Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky. Novinka Alwa Comfort. Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling 0-1"

Transkript

1 Regulace Výběr z ceníku 0 Vytápění Voda

2 Novinky Novinka Alwa Comfort Možnost individuálního øízení až zón Automatický vyvažovací ventil pro podlažní rozvody cirkulace TUV Pevné pøednastavení na C Vestavìný termoregulátor umožòuje pøesnou regulaci s minimální tlakovou ztrátou Ventil umožòuje i provádìní termodezinfekce Detailní informace naleznete na stranì - Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling Ventil vyvinutý speciálnì pro odbìr vzorkù pro hygienické zkoušky vody v otopných i chladicích soustavách, v bazénech i u systémù rozvodù teplé a studené vody Vyhovuje i normì ÈSN 0 Odolný proti dezinfekci plamenem, která je vyžadovaná normou pøed odbìrem vzorkù Výstupní trubka z nerezové oceli Tìleso z èerveného bronzu Detailní informace naleznete na stranì - 0-1

3 Novinky Programovatelná elektronická termostatická hlavice HR0EE Hlavní výhody hlavice HR0EE: Nastavitelný displej pro pohodlné odeèítání Podsvícený displej vše zøetelnì èitelné Snadné programování Ochrana proti zamrznutí pøi poklesu teploty pod C hlavice otevírá, dokud nedosáhne teplota C Dìtský zámek Úsporný Eco režim Funkce otevøené okno a dodateèné provozní režimy (Zvláštní den, Dovolená) Bližší informace naleznete na stranì - Kompletní øada mìøièù spotøeby energií i vodomìrù Naleznete od stránky 0-0-

4 Pøíloha: Oddìlení "Malá regulace, vytápìní a voda" Pozice / Jméno: Telefon: Øeditel divize Environmental Controls Ing. Ivan Androník Obchodní manažer - Oblast I, vedoucí sekce Velkoobchody Mgr. Jacek Wawrzyn Obchodní manažer - Oblast II Miloš Hoff, PhD. Obchodní manažer - Oblast III Miroslav Blažek Technická podpora I Ing. Milan Vítovský Technická podpora II Ing. Václav Matz, Ph.D. Zpracování objednávek Karla Farkašová Zpracování objednávek a reklamací Renata Tomášiková Zpracování objednávek Miroslava Hudeèková Regulaèní systémy budov vedoucí sekce Velké regulace Ing.Vladimír Žaludek Výrobky Chlazení Petr Kraus Adresa: Honeywell s.r.o. V Parku /1 00, Praha Tel.: 1 Kanceláø Morava: Jiøího z Podìbrad 01, Šumperk Tel./Fax: 0 Fax: 0-

5 Pøevody jednotek a základní informace Prùtok 1 kg/min = 0,01 l/s 1 l/s = 0,001 m /h 1 l/s =, m /h 1 m /h = 0, l/s 1 m /s = 1,000 l/s 1 kg/h = 0,001 m /h Tlak 1 Pa = 0,00001 bar 1 bar = 0 kpa 1 mbar = 0 Pa 1 mbar = 0,1 kpa 1 Pa = 0,01 mbar 1 MPa = bar 1 bar = 0,1 Mpa 1 kpa = 0,01 bar m H O = 1 bar 0-

6 Pøevody jednotek a základní informace Prùtoèná kapacity ventilu Pøepoèet k v na jiná média V aplikacích, kde jsou použity smìsi glykolu s vodou, je nutný pøepoèet pro rozdíly v hustotì. Tyto smìsi bývají používány pro zamezení zamrznutí systému pøi teplotách pod nulou. (kg/dm ) a) Hustota smìsi propylenglykol / voda teplota Obsah glykolu L v % 1% % % % 0% -0 C C C C C C b) Hustota smìsi etylenglykol / voda teplota Obsah glykolu L v % 0% % % % 0% -0 C C C C C C

7 0-

8 Termostaty Zónové regulaèní systémy evohome Detektory a alarmy Termostatické hlavice a pohony Tìlesa termostatických ventilù Regulaèní a uzavírací šroubení Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN Vyvažovací ventily a regulátory diferenèního tlaku Zónové a rozdìlovací ventily Napouštìcí, dopouštìcí a smìšovací armatury pro vytápìní a TUV Pojistné a speciální armatury Vodní armatury Prùmyslové vodní regulaèní armatury Ekvitermní regulátory 1

9 0-

10 Rotaèní smìšovací ventily a pohony Malé lineární ventily a pohony - zdvih, mm Velké lineární ventily a pohony - zdvih 0/ mm Klapkové pohony Frekvenèní mìnièe Systémy pro mìøení spotøeb

11 0-

12 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana # , -, -, -, B0 - B0 0 - B0 0 - A AA-1/A - AD00-1/ -, -0 AFDS-1/A 0 -, - AFDS-1A -, - AFS-1/A -, - AFS-/A -, -, - AFS-/B -, -, - AFS-/C -, -, - AFS-/D -, -, - AFS-/E 0 -, -, - AFS-/F 0 -, -, - AFS-1A 00 -, -, - AFS-1B - AFS-1C 00 - AFS-1D - AFS-1E - AFS-1F - AF0 0 -, -, - AFS-0A - AFS-0C - AFS-0D - AFS-00A - AFS-00C - AFS-00D - AFS-0A 1 - AFS-0C 0 - AFS-0D 0 - AS0-1/A AS0-1A 1-1 ATCG 0 - ATF ATF ATF ATP1G 0 - ATPG1 0 - B BA1-/E - BA-1/A 0 - BA-/A 0 - BA-/B - BA-1B - BA-A BA-/A - BAC-1/A 0 - BAC-/A BAC-/B - BAC-1B - BAC-A BAC-/A 1 - BAI-1/A 0 - BAI-/A 0 - BAI-/A - BAI-1A 01 - BAI-A - BAI-/A - BASTN-/A - BAI-0FA 01 - BAI-10FA - BAI-FA BAI-0FA BA00-0A -1 BA00-10A BA00-00A 1-1 BA00-A -1 BA00-0A -1 BDR1A00 1-, 1-, 1-1, -, -, - BV00-0A - BV00-10A 0 - BV00-00A - BV00-0A - BV00-00A 1 - BV00-0A 0 - BV00-00A BV00-0A BV00-0A 0 - BV00-A - BV00-0A - C CA-1/A CA-/A 1 - CMT0A0/U 1- CMT0A 1 1- CMTD1 1- CMT0A 1- CMTA COMP0-1P COMP0-1P-0 1- COMP0-P-0 1- COMP0-P COMP0-P-0 1- COMP00-1P

