d u b e n / M a n a Ï e r r o k u Finalisté o svých zásadách Do jubilejního 18. ročník soutěže Manažer roku 2010 bylo nominováno 188 manažerů a manažerek z celé ČR. Po týdnech náročného a nezávislého hodnocení vybrala Hodnotitelská komise celkem 72 finalistů. Stát se finalistou soutěže je už samo o sobě zaslouženou poctou. Proto měsíčník Podnikatel, který byl jedním z mediálních partnerů soutěže, představuje čtenářům na následujících stranách všechny vybrané manažery a manažerky, včetně jejich odpovědí na otázku: Musel(a) jste porušit nebo přehodnotit své manažerské zásady či metody, aby vaše firma obstála? Pokud ano, které? Ing. Laurent Barrieux, country manažer, Dalkia Česká republika, a.s.: Nemusel. Jednoduše jsem přizpůsobil své principy a hodnoty (sdílení, týmová práce a dobré pracovní vztahy) místnímu kontextu a české kultuře. Úspěch se rodí při setkávání s druhými; je to křehká rovnováha mezi soukromým a profesním životem, která vyžaduje velkou dávku úsilí a osobního zapojení. JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel, ABL, a.s.: Nelze hovořit o tom, že bych byl nucen přehodnotit své metody nebo zásady. Nicméně během předcházejícího dvouletého období se vyprofilovali kolegové, kteří prokázali týmovou práci, bez které by nemohla být společnost úspěšná. Ing. Emil Beber, předseda družstva, KOVOBEL, výrobní družstvo: V posledním desetiletí jsem nemusel porušit ani přehodnotit své manažerské zásady nebo metody. Ing. Petr Beneš, MBA, ředitel, Pramet Tools, s.r.o.: Usiluji cíleně o to, abychom rozvíjeli schopnosti spolupracovníků, abychom mohli stále více úkolů a projektů delegovat. Ing. Milan Bláha, předseda představenstva a generální ředitel, ŠKODA MACHINE TOOL a.s: Nemyslím si, že jsem pod tlakem recese byl nucen nějak měnit své manažerské zásady. Krize je vlastně ozdravný proces likvidující neproduktivní subjekty a může přijít kdykoliv znovu. Ing. Ladislav Blažek, generální ředitel, Blažek Praha a.s.: Ne, to jsem nemusel. Moje metody v tomto těžkém čase obstály a nabyté zkušenosti pro mě mají nesmírnou hodnotu. Za úspěch považuji oblíbenost a dobré jméno módního domu Blažek na českém a slovenském trhu, a nechci s ním hazardovat. Ing. Roman Blažíček, generální ředitel, LASSELSBERGER s.r.o.: Myslím, že schopnost přehodnotit dlouholeté zásady či metody manažera patří k důležitým vlastnostem úspěšných. Donutí vás k tomu například řízení firmy v období již zmíněné krize. Musíte více riskovat, často flexibilně přehodnotit svá dřívější rozhodnutí, dokonce i změnit strategické priority. Ing. Radek Brychta, předseda, Klastr českých nábytkářů, družstvo: Provést krizí KČN, složený z více než 37 nesourodých nábytkářských subjektů s ročním obratem přes 14 mld. Kč, si u mne vynutilo zpřísnit své dříve značně benevolentní zásady řízení firmy a nepodléhat lákavým krátkodobým kompromisním řešením, spočívajícím v omezení činnosti Klastru, v propouštění zaměstnanců nebo ve snížení čerpání dotací. Ing. Miroslav Bukva, ředitel, Clarion Congress Hotel Prague: Problém bývá spíše opačný, kdy je nutné a mnohdy velmi obtížné měnit zaběhlé metody ve firmě. Osobně jsem ale musel přehodnotit míru vstřícného přístupu k obchodním partnerům. Krize dohnala některé subjekty až k jisté formě podpásových úderů či triků. Určitě jsem nyní mnohem ostražitější. Zuzana Cisternas, country manažerka, KappAhl Czech Republic s.r.o.: Musela jsem adaptovat manažerský styl na specifika českého týmu. Tomu předcházela i snaha poznat charakter českých lidí, protože vím, jak je důležité poznat mentalitu podřízených jiné národnosti, než na kterou jsem byla zvyklá. Také jsem si musela srovnat osobní priority, protože jsem neměla na vše tolik času, jak bych si přála. Ing. Miroslav Čermák, generální ředitel a předseda představenstva, Sněžka, výrobní družstvo Náchod: Nemusel, pouze rozhodovat se musí v časovém presu a rychleji než za normální situace. Ing. Senta Čermáková, Worldwide Media and Analyst TS and Industries Director, Hewlett-Packard, s.r.o.: Jen hlupák nemění názory. Když to víte, pak své zásady, postoje a názory přehodnocujete stále. Martin Černohorský, generální ředitel, Et netera a.s.: Nemusel. Vzhledem k tomu, že moje manažerské zásady jsou stejné jako ty lidské. A od toho jsou přece zásady, aby se zásadně neporušovaly. Ing. Marcela Česáková, tajemnice úřadu, Městský úřad Nový Bydžov: Své zásady ani metody práce jsem naštěstí porušit ani přehodnotit nemusela. Jenom jsem se několikrát přesvědčila o tom, že hlavou zeď neprorazíš a že to platí stále, stále a stále. Ing. Martin Čudka, jednatel, Wiesner-Hager Bohemia spol. s r. o.: Hlavní zásady, jak řídit a vést své podřízené, mají hodně společného s žebříčkem hodnot přeneseným z osobního života. A jako takové jsou dost odolné vůči vlivům krátkodobých impulsů. Co jsem však přehodnotil, je přístup k tradičním schématům řešení. Rozhodně jsem se rád stal kreativnějším. Ing. Václav Dědina, předseda představenstva, ZS Dublovice a.s.: Málokdy měním svá rozhodnutí, protože jim předchází důkladná analýza, seznámení se s problémem a diskuse se spolupracovníky. Poté, co je s nimi věc do detailu prodiskutována, je výsledkem tohoto procesu jejich identifikace s cíli projektu. Erika Duchanová, ředitelka marketingu a komunikace, UniCredit Leasing CZ, a.s.: Ne, naopak. Musela jsme se jich držet pevněji než dříve, být důslednější, kreativnější a rychlejší. Lubomír Dvořák, generální ředitel a jednatel, Dvořák svahové sekačky, s.r.o.: Firma měla i přes postupující krizi vzestupný charakter prodeje, a to díky tomu, že jsme změnili strategii prodeje vhodnou segmentací trhu méně zasaženého celosvětovou krizí. Zacílili jsme a podpořili zákazníky, kterých se krize dotkla nejméně. Ing. Dana Ficlová, generální ředitelka, Albion hotel: Museli jsme přistoupit k úsporným opatřením, klademe větší důraz na efektivitu činností a vynaložených nákladů, na kvalitu poskytovaných služeb, ale zejména na kvalitu personálu v každé linii. Bc. Martin Hausenblas, MBA, místopředseda představenstva, ADLER Czech, a.s.: Na počátku svého podnikání jsem aplikoval direktivní řízení, které bylo dlouhou dobu efektivní. V určitém okamžiku jsem však přestal stačit vyřizovat množství požadavků na rozhodnutí, čímž jsem se stal nekompetentním. Dospěl jsem k poznání, že firemní organizmus je nejvýkonnější, když ho řídíte hodnotami vizí a firemní kulturou. Ing. Josef Hendrych, MBA, ředitel, Rehabilitační ústav Kladruby: Naše vize je jasná a není ji potřeba měnit. Pouze cesta, kterou se ubíráme, ať už se jedná o oblast ekonomickou, personální či organizační, se občas klikatí. Ing. Jan Heřmanský, generální ředitel, J.H.J. s.r.o. Svitavy: Mé manažerské zásady a metody jsou velmi jednoduché a víceméně se neustále snažím postupovat tzv. baťovým systémem. Jeho platnost je dlouhodobě ověřená a není nutno jej měnit ani během krize. Ing. Stanislav Holemý, předseda představenstva a generální ředitel, Best - Business, a.s.: Prozatím ne. RNDr. Pavel Holubář, jednatel, SHM, s.r.o.: Nevím o žádném zásadním přehodnocení. Ale manažerská práce a metody se vyvíjejí s manažerem i firmou neustále. Ing. Marči Horová, ředitelka, Chromservis s.r.o.: Ne, z principu neporušuji své zásady, ale metody řízení měním, rozvíjím a přizpůsobuji potřebám. RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., předseda představenstva a ředitel, Severochema, družstvo pro chemickou výrobu: Člověk má být pevný v mravních a etických hodnotách. Ostatnímu je třeba se stále učit. Považuji za důležité čas od času se zastavit a na základě zkušeností svých a jiných přehodnotit manažerské zásady. Dobré vztahy mezi lidmi, klima otevřenosti a důvěry považuji v současné době za podstatně důležitější, než tomu bývalo dříve. Co se týče manažerských metod, ty se vyvíjejí, je třeba je sledovat, učit se jim a vhodné zavádět. Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor, Univerzita Hradec Králové: Přehodnotit zásady jsem nemusel, ale na straně druhé se stále učím a ve své práci jako každý manažer musím volit takové metody a postupy, které vedou k požadovanému cíli. V roli rektora to znamená neustále hledat shodu s děkany fakult a akademickým senátem, mnohem více komunikovat a přesvědčovat. A vzhledem k velmi svobodnému charakteru akademické instituce ustavičně zajišťovat, že opravdu všichni zaměstnanci vědí, kam a proč společně směřujeme. Ing. Antonín Jaroš, ředitel, INCO engineering s.r.o.: Samozřejmě. Jak je výše uvedeno, bylo nutné změnit zaběhnuté stereotypy a orientovat se na nové komodity a na nová teritoria. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: V loňském roce jsem nic takového učinit nemusela. Dipl. Ing. Olaf Körner, generální ředitel, Schneider Electric ČR, s.r.o.: Žádné zásady jsem nemusel porušit ani přehodnotit. Mezi mé hlavní zásady patří: být férový, respektovat firemní politiku ve vztahu k jejím lidem, zákazníkům a celému okolí. Ovšem držet se takových zásad znamenalo činit důležitá a obtížná rozhodnutí tam, kde bylo třeba. Ing. Libor Kraus, předseda představenstva a finanční ředitel, COM- TES FHT a.s.: Naopak, krize i všechna minulá léta byla pouze potvrzením našich metod řízení a budování firmy. COMTES FHT ivminulých letech rostl obrat o více než 20 % ročně. Jan Kučera, jednatel, Bohemia Cargo s.r.o. Děčín: Ne, naopak, musel jsem více přemýšlet, aby podnikatelskou iniciativu a odpovědnost za výsledek tlačili dopředu kolegové a spolupracovníci. Ing. František Kulovaný, jr., MBA, ředitel, BAEST Machines & Structures, a.s.: Historie se periodicky opakuje, proto je vhodné se poučit z minulosti, dobře zhodnotit přítomnost včetně využití širokých znalostí, zkušeností i z jiných oborů než jen managementu a aplikovat důsledně zvolené strategické operace pro budoucí období. Vyplatil se nám strategický přístup k řízení podniku, kdy v minulosti nevyužívané krizové varianty našly své uplatnění. I když realita překonala i nejpesimističtější scénáře. Ing. Zbyněk Kvapík, předseda představenstva a generální ředitel, EVRAZ Vítkovice Steel a.s.: Úroveň komunikace dovnitř společnosti. Dokončení na str. 17

