ZÁVODY DRAGSTERŮ VERZE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVODY DRAGSTERŮ VERZE 2012"

Transkript

1 NÁRODNÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY DIVIZE SILNIČNÍCH ZÁVODŮ ZÁVODY DRAGSTERŮ VERZE 2012 D1. ZÁVODY DRAGSTERŮ D2. UEM OBECNÁ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO DRAGSTERY D3. OCHRANNÝ ODĚV A PŘILBA D4. FUNNY BIKE D5. SUPER STREET BIKE D6. MODI TWIN BIKE D7. STREET OUTLAW ET BIKE / SOET D8. JUNIOR DRAGSTER BIKE

2 D1. ZÁVODY DRAGSTERŮ Závody dragsterů DRAGRACING je rychlostní, eliminační (vylučovací) závod na určitou vzdálenost (1/4,1/8 míle, popřípadě 330stop), s pevným startem, kdy eliminační (vylučovací) jízdy mezi dvěma jezdci určují vítěze. Kalendář závodů bude zveřejněn v ročence ČSMS. D1. 1 MOTOCYKLY A TŘÍDY D Motocykly Závody jsou přístupné motocyklům, které odpovídají Všeobecným technickým předpisům pro dragstery a technickým předpisům pro jednotlivé třídy. Sériové motocykly musí mít TP, RZ, platnou STK. Upravené motocykly a speciální motocykly musí projít technickou přejímkou. D Třídy Závody budou vypsány v následujících třídách Street Outlaw ET s indexem 8, Super Street Twin Super Street Bike Funny Bike Junior dragster D2. UEM OBECNÁ TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO DRAGSTERY D Měření objemu motoru Kapacita každého válce motoru se vypočte podle geometrického vzorce, který dává objem válce, průměr je zastoupen vrtáním a zdvih znamená dráhu pístu od jeho nejvyššího po nejnižší bod: objem = (D2 x 3,1416 x C) / 4, kde D = vrtání a C = zdvih Když vrtání válce není kruhového průřezu, musí být stanovena vhodná geometrická metoda výpočtu, pak vynásobí zdvihu pro určení kapacity. Při měření je povolena tolerance 1/10 mm. Pokud s touto tolerancí je překročen objem motoru v příslušné třídě, provádí se další měření se studeným motorem (okolní teplota) v toleranci 1/100 mm. D Měření délky a minimální výšky Všechna měření délky a světlé výšky motocyklu musí být provedena s motocyklem na rovném povrchu s jezdcem na svém místě. Všechna měření délky musí být provedena na zemi. D Rámy Na konstrukci rámu by měla být použity trubky nejméně 25 x 1,5 mm ± 0,1 mm chrom-molly nebo ekvivalentní materiál. Pokud je použita jedna páteřová trubka, musí být minimálně 45 mm. Všechno svařování musí být metodou TIG nebo bronzem. Motor by měl být umístěn v motocyklu tak, aby bylo dosaženo bezpečného rozložení hmotnosti.??? D Zátěž Zátěž je definována jako jakékoliv součásti připojené k jakékoli části motocyklu, jehož cílem je přidat hmotnost motocyklu. Veškeré materiály použité pro přidání celkové hmotnosti musí být bezpečně připevněné k rámu na bezpečném místě. Tekutá nebo volná zátěž je zakázána. Zátěž musí být mechanicky kotvená, hadicové a podobné spony jsou zakázány. Žádná zátěž nemůže být přidána na přední vidlici. (tj. osu, vidlice nebo kolo). Zátěž nemůže být nesena jezdcem.

3 D Světlá výška Minimální světlá výška s jezdcem v poloze a 0,5 bar tlaku v pneumatikách je 50 mm. Musí být možné položit motocykl o 12 stupňů na každou stranu od svislé polohy, aniž by se jakákoliv část motocyklu s výjimkou kola dotkla země. D Přední vidlice Přední vidlice musí být teleskopického typu s hydraulickými nebo třecím tlumením. Minimální zdvih je 10 mm. Žádná část motocyklu s výjimkou kol se nesmí při vidlici stlačené na minimum dotýkat vozovky. Tlumič řízení je povinný. Tlumič řízení nesmí nahrazovat pevné dorazy řízení. Vnitřní trubky vidlice musí mít průměr nejméně 34 mm. D Brzdy Motocykly musí být vybaveny dvěma nezávislými brzdami, které pracují na dvou kolech. Kotoučové brzdy velikosti minimálně 250 x 4,5 mm pro jeden disk. Minimální rozměry 220 x 4,5 mm pro duální disky. D Řídítka Konce řídítek musejí být pevné nebo kryté pryží. V jakékoli poloze řídítek se nesmí přední kolo nikdy dotýkat kapotáže. Řízení musí být opatřeno pevnými dorazy (nikoli tvořené tlumičem řízení), které zajistí, aby mezi řídítky s páčkami a jakoukoli částí motocyklu bylo minimálně 25 mm volného prostoru. Třmeny připevňující řídítka musí být pečlivě zaobleny a vyrobeny tak, aby se předešlo jejich prasknutí. Oprava řídítek ze slitin lehkých kovů svařováním je zakázána. D Ovládací páky Všechny ovládací páčky na řídítkách (brzda, spojka apod.) musejí být na koncích opatřeny kuličkou (viz čl ). Každá páčka (pro ruční nebo nožní ovládání) musí být montována na samostatném čepu. Páka nožní brzdy, je-li montována na ose stupačky, musí být funkční za všech okolností, i když je např. stupačka ohnutá nebo deformovaná. Řadící mechanismus musí být konstruován tak, aby ho jej mohl jezdec obsluhovat tak že drží řídítka oběma rukama. D Kola a ráfky Motocykl musí být vybaven přední kolo vyrobené na motocyklu. Zadní ráfek nesmí být více než 50 mm užší než kontaktní plocha zadní pneumatiky s dráhou. D Pneumatiky a vzdušnice Pneumatiky musí být typu slick nebo mít minimální hloubku vzorku 2 mm. Motocykly o maximální rychlosti přes 200 km/h musí být vybaveny vpředu pneumatikami nejméně třídy "V" nebo pneumatika musí odpovídat typu pro silniční závody. Vzdušnice zadních pneumatik musí být z přírodního kaučuku, závodního typu. Povrch pneumatiky bez vzorku (slick) musí být opatřen třemi nebo více děrami s rozestupem 120 stupňů nebo méně (měřeno po obvodu kola), které indikují opotřebení pneumatiky uprostřed na okraji styčné plochy. Když alespoň dvě z těchto děr ukazují na nadměrné opotřebení na různých místech povrchu pneumatiky, pneumatika nesmí být více užívána. Musí být použity kovové kryty ventilků s pryžovým těsněním. D Kapotáže Kapotáže musí být vyrobeny tak, že jezdec může nasednout nebo sesednout z motocyklu bez demontáže jakékoliv části motocyklu. Kapotáž nesmí ztěžovat jezdci výhled ani ovládání motocyklu. D Sedla Sedlo musí být takové, aby poskytlo jezdci bezpečnou jízdní polohu a nebylo nebezpečně nepohodlné. Doporučuje se, aby mělo textilní nebo protiskluzový povrch.

4 D Bezpečnostní opěrky / Wheelie Bars Wheelie bars jsou povinné pro třídu Funny Bike. D Ochranné kryty Všechny otevřené převody musí být vybaveny krytem, zabraňujícím jakémukoliv kontaktu s rotujícími částmi. Mechanicky poháněné kompresory musí mít kryt pohonu silný nejméně 3 mm (ocelový), nebo nejméně 5 mm (hliníkový), nebo jiný schválený, poškození odolný kryt. Vně montované spojky (včetně ramen a závaží) musí mít kryt silný nejméně 5 mm (hliníkový) nebo 3 mm (ocelový) chránící jezdce. D Přeplňování kompresor, turbo Mechanicky poháněné kompresory musí být vybaveny bezpečnostním ventilem, pryžovým spojením se sacím potrubím nebo jiným zařízením chránícím před zpětnou explozí. D Karburátory a vstřikování paliva Všechny motocykly musí mít škrtící klapku karburátoru ručně ovládanou otočnou rukojetí. Škrticí klapka musí být opatřena vratnou pružinou spojenou přímo s mechanismem karburátoru. Škrticí klapka se musí automaticky uzavřít, pustí-li jezdec z otočné rukojeti ruku. Všechny motocykly poháněné nitro metanem musí být vybaveny pozitivním vratným lankem a vratnou pružinou (ovládání typu "táhnout/tlačit"). Motocykly vybavené automatickou spojkou a bez neutrálu v převodovce, musí být vybaveny bezpečnostním zařízením zabraňujícím otevření škrtící klapky karburátoru v době, kdy pomocník tlačí motocykl po nastartování zpět na startovní čáru. D Přerušovač zapalování Motocykly musí být vybaveny elektrickým kontaktem, který odpojí veškeré elektrické přívody motoru (a systému N2O je-li použit) pokud jezdec ztratí vládu nad motocyklem. Všechny motocykly, používající jako palivo nitromethan, musejí být vybaveny šňůrou ovládaným odpojovačem paliva, nezávislým na hlavním ventilu přívodu paliva, tedy jeden ventil nesmí být ovládán dvěma mechanismy. Tento odpojovač musí ovládat jezdec s oběma rukama na řídítkách. Barva ovladače musí být červená. Na řídítkách nesmí být jiný červený ovladač. Ovladač musí být vždy, jakmile je motor v chodu, spojen s jezdcem šňůrou ne delší, než 1 m. Celý mechanismus musí spolehlivě odpojit přívod paliva, jakmile jezdec opustí motocykl a musí pracovat v jakékoli poloze. Lanko by mělo být použito v kvalitě přiměřené funkci. Všechny motocykly používající Nitro metan jako palivo musí mít hlavní uzavírací ventil umístěný tak, že jezdec jej ovládá z řídítek, s oběma rukama na řídítkách. Barva vypínače musí být červená. Žádné další červený vypínač není povolen na řídítkách. D Zádržný systém Motory běžící na nitromethan, kde hlava válců není přímo namontovaná na klikové skříni, musí použít zádržný systém hlavy válců. (Zařízení podle SFI 46.1 je doporučeno). D Výfukové potrubí Výfuková potrubí nesmí sahat za nejzazší část zadního kola a nesmí být vedena v blízkosti jezdce, palivové nádrže a pneumatik. Pružné trubky nejsou dovoleny. D Řazení Řadící mechanismus musí být konstruován tak, aby ho mohl jezdec obsluhovat s oběma rukama na řídítkách. Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno. D Olejové zachycovací nádrže Motory s mechanicky a výfukovými plyny poháněnými kompresory musejí mít olejovou odvzdušňovací trubku, ústící do zachycovací nádobky. Nádobka musí být dvouprostorová, s přepážkou oddělující vstupní a výstupní prostor. Výstupní otvor musí být výš než otvor

5 vstupní, aby nemohlo dojít k přímému úniku zachycovaného oleje. výstup musí být propojen buď s výfukem, nebo musí vést do další, již zcela uzavřené nádobky. Hadice musejí být na obou koncích bezpečně upevněny a zajištěny. Motory, které jsou vybaveny odvzdušněním zaústěným do podtlakového systému, (vakuová pumpa) musejí být také vybaveny dvouprostorovou zachycovací nádobkou D Olejová záchytná vana / deka Doporučuje se vybavit motocykly pod motorem zařízením na zachycení uniklých náplní. Při použití záchytné tkaniny nebude tímto snížena světlá výška motocyklu (50 mm), pokud kontrolní měřidlo nenarazí po motocyklem na pevnou překážku. Při použití záchytné vany nebo spodního dílu kapotáže k tomuto účelu, musí být dodržena světlá výška 50 mm. Výstupní hřídel z převodovky a řetězové kolečko by měly být také v prostoru chráněném tímto zařízením, aby se předešlo odkápnutí mazadla ze řetězu na trať. D Startovací zařízení Všechny motocykly musí být vybaveny svým vlastním startovacím zařízením. Roztáčecí válce a roztlačování nejsou povoleny. Přenosná startovací zařízení, která pracují se spojkou motocyklu při neutrálu, tedy s nezařazenou rychlostí, jsou dovolena. D Obousměrná komunikace Použití dorozumívacích rádiových prostředků pro hlasovou komunikaci mezi jezdcem a doprovodem je povoleno. V žádném případě nesmí být použita telemetrie pro shromažďování dat nebo vykonávání řídících funkcí. Pokud tým použije vysílací frekvenci shodnou s frekvencí pořadatele, musí svoji frekvenci změnit. Pokud použijí dva týmy stejnou frekvenci, doporučuje se, aby jeden z nich frekvenci změnil. D Data rekordéry Data rekordéry mohou být použity pouze pro shromažďování dat. Data rekordéry a počítače jsou pouze pasivní zařízení. Nesmějí být použita žádná čidla snímající propérování, jízdní výšku nebo zatížení. Čidla rychlosti mohou být použita jen pro záznam dat a nesmějí být propojena se systémem N2O, s ovladači dávkování N2O, jeho časovačem, regulátorem plnícího tlaku, regulátorem předstihu, modulem zapalování nebo jakýmkoli prvkem vstřikování. D Ovládání jezdcem Ovládání plynu a brzdění musí být výhradně pod kontrolou jezdce. Ovládání řazení a náběhu spojky musí být pod kontrolou jezdce nebo být přednastaveno před závodem/jízdou/. D Kontrola trakce Kontrola prokluzu není povolena. Je definována jako mechanické nebo elektrické zařízení sloužící k omezení otáček hnaného kola a/nebo omezení odlehčení předního kola. Zařízení, které působí prostřednictvím dodávky paliva, zapalováním, plnícím tlakem, dodávkou N2O atd., založené na zatížení nebo poloze odpružení, zrychlení některého kola, hřídele v převodovce, klikového hřídele, nebo jiné rotační části mimo motor a převodovku, nebo na porovnání rychlostí kol, je zakázáno. Systém, který srovnává rychlost otáčení hřídele s předem nastavenou, předem určenou nebo odhadovanou hodnotou, nebo zařízení, které využívá měření rychlosti nebo vzdálenosti, včetně IR zařízení nebo radaru, je považováno za formu protiprokluzového zařízení. D Označení motocyklů čísly Označení motocyklů startovními čísly by měly být snadno čitelné. Čísla musí být jasně čitelné v barvě matné, aby se zabránilo odrazu od slunečního světla. Doporučená kombinace je bílé pozadí a černá čísla.

6 D Startovací vozíky Startovací vozíky musejí být vybaveny uzavřenými bateriemi. Lodní baterie nejsou povoleny. Aby se předešlo protočení startéru, jsou doporučena opěrná kolečka nebo pevná opěrka. Je doporučeno, aby startovací vozík byl opatřen startovním číslem jezdce. D Odstředivé spojky Motocykly, u nichž motor pohání odstředivou spojku, mohou být v boxech spuštěny pokud zadní kolo je zvednuto ze země na bezpečném stojánku. D3. OCHRANNÝ ODĚV A PŘILBA D3. 1. Kožený oblek Jezdec musí mít kompletní kožený oblek nejméně 1,2 mm tloušťky (u všech částí obleku). Dvoudílná kombinéza je dovolena pokud ji spojuje dohromady zip. Použití pružné Kevlaru a perforovaných materiálů v nekritických oblastech je přípustné. Chránič páteře je vysoce doporučen. D3. 2. Obuv Obuv jezdce musí být z kůže nebo schváleného náhradního materiálu a minimální výškou 200 mm, aby v kombinaci s kombinézou dosáhl kompletní ochrany. D3. 3. Rukavice Jezdec musí mít ochranné rukavice kožené nebo ze schváleného náhradního materiálu. D3. 4. Nošení přilby Je povinné pro všechny účastníky, kteří se účastní tréninku, kvalifikaci nebo závodu, nosit ochrannou přilbu. Přilba musí být řádně upevněna, pevně sedět a musí být v dobrém stavu. Přilba musí mít řemínkový systém uvolnění. Přilby konstruované s vnějším pláštěm z více než jednoho kusu jsou povoleny za předpokladu, že v případě první pomoci, mohou být rychle a snadno odstraněny z hlavy jezdce uvolněním nebo uřezáním jednoho řemínku. Všechny helmy musí být označeny jednou z oficiálních mezinárodních standardních značek uvedených v článku nebo schváleny národní federací jezdce. Helmy označené FMN musí být v souladu s jedním z mezinárodních norem uvedených v článku před schválením ze strany národní federace. D3. 5 Uznané mezinárodní schvalovací značky Evropa ECE22-05 "P" Japonsko jis 8133:2007 USA Snell M 2010 D3. 6. Ochrana očí Použití brýlí, ochranných brýlí, slunečních clony a trhacích protektorů je povoleno. Materiál použitý pro výrobu se nesmí tříštit. Prostředky k ochraně očí, které způsobují poruchy vidění (poškrábaný, atd.), nesmí být používány..

7 D4. FUNNY BIKE Definice Zkratka třídy FB je uvedená před startovním číslem. Třída je určena pro jednomotorové motocykly, se zážehovým motorem spalujícím benzín, metanol nebo nitromethan. Použití N2O je povoleno. Technické předpisy 1. MOTOR Motor Motocyklový -původem ze sériové výroby. Všechny úpravy jsou povoleny. Použití speciálních dílů z druhovýroby je doporučeno. Oddělené vnější spojky a převodovky jsou povoleny. Maximální objem motoru: - v bloku s převodovkou je 2500 ccm - s oddělenou převodovkou je 3200 ccm - přeplňovaného turbodmychadlem nebo mechanickým kompresorem je 2500 ccm pouze při použití paliva benzín nebo metanol. Použití paliva nitromethan je povoleno pouze u nepřeplňovaných motorů. N2O nesmí být použit ve spojení s palivem nitromethan. 4. RÁM Minimální rozvor kol je 1880 mm. Sériový rám je zakázán. Minimální výška sedla nad zemí je 400 mm. Pro motocykly spalující nitromethan je povinná minimální váha 295 kg. 5. PNEUMATIKY a RÁFKY Minimální šíře pneumatiky je 10, max SEZENÍ Sedadlo jezdce musí být z neklouzavého materiálu. 7. KAROSERIE 7.1. Karoserie Kapotáž, přední a zadní blatník je povinný. Zadní blatník musí sahat za osu zadního kola. Sedlo musí mít protiskluzný povrch. Kapotáž nádrže musí opticky korespondovat s nádrží sériového motocyklu. Přední aerodynamický kryt, který by znemožňoval výhled vpřed, musí mít průhlednou část, která zajistí dokonalý výhled bezpečné ovládání motocyklu 7.2. Bezpečnostní opěrky (wheelie bar) Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) je předepsáno. 8. ELEKTRIKA Přerušovač zapalování trhací je povinný 9. POMOCNÉ SYSTÉMY Data logy a jiné podobné systémy jsou dovolené pouze s jednocestnou komunikací směrem stroj / základna.

8 D5. SUPER STREET BIKE Definice Motocykly se spalovacím motorem na benzín, vycházejícím ze sériového motoru, s úpravami pro závody dragsterů. Motocykl musí opticky připomínat siluetu zvoleného sériového motocyklu, na jehož základě je postaven. Použití světlometu není povinné, světlomet však musí být ve své původní podobě rozpoznatelný (airbrush, samolepicí folie apod.) Technické předpisy 1. MOTOR 1.1. Motor Všechny modifikace jsou povoleny, použití kompresoru a turbodmychadla je povoleno Palivo Povolen je jen benzín nebo závodní benzín, použití N2O je povoleno, nitromethan a metanol nejsou jako palivo povoleny 2. PŘEVODOVKA A SPOJKA Převodovka je libovolná, musí být ovšem zabudována v původní skříni Spojka Odstředivá spojka (slider) je dovolena. Použití elektrické nebo vzduchové podpory řazení je povoleno 3. BRZDY A ZAVĚŠENÍ Zadní zavěšení - Jsou-li namontovány zadní tlumiče, musí být funkční. Tlumiče mohou být nahrazeny tuhou vzpěrou. Řídítka - Minimální šířka řídítek je 500 mm Přední vidlice - Je předepsáno použití předního blatníku. Montáž přídavných závaží je možná jen na postranní prodloužení přední osy a jeho hmotnost musí být symetricky rozdělena. Max. hmotnost nesmí přesáhnout 10kg. Použití vidlic a kol s nadměrně vysokou hmotností oproti odpovídajícím sériovým dílům je nepřípustné. 4. RÁM Povoleny jsou speciálně stavěné rámy nebo originální/upravené. Nejvyšší přípustný rozvor je 1780 mm 5. PNEUMATIKY a RÁFKY Jsou povoleny volně prodejné pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením ONLY FOR RACE, NOT FOR HIGHWAY USE, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné. 7. KAROSERIE Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není dovoleno. 8. ELEKTRIKA Přerušovač zapalování trhací je povinný. 9. POMOCNÉ SYSTÉMY Data logy a jiné podobné systémy jsou dovolené pouze s jednocestnou komunikací směrem stroj / základna.

9 D6. MODI TWIN BIKE Definice Třída je určena pro motocykly s dvouválcovým zážehovým motorem spalujícím benzin s úpravami pro závody dragsterů. Svým vzhledem musejí připomínat zvolenému sériovému motocyklu. Hmotnost motocyklu připraveného pro závod musí být nejméně 180 kg Technické předpisy 1. MOTOR 1.1. Pouze dvouválcový motocyklový motor, ze sériové výroby. Je povolen jeden motor s nejvýše dvěma válci. Hlava válců je libovolná, musí však svou stavbou odpovídat originálu. Nejvyšší povolený zdvihový objem je 2065 cm3 (126cui) 1.2. Povolen je bezolovnatý benzín bez přísad. Použití tzv. Oktan-Boosterů je povoleno. Použití závodního benzínu je povoleno Přeplňování kompresorem nebo turbodmychadlem, nebo použití N2O je povoleno v případě, že je použito původního originálního obsahu motoru výrobce. 2. PŘEVODOVKA A SPOJKA 2.1. Převodovka: Musí být použita originální převodovka. Je povoleno použití stejné převodovky z druhovýroby, kde může být jiné odstupňování převodů. Automatické převodovky nejsou povoleny 2.2. Spojka Odstředivá spojka je povolena Řazení: Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno 3. BRZDY A ZAVĚŠENÍ 3.1. Zadní zavěšení Provedení zadní vidlice je libovolné. Je možno použít i pevnou vidlici. Uložení kyvné vidlice musí odpovídat originálnímu zavěšení 3.2. Řídítka Šířka řídítek musí být nejméně 500 mm 3.3. Přední vidlice Průměr vnitřní trubky přední vidlice musí být nejméně 34 mm. Přidávání jakýchkoli závaží na trubky vidlic, nebo na rám, zvláště do blízkosti řídítek, je nepřípustné. 4. RÁM 4.1. Rám Povoleny jsou speciálně stavěné rámy nebo originální/upravené. Může být změněn úhel hlavy řízení, největší povolená hodnota je však 55stupňů od svislé roviny 4.2. Rozvor Nejvyšší přípustný rozvor je 1780 mm 5. PNEUMATIKY a RÁFKY Jsou povoleny volně prodejné pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením ONLY FOR RACE, NOT FOR HIGHWAY USE, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné. 7. KAROSERIE

10 7.1. Kapotáž Ochranné kryty a osvětlení musejí opticky odpovídat sériovému provedení 7.2. Opěrky Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není dovoleno. 8. ELEKTRIKA Přerušovač zapalování trhací je povinný. 9. POMOCNÉ SYSTÉMY Data logy a jiné podobné systémy jsou dovolené pouze s jednocestnou komunikací směrem stroj / základna.

11 D7. STREET OUTLAW ET BIKE / SOET Definice Motocykly soutěžící v této třídě musí být označeny písmeny SOE před startovním číslem. Třída SOET je určena pro motocykly s benzínovými motory s vnitřním spalováním, které mohou být upraveny pro závody dragsterů. Motocykly nemusí splňovat podmínky pro provoz na veřejných komunikacích, ale musí zachovat optický dojem sériového motocyklu. Technické předpisy 3. MOTOR 3.1. Jeden motor, ze sériové výroby, nebo z dílů, které jsou běžně dostupné. Hlava válců je libovolná, musí však svou stavbou odpovídat originálu. Nejvyšší povolený zdvihový objem je 2100 cm Povolen je bezolovnatý benzín bez přísad. Použití tzv. Oktan-Boosterů je povoleno. Použití závodního benzínu je povoleno Přeplňování kompresorem nebo turbodmychadlem, nebo použití N2O je povoleno. 4. PŘEVODOVKA A SPOJKA 4.1. Převodovka: Je povolena originální převodovka nebo převodovka z druhovýroby, kde může být jiné odstupňování převodů. Automatické převodovky nejsou povoleny 4.2. Spojka Originální spojka, spojka z druhovýroby, popřípadě upravená spojka jsou dovolené. Zařízení Lock Up je dovoleno. Odstředivá spojka je zakázána Řazení: Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno 3. BRZDY A ZAVĚŠENÍ 1.1. Zadní zavěšení Provedení zadní vidlice je libovolné. Je možno použít i pevnou vidlici. Uložení kyvné vidlice musí odpovídat originálnímu zavěšení 1.2. Řídítka Šířka řídítek musí být nejméně 500 mm 1.3. Přední vidlice Přední vidlice musí pocházet ze sériové výroby a musí být funkční.. Přidávání jakýchkoli závaží na přední vidlici je nepřípustné. Omezovače zdvihu pérování, výměna tlumičů a pružin je povolena. Jestliže jsou trubky z přední vidlice vysunuty, musí být bezpečně zakryty. 4. RÁM 4.1. Rám Sériové, upravené, i rámy z druhovýroby, popřípadě speciálně stavěné rámy jsou dovolené. Může být změněn úhel hlavy řízení, pokud řízení zůstane funkční. Tlumiče řízení jsou doporučené Rozvor Nejvyšší přípustný rozvor je 1780 mm a může být překročen pouze v případě pokud vzdálenost osy zadního kola k ose středu klikového hřídele nepřekročí 930mm. 5. PNEUMATIKY a RÁFKY Jsou povoleny volně prodejné pneumatiky pro silniční provoz s dezénem o hloubce min. 2 mm v době technické přejímky. Pneumatiky s označením ONLY FOR RACE, NOT FOR HIGHWAY USE, pneumatiky bez dezénu (slicky), experimentální a automobilové pneumatiky nejsou přípustné.

12 7. KAROSERIE 7.1. Kapotáž Ochranné kryty a osvětlení musejí opticky dávat pocit sériového motocyklu Opěrky Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) není dovoleno. 10. ELEKTRIKA Přerušovač zapalování trhací je povinný pro všechny motocykly s časem pod vteřiny na 402 metrů. 11. POMOCNÉ SYSTÉMY Data logy a jiné podobné systémy jsou dovolené pouze s jednocestnou komunikací směrem stroj / základna.

13 D8. JUNIOR DRAGSTER BIKE Definice Pro speciálně postavené motocykly pro Drag Racing, které vycházejí ze vzhledu dragsterových motocyklů Top Fuel nebo Funny Bike. Pro tuto třídu jsou dvě věkové třídy. Stock: označení JRB / S Vyhrazeno pro děti ve věku 7 až 10 let. Maximální objem motoru pro tuto třídu nesmí překročit 50 ccm. Automatické řazení musí být použito. V této věkové třídě nemůže být nejrychlejší čas na 1/8 míle pod 12:90 sekund. To se týká jak vlastního výběru indexu Dial In, tak i společného start. Jízda v čase 12:70-12:89 vteřiny je považována za podjetí indexu. Každý jezdec, který jel v kvalifikační jízdě nebo při závodě 12:70 vteřiny a rychleji je varován. Pokud ve stejném závodě /podniku/ pojede ještě jednou rychleji než 12:70 vteřin, pak je on / ona je vyloučen z další účasti. Každý jezdec, který v průběhu akce jede rychleji než 12:50 vteřiny je z další účasti v závodu okamžitě vyloučen Modified: označení JRB / M Vyhrazeno pro děti ve věku 11 až 16 let. Maximální objem motoru pro tuto třídu nesmí překročit 125 ccm. Automatické nebo manuální řazení může být použito. V této věkové třídě nemůže být nejrychlejší čas na 1/8 míle pod 8:90 sekund. To se týká jak vlastního výběru indexu Dial In, tak i společného start. Jízda v čase 8:70-8:89 vteřiny je považována za podjetí indexu. Každý jezdec, který jel v kvalifikační jízdě nebo při závodě 8:70 vteřiny a rychleji je varován. Pokud ve stejném závodě /podniku/ pojede ještě jednou rychleji než 8:70 vteřin, pak je on / ona je vyloučen z další účasti. Každý jezdec, který v průběhu akce jede rychleji než 8:50 vteřiny je z další účasti v závodu okamžitě vyloučen Technické předpisy 1. MOTOR 1.4. Pocházející z běžné sériové výroby o objemu max. 50 ccm pro JRB/S nebo 125ccm pro JRB/M. Úpravy motoru jsou povoleny při zachování původních dílů. Výměna výfuku karburátoru a vzduchového filtru je povolena Pouze bezolovnatý benzín, běžně dostupný u čerpacích stanic. Nitro, metanol a N2O je zakázán Přeplňování kompresorem nebo turbodmychadlem, nebo použití N2O je zakázáno. 2. PŘEVODOVKA A SPOJKA 2.1. Převodovka: Viz. Definice Spojka Automatická odstředivá spojka 2.3. Řazení: Použití elektrické nebo vzduchové podpory při řazení je povoleno 3. BRZDY A ZAVĚŠENÍ 3.1. Zadní zavěšení Provedení zadní vidlice je libovolné. Je možno použít i pevnou vidlici Brzdy Každé kolo musí být vybavené nezávislou funkční brzdou kotoučovou nebo bubnovou Přední vidlice

14 Teleskopická vidlice min. průměr nosné trubky 27 mm, zdvih pérování min. 50 mm. Tlumič řízení je doporučen. 4. RÁM 4.1. Rám Sériové, upravené, i rámy z druhovýroby, popřípadě speciálně stavěné rámy jsou dovolené. Jezdec musí v jezdecké pozici bezpečně ovládat všechny ovladače motocyklu Minimální výška od země je 50mm. 5. PNEUMATIKY a RÁFKY Jsou povoleny volně prodejné pneumatiky pro silniční provoz, pneumatiky bez dezénu (slicky). Karbonová kola nejsou přípustná. 7. KAROSERIE 7.1. Kapotáž Ochranné kryty zadního kola musí být takové, aby jezdec nemohl při jízdě sklouznout k zadnímu kolu Opěrky Použití bezpečnostních opěrek (wheelie bar) je doporučeno a dovoleno.

TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER

TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER Národní předpis (2015) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS 2014 www.autoklub.cz 1 Verze 2014 TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS www.autoklub.cz 2 Verze 2014 01 TECHNICKÝ PŘEDPIS JAWA 50 RS 02 Specifikace

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP 2014 www.autoklub.cz 1 Verze 2014 TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP www.autoklub.cz 2 Verze 2014 01 TECHNICKÝ PŘEDPIS JAWA 50 GP 02 Specifikace

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO PŘEBOR ČR 2013 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO PŘEBOR ČR Národní předpis Vycházející z předpisu UEM RR06 (2013) Federace

Více

FEDERACE MOTOCYKLOÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP 2013 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP 50 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80 Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP EVROPA 70 MINI GP ŽÁCI Národní předpis (2009) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER

TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER Národní předpis (2010) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 2011 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2011 TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2011) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 2013 www.autoklub.cz 0 Verze 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER - AUTOMOBILY

TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER - AUTOMOBILY TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER - AUTOMOBILY Národní předpis (2015) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 1 TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO TŘÍDU SUPER STREET ET 12,00sek. SUPER STREET

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2013 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2015 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2007 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, Mistrovství ČR a Česká Trofej JUNIOR. 1.1.2 Mezinárodního mistrovství ČR

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO Národní předpis 2016 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR FMS AČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)* ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59 kw 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 MPI/ kw Flex Fuel 1,6 MPI/ kw LPG zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový,

Více

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART MASCOM CUP 2016 Nedílnou součástí tohoto Technického předpisu je technopis dílů RSK TRADE s.r.o. V poháru MASCOM CUP mohou startovat pouze vozidla RSK Kart, vyrobená firmou RSK

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU K o n c e p c e v o z u OBSAH DOKUMENTU 1 Úvod...3 2 Základní technické údaje...3 3 Koncepce vozu...4 3.1 Podvozek...4 3.1.1 Rám...4 3.1.2 Zavěšení...4 3.1.3 Brzdy...4 3.1.4 Ráfky...4 3.1.5 Pneumatiky...4

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY. Mezinárodní závody amatérů osobních vozů na okruzích CARBONIA CUP 2011

TECHNICKÉ PŘEDPISY. Mezinárodní závody amatérů osobních vozů na okruzích CARBONIA CUP 2011 TECHNICKÉ PŘEDPISY Mezinárodní závody amatérů osobních vozů na okruzích CARBONIA CUP 2011 1. VOZY: 1. Do CC mohou být přihlášeny vozy, které splňují následující podmínky: a) vozidlo je schváleno pro silniční

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP JUNIOR 50 MINI GP JUNIOR 100 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP JUNIOR 50 MINI GP JUNIOR 100 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80 TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP JUNIOR 50 MINI GP JUNIOR 100 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80 Národní předpis 2016 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR FMS AČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového

Více

Povolené úpravy a podmínky pro závodníky

Povolené úpravy a podmínky pro závodníky Povolené úpravy a podmínky pro závodníky V roce 2011 vznikla série závodů s názvem MOPED CUP HANÁ. Žhavé rozety se do seriálu zapojí, tudíž pravidla pro kategorie MOPED ORIGINÁL i SPECIÁL budou stejná

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER

TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER TECHNICKÉ PŘEDPISY DRAGSTER Národní předpis (2016) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Technické předpisy Berg Cup 2007

Technické předpisy Berg Cup 2007 Technické předpisy Berg Cup 2007 1. Klasifikace, definice a obecná pravidla Závodů se mohou zúčastnit čtyřkolová dvoustopá vozidla poháněná spalovacím motorem rozdělená do následujících skupin a tříd:

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc 1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc Všeobecné povinnosti posádek V prostoru startu a průběhu jízdy po rychlostní zkoušce jsou jezdec a

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS. TECHNICKÉ ŘÁDY SILNICE Všeobecný technický řád Doplňující specifikace pro volnou třídu do 600 CCM a 600+

TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS. TECHNICKÉ ŘÁDY SILNICE Všeobecný technický řád Doplňující specifikace pro volnou třídu do 600 CCM a 600+ Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS TECHNICKÉ ŘÁDY SILNICE Všeobecný technický řád Doplňující specifikace pro volnou třídu do 600 CCM a 600+ Doplňující specifikace pro třídu

Více

KARTING CUP 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY. 1. Podvozek. 2. Motor. 3. Chladič. 4. Palivo

KARTING CUP 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY. 1. Podvozek. 2. Motor. 3. Chladič. 4. Palivo KARTING CUP 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY Zde jsou řešeny pouze odchylky od ročenky AsK AČR 2013 a ročenky CIK-FIA 2013. Při řešení sporných otázek platí zásada co není výslovně povoleno, je zakázáno! V případě

Více

Divoká tvář modelu MT

Divoká tvář modelu MT Divoká tvář modelu MT Model MT-09 Street Rally má exkluzivní kapotáž a speciální díly a je připraven zvládnout jízdu ve vysokých rychlostech i radikální zatáčení. Nové kryty nádrže, boční registrační značky

Více

Tady začíná off-roadové dobrodružství.

Tady začíná off-roadové dobrodružství. Tady začíná off-roadové dobrodružství. Pokud jde o minikrosy, je Yamaha jasnou jedničkou. Díky uživatelsky přátelskému designu je snadné poznat, proč je tento dvoutakt o objemu 49 ccm tak oblíbený u dětí

Více

Sportovní a technická pravidla 2016

Sportovní a technická pravidla 2016 h Sportovní a technická pravidla 2016 01 SYSTÉM ZÁVODŮ Seriál je otevřen všem jezdcům s licencí i bez licence. Každý podnik sestává ze dvou samostatných jízd. Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech,

Více

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88 JUMPY_TCH_06-2008.qxd 22.5.2008 15:58 Page 1 CITROËN JUMPY TECHNICKÉ PARAMETRY 1.6 HDi 90 k 2.0 HDI 120 k 2.0 HDi 138 k FAP MOTOR Typ vstřikování Turbodiesel Turbodiesel Turbodiesel přímé vysokotlaké s

Více

TECHNICKÉ ŘÁDY - DIVIZE SILNICE. Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS

TECHNICKÉ ŘÁDY - DIVIZE SILNICE. Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS TECHNICKÉ ŘÁDY SILNICE Všeobecný technický řád Doplňující specifikace pro volnou třídu do 600 CCM a 600+ Doplňující specifikace pro třídu

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Lehký supersport na každý den

Lehký supersport na každý den Lehký supersport na každý den Legendární motocykly Yamaha řady R díky svému vybroušenému stylu, vyspělým technologiím a vzrušujícímu výkonu udávají ve světě supersportů směr. A teď je tu nový motocykl,

Více

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm 1. Použití Ruční vysokozdvižný vozík na sudy je určen pro snadné zvedání nákladu, transport sudů na krátké vzdálenosti

Více

Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199

Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199 k čj. ZU 22-9/2013 Příloha č. 1 ZD Počet listů: 5 Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199 Rozsah požadované práce: 1. Motor a jeho soustavy -oprava výfukové soustavy formou výměny,

Více

PŘI OBJEDNÁVÁNÍ JE NUTNÉ UVÁDĚT REGISTRAČNÍ ČÍSLO Na toto zboží se nevztahují běžné reklamační podmínky!

PŘI OBJEDNÁVÁNÍ JE NUTNÉ UVÁDĚT REGISTRAČNÍ ČÍSLO Na toto zboží se nevztahují běžné reklamační podmínky! PŘI OBJEDNÁVÁNÍ JE NUTNÉ UVÁDĚT REGISTRAČNÍ ČÍSLO Na toto zboží se nevztahují běžné reklamační podmínky! Fotka Registrační číslo Název Cena bez DPH 110.080.56 Tryska 56 SHA 15 110.080.68 Tryska 68 SHA

Více

FASTRAC 3200 / 3230 XTRA

FASTRAC 3200 / 3230 XTRA KOMPLETNÍ ODPRUŽENÍ A KOTOUČOVÉ BRZDY S ABS NA VŠECH 4 KOLECH. JCB P-TRONIC - PŘEVODOVKA. TECHNICKÉ ÚDAJE Pneumatiky A Výška po štřechu kabiny B Výška po nástavbu na rámu C Rozvor kol D Rozchod kol 540/65

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

VMAX - výkon, adrenalin, akcelerace

VMAX - výkon, adrenalin, akcelerace - výkon, adrenalin, akcelerace Tento rychlý a velice silný stroj pokračuje v tradici originálních strojů z roku 1985 s nezaměnitelným vzhledem a zvukem. Supervýkonný čtyřtaktní motor V4 o objemu 1679 ccm

Více

Obsah. Předmluva... 9 Historie značky MZ... 10. Nářadí pro opravy motocyklů... 21. Přehled vyráběných motocyklů... 12. Nový čtyřtaktní model...

Obsah. Předmluva... 9 Historie značky MZ... 10. Nářadí pro opravy motocyklů... 21. Přehled vyráběných motocyklů... 12. Nový čtyřtaktní model... Obsah Předmluva.................................................................. 9 Historie značky MZ........................................................ 10 Přehled vyráběných motocyklů................................................

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Článek 282 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY

Článek 282 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY Článek 282 2016 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Jakákoli změna je zakázána, pokud není výslovně povolena zvláštními předpisy skupiny, do které je vůz zařazen nebo dále uvedenými

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

Národní sportovní řády FMS AČR

Národní sportovní řády FMS AČR Příloha N 025 JÍZDA PRAVIDELNOSTI HISTORICKÝCH ZÁVODNÍCH MOTOCYKLŮ N 025.1 NÁZEV...1 N 025.2 MOTOCYKLY A TŘÍDY...1 N 025.2.1 Definice historického závodního motocyklu...1 N 025.2.2 Vypsané kategorie...3

Více

Technický řád MORAVSKÝ POHÁR 2010

Technický řád MORAVSKÝ POHÁR 2010 Technický řád MORAVSKÝ POHÁR 2010 1. Všeobecná ustanovení Pohárový seriál MORAVSKÝ POHÁR 2010 vypisuje Moravský motokárový klub v AČR. Technické řády jsou v souladu se všemi obecnými technickými řády pro

Více

KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Servis, za kterým stojí lidé KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD. www.pal.cz

KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Servis, za kterým stojí lidé KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD. www.pal.cz KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD Servis, za kterým stojí lidé www.pal.cz DK451/501/551 DK751 4WD Motor šetrný k životnímu prostředí Tiché motory s minimálními

Více

Technická data - Golf

Technická data - Golf Technická data Golf I. generace (1974 1983) Informace (VW Golf I GTI, 1976) Konstrukce řadový čtyřválec Pivo benzín Plnění atmosférické sání Rozvod OHC Uložení vpředu napříč Zdvihový objem [cm3] 1588 Kompresní

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 MOTOR PARILLA GAZELLE 60cc KÓD POZICE Prodejní cena - Kč ### Popis položky MOTOR PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG MOTOR PARILLA

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

DRAG CUP 2012 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A PRAVIDLA. český šampionát ve sprintech na ¼ míle (402,33 m) Článek I Pravidla účasti

DRAG CUP 2012 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A PRAVIDLA. český šampionát ve sprintech na ¼ míle (402,33 m) Článek I Pravidla účasti DRAG CUP 2012 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A PRAVIDLA český šampionát ve sprintech na ¼ míle (402,33 m) Článek I Pravidla účasti 1.1 Účastníkem závodu se rozumí každá osoba, která je řádně zaregistrována do příslušného

Více

HONDA CB500F, modelový rok 2013

HONDA CB500F, modelový rok 2013 HONDA CB500F, modelový rok 2013 Datum vydání: 12. listopadu 2012 Nový model: Dvouválcový motocykl střední váhy ve stylu naked, jeden z trojice zcela nových modelů. Zábavný, agilní, lehký, s nízkou spotřebou,

Více

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy 2014/2015 Obsah Všeobecné povinnosti... 2 SOUTĚŽNÍ VOZIDLO... 3 A sériové:... 3 B sériové-upravené:... 4 C závodní speciál:... 6 Všeobecné technické předpisy

Více

Elektronicky nastavitelný systém odpružení

Elektronicky nastavitelný systém odpružení Elektronicky nastavitelný systém odpružení Společnost Yamaha modelem rozšířila svou řadu rafinovaných cestovních motocyklů pro dlouhé vzdálenosti. Model je standardně vybaven elektronicky nastavitelným

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

ROTAX MOJO MAX Challenge Technické předpisy 2013 Příloha pro 125 Mini MAX a 125 Micro MAX Verze ze dne 10.12.2012

ROTAX MOJO MAX Challenge Technické předpisy 2013 Příloha pro 125 Mini MAX a 125 Micro MAX Verze ze dne 10.12.2012 ROTAX MOJO MAX Challenge Technické předpisy 2013 Příloha pro 125 Mini MAX a 125 Micro MAX Verze ze dne 10.12.2012 9.5 Technická specifikace (v rámci pečeti motoru) pro motokárové motory ROTAX 125 Mini

Více

Řády klubových závodů minibike 40 MINIBIKE RACE Brno K 01 SYSTÉM ZÁVODŮ MINIBIKE 40... 2 K 02 ZÁVODNÍ DRÁHA... 2 K 03 PROPOZICE ZÁVODU / SERIÁLU..

Řády klubových závodů minibike 40 MINIBIKE RACE Brno K 01 SYSTÉM ZÁVODŮ MINIBIKE 40... 2 K 02 ZÁVODNÍ DRÁHA... 2 K 03 PROPOZICE ZÁVODU / SERIÁLU.. Řády klubových závodů minibike 40 MINIBIKE RACE Brno K 01 SYSTÉM ZÁVODŮ MINIBIKE 40...... 2 K 02 ZÁVODNÍ DRÁHA... 2 K 03 PROPOZICE ZÁVODU / SERIÁLU.. 2 K 04 ČINOVNÍCI...... 2 K 04.1 Ředitel podniku.. 2

Více

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013 Stručný návod Joker 6 / 8 HD Art.: 80740904 cs Vydání: 07/2013 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Stručný návod Joker 6 / 8 HD První uvedení do provozu Přizpůsobení zavěšení hadic Při prvním

Více

CENÍK. 7 000-10 000 Kč. Leštění hliníkových dílů Páčky na řidítka. Motocyklové díly JAWA 500-02. Benzínový kohoutek. Třecí tlumič sedla

CENÍK. 7 000-10 000 Kč. Leštění hliníkových dílů Páčky na řidítka. Motocyklové díly JAWA 500-02. Benzínový kohoutek. Třecí tlumič sedla CENÍK Motocyklové nádrže Jawa 500 OHC Jawa Pérák Jawa Kývačka Jawa Panelka Jawa ČZ Stadion Manet Jawa Robot Jawa Spec. 175,250 Jawa Villiers Jawa 350 OHV, SV Jawa Duplex Jawa Rumpál Ariel BSA PUCH Leštění

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M.

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. JOHN DEERE 6115M Základní technické ukazatele traktoru Veličina Jednotka

Více

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Multivan Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 Naše široká nabídka řezaček spár zahrnuje výkonné pily na podlahy, příjezdové

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice

Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice Sportovní a technická pravidla 2015 1. Systém závodů Podnik je otevřený pro jezdce minibike s licencí i bez licence.. Každý podnik se skládá ze dvou samostatných

Více

POJÍZDNÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY

POJÍZDNÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY âerven 2003 P ÍSLU ENSTVÍ ROZVODY STLAâENÉHO VZDUCHU SPOMKOVAâKY A H EBÍKOVAâE ST ÍKACÍ TECHNIKA PNEUMATICKÉ NÁ ADÍ ÚPRAVA VZDUCHU STACIONÁRNÍ KOMPRESORY Rozdûlení

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross 1.1 Definice V roce 2013 bude vypsán volný podnik demonstrační jízda v rallycrossu, kde mohou startovat rallycrossové speciály s výjimkou vozu Supercars a Super

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR PODPORA CVIČENÍ 1 Sací systém spalovacího motoru zabezpečuje přívod nové náplně do válců motoru. Vzduchu u motorů vznětových a u motorů zážehových s přímým vstřikem paliva do válce motoru. U motorů s vnější

Více

Sportovní a technická pravidla 2015

Sportovní a technická pravidla 2015 h Sportovní a technická pravidla 2015 01 SYSTÉM ZÁVODŮ Seriál je otevřen všem jezdcům s licencí i bez licence. Každý podnik sestává ze dvou samostatných jízd. Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech,

Více

Sofistikovaný výkonný čtyřtakt pro děti.

Sofistikovaný výkonný čtyřtakt pro děti. Sofistikovaný výkonný čtyřtakt pro děti. TT-R50E značky Yamaha se jistě stala vyplněným snem všech dětí. Všechno na tomto minikrosu pro pohodlnou jízdu je navrženo tak, aby přinášelo radost a příjemné

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více