Podrobný prů vodce na te ma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobný prů vodce na te ma:"

Transkript

1 Podrobný prů vodce na te ma: Jak realizovat výběrové řízení nejen na e-aukční software 11 typů, které vám pomohou odvrátit nebezpečí realizace nesprávného rozhodnutí

2 Jak realizovat výběrové řízení nejen na e-aukční software napsal Jaroslav Cirkovský Prohlášení Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Děkuji za respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z jeho obsahu, případné úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve vašich rukách. Autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu najdete informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této problematice či popisem mých osobních zkušeností Jaroslav Cirkovský I I Jaroslav Cirkovský 1 / 21

3 Obsah 1. Úvod - Je nákupní cena opravdu to jediné správné kritérium Zadání VŘ Realizace VŘ Kritéria dle TCO Porovnávaná kritéria a jejich váha v % Způsob hodnocení/porovnávání nabídek Podrobný popis kritérií Nabízená cena Uživatelská přívětivost a práce se softwarem: Úroveň služby hotline (základní technické uživatelské podpory) Úroveň služby asistenčního programu Počet pracovníků poskytujících podporu uživatelům: Počet realizovaných otevřených vzdělávacích akcí: Seznam funkcionalit, které hodnocený software musí minimálně splňovat Globální informace: Typy výběrových řízení: Určování pořadí účastníků podle: Možnost nastavení vyhlašovatele: Možnost základních nastavení: Možnost nastavení kol (průběhu): Možnosti účastníků: Možnosti pozorovatelů: Definice možností položek: Jaroslav Cirkovský 2 / 21

4 9. Minimální požadavky na službu hotline Minimální požadavky na službu asistenčního programu Možný obsah ZD výzvy k podání nabídky Bonusy k ebooku: Jaroslav Cirkovský 3 / 21

5 1. Úvod - Je nákupní cena opravdu to jediné správné kritérium Realizace výběrových řízení (dále jen VŘ) je jedna z klíčových činností oddělení nákupu a zvládnutí správného postupu má zásadní dopad na fungování organizace. Proč je realizace výběrových řízení a následné řízení vybraných dodavatelů tak důležité? Dodavatelé a jim dodávané zboží či služby rozhodují o úspěšnosti organizace kvalitou dodávaného zboží, kvalitou poskytovaných služeb a svou cenovou úrovní. Dalším důvodem je vytvoření účinné prevence a získání jistoty, že organizace bude nakupovat od dodavatelů, kteří jsou schopni dlouhodobě plnit domluvené podmínky spolupráce. Při realizaci VŘ by hlavním kritériem neměla být jenom cena a termín dodání + případně platební podmínky. Je nutné/nezbytné, kromě kvality, zohlednit celkové náklady životního cyklu sledovaného období, tzv. uplatnit koncept TCO (Total cost of ownership). Aplikace této metodiky (analýzy) znamená porovnávání přímých i nepřímých nákladů, dále nákladů na provoz, údržbu a v neposlední řadě likvidaci. Porovnávání se provádí na dobu životnosti či na nějaké sledované období. Zkušenosti ukazují, že jedním z rozdílů mezi nepříliš úspěšnou a úspěšnou organizací je přístup k nákupu a právě aplikace principu TCO v něm. Pro úspěšné firmy již dávno není jedinou prioritou nakupovat především za nejnižší ceny a mít krátké dodací lhůty. Tato kritéria jsou ve velké většině případů nedostatečná a navíc stoupá riziko, že vybraný dodavatel nebude dlouhodobě schopen plnit požadavky odběratele. Oblasti nákupu a prodeje se věnuji od roku Během té doby jsem realizoval nespočetné množství různých výběrových řízení (dále VŘ). Pro mě osobně byla nejsložitější VŘ na výběr software a výběr implementační firmy. Zkušenost, kterou jsem během realizace VŘ na ERP získal, mi říká, že to rozhodně není jen o ceně. Je to především o kvalitě vlastního software a schopnostech lidí provázejících vás v úvodních fázích implementace a práce se softwarem. Abych vám pomohl orientovat se v oblasti výběru e-aukčního software, rozhodl jsem se napsat tento ebook. Rozhodnete-li se přes má doporučení uvedená v textu realizovat VŘ jehož jediným kritériem bude cena, tak je nezbytně nutné mít precizně zpracovanou zadávací dokumentaci jasně definující požadavky vyhlašovatele, smlouvu a v ní sankce za neplnění. Toto samozřejmě nelze podcenit ani v případě aplikace metody TCO. Jaroslav Cirkovský 4 / 21