17 černá azurová purpurová žlutá duben/2011/ 17 ManaÏer roku 2010 Dokončení ze str. 16 Mgr. Hana Líbalová, ředitelka, SOU gastronomie: Naštěstí ne. I když v posledních letech jsme poněkud snížili požadavky týkající se hranice průměrného prospěchu pro přijetí žáků. Přesto se v konkurenci škol obdobného zaměření stále držíme na špičce. Ing. Tomáš Lukeš, tajemník, Asociace českých nábytkářů: Porušit zásady určitě ne. Přehodnotit zásady asi také ne. Ale změnit metody určitě ano. Chybami se člověk učí, tak lze říci, že metody měním velmi pružně. Důležité jsou cíle. Pokud to nejde zprava, musí to jít zleva. Ale měnit zásady by podle mého člověk neměl. Ing. Jan Lustyk, generální ředitel a předseda představenstva, Rieter CZ s.r.o.: Ne. Ing. Andrej Magyar, CSc., generální ředitel, Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.: Porušit nemusel, ale korigovat ano. V situaci nedostatku příležitostí se zostřil konkurenční boj a změnily se izpůsoby chování a jednání, bohužel k horšímu. Slušnost a korektnost jsou někdy vytlačovány drzostí a zákeřností. Za této situace si pak člověk uvědomí staré přísloví Na hrubý pytel hrubá záplata. PhDr. Pavel Makovský, MBA, ředitel, London International Graduate School (Mc Arthur & Mc Wide, s.r.o.): Jsem velmi rád že ne a že stále pracujeme na naplnění naší hlavní vize Být lídrem na trhu v oblasti zavádění moderních trendů vzdělávání dospělých do praxe. Ing. Jiří Milek, generální ředitel, Úsovsko, a.s.: Nemusel, protože jsem si nikdy nezastíral problémy. Je až neuvěřitelné, s jakou lehkostí se politici zaklínají s p r a v e d l iv ý m trhem, a přitom korupce v českém prostředí snižuje důvěru v demokratické instituce, zkresluje hospodářskou soutěž, způsobuje ztráty ve veřejných rozpočtech. Konstantním problémem je nevymahatelnost práva a k tomu jeho naprostá nepředvídatelnost. Ing. Petr Moravec, ředitel a jednatel, SILK & PROGRESS spol. s r.o.: Ne, svoje metody a zásady nepřehodnocuji. Ing. Svatopluk Müller, MSc., ředitel a jednatel, ZEMAGRO Strážovice, s.r.o.: Nemusel. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Ostrava: Základní zásady jsem naštěstí porušovat nemusel. Ing. Ryszard Nemoudrý, ředitel a předseda představenstva, AGRIMEX Vestec a.s.: Ne, nemusel. Ing. Jiří Nesvadba, předseda představenstva, Integra, výrobní družstvo: V družstevnictví nelze jednat přímo, neboť o stěžejních záležitostech rozhoduje celá členská základna, z čehož vyplývá, že je nutno se tomu přizpůsobit, případně některé změny řešit oklikami. Michal Nešetřil, obchodní a marketingový ředitel, SECURITAS ČR: Bylo to právě v době akvizice. Nastavování nových procesů a standardů je hodně o kompromisech, protože se potkaly dvě naprosto odlišné kultury a ačkoliv na potvrzení správnosti některých rozhodnutí ještě čekáme, i tak jsem je přijal a respektoval. Milan Novák, MSc., ředitel, NOMINÁL: V zásadě nemusel. Je nesporné, že úspěch firmy závisí na motivaci zaměstnanců, je nekončícím procesem docílit stav identifikace zaměstnance s potřebami a s cíli firmy. Ing. Tomáš Pardubický, generální ředitel, FINEP HOLDING, SE: Kdysi jsem si myslel, že existuje ideální styl řízení. Není tomu tak, každá vývojová etapa firmy nebo projektu vyžaduje odlišný přístup, složení týmu, metodu vedení. Ing. Martin Pavliš, jednatel, Mias OC spol. s r.o.: Zatím ne. Ing. Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s.: Profesionalitu, důvěryhodnost, kontinuitu neměním a měnit nechci. Metody práce však ano. Změnila se doba, vnější i vnitřní podmínky země, firmy, trh stavebních prací i trh práce. Je nutné reagovat a my jsme to začátkem roku 2009 učinili. Budoucnost postkrizové období prověří, zdali jsme se rozhodli a rozhodujeme včas a správně. Lubomír Pisk, předseda představenstva, Zemědělské družstvo Kouty: Zásady a metody jsem neměnil, ale v době začínající krize došlo k definování silných a slabých stránek podniku a důraz byl položen na rozvíjení silných stránek. Ing. Vlastimil Plch, výkonný ředitel, Chateau Mcely Spa Hotel & Forest Retreat, s.r.o.: Cítil jsem to spíše opačně. Utvrdil jsem se, jak je důležité pokračovat a vylepšovat již zmíněnou silnou vizi a hodnoty a posilovat již zavedené způsoby řízení celé společnosti. Mgr. Petr Pokorný, ředitel lidských zdrojů a služeb, Zentiva Group, a.s.: Zásady jsou postavené na hodnotách a jejich dodržování je klíčové a neměnné. Lety a zkušenostmi se některé vyvíjejí a mírně posunují, ale nemění podle situace. Úspěšný manažer si nese ve své torně mnoho různých nástrojů a metod, které používá v různých situacích různou formou. Metody tedy měním poměrně často, ale nikdy ne tak, abych se zpronevěřil svým zásadám. Ing. Vojtěch Policar, ředitel a jednatel, SCHIEDEL, spol. s r. o.: Museli jsme mírně snížit počet zaměstnanců. Podařilo se to po společném odsouhlasení s odbory a bez dramatických momentů. Důležité bylo, že jsme zachovali strukturu i počet obchodních zástupců a oblastních techniků, a tím nedošlo ke zhoršení servisu pro naše obchodní partnery. V oblasti nerezových komínů se nám výrazně zvýšil počet spolupracujících firem o 15 % a tento sektor vidíme v dalších letech velmi perspektivně. PhDr. Zdenka Procházková, MPA, ředitelka, Institut pro místní správu Praha: Myslím, že porušit nebo přehodnotit