Iontové selektivní měření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Iontové selektivní měření"

Transkript

1 Iontové selektivní měření Iontové selektivní měření je metoda ke stanovení koncentrace rozpuštěných iontů s relativně nízkými nároky na přístrojové vybavení. Mezi kationty a anionty, které lze stanovit přímo v roztoku, patří např. ionty draslíku, sodíku, fluoridy nebo chloridy. Nepřímé postupy, jako např. titrace, umožňují stanovit hliníkové ionty, ionty niklu nebo sírany. Měření iontovými selektivními elektrodami je jako měření potenciometrickým postupem. Přitom se používají dvě různá měřicí uspořádání: Úvod do základů iontově selektivní techniky měření a aplikační zprávy naleznete na bezplatném CD-ROM Základy měřicích technik (anglicky a německy). 1. Odděleně iontová selektivní elektroda a referenční elektroda 2. Kombinovaná iontová selektivní elektroda se zabudovanou referenční elektrodou Iontovou selektivní membránu elektrody tvoří podle typu měřeného iontu buď těžko rozpustná sůl tohoto iontu (tuhá elektroda), PVC membrána modifikovaná iontoměničem nebo nosičem iontů (matriční elektroda), sklo (skleněná elektroda) nebo pro plyny propustná membrána (plynocitlivá elektroda). Aktivita měřených iontů určuje napětí měřicího článku. Při stoupající aktivitě u aniontů se napětí snižuje, u kationtů se zvyšuje. /ION metr vypočítá ze signálu měřicího článku hodnotu koncentrace iontu v roztoku. Aplikace jsou rozmanité: Stanovení koncentrace fluoridů podle DIN 38405, obsah chloridů v betonu nebo koncentrace dusičnanů v ovocných šťávách jsou dalšími příklady používání iontově selektivní měřicí techniky. Stanovení Bromidy (Br - ) Draslík (K + ) Dusičnany (NO - 3 ) Fluoridy (F - ) Chloridy (CI - ) Jodidy (I - ) Kadmium (Cd 2+ ) Kyanidy (CN - ) Měď (Cu 2+ ) Olovo (Pb 2+ ) Sodík (Na + ) Stříbro(Ag + ) Sulfidy (S 2- ) Vápník (Ca 2+ ) Aplikace Víno, rostliny Víno, hnojiva Dětská výživa, hnojiva, odpadní voda Zubní pasty, cement Cukerné šťávy, potraviny Mořská voda Půdní vzorky Galvanické lázně Galvanické lázně Půdní vzorky Víno, kotelní napájecí voda Galvanické lázně Proteiny, sedimenty Mléčné produkty 48 WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. ČSA Banská Bystrica tel.: (048) fax: (048)

2 Laboratorní přístroje Oblasti použití iontově-selektivního měření od WTW doporučeno lze použít inolab Kapesní přístroje Oblasti použití /ION 7320 /ION 340i, Multi 350i Příležitostné jednoduché ISE měření Rutinní a standardní měření Pokročilé metody a postupy viz strana 49 22, 51 Laboratorní ionometr Koncentraci iontů spolehlivě dokumentovat s přístrojem inolab /ION 7320 Nový inolab /ION 7320 se velmi dobře hodí pro precizní měření a automatickou dokumentaci podle GLP/AQA v laboratořích všech branží. Na přání také s volitelně vestavěnou tiskárnou. inolab /ION 7320* Dvoukanálový přístroj pro současné měření, koncentrace iontů nebo ORP Výstup dat přes USB rozhraní pro rychlý datový přenos v *.csv formátu nebo na volitelně vestavěnou tiskárnu CMC funkce pro kontrolu měřicího rozsahu při měření a koncentrace iontů * K dodání od Q1/2013 Software Počítač kolonií Parametry ISE Redox Multiparametry Konduktivita Rozpuštěný kyslík Datalogery/ průtok+hladina/ multiparametrické Fotometrie BSK/ respirometrie y Zákaloměry/ Refraktometry é WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. Dopraváků 749/ Praha 8 tel.: fax:

3 Jistota měření Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou automatickou AutoRead funkcí se samočinným rozeznáním stabilní měřené hodnoty. CMC funkce pro a koncentraci iontů vizualizuje optimální měřicí rozsah a podporuje korektní měření. Grafický displej se srozumitelným menu pro pohodlnou a bezchybnou obsluhu. Dokumentace podle GLP/AQA Alfanumerické zadání výrobního čísla elektrody. Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do PC, na přání formátované převzetí do Excelu (MultiLab Importer je součástí dodávky nebo ke stažení). Možnost přímého výstupu na volitelně vestavěnou tiskárnu přímo v přístroji. Flexibilní a výkonný 1 až 5bodová kalibrace pro. 1 až 7bodová kalibrace pro iontové měření, také nelineární. Korekce slepé hodnoty, přídavkové metody: Přídavek standardu, Substrakce standardu, Přídavek vzorku, Substrakce vzorku, Dvojitý přídavek standardu. Koncentrační údaje v různých jednotkách. Volitelné AutoRead kritérium. DIN nebo BNC varianta. Podsvícený grafický displej s ukazatelem CMC. Technická data Model /ION 7320 Měřicí rozsahy/ Rozlišení Přesnost (±1 digit) Kalibrace mv Teplota Koncentrace mv Teplota AutoCal AutoCal-Tec ConCal ISECal -2, , , ,9 mv mv C/0,1 C 0, ,000 mg/l 0,00 100,00 mg/l 0,0 1000,0 mg/l mg/l ±0,004 ±0,01 ±0,2 mv, ±1 mv ±0,1 K MultiCal -kalibrační automatika: 2-/3-/4-/5bodová 2-/3-/4-/5bodová 1-/2bodová 2- až 7bodová Speciální funkce: Přídavek standardu (jednoduchý)) Substrakce standardu Přídavek vzorku Substrakce vzorku Přídavek slepé hodnoty Přídavek standardu s korekcí slepé hodnoty Objednávkové informace inolab laboratorní ionometry inolab /ION 7320 inolab /ION 7320P Precizní a komfortní /mv/ion dvoukanálový laboratorní měřicí přístroj(din) pro měření/ dokumentaci podle GLP/AQA. Samotný přístroj s univerzálním síťovým napáječem, CD-ROM se softwarem a USB kabel. Precizní a komfortní /mv/ion dvoukanálový laboratorní měřicí přístroj(din) pro měření/ dokumentaci podle GLP/AQA, s vestavěnou termotiskárnou. Samotný přístroj s univerzálním síťovým napáječem, CD-ROM se softwarem a USB kabel. Obj. číslo 1GA330 1GA330P IP 43 cetlus 3 roky záruka 50 WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. ČSA Banská Bystrica tel.: (048) fax: (048)

4 Laboratorní a kapesní přístroje Laboratorní a kapesní přístroje Parametry /ION 340i Do ruky, vodotěsný Nízkopříkonový systém umožňuje kontinuální provoz až 1500 hodin GLP konformní, mv a koncentrace v jedné ruce Nejvyšší možnou flexibilitu nabízí /mv/ionometr /ION 340i. Pro měření nabízí přístroj ruční, nebo automatickou kalibraci a současné zobrazení hodnoty a teploty. Pro měření s iontovými selektivními elektrodami nabízí /ION 340i zobrazení koncentrace v mg/l. Přímé zobrazení v mv je v rozsahu ± 999,9 mv po krocích 0,1 mv, nad tento rozsah po krocích 1 mv. Výpočet koncentrace i ve vyšším rozsahu mv je také založen na základě vnitřního rozlišení 0,1 mv. Kalibrace se provádí se 2 až 3 standardy (volba ze 16 standardů v rozsahu od 0,01 do 1000 mg/l). Trvalý sít ový provoz, nebo bateriový provoz až po dobu 1500 provozních hodin, s upozorněním LoBat, činí tento přístroj použitelným jak v laboratoři, tak i v terénu. Technická data Model /ION 340i Měřicí rozsahy/ rozlišení Přesnost (±1 digit) Kalibrace mv Teplota Koncentrace AutoCal AutoCal-Tec ConCal ISECal Obj. informace Kapesní ionometr -2, , , ,9 mv mv C/0,1 C 0, mg/l ±0,003 ±0,01 ±0,2 mv, ±1 mv ±0,1 K MultiCal -kalibrační automatika: 2bodová 2bodová 1, 2bodová 2, 3bodová Tyto přístroje s hmotností pouhých 400 g mají extrémně nárazuodolné pouzdro a jsou vodotěsné (IP 66) i při ponoření (IP 67). Vestavěný záznamník dat až pro 500 naměřených hodnot nabízí s GLP poplatnými kalibrační protokoly obsáhlou dokumentaci naměřených výsledků. Přitom lze data analogově, nebo digitálně (RS 232) přenášet. Automatický odečet stabilní měřené hodnoty (AutoRead), vyhodnocování stavu elektrody a sledování intervalů kalibrace jsou funkcemi, které zabezpečují reprodukovatelná a opakovatelná měření. Obj. číslo /ION 340i Robustní a vodotěsný kapesní ionometr s datalogerem a sériovým rozhraním 2G Univerzální síťový napáječ 100 V V Hz; pro řadu 340i IP 66 IP 67 cetlus 3 roky záruka ISE Redox Multiparametry Konduktivita Rozpuštěný kyslík Datalogery/ průtok+hladina/ multiparametrické Fotometrie BSK/ respirometrie y Zákaloměry/ Refraktometry Software Počítač kolonií é WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. Dopraváků 749/ Praha 8 tel.: fax:

5 Referenzelektrode Iontové selektivní a plynocitlivé elektrody WTW nabízí kompletní škálu iontových selektivních elektrod a měřicích přístrojů. Zde můžete volit mezi dvěma typy: Buď poločlánky série 500, které vyžadují referenční elektrodu typ R 503 nebo kombinované elektrody série 800. Série 500 Poločlánky série 500 vyžadují referenční elektrodu typ R 503 (výjimku zde tvoří plynocitlivá elektroda NH 500/2 s již integrovanou referenční elektrodou) Poločlánky série 500 Druh elektrody Amoniaková (NH 4 + ) Membrána 2 Stanovitelné ionty ISE Typ 500 (poločlánek, nutná referenční elektroda) Rozsah měření amonné NH 500/2 0, mg/l x 10-2 mol/l 0, mg/l 5 x mol/l Bromidová (Br - ) S bromidů Pb 500 Draslíková(K + )➄ L draslíku Br 500 0, mg/l mol/l Dusičnanová (NO 3 - )➄ L dusičnanů Cd 500 0, mg/l 7 x mol/l Roztoky pro úpravu iontové síly Stan dard roztoky (konc. 10 g/l) Můstkový Rozsah elektrolyt MZ/NH 3 /CN ES/NH ELY/BR/503 ISA/FK ES/Br 1-12 ELY/ BR/503/K ELY/ BR/503/N ISA/FK ES/K 2-12 TISAB/NO3 ES/NO3 2,5-11 Ca ,02...nasyc. mg/l Fluoridová (F - ) S fluoridů, hliníku, ELY/BR/503 TISAB ES/F 5-7 fosfátů ➂, lithia ➂ nasyc.mol/l Chloridová (CI - ) S chloridů CI mg/l ELY/BR/503 ISA/FK ES/Cl 2-12 R 503/P 5 x mol/l Jodidová (I - ) S jodidů, thiosulfátů, CN 500 (2 mm pin 0, mg/l ELY/BR/503 ISA/FK ES/I 0-14 rtuti kolík) 10 x mol/l Kadmiová(Cd 2+ ) S kadmia F 500 0, mg/l ELY/BR/503 ISA/FK 2-8 oder mol/l Kyanidová (CN - )➄ S kyanidů I 500 0, mg/l ELY/BR/503 MZ/NH3/CN 0-14 R 503 D 8 x mol/l Měděná(Cu 2+ ) S měďi, niklu ➂ K (4 mm 0, mg/l banánkový mol/l ELY/BR/503 ISA/FK ES/Cu 2-6 Olovnatá (Pb 2+ ) S olova Cu 500 kolík) 0, mg/l ELY/BR/503 ISA/FK ES/Pb mol/l Sodíková (Na + )➄ G sodíku DX 223 NA 0, mg/l ISA/Na ES/Na > mol/l Stříbrná (Ag + )➄ S stříbra NO , mg/l ELY/BR/503 ISA/FK 2-12 Sulfidová (S 2- )➄ S sirníků Ag/S 500 0, mg/l ELY/BR/503 ➃ 2-12 Vápníková (Ca 2+ ) L vápníku, Ag/S 500 0, mg/l ELY/BR/503 ISA/FK ES/Ca 2,5-11 hořčíku ➄ 5 x mol/l ➀ Výměnná měřicí hlavice ➁ S = Elektroda s tuhou membránou, L = Matriční elektroda, G = Skleněná elektroda ➂ Titrace ➃ Složení podle návodu k použití ➄ Receptury pro další požadované roztoky jsou uvedeny v aplikačních listech a návodech k použití Informace pro objednávky ISE elektrod a příslušenství viz ceník 52 WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. ČSA Banská Bystrica tel.: (048) fax: (048)