6 2. Zadání VŘ Vybrat dodavatele softwaru umožňujícího realizovat elektronické nákupní a prodejní aukce, poptávky, podpůrné technické a uživatelské služby. Software bude umístěn na serverech poskytovatele a přístup bude řešen přes webové rozhraní prostřednictvím internetu. Porovnávány budou varianty nákupu licence na období 1 roku a časově neomezené licence. Realizace a nastavení e-aukcí či poptávek bude prováděna vlastními pracovníky. 3. Realizace VŘ Neexistuje jednotný návod jak realizovat VŘ. Je možné vycházet jen z nejlepší praxe. Možný postup je popsán v následující tabulce. Předpokladem úspěšné realizace tohoto VŘ je otestování porovnávaných programů během časově omezeného ostrého zkušebního provozu. Pro nepříliš zkušené vyhlašovatele je tvorba požadavků na funkcionality softwaru, podporu uživatelů či následné vyhodnocení vlastního VŘ bez realizace zkušebního/testovacího období velmi velmi obtížná. Věnujte mu proto patřičnou pozornost. Fáze Popis Komentář Identifikace požadavku + přípravná fáze Analýza trhu Oslovení dodavatelů a I. kolo jednání Formou řízeného rozhovoru s interním klientem či brainstormingem uvnitř oddělení stanovit vlastní potřebu, specifikovat produkt a kritéria VŘ. Vytvoření zadávací dokumentace (dále ZD) pouze v případě dostatečného množství informací. V opačném případě bude ZD vytvořena ve 4. fázi. Zjištění informací o daném trhu a produktech, identifikace potencionálních dodavatelů, jejich pozice na trhu, analýza cen. (Případná modifikace ZD.) Oslovení reálných dodavatelů a I. kolo jednání. Cílem je upřesnění si informací o trhu a firmách na něm působících, dále vybrat software pro následující fázi - testování. Zjišťované informace o trhu a firmách: jaká jsou specifika trhu, jaké společnosti na něm působí, jaké produkty nabízí + požadavky na certifikace, jaká je Jaroslav Cirkovský 5 / 21

7 4. Realizace zkušebního provozu ověření referencí, finální tvorba ZD jejich úroveň nejenom cenová, jaký je jejich tržní podíl, jich velikost a finanční zdraví, jaká je naše vyjednávací síla. (Případná modifikace ZD.) Realizace zkušebního/testovacího provozu, jehož cílem je porovnat software jednotlivých dodavatelů a případné vyřazení nevyhovujících, získat informace pro následné vytvoření či modifikování ZD. Ta musí mimo jiné obsahovat minimální požadavky na funkcionality softwaru a službu hotline. Případně dále seznam požadavků na službu rozšířené asistenční podpory / programu. Jednotlivé seznamy a porovnávaná kritéria jsou uvedena dále v textu. Další možností ověření kvality softwaru a jeho funkcionalit, neporovnatelnou s ostrým zkušebním provozem, je přehrání nasimulovaných e-aukcí z CD. Ta musí obsahovat seznam deklarovaných funkcionalit. Součástí tohoto kola může být i telefonické ověření kvality nabízeného produktu a služeb u konkrétních klientů účastníků VŘ. 5. II. kolo jednání Realizace VŘ výběr dodavatele. Součástí podmínek výběr dodavatele vyhlašovatele může být požadavek na předložení smlouvy. 6. Finální výběr Projednání smluvních podmínek a podpis smlouvy s vybraným dodavatele a dodavatelem. uzavření smlouvy 7. Realizace nákupu Spuštění ostrého provozu. Monitoring a hodnocení plnění smluvních podmínek dodavatelem. 8. Okamžité jednání v případě výskytu problému, cca po půl roce Hodnocení jednání za účelem hodnocení spolupráce, případné roční jednání spolupráce za účelem prodloužení spolupráce. Pokud bude smlouva na 1 rok či dojde k ukončení spolupráce, tak postupovat znovu od 1. fáze. Jaroslav Cirkovský 6 / 21