ne. Ale spíše je třeba v časech nepohody více dbát na důslednost a kontrolu. Jsem ráda, pokud v organizaci, kterou řídím, panuje dobré klima. Ale přátelské, pohodové a kamarádské mezilidské vztahy na pracovišti musejí občas ustoupit tvrdé disciplíně a pečlivému vyžadování dobrých ekonomických výsledků, což ne každý vstřebává bez komplikací. V tom je to v posledním období trochu složitější, ale věřím, že to radost z práce když se daří lidem nebere. Své místo zde mají také vhodné nástroje efektivního personálního managementu, které napomáhají určité negativní interpersonální jevy eliminovat. MUDr. Hana Raková, MBA, ředitelka, Klinika estetické medicíny a.s.: Díky tomu, že jsem i pod velkými tlaky nikdy nepřehodnotila své zásady, firma takto dobře obstála. Metody jsem měnila mnohokrát, vždy když jsem si myslela, že moje metoda je již vyčerpaná a že třeba jiná může vést k pokroku. Stále jsem otevřená učit se novým a lepším metodám, než jaké dosud umím. Také bych byla ráda, abych nezůstala stále na pozici matky zakladatelky a dala příležitost mladým. Ing. Petr Ryska, Ph.D., generální ředitel, OTK Group, a.s.: Nemusel. Ing. Petr Sláčala, MBA, jednatel a ředitel, EGP Invest spol. s.r.o. Uherský Brod: V žádném případě, jen jsem si potvrdil, že tvrdá práce, spoléhání se na dobré nejbližší spolupracovníky, stavění na mladých a víra v sebe se vyplácí. Není na škodu mít svůj vzor, který vám imponuje. V mém případě je to můj otec a v profesním životě pan Tomáš Baťa. Jiří Urbanec, MBA, generální ředitel, Teva Czech Industries s.r.o.: Potřeboval jsem se naučit řídit talentované a inteligentní lidi, a to na všech úrovních. Dokud jsem se snažil všechny řídit jedním způsobem, tak to nefungovalo, jak bychom potřebovali. Až jsem začal s talentovanými pracovat jinak a začal jsem podporovat jejich růst. Teprve postupně jsem si uvědomil, že hvězdy potřebují poněkud jiný přístup a hodnoty. Ing. Václav Valter, předseda představenstva, KOVODRUŽSTVO, v.d. Strážov: Nemusel. Myslím si, že slušnost a obyčejný rozum, to stále platí při řízení firmy. PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka, Muzeum hl. m. Prahy: Zatím ne. Ing. David Svatoš, partner odpovědný za finanční a personální oblast, Logio s.r.o.: Porušení zásad by pro mě znamenalo ztrátu motivace k práci. Přehodnotil jsem ale priority. Vnímám daleko podstatněji individualitu každého zaměstnance, význam dlouhodobé motivace a její různorodost. Stále více respektuji postupy orientované na výsledek a efektivitu. Josef Svoboda, generální ředitel, ARAMARK, s.r.o.: Osobně pro mne období překonávání krize znamenalo velkou výzvu, co se týká trpělivosti. Vývoj a implementace některých projektů trvaly déle, než jsem si přál a očekával, a musel jsem akceptovat objektivnost některých překážek. Ing. Libor Svoboda, jednatel, ABI Special s.r.o.: Neradi porušujeme manažerské zásady. Proto jsme hledali takové cesty, aby společnost obstála, klienti byli spokojeni a pokračovali ve spolupráci s námi. JUDr. Jan Šmidmayer, jednatel, G-Project, s.r.o.: Mou hlavní manažerskou zásadou je nebýt malou jihočeskou společností, která se řídí heslem dělejme to tak, jak to dělají ostatní a jak se to vždy dělalo. Jsem rád, že zásadu neustálých inovací jsem během svého podnikání nemusel nikdy porušit. JUDr. Bohuslav Švamberk, ředitel, JUDr. Bohuslav Švamberk poradenská agentura: Nemuseli. V krizových situacích se nám možná daří i lépe než v dobách klidných. Vždy se ukáže, jak to kdo myslí. Ukázalo se, že mám dobré spolupracovníky, schopné podávat kvalitní výkony i ve stresu. U nás to však byl pouze stres z nedostatku času, ne z nedostatku práce. V určitých chvílích jí bylo tolik, že byl problém to všechno zvládnout. Remon Leonard Vos, jednatel, CTP Invest, spol. s r.o.: Ano, flexibilita a kreativita, usilovná práce a podpora obchodních partnerů. Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA, ředitel, SŠ, ZŠ a MŠ speciální, Rakovník: Musel jsem se především učit novým dovednostem, aby se pro školu podařilo získat dostatek finančních prostředků. Naučil jsem se psát projekty a pracovat v projektových týmech, studoval jsem problematiku státní a územní správy. Více než kdy jindy jsem si uvědomil důležitost investic do vzdělávání. Ing. Vladimír Zábranský, jednatel, První chodská stavební společnost, spol. s r.o.: Nemyslím, že bych něco musel přehodnocovat. Jen se mi vyplatilo ještě více naslouchat svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům aokolí.když se pak věci dobře promyslí, prodiskutují a rozhodnutí se nedělají unáhleně, ale přesto tak rychle jak je potřeba, vždy se najde takové řešení, které je v souladu se zásadami, kterými se člověk chce řídit. Vlastimil Zachoval, předseda autodružstva, Horácké autodružstvo: Vyloženě jsem nemusel porušit ani přehodnotit své zásady, ale v této době, v této konkurenci, je to někdy velice tvrdý boj. Prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA, děkan fakulty, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta: Ne. Ing. Petr Žaluda, generální ředitel, České dráhy, a.s.: Aby firma obstála, musí být připravena na horší časy. Podařilo se mi přesvědčit kolegy, aby opustili svá jistá místa u zahraničních firem a šli do nejistého prostředí ČD. (rep)

