získala dne AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967"

Transkript

1 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, Český Těšín, příspěvková organizace získala dne AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/ O které kurzy se jedná? Základy práce v programu MS Word MS Word pro pokročilejší uživatele Základy práce v programu MS Excel Práce v programu MS Excel pro pokročilejší uživatele Základy práce v programu MS PowerPoint Google dokumenty a sdílení Možnosti cloudingu na škole Moodle: tvorba on-line kurzu Moodle: tvorba on-line testů Grafický software v chemii Využití programu GeoGebra v matematice Přírodní vědy na PC Podrobný rozpis včetně ceny kurzu uveden na dalších stránkách. Máte zájem o kurz? Na najdete přihlášku, vyplňte ji a zašlete na adresu školy nebo na Veškerá školení probíhají v nově zřízených počítačových učebnách nebo ve třídě vybavené notebooky, wifi připojením a interaktivní tabulí. Těšíme se na vás.

2 Základy práce v programu MS Word Obsah : Orientace v prostředí MS Word různé formy zobrazení, pravítko Netisknutelné znaky zobrazení, vysvětlení Vkládání symbolů, znaky z cizích jazyků Nastavení a používání tabelačních zarážek Práce s odrážkami, číslování odstavců Vložení konce stránky Vkládání objektů tabulka, klipart, obrázek, SmartArt, obrazec, graf materiály Hodinová dotace : 4 hodiny prezenčně Ing. Jana Aertsová, učitel informatiky 25 let Ing. Jana Kozielová, učitel informatiky Ing. Ivana Zúbková, učitel informatiky 27 let Odborný garant: Ing. Martina Rothová Způsob vyhodnocení akce: účastníci školení vyplní na závěr hodnotící dotazník, doma vypracují samostatnou práci, podle které lektor zjistí míru zvládnutí probíraných témat. Účastník dostává osvědčení o absolvování kurzu.

3 MS Word pro pokročilejší uživatele Práce se styly použití stylů v delším textu, úprava stylů Práce s oddíly Záhlaví, zápatí Vytvoření obsahu materiály Hodinová dotace: 4 hodiny prezenčně Ing. Jana Aertsová, učitel informatiky 25 let Ing. Jana Kozielová, učitel informatiky Ing. Ivana Zúbková, učitel informatiky 27 let Odborný garant: Ing. Martina Rothová Způsob vyhodnocení akce: účastníci školení vyplní na závěr hodnotící dotazník, doma vypracují samostatnou práci, podle které lektor zjistí míru zvládnutí probíraných témat. Účastník dostává osvědčení o absolvování kurzu.

4 Základy práce v programu MS Excel Orientace v prostředí MS Excel buňka, řádek, sloupec, list, formát buňky, řádku, sloupce, tvorba základních vzorců Základní statistické funkce Příklad na tvorbu jednoduché tabulky se základními vzorci Náhled, záhlaví, zápatí Seznam, filtrování a řazení, ukázka souhrnu Příklad na seznam - vyhledávání informací pomocí filtrů a řazení Přehled dalších funkcí, Sumář,Souhrny materiály Hodinová dotace: 6 hodin prezenčně + 2 hodiny distančně: 3 hod. výuka, cvičení 2 hod. distančně - samostatná práce připravená lektorem, její konzultace em + příprava a sběr otázek z praxe 3 hod. konzultace všech problémů a otázek s lektorem, procvičení probraných témat, popř. další cvičení Ing. Jana Aertsová, učitel informatiky 25 let Ing. Jana Kozielová, učitel informatiky 10 let Ing. Ivana Zúbková, učitel informatiky 27 let Odborný garant: Ing. Marian Janik Způsob vyhodnocení akce: účastníci školení vyplní na závěr hodnotící dotazník, doma vypracují samostatnou práci, podle které lektor zjistí míru zvládnutí probíraných témat. Účastník dostává osvědčení o absolvování kurzu.

5 MS Excel pro pokročilejší uživatele Pohybové a další klávesové zkratky práce se seznam Podmíněné formátování Příklad na využití klávesových zkratek Používání pravého tlačítka myši Tvorba vzorců - absolutní odkaz Přehled funkcí, funkce CounIf, SumIf, Concatenate, Zaokrouhlit, Roundup Příklad na využití absolutního odkazu a pokročilých funkcí Souhrny Kontingenční tabulka (nebo grafy - podle přání) Příklad na souhrny a kontingenční tabulku materiály Hodinová dotace: 6 hodin prezenčně + 2 hodiny distančně: 3 hod. výuka, cvičení 2 hod. distančně - samostatná práce připravená lektorem, její konzultace em + příprava a sběr otázek z praxe 3 hod. konzultace všech problémů a otázek s lektorem, procvičení probraných témat, popř. další cvičení Ing. Jana Aertsová, učitel informatiky 25 let Ing. Jana Kozielová, učitel informatiky 10 let Ing. Ivana Zúbková, učitel informatiky 27 let Odborný garant: Ing. Marian Janik Způsob vyhodnocení akce: účastníci školení vyplní na závěr hodnotící dotazník, doma vypracují samostatnou práci, podle které lektor zjistí míru zvládnutí probíraných témat. Účastník dostává osvědčení o absolvování kurzu.

