VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí Ing. Jana Červová RADIMOVICE

2 I Základní ovládání počítače a. Počítač, Monitor, Klávesnice, Myš, Tiskárna atd. II Práce se soubory a. Windows, Soubor, Dokument, Plocha III Základy Word, Excel IV Základy práce na internetu a. Připojení, Prohlížeč V Vyhledávání na internetu a vybrané služby webu a. Informace, Nakupování, Cestování VI Elektronická komunikace a.

3 I. Základní ovládání počítače a. Počítač, Monitor, Klávesnice, Myš, Tiskárna atd. Osobní počítač Víceúčelové zařízení sloužící ke zpracování informací podle předepsané posloupnosti příka-zů. Základní standardy současnosti jsou PC (Personal Computer) od firmy IBM a Mac od firmy Apple. Podle konstrukčního provedení se osobní počítače dělí na nepřenosné (stolní) a přenosné (notebooky, laptopy). Mezi přenosná zařízení patří také kapesní počítače například PDA, smartphony (chytré telefony) a tablety. Nejčastější činnosti a využití osobního počítače: 1) Zpracování textů 2) Výpočty 3) Práce s grafikou 4) Evidence a statistika 5) Informační zdroj 6) Výukové programy 7) Hry a zábava 8) Komunikace 9) Elektronický obchod 10) Řízení Data Informace zpracovávané počítačem (textový, číselný, grafický nebo zvukový záznam). Základní a současně nejmenší jednotkou informací je bit (binární kód tzn. logická 0 nebo logická I ). Bity jsou spojeny do Bytů (1 Byte obsahuje 8 bitů). Byte je však tak malou jednot-kou, že se dále používají zkratkové předpony: kilobyte (10 3 tzn. cca tisíc Bytů), megabyte (10 6 tzn. cca milión Bytů), gigabyte (10 9 tzn. cca miliarda Bytů), terabyte (10 12 tzn. cca bili-on Bytů), petabyte (10 15 tzn. cca biliarda Bytů), exabyte (10 18 tzn. cca trilion Bytů). Značky: kb, MB, GB, TB, PB, EB.

4 Hardware (HW) Technické (hmotné) vybavení počítače tzn. vybavení, na které si můžeme sáhnout tzn. komponenty základní jednotky (základní deska, procesor, operační paměť, pevný disk, ) a přídavná zařízení nebo-li periferie (klávesnice, myš, monitor, tiskárna, ). Periferie mohou být podle konstrukčního provedení interní a externí, podle funkce je rozdělujeme na vstupní, výstupní a vstupně-výstupní. Software (SW) Programové (nehmotné) vybavení počítače a data. Program je sled příkazů, jak zpracovávat data. Programy rozdělujeme zejména na operační systém a uživatelské aplikace. V rozdělení však nelze zapomínat ani na utility a vývojářské nástroje.

5 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PERIFERIE Klávesnice Vstupní zařízení, které slouží k zadávání dat a ovládání počítače. Klávesnice je rozdělena na několik logických částí. Následující popis významů (funkcí) jednotlivých kláves je potřeba brát pouze orientačně, jelikož se často liší v závislosti na použitém softwaru. Sekce A alfanumerická: Jedná se o hlavní a největší část klávesnice, kde se rozložení kláves v zásadě neliší od rozložení kláves na psacím stroji. [ Tab ] - slouží k pohybu kurzoru po předdefinovaných značkách - kurzor je malý grafický symbol znázorňující naší aktuální polohu na obrazovce. Jeho tvar se může měnit. [ Caps Lock ] - trvalý přepínač psaní malých a velkých písmen [ Shift ] - kombinační klávesa, která slouží k vytváření tzv. klávesových zkratek - dočasný přepínač psaní malých a velkých písmen - slouží rovněž k psaní horních znaků na klávesách - v některých situacích rozlišujeme levý nebo pravý [ Ctrl ] nebo také [ Control ] - kombinační klávesa, která slouží k vytváření tzv. klávesových zkratek - v některých situacích rozlišujeme levý nebo pravý [ Alt ] nebo také [ Alternativ ] - kombinační klávesa, která slouží k vytváření tzv. klávesových zkratek - v některých situacích rozlišujeme levý nebo pravý [ Space Bar ] - mezerník - vytváří mezery nebo-li prázdné znaky [ Enter ] - obvykle slouží k potvrzení vybrané volby tzv. krok dopředu. - v textových editorech vkládá odstavce či předotevírá nepopsanou stránku [ Backspace ] - mazání znaků nalevo od kurzoru

