ZÁVODY DRAGSTERŮ VERZE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVODY DRAGSTERŮ VERZE 2012"

Transkript

1 NÁRODNÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY DIVIZE SILNIČNÍCH ZÁVODŮ ZÁVODY DRAGSTERŮ VERZE 2012 D1. ZÁVODY DRAGSTERŮ D2. UEM OBECNÁ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO DRAGSTERY D3. OCHRANNÝ ODĚV A PŘILBA D4. FUNNY BIKE D5. SUPER STREET BIKE D6. MODI TWIN BIKE D7. STREET OUTLAW ET BIKE / SOET D8. JUNIOR DRAGSTER BIKE

2 D1. ZÁVODY DRAGSTERŮ Závody dragsterů DRAGRACING je rychlostní, eliminační (vylučovací) závod na určitou vzdálenost (1/4,1/8 míle, popřípadě 330stop), s pevným startem, kdy eliminační (vylučovací) jízdy mezi dvěma jezdci určují vítěze. Kalendář závodů bude zveřejněn v ročence ČSMS. D1. 1 MOTOCYKLY A TŘÍDY D Motocykly Závody jsou přístupné motocyklům, které odpovídají Všeobecným technickým předpisům pro dragstery a technickým předpisům pro jednotlivé třídy. Sériové motocykly musí mít TP, RZ, platnou STK. Upravené motocykly a speciální motocykly musí projít technickou přejímkou. D Třídy Závody budou vypsány v následujících třídách Street Outlaw ET s indexem 8, Super Street Twin Super Street Bike Funny Bike Junior dragster D2. UEM OBECNÁ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO DRAGSTERY D Měření objemu motoru Kapacita každého válce motoru se vypočte podle geometrického vzorce, který dává objem válce, průměr je zastoupen vrtáním a zdvih znamená dráhu pístu od jeho nejvyššího po nejnižší bod: objem = (D2 x 3,1416 x C) / 4, kde D = vrtání a C = zdvih Když vrtání válce není kruhového průřezu, musí být stanovena vhodná geometrická metoda výpočtu, pak vynásobí zdvihu pro určení kapacity. Při měření je povolena tolerance 1/10 mm. Pokud s touto tolerancí je překročen objem motoru v příslušné třídě, provádí se další měření se studeným motorem (okolní teplota) v toleranci 1/100 mm. D Měření délky a minimální výšky Všechna měření délky a světlé výšky motocyklu musí být provedena s motocyklem na rovném povrchu s jezdcem na svém místě. Všechna měření délky musí být provedena na zemi. D Rámy Na konstrukci rámu by měla být použity trubky nejméně 25 x 1,5 mm ± 0,1 mm chrom-molly nebo ekvivalentní materiál. Pokud je použita jedna páteřová trubka, musí být minimálně 45 mm. Všechno svařování musí být metodou TIG nebo bronzem. Motor by měl být umístěn v motocyklu tak, aby bylo dosaženo bezpečného rozložení hmotnosti.??? D Zátěž Zátěž je definována jako jakékoliv součásti připojené k jakékoli části motocyklu, jehož cílem je přidat hmotnost motocyklu. Veškeré materiály použité pro přidání celkové hmotnosti musí být bezpečně připevněné k rámu na bezpečném místě. Tekutá nebo volná zátěž je zakázána. Zátěž musí být mechanicky kotvená, hadicové a podobné spony jsou zakázány. Žádná zátěž nemůže být přidána na přední vidlici. (tj. osu, vidlice nebo kolo). Zátěž nemůže být nesena jezdcem.

3 D Světlá výška Minimální světlá výška s jezdcem v poloze a 0,5 bar tlaku v pneumatikách je 50 mm. Musí být možné položit motocykl o 12 stupňů na každou stranu od svislé polohy, aniž by se jakákoliv část motocyklu s výjimkou kola dotkla země. D Přední vidlice Přední vidlice musí být teleskopického typu s hydraulickými nebo třecím tlumením. Minimální zdvih je 10 mm. Žádná část motocyklu s výjimkou kol se nesmí při vidlici stlačené na minimum dotýkat vozovky. Tlumič řízení je povinný. Tlumič řízení nesmí nahrazovat pevné dorazy řízení. Vnitřní trubky vidlice musí mít průměr nejméně 34 mm. D Brzdy Motocykly musí být vybaveny dvěma nezávislými brzdami, které pracují na dvou kolech. Kotoučové brzdy velikosti minimálně 250 x 4,5 mm pro jeden disk. Minimální rozměry 220 x 4,5 mm pro duální disky. D Řídítka Konce řídítek musejí být pevné nebo kryté pryží. V jakékoli poloze řídítek se nesmí přední kolo nikdy dotýkat kapotáže. Řízení musí být opatřeno pevnými dorazy (nikoli tvořené tlumičem řízení), které zajistí, aby mezi řídítky s páčkami a jakoukoli částí motocyklu bylo minimálně 25 mm volného prostoru. Třmeny připevňující řídítka musí být pečlivě zaobleny a vyrobeny tak, aby se předešlo jejich prasknutí. Oprava řídítek ze slitin lehkých kovů svařováním je zakázána. D Ovládací páky Všechny ovládací páčky na řídítkách (brzda, spojka apod.) musejí být na koncích opatřeny kuličkou (viz čl ). Každá páčka (pro ruční nebo nožní ovládání) musí být montována na samostatném čepu. Páka nožní brzdy, je-li montována na ose stupačky, musí být funkční za všech okolností, i když je např. stupačka ohnutá nebo deformovaná. Řadící mechanismus musí být konstruován tak, aby ho jej mohl jezdec obsluhovat tak že drží řídítka oběma rukama. D Kola a ráfky Motocykl musí být vybaven přední kolo vyrobené na motocyklu. Zadní ráfek nesmí být více než 50 mm užší než kontaktní plocha zadní pneumatiky s dráhou. D Pneumatiky a vzdušnice Pneumatiky musí být typu slick nebo mít minimální hloubku vzorku 2 mm. Motocykly o maximální rychlosti přes 200 km/h musí být vybaveny vpředu pneumatikami nejméně třídy "V" nebo pneumatika musí odpovídat typu pro silniční závody. Vzdušnice zadních pneumatik musí být z přírodního kaučuku, závodního typu. Povrch pneumatiky bez vzorku (slick) musí být opatřen třemi nebo více děrami s rozestupem 120 stupňů nebo méně (měřeno po obvodu kola), které indikují opotřebení pneumatiky uprostřed na okraji styčné plochy. Když alespoň dvě z těchto děr ukazují na nadměrné opotřebení na různých místech povrchu pneumatiky, pneumatika nesmí být více užívána. Musí být použity kovové kryty ventilků s pryžovým těsněním. D Kapotáže Kapotáže musí být vyrobeny tak, že jezdec může nasednout nebo sesednout z motocyklu bez demontáže jakékoliv části motocyklu. Kapotáž nesmí ztěžovat jezdci výhled ani ovládání motocyklu. D Sedla Sedlo musí být takové, aby poskytlo jezdci bezpečnou jízdní polohu a nebylo nebezpečně nepohodlné. Doporučuje se, aby mělo textilní nebo protiskluzový povrch.

4 D Bezpečnostní opěrky / Wheelie Bars Wheelie bars jsou povinné pro třídu Funny Bike. D Ochranné kryty Všechny otevřené převody musí být vybaveny krytem, zabraňujícím jakémukoliv kontaktu s rotujícími částmi. Mechanicky poháněné kompresory musí mít kryt pohonu silný nejméně 3 mm (ocelový), nebo nejméně 5 mm (hliníkový), nebo jiný schválený, poškození odolný kryt. Vně montované spojky (včetně ramen a závaží) musí mít kryt silný nejméně 5 mm (hliníkový) nebo 3 mm (ocelový) chránící jezdce. D Přeplňování kompresor, turbo Mechanicky poháněné kompresory musí být vybaveny bezpečnostním ventilem, pryžovým spojením se sacím potrubím nebo jiným zařízením chránícím před zpětnou explozí. D Karburátory a vstřikování paliva Všechny motocykly musí mít škrtící klapku karburátoru ručně ovládanou otočnou rukojetí. Škrticí klapka musí být opatřena vratnou pružinou spojenou přímo s mechanismem karburátoru. Škrticí klapka se musí automaticky uzavřít, pustí-li jezdec z otočné rukojeti ruku. Všechny motocykly poháněné nitro metanem musí být vybaveny pozitivním vratným lankem a vratnou pružinou (ovládání typu "táhnout/tlačit"). Motocykly vybavené automatickou spojkou a bez neutrálu v převodovce, musí být vybaveny bezpečnostním zařízením zabraňujícím otevření škrtící klapky karburátoru v době, kdy pomocník tlačí motocykl po nastartování zpět na startovní čáru. D Přerušovač zapalování Motocykly musí být vybaveny elektrickým kontaktem, který odpojí veškeré elektrické přívody motoru (a systému N2O je-li použit) pokud jezdec ztratí vládu nad motocyklem. Všechny motocykly, používající jako palivo nitromethan, musejí být vybaveny šňůrou ovládaným odpojovačem paliva, nezávislým na hlavním ventilu přívodu paliva, tedy jeden ventil nesmí být ovládán dvěma mechanismy. Tento odpojovač musí ovládat jezdec s oběma rukama na řídítkách. Barva ovladače musí být červená. Na řídítkách nesmí být jiný červený ovladač. Ovladač musí být vždy, jakmile je motor v chodu, spojen s jezdcem šňůrou ne delší, než 1 m. Celý mechanismus musí spolehlivě odpojit přívod paliva, jakmile jezdec opustí motocykl a musí pracovat v jakékoli poloze. Lanko by mělo být použito v kvalitě přiměřené funkci. Všechny motocykly používající Nitro metan jako palivo musí mít hlavní uzavírací ventil umístěný tak, že jezdec jej ovládá z řídítek, s oběma rukama na řídítkách. Barva vypínače musí být červená. Žádné další červený vypínač není povolen na řídítkách. D Zádržný systém Motory běžící na nitromethan, kde hlava válců není přímo namontovaná na klikové skříni, musí použít zádržný systém hlavy válců. (Zařízení podle SFI 46.1 je doporučeno). D Výfukové potrubí Výfuková potrubí nesmí sahat za nejzazší část zadního kola a nesmí být vedena v blízkosti jezdce, palivové nádrže a pneumatik. Pružné trubky nejsou dovoleny. D Řazení Řadící mechanismus musí být konstruován tak, aby ho mohl jezdec obsluhovat s oběma rukama na řídítkách. Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno. D Olejové zachycovací nádrže Motory s mechanicky a výfukovými plyny poháněnými kompresory musejí mít olejovou odvzdušňovací trubku, ústící do zachycovací nádobky. Nádobka musí být dvouprostorová, s přepážkou oddělující vstupní a výstupní prostor. Výstupní otvor musí být výš než otvor

5 vstupní, aby nemohlo dojít k přímému úniku zachycovaného oleje. výstup musí být propojen buď s výfukem, nebo musí vést do další, již zcela uzavřené nádobky. Hadice musejí být na obou koncích bezpečně upevněny a zajištěny. Motory, které jsou vybaveny odvzdušněním zaústěným do podtlakového systému, (vakuová pumpa) musejí být také vybaveny dvouprostorovou zachycovací nádobkou D Olejová záchytná vana / deka Doporučuje se vybavit motocykly pod motorem zařízením na zachycení uniklých náplní. Při použití záchytné tkaniny nebude tímto snížena světlá výška motocyklu (50 mm), pokud kontrolní měřidlo nenarazí po motocyklem na pevnou překážku. Při použití záchytné vany nebo spodního dílu kapotáže k tomuto účelu, musí být dodržena světlá výška 50 mm. Výstupní hřídel z převodovky a řetězové kolečko by měly být také v prostoru chráněném tímto zařízením, aby se předešlo odkápnutí mazadla ze řetězu na trať. D Startovací zařízení Všechny motocykly musí být vybaveny svým vlastním startovacím zařízením. Roztáčecí válce a roztlačování nejsou povoleny. Přenosná startovací zařízení, která pracují se spojkou motocyklu při neutrálu, tedy s nezařazenou rychlostí, jsou dovolena. D Obousměrná komunikace Použití dorozumívacích rádiových prostředků pro hlasovou komunikaci mezi jezdcem a doprovodem je povoleno. V žádném případě nesmí být použita telemetrie pro shromažďování dat nebo vykonávání řídících funkcí. Pokud tým použije vysílací frekvenci shodnou s frekvencí pořadatele, musí svoji frekvenci změnit. Pokud použijí dva týmy stejnou frekvenci, doporučuje se, aby jeden z nich frekvenci změnil. D Data rekordéry Data rekordéry mohou být použity pouze pro shromažďování dat. Data rekordéry a počítače jsou pouze pasivní zařízení. Nesmějí být použita žádná čidla snímající propérování, jízdní výšku nebo zatížení. Čidla rychlosti mohou být použita jen pro záznam dat a nesmějí být propojena se systémem N2O, s ovladači dávkování N2O, jeho časovačem, regulátorem plnícího tlaku, regulátorem předstihu, modulem zapalování nebo jakýmkoli prvkem vstřikování. D Ovládání jezdcem Ovládání plynu a brzdění musí být výhradně pod kontrolou jezdce. Ovládání řazení a náběhu spojky musí být pod kontrolou jezdce nebo být přednastaveno před závodem/jízdou/. D Kontrola trakce Kontrola prokluzu není povolena. Je definována jako mechanické nebo elektrické zařízení sloužící k omezení otáček hnaného kola a/nebo omezení odlehčení předního kola. Zařízení, které působí prostřednictvím dodávky paliva, zapalováním, plnícím tlakem, dodávkou N2O atd., založené na zatížení nebo poloze odpružení, zrychlení některého kola, hřídele v převodovce, klikového hřídele, nebo jiné rotační části mimo motor a převodovku, nebo na porovnání rychlostí kol, je zakázáno. Systém, který srovnává rychlost otáčení hřídele s předem nastavenou, předem určenou nebo odhadovanou hodnotou, nebo zařízení, které využívá měření rychlosti nebo vzdálenosti, včetně IR zařízení nebo radaru, je považováno za formu protiprokluzového zařízení. D Označení motocyklů čísly Označení motocyklů startovními čísly by měly být snadno čitelné. Čísla musí být jasně čitelné v barvě matné, aby se zabránilo odrazu od slunečního světla. Doporučená kombinace je bílé pozadí a černá čísla.

6 D Startovací vozíky Startovací vozíky musejí být vybaveny uzavřenými bateriemi. Lodní baterie nejsou povoleny. Aby se předešlo protočení startéru, jsou doporučena opěrná kolečka nebo pevná opěrka. Je doporučeno, aby startovací vozík byl opatřen startovním číslem jezdce. D Odstředivé spojky Motocykly, u nichž motor pohání odstředivou spojku, mohou být v boxech spuštěny pokud zadní kolo je zvednuto ze země na bezpečném stojánku. D3. OCHRANNÝ ODĚV A PŘILBA D3. 1. Kožený oblek Jezdec musí mít kompletní kožený oblek nejméně 1,2 mm tloušťky (u všech částí obleku). Dvoudílná kombinéza je dovolena pokud ji spojuje dohromady zip. Použití pružné Kevlaru a perforovaných materiálů v nekritických oblastech je přípustné. Chránič páteře je vysoce doporučen. D3. 2. Obuv Obuv jezdce musí být z kůže nebo schváleného náhradního materiálu a minimální výškou 200 mm, aby v kombinaci s kombinézou dosáhl kompletní ochrany. D3. 3. Rukavice Jezdec musí mít ochranné rukavice kožené nebo ze schváleného náhradního materiálu. D3. 4. Nošení přilby Je povinné pro všechny účastníky, kteří se účastní tréninku, kvalifikaci nebo závodu, nosit ochrannou přilbu. Přilba musí být řádně upevněna, pevně sedět a musí být v dobrém stavu. Přilba musí mít řemínkový systém uvolnění. Přilby konstruované s vnějším pláštěm z více než jednoho kusu jsou povoleny za předpokladu, že v případě první pomoci, mohou být rychle a snadno odstraněny z hlavy jezdce uvolněním nebo uřezáním jednoho řemínku. Všechny helmy musí být označeny jednou z oficiálních mezinárodních standardních značek uvedených v článku nebo schváleny národní federací jezdce. Helmy označené FMN musí být v souladu s jedním z mezinárodních norem uvedených v článku před schválením ze strany národní federace. D3. 5 Uznané mezinárodní schvalovací značky Evropa ECE22-05 "P" Japonsko jis 8133:2007 USA Snell M 2010 D3. 6. Ochrana očí Použití brýlí, ochranných brýlí, slunečních clony a trhacích protektorů je povoleno. Materiál použitý pro výrobu se nesmí tříštit. Prostředky k ochraně očí, které způsobují poruchy vidění (poškrábaný, atd.), nesmí být používány..

7 D4. FUNNY BIKE Definice Zkratka třídy FB je uvedená před startovním číslem. Třída je určena pro jednomotorové motocykly, se zážehovým motorem spalujícím benzín, metanol nebo nitromethan. Použití N2O je povoleno. Technické předpisy 1. MOTOR Motor Motocyklový -původem ze sériové výroby. Všechny úpravy jsou povoleny. Použití speciálních dílů z druhovýroby je doporučeno. Oddělené vnější spojky a převodovky jsou povoleny. Maximální objem motoru: - v bloku s převodovkou je 2500 ccm - s oddělenou převodovkou je 3200 ccm - přeplňovaného turbodmychadlem nebo mechanickým kompresorem je 2500 ccm pouze při použití paliva benzín nebo metanol. Použití paliva nitromethan je povoleno pouze u nepřeplňovaných motorů. N2O nesmí být použit ve spojení s palivem nitromethan. 4. RÁM Minimální rozvor kol je 1880 mm. Sériový rám je zakázán. Minimální výška sedla nad zemí je 400 mm. Pro motocykly spalující nitromethan je povinná minimální váha 295 kg. 5. PNEUMATIKY a RÁFKY Minimální šíře pneumatiky je 10, max SEZENÍ Sedadlo jezdce musí být z neklouzavého materiálu. 7. KAROSERIE 7.1. Karoserie Kapotáž, přední a zadní blatník je povinný. Zadní blatník musí sahat za osu zadního kola. Sedlo musí mít protiskluzný povrch. Kapotáž nádrže musí opticky korespondovat s nádrží sériového motocyklu. Přední aerodynamický kryt, který by znemožňoval výhled vpřed, musí mít průhlednou část, která zajistí dokonalý výhled bezpečné ovládání motocyklu 7.2. Bezpečnostní opěrky (wheelie bar) Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) je předepsáno. 8. ELEKTRIKA Přerušovač zapalování trhací je povinný 9. POMOCNÉ SYSTÉMY Data logy a jiné podobné systémy jsou dovolené pouze s jednocestnou komunikací směrem stroj / základna.

8 D5. SUPER STREET BIKE Definice Motocykly se spalovacím motorem na benzín, vycházejícím ze sériového motoru, s úpravami pro závody dragsterů. Motocykl musí opticky připomínat siluetu zvoleného sériového motocyklu, na jehož základě je postaven. Použití světlometu není povinné, světlomet však musí být ve své původní podobě rozpoznatelný (airbrush, samolepicí folie apod.) Technické předpisy 1. MOTOR 1.1. Motor Všechny modifikace jsou povoleny, použití kompresoru a turbodmychadla je povoleno Palivo Povolen je jen benzín nebo závodní benzín, použití N2O je povoleno, nitromethan a metanol nejsou jako palivo povoleny 2. PŘEVODOVKA A SPOJKA Převodovka je libovolná, musí být ovšem zabudována v původní skříni Spojka Odstředivá spojka (slider) je dovolena. Použití elektrické nebo vzduchové podpory řazení je povoleno 3. BRZDY A ZAVĚŠENÍ Zadní zavěšení - Jsou-li namontovány zadní tlumiče, musí být funkční. Tlumiče mohou být nahrazeny tuhou vzpěrou. Řídítka - Minimální šířka řídítek je 500 mm Přední vidlice - Je předepsáno použití předního blatníku. Montáž přídavných závaží je možná jen na postranní prodloužení přední osy a jeho hmotnost musí být symetricky rozdělena. Max. hmotnost nesmí přesáhnout 10kg. Použití vidlic a kol s nadměrně vysokou hmotností oproti odpovídajícím sériovým dílům je nepřípustné. 4. RÁM Povoleny jsou speciálně stavěné rámy nebo originální/upravené. Nejvyšší přípustný rozvor je 1780 mm 5. PNEUMATIKY a RÁFKY Jsou povoleny volně prodejné pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením ONLY FOR RACE, NOT FOR HIGHWAY USE, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné. 7. KAROSERIE Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není dovoleno. 8. ELEKTRIKA Přerušovač zapalování trhací je povinný. 9. POMOCNÉ SYSTÉMY Data logy a jiné podobné systémy jsou dovolené pouze s jednocestnou komunikací směrem stroj / základna.

9 D6. MODI TWIN BIKE Definice Třída je určena pro motocykly s dvouválcovým zážehovým motorem spalujícím benzin s úpravami pro závody dragsterů. Svým vzhledem musejí připomínat zvolenému sériovému motocyklu. Hmotnost motocyklu připraveného pro závod musí být nejméně 180 kg Technické předpisy 1. MOTOR 1.1. Pouze dvouválcový motocyklový motor, ze sériové výroby. Je povolen jeden motor s nejvýše dvěma válci. Hlava válců je libovolná, musí však svou stavbou odpovídat originálu. Nejvyšší povolený zdvihový objem je 2065 cm3 (126cui) 1.2. Povolen je bezolovnatý benzín bez přísad. Použití tzv. Oktan-Boosterů je povoleno. Použití závodního benzínu je povoleno Přeplňování kompresorem nebo turbodmychadlem, nebo použití N2O je povoleno v případě, že je použito původního originálního obsahu motoru výrobce. 2. PŘEVODOVKA A SPOJKA 2.1. Převodovka: Musí být použita originální převodovka. Je povoleno použití stejné převodovky z druhovýroby, kde může být jiné odstupňování převodů. Automatické převodovky nejsou povoleny 2.2. Spojka Odstředivá spojka je povolena Řazení: Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno 3. BRZDY A ZAVĚŠENÍ 3.1. Zadní zavěšení Provedení zadní vidlice je libovolné. Je možno použít i pevnou vidlici. Uložení kyvné vidlice musí odpovídat originálnímu zavěšení 3.2. Řídítka Šířka řídítek musí být nejméně 500 mm 3.3. Přední vidlice Průměr vnitřní trubky přední vidlice musí být nejméně 34 mm. Přidávání jakýchkoli závaží na trubky vidlic, nebo na rám, zvláště do blízkosti řídítek, je nepřípustné. 4. RÁM 4.1. Rám Povoleny jsou speciálně stavěné rámy nebo originální/upravené. Může být změněn úhel hlavy řízení, největší povolená hodnota je však 55stupňů od svislé roviny 4.2. Rozvor Nejvyšší přípustný rozvor je 1780 mm 5. PNEUMATIKY a RÁFKY Jsou povoleny volně prodejné pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením ONLY FOR RACE, NOT FOR HIGHWAY USE, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné. 7. KAROSERIE

10 7.1. Kapotáž Ochranné kryty a osvětlení musejí opticky odpovídat sériovému provedení 7.2. Opěrky Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není dovoleno. 8. ELEKTRIKA Přerušovač zapalování trhací je povinný. 9. POMOCNÉ SYSTÉMY Data logy a jiné podobné systémy jsou dovolené pouze s jednocestnou komunikací směrem stroj / základna.

11 D7. STREET OUTLAW ET BIKE / SOET Definice Motocykly soutěžící v této třídě musí být označeny písmeny SOE před startovním číslem. Třída SOET je určena pro motocykly s benzínovými motory s vnitřním spalováním, které mohou být upraveny pro závody dragsterů. Motocykly nemusí splňovat podmínky pro provoz na veřejných komunikacích, ale musí zachovat optický dojem sériového motocyklu. Technické předpisy 3. MOTOR 3.1. Jeden motor, ze sériové výroby, nebo z dílů, které jsou běžně dostupné. Hlava válců je libovolná, musí však svou stavbou odpovídat originálu. Nejvyšší povolený zdvihový objem je 2100 cm Povolen je bezolovnatý benzín bez přísad. Použití tzv. Oktan-Boosterů je povoleno. Použití závodního benzínu je povoleno Přeplňování kompresorem nebo turbodmychadlem, nebo použití N2O je povoleno. 4. PŘEVODOVKA A SPOJKA 4.1. Převodovka: Je povolena originální převodovka nebo převodovka z druhovýroby, kde může být jiné odstupňování převodů. Automatické převodovky nejsou povoleny 4.2. Spojka Originální spojka, spojka z druhovýroby, popřípadě upravená spojka jsou dovolené. Zařízení Lock Up je dovoleno. Odstředivá spojka je zakázána Řazení: Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno 3. BRZDY A ZAVĚŠENÍ 1.1. Zadní zavěšení Provedení zadní vidlice je libovolné. Je možno použít i pevnou vidlici. Uložení kyvné vidlice musí odpovídat originálnímu zavěšení 1.2. Řídítka Šířka řídítek musí být nejméně 500 mm 1.3. Přední vidlice Přední vidlice musí pocházet ze sériové výroby a musí být funkční.. Přidávání jakýchkoli závaží na přední vidlici je nepřípustné. Omezovače zdvihu pérování, výměna tlumičů a pružin je povolena. Jestliže jsou trubky z přední vidlice vysunuty, musí být bezpečně zakryty. 4. RÁM 4.1. Rám Sériové, upravené, i rámy z druhovýroby, popřípadě speciálně stavěné rámy jsou dovolené. Může být změněn úhel hlavy řízení, pokud řízení zůstane funkční. Tlumiče řízení jsou doporučené Rozvor Nejvyšší přípustný rozvor je 1780 mm a může být překročen pouze v případě pokud vzdálenost osy zadního kola k ose středu klikového hřídele nepřekročí 930mm. 5. PNEUMATIKY a RÁFKY Jsou povoleny volně prodejné pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením ONLY FOR RACE, NOT FOR HIGHWAY USE, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné.

12 7. KAROSERIE 7.1. Kapotáž Ochranné kryty a osvětlení musejí opticky dávat pocit sériového motocyklu Opěrky Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není dovoleno. 10. ELEKTRIKA Přerušovač zapalování trhací je povinný pro všechny motocykly s časem pod vteřiny na 402 metrů. 11. POMOCNÉ SYSTÉMY Data logy a jiné podobné systémy jsou dovolené pouze s jednocestnou komunikací směrem stroj / základna.

13 D8. JUNIOR DRAGSTER BIKE Definice Pro speciálně postavené motocykly pro Drag Racing, které vycházejí ze vzhledu dragsterových motocyklů Top Fuel nebo Funny Bike. Pro tuto třídu jsou dvě věkové třídy. Stock: označení JRB / S Vyhrazeno pro děti ve věku 7 až 10 let. Maximální objem motoru pro tuto třídu nesmí překročit 50 ccm. Automatické řazení musí být použito. V této věkové třídě nemůže být nejrychlejší čas na 1/8 míle pod 12:90 sekund. To se týká jak vlastního výběru indexu Dial In, tak i společného start. Jízda v čase 12:70-12:89 vteřiny je považována za podjetí indexu. Každý jezdec, který jel v kvalifikační jízdě nebo při závodě 12:70 vteřiny a rychleji je varován. Pokud ve stejném závodě /podniku/ pojede ještě jednou rychleji než 12:70 vteřin, pak je on / ona je vyloučen z další účasti. Každý jezdec, který v průběhu akce jede rychleji než 12:50 vteřiny je z další účasti v závodu okamžitě vyloučen Modified: označení JRB / M Vyhrazeno pro děti ve věku 11 až 16 let. Maximální objem motoru pro tuto třídu nesmí překročit 125 ccm. Automatické nebo manuální řazení může být použito. V této věkové třídě nemůže být nejrychlejší čas na 1/8 míle pod 8:90 sekund. To se týká jak vlastního výběru indexu Dial In, tak i společného start. Jízda v čase 8:70-8:89 vteřiny je považována za podjetí indexu. Každý jezdec, který jel v kvalifikační jízdě nebo při závodě 8:70 vteřiny a rychleji je varován. Pokud ve stejném závodě /podniku/ pojede ještě jednou rychleji než 8:70 vteřin, pak je on / ona je vyloučen z další účasti. Každý jezdec, který v průběhu akce jede rychleji než 8:50 vteřiny je z další účasti v závodu okamžitě vyloučen Technické předpisy 1. MOTOR 1.4. Pocházející z běžné sériové výroby o objemu max. 50 ccm pro JRB/S nebo 125ccm pro JRB/M. Úpravy motoru jsou povoleny při zachování původních dílů. Výměna výfuku karburátoru a vzduchového filtru je povolena Pouze bezolovnatý benzín, běžně dostupný u čerpacích stanic. Nitro, metanol a N2O je zakázán Přeplňování kompresorem nebo turbodmychadlem, nebo použití N2O je zakázáno. 2. PŘEVODOVKA A SPOJKA 2.1. Převodovka: Viz. Definice Spojka Automatická odstředivá spojka 2.3. Řazení: Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno 3. BRZDY A ZAVĚŠENÍ 3.1. Zadní zavěšení Provedení zadní vidlice je libovolné. Je možno použít i pevnou vidlici Brzdy Každé kolo musí být vybavené nezávislou funkční brzdou kotoučovou nebo bubnovou Přední vidlice

14 Teleskopická vidlice min. průměr nosné trubky 27 mm, zdvih pérování min. 50 mm. Tlumič řízení je doporučen. 4. RÁM 4.1. Rám Sériové, upravené, i rámy z druhovýroby, popřípadě speciálně stavěné rámy jsou dovolené. Jezdec musí v jezdecké pozici bezpečně ovládat všechny ovladače motocyklu Minimální výška od země je 50mm. 5. PNEUMATIKY a RÁFKY Jsou povoleny volně prodejné pneumatiky pro silniční provoz, pneumatiky bez dezénu (slicky). Karbonová kola nejsou přípustná. 7. KAROSERIE 7.1. Kapotáž Ochranné kryty zadního kola musí být takové, aby jezdec nemohl při jízdě sklouznout k zadnímu kolu Opěrky Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) je doporučeno a dovoleno.

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Tady začíná off-roadové dobrodružství.

Tady začíná off-roadové dobrodružství. Tady začíná off-roadové dobrodružství. Pokud jde o minikrosy, je Yamaha jasnou jedničkou. Díky uživatelsky přátelskému designu je snadné poznat, proč je tento dvoutakt o objemu 49 ccm tak oblíbený u dětí

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc 1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc Všeobecné povinnosti posádek V prostoru startu a průběhu jízdy po rychlostní zkoušce jsou jezdec a

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice

Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice Sportovní a technická pravidla 2015 1. Systém závodů Podnik je otevřený pro jezdce minibike s licencí i bez licence.. Každý podnik se skládá ze dvou samostatných

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy 2014/2015 Obsah Všeobecné povinnosti... 2 SOUTĚŽNÍ VOZIDLO... 3 A sériové:... 3 B sériové-upravené:... 4 C závodní speciál:... 6 Všeobecné technické předpisy

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

Zbrusu nový model Yamaha YZF-R1M. We R1

Zbrusu nový model Yamaha YZF-R1M. We R1 Zbrusu nový model Yamaha YZF-R1M. We R1 Závodní motocykl YZF-R1M představuje speciální verzi zbrusu nového modelu R1. Dodává se s ještě vyšší úrovní specifikací přímo z výrobního závodu, takže každému

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

TECHNICKÉ ŘÁDY - DIVIZE SILNICE. Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS

TECHNICKÉ ŘÁDY - DIVIZE SILNICE. Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS TECHNICKÉ ŘÁDY SILNICE Všeobecný technický řád Doplňující specifikace pro volnou třídu do 600 CCM a 600+ Doplňující specifikace pro třídu

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Manipulační technika Vozík sudu 30-371-00 - Žárově pozinkovaná ocel, vhodná pro venkovní použití, podvozek se čtyřmi kolečky, s madlem a jistícím popruhem - Podvozek pro převoz sudů zachycuje unikající

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

Pravidla pro vybavení závodiště

Pravidla pro vybavení závodiště Pravidla pro vybavení závodiště Pravidla FINA pro vybavení závodiště (FR) stanovují základní rozměry plaveckých bazénů a předpisy pro jejich vybavení. Pravidla FR se týkají jak bazénů pro Olympijské hry

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

ZÁVODNÍ VŮZ PRO BĚŽNOU SILNICI

ZÁVODNÍ VŮZ PRO BĚŽNOU SILNICI Je to přesně model Type R, na který jste čekali. Ostřejší, rychlejší, silnější. Byl zkonstruován s využitím veškerých poznatků získaných ze závodních vozů Honda. Jedná se o čistokrevný sportovní vůz, který

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč OOEXKLUZIVNÍ LIMITOVANÁ SÉRIE CLIO R.S. MONACO GP OOLAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM OOR.S. DRIVE VOLBA 3 REŽIMŮ NASTAVENÍ VOZU

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Vážení přátelé. Doufáme, že tyto aspekty pomůžou při Vašem rozhodování o podpoře tak atraktivního sportovního odvětví jakým jsou závody dragsterů.

Vážení přátelé. Doufáme, že tyto aspekty pomůžou při Vašem rozhodování o podpoře tak atraktivního sportovního odvětví jakým jsou závody dragsterů. 2004 Vážení přátelé Dovolujeme si nabídnout Vám spolupráci s WILD HORDE CZECH DRAG RACE TEAM při prezentaci Vaší společnosti v závodech dragsterů v mezinárodním mistrovství české republiky, Euroserie ve

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Elegantní skútr pro každodenní ježdění po městě

Elegantní skútr pro každodenní ježdění po městě Elegantní skútr pro každodenní ježdění po městě Život dokáže být pořádně hektický potřebujete být na mnoha místech a mluvit s mnoha lidmi. Ale Neo's 4 Vám v tom pomůže představuje elegantní způsob cestování

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Jan Vošalík Jawa 250 typ 559 1962-74. Přehled motocyklů Jawa

Jan Vošalík Jawa 250 typ 559 1962-74. Přehled motocyklů Jawa Jawa 250 typ 559 1962-74 Výkon Leistung Horsepower 10,3 kw Rychlost Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed 100 km/h Hmotnost Eigenmasse Weight 128 kg Spotřeba Verbrauch Fuel Consumption 3,5-4 l/100km 74 Provedení:

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

AUTOBUS TEDOM C12 D DO PROVOZU MĚSTSKÉ DOPRAVY V MLADÉ BOLESLAVI

AUTOBUS TEDOM C12 D DO PROVOZU MĚSTSKÉ DOPRAVY V MLADÉ BOLESLAVI AUTOBUS TEDOM C12 D DO PROVOZU MĚSTSKÉ DOPRAVY V MLADÉ BOLESLAVI O společnosti TEDOM Výroba autobusů je jednou z klíčových aktivit holdingu TEDOM. Historicky nejmladší činnost navazuje na koupi výroby

Více

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží Vozidlo Zatížení přední nápravy min.7 100 Kg Zatíž.zad.náp: min.11 500 Kg přípust.celk.hmotnost min.18 000 Kg Barvy Podvozek RAL 9011 Kola RAL 9006

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

6.790,- Štípače horizontální. Nastavení štípací délky AGAMA JT 6T520 7.490,- včetně pracovního stolu. www.strojeagama.cz

6.790,- Štípače horizontální. Nastavení štípací délky AGAMA JT 6T520 7.490,- včetně pracovního stolu. www.strojeagama.cz Katalog zahradní techniky 2014 Štípače horizontální JT6T520 230V/50Hz 2200 W štípačka elektrická horizontální 6 t 520 mm max. 300 mm 270x470x960 2,9 l 47 kg včetně pracovního stolu! AGAMA JT 6T520 7.490,-

Více

Volkswagen Lifestyle. Kolekce jízdních kol 2012/2013

Volkswagen Lifestyle. Kolekce jízdních kol 2012/2013 Volkswagen Lifestyle Kolekce jízdních kol 2012/2013 01 02 01 Pánské trekingové kolo. Sportovní design, state-of-the-art technologie, vysoká spolehlivost: trekingové kolo s matným, černým hliníkovým rámem

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Alois Pavlůsek. Jawa 500 OHC. Vývoj prototypy technika sport

Alois Pavlůsek. Jawa 500 OHC. Vývoj prototypy technika sport Alois Pavlůsek Jawa 500 OHC Vývoj prototypy technika sport CPress Brno 2012 Jawa 500 OHC Vývoj prototypy technika sport Alois Pavlůsek Odborná korektura: Marián Šuman-Hreblay Obálka: Martin Sodomka Fotografie:

Více

180 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1800 kg.

180 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1800 kg. 118 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1440 kg. 138 Speciální kolo (zkoušené zatížení kola) je přípustné ve spojení s touto velikostí

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více