8 Příklad z praxe Zkušenosti z úspěšné implementace e-aukčního software do nákupní praxe ukazují, že klíčovou roli zde sehrávají následující faktory: podpora vedení a jeho zájem na zavedení elektronizace nákupu, úroveň řízení projektu implementace/výběru software a testovacího provozu, jeho představení projektu/představení záměru vyzkoušení software uvnitř organizace osobám pověřeným realizací vlastních nákupů, naplánování či vybrání komodit zboží či služeb, na kterých se vyzkouší elektronické výběrové řízení (nesmí se jednat o nahodilou činnost), aktivní zapojení nákupčích a jejich motivace, naplánování zkušebního provozu na vhodné období (odpovědní lidé musí mít časový prostor na vyzkoušení, plán realizace zkušebních e-aukcí musí být v souladu s plánem nákupu musí existovat potřeba organizace nakoupit). Pokud dojde k zanedbání některého z výše vedených bodů, je nanejvýše pravděpodobné, že projekt vyzkoušení a implementace e-aukcí ve společnosti bude neúspěšný. 4. Kritéria dle TCO Jak jsem se zmiňoval v úvodní kapitole tohoto ebooku. e-aukční software by neměl být posuzován jen na základě jediného kritéria na základě jeho ceny. Různé software budou mít různou úroveň a odlišné náklady na provoz ve sledovaném období. Lišit se od sebe bude i úroveň podpory, kterou s největší pravděpodobností budete potřebovat. Na základě zkušeností mohu doporučit porovnávat následující kritéria: cena licence softwaru na období, poplatky za hosting, hotline, údržbu softwaru a správu dat, poplatky za upgrade, poplatky za nadstandardní podporu uživatelů cena za konzultace, školení a doškolování v případě potřeby, platební podmínky, dále např. můžete zohlednit náklady na vytvoření ZD, shromáždění dat, analýz trhu či vyhodnocení nabídek v případě tohoto VŘ nebude bráno v potaz. Jaroslav Cirkovský 7 / 21

9 5. Porovnávaná kritéria a jejich váha v % Porovnávaným kritérium je nutné přidělit nějakou váhu v %. U kritérií, kde nejde matematicky spočítat jejich podíl na celkové hodnotě, a jsou subjektivní, je nutné uvést přesný popis jejich hodnocení (viz 7. kapitola). Pokud si nejste jisti, jakou váhu jednotlivým kritériím máte přidělit, tak vám doporučuji vypracovat si funkční model v MS Excel a nasimulovat si různé varianty poslouživší vám pro rozhodování. Pro tento případ jsem zvolil následující rozdělení bodů: 1. Cena licence softwaru, úvodního školení, poplatků za údržbu a hotline 50%. 2. Uživatelská přívětivost a práce se softwarem 20 %. 3. Úroveň služby hotline (základní technické uživatelské podpory) 10 %. 4. Úroveň služby asistenčního programu 10%. 5. Počet pracovníků poskytujících podporu uživatelům 5 %. 6. Počet realizovaných otevřených vzdělávacích akcí v roce (např. 2012) 5 %. 6. Způsob hodnocení/porovnávání nabídek Nabídky jednotlivých účastníků VŘ budou hodnoceny/porovnávány tímto způsobem: nabídky hodnocené na základě předložené ceny budou posuzovány dle vzorce: (nejlepší nabízená cena/nabídka hodnoceného účastníka x 100) x váha v %, nabídky hodnocené na základě počtu obdržených bodů budou hodnoceny dle vzorce: (nabídka hodnoceného účastníka / nejlepší nabízená hodnota x 100) x váha v %, úroveň služby hotline hodnotí komise na základě zkušebního provozu, úroveň služby asistenčního programu hodnotí komise na základě zkušebního provozu, počet pracovníků poskytujících podporu uživatelům a počet otevřených vzdělávacích akcí je hodnocen na základě čestného prohlášení, k plnění bude vyzvána organizace s nejvyšším počtem bodů. Jaroslav Cirkovský 8 / 21

10 7. Podrobný popis kritérií Tato kapitola se podrobně popisuje způsob hodnocení předložených nabídek, respektive porovnávaných softwarů a úroveň dalších sledovaných služeb Nabízená cena Nabízená cena musí být v Kč bez DPH. Porovnávány/hodnoceny budou jen softwary, které splní požadavky na minimální seznam funkcionalit viz seznam funkcionalit. Varianta I. cena licence na období 1 roku. Cena musí být konečná a zahrnovat veškeré poplatky za hosting, hotline, údržbu softwaru a správu dat, dále upgrade a úvodní zaškolení účastníků. Varianta II. cena neomezené licence. Cena musí zahrnovat poplatky za úvodní zaškolení uživatelů a je složená z: ceny časově neomezené licence nejlepší nabízená cena obdrží 90% z celkové váhy tohoto kritéria, roční ceny za hosting, hotline, údržbu softwaru a správu dat nejlepší nabízená cena obdrží 10% z celkové váhy tohoto kritéria Uživatelská přívětivost a práce se softwarem: 100 bodů obdrží software hodnocený jako velmi dobrý: práce se softwarem je jednoduchá a intuitivní, software překračuje minimální požadavky vyhlašovatele na funkčnost nabízí různé funkce pokročilého nastavení, uživatelé mají k dispozici elektronický a tištěný manuál. 50 bodů obdrží software hodnocený jako dobrý: práce se softwarem není jednoduchá a intuitivní vyžaduje značnou odbornost administrátora, software splňuje minimální požadavky vyhlašovatele na funkčnost, ale nenabízí další funkcionality rozšířeného nastavení, uživatelé mají k dispozici pouze elektronický manuál. 0 bodů obdrží software hodnocený jako špatný: software splňuje minimální požadavky vyhlašovatele na funkčnost, práce s ním vyžaduje důkladné zaškolení a zkušeného administrátora, popřípadě se jedná o příliš jednoduchý software nenabízející možnosti funkcí pokročilého nastavení. Jaroslav Cirkovský 9 / 21

