Výzva k účasti v e-aukci pro Město Tišnov Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Tišnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k účasti v e-aukci pro Město Tišnov Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Tišnov"

Transkript

1 Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://tisnov.proe.biz dne v 10:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky, další ustanovení, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Pozvánky. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Tišnov, dne: v 12:39 Pavel Chadim telefon: ,

2 Předmět Předmětem on-line výběrového řízení jsou tyto položky: Pořadí Název položky MJ Množství 001. Tarif A - hlasové volání v rámci ČR Hlasový tarif v rámci ČR - paušál Měsíční paušál bez volných minut do jakéhokoliv směru, bez volných SMS a MMS. Volání do vlastní sítě Sazba za volání je jednotná bez členění na pásma silného a slabého provozu. Volání na pevnou linku Sazba za volání je jednotná bez členění na pásma silného a slabého provozu. sim 1.00 minuta 1.00 minuta Volání do cizí sítě Sazba za volání je jednotná bez členění na pásma silného a slabého provozu. minuta SMS ks MMS ks Podrobný elektronický účet/výpis - paušál Měsíční paušál za poskytnutí podrobného el. účtu /výpisu. Cena za zřízení služby činí max. 1,- Kč/sim. Tarif B - neomezené hlasové volání a SMS, neomezený mobilní internet FUP 2 GB v rámci ČR sim Hlasový tarif v rámci ČR - paušál sim MMS ks Podrobný elektronický účet/výpis - paušál Měsíční paušál za poskytnutí podrobného el. účtu /výpisu. Cena za zřízení služby činí max. 1,- Kč/sim Datové služby v ČR - internet do mobilního telefonu sim Mobilní internet 150 MB V rámci ČR. Mobilní internet 500 MB V rámci ČR. Mobilní internet 1 GB Kč 1.00 Kč 1.00 Kč

3 V rámci ČR. Mobilní internet 2 GB V rámci ČR. Zvýhodnění SMS v ČR Pozn.1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. SMS balíček volných SMS/ měsíc Při nevyčerpání se žádné SMS nepřevádí do dalšího zúčtovacího období. V rámci ČR. Pozn.1: Tato položka byla označena jako nezapočitatelná. Znamená to, že uvedenou nabídku položky nebude systém započítávat do celkové sumy účastníka. Kč 1.00 Kč Roaming volání 021. Zóna EU - odchozí hovory Účtování 1+1 minuta Zóna EU - příchozí hovory Účtování 1+1 minuta Zóna EU - SMS ks Zóna EU - MMS ks Zóna Evropa mimo EU - odchozí hovory Účtování 1+1 minuta Zóna Evropa mimo EU - příchozí hovory Účtování 1+1 minuta Zóna Evropa mimo EU - SMS ks Zóna Evropa mimo EU - MMS ks Roaming data 030. Roaming data 250 MB v EU Měsíční paušál za roamingový datový balíček s platností minimálně v rámci EU s limitem 250 volných MB Ostatní sim Finanční budget (poskytnutý formou bonusu či slevy) z faktury Slouží jako sleva na umoření stávajících závazků, budget je možné čerpat jednorázově i postupně po celou dobu smluvního vztahu. Finanční budget (poskytnutý formou bonusu či slevy) na nákup telefonů a příslušenství Slouží jako bonus/sleva na nákup mobilních přístrojů a příslušenství ( v ceníkových cenách bez DPH), budget je možné čerpat jednorázově i postupně po celou dobu smluvního vztahu. Kč 1.00 Kč 1.00 V případě, že administrátor povolil funkci Komentáře, má účastník možnost vložit ke každé položce nebo volitelné -3-

4 podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář. Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo podmínky v "e-aukční síni". Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko "Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy. Volitelné podmínky: Název volitelné podmínky Rozsah hodnot Povaha % sleva na originální příslušenství % sleva na neoriginální příslušenství Žádné zálohy na měsíční paušál, žádné převádění kreditu do dalšího měsíce, "NE" je podnětem k vyřazení ze soutěže Splatnost faktur 20 dní, "NE" je podnětem k vyřazení ze soutěže Přidělení osobního asistenta (jedna osoba pro všechny fakturační skupiny), "NE" je podnětem k vyřazení ze soutěže Možnost správy nákladů (lokální SW), export do MS Excel a hromadné rozesílání vyúčtování em, "NE" je podnětem k vyřazení ze soutěže Možnosti administrace všech telefonních čísel přes webové rozhraní (aktivace, deaktivace služeb apod.), "NE" je podnětem k vyřazení ze soutěže Možnost vytvoření fakturačních skupin se samostatnou fakturací (příspěvkové organizace), "NE" je podnětem k vyřazení ze soutěže Možnost zapůjčení náhradního telefonu v případě reklamace zdarma, "NE" je podnětem k vyřazení ze soutěže Možnost rozšíření počtu telefonních čísel o libovolný počet SIM-karet a pevných telefonních čísel za stejných podmínek, "NE" je podnětem k vyřazení ze soutěže Možnost správy a údržby telefonní ústředny 2N Netstar IP a možnost rozšíření o pevná čísla, "NE" je podnětem k vyřazení ze soutěže Cena správy a údržby telefonní ústředny 2N Netstar IP - měsíčně v Kč (rozsah hodnot) klesající Cena za převedení pevných telefonních čísel ( xx, 8xx, 9xx) pod smlouvu - jednorázový poplatek v Kč (rozsah hodnot) klesající Cena internetového připojení pouze tel. ústředny - měsíční paušál v Kč (rozsah hodnot) klesající Zavazujeme se, že naše konečná cena a hodnoty volitelných podmínek z e-aukce jsou platné -4-

