POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014"

Transkript

1 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ V IS CERTIS OPROTI PROJEKTU MZ0... PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... A. POKYNY K PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ... A. KONTROLA ÚDAJŮ O ŠKOLE... A. KATALOG PROFILOVÝCH ZKOUŠEK... A. NAHRÁNÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK DO PROJEKTU... A. 4 IMPORT ŽÁKŮ Z REGISTRU (PŘEDCHOZÍCH PROJEKTŮ)... A. 5 REGISTRACE TŘÍD... 5 A. 6 PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH ŽÁKŮ... 5 A. 7 TISK PŘIHLÁŠEK PRO ŽÁKY... 6 A. 8 ZADÁVÁNÍ POSUDKŮ ŽÁKŮ S PUP MZ... 7 A. 9 EVIDENCE UZNÁNÍ ZKOUŠKY ŽÁKŮM, KTEŘÍ JIŽ ZÍSKALI STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU... 9 A. 0 PŘIHLÁŠENÍ ZKUŠEBNÍCH PŘEDMĚTŮ... 8 A. KONTROLA PŘIHLÁŠENÝCH ZKUŠEBNÍCH PŘEDMĚTŮ... 9 A. REGISTRACE A EDITACE ZKUŠEBNÍCH UČEBEN... 0 A. ROZVRŽENÍ ZKOUŠEK DO UČEBEN... 0 A. 4 ROZSAZENÍ ŽÁKŮ DO UČEBEN... A. 5 UKONČENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ... A. 6 PŘEDÁNÍ VÝPISŮ Z PŘIHLÁŠEK - POVINNÉ... A. 7 POZVÁNKY K MZ PRO ŽÁKY... A. 8 ZAPSÁNÍ OVÉ ADRESY ŽÁKA DO IS CERTIS... B. PŘÍLOHY...

2 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Přihlašování žáků k projektu MZ04 bude možné nejdříve od. listopadu, kdy bude v informačním systému CERTIS zpřístupněn projekt MZ04. Údaje z přihlášek žáků zadejte do informačního systému nejpozději do 6. prosince 0. Změny v procesu přihlašování v IS CERTIS oproti projektu MZ0 Uznávání zkoušek v souladu 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. je nově nutné provést již v rámci přihlašování k MZ (kapitola A. 0). Při importu žáků z registru se žáci s PUP importují automaticky s posudkem, který uplatnili v předchozím projektu. Při importu žáků z registru lze zadat, ke kterým dílčím zkouškám se žák v tomto projektu hlásí a ke kterým nikoli. Přehled důležitých termínů.. 0 Termín zpřístupnění přihlašovací aplikace pro projekt MZ04 ředitelům škol... 0 Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku... 0 Termín, ve kterém budou školy moci nejdříve ukončit přihlašování, tj. stisknout tlačítko Ukončit přihlašování Termín, ve kterém musí školy nejpozději ukončit přihlašování, tj. stisknout tlačítko Ukončit přihlašování... 0 Poslední možný termín, kdy musí žák obdržet výpis z přihlášky k MZ Termín, kdy CERMAT školám vygeneruje XML s obsahem přihlášek žáků. Soubor bude uložen ke stažení v sekci Knihovna projektu a školy ho budou moci využít pro import dat z přihlášek žáků do svých interních informačních systémů Termín, kdy CERMAT školám vygeneruje pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ pro žáky. Soubor bude uložen ke stažení v sekci Knihovna projektu. Poznámka: Termíny stanovené vyhláškou jsou upravené v souladu s písmenem c) odstavec () 40 zákona č. 500/004 Sb., správní řád. Přihlašování žáků k MZ probíhá pomocí informačního systému CERTIS (dále též IS CERTIS). Některé činnosti lze provádět pouze po vstupu do projektu MZ04. Návod pro přihlášení do systému a vstup do projektu naleznete pod odkazem Manuál pro přihlášení do IS CERTIS na stránkách Postup pro přihlášení žáků k řádnému termínu je uveden v kapitole A. 6. Postup pro přihlášení žáků k náhradní nebo opravné zkoušce je uveden v kapitole A. 4.

