Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1"

Transkript

1 Regulace Výběr z ceníku 0 Vytápění Voda

2 Novinky Novinka Alwa Comfort Možnost individuálního øízení až zón Automatický vyvažovací ventil pro podlažní rozvody cirkulace TUV Pevné pøednastavení na C Vestavìný termoregulátor umožòuje pøesnou regulaci s minimální tlakovou ztrátou Ventil umožòuje i provádìní termodezinfekce Detailní informace naleznete na stranì - Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling Ventil vyvinutý speciálnì pro odbìr vzorkù pro hygienické zkoušky vody v otopných i chladicích soustavách, v bazénech i u systémù rozvodù teplé a studené vody Vyhovuje i normì ÈSN 0 Odolný proti dezinfekci plamenem, která je vyžadovaná normou pøed odbìrem vzorkù Výstupní trubka z nerezové oceli Tìleso z èerveného bronzu Detailní informace naleznete na stranì - 0-1

3 Novinky Programovatelná elektronická termostatická hlavice HR0EE Hlavní výhody hlavice HR0EE: Nastavitelný displej pro pohodlné odeèítání Podsvícený displej vše zøetelnì èitelné Snadné programování Ochrana proti zamrznutí pøi poklesu teploty pod C hlavice otevírá, dokud nedosáhne teplota C Dìtský zámek Úsporný Eco režim Funkce otevøené okno a dodateèné provozní režimy (Zvláštní den, Dovolená) Bližší informace naleznete na stranì - Kompletní øada mìøièù spotøeby energií i vodomìrù Naleznete od stránky 0-0-

4 Pøíloha: Oddìlení "Malá regulace, vytápìní a voda" Pozice / Jméno: Telefon: Øeditel divize Environmental Controls Ing. Ivan Androník Obchodní manažer - Oblast I, vedoucí sekce Velkoobchody Mgr. Jacek Wawrzyn Obchodní manažer - Oblast II Miloš Hoff, PhD. Obchodní manažer - Oblast III Miroslav Blažek Technická podpora I Ing. Milan Vítovský Technická podpora II Ing. Václav Matz, Ph.D. Zpracování objednávek Karla Farkašová Zpracování objednávek a reklamací Renata Tomášiková Zpracování objednávek Miroslava Hudeèková Regulaèní systémy budov vedoucí sekce Velké regulace Ing.Vladimír Žaludek Výrobky Chlazení Petr Kraus Adresa: Honeywell s.r.o. V Parku /1 00, Praha Tel.: 1 Kanceláø Morava: Jiøího z Podìbrad 01, Šumperk Tel./Fax: 0 Fax: 0-

5 Pøevody jednotek a základní informace Prùtok 1 kg/min = 0,01 l/s 1 l/s = 0,001 m /h 1 l/s =, m /h 1 m /h = 0, l/s 1 m /s = 1,000 l/s 1 kg/h = 0,001 m /h Tlak 1 Pa = 0,00001 bar 1 bar = 0 kpa 1 mbar = 0 Pa 1 mbar = 0,1 kpa 1 Pa = 0,01 mbar 1 MPa = bar 1 bar = 0,1 Mpa 1 kpa = 0,01 bar m H O = 1 bar 0-

6 Pøevody jednotek a základní informace Prùtoèná kapacity ventilu Pøepoèet k v na jiná média V aplikacích, kde jsou použity smìsi glykolu s vodou, je nutný pøepoèet pro rozdíly v hustotì. Tyto smìsi bývají používány pro zamezení zamrznutí systému pøi teplotách pod nulou. (kg/dm ) a) Hustota smìsi propylenglykol / voda teplota Obsah glykolu L v % 1% % % % 0% -0 C C C C C C b) Hustota smìsi etylenglykol / voda teplota Obsah glykolu L v % 0% % % % 0% -0 C C C C C C

7 0-

8 Termostaty Zónové regulaèní systémy evohome Detektory a alarmy Termostatické hlavice a pohony Tìlesa termostatických ventilù Regulaèní a uzavírací šroubení Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN Vyvažovací ventily a regulátory diferenèního tlaku Zónové a rozdìlovací ventily Napouštìcí, dopouštìcí a smìšovací armatury pro vytápìní a TUV Pojistné a speciální armatury Vodní armatury Prùmyslové vodní regulaèní armatury Ekvitermní regulátory 1

9 0-

10 Rotaèní smìšovací ventily a pohony Malé lineární ventily a pohony - zdvih, mm Velké lineární ventily a pohony - zdvih 0/ mm Klapkové pohony Frekvenèní mìnièe Systémy pro mìøení spotøeb

11 0-

12 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana # , -, -, -, B0 - B0 0 - B0 0 - A AA-1/A - AD00-1/ -, -0 AFDS-1/A 0 -, - AFDS-1A -, - AFS-1/A -, - AFS-/A -, -, - AFS-/B -, -, - AFS-/C -, -, - AFS-/D -, -, - AFS-/E 0 -, -, - AFS-/F 0 -, -, - AFS-1A 00 -, -, - AFS-1B - AFS-1C 00 - AFS-1D - AFS-1E - AFS-1F - AF0 0 -, -, - AFS-0A - AFS-0C - AFS-0D - AFS-00A - AFS-00C - AFS-00D - AFS-0A 1 - AFS-0C 0 - AFS-0D 0 - AS0-1/A AS0-1A 1-1 ATCG 0 - ATF ATF ATF ATP1G 0 - ATPG1 0 - B BA1-/E - BA-1/A 0 - BA-/A 0 - BA-/B - BA-1B - BA-A BA-/A - BAC-1/A 0 - BAC-/A BAC-/B - BAC-1B - BAC-A BAC-/A 1 - BAI-1/A 0 - BAI-/A 0 - BAI-/A - BAI-1A 01 - BAI-A - BAI-/A - BASTN-/A - BAI-0FA 01 - BAI-10FA - BAI-FA BAI-0FA BA00-0A -1 BA00-10A BA00-00A 1-1 BA00-A -1 BA00-0A -1 BDR1A00 1-, 1-, 1-1, -, -, - BV00-0A - BV00-10A 0 - BV00-00A - BV00-0A - BV00-00A 1 - BV00-0A 0 - BV00-00A BV00-0A BV00-0A 0 - BV00-A - BV00-0A - C CA-1/A CA-/A 1 - CMT0A0/U 1- CMT0A 1 1- CMTD1 1- CMT0A 1- CMTA COMP0-1P COMP0-1P-0 1- COMP0-P-0 1- COMP0-P COMP0-P-0 1- COMP00-1P