6 [ Win ] nebo také [logo Windows] - tato klávesa vyvolává v operačním systému nabídku Start - lze ji také použít k vytváření klávesových zkratek Sekce B řízení pohybu: Bývá rozdělena na dvě části (4 + 6 kláves). [ ] a [ ] a [ ] a [ ] - kurzorové klávesy - slouží k posunu kurzoru [ Page Up ] a [ Page Down ] - slouží k pohybu po stránce nahoru a dolů [ Home ] a [ End ] - přesun kurzoru na začátek či na konec řádku [ Delete ] - mazání znaků napravo od kurzoru - používá se také k mazání grafických objektů [ Insert ] - obvykle slouží v textových editorech jako přepínač režimů vkládání a přepisování Sekce C numerická: V běžné mluvě se používá výraz numerická klávesnice. [ Num Lock] - zapíná a vypíná numerickou klávesnici [ / ] a [ * ] a [ + ] a [ - ] - symboly matematických operátorů [ Enter ] - stejný význam jako v sekci A - výhodnější ergonometrické umístění při pořizování číselných záznamů Sekce D identifikátory kontrolky -nemusí být na všech klávesnicích Sekce E speciální klávesy: Rozdělena na dvě části (1 + 3 klávesy). [ Esc ] - obvykle slouží k uzavření vyvolané nabídky tzv. krok zpět. [ Print Screen ] nebo [ PrtScr ] - vkládá aktuální obraz obrazovky do clipboardu (systémová možnost) [ Scroll Lock ] nebo [ScrLk ] - v některých programech mění pohybové možnosti - kontrola zapnutí/vypnutí je v sekci D - význam této klávesy je však v současnosti potlačen a klávesa se téměř nepoužívá [ Pause/Break ] - v některých programech funguje k pozastavení jejich chodu - význam této klávesy je však v současnosti potlačen a klávesa se téměř nepoužívá Sekce F funkční klávesy: V různých programech má různé funkce a slouží tak k různým účelům. [ F1 ]

7 - obvykle vyvolává nápovědu programů Myš Vstupní zařízení. Nejběžnější polohovací (ukazovací) zařízení, které slouží pro pohodlnou obsluhu počítače. V základním provedení disponuje myš dvěma až třemi tlačítky: Levé tlačítko (primární): - slouží k provádění většiny běžných úkolů pomocí clicků (stisknutí tlačítka myši) a double clicků. V některých typech programů a situacích lze využít např. i trojclicky. Pravé tlačítko (sekundární): - slouží k vyvolání kontextové nabídky obsahující příkazy vztahující se k dané položce Rolovací kolečko: - má obdobnou funkci jako klávesy Page Up a Page Down na klávesnici - slouží k pohybu po stránce nahoru a dolů Mezi alternativní polohovací zařízení patří také touchpad, tracball, trackpoint, tablet nebo světelné pero. ZAPNUTÍ pomocí mechanického tlačítka problém -> zkontrolovat připojení napájení a spuštění monitoru do cca 10 s by se měl začít zobrazovat průběh startu PC, kompletní start může trvat i minuty po startu se obvykle objeví požadavek na přihlášení uživatele (heslo je citlivé na velikost znaků!), po přihlášení se objeví pracovní plocha VYPNUTÍ Způsoby vypnutí: Přepnout uživatele Odhlásit se ukončí všechny programy, vrátí se na přihlašovací obrazovku Uzamknout pouze zablokuje přístup a pro další práci vyžaduje heslo Režim spánku uvede PC do režimu nízké spotřeby, napájení nelze odpojit, okamžité probuzení Hybernace - uloží rozpracovanou práci a vypne počítač, napájení lze zcela odpojit, rychlejší start Vypnutí ukončí všechny programy a vypne PC Problémy: o některá aplikace blokuje vypnutí (vyžaduje reakci od uživatele např. uložení/zahození souboru, nebo pracuje chybně) o konkrétní uživatel nemá k vypnutí oprávnění Praktické vypnutí o Pomocí tlačítka start a následné nabídky (šipka vlevo dole) o Pomocí mechanického tlačítka (jako při startu), ale zde není jasné, k jakému vypnutí dojde, obvykle dojde pouze k přechodu do režimu spánku Násilné vypnutí pouze pokud dojde k zamrznutí celého systému, KRAJNÍ PROSTŘEDEK!

8 o 5 sekund stisknout mechanické tlačítko o odpojit mechanicky napájení (obvykle je vypínač vzadu na zdroji), případně vyndat baterii z notebooku RESTARTOVÁNÍ Restart (Reset) je v počítačové terminologii akce nebo signál, který velmi rychle ukončí chod systému a nastartuje jej znovu od začátku. Někdy je vyžadován po instalaci některých programů, nebo jejich aktualizací, někdy se jej musíme pokusit vyvolat v případě, že se nám počítač takzvaně zasekne, zakousne tedy přestane reagovat na naše pokyny. Způsoby vypnutí: Pomocí menu start Kombinace kláves Ctrl+Alt+Delete

9 II. Práce se soubory a. Windows, Soubor, Dokument, Plocha Prostředí Windows Plocha Nabídka start vlevo dole, naleznete zde všechny programy, integrovaný vyhledávač Lišta dole, zobrazuje spuštěné programy (vystouplé) a od Win 7 může obsahovat i zástupce System tray vpravo dole, zobrazuje čas, typ klávesnice a další spuštěné (rezidentní) programy Tapeta obrázek na pozadí Ikony zpravidla zástupci na konkrétní programy