3 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 A. Pokyny k přihlášení žáků A. Kontrola údajů o škole Pokud došlo u vaší školy ke změně údajů o škole (název, obory atp.), řiďte se kroky uvedenými v Příloze č.. A. Katalog profilových zkoušek Katalog PZ obsahuje vámi vytvořenou nabídku profilových zkoušek, z níž vybíráte vždy pouze ty zkoušky, které chcete nahrát do aktuálního projektu. Katalog PZ není vázán na žádný projekt a slouží pouze jako databáze veškerých profilových zkoušek vaší školy. Pokud potřebujete v Katalogu PZ provést změnu, postupujte dle kroků uvedených v Příloze č.. A. Nahrání profilových zkoušek do projektu Z Katalogu PZ, který obsahuje veškeré vámi nabízené profilové zkoušky, nahrajte do projektu zkoušky požadované pro aktuální zkušební období. Profilové zkoušky, které tímto způsobem nahrajete z Katalogu PZ, lze dále upravovat uvnitř projektu MZ04. K nahrání se nabízí pouze platné katalogové profilové zkoušky (viz nastavení platnosti v Příloze č. ). Nahrání profilové zkoušky do projektu Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Profilové zkoušky v levé liště a následně zvolte dílčí odkaz Zkoušky. Pro nahrání zkoušky do projektu stiskněte tlačítko Vložit z katalogu. Označte řádek se zkouškou (nebo řádky se zkouškami), kterou (které) chcete přidat do projektu, a stiskněte tlačítko Vložit. V případě, že potřebujete u již vložené profilové zkoušky změnit parametr (název, pořadí, formu apod.), postupujte obdobně dle Přílohy č., avšak změny provádějte uvnitř projektu (MZ04 Profilové zkoušky Zkoušky Detail) v detailu příslušné (z Katalogu PZ vložené) profilové zkoušky (nikoli v Katalogu PZ). A. 4 Import žáků z registru (předchozích projektů) Import žáků z registru (předchozích projektů) slouží k přihlášení žáků, kteří v předchozím projektu neuspěli nebo byli omluveni a konají zkoušku v náhradním či opravném termínu. Žáci importovaní z registru jsou po importu do aktuálního projektu automaticky přihlášeni ke všem zkouškám, které doposud řádně nesložili. Pokud se žák k některé z těchto zkoušek nechce přihlásit, můžete mu požadovanou zkoušku z přihlášky v rámci importu z registru smazat dle následujících pokynů. Pokud omylem smažete zkoušku, kterou si žák přihlásit chce, opakujte import žáka z registru (žák se vám znovu nahraje do aktuálního projektu včetně všech údajů uložených v registru).

4 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Import žáků z registru (předchozích projektů) Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště a následně stiskněte tlačítko Import z registru žáků. Žáci jsou v importu žáků z registru rozděleni podle projektu, ze kterého jsou importováni. Předchozí projekt je zobrazen automaticky. Pro zobrazení ještě dřívějších projektů je třeba kliknout na šedý nápis s příslušným projektem na konci stránky. Opětovné skrytí projektu můžete provést kliknutím na černý text s názvem projektu. Pozor: Při skrytí projektu zůstávají vámi označení žáci v tomto projektu zaškrtnuti. Pro označení nebo zrušení označení všech žáků k importu klikněte na Označit všechny žáky nebo Zrušit označení u všech žáků pod názvem projektu, ze kterého žáky importujete. Žáci s PUP se importují automaticky s posudkem, který uplatnili v předchozím projektu. Pokud žák s PUP MZ předložil k přihlášce k maturitní zkoušce nový posudek, příp. se rozhodl posudek v tomto zkušebním období nevyužít, postupujte podle kapitoly A. 8. V případě, že se žák k některé ze zkoušek, které dosud úspěšně nevykonal, nechce v tomto projektu přihlásit, klikněte na zaškrtávací pole Zobrazit detailní informace o zkouškách pod tabulkou s přehledem žáka. V tabulce s dílčími zkouškami odznačte řádek se zkouškou, ke které se žák nechce v tomto projektu přihlásit. Pokud u žáka pole Zobrazit detailní informace o zkouškách nenaleznete, znamená to, že má žák nastaven stav studia Neukončil/přerušil ročník a bude se proto hlásit k novému portfoliu zkoušek. Pro samotný import žáků do projektu zaškrtněte pole před jménem žáka/žáků a stiskněte tlačítko Importuj. Pro zobrazení polí, která budou importována s žákem, postupujte dle následujících pokynů. Zobrazení polí, která budou importována s žákem (při importu z registru) Klikněte na zaškrtávací pole Zobrazit všechny údaje nad tabulkou s přehledem žáka. Pro zobrazení či skrytí příslušných údajů u všech žáků klikněte na Zobrazit nebo Skrýt (pod nabídkou tlačítek v horní části zobrazeného okna). Žáci se importují do tříd dle názvu třídy. Pokud tedy v současném projektu MZ04 již máte vytvořenu třídu se shodným názvem, budou žáci importovaní výše uvedeným způsobem přihlášeni do této třídy. Žákům importovaným z registru se bude na maturitní vysvědčení tisknout jméno třídního učitele (případně jména vedoucího oddělení, vyučujícího hlavního oboru, výtvarného vedoucího oboru) a evidenční číslo, které měli zadáno v projektu, kdy konali řádný termín a měli nastaven stav studia Ukončil ročník. V případě, že třída žáka importovaného z registru v IS CERTIS ještě neexistuje, pak ji IS CERTIS při importu vytvoří a žáka do ní uloží. Žákům importovaným z registru je automaticky vyplněn Termín ukončení SŠ dle jejich stavu v předchozím projektu. 4

