Zápis z pracovní schůze ohledně obsazení maš. průvodu konaná od 17 h. V poh. U Bambuchů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z pracovní schůze ohledně obsazení maš. průvodu 19. 02. 2011 konaná 06. 01. 2011 od 17 h. V poh. U Bambuchů."

Transkript

1 Zápis z pracovní schůze ohledně obsazení maš. průvodu konaná od 17 h. V poh. U Bambuchů. Přítomni: Fr. Němec, Fr. Souček ml., Jar. Novotný ml., P. Bílek, P. Novotný, P. Rutsch, Mich. Novotný, A. Pavliš, Vl. Pleskač LL, Vl. Mrva, Ant. Pleskač, Fr. Samek, Jar. Culek LL, M. Bohuněk, Jos. Pešek ml, M. Klepetko, K. Sysr st., T. Málek, M. Pavliš, L. Žaloudek ml. a st., M. Fiala ml. V úvodu schůze vystoupil starosta sboru p. Rutsch a informoval přítomné, že průběh průvodu bude za stejných podmínek jako před třemi lety jen s tím rozdílem, že oběd bude pravděpodobně zajištěn v pohostinství u Bambuchů. Obsazení jednotlivých masek: Bílý Jaromír Málek, Petr Novotný Červený Pavel Rutsch, Mil. Klepetko Tanečníci L. Žaloudek, P. Rutsch, M. Ptáček Medvěd a medvědář Jiří Pešek ml., Josef Stehno Cikáni Fr. Němec Řezníci Mir. Fiala, M. Škarýd Fotograf Mil. Bohuněk, Fr. Miksa ml. Ševci Martin Málek, Fr. Souček ml. Holiči L. Žaloudek, Vl. Mrva Doktoři A. Pavliš, D. Peřina, Jan Řípa Šašci Jos. Pešek, Jar. Novotný Strakatí T. Málek, Fr. Samek Kozel Jan Culek Kominíci V. Novotný, J. Mrva ml. Židi Jiří pešek ml., Ant. Pleskač Flašinetář Mich. Novotný, Michal Pavliš Ostatní detaily budou projednány na schůzi výboru.

2 Zápis ze schůze výboru konané dne od 18 hod. V klubovně PZ. Přítomni: P. Rutsch, K. Sysr st. a ml., M. Klepetklo, P. Novotný, Vl. Mrva, A. Pavliš, P. Bílek, Fr. Souček, T. Málek 1) Příprava maš. průvodu ) Různé 1) V úvodu přípravy maš. průvodu byl přečten a doplněn seznam jednotlivých masek. Sraz masek je v 6:30 h. U Bambuchů, kde bude provedeno líčení a podána polévka. Dovoz muzikantů Avií Zajistí Jar. Málek. S přepravou masek (asi v 8:00 h) vypomůže p. Bonaventura a K. Sysr st. s os. Autem a vlekem k přepravě kočárků, vozíků apod. do L. Lhotky. Oběd se bude podávat v přístavbě obchodu p. Klepetky, uvaření guláše zajistí pí. Málková čp. 8. Dovoz stolů a lavic ve čtvrtek odpoledne. 2) V různém bylo projednáno - počet dospělých a MH celkem k je 119 členů - dnes navečer odjelo Avií 21 dětí (MH) do ZŠ v Malči (Tělocvičky) kde přespí a v sobotu se zúčastní různých her. Částečné stravování zajistí rodiče, na ostatní bylo schváleno poskytnout z pokladny sboru Kč. Tato akce je namísto účasti na VVH. - byla změřena potřeba dřeva na horná stojan lanovky, písemně bude požádán úř. Městyse o spolup Country u ryb okr. soutěž parket - navrženo koupit nábytek do klubovny Zapsal K. Sysr st.