18 18/d u b e n / Vodohospodáfiství, ekologie Jaký je hydropotenciál ČR Voda je významnou strategickou surovinou, nezbytnou nejen pro zemědělský, ale i strojírenský, chemický a další průmysl. Kromě toho je klíčovým faktorem pro zachování klimatické rovnováhy planety, umožňuje ekologicky příznivou dopravu, ale je také ekologickým, přitom levným, přirozeně obnovitelným zdrojem při výrobě elektrické energie. S rostoucím důrazem na ochranu životního prostředí po roce 2000 vyvstala také potřeba hledat nové, alternativní energetické zdroje a zdokonalovat obnovitelné zdroje už existující. Obsáhlá studie analyzující současný stav využití obnovitelných zdrojů energie a možnosti jejich uplatnění v budoucnosti vznikla v roce 2003 na podnět Ministerstva průmyslu, Ministerstva životního prostředí a za přispění a.s. ČEZ. Autorská studie velmi podrobně informuje o problematice výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů u nás, zabývá se potenciálním rozvojem větrné energetiky, fotovoltaiky i nárůstem využívání různých forem biomasy. V neposlední řadě podrobně analyzuje hydroenergetický potenciál našeho území (autor Dipl. technik Libor Šamánek), který v ČR patří mezi hlavní využívané obnovitelné zdroje. Co říká studie Převážná část hydropotenciálu, kterou bude ještě možno využít, je soustředěna na menších tocích, kde nejsou pro výstavbu velkých elektráren VE (nad 10 MW) příznivé podmínky. Ve stádiu úvah a studií je pouze výstavba přečerpacích vodních elektráren (PVE), přičemž jejich realizace nemá také zatím konkrétní podobu. Rozvoj hydroenergetiky v oblasti malých vodních elektráren, tj. do výkonu 10 MW (MVE), doznal v období od roku 1990 na území ČR výrazného pokroku. Hodnota uvádějící využití celého našeho hydropotenciálu (asi 1500 GWh, tj. asi 50 %) je od r upravována hlavně se zřetelem na hydrologické podmínky a skutečně ještě využitelný spád. Přijatelnější odhad počítá se 70 % využitého potenciálu a pouze s 30 % k dispozici pro využití. Potenciál zbývající k využití má výrazně horší hydrologické podmínky než potenciál využitý, z čehož vyplývá, že u budoucích realizací se bude ekonomie vyznačovat delší dobou návratnosti investic, a tím i sníženým zájmem investorů. Z tohoto pohledu je zřejmé, že obecně udávaná hodnota našeho využitelného potenciálu v MVE na úrovni 1500 GWh/rok představuje teoreticky plné pokrytí vodních toků současnými a nově doplněnými vzdouvacími objekty. Zvláště když rozhodující vodoprávní orgány povolují stavby nových jezových stupňů velmi zřídka a ani perspektivně nelze uvažovat o jiných podmínkách (s ohledem na nedávné povodně). Podpora vodních děl Podle vyjádření Romana Adama z Asociace hydroenergetiků ČR není hydropotenciál ČR zatím ani zdaleka vyčerpán: V předválečné republice bylo v českých zemích v provozu vodních děl, zatímco dnes to není ani pětina. Pravda, velká část jich byla do výkonu dnešních 100 kw, ale tento hydropotenciál, nebo aspoň jeho větší část, se nikam neztratila a existuje. Bylo by určitě rozumnější tato vodní díla obnovit a podpořit, než na úrodných bramborových polích,,vysázet mnohohektarové sluneční panely s ohromnou ekologickou zátěží. Asociace hydroenergetiků, která je profesním sdružením v oblasti malých vodních elektráren, se proto dlouhodobě snaží podporovat právě provozovatele vodních elektráren, které slouží jako doplňkové zdroje k tepelným a jaderným elektrárnám. Kromě toho, že využívají jednoho z nejdostupnějších obnovitelných zdrojů, jsou díky možnosti rychlého najetí plného výkonu vhodné pro vyrovnávání kolísání poptávky po elektřině. Potenciální vhodná místa pro malé vodní elektrárny se nacházejí většinou v nízkospádových lokalitách, mnohdy s měnícími se průtoky. Pro tyto lokality zde na trhu chyběla účinná hydrosoustrojí s přijatelnými investičními náklady. Právě tohoto úkolu se zhostila Asociace hydroenergetiků ČR, uvádí Adam. Pavel Hrazdíra Membrány: technologie pro 21. století Existuje řada způsobů, jak pro spotřebitele připravit čistou a nezávadnou vodu. Přehled primárních, sekundárních a terciálních metod, jež k tomuto cíli vedou, by vydal na seriál v délce mexických telenovel. Zastavme se aspoň u jedné z nejmodernějších technologií nejen k úpravě vody, ale také k využití v řadě dalších průmyslových odvětví membránové techniky. V ČR už čtyři roky úspěšně funguje občanské sdružení Česká membránová platforma (CZEMP). Cílem platformy je spojit odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví. Česká membránová platforma je otevřenou organizací a umožňuje vstup dalších subjektů, fyzických osob se zájmem o membránovou problematiku i právnických osob z oblastí výzkumu, aplikace i vzdělávání v oborech polymerních i anorganických materiálů, konstrukce a výroby specializovaných strojních zařízení, výrobních a ekologických technologií, říká její výkonný ředitel Ing. Miroslav Bleha. V současné době jsou řádnými členy občanského sdružení fyzické osoby, univerzity, výzkumné instituce a průmyslové podniky. Propojení zmíněných subjektů umožňuje jejich vzájemnou odbornou spolupráci založenou na dokonalé informovanosti jak vnitřní, tak i evropské a světové. Ve výčtu činností platformy nelze opomenout oblast zajišťující dostupnost odborné a vědeckopopulární literatury v prezentovaném oboru i vlastní konzultační činnost specialistů členů platformy, dodává Bleha. Proč membránová platforma? Ing. Bleha se domnívá, že je to výsledkem současné ekonomické situace, která vyžaduje od vědců a inženýrů nutnost reagovat na rychle se měnící potřeby společnosti i průmyslu. Jejich úsilí směřuje k řešení často protichůdných problémů, jako jsou stále víc omezené zdroje surovin, úspora energie či ochrana životního prostředí vystaveného vlivům činnosti člověka, a vzrůstající požadavky na nové produkty se specifickými koncovými vlastnostmi. Membránové procesy a jim příslušející technologie jsou podle něho správnou odpovědí na tyto různorodé požadavky. Svým způsobem to totiž znamená nahrazení velkých, drahých a energeticky náročných technologických zařízení a procesů menšími, méně nákladnými a účinnějšími, která minimalizují dopad na životní prostředí, jsou bezpečnější a současně umožňují či usnadňují řízení na dálku, automatizaci a zajišťují vyšší kvalitu produktů. Na začátku 21. století je možné zaznamenat několik základních a technologicky rozvinutých membránových technik pro odsolování vodných roztoků nebo přípravu velmi čisté vody. Rozvíjí se membránové oddělování plynů a par, především dusíku