POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014"

Transkript

1 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ V IS CERTIS OPROTI PROJEKTU MZ0... PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... A. POKYNY K PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ... A. KONTROLA ÚDAJŮ O ŠKOLE... A. KATALOG PROFILOVÝCH ZKOUŠEK... A. NAHRÁNÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK DO PROJEKTU... A. 4 IMPORT ŽÁKŮ Z REGISTRU (PŘEDCHOZÍCH PROJEKTŮ)... A. 5 REGISTRACE TŘÍD... 5 A. 6 PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH ŽÁKŮ... 5 A. 7 TISK PŘIHLÁŠEK PRO ŽÁKY... 6 A. 8 ZADÁVÁNÍ POSUDKŮ ŽÁKŮ S PUP MZ... 7 A. 9 EVIDENCE UZNÁNÍ ZKOUŠKY ŽÁKŮM, KTEŘÍ JIŽ ZÍSKALI STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU... 9 A. 0 PŘIHLÁŠENÍ ZKUŠEBNÍCH PŘEDMĚTŮ... 8 A. KONTROLA PŘIHLÁŠENÝCH ZKUŠEBNÍCH PŘEDMĚTŮ... 9 A. REGISTRACE A EDITACE ZKUŠEBNÍCH UČEBEN... 0 A. ROZVRŽENÍ ZKOUŠEK DO UČEBEN... 0 A. 4 ROZSAZENÍ ŽÁKŮ DO UČEBEN... A. 5 UKONČENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ... A. 6 PŘEDÁNÍ VÝPISŮ Z PŘIHLÁŠEK - POVINNÉ... A. 7 POZVÁNKY K MZ PRO ŽÁKY... A. 8 ZAPSÁNÍ OVÉ ADRESY ŽÁKA DO IS CERTIS... B. PŘÍLOHY...

2 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Přihlašování žáků k projektu MZ04 bude možné nejdříve od. listopadu, kdy bude v informačním systému CERTIS zpřístupněn projekt MZ04. Údaje z přihlášek žáků zadejte do informačního systému nejpozději do 6. prosince 0. Změny v procesu přihlašování v IS CERTIS oproti projektu MZ0 Uznávání zkoušek v souladu 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. je nově nutné provést již v rámci přihlašování k MZ (kapitola A. 0). Při importu žáků z registru se žáci s PUP importují automaticky s posudkem, který uplatnili v předchozím projektu. Při importu žáků z registru lze zadat, ke kterým dílčím zkouškám se žák v tomto projektu hlásí a ke kterým nikoli. Přehled důležitých termínů.. 0 Termín zpřístupnění přihlašovací aplikace pro projekt MZ04 ředitelům škol... 0 Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku... 0 Termín, ve kterém budou školy moci nejdříve ukončit přihlašování, tj. stisknout tlačítko Ukončit přihlašování Termín, ve kterém musí školy nejpozději ukončit přihlašování, tj. stisknout tlačítko Ukončit přihlašování... 0 Poslední možný termín, kdy musí žák obdržet výpis z přihlášky k MZ Termín, kdy CERMAT školám vygeneruje XML s obsahem přihlášek žáků. Soubor bude uložen ke stažení v sekci Knihovna projektu a školy ho budou moci využít pro import dat z přihlášek žáků do svých interních informačních systémů Termín, kdy CERMAT školám vygeneruje pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ pro žáky. Soubor bude uložen ke stažení v sekci Knihovna projektu. Poznámka: Termíny stanovené vyhláškou jsou upravené v souladu s písmenem c) odstavec () 40 zákona č. 500/004 Sb., správní řád. Přihlašování žáků k MZ probíhá pomocí informačního systému CERTIS (dále též IS CERTIS). Některé činnosti lze provádět pouze po vstupu do projektu MZ04. Návod pro přihlášení do systému a vstup do projektu naleznete pod odkazem Manuál pro přihlášení do IS CERTIS na stránkách Postup pro přihlášení žáků k řádnému termínu je uveden v kapitole A. 6. Postup pro přihlášení žáků k náhradní nebo opravné zkoušce je uveden v kapitole A. 4.