11 7.3. Úroveň služby hotline (základní technické uživatelské podpory) Jedná se o služby technického charakteru pro práci s aukčním portálem a odpovědi na dotazy k základnímu ovládání systému: 100 bodů obdrží služba hodnocená jako velmi dobrá (dlouhodobě je hodnocena na vysoké úrovni): dostupnost pro zadavatele i všechny jeho dodavatele, znalost softwaru je na vysoké úrovní, telefonické či ové dotazy jsou zodpovídány přívětivým způsobem, služba je vždy dostupná, např. telefonáty není nutné několikrát opakovat z důvodu nezvedání telefonu, y jsou zodpovězeny maximálně do druhého dne, zaškolení účastníků (dodavatelů) v obsluze softwaru, konzultace technického charakteru k práci a nastavování softwaru řešení potíží s přihlášením, prohlížeči, nemožnosti zadat údaje, exportem a importem dat, konzultace k funkcionalitám aplikace jak nastavit kola, jak vložit položky, jak vytvořit pozvánku, nastavení průběhu kol. 50 bodů obdrží služba hodnocená jako dobrá: telefonické dotazy jsou zodpovězeny srozumitelným a dostatečným způsobem, y jsou zodpovězeny srozumitelným a dostatečným způsobem, na y je reagováno s mírným zpožděním během 2 až 4 pracovních dnů, telefonáty je nutné opakovat např. z důvodu nezvedání telefonu, zaškolení účastníků (dodavatelů) v obsluze softwaru, konzultace technického charakteru k práci a nastavování softwaru řešení potíží s přihlášením, prohlížeči, nemožnosti zadat údaje, exportem a importem dat, konzultace k funkcionalitám aplikace jak nastavit kola, jak vložit položky, jak vytvořit pozvánku, nastavení průběhu kol. 0 bodů obdrží služba hodnocená jako špatná nebo není-li předmětem nabídky: konzultace technického charakteru a k funkcionalitám softwaru je na nedostačující úrovni, telefonické dotazy jsou zodpovězeny nepříliš srozumitelným a dostatečným způsobem a dotazy je nutné opakovat, y jsou zodpovězeny nepříliš srozumitelným a dostatečným způsoben s několika denní prodlevou a dotazy je nutné opakovat Úroveň služby asistenčního programu Jedná se o služby vysoce odborného charakteru, obvykle odpovědi na dotazy týkající se nejefektivnějšího využití systému a znalostních požadavků při práci s ním, dále odbornou podporu při přípravě, zadání a realizaci e-aukcí, při volbě optimálních strategie: Jaroslav Cirkovský 10 / 21

12 100 bodů obdrží služba hodnocená jako velmi dobrá (dlouhodobě je hodnocena na vysoké úrovni): znalost softwaru je na vysoké úrovní, služba je vždy dostupná, např. telefonáty není nutné několikrát opakovat z důvodu nezvedání telefonu, y jsou zodpovězeny maximálně do druhého dne, poskytuje konzultace k vhodnosti položek, přípravě zadání e-aukce či vhodné strategii, v případě potřeby zabezpečí komunikaci s účastníky, poskytne šablony k nastavení e-aukce, doplní účastníky z databáze či vyhledá nové účastníky, dohled nad probíhající e-aukcí, konzultace probíhá telefonicky, em a osobní návštěvou v místě klienta, telefonické či ové dotazy jsou zodpovídány přívětivým způsobem. 50 bodů obdrží služba hodnocená jako dobrá: znalost softwaru je na dobré úrovni, dokáže doporučit vhodné nastavení, na y je reagováno s mírným zpožděním během 2 až 4 pracovních dnů, telefonáty je nutné opakovat např. z důvodu nezvedání telefonu, poskytuje konzultace k vhodnosti položek, přípravě zadání e-aukce či vhodné strategii, v případě potřeby zabezpečí komunikaci s účastníky, poskytne šablony k nastavení e-aukce, doplní účastníky z databáze či vyhledá nové účastníky, dohled nad probíhající e-aukcí, telefonické dotazy jsou zodpovězeny srozumitelným a dostatečným způsobem, y jsou zodpovězeny srozumitelným a dostatečným způsobem. 0 bodů obdrží služba hodnocená jako špatná nebo není-li předmětem nabídky: konzultace je na nedostačující úrovni, telefonické dotazy jsou zodpovězeny nepříliš srozumitelným a dostatečným způsobem a dotazy je nutné opakovat, y jsou zodpovězeny nepříliš srozumitelným a dostatečným způsoben s několika denní prodlevou a dotazy je nutné opakovat Počet pracovníků poskytujících podporu uživatelům: nad 10 pracovníků 100 bodů, Jaroslav Cirkovský 11 / 21

