Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1"

Transkript

1 Regulace Výběr z ceníku 0 Vytápění Voda

2 Novinky Novinka Alwa Comfort Možnost individuálního øízení až zón Automatický vyvažovací ventil pro podlažní rozvody cirkulace TUV Pevné pøednastavení na C Vestavìný termoregulátor umožòuje pøesnou regulaci s minimální tlakovou ztrátou Ventil umožòuje i provádìní termodezinfekce Detailní informace naleznete na stranì - Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling Ventil vyvinutý speciálnì pro odbìr vzorkù pro hygienické zkoušky vody v otopných i chladicích soustavách, v bazénech i u systémù rozvodù teplé a studené vody Vyhovuje i normì ÈSN 0 Odolný proti dezinfekci plamenem, která je vyžadovaná normou pøed odbìrem vzorkù Výstupní trubka z nerezové oceli Tìleso z èerveného bronzu Detailní informace naleznete na stranì - 0-1

3 Novinky Programovatelná elektronická termostatická hlavice HR0EE Hlavní výhody hlavice HR0EE: Nastavitelný displej pro pohodlné odeèítání Podsvícený displej vše zøetelnì èitelné Snadné programování Ochrana proti zamrznutí pøi poklesu teploty pod C hlavice otevírá, dokud nedosáhne teplota C Dìtský zámek Úsporný Eco režim Funkce otevøené okno a dodateèné provozní režimy (Zvláštní den, Dovolená) Bližší informace naleznete na stranì - Kompletní øada mìøièù spotøeby energií i vodomìrù Naleznete od stránky 0-0-

4 Pøíloha: Oddìlení "Malá regulace, vytápìní a voda" Pozice / Jméno: Telefon: Øeditel divize Environmental Controls Ing. Ivan Androník Obchodní manažer - Oblast I, vedoucí sekce Velkoobchody Mgr. Jacek Wawrzyn Obchodní manažer - Oblast II Miloš Hoff, PhD. Obchodní manažer - Oblast III Miroslav Blažek Technická podpora I Ing. Milan Vítovský Technická podpora II Ing. Václav Matz, Ph.D. Zpracování objednávek Karla Farkašová Zpracování objednávek a reklamací Renata Tomášiková Zpracování objednávek Miroslava Hudeèková Regulaèní systémy budov vedoucí sekce Velké regulace Ing.Vladimír Žaludek Výrobky Chlazení Petr Kraus Adresa: Honeywell s.r.o. V Parku /1 00, Praha Tel.: 1 Kanceláø Morava: Jiøího z Podìbrad 01, Šumperk Tel./Fax: 0 Fax: 0-

5 Pøevody jednotek a základní informace Prùtok 1 kg/min = 0,01 l/s 1 l/s = 0,001 m /h 1 l/s =, m /h 1 m /h = 0, l/s 1 m /s = 1,000 l/s 1 kg/h = 0,001 m /h Tlak 1 Pa = 0,00001 bar 1 bar = 0 kpa 1 mbar = 0 Pa 1 mbar = 0,1 kpa 1 Pa = 0,01 mbar 1 MPa = bar 1 bar = 0,1 Mpa 1 kpa = 0,01 bar m H O = 1 bar 0-

6 Pøevody jednotek a základní informace Prùtoèná kapacity ventilu Pøepoèet k v na jiná média V aplikacích, kde jsou použity smìsi glykolu s vodou, je nutný pøepoèet pro rozdíly v hustotì. Tyto smìsi bývají používány pro zamezení zamrznutí systému pøi teplotách pod nulou. (kg/dm ) a) Hustota smìsi propylenglykol / voda teplota Obsah glykolu L v % 1% % % % 0% -0 C C C C C C b) Hustota smìsi etylenglykol / voda teplota Obsah glykolu L v % 0% % % % 0% -0 C C C C C C

7 0-

8 Termostaty Zónové regulaèní systémy evohome Detektory a alarmy Termostatické hlavice a pohony Tìlesa termostatických ventilù Regulaèní a uzavírací šroubení Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN Vyvažovací ventily a regulátory diferenèního tlaku Zónové a rozdìlovací ventily Napouštìcí, dopouštìcí a smìšovací armatury pro vytápìní a TUV Pojistné a speciální armatury Vodní armatury Prùmyslové vodní regulaèní armatury Ekvitermní regulátory 1

9 0-

10 Rotaèní smìšovací ventily a pohony Malé lineární ventily a pohony - zdvih, mm Velké lineární ventily a pohony - zdvih 0/ mm Klapkové pohony Frekvenèní mìnièe Systémy pro mìøení spotøeb