5 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 A. 5 Registrace tříd Třídy žáků, kteří se hlásí k MZ z předchozích projektů, se vám automaticky vytvoří během importu žáků z registru žáků podle kapitoly A. 4. Pokud potřebujete v zapsaných třídách provést změnu, případně přidat třídu novou, postupujte dle kroků uvedených v Příloze č.. A. 6 Přihlášení nových žáků Pro přihlášení nových žáků, kteří se hlásí z posledního ročníku aktuálního školního roku na zkoušku v řádném termínu, postupujte dle níže uvedených pokynů. Žáky, kteří neuspěli, byli vyloučeni ze zkoušky či omluveni v některém dřívějším zkušebním období MZ a dosud úspěšně nevykonali MZ, případně i žáky, kteří dříve podali přihlášku k MZ, ale z důvodu neukončení ročníku ji nemohli vykonat, přihlaste importem z registru dle kapitoly A. 4. Přihlášení může být provedeno hromadně pro všechny žáky (A), nebo jednotlivě pro každého žáka zvlášť (B). A. Nahrání nových žáků Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště. Označte řádek s požadovanou třídou a stiskněte tlačítko Import žáků. Do rámečku Vstup zadejte vstupní data pro import žáků. Data lze vyplnit ručně či pomocí překopírování ze souboru XLS (Excel). Máte-li údaje o žácích např. v aplikaci Bakaláři, vyexportujte data nejprve z programu Bakaláři do Excelu a poté pokračujte v importu do IS CERTIS. Zkopírování dat ze souboru XLS Použijte tabulku aplikace Excel s 9 sloupci v pevně daném pořadí dle zobrazení níže: Příjmení Jméno atum narození Rodné číslo Místo narození Státní příslušnost Evidenční číslo žáka žáka Pohlaví 4 5 Položky Státní příslušnost a žáka nejsou povinné. Pokud státní příslušnost žáka nevyplníte, bude nastavena systémem na CZ. Pokud nevyplníte ovou adresu žáka nyní při hromadném importu dat, budete muset později, pokud se rozhodnete využít elektronickou formu odesílání dokumentů žákům, vyplňovat jejich e- mailovou adresu ručně a pro každého žáka zvlášť. Pro překopírování vyberte údaje v tabulce v Excelu a uložte je do schránky pomocí Ctrl+C, poté klikněte do rámečku Vstup a vložte data ze schránky pomocí Crtl+V. Stiskněte tlačítko Zpracovat, čímž spustíte první formální kontrolu vložených dat. Data se vám přehledně zpracují do tabulky pod rámeček. Pokud nejsou data o jednotlivých žácích v pořádku, lze každého žáka samostatně editovat kliknutím na příslušné pole žáka v tabulce pod rámečkem. Pokud žák nemá rodné číslo, klikněte na červené pole Žák nemá RČ v tabulce pod rámečkem a stiskněte tlačítko OK. Jsou-li všechny údaje o žácích v pořádku, proveďte přenos dat z tabulky do třídy stisknutím tlačítka Importovat do třídy. 5

6 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 B. Nahrání nového žáka (každý žák jednotlivě) Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště a stiskněte tlačítko Nový. Vyplňte alespoň povinné údaje (označené červenou hvězdičkou) žáka a stiskněte tlačítko Uložit. Editace žáka; označení žáka jako cizince Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště a stiskněte tlačítko Detail. Pro označení žáka jako cizince zvolte v poli Cizinec položku Ano. Za cizince lze z pohledu MZ v souladu s vyhláškou č. 77/009 Sb. považovat pouze cizince, který pobývá na území ČR nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky. Po ukončení editace žáka stiskněte tlačítko Uložit. A. 7 Tisk přihlášek pro žáky Vytištěná přihláška v žádném případě nenahrazuje výpis z přihlášky žáka. Způsobem uvedeným níže bude vygenerována přihláška s již vyplněnými údaji. Pokud chcete předat žákům přihlášku nevyplněnou, vstupte do Knihovny obecné IS CERTIS a stáhněte si formulář přihlášky pod názvem souboru Prihlaska_k_MZ.pdf). Tisk přihlášek je možné provést pro celou třídu, nebo jednotlivě pro zvolené žáky. U žáků importovaných z předchozích projektů, kteří mají nastaven stav studia Ukončil ročník, budou na přihlášce vyplněny formou křížku všechny zkoušky, které dosud žák nevykonal úspěšně. Pokud se žák k některé z těchto zkoušek nechce přihlásit, lze tuto zkoušku z přihlášky v daném projektu smazat (viz kapitola A. 4). Tisk přihlášek pro žáky jedné třídy nebo pro jednotlivého žáka Po vstupu do projektu MZ04 zvolte v levé liště odkaz Třídy. Označte řádek se třídou, pro jejíž žáky chcete tisknout přihlášky. Po vstupu do projektu MZ04 zvolte v levé liště odkaz Žáci. Označte řádek s žákem (nebo řádky s žáky), pro kterého (které) chcete tisknout přihlášku (přihlášky). Pro tisk přihlášek pro intaktní žáky stiskněte tlačítko Tiskni přihlášky. Pro tisk přihlášek s přílohou pro žáky s PUP stiskněte tlačítko Tiskni přihlášky PUP. Přihlášky žáků ve formátu PDF standardním způsobem vytiskněte. 6