13 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana COMP00-1P-0 1- COMP00-P COMP00-P COMP00-P COMP00-P COMP00-P-0 1- COMP00-P-0 1- CR D D0FS-1/A - D0FS-/A D0FS-/A - D0F-1/A 0 - D0F-1/B - D0F-/A 0 - D0F-/B 0 - D0F-/A - D0F-/B - D0F-1A - D0F-1B - D0F-A 0 - D0F-B -, - D0F-/A - D0F-/B - D0FA-1/ -, -, - D0FA-/ D0FA-1A -, - D0FH-1/B 0 - D0FH-/B - D0FH-/B - D0FH-1B - D0FH-B 0 - D0FH-/B - D0FI-1/A - D0FI-1/B 0 - D0FI-/A 1 - D0FI-/B 1 - D0FI-/A 0 - D0FI-/B 0 - D0FI-1A - D0FI-1B - D0FI-A 1 - D0FI-B 0 - D0FI-/A 1 - D0FI-/B 0 - D0FN-1/B - D0FN-/B 1 - D0FN-/B 0 - D0FN-1B 0 - D0FN-B D0FN-/B - D1P-A 0 - D1P-10A 0 - D1P-00A - D1P-0A - D1S-0A -, - D1S-A 01 -, - D1S-0A -, - D1-1A - D1-0A 1 - D1-A 1 - D1-A 1 - D1-0A - D1N-1A D1N-0A 0 - D1N-A D1N-A - D1N-0A - D1P-0B -1 D1P-10B D1P-00B 1-1 D1P-0B 1-1 D1P-B -1 D1P-0B 0-1 D-1/A 1 - D-1/A 1 - D-/A - D-/A - D-1A - D-A 0 - D-/A 0 - D-/A 1 - DAC-/A 1 1-0, -1 DAC-1A 1-0, -1 DAC-/A 1 0-0, -1 DACS-1/A 1-0, -1 DDS-1 0 -, -, -1 DDS-1/ 0 -, -1 DDS-/ 0 -, -1 DH00-0A 1 - DH00-10A - DH00-00A 00 - DH00-0A - DH00-00A - DH00-0A - DH00-00A DH00-0A DH00-0A 0 - DH00-A - DH00-0A 0 - DR0GFLA 1- DRGFLA DR10GFLA 1- DR1GMLA 1- DR0GFLA 1- DR0GMLA 1- DRGFLA 1-0-

14 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana DRGMLA 1 1- DR00-0A 1 - DR00-10A 0 - DR00-00A - DR00-0A 0 - DR00-00A - DR00-0A - DR00-00A DR00-0A DR00-0A - DR00-A - DR00-0A 0 - DRGFLA 1- DRGMLA 1- DR0GFLA 1- DR0GMLA 1- DR0GFLA 0 1- DRGFLA DR0GFLA 1- DT0A DT0E 1 1- DTA0 1 1-, - DTE00 1-, - DTSA 1 -, - DTSE0 1 -, - E E.Y0HG-T_U E.YZN-T_U1 - ES0F-1/A -, -, -, -, - ES0F-/A 0 -, -, -, - ES0F-1A -, - ESS-0A 0 - ESS-0C 0 - ESS-0D 0 - ESS-0F 0 - ESS-00A 0 - ESS-00C - ESS-00D - ESS-00F - ESS-0A - ESS-0C - ESS-0D - ESS-0F - EVA1-DANFOSS - EVA1-Danfoss -1, 1- EW00BF EW00BF EW00BF EW00BF00 0- EW00BM00 0- EW00BM EW00BM EW00BM00 0- EW01BF EW01BF EW01BF EW01BF00 0- EW01BM00 0- EW01BM EW01BM EW01BM00 0- EWP 1 0- EWP EWP EWP 1 0- EWP EWP EW0AA EW0AA EW0AA EW0AA EW0AA0 0- EW0BM EW0BM EW0BM00 0- EW0BM EW0BM0 0- EW1AA EW1AA EW1AA EW1AA EW1AA0 0- EW1BM EW1BM EW1BM00 0- EW1BM EW1BM0 0- EW0A00 0- EW0A EW0A EW0A EW0A00 0- EW0A00 0- EW0A EW0A EW0A EW0K00 0- EW0K EW0M EW0M EW1A00 0- EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A

15 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M00 0- F F F F FCS-1/AA -1 FCS-1/AC -1 FCS-1/AD -1 FCS-/AA 0-1 FCS-/AC 0-1 FCS-/AD 0-1 FCS-1AA -1 FCS-1AC -1 FCS-1AD -1 FCS-/AA 0-1 FCS-/AC 0-1 FCS-/AD 0-1 FS-1/AA - FS-1/AAM - FS-0FA 1 - FS-0FB 1 - FS-0FC 1 - FS-0FD 1 - FS-0FF 1 - FS-/AA 1 - FS-/AAM 1 - FS-/EA 1 - FS-/AA 0 - FS-/AAM 0 - FS-/EA - FS-1AA 0 - FS-1AAM 1 - FS-1EA - FS-AA FS-AAM - FS-EA FS-/AA - FS-/AAM - FS-/EA 0 - FS-FA - FS-FB FS-FC - FS-FD - FS-FF - FS-0FA 0 - FS-0FB - FS-0FC 0 - FS-0FD 0 - FS-0FF 0 - FD00-0A 0 - FD00-10A FD00-00A - FD00-0A - FD00-00A FD00-0A 0 - FD00-00A FD00-0A 1 - FD00-0A FD00-A - FD00-0A 0 - FF0-1/AA FF0-1/AAM -1 FF0-1/EA 1-1 FF0-/AA 1-1 FF0-/AAM 0-1 FF0-1AA 0-1 FF0-1AAM -1 FF0-1EA 1-1 FF0-/AA 1-1 FF0-/AAM -1 FF0-/EA 1-1 FK0-1/AA 1-1 FK0-1/AAM -1 FK0-/AA -1 FK0-/AAM -1 FK0-1AA -1 FK0-1AAM -1 FK0-/AA 0-1 FK0-/AAM -1 FKCS-1/AA 0-1 FKCS-1/AC 0-1 FKCS-1/AD 0-1 FKCS-/AA 0-1 FKCS-/AC 0-1 FKCS-/AD 0-1 FKCS-1AA 1-1 FKCS-1AC 1-1 FKCS-1AD 1-1 FKCS-/AA -1 FKCS-/AC -1 FKCS-/AD -1 FN0S-1/A - FN0S-1/AM 0 - FN0S-/A - FN0S-/AM FN0S-1A - FN0S-1AM - FN0S-1AMN - FN0S-1AN - FR-/A 1-0-

16 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana FT0RS-/A 1 - FT0RS-1A 1 - FV00-0A - FV00-10A - FV00-00A - FV00-0A - FV00-00A - FV00-0A - FV00-00A FV00-0A FV00-0A 0 - FV00-A - FV00-0A - H HB0SECS 1 - HB 00 - HCA1VEL -, -1, 1- HCC0 00 -, - HCC0R 00 -, - HCE0 00 -, - HCE0R 00 -, - HCF 1 0 -, - HCS0 00 -, - HCW 0 -, - HF00LPG-EN - HF00NG-EN - HM0 0 -, - HR , - HR0EE HRA , - HSS-1/AA 1 - HSS-1/AAM - HSS-/AA 1 - HSS-/AAM 01 - HSS-/AA 1 - HSS-/AAM 0 - HSS-1AA HSS-1AAM 1 - HSS-AA 1 - HSS-AAM - HSS-/AA - HSS-/AAM - HU HU0 - HVAC HVAC HVAC00-P-1 1- HVAC00-P- 1- HVAC HVAC HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC HVAC HVAC00-1P-1 1- HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-P HVAC00-P- 1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-0P HVAC00-0P HVAC00-P-1 1- HVAC00-P- 1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P-1 1- HVAC00-P- 1- HVAC00-P HVAC00-P0-1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P-1 1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P- 1- HVAC00-0P HVAC00-0P HVS0 0 - K KB-/ -, -, - KF0-1/A 1-1 KF0-1A KFS-/A - KFS-1A - KFCS-1A -0, -1 KHS-1A - KTF0 -, -, - L L1A00U L1A0U L1A0U L1A0U 1-1 L1A0U 1-1 L1A L1B0 1-1 L1B