11 0-

12 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana # , -, -, -, B0 - B0 0 - B0 0 - A AA-1/A - AD00-1/ -, -0 AFDS-1/A 0 -, - AFDS-1A -, - AFS-1/A -, - AFS-/A -, -, - AFS-/B -, -, - AFS-/C -, -, - AFS-/D -, -, - AFS-/E 0 -, -, - AFS-/F 0 -, -, - AFS-1A 00 -, -, - AFS-1B - AFS-1C 00 - AFS-1D - AFS-1E - AFS-1F - AF0 0 -, -, - AFS-0A - AFS-0C - AFS-0D - AFS-00A - AFS-00C - AFS-00D - AFS-0A 1 - AFS-0C 0 - AFS-0D 0 - AS0-1/A AS0-1A 1-1 ATCG 0 - ATF ATF ATF ATP1G 0 - ATPG1 0 - B BA1-/E - BA-1/A 0 - BA-/A 0 - BA-/B - BA-1B - BA-A BA-/A - BAC-1/A 0 - BAC-/A BAC-/B - BAC-1B - BAC-A BAC-/A 1 - BAI-1/A 0 - BAI-/A 0 - BAI-/A - BAI-1A 01 - BAI-A - BAI-/A - BASTN-/A - BAI-0FA 01 - BAI-10FA - BAI-FA BAI-0FA BA00-0A -1 BA00-10A BA00-00A 1-1 BA00-A -1 BA00-0A -1 BDR1A00 1-, 1-, 1-1, -, -, - BV00-0A - BV00-10A 0 - BV00-00A - BV00-0A - BV00-00A 1 - BV00-0A 0 - BV00-00A BV00-0A BV00-0A 0 - BV00-A - BV00-0A - C CA-1/A CA-/A 1 - CMT0A0/U 1- CMT0A 1 1- CMTD1 1- CMT0A 1- CMTA COMP0-1P COMP0-1P-0 1- COMP0-P-0 1- COMP0-P COMP0-P-0 1- COMP00-1P

13 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana COMP00-1P-0 1- COMP00-P COMP00-P COMP00-P COMP00-P COMP00-P-0 1- COMP00-P-0 1- CR D D0FS-1/A - D0FS-/A D0FS-/A - D0F-1/A 0 - D0F-1/B - D0F-/A 0 - D0F-/B 0 - D0F-/A - D0F-/B - D0F-1A - D0F-1B - D0F-A 0 - D0F-B -, - D0F-/A - D0F-/B - D0FA-1/ -, -, - D0FA-/ D0FA-1A -, - D0FH-1/B 0 - D0FH-/B - D0FH-/B - D0FH-1B - D0FH-B 0 - D0FH-/B - D0FI-1/A - D0FI-1/B 0 - D0FI-/A 1 - D0FI-/B 1 - D0FI-/A 0 - D0FI-/B 0 - D0FI-1A - D0FI-1B - D0FI-A 1 - D0FI-B 0 - D0FI-/A 1 - D0FI-/B 0 - D0FN-1/B - D0FN-/B 1 - D0FN-/B 0 - D0FN-1B 0 - D0FN-B D0FN-/B - D1P-A 0 - D1P-10A 0 - D1P-00A - D1P-0A - D1S-0A -, - D1S-A 01 -, - D1S-0A -, - D1-1A - D1-0A 1 - D1-A 1 - D1-A 1 - D1-0A - D1N-1A D1N-0A 0 - D1N-A D1N-A - D1N-0A - D1P-0B -1 D1P-10B D1P-00B 1-1 D1P-0B 1-1 D1P-B -1 D1P-0B 0-1 D-1/A 1 - D-1/A 1 - D-/A - D-/A - D-1A - D-A 0 - D-/A 0 - D-/A 1 - DAC-/A 1 1-0, -1 DAC-1A 1-0, -1 DAC-/A 1 0-0, -1 DACS-1/A 1-0, -1 DDS-1 0 -, -, -1 DDS-1/ 0 -, -1 DDS-/ 0 -, -1 DH00-0A 1 - DH00-10A - DH00-00A 00 - DH00-0A - DH00-00A - DH00-0A - DH00-00A DH00-0A DH00-0A 0 - DH00-A - DH00-0A 0 - DR0GFLA 1- DRGFLA DR10GFLA 1- DR1GMLA 1- DR0GFLA 1- DR0GMLA 1- DRGFLA 1-0-

14 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana DRGMLA 1 1- DR00-0A 1 - DR00-10A 0 - DR00-00A - DR00-0A 0 - DR00-00A - DR00-0A - DR00-00A DR00-0A DR00-0A - DR00-A - DR00-0A 0 - DRGFLA 1- DRGMLA 1- DR0GFLA 1- DR0GMLA 1- DR0GFLA 0 1- DRGFLA DR0GFLA 1- DT0A DT0E 1 1- DTA0 1 1-, - DTE00 1-, - DTSA 1 -, - DTSE0 1 -, - E E.Y0HG-T_U E.YZN-T_U1 - ES0F-1/A -, -, -, -, - ES0F-/A 0 -, -, -, - ES0F-1A -, - ESS-0A 0 - ESS-0C 0 - ESS-0D 0 - ESS-0F 0 - ESS-00A 0 - ESS-00C - ESS-00D - ESS-00F - ESS-0A - ESS-0C - ESS-0D - ESS-0F - EVA1-DANFOSS - EVA1-Danfoss -1, 1- EW00BF EW00BF EW00BF EW00BF00 0- EW00BM00 0- EW00BM EW00BM EW00BM00 0- EW01BF EW01BF EW01BF EW01BF00 0- EW01BM00 0- EW01BM EW01BM EW01BM00 0- EWP 1 0- EWP EWP EWP 1 0- EWP EWP EW0AA EW0AA EW0AA EW0AA EW0AA0 0- EW0BM EW0BM EW0BM00 0- EW0BM EW0BM0 0- EW1AA EW1AA EW1AA EW1AA EW1AA0 0- EW1BM EW1BM EW1BM00 0- EW1BM EW1BM0 0- EW0A00 0- EW0A EW0A EW0A EW0A00 0- EW0A00 0- EW0A EW0A EW0A EW0K00 0- EW0K EW0M EW0M EW1A00 0- EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A