5 Přílohy 1. Příloha výzvy - objem_volani_05_2013_eaukce.xls -5-

6 Zadávací podmínky Smlouva se uzavírá na dobu určitou od Stávající počet tel. čísel 55 ks zaměstnanci, 243 ks rodina, 51 ks příspěvkové organizace. V příloze najdete objem volání za období 05/ CENA: zadávejte cenu bez DPH za jednotku (minuta, sim, ks, paušál). Po celou dobu trvání smlouvy se ceny nesmí zvyšovat. 2. PLATEBNÍ PODMÍNKY: Splatnost faktury je minimálně 20 dnů. Faktura za poskytované služby, bude vystavena za každý kalendářní měsíc. 3. OBDOBÍ NÁKUPU: smlouva bude uzavřena na 24 měsíců 4. OSTATNÍ PODMÍNKY: pokud je požadována příloha, vložte ji nejpozději do konce Zadávacího kola do aukční síně ve formátu PDF/DOC/XLS - jako přílohu požadujeme doložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; ne starší 90-ti dnů - jako přílohu požadujeme doložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejm. dokladem potvrzujícím příslušné živnostenské oprávnění. - jako přílohu zašlete smluvní dokumenty (rámcová smlouva, obchodní podmínky, atd.) - podmínkou účasti ve výběrovém řízení je převedení čísel od stávajícího operátora nejpozději do 14 dní od podpisu smlouvy oběma stranami zdarma - volání v vnitropodnikové sítě (VPN) - zdarma - paušál na volání v rámci VPN - 1 Kč - připojení telefonní ústředny 2N a její následná správa a údržba (je plánováno v období 04/2014) - zřízení internetového připojení pro telefonní ústřednu (je plánováno v období 04/2014) - převedení pevných linek pod smlouvu (je plánováno v období 04/2014) - možnost zřízení fakturačních skupin, zasílání faktur na jednotlivé skupiny - požadovaný minimální měsíční objem fakturace za poskytnuté služby 0 Kč Fakturační adresa: náměstí Míru Tišnov IČ: DIČ: CZ DODACÍ PODMÍNKY: Předmět výběrového řízení bude předán na základě předávacího protokolu vč. faktury, a to -6-

7 nejpozději do Dodací adresa: MěÚ Tišnov, správa IT náměstí Míru Tišnov - vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit. -7-

8 Další ustanovení provádí průběžný průzkum trhu a výběr dodavatele na dodávky výše uvedeného předmětu výběrového řízení. Celková cena za předmět výběrového řízení zahrnuje jeho dopravu do sídla zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a výběrové řízení zrušit. -8-

9 Multikriteriální hodnocení Pro multikriteriální vyhodnocení pořadí účastníků výběrového řízení jsou použity následující vzorce: v případě, že nejvhodnější nabídka = minimální hodnota ( minimální nabídka / nabídka účastníka ) * váha (%) v případě, že nejvhodnější nabídka = maximální hodnota ( nabídka účastníka / maximální nabídka ) * váha (%) Do multikriteriálního hodnocení bude zahrnuto: Tarif A - celkem Váha: (%) Povaha: klesající Tarif B - celkem Váha: 5.00 (%) Povaha: klesající Mobilní internet 150 MB Váha: 3.00 (%) Povaha: klesající Mobilní internet 500 MB Váha: 5.00 (%) Povaha: klesající Mobilní internet 1 GB Váha: 3.00 (%) Povaha: klesající Mobilní internet 2 GB Váha: 1.00 (%) Povaha: klesající Roaming celkem Váha: 2.00 (%) Povaha: klesající Roaming data Váha: 1.00 (%) Povaha: klesající Finanční budget (poskytnutý formou bonusu či slevy) z faktury Finanční budget (poskytnutý formou bonusu či slevy) na nákup telefonů a příslušenