Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah"

Transkript

1 Regulátor EAGLE Instalační příručka Obsah Bezpečnostní informace... Error! Bookmark not defined. Všeobecné bezpečnostní informace... 2 Informace dle normy EN Směrnice WEEE... 2 Normy, certifikace, atd Technické parametry regulátoru... 3 Přehled systémů... 3 Přehled modelů... Error! Bookmark not defined. Systémová architektura... 4 Zapojení sběrnic a portů... 5 LED diody... 6 Rozhraní RS Standard RS Montáž/Demontáž... 9 Před zahájením instalace. Error! Bookmark not defined. Rozměry... 9 Zapojení a nastavení... 0 Obecné bezpečnostní pokyny... 0 Zapojení svorek... 0 Napájení... 0 Přiřazení svorek... RIN-APU Ochrana před bleskem... Error! Bookmark not defined. Příklad zapojení CLEA2026Bxx... 3 Vnitřní vstupy/výstupy regulátoru EAGLE... 5 Uvedení do provzu... Error! Bookmark not defined. Požadovaná příprava... 7 Dodatečné součásti... 8 Zapojení sběrnice Panel Bus... 9 Důležité informace... 9 Zapojení RS485- ke sběrnicím Panel Bus Zapojení RS485-2 ke sběrnicím Panel BusError! Bookmark not d Parametry kabelů Zapojení sběrnice BACnet MS/TP Důležité informace Zapojení RS485- ke sběrnicím BACnet MS/TP Zapojení RS485-2 ke sběrnicím BACnet MS/TPError! Bookmark n Řešení problémů... Error! Bookmark not defined. Řešení problémů regulátoru EAGLE Řešení problémů sběrnice Panel Bus Dodatek : Uzemnění Systémy EAGLE a SELV Systémy EAGLE a norma EN Uzemnění dle normy EN Dodatek Vstupní přesnost senzoru Rozpoznání selhání senzoru Charakteristiky senzorů Obsah... Error! Bookmark not defined. Informace o obchodních značkách LON, LONWORK a Neuron jsou obchodní značky společnosti Echelon Corporation registrované ve Spojených státech a případně dalších zemích. U.S. Registrovaná obchodní značka Copyright 203 Honeywell Inc. Všechna práva vyhrazena EN0Z-0970CZ0 R2

2 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Všeobecné bezpečnostní informace Všechny pokyny výrobce a zejména bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce je nutné dodržovat během všech činností. Ujistěte se, že místní normy a předpisy jsou dodržovány za všech okolností. Systém EAGLE (včetně regulátoru EAGLE, sběrnice I/O Panel Bus modulů, manuálně odpojovatelných modulů a pomocných svorek) může být nainstalován a namontován pouze oprávněným a proškoleným personálem. Pokud je kryt regulátoru poškozen nebo chybí, okamžitě jej odpojte od přívodu elektrické energie. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, nepokoušejte se jej opravit, ale vraťte ho výrobci. Vždy zkontrolujte instalační pokyny v této příručce, abyste jste zjistili, které svorky relé jsou vhodné pro 230 V. Doporučuje se, aby zařízení byla udržována v místnosti s pokojovou teplotou nejméně 24 hodin před připojením k napájení. To umožní kondenzaci a odpaření látek, které v zařízeních vznikly dopravou nebo skladovací teplotou. Systém EAGLE musí být nainstalován takovým způsobem (např. v uzamykatelné skříni), aby bylo zajištěno, že neoprávněné osoby nebudou mít přístup k terminálům. V případě vertikální montáže na DIN lištu by měl být regulátor EAGLE zajištěn pomocí komerčně (a tedy i běžně) dostupného zámku. Pokud je systém EAGLE upraven jakýmkoliv způsobem, s výjimkou zásahu výrobce, všechny záruky týkající se provozu a bezpečnosti jsou neplatné. Pravidla týkající se elektrostatického náboje by měla být dodržována. Používejte pouze příslušenství, které pochází nebo bylo schváleno společností Honeywell. Bližší informace Vám poskytne odpovídající technické oddělení společnosti Honeywell. Tabulka. Informace dle normy EN Nárazová ochrana Třída II Stupeň znečištění 2 Instalace Třída 3 Jmenovité impulsní 2500 Vstř napětí Automatické akce Typ.C Třída software Třída A Zkouška teplotní odolnosti části krytu >75 C svorky >25 C Směrnice WEEE WEEE: Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Na konci životnosti výrobku nechte likvidace obalu a produktu v příslušném recyklačním centru. Nevyhazujte zařízení do obvyklého domácího odpadu. Zařízení nepalte. Normy, certifikace, atd. Zařízení splňuje normy EN a EN Viz Kodex norem IEC a -2 pro poradenství. Zařízení splňuje ETHERNET protokol verze IEEEC 802,3. Zařízení podporuje BACnet IP a BACnet MS/TP komunikace dle ANSI / ASHRAE Informace dle normy EN Účel Regulátor EAGLE je multifunkční regulační zařízení určené pro aplikace HVAC ve vnitřním prostředí budov (obytných, obchodních a lehkého průmyslu). Konstrukce Regulátor EAGLE je samostatná elektronická řídící jednotka s pevným připojením vodičů. Způsoby montáže Regulátor EAGLE je vhodný pro následující typy montáží: do rozvodných skříní; do pojistkových skříní vyrobených v souladu s normou DIN43880 (max. výška slotu 45 mm); na přední dveře rozvodné skříně (pomocí příslušenství MVC-80-AC2); na stěny (pomocí příslušenství MVC-80-AC). ENZ-0970CZ0 R2 2

3 CLEA204B2 CLEA204B0 CLEA204B22 CLEA204B02 CLEA2026B2 CLEA2026B0 CLEA2000B2 CLEA2000B0 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA TECHNICKÉ PARAMETRY REGULÁTORU Tabulka 2. Elektrické údaje Napájení 9 29 Vstř nebo Vss Spotřeba energie typicky ss: 5 W; max. 6 W typicky stř: 9 VA; max. VA Proudový odběr typicky ss: 20 ma; max. 240 ma typicky stř: 370 ma; max. 40 ma Okolní teplota 0 50 C Skladovací teplota C Vlhkost 5 95% r.h. nekondenzující Rozměry Viz Obr. 5 a Obr. 6. Stupeň ochrany Požární třída IP20 V0 PŘEHLED SYSTÉMU Přehled modelů Tabulka 3. Přehled modelů Objednávací číslo funkce popis max. délka kabelu UI NTC20kΩ / 0 0V / pomalé BI 400 m NTC20kΩ / 0 0V / pomalé BI 400 m DI Otevřený = 24 V / zavřený 2.0 ma / totalizér 5 Hz 400 m AO 0.. V (max. ma) 400 m DO sběrnicové rozhraní uživatelské rozhraní Relé N.O. kontakt 400 m Relé N.O. kontakt (rychlé) 400 m - - Relé N.O. kontakt s jedním společným 400 m RS485-, izolované, BACnet MS/TP nebo Panel Bus *000 m RS485-2, neizolovaný, BACnet MS/TP nebo Panel Bus *000 m Ethernet rozhraní , přístup přes prohlížeč 00 m - - Komunikace BACnet IP 00 m - - USB 2.0 rozhraní pro zařízení (jako síťové rozhraní) 3 m USB 2.0 hostitelské rozhraní (max. 500 ma) 3 m HMI s LCD -- X - X - X - X - Tlačítka rychlého přístupu Stisknutelné a otočné tlačítko Napájecí LED (zelená) -- Stavová LED (červená, ovladatelná firmwarem) -- HMI Aplikační LED L (žlutá) -- USB-A LED (žlutá) -- LED diody informující o stavu sběrnice (pro izolované RS485- rozhraní) *V závislosti na přenosové rychlosti 3 ENZ-0970CZ0 R2

