TIMBRE webový nástroj pro prioritizaci brownfields

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TIMBRE webový nástroj pro prioritizaci brownfields"

Transkript

1 TIMBRE webový nástroj pro prioritizaci brownfields Ostrava, Klusáček Petr Kunc Josef Martinát Stanislav Frantál Bohumil Osman Robert Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. oddělení environmentální geografie TIMBRE acknowledges the co-financing from the European Commission Framework Program 7 Grant number

2 1. Úvod představení, účel, cílové skupiny uživatelů a dostupnost 2. Teoretická východiska systému koncept, způsob určení dimenzí,faktorů, indikátorů a vah 3. Charakteristika současného fungování systému přihlášení, příprava dat a informací, jejich normalizace a vážení, výstupy systému 4. Testování a budoucí zdokonalování systému možnost participace na tomto procesu 5. Informace o workshopu v rámci projektu TIMBRE 6. Diskuze 2

3 1. Úvod Vztah k projektu TIMBRE - nástroj je vyvíjen v rámci mezinárodního projektu 7. RP EU Nástroje pro zlepšování procesu regenerace brownfields v Evropě více informací o projektu je dostupných na TIMBRE webový nástroj pro prioritizaci brownfields slouží k hodnocení a klasifikaci různých databází brownfields (např. národní, regionální, městské, soukromé databáze brownfields), přičemž nástroj umožňuje hodnotit tyto databáze brownfields z různých perspektiv (např. z hlediska ekonomické návratnosti investic, environmentální naléhavosti regenerace apod.) Účel nástroj vznikl, aby napomohl k optimálnějšímu rozdělování dostupných prostředků těm projektům, které lze z výše uvedených perspektiv hodnotit jako nejvíce vhodné či žádoucí pro regeneraci. Cílové uživatelské skupiny nástroj má za úkol sloužit cílovým skupinám uživatelů, které pracují s velkými databázemi brownfields např. orgány veřejné správy na různé hierarchické úrovni, regionální rozvojové agentury, orgány zabývající se územním plánováním a rozvojem, soukromé společnosti vlastnící větší skupiny brownfields apod. Dostupnost nástroj je dostupný na a velmi vítáme případné testování z Vaší strany - Vaše připomínky k jeho současné (pilotní) verzi můžete zasílat na 3

4 2. Teoretická východiska systému

5 2. Teoretická východiska systému Hodnocení a klasifikace brownfields, která s ohledem na omezené finanční zdroje umožní efektivně rozdělovat dostupné finance, čas i energii těm projektům brownfields, které jsou hodnoceny jako nejvíce vhodné pro regeneraci

6 2. Teoretická východiska systému 3 přednastavená dimenze: (1) Potenciál dané obce (či jiné administrativní jednotky) k regeneraci využívá data za jednotlivé obce, kde jsou brownfields lokalizovány, (2) Atraktivita místa a jeho prodejnost je založena na datech vtahujících se k dané lokalitě brownfields, (3) Environmentální riziko využívá také data vztahující se k lokalitě brownfields

7 2. Teoretická východiska systému Finální výběr faktorů využitých pro metodiku k prioritizaci byl dán: Relativním významem faktorů (porovnání s předchozími studiemi, potvrzení prostřednictvím oslovených stakeholderů, statistická analýza) Možnostmi měření/kvantifikace faktorů (jak ohodnocovat měkké faktory?) Dostupností a srovnatelností dat pocházejících z existujících databází a oficiálních seznamů brownfields (potřeba vytvoření univerzálního nástroje, který bude testován na reálných datech!)

8 2. Teoretická východiska systému Možnost využívat přednastavené váhy u faktorů získané na základě dotazníkového šetření ve 4 zkoumaných zemích

9 2. Teoretická východiska systému Faktory jsou reprezentovány konkrétními indikátory (číselnými hodnotami či slovními informacemi) Jeden faktor může být reprezentován více indikátory příklad 1. a 2. dimenze pro JMK Dimension Factor Indicator LAND VALUE average price of agriculture land POPULATION DENSITY population density EDUCATION INDEX share of people with university degree LOCAL REDEVELOPMENT ENTREPRENEURIAL ACTIVITY number of entrepreneurs per 1000 inhabitants POTENTIAL PERIPHERALITY proximity to regional centre [km] TRANSPORT LINKS proximity to highway [Km] rail station in municipality [yes/no] SPECIFIC LOCALIZATION specific localization PREVIOUS USE previous use connection to electricity connection to drinking water SITE ATTRACTIVENESS INFRASTRUCTURE connection to domestic water AND MARKETABILITY connection to sewage connection to gas REGENERATION COSTS estimated regeneration costs OWNERSHIP number of owners CONTAMINATION basic categories of contamination

10 3. Charakteristika současného fungování systému Registrace systém je bezplatný, ale musíte se nejprve registrovat na na Vám přijde potvrzení registrace formou linku a můžete začít systém využívat 10

11 3. Charakteristika současného fungování systému Vytvoření nového projektu je snadné kliknete na new project a systém Vás vyzve, abyste vytvořil jeho jméno Projekty si můžete kopírovat a samozřejmě i vymazat Když vytvoříte jméno projektu, tak systém přejde Vás vyzve k nahrání dat, která chcete prioritizovat (INPUT DATA) 11