13 od 6 do 10 pracovníků 75 bodů, do 5 pracovníků 50 bodů Počet realizovaných otevřených vzdělávacích akcí: nad 8 akcí 100 bodů, od 5 do 8 akcí 50 bodů, do 4 akcí 0 bodů. 8. Seznam funkcionalit, které hodnocený software musí minimálně splňovat Porovnávány/hodnoceny budou jen softwary, které splní požadavky na minimální seznam funkcionalit uvedených v kapitolách Nesplnění těchto kritérií je důvodem k vyřazení z VŘ. Účastník VŘ bude deklarovat splnění česným prohlášením. Další variantou je převedení seznamu do tabulky ve formátu MS Excel. Účastní VŘ vyjadřuje splnění či nesplnění kritéria volbou ANO či NE a popisem řešení dané funkcionality Globální informace: musí mít plnou podporu v ČJ, neomezený počet e-aukcí, neomezený počet účastníků v databázi účastníků, neomezený počet účastníků v e-aukci, neomezený počet položek v databázi položek, neomezený počet položek v e-aukci, neomezený počet administrátorů (připravující e-aukce), neomezený počet pozorovatelů (dohlížejících na průběh e-aukce), neomezený počet kol (etap) u e-aukčního případu, Jaroslav Cirkovský 12 / 21

14 neomezený počet vzorových pozvánek k jednotlivým typům e-aukcí, možnost zadávání nabídek (na straně účastníků) ve více měnách (každý účastník má možnost vybrat si měnu, ve které bude jednotně ceny k položkám zadávat), 4 jazykové mutace (CZ, SK, EN, DE), management práv uživatelů, o každý vidí jen své e-aukce, o všichni vidí všechny e-aukce, vynulování e-aukce resp. vymazání všech zadaných údajů v e-aukční síni, možnost komentování položek, podmínek apod., možnost přikládat libovolné množství příloh, možnost použití elektronický podpis, možnost tvorby šablon, možnost chatovat s účastníky e-aukce a pozorovateli, možnost exportovat seznam připravovaných e-aukcí na www stránkách vyhlašovatele, správa databáze účastníků, možnost dynamického sestavování výzvy k účasti, export a import dat do a z MS OFFICE, možnost vkládání příloh k VŘ i po jeho ukončení (archív celého obchodního případu) Typy výběrových řízení: nákupní e-aukce, prodejní e-aukce, poptávkové řízení, zapečetěné obálky Určování pořadí účastníků podle: % nejnižších cen vzhledem k jejich celkovému finančnímu objemu, celkové sumy nabídky účastníka, kriteriálních hodnocení (možno nastavit ke každému případu libovolně), Jaroslav Cirkovský 13 / 21

15 jakéhokoliv výpočtu, který se v sw vytvoří (podobně jako např. v MS Office Excel) Možnost nastavení vyhlašovatele: zadání základních údajů (adresa, logo atd.), správa a definice šablon, správa a definice kol, správa a definice šablon pozvánek, správa a definice frází chat komunikace, správa a definice vzorů volitelných podmínek správa a definice vzorových pozorovatelů, možnost vložit kontakty na svůj hotline, možnost vložit svůj text o nepodjatosti (pro členy komise), možnost nastavit finanční hranici pro poptávku a e-aukci, správa a definice zpráv a notifikaci pro členy komise, správa a definice notifikace o ukončení e-aukce pro členy komise a účastníky, možnost nastavit IČ účastníka (při vkládání nových) jako povinný údaj, správa a definice práv pro členy komise (při aktivním modulu členů komise), správa a definice kontaktních osob, správa a definice práv pro administrátory Možnost základních nastavení: zobrazování připravovaných e-aukcí na vstupním portále (www stránkách), o ihned, o po odeslání pozvánek, o po začátku prvního kola, ové doručenky, ne/zobrazení vyčíslení úspory na obrazovce administrátora, ne/zobrazení určení pořadí účastníka na obrazovce administrátora, ne/zobrazení účastníkům protokoly po ukončení e-aukce, Jaroslav Cirkovský 14 / 21