7 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Předání přihlášek žákům Vytištěné přihlášky předejte žákům. Žáci překontrolují na přihláškách své osobní údaje, zakřížkují/opraví vybrané zkušební předměty a přihlášku podepíší (žáci s PUP MZ vyplní i informace z posudku vystaveného školským poradenským zařízením). Překontrolované a vyplněné přihlášky od žáků vyberte. Doporučení: Vyplněné přihlášky žáků nechte překontrolovat třídními učiteli, aby se zabránilo přijetí přihlášky s kombinací zkoušek, která není pro maturitní zkoušku povolená. Překontrolované přihlášky žáků podepíše ředitel školy. Nalezl-li žák, třídní učitel nebo ředitel školy v přihlášce chybu, opravte ji a vytiskněte žákovi novou přihlášku dle instrukcí v této kapitole. Je-li vše v pořádku, přistupte ke kapitole A. 8. A. 8 Zadávání posudků žáků s PUP MZ Situace, které mohou nastat při zadávání posudků:. posudek žáka je poradnou zapsaný v IS CERTIS a je přiřazen škole, na které si žák podává přihlášku k MZ;. posudek žáka je poradnou zapsaný v IS CERTIS, ale není přiřazen škole, na které si žák podává přihlášku k MZ (např. žák změnil školu od doby, kdy si nechal vystavit posudek). Ředitel školy při převzetí posudku od žáka na první pohled nezjistí, o kterou z výše uvedených situací se jedná. Proto je třeba, aby postupoval při vyhledávání posudku v pořadí uvedeném v následujících dvou tabulkách. Zadání posudku PUP žákovi, který má vystavený posudek pro vaši školu Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem, kterému chcete posudek přiřadit, stiskněte tlačítko Přiřadit posudek a poté klikněte do pole Posudek PUP. V tabulce Posudky PUP vystavené pro žáky Vaší školy vyhledejte odpovídající číslo posudku (RIP) žáka s PUP MZ. Registrační identifikátor posudku (RIP) se nachází na vytištěném posudku. Může být šestimístný nebo sedmimístný. Doporučení: Posudek vyhledejte pomocí funkce filtrování ve sloupci RIP (6) (u šestimístného RIP), resp. ve sloupci RIP (7) (u sedmimístného RIP). Nově lze také posudky filtrovat podle toho, kdy byly vystaveny (sloupec Mladší 8 měsíců ). Defaultní nastavení zobrazuje pouze posudky mladší 8 měsíců. Chcete-li zobrazit posudky starší 8 měsíců, zadejte ve filtru příslušného sloupce Ne. Sloupec Aktuální je defaultně nastaven tak, aby zobrazoval posudky pouze těch žáků, kteří ještě nemají vysvědčení, případně nevyčerpali všechny pokusy na složení MZ. Pro zobrazení posudků žáků, kteří již získali vysvědčení nebo vyčerpali všechny opravné pokusy, zadejte ve filtru příslušného sloupce Ne. Pro filtrování v tabulce postupujte dle metodického pokynu IS CERTIS - obecné funkce uloženého v Knihovně obecné IS CERTIS. Pokud jste posudek nalezli, zkontrolujte, zda odpovídají sloupce Jméno a Příjmení certifikovaného pracovníka ŠPZ, REDIZO a zkratka PUP údajům na posudku žáka. V případě neshod kontaktujte help desk CERMATu na tel. čísle

8 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Pokud údaje souhlasí, označte řádek s požadovaným posudkem a stiskněte tlačítko Vybrat (v horní části zobrazeného okna) a následně Uložit. Další kroky kapitoly A. 8 již neprovádějte. Pokud jste posudek v tabulce nenalezli podle výše uvedeného postupu, zkontrolujte nejprve správnost zadání hodnot do filtru tabulky. Nenachází-li se posudek v tabulce Posudky PUP vystavené pro žáky vaší školy (viz výše uvedený postup), vyhledejte posudek následujícím způsobem: Zadání posudku PUP žákovi, který má vystavený posudek pro jinou školu Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem, kterému chcete posudek přiřadit, stiskněte tlačítko Přiřadit posudek a poté klikněte do pole Posudek PUP. Vyplňte textová pole (RIP, REDIZO ŠPZ a kategorii PUP) na základě údajů uvedených na vytištěném posudku a stiskněte tlačítko Vyhledat a přiřadit. V zobrazeném okně stiskněte tlačítko Uložit. V případě, že posudek žákovi zadáte chybně nebo žák nechce u MZ uplatnit nárok na uzpůsobení podmínek (nepřiloží k přihlášce posudek), postupujte následovně. Odebrání posudku PUP žákovi Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem, kterému chcete posudek odebrat, a stiskněte tlačítko Odebrat posudek. A. 9 Přihlášení zkušebních předmětů Uznané zkoušky podle 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. (viz kapitola A. 0) se v IS CERTIS nepřihlašují. Přihlášení zkušebních předmětů žákům Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště. Označte řádek s požadovanou třídou a stiskněte tlačítko Přidělení zkoušek. Zobrazí se vám tabulka s žáky dané třídy, kde k jednotlivým žákům zadejte jimi zvolené zkoušky. Zkoušku zadáte kliknutím na volné pole tabulky, ve kterém se vám ukáže rolovací seznam zkoušek. Pokud u žáků ve třídě některá zkouška převládá, vyberte v záhlaví sloupce pomocí roletky danou zkoušku, kterou pak u žáků, kteří si ji nezvolili, individuálně změňte. Po vyplnění zkoušek stiskněte tlačítko Uložit a následně Zavřít. Pokud se požadovaná profilová zkouška v rolovacím seznamu nenabízí, zkontrolujte v detailu profilové zkoušky (uvnitř projektu), zda je k požadované profilové zkoušce přiřazen obor dané třídy. Jste-li škola s polským vyučovacím jazykem a některý z vašich žáků žádá o překlad zkoušky do polského jazyka, zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem, který žádá o překlad, a poté stiskněte tlačítko Detail. V tabulce Vybrané zkoušky označte řádek s požadovanou zkouškou a poté stiskněte tlačítko Zk. v jazyce národ. menšiny. V roletce vyberte Polština a stiskněte tlačítko Uložit. 8