3 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 A. Pokyny k přihlášení žáků A. Kontrola údajů o škole Pokud došlo u vaší školy ke změně údajů o škole (název, obory atp.), řiďte se kroky uvedenými v Příloze č.. A. Katalog profilových zkoušek Katalog PZ obsahuje vámi vytvořenou nabídku profilových zkoušek, z níž vybíráte vždy pouze ty zkoušky, které chcete nahrát do aktuálního projektu. Katalog PZ není vázán na žádný projekt a slouží pouze jako databáze veškerých profilových zkoušek vaší školy. Pokud potřebujete v Katalogu PZ provést změnu, postupujte dle kroků uvedených v Příloze č.. A. Nahrání profilových zkoušek do projektu Z Katalogu PZ, který obsahuje veškeré vámi nabízené profilové zkoušky, nahrajte do projektu zkoušky požadované pro aktuální zkušební období. Profilové zkoušky, které tímto způsobem nahrajete z Katalogu PZ, lze dále upravovat uvnitř projektu MZ04. K nahrání se nabízí pouze platné katalogové profilové zkoušky (viz nastavení platnosti v Příloze č. ). Nahrání profilové zkoušky do projektu Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Profilové zkoušky v levé liště a následně zvolte dílčí odkaz Zkoušky. Pro nahrání zkoušky do projektu stiskněte tlačítko Vložit z katalogu. Označte řádek se zkouškou (nebo řádky se zkouškami), kterou (které) chcete přidat do projektu, a stiskněte tlačítko Vložit. V případě, že potřebujete u již vložené profilové zkoušky změnit parametr (název, pořadí, formu apod.), postupujte obdobně dle Přílohy č., avšak změny provádějte uvnitř projektu (MZ04 Profilové zkoušky Zkoušky Detail) v detailu příslušné (z Katalogu PZ vložené) profilové zkoušky (nikoli v Katalogu PZ). A. 4 Import žáků z registru (předchozích projektů) Import žáků z registru (předchozích projektů) slouží k přihlášení žáků, kteří v předchozím projektu neuspěli nebo byli omluveni a konají zkoušku v náhradním či opravném termínu. Žáci importovaní z registru jsou po importu do aktuálního projektu automaticky přihlášeni ke všem zkouškám, které doposud řádně nesložili. Pokud se žák k některé z těchto zkoušek nechce přihlásit, můžete mu požadovanou zkoušku z přihlášky v rámci importu z registru smazat dle následujících pokynů. Pokud omylem smažete zkoušku, kterou si žák přihlásit chce, opakujte import žáka z registru (žák se vám znovu nahraje do aktuálního projektu včetně všech údajů uložených v registru).

4 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Import žáků z registru (předchozích projektů) Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště a následně stiskněte tlačítko Import z registru žáků. Žáci jsou v importu žáků z registru rozděleni podle projektu, ze kterého jsou importováni. Předchozí projekt je zobrazen automaticky. Pro zobrazení ještě dřívějších projektů je třeba kliknout na šedý nápis s příslušným projektem na konci stránky. Opětovné skrytí projektu můžete provést kliknutím na černý text s názvem projektu. Pozor: Při skrytí projektu zůstávají vámi označení žáci v tomto projektu zaškrtnuti. Pro označení nebo zrušení označení všech žáků k importu klikněte na Označit všechny žáky nebo Zrušit označení u všech žáků pod názvem projektu, ze kterého žáky importujete. Žáci s PUP se importují automaticky s posudkem, který uplatnili v předchozím projektu. Pokud žák s PUP MZ předložil k přihlášce k maturitní zkoušce nový posudek, příp. se rozhodl posudek v tomto zkušebním období nevyužít, postupujte podle kapitoly A. 8. V případě, že se žák k některé ze zkoušek, které dosud úspěšně nevykonal, nechce v tomto projektu přihlásit, klikněte na zaškrtávací pole Zobrazit detailní informace o zkouškách pod tabulkou s přehledem žáka. V tabulce s dílčími zkouškami odznačte řádek se zkouškou, ke které se žák nechce v tomto projektu přihlásit. Pokud u žáka pole Zobrazit detailní informace o zkouškách nenaleznete, znamená to, že má žák nastaven stav studia Neukončil/přerušil ročník a bude se proto hlásit k novému portfoliu zkoušek. Pro samotný import žáků do projektu zaškrtněte pole před jménem žáka/žáků a stiskněte tlačítko Importuj. Pro zobrazení polí, která budou importována s žákem, postupujte dle následujících pokynů. Zobrazení polí, která budou importována s žákem (při importu z registru) Klikněte na zaškrtávací pole Zobrazit všechny údaje nad tabulkou s přehledem žáka. Pro zobrazení či skrytí příslušných údajů u všech žáků klikněte na Zobrazit nebo Skrýt (pod nabídkou tlačítek v horní části zobrazeného okna). Žáci se importují do tříd dle názvu třídy. Pokud tedy v současném projektu MZ04 již máte vytvořenu třídu se shodným názvem, budou žáci importovaní výše uvedeným způsobem přihlášeni do této třídy. Žákům importovaným z registru se bude na maturitní vysvědčení tisknout jméno třídního učitele (případně jména vedoucího oddělení, vyučujícího hlavního oboru, výtvarného vedoucího oboru) a evidenční číslo, které měli zadáno v projektu, kdy konali řádný termín a měli nastaven stav studia Ukončil ročník. V případě, že třída žáka importovaného z registru v IS CERTIS ještě neexistuje, pak ji IS CERTIS při importu vytvoří a žáka do ní uloží. Žákům importovaným z registru je automaticky vyplněn Termín ukončení SŠ dle jejich stavu v předchozím projektu. 4