12 3. Charakteristika současného fungování systému Příprava dat pro systém časově náročná a obvykle vyžaduje velké úsilí. Data musí být do systému dodána přesně ve formátu, který je se systémem kompatibilní. Jedná se o tabulku Microsoft Excel uživatel by si měl stáhnout vzorový soubor a vlastní data zpracovat podle něj (návod pro uživatele je dostupný, když kliknete na import a download sample excel file 12

13 3. Charakteristika současného fungování systému Normalizace dat a informací když úspěšně nahrajete Vaše data, tak můžete přikročit k normalizaci dat a informací (převod na škálu v intervalu od 0-1) U číselných hodnot systém nabízí dvě možnosti: (1) se vzrůstajícími hodnotami roste skóre, (2) se vzrůstajícími hodnotami klesá skóre; na počátku jsou všechny číselné řady nastaveny podle první varianty, přičemž uživatel musí podle účelu své prioritizace změnit nastavení u vybraných řad na druhou variantu 13

14 3. Charakteristika současného fungování systému Normalizace dat a informací když úspěšně nahrajete Vaše data, tak můžete přikročit k normalizaci dat a informací (převod na škálu v intervalu od 0-1) U slovních kategorií (např. lokalizace v rámci sídelního systému typu v centru sídla, na okraji, mimo sídelní strukturu) systém automaticky nastaví všem hodnotu 1 a uživatel musí změnit tyto hodnoty podle svých preferencí a potřeb 14

15 3. Charakteristika současného fungování systému Stanovování vah je možné na úrovni dimenzí, faktorů a indikátorů (pokud je faktor representován více indikátory), uživatel může váhy měnit, ale jejich součet musí být vždy 1 Příklad druhá dimenze je reprezentována 5 faktory a systém každému z nich automaticky přidělí váhu 0,2 toto přednastavení je možné změnit, ale součet musí být vždy

16 3. Charakteristika současného fungování systému Chybné operace pokud v systému uživatel učiní chybnou operaci, tak je to hlášeno prostřednictvím červené zbarvení např. součet vah je vyšší než 1 16

17 3. Charakteristika současného fungování systému Výsledky systému jsou prezentovány v tabulkové formě (možno stáhnout jako soubor v excelu) a ve formě jednoduchých Google maps, které umožňují i detailní prohlížení lokality 17

18 3. Charakteristika současného fungování systému Výsledky systému příklad Google maps za 1. dimenzi u Jihomoravského kraje 18

19 3. Charakteristika současného fungování systému Výsledky systému příklad detailu lokality z Google maps 19

20 3. Charakteristika současného fungování systému Výsledky systému příklad Google maps za 1. dimenzi u dat GESY pro Sasko 20

21 4. Testování a zdokonalování systému Dosavadní testování systém byl dosud testován na třech databázích Jihomoravský kraj (ČR), databáze společnosti GESA pro Sasko, databáze pro Hornoslezské Vojvodství (Polsko), Budoucí testování požádali jsme partnery projektu, aby provedli testování na základě národních dat pro Rumunsko (NEPA), soukromé databáze pro Německo (společnost LEG); dále plánujeme otestovat systém na základě městské databáze brownfields pro Brno zde plánujeme vytvořit pouze 2. a 3. dimenzi. Připomínky a náměty jsou velmi vítány, pokud se rozhodnete vyzkoušet náš nástroj, tak můžete využít i modelová data za Jihomoravský kraj, která si můžete stáhnout v systému; přirozeně velmi vítáme testování i na jiných datech, Manuál k nástroji je dostupný manuál v angličtině, který je dostupný na anglické verzi stránek v sekci outcomes jako D3.2: Prioritization Tool and Manual Připomínky a náměty k webovému nástroji i manuálu můžete zasílat na 21

22 5. Informace o workshopu v rámci projektu TIMBRE 22

23 5. Informace o workshopu v rámci projektu TIMBRE 23

24 6. Diskuze a otázky? Former textile factory Moravan in Brno (Czech Republic) rebuilt into new apartments and offices Former iron works in Huneduora(Romania) demolitions as start of redevelopment? Housing brownfields in Leipzig (Germany) - waiting for new reuse or demolition? Former mine Jan Maria in Ostrava(Czech Republic) rebuilt for new pub and hotel Former factory in Łódź(Poland) rebuilt to culture, trade and entertainment centre 24

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Studijní podklady Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Martin Vávra, Tomáš Čížek Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kontakty na autory Martin Vávra, Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch

Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch Dílčí závěrečná zpráva Podprojektu 1/04-3 Administrace projektů *** Obsah dílčí závěrečné zprávy podprojektu 1/04-3: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)*

Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)* Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)* JOSEF KUNC, PETR TONEV** Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita,

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

VYUŽITÍ PROJEKTU PROSTOROVÁ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ POMOCÍ RASTROVÉHO MODELU CZ-AT V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROJEKTU PROSTOROVÁ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ POMOCÍ RASTROVÉHO MODELU CZ-AT V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ VYUŽITÍ PROJEKTU PROSTOROVÁ ANALÝZA DOSTUPNOSTI ÚZEMÍ POMOCÍ RASTROVÉHO MODELU CZ-AT V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Romana Vačkářová Článek se věnuje úvahám o využití nového způsobu vyhodnocování dostupnosti služeb

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR GALL Jaroslav, Ing., PEŠŤÁK Jaroslav, Ing. ČVUT Praha, fa stavební, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice

Více