a kyslíku, ze vzduchu a v rámci přípravy nových bezodpadových technologií nacházejí membrány stále větší prostor ke svému uplatnění, uvádí Miroslav Bleha. Vedle už klasických i nových separačních operací pro technologické postupy se membrány stávají klíčovou součástí systémů přeměny energie, přípravků pro řízené dávkování léků a pro zdravotnictví vyvíjených umělých orgánů. Membránové techniky umožňují zavedení energeticky výhodných a ekologicky atraktivních procesů do většiny současných aktivit člověka. V českém průmyslu nejsou membránové aplikace zatím dostatečně propagovány a ani využívány. Materiálový výzkum partnerů CZEMP je věnován jak anorganickým, např. keramickým membránám, tak polymerním systémům i jejich propojeným hybridním formám. Vlastní membránové operace, využívající několika fyzikálních a inženýrských principů, jsou rozvíjeny v několika typech filtračních operací, ale i v elektrochemických membránových postupech, které jsou v ČR dovedeny do vysokého stupně realizační dokonalosti. Český výrobce MEGA a.s. patří k jen několika světovým dodavatelům membrán i technologického zařízení pro elektrodialýzu, modulů pro elektroforézu včetně přípravy a dodávek technologických membránových celků. Membránové stanice pracují už v mnoha institucích i průmyslových jednotkách ČR, mnohdy však bez patřičného odborného zázemí uživatelů, umožňujícího jejich optimální provoz. Příprava a organizace seminářů a specializovaných workshopů v rámci popularizační činnosti CZEMP zajišťuje zvyšování odborné kvalifikace zainteresovaných pracovníků i informovanost o nových technických a aplikačních možnostech membrán a membránových procesů. Cílem všech aktivit vyvíjených Českou membránovou platformou je přispět k vysoké úrovni výzkumu a vývoje membrán a využití membránových technik v ČR v návaznosti na evropské a další mezinárodní instituce a zajistit rozšíření a odborné zvládnutí membránových technologií ve všech aplikacích srovnatelně se světovou úrovní. (hh) Sanace ekologických zátěží Do letošního roku 2011 spadá výročí 60 let od založení UNIGEO a.s. (dříve Geologického průzkumu n.p.). Po celou tu dobu se firma zabývá tradičně geologickoprůzkumnými pracemi a činnostmi v ČR i v zahraničí. Účelem je vyhledávání, zkoumání a vyhodnocování: ložisek nerostných surovin, zdrojů podzemních vod včetně minerálních i termálních, průzkumů pro zakládání škály investičních staveb a hodnocení geotechnických a inženýrsko-geologických vlastností prostředí včetně řešení stabilit svahů a mechaniky horských masivů. UNIGEO a.s. vystupuje na domácím i zahraničním trhu jako solidní dodavatel prací ve všech oborech geologicko-průzkumných činností. Umocňuje to komplexností své nabídky v podobě vlastní rozsáhlé mobilní techniky pro vrtný průzkum, akreditovaných analytických laboratoří zemin a vod a laboratoří fyzikálně-mechanických vlastností zemin, polních geotechnických zkoušek, rovněž s akreditací ČIA o.p.s. a uceleným týmem expertů a řešitelů v oblasti geologie a ekologie, těžby ropy a zemního plynu, inženýringu a geotechnických prací. Od 90. let minulého století se UNI- GEO a.s. začala ve větší míře zabývat ekologickými pracemi v oblasti průzkumu a sanací ekologických zátěží v životním prostředí. Firma těmito činnostmi navázala na své zkušenosti s odstraňováním havarijních úniků pohonných hmot u čerpacích stanic, skladů, letišť a při ochraně vodních zdrojů před znečištěním, které v letech prováděla. Dnes UNIGEO a.s. disponuje vysoce kvalitním týmem pracovníků ekologických a geologických oborů, kteří za přispění vrtné, sanační a laboratorní techniky řeší v rámci procesu ozdravování geoprostředí v ČR na mnohých lokalitách sanace starých ekologických zátěží. Jde v úvodu o zpracovávání ekologických auditů a analýz ekologických rizik starých zátěží s provedením geologických průzkumů pro projekty navrhovaných sanačních zásahů a následně o vlastní realizaci projektu sanace zemin, podzemních i povrchových vod, stavebních konstrukcí a půdního vzduchu, vždy podle charakteru a stupně znečištění, druhu kontaminantů a jejich kvantifikace. UNIGEO a.s. má bohaté praktické zkušenosti s řadou metod sanací starých ekologických zátěží, řízením sanačních projektů dekontaminace a remediace životního prostředí a vystupuje i se svými odborníky jako nezávislá konzultační a supervizní organizace před orgány státní správy i samosprávy. Dlouhodobé zkušenosti odborných řešitelů a techniků se odrážejí v kvalitě provedených prací. Ta je podpořena integrovaným systémem managementu podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO :2005 a ČSN OHSAS :2008. UNIGEO a.s. v rámci procesu sanací starých ekologických zátěží dlouhodobě spolupracuje s renomovanými ústavy a odbornými organizacemi, s kterými často společně řeší optimální vedení sanačního zásahu v kontaminovaném geoprostředí, aby bylo dosaženo v reálném čase a za přiměřených nákladů investora stanovených kvalitativních parametrů v sanovaném geoprostředí na zeminách včetně půdního vzduchu, podzemní či povrchové vody. Sanační projekty, které jsou pracovníky firmy vyhotoveny na základě vyhodnocení podkladových materiálů a informací z provedených doprůzkumů prostředí určeného k sanaci, jsou zpracovávány podle metodických postupů MŽP ČR a příslušné souhrnné legislativy pro dodržování zásad provádění kvalitního a bezpečného hospodaření s odpady, prevence havárií, bezpečné a zdravé práce v kontaminovaném prostředí a ochrany životního prostředí ve všech jeho složkách. Důležitou roli hraje u projektování sanace volba nejvhodnějšího způsobu sanačního zásahu. Zde se odrážejí dlouhodobé praktické znalosti a zkušenosti řešitelských týmů UNIGEO a.s. s procesy sanace v areálech závodů těžkého průmyslu (doly, hutě, koksovny), chemického průmyslu, distribučních skladů a stanic PHM, energetických rozvodných závodů a řady dalších lokalit např. po sovětské a české armádě a ostatních závodech průmyslové či zemědělské produkce se starými ekologickými zátěžemi. Firma úzce spolupracuje s ministerstvy ČR, oblastními inspektoráty ČIŽP a referáty ochrany ŽP i příslušnými referáty krajských a místních samospráv. Svým tradičním i novým potenciálním klientům nabízí UNIGEO a.s. kvalitní spolupráci pro řešení problematiky zkoumání, vyhodnocování a sanace ekologické zátěže v celém rozsahu potřebných činností a prací.. Ing. Dan Köhler, ředitel Divize geologie a životního prostředí, UNIGEO a.s. UNIGEO a.s. Místecká 329/ Ostrava-Hrabová tel Pracoviště Zlaté Hory tel:

