Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah"

Transkript

1 Regulátor EAGLE Instalační příručka Obsah Bezpečnostní informace... Error! Bookmark not defined. Všeobecné bezpečnostní informace... 2 Informace dle normy EN Směrnice WEEE... 2 Normy, certifikace, atd Technické parametry regulátoru... 3 Přehled systémů... 3 Přehled modelů... Error! Bookmark not defined. Systémová architektura... 4 Zapojení sběrnic a portů... 5 LED diody... 6 Rozhraní RS Standard RS Montáž/Demontáž... 9 Před zahájením instalace. Error! Bookmark not defined. Rozměry... 9 Zapojení a nastavení... 0 Obecné bezpečnostní pokyny... 0 Zapojení svorek... 0 Napájení... 0 Přiřazení svorek... RIN-APU Ochrana před bleskem... Error! Bookmark not defined. Příklad zapojení CLEA2026Bxx... 3 Vnitřní vstupy/výstupy regulátoru EAGLE... 5 Uvedení do provzu... Error! Bookmark not defined. Požadovaná příprava... 7 Dodatečné součásti... 8 Zapojení sběrnice Panel Bus... 9 Důležité informace... 9 Zapojení RS485- ke sběrnicím Panel Bus Zapojení RS485-2 ke sběrnicím Panel BusError! Bookmark not d Parametry kabelů Zapojení sběrnice BACnet MS/TP Důležité informace Zapojení RS485- ke sběrnicím BACnet MS/TP Zapojení RS485-2 ke sběrnicím BACnet MS/TPError! Bookmark n Řešení problémů... Error! Bookmark not defined. Řešení problémů regulátoru EAGLE Řešení problémů sběrnice Panel Bus Dodatek : Uzemnění Systémy EAGLE a SELV Systémy EAGLE a norma EN Uzemnění dle normy EN Dodatek Vstupní přesnost senzoru Rozpoznání selhání senzoru Charakteristiky senzorů Obsah... Error! Bookmark not defined. Informace o obchodních značkách LON, LONWORK a Neuron jsou obchodní značky společnosti Echelon Corporation registrované ve Spojených státech a případně dalších zemích. U.S. Registrovaná obchodní značka Copyright 203 Honeywell Inc. Všechna práva vyhrazena EN0Z-0970CZ0 R2

2 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Všeobecné bezpečnostní informace Všechny pokyny výrobce a zejména bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce je nutné dodržovat během všech činností. Ujistěte se, že místní normy a předpisy jsou dodržovány za všech okolností. Systém EAGLE (včetně regulátoru EAGLE, sběrnice I/O Panel Bus modulů, manuálně odpojovatelných modulů a pomocných svorek) může být nainstalován a namontován pouze oprávněným a proškoleným personálem. Pokud je kryt regulátoru poškozen nebo chybí, okamžitě jej odpojte od přívodu elektrické energie. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, nepokoušejte se jej opravit, ale vraťte ho výrobci. Vždy zkontrolujte instalační pokyny v této příručce, abyste jste zjistili, které svorky relé jsou vhodné pro 230 V. Doporučuje se, aby zařízení byla udržována v místnosti s pokojovou teplotou nejméně 24 hodin před připojením k napájení. To umožní kondenzaci a odpaření látek, které v zařízeních vznikly dopravou nebo skladovací teplotou. Systém EAGLE musí být nainstalován takovým způsobem (např. v uzamykatelné skříni), aby bylo zajištěno, že neoprávněné osoby nebudou mít přístup k terminálům. V případě vertikální montáže na DIN lištu by měl být regulátor EAGLE zajištěn pomocí komerčně (a tedy i běžně) dostupného zámku. Pokud je systém EAGLE upraven jakýmkoliv způsobem, s výjimkou zásahu výrobce, všechny záruky týkající se provozu a bezpečnosti jsou neplatné. Pravidla týkající se elektrostatického náboje by měla být dodržována. Používejte pouze příslušenství, které pochází nebo bylo schváleno společností Honeywell. Bližší informace Vám poskytne odpovídající technické oddělení společnosti Honeywell. Tabulka. Informace dle normy EN Nárazová ochrana Třída II Stupeň znečištění 2 Instalace Třída 3 Jmenovité impulsní 2500 Vstř napětí Automatické akce Typ.C Třída software Třída A Zkouška teplotní odolnosti části krytu >75 C svorky >25 C Směrnice WEEE WEEE: Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Na konci životnosti výrobku nechte likvidace obalu a produktu v příslušném recyklačním centru. Nevyhazujte zařízení do obvyklého domácího odpadu. Zařízení nepalte. Normy, certifikace, atd. Zařízení splňuje normy EN a EN Viz Kodex norem IEC a -2 pro poradenství. Zařízení splňuje ETHERNET protokol verze IEEEC 802,3. Zařízení podporuje BACnet IP a BACnet MS/TP komunikace dle ANSI / ASHRAE Informace dle normy EN Účel Regulátor EAGLE je multifunkční regulační zařízení určené pro aplikace HVAC ve vnitřním prostředí budov (obytných, obchodních a lehkého průmyslu). Konstrukce Regulátor EAGLE je samostatná elektronická řídící jednotka s pevným připojením vodičů. Způsoby montáže Regulátor EAGLE je vhodný pro následující typy montáží: do rozvodných skříní; do pojistkových skříní vyrobených v souladu s normou DIN43880 (max. výška slotu 45 mm); na přední dveře rozvodné skříně (pomocí příslušenství MVC-80-AC2); na stěny (pomocí příslušenství MVC-80-AC). ENZ-0970CZ0 R2 2