16 ne/zobrazení účastníkům protokoly v průběhu e-aukce, ne/zobrazení v protokolů účastníků IČ (jako samostatný údaj), možnost účastníků vstupovat do e-aukční síně bez klíče (pouze jméno, heslo -> pak je jim zobrazen seznam e-aukcí, do kterých jsou zařazeni a oni mohou do dané e-aukce vstoupit), automatické/ruční posílání přístupových klíčů, informace o online/offline stavu účastníka v e-aukční síni, minimální krok snížení pro položku/pro celou e-aukci, minimální krok zvýšení pro položku/pro celou e-aukci, možnost zamezit členům výběrové komise vstup do síně před ukončením, možnost definice délky (ve dnech) pro uložení e-aukce do archivu (po ukončení), definice minimálního/maximální kroku v měně či %, definice měnových kurzů pro zadávání nabídek ve více měnách, definice délky zvýrazněné (změněné) ceny položky v síni administrátora v průběhu e-aukce, definice platnosti klíčů účastníků po ukončení e-aukce, definice délky, za kterou se aukce přesune do archivu, definice členů výběrové komise (načítá se automaticky do protokolů), definice kontaktů na toho kdo řídí e-aukci tzv. administrátor (již obvykle předvyplněno systémem), definice kontaktů na toho kdo zodpovídá za předmět (již obvykle předvyplněno systémem), definice zobrazeného textu účastníkům po ukončení e-aukce, definice notifikačních zprávy pro účastníky (po ukončení) a pro členy výběrové komise, elektronický podpis pro podpis každé změny nebo závěrečného protokolu Možnost nastavení kol (průběhu): definice neomezeného počtu kol, přednastavená kola: o zadávací, o mezikolo, o soutěžní, o poptávkové, o zapečetěné obálky (není možnost vidět zadané hodnoty nabídek účastníků), Jaroslav Cirkovský 15 / 21

17 o jiné (každé se upravuje dle daných potřeb), každé kolo lze libovolně přejmenovat, definice délky kola ve dnech/hodinách/minutách, ne/zobrazení v daném kole: o pořadí položky (ve smyslu pořadové číslo), o kód, o klasifikaci (v případě aktivního modulu Katalog), o jednotky, o množství, o minimální ceny, o hodnoty volitelných podmínek, o hodnoty pomocných výpočtů, libovolně měnit cenové nabídky, variabilita zobrazování soutěžních hodnot (ceny, pořadí, kritéria, apod.), ne/zobrazení min / max nabídek účastníkům, ne/možnost účastníků libovolně měnit hodnoty volitelných podmínek, zobrazení účastníkům jejich pořadí, zobrazení účastníkům jejich pořadí do X pozice (např. první 3 vidí své pořadí, ostatní ne), zobrazení účastníkům místo jejich pořadí postupujete / nepostupujete, zobrazení pořadí jednotlivých položek, zobrazení pořadí jednotlivých položek do X pozice (např. první 3 vidí pořadí, ostatní ne), zobrazení pořadí pomocných výpočtů, zobrazení pořadí pomocných výpočtů do X pozice (např. první 3 vidí pořadí, ostatní ne), zobrazení účastníkům místo pořadí pomocného výpočtu postupujete/nepostupujete, ne/zobrazení pořadí účastníka pouze při vyplnění (nacenění) všech položek, zobrazení účastníkům jejich počet, zobrazení přepočítaných cen (dle ratingu), zobrazovat % minimálních cen účastníků na obrazovce administrátora, zobrazovat počet oceněných položek účastníka na obrazovce administrátora, zobrazení vyvolávacích cen, o znemožnit zadání vyšší ceny než vyvolávací, Jaroslav Cirkovský 16 / 21

18 ne/zobrazení sloupce minimální nabídky (je možné jej úplně zrušit), zobrazení celkové nabídky účastníka, zobrazení celkové minimální nabídky účastníkovi, znemožnit dorovnat nejlepší nabídku účastníka, který je na 1. místě, znemožnit zadání stejné nabídky u jedné položky u druhých, třetích a další cen (ve vztahu k ostatním účastníkům), zamezení zadávání shodných nabídek při multikriteriálních e-aukcích, komentování zadání účastníky (doplňování přílohami, obrázky, informacemi), o možnost vepisovat komentáře, o zasílat informace o nových komentářích em, o povolit administrátorovi výmaz příloh (v rámci komentářů), o povolit účastníkovi výmaz příloh (v rámci komentářů), možnost vkládání příloh účastníky, o povolit administrátorovi výmaz příloh, zamezení úprav cenových nabídek administrátorem, zakrýt vložené nabídky účastníka, možnost zadávat kladné i záporné hodnoty, možnost souhrnného přepočítávání cen, zobrazení informace při změně ceny o více než X % nebo peněz v dané měně, upozornit při změně zvukových signálem, trvalé zvýraznění ceny položky při její změně, nastavení minimálního kroku snížení vůči: o ceně účastníka, o minimální ceně, zobrazení ve sloupci nejlepší nabídky (hodnoty), o minimální (maximální) cena, o modus, o medián, o geometrický průměr, o aritmetický průměr, prodlužování kola při: o změně jakékoliv ceny, Jaroslav Cirkovský 17 / 21