19 d u b e n / /19 Vodohospodáfiství, ekologie Ochrana před povodněmi Hydrologické a klimatické extrémní situace je název půldenního bloku doprovodného programu, jehož garantem je Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR. Uskuteční se na brněnském výstavišti 25. května od 9.00 hod. v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI. Seminář představí současný stav ochrany před povodněmi, jež vychází ze zkušeností a vyhodnocení povodní, které zasáhly Českou republiku v posledních patnácti letech (1997, 2002, 2006, 2009, 2010). Přednášky se dotknou dalšího vývoje protipovodňové ochrany do roku 2015 včetně zavádění evropské směrnice (2007/60/ES) o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, mezinárodní spolupráce a financování povodňové ochrany. Bude také informovat o aktuálních změnách povodňové legislativy. Implementace povodňové směrnice Největší legislativní změny v oblasti povodňové ochrany přinesla transpozice evropské směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Směrnice byla promítnuta do novely vodního zákona (č. 150/2010 Sb., je účinná od 1. srpna 2010) a do vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (č. 24/2011 Sb., ze dne ). Zavádí se šestiletý cyklus, který zahrnuje předběžné vyhodnocení povodňových rizik v ČR a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem. Pro ně budou následně zpracovány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik. Jedním z nejvýznamnějších dokumentů v oblasti povodňové ochrany mimo vodní zákon je Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření, která byla schválena usnesením Vlády ČR 10. listopadu Jde o první dokument, jenž přiznává přírodě blízkým opatřením stejnou váhu jako dosud uplatňovaným technickým opatřením. Koncepce obsahuje řadu úkolů, které mají být splněny do konce roku 2013 tak, aby od roku 2014 byl nastaven jednotný přístup k povodňové problematice resortů zemědělství a životního prostředí. Zdrojem pro financování protipovodňových opatření by se měl stát nově vzniklý fond v gesci obou ministerstev. Právě tomuto tématu budou věnovány přednášky v bloku doprovodného programu veletrhu WATENVI. Financování povodňové ochrany Zájemci se také dozvědí veškeré informace o možnostech čerpání finanční podpory z Operačního programu životního prostředí v rámci osy 1.3. Omezování rizika povodní. Bude představen program Prevence před povodněmi, podpora OPŽP na přírodě blízká protipovodňová opatření a podpora povodňové služby. Ta se týká možností dotací na práci povodňových komisí, zlepšení systému monitoringu (zejména srážek a vodních stavů) pro předpovědi a varování, na zlepšení systémů varování a vyrozumívání obyvatel se zaměřením na lokální systémy. Finance z této oblasti lze získat rovněž na mapování povodňových rizik a podporu povodňového informačního systému, digitálních povodňových plánů a další. Praktické ukázky protipovodňových opatření V bazénu před pavilonem Z se tradičně uskuteční praktické ukázky různých typů protipovodňových opatření od mobilních stěn a ochrany staveb přes měřicí zařízení až po techniku a vybavení jednotek integrovaného záchranného systému. Ukázky vycházejí ze zkušeností minulých ročníků, budou komentovány a doplněny videoprezentacemi na velkoplošné LED stěně. Součástí programu venkovní expozice u bazénu budou 2- až 3hodinové workshopy zaměřené na seznámení se s technikou, přístroji i počítačovými aplikacemi, které mohou být užitečné pro práci povodňové komise nebo dispečinku. Vystavovatelé a doprovodný program opět v pavilonu P Letošní ročník Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI se uskuteční na brněnském výstavišti od 24. do 26. května 2011 v prostorách moderního pavilonu P. Tento vysoce odborný veletrh zahrnuje dva veletržní projekty. První je v pořadí už 17. ročník mezinárodní výstavy Vodovody-Kanalizace, jehož pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). Druhým projektem je 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno se zaměřením na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně a obnově čistého životního prostředí. Věnuje se také oborům, jako jsou čištění vzduchu a spalin, odstraňování ekologických zátěží, omezování hluku nebo nakládání s odpady a jejich druhotné využití. (rep) Foto: Šárka Kulíšková, archiv redakce Úspěch má jméno: ekologie a úspory Veolia Voda hodnotí vždy svoji činnost z hlediska vlivu na životní prostředí Společensky odpovědná firma Veolia Voda hodnotí vždy svou činnost z hlediska vlivu na životní prostředí. Tato nadnárodní společnost snižuje dopad procesů výroby vody a jejího čištění do životního prostředí s využitím vlastního know-how v oblasti technologií. Je to pro ni naprosto samozřejmé a nejen proto, že je legislativa Evropské unie při hodnocení činností, které ovlivňují životní prostředí, stále přísnější. Z pohledu charakteru vodních toků navíc patří Česká republika v rámci EU mezi zvlášť sledované, tzv. citlivé oblasti, a uplatňují se tak přísnější limity pro čištění odpadních vod. Dodávka kvalitní pitné vody domácnostem i firmám je jedním z hlavních úkolů společnosti Veolia Voda, což předurčuje její vztah k životnímu prostředí. Zdravé vodní toky a čisté ovzduší jsou základní podmínkou toho, aby lidé dostávali kvalitní pitnou vodu za ekonomicky přijatelných podmínek. S tím souvisí potřeba navracet do koloběhu vody v přírodě co nejčistší vodu prostřednictvím kanalizační sítě a čistíren odpadních vod. Obnovitelné zdroje ve skupině Veolia Voda ČR v roce 2010 výroba elektřiny z bioplynu (kogenerace) Voda má limity Legislativa ČR v oblasti čištění odpadních vod je i podle nejnovějších zpráv oborového regulátora (Ministerstvo zemědělství) přísnější u emisních limitů, než jsou základní požadavky EU. Přísnější jsou například limity NL, CHSK i BSK pro čistírny nad ekvivalentních obyvatel, rozdílné standardy jsou uplatňovány v kategorii čistíren do 2000 obyvatel, striktně je stanoven limit pro fosfor a amoniakální dusík v kategorii ekvivalentních obyvatel, povinně se odebírá a analyzuje víc vzorků. Veolia Voda se s tím však úspěšně vyrovnává. výroba tepla z bioplynu pro vlastní potřebu (kogenerace + spalování v kotlích na bioplyn) výroba elektřiny z malých vodních elektráren ČOV v Hradci Králové, kterou provozuje Královéhradecká provozní, a. s., ze skupiny Veolia Voda ČR MWh MWh MWh Při úpravě vody na pitnou se už dávno nevyužívá jen koagulace a filtrace. Jednostupňové úpravny vody se postupně doplňují dalším ochranným stupněm, takže si poradí i se sezonním výskytem zákalu, sinic či jinou příměsí v surové vodě. Technický ředitel společnosti Veolia Voda Ondřej Beneš uvádí jako příklad těchto řešení aplikaci mikro- či ultrafiltrace, případně flotace. Posledně jmenovaná technologie je mimo skupinu Veolia nasazena např. na úpravně vody Mostiště a v rámci působnosti skupiny Veolia se připravuje využití v Libereckém kraji či na Želivce. Flotace je zajímavým řešením i při odvodňování kalů (např. nedávno byla nasazena na úpravně vody Souš). Z pohledu legislativy se pitná voda, dodávaná v České republice, řadí mezi evropskou špičku. V oblasti čištění odpadních vod zdůrazňuje Ondřej Beneš výhody nosičových biofiltrů toto řešení ve společnosti Veolia se nazývá BIOSTYR TM a před rokem bylo spuštěno v Hradci Králové pro zajištění požadavků na odstraňování dusíku (postdenitrifikace). Provozovatel tak může efektivně optimalizovat množství dávkovaného substrátu a nosič s biofiltrem úspěšně odstraňuje i zbytkové nerozpuštěné látky. Úsporná řešení Jedním z nejsledovanějších parametrů v Evropě a v řadě dalších zemí jsou emise oxidu uhličitého, resp. dalších tzv. skleníkových plynů, které mají negativní vliv na globální oteplování. Proto je důležité hodnotit činnost společnosti z hlediska snižování přímých i nepřímých (např. ve formě emisí spojených s odebranou elektrickou energií) emisí skleníkových plynů a moderním nástrojem k tomu je zmapování tzv. uhlíkové stopy či analýza LCA. Klíčovým řešením v této oblasti je právě snižování spotřeby energií, neboť spotřeba elektrické energie má na celkové uhlíkové stopě společnosti Veolia Voda víc než 50% podíl. Generální ředitel Veolia Eau pro Evropu Philippe Guitard je přesvědčen, že vývoj v oblasti čistíren odpadních vod v blízké budoucnosti dospěje k biorafinačním jednotkám, které budou nejen zpracovávat odpadní vody tak, jak to dělají v současnosti, ale navíc budou produkovat bioplyn a elektřinu. Podle Guitarda už začala tichá průmyslová revoluce, v níž ten, kdo nebude uplatňovat pouze ekologická a úsporná řešení, je předem odsouzen k neúspěchu. Energetická náročnost provozu vodohospodářské infrastruktury má velké rezervy. Po provedeném benchmarkingu (srovnání s nejlepšími) spotřeby a výroby elektrické energie v jednotlivých objektech se pak pozornost věnuje technologiím, které nedosahují požadované výkonnosti. Mezi příklady takových optimalizací je možné uvést opatření při redukci ztrát vody ve vodovodním potrubí, kde se daří stále snižovat jejich objem, a tím snižovat spotřebu elektrické energie pro výrobu a distribuci pitné vody. Jako další příklad lze uvést on-line řízení provozu dmychadel na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze, které umožňuje snižovat spotřebu celé čistírny za určitých podmínek až o 5 %. Ve výrobě elektrické energie se skupina Veolia Voda soustřeďuje na zvyšování energetické soběstačnosti příkladem může být opět čistírna v Praze, jejíž energetická soběstačnost dosáhla v posledním čtvrtletí loňského roku 79 %. Velmi zajímavé jsou technologie pro zvýšení produkce bioplynu na čistírnách odpadních vod (Biothelys TM a Excelys TM ) nebo flotační technologie Spidflow TM pro úpravu pitné vody, které výrazně zvyšují energetickou efektivitu provozovaného zařízení. V ČR zajišťuje dodávku těchto technologií pro města i průmyslové partnery společnost VWS Memsep z technologické divize Veolia Water Solutions & Technologies. Po boomu v oblasti výroby elektrické energie z tzv. obnovitelných zdrojů nastalo od roku 2010 výrazné omezení v oblasti podpory nových zdrojů OZE. Proto se nyní skupina Veolia soustředila na optimalizaci a doplnění současných výrobních kapacit a průběžně vyhodnocuje výhodnost režimů prodeje a vlastní spotřeby. Ranou do vazu ovšem může být připravená novela energetického zákona a novela zákona o podpoře výroby z obnovitelných zdrojů, které po svém schválení budou umožňovat řízené odstavování i tak stabilních zdrojů tzv. zelené energie, jako jsou kogenerační jednotky nebo malé vodní elektrárny. (pod). VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