17 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana M M0M-A -, -, -, -, -, -, -, -, -1, -1, - M0M-A1 -, -, -, -, -, -, -1, -, - M0M-A -, -, -, -, -, -, - M0M-A -, -, -, -, -, -, -, -1, - MK-A 1 -, -, -, - MK-A1 1 -, -, -, - MK-A 1 -, -, -, - MK-A 1 -, -, - MM-A 1 - MM-A1 1 -, - MC ML M01A 1- M01L M0A M0A M0L M0L ML0 1- ML ML0 1- ML M01E 1- MA MA01-M MC MC0-M 1- MC ME ME 1- ME0 1- ME00 1- MK-A1 -, - MF-A -, - ML0A ML0A ML1A0 1- ML1B0 1- MLA0 1-0 MLB0 1- MLB1 1- ML0A ML0A ML1A ML1B MLA ML0E MLE0 1- MT0-MN -1 MT0-N -1 MT-0-NC 0-1 MT-0-NO 0-1 MT-0S-NC -1 MT-0S-NO -1 MT-0-NC 0 -, -, -1 MT-0-NO 0 -, -, -1 MT-0S-NC -1 MT-0S-NO -1 MT-0-NO 1- MT-0-NO-.M 1- MT-0-NC -1, 1- MT-0-NO -1, 1- MT-0S-NC 1 0-1, 1- MT-0S-NO 1 0-1, 1- MT-ADAPT-HP 1-1, 1- MT-ADAPT-HW 1-1, 1- MT-CABLE-1.M 1-1, 1- MT-CABLE-M -1, 1- MT-CABLE-.M 0-1, 1- MT-CABLE-M -1, 1- MT-CLIP 1-1, 1- MV00-0A 1 - MV00-10A - MV00-00A 00 - MV00-0A MV00-00A 0 - MV00-0A - MV00-00A MV00-0A MV00-0A 1 - MV00-A - MV00-0A 0 - N N N00-SW 0 1- N00-POS 1- N0 1- N0-SW 0 1- N N0-SW 1- N0-POS 1 1- N 0 1- N-SW 1- N00 1- N00-SW 1- N N00-SW 1- N N0-SW 1- N0 1- N

18 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana N 1- NKC-1/A 1 - NK00-1/A - NK00SOFT-1/A 1 - NK00T-1/A 1 - NK00T-1/ABA 1 - NK00T-1/ACA 1 - O OTM-/F 1 -, - OTM-/H 1 -, - OTM-/F 11 -, - OTM-/H 11 -, - OTM-/E 0 -, - P P00-L 0 -, -0 P00-S -, -0 PC00-0A - PC00-10A 00 - PC00-00A - PC00-0A 0 - PC00-00A 1 - PC00-0A 0 - PC00-00A 1 - PC00-0A 1 - PC00-A - PC00-0A - PS00-0A 0 - PS00-10A 1 - PS00-00A - PS00-0A 1 - PS00-00A PS00-0A - PS00-00A PS00-0A 1 - PS00-0A - PS00-A 0 - PS00-0A 1 - PW1-BVP PW0-A PW0-B 1 - R R-1/A 00 - R-1/B 00 - R-1/C 00 - R-1/D 00 - R-/A - R-/B - R-/C - R-/D - R-/A - R-/B - R-/C - R-/D - R-1A R-1B R-1C R-1D R-A 1 - R-B 1 - R-C 1 - R-D 1 - R-/A 1 - R-/B R-/C R-/D RH-1/A 1 - RH-/A RH-/A - RH-1A - RH-A 1 - RH-/A 1 - RHP-0FA - RHP-FA 1 - RHP-10FA 1 - RHP-00FA 1 - RHP-FA 0 - RHP-0FA 1 - RP-0FA 0 - RP-0FB 0 - RP-0FC 0 - RP-FA - RP-FB - RP-10FA - RP-10FB - RP-00FA 1 - RP-00FB 1 - RP-FA 1 - RP-FB 1 - RP-FC 1 - RP-0FA RP-0FB RP-0FC RSA-1/A RSA-1/B 0-0 RSA-1/C RSA-1/D RSA-/A 0-0 RSA-/B 0-0 RSA-/C

19 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana RSA-/D 0-1 RSA-/A 1-0 RSA-/B 1-0 RSA-/C 1-0 RSA-/D 1-1 RSA-1A 1-0 RSA-1B -0 RSA-1C -0 RSA-1D 1-1 RSA-A -0 RSA-B -0 RSA-C -0 RSA-D -1 RSA-/A -0 RSA-/B -0 RSA-/C -0 RSA-/D -1 RSP-0FA - RSP-0FB - RSP-0FC - RSP-FA - RSP-FB - RSP-10FA 0 - RSP-10FB 0 - RSP-00FA 1 - RSP-00FB 1 - RSP-FA 1 - RSP-FB 1 - RSP-FC 1 - RSP-0FA 0 - RSP-0FB 0 - RSP-0FC 0 - R0D0 - RF0 0 - RV-1/A RV-/A - RV-/A 1 - RV-1A RV-A 0 - RV-/A 1 - RV0-1/A 1 - RV0-/A - RV0-/A - RV0-1A - RV0-A - RV0-/A RV1-1/A 1 - RV1-1/B 1 - RV1-/A - RV1-/B - RV1-/A - RV1-/B - RV1-1A - RV1-1B - RV1-A - RV1-B - RV1-/A 0 - RV1-/B 0 - RVP-0A -, -0 RVP-A -0 RVP-10A -0 RVP-00A 01-0 RVP-0A RVP-0B RVP-00A 1-0 RVP-0A -0 RVP-0A 1-0 RVP-A 1 -, -0 RVP-0A 1 -, -0 RV-1/A - RV-1A - RV-/A - S S0K-1/ - S0 1- S0-SW 1- S-POS 1- S-POS-SW 1- S00 1- S00-SW 1- S0-POS 1- S0-POS-SW 1 1- SCS- -, -, - SDC-1N 1 - SDC-N 1 - SDC-0N 1 - SDC-1N - SDC-1N -, -, - SDWEE 1 -, -, - SDW0N -, -, - SG10S-1/AA 0 - SG10S-1/AB 0 - SG10S-1/AC 0 - SG10S-/AA 0 - SG10S-/AB 0 - SG10S-/AC 0 - SG10SD-1/AA - SG10SD-1/AB - SG10SD-1/AC - SG10SD-1AA 0 - SG10SD-1AB 0 - SG10SD-1AC 0 - SG10SD-/AA - SG10SD-/AB - SG10SD-/AC - SG1-1/A