10 Okno Většina aplikací se spouští v okně Ovládání: o Křížek zavření (ukončení) aplikace o Čtvereček maximalizace (okno zabere celou plochu monitoru) o Čárka minimalizace (okno zmizí do pozadí, obnovit lze pomocí kliknutí na ikonu na liště) o Posun pomocí tažení myší za horní lištu (modrá rám okna nahoře) Změna velikosti pomocí tažení myší za některý z okrajů okna (možnost změny velikosti je zvýrazněná tvarem kurzoru), SOUBORY A SLOŽKY Soubor nejmenší logická jednotka (dokument, text, obrázek, fotka) o jmeno.koncovka (např. životopis.docx, fotka.jpg) o koncovka udává typ souboru, graf. reprezentace pomocí ikony, v závislosti na nastavení systému se koncovka namusí zobrazovat Složka (adresář) krabice na soubory o složka může obsahovat soubory a další složky => vzniká stromová struktura Průzkumník (file manager) slouží k procházení manipulaci se soubory 4 o Otevře se dvojklikem na Tento počítač nebo klávesovou zkratkou Windows+E (resp. Okno+E) o Existuje řada pokročilejších aplikací (např. TotalCommander) ADRESÁŘ

11 Harddisk počítače (úložiště pro data) bývá zpravidla rozdělen na dvě části: C (systémový disk, kde je nainstalován operační systém například WINDOWS) a D (disk připravený pro zápis dat). Někdy není disk rozdělen, pak všechna data se ukládají na disk C. VYTVOŘENÍ NOVÉ SLOŽKY Tlačítko: Nová Složka Pravé tlačítko myši :Nová Složka PŘEJMENOVÁNÍ SLOŽKY Pravé tlačítko myši: Přejmenovat KOPÍROVÁNÍ SLOŽKY Pravé tlačítko myši: Kopírovat Ctrl+C VLOŽENÍ SLOŽKY Pravé tlačítko myši: Vložit Ctrl+V PŘESUNUTÍ SLOŽKY Myší složku uchopím (levé tlačítko) a přenesu na nové místo Nebo VYJMUTÍ SLOŽKY Pravé tlačítko myši: Vyjmout Ctrl+X VLOŽENÍ SLOŽKY Pravé tlačítko myši: Vložit Ctrl +V SMAZÁNÍ SLOŽKY Myší pravé tlačítko : Odstranit Složku označíme (Tabulátor, posun šipkami) a smažeme (Delete) Složku uchopíme myší a přesuneme do Koše (na ploše) OBNOVENÍ SLOŽKY Z KOŠE Myší pravé tlačítko: Obnovit VYSYPÁNÍ KOŠE Myší pravé tlačítko: Vysypat koš

12 III. WORD a EXCEL 1) Spuštění Wordu, pojmenování dokumentu a jeho uložení Jako cvičnou ukázku zkuste vytvořit ve Wordu váš životopis. Nejprve spusťte Word, a to buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Word Než dojde ke spouštění Word 2013 je zobrazeno dialogové okno informující, že probíhá spuštění. Oproti předchozí verzi Wordu se po spuštění nezobrazí prázdná stránka připravena pro psaní, ale úvodní okno s výběrem. V tomto okně máte možnost zvolit si buď prázdný dokument, nebo některou z předpřipravených šablon.

13 Až provedením výběru (v našem případě byl zvolen prázdný dokument) je zobrazeno vlastní okno aplikace Microsoft Word Tj. prázdná stránka připravena pro psaní. Dokument pojmenujte zivotopis a uložte. To se provedete na kartě Soubor.

14 V zobrazeném okně z menu vyberete Uložit jako a klikem na ikonu Procházet. uložit. V zobrazeném okně zvolíte, kam chcete dokument umístit a jeho jméno. Napříkladzivotopis a dáte Pokud se Vám povedlo dokument pojmenovat a uložit, máte za sebou úspěšně první krok.