13 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana COMP00-1P-0 1- COMP00-P COMP00-P COMP00-P COMP00-P COMP00-P-0 1- COMP00-P-0 1- CR D D0FS-1/A - D0FS-/A D0FS-/A - D0F-1/A 0 - D0F-1/B - D0F-/A 0 - D0F-/B 0 - D0F-/A - D0F-/B - D0F-1A - D0F-1B - D0F-A 0 - D0F-B -, - D0F-/A - D0F-/B - D0FA-1/ -, -, - D0FA-/ D0FA-1A -, - D0FH-1/B 0 - D0FH-/B - D0FH-/B - D0FH-1B - D0FH-B 0 - D0FH-/B - D0FI-1/A - D0FI-1/B 0 - D0FI-/A 1 - D0FI-/B 1 - D0FI-/A 0 - D0FI-/B 0 - D0FI-1A - D0FI-1B - D0FI-A 1 - D0FI-B 0 - D0FI-/A 1 - D0FI-/B 0 - D0FN-1/B - D0FN-/B 1 - D0FN-/B 0 - D0FN-1B 0 - D0FN-B D0FN-/B - D1P-A 0 - D1P-10A 0 - D1P-00A - D1P-0A - D1S-0A -, - D1S-A 01 -, - D1S-0A -, - D1-1A - D1-0A 1 - D1-A 1 - D1-A 1 - D1-0A - D1N-1A D1N-0A 0 - D1N-A D1N-A - D1N-0A - D1P-0B -1 D1P-10B D1P-00B 1-1 D1P-0B 1-1 D1P-B -1 D1P-0B 0-1 D-1/A 1 - D-1/A 1 - D-/A - D-/A - D-1A - D-A 0 - D-/A 0 - D-/A 1 - DAC-/A 1 1-0, -1 DAC-1A 1-0, -1 DAC-/A 1 0-0, -1 DACS-1/A 1-0, -1 DDS-1 0 -, -, -1 DDS-1/ 0 -, -1 DDS-/ 0 -, -1 DH00-0A 1 - DH00-10A - DH00-00A 00 - DH00-0A - DH00-00A - DH00-0A - DH00-00A DH00-0A DH00-0A 0 - DH00-A - DH00-0A 0 - DR0GFLA 1- DRGFLA DR10GFLA 1- DR1GMLA 1- DR0GFLA 1- DR0GMLA 1- DRGFLA 1-0-

14 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana DRGMLA 1 1- DR00-0A 1 - DR00-10A 0 - DR00-00A - DR00-0A 0 - DR00-00A - DR00-0A - DR00-00A DR00-0A DR00-0A - DR00-A - DR00-0A 0 - DRGFLA 1- DRGMLA 1- DR0GFLA 1- DR0GMLA 1- DR0GFLA 0 1- DRGFLA DR0GFLA 1- DT0A DT0E 1 1- DTA0 1 1-, - DTE00 1-, - DTSA 1 -, - DTSE0 1 -, - E E.Y0HG-T_U E.YZN-T_U1 - ES0F-1/A -, -, -, -, - ES0F-/A 0 -, -, -, - ES0F-1A -, - ESS-0A 0 - ESS-0C 0 - ESS-0D 0 - ESS-0F 0 - ESS-00A 0 - ESS-00C - ESS-00D - ESS-00F - ESS-0A - ESS-0C - ESS-0D - ESS-0F - EVA1-DANFOSS - EVA1-Danfoss -1, 1- EW00BF EW00BF EW00BF EW00BF00 0- EW00BM00 0- EW00BM EW00BM EW00BM00 0- EW01BF EW01BF EW01BF EW01BF00 0- EW01BM00 0- EW01BM EW01BM EW01BM00 0- EWP 1 0- EWP EWP EWP 1 0- EWP EWP EW0AA EW0AA EW0AA EW0AA EW0AA0 0- EW0BM EW0BM EW0BM00 0- EW0BM EW0BM0 0- EW1AA EW1AA EW1AA EW1AA EW1AA0 0- EW1BM EW1BM EW1BM00 0- EW1BM EW1BM0 0- EW0A00 0- EW0A EW0A EW0A EW0A00 0- EW0A00 0- EW0A EW0A EW0A EW0K00 0- EW0K EW0M EW0M EW1A00 0- EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A EW1A