9 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 A. 0 Evidence uznání zkoušky žákům, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou Evidence uznání zkoušek na základě již získaného středního vzdělání s maturitní zkouškou podle 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. probíhá nově již v rámci přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Uznané zkoušky se neuvádí na přihlášce k MZ a nepřihlašují se v IS CERTIS. Všechny zkoušky je třeba uznat nejpozději do ukončení přihlašování (tj. do 6. prosince 0). Pokud žák získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. nebo předchozích právních předpisů: Nesmí konat žádnou zkoušku (povinnou ani nepovinnou) společné části; může ředitel školy žákovi uznat zkoušku profilové části maturitní zkoušky, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou profilové části v dané škole. Ředitel školy tedy může žákovi uznat pouze některou ze zkoušek v profilové části, a to pouze na základě maturitního vysvědčení. Tuto skutečnost zaznamená ředitel do IS CERTIS. Evidence uznaných zkoušek Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s požadovaným žákem a stiskněte tlačítko Uznané MZ. Získal-li žák střední vzdělání s maturitní zkouškou podle 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. nebo předchozích právních předpisů, vyberte pro položku Nekoná společnou část MZ z roletky Ano. Poté vyplňte textové pole pro zkoušky společné části (série, číslo, datum vydání maturitního vysvědčení, na jehož základě žák nekoná zkoušky SČ MZ). Pokud není maturitní vysvědčení opatřeno evidenčními údaji (série, číslo), stiskněte tlačítko Vysv. bez série a čísla. Chcete-li v souladu s 8 odst. 6 zákona č. 56/004 Sb. uznat žákovi zkoušku profilové části, vyplňte textové pole pro zkoušky profilové části (série, číslo, datum vydání vysvědčení, název zkoušky a prospěch). Pokud není maturitní vysvědčení opatřeno evidenčními údaji (série, číslo), stiskněte tlačítko Vysv. bez série a čísla. 4 Stiskněte tlačítko Uložit. A. Kontrola přihlášených zkušebních předmětů Z IS CERTIS lze vygenerovat kontrolní sestavu s přehledem přihlášených žáků a jejich zkoušek. (Kontrolní sestavu není nutné archivovat.) Kontrola přihlášení zkušebních předmětů NEPOVINNÉ Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště. Označte řádek s požadovanou třídou a stiskněte tlačítko Přidělení zkoušek. V nově otevřeném okně 9

10 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 stiskněte tlačítko Tisk kontrolní sestavy. A. Registrace a editace zkušebních učeben Pro založení nové učebny nebo editaci stávající postupujte podle následujících pokynů. Název učebny zadaný v IS CERTIS nemusí odpovídat názvu učebny ve škole. Fyzickou učebnu, kde bude MZ probíhat, určíte před konáním SČ MZ vyplněním místnosti do příslušné položky na jmenném seznamu žáků v učebně. Registrace nové učebny či editace stávající Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Učebny v levé liště. Potřebujete-li zadat novou učebnu, stiskněte tlačítko Nová. Chcete-li upravit informace o již zapsané učebně, označte řádek s vybranou učebnou a stiskněte tlačítko Detail. Pro každou učebnu je třeba zadat/zkontrolovat následující údaje: Název Projekt škola Odloučené pracoviště Kapacita Název učebny (například U5) je možné zapsat textem v délce až 50 znaků. Nelze editovat, je nastaven dle toho, do jakého projektu jste vstoupili. Nachází-li se učebna na odloučeném pracovišti školy, pak příslušné pracoviště vyberte z dané nabídky. V opačném případě nic nevyplňujte. Do tohoto pole zadejte kapacitu dané učebny (max. 7 míst). 4 Máte-li všechny požadované údaje zadané/opravené, stiskněte tlačítko Uložit. A. Rozvržení zkoušek do učeben Rozvržení dílčích zkoušek do učeben Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Rozvrh učeben v levé liště a následně stiskněte tlačítko Rozvrh učeben. Zobrazí se vám tabulky pro každé pracoviště vaší školy, kde máte vytvořené učebny. Tabulky jsou dvojího druhu: pro didaktické testy a pro písemné práce. Výběr konkrétní učebny pro určitou dílčí zkoušku provedete kliknutím na odpovídající okénko (checkbox) na průsečíku učebna-zkouška. Ve spodní části tabulky se zobrazuje kontrola rozvržení zkoušek do učeben. Stiskněte tlačítko Uložit a následně Zavřít. 0

