Když nám píšete jakýkoliv , pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu."

Transkript

1 NÁVOD

2 Obsah Důležité termíny pro 36. ročník Potvrzení účasti týmů v novém ročníku Týmy z loňského ročníku Registrace nového týmu Zaplacení startovného Rezervování míst ve skupinách Soupisky Registrace hráčů Výroba registrací Změny registrací a úprava soupisek Povinnosti hráčů Tresty Změna majitele týmu

3 Když nám píšete jakýkoliv , pište vždy do předmětu zprávy Důležité termíny pro 37. ročník 24. srpna 3. září 2013 potvrzení účasti týmů v novém ročníku 5. září 2013 deadline pro zaplacení startovného 10. září 17. září 2013 registrace nových týmů + rezervace míst ve skupině 19. září 2013 deadline pro odeslání a změny soupisek 21. září 2013 deadline pro odeslání a odevzdání podkladů pro výrobu registrací 1. Potvrzení účasti týmů v novém ročníku 1.1. Týmy z loňského ročníku Přihlašování na webových stránkách SFL bude zprovozněno až od daného data, do té doby se nepodaří nikomu přihlásit, je tedy zbytečné si mimo tyto termíny generovat nová hesla. a) Po přihlášení (zalogování) na webových stránkách SFL, se objeví v horní liště odkaz MŮJ TÝM. Poté kliknout na Potvrzení účasti v novém ročníku, výběr ligy: a. standardně nabídne ligu, v které má tým dle loňských výsledků být b. pokud nabídne jinou, tak zaškrtněte tu, kterou máte podle výsledků hrát i. konečné umístění naleznete v excelu Kolik poslat? na stránkách SFL v sekci Jiné informace (sloupec B určuje ligu a sloupec A pozici pro nový ročník) c. případné nesrovnalosti upravíme ručně a potvrzení. Označení Skutečnost 1. liga.. První liga 2. liga.. Druhá liga 3. liga.. Třetí liga 4. liga.. Čtvrtá liga 5. liga.. 1. ženská liga 6. liga.. 2. ženská liga 7. liga.. Sedmá liga b) Zasláním u na kde v předmětu u bude uveden název týmu. 2

4 Po posledním dnu potvrzování účasti týmů v novém ročníku se automaticky zablokuje přihlašování na stránkách SFL a znovu se aktivuje v předem stanovený den a hodinu, jenž bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webových i facebookových stránkách SFL Registrace nového týmu Napsáním u na V předmětu zprávy bude uveden nový, přesný název týmu. Do u napište kontaktní informace na vedoucího (manažera týmu) tj. jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a platný . S odkazem na týmy z loňského ročníku mu bude doručena zpráva, zda je v lize místo a může daný ročník hrát. Pozn.: Potvrzení účasti týmů v novém ročníku slouží hlavně k ověření fungování přihlašování (zalogování) na stránkách SFL pro následnou rezervaci míst ve skupinách Automatická registrace týmu na stránkách SFL je v současné době mimo provoz. 2. Zaplacení startovného Zaplacením startovného do stanoveného data potvrdíte účast v novém ročníku. Pokud se tak nestane, můžete být nahrazeni novým týmem. Všechny potřebné údaje pro zaplacení a částku naleznete na stránkách SFL v sekci Jiné informace a odkazu na excel označeném Kolik poslat?. Částka se skládá: samotného startovného Kč týmy z předchozího ročníku částka může být navýšena o pokutu z předchozího ročníku (hodnoty udělovaných pokut naleznete na stránkách SFL v sekci Jiné informace a odkazu na excel označeném Udělení pokut nebo v excelu Kolik poslat? ve sloupci G). nové týmy - navýšena o 800 Kč vratné zálohy (navrácena při skončení týmu v SFL) každý nový započatý týden po termínu pro zaplacení startovného (5. září 2013) se částka navýší o 250 Kč (k 9. září Kč, k 16. září Kč, ) 3. Rezervování míst ve skupinách Po posledním dnu potvrzování účasti týmů v novém ročníku se automaticky zablokuje přihlašování na stránkách SFL a znovu se aktivuje v předem stanovený den a hodinu, jenž bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webových i facebookových stránkách SFL. 3

5 Po přihlášení v předem stanovený den a hodinu na webových stránkách SFL, se objeví v horní liště odkaz MŮJ TÝM. Poté kliknout na Rezervování místa ve skupině, po kliknutí se objeví všechna volná místa ve skupinách ligy, ve které je tým přihlášen (tj. označení, čas, dny a hřiště, které jednotlivá pozice ve skupině bude hrát). Pozn.: Lze rezervovat pouze nerezervovaná místa Po posledním dnu rezervování míst ve skupinách se automaticky zablokuje přihlašování na stránkách SFL a znovu se aktivuje až při potvrzování účasti týmů v následujícím ročníku. Místo ve skupině Vám pak bude přiděleno. 4. Soupisky Do přesně stanoveného data je potřeba zaslat em (v předmětu zprávy musí být uveden přesný název týmu) na řádně vyplněnou soupisku. Soupiska bude obsahovat název týmu, číslo ligy, příjmení a jméno hráče, datum narození hráče, UID každého hráče: UID je uvedeno na registračce, v případě nového hráče bude kolonka nevyplněna a po obdržení registrací (nejčastěji na dalším zápase od rozhodčího) se celá doplněná soupiska pošle opět na ovou adresu pokud hráč přestupuje z jiného týmu SFL, musí být uvedeno jeho UID a z jakého týmu přestupuje, uvedení zda je hráč stávající / nový / přestupující (z jakého týmu) a označení vztahu ke škole. Dále se vyplní údaje o vedoucím týmu, příjmení, jméno, datum narození vedoucího týmu, kontaktní telefon a kontaktní a název týmu. Soupiska bude Vyplněna do souboru, který je na webu v sekci Jiné informace pod názvem Soupiska. Samotný soubor bude označen (případně alespoň začínat) názvem vašeho týmu. Soupisky, ve kterých nebudou všechny tyto základní požadavky, nebudou akceptovány, dokud nenastane náprava. Může pak dojít k neoprávněnému startu hráče, jenž není na soupisce uveden a následovat postih podle pravidel SFL. Soupisky posílají všechny týmy, i když oproti předešlému ročníku nedoznala změn. Každá změna v soupisce po termínu pro odeslání a změny soupisek bude zpoplatněna 20 Kč (netýká se doplnění povinných údajů). 4