5 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 A. 5 Registrace tříd Třídy žáků, kteří se hlásí k MZ z předchozích projektů, se vám automaticky vytvoří během importu žáků z registru žáků podle kapitoly A. 4. Pokud potřebujete v zapsaných třídách provést změnu, případně přidat třídu novou, postupujte dle kroků uvedených v Příloze č.. A. 6 Přihlášení nových žáků Pro přihlášení nových žáků, kteří se hlásí z posledního ročníku aktuálního školního roku na zkoušku v řádném termínu, postupujte dle níže uvedených pokynů. Žáky, kteří neuspěli, byli vyloučeni ze zkoušky či omluveni v některém dřívějším zkušebním období MZ a dosud úspěšně nevykonali MZ, případně i žáky, kteří dříve podali přihlášku k MZ, ale z důvodu neukončení ročníku ji nemohli vykonat, přihlaste importem z registru dle kapitoly A. 4. Přihlášení může být provedeno hromadně pro všechny žáky (A), nebo jednotlivě pro každého žáka zvlášť (B). A. Nahrání nových žáků Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště. Označte řádek s požadovanou třídou a stiskněte tlačítko Import žáků. Do rámečku Vstup zadejte vstupní data pro import žáků. Data lze vyplnit ručně či pomocí překopírování ze souboru XLS (Excel). Máte-li údaje o žácích např. v aplikaci Bakaláři, vyexportujte data nejprve z programu Bakaláři do Excelu a poté pokračujte v importu do IS CERTIS. Zkopírování dat ze souboru XLS Použijte tabulku aplikace Excel s 9 sloupci v pevně daném pořadí dle zobrazení níže: Příjmení Jméno atum narození Rodné číslo Místo narození Státní příslušnost Evidenční číslo žáka žáka Pohlaví 4 5 Položky Státní příslušnost a žáka nejsou povinné. Pokud státní příslušnost žáka nevyplníte, bude nastavena systémem na CZ. Pokud nevyplníte ovou adresu žáka nyní při hromadném importu dat, budete muset později, pokud se rozhodnete využít elektronickou formu odesílání dokumentů žákům, vyplňovat jejich e- mailovou adresu ručně a pro každého žáka zvlášť. Pro překopírování vyberte údaje v tabulce v Excelu a uložte je do schránky pomocí Ctrl+C, poté klikněte do rámečku Vstup a vložte data ze schránky pomocí Crtl+V. Stiskněte tlačítko Zpracovat, čímž spustíte první formální kontrolu vložených dat. Data se vám přehledně zpracují do tabulky pod rámeček. Pokud nejsou data o jednotlivých žácích v pořádku, lze každého žáka samostatně editovat kliknutím na příslušné pole žáka v tabulce pod rámečkem. Pokud žák nemá rodné číslo, klikněte na červené pole Žák nemá RČ v tabulce pod rámečkem a stiskněte tlačítko OK. Jsou-li všechny údaje o žácích v pořádku, proveďte přenos dat z tabulky do třídy stisknutím tlačítka Importovat do třídy. 5

6 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 B. Nahrání nového žáka (každý žák jednotlivě) Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště a stiskněte tlačítko Nový. Vyplňte alespoň povinné údaje (označené červenou hvězdičkou) žáka a stiskněte tlačítko Uložit. Editace žáka; označení žáka jako cizince Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště a stiskněte tlačítko Detail. Pro označení žáka jako cizince zvolte v poli Cizinec položku Ano. Za cizince lze z pohledu MZ v souladu s vyhláškou č. 77/009 Sb. považovat pouze cizince, který pobývá na území ČR nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky. Po ukončení editace žáka stiskněte tlačítko Uložit. A. 7 Tisk přihlášek pro žáky Vytištěná přihláška v žádném případě nenahrazuje výpis z přihlášky žáka. Způsobem uvedeným níže bude vygenerována přihláška s již vyplněnými údaji. Pokud chcete předat žákům přihlášku nevyplněnou, vstupte do Knihovny obecné IS CERTIS a stáhněte si formulář přihlášky pod názvem souboru Prihlaska_k_MZ.pdf). Tisk přihlášek je možné provést pro celou třídu, nebo jednotlivě pro zvolené žáky. U žáků importovaných z předchozích projektů, kteří mají nastaven stav studia Ukončil ročník, budou na přihlášce vyplněny formou křížku všechny zkoušky, které dosud žák nevykonal úspěšně. Pokud se žák k některé z těchto zkoušek nechce přihlásit, lze tuto zkoušku z přihlášky v daném projektu smazat (viz kapitola A. 4). Tisk přihlášek pro žáky jedné třídy nebo pro jednotlivého žáka Po vstupu do projektu MZ04 zvolte v levé liště odkaz Třídy. Označte řádek se třídou, pro jejíž žáky chcete tisknout přihlášky. Po vstupu do projektu MZ04 zvolte v levé liště odkaz Žáci. Označte řádek s žákem (nebo řádky s žáky), pro kterého (které) chcete tisknout přihlášku (přihlášky). Pro tisk přihlášek pro intaktní žáky stiskněte tlačítko Tiskni přihlášky. Pro tisk přihlášek s přílohou pro žáky s PUP stiskněte tlačítko Tiskni přihlášky PUP. Přihlášky žáků ve formátu PDF standardním způsobem vytiskněte. 6