11 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 A. 4 Rozsazení žáků do učeben Rozsazení žáků do učeben Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Rozvrh učeben v levé liště. Stiskněte tlačítko Rozsazení žáků. Máte-li pro všechny zkušební předměty dostatečnou kapacitu v učebnách (v opačném případě je nutné se vrátit k předchozím krokům), stiskněte tlačítko Rozsazení intaktních žáků. Chcete-li rozsadit žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, stiskněte tlačítko Rozsazení žáků s PUP. Po dokončení rozsazování žáků stiskněte tlačítko Zavřít. Pokud zasáhnete do automatického rozsazení žáků do učeben, což je vám v případě žáků s PUP MZ umožněno, a poté ještě jakýmkoliv způsobem zasáhnete do Rozvrhu učeben, ztratíte vámi manuálně vytvořené rozsazení žáků s PUP a budete ho muset zadat znovu. K manuálnímu zásahu do rozsazení žáků proto doporučujeme přistupovat až v okamžiku, kdy si jste již jisti rozvrhem učeben. Ruční rozsazení žáků s PUP do učeben Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Vyberte žáka, kterého chcete přesunout do jiné učebny, a stiskněte tlačítko Detail. Ve spodní části stránky naleznete tabulku Vybrané zkoušky. Vyberte zkoušku, u které chcete žáka přesunout do jiné učebny. Stiskněte tlačítko Změna učebny DT, resp. Změna učebny PP. V nově otevřeném okně zvolte z roletky požadovanou učebnu a stiskněte tlačítko Uložit. A. 5 Ukončení přihlašování Jste-li si jisti správností údajů v přihláškách vašich žáků uložených v IS CERTIS, ukončete přihlašování. Ukončení přihlašování Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Aktuální registrace školy v levé liště. Máte-li všechny potřebné údaje vyplněné (u všech polí je zelené zatržítko), stiskněte tlačítko Ukončit přihlašování umístěné pod seznamem možných nedostatků (resp. zelených zatržítek). Máte-li více zkušebních míst, je třeba provést kroky uvedené v kapitole A za všechna vaše zkušební místa. V opačném případě nebude možné ukončit přihlašování. Po stisku tlačítka již nebude možné údaje v přihláškách žáků dále editovat! Pokud budete potřebovat editovat údaje i po stisku tlačítka Ukončit přihlašování, kontaktujte help desk CERMATu na tel. čísle UKONČIT PŘIHLAŠOVÁNÍ LZE NEJDŘÍVE. PROSINCE 0 A NEJPOZDĚJI 6. PROSINCE 0!

12 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Vzhledem k tomu, že datum 5.. stanovené vyhláškou připadá na neděli, je možné žáky přihlašovat v IS CERTIS až do A. 6 Předání výpisů z přihlášek - povinné Výpisy z přihlášek lze předat žákům v tištěné podobě nebo formou u (pokud máte u žáků zadánu ovou adresu) proti podpisu v protokolu o předání výpisů z přihlášek nejpozději do.. 0. Tato povinnost je dána vyhláškou č. 77/009 4 odst. 8. Protokol o předání výpisů z přihlášek je součástí PDF souboru s výpisy z přihlášek. Zobrazení a tisk výpisů z přihlášek k MZ, resp. odeslání výpisů em, je možné provést ihned poté, co ukončíte přihlašování žáků k MZ, nejdříve však. prosince 0. Na výpis z přihlášky k maturitní zkoušce přibyly pro letošní školní rok tři nové údaje. Na výpis bude generován ID kód žáka, tedy kód, kterým jsou označeny záznamové archy žáka, dále ová adresa, pokud ji má žák zadánu v IS CERTIS, a autentizační kód VPŽ. Autentizační kód VPŽ je generovaný 0místný alfanumerický kód, s jehož pomocí se budou žáci na jaře moci registrovat na připravovaný výsledkový portál žáka (VPŽ). Tento údaj bude k dispozici pouze na výpisu z přihlášek k maturitní zkoušce žáka a později také na pozvánce k písemným zkouškám společné části MZ žáka. Pokud žák autentizační kód VPŽ ztratí, musí požádat ředitele školy o vygenerování nového výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Tisk výpisů z přihlášek k MZ Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště. Označte řádek se zvolenou třídou a stiskněte tlačítko Tisk výpisu z přihlášky. Protokol o předání výpisů z přihlášek a výpisy z přihlášek žáků ve formátu PDF vytiskněte na libovolné tiskárně. Vytištěné výpisy z přihlášek předejte žákům proti podpisu v protokolu o předání výpisů z přihlášek nejpozději do. prosince 0. Odeslání výpisů z přihlášek k MZ em Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Třídy v levé liště. Označte řádek se zvolenou třídou a stiskněte tlačítko Poslat výpis z přihl. em. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou) a případně opravte kontaktní údaje. Stiskněte tlačítko Uložit data. Telefonní číslo nemusí být vyplněno, ale je vhodné jej nahradit např. textem nezadáno. V případě potřeby můžete doplnit vlastní sdělení žákům do pole Libovolný text. Stiskněte tlačítko Odeslat y. Příloha u obsahuje protokol o předání výpisu z přihlášky a výpis z přihlášky žáka. A. 7 Pozvánky k MZ pro žáky

13 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Pozvánky pro žáky k MZ budou zpřístupněny ředitelům škol v IS CERTIS v Knihovně projektu od 5. března 0. Pozvánky pro žáky bude také možné zaslat žákům em (pokud máte u žáků v IS CERTIS vyplněn), a to dle následujícího postupu. Zaslání pozvánky k MZ em Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem (nebo více řádků se žáky), kterému (kterým) chcete odeslat pozvánku k MZ em, a stiskněte tlačítko Poslat pozvánku em. Chcete-li označit najednou všechny žáky, zobrazte si všechny řádky tabulky a vpravo nad tabulkou zatrhněte volbu Označ vše. A. 8 Zapsání ové adresy žáka do IS CERTIS Pokud potřebujete žákovi změnit jeho ovou adresu nebo jste při přihlašování nových žáků (viz kapitola A. 6) u některého žáka neměli jeho ovou adresu uvedenu, můžete ji dodatečně k jednotlivým žákům do IS CERTIS doplnit. Změna ové adresy žáka v IS CERTIS Po vstupu do projektu MZ04 zvolte odkaz Žáci v levé liště. Označte řádek s žákem, kterému chcete zadat nebo změnit ovou adresu, a stiskněte tlačítko Změnit . B. Přílohy. Změna údajů o škole. Katalog profilových zkoušek. Založení a editace třídy

14 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Příloha č. : Změna údajů o škole Než přikročíte k vlastnímu přihlašování žáků k maturitní zkoušce, je dobré zkontrolovat a případně doplnit/aktualizovat údaje o škole. Kromě ostatních údajů zkontrolujte zkrácený název školy, který je nezbytný kromě jiného pro správné doručení zásilky se zkušební dokumentací. (Zkrácený název školy s textem o délce do 0 znaků je shodný s Názvem školy, při větším počtu znaků uvádí IS CERTIS návrh Zkráceného názvu, který lze editovat). Kontrola údajů o škole 4 Zvolte odkaz Škola v levé liště, označte řádek se svou školou a stiskněte tlačítko Detail. V nově otevřeném okně zkontrolujte údaje uvedené v polích označených hvězdičkou. Pro změnu údajů o vaší škole nebo založení nového odloučeného pracoviště do IS CERTIS kontaktujte CERMAT prostřednictvím ové adresy Odloučené pracoviště je budova s jinou adresou, než je sídlo školy, na které budou žáci konat písemné zkoušky společné části MZ a kde budou digitalizovány protokoly ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek. Do tabulky Vzdělání poskytovaná školou případně doplňte pomocí tlačítka Nové chybějící vzdělání poskytovaná školou a poté stiskněte tlačítko Uložit. Pokud vámi poskytované vzdělání v seznamu nenaleznete, kontaktujte CERMAT Vložení maturitních oborů vzdělávání (KKOV), které jsou ve škole vyučovány, proveďte pomocí tlačítka Nový v tabulce Obory školy (KKOV). Klikněte na pole pro obor. V nově otevřeném okně označte řádek s příslušným oborem, stiskněte tlačítko Vybrat a poté tlačítko Uložit. Vzhledem k vysokému počtu záznamů v tabulce doporučujeme použít filtr. Chybně zadaný obor je nutné smazat a zadat nový. Příloha č. : Katalog profilových zkoušek Pokud víte, že některou ze zkoušek již nevyužijete, proveďte její zneplatnění (viz níže). Pozor: Pokud bude některý žák konat opravnou nebo náhradní profilovou zkoušku, pak tato zkouška nesmí být zneplatněna, tj. musí být platná v portfoliu profilových zkoušek pro obor, ve kterém se tento žák vzdělává. Zapsání nové profilové zkoušky 4 V levé liště zvolte odkaz Katalog PZ a dále dílčí odkaz Zkoušky. Pro zadání nové profilové zkoušky stiskněte tlačítko Nová. Vyplňte povinné položky (označené hvězdičkou). Vyplněním pořadí zadáte pořadí zkoušky v seznamu profilových zkoušek tak, jak se budou tisknout žákům na přihlášky k MZ. Stiskněte Uložit. V nově zobrazené tabulce Obory profilové zkoušky stiskněte tlačítko Nový. Z roletky vyberte požadovaný obor a stiskněte tlačítko Uložit. Zkoušku můžete přiřadit stejným způsobem i k více oborům (avšak v tomto případě budete moci zadat pro více oborů pouze jeden text specifikace profilové zkoušky, který se bude tisknout na vysvědčení). V nově zobrazené tabulce Formy profilové zkoušky stiskněte tlačítko Nová a v roletce vyberte požadovanou formu (MP maturitní práce s obhajobou; PRZ praktická zkouška; ÚZ 4

15 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 ústní zkouška; PZ písemná zkouška). Poté stiskněte tlačítko Uložit. Je-li profilová zkouška tvořená kombinací více forem, přidejte ke zkoušce stejným způsobem další formu. 5 Po provedení změn v detailu profilové zkoušky stiskněte tlačítko Uložit. Zneplatnění zapsané profilové zkoušky Zvolte odkaz Profilové zkoušky a dále Zkoušky v levé liště. Klikněte na řádek s požadovanou zkouškou a poté na tlačítko Detail. V položce Platná vyberte Ne a stiskněte Uložit. Příloha č. : Založení a editace třídy Pro zadávání a editaci tříd postupujte dle následujících pokynů. V jedné zadané třídě mohou studovat žáci různých oborů a s různými formami vzdělávání. Registrace nové třídy či editace stávající Vstupte do projektu MZ04 a v levé liště zvolte odkaz Třídy. Chcete-li vytvořit novou třídu, stiskněte tlačítko Nová. Chcete-li upravit informace o již zapsané třídě, označte řádek s vybranou třídou a stiskněte tlačítko Detail. Vyplňte povinné údaje a stiskněte tlačítko Uložit. Smazání zapsané třídy Vstupte do projektu MZ04 a v levé liště zvolte odkaz Třídy. Chcete-li třídu smazat, označte řádek s vybranou třídou a stiskněte tlačítko Smazat. Pozor: Třídu nelze smazat, pokud jsou v ní nahráni/uloženi žáci (tj. nejprve vymažte ze třídy všechny žáky a teprve poté smažte třídu). SEZNAM ZKRATEK: CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; DT didaktický test; IS CERTIS informační systém CERMATu; MZ maturitní zkouška; PP písemná práce; PUP přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ; SČ společná část. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Jankovcova 9/6, Praha 7, tel.:

Zkrácený uživatelský manuál ÚVOD

Zkrácený uživatelský manuál ÚVOD POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ K PROJEKTU MAG 10 Zkrácený uživatelský manuál ÚVOD Tento dokument slouží jako stručný návod pro přihlášení škol a jejich žáků k projektu MAG 10 (tj. zadání žáků a jimi vybraných zkoušek

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 p r ů v o d c e ž á k a p ř i h l a š o v á n í m k p o d z i m n í m at u r i t n í z k o u š c e 2 0 1 3 Vážená maturantko,

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E Platné od.. 0 p.č. 8 účastník A. Činnosti vykonávané před zadáváním písemných zkoušek Překontrolujte první den konání písemných zkoušek před jejich započetím platnost

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ŠETŘENÍ DEKUBITŮ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ŠETŘENÍ DEKUBITŮ UŽIVATELSKÝ MANUÁL ŠETŘENÍ DEKUBITŮ Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah 1. Úvodní stránka... 2 2. Výběr oddělení... 3 3. Záznam šetření pracoviště... 4 4. Záznam pacientů v riziku a s dekubitem...

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů Rámcový návod garanty a zkoušející doktorských studijních předmětů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Garant předmětu... 1 Předmět a jeho nastavení... 1 Evidence zkoušejících... 1 Vypisování termínu

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele

Průvodce Sciotestováním pro učitele Průvodce Sciotestováním pro učitele Zkrácená verze pro potřeby Testování OSP třetích ročníků SŠ. testovani.scio.cz 1 1. Než začnete testovat a) Přihlaste se do aplikace ScioDat (http://testovani.scio.cz)

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 5. 4. 0 P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E k zajištění písemných zkoušek společné části MZ ve škole jaro 0 A. Činnosti vykonávané před zadáváním didaktických testů

Více

k zajištění přípravy na konání didaktických testů a písemných prací SČ jaro 2013

k zajištění přípravy na konání didaktických testů a písemných prací SČ jaro 2013 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E Platné od 5.. 20 k zajištění přípravy na konání didaktických testů a písemných prací SČ jaro 20 Před termínem konání písemných zkoušek

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE s termíny pro rok 2016 SKLADBA MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové

Více

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E k zajištění písemných zkoušek společné části MZ ve škole Platné od 5. 2011 A. Činnosti vykonávané před zadáváním didaktických testů a písemných prací p. č. 3. účastník

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou)

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou) Maturitní model Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud je zkouška zkouškou

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Způsoby získání autentizačních údajů

Způsoby získání autentizačních údajů Návod ke stažení certifikátu EET a vložení do aplikace (verze 1.2.4.) 1) Způsob získání autentizačních údajů krok 1 2) Daňový portál krok 2 3) Založit provozovnu krok 3 4) Vygenerování certifikátu krok

Více

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Nejprve se zaregistrujte do Centrálního úložiště výkazů ÚZIS Pokud již jste registrovaní na ÚZIS 1, pokračujte na Vytvoření statistiky v Praktiku

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Jak si prodloužit členství v CDO

Jak si prodloužit členství v CDO Jak si prodloužit členství v CDO Byli váš taneční klub v předchozích letech již evidován v naší databázi a máte své přihlašovací údaje? Pokud je Vaše odpověď ANO, je tento dokument určen právě Vám. Pokud

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Manuál. Omluvenky online

Manuál. Omluvenky online Manuál Omluvenky online Jan Čižmár Chlupac.com Brno 2013 Obsah 1 Přihlášení 2 2 Student 2 2.1 Výpis absencí........................... 3 2.2 Nastavení............................. 3 3 Zákonný zástupce

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT

POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 15. 4. 2013 POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části jaro 2013 Oprávněná osoba na DDT zajišťuje procesy digitalizace

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou)

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou) Maturitní model Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud je zkouška zkouškou

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

PŘÍRUČKA PRO GENEROVÁNÍ TRANSPORTNÍHO CERTIFIKÁTU PRO HOMEBANKING PPF banky a. s.

PŘÍRUČKA PRO GENEROVÁNÍ TRANSPORTNÍHO CERTIFIKÁTU PRO HOMEBANKING PPF banky a. s. PŘÍRUČKA PRO GENEROVÁNÍ TRANSPORTNÍHO CERTIFIKÁTU PRO HOMEBANKING PPF banky a. s. Obsah: I. Úvod... 2 II. Vygenerování Transportního klíče a žádost o vygenerování Transportního certifikátu... 2 III. Spojení

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3 FAQ BENEFIT7 BRNO Květen 2013 verze 3 Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions... 1 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční

Více

Manuál č. 1 První přihlášení do Registru zdravotnických prostředků a ohlášení osoby nebo činnosti

Manuál č. 1 První přihlášení do Registru zdravotnických prostředků a ohlášení osoby nebo činnosti Manuál č. 1 První přihlášení do Registru zdravotnických prostředků a ohlášení osoby nebo činnosti V souladu s 26 odst. 1 až 5 má výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor, osoba provádějící

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06200 Regenerace sídlišť Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ verze 1.2 ze dne 26. 2. 2012 Obsah Přihlášení do portálu EOBCAN.CZ...2 Jednotlivé moduly aplikace...2 Evidence...2 Úplný import dat...2 Aktualizační import dat...2

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška y Název souboru: CP2-Modul_IDM-Registrace škol V6.doc Strana 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 Kde hledat další informace...

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 25.7.2016 Jméno souboru: IZR_PF_DEKLARACE_CHOVU_KONI_v05

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více