4 FIELD LEVEL C-BUS MANAGEMENT LEVEL REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Systémová architektura Systém EAGLE se skládá z regulátoru EAGLE a různých sběrnicových I/O Panel Bus modulů. Regulátor EAGLE je vybaven rozhraními, která umožňují připojení k externím systémům (např. BACnet nebo LonWorks regulátory). Skrze externí rozhraní IF-LON může regulátor EAGLE také komunikovat se systémy LONWORKS, včetně CentraLine LONWORKS I/O modulů. Pomocné části (viz sekce "Zvláštní části" na stránce 8) umožňují speciální funkce. SymmetrE ARENA / ARENA AX INTERNET WEB BROWSER EAGLE HAWK s Third-Party Devices FIRE HOMES SECURITY LEGACY AND 3rd-PARTY INTEGRATION PLANT CONTROL Obr.. Systémová architektura CentraLine BACnet BUILDING INTEGRATION ENZ-0970CZ0 R2 4

5 24V-0 24V~ END BIAS MID n.a. BI BI2 BI3 BI4 UI9 UI0 UI UI2 UI3 DO DO2 DO3 IN IN4 DO4 DO5 IN5 IN6 DO6 DO7 IN7 IN8 DO8 AO AO2 AO3 AO n.a. n.a n.a. BI BI2 BI3 BI4 UI9 UI0 UI UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 J J8 UI4 END BIAS MID UI5 UI6 UI7 UI8 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA Zapojení sběrnic a portů VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení Nedotýkejte se žádných živých částí ve skříni! Odpojte napájení před zapojováním nebo odstraňováním připojení ze svorek regulátoru EAGLE nebo Panel Bus V / V modulů. Nepřipojujte napájení, dokud zcela nedokončíte instalaci. Dodržujte pravidla týkající se elektrostatického výboje. USB 2.0 Hostitelské rozhraní Prostřednictvím hostitelského rozhraní USB 2.0 může být regulátor EAGLE připojen např. k IF-LON externímu adaptéru rozhraní a tím k LONWORKS sítím. Více viz IF-LON Externí adaptér rozhraní - Instrukce pro montáž (ENZ-0974GE5) USB 2.0 Host Interface Obr. 4. USB 2.0 Hostitelské rozhraní LL2 TxRx! USB 2.0 Rozhraní pro zařízení Všechny modely regulátoru EAGLE jsou vybaveny rozhraním pro zařízení USB 2.0 na přední straně Obr. 2. Zapojení sběrnice a portů, LED diody (pohled shora) J 3 J8 Obr. 3. Zapojení sběrnice a portů (pohled zboku) Legenda RS232 / RJ45 (pouze pro výrobní ladění) 2 USB 2.0 hostitelské rozhraní (pro připojení externího komunikačního rozhraní, např. IF-LON) 3 ETHERNET / RJ45 (pouze CLEA2000Bxx a CLEA2026Bxx) 4 RS485- (izolovaný) 5 RS485-2 (neizolovaný) 6 LED diody (viz také Obr. 9) 7 USB 2.0 rozhraní pro zařízení (pro připojení k CARE / XW-Online) 8 Třípolohový přepínač (pro nastavení zkreslení a ukončení odporu RS485-) USB 2.0 Device Interface Obr. 5. USB 2.0 Rozhraní pro zařízení Do rozhraní pro zařízení USB 2.0 může být vložen standardní USB konektor typu B. Toto rozhraní USB 2.0 je doporučeno jako rozhraní pro připojení ke CARE. 5 ENZ-0970CZ0 R2

6 J J8 END BIAS MID REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Ethernetové rozhraní Modely CLEA2000Bxx + CLEA2026Bxx jsou vybaveny socketem Ethernet / RJ45 s jednou LED diodou. Síť LONWORKS je necitlivá vůči polaritě, což eliminuje možnost instalačních chyb způsobených chybným zapojením. Různé síťové konfigurace (řetězcová, smyčková a hvězdicová, nebo kombinace předchozích) jsou možné. Pro více informací viz Excel 50/5000 LONWORKS Mechanisms (EN0B-0270GE5). LED diody Regulátor EAGLE obsahuje následující LED: ETHERNET / RJ45 socket Obr. 6. Ethernet / RJ45 socket (pouze CLEA2000Bxx + CLEA2026Bxx) Ethernet / RJ45 socket je 0/00-Mbaud ethernetové rozhraní umožňující komunikaci (dle IEEEC 802,3) na IP sítích BACnet. Obr. 7. Ethernetové rozhraní LINK/ACT. POZNÁMKA: Ethernetové rozhraní je obvykle uzemněno. Další informace o uzemnění viz Dodatek : na stránce 26. LonWorks zapojení Prostřednictvím hostitelského rozhraní USB 2.0 může být regulátor EAGLE připojen k IF-LON, a tím k sítím LONWORKS. Více viz IF-LON Externí adaptér rozhraní - Instrukce pro montáž (ENZ-0974GE5). IF-LON Obr. 8. IF-LON Obr. 9. LED diody regulátoru EAGLE Tabulka 4. LED diody regulátoru EAGLE symbol barva Funkce, popis L žlutá aplikační LED dioda indikující informace o stavu ("Režim chlazení", "Režim vytápění", "Service Interval", atd.) L2 žlutá Indikuje připravené zařízení připojené k hostitelskému rozhraní USB 2.0 Tx žlutá BACnet MS/TP stavová LED dioda indikující přenos komunikačních signálů přes RS485- Rx žlutá BACnet MS/TP stavová LED dioda indikující příjem komunikačních signálů přes RS485- stavová LED dioda indikující hardwarové! problémy, nedostatek aplikací, selhání červená senzorů nebo selhání sběrnice Panel Bus zelená napájecí LED dioda Detailní popis chování Tx a Rx LED diod, stavové LED diody a napájecí LED diody a jejich význam viz sekce "Řešení problémů regulátoru EAGLE" na straně 25. Rozhraní RS485 Obecné informace Regulátor EAGLE je vybaven dvěma rozhraními RS485, které jsou umístěné na horní straně regulátoru: RS485- (skládající se z nástrčné svorky 24 [-], 25 a 26) je izolováno a může být připojeno ke sběrnici BACnet MS / TP nebo ke sběrnici Panel Bus. RS485-2 (skládající se z nástrčné svorky 29, 30 a 3 [-2]) je neizolováno (tj. -2 je vnitřně spojeno se svorkou [24 ~ 0] a svorkami 9+37 [systémové uzemnění]) a může být připojeno buď ke sběrnici BACnet MS / TP, nebo ke sběrnici Panel Bus. IF-LON je vybavena transceiverem s volnou topologií (FTT0A), který umožňuje komunikaci (při přenosu dat rychlostí 78 Kbps) do sítí LonWorks (pomocí LonTalk protokolu). ENZ-0970CZ0 R2 6