3 Zápis ze schůze výboru konané dne od 18. hod. V klubovně PZ. Přítomni: K. Sysr st. a ml., P. Rutsch, P. Bílek, A. Pavliš, M. Klepetko, L. Beráková, F. Souček, P. Novotný, T. Málek, Vl. Mrva a H. Fialová 1) Zhodnocení masopust. průvodu 2) Příprava čarodějnic 3) Sběr železa 4) Žádost o příspěvek na činnost 5) Noční soutěž 6) TZ na parketě 7) Různé 1) Masopustní průvod v L. Lhotce a Libici konaný splnil svůj účel. Absence sněhu a poměrně nepř. Počasí ovlivnilo účast při průvodu. Rovněž zájem byl slabší. Příjem: Kč, Vydání: Kč. 2) Dřevo a čarodějnice je zajištěno. Organizací přípravy byl pověřen P. Novotný a A. Pavliš. Při této příležitosti je zapotřebí provést vnější nátěr chaty 3) Sběr železa bude proveden v pátek od 16. hodin. 4) Výbor schválil podání žádosti o příspěvek na činnost SDH (opakovaně každý rok) na úřad městyse. Podání žádosti písemnou formou byl pověřen starosta SDH 5) Noční soutěž se uskuteční v pátek večer Výbor schválil nákup 2 kusů putovních pohárů. 6) Taneční zábava na parketě se bude konat Prostor u kulturní stodoly nelze využít (svatba) proto bylo schváleno pořádat tuto akci u rybníka. K tomuto účelu výbor schválil nákup velkého stanu za cca 40 tis. Kč. 7) V různém bylo projednáno - informaci o odeslání čl. příspěvků a daň. Přiznání. - pokud se týče oplocenek pro místní lesy a zeleň starosta městyse prosazuje, aby i ostatní sbory tuto možnost výdělku využili (SDH Chloumek). Zatím však zájem neprojevili. Příští brigáda na oplocenku Na Leštinách bude v sobotu oprava lanovky zatím není dřevo - současný stav financí: BÚ cca 91 tis. Kč, pokladna 54 tis. - jednáno o návrhu zájezdu do Libice n/c, ponecháno k projednání na VVH - nákup obleků pro ženy záleží, až se dohodnou o druhu oblečení.

4 Zápis ze schůze výboru konané dne od 18. h. v klub. SDH. Přítomni: P. Bílek, L. Žaloudek, P. Rutsch, K. Sysr st. a ml., M. Klepetko, H. Fialová, T. Marek, P. Novotný a Fr. Souček. 1) Zhodnocení čarodějnic 2) Nákup sacího koše a proudnice 3) Oplocenky 4) Noční soutěž 5) Country 1) Koncem dubna před pálením čarodějnic se podařilo postavit oba nové stojany lanovky. Z akce pálení čarodějnic zbylo nějaké palivo, které bude ponecháno na další akce. Finanční zhodnocení není ještě ukončeno. 2) Výbor schválil nákup nového soutěžního sacího koše a proudnic za cca 6 tis. Kč. 3) Starosta informoval výbor o zhotovení dvou oplocenek. 4) Noční soutěž v klas. pož. útoku O velkou cenu Železných hor se bude konat v pátek u rybníka. Schválen nákup 2 sad pohárů pro ženy a muže a další ceny od sponzorů neb zakoupené. Startovné 300 Kč, závaz. přihl. do u velitele, platba na místě, občerstvení pro soutěžící (guláš, langoš, párek) ze startovného. Prezence 20:00-20:30h, zahájení 21:00 h. 5) Kapela na posezení členů SDH zajištěna, poplatek účastníka 100 Kč, uzené a pivo zdarma.