7 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Předání přihlášek žákům Vytištěné přihlášky předejte žákům. Žáci překontrolují na přihláškách své osobní údaje, zakřížkují/opraví vybrané zkušební předměty a přihlášku podepíší (žáci s PUP MZ vyplní i informace z posudku vystaveného školským poradenským zařízením). Překontrolované a vyplněné přihlášky od žáků vyberte. Doporučení: Vyplněné přihlášky žáků nechte překontrolovat třídními učiteli, aby se zabránilo přijetí přihlášky s kombinací zkoušek, která není pro maturitní zkoušku povolená. Překontrolované přihlášky žáků podepíše ředitel školy. Nalezl-li žák, třídní učitel nebo ředitel školy v přihlášce chybu, opravte ji a vytiskněte žákovi novou přihlášku dle instrukcí v této kapitole. Je-li vše v pořádku, přistupte ke kapitole A. 8. A. 8 Zadávání posudků žáků s PUP MZ Situace, které mohou nastat při zadávání posudků:. posudek žáka je poradnou zapsaný v IS CERTIS a je přiřazen škole, na které si žák podává přihlášku k MZ;. posudek žáka je poradnou zapsaný v IS CERTIS, ale není přiřazen škole, na které si žák podává přihlášku k MZ (např. žák změnil školu od doby, kdy si nechal vystavit posudek). Ředitel školy při převzetí posudku od žáka na první pohled nezjistí, o kterou z výše uvedených situací se jedná. Proto je třeba, aby postupoval při vyhledávání posudku v pořadí uvedeném v následujících dvou tabulkách. Zadání posudku PUP žákovi, který má vystavený posudek pro vaši školu Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem, kterému chcete posudek přiřadit, stiskněte tlačítko Přiřadit posudek a poté klikněte do pole Posudek PUP. V tabulce Posudky PUP vystavené pro žáky Vaší školy vyhledejte odpovídající číslo posudku (RIP) žáka s PUP MZ. Registrační identifikátor posudku (RIP) se nachází na vytištěném posudku. Může být šestimístný nebo sedmimístný. Doporučení: Posudek vyhledejte pomocí funkce filtrování ve sloupci RIP (6) (u šestimístného RIP), resp. ve sloupci RIP (7) (u sedmimístného RIP). Nově lze také posudky filtrovat podle toho, kdy byly vystaveny (sloupec Mladší 8 měsíců ). Defaultní nastavení zobrazuje pouze posudky mladší 8 měsíců. Chcete-li zobrazit posudky starší 8 měsíců, zadejte ve filtru příslušného sloupce Ne. Sloupec Aktuální je defaultně nastaven tak, aby zobrazoval posudky pouze těch žáků, kteří ještě nemají vysvědčení, případně nevyčerpali všechny pokusy na složení MZ. Pro zobrazení posudků žáků, kteří již získali vysvědčení nebo vyčerpali všechny opravné pokusy, zadejte ve filtru příslušného sloupce Ne. Pro filtrování v tabulce postupujte dle metodického pokynu IS CERTIS - obecné funkce uloženého v Knihovně obecné IS CERTIS. Pokud jste posudek nalezli, zkontrolujte, zda odpovídají sloupce Jméno a Příjmení certifikovaného pracovníka ŠPZ, REDIZO a zkratka PUP údajům na posudku žáka. V případě neshod kontaktujte help desk CERMATu na tel. čísle