7 END BIAS MID J J8 END BIAS MID END BIAS MID END BIAS MID END BIAS MID REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA RS485- předpěťové a zakončovací rezistory Rozhraní RS485- je vybavené třípolohovým přepínačem, který lze použít k přepnutí předpěťového odporu na OFF (poloha "MID" - to je výchozí nastavení), ON (poloha "BIAS") a ON s další 50Ω zakončovací rezistor (poloha "END"). BIAS 550 OHM RS485- (+) +5VISO 25 RS485- (-) 550 OHM - 26 Obr. 2. RS485- třípolohový přepínač nastavený na BIAS +5VISO RS485-3-POSITION SLIDE SWITCH Obr. 0. RS485- třípolohový přepínač Doporučené nastavení přepínače závisí na umístění a použití daného regulátoru EAGLE - viz Obr. a Tabulka 5, také závisí na vybraném komunikačním protokolu (BACnet MS / TP nebo sběrnice Panel Bus, v tomto pořadí). nastavení END BIAS MID Tabulka 5. Doporučené nastavení přepínače MID (DEFAULT) poloha / použití Regulátory, které jsou umístěné na obou koncích sběrnice, by měly mít toto nastavení. V malých sběrnicových sítích by měl jeden regulátor mít toto nastavení. Všechny ostatní regulátory (nejsou-li nastaveny na "END" nebo "BIAS") na sběrnici musí mít toto nastavení (což je výchozí nastavení). +5VISO 47 kohm RS485- (+) RS485- (-) 47 kohm Obr.. RS485- třípolohový přepínač nastavený na MID END 550 OHM RS485- (+) 50 OHM RS485- (-) 550 OHM Obr. 3. RS485- třípolohový přepínač nastavený na END POZNÁMKA: Všechny svorky jsou chráněné (až do 24 Vstř) proti zkratu a chybnému zapojení - kromě případu, kdy je třípolohový přepínač nastaven na "END", v takovém případě nemají svorky RS485- sběrnice (24, 25 a 26) takovou ochranu. Vyšší napětí může zařízení poškodit. POZNÁMKA: Podle BACnet standardů musí mít alespoň jedno BACnet zařízení přepnutý předpěťový odpor na ON a nejvýše dvě BACnet zařízení mohou mít předpěťové odpory přepnuté na ON. RS485-2 předpěťové a zakončovací rezistory Rozhraní RS485-2 není vybavené přepínačem. 550Ω přepěťové rezistory a 30Ω zakončovací rezistor, které jsou součástí rozhraní RS485-2, jsou vždy v poloze ON. 7 ENZ-0970CZ0 R2

8 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA +5VISO 550 OHM RS485-2 (+) 30 OHM RS485-2 (-) 550 OHM Obr. 4. RS485-2 předpěťové a zakončovací rezistory POZNÁMKA: -2je vnitřně spojena s 24V-0 (svorka ) a systémovým uzemněním (svorky 9+37) Standard RS485 Podle standardu RS485 (TIA/EIA-485: "Elektrické charakteristiky generátorů a přijímačů pro použití ve vyvážených digitálních vícebodových systémech") může pouze jeden driver přenášet data a komunikovat současně přes rozhraní RS485. V souladu s U. L. požadavky může být na každé rozhraní RS485 připojeno až 32 jednotek zatížení. Např. CentraLine zařízení mají pouze ¼ jednotky zatížení, aby bylo možné připojit až 28 zařízení. BACnet MS/TP připojení k rozhraní RS485 musí být v souladu s výše uvedeným standardem RS485. Doporučuje se tedy, aby každý konec každého spojení měl jeden zakončovací rezistor, který má odpor rovnající se impedanci kabelu (20 Ω / 0,25-0,5 W). Systémy RS485 často postrádají oddělený signálový zemnící vodič. Nicméně, fyzikální zákony stále vyžadují, aby pevné uzemnění bylo k dispozici, a aby byla zajištěna bezchybná komunikace mezi driverem a přijímače - pokud jsou všechny zařízení elektricky izolovány a žádné uzemnění neexistuje. DŮLEŽITÉ V případě nové instalace regulátoru EAGLE je důrazně doporučeno použít oddělený signálový zemnící vodič. Jinak může dojít k nepředvídatelnému chování, jestliže jsou připojeny jiné elektricky neizolované zařízení a rozdíl potenciálů je příliš vysoký. V případě instalace regulátorů EAGLE do již existujících dvouvodičových systémů RS485 (např. při výměně regulátorů Panther nebo LION za regulátory EAGLE)nebude mít neoddělený signálový zemnící vodič pravděpodobně žádné nežádoucí účinky. Délka kabelu ovlivňuje přenosovou rychlost. Následující tabulka poskytuje několik příkladů. Tabulka 6. Přenosová rychlost vs. max. délka kabelu pro RS485 Přenosová rychlost Max. délka kabelu (L) kbps 200 m *5.2 kbps 800 m ** V případě konfigurace RS485-2 pro Panel Bus je komunikační rychlost nastavena na 5,2 kbps. Pro informace o průřezu vodičů, max. přípustné délce kabelu, možném stínění, požadavcích na uzemnění a max. počet zařízení, které lze připojit na sběrnici, viz norma EIA-485. ENZ-0970CZ0 R2 8

9 47 24V-0 24V~ BO BO2 BO3 IN IN4 BO4 BO5 IN5 IN6 BO6 BO7 IN7 IN8 BO8 AO AO2 AO3 AO n.a. n.a n.a. BI BI2 BI3 BI4 UI9 UI0 UI UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA MONTÁŽ/DEMONTÁŽ Před zahájením instalace DŮLEŽITÉ Chcete-li umožnit odpaření jakékoliv zkondenzované látky, která vznikla v důsledku dopravy / skladovací teploty, ponechte regulátor při pokojové teplotě po dobu nejméně 24 hodin před zapnutím napájení. Regulátor EAGLE by měl být zajištěn pomocí komerčně dostupného zámku v případě vertikální montáže na DIN lištu Pro více informací viz EAGLE Montážní instrukce (MUZ-0970GE5). Rozměry L L2 Tx Rx! Obr. 5. Regulátor EAGLE, rozměry (v mm) POZNÁMKA: Obr. 6. Regulátor EAGLE (na obrázku se dvěma kryty MVC-80-AC), rozměry (v mm) Použití MVC-80-AC bude bránit přístupu k rozhraním Ethernet a USB 2.0 (Rozhraním pro zařízení). 9 ENZ-0970CZ0 R2