6 5. Registrace hráčů Od 30. ročníku Strahovské fotbalové ligy byla opět zavedena povinná registrace všech hráčů. Pravidla registrace, povinnosti hráčů a vše, co se týče registraček, je uvedeno níže Výroba registrací Do přesně stanoveného data je potřeba zaslat em (v předmětu zprávy musí být uveden přesný název týmu) na řádně vyplněný formulář. Formulář se posílá stejně jako soupiska pouze v elektronické podobě na Do formuláře vyplňte v hlavičce přesný název týmu a v jednotlivých registracích: jméno, příjmení, datum narození. (UID nevyplňovat!) Do deadline pro odeslání a odevzdání podkladů pro výrobu registrací odevzdá majitel týmu zalepenou obálku, která musí obsahovat následující: a) průkazové foto (3,5 x 4,5 cm)!!!. Fotografie musí mít přesnou velikost 3,5 x 4,5 cm, být barevná, zřetelný a nerozmazaný obličej. Na druhé straně fotografie musí být napsáno celé jméno hráče, datum narození a název týmu. Vše ostatní bude bráno jako NEPLATNÉ A registrace NEBUDE VYHOTOVENA. b) Poplatek 5 Kč za každou novou registraci, v případě odevzdání po termínu 50 Kč. c) Při přestupu hráče z jiného týmu je nutné odevzdat starou registraci a vytištěný a vyplněný přestupní lístek (ke stažení na v sekci Jiné informace: Přestupní lístek ). d) Kopie libovolného dokladu s fotografií a datem narození (např. ISIC, OP, ŘP atd., toto slouží k ověření pravosti, veškeré další osobní údaje na dokladu mohou být začerněny). e) Na obálku uveďte přesný název týmu. f) Registrace bude vyhotovena pouze hráčům, kteří jsou uvedeni na soupisce, která byla včas odeslána. Místa k předání obálky: Koleje Strahov, blok 3 (vrátnice) Případně jiná další místa po dohodě (tel ) Pozn.: Při ztrátě registrace postupujte stejně jako při výrobě nové registrace a do obálky napište vzkaz, že jste registraci ztratili a pokud možno tak UID ztracené registrace. Při ztrátě pokuta 50 Kč za každou registraci. 5

7 5.2. Změny registrací a úprava soupisek Majitelé týmů nemají od 26. ročníku přímou kontrolu nad soupiskou na webu, proto budou soupisky všech týmů spravovány prostřednictvím vedení SH ligy. Přidávání, odebírání hráčů ze soupisek, či přestupy budou probíhat vždy na základě vyplněné soupisky. Před začátkem každého ročníku bude upřesněno datum uzávěrky soupisek. Do této doby se mohou soupisky aktualizovat. Při jakékoliv manipulaci (přestup, vyškrtnutí hráče ze soupisky) musí být odevzdána registračka dotyčného hráče! 5.3. Povinnosti hráčů Každý hráč je povinen mít s sebou svou registraci na každém zápase. Bez registrace smí hráč nastoupit pouze na občanský průkaz a to pod pokutou 50 Kč!!! Kapitán při vyplnění zápisu odevzdá registrace všech zúčastněných hráčů rozhodčímu, ten si je u sebe ponechá po celou dobu utkání a po podepsání zápisu registrace kapitánovi vrátí Tresty V případě, že by došlo k falšování registračky, příp. by byl hráč registrován ve více týmech najednou, bude viník postižen dle sazebníku, uvedeném v pravidlech. Každý majitel týmu zodpovídá za hráče na své soupisce a ručí za to, že všichni hráči poskytli pravdivé údaje a že nejsou registrováni v jiném týmu! Strahovská liga a její organizátoři se zavazují, že získané osobní údaje budou sloužit výhradně pro účely Strahovské ligy a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě (dle zák. 101/2000Sb.) 6. Změna majitele týmu Pro změnu majitele týmu bude zapotřebí: původní majitel oznámí prostřednictvím kontaktního mailu jeho odstoupení a připíše do mailu jméno, příjmení, telefonní číslo a kontaktní nového majitele týmu, přičemž kopii odešle novému majiteli a do přílohy přiloží upravenou soupisku nový majitel pak pošle souhlasný s novou funkcí v týmu pokud budou obě podmínky splněny, provede se změna majitele týmu Pozn.: Doporučujeme nenechávat změnu majitele na dobu mezi potvrzením účasti týmu v novém ročníku a rezervací míst ve skupině, ověření přihlašovacích údajů je pak složitější a při hromadném spuštění přihlašování pro rezervaci míst ve skupinách by mohlo docházet k chybám. 6

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 I. Základní ustanovení 1. Regionální amatérská florbalová liga (RAFL) je soutěž daného systému a pravidel florbalu v sezóně 2015/2016,

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více