6 Základy práce v programu MS PowerPoint Orientace v prostředí MS PowerPoint Vkládání snímků, vhodná volba rozložení Vkládání objektů Úprava textů a vložených objektů Motivy, vlastní formát pozadí Animace Práce s předlohou snímků, zápatí Různé možnosti tisku prezentace, tvorba podkladů ve Wordu materiály Hodinová dotace : 4 hodiny prezenčně Ing. Jana Aertsová, učitel informatiky 25 let Ing. Jana Kozielová, učitel informatiky Ing. Ivana Zúbková, učitel informatiky 27 let Odborný garant: Ing. Martina Rothová Způsob vyhodnocení akce: účastníci školení vyplní na závěr hodnotící dotazník, doma vypracují samostatnou práci, podle které lektor zjistí míru zvládnutí probíraných témat. Účastník dostává osvědčení o absolvování kurzu.

7 Google dokumenty a sdílení Instalace Google Chromu Přihlášení do Googlu, profilová fotografie, nastavení účtu. Rychlá prohlídka možnostmi Googlu. Google disk. Doplnění sdílené společné tabulky. Nastavení sdílení tvorba dokumentu v týmech. Prezentace úkolů a jeho zhodnocení. Nákres. Tvorba dotazníku formulář. Zhodnocení školení pomoci připraveného formuláře. materiály Vzdělávací cíl: odpovědět na otázky ohledně Googlu, odbourat strach a ukázat jednoduchost a praktičnost tohoto fenoménu. Hodinová dotace: 6 hodin prezenčně + 2 hodiny distančně: 3 hod. výuka, cvičení 2 hod. distančně - samostatná práce připravená lektorem, její konzultace pomocí sdílení (komentáře lektora) 3 hod. konzultace všech problémů a otázek s lektorem, procvičení probraných témat, další témata Ing. Jana Aertsová, učitel informatiky 25 let Ing. Jana Kozielová, učitel informatiky 10 let Ing. Ivana Zúbková, učitel informatiky 27 let Odborný garant: Ing. Marian Janik

8 Způsob vyhodnocení akce: účastníci školení vyplní na závěr hodnotící dotazník formulář v google; doma účastníci kurzu vypracují samostatnou práci, podle které lektor zjistí míru zvládnutí probíraných témat a zkoriguje případné nejasnosti či otázky na posledních 3 hodinách. Účastník dostává osvědčení o absolvování kurzu.

9 Možnosti cloudingu na škole Cloud. prezentace (co je cloud, co už všichni děláme v cloudu, co jsou to cloudové služby, kdo je nabízí, co k tomu potřebujeme, jaké výhody nám to přinese). Zajímavé poznatky z konference ICT v procesu Edukace. Praktické využití: Instalace Google Chromu, přihlášení do Googlu, nastavení účtu. Google dokumenty, vyplnění připravené tabulky. Prohlídka dalších možnostmi Googlu (Vyhledávání, YouTube, Mapy, Disk, Gmail, Překládač, Pro mobily, Skupiny, a další). Vytvoření jednoduchého Google dokumentu a nastavení sdílení. Vytvoření jednoduchého textového dokumentu, tabulky a prezentace a nastavení různých možností sdílení. Ukázka práce více účastníků školení na jednom dokumentu najednou. Možnosti vkládání komentářů. materiály Hodinová dotace: 4 hodiny prezenčně Ing. Jana Aertsová, učitel informatiky 25 let Ing. Jana Kozielová, učitel informatiky 10 let Ing. Ivana Zúbková, učitel informatiky 27 let Odborný garant: Ing. Marian Janik Způsob vyhodnocení akce: účastníci školení vyplní na závěr hodnotící dotazník formulář v google. Účastník dostává osvědčení o absolvování kurzu.