10 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ Obecné bezpečnostní pokyny Při zapojování regulátoru EAGLE musí být dodržen Národní zákon o elektrických zařízeních (NEC) nebo jeho ekvivalent a všechny místní předpisy. Elektrické práce by měly být provedeny pouze kvalifikovanými elektrikáři. Elektrické zapojení musí být provedeno na svorkovnici. Pouze pro Evropu: V souladu s požadavky CE, zařízení s napětím v rozsahu Vstř nebo Vss, které nejsou poskytovány s napájecím kabelem a zástrčkou, nebo s jinými prostředky pro odpojení od dodávek mající oddělené kontakty alespoň 3 mm na všech pólech, musí mít prostředky pro odpojení začleněny do pevné instalace. Technické parametry jištění Systémové jištění Doporučujeme, aby si uživatel vybavil systém externí pojistkou. Jištění zařízení s aktivním polem F2 (závisí na zatížení v provozu). Zapojení svorek Regulátor EAGLE je vybaven zástrčnými svorkami. VAROVANÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení Nedotýkejte se žádných živých částí ve skříni! Odpojte napájení před zapojováním nebo odstraňováním připojení ze svorek regulátoru EAGLE nebo Panel Bus V / V modulů. Nepřipojujte napájení, dokud zcela nedokončíte instalaci. Dodržujte pravidla týkající se elektrostatického výboje. Nepoužívejte náhradní svorky. Není povoleno směšování různých napětí (např. 24 V a 230 V) v rámci jednotlivých relé bloků regulátoru EAGLE. Aby se zabránilo nebezpečí zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem a / nebo poškození zařízení z důvodu zkratu, nízkého napětí a vysokého napětí, linky musí být vedeny odděleně od sebe. Všechny svorky jsou chráněny (až do 24 Vstř) proti zkratu a chybnému zapojení (kromě případů, kdy je třípolohový přepínač nastaven na pozici "END". V takovém případě nemají svorky sběrnice RS485- [24, 25 a 26] takovou ochranu). Vyšší napětí může zařízení poškodit. Neotvírejte kryt regulátoru. Dbejte opatření pro manipulaci s elektrostaticky citlivými zařízeními. POZNÁMKA: Všechny vodiče musí odpovídat příslušným normám a nařízením. Více informací viz výrobní výkresy. Místní doporučení zapojení (např. IEC nebo VDE 000) může mít přednost před doporučeními uvedenými v tomto návodu. Obr. 7. Vložení / vyjmutí vodiče ze zástrčných svorek POZNÁMKA: V případě pevných vodič, je zakázáno používání dutinky. POZNÁMKA: Používejte pouze jeden vodič na jednu zástrčnou svorku. POZNÁMKA: Jestliže jsou dva vodiče připojeny k jedné zástrčné svorce, musí být použita dvojitá dutinka. Tabulka 7. Technické parametry zástrčných svorek Průměr zástrčky mm 2 Pevný vodič H05(07) V-K mm 2 Slaněný vodič H05(07) V-K mm 2 Slaněný vodič s koncovou dutinkou mm 2 Délka odizolování mm Napájení Napájení regulátoru EAGLE Regulátor je napájen prostřednictvím odnímatelného konektoru (připojeného na svorky a 2). Viz Obr. 9. Napájení regulátoru EAGLE musí odpovídat bezpečnostní třídě II. POZNÁMKA: Nebezpečí zkratu, pokud je jiný regulátor (kromě regulátoru EAGLE) napájen ze stejného transformátoru. Viz sekce "Uzemnění dle EN Použitelných systémů". POZNÁMKA: Chcete-li snížit celkovou spotřebu energie, může být také regulátor EAGLE napájen spínacím zdrojem (spíše než transformátorem). Viz Tabulka 2 na str. 3. ENZ-0970CZ0 R2 0

11 Č. svorky. CLEA204Bxx CLEA2026Bxx CLEA2000Bxx REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA Přiřazení svorek Tabulka 8. Přiřazení svorek signál Popis 24V-0 napájecí napětí (), interně spojené se svorkou 3 a systém. (sv ) X X X 2 24V~ napájecí napětí (24V) X X X 3,4 - nevyužívány BO Binární výstup. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 8 - X - 6 BO2 Binární výstup 2. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 8 - X - 7 BO3 Binární výstup 3. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 8 - X - 8 IN,2,3 Společný relé kontakt pro BO, BO2, a BO3 - X - 9 IN4 Společný relé kontakt pro BO4 X X - 0 BO4 Binární výstup 4. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 9 X X - BO5 Binární výstup 5. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 2 - X - 2 IN5 Společný relé kontakt pro BO5 - X - 3 IN6 Společný relé kontakt pro BO6 X X - 4 BO6 Binární výstup 6. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 3 X X - 5 BO7 Binární výstup 7. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 6 X X - 6 IN7 Společný relé kontakt pro BO7 X X - 7 IN8 Společný relé kontakt pro BO8 - X - 8 BO8 Binární výstup 8. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 7 - X - 9 Zemnicí svorka (viz POZNÁMKA níže) X X - 20 AO Analogový výstup X X - 2 AO2 Analogový výstup 2 X X - 22 AO3 Analogový výstup 3 - X - 23 AO4 Analogový výstup 4 - X ref. RS485- (izolované) X X X signál pro RS485- (izolované) X X X signál pro RS485- (izolované) X X X 27,28 nevyužívány signál pro RS485-2 (neizolované) X X X signál pro RS485-2 (neizolované) X X X 3-2 ref. RS485-2, vnitřní spojená s 24V-0 (sv. ) a systém. (sv. 9+37) X X X 32 - nevyužívána BI Binární vstup (statický suchý kontakt) / čítač impulsů (rychlé počítadlo) X X - 34 BI2 Binární vstup 2 (statický suchý kontakt) / čítač impulsů (rychlé počítadlo) X X - 35 BI3 Binární vstup 3 (statický suchý kontakt) / čítač impulsů (rychlé počítadlo) X X - 36 BI4 Binární vstup 4 (statický suchý kontakt) / čítač impulsů (rychlé počítadlo) X X - 37 Zemnicí svorka (viz POZNÁMKA níže) X X - 38 UI9 Univerzální vstup 9 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - 39 UI0 Univerzální vstup 0 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - 40 UI Univerzální vstup (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) X X - 4 UI2 Univerzální vstup 2 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) X X - 42 UI3 Univerzální vstup 3 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) X X - 43 UI4 Univerzální vstup 4 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) X X - 44 UI5 Univerzální vstup 5 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - 45 UI6 Univerzální vstup 6 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - 46 UI7 Univerzální vstup 7 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - 47 UI8 Univerzální vstup 8 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - POZNÁMKA: Všechny analogové výstupy, univerzální vstupy a binární výstupy sdílejí stejný potenciál. Je tedy možné připojit pouze jeden kombinovaný signál pro všechny analogové výstupy, univerzální vstupy a binární výstupy. Pomocné svorky mohou být použity v případě potřeby. ENZ-0970CZ0 R2

12 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Údaje o transformátorech V Evropě, v případě, že je regulátor EAGLE napájen transformátory, pak tyto transformátory musí být oddělovací transformátory odpovídající normě IEC V USA a Kanadě, pokud je regulátor EAGLE napájen transformátory, pak takové transformátory musí být dle NEC Třída-2. Tabulka série údaje o transformátorech část # Primární strana Sekundární strana Vstř 24 Vstř, 50 VA Vstř 2 x 24 Vstř, 40 VA a 00 VA z odděleného transformátoru Vstř 24 Vstř, 00 VA a 24 Vss, 600 ma /220 Vstř 24 Vstř, 50 VA x 24 Vstř, 40 VA a 00 VA z 240/220 Vstř odděleného transformátoru Vstř, 00 VA a 24 Vss, 240/220 Vstř 600 ma Tabulka 0. Přehled CRT Series STŘ/SS proud transformátor Primární strana max. stř. proud max. ss proud CRT Vstř 2 A 500 ma CRT Vstř 6 A 300 ma CRT Vstř 2 A 2500 ma PRIMARY SIDE 230 Vac 24 V~ 20 Vac 24 V0 2 NOT RECOMMENDED Obr. 8. Zapojení regulátoru EAGLE EAGLE RIN-APU24 RIN-APU24 je nepřerušitelný zdroj napájení, který může být přímo připojeny k regulátoru EAGLE. Viz RIN-APU24 nepřerušitelný zdroj napájení - instrukce pro montáž (EN0B-0382GE5) pro detailní schéma zapojení. Detailní zapojení viz RIN-APU24 Nepřerušitelný zdroj napájení Montážní instrukce (EN0B-0382GE5). Napájení V /V modulů sběrnice Panel Bus a periferií Regulátor EAGLE, Panel Bus V/V moduly a periférie mohou být napájeny buď samostatnými transformátory (viz Obr. 9, Obr. 20 a Obr. 2), nebo stejným transformátorem (viz Obr. 22 na straně 3). POZNÁMKA: Použijte min. vzdálenost 0 cm mezi napájecími kabely a 0 0 V / kabely senzoru, aby se zabránilo rušení signálu na 0 0 V / kabelech senzorů. Viz Parametry kabelů na straně 22. Napájení periferií a regulátoru EAGLE pomocí oddělených transformátorů 24 V pohon připojený k odděleným transformátorům Periferie umístěné max. 400 m od regulátoru EAGLE 230 V~ 24 V~ 24 V0 2 EAGLE Y (0...0 Vdc) 24 V0 24 V~ F2 230 V~ 24V~ Y max. 400 m Obr. 9. Napájení periferií a regulátoru EAGLE pomocí oddělených transformátorů Napájení periferií a V/V modulů sběrnice Panel Bus pomocí oddělených transformátorů 24 V pohon připojený např. k analogovému výstupnímu modulu Periferie umístěné m od regulátoru EAGLE 230 V~ F 24 V~ 24 V0 CLIOP822A Y (0...0 Vdc) max. 400 m 24 V0 24 V~ F2 230 V~ 24V~ Y Obr. 20. Napájení pomocí oddělených transformátorů Napájení periferií pomocí V/V modulů sběrnice Panel Bus 24 V pohon připojený např. k analogovému výstupnímu modulu Periferie umístěné max. 00 m od regulátoru EAGLE 230 V~ F2 F 24 V~ 24 V0 CLIOP822A max. 00 m Y (0...0 Vdc) 24V~ Y Obr. 2. Napájení pomocí V/V modulů sběrnice Panel Bus Ochrana před bleskem Prosím, obraťte se na svého místního zástupce společnosti Honeywell pro informace o ochraně před bleskem. ENZ-0970CZ0 R2 2