15 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M00 0- F F F F FCS-1/AA -1 FCS-1/AC -1 FCS-1/AD -1 FCS-/AA 0-1 FCS-/AC 0-1 FCS-/AD 0-1 FCS-1AA -1 FCS-1AC -1 FCS-1AD -1 FCS-/AA 0-1 FCS-/AC 0-1 FCS-/AD 0-1 FS-1/AA - FS-1/AAM - FS-0FA 1 - FS-0FB 1 - FS-0FC 1 - FS-0FD 1 - FS-0FF 1 - FS-/AA 1 - FS-/AAM 1 - FS-/EA 1 - FS-/AA 0 - FS-/AAM 0 - FS-/EA - FS-1AA 0 - FS-1AAM 1 - FS-1EA - FS-AA FS-AAM - FS-EA FS-/AA - FS-/AAM - FS-/EA 0 - FS-FA - FS-FB FS-FC - FS-FD - FS-FF - FS-0FA 0 - FS-0FB - FS-0FC 0 - FS-0FD 0 - FS-0FF 0 - FD00-0A 0 - FD00-10A FD00-00A - FD00-0A - FD00-00A FD00-0A 0 - FD00-00A FD00-0A 1 - FD00-0A FD00-A - FD00-0A 0 - FF0-1/AA FF0-1/AAM -1 FF0-1/EA 1-1 FF0-/AA 1-1 FF0-/AAM 0-1 FF0-1AA 0-1 FF0-1AAM -1 FF0-1EA 1-1 FF0-/AA 1-1 FF0-/AAM -1 FF0-/EA 1-1 FK0-1/AA 1-1 FK0-1/AAM -1 FK0-/AA -1 FK0-/AAM -1 FK0-1AA -1 FK0-1AAM -1 FK0-/AA 0-1 FK0-/AAM -1 FKCS-1/AA 0-1 FKCS-1/AC 0-1 FKCS-1/AD 0-1 FKCS-/AA 0-1 FKCS-/AC 0-1 FKCS-/AD 0-1 FKCS-1AA 1-1 FKCS-1AC 1-1 FKCS-1AD 1-1 FKCS-/AA -1 FKCS-/AC -1 FKCS-/AD -1 FN0S-1/A - FN0S-1/AM 0 - FN0S-/A - FN0S-/AM FN0S-1A - FN0S-1AM - FN0S-1AMN - FN0S-1AN - FR-/A 1-0-

16 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana FT0RS-/A 1 - FT0RS-1A 1 - FV00-0A - FV00-10A - FV00-00A - FV00-0A - FV00-00A - FV00-0A - FV00-00A FV00-0A FV00-0A 0 - FV00-A - FV00-0A - H HB0SECS 1 - HB 00 - HCA1VEL -, -1, 1- HCC0 00 -, - HCC0R 00 -, - HCE0 00 -, - HCE0R 00 -, - HCF 1 0 -, - HCS0 00 -, - HCW 0 -, - HF00LPG-EN - HF00NG-EN - HM0 0 -, - HR , - HR0EE HRA , - HSS-1/AA 1 - HSS-1/AAM - HSS-/AA 1 - HSS-/AAM 01 - HSS-/AA 1 - HSS-/AAM 0 - HSS-1AA HSS-1AAM 1 - HSS-AA 1 - HSS-AAM - HSS-/AA - HSS-/AAM - HU HU0 - HVAC HVAC HVAC00-P-1 1- HVAC00-P- 1- HVAC HVAC HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC HVAC HVAC00-1P-1 1- HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-P HVAC00-P- 1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-0P HVAC00-0P HVAC00-P-1 1- HVAC00-P- 1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P-1 1- HVAC00-P- 1- HVAC00-P HVAC00-P0-1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P-1 1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P- 1- HVAC00-0P HVAC00-0P HVS0 0 - K KB-/ -, -, - KF0-1/A 1-1 KF0-1A KFS-/A - KFS-1A - KFCS-1A -0, -1 KHS-1A - KTF0 -, -, - L L1A00U L1A0U L1A0U L1A0U 1-1 L1A0U 1-1 L1A L1B0 1-1 L1B

17 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana M M0M-A -, -, -, -, -, -, -, -, -1, -1, - M0M-A1 -, -, -, -, -, -, -1, -, - M0M-A -, -, -, -, -, -, - M0M-A -, -, -, -, -, -, -, -1, - MK-A 1 -, -, -, - MK-A1 1 -, -, -, - MK-A 1 -, -, -, - MK-A 1 -, -, - MM-A 1 - MM-A1 1 -, - MC ML M01A 1- M01L M0A M0A M0L M0L ML0 1- ML ML0 1- ML M01E 1- MA MA01-M MC MC0-M 1- MC ME ME 1- ME0 1- ME00 1- MK-A1 -, - MF-A -, - ML0A ML0A ML1A0 1- ML1B0 1- MLA0 1-0 MLB0 1- MLB1 1- ML0A ML0A ML1A ML1B MLA ML0E MLE0 1- MT0-MN -1 MT0-N -1 MT-0-NC 0-1 MT-0-NO 0-1 MT-0S-NC -1 MT-0S-NO -1 MT-0-NC 0 -, -, -1 MT-0-NO 0 -, -, -1 MT-0S-NC -1 MT-0S-NO -1 MT-0-NO 1- MT-0-NO-.M 1- MT-0-NC -1, 1- MT-0-NO -1, 1- MT-0S-NC 1 0-1, 1- MT-0S-NO 1 0-1, 1- MT-ADAPT-HP 1-1, 1- MT-ADAPT-HW 1-1, 1- MT-CABLE-1.M 1-1, 1- MT-CABLE-M -1, 1- MT-CABLE-.M 0-1, 1- MT-CABLE-M -1, 1- MT-CLIP 1-1, 1- MV00-0A 1 - MV00-10A - MV00-00A 00 - MV00-0A MV00-00A 0 - MV00-0A - MV00-00A MV00-0A MV00-0A 1 - MV00-A - MV00-0A 0 - N N N00-SW 0 1- N00-POS 1- N0 1- N0-SW 0 1- N N0-SW 1- N0-POS 1 1- N 0 1- N-SW 1- N00 1- N00-SW 1- N N00-SW 1- N N0-SW 1- N0 1- N