5 Zápis ze schůze výboru konané dne od 18h v salonku u Bambuchů. Přítomni: P. Novotný, P. Bílek, Fr. Souček, H. Klepetková, M. Klepetko, L. Slanařová, L. Žaloudek. K. Sysr st. a ml., P. Rutsch, T. Málek, H. Fialová a Vl. Mrva. 1) Zhodnocení okrsk. soutěže 2) Příprava noční soutěže 1) Okrsková soutěž se konala v Příjemkách. Starosta poděkoval zúčastněným za jejich umístění: ženy 3. místo z 9, muži 8. místo z 19. 2) V současné době je přihlášeno asi 10 družstev žen a 20 družstev mužů. Plakáty jsou připraveny k vyvěšení. Od 19. hodin předvedou přítomným pož. útok 4 družstva MH. Soutěž dospělých bude zahájena v 21. h. Družstvy žen. Prezence L. Beráková, H. Klepetková. Ozvučení J. Řípa. Dodatečně objednáno 50 ks diplomů a 50 ks malých pohárků. Pro MH 20 ks zlatých medailí, které budou předány před noční soutěží za 1. místa v oblastní soutěži MH v U. Příbrami. Guláš zajistí pí. Málková čp. 8, klobásy od p. Klepetky, ostatní zboží u velkoskladu Jednoty v Chotěboři. Obsazení stánků: A. Pavliš, Jos. Dymák, družstva žen. Časomíra p. Jiří Rajniš z Habrů.

6 Zápis ze schůze výboru konané dne od 18.h.v klubovně PZ. Přítomni: K. Sysr st. a ml., A. Pavliš, J. Řípa, Fr. Souček, P. Novotný, P. Bílek, L. Žaloudek, P. Rutsch, L. Beráková, T. Málek, Vl. Mrva a M. Klepetko. 1) Zhodnocení noč. Soutěže 2) Příprava noč. soutěže pro MH 3) Dotace městyse 4) TZ na parketě 1) Noční soutěže pořádané v pátek od 21. h. Se zúčastnilo 11 družstev žen a 26 družstev mužů. Tato soutěž: O velkou cenu Železných hor měla mezi soutěžícími dobrou odezvu včetně veřejnosti. Je předpoklad v této věci pokračovat i v příštích letech. Vyúčtování zatím není ukončeno, dosud zbývá asi 23 tis. Místní družstvo žen skončilo na 4. místě, muži na 7. a 16. místě. Soutěž probíhala bez problémů mimo několika výpadků v osvětlení. 2) Po těchto dobrých zkušenostech výbor schválil pořádání noč. soutěže pro MH, která by se měla konat v pátek 2. září (před poutí). 3) Dotace od městyse na činnost SDH ve výši 25 tis. Zatím není k dispozici. 4) Tan. zábava na parketě u rybníka se bude konat v sobotu , hudba J. Řípa+2, občerstvení v chatce, vstupné 50 Kč, stavba parketu v pátek od 16. h., stanu v sobotu. Výbor schválil nákup nového grilu do ceny 1,5 tis. Kč.

7 Zápis ze schůze výboru konané dne od 18 h. v klubovně SDH. Přítomni: F. Souček, L. Beráková, P. Bílek, H. Fialová, L. Slanařová, P. Novotný, Vl. Mrva, P. Rutsch, A. Pavliš, T. Málek, K. Sysr st., M. Klepetko, H. Klepetková. Host: Fr. Miksa přednesl nabídky na pojištění. 1) Zhodnocení TZ na parketě 2) Dotace pro MH podvojné účetnictví 3) Stav financí 4) Podzimní soutěže 5) VVH datum, schv. hlavních úkolů na r ) Hasičský ples 1) Taneční zábavy na parketě u rybníka se zúčastnilo málo lidí, panovala dobrá nálada, finančně vyrovnaná. Výbor doporučil příští rok opakovat. 2) Dotace od okr. Sdružení pro MH (cca 6.tis. Kč) je podmíněna vedením podvojného účetnictví. Hospodářka L. Beráková odmítá vést podvojné účetnictví. Z tohoto důvodu se pokusí zajistit program podv. účet. na počítači. H. Fialová ve spolupráci s L. Slanařovou. Vše je závislé na fin. Částce za počítačový program. 3) Se stavem finančních prostředků seznámila výbor hospodářka L. Beráková: Pokladna: Kč účet: Kč Z úřadu ještě obdržíme dotaci 25. tis. Kč. V případě, že obdržíme dotace pro MH bude zakoupena sada soutěžních hadic pro muže a štafetové hadice. 4) Starosta sboru informoval výbor o došlé pozvánce SDH Rozsochatec o konání soutěže v pož. útoku MH a dospělých, přislíbil účast. Členové VJ se zúčastní poháru IZS v H. Brodě. Podzimní kolo MH se koná v Pohledu u H. Brodu ) Výbor schválil termín konání VVH v pátek od 18h u Bambuchů a návrh hl. úkolů na r ) Hasičský ples se bude konat v únoru 2012.