8 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Pokud údaje souhlasí, označte řádek s požadovaným posudkem a stiskněte tlačítko Vybrat (v horní části zobrazeného okna) a následně Uložit. Další kroky kapitoly A. 8 již neprovádějte. Pokud jste posudek v tabulce nenalezli podle výše uvedeného postupu, zkontrolujte nejprve správnost zadání hodnot do filtru tabulky. Nenachází-li se posudek v tabulce Posudky PUP vystavené pro žáky vaší školy (viz výše uvedený postup), vyhledejte posudek následujícím způsobem: Zadání posudku PUP žákovi, který má vystavený posudek pro jinou školu Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem, kterému chcete posudek přiřadit, stiskněte tlačítko Přiřadit posudek a poté klikněte do pole Posudek PUP. Vyplňte textová pole (RIP, REDIZO ŠPZ a kategorii PUP) na základě údajů uvedených na vytištěném posudku a stiskněte tlačítko Vyhledat a přiřadit. V zobrazeném okně stiskněte tlačítko Uložit. V případě, že posudek žákovi zadáte chybně nebo žák nechce u MZ uplatnit nárok na uzpůsobení podmínek (nepřiloží k přihlášce posudek), postupujte následovně. Odebrání posudku PUP žákovi Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem, kterému chcete posudek odebrat, a stiskněte tlačítko Odebrat posudek. A. 9 Přihlášení zkušebních předmětů Uznané zkoušky podle 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. (viz kapitola A. 0) se v IS CERTIS nepřihlašují. Přihlášení zkušebních předmětů žákům Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště. Označte řádek s požadovanou třídou a stiskněte tlačítko Přidělení zkoušek. Zobrazí se vám tabulka s žáky dané třídy, kde k jednotlivým žákům zadejte jimi zvolené zkoušky. Zkoušku zadáte kliknutím na volné pole tabulky, ve kterém se vám ukáže rolovací seznam zkoušek. Pokud u žáků ve třídě některá zkouška převládá, vyberte v záhlaví sloupce pomocí roletky danou zkoušku, kterou pak u žáků, kteří si ji nezvolili, individuálně změňte. Po vyplnění zkoušek stiskněte tlačítko Uložit a následně Zavřít. Pokud se požadovaná profilová zkouška v rolovacím seznamu nenabízí, zkontrolujte v detailu profilové zkoušky (uvnitř projektu), zda je k požadované profilové zkoušce přiřazen obor dané třídy. Jste-li škola s polským vyučovacím jazykem a některý z vašich žáků žádá o překlad zkoušky do polského jazyka, zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem, který žádá o překlad, a poté stiskněte tlačítko Detail. V tabulce Vybrané zkoušky označte řádek s požadovanou zkouškou a poté stiskněte tlačítko Zk. v jazyce národ. menšiny. V roletce vyberte Polština a stiskněte tlačítko Uložit. 8

9 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 A. 0 Evidence uznání zkoušky žákům, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou Evidence uznání zkoušek na základě již získaného středního vzdělání s maturitní zkouškou podle 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. probíhá nově již v rámci přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Uznané zkoušky se neuvádí na přihlášce k MZ a nepřihlašují se v IS CERTIS. Všechny zkoušky je třeba uznat nejpozději do ukončení přihlašování (tj. do 6. prosince 0). Pokud žák získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. nebo předchozích právních předpisů: Nesmí konat žádnou zkoušku (povinnou ani nepovinnou) společné části; může ředitel školy žákovi uznat zkoušku profilové části maturitní zkoušky, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou profilové části v dané škole. Ředitel školy tedy může žákovi uznat pouze některou ze zkoušek v profilové části, a to pouze na základě maturitního vysvědčení. Tuto skutečnost zaznamená ředitel do IS CERTIS. Evidence uznaných zkoušek Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s požadovaným žákem a stiskněte tlačítko Uznané MZ. Získal-li žák střední vzdělání s maturitní zkouškou podle 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. nebo předchozích právních předpisů, vyberte pro položku Nekoná společnou část MZ z roletky Ano. Poté vyplňte textové pole pro zkoušky společné části (série, číslo, datum vydání maturitního vysvědčení, na jehož základě žák nekoná zkoušky SČ MZ). Pokud není maturitní vysvědčení opatřeno evidenčními údaji (série, číslo), stiskněte tlačítko Vysv. bez série a čísla. Chcete-li v souladu s 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. uznat žákovi zkoušku profilové části, vyplňte textové pole pro zkoušky profilové části (série, číslo, datum vydání vysvědčení, název zkoušky a prospěch). Pokud není maturitní vysvědčení opatřeno evidenčními údaji (série, číslo), stiskněte tlačítko Vysv. bez série a čísla. 4 Stiskněte tlačítko Uložit. A. Kontrola přihlášených zkušebních předmětů Z IS CERTIS lze vygenerovat kontrolní sestavu s přehledem přihlášených žáků a jejich zkoušek. (Kontrolní sestavu není nutné archivovat.) Kontrola přihlášení zkušebních předmětů NEPOVINNÉ Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště. Označte řádek s požadovanou třídou a stiskněte tlačítko Přidělení zkoušek. V nově otevřeném okně 9