13 24V-0 24V~ BO BO2 BO3 IN IN4 BO4 BO5 IN5 IN6 BO6 BO7 IN7 IN8 BO8 AO AO2 AO3 AO n.a. n.a n.a. BI BI2 BI3 BI4 UI9 UI0 37/ 37/ 37/ 37/ UI UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA Příklad zapojení CLEA2026Bxx TOTALIZER : 2: SIGNAL 2 DRY CONTACT : 2: SIGNAL 2 NTC20kOHM SENSOR : 2: SIGNAL 2 NTC20kOHM SENSOR : 2: SIGNAL 2 ACTIVE SENSOR : (24V~ 0) 2: 24V ~ POWER 3: VDC ~ CLEA2026Bxx BLOCK BLOCK Vac! FAN : 24V~ 2: 2 FAN : 220V N 2 2: 220V~ FAN : 24V~ 0 2: 24V~ WARNING Risk of electric shock or equipment damage! Low voltage and line voltage must not be wired within the same block. M L N FAN : 24V~ 0 2: 24V~ M 24V~ DRIVE with 0...0V SIGNAL : (24V~ 0) 2: 24V ~ POWER 3: VDC M VDC Obr. 22. Příklad zapojení CLEA2026Bxx Pro technické parametry o jištění viz sekce " Technické parametry jištění " na stránce 0. POZNÁMKA: Použijte min. vzdálenost 0 cm mezi napájecími kabely a 0 0 V / kabely senzoru, aby se zabránilo rušení signálu na 0 0 V / kabelech senzorů. 3 ENZ-0970CZ0 R2

14 24V-0 24V~ n.a. n.a. BO BO2 BO3 IN IN4 BO4 BO5 IN5 IN6 BO6 BO7 IN7 IN8 BO8 AO AO2 AO3 AO n.a. n.a n.a. BI BI2 BI3 BI4 UI9 UI0 UI UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA 2 3 ACTIVE SENSOR : (24V~ 0) 2: 24V ~ POWER 3: VDC 2 DRY CONTACT : 2: SIGNAL 40 A A2 A3 A4 A5 A6 A XS830 B B2 B3 B4 B5 B6 B ~ CLEA2026Bxx BLOCK BLOCK A A2 A3 A4 A5 A6 A XS830 B B2 B3 B4 B5 B6 B Vac! L N WARNING Risk of electric shock or equipment damage! Low voltage and line voltage must not be wired within the same block. FAN : 230V N 2: 230V~ 4 5 FAN FAN : 230V N : 230V N 2: 230V~ 2: 230V~ Obr. 23. Příklad zapojení CLEA2026Bxx (se dvěma XS830 pomocnými svorkovými bloky) Pomocné svorkové bloky XS830 a XS83 je volitelné příslušenství, které lze připevnit na horní a/nebo dolní část regulátoru EAGLE, aby bylo možné regulátor vybavit dalšími svorkami pro připojení, např. senzorů,, N, 230 V nebo 24 V (ale ne zem!). POZNÁMKA: Použijte min. vzdálenost 0 cm mezi napájecími kabely a 0 0 V / kabely senzoru, aby se zabránilo rušení signálu na 0 0 V / kabelech senzorů. M M M ENZ-0970CZ0 R2 4

15 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA Vnitřní vstupy/výstupy regulátoru EAGLE CLEA2000Bxx není vybaven vstupy nebo výstupy. Následující podsekce se proto vztahují pouze na modely CLEA2026Bxx a CLEA204Bxx. Univerzální vstupy CLEA2026Bxx je vybaven deseti (CLEA204Bxx: čtyřmi) konfigurovatelnými (v CARE) univerzálními vstupy (UI). Pro informace o přesnosti vstupů senzorů, jejich diferenciální měřící chybě, charakteristikách (tj. závislost odporů a výsledného napětí na teplotě) různých typů senzorů, které k nim mohou být připojeny a prahové hodnoty, při kterých senzor rozpozná chyby, viz sekce "Dodatek 2" na straně 28. Tabulka. Parametry univerzálních vstupů kritérium Napěťový vstup Proudový vstup Podporované typy senzorů Rozlišení hodnota UI-UI0: 0 0 Vss s pull-up rezistorem UI-UI8: 0..0 Vss bez pull-up rezistoru UI-UI8: 2..0 Vss bez pull-up rezistoru UI-UI0: 0 0 VDC bez pull-up rezistoru, externí 499Ω rezistor pro měření proudu 0 20 ma UI-UI8: 2 0 VDC bez pull-up rezistoru, externí 499Ω rezistor pro měření proudu 0 20 ma NTC20kΩ ( C; výchozí) Pomalý binární vstup (statický, suchý kontakt) 2-bitové rozlišení Přesnost ±75 mv (0 0 V) Ochrana Proti zkratu, 24 Vstř Vi 200 k Obr. 24 Vnitřní zapojení univerzálních vstupů UI-UI8, konfigurovatelné jako napěťové vstupy (bez pull-up rezistoru) Vi 0 VDC 25 k 200 k Obr. 25. Vnitřní zapojení univerzálních vstupů UI-UI0, konfigurovatelné pro vstupy s termistorem NTC20kΩ nebo jako napěťový vstup (s pull-up rezistorem) Analogové výstupy CLEA2026Bxx je vybaven čtyřmi (CLEA204Bxx: dvěma) analogovými výstupy (AOs). V případě zastavení aplikace (např. během stahování aplikace) se předpokládá, že analogové výstupy mají bezpečnostní pozice nakonfigurované v CARE. Analogové výstupy mohou být nakonfigurovány v CARE jako binární výstupy (s výstupem 0 V nebo 0 V). Tabulka 2. Parametry analogových výstupů kritérium hodnota 0 0 V Typ výstupu 2 0 V Max. výstupní 0 VDC (± ma) (výchozí) rozsah Min. rozlišení 8 bit Min. přesnost ± 50 mv MCD3 připojení podporováno Max. délka vodiče 400 m Průřez vodiče Viz Tabulka 7 na straně 0. Ochrana Proti zkratu, 24 Vstř Binární vstupy / Pulsní čítače Oba modely (CLEA2026Bxx a CLEA204Bxx) jsou vybavené čtyřmi binárními vstupy (statický suchý kontakt) / pulsními čítači (rychlými počítadly). Tabulka 3. Parametry binárních vstupů kritérium Typ vstupu Rozsah proudu (uzavřený obvod) Napětí naprázdno Ochrana hodnota Binární vstup (statický suchý kontakt) Pulsní čítač (rychlé počítadlo) 2 ma 24 Vss Proti zkratu, 24 Vstř Parametry binárních vstupů Binární vstupy jsou statické suché kontaktní vstupy. Tím se snižuje náročnost zapojení, protože poté není nutné distribuovat pomocný napěťový signál. 5 ENZ-0970CZ0 R2