20 20/d u b e n / Vodohospodáfiství, ekologie Jsme přísnější než Brusel Už osmnáct let připadá na 22. březen svátek Světového dne vody, který vyhlašuje OSN. Letošním tématem se stalo heslo: Voda pro města, reakce měst. V této souvislosti se na přetřes znovu dostaly debaty o čištění odpadních vod. Jak si v této problematice stojí Česká republika? Do konce roku 2010 měly mít podle požadavků Evropské unie obce nad 2000 obyvatel svoji čističku odpadních vod. Číslovka dva tisíce ale není úplně směrodatná, neboť předpisy EU spíš počítají s mírou znečištění, jakou by průměrně vyprodukovaly dva tisíce lidí. Takových aglomerací je v Česku 633. Zatím ještě nejsou k dispozici data za loňský rok, ale vše nasvědčuje tomu, že ČR se s touto problematikou vypořádává dobře. Jedním vysvětlujícím argumentem může být i to, že naše předpisy jsou přísnější než v Evropské unii. Podle údajů, které jsou zatím k dispozici, zbývalo zrekonstruovat nebo dostavět čistírny ve 131 obcích. Z toho pouze v 15 městech nebo obcích nebyla žádná čistička, uvedly nedávno Evropské noviny. Podle nich ale na většině těchto míst měly už loni začít stavební práce. Jak to samozřejmě v podobných případech bývá, největším zádrhelem při stavbách a dostavbách byly peníze. Vedení jednotlivých aglomerací občas podcenilo přípravu a nezajistilo všechna potřebná stavební povolení. Jindy zase byly překážkou nedostatečně vypracované stavební projekty, kvůli nimž se pozdržely dotace z Evropské unie. Česká republika prostřednictvím svých ministerstev ovšem deklaruje, že vybudování sítě čističek odpadních vod je pro ni jedním z prvořadých úkolů v ochraně životního prostředí. Na černé listině Co tedy musí česká obec splňovat, aby vyhověla požadavkům zákonů a směrnic? Musí být vybavena stokovou soustavou městských odpadních vod v rozsahu, který je ekonomicky a ekologicky efektivní, mít v jejím rámci zajištěn stupeň čištění odpovídající velikosti aglomerace a vypouštět z čistíren odpadní vody vyhovující příslušným požadavkům. Jenže jak už jsme se zmínili, přes sto třicet obcí nad dva tisíce obyvatel tento požadavek na začátku roku nenaplnilo. Na černé listině ministerstva zemědělství je např. Sokolov, Pardubice, Uherský Brod, Slaný či Pelhřimov. Podle Oldřicha Vlasáka, poslance Evropského parlamentu a předsedy Svazu měst a obcí je specifickým příkladem Praha, největší komunální znečišťovatel odpadních vod. Tam se výkonnější čistírna odpadních vod ještě nezačala ani stavět. Tendr, jehož předpokládaná hodnota činí 6,2 mld. Kč bez DPH, má v novém výběrovém řízení uzávěrku přihlášek 9. května. Je to jediná varianta, kdy Praze nehrozí, že by mohla přijít o evropskou dotaci na tuto stavbu, nechal se slyšet primátor Bohuslav Svoboda. Největší problém se ale týká jedenácti aglomerací jako např. Velký Osek, Židlochovice či Frýdlant, kde ještě není vydáno územní rozhodnutí a není požádáno o dotaci. V těchto obcích dojde k velkému zpoždění a jejich lokality se neobejdou bez finanční a metodické pomoci státu. Hrozí finanční sankce? V současné době nám sankce nehrozí, ale nelze vyloučit, že do budoucna riziko trvá, řekl na tiskové konferenci k Světovému dni vody ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. V případě nesplnění unijních požadavků by nejprve Evropská komise musela s Českou republikou zahájit řízení o porušení předvstupní smlouvy. O případném udělení sankcí by pak rozhodl Evropský soudní dvůr, jemuž by komise předala případ k prošetření. Rozhodnutí soudního dvora, které je možné očekávat v průběhu roku 2013, podle ministra samo o sobě nepředstavuje udělení finanční pokuty. Toto je popis procedury, já sám si nedovedu představit, o jakou sumu by šlo, citovala agentura ČTK ministra Chalupu. Nejlepší by samozřejmě bylo začít co nejdřív jednat a nabídnout reálnou variantu podpory, ať už technické či finanční. Celkové náklady na dořešení potřebných aglomerací byly ministerstvem zemědělství vyčísleny na částku převyšující 34 mld. Kč. Náklady na dořešení čističek odpadních vod v aglomeracích pak na téměř 22 mld. Kč včetně nákladů na pražskou ústřední čističku v hodnotě 11 mld. Kč. Uvedené náklady je třeba dát do relace s případnými finančními sankcemi z Bruselu. Jen Praha by si mohla vysloužit jednorázovou pokutu 49 mil. Kč za to, že ještě ani nezahájila stavbu. K této sumě by pak naskakovalo měsíčně dalších 17 milionů. A to je dost pádný důvod, aby začala volat SOS. Jan Hrabálek S čerpadly průmyslových kalů SCHWING není nic nemožné! Mají široké využití ve všech průmyslových odvětvích a environmentálních technologiích. Ve dnech jsme vám k dispozici na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATENVI v Brně, pavilon P, stánek 068. Těšíme se na vaši návštěvu! SCHWING Stetter Ostrava s.r.o.