8 Zápis ze schůze výboru konané dne od 18 hod. V klubovně SDH. Přítomni: H. Fialová, L. Žaloudek, P. Bílek, Vl. Mrva, Aleš Pavliš, P. Novotný, K. Sysr st., J. Culek, P. Rutsch, M. Klepetko 1) Účetnictví 2) Pozvánky VVH 3) Různé 1) Podvojné účetnictví za r sestaví pí. Tvrdíková. 2) Pozvánky na VVH včetně výběru čl. příspěvku se uskuteční v sobotu odpoledne. 3) -sběr železa se provede v pátek od 15 hod. -zhotovení oplocenky se uskuteční v sobotu slav. Schůze s praporem v H. Brodě se zúčastní M. Klepetko a T. Málek v 16 h. Zapsal jednatel K. Sysr st

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Veith, p. Malina, p. Jíra, p.

Více

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 04/ 2015

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 04/ 2015 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 04/ 2015 ROČNÍK 44 Milí čtenáři, U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A - DU 2 jak jistě víte, 20. března

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

LISTY OBCE POHOŘÍ. Příjemné a klidné prožití letního období. přeje. Obecní úřad Pohoří. Vážení občané, Občasník o životě a dění v obci č.

LISTY OBCE POHOŘÍ. Příjemné a klidné prožití letního období. přeje. Obecní úřad Pohoří. Vážení občané, Občasník o životě a dění v obci č. LISTY OBCE POHOŘÍ Občasník o životě a dění v obci č. 1 / 2013 Vážení občané, dovolte mi, abych Vám ještě jednou popřál do letošního roku pevné zdraví a hodně štěstí do Vašich rodin. Minulý rok jste jistě

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách 1 Zápis č. 4/2015 z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách Přítomni: br. Jan Soural, br. Josef Bidmon, br. Ing. Bc. Miroslav Vacek, br. Tomáš Hořínek s. Hana Flídrová,

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice Ve středu třetího září se odpoledne v zahradě Mateřské

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Slovo úvodem. Slovo starosty

Slovo úvodem. Slovo starosty máj, lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas. to je už pasé, květen končí. Co o něm říci? Je to pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009. Brigáda, aneb dobré příklady táhnou

2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009. Brigáda, aneb dobré příklady táhnou ZPRAVODAJ OBCE TĚŠETICE 2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009 Slovo starosty Vážení spoluobčané, čtenáři, dlouhá zima je za námi a s nástupem teplejšího počasí budeme pokračovat

Více

ZPRAVODAJ. č.p. 76. Foto L. Dvořáková

ZPRAVODAJ. č.p. 76. Foto L. Dvořáková Helvíkovický ZPRAVODAJ č.p. 76 Foto L. Dvořáková ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 2. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 15.12.2006. Na tomto zasedání bylo projednáno a schváleno: 1. Rozpočtové provizorium

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok 2011, ve kterém jsme společně s obcí Stavěšice začali budovat čistírnu odpadních vod. Tato akce je jistě největší pro obě obce, především po

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 28.1.2015 od 17:00 hodin Místo konání: OÚ Rušinov Přítomni: Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vidourek Milan, Gerstner Zdeněk, Vodičková

Více