16 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Rozpojený obvod Uzavřený obvod 3000 Ω (24 Vss na svorce BI) 500 Ω (proud nakrátko: 2.0 ma) Konfigurace polarity (normální = N.O. kontakt nebo opačná = N.C. kontakt) určuje, zda logická nebo logická 0 je detekován na sepnutém kontaktu. To se provádí výběrem (v CARE) jednou z následujících možností: Normální (výchozí) Opačná Spojený externí kontakt stav= Rozpojený externí kontakt stav=0 Spojený externí kontakt stav=0 Rozpojený externí kontakt stav= Parametry pulsního čítače Binární vstupy regulátoru EAGLE mohou být konfigurovány (v CARE) jako čítače pulsů (rychlé počítadla) pro provoz se zařízeními, které jsou vybaveny výstupem s otevřeným kolektorem. Pokud je pracovní cyklus 50% / 50%, čítač pulsů podporuje až 5 Hz. Počítání se provádí na náběžné hraně. Tabulka 4. Binární vstupy konfigurované jako rychlé počítadlo frekvence puls ON puls OFF bounce FAST TOTALIZER max. 5 Hz min. 25 ms min. 25 ms max. 5 ms BI DRY CONTACT 24 VDC = open 0 V = closed COM 24V Obr. 26. Vnitřní zapojení binárních vstupů Binární výstupy Regulátor EAGLE nabízí osm (CLEA2026Bxx) nebo čtyři (CLEA204Bxx) binární výstupy rozděleny do dvou bloků (BO... 4 a BO5.. 8). V případě zastavení aplikace (např. během stahování aplikace) se předpokládá, že binární výstupy mají bezpečnostní pozice nakonfigurované v CARE. Polarita (normální = NO kontakt nebo vzad = NC kontakt) Konfigurace určuje, zda relé je otevřený nebo uzavřený, v závislosti na tom, zda je logická nebo logická 0. To se provádí výběrem (v CARE) jednu z následujících možností: Konfigurace polarity (normální = N.O. kontakt nebo opačná = N.C. kontakt) určuje, zda relé je spojené nebo rozpojené v závislosti na přítomnosti logické nebo logické 0. To se provádí výběrem (v CARE) jednou z následujících možností: Normální (výchozí) Opačná stav= relé kontakt je spojený stav=0 relé kontakt je rozpojený stav=0 relé kontakt je spojený stav= relé kontakt je rozpojený Tabulka 5. Parametry relé blok blok 2 BO 3 BO4 BO5 8 Kontaktní nap. STŘ V V V Kontaktní nap. SS 5 30 V V 5 30 V max. kontaktní proud STŘ (odporový) max. kontaktní proud STŘ (induk.) max. kontaktní proud STŘ (induk.) 3 A 0 A 3 A 0.3 A* 0 A 0.3 A* 2 A** 0 A 2 A** max. kontaktní 3 A 7 A 3 A proud SS 00 ma / 40 ma / 00 ma / min. zatížení 5 Vss 24 Vss 5 Vss * typicky 250,000 cyklů; ** typicky 50,000 cyklů POZNÁMKA: Celková max. součet zatížení všech binárních výstupů (BO 8) se rovná 4 A. POZNÁMKA: Binární výstup 4 podporuje přepínání vysokých náběhových proudů (např. motory, žárovky, atd.). Max. povolený spínací proud je 80 A po dobu max. 20 ms. VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení! Nízké napětí a síťové napětí nesmí být připojeny ve stejném bloku. ENZ-0970CZ0 R2 6

17 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA UVEDENÍ DO PROVOZU Více informací viz, CARE Uživatelská příručka (Literatura o výrobku č.: EN2B-082GE5). Požadovaná příprava Pro první přístup (s notebookem nebo PC) k regulátoru EAGLE přes Ethernet / IP můžete použít některou ze dvou následujících možností: Varianta : USB 2.0 zařízení (doporučeno) Rozhraní USB 2.0 je doporučené rozhraní pro stahování aplikací a firmware přes CARE. Je nutný USB kabel s "Asamcem a B-samcem". Pro přístup přes USB má regulátor EAGLE trvalou výchozí IP adresu Vaše IP adresa počítače musí odpovídat výchozí IP adrese podsítě regulátoru Eagle: Doporučujeme používat DHCP nebo "Získat IP adresu automaticky". Varianta 2: Standardní ethernetové rozhraní Standardní IP adresa může být nastavena v CARE. Za tímto účelem se nejdříve připojte k USB rozhraní. V každém případě Vaše IP adresa počítače musí odpovídat výchozí IP adrese podsítě regulátoru Eagle. Doporučujeme používat DHCP nebo "Získat IP adresu automaticky". Obr. 27. USB kabelu s A-samcem a B-samcem 7 ENZ-0970CZ0 R2

18 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA DODATEČNÉ SOUČÁSTI Tabulka 6. Dodatečné součásti Č. objednávky Popis Odnímatelné svorkové konektory, zástrčný typ; kompletní sada 9 TPU-45-0 konektorů (pro svorky - 47); pro modely CLEA204Bxx a CLEA2026Bxx TPU--0 Odnímatelné svorkové konektory, zástrčný typ; kompletní sada 3 konektorů (pro svorky - 47); pro model CLEA2000Bxx MVC-80-AC Kryt svorek (barva: RAL90); balení 20 kusů, pro regulátory EAGLE MVC-80-AC2 Montážní příslušenství pro přední dveře (barva: RAL90); balení 20 kusů; pro regulátory EAGLE MVC-80-AC3 Odlehčení tahu; balení po 0 kusech; pro regulátory MVC-40x-xxxxxx a MVC-80x-xxxxxx A A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 XS830 Pomocné balení svorek určené pouze pro smíšený V / V modul Panel Bus a regulátor EAGLE. Prosím, prostudujte si CentraLine V / V moduly Instalační příručka (ENZ-0973GE5). A B A2 B2 A3 B3 A4 B4 G A5 B5 A6 B6 A7 B7 A8 B8 G2 XS83 Dvě skupiny čtyř párů zástrčných svorek, pro konverzi signálů 0 20 ma do signálů 0 0 Vss a jedna zástrčná zemnící svorka na skupinu. Prosím, prostudujte si CentraLine V / V moduly Instalační příručka (ENZ-0973GE5). ENZ-0970CZ0 R2 8