15 2) Napsání prvního textu Začněte psát text vašeho životopisu, zatím nic neformátujte, pouze pište. Po dokončení řádku použijte pro přesun na další řádek Enter. Nepoužívejte žádné zbytečné mezery. Poznámka: Zadáte-li - (mínus) s mezerou a nějaký text -> provede Word automaticky převod na odrážky (tj. y mínus vytvoří automaticky odrážku), což zatím nedělejte. Odrážky a jejich aplikace budou probrány v následující kapitole. 3) Základní formátování písma, odstavce, číslování, odrážky Takovýto suchý text je nejen nepřehledný, ale i nevzhledný, v této kapitole se naučíte použitím základního formátování text graficky upravit. Zvolte kartu Domů sekci Písmo. Tato sekce obsahuje možnosti formátování písma: typ písma - tučné, kurzíva, podtržené druh písma - jak bude font vypadat (Arial, Calibri, Times new roman,...) velikost písma - jak velké potřebujeme písmo v bodech barva písma - barva písma atd. - jdou nastavit i další typy formátu, ale to pro začátek není potřeba Zvolte kartu Domů sekci Odstavec. Tato sekce umožňuje formátovat odstavec (větší část textu) obsahuje: zarovnání - napravo, nalevo, na střed, do bloku odrážky - textu přidá odrážky číslování - vytvoří číslovaný seznam atd. - podrobněji bude probráno ve speciálním článku Změna formátu - vyberete text, který chcete zformátovat a pote klikem na požadovanou ikonu změníte jeho formát (velikost, typ písma, barvu) Kopírování formátu - pokud už nastavíte některému textu pokročilejší formát, který chcete použít na další text, ušetříte si čas použitím ikony pro kopírování formátu. Na kartě Domů v sekce Schránka je "štětec" pokud stojíte na textu jehož formát chcete přenést, kliknete na štětec a poté označíte text, který má být naformátován stejně. Poznámka: Text "nadpisu" (Základní údaje, Školy,..) zatím formátovat nebudete. V další kapitole se naučíte provést formátování přiřazením stylu. Váš dokument bude po úpravách vypadat podobně:

16 Poznámka: Speciální formátování a úpravy odstavců (víceurovňové číslovaní, tabelátory, atd.) je nad rámec tohoto rychlokurzu.

17 4) Vložení tabulky Vložení tabulky provedete na kartě vložení sekce Tabulky. Klikem na ikonu Tabulkase zobrazí možnost zvolit velikost tabulky (počet řádků/sloupců). Velikost volíte tažením myší (aktuální velikost je graficky označená). Až budete s tabulkou spokojeni, potvrdíte pravým klikem. V dokumentu objeví prázdná tabulka (je vidět na pozadí jak se tvoří). Poznámka:Počet řádků/sloupců bude na základě zvoleného omezení. Tabulku vidíte na pozadí již při volbě její velikosti. vypadat: Pokud do jednotlivých buněk tabulky vložíte text (například o jazykové vybavenosti) může tabulka Poznámka: Po vložení tabulky se objeví dočasný soubor karet Nástroje tabulky, kdy bude zobrazena karta Návrh. Soubor karet umožňuje provádět další úpravy a formátování tabulky. Možnosti úprav a formátování však přesahují rámec tohoto článku a budou probrány v článku věnujícím se tabulkám v MS Wordu. Tabulku můžete vyplnit požadovaným textem. Například jazykové znalosti a jejich úroveň. A pomocí dočasné karty Nástroje tabulky provést formátování tabulky (například stínování pozadí). Hotová tabulka může vypadat podobně:

18 5) Vložení obrázku, klipartu Jak vložíte obrázek (například fotografií) do vašeho životopisu? Na kartě Vloženísekce Ilustrace ikonka Obrázek Zobrazí se okno Vložit obrázek. Výběr vhodného obrázku provedete z vašeho disku. Označte vhodný obrázek (vaše foto) a stiskněte Vložit (výběrem obrázku se tlačítkootevřít změní na Vložit).

19 Po kliku na Vložit bude obrázek vložen do vašeho dokumentu. Kliknutím na pravý dolní roh můžete obrázek zmenšit. Pokud máte označen vložený obrázek, máte ve Wordu k dispozici dočasnou kartunástroje obrázku. Na této kartě Nástroje obrázku v sekci Uspořádat vyberete tlačítkozalamovat text a v zobrazeném menu položku Uvnitř čímž změníte obtékání textu kolem obrázku takto. Po vložení obrázku vypadá váš dokument podobně, máte úspěsně vložen obrázek.

20 Vložení klipartu Vložení klipartu je obdobné jako vkládaní obrázku na kartě Vložení sekce Ilustraceikonka Klipart. Poznámka: Vkládání dalších objektů jako obrazce, SmartArt, grafy, snímky obrazovky stejně jako formátování a úprava objektů v sekci Ilustrace přesahuje rámec tohoto článku.

21 6) Vložení symbolů, vzorců Vložení symbolů Vložení symbolů (c) nebo (R), atd. Na kartě Vložení sekce Symboly ikona Symbol. Z nabízených symbolů vyberete požadovaný. Ukázka vloženého symbolů: Poznámka: Některé symboly mohou být vloženy i pomocí klávesnice, například copyright se vloží jako (c). Předpokládám, že máte nastaveny automatcké opravy (pokud je máte vypnuty nebude fungovat). 7) Kontrola pravopisu a gramatiky Poznámka: Pro ukázku vytvořte nějakou gramatickou chybu, například slovu telefon dejte dlouhé ó. Dokument máte téměř hotov, ještě můžete provést kontrolu na gramatiku a opravit případné překlepy. Na kartě Revize sekce Kontrola pravopisu ikona Pravopis a gramatika. Oprava chybného slova. Pokud při procházení Word nalezne chybu zobrazí dané chybné slovo (není v jeho slovníku) s návrhy na opravu. Máme na výběr několik možnosti. Přeskočit - bude považovat slovo za správné (například vaše příjmení bude označeno chybně, pokud nejste Novák). Zaměnit - ponecháte vybrané slovo nebo z Návrhu vyberete to správné. Po kliku na zaměnit bude chybné slovo opraveno.