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele středních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. Cíl příspěvku aktuality 2. Zákon o pedagogických pracovnících 3. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

Více

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele základních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. cíl příspěvku aktuality 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. nařízení vlády

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady Jsme si vědomi nutnosti změny ve stávajícím systému nakládání s odpady ať už v komunální, tak i v komerční sféře. Sbíráme zkušenosti v oblasti odpadového

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé Kdo jsme? Přední společnost v administraci a v právním poradenství v oblasti veřejných zakázek Poskytovatel a správce profilů zadavatele Správce portálu E-zakazky Poskytovatel

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

/2/ ÚNOR 2015 ODESLÁN DOPIS NÁMĚSTKOVI MPO

/2/ ÚNOR 2015 ODESLÁN DOPIS NÁMĚSTKOVI MPO /2/ ÚNOR 2015 ODESLÁN DOPIS NÁMĚSTKOVI MPO AČN zaslala na MPO nesouhlasný dopis, ve kterém vyjádřila nesouhlas se současným stavem rozdělování financí státní podpory exportu, v němž je nábytkářský průmysl

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE Přestaňte společně s odpady vyhazovat i své peníze! PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE Optiwaste vlastní unikátní systém v oblasti odpadového hospodářství. Podrobnou analýzou a následným efektivním využitím

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Moderní úřad, přátelský stát

Moderní úřad, přátelský stát Moderní úřad, přátelský stát Věci se začaly hýbat Naším cílem je efektivní veřejná správa. Nepotřebujeme více zákonů, více úřadů, více úředníků a více počítačů. Potřebujeme kvalitní zákony, funkční úřady,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Praha 22. ledna 2015 ZÁKLADNÍ PŘIPOMÍNKY K EKONOMICKÉ ANALÝZE DOPADŮ POH ČR OBSAH Seznámení se situací Výsledky

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Advokátní kancelář Achour & Hájek z Evropské unie

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Trh práce a agenturní zaměstnávání

Trh práce a agenturní zaměstnávání Trh práce a agenturní zaměstnávání O APPS Členství Členové Data Trh práce Jaroslava Rezlerová Prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb 5. ročník Konference Agenturní zaměstnávání, 23.10.2012

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více