15 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M EW1M00 0- F F F F FCS-1/AA -1 FCS-1/AC -1 FCS-1/AD -1 FCS-/AA 0-1 FCS-/AC 0-1 FCS-/AD 0-1 FCS-1AA -1 FCS-1AC -1 FCS-1AD -1 FCS-/AA 0-1 FCS-/AC 0-1 FCS-/AD 0-1 FS-1/AA - FS-1/AAM - FS-0FA 1 - FS-0FB 1 - FS-0FC 1 - FS-0FD 1 - FS-0FF 1 - FS-/AA 1 - FS-/AAM 1 - FS-/EA 1 - FS-/AA 0 - FS-/AAM 0 - FS-/EA - FS-1AA 0 - FS-1AAM 1 - FS-1EA - FS-AA FS-AAM - FS-EA FS-/AA - FS-/AAM - FS-/EA 0 - FS-FA - FS-FB FS-FC - FS-FD - FS-FF - FS-0FA 0 - FS-0FB - FS-0FC 0 - FS-0FD 0 - FS-0FF 0 - FD00-0A 0 - FD00-10A FD00-00A - FD00-0A - FD00-00A FD00-0A 0 - FD00-00A FD00-0A 1 - FD00-0A FD00-A - FD00-0A 0 - FF0-1/AA FF0-1/AAM -1 FF0-1/EA 1-1 FF0-/AA 1-1 FF0-/AAM 0-1 FF0-1AA 0-1 FF0-1AAM -1 FF0-1EA 1-1 FF0-/AA 1-1 FF0-/AAM -1 FF0-/EA 1-1 FK0-1/AA 1-1 FK0-1/AAM -1 FK0-/AA -1 FK0-/AAM -1 FK0-1AA -1 FK0-1AAM -1 FK0-/AA 0-1 FK0-/AAM -1 FKCS-1/AA 0-1 FKCS-1/AC 0-1 FKCS-1/AD 0-1 FKCS-/AA 0-1 FKCS-/AC 0-1 FKCS-/AD 0-1 FKCS-1AA 1-1 FKCS-1AC 1-1 FKCS-1AD 1-1 FKCS-/AA -1 FKCS-/AC -1 FKCS-/AD -1 FN0S-1/A - FN0S-1/AM 0 - FN0S-/A - FN0S-/AM FN0S-1A - FN0S-1AM - FN0S-1AMN - FN0S-1AN - FR-/A 1-0-

16 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana FT0RS-/A 1 - FT0RS-1A 1 - FV00-0A - FV00-10A - FV00-00A - FV00-0A - FV00-00A - FV00-0A - FV00-00A FV00-0A FV00-0A 0 - FV00-A - FV00-0A - H HB0SECS 1 - HB 00 - HCA1VEL -, -1, 1- HCC0 00 -, - HCC0R 00 -, - HCE0 00 -, - HCE0R 00 -, - HCF 1 0 -, - HCS0 00 -, - HCW 0 -, - HF00LPG-EN - HF00NG-EN - HM0 0 -, - HR , - HR0EE HRA , - HSS-1/AA 1 - HSS-1/AAM - HSS-/AA 1 - HSS-/AAM 01 - HSS-/AA 1 - HSS-/AAM 0 - HSS-1AA HSS-1AAM 1 - HSS-AA 1 - HSS-AAM - HSS-/AA - HSS-/AAM - HU HU0 - HVAC HVAC HVAC00-P-1 1- HVAC00-P- 1- HVAC HVAC HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC HVAC HVAC00-1P-1 1- HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-1P HVAC00-P HVAC00-P- 1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-0P HVAC00-0P HVAC00-P-1 1- HVAC00-P- 1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P-1 1- HVAC00-P- 1- HVAC00-P HVAC00-P0-1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P-1 1- HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P HVAC00-P- 1- HVAC00-0P HVAC00-0P HVS0 0 - K KB-/ -, -, - KF0-1/A 1-1 KF0-1A KFS-/A - KFS-1A - KFCS-1A -0, -1 KHS-1A - KTF0 -, -, - L L1A00U L1A0U L1A0U L1A0U 1-1 L1A0U 1-1 L1A L1B0 1-1 L1B

17 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana M M0M-A -, -, -, -, -, -, -, -, -1, -1, - M0M-A1 -, -, -, -, -, -, -1, -, - M0M-A -, -, -, -, -, -, - M0M-A -, -, -, -, -, -, -, -1, - MK-A 1 -, -, -, - MK-A1 1 -, -, -, - MK-A 1 -, -, -, - MK-A 1 -, -, - MM-A 1 - MM-A1 1 -, - MC ML M01A 1- M01L M0A M0A M0L M0L ML0 1- ML ML0 1- ML M01E 1- MA MA01-M MC MC0-M 1- MC ME ME 1- ME0 1- ME00 1- MK-A1 -, - MF-A -, - ML0A ML0A ML1A0 1- ML1B0 1- MLA0 1-0 MLB0 1- MLB1 1- ML0A ML0A ML1A ML1B MLA ML0E MLE0 1- MT0-MN -1 MT0-N -1 MT-0-NC 0-1 MT-0-NO 0-1 MT-0S-NC -1 MT-0S-NO -1 MT-0-NC 0 -, -, -1 MT-0-NO 0 -, -, -1 MT-0S-NC -1 MT-0S-NO -1 MT-0-NO 1- MT-0-NO-.M 1- MT-0-NC -1, 1- MT-0-NO -1, 1- MT-0S-NC 1 0-1, 1- MT-0S-NO 1 0-1, 1- MT-ADAPT-HP 1-1, 1- MT-ADAPT-HW 1-1, 1- MT-CABLE-1.M 1-1, 1- MT-CABLE-M -1, 1- MT-CABLE-.M 0-1, 1- MT-CABLE-M -1, 1- MT-CLIP 1-1, 1- MV00-0A 1 - MV00-10A - MV00-00A 00 - MV00-0A MV00-00A 0 - MV00-0A - MV00-00A MV00-0A MV00-0A 1 - MV00-A - MV00-0A 0 - N N N00-SW 0 1- N00-POS 1- N0 1- N0-SW 0 1- N N0-SW 1- N0-POS 1 1- N 0 1- N-SW 1- N00 1- N00-SW 1- N N00-SW 1- N N0-SW 1- N0 1- N