20 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana SG1-1/C - SG1D-1/A - SG1D-1/C - SI0T-1 - SK0TG-1/ - SM0T-1B -, - SM1-1/A1. - SM1-1/A.0 - SM1-1/A. - SM1-1/A.0 - SM1-1/A.0 - SM1-1/A.0 - SM1-1/AA1. - SM1-1/ZA. - SM1-1/ZA.0 - SM1-/A1. - SM1-/A. - SM1-/A.0 - SM1-/A.0 - SM1-/ZA. - SM1-/ZA.0 - SM0-1/A 0 - SM0-1/B 0 - SM0-/A 0 - SM0-/B 0 - SM0-1A 1 - SM0-1B 1 - SM0-/A - SM0-/B - SM10-1/A - SM10-1/B - SM10-1/C - SM10-1/F 1 - SM10-1/ZA - SM10-1/ZB - SM10-1/ZC - SM10-1/ZF 1 - SM10-/A - SM10-/B - SM10-/C - SM10-/F SM10-/ZA - SM10-/ZB - SM10-/ZC - SM10-/ZF SM1-1/AA 0 - SM1-1/AB 0 - SM1-1/AC 0 - SM1-/AA - SM1-/AB - SM1-/AC - SM1-1AA 1 - SM1-1AB 1 - SM1-1AC 1 - SM1-/AA SM1-/AB SM1-/AC SM-1/A.0 - SM-1/A. - SM-1/A.0 - SM-1/A.0 - SM-1/A.0 - SM-1/A.0 - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA. - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA.0 - SM-/A.0 - SM-/A. - SM-/A.0 - SM-/A.0 - SM-/A.0 - SM-/A.0 - SM-/ZA.0 - SM-/ZA. - SM-/ZA.0 - SM-/ZA.0 - SM-/ZA.0 - SM-/ZA.0 - SV00-0A 0 - SV00-10A - SV00-00A 1 - SV00-0A 0 - SV00-00A 0 - SV00-0A 1 - SV00-00A SV00-0A 1 - SV00-0A SV00-A 0 - SV00-0A - SW 1-, 1- SWS- -, -, - T T0M-F - T0M-F - T0MZ- 1 - T0MZ T0R-AA - T0R-AB - T0RS-DA 1 - T0RS-DB - T0VM T0VM T T001W0 0 - T01-0-1

21 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana T01W0 - T001 - T000 - T000W0 - T001W0 - T01 -, - T01V1 -, - T1 0 -, - T1 0 -, - T1 -, - T0A T0B0 1- T0B T0D0 1- T0D 1- T000 - T000DA - T000W0 - T001C - T - TAUB1 - TRUB1 0 - T0A 1- T0B0 1- T0B 1- T0A 1- T1A1 1- T1B T1C1 1- T0A T0B T001 - T000 - T001W0 - TC 0 -, - TB 1 - T00 - T0A00 1- T0V T T000 - T000W0 - T001W0 0 - T00W T010W0 1 - TA00A001 -, -, -, -, -, - TA00B001 -, - TADA01 -, -, -, - TAHZ01 -, -, -, -, - TA00A001 - TA000C00 -, - TA00A001 -, -, -, -, - TBS-smile-1kit - TC00-0A 0 - TC00-10A TC00-00A - TC00-0A TC00-00A - TC00-0A - TC00-00A TC00-0A TC00-0A 0 - TC00-A - TC00-0A 1 - TH0K 01-1 TK TKA 1 -, -, -, -, - TM00-/A - TM00-/B - TM00-/H 1 - TM00SOLAR-/A - TM00. - TM00. - TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM00. - TM00. - TM00. - TM00. - TM00. - TM00. - TM.0 - TM.0 - TM.0 - TM TM TM TM0-1/E TS1-/A 1 - TS1-/B - TS1-/ZA0 0 - TS1-/ZA1 0 - TS1-/ZA0 - TS1IP-/ 1 - V V1Y V1Y V1Y

22 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana V1Y00-1 V1Y000-1 V0Y V10Y V10Y V000ABB - V000ABB1 - V000AUB1 - V000AVS - V000AVS1 0 - V000BBB1 - V000DBB1 - V000DSL1 - V000DSL0 0 - V000DUB - V000DUB1 1 - V000DUB0 - V000DUB - V000DVS - V000DVS1 0 - V000DVS0 - V000EBB1 - V000ESL1 - V000ESL0 0 - V000EUB - V000EUB1 - V000EUB0 - V000EUB - V000EVS - V000EVS1 0 - V000EVS0 - V000HBB1 - V000IBB1 - V000LBB 0 - V000LBB1 0 - V000LUB - V000LUB1 - V000LVS 1 - V000LVS1 1 - V000RBB 0 - V000RBB1 0 - V000RUB - V000RUB1 - V000RVS 1 - V000RVS1 1 - V00DBB - V00DBB1 - V00DSL 0 - V00DSL1 1 - V00DSL0 - V00DUB - V00DUB1 1 - V00DUB0 - V00DVS - V00DVS1 0 - V00DVS0 - V00EBB - V00EBB1 - V00EBB0 - V00ESL 0 - V00ESL1 1 - V00ESL0 - V00EUB - V00EUB1 1 - V00EUB0 - V00EVS - V00EVS1 0 - V00EVS0 - V00DH01 - V00DH V00EH01 - V00EH V00HH01 - V01DSL1 - V01ESL1 - V01LSL1 - V01RSL1 - V0DSL1 - V0ESL1 - V0LSL V0RSL V00D V00D001 - V00D000 - V00E V00E001 - V00E000 - V0D V0D V0D000 - V0E V0E V0E000 - V0D001 - V0D000 - V0E001 - V0E VDX00 - VDY VEX00 - VEY VDX VDY01 - VEX VEY01 - V1D V1E V1L V1R VD

23 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana VE VL VR VDX00 - VDY01 - VEX00A 1 - VEY01A - V0D V0D001 - V0D V0E00 - V0E V0E000 - VD VD VE VE001 - VE000 - V1DSL1 1 - V1LSL1 1 - V1RSL1 1 - VDSL1 - VLSL1 - VRSL1 - V00DBB - V00DBB1 1 - V00EBB - V00EBB1 - V0DSLGB - V0DSLGB1 1 - V0ESLGB - V0ESLGB1 - VDBB 1 - VDBB1 - VEBB 1 - VEBB1 1 - VRBB1 - V0DSLGB - V0DSLGB1 1 - V0ESLGB - V0ESLGB1 1 - V0RSLGB1 1 - V0D0 - V0D01 - V0E0 - V0E01 - V0D0 1 - V0D01 - V0E0 1 - V0E01 - V01YX V01YX00 - V00XX01 - V00XX V00XX0 1 - V00XX V00XX00 - V00XX V00XX0 - V00XX00 - V00YY01 - V00YY00 - V00YY V00YY0 1 - V00YY00 - V00YY00 - V0C/U 1 - V0C/U - V0C1/U 10 - V0F00/U - V0F/U 1 - VYX VYX V0FF01 - V0FF V0FF0 - V0FF0 - V0FF V0FF00 - V0FF0 - V0FF V0FF0 - V0KK V0KK V0KK V0KK0 - V0KK V0KK V0XX V0XX V0XX V0XX0 - V0XX00 - V0XX00 - V0XX V0XX V0YX V0YX V0YX0 1 - V0YX0 1 - V0YX00 - V0YX00 - V0YY V0YY V0YY0 1 - V0YY0 - V0YY00 - V0YY00 - V0FF V0FF