18 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana N 1- NKC-1/A 1 - NK00-1/A - NK00SOFT-1/A 1 - NK00T-1/A 1 - NK00T-1/ABA 1 - NK00T-1/ACA 1 - O OTM-/F 1 -, - OTM-/H 1 -, - OTM-/F 11 -, - OTM-/H 11 -, - OTM-/E 0 -, - P P00-L 0 -, -0 P00-S -, -0 PC00-0A - PC00-10A 00 - PC00-00A - PC00-0A 0 - PC00-00A 1 - PC00-0A 0 - PC00-00A 1 - PC00-0A 1 - PC00-A - PC00-0A - PS00-0A 0 - PS00-10A 1 - PS00-00A - PS00-0A 1 - PS00-00A PS00-0A - PS00-00A PS00-0A 1 - PS00-0A - PS00-A 0 - PS00-0A 1 - PW1-BVP PW0-A PW0-B 1 - R R-1/A 00 - R-1/B 00 - R-1/C 00 - R-1/D 00 - R-/A - R-/B - R-/C - R-/D - R-/A - R-/B - R-/C - R-/D - R-1A R-1B R-1C R-1D R-A 1 - R-B 1 - R-C 1 - R-D 1 - R-/A 1 - R-/B R-/C R-/D RH-1/A 1 - RH-/A RH-/A - RH-1A - RH-A 1 - RH-/A 1 - RHP-0FA - RHP-FA 1 - RHP-10FA 1 - RHP-00FA 1 - RHP-FA 0 - RHP-0FA 1 - RP-0FA 0 - RP-0FB 0 - RP-0FC 0 - RP-FA - RP-FB - RP-10FA - RP-10FB - RP-00FA 1 - RP-00FB 1 - RP-FA 1 - RP-FB 1 - RP-FC 1 - RP-0FA RP-0FB RP-0FC RSA-1/A RSA-1/B 0-0 RSA-1/C RSA-1/D RSA-/A 0-0 RSA-/B 0-0 RSA-/C

19 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana RSA-/D 0-1 RSA-/A 1-0 RSA-/B 1-0 RSA-/C 1-0 RSA-/D 1-1 RSA-1A 1-0 RSA-1B -0 RSA-1C -0 RSA-1D 1-1 RSA-A -0 RSA-B -0 RSA-C -0 RSA-D -1 RSA-/A -0 RSA-/B -0 RSA-/C -0 RSA-/D -1 RSP-0FA - RSP-0FB - RSP-0FC - RSP-FA - RSP-FB - RSP-10FA 0 - RSP-10FB 0 - RSP-00FA 1 - RSP-00FB 1 - RSP-FA 1 - RSP-FB 1 - RSP-FC 1 - RSP-0FA 0 - RSP-0FB 0 - RSP-0FC 0 - R0D0 - RF0 0 - RV-1/A RV-/A - RV-/A 1 - RV-1A RV-A 0 - RV-/A 1 - RV0-1/A 1 - RV0-/A - RV0-/A - RV0-1A - RV0-A - RV0-/A RV1-1/A 1 - RV1-1/B 1 - RV1-/A - RV1-/B - RV1-/A - RV1-/B - RV1-1A - RV1-1B - RV1-A - RV1-B - RV1-/A 0 - RV1-/B 0 - RVP-0A -, -0 RVP-A -0 RVP-10A -0 RVP-00A 01-0 RVP-0A RVP-0B RVP-00A 1-0 RVP-0A -0 RVP-0A 1-0 RVP-A 1 -, -0 RVP-0A 1 -, -0 RV-1/A - RV-1A - RV-/A - S S0K-1/ - S0 1- S0-SW 1- S-POS 1- S-POS-SW 1- S00 1- S00-SW 1- S0-POS 1- S0-POS-SW 1 1- SCS- -, -, - SDC-1N 1 - SDC-N 1 - SDC-0N 1 - SDC-1N - SDC-1N -, -, - SDWEE 1 -, -, - SDW0N -, -, - SG10S-1/AA 0 - SG10S-1/AB 0 - SG10S-1/AC 0 - SG10S-/AA 0 - SG10S-/AB 0 - SG10S-/AC 0 - SG10SD-1/AA - SG10SD-1/AB - SG10SD-1/AC - SG10SD-1AA 0 - SG10SD-1AB 0 - SG10SD-1AC 0 - SG10SD-/AA - SG10SD-/AB - SG10SD-/AC - SG1-1/A