22 Po úspěšné kontrole obdržíte dialogové okno (s vtipnou průpovídkou): Kontrola pravopisu má mnoho dalších nastavení a tlačítek. Word 2010 navíc umí kontrolovat shodu podmětu s přísudkem a další jazykové věci (podtrhává zeleně). Tyto informace překračuji rámec základního seznámení s Wordem, proto podrobněji o těchto možnostech se zmíním v některém z dalších článků.

23 8) Tisk dokumentu Máte opraveno? Zbývá váš dokument vytisknout. Na kartě Soubor vyberte menuvytisknout (oproti předchozí verzi Word, kde byl Tisk). V menu Tisk vidíte náhled stránky (tj. jak bude vypadat). V položce Tiskárna můžete zvolit jinou tiskárnu. V položce kopie zadáte požadovaný počet kopií. Orientace papíru atd. Pokud máte správně nainstalovanou tiskárnu a nastaveny požadované parametry (počet kopií). Stačí kliknout na tlačítko Tisk a váš dokument se vytiskne. Povedlo se? Poznámka: Dokument nezapomeňte uložit. Na kartě Soubor vyberte menuuložit nebo klávesovou zkratku Ctrl + S.

24 1) Spuštění Excelu, pojmenování, uložení Nejprve spusťte Excel 2013, klikem na ikonu na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Excel 2013 (pokud máte Windows 8, najděte příslušnou ikonu na ploše). Spuštění Excelu je indikováno dialogovým oknem: Novinkou od verze Excel 2013 je, že není zobrazeno okno aplikace, ale Úvodní okno Excelu, zde si vyberete buď některý z naposled otevřených sešitu (jsou zobrazeny, pokud jste již s Excel pracovali), případně můžete otevřít Prázdný sešit nebo si vybrat některou z předpřipravených šablon. Vyberte si: Prázdný sešit

25 Teprve výběrem dojde k zobrazení aplikace Excelu s prázdným listem (pokud někdo nenastavil jinak). Oproti předchozím verzím je změna a zobrazuje se pouze jeden list (většina uživatelů jich ani víc nepotřebuje). Uložení sešitu Uložení sešitu se provedete - karta Soubor a z menu Uložit jako následně Počítač a klik na ikonu Procházet (Oproti předchozím verzím tlačí Microsoft do používanícloudu a jejich SkyDrive).

26 V dialogovém okně Uložit jako vyberte místo kam chcete dokument uložit a pojmenujte jej například Moje-tabulka a uložte tlačítkem Uložit. Pokud se Vám povedlo váš sešit pojmenovat a uložit, máte za sebou úspěšně první krok. 2) Vytvoření tabulky Teorie Excel se skládá z listu (sice ve verzi 2013 máte k dispozici list jeden, ale není problém jich přidat více). List se skládá z buněk. Představit si to můžete jako čtverečkovaný sešit, kdy listy jsou jednotlivé listy v sešitě. Jednotlivé čtverečky odpovídají buňkám. Do buněk se mohou vkládat čísla, vzorce, texty, (dokonce i minigrafy), poznámky, atd. Každá buňka má svou adresu (pozici například A1), takže umístění není neznámé. V Excelu jsou v základním nastavení sloupce označeny písmeny, řádky čísly. Takže první buňka má adresu A1, druhá buňka v první řádku B1. Buňka ve třetím sloupci a třetím řádku C3. Poznámka: Toto označování a odkazování se vám bude hodit v dalších kapitolách. Příklad tabulky Vytvořte si ukázkovou tabulku Moje první tabulka s grafem Kdo zodpovídal dotazník?

27 Moje první tabulka s grafem Pohlaví osob Procent Muž 35 žena 45 Nezodpovězeno 5 Celkem zodpovídalo osob Tabulka bude Excelu 2013 vypadat podobně: Poznámka: Tabulka vypadá trochu nepřehledně, proto v další kapitole jí doplníme o základní formátování. 3) Formátování tabulky Design prodává. použití V této kapitole se naučíte použití základního formátování. Ať výše tabulky vypadají lépe. Uvedu Sloučení buněk Úprava fontu - velikost barva Ohraničení 3.1 Sloučení buněk Označíte buňky A1 až C1. Na kartě Domů v sekci Zarovnání vyberete ikonu sloučit. a máme hotovo

28 Výsledkem bude. Podobně můžete provést i pro další buňky. 3.2 Úprava fontu Protože už máte označeny (případně je znovu označte) buňky A1 až C1 provedete změnu fontu. Na kartě Domů v sekci Písmo Zvolíte velikost fontu a pak pomocí ikonu pozadí buňky a také barvu písma Podobně můžete upravit druh fontu, změnit jej na kurzívu nebo tučné písmo atd. i pro další buňky. 3.3 Ohraničení

29 Ještě ukážu jak ohraničit tabulku a budete mít úplný základ za sebou. Označíte buňky A4 až C7 (prostě data která budou tvořit tabulku). Na kartě Domů v sekci Písmo vyberete ikonu Ohraničení z nabídnutého seznamu vybertevšechna ohraničení. a máme hotovo. Tabulka je ohraničená například takto.