6 Iontové selektivní elektrody Série 800 Parametry Tyto kombinované elektrody typu 800 jsou vynikající na snadné zacházení a nabízejí navíc možnost měřit v malých objemech vzorků, protože v nich jsou iontově selektivní a referenční elektroda sdruženy do jednoho kompaktního čidla. Kromě toho Vás přesvědčí mimořádně příznivým poměrem cena/výkon. Kombinované ISE elektrody série 800 Druh elektrody ISE Redox Multiparametry Membrána 2 Stanovitelné ionty Obsahuje referenční elektrodu Rozsah měření Bromidová (Br - ) S bromidů Br 800 0, mg/l 5 x mol/l Draslíková(K + )➄ L draslíku K , mg/l mol/l Dusičnanová L dusičnanů NO , mg/l (NO - 3 ) ➄ 7 x mol/l Fluoridová (F - ) S fluoridů, hliníku, F 800 0,02...nasyc. mg/l fosfátů ➂, lithia ➂ nasyc.mol/l Chloridová (CI - ) S chloridů Cl mg/l 5 x mol/l Jodidová (I - ) S jodidů, thiosulfátů, rtuti I 800 0, mg/l 10 x mol/l Můstkový elektrolyt Roztoky pro úpravu iontové síly Stan dard roztoky (konc. 10 g/l) Rozsah ELY/BR/503 ISA/FK ES/Br 1-12 ELY/ BR/503/K ISA/FK ES/K 2-12 ELY/ TISAB/NO3 ES/NO3 2,5-11 BR/503/N ELY/BR/503 TISAB ES/F 5-7 ELY/BR/503 ISA/FK ES/Cl 2-12 ELY/BR/503 ISA/FK ES/I 0-14 Kadmiová (Cd 2+ ) S kadmia Cd 800 0, mg/l ELY/BR/503 ISA/FK mol/l Kyanidová (CN - ) ➄ S kyanidů CN 800 0, mg/l ELY/BR/503 MZ/NH3/CN x mol/l Měděná(Cu 2+ ) S měďi, niklu➂ Cu 800 0, mg/l ELY/BR/503 ISA/FK ES/Cu mol/l Olovnatá (Pb 2+ ) S olova Pb 800 0, mg/l ELY/BR/503 ISA/FK ES/Pb mol/l Stříbrná (Ag + )➄ S stříbra Ag/S 800 0, mg/l ELY/BR/503 ISA/FK 2-12 Sulfidová (S 2- )➄ S sirníků Ag/S 800 0, mg/l ELY/BR/503 ➃ 2-12 Vápníková (Ca 2+ ) L vápníku, Ca , mg/l ELY/BR/503 ISA/FK ES/Ca 2,5-11 hořčíku ➄ 5 x mol/l ➀ Výměnná měřicí hlavice ➁ S = Elektroda s tuhou membránou, L = Matriční elektroda, G = Skleněná elektroda ➂ Titrace ➃ Složení podle návodu k použití ➄ Receptury pro další požadované roztoky jsou uvedeny v aplikačních listech a návodech k použití Informace pro objednávky ISE elektrod a příslušenství viz ceník Konduktivita Rozpuštěný kyslík Datalogery/ průtok+hladina/ multiparametrické Fotometrie BSK/ respirometrie y Zákaloměry/ Refraktometry Software Počítač kolonií é WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. Dopraváků 749/ Praha 8 tel.: fax:

Záznamníky dat a měření rychlosti toku. Záznamníky dat WQL. Řada WQL. Spolehlivý záznam dat. Soběstačné měření po dlouhé časové období

Záznamníky dat a měření rychlosti toku. Záznamníky dat WQL. Řada WQL. Spolehlivý záznam dat. Soběstačné měření po dlouhé časové období Záznamníky dat a měření rychlosti toku Záznamníky dat WQL U řady WQL se jedná o záznamníky dat ke sledování kvality vod. Umožňují záznam velmi velkého množství dat po dlouhé časové období. Záznamníky splňují

Více

Pokrok díky technologii

Pokrok díky technologii Pokrok díky technologii Měření tloušťky vrstvy MiniTest 7400 Přesné měřidlo tloušťky vrstvy pro nedestruktivní měření na všech kovových podkladech vysokým komfort obsluhy díky velkému grafickému displeji

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze

Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze Voděodolný multifunkční přístroj CX-401 Návod k obsluze Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Stránka 1 z 1 Obsah I. Úvod...5 1. Poznámky k použití...5 2. Charakteristika přístroje...6

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

OPTISENS CL 1100 Prospekt

OPTISENS CL 1100 Prospekt OPTISENS CL 1100 Prospekt Senzor pro měření volného chlóru / oxidu chloričitého / ozónu Velmi kvalitní a přesné zlaté elektrody pro použití při analýze vod Senzor bez membrány pro široký rozsah aplikací

Více

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com Novinky Inspekční kamerová technika ROCAM 3 Multimedia Inspekční kamera pro trubky ø 50 až 150 mm, event. ø 150

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

Indikátor vlhkosti døeva a stavebních hmot GMI 15

Indikátor vlhkosti døeva a stavebních hmot GMI 15 vlhkost materiálů Indikátor vlhkosti døeva a stavebních hmot GMI 15 Indikátor vlhkosti GMI 15 je pøístroj pro rychlé zjišování vlhkosti v budovách, pøi realizaci staveb apod. Pomocí GMI 15 zjistíme vlhkosti

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen)

COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen) Aplikace Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen) Měření barvy při výrobě piva, cukru, uhlovodíků apod. Měření koncentrace elektrolytů, ClO 2, Cl 2, O 3, apod. Monitorování

Více

Ostatní vyba Osta tní vyba ení

Ostatní vyba Osta tní vyba ení Bezpečnostní kahan Schuett Phoenix II... HELAGO-CZ...s námi se nespálíte 112 www.helago-cz.cz Mycí automaty G 7883 G 7883 Mielabor mycí a dezinfekční automaty Nové mycí a dezinfekční automaty generace

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny

česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny VÝKLAD SYMBOLŮ Ruční ovládání externími tlačítky/vypínači Dvoukanálové ruční ovládání externími tlačítky/vypínači Zobrazení textové nápovědy pro uživatele

Více

VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ

VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ Profesionální nářadí pro instalatérské a montážní práce S VÁŠNÍ PRO KVALITU www.rothenberger.cz VÍTEJTE V ROTHENBERGERU! JEDNOU ROTHENBERGER, NAVŽDY ROTHENBERGER Srdečně Vás

Více

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20 1. Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

NOVÉ : Váživost 2.200 kg / Dílek 200 g

NOVÉ : Váživost 2.200 kg / Dílek 200 g Kvalitní německá konstrukce Paletový vozík s váhou, Typ: KPZ 71-8 Economy plus žáruvzdorně pozinkovaná verze možná NOVÉ : Váživost 2.200 kg / Dílek 200 g Mobilní vážení = úspora času Vhodný pro všechny

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY OD GC SKUPINY PRO ODBORNÉ MONTÁŽNÍ FIRMY Obsah 1. TOPENÍ 1.1 Plynové kondenzační kotle Brötje... 04 1.2 Regulační technika... 20 1.3 Systémy

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více