10 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 stiskněte tlačítko Tisk kontrolní sestavy. A. Registrace a editace zkušebních učeben Pro založení nové učebny nebo editaci stávající postupujte podle následujících pokynů. Název učebny zadaný v IS CERTIS nemusí odpovídat názvu učebny ve škole. Fyzickou učebnu, kde bude MZ probíhat, určíte před konáním SČ MZ vyplněním místnosti do příslušné položky na jmenném seznamu žáků v učebně. Registrace nové učebny či editace stávající Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Učebny v levé liště. Potřebujete-li zadat novou učebnu, stiskněte tlačítko Nová. Chcete-li upravit informace o již zapsané učebně, označte řádek s vybranou učebnou a stiskněte tlačítko Detail. Pro každou učebnu je třeba zadat/zkontrolovat následující údaje: Název Projekt škola Odloučené pracoviště Kapacita Název učebny (například U5) je možné zapsat textem v délce až 50 znaků. Nelze editovat, je nastaven dle toho, do jakého projektu jste vstoupili. Nachází-li se učebna na odloučeném pracovišti školy, pak příslušné pracoviště vyberte z dané nabídky. V opačném případě nic nevyplňujte. Do tohoto pole zadejte kapacitu dané učebny (max. 7 míst). 4 Máte-li všechny požadované údaje zadané/opravené, stiskněte tlačítko Uložit. A. Rozvržení zkoušek do učeben Rozvržení dílčích zkoušek do učeben Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Rozvrh učeben v levé liště a následně stiskněte tlačítko Rozvrh učeben. Zobrazí se vám tabulky pro každé pracoviště vaší školy, kde máte vytvořené učebny. Tabulky jsou dvojího druhu: pro didaktické testy a pro písemné práce. Výběr konkrétní učebny pro určitou dílčí zkoušku provedete kliknutím na odpovídající okénko (checkbox) na průsečíku učebna-zkouška. Ve spodní části tabulky se zobrazuje kontrola rozvržení zkoušek do učeben. Stiskněte tlačítko Uložit a následně Zavřít. 0

11 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 A. 4 Rozsazení žáků do učeben Rozsazení žáků do učeben Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Rozvrh učeben v levé liště. Stiskněte tlačítko Rozsazení žáků. Máte-li pro všechny zkušební předměty dostatečnou kapacitu v učebnách (v opačném případě je nutné se vrátit k předchozím krokům), stiskněte tlačítko Rozsazení intaktních žáků. Chcete-li rozsadit žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, stiskněte tlačítko Rozsazení žáků s PUP. Po dokončení rozsazování žáků stiskněte tlačítko Zavřít. Pokud zasáhnete do automatického rozsazení žáků do učeben, což je vám v případě žáků s PUP MZ umožněno, a poté ještě jakýmkoliv způsobem zasáhnete do Rozvrhu učeben, ztratíte vámi manuálně vytvořené rozsazení žáků s PUP a budete ho muset zadat znovu. K manuálnímu zásahu do rozsazení žáků proto doporučujeme přistupovat až v okamžiku, kdy si jste již jisti rozvrhem učeben. Ruční rozsazení žáků s PUP do učeben Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Vyberte žáka, kterého chcete přesunout do jiné učebny, a stiskněte tlačítko Detail. Ve spodní části stránky naleznete tabulku Vybrané zkoušky. Vyberte zkoušku, u které chcete žáka přesunout do jiné učebny. Stiskněte tlačítko Změna učebny DT, resp. Změna učebny PP. V nově otevřeném okně zvolte z roletky požadovanou učebnu a stiskněte tlačítko Uložit. A. 5 Ukončení přihlašování Jste-li si jisti správností údajů v přihláškách vašich žáků uložených v IS CERTIS, ukončete přihlašování. Ukončení přihlašování Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Aktuální registrace školy v levé liště. Máte-li všechny potřebné údaje vyplněné (u všech polí je zelené zatržítko), stiskněte tlačítko Ukončit přihlašování umístěné pod seznamem možných nedostatků (resp. zelených zatržítek). Máte-li více zkušebních míst, je třeba provést kroky uvedené v kapitole A za všechna vaše zkušební místa. V opačném případě nebude možné ukončit přihlašování. Po stisku tlačítka již nebude možné údaje v přihláškách žáků dále editovat! Pokud budete potřebovat editovat údaje i po stisku tlačítka Ukončit přihlašování, kontaktujte help desk CERMATu na tel. čísle UKONČIT PŘIHLAŠOVÁNÍ LZE NEJDŘÍVE. PROSINCE 0 A NEJPOZDĚJI 6. PROSINCE 0!

