ZÁPIS z valné hromady, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z valné hromady, konané dne 24.1.2008"

Transkript

1 Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov, občanské sdružení SKOB Baník Havířov Dlouhá tř Havířov Město ZÁPIS z valné hromady, konané dne Místo konání: Havířov, restaurace Lifestyle, Na Nábřeží 79 datum a čas konání: čtvrtek 24. ledna 2008, 18:00 21:30 Dle přiložené presenční listiny se VH zúčastnilo 18 ze 33 pozvaných členů SK OB To je 55 % a VH tedy byla v souladu se stanovami usnášeníschopná. Program 1. Zpráva předsedy klubu o činnosti v roce Zpráva hospodáře klubu o hospodaření klubu v roce Zpráva revizní komise 3. Hodnocení nejlepších sportovců klubu a losování nejprůměrnějšího sportovce 4. Volba předsedy SKOB a revizní komise, ustanovení výboru 6. Plány na rok Diskuse, občerstvení Průběh jednání - VH vzala na vědomí zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda T. Sochor (příloha 1); - VH schválila zprávu o hospodaření přednesenou hospodářem Z. Jakobim (příloha 3); - VH schválila zprávu revizní komise, kterou přednesla členka RK S. Vričanová (příloha 4); - VH vzala na vědomí zprávu o sportovní činnosti, kterou přednesl Z. Juračka (příloha 2). Nejlepším sportovcem klubu z řad mládeže byl na návrh trenéra Z. Juračky vyhodnocena Lucie Klečková. Pořadí na dalších místech: Jan Sochor, Jan Opletal. Podrobnosti viz příloha 2. - VH zvolila tajným hlasováním předsedou klubu Tomáše Sochora (17 platných hlasů, z toho 14 hlasů pro T. Sochora). - Zvolený předseda ustavil výbor ve složení: Tomáš Sochor předseda Jakobi Zdeněk hospodář Juračka Zdeněk člen výboru odpovědný za sportovní činnost a dopravu na závody Krhut Libor člen výboru odpovědný za přihlašování na závody - VH zvolila veřejným hlasováním většinou hlasů (14 pro, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi) revizní komisi ve složení: Beneš Karel Koláček Pavel Vričanová Sylva

2 - Výňatky z diskuse: Z. Jakobi je zajištěno Velikonoční soustředění 2008 Borová u Poličky prosíme zájemce, aby svou účast včas hlásili hospodáři oddílu.... Zapsal T. Sochor, předseda oddílu Zápis ověřili: jméno Sylva Vričanová podpis Zdeněk Jakobi

3 Příloha č. 1 Zpráva o činnosti klubu v roce 2007 Členská základna Stav k Výbor oddílu Výbor pracoval ve složení předseda: hospodář: člen: člen: celkem 70 (2006: 73 členů) z toho: 39 dospělých 15 dorostenců 16 žáků Tomáš Sochor Zdeněk Jakobi Libor Krhut Zdeněk Juračka Předseda děkuje členům výboru za aktivní činnost, jmenovitě pak: Z. Jakobimu za svědomité vedení účetnictví včetně přípravy na přechod na podvojné účetnictví, a zpracování žádosti o dotaci na město Havířov včetně přípravy na kontrolu; L. Krhutovi za svědomité přihlašování na závody a časté upomínání opozdilců; Z. Juračkovi za vedení tréninků, zajišťování autobusové dopravy a vedení evidence členů. Revizní komise Beneš Karel Vričanová Sylva Koláček Pavel Činnost v roce 2007 Nové mapy -Ščučí (Nová Bělá u Ostravy mapovali Z. Juračka, P. Koláček, L. Krhut, J., T. a V. Sochorovi KŽ červen 2007); -Nábřeží (liga škol okresní kolo) Z. Jakobi; -Hrubínka 2007 (liga škol krajské kolo), Z. Juračka. Mapování nové Ščučí aktualizace: bude zde závod KŽ NOB : T. Sochor, Jar. Opletal Švarná Hanka: zde závod KŽ : je třeba aktualizovat mapu: vedoucí kartograf Z. Jakobi Pořádání závodů v roce 2007 Závod Přeboru škol okresní kolo (99 účastníků ze 7 škol), krajské kolo (117 závodníků). V okresním kole startovalo přibližně stejný počet závodníků jako v roce V zájmu propagace OB je třeba zlepšit informovanost učitelů TV na školách, nejlépe osobním kontaktem nebo cílenou pozvánkou přímo na příslušné učitele! Krajský žebříček cca 200 závodníků, úroveň organizace přijatelná (ne všechno fungovalo hned, ale nakonec se všechno vcelku podařilo), zpracování dat s drobným problémem na počátku (výpočet výsledků); sportovní úroveň poznamenána odcizením kontroly a nepřesným zmapováním jednoho objektu kontroly: zrušena 1 kategorie, finanční ztráta zhruba ve výši 3000 Kč (cena kontroly). závody Ostravské zimní ligy Libor, Tomáš, Ernie