30 Princip je jasný, v případě potřeby můžete tabulku doplňovat o tlusté ohraničení okolo, dolní dvojité ohraničení atd. Pokud si trochu pohrajete s formátováním, může vaše tabulka vypadat podobně (nebo ještě lépe). Poznámka: Grafiku máme za sebou a v další kapitole si zkusíte trochu matematiky. 4) Výpočty v tabulce funkce. Součet Excel je tabulkový kalkulátor, takže v této kapitole se naučíte provádět jednoduché výpočty (+-*/) a Protože do tabulky potřebujete doplnit procenta, potřebujete nejprve znát celkový počet osob, který odpovídal na dotazník. Můžete sečíst jednotlivé buňky B5, B6, B7 (v další kapitole ukáži, že jde použít i funkci SUMA). Vzorec se do buňky vkládá tak, že nejprve se zadá znaménko rovná se = a poté stačí jednotlivé buňky sečíst tj. do buňky B9 zadejte =B5+B6+B7 stiskem Enter se provede výpočet. Poznámka bud napíšete do buňky její adresu (tj. B6), nebo na buňku kliknete a její adresa se vloží automaticky. Zadání vzorce:

31 Výsledek Výpočet procent V této podkapitole ukáži jak vzorec kopírovat, ať nemusíte stále opisovat stejné hodnoty. Pro výpočet procent jednotlivých odpovědí, použijete vypočtenou hodnotu celkového počtu osob, jež odpovídaly a vypočtete procenta =B5/$B$9*100. Hodnota dolar$ u odkazu buňky B9 představuje absolutní odkazování (tj. aby se hodnota této buňky dynamicky neměnila při kopírování. Stisknete Enter a rozkopírujete vzorec.

32 Rozkopírování vzorce Nejprve vyberete předchozí buňku (Enter způsobil, že stojíte pod buňkou s výpočtem). Kopírování se pak provede klikem na malý čtvereček (na aktivní buňce - silněji orámována), kurzor se změní na malý kříž. Za současného držení klávesy Ctrltáhnout myší dolů. Tím bude vzorec rozkopírován na další buňky. Výsledek bude:

33 5) Využití vzorců Vzorec úvod Co jsou vzorce a jak je využít? Excel obsahuje mnoho vzorců (funkcí), které jsou rozděleny do několika kategorií: Finanční Logické Text Datum a čas Vyhledávací a referenční Matematické a trigonometrické statistické konstrukce datová krychle informace kompatibilita Vzorec - knihovna funkcí - SUMA Sečíst jednotlivé buňky B5, B6, B7 vede ke správnému výsledku, ale je méně profesionální. Pokud buněk bude 200 tak se upíšete. V Microsoft Excelu existuje spousta funkcí. Pro tento případ se hodí funkce SUMA, které provede stejnou akci. Do buňky B10 (pro porovnání) zadejte =SUMA(B5:B7) stiskem Enter se provede výpočet. Tento musí souhlasit s předchozím. Případně můžete vložit vzorec přes kartu Vzorce sekce knihovna funkcí vyberetemat. a trig. z nabízeného seznamu zvolíte SUMA.

34 V zobrazeném okně Argumenty funkce klikněte na ikonu chcete zadat do SUMA, tj. B5 až B7 a klik na OK a vzorec je vložen. a vyberte požadované buňky které Podobně vyzkoušejte, zda jsou procenta spočtena správně. Ověřte v buňce C9. Pokud jste vše udělali správně, dostanete hodnotu 100. Vzorec je =SUMA(C5:BC7). Výsledek může vypadat:

35 6) Vytvoření grafu Kvalitní graf řekne více než dlouhá nepřehledná tabulka. Tabulku máme hotovou včetně vypočtu, tak pro ní udělejte graf. Pro náš ukázkový příklad použijete výsečový (koláčový). Nejprve označte data, která chcete do grafu. Vyberte text odpovědí na otázku a počet odpovědí. Poté na z karty Vložení sekce Grafy vyberete stiskem Výsečový. Na výběr máte několik typů, můžete vybrat například Prostorový výsečový

36 výsledkem bude. Poznámka: Tento graf se dá dále upravovat a zdokonalovat. Je k tomu k dispozici dočasná karta Nástroje grafu Případně můžete měnit graf pomocí inteligentních ikon:

37

38 7) Vložení obrázku, klipartu Vkládání obrázku se může zdát nepotřebné, ale při tvorbě firemních dokumentů se většinou tento neobejde bez loga společnosti, které je většinou obrázkové. Vložení je jednoduché na kartě Vložení sekce ilustrace ikona obrázek. V zobrazeném dialogovém okně Vložit obrázek vyberete vhodný obrázek a kliknete na Vložit. Obrázek vložen Vložený obrázek můžete přesunout na požadované místo, dále upravovat (zvětšit/zmenšit). Pro další úpravy je k dispozici karta Nástroje obrázku - Formát. Popis přesahuje rámec tohoto článku.

39 8) Tisk tabulky s grafem Na kartě Soubor v menu Vytisknou (oproti předchozím verzím, kde bylo pod položkou Tisk) obdržíme okno pro nastavení a přípravu tisku (Vytisknout). Poznámka: Pokud máte vybraný graf, bude zobrazen (vytisknut jen tento graf). Co může někdy zmást. V zobrazeném okně nastavíte požadovanou tiskárnu, orientaci a můžete stisknout tlačítko Tisk.

40 IV. Internet Připojení k internetu, zajišťuje poskytovatel a) Kabelové (VDSL, s kabelovou televizí) b) Bazdrátové tzv. Wifi (menší stabilita) c) Mobilní operátoři (USB modem -> mobilní, FUP) Internet prohlížíme brouzdáme pomocí programu tzv. : Prohlížeče umožňuje zobrazení stránek například: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari Použití Zdroj informací (vyhledávač, katalog) Nákupy (knihy, dovolenou, potraviny, ) Komunikace ( , chat, hovor, videohovor) Zábava (rádia, TV, hudba, videa, filmy, hry) Nastavení připojení k internetu Klikněte na ikonu pro Wi-Fi připojení v pravo v Syst.Tray Vyberte Wi-Fi síť, kterou chcete používat Zadejte heslo(jeli podmínkou) nebo Kliknete na start => pak na Ovládací panely => v okně s panely kliknete na Síť a internet => dále kliknete na Centrum síťových připojení a sdílení Vidíte zde aktuální stav připojení, průvodci pro připojení k síti, nastavení bezdrátové sítě Vlevo je také nastavení jednotlivých síťových adaptérů a nastavení sdílení

41 V. Procházení internetu Spustíme prohlížeč Mozilla Firefox (nebo Explorer, Operu, Chrome atp.) Nyní se nám otevře OKNO internetového prohlížeče, obsahuje: 1.) Adresní řádek 2.) VLEVO: Tlačítka Vpřed a Zpět, Domů 3.) VPRAVO: Tlačítko Nástroje (Tisk, Nastavení atd.) Prohlížeč umožňuje otevření několika webových stránek v jednom okně (otevřené stránky se zobrazují jako záložky (1)). Pro zavření použijete malý křížek vpravo (2) Pro otevření použijete malý plus nebo miniatura záložky (3) vpravo od posledního panelu Vyhledávače a katalogy Vyhledávač je počítačový systém či program, který umožňuje uživateli zadat nějaký libovolný nebo specifikovaný vyhledávaný výraz a získat z velkého objemu dat informace, které jsou v souladu s tímto dotazem. Jako vyhledávač se označují i webové stránky, jejichž hlavní funkcí je poskytování takového systému či programu. Nejrozšířenější celosvětově je vyhledavač Google.com (Google.cz) Mezi české oblíbené vyhledavače patří: Seznam.cz Centrum.cz Volny.cz Atd

42 Význam a použití operátorů (zdroj: Seznam.cz) plus (+) Operátor plus (+) není povinný. Používá se v případě, kdy chcete vynutit hledání určitého slova. Nalezená stránka tedy musí slovo, kterému plus předchází, obsahovat. Pokud operátor plus není zadán, chová se vyhledávač stejně, jako by zadaný byl. Příklad použití operátoru plus (+) čočka +recept vyhledaná stránka musí obsahovat slovo recept uvozovky (" ") Uvozovky se používají k vyhledání přesné fráze. Stránka, která se na takto položený dotaz vyhledá, musí obsahovat všechna uvedená slova v zadaném tvaru i pořadí těsně u sebe. Jako frázi lze zadat i jediné slovo, které bude vyhledáno pouze v zadaném tvaru (bez skloňování). Příklad zadání fráze "najdu tam co hledám" vyhledá stránky, které obsahují text ve stejném znění, jako zadaný dotaz "autem" vyhledá slovo v zadaném tvaru čárka (,) Zapsáním čárky mezi zadaná slova vyhledáváči řeknete, že nezáleží na tom, jak daleko jsou slova na vyhledané stránce od sebe vzdálená. Příklad použití čárky (,) penzion, Krušné hory vyhledá stránky, které obsahují zadaná slova v libovolné vzdálenosti od sebe not (-) Operátor not (-) slouží k odfiltrování stránek obsahujících určitý výraz. Lze jej použít pouze v kombinaci s jiným hledaným slovem. Znaménko minus se zapisuje bez mezery přímo před zvolené slovo dotazu. Příklad použití operátoru not (-) čočka -kontaktní vyhledá všechny stránky obsahující slovo čočka, ale nezobrazí stránky obsahující slovo kontaktní