12 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Vzhledem k tomu, že datum 5.. stanovené vyhláškou připadá na neděli, je možné žáky přihlašovat v IS CERTIS až do A. 6 Předání výpisů z přihlášek - povinné Výpisy z přihlášek lze předat žákům v tištěné podobě nebo formou u (pokud máte u žáků zadánu ovou adresu) proti podpisu v protokolu o předání výpisů z přihlášek nejpozději do.. 0. Tato povinnost je dána vyhláškou č. 77/009 4 odst. 8. Protokol o předání výpisů z přihlášek je součástí PDF souboru s výpisy z přihlášek. Zobrazení a tisk výpisů z přihlášek k MZ, resp. odeslání výpisů em, je možné provést ihned poté, co ukončíte přihlašování žáků k MZ, nejdříve však. prosince 0. Na výpis z přihlášky k maturitní zkoušce přibyly pro letošní školní rok tři nové údaje. Na výpis bude generován ID kód žáka, tedy kód, kterým jsou označeny záznamové archy žáka, dále ová adresa, pokud ji má žák zadánu v IS CERTIS, a autentizační kód VPŽ. Autentizační kód VPŽ je generovaný 0místný alfanumerický kód, s jehož pomocí se budou žáci na jaře moci registrovat na připravovaný výsledkový portál žáka (VPŽ). Tento údaj bude k dispozici pouze na výpisu z přihlášek k maturitní zkoušce žáka a později také na pozvánce k písemným zkouškám společné části MZ žáka. Pokud žák autentizační kód VPŽ ztratí, musí požádat ředitele školy o vygenerování nového výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Tisk výpisů z přihlášek k MZ Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště. Označte řádek se zvolenou třídou a stiskněte tlačítko Tisk výpisu z přihlášky. Protokol o předání výpisů z přihlášek a výpisy z přihlášek žáků ve formátu PDF vytiskněte na libovolné tiskárně. Vytištěné výpisy z přihlášek předejte žákům proti podpisu v protokolu o předání výpisů z přihlášek nejpozději do. prosince 0. Odeslání výpisů z přihlášek k MZ em Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště. Označte řádek se zvolenou třídou a stiskněte tlačítko Poslat výpis z přihl. em. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou) a případně opravte kontaktní údaje. Stiskněte tlačítko Uložit data. Telefonní číslo nemusí být vyplněno, ale je vhodné jej nahradit např. textem nezadáno. V případě potřeby můžete doplnit vlastní sdělení žákům do pole Libovolný text. Stiskněte tlačítko Odeslat y. Příloha u obsahuje protokol o předání výpisu z přihlášky a výpis z přihlášky žáka. A. 7 Pozvánky k MZ pro žáky

13 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Pozvánky pro žáky k MZ budou zpřístupněny ředitelům škol v IS CERTIS v Knihovně projektu od 5. března 0. Pozvánky pro žáky bude také možné zaslat žákům em (pokud máte u žáků v IS CERTIS vyplněn), a to dle následujícího postupu. Zaslání pozvánky k MZ em Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem (nebo více řádků se žáky), kterému (kterým) chcete odeslat pozvánku k MZ em, a stiskněte tlačítko Poslat pozvánku em. Chcete-li označit najednou všechny žáky, zobrazte si všechny řádky tabulky a vpravo nad tabulkou zatrhněte volbu Označ vše. A. 8 Zapsání ové adresy žáka do IS CERTIS Pokud potřebujete žákovi změnit jeho ovou adresu nebo jste při přihlašování nových žáků (viz kapitola A. 6) u některého žáka neměli jeho ovou adresu uvedenu, můžete ji dodatečně k jednotlivým žákům do IS CERTIS doplnit. Změna ové adresy žáka v IS CERTIS Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem, kterému chcete zadat nebo změnit ovou adresu, a stiskněte tlačítko Změnit . B. Přílohy. Změna údajů o škole. Katalog profilových zkoušek. Založení a editace třídy