19 Install. Instr. MUB-0473GE5 Install. Instr. MUB-0473GE5 DI DI B7 7 B7 7 Binary Inputs B0 0 B B B2 B3 B4 B5 B B8 8 2 B8 8 2 B9 9 3 Binary Inputs B9 9 3 B0 0 B B2 B3 B4 B5 B6 4 4 B 5 5 B2 2 6 B2 2 6 Analog Inputs AI5 AI6 AI7 AI AI Analog Inputs AI AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI AI2 AI3 AI G G G G2 Analog Outputs AO5 Analog Outputs AO5 2 AO6 AO AO2 AO6 AO AO2 AO7 AO3 AO7 AO3 AO AO4 AO AO4 24V Relays CO CO2 CO3 CO4 CO5 CO NO NO2 NO3 NO4 NO5 NO DO 24V Relays CO CO2 CO3 CO4 CO5 CO NO NO2 NO3 NO4 NO5 NO DO!! REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA ZAPOJENÍ SBĚRNICE PANEL BUS Regulátor EAGLE je vybaven dvěma rozhraními RS485, ke kterým mohou být připojeny Panel Bus moduly: RS485- (skládající se ze zástrčných svorek 24 [-], 25 a 26) a / nebo RS485-2 (skládající se ze zástrčných svorek 29, 30 a 3 [-2]). POZNÁMKA: -2 je vnitřně spojena s 24V-0 (svorka ) a systém. (svorky 9+37). Přehled V/V modulů sběrnice Panel Bus pluggable ANALOG INPUT pluggable ANALOG OUTPUT pluggable BINARY INPUT pluggable RELAY OUTPUT pluggable FLOATING OUTPUT MIXED I/Os (with integrated electronic module) PANEL BUS I/O ELECTRONIC MODULES CLIOPR822A CLIOPR824A CLIOPR825A Honeywell CLIOP830A CLIOP82A CLIOP822A CLIOP823A CLIOP824A CLIOP83A PANEL BUS PANEL BUS PANEL BUS PANEL BUS Honeywell EAGLE XS82-22 XSU82-22 XS823 XSU823 XS XSU Obr. 28. Přehled V/V modulů sběrnice Panel Bus CLIOP830A (w/ bridge connector) or CLIOP83A (w/ wiring) Důležité informace RS485- (izolovaný) - Max. délka Panel Bus: m, v závislosti na přenosové rychlosti (viz sekce "Standard RS485" na str. 8). RS485-2 (neizolovaný) - Max. délka Panel Bus: 40 m - Jakýkoliv typ kabeláže a topologii je možný (nejlépe kroucená dvojlinka a sběrnicová topologie) - Nesmí přesáhnout jednu budovu nebo patro budovy Max. počet V/V modulů Panel Bus na rozhraní RS485 - Max. počet V/V modulů Panel Bus daného modelu: 6 - Celkový počet V/V modulů Panel Bus: 64 Max. počet V/V modulů Panel Bus na regulátor EAGLE - Max. počet V/V modulů Panel Bus daného modelu:: 32 - Celkový počet V/V modulů Panel Bus: 28 Max. počet hardwarových V/V bodů + NVs na regulátor EAGLE: Max. počet namapovaných NVs na regulátor EAGLE je tedy 600 mínus počet hardwarových V/V bodů. Více informací o zapojení, aktuálních požadavcích, napájení, přepěťové ochraně, kabelových parametrech, jištění, ručním ovládání, atd. V/V modulů Panel Bus a periferie připojené k nim viz CentraLine V / V moduly Instalační příručka (ENZ- 0973GE5). 9 ENZ-0970CZ0 R2

20 24~0 24V~ 24~0 24V~ END BIAS MID END BIAS MID REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Zapojení RS485- ke sběrnicím Panel Bus POZNÁMKA: Při zapojování rozhraní RS485- regulátoru EAGLE se V/V moduly Panel Bus se doporučuje, aby byl přepínač nastaven na pozici "END". EAGLE VISO 550 OHM 50 OHM 550 OHM RS485- (+) RS485- (-) 2 END - 24 V F 230 V Obr. 29. Zapojení RS485- regulátoru EAGLE se V/V moduly Panel Bus (jeden transformátor) EAGLE VISO 550 OHM 50 OHM 550 OHM RS485- (+) RS485- (-) 2 END - F 24 V 24 V F 230 V 230 V Obr. 30. Zapojení RS485- regulátoru EAGLE se V/V moduly Panel Bus (dva transformátor) ENZ-0970CZ0 R2 20

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

ASSET 10 dveřní jednotka

ASSET 10 dveřní jednotka Trade FIDES, a.s. ASSET 10 dveřní jednotka (aktualizace - 4/2014) Popis výrobku pro systém ASSET 804-812 Manuál technika systému 2 ASSET 10 verze 2 dveřní jednotka Obsah 1 Popis...3 1.1 Zapojení...3 1.1.1

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

Moduly digitálních vstupů

Moduly digitálních vstupů 8 172 TX-I/O Moduly digitálních vstupů TXM1.8D TXM1.16D Moduly existují ve dvou verzích : TXM1.8D: 8 vstupů, každý má tříbarevnou LED (zelená, žlutá n. červená) TXM1.16D: Jako TXM1.8D, ale 16 vstupů, každý

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Programovatelný regulátor FX15 Universal

Programovatelný regulátor FX15 Universal Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku FX15 Universal Datum vydání 1205/0306CZ Rev.4 Programovatelný regulátor FX15 Universal FX15 Universal je vysoce výkonným regulátorem řady Facility

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

EXP-C, EXP-C16 EXP-C, EXP-C16. Ethernet IO moduly EXP-C EXP-C16 LAN. www.metel.eu 1/6

EXP-C, EXP-C16 EXP-C, EXP-C16. Ethernet IO moduly EXP-C EXP-C16 LAN. www.metel.eu 1/6 Ethernet IO moduly Kompatibilní s LAN-RING - expandér 6x DI/6x relé* 16 - expandér 16x DI/ 8x DO Provozní teplota 40 C do +70 C Přepěťové ochrany 16 OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ -DIN/12-24 2-102-572 10-60VDC/10-30VAC

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3 Ethernet a USB rozhraní stupeň krytí IP67 s integrovaným napájením LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice multiprotokolová

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R 4. vydání - leden 2013 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Modul C-RC-0002R je interierový ovladač určený

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI , N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují 2-polohovou a 3-bodovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE S42-EIE-0-CZ OBSAH 1 ÚVOD 2 2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 4.1 POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 6 4.2 SÉRIOVÁ KOMUNIKACE (VOLITELNÝ

Více

Malý kompaktní I/O modul

Malý kompaktní I/O modul MMIO Malý kompaktní I/O modul Shrnutí Malý kompaktní I/O modul MMIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých VZT jednotek. Modul komunikuje

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

CLCM1C,4C Nástěnné moduly

CLCM1C,4C Nástěnné moduly CLCM1C,4C Nástěnné moduly Katalogový list HLAVNÍ RYSY Plně kompatibilní s regulátorem PANTHER Modul lze namontovat přímo na stěnu nebo na rozvodnou 60 mm elektroinstalační krabici Regulační kolečko s relativní

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Univerzální I/O moduly

Univerzální I/O moduly s 8 173 TX-I/O Univerzální I/O moduly TXM1.8U TXM1.8U-ML Moduly existují ve dvou verzích : TXM1.8U: 8 vstupů/výstupů s LED indikací - signál / porucha TXM1.8U-ML: Jako TXM1.8U, ale s místním ručním ovládáním

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

Modul rozhraní P-bus

Modul rozhraní P-bus 8 180 8180P01 TX-I/O Modul rozhraní P-bus TXB1.PBUS Rozhraní mezi procesní podstanicí a sběrnicí TX-I/O modulů Integrovaný zdroj DC 24 V, 1.2 A pro napájení TX-I/O modulů a periferních přístrojů Rozhraní