20 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana SG1-1/C - SG1D-1/A - SG1D-1/C - SI0T-1 - SK0TG-1/ - SM0T-1B -, - SM1-1/A1. - SM1-1/A.0 - SM1-1/A. - SM1-1/A.0 - SM1-1/A.0 - SM1-1/A.0 - SM1-1/AA1. - SM1-1/ZA. - SM1-1/ZA.0 - SM1-/A1. - SM1-/A. - SM1-/A.0 - SM1-/A.0 - SM1-/ZA. - SM1-/ZA.0 - SM0-1/A 0 - SM0-1/B 0 - SM0-/A 0 - SM0-/B 0 - SM0-1A 1 - SM0-1B 1 - SM0-/A - SM0-/B - SM10-1/A - SM10-1/B - SM10-1/C - SM10-1/F 1 - SM10-1/ZA - SM10-1/ZB - SM10-1/ZC - SM10-1/ZF 1 - SM10-/A - SM10-/B - SM10-/C - SM10-/F SM10-/ZA - SM10-/ZB - SM10-/ZC - SM10-/ZF SM1-1/AA 0 - SM1-1/AB 0 - SM1-1/AC 0 - SM1-/AA - SM1-/AB - SM1-/AC - SM1-1AA 1 - SM1-1AB 1 - SM1-1AC 1 - SM1-/AA SM1-/AB SM1-/AC SM-1/A.0 - SM-1/A. - SM-1/A.0 - SM-1/A.0 - SM-1/A.0 - SM-1/A.0 - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA. - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA.0 - SM-/A.0 - SM-/A. - SM-/A.0 - SM-/A.0 - SM-/A.0 - SM-/A.0 - SM-/ZA.0 - SM-/ZA. - SM-/ZA.0 - SM-/ZA.0 - SM-/ZA.0 - SM-/ZA.0 - SV00-0A 0 - SV00-10A - SV00-00A 1 - SV00-0A 0 - SV00-00A 0 - SV00-0A 1 - SV00-00A SV00-0A 1 - SV00-0A SV00-A 0 - SV00-0A - SW 1-, 1- SWS- -, -, - T T0M-F - T0M-F - T0MZ- 1 - T0MZ T0R-AA - T0R-AB - T0RS-DA 1 - T0RS-DB - T0VM T0VM T T001W0 0 - T01-0-1

21 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana T01W0 - T001 - T000 - T000W0 - T001W0 - T01 -, - T01V1 -, - T1 0 -, - T1 0 -, - T1 -, - T0A T0B0 1- T0B T0D0 1- T0D 1- T000 - T000DA - T000W0 - T001C - T - TAUB1 - TRUB1 0 - T0A 1- T0B0 1- T0B 1- T0A 1- T1A1 1- T1B T1C1 1- T0A T0B T001 - T000 - T001W0 - TC 0 -, - TB 1 - T00 - T0A00 1- T0V T T000 - T000W0 - T001W0 0 - T00W T010W0 1 - TA00A001 -, -, -, -, -, - TA00B001 -, - TADA01 -, -, -, - TAHZ01 -, -, -, -, - TA00A001 - TA000C00 -, - TA00A001 -, -, -, -, - TBS-smile-1kit - TC00-0A 0 - TC00-10A TC00-00A - TC00-0A TC00-00A - TC00-0A - TC00-00A TC00-0A TC00-0A 0 - TC00-A - TC00-0A 1 - TH0K 01-1 TK TKA 1 -, -, -, -, - TM00-/A - TM00-/B - TM00-/H 1 - TM00SOLAR-/A - TM00. - TM00. - TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM00. - TM00. - TM00. - TM00. - TM00. - TM00. - TM.0 - TM.0 - TM.0 - TM TM TM TM0-1/E TS1-/A 1 - TS1-/B - TS1-/ZA0 0 - TS1-/ZA1 0 - TS1-/ZA0 - TS1IP-/ 1 - V V1Y V1Y V1Y

22 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana V1Y00-1 V1Y000-1 V0Y V10Y V10Y V000ABB - V000ABB1 - V000AUB1 - V000AVS - V000AVS1 0 - V000BBB1 - V000DBB1 - V000DSL1 - V000DSL0 0 - V000DUB - V000DUB1 1 - V000DUB0 - V000DUB - V000DVS - V000DVS1 0 - V000DVS0 - V000EBB1 - V000ESL1 - V000ESL0 0 - V000EUB - V000EUB1 - V000EUB0 - V000EUB - V000EVS - V000EVS1 0 - V000EVS0 - V000HBB1 - V000IBB1 - V000LBB 0 - V000LBB1 0 - V000LUB - V000LUB1 - V000LVS 1 - V000LVS1 1 - V000RBB 0 - V000RBB1 0 - V000RUB - V000RUB1 - V000RVS 1 - V000RVS1 1 - V00DBB - V00DBB1 - V00DSL 0 - V00DSL1 1 - V00DSL0 - V00DUB - V00DUB1 1 - V00DUB0 - V00DVS - V00DVS1 0 - V00DVS0 - V00EBB - V00EBB1 - V00EBB0 - V00ESL 0 - V00ESL1 1 - V00ESL0 - V00EUB - V00EUB1 1 - V00EUB0 - V00EVS - V00EVS1 0 - V00EVS0 - V00DH01 - V00DH V00EH01 - V00EH V00HH01 - V01DSL1 - V01ESL1 - V01LSL1 - V01RSL1 - V0DSL1 - V0ESL1 - V0LSL V0RSL V00D V00D001 - V00D000 - V00E V00E001 - V00E000 - V0D V0D V0D000 - V0E V0E V0E000 - V0D001 - V0D000 - V0E001 - V0E VDX00 - VDY VEX00 - VEY VDX VDY01 - VEX VEY01 - V1D V1E V1L V1R VD