10 Moodle: tvorba on-line kurzu Proč dělat kurz v moodlu Volba názvu kurzu, role v kurzu Základní orientace, režim úprav, nastavování kurzu, pojmenováváni témat Jaké můžeme přidávat studijní materiály - přehled Popisky, stránka Jak to vidí student Jak vytvořit odkaz na www stránky, Jak zobrazit dokument nebo fotografii Jaké kurzy můžeme vytvářet Výhody a nevýhody on-line kurzů materiály ve vytvořeném kurzu na moodlu. Hodinová dotace: 6 hodiny prezenčně + 2 hodiny distančně: 3 hod. výuka, cvičení 2 hod. distančně - samostatná práce připravená lektorem, její konzultace em + ový sběr dotazů 3 hod. konzultace všech problémů a otázek s lektorem, procvičení probraných témat, popř. další cvičení Ing. Jana Aertsová, učitel informatiky 25 let Ing. Jana Kozielová, učitel informatiky 10 let Ing. Ivana Zúbková, učitel informatiky 27 let PaedDr. Monika Janásková, učitel matematiky, fyziky, chemie, základů přírodních věd (25 let); koordinátor ICT (8 let) Odborný garant: Ing. Marian Janik

11 Způsob vyhodnocení akce: účastníci školení vyplní na závěr hodnotící dotazník; doma účastníci kurzu vypracují samostatnou práci, podle které lektor zjistí míru zvládnutí probíraných témat a zkoriguje případné nejasnosti či otázky na posledních 3 hodinách. Účastník dostává osvědčení o absolvování kurzu.

12 Moodle: tvorba testů a jejich vyhodnocování Předpoklad, že účastník kurzu zná prostředí Moodle. Kurz navazuje na vzdělávací program: Moodle: tvorba on-line kurzu. 1.setkání Proč dělat kurz v Moodlu, výhody testování v Moodlu 3 hodiny Typy testových úloh (krátká nebo dlouhá tvořená odpověď, přiřazování, výběr z odpovědí, pravda/nepravda, doplňovací úloha, numerická úloha) Tvorba testových úloh, adresář úloh Založení testu, nastavení podmínek testování, možnosti hodnocení studentů Zadání samostatné práce tvorba jednoduchého testu s aspoň třemi různými typy testových úloh Samostatná práce 2 hodiny distančně 2.setkání Řešení otázek a problémů vzniklých během samostatné práce Zopakování principu tvorby testu Hodnocení výsledků studentů, orientace v grafech 3 hodiny Ukázky dalších možných činností v Moodlu chatování, ankety, fórum; zadávání úkolů studentům s nahráváním jejich odpovědí; vyhodnocování aktivit studentů materiály ve vytvořeném kurzu na Moodlu. Hodinová dotace: 6 hodiny prezenčně + 2 hodiny distančně: PaedDr. Monika Janásková, učitel matematiky, fyziky, chemie, základů přírodních věd (25 let); koordinátor ICT (8 let) Ing. Jana Kozielová, učitel informatiky 10 let Odborný garant: PaedDr. Monika Janásková

13 Způsob vyhodnocení akce: účastníci školení vyplní na závěr hodnotící dotazník; doma účastníci kurzu vypracují samostatnou práci, podle které lektor zjistí míru zvládnutí probíraných témat a zkoriguje případné nejasnosti či otázky na posledních 3 hodinách. Účastník dostává osvědčení o absolvování kurzu.

14 Využití programu GeoGebra v matematice Instalace programu, orientace v prostředí, způsob práce v programu; využití interaktivní tabule; hotové ukázkové práce, projekty a Java aplety v programu GeoGebra dostupné na internetu (2 hodiny) Metody práce s programem GeoGebra ve výuce planimetrie, typické geometrické konstrukce, úlohy na množiny bodů daných vlastností, shodná a podobná zobrazení, skládání zobrazení, Pythagorova věta, Euklidovy věty, obvody a obsahy obrazců ( 6 hodin) Využití GeoGebry při výuce matematických funkcí (1 hodina) Aplikace_ např. analytická geometrie, fyzikální úlohy (1 hodina) Forma: kombinovaná (prezenční + distanční) Hodinová dotace : 10 hodin prezenční + 5 distanční Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 8 12 účastníků, učitelé matematiky základních a středních škol Lektor a odborný garant: PaedDr. Monika Janásková, aprobace matematika chemie (praxe 25 let, 10 let na ZŠ, 9 let na SŠ), ICT koordinátor na škole (9 let), držitel ECDL karty, absolvent volitelného modulu P- MAT Učebna s interaktivní tabulí SmartBoard a wifi připojením, notebooky (poznámka: účastníci mohou mít vlastní notebooky nebo tablety, výhodou je, že si program správně nainstalují a mohou rovnou používat i po skončení školení) SW volně šiřitelné Java, GeoGebra Literatura vlastní materiály v tištěné i digitální podobě Způsob vyhodnocení akce: Účastník získá potvrzení o absolvování kurzu po zaslání vypracovaného úkolu mailem lektorovi, úkol: zpracování matematické úlohy v prostředí GeoGebra. Vyplnění dotazníku (pomocí hlasovacího zařízení).