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

E-Line - vzdálené I/O

E-Line - vzdálené I/O Datasheet www.sbc-support.com E-Line - vzdálené I/O Centralizovaná nebo decentralizovaná automatizace na malém prostoru Vzdálené I/O moduly jsou řízeny přes sériovou linku RS-485 a umožňují decentralizovanou

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 641 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX32.1 Měření prostorové

Více

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory Volně programovatelné regulátory Přehled produktové řady POL687.70 Regulátor pro chlazení Volně programovatelný regulátor, 27 I/O Možnost rozšíření I/O (pomocí IO rozšiřujících modulů) Integrované HMI

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS232

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS232 Distributory a oddělovače a RS232 BREAK-DD8 a GS GS-4/4* I Univerzální napájení I Ochrany proti přepětí I 100% galvanické oddělení I Až 64 portů I Plně transparentní DD8 OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ BREAK-DD8-485-UNIT/1U

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Zdroj napájecí, přídavný, řadový. Objednací číslo: Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Zdroj napájecí, přídavný, řadový. Objednací číslo: Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Zdroj napájecí, přídavný, řadový Objednací číslo: 8300-0-0126 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Průmyslové media konvertory 200M-1S.0.1-BOX. Montáž na DIN35. Příslušenství. 200M-1S.0.1-BOX s WDM SFP modulem BX W5

Průmyslové media konvertory 200M-1S.0.1-BOX. Montáž na DIN35. Příslušenství. 200M-1S.0.1-BOX s WDM SFP modulem BX W5 Montáž na rovný poklad Montáž na DIN3 Montáž do venkovního rozváděče OH321 SFP slot s podporou 100BASE-X Fast Ethernet port s PoE+ (30W) Podpora JUMBO paketů Podpora vzdáleného restartu PoE Detekce odpojení

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Návod k instalaci Obsah

Návod k instalaci Obsah CLAXHAWKIO34 IO-34 modul pro HAWK Návod k instalaci Obsah OBECNÝ POPIS... 2 PŘÍPRAVA... 2 Obsah balení... 2 Materiál a potřebné nástroje... 2 OPATŘENÍ... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Připojení I/O modulu...

Více

SEP2 Sensor processor. Technická dokumentace

SEP2 Sensor processor. Technická dokumentace SEP2 Sensor processor Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2010 Obsah 1. Úvod...3 2. Zapojení zařízení...4 2.1. Připojení napájecího napětí...4 2.2. Připojení

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 642 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Měření prostorové

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h. výkonový člen systému TQS 1x přepínací kontakt relé 1x vstupní kontakt komunikace RS485 30. září 2004 w w w. p a p o u c h. c o m 0042 T I O Katalogový list Vytvořen: 30.9.2004 Poslední aktualizace: 30.9.2004

Více

Rozhraní pro web s portem pro modem

Rozhraní pro web s portem pro modem 9 232 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem pro modem PXG80-W Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

SERVAL HLAVNÍ VLASTNOSTI OBECNĚ POPIS SEKVENCE. Katalogový list

SERVAL HLAVNÍ VLASTNOSTI OBECNĚ POPIS SEKVENCE. Katalogový list SERVAL Katalogový list OBECNĚ SERVAL je individuální prostorový regulátor (IRC), který lze využít pro širokou škálu řídicích aplikací. Mohou pracovat samostatně nebo jako součást řídicího systému CentraLine.

Více

CODESYS 2 programovatelná komunikační brána pro I/O systém BL67 Komunikační brána pro PROFIBUS-DP BL67-PG-DP

CODESYS 2 programovatelná komunikační brána pro I/O systém BL67 Komunikační brána pro PROFIBUS-DP BL67-PG-DP programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS Ethernet a RS232 rozhraní programová paměť 512 kb 32bitový RISC procesor < 1 ms pro 1000 příkazů stupeň krytí IP67 LED pro indikaci napájecího napětí, poruch

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokumentace vytvořena dne 29.3. 2010 poslední korekce dne 4.7. 2011 1 Základní popis SF 101 je čtečka otisků prstů a karet. Čtečka pracuje jak autonomně,

Více

Cube20. Orientovaný na aplikaci. Uživatelsky příjemný. Hospodárný

Cube20. Orientovaný na aplikaci. Uživatelsky příjemný. Hospodárný Cube20 Orientovaný na aplikaci Uživatelsky příjemný Hospodárný 02 Cube20 Univerzální a exibilní ve spojení s Cube67 03 CUBE20 SBĚRNICOVÉ I/O MODULY PRO ROZVÁDĚČ Oblast použití: rozváděč Stavba zařízení

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M TXN 133 10 1. vydání - červenec 2010 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.com. 1 TXV 133 10 1. POPIS A PARAMETRY Moduly C-HM-1113M

Více

Panel Bus I/O Moduly VLASTNOSTI

Panel Bus I/O Moduly VLASTNOSTI Panel us I/O oduly Katalogový list OECNÉ CentraLine Panel us I/O oduly komunikují přes Panel us. Zásuvné CentraLine Panel us I/O moduly se skládají ze svorkovnice a odnímatelného modulu s elektronikou,

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

LAN-485 a EXP-C. RS485 přes LAN. Kontakty přes LAN. Ethernet IO moduly

LAN-485 a EXP-C. RS485 přes LAN. Kontakty přes LAN. Ethernet IO moduly Ethernet IO moduly LAN-485 a DIN RACK IP65 I LAN-485-1x + 2x DI/DO I - expandér I Galvanicky oddělená * I Relé až 230VAC** I Provozní teplota od 40 C I Přepěťové ochrany 1kA I Rychlost datové odezvy 1-3ms

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Převodník RS232 RS485

Převodník RS232 RS485 R012 Převodník RS232 RS485 Shrnutí R012 je multirychlostní poloduplexní rozhraní pro konverzi sběrnice RS232 na RS485 s oboustranným galvanickým oddělením i oddělením zdroje. Přístroj je vybaven mikrokontrolérem,

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

ThermoTrans A Převodník teploty. Návod k použití

ThermoTrans A Převodník teploty. Návod k použití Převodník teploty ThermoTrans A 20210 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1.

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

200M-1.0.1.M. LAN-BUS 200Mbps bod-bod. LAN-BUS 200Mbps - topologie sběrnice. Media konvertory systému LAN-BUS. BOX - montáž na rovný podklad

200M-1.0.1.M. LAN-BUS 200Mbps bod-bod. LAN-BUS 200Mbps - topologie sběrnice. Media konvertory systému LAN-BUS. BOX - montáž na rovný podklad BOX - montáž na rovný podklad BOX - montáž na DIN35* Topologie sběrnice / hvězda 1x MM/SM univerzální optický port s WDM 1x fast ethernet port s podporou PoE (15,4W)** Přepěťová ochrana 1kA Provozní teplota

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Pohony s tříbodovým signálem

Pohony s tříbodovým signálem Datový list Pohony s tříbodovým signálem bez bezpečnostní funkce SU, SD s bezpečnostní funkcí (pružina nahoru/dolů) SD s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 4597 (pružina dolů) Popis Servopohony

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Převodník RS232 na RS485/422 UC485P. průmyslové provedení. galvanické oddělení. 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m

Převodník RS232 na RS485/422 UC485P. průmyslové provedení. galvanické oddělení. 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník RS232 na RS485/422 UC485P průmyslové provedení galvanické oddělení 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0006.01 UC485P UC485P Katalogový list Vytvořen: 21.2.2005 Poslední aktualizace: 28.2.2005

Více