14 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Příloha č. : Změna údajů o škole Než přikročíte k vlastnímu přihlašování žáků k maturitní zkoušce, je dobré zkontrolovat a případně doplnit/aktualizovat údaje o škole. Kromě ostatních údajů zkontrolujte zkrácený název školy, který je nezbytný kromě jiného pro správné doručení zásilky se zkušební dokumentací. (Zkrácený název školy s textem o délce do 0 znaků je shodný s Názvem školy, při větším počtu znaků uvádí IS CERTIS návrh Zkráceného názvu, který lze editovat). Kontrola údajů o škole 4 Zvolte odkaz Škola v levé liště, označte řádek se svou školou a stiskněte tlačítko Detail. V nově otevřeném okně zkontrolujte údaje uvedené v polích označených hvězdičkou. Pro změnu údajů o vaší škole nebo založení nového odloučeného pracoviště do IS CERTIS kontaktujte CERMAT prostřednictvím ové adresy Odloučené pracoviště je budova s jinou adresou, než je sídlo školy, na které budou žáci konat písemné zkoušky společné části MZ a kde budou digitalizovány protokoly ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek. Do tabulky Vzdělání poskytovaná školou případně doplňte pomocí tlačítka Nové chybějící vzdělání poskytovaná školou a poté stiskněte tlačítko Uložit. Pokud vámi poskytované vzdělání v seznamu nenaleznete, kontaktujte CERMAT Vložení maturitních oborů vzdělávání (KKOV), které jsou ve škole vyučovány, proveďte pomocí tlačítka Nový v tabulce Obory školy (KKOV). Klikněte na pole pro obor. V nově otevřeném okně označte řádek s příslušným oborem, stiskněte tlačítko Vybrat a poté tlačítko Uložit. Vzhledem k vysokému počtu záznamů v tabulce doporučujeme použít filtr. Chybně zadaný obor je nutné smazat a zadat nový. Příloha č. : Katalog profilových zkoušek Pokud víte, že některou ze zkoušek již nevyužijete, proveďte její zneplatnění (viz níže). Pozor: Pokud bude některý žák konat opravnou nebo náhradní profilovou zkoušku, pak tato zkouška nesmí být zneplatněna, tj. musí být platná v portfoliu profilových zkoušek pro obor, ve kterém se tento žák vzdělává. Zapsání nové profilové zkoušky 4 V levé liště zvolte odkaz Katalog PZ a dále dílčí odkaz Zkoušky. Pro zadání nové profilové zkoušky stiskněte tlačítko Nová. Vyplňte povinné položky (označené hvězdičkou). Vyplněním pořadí zadáte pořadí zkoušky v seznamu profilových zkoušek tak, jak se budou tisknout žákům na přihlášky k MZ. Stiskněte Uložit. V nově zobrazené tabulce Obory profilové zkoušky stiskněte tlačítko Nový. Z roletky vyberte požadovaný obor a stiskněte tlačítko Uložit. Zkoušku můžete přiřadit stejným způsobem i k více oborům (avšak v tomto případě budete moci zadat pro více oborů pouze jeden text specifikace profilové zkoušky, který se bude tisknout na vysvědčení). V nově zobrazené tabulce Formy profilové zkoušky stiskněte tlačítko Nová a v roletce vyberte požadovanou formu (MP maturitní práce s obhajobou; PRZ praktická zkouška; ÚZ 4

15 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 ústní zkouška; PZ písemná zkouška). Poté stiskněte tlačítko Uložit. Je-li profilová zkouška tvořená kombinací více forem, přidejte ke zkoušce stejným způsobem další formu. 5 Po provedení změn v detailu profilové zkoušky stiskněte tlačítko Uložit. Zneplatnění zapsané profilové zkoušky Zvolte odkaz Profilové zkoušky a dále Zkoušky v levé liště. Klikněte na řádek s požadovanou zkouškou a poté na tlačítko Detail. V položce Platná vyberte Ne a stiskněte Uložit. Příloha č. : Založení a editace třídy Pro zadávání a editaci tříd postupujte dle následujících pokynů. V jedné zadané třídě mohou studovat žáci různých oborů a s různými formami vzdělávání. Registrace nové třídy či editace stávající Vstupte do projektu MZ04 a v levé liště zvolte odkaz Třídy. Chcete-li vytvořit novou třídu, stiskněte tlačítko Nová. Chcete-li upravit informace o již zapsané třídě, označte řádek s vybranou třídou a stiskněte tlačítko Detail. Vyplňte povinné údaje a stiskněte tlačítko Uložit. Smazání zapsané třídy Vstupte do projektu MZ04 a v levé liště zvolte odkaz Třídy. Chcete-li třídu smazat, označte řádek s vybranou třídou a stiskněte tlačítko Smazat. Pozor: Třídu nelze smazat, pokud jsou v ní nahráni/uloženi žáci (tj. nejprve vymažte ze třídy všechny žáky a teprve poté smažte třídu). SEZNAM ZKRATEK: CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; DT didaktický test; IS CERTIS informační systém CERMATu; MZ maturitní zkouška; PP písemná práce; PUP přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ; SČ společná část. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Jankovcova 9/6, Praha 7, tel.:

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 17. 6. 2015) Obsah Internetová aplikace pro předávání dat ze školních matrik... 3 Položky v souborech...

Více

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL Metodická příručka pro učitele InspIS PORTÁL InspIS PORTÁL PORTÁL INFORMACÍ O ŠKOLÁCH Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více