19 o změně hodnoty volitelné podmínky, o změně minimální ceny, o změně minimální nabídky, o změně pořadí položky, prodlužování v posledních X hodinách, minutách o dalších X hodin, minut (kdy X = časový údaj, který libovolně vepisuje administrátor), možnost nastavení vyvolávacích cen, které nelze překročit Možnosti účastníků: neomezený počet dat v databázi, každý účastník může mít 4 osoby + osobu pro e-aukční případ, definice klíčových slov pro vyhledávání, definice jazyka účastníka, vyhledávání účastníků dle: o IČ, o jména, o klíčového slova, o abecedy, export vybraných účastníků, export všech účastníků, import účastníků, nemožnost zrušení účastníka ze soutěže v případě, že zadal nabídku nebo se přihlásil k danému výběrovému řízení, možnost hromadného přepočtu všech cenových nabídek o %, funkce tzv. hromadného přepočítávání cen, notifikace o chybějící ové adrese, možnost náhledu dodavatele do aukční síně kdykoliv v průběhu soutěže Možnosti pozorovatelů: neomezený počet pro vyhlašovatele, omezený počet pro uchazeče, může být členem výběrové komise/odsouhlasuje výsledky a má možnost komentovat je, Jaroslav Cirkovský 18 / 21

20 každý pozorovatel si může zvolit své heslo, ová notifikace o zřízení pozorovatelského přístupu, definice jazyku pozorovatele, definice práv pozorovatele: o zobrazit jména účastníků, o zobrazit chat (komunikaci) účastníků, o zobrazit chat (komunikaci) administrátora, o zobrazit údaje o vyhlašovateli (název, logo, ), o zobrazit u účastníka kontakty z přihlášky, o zobrazit náhled pozvánky k výběrovému řízení, o zobrazit ceny minulého období vyhlašovatele, o zobrazit ikony ostatních pozorovatelů, o zobrazit protokoly účastníků, o zobrazit historii účastníků, o zobrazit obrazovku účastníků, o zobrazit komentáře, o psát zprávy do chatu (komunikace) účastníkům, o psát zprávy do chatu (komunikace) administrátorovi, o psát zprávy do chatu (komunikace) ostatním pozorovatelům, o psát do komentářů, o odesílat hromadné y, o zasílat informace o nových komentářích, o přehrávání aukce z archívu Definice možností položek: neomezený počet, název, jednotky, možností, bližší specifikace (popis položky), položku možno rozšířit o obrázky či přílohy (neomezený počet), hromadný upload příloh/obrázků, vytváření skupin položek, komentování a doplňování informací/příloh/obrázků ze strany účastníka, Jaroslav Cirkovský 19 / 21

21 import položek, export položek, vyhledávání položek, označení položky jako neaktivní (nelze vepsat cenu). 9. Minimální požadavky na službu hotline bude poskytována a doporučení změn bude realizováno prostřednictvím telefonu či u, konzultace k základnímu ovládání a nastavování jednotlivým funkcionalit software, konzultace k volbě optimální strategie nastavení software, komunikace a poskytnutí nezbytné pomoci při řešení problémů všem účastníkům. Nesplnění těchto kritérií je důvodem k vyřazení z VŘ. 10. Minimální požadavky na službu asistenčního programu bude poskytována a doporučení změn bude realizováno prostřednictvím telefonu či u, konzultace k využití nestandartního / rozšířeného nastavení software a vhodnosti užití na konkrétní výběrové řízení, konzultace v době přípravy, ke strategii, revize nastavení, zadání a následné doporučení změn, dohled nad průběhem e-aukce během soutěžního kola a pomoc v případě potíží, komunikace s účastníky a řešení technických problémů, obvolání nepřihlášených účastníků, poskytnutí šablon zadávacích podmínek k e-aukci, doplnění účastníků z databáze, vyhledávání nových účastníků na internetu, realizace aukce na klíč - formou outsourcingu, zaškolení účastníků v obsluze a práci s elektronickým podpisem + kontrola jejich vybavení (u veřejných zadavatelů), osobní účast konzultanta v sídle vyhlašovatele. Jaroslav Cirkovský 20 / 21

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Tonery - nákup a renovace

Tonery - nákup a renovace Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Tonery - nákup a renovace Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz

Více

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00.