15 Přírodní vědy na PC část 1. 4 hodiny Interaktivní tabule, vizualizér a hlasovací zařízení efektivní nástroje ve výuce; ukázky prací Zdroje informací na internetu, webové rozcestníky a portály; Java aplety Freewarové programy vhodné do výuky Autorský zákon, autorská práva část 2. 4 hodiny Moderní měřící systémy a jejich využití v hodinách přírodních věd při výkladu učiva a během laboratorních prací (úlohy aplikovatelné do ekologie, chemie, fyziky nebo biologie podle zájmu pedagogů; možnosti měření čidla: znečištění vzduchu, množství CO 2, plynného kyslíku ve vzduchu, ph, měření rychlosti, síly, hluku, intenzity osvětlení, napětí, proudu a odporu; spirometr), zpracování výsledků měření na počítači Forma: prezenční Hodinová dotace : 8 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 8-12 účastníků, učitelé chemie, biologie, ekologie, fyziky základních a středních škol Lektor a odborný garant: PaedDr. Monika Janásková vyučující matematiky, fyziky a chemie (10 let na ZŠ, 9 let na SŠ), informatiky (6 let na ZŠ), anglického jazyka (6 let na ZŠ); držitel ECDL karty, absolvent volitelných modulů P-MAT, Grafika a digitální fotografie, ICT koordinátor. Lektor vyučuje na Obchodní akademii v Č. Těšíně matematiku, fyziku, chemii a základy přírodních věd. Zařízení učebny - interaktivní tabule SmartBoard, vizualizér, hlasovací zařízení, wifi připojení Moderní měřící systémy (čidla: znečištění vzduchu, množství CO 2, plynného kyslíku ve vzduchu, ph, měření rychlosti, síly, hluku, intenzity osvětlení, napětí, proudu a odporu; spirometr ), notebooky Způsob vyhodnocení akce: Účastník získá potvrzení o absolvování kurzu. Vyplnění dotazníku (pomocí hlasovacího zařízení).

16 Grafický software v chemii Instalace volně dostupného software ACD/ChemSketch, základy práce s programem ( psaní chemických vzorců, kreslení jednoduchých i složitých struktur v organické chemii, kreslení orbitalů, modelů sloučenin, kreslení aparatur, používání předdefinovaných šablon, provádění výpočtů vlastností chem. látek, tvorba animovaných trojrozměrných modelů sloučenin). 4 hodiny Vkládání objektů do textových editorů (MicrosoftOffice nebo OpenOffice, LibreOffice, Google dokumenty), výhody propojení programu s interaktivní tabulí. Ukázka hotových prací. 1 hodina Forma: kombinovaná (prezenční + distanční) Hodinová dotace : 5 hodin prezenční + 3 distanční Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 8-12 účastníků, učitelé chemie, přírodních věd základních a středních škol Lektor a odborný garant: PaedDr. Monika Janásková vyučující matematiky, fyziky a chemie (10 let na ZŠ, 9 let na SŠ), informatiky (6 let na ZŠ), anglického jazyka (6 let na ZŠ); držitel ECDL karty, absolvent volitelných modulů P-MAT, Grafika a digitální fotografie, ICT koordinátor. Lektor vyučuje na Obchodní akademii v Č. Těšíně matematiku, fyziku, chemii a základy přírodních věd. Učebna s interaktivní tabulí SmartBoard a wifi připojením, notebooky (poznámka: účastníci mohou mít vlastní notebooky nebo tablety, výhodou je, že si program správně nainstalují a mohou rovnou používat i po skončení školení) SW volně šiřitelný (ACD/ChemSketch, ChemBasic); textový editor (Microsoft Office 2010 nebo volně dostupné Google dokumenty, LibreOffice či OpenOffice) Způsob vyhodnocení akce: Účastník získá potvrzení o absolvování kurzu po zaslání vypracovaného úkolu mailem lektorovi, úkol: : vytvoření digitálního učebního materiálu do chemie pracovního listu, návodu na LP, prezentace či testu s využitím programu ACD/ChemSketch). Vyplnění dotazníku (pomocí hlasovacího zařízení).

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 V rámci výuky žáku střední

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů PUBLIKOVÁNÍ NA WWW Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů V Praze dne 23. ledna 2004 Ondřej Neumajer Jednota školských informatiků Partyzánská

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více