24 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana V0FF0 1 - V0FF0 - V0FF00 - V0FF00 - V0XX01 - V0XX V0XX0 - V0XX V0XX V0XX00 - V0YY V0YY V0YY V0YY0 1 - V0YY V0YY V0A00H V0A0H 1 - V00S V00S V00S V00S V00S00 - V00Y V00Y V00Y00 - V00Y V0Y V0Y001 - V0Y000 - V0Y V0Y00 - V0Y V0Y V0Y V0Y V0Y00 - V00Y V00Y V0Y001 - V0Y V0Y000 - V0Y001 - V0Y V0Y000 - V000Y00 - V000Y V000Y V000Y00 - V000Y V000Y V000Y V000Y00 - V000Y000 - V001PY1 0 - V001PY0 - V001PY - V001PY 0 - V001PY0 1 - V001PY0 - V001PY V001PY00 - V001PY0 - V001PY0 0 - V001PY V001PY00 - V001SY V001SY V001SY0 - V001SY0 1 - V001SY V001SY V00FY V00FY V00FY V00FY00 - V00FY000 - V00FY00 - V00FY0 1 - V00FY V00FY0 1 - V00FY V00FY00 - V00FY V00FY V00FY V00FY V00FY V00FY V00FY000 - V00FY000 - V00FY V00FY V00FY V0Y00 - V0Y001 - V0Y V0Y V0Y00 - V0Y000 - V0Y V0Y00 - V0Y000 - V0R00 1- V0R1 1- V0R 1- V0R 1- V0R 1- V0R 1- V0R

25 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana V0R 1- V0R 1- V0R1 1- V0C , - V0C00 0 -, - V0R 1- V0R0 1- V0R 1- V0R 1- V0R 1- V0R V0R 1- V01A1 1- V01A 1- V01A 1- V01A V01A V01A V01A V01A V01A V01A V01A V01A 1- V01A V01A V01A 0 1- V01A V01A 1- V01A V01A 1- V0A1 1- V0A 1- V0A 1- V0A 1- V0A0 1- V0A 1- V0A 1- V0A 1 1- V0A 0 1- V0A V0A V0A V0A V0A 1- V0A V0A 1- V0Y001A 1 - V0Y000A 1 - V0Y00A V0Y00A - V0Y000A - V0Y000A - V0Y00A - V0Y000A - V0A V0A V0A V0A V0A V0A V0A1 1- V0A V0A1 1- V0A V0A V0A1 1- V0A V0A V0A V00A0 1-1 V00A V00A1 1-1 V00A V00A V00A V00A V00A V00A 1-1 V00A1 1-1 V00A 1-1 V00A0 1-1 V00A1 1-1 VA0 1- VA 1- VA1 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA VA 0 1- VA 1- VA 1- VA 1 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA VA VA VA VA 1-1 VA 1-1 VA1 1-1 VA VA 1-1 VC00 1- VC

26 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana VC 1- VC 1- VC VC 1- VC 0 1- VC 1- VC 1- VA VA 1 1- VA VA VA 1 1- VA VA 0 1- VA VA VA 1 1- VA 1 1- VB01 1- VB1 1- VB 1- VB 1- VB 1- VB0 1- VB 1- VB 1- VB 1- VA VA 1 1- VA VA 1 1- VA 1 1- VA 1 1- VA VA 1 1- VA VA01 1- VB VB VB VB 1- VB 1- VA VA VA VA VA VA 1 1- VA VA VA VA VA VA 1- VA VA VA00 1- VA V000D001A - V000D000A - V000D00A 1 - V000D00A 0 - V000D000A - V000D000A 0 - V000D00A 1 - V000D000A 0 - V000D00A 1 - V000D0A 1 - V000D010A 0 - V000D000A - V000D00A V000D000A 0 - V000D00A V000D000A 0 - V0DX01 - VA00C , - VA00C , - VA00D , -, -, - VA01D0 -, -, - VA01D0 -, -, - VA01D01 -, -, - VA01D01 -, -, - VA01D01 -, -, - VA01D00 -, -, - VA01E0 -, -, - VA01E0 -, -, - VA01E01 -, -, - VA01E01 -, -, - VA01E01 -, -, - VA01E00 -, -, - VA00A00-1 VA00A001 - VA01A0 1 -, - VA01A0 -, - VAC01 -, - VAC00 -, - VAC0 -, - VAC0 1 -, - VAC00 -, - VAC00 -, - VA00A , -1 VA01A00 - VA00A001 -, - VA0A VA0A -, - VA0A11 -, - VA0A01 -, - VA1A - VA1A11 - VA1A

27 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana VAB1 - VAB11 - VA0C , -, - VA0C , -, - VA0C , -, - VA0C , -, - VA1C 1 -, -, - VA1C0 1 -, -, - VA1C11 1 -, -, - VA1C10 1 -, -, - VA1C0 1 -, -, - VAC0 -, -, - VAC10 -, -, - VAC0 -, -, - VAC00 -, -, - VA01A01 - VA01A VA01A VA0A01 - VA0A00 - VA01FV0 - VAA , -, -, -, -, -, - VA00A001 -, -, -, - VC0ZZ00/U VCZZ00/U 1 - VC0ZZ00/U 0 - VC1-A 1 - VC0ZZ00/U VC0ZZ00/U 1 - VCZZ00/U VCZAJ00/U VCZAP00/U 1 - VCZMH000/U VCZMP000/U 1 - VE00-1/A -, -0 VF0-1/E - VF0-1/A 1 - VF0-1/B 1 - VF0A -, -, - VF0L 1 - VF0L 1 - VF0LN 1 -, - VF0T 1 -, -, - VMA01 0 -, -, -, - VMM0 1- VMM VMM VMM0-1- VMM0 1- VMM VR-1/A - VR-/A - VR-/A - VR-1A 0 - VR-1/A - VR-A - VR-/A 1 - VR00-0A 1 - VR00-10A VR00-00A - VR00-0A 1 - VR00-00A - VR00-0A 0 - VR00-00A VR00-0A 1 - VR00-0A 1 - VR00-A - VR00-0A - VRM0 1- VS00SLGB01 0 -, - VST0-1/A 1 -, -, - VST0-1/B 1 -, -, - VST0-/A -, -, - VST0-/B -, -, - VST0-/A 1 -, -, - VST0-/B 1 -, -, - VST0-1A -, -, - VST0-1B -, -, - VST0-A 1 0 -, -, - VST0-B 1 0 -, -, - VST0-/A 0 -, -, -, - VST0-/B 0 -, -, - VST0I-1/A 0 - VST0I-/A 1 - VST0I-/A 0 - VST0I-1A - VST0I-A 1 - VST0I-/A - VV00-0A 0 - VV00-10A - VV00-00A VV00-0A 1 - VV00-00A - VV00-0A - VV00-00A VV00-0A VV00-0A 1 - VV00-A 0 - VV00-0A 0 - W WS00NK 1 - Z ZAS-1/A 0-0 ZAS-1/B 0-0 ZAS-1A 0 -,