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou ERMMA dne 06. 03. 2014 v 13:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Ostraha deponie P7-Holešovice

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Ostraha deponie P7-Holešovice Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 28. 03. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části prihlaska_menu této Pozvánky.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části prihlaska_menu této Pozvánky. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 06. 03. 2013 v 13:00. Vaše nabídky vkládejte již od 15. 02. 2013 v 07:00 V

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vfn.proe.biz dne 10. 10. 2012 v 13:30. V případě Vašeho zájmu

Více

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 10. 03. 2014 v 17:05

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 10. 03. 2014 v 17:05 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 14. 03. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce ("ERMMA") dne 04. 08. 2014 v 11:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka asfaltového hydroizolačního pásu na akce Záběhlická, Novostrašnická

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka asfaltového hydroizolačního pásu na akce Záběhlická, Novostrašnická Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 08. 07. 2014 v 11:00. V případě vašeho zájmu

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka potrubního uložení na investiční akce TP 2015

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka potrubního uložení na investiční akce TP 2015 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 26. 05. 2015 v 11:00. V případě vašeho

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC4 Část A Dodávka transformátoru Smlouva na Dodávku Transformátoru Příloha č.d Základní informace k elektronické

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Tišnov Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Tišnov

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Tišnov Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Tišnov Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://tisnov.proe.biz dne 22. 08. 2013 v 10:00. V případě Vašeho zájmu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Tišnov Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel města Tišnov

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Tišnov Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel města Tišnov Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://tisnov.proe.biz dne 05. 03. 2013 v 09:30. V případě Vašeho zájmu

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor informatiky VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na UTM firewall Zadávání zakázky malého rozsahu městem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Zadavatel Český volejbalový

Více

Výběrové řízení č.72103/112/2014 Poskytování reprografických, tiskových, scannových a faxových služeb

Výběrové řízení č.72103/112/2014 Poskytování reprografických, tiskových, scannových a faxových služeb Výběrové řízení č.72103/112/2014 Poskytování reprografických, tiskových, scannových a faxových služeb Základní informace o poptávajícím: SPOLANA a.s. Centralizovaný nákup ul. Práce 657 277 11 Neratovice

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Město Pec pod Sněžkou

Město Pec pod Sněžkou č.j. 359/11/Be VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka kotevních stojanů na akci Oprava DN 500 Záběhlická

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka kotevních stojanů na akci Oprava DN 500 Záběhlická Výzva k účasti Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "HOLLAND" na adrese https://vrepe.proe.biz dne 25. 06. 2014 v 11:00. V případě vašeho zájmu si prostudujte

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Katalog(e-shop) bubilegcms. Uživatelský návod

Katalog(e-shop) bubilegcms. Uživatelský návod (e-shop) bubilegcms Uživatelský návod Obsah 1 Úvod...3 2 Základní možnosti...3 3 Konfigurace...3 4 Správa produktů...7 5 Správa kategorií...7 6 Správa šablon...7 7 Správa skladů...8 8 Správa slev...8 9

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Elektronická aukční síň

Elektronická aukční síň Elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 1.1 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 3 Požadavky na provoz... 3 Zabezpečení... 3 Přihlášení... 3 Nástěnka e-aukcí... 4 Oprávnění uživatelů

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nové Město nad Metují Oprava střechy - Dům zdraví Nové Město nad Metují

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nové Město nad Metují Oprava střechy - Dům zdraví Nové Město nad Metují Oprava střechy - Dům zdraví Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz dne 24. 06. 2011 v

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ

Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROJEKTU Portálové řešení cílem projektu je vytvoření portálu lidských zdroj sdružující data a informace o rozvoji lidských zdrojů ve veřejné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 ZADAVATEL: Městská část Praha 21 Sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 Jednající: Zdeněk Růžička, starosta IČ: 00240923 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce ekonomiky Odbor veřejných zakázek a právních služeb Č. j.: 61621/14/7300-40175-050225 Vyřizuje: Bc. Jana Šrámková Tel.: 29685 4416 E-mail:

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Softwarová analýza a architektura modulů IS, vytvoření softwaru pro realizaci e-learningových vzdělávacích kurzů v oblasti eko-designu

Softwarová analýza a architektura modulů IS, vytvoření softwaru pro realizaci e-learningových vzdělávacích kurzů v oblasti eko-designu Zadávací podmínky Označení zakázky Zadavatel Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná: Softwarová analýza a architektura modulů IS, vytvoření softwaru pro realizaci e-learningových vzdělávacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. K PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ VIRTUALIZACE ČT 1/9 Název veřejné zakázky:

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na

VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na servisní a materiálovou smlouvu centrální tiskové řešení Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup licencí Microsoft Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více