18 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana N 1- NKC-1/A 1 - NK00-1/A - NK00SOFT-1/A 1 - NK00T-1/A 1 - NK00T-1/ABA 1 - NK00T-1/ACA 1 - O OTM-/F 1 -, - OTM-/H 1 -, - OTM-/F 11 -, - OTM-/H 11 -, - OTM-/E 0 -, - P P00-L 0 -, -0 P00-S -, -0 PC00-0A - PC00-10A 00 - PC00-00A - PC00-0A 0 - PC00-00A 1 - PC00-0A 0 - PC00-00A 1 - PC00-0A 1 - PC00-A - PC00-0A - PS00-0A 0 - PS00-10A 1 - PS00-00A - PS00-0A 1 - PS00-00A PS00-0A - PS00-00A PS00-0A 1 - PS00-0A - PS00-A 0 - PS00-0A 1 - PW1-BVP PW0-A PW0-B 1 - R R-1/A 00 - R-1/B 00 - R-1/C 00 - R-1/D 00 - R-/A - R-/B - R-/C - R-/D - R-/A - R-/B - R-/C - R-/D - R-1A R-1B R-1C R-1D R-A 1 - R-B 1 - R-C 1 - R-D 1 - R-/A 1 - R-/B R-/C R-/D RH-1/A 1 - RH-/A RH-/A - RH-1A - RH-A 1 - RH-/A 1 - RHP-0FA - RHP-FA 1 - RHP-10FA 1 - RHP-00FA 1 - RHP-FA 0 - RHP-0FA 1 - RP-0FA 0 - RP-0FB 0 - RP-0FC 0 - RP-FA - RP-FB - RP-10FA - RP-10FB - RP-00FA 1 - RP-00FB 1 - RP-FA 1 - RP-FB 1 - RP-FC 1 - RP-0FA RP-0FB RP-0FC RSA-1/A RSA-1/B 0-0 RSA-1/C RSA-1/D RSA-/A 0-0 RSA-/B 0-0 RSA-/C

19 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana RSA-/D 0-1 RSA-/A 1-0 RSA-/B 1-0 RSA-/C 1-0 RSA-/D 1-1 RSA-1A 1-0 RSA-1B -0 RSA-1C -0 RSA-1D 1-1 RSA-A -0 RSA-B -0 RSA-C -0 RSA-D -1 RSA-/A -0 RSA-/B -0 RSA-/C -0 RSA-/D -1 RSP-0FA - RSP-0FB - RSP-0FC - RSP-FA - RSP-FB - RSP-10FA 0 - RSP-10FB 0 - RSP-00FA 1 - RSP-00FB 1 - RSP-FA 1 - RSP-FB 1 - RSP-FC 1 - RSP-0FA 0 - RSP-0FB 0 - RSP-0FC 0 - R0D0 - RF0 0 - RV-1/A RV-/A - RV-/A 1 - RV-1A RV-A 0 - RV-/A 1 - RV0-1/A 1 - RV0-/A - RV0-/A - RV0-1A - RV0-A - RV0-/A RV1-1/A 1 - RV1-1/B 1 - RV1-/A - RV1-/B - RV1-/A - RV1-/B - RV1-1A - RV1-1B - RV1-A - RV1-B - RV1-/A 0 - RV1-/B 0 - RVP-0A -, -0 RVP-A -0 RVP-10A -0 RVP-00A 01-0 RVP-0A RVP-0B RVP-00A 1-0 RVP-0A -0 RVP-0A 1-0 RVP-A 1 -, -0 RVP-0A 1 -, -0 RV-1/A - RV-1A - RV-/A - S S0K-1/ - S0 1- S0-SW 1- S-POS 1- S-POS-SW 1- S00 1- S00-SW 1- S0-POS 1- S0-POS-SW 1 1- SCS- -, -, - SDC-1N 1 - SDC-N 1 - SDC-0N 1 - SDC-1N - SDC-1N -, -, - SDWEE 1 -, -, - SDW0N -, -, - SG10S-1/AA 0 - SG10S-1/AB 0 - SG10S-1/AC 0 - SG10S-/AA 0 - SG10S-/AB 0 - SG10S-/AC 0 - SG10SD-1/AA - SG10SD-1/AB - SG10SD-1/AC - SG10SD-1AA 0 - SG10SD-1AB 0 - SG10SD-1AC 0 - SG10SD-/AA - SG10SD-/AB - SG10SD-/AC - SG1-1/A