28 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana ZAS-1B 0 -, -0 ZS-A 0 -, -, -, -1 ZS-B 0 -, -, -, -1 ZT-1/A ZT-/A - ZS-AN 1-0, -1, -0 ZN-1/A - ZN-/A - ZN-/A - ZN-1A 0 - ZN-1/A 1 - ZN-A - ZN-/A - ZN-A 0 - ZPFL1 1 - ZRFA 1- ZR10FA 0 1- ZR1MA 1- ZR00FA 1 1- ZR0MA 1- ZRFA 1- ZRMA 1- ZRFA 1- ZRMA 1- ZR0FA 1- ZR0MA 1- ZR0FA 1- ZRFA 1 1- ZR0FA 1- ZR0F -1 ZR0K -, -, -1 ZR0FA 0 1- ZRK-1 - ZRK-/ - 0-

29 0-

30 Termostaty Strana Mechanické prostorové termostaty 1- Prostorové termostaty pro FCU 1- Digitální prostorové termostaty 1- Kapilárové a pøíložné termostaty 1-1

31 Mechanické prostorové termostaty 1 Mechanické prostorové termostaty T0A - Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany se spínacími kontakty Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany. Používá se pro protimrazovou ochranu budov, vnitøního vybavení a venkovního potrubí. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Maximální tlouš ka vodièù mm Vhodné pro protimrazovou ochranu Rozsah teplotního nastavení o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ne Vytápìní / chlazení pouze vytápìní Charakteristika a zatížitelnost () A kontaktù spínaèe Kryt proti nedovolené ano manipulaci Jazyk specifikace angliètina Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis Pro protimrazovou ochranu potrubí je nutné pøipojit pøíložný termostat na potrubí L1B0. T0A reguluje vytápìní v závislosti na snížené teplotì a L1B vypne vytápìní, když se potrubí ohøeje. Objednací èísla Cena T0A

32 Mechanické prostorové termostaty T0BCEF - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní se spínacími kontakty Mechanický prostorový termostat. Pro regulaci prostorové teploty v otopných systémech s plynovým ventilem, zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Maximální tlouš ka vodièù mm Vhodné pro elektrické vytápìní Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ne Vytápìní / chlazení pouze vytápìní Charakteristika a zatížitelnost 1 A kontaktù spínaèe Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu vytápìní. Funkce indikátoru Objednací èísla Cena T0B0 vytápìní sepnuto T0B

33 Mechanické prostorové termostaty 1 T0D - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní/chlazení, 0Vac, spínací SPST kontakty Mechanický prostorový termostat. Pro regulaci prostorové teploty v systémech s manuálním pøepínaèem vytápìní/chlazení. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Maximální tlouš ka vodièù mm Vhodné pro náhrady Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ne Vytápìní / chlazení vytápìní nebo chlazení Režim ruèního ovládání vytápìní/chlazení vytápìní/chlazení Charakteristika a zatížitelnost () A kontaktù spínaèe Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis kontrolku lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných funkcí. Funkce indikátoru Objednací èísla Cena T0D0 závislé na pøipojení T0D 1-

34 Mechanické prostorové termostaty T0 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní nebo chlazení s pøepínacími kontakty Mechanický prostorový termostat. Pro regulaci prostorové teploty v otopných a chladících systémech s plynovým ventilem, zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Charakteristika a zatížitelnost kontaktù spínaèe pøepínací SPDT kontakty, 0 Vac, vytápìní A (odporová zátìž), A (induktivní zátìž); chlazení A (odporová zátìž), A (induktiní zátìž) Maximální tlouš ka vodièù mm Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Vytápìní / chlazení vytápìní nebo chlazení Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných funkcí. Topné tìlísko Funkce indikátoru Objednací èísla Cena závislé na pøipojení T0A T0B0 závislé na pøipojení T0B 1 1-

35 Mechanické prostorové termostaty 1 T0 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní a spínacími kontakty Mechanický prostorový termostat s pozlacenými spínacími kontakty a vestavìným 1 ohmovým odporem. Pro nízkonapì ovou regulaci v otopných systémech se zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem, kotlem atd. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Charakteristika a zatížitelnost Spínací SPST kontakty, Vac,.. ma pøi zapojené kontaktù spínaèe odporové zátìži Maximální tlouš ka vodièù mm Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ano Vytápìní / chlazení pouze vytápìní Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis..00 ma v pøípadì nepøipojené odporové zátìže v sérii na svorku 1. Objednací èísla Cena T0A00 1-

Tipy a Novinky. Termostatické ventily typ BB. Ventily a šroubení MARS and VENUS. Bezdrátový zónový systém èeština 0-1

Tipy a Novinky. Termostatické ventily typ BB. Ventily a šroubení MARS and VENUS. Bezdrátový zónový systém èeština 0-1 Tipy a Novinky Termostatické ventily typ BB Možnost individuálního øízení až zón Unikátnì øešená kuželka termostatického ventilu Rezistentní proti neèistotám Hydraulicky ideálnì øešená kuželka nedovolí

Více

Výběr z ceníku 2015. Výběr z ceníku 2015. Uvedené ceny jsou bez DPH. www. honeywell.cz http://www.facebook.com/coalarm

Výběr z ceníku 2015. Výběr z ceníku 2015. Uvedené ceny jsou bez DPH. www. honeywell.cz http://www.facebook.com/coalarm Technické informace Návod na montáž a obsluhu CAD-výkresy Texty specifikací Fotografie výrobků Výběrové program sídlo firmy: Honeywell s.r.o. Environmental Controls V Parku /1 00, Praha, Česká Republika

Více

Novinky. Inovovaná dopouštìcí stanice NK300S MHF 0-1

Novinky. Inovovaná dopouštìcí stanice NK300S MHF 0-1 Novinky Inovovaná dopouštìcí stanice NK00S Možnost individuálního øízení až Automatické doplòování otopných soustav v souladu s ÈSN EN 11 Všechny prvky vyrobeny podle DIN/DVGW Zpìtný ventil s ochranou

Více

Výběr ceníku divize Environmental Control 2012

Výběr ceníku divize Environmental Control 2012 Výběr ceníku divize Environmental Control 0 Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro regulaci vytápění Novinky Vyvažovací ventily - Kompletní øada Kombi Auto, Kombi-S, Kombi-VX a Kombi-QM Bezdrátový

Více

Výběr ceníku divize Environmental Control 2011

Výběr ceníku divize Environmental Control 2011 Výběr ceníku divize Environmental Control 0 Termostatické ventily a termostatické hlavice Prostorový termostat CM00 Napouštěcí sestava NK00 HSCA - Filtrační stanice Regulátor tlaku vody D0F Úpravny vody