43 Webové stránky s informacemi a novinkami Několik příkladů, pouze informativně, každý si oblíbí jiné webové stránky. Zpravodajství: Seznam.cz (součástí vyhledavače) Idnes.cz Novinky.cz Ihned.cz (částečně limitováno počet přečtených článků měsíčne, jinak zpoplatněno) Blesk.cz Auto.cz Mapy: Mapy.cz Maps.google.com Viamichelin.com Nakupování: Mall.cz Alza.cz Kasa.cz Ebay.com Srovnávače cen, slevomaty, cestování: Heureka.cz (srovnávač cen) zbozi.cz (srovnávač cen od seznamu) Skrz.cz (srovnávač cen, letáky, slevovat) Megaslevy.cz (slevovat) Sdovolena.cz (dovolená) Invia.cz (dovolená) Kralovna.cz (letenky) Pelikan.cz (letenky) Překladače a slovníky (pomůže s hledáním v mezinárodních zdojích, které jsou obrovské ): translate.google.cz seznam.cz Televize a videa na internetu: Youtube.com (Youtube.cz) Stream.cz Ivysilani.cz Tipy a triky: Jaknainternet.cz Wikipedia.cz (encyklopedie)

44 Internetové bankovnictví (internetbanking) Skoro všechny velké banky nabízí svým klientům možnost internetového bankovnictví. Každá banka má své webové stránky, které jsou specifické, proto není jednoduché vytvořit jednotný návod. Přesto na webových stránkách banky většinou najdeme tutoriál, případně návod, jak na internetové bankovnictví té dané banky. Nejčastěji používané funkce jsou jednorázové platební transakce, zadávání trvalých příkazů, nebo možnost zdarma generovat vlastní výpisy účtu (za určité období, podle konkrétního účtu, který byl předmětem transakce, podle výše částky apod.). V závislosti na typu účtu pak on-line bankovnictví nabízí i pokročilejší funkce jako zahraniční platební styk, správu vydaných platebních karet (např. změna PIN, limitu výběru či platby na Internetu), správu více účtů, žádost o úvěr a jiné služby atd. Bezpečnost internetového bankovnictví je často diskutované téma. (zdroj jaknainternet.cz) Bezpečnost na prvním místě Přes své nesporné výhody si ale internetové bankovnictví hledalo cestu k běžným uživatelům docela dlouho. Osobní finance jsou citlivá věc a lidé zprvu neměli k novince důvěru - spravování financí přes Internet pro ně představovalo nepřijatelné riziko. A bezpečnostní řešení, která dokázala tyto obavy rozptýlit, byla pro běžného uživatele příliš složitá (zmíněný elektronický podpis, speciální terminál, který bylo třeba vždy připojit k počítači atd.). Postupně ale Internet a celkový rozvoj v oblasti komunikačních technologií nabídl taková opatření a nástroje, která přinesla přijatelnou úroveň zabezpečení a zároveň uživateli nekladla zbytečné překážky v jejich používání. Jednalo se zejména o oblast zabezpečení spojení mezi počítačem uživatele a serverem, na němž běží služba, a oblast přihlašování. Jistotu dá certifikát Pro ověření zabezpečení spojení se serverem se dnes používají zejména tzv. certifikáty. Ty potvrzují identitu serveru a také obsahují informace o úrovni šifrování komunikace a dalších bezpečnostních prvcích, které by měly chránit uživatele před odposloucháváním. U certifikátů rozlišujeme dvě úrovně. První, řekněme základní, garantuje uživateli ověření domény a šifrované spojení, ale neříká nic o pravém vlastníkovi domény. S takovým certifikátem se setkáte třeba na stránkách Facebook.com. Druhá, pokročilá úroveň, potvrzuje, že vlastník domény prošel přesnějším ověřovacím procesem. Díky tomu certifikát obsahuje jednoznačné identifikační informace o vlastníkovi. Takovým certifikátem jsou opatřeny například právě stránky pro přihlášení do internetového bankovnictví. Většina internetových prohlížečů dnes obsahuje funkci, která uživateli v adresním řádku graficky znázorní jednotlivé úrovně zabezpečení spojení se serverem. Podrobnosti o tom, jak přesně, bývají uvedeny v nápovědě prohlížečů. Pozor na phishing Díky této funkci lze odhalit i pokus o tzv. phishing. Jde o typ útoku, který se snaží uživatele vylákat na podvržené stránky, na nichž útočníci sbírají citlivé informace. Typický scénář je takovýto: uživateli přijde , který nese znaky oficiální komunikace banky, u níž má účet. upozorňuje na smyšlený problém, který lze vyřešit pouze přihlášením do internetového bankovnictví, na něž je v e-

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí 30.9.2014 Základní ovládání počítače Co dělá počítač počítačem: Hardware vše čeho se můžete dotknout

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

333 tipů a triků pro INTERNET

333 tipů a triků pro INTERNET 333 tipů a triků pro INTERNET Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Připojení k Internetu...12 1. Jaké jsou možnosti připojení k Internetu?...12 2. Co je to

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více