20 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana SG1-1/C - SG1D-1/A - SG1D-1/C - SI0T-1 - SK0TG-1/ - SM0T-1B -, - SM1-1/A1. - SM1-1/A.0 - SM1-1/A. - SM1-1/A.0 - SM1-1/A.0 - SM1-1/A.0 - SM1-1/AA1. - SM1-1/ZA. - SM1-1/ZA.0 - SM1-/A1. - SM1-/A. - SM1-/A.0 - SM1-/A.0 - SM1-/ZA. - SM1-/ZA.0 - SM0-1/A 0 - SM0-1/B 0 - SM0-/A 0 - SM0-/B 0 - SM0-1A 1 - SM0-1B 1 - SM0-/A - SM0-/B - SM10-1/A - SM10-1/B - SM10-1/C - SM10-1/F 1 - SM10-1/ZA - SM10-1/ZB - SM10-1/ZC - SM10-1/ZF 1 - SM10-/A - SM10-/B - SM10-/C - SM10-/F SM10-/ZA - SM10-/ZB - SM10-/ZC - SM10-/ZF SM1-1/AA 0 - SM1-1/AB 0 - SM1-1/AC 0 - SM1-/AA - SM1-/AB - SM1-/AC - SM1-1AA 1 - SM1-1AB 1 - SM1-1AC 1 - SM1-/AA SM1-/AB SM1-/AC SM-1/A.0 - SM-1/A. - SM-1/A.0 - SM-1/A.0 - SM-1/A.0 - SM-1/A.0 - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA. - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA.0 - SM-1/ZA.0 - SM-/A.0 - SM-/A. - SM-/A.0 - SM-/A.0 - SM-/A.0 - SM-/A.0 - SM-/ZA.0 - SM-/ZA. - SM-/ZA.0 - SM-/ZA.0 - SM-/ZA.0 - SM-/ZA.0 - SV00-0A 0 - SV00-10A - SV00-00A 1 - SV00-0A 0 - SV00-00A 0 - SV00-0A 1 - SV00-00A SV00-0A 1 - SV00-0A SV00-A 0 - SV00-0A - SW 1-, 1- SWS- -, -, - T T0M-F - T0M-F - T0MZ- 1 - T0MZ T0R-AA - T0R-AB - T0RS-DA 1 - T0RS-DB - T0VM T0VM T T001W0 0 - T01-0-1

21 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana T01W0 - T001 - T000 - T000W0 - T001W0 - T01 -, - T01V1 -, - T1 0 -, - T1 0 -, - T1 -, - T0A T0B0 1- T0B T0D0 1- T0D 1- T000 - T000DA - T000W0 - T001C - T - TAUB1 - TRUB1 0 - T0A 1- T0B0 1- T0B 1- T0A 1- T1A1 1- T1B T1C1 1- T0A T0B T001 - T000 - T001W0 - TC 0 -, - TB 1 - T00 - T0A00 1- T0V T T000 - T000W0 - T001W0 0 - T00W T010W0 1 - TA00A001 -, -, -, -, -, - TA00B001 -, - TADA01 -, -, -, - TAHZ01 -, -, -, -, - TA00A001 - TA000C00 -, - TA00A001 -, -, -, -, - TBS-smile-1kit - TC00-0A 0 - TC00-10A TC00-00A - TC00-0A TC00-00A - TC00-0A - TC00-00A TC00-0A TC00-0A 0 - TC00-A - TC00-0A 1 - TH0K 01-1 TK TKA 1 -, -, -, -, - TM00-/A - TM00-/B - TM00-/H 1 - TM00SOLAR-/A - TM00. - TM00. - TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM00. - TM00. - TM00. - TM00. - TM00. - TM00. - TM.0 - TM.0 - TM.0 - TM TM TM TM0-1/E TS1-/A 1 - TS1-/B - TS1-/ZA0 0 - TS1-/ZA1 0 - TS1-/ZA0 - TS1IP-/ 1 - V V1Y V1Y V1Y

22 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana V1Y00-1 V1Y000-1 V0Y V10Y V10Y V000ABB - V000ABB1 - V000AUB1 - V000AVS - V000AVS1 0 - V000BBB1 - V000DBB1 - V000DSL1 - V000DSL0 0 - V000DUB - V000DUB1 1 - V000DUB0 - V000DUB - V000DVS - V000DVS1 0 - V000DVS0 - V000EBB1 - V000ESL1 - V000ESL0 0 - V000EUB - V000EUB1 - V000EUB0 - V000EUB - V000EVS - V000EVS1 0 - V000EVS0 - V000HBB1 - V000IBB1 - V000LBB 0 - V000LBB1 0 - V000LUB - V000LUB1 - V000LVS 1 - V000LVS1 1 - V000RBB 0 - V000RBB1 0 - V000RUB - V000RUB1 - V000RVS 1 - V000RVS1 1 - V00DBB - V00DBB1 - V00DSL 0 - V00DSL1 1 - V00DSL0 - V00DUB - V00DUB1 1 - V00DUB0 - V00DVS - V00DVS1 0 - V00DVS0 - V00EBB - V00EBB1 - V00EBB0 - V00ESL 0 - V00ESL1 1 - V00ESL0 - V00EUB - V00EUB1 1 - V00EUB0 - V00EVS - V00EVS1 0 - V00EVS0 - V00DH01 - V00DH V00EH01 - V00EH V00HH01 - V01DSL1 - V01ESL1 - V01LSL1 - V01RSL1 - V0DSL1 - V0ESL1 - V0LSL V0RSL V00D V00D001 - V00D000 - V00E V00E001 - V00E000 - V0D V0D V0D000 - V0E V0E V0E000 - V0D001 - V0D000 - V0E001 - V0E VDX00 - VDY VEX00 - VEY VDX VDY01 - VEX VEY01 - V1D V1E V1L V1R VD