Více

TR 12. Možno použít i pro výrobky jiných výrobcù. Umístìní regulátoru

TR 12. Možno použít i pro výrobky jiných výrobcù. Umístìní regulátoru Prostorový regulátor urèený pro kotle s dvoubodovou regulací výkonu, umístìní na zeï, regulaèní rozsah 5-30 C, spínací kontakt bez potenciálu, pøípojka 230 V, 50 Hz TR 12 Možno použít i pro výrobky jiných

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

CM507 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT

CM507 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT Leden 2009 CM507 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT KATALOGOVÝ LIST Termostat CM507 je určen k časově a teplotně řízené regulaci otopných systémů domů a bytů. Lze jej využít ve spojení s plynovými, olejovými a

Více

Podrobný aplikační návod

Podrobný aplikační návod Podrobný aplikační návod 1 Obsah 1. Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace... 3 1.2 Přehled prvků systému... 4 2. Příklady aplikací...6 2.1 Jednozónový termostat s ovládáním kotle... 6 2.2 Dvouzónový systém

Více

evohome Nový evohome Color až 12 místností flexibilní a rozšířitelný systém otopná tělesa podlahové vytápění kombinace obou

evohome Nový evohome Color až 12 místností flexibilní a rozšířitelný systém otopná tělesa podlahové vytápění kombinace obou evohome evohome bezdrátový termostat / zónový systém 7-denní časový program až 12 místností otopná tělesa podlahové vytápění kombinace obou přímotopné vytápění rodinné domy dvougenerační domy nájemní domy

Více

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome Listopad 2009 Aplikační příručka evohome evohome 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace...3 2 Příklady použití...6 2.1 Jednoduchý termostat s regulací kotle...6 2.2 Dvouzónový systém se zónovými

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Výběr z ceníku produktů. autonomní zónová regulace + prostorové termostaty. www.zonovaregulace.cz

Výběr z ceníku produktů. autonomní zónová regulace + prostorové termostaty. www.zonovaregulace.cz www.zonovaregulace.cz Výběr z ceníku produktů autonomní zónová regulace + prostorové termostaty Rosch2 DIS s.r.o. Pelušková 1406 198 00 - Praha 14 www.rosch2dis.cz www.zonovaregulace.cz Answers for infrastructure.

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Úvod Termostaty pro všechny aplikace Nabízíme Vám široký sortiment prostorových termostatù se zajímavými vzhledovými variantami. Termostaty

Více

EMO T. Termopohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizaèní zaøízení

EMO T. Termopohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizaèní zaøízení Termopohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizaèní zaøízení Popis EMO T je dvoupolohový termopohon s vestavìnou pøepì ovou ochranou a certifikací podle standardu VDE. Je urèen pro pøipojení k dvoupolohovému

Více

Elektronický regulátor WRSQêFKWOHVVGiONRYêP

Elektronický regulátor WRSQêFKWOHVVGiONRYêP 2 131. DUOGYR Elektronický regulátor WRSQêFKWOHVVGiONRYêP oyoigiqtpdþlgohp REH92 -HPRåQpKRSRXåtWNYHQWLO$PSURWRSQiWOHVDU$]QêFKYêUREF$ 0RåQRQDVWDYLWQRUPiOQtD~VSRUQRXWHSORWXYGHQQtPDWêGHQQtPSURJUDPX 3URYR]VEDWHULHPLQHERVHVt"RYêP]GURMHP

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Nová série výjimečných termostatických hlavic living by Danfoss. energy saving

Nová série výjimečných termostatických hlavic living by Danfoss. energy saving Nová série výjimečných termostatických hlavic living by Danfoss % energy saving Co je Living by Danfoss Danfoss Link? Danfoss Link je vyjimečný řídící systém pro rezidenční i nerezidenční domy s různými

Více

Série T6590 REGULÁTOR FCU JEDNOTEK HLAVNÍ RYSY. Typické aplikace KATALOGOVÝ LIST. 0 2 trubkový systém, pouze topení

Série T6590 REGULÁTOR FCU JEDNOTEK HLAVNÍ RYSY. Typické aplikace KATALOGOVÝ LIST. 0 2 trubkový systém, pouze topení Série T0 REGUÁTOR FCU JEDOTEK KATAOGOVÝ IST HAVÍ RYSY Typické aplikace Řada digitálních termostatů T0 je speciálně určena pro řízení FCU jednotky ventilu pro vytápění a chlazení, u a případného elektrického

Více

M6410C/L, M7410C 3-bodově řízený pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST

M6410C/L, M7410C 3-bodově řízený pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST M6410C/L, M7410C 3-bodově řízený pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Malé rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru Nízká spotřeba Spolehlivý dlouhodobý provoz, jelikož nejsou

Více

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod vlhkost vzduchu Digitální teploměr/vlhkoměr Funkce MAX / MIN, rozsah měření teploty -10 až +60 C (-14 až +140 F), rozsah měření relativní vlhkosti 10 až 99%, přepínání C/ F, bílá barva, možno postavit

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ 8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ Typ: Regul2.00 - 8 samostatných PID regulátorù - rozšíøené možnosti nastavení parametrù regulace - chránìné klíèkem - zobrazování všech teplot na displeji zároveò - pamì

Více

Honeywell V9406 Verafix-Cool

Honeywell V9406 Verafix-Cool srpen 2007 Honeywell V9406 Verafix-Cool KOMBINOVANÝ REGULAČNÍ A MĚŘICÍ VENTIL S MOŽNOSTÍ VYPOUŠTĚNÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Verafix-Cool regulační a měřící ventily jsou instalovány na vratné potrubí např.

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST

CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST Použití: Regulátor je určen automatickému řízení otopných soustav v bytech, domech a kancelářích podle nastavitelného časového programu. Může

Více

Leden 2009. Maximální účinnost systému a prodloužení životnosti kotle díky jedinečnému systému zónové synchronizace

Leden 2009. Maximální účinnost systému a prodloužení životnosti kotle díky jedinečnému systému zónové synchronizace Leden 2009 CM727 BEZDRÁTOVÝ SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST Regulátor CM727 je určen pro automatické řízení otopných nebo chladících soustav v rodinných domech, bytech a podobně,

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení 3 070 Bezdrátový regulátor prostorové teploty s přehledným LCD displejem RDH10RF/SE Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení Velký LCD displej Bateriové napájení 2 x Alkalické baterie typ AA,

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

EMO T. Vysoce výkonný termoelektrický pohon ENGINEERING ADVANTAGE

EMO T. Vysoce výkonný termoelektrický pohon ENGINEERING ADVANTAGE Elektrické pohony EMO T Vysoce výkonný termoelektrický pohon Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & egulace Termostatická regulace ENGINEEING ADVANTAGE Vhodný pro použití s termostatickými ventily

Více

evohome Honeywell VÍCEZÓNOVÝ REGULÁTOR S DOTYKOVÝM DISPLEJEM Použití Hlavní rysy KATALOGOVÝ LIST září 2009

evohome Honeywell VÍCEZÓNOVÝ REGULÁTOR S DOTYKOVÝM DISPLEJEM Použití Hlavní rysy KATALOGOVÝ LIST září 2009 září 2009 evohome VÍCEZÓNOVÝ REGULÁTOR S DOTYKOVÝM DISPLEJEM KATALOGOVÝ LIST Použití Zónový regulátor s označením evotouch je moderní regulátor umožňující nezávislé ovládání až 8 zón. Regulátor je vybaven

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Honeywell V5000, V5010. Kombi-3-plus UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTILY. Obsah: KATALOGOVÝ LIST. prosinec 2007

Honeywell V5000, V5010. Kombi-3-plus UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTILY. Obsah: KATALOGOVÝ LIST. prosinec 2007 prosinec 2007 V5000, V5010 Kombi-3-plus UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTILY KATALOGOVÝ LIST Obsah: Přehled...2 Konstrukce...2 Materiály...2 Použití...2 Hlavní rysy...2 Technické parametry...2 Informace k objednávce...3

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Multibox. Individuální pøímoèinná regulace okruhù podlahového vytápìní

Multibox. Individuální pøímoèinná regulace okruhù podlahového vytápìní Individuální pøímoèinná regulace okruhù podlahového vytápìní Obsah Strana Multibox K, Multibox RTL a Multibox K-RTL Popis 3 Konstrukce 3 Použití 4 Nastavení 4 Funkce 5 Objednací èísla 5 Multibox F Popis

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Thera Design Edition termostatický ventil

Thera Design Edition termostatický ventil červenec 2008 V2880, Therafix Design Thera Design Edition termostatický ventil TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM Pravý rohový Konstrukce: Termostatický ventil Therafix Design

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4 Popis Mikroprocesorový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace třístavová regulace teploty vratné

Více

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome Listopad 2009 Aplikační příručka evohome evohome 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace...3 2 Příklady použití...6 2.1 Jednoduchý termostat s regulací kotle...6 2.2 Dvouzónový systém se zónovými

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI , N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují 2-polohovou a 3-bodovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

30 radiátorů z jednoho centrálního místa. Jednoduše inteligentnější vytápění. smartheating.danfoss.cz. Regulace vytápění Danfoss Link

30 radiátorů z jednoho centrálního místa. Jednoduše inteligentnější vytápění. smartheating.danfoss.cz. Regulace vytápění Danfoss Link Regulace vytápění Danfoss Link Jednoduše inteligentnější vytápění Nikdy nebylo snazší umožnit vašim zákazníkům, aby si vychutnali vrcholně integrované vytápění. V rámci systému Danfoss Link byl každý jednotlivý

Více

www.thermo-control.cz

www.thermo-control.cz SYSTÉM REGULACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Novinka v oblasti regulace podlahového vytápění. Systém regulace podlahového vytápění obsahuje produkty, díky nimž je podlahové vytápění mnohem výkonnější, úspornější

Více

Termostatické hlavice

Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Funkce: Termostaty a termostatické ventily Oventrop tvoøí spoleènì proporcionální regulátory pracující bez pomocné energie.

Více

KONDENZAČNÍ TURBO KOMÍNOVÉ PLYNOVÉ TOPIDLO

KONDENZAČNÍ TURBO KOMÍNOVÉ PLYNOVÉ TOPIDLO D-Trade Praha-105x148.indd 1 3.12.2014 15:51:14 KONDENZAČNÍ TURBO KOMÍNOVÉ PLYNOVÉ TOPIDLO D-Trade Praha-105x148.indd 2 3.12.2014 15:51:14 Obsah KONDENZAČNÍ KOTLE ITACA KOMBI 3 FORMENTERA KOMBI 4 NIAS

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

Nástěnný regulátor Evolution TH

Nástěnný regulátor Evolution TH HS K 14001 01.2014 ástěnný regulátor Evolution TH Regulátor pro ovládání fancoilů, teplovzdušných jednotek, podlahových konvektorů a obdobných spotřebičů s EC nebo 3-rychlostními asynchronními 1-fázovými

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther Condens Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther Condens Závěsné kondenzační plynové kotle Závěsné kondenzační

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil

V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil Honeywell V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil Katalogový list Aplikace Automatický vyvažovací ventil V5001P Kombi-Auto se používá pro zajištění hydraulického vyvážení otopných i chladicích

Více

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Regulátory prostorové teploty a příložné termostaty Prostorové termostaty Sortiment prostorových termostatů vhodný zejména tam, kde se vyžaduje nekomplikované ovládání a atraktivní

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

prosinec 2007 CM927 může regulovat zónové systémy až do 4 zón

prosinec 2007 CM927 může regulovat zónové systémy až do 4 zón prosinec 2007 CM927 BEZDRÁTOVÝ SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST HLAVNÍ RYSY CM927 může být instalován bez zásahu do povrchu stěn místnosti, protože nejsou potřeba žádná kabelová

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Prostorový regulátor s komunikací KNX RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Intern www.siemens.com/thermostats Sortiment regulátorů RDG Fan coilové a univerzální aplikace NEW VAV/CAV

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Zónové ventily ZAP/VYP (PN 16) AMZ 112, AMZ 113

Zónové ventily ZAP/VYP (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Datový list Zónové ventily ZAP/VYP (PN 16) AMZ 112, Popis Ventil AMZ 112 / 2 porty 15 32 Ventil AMZ 112 / 2 porty 40 50 Ventil / 3 porty Zónové ventily ZAP/VYP typu AMZ 112 a naleznou typické uplatnění

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2 Elektromìr ODIN pøístroj na meøení elektrické energie od Technická dokumentace Elektromìr ODIN Obsah Všeobecný popis, 3-fázový elektromer... 2 OD4165 pøímé meøení do 65 A... 3 OD4110 nepøímé meøení pøipojení

Více

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační kotle mají mnohem vyšší stupeň využití než tradiční kotle možná instalace na stávající

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100 Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 04 TI-P58- CH Vydání 5 AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN5

Více

M6410C/L, M7410C. květen polohový pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST

M6410C/L, M7410C. květen polohový pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST květen 2000 M6410/L, M7410 3polohový pohon malých lineárních ventilů KTLOGOVÝ LIST Hlavní rysy Malé rozměry dovolují instalovat pohon i v omezených prostorech Nízká spotřeba energie Dlouhodobě spolehlivý

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

HS10S Domovní vodovodní filtrační stanice

HS10S Domovní vodovodní filtrační stanice srpen 2007 HS10S Domovní vodovodní filtrační stanice Konstrukce Domovní filtrační stanice HS10S se skládá z: Těleso s připojením pro manometry Zpětného ventilu na vstupu Testovacího bodu na zpětném ventilu

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

ESR 21-R UVR 61-3. Typ UVR 61-3 Pro solární zařízení s až dvěma odběrnými místy (např. ohřívač a akumulační zásobník nebo ohřívač a bazén)

ESR 21-R UVR 61-3. Typ UVR 61-3 Pro solární zařízení s až dvěma odběrnými místy (např. ohřívač a akumulační zásobník nebo ohřívač a bazén) Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval solární regulátor ESR / UVR univerzální elektronický solární regulátor řízení na základě teplotní diference přepěťová ochrana snímačů kolektorů velký displej na přední

Více