4 Další akce Velikonoční soustředění Litner Vracov : děkuji všem organizátorům, zejména Z. Jakobimu za zajištění ubytování z výborného počasí, dalším členům za přípravu tréninků: Kvalitní tréninky, děkujeme všem stavitelům Příznivé počasí Úroveň ubytování trochu horší, v případě deště by to tam bylo asi nevhodné Napříště by bylo dobré, kdyby se do přípravy soustředění, zejména programu mimo tréninky, zapojilo více lidí (letos 1 večer prezentace Trail-O, pro příště doporučuji též něco aktivního např. orientační hry apod.) Sportovní výsledky roku 2007 zhodnotí Z. Juračka ve své zprávě. Výhled činnosti na rok 2008 (a dále) V roce 2008 uspořádáme tyto závody: 1. KŽ (noční) mapa Ščučí (Oprechtice) Přebor škol okresní kolo (předběžně , Havířov) KŽ (Švarná Hanka Beskydy) Zvyšování kvalifikace členů Již nemáme žádné rozhodčí R2 (T. Sochor, H. Sochorová skončila kvalifikace, nebyla obnovena, klesla na R3). Doporučuji zvážit opětovné získání R2 účastí na školení pro držitele R3 (H. a T. Sochorovi. L. Krhut). Doporučuji zvážit získání trenérské kvalifikace T3, školení jsou v posledních letech častější (možní kandidáti: Z. Juračka, J. Sochor, Z. Jakobi). Mapování Dolina: nová mapy na okresní kolo přeboru škol v r vedoucí kartograf Z. Jakobi Aktualizace Švarná Hanka: řídí Kuba, prosím všechny zkušené závodníky o zapojení do aktualizace (pouze objekty a porosty, vrstevnice a topografická síť je v pořádku)! Máme 3 vyškolené mladé mapaře (V. Sochor, Jan Opletal, J. Sochor), doufáme, že se spolu se zkušenými mapaři zapojí do mapování. Další informace WWW stránka V roce 2007 žádné změny, převážně spravuje L. Krhut, aktuálnost dat je dobrá. samozřejmě jsou vítány náměty z řad členů TJ Baník Havířov Trvá smlouva o vzájemné spolupráci s TJ Baník Havířov, ale v praxi nebyla naplněna. Porada předsedů klubů a oddílů TJ Baník Havířov se v roce 2007 /ani v roce 2006) nekonala.

5 Příloha č. 2 Sportovní výsledky v roce 2007: poř. Jméno kat /- Zisk Licence ŽA ŽB KŽ jaro KŽ podzim 1 Klečkov á Lucie D A 16/37 3/25 2 Sochor Jan H B 11/57 3/54 3 Opletal Jan H B 3x 1/13 2/12 4 Sochor Vít H B 2/20 8/20 5 Opletalová Eva D B 2/9 1/6 6 Kaděrová Vendula D C 5/14 5/11 7 Proboszová Natálie D C 17/25 7/18 8 Preissler Adam H C 54/57 21/54 9 Probosz Jan H C 17/20 12/20 10 Kaděra Vojta H10N - - C 20/25 7/16 11 Figura Jiří H C 8/13 12/12 12 Jung Radek H C (21)/22 14/23 13 Skalková Katka D C 14/14 14 Kredbová Barbara D C 7/11 15 Krhutová Kateřina D C 16 Galuszk a Lukáš H C - Koláček Adam H C - Vébr Dominik H C - Zedníček Adam H C VETERÁNI (16): Vričanová Sylva D35 D35-4/37 5/28 Opletalová Pavlína D35 D35-5/37 2/28 Kaděrová Barbora D35 D35-12/37 4/28 Klečkov á Zina D35 D40- D35-16/37 10/28 Proboszová Zuzana D35 12/28 Hanzlová Svatava D35 D35-17/37 Sochorová Hana D35 D40- D35-30/37 22/28 Juračka Zdeněk H35 H40- H35-3/29 5/29 Jakobi Zdeněk H35 H40- H35-4/29 3/29 Sochor Tomáš H35 H40- H35-6/29 H21 37/54 Opletal Jaroslav H35 H40- H35-8/29 6/29 Krhut Libor H35 H40- H35-18/29 10/29 Koláček Pavel H35 H35-25/29 27/29 Kaděra Pavel H35 H35-26/29 24/29 Belkovics Jan H45 H45-20/30 28/29 Beneš Karel H55 H65-11/22 5/5 Družstva Žactvo 12/13 8/14 Dorost 4/12 5/11 Dospělí 11/17 6/17 Veteráni 4/19 5/19 Zpracoval: Z. Juračka

6 Příloha č. 3 Zpráva o hospodaření za rok 2007 Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov Přehled hospodaření 2007 Hotovost Bank. účet Celkem Převod k : 1 103, , ,26 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 I, PŘÍJMY : 1 Členské příspěvky+dary fyz.osob , , , ,00 2 Příjmy za služby , , , ,00 3 Dotace ČSOB 4 200, , , ,00 4 Dotace OS ČSTV Karviná 7 698, , , ,00 5 Dotace ÚM Havířov , , , ,00 6 Sponzorské dary , , ,00 0,00 7 Ostatní příjmy (vratky) ,00 480,00 80, ,00 8 Bank. účet, úrok 31,10 58,93 37,14 30,32 Pořádání závodů ,00 Celkem : , , , ,32 II, VÝDAJE : 1 Startovné v soutěžích , , , ,00 2 Ubytování na závodech , , Doprava na závody , , , ,00 4 Nájmy , , , ,00 5 Soustředění , , , ,00 6 Sportovní materiál , , , ,00 7 Provozní výdaje mat , , , ,50 8 Provozní výdaje služby ,50-600, Nehmotný majetek , Školení , Bank. účet, poplatky Pořádání závodů , , , , , ,50 Tvorba map , ,00 Poplatek MK ČSOB - SI ,00 Členský příspěvek - vratka ,00 Celkem : , , , ,00 III, VÝSLEDEK r : Zůstatek k : , , , , , , , ,44 Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Havířov č.účtu : / 0300 Zpracoval : Zdeněk Jakobi

7 Příloha č. 4 Zpráva revizní komise za rok 2007 Revizní komise se sešla naposledy dne ve složení Karel Beneš, Sylva Vričanová a Pavel Koláček. Na schůzce předložil hospodář klubu Zdeněk Jakobi účetnictví za rok Po kontrole účetnictví bylo členy revizní komise konstatováno, že jednotlivé položky jsou zaúčtovány v souladu se stanovami klubu a nejsou v rozporu s účetními standardy. Úmysl přechodu na podvojné účetnictví v následujícím účetním období se jeví revizní komisi jako prozíravé řešení zúročující loňské aktivity v tomto směru (zakoupení programu, vyškolení hospodáře klubu pro práci tímto programem) i když tato varianta není nutností vyplývající v současné době ze zákona. Havířov, Zpracoval: Pavel Koláček

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr.

Obsah: 1) Úvod. 2) Předané materiály. 3) Vyhodnocení. a) obecné poznatky. b) rozdělení příjmů a výdajů. c) rozdíl příjmů a výdajů. 4) Závěr. Obsah: 1) Úvod 2) Předané materiály 3) Vyhodnocení a) obecné poznatky b) rozdělení příjmů a výdajů c) rozdíl příjmů a výdajů 4) Závěr 1) Úvod Stanovy MFK Havířov v písmeně D bodu 19 ukládají revizní komisi

Více

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS 2011 2. Rozpočet ČSOS na rok 2012 3. Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace sekce MTBO 6. Různé Kalendář hlavních závodů ČSOS

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č. 410 010, IČ 66112672 sídlo: Svojsíkova 48, 400 11, Ústí n. L. Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18.

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 0 OBSAH 1. VALNÁ H ROMADA...2 1.1. Usnesení VH ČSVL, Dačice, 21. 2. 2014...2 2. ADRESÁŘE.. 4 2.1. Výkonný výbor ČSVL..4 2.2. TJ/SK vodního lyžování. 5 2.3.

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více