23 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana VE VL VR VDX00 - VDY01 - VEX00A 1 - VEY01A - V0D V0D001 - V0D V0E00 - V0E V0E000 - VD VD VE VE001 - VE000 - V1DSL1 1 - V1LSL1 1 - V1RSL1 1 - VDSL1 - VLSL1 - VRSL1 - V00DBB - V00DBB1 1 - V00EBB - V00EBB1 - V0DSLGB - V0DSLGB1 1 - V0ESLGB - V0ESLGB1 - VDBB 1 - VDBB1 - VEBB 1 - VEBB1 1 - VRBB1 - V0DSLGB - V0DSLGB1 1 - V0ESLGB - V0ESLGB1 1 - V0RSLGB1 1 - V0D0 - V0D01 - V0E0 - V0E01 - V0D0 1 - V0D01 - V0E0 1 - V0E01 - V01YX V01YX00 - V00XX01 - V00XX V00XX0 1 - V00XX V00XX00 - V00XX V00XX0 - V00XX00 - V00YY01 - V00YY00 - V00YY V00YY0 1 - V00YY00 - V00YY00 - V0C/U 1 - V0C/U - V0C1/U 10 - V0F00/U - V0F/U 1 - VYX VYX V0FF01 - V0FF V0FF0 - V0FF0 - V0FF V0FF00 - V0FF0 - V0FF V0FF0 - V0KK V0KK V0KK V0KK0 - V0KK V0KK V0XX V0XX V0XX V0XX0 - V0XX00 - V0XX00 - V0XX V0XX V0YX V0YX V0YX0 1 - V0YX0 1 - V0YX00 - V0YX00 - V0YY V0YY V0YY0 1 - V0YY0 - V0YY00 - V0YY00 - V0FF V0FF

24 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana V0FF0 1 - V0FF0 - V0FF00 - V0FF00 - V0XX01 - V0XX V0XX0 - V0XX V0XX V0XX00 - V0YY V0YY V0YY V0YY0 1 - V0YY V0YY V0A00H V0A0H 1 - V00S V00S V00S V00S V00S00 - V00Y V00Y V00Y00 - V00Y V0Y V0Y001 - V0Y000 - V0Y V0Y00 - V0Y V0Y V0Y V0Y V0Y00 - V00Y V00Y V0Y001 - V0Y V0Y000 - V0Y001 - V0Y V0Y000 - V000Y00 - V000Y V000Y V000Y00 - V000Y V000Y V000Y V000Y00 - V000Y000 - V001PY1 0 - V001PY0 - V001PY - V001PY 0 - V001PY0 1 - V001PY0 - V001PY V001PY00 - V001PY0 - V001PY0 0 - V001PY V001PY00 - V001SY V001SY V001SY0 - V001SY0 1 - V001SY V001SY V00FY V00FY V00FY V00FY00 - V00FY000 - V00FY00 - V00FY0 1 - V00FY V00FY0 1 - V00FY V00FY00 - V00FY V00FY V00FY V00FY V00FY V00FY V00FY000 - V00FY000 - V00FY V00FY V00FY V0Y00 - V0Y001 - V0Y V0Y V0Y00 - V0Y000 - V0Y V0Y00 - V0Y000 - V0R00 1- V0R1 1- V0R 1- V0R 1- V0R 1- V0R 1- V0R

25 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana V0R 1- V0R 1- V0R1 1- V0C , - V0C00 0 -, - V0R 1- V0R0 1- V0R 1- V0R 1- V0R 1- V0R V0R 1- V01A1 1- V01A 1- V01A 1- V01A V01A V01A V01A V01A V01A V01A V01A V01A 1- V01A V01A V01A 0 1- V01A V01A 1- V01A V01A 1- V0A1 1- V0A 1- V0A 1- V0A 1- V0A0 1- V0A 1- V0A 1- V0A 1 1- V0A 0 1- V0A V0A V0A V0A V0A 1- V0A V0A 1- V0Y001A 1 - V0Y000A 1 - V0Y00A V0Y00A - V0Y000A - V0Y000A - V0Y00A - V0Y000A - V0A V0A V0A V0A V0A V0A V0A1 1- V0A V0A1 1- V0A V0A V0A1 1- V0A V0A V0A V00A0 1-1 V00A V00A1 1-1 V00A V00A V00A V00A V00A V00A 1-1 V00A1 1-1 V00A 1-1 V00A0 1-1 V00A1 1-1 VA0 1- VA 1- VA1 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA VA 0 1- VA 1- VA 1- VA 1 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA 1- VA VA VA VA VA 1-1 VA 1-1 VA1 1-1 VA VA 1-1 VC00 1- VC

26 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana VC 1- VC 1- VC VC 1- VC 0 1- VC 1- VC 1- VA VA 1 1- VA VA VA 1 1- VA VA 0 1- VA VA VA 1 1- VA 1 1- VB01 1- VB1 1- VB 1- VB 1- VB 1- VB0 1- VB 1- VB 1- VB 1- VA VA 1 1- VA VA 1 1- VA 1 1- VA 1 1- VA VA 1 1- VA VA01 1- VB VB VB VB 1- VB 1- VA VA VA VA VA VA 1 1- VA VA VA VA VA VA 1- VA VA VA00 1- VA V000D001A - V000D000A - V000D00A 1 - V000D00A 0 - V000D000A - V000D000A 0 - V000D00A 1 - V000D000A 0 - V000D00A 1 - V000D0A 1 - V000D010A 0 - V000D000A - V000D00A V000D000A 0 - V000D00A V000D000A 0 - V0DX01 - VA00C , - VA00C , - VA00D , -, -, - VA01D0 -, -, - VA01D0 -, -, - VA01D01 -, -, - VA01D01 -, -, - VA01D01 -, -, - VA01D00 -, -, - VA01E0 -, -, - VA01E0 -, -, - VA01E01 -, -, - VA01E01 -, -, - VA01E01 -, -, - VA01E00 -, -, - VA00A00-1 VA00A001 - VA01A0 1 -, - VA01A0 -, - VAC01 -, - VAC00 -, - VAC0 -, - VAC0 1 -, - VAC00 -, - VAC00 -, - VA00A , -1 VA01A00 - VA00A001 -, - VA0A VA0A -, - VA0A11 -, - VA0A01 -, - VA1A - VA1A11 - VA1A