3 CLEA204B2 CLEA204B0 CLEA204B22 CLEA204B02 CLEA2026B2 CLEA2026B0 CLEA2000B2 CLEA2000B0 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA TECHNICKÉ PARAMETRY REGULÁTORU Tabulka 2. Elektrické údaje Napájení 9 29 Vstř nebo Vss Spotřeba energie typicky ss: 5 W; max. 6 W typicky stř: 9 VA; max. VA Proudový odběr typicky ss: 20 ma; max. 240 ma typicky stř: 370 ma; max. 40 ma Okolní teplota 0 50 C Skladovací teplota C Vlhkost 5 95% r.h. nekondenzující Rozměry Viz Obr. 5 a Obr. 6. Stupeň ochrany Požární třída IP20 V0 PŘEHLED SYSTÉMU Přehled modelů Tabulka 3. Přehled modelů Objednávací číslo funkce popis max. délka kabelu UI NTC20kΩ / 0 0V / pomalé BI 400 m NTC20kΩ / 0 0V / pomalé BI 400 m DI Otevřený = 24 V / zavřený 2.0 ma / totalizér 5 Hz 400 m AO 0.. V (max. ma) 400 m DO sběrnicové rozhraní uživatelské rozhraní Relé N.O. kontakt 400 m Relé N.O. kontakt (rychlé) 400 m - - Relé N.O. kontakt s jedním společným 400 m RS485-, izolované, BACnet MS/TP nebo Panel Bus *000 m RS485-2, neizolovaný, BACnet MS/TP nebo Panel Bus *000 m Ethernet rozhraní , přístup přes prohlížeč 00 m - - Komunikace BACnet IP 00 m - - USB 2.0 rozhraní pro zařízení (jako síťové rozhraní) 3 m USB 2.0 hostitelské rozhraní (max. 500 ma) 3 m HMI s LCD -- X - X - X - X - Tlačítka rychlého přístupu Stisknutelné a otočné tlačítko Napájecí LED (zelená) -- Stavová LED (červená, ovladatelná firmwarem) -- HMI Aplikační LED L (žlutá) -- USB-A LED (žlutá) -- LED diody informující o stavu sběrnice (pro izolované RS485- rozhraní) *V závislosti na přenosové rychlosti 3 ENZ-0970CZ0 R2

4 FIELD LEVEL C-BUS MANAGEMENT LEVEL REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Systémová architektura Systém EAGLE se skládá z regulátoru EAGLE a různých sběrnicových I/O Panel Bus modulů. Regulátor EAGLE je vybaven rozhraními, která umožňují připojení k externím systémům (např. BACnet nebo LonWorks regulátory). Skrze externí rozhraní IF-LON může regulátor EAGLE také komunikovat se systémy LONWORKS, včetně CentraLine LONWORKS I/O modulů. Pomocné části (viz sekce "Zvláštní části" na stránce 8) umožňují speciální funkce. SymmetrE ARENA / ARENA AX INTERNET WEB BROWSER EAGLE HAWK s Third-Party Devices FIRE HOMES SECURITY LEGACY AND 3rd-PARTY INTEGRATION PLANT CONTROL Obr.. Systémová architektura CentraLine BACnet BUILDING INTEGRATION ENZ-0970CZ0 R2 4

5 24V-0 24V~ END BIAS MID n.a. BI BI2 BI3 BI4 UI9 UI0 UI UI2 UI3 DO DO2 DO3 IN IN4 DO4 DO5 IN5 IN6 DO6 DO7 IN7 IN8 DO8 AO AO2 AO3 AO n.a. n.a n.a. BI BI2 BI3 BI4 UI9 UI0 UI UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 J J8 UI4 END BIAS MID UI5 UI6 UI7 UI8 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA Zapojení sběrnic a portů VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení Nedotýkejte se žádných živých částí ve skříni! Odpojte napájení před zapojováním nebo odstraňováním připojení ze svorek regulátoru EAGLE nebo Panel Bus V / V modulů. Nepřipojujte napájení, dokud zcela nedokončíte instalaci. Dodržujte pravidla týkající se elektrostatického výboje. USB 2.0 Hostitelské rozhraní Prostřednictvím hostitelského rozhraní USB 2.0 může být regulátor EAGLE připojen např. k IF-LON externímu adaptéru rozhraní a tím k LONWORKS sítím. Více viz IF-LON Externí adaptér rozhraní - Instrukce pro montáž (ENZ-0974GE5) USB 2.0 Host Interface Obr. 4. USB 2.0 Hostitelské rozhraní LL2 TxRx! USB 2.0 Rozhraní pro zařízení Všechny modely regulátoru EAGLE jsou vybaveny rozhraním pro zařízení USB 2.0 na přední straně Obr. 2. Zapojení sběrnice a portů, LED diody (pohled shora) J 3 J8 Obr. 3. Zapojení sběrnice a portů (pohled zboku) Legenda RS232 / RJ45 (pouze pro výrobní ladění) 2 USB 2.0 hostitelské rozhraní (pro připojení externího komunikačního rozhraní, např. IF-LON) 3 ETHERNET / RJ45 (pouze CLEA2000Bxx a CLEA2026Bxx) 4 RS485- (izolovaný) 5 RS485-2 (neizolovaný) 6 LED diody (viz také Obr. 9) 7 USB 2.0 rozhraní pro zařízení (pro připojení k CARE / XW-Online) 8 Třípolohový přepínač (pro nastavení zkreslení a ukončení odporu RS485-) USB 2.0 Device Interface Obr. 5. USB 2.0 Rozhraní pro zařízení Do rozhraní pro zařízení USB 2.0 může být vložen standardní USB konektor typu B. Toto rozhraní USB 2.0 je doporučeno jako rozhraní pro připojení ke CARE. 5 ENZ-0970CZ0 R2

6 J J8 END BIAS MID REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Ethernetové rozhraní Modely CLEA2000Bxx + CLEA2026Bxx jsou vybaveny socketem Ethernet / RJ45 s jednou LED diodou. Síť LONWORKS je necitlivá vůči polaritě, což eliminuje možnost instalačních chyb způsobených chybným zapojením. Různé síťové konfigurace (řetězcová, smyčková a hvězdicová, nebo kombinace předchozích) jsou možné. Pro více informací viz Excel 50/5000 LONWORKS Mechanisms (EN0B-0270GE5). LED diody Regulátor EAGLE obsahuje následující LED: ETHERNET / RJ45 socket Obr. 6. Ethernet / RJ45 socket (pouze CLEA2000Bxx + CLEA2026Bxx) Ethernet / RJ45 socket je 0/00-Mbaud ethernetové rozhraní umožňující komunikaci (dle IEEEC 802,3) na IP sítích BACnet. Obr. 7. Ethernetové rozhraní LINK/ACT. POZNÁMKA: Ethernetové rozhraní je obvykle uzemněno. Další informace o uzemnění viz Dodatek : na stránce 26. LonWorks zapojení Prostřednictvím hostitelského rozhraní USB 2.0 může být regulátor EAGLE připojen k IF-LON, a tím k sítím LONWORKS. Více viz IF-LON Externí adaptér rozhraní - Instrukce pro montáž (ENZ-0974GE5). IF-LON Obr. 8. IF-LON Obr. 9. LED diody regulátoru EAGLE Tabulka 4. LED diody regulátoru EAGLE symbol barva Funkce, popis L žlutá aplikační LED dioda indikující informace o stavu ("Režim chlazení", "Režim vytápění", "Service Interval", atd.) L2 žlutá Indikuje připravené zařízení připojené k hostitelskému rozhraní USB 2.0 Tx žlutá BACnet MS/TP stavová LED dioda indikující přenos komunikačních signálů přes RS485- Rx žlutá BACnet MS/TP stavová LED dioda indikující příjem komunikačních signálů přes RS485- stavová LED dioda indikující hardwarové! problémy, nedostatek aplikací, selhání červená senzorů nebo selhání sběrnice Panel Bus zelená napájecí LED dioda Detailní popis chování Tx a Rx LED diod, stavové LED diody a napájecí LED diody a jejich význam viz sekce "Řešení problémů regulátoru EAGLE" na straně 25. Rozhraní RS485 Obecné informace Regulátor EAGLE je vybaven dvěma rozhraními RS485, které jsou umístěné na horní straně regulátoru: RS485- (skládající se z nástrčné svorky 24 [-], 25 a 26) je izolováno a může být připojeno ke sběrnici BACnet MS / TP nebo ke sběrnici Panel Bus. RS485-2 (skládající se z nástrčné svorky 29, 30 a 3 [-2]) je neizolováno (tj. -2 je vnitřně spojeno se svorkou [24 ~ 0] a svorkami 9+37 [systémové uzemnění]) a může být připojeno buď ke sběrnici BACnet MS / TP, nebo ke sběrnici Panel Bus. IF-LON je vybavena transceiverem s volnou topologií (FTT0A), který umožňuje komunikaci (při přenosu dat rychlostí 78 Kbps) do sítí LonWorks (pomocí LonTalk protokolu). ENZ-0970CZ0 R2 6

7 END BIAS MID J J8 END BIAS MID END BIAS MID END BIAS MID END BIAS MID REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA RS485- předpěťové a zakončovací rezistory Rozhraní RS485- je vybavené třípolohovým přepínačem, který lze použít k přepnutí předpěťového odporu na OFF (poloha "MID" - to je výchozí nastavení), ON (poloha "BIAS") a ON s další 50Ω zakončovací rezistor (poloha "END"). BIAS 550 OHM RS485- (+) +5VISO 25 RS485- (-) 550 OHM - 26 Obr. 2. RS485- třípolohový přepínač nastavený na BIAS +5VISO RS485-3-POSITION SLIDE SWITCH Obr. 0. RS485- třípolohový přepínač Doporučené nastavení přepínače závisí na umístění a použití daného regulátoru EAGLE - viz Obr. a Tabulka 5, také závisí na vybraném komunikačním protokolu (BACnet MS / TP nebo sběrnice Panel Bus, v tomto pořadí). nastavení END BIAS MID Tabulka 5. Doporučené nastavení přepínače MID (DEFAULT) poloha / použití Regulátory, které jsou umístěné na obou koncích sběrnice, by měly mít toto nastavení. V malých sběrnicových sítích by měl jeden regulátor mít toto nastavení. Všechny ostatní regulátory (nejsou-li nastaveny na "END" nebo "BIAS") na sběrnici musí mít toto nastavení (což je výchozí nastavení). +5VISO 47 kohm RS485- (+) RS485- (-) 47 kohm Obr.. RS485- třípolohový přepínač nastavený na MID END 550 OHM RS485- (+) 50 OHM RS485- (-) 550 OHM Obr. 3. RS485- třípolohový přepínač nastavený na END POZNÁMKA: Všechny svorky jsou chráněné (až do 24 Vstř) proti zkratu a chybnému zapojení - kromě případu, kdy je třípolohový přepínač nastaven na "END", v takovém případě nemají svorky RS485- sběrnice (24, 25 a 26) takovou ochranu. Vyšší napětí může zařízení poškodit. POZNÁMKA: Podle BACnet standardů musí mít alespoň jedno BACnet zařízení přepnutý předpěťový odpor na ON a nejvýše dvě BACnet zařízení mohou mít předpěťové odpory přepnuté na ON. RS485-2 předpěťové a zakončovací rezistory Rozhraní RS485-2 není vybavené přepínačem. 550Ω přepěťové rezistory a 30Ω zakončovací rezistor, které jsou součástí rozhraní RS485-2, jsou vždy v poloze ON. 7 ENZ-0970CZ0 R2

8 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA +5VISO 550 OHM RS485-2 (+) 30 OHM RS485-2 (-) 550 OHM Obr. 4. RS485-2 předpěťové a zakončovací rezistory POZNÁMKA: -2je vnitřně spojena s 24V-0 (svorka ) a systémovým uzemněním (svorky 9+37) Standard RS485 Podle standardu RS485 (TIA/EIA-485: "Elektrické charakteristiky generátorů a přijímačů pro použití ve vyvážených digitálních vícebodových systémech") může pouze jeden driver přenášet data a komunikovat současně přes rozhraní RS485. V souladu s U. L. požadavky může být na každé rozhraní RS485 připojeno až 32 jednotek zatížení. Např. CentraLine zařízení mají pouze ¼ jednotky zatížení, aby bylo možné připojit až 28 zařízení. BACnet MS/TP připojení k rozhraní RS485 musí být v souladu s výše uvedeným standardem RS485. Doporučuje se tedy, aby každý konec každého spojení měl jeden zakončovací rezistor, který má odpor rovnající se impedanci kabelu (20 Ω / 0,25-0,5 W). Systémy RS485 často postrádají oddělený signálový zemnící vodič. Nicméně, fyzikální zákony stále vyžadují, aby pevné uzemnění bylo k dispozici, a aby byla zajištěna bezchybná komunikace mezi driverem a přijímače - pokud jsou všechny zařízení elektricky izolovány a žádné uzemnění neexistuje. DŮLEŽITÉ V případě nové instalace regulátoru EAGLE je důrazně doporučeno použít oddělený signálový zemnící vodič. Jinak může dojít k nepředvídatelnému chování, jestliže jsou připojeny jiné elektricky neizolované zařízení a rozdíl potenciálů je příliš vysoký. V případě instalace regulátorů EAGLE do již existujících dvouvodičových systémů RS485 (např. při výměně regulátorů Panther nebo LION za regulátory EAGLE)nebude mít neoddělený signálový zemnící vodič pravděpodobně žádné nežádoucí účinky. Délka kabelu ovlivňuje přenosovou rychlost. Následující tabulka poskytuje několik příkladů. Tabulka 6. Přenosová rychlost vs. max. délka kabelu pro RS485 Přenosová rychlost Max. délka kabelu (L) kbps 200 m *5.2 kbps 800 m ** V případě konfigurace RS485-2 pro Panel Bus je komunikační rychlost nastavena na 5,2 kbps. Pro informace o průřezu vodičů, max. přípustné délce kabelu, možném stínění, požadavcích na uzemnění a max. počet zařízení, které lze připojit na sběrnici, viz norma EIA-485. ENZ-0970CZ0 R2 8

9 47 24V-0 24V~ BO BO2 BO3 IN IN4 BO4 BO5 IN5 IN6 BO6 BO7 IN7 IN8 BO8 AO AO2 AO3 AO n.a. n.a n.a. BI BI2 BI3 BI4 UI9 UI0 UI UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA MONTÁŽ/DEMONTÁŽ Před zahájením instalace DŮLEŽITÉ Chcete-li umožnit odpaření jakékoliv zkondenzované látky, která vznikla v důsledku dopravy / skladovací teploty, ponechte regulátor při pokojové teplotě po dobu nejméně 24 hodin před zapnutím napájení. Regulátor EAGLE by měl být zajištěn pomocí komerčně dostupného zámku v případě vertikální montáže na DIN lištu Pro více informací viz EAGLE Montážní instrukce (MUZ-0970GE5). Rozměry L L2 Tx Rx! Obr. 5. Regulátor EAGLE, rozměry (v mm) POZNÁMKA: Obr. 6. Regulátor EAGLE (na obrázku se dvěma kryty MVC-80-AC), rozměry (v mm) Použití MVC-80-AC bude bránit přístupu k rozhraním Ethernet a USB 2.0 (Rozhraním pro zařízení). 9 ENZ-0970CZ0 R2

10 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ Obecné bezpečnostní pokyny Při zapojování regulátoru EAGLE musí být dodržen Národní zákon o elektrických zařízeních (NEC) nebo jeho ekvivalent a všechny místní předpisy. Elektrické práce by měly být provedeny pouze kvalifikovanými elektrikáři. Elektrické zapojení musí být provedeno na svorkovnici. Pouze pro Evropu: V souladu s požadavky CE, zařízení s napětím v rozsahu Vstř nebo Vss, které nejsou poskytovány s napájecím kabelem a zástrčkou, nebo s jinými prostředky pro odpojení od dodávek mající oddělené kontakty alespoň 3 mm na všech pólech, musí mít prostředky pro odpojení začleněny do pevné instalace. Technické parametry jištění Systémové jištění Doporučujeme, aby si uživatel vybavil systém externí pojistkou. Jištění zařízení s aktivním polem F2 (závisí na zatížení v provozu). Zapojení svorek Regulátor EAGLE je vybaven zástrčnými svorkami. VAROVANÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení Nedotýkejte se žádných živých částí ve skříni! Odpojte napájení před zapojováním nebo odstraňováním připojení ze svorek regulátoru EAGLE nebo Panel Bus V / V modulů. Nepřipojujte napájení, dokud zcela nedokončíte instalaci. Dodržujte pravidla týkající se elektrostatického výboje. Nepoužívejte náhradní svorky. Není povoleno směšování různých napětí (např. 24 V a 230 V) v rámci jednotlivých relé bloků regulátoru EAGLE. Aby se zabránilo nebezpečí zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem a / nebo poškození zařízení z důvodu zkratu, nízkého napětí a vysokého napětí, linky musí být vedeny odděleně od sebe. Všechny svorky jsou chráněny (až do 24 Vstř) proti zkratu a chybnému zapojení (kromě případů, kdy je třípolohový přepínač nastaven na pozici "END". V takovém případě nemají svorky sběrnice RS485- [24, 25 a 26] takovou ochranu). Vyšší napětí může zařízení poškodit. Neotvírejte kryt regulátoru. Dbejte opatření pro manipulaci s elektrostaticky citlivými zařízeními. POZNÁMKA: Všechny vodiče musí odpovídat příslušným normám a nařízením. Více informací viz výrobní výkresy. Místní doporučení zapojení (např. IEC nebo VDE 000) může mít přednost před doporučeními uvedenými v tomto návodu. Obr. 7. Vložení / vyjmutí vodiče ze zástrčných svorek POZNÁMKA: V případě pevných vodič, je zakázáno používání dutinky. POZNÁMKA: Používejte pouze jeden vodič na jednu zástrčnou svorku. POZNÁMKA: Jestliže jsou dva vodiče připojeny k jedné zástrčné svorce, musí být použita dvojitá dutinka. Tabulka 7. Technické parametry zástrčných svorek Průměr zástrčky mm 2 Pevný vodič H05(07) V-K mm 2 Slaněný vodič H05(07) V-K mm 2 Slaněný vodič s koncovou dutinkou mm 2 Délka odizolování mm Napájení Napájení regulátoru EAGLE Regulátor je napájen prostřednictvím odnímatelného konektoru (připojeného na svorky a 2). Viz Obr. 9. Napájení regulátoru EAGLE musí odpovídat bezpečnostní třídě II. POZNÁMKA: Nebezpečí zkratu, pokud je jiný regulátor (kromě regulátoru EAGLE) napájen ze stejného transformátoru. Viz sekce "Uzemnění dle EN Použitelných systémů". POZNÁMKA: Chcete-li snížit celkovou spotřebu energie, může být také regulátor EAGLE napájen spínacím zdrojem (spíše než transformátorem). Viz Tabulka 2 na str. 3. ENZ-0970CZ0 R2 0

11 Č. svorky. CLEA204Bxx CLEA2026Bxx CLEA2000Bxx REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA Přiřazení svorek Tabulka 8. Přiřazení svorek signál Popis 24V-0 napájecí napětí (), interně spojené se svorkou 3 a systém. (sv ) X X X 2 24V~ napájecí napětí (24V) X X X 3,4 - nevyužívány BO Binární výstup. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 8 - X - 6 BO2 Binární výstup 2. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 8 - X - 7 BO3 Binární výstup 3. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 8 - X - 8 IN,2,3 Společný relé kontakt pro BO, BO2, a BO3 - X - 9 IN4 Společný relé kontakt pro BO4 X X - 0 BO4 Binární výstup 4. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 9 X X - BO5 Binární výstup 5. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 2 - X - 2 IN5 Společný relé kontakt pro BO5 - X - 3 IN6 Společný relé kontakt pro BO6 X X - 4 BO6 Binární výstup 6. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 3 X X - 5 BO7 Binární výstup 7. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 6 X X - 6 IN7 Společný relé kontakt pro BO7 X X - 7 IN8 Společný relé kontakt pro BO8 - X - 8 BO8 Binární výstup 8. N.O. relé kontakt spínající vstupní napájení připojené ke svorce 7 - X - 9 Zemnicí svorka (viz POZNÁMKA níže) X X - 20 AO Analogový výstup X X - 2 AO2 Analogový výstup 2 X X - 22 AO3 Analogový výstup 3 - X - 23 AO4 Analogový výstup 4 - X ref. RS485- (izolované) X X X signál pro RS485- (izolované) X X X signál pro RS485- (izolované) X X X 27,28 nevyužívány signál pro RS485-2 (neizolované) X X X signál pro RS485-2 (neizolované) X X X 3-2 ref. RS485-2, vnitřní spojená s 24V-0 (sv. ) a systém. (sv. 9+37) X X X 32 - nevyužívána BI Binární vstup (statický suchý kontakt) / čítač impulsů (rychlé počítadlo) X X - 34 BI2 Binární vstup 2 (statický suchý kontakt) / čítač impulsů (rychlé počítadlo) X X - 35 BI3 Binární vstup 3 (statický suchý kontakt) / čítač impulsů (rychlé počítadlo) X X - 36 BI4 Binární vstup 4 (statický suchý kontakt) / čítač impulsů (rychlé počítadlo) X X - 37 Zemnicí svorka (viz POZNÁMKA níže) X X - 38 UI9 Univerzální vstup 9 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - 39 UI0 Univerzální vstup 0 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - 40 UI Univerzální vstup (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) X X - 4 UI2 Univerzální vstup 2 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) X X - 42 UI3 Univerzální vstup 3 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) X X - 43 UI4 Univerzální vstup 4 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) X X - 44 UI5 Univerzální vstup 5 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - 45 UI6 Univerzální vstup 6 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - 46 UI7 Univerzální vstup 7 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - 47 UI8 Univerzální vstup 8 (pro NTC20kΩ / 0.. 0V / pomalé BI) - X - POZNÁMKA: Všechny analogové výstupy, univerzální vstupy a binární výstupy sdílejí stejný potenciál. Je tedy možné připojit pouze jeden kombinovaný signál pro všechny analogové výstupy, univerzální vstupy a binární výstupy. Pomocné svorky mohou být použity v případě potřeby. ENZ-0970CZ0 R2

12 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Údaje o transformátorech V Evropě, v případě, že je regulátor EAGLE napájen transformátory, pak tyto transformátory musí být oddělovací transformátory odpovídající normě IEC V USA a Kanadě, pokud je regulátor EAGLE napájen transformátory, pak takové transformátory musí být dle NEC Třída-2. Tabulka série údaje o transformátorech část # Primární strana Sekundární strana Vstř 24 Vstř, 50 VA Vstř 2 x 24 Vstř, 40 VA a 00 VA z odděleného transformátoru Vstř 24 Vstř, 00 VA a 24 Vss, 600 ma /220 Vstř 24 Vstř, 50 VA x 24 Vstř, 40 VA a 00 VA z 240/220 Vstř odděleného transformátoru Vstř, 00 VA a 24 Vss, 240/220 Vstř 600 ma Tabulka 0. Přehled CRT Series STŘ/SS proud transformátor Primární strana max. stř. proud max. ss proud CRT Vstř 2 A 500 ma CRT Vstř 6 A 300 ma CRT Vstř 2 A 2500 ma PRIMARY SIDE 230 Vac 24 V~ 20 Vac 24 V0 2 NOT RECOMMENDED Obr. 8. Zapojení regulátoru EAGLE EAGLE RIN-APU24 RIN-APU24 je nepřerušitelný zdroj napájení, který může být přímo připojeny k regulátoru EAGLE. Viz RIN-APU24 nepřerušitelný zdroj napájení - instrukce pro montáž (EN0B-0382GE5) pro detailní schéma zapojení. Detailní zapojení viz RIN-APU24 Nepřerušitelný zdroj napájení Montážní instrukce (EN0B-0382GE5). Napájení V /V modulů sběrnice Panel Bus a periferií Regulátor EAGLE, Panel Bus V/V moduly a periférie mohou být napájeny buď samostatnými transformátory (viz Obr. 9, Obr. 20 a Obr. 2), nebo stejným transformátorem (viz Obr. 22 na straně 3). POZNÁMKA: Použijte min. vzdálenost 0 cm mezi napájecími kabely a 0 0 V / kabely senzoru, aby se zabránilo rušení signálu na 0 0 V / kabelech senzorů. Viz Parametry kabelů na straně 22. Napájení periferií a regulátoru EAGLE pomocí oddělených transformátorů 24 V pohon připojený k odděleným transformátorům Periferie umístěné max. 400 m od regulátoru EAGLE 230 V~ 24 V~ 24 V0 2 EAGLE Y (0...0 Vdc) 24 V0 24 V~ F2 230 V~ 24V~ Y max. 400 m Obr. 9. Napájení periferií a regulátoru EAGLE pomocí oddělených transformátorů Napájení periferií a V/V modulů sběrnice Panel Bus pomocí oddělených transformátorů 24 V pohon připojený např. k analogovému výstupnímu modulu Periferie umístěné m od regulátoru EAGLE 230 V~ F 24 V~ 24 V0 CLIOP822A Y (0...0 Vdc) max. 400 m 24 V0 24 V~ F2 230 V~ 24V~ Y Obr. 20. Napájení pomocí oddělených transformátorů Napájení periferií pomocí V/V modulů sběrnice Panel Bus 24 V pohon připojený např. k analogovému výstupnímu modulu Periferie umístěné max. 00 m od regulátoru EAGLE 230 V~ F2 F 24 V~ 24 V0 CLIOP822A max. 00 m Y (0...0 Vdc) 24V~ Y Obr. 2. Napájení pomocí V/V modulů sběrnice Panel Bus Ochrana před bleskem Prosím, obraťte se na svého místního zástupce společnosti Honeywell pro informace o ochraně před bleskem. ENZ-0970CZ0 R2 2

13 24V-0 24V~ BO BO2 BO3 IN IN4 BO4 BO5 IN5 IN6 BO6 BO7 IN7 IN8 BO8 AO AO2 AO3 AO n.a. n.a n.a. BI BI2 BI3 BI4 UI9 UI0 37/ 37/ 37/ 37/ UI UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA Příklad zapojení CLEA2026Bxx TOTALIZER : 2: SIGNAL 2 DRY CONTACT : 2: SIGNAL 2 NTC20kOHM SENSOR : 2: SIGNAL 2 NTC20kOHM SENSOR : 2: SIGNAL 2 ACTIVE SENSOR : (24V~ 0) 2: 24V ~ POWER 3: VDC ~ CLEA2026Bxx BLOCK BLOCK Vac! FAN : 24V~ 2: 2 FAN : 220V N 2 2: 220V~ FAN : 24V~ 0 2: 24V~ WARNING Risk of electric shock or equipment damage! Low voltage and line voltage must not be wired within the same block. M L N FAN : 24V~ 0 2: 24V~ M 24V~ DRIVE with 0...0V SIGNAL : (24V~ 0) 2: 24V ~ POWER 3: VDC M VDC Obr. 22. Příklad zapojení CLEA2026Bxx Pro technické parametry o jištění viz sekce " Technické parametry jištění " na stránce 0. POZNÁMKA: Použijte min. vzdálenost 0 cm mezi napájecími kabely a 0 0 V / kabely senzoru, aby se zabránilo rušení signálu na 0 0 V / kabelech senzorů. 3 ENZ-0970CZ0 R2

14 24V-0 24V~ n.a. n.a. BO BO2 BO3 IN IN4 BO4 BO5 IN5 IN6 BO6 BO7 IN7 IN8 BO8 AO AO2 AO3 AO n.a. n.a n.a. BI BI2 BI3 BI4 UI9 UI0 UI UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA 2 3 ACTIVE SENSOR : (24V~ 0) 2: 24V ~ POWER 3: VDC 2 DRY CONTACT : 2: SIGNAL 40 A A2 A3 A4 A5 A6 A XS830 B B2 B3 B4 B5 B6 B ~ CLEA2026Bxx BLOCK BLOCK A A2 A3 A4 A5 A6 A XS830 B B2 B3 B4 B5 B6 B Vac! L N WARNING Risk of electric shock or equipment damage! Low voltage and line voltage must not be wired within the same block. FAN : 230V N 2: 230V~ 4 5 FAN FAN : 230V N : 230V N 2: 230V~ 2: 230V~ Obr. 23. Příklad zapojení CLEA2026Bxx (se dvěma XS830 pomocnými svorkovými bloky) Pomocné svorkové bloky XS830 a XS83 je volitelné příslušenství, které lze připevnit na horní a/nebo dolní část regulátoru EAGLE, aby bylo možné regulátor vybavit dalšími svorkami pro připojení, např. senzorů,, N, 230 V nebo 24 V (ale ne zem!). POZNÁMKA: Použijte min. vzdálenost 0 cm mezi napájecími kabely a 0 0 V / kabely senzoru, aby se zabránilo rušení signálu na 0 0 V / kabelech senzorů. M M M ENZ-0970CZ0 R2 4

15 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA Vnitřní vstupy/výstupy regulátoru EAGLE CLEA2000Bxx není vybaven vstupy nebo výstupy. Následující podsekce se proto vztahují pouze na modely CLEA2026Bxx a CLEA204Bxx. Univerzální vstupy CLEA2026Bxx je vybaven deseti (CLEA204Bxx: čtyřmi) konfigurovatelnými (v CARE) univerzálními vstupy (UI). Pro informace o přesnosti vstupů senzorů, jejich diferenciální měřící chybě, charakteristikách (tj. závislost odporů a výsledného napětí na teplotě) různých typů senzorů, které k nim mohou být připojeny a prahové hodnoty, při kterých senzor rozpozná chyby, viz sekce "Dodatek 2" na straně 28. Tabulka. Parametry univerzálních vstupů kritérium Napěťový vstup Proudový vstup Podporované typy senzorů Rozlišení hodnota UI-UI0: 0 0 Vss s pull-up rezistorem UI-UI8: 0..0 Vss bez pull-up rezistoru UI-UI8: 2..0 Vss bez pull-up rezistoru UI-UI0: 0 0 VDC bez pull-up rezistoru, externí 499Ω rezistor pro měření proudu 0 20 ma UI-UI8: 2 0 VDC bez pull-up rezistoru, externí 499Ω rezistor pro měření proudu 0 20 ma NTC20kΩ ( C; výchozí) Pomalý binární vstup (statický, suchý kontakt) 2-bitové rozlišení Přesnost ±75 mv (0 0 V) Ochrana Proti zkratu, 24 Vstř Vi 200 k Obr. 24 Vnitřní zapojení univerzálních vstupů UI-UI8, konfigurovatelné jako napěťové vstupy (bez pull-up rezistoru) Vi 0 VDC 25 k 200 k Obr. 25. Vnitřní zapojení univerzálních vstupů UI-UI0, konfigurovatelné pro vstupy s termistorem NTC20kΩ nebo jako napěťový vstup (s pull-up rezistorem) Analogové výstupy CLEA2026Bxx je vybaven čtyřmi (CLEA204Bxx: dvěma) analogovými výstupy (AOs). V případě zastavení aplikace (např. během stahování aplikace) se předpokládá, že analogové výstupy mají bezpečnostní pozice nakonfigurované v CARE. Analogové výstupy mohou být nakonfigurovány v CARE jako binární výstupy (s výstupem 0 V nebo 0 V). Tabulka 2. Parametry analogových výstupů kritérium hodnota 0 0 V Typ výstupu 2 0 V Max. výstupní 0 VDC (± ma) (výchozí) rozsah Min. rozlišení 8 bit Min. přesnost ± 50 mv MCD3 připojení podporováno Max. délka vodiče 400 m Průřez vodiče Viz Tabulka 7 na straně 0. Ochrana Proti zkratu, 24 Vstř Binární vstupy / Pulsní čítače Oba modely (CLEA2026Bxx a CLEA204Bxx) jsou vybavené čtyřmi binárními vstupy (statický suchý kontakt) / pulsními čítači (rychlými počítadly). Tabulka 3. Parametry binárních vstupů kritérium Typ vstupu Rozsah proudu (uzavřený obvod) Napětí naprázdno Ochrana hodnota Binární vstup (statický suchý kontakt) Pulsní čítač (rychlé počítadlo) 2 ma 24 Vss Proti zkratu, 24 Vstř Parametry binárních vstupů Binární vstupy jsou statické suché kontaktní vstupy. Tím se snižuje náročnost zapojení, protože poté není nutné distribuovat pomocný napěťový signál. 5 ENZ-0970CZ0 R2

16 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Rozpojený obvod Uzavřený obvod 3000 Ω (24 Vss na svorce BI) 500 Ω (proud nakrátko: 2.0 ma) Konfigurace polarity (normální = N.O. kontakt nebo opačná = N.C. kontakt) určuje, zda logická nebo logická 0 je detekován na sepnutém kontaktu. To se provádí výběrem (v CARE) jednou z následujících možností: Normální (výchozí) Opačná Spojený externí kontakt stav= Rozpojený externí kontakt stav=0 Spojený externí kontakt stav=0 Rozpojený externí kontakt stav= Parametry pulsního čítače Binární vstupy regulátoru EAGLE mohou být konfigurovány (v CARE) jako čítače pulsů (rychlé počítadla) pro provoz se zařízeními, které jsou vybaveny výstupem s otevřeným kolektorem. Pokud je pracovní cyklus 50% / 50%, čítač pulsů podporuje až 5 Hz. Počítání se provádí na náběžné hraně. Tabulka 4. Binární vstupy konfigurované jako rychlé počítadlo frekvence puls ON puls OFF bounce FAST TOTALIZER max. 5 Hz min. 25 ms min. 25 ms max. 5 ms BI DRY CONTACT 24 VDC = open 0 V = closed COM 24V Obr. 26. Vnitřní zapojení binárních vstupů Binární výstupy Regulátor EAGLE nabízí osm (CLEA2026Bxx) nebo čtyři (CLEA204Bxx) binární výstupy rozděleny do dvou bloků (BO... 4 a BO5.. 8). V případě zastavení aplikace (např. během stahování aplikace) se předpokládá, že binární výstupy mají bezpečnostní pozice nakonfigurované v CARE. Polarita (normální = NO kontakt nebo vzad = NC kontakt) Konfigurace určuje, zda relé je otevřený nebo uzavřený, v závislosti na tom, zda je logická nebo logická 0. To se provádí výběrem (v CARE) jednu z následujících možností: Konfigurace polarity (normální = N.O. kontakt nebo opačná = N.C. kontakt) určuje, zda relé je spojené nebo rozpojené v závislosti na přítomnosti logické nebo logické 0. To se provádí výběrem (v CARE) jednou z následujících možností: Normální (výchozí) Opačná stav= relé kontakt je spojený stav=0 relé kontakt je rozpojený stav=0 relé kontakt je spojený stav= relé kontakt je rozpojený Tabulka 5. Parametry relé blok blok 2 BO 3 BO4 BO5 8 Kontaktní nap. STŘ V V V Kontaktní nap. SS 5 30 V V 5 30 V max. kontaktní proud STŘ (odporový) max. kontaktní proud STŘ (induk.) max. kontaktní proud STŘ (induk.) 3 A 0 A 3 A 0.3 A* 0 A 0.3 A* 2 A** 0 A 2 A** max. kontaktní 3 A 7 A 3 A proud SS 00 ma / 40 ma / 00 ma / min. zatížení 5 Vss 24 Vss 5 Vss * typicky 250,000 cyklů; ** typicky 50,000 cyklů POZNÁMKA: Celková max. součet zatížení všech binárních výstupů (BO 8) se rovná 4 A. POZNÁMKA: Binární výstup 4 podporuje přepínání vysokých náběhových proudů (např. motory, žárovky, atd.). Max. povolený spínací proud je 80 A po dobu max. 20 ms. VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení! Nízké napětí a síťové napětí nesmí být připojeny ve stejném bloku. ENZ-0970CZ0 R2 6

17 REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA UVEDENÍ DO PROVOZU Více informací viz, CARE Uživatelská příručka (Literatura o výrobku č.: EN2B-082GE5). Požadovaná příprava Pro první přístup (s notebookem nebo PC) k regulátoru EAGLE přes Ethernet / IP můžete použít některou ze dvou následujících možností: Varianta : USB 2.0 zařízení (doporučeno) Rozhraní USB 2.0 je doporučené rozhraní pro stahování aplikací a firmware přes CARE. Je nutný USB kabel s "Asamcem a B-samcem". Pro přístup přes USB má regulátor EAGLE trvalou výchozí IP adresu Vaše IP adresa počítače musí odpovídat výchozí IP adrese podsítě regulátoru Eagle: Doporučujeme používat DHCP nebo "Získat IP adresu automaticky". Varianta 2: Standardní ethernetové rozhraní Standardní IP adresa může být nastavena v CARE. Za tímto účelem se nejdříve připojte k USB rozhraní. V každém případě Vaše IP adresa počítače musí odpovídat výchozí IP adrese podsítě regulátoru Eagle. Doporučujeme používat DHCP nebo "Získat IP adresu automaticky". Obr. 27. USB kabelu s A-samcem a B-samcem 7 ENZ-0970CZ0 R2

18 REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA DODATEČNÉ SOUČÁSTI Tabulka 6. Dodatečné součásti Č. objednávky Popis Odnímatelné svorkové konektory, zástrčný typ; kompletní sada 9 TPU-45-0 konektorů (pro svorky - 47); pro modely CLEA204Bxx a CLEA2026Bxx TPU--0 Odnímatelné svorkové konektory, zástrčný typ; kompletní sada 3 konektorů (pro svorky - 47); pro model CLEA2000Bxx MVC-80-AC Kryt svorek (barva: RAL90); balení 20 kusů, pro regulátory EAGLE MVC-80-AC2 Montážní příslušenství pro přední dveře (barva: RAL90); balení 20 kusů; pro regulátory EAGLE MVC-80-AC3 Odlehčení tahu; balení po 0 kusech; pro regulátory MVC-40x-xxxxxx a MVC-80x-xxxxxx A A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 XS830 Pomocné balení svorek určené pouze pro smíšený V / V modul Panel Bus a regulátor EAGLE. Prosím, prostudujte si CentraLine V / V moduly Instalační příručka (ENZ-0973GE5). A B A2 B2 A3 B3 A4 B4 G A5 B5 A6 B6 A7 B7 A8 B8 G2 XS83 Dvě skupiny čtyř párů zástrčných svorek, pro konverzi signálů 0 20 ma do signálů 0 0 Vss a jedna zástrčná zemnící svorka na skupinu. Prosím, prostudujte si CentraLine V / V moduly Instalační příručka (ENZ-0973GE5). ENZ-0970CZ0 R2 8

19 Install. Instr. MUB-0473GE5 Install. Instr. MUB-0473GE5 DI DI B7 7 B7 7 Binary Inputs B0 0 B B B2 B3 B4 B5 B B8 8 2 B8 8 2 B9 9 3 Binary Inputs B9 9 3 B0 0 B B2 B3 B4 B5 B6 4 4 B 5 5 B2 2 6 B2 2 6 Analog Inputs AI5 AI6 AI7 AI AI Analog Inputs AI AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI AI2 AI3 AI G G G G2 Analog Outputs AO5 Analog Outputs AO5 2 AO6 AO AO2 AO6 AO AO2 AO7 AO3 AO7 AO3 AO AO4 AO AO4 24V Relays CO CO2 CO3 CO4 CO5 CO NO NO2 NO3 NO4 NO5 NO DO 24V Relays CO CO2 CO3 CO4 CO5 CO NO NO2 NO3 NO4 NO5 NO DO!! REGULATOR EAGLER INSTALAČNÍ PRIRUCKA ZAPOJENÍ SBĚRNICE PANEL BUS Regulátor EAGLE je vybaven dvěma rozhraními RS485, ke kterým mohou být připojeny Panel Bus moduly: RS485- (skládající se ze zástrčných svorek 24 [-], 25 a 26) a / nebo RS485-2 (skládající se ze zástrčných svorek 29, 30 a 3 [-2]). POZNÁMKA: -2 je vnitřně spojena s 24V-0 (svorka ) a systém. (svorky 9+37). Přehled V/V modulů sběrnice Panel Bus pluggable ANALOG INPUT pluggable ANALOG OUTPUT pluggable BINARY INPUT pluggable RELAY OUTPUT pluggable FLOATING OUTPUT MIXED I/Os (with integrated electronic module) PANEL BUS I/O ELECTRONIC MODULES CLIOPR822A CLIOPR824A CLIOPR825A Honeywell CLIOP830A CLIOP82A CLIOP822A CLIOP823A CLIOP824A CLIOP83A PANEL BUS PANEL BUS PANEL BUS PANEL BUS Honeywell EAGLE XS82-22 XSU82-22 XS823 XSU823 XS XSU Obr. 28. Přehled V/V modulů sběrnice Panel Bus CLIOP830A (w/ bridge connector) or CLIOP83A (w/ wiring) Důležité informace RS485- (izolovaný) - Max. délka Panel Bus: m, v závislosti na přenosové rychlosti (viz sekce "Standard RS485" na str. 8). RS485-2 (neizolovaný) - Max. délka Panel Bus: 40 m - Jakýkoliv typ kabeláže a topologii je možný (nejlépe kroucená dvojlinka a sběrnicová topologie) - Nesmí přesáhnout jednu budovu nebo patro budovy Max. počet V/V modulů Panel Bus na rozhraní RS485 - Max. počet V/V modulů Panel Bus daného modelu: 6 - Celkový počet V/V modulů Panel Bus: 64 Max. počet V/V modulů Panel Bus na regulátor EAGLE - Max. počet V/V modulů Panel Bus daného modelu:: 32 - Celkový počet V/V modulů Panel Bus: 28 Max. počet hardwarových V/V bodů + NVs na regulátor EAGLE: Max. počet namapovaných NVs na regulátor EAGLE je tedy 600 mínus počet hardwarových V/V bodů. Více informací o zapojení, aktuálních požadavcích, napájení, přepěťové ochraně, kabelových parametrech, jištění, ručním ovládání, atd. V/V modulů Panel Bus a periferie připojené k nim viz CentraLine V / V moduly Instalační příručka (ENZ- 0973GE5). 9 ENZ-0970CZ0 R2

20 24~0 24V~ 24~0 24V~ END BIAS MID END BIAS MID REGULÁTOR EAGLE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Zapojení RS485- ke sběrnicím Panel Bus POZNÁMKA: Při zapojování rozhraní RS485- regulátoru EAGLE se V/V moduly Panel Bus se doporučuje, aby byl přepínač nastaven na pozici "END". EAGLE VISO 550 OHM 50 OHM 550 OHM RS485- (+) RS485- (-) 2 END - 24 V F 230 V Obr. 29. Zapojení RS485- regulátoru EAGLE se V/V moduly Panel Bus (jeden transformátor) EAGLE VISO 550 OHM 50 OHM 550 OHM RS485- (+) RS485- (-) 2 END - F 24 V 24 V F 230 V 230 V Obr. 30. Zapojení RS485- regulátoru EAGLE se V/V moduly Panel Bus (dva transformátor) ENZ-0970CZ0 R2 20

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Systém RT64 -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

USB-6008/6009. Uživatelská příručka

USB-6008/6009. Uživatelská příručka USB-6008/6009 Uživatelská příručka Leden 2006 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Systém RT -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více