23 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana VE VL VR VDX00 - VDY01 - VEX00A 1 - VEY01A - V0D V0D001 - V0D V0E00 - V0E V0E000 - VD VD VE VE001 - VE000 - V1DSL1 1 - V1LSL1 1 - V1RSL1 1 - VDSL1 - VLSL1 - VRSL1 - V00DBB - V00DBB1 1 - V00EBB - V00EBB1 - V0DSLGB - V0DSLGB1 1 - V0ESLGB - V0ESLGB1 - VDBB 1 - VDBB1 - VEBB 1 - VEBB1 1 - VRBB1 - V0DSLGB - V0DSLGB1 1 - V0ESLGB - V0ESLGB1 1 - V0RSLGB1 1 - V0D0 - V0D01 - V0E0 - V0E01 - V0D0 1 - V0D01 - V0E0 1 - V0E01 - V01YX V01YX00 - V00XX01 - V00XX V00XX0 1 - V00XX V00XX00 - V00XX V00XX0 - V00XX00 - V00YY01 - V00YY00 - V00YY V00YY0 1 - V00YY00 - V00YY00 - V0C/U 1 - V0C/U - V0C1/U 10 - V0F00/U - V0F/U 1 - VYX VYX V0FF01 - V0FF V0FF0 - V0FF0 - V0FF V0FF00 - V0FF0 - V0FF V0FF0 - V0KK V0KK V0KK V0KK0 - V0KK V0KK V0XX V0XX V0XX V0XX0 - V0XX00 - V0XX00 - V0XX V0XX V0YX V0YX V0YX0 1 - V0YX0 1 - V0YX00 - V0YX00 - V0YY V0YY V0YY0 1 - V0YY0 - V0YY00 - V0YY00 - V0FF V0FF

24 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana V0FF0 1 - V0FF0 - V0FF00 - V0FF00 - V0XX01 - V0XX V0XX0 - V0XX V0XX V0XX00 - V0YY V0YY V0YY V0YY0 1 - V0YY V0YY V0A00H V0A0H 1 - V00S V00S V00S V00S V00S00 - V00Y V00Y V00Y00 - V00Y V0Y V0Y001 - V0Y000 - V0Y V0Y00 - V0Y V0Y V0Y V0Y V0Y00 - V00Y V00Y V0Y001 - V0Y V0Y000 - V0Y001 - V0Y V0Y000 - V000Y00 - V000Y V000Y V000Y00 - V000Y V000Y V000Y V000Y00 - V000Y000 - V001PY1 0 - V001PY0 - V001PY - V001PY 0 - V001PY0 1 - V001PY0 - V001PY V001PY00 - V001PY0 - V001PY0 0 - V001PY V001PY00 - V001SY V001SY V001SY0 - V001SY0 1 - V001SY V001SY V00FY V00FY V00FY V00FY00 - V00FY000 - V00FY00 - V00FY0 1 - V00FY V00FY0 1 - V00FY V00FY00 - V00FY V00FY V00FY V00FY V00FY V00FY V00FY000 - V00FY000 - V00FY V00FY V00FY V0Y00 - V0Y001 - V0Y V0Y V0Y00 - V0Y000 - V0Y V0Y00 - V0Y000 - V0R00 1- V0R1 1- V0R 1- V0R 1- V0R 1- V0R 1- V0R

25 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana V0R 1- V0R 1- V0R1 1- V0C , - V0C00 0 -, - V0R 1- V0R0 1- V0R 1- V0R 1- V0R 1- V0R V0R 1- V01A1 1- V01A 1- V01A 1- V01A V01A V01A V01A V01A V01A V01A V01A V01A 1- V01A V01A V01A 0 1- V01A V01A 1- V01A V01A 1- V0A1 1- V0A 1- V0A 1- V0A 1- V0A0 1- V0A 1- V0A 1- V0A 1 1- V0A 0 1- V0A V0A V0A V0A V0A 1- V0A V0A 1- V0Y001A 1 - V0Y000A 1 - V0Y00A V0Y00A - V0Y000A - V0Y000A - V0Y00A - V0Y000A - V0A V0A V0A V0A V0A V0A V0A1 1- V0A V0A1 1- V0A V0A V0A1 1- V0A V0A V0A V00A0 1-1 V00A V00A1 1-1 V00A V00A V00A V00A V00A V00A 1-1 V00A1 1-1 V00A 1-1 V00A0 1-1 V00A1 1-1 VA0 1- VA 1- VA1 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA VA 0 1- VA 1- VA 1- VA 1 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA VA VA VA VA 1-1 VA 1-1 VA1 1-1 VA VA 1-1 VC00 1- VC

26 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana VC 1- VC 1- VC VC 1- VC 0 1- VC 1- VC 1- VA VA 1 1- VA VA VA 1 1- VA VA 0 1- VA VA VA 1 1- VA 1 1- VB01 1- VB1 1- VB 1- VB 1- VB 1- VB0 1- VB 1- VB 1- VB 1- VA VA 1 1- VA VA 1 1- VA 1 1- VA 1 1- VA VA 1 1- VA VA01 1- VB VB VB VB 1- VB 1- VA VA VA VA VA VA 1 1- VA VA VA VA VA VA 1- VA VA VA00 1- VA V000D001A - V000D000A - V000D00A 1 - V000D00A 0 - V000D000A - V000D000A 0 - V000D00A 1 - V000D000A 0 - V000D00A 1 - V000D0A 1 - V000D010A 0 - V000D000A - V000D00A V000D000A 0 - V000D00A V000D000A 0 - V0DX01 - VA00C , - VA00C , - VA00D , -, -, - VA01D0 -, -, - VA01D0 -, -, - VA01D01 -, -, - VA01D01 -, -, - VA01D01 -, -, - VA01D00 -, -, - VA01E0 -, -, - VA01E0 -, -, - VA01E01 -, -, - VA01E01 -, -, - VA01E01 -, -, - VA01E00 -, -, - VA00A00-1 VA00A001 - VA01A0 1 -, - VA01A0 -, - VAC01 -, - VAC00 -, - VAC0 -, - VAC0 1 -, - VAC00 -, - VAC00 -, - VA00A , -1 VA01A00 - VA00A001 -, - VA0A VA0A -, - VA0A11 -, - VA0A01 -, - VA1A - VA1A11 - VA1A

27 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana VAB1 - VAB11 - VA0C , -, - VA0C , -, - VA0C , -, - VA0C , -, - VA1C 1 -, -, - VA1C0 1 -, -, - VA1C11 1 -, -, - VA1C10 1 -, -, - VA1C0 1 -, -, - VAC0 -, -, - VAC10 -, -, - VAC0 -, -, - VAC00 -, -, - VA01A01 - VA01A VA01A VA0A01 - VA0A00 - VA01FV0 - VAA , -, -, -, -, -, - VA00A001 -, -, -, - VC0ZZ00/U VCZZ00/U 1 - VC0ZZ00/U 0 - VC1-A 1 - VC0ZZ00/U VC0ZZ00/U 1 - VCZZ00/U VCZAJ00/U VCZAP00/U 1 - VCZMH000/U VCZMP000/U 1 - VE00-1/A -, -0 VF0-1/E - VF0-1/A 1 - VF0-1/B 1 - VF0A -, -, - VF0L 1 - VF0L 1 - VF0LN 1 -, - VF0T 1 -, -, - VMA01 0 -, -, -, - VMM0 1- VMM VMM VMM0-1- VMM0 1- VMM VR-1/A - VR-/A - VR-/A - VR-1A 0 - VR-1/A - VR-A - VR-/A 1 - VR00-0A 1 - VR00-10A VR00-00A - VR00-0A 1 - VR00-00A - VR00-0A 0 - VR00-00A VR00-0A 1 - VR00-0A 1 - VR00-A - VR00-0A - VRM0 1- VS00SLGB01 0 -, - VST0-1/A 1 -, -, - VST0-1/B 1 -, -, - VST0-/A -, -, - VST0-/B -, -, - VST0-/A 1 -, -, - VST0-/B 1 -, -, - VST0-1A -, -, - VST0-1B -, -, - VST0-A 1 0 -, -, - VST0-B 1 0 -, -, - VST0-/A 0 -, -, -, - VST0-/B 0 -, -, - VST0I-1/A 0 - VST0I-/A 1 - VST0I-/A 0 - VST0I-1A - VST0I-A 1 - VST0I-/A - VV00-0A 0 - VV00-10A - VV00-00A VV00-0A 1 - VV00-00A - VV00-0A - VV00-00A VV00-0A VV00-0A 1 - VV00-A 0 - VV00-0A 0 - W WS00NK 1 - Z ZAS-1/A 0-0 ZAS-1/B 0-0 ZAS-1A 0 -,

28 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana ZAS-1B 0 -, -0 ZS-A 0 -, -, -, -1 ZS-B 0 -, -, -, -1 ZT-1/A ZT-/A - ZS-AN 1-0, -1, -0 ZN-1/A - ZN-/A - ZN-/A - ZN-1A 0 - ZN-1/A 1 - ZN-A - ZN-/A - ZN-A 0 - ZPFL1 1 - ZRFA 1- ZR10FA 0 1- ZR1MA 1- ZR00FA 1 1- ZR0MA 1- ZRFA 1- ZRMA 1- ZRFA 1- ZRMA 1- ZR0FA 1- ZR0MA 1- ZR0FA 1- ZRFA 1 1- ZR0FA 1- ZR0F -1 ZR0K -, -, -1 ZR0FA 0 1- ZRK-1 - ZRK-/ - 0-

29 0-

30 Termostaty Strana Mechanické prostorové termostaty 1- Prostorové termostaty pro FCU 1- Digitální prostorové termostaty 1- Kapilárové a pøíložné termostaty 1-1

31 Mechanické prostorové termostaty 1 Mechanické prostorové termostaty T0A - Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany se spínacími kontakty Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany. Používá se pro protimrazovou ochranu budov, vnitøního vybavení a venkovního potrubí. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Maximální tlouš ka vodièù mm Vhodné pro protimrazovou ochranu Rozsah teplotního nastavení o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ne Vytápìní / chlazení pouze vytápìní Charakteristika a zatížitelnost () A kontaktù spínaèe Kryt proti nedovolené ano manipulaci Jazyk specifikace angliètina Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis Pro protimrazovou ochranu potrubí je nutné pøipojit pøíložný termostat na potrubí L1B0. T0A reguluje vytápìní v závislosti na snížené teplotì a L1B vypne vytápìní, když se potrubí ohøeje. Objednací èísla Cena T0A

32 Mechanické prostorové termostaty T0BCEF - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní se spínacími kontakty Mechanický prostorový termostat. Pro regulaci prostorové teploty v otopných systémech s plynovým ventilem, zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Maximální tlouš ka vodièù mm Vhodné pro elektrické vytápìní Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ne Vytápìní / chlazení pouze vytápìní Charakteristika a zatížitelnost 1 A kontaktù spínaèe Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu vytápìní. Funkce indikátoru Objednací èísla Cena T0B0 vytápìní sepnuto T0B

33 Mechanické prostorové termostaty 1 T0D - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní/chlazení, 0Vac, spínací SPST kontakty Mechanický prostorový termostat. Pro regulaci prostorové teploty v systémech s manuálním pøepínaèem vytápìní/chlazení. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Maximální tlouš ka vodièù mm Vhodné pro náhrady Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ne Vytápìní / chlazení vytápìní nebo chlazení Režim ruèního ovládání vytápìní/chlazení vytápìní/chlazení Charakteristika a zatížitelnost () A kontaktù spínaèe Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis kontrolku lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných funkcí. Funkce indikátoru Objednací èísla Cena T0D0 závislé na pøipojení T0D 1-

34 Mechanické prostorové termostaty T0 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní nebo chlazení s pøepínacími kontakty Mechanický prostorový termostat. Pro regulaci prostorové teploty v otopných a chladících systémech s plynovým ventilem, zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Charakteristika a zatížitelnost kontaktù spínaèe pøepínací SPDT kontakty, 0 Vac, vytápìní A (odporová zátìž), A (induktivní zátìž); chlazení A (odporová zátìž), A (induktiní zátìž) Maximální tlouš ka vodièù mm Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Vytápìní / chlazení vytápìní nebo chlazení Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných funkcí. Topné tìlísko Funkce indikátoru Objednací èísla Cena závislé na pøipojení T0A T0B0 závislé na pøipojení T0B 1 1-

35 Mechanické prostorové termostaty 1 T0 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní a spínacími kontakty Mechanický prostorový termostat s pozlacenými spínacími kontakty a vestavìným 1 ohmovým odporem. Pro nízkonapì ovou regulaci v otopných systémech se zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem, kotlem atd. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Charakteristika a zatížitelnost Spínací SPST kontakty, Vac,.. ma pøi zapojené kontaktù spínaèe odporové zátìži Maximální tlouš ka vodièù mm Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ano Vytápìní / chlazení pouze vytápìní Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis..00 ma v pøípadì nepøipojené odporové zátìže v sérii na svorku 1. Objednací èísla Cena T0A00 1-

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome Listopad 2009 Aplikační příručka evohome evohome 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace...3 2 Příklady použití...6 2.1 Jednoduchý termostat s regulací kotle...6 2.2 Dvouzónový systém se zónovými

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 ÈR Možnosti financování Stacionární plynové kotle Vitogas 100 Nástìnné plynové kotle Vitopend 100 Nástìnné kondenzaèní plynové kotle Vitodens 100 Nástìnné

Více

Řízení místností (zón) Kapitola 3

Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností Přehled řady TAC Xenta 100..............................................................38 TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily....................................................39

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Alarm s revolučním ovládáním OcENěNÍ Systém si získává tisíce zákazníků po celém světě nejen díky své variabilitě, ale i prestižním oceněním, které mu udělily odborné

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I www.elkoep.cz ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ JISTIČE & CHRÁNIČE & POJISTKY DOMOVNÍ

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením

Více

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Systém RT -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS

KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS W W W. A T T A C K. C Z O SPOLEČNOSTI ATTACK O SPOLEČNOSTI ATTACK, s.r.o. y Nejvýznamnější slovenský výrobce tepelné techniky y Spokojení zákazníci ve více

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP Nástěnný kondenzační kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP teplo pro všechny HP 45 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. hlavice 80/125 s měřícími

Více

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY OD GC SKUPINY PRO ODBORNÉ MONTÁŽNÍ FIRMY Obsah 1. TOPENÍ 1.1 Plynové kondenzační kotle Brötje... 04 1.2 Regulační technika... 20 1.3 Systémy

Více

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Systém RT64 -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

Č. BUDĚJOVICE. maloobchod - velkoobchod Lidická 167 - Rožnov 370 07 České Budějovice tel.: 386 466 324 mobil: 777 338 228 dstechnik@seznam.

Č. BUDĚJOVICE. maloobchod - velkoobchod Lidická 167 - Rožnov 370 07 České Budějovice tel.: 386 466 324 mobil: 777 338 228 dstechnik@seznam. super nabídka tel.: 380 331 830 tel.: 602 433 922 tel.: 603 816 716 zásilková služba - prodejna VELEŠÍN velkoobchod - maloobchod nám. J. V. Kamarýta 49 382 32 Velešín tel.: 380 331 830 fax: 380 331 091

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO KATALOG 2014 VÝBĚR ZE SORTIMENTU 1. vydání ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO Nástěnný GSM alarm nejjednodušší zabezpečení nemovitostí přes mobil detekuje pohyb osob v prostoru na vzdálenost až

Více