27 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana VAB1 - VAB11 - VA0C , -, - VA0C , -, - VA0C , -, - VA0C , -, - VA1C 1 -, -, - VA1C0 1 -, -, - VA1C11 1 -, -, - VA1C10 1 -, -, - VA1C0 1 -, -, - VAC0 -, -, - VAC10 -, -, - VAC0 -, -, - VAC00 -, -, - VA01A01 - VA01A VA01A VA0A01 - VA0A00 - VA01FV0 - VAA , -, -, -, -, -, - VA00A001 -, -, -, - VC0ZZ00/U VCZZ00/U 1 - VC0ZZ00/U 0 - VC1-A 1 - VC0ZZ00/U VC0ZZ00/U 1 - VCZZ00/U VCZAJ00/U VCZAP00/U 1 - VCZMH000/U VCZMP000/U 1 - VE00-1/A -, -0 VF0-1/E - VF0-1/A 1 - VF0-1/B 1 - VF0A -, -, - VF0L 1 - VF0L 1 - VF0LN 1 -, - VF0T 1 -, -, - VMA01 0 -, -, -, - VMM0 1- VMM VMM VMM0-1- VMM0 1- VMM VR-1/A - VR-/A - VR-/A - VR-1A 0 - VR-1/A - VR-A - VR-/A 1 - VR00-0A 1 - VR00-10A VR00-00A - VR00-0A 1 - VR00-00A - VR00-0A 0 - VR00-00A VR00-0A 1 - VR00-0A 1 - VR00-A - VR00-0A - VRM0 1- VS00SLGB01 0 -, - VST0-1/A 1 -, -, - VST0-1/B 1 -, -, - VST0-/A -, -, - VST0-/B -, -, - VST0-/A 1 -, -, - VST0-/B 1 -, -, - VST0-1A -, -, - VST0-1B -, -, - VST0-A 1 0 -, -, - VST0-B 1 0 -, -, - VST0-/A 0 -, -, -, - VST0-/B 0 -, -, - VST0I-1/A 0 - VST0I-/A 1 - VST0I-/A 0 - VST0I-1A - VST0I-A 1 - VST0I-/A - VV00-0A 0 - VV00-10A - VV00-00A VV00-0A 1 - VV00-00A - VV00-0A - VV00-00A VV00-0A VV00-0A 1 - VV00-A 0 - VV00-0A 0 - W WS00NK 1 - Z ZAS-1/A 0-0 ZAS-1/B 0-0 ZAS-1A 0 -,

28 Rejstøík výrobkù Objednací èísla Cena Strana Objednací èísla Cena Strana ZAS-1B 0 -, -0 ZS-A 0 -, -, -, -1 ZS-B 0 -, -, -, -1 ZT-1/A ZT-/A - ZS-AN 1-0, -1, -0 ZN-1/A - ZN-/A - ZN-/A - ZN-1A 0 - ZN-1/A 1 - ZN-A - ZN-/A - ZN-A 0 - ZPFL1 1 - ZRFA 1- ZR10FA 0 1- ZR1MA 1- ZR00FA 1 1- ZR0MA 1- ZRFA 1- ZRMA 1- ZRFA 1- ZRMA 1- ZR0FA 1- ZR0MA 1- ZR0FA 1- ZRFA 1 1- ZR0FA 1- ZR0F -1 ZR0K -, -, -1 ZR0FA 0 1- ZRK-1 - ZRK-/ - 0-

29 0-

30 Termostaty Strana Mechanické prostorové termostaty 1- Prostorové termostaty pro FCU 1- Digitální prostorové termostaty 1- Kapilárové a pøíložné termostaty 1-1

31 Mechanické prostorové termostaty 1 Mechanické prostorové termostaty T0A - Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany se spínacími kontakty Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany. Používá se pro protimrazovou ochranu budov, vnitøního vybavení a venkovního potrubí. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Maximální tlouš ka vodièù mm Vhodné pro protimrazovou ochranu Rozsah teplotního nastavení o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ne Vytápìní / chlazení pouze vytápìní Charakteristika a zatížitelnost () A kontaktù spínaèe Kryt proti nedovolené ano manipulaci Jazyk specifikace angliètina Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis Pro protimrazovou ochranu potrubí je nutné pøipojit pøíložný termostat na potrubí L1B0. T0A reguluje vytápìní v závislosti na snížené teplotì a L1B vypne vytápìní, když se potrubí ohøeje. Objednací èísla Cena T0A

32 Mechanické prostorové termostaty T0BCEF - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní se spínacími kontakty Mechanický prostorový termostat. Pro regulaci prostorové teploty v otopných systémech s plynovým ventilem, zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Maximální tlouš ka vodièù mm Vhodné pro elektrické vytápìní Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ne Vytápìní / chlazení pouze vytápìní Charakteristika a zatížitelnost 1 A kontaktù spínaèe Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu vytápìní. Funkce indikátoru Objednací èísla Cena T0B0 vytápìní sepnuto T0B

33 Mechanické prostorové termostaty 1 T0D - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní/chlazení, 0Vac, spínací SPST kontakty Mechanický prostorový termostat. Pro regulaci prostorové teploty v systémech s manuálním pøepínaèem vytápìní/chlazení. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Maximální tlouš ka vodièù mm Vhodné pro náhrady Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ne Vytápìní / chlazení vytápìní nebo chlazení Režim ruèního ovládání vytápìní/chlazení vytápìní/chlazení Charakteristika a zatížitelnost () A kontaktù spínaèe Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis kontrolku lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných funkcí. Funkce indikátoru Objednací èísla Cena T0D0 závislé na pøipojení T0D 1-

34 Mechanické prostorové termostaty T0 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní nebo chlazení s pøepínacími kontakty Mechanický prostorový termostat. Pro regulaci prostorové teploty v otopných a chladících systémech s plynovým ventilem, zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Charakteristika a zatížitelnost kontaktù spínaèe pøepínací SPDT kontakty, 0 Vac, vytápìní A (odporová zátìž), A (induktivní zátìž); chlazení A (odporová zátìž), A (induktiní zátìž) Maximální tlouš ka vodièù mm Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Vytápìní / chlazení vytápìní nebo chlazení Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných funkcí. Topné tìlísko Funkce indikátoru Objednací èísla Cena závislé na pøipojení T0A T0B0 závislé na pøipojení T0B 1 1-

35 Mechanické prostorové termostaty 1 T0 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní a spínacími kontakty Mechanický prostorový termostat s pozlacenými spínacími kontakty a vestavìným 1 ohmovým odporem. Pro nízkonapì ovou regulaci v otopných systémech se zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem, kotlem atd. Certifikace výrobku CE Krytí IP0 Charakteristika a zatížitelnost Spínací SPST kontakty, Vac,.. ma pøi zapojené kontaktù spínaèe odporové zátìži Maximální tlouš ka vodièù mm Rozsah teplotního nastavení... 0 o C Pevná hystereze 1 o C Teplotní snímaè olejová náplò Umístìní èidla vestavìné Topné tìlísko ano Vytápìní / chlazení pouze vytápìní Jazyk specifikace vícejazyèný Ochrana proti úrazu dvojitá izolace elektrický proudem Rozmìry (VxŠxH) mm; mm; 0 mm Další popis..00 ma v pøípadì nepøipojené odporové zátìže v sérii na svorku 1. Objednací èísla Cena T0A00 1-

Výběr z ceníku 2015. Výběr z ceníku 2015. Uvedené ceny jsou bez DPH. www. honeywell.cz http://www.facebook.com/coalarm

Výběr z ceníku 2015. Výběr z ceníku 2015. Uvedené ceny jsou bez DPH. www. honeywell.cz http://www.facebook.com/coalarm Technické informace Návod na montáž a obsluhu CAD-výkresy Texty specifikací Fotografie výrobků Výběrové program sídlo firmy: Honeywell s.r.o. Environmental Controls V Parku /1 00, Praha, Česká Republika

Více

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome Listopad 2009 Aplikační příručka evohome evohome 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace...3 2 Příklady použití...6 2.1 Jednoduchý termostat s regulací kotle...6 2.2 Dvouzónový systém se zónovými

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome Listopad 2009 Aplikační příručka evohome evohome 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace...3 2 Příklady použití...6 2.1 Jednoduchý termostat s regulací kotle...6 2.2 Dvouzónový systém se zónovými

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

23% Uvědomte si potenciál plně integrované regulace vytápění. living.danfoss.cz. living by Danfoss inteligentní regulace vytápění

23% Uvědomte si potenciál plně integrované regulace vytápění. living.danfoss.cz. living by Danfoss inteligentní regulace vytápění living by Danfoss inteligentní regulace vytápění Uvědomte si potenciál plně integrované regulace vytápění Danfoss Link je řešení pro bezdrátovou regulaci vytápění, které vašim zákazníkům umožní efektivně

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče

Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče Projektováno v Dánsku Popis Regulátor řady ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 je elektronický regulátor teploty s ekvitermní

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Energetický management jako služba posilující konkurenceschopnost TB Ing. Roman Petrucha, Teplárny Brno, a.s.

Energetický management jako služba posilující konkurenceschopnost TB Ing. Roman Petrucha, Teplárny Brno, a.s. Energetický management jako služba posilující konkurenceschopnost TB Ing. Roman Petrucha, Teplárny Brno, a.s. 21. 04. 2015, Dny teplárenství a energetiky, Hradec Králové Teplárny Brno, a.s. výročí 85 let

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Tydenní programovatelný bezdrátový termostat pro ovládání vytápění

Tydenní programovatelný bezdrátový termostat pro ovládání vytápění Tydenní programovatelný bezdrátový termostat pro ovládání vytápění - 1 - Popis Spotřeba baterií Hodina Běžný režim činnosti (např. komfort) Běžný den Teplota (zadaná nebo změřená) Vytápění zapnuto Tlačítka

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

KATALOG VÝR Ý OB R KŮ

KATALOG VÝR Ý OB R KŮ KATALOG VÝROBKŮ Vážení zákazníci, naše firma se zabývá výrobou mikroprocesorových zařízení užitkové elektroniky. Jsme největším výrobcem řídících regulátorů ke kotlům na tuhá paliva v Polské republice.

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nové kotle Ceraclass a CeraclassAcu: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické: naše

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

HERZ, s.r.o. CZ-61900 Brno, Vídeňská 264/120b Tel.: +420 544 234 381 Fax: +420 544 234 783 E-Mail: office@herz.cz www.herz.cz

HERZ, s.r.o. CZ-61900 Brno, Vídeňská 264/120b Tel.: +420 544 234 381 Fax: +420 544 234 783 E-Mail: office@herz.cz www.herz.cz Katalog 2014 / 2015 Platnost od 1.5.2014 HERZ, s.r.o. CZ-61900 Brno, Vídeňská 264/120b Tel.: +420 544 234 381 Fax: +420 544 234 783 E-Mail: office@herz.cz www.herz.cz HERZ Armaturen GmbH A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL

KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL Veito CH1200LT je volně stojící malý kompaktní ohřívač, vhodný pro zónové vytápění nebo menší pokoje s možností výběru ze 2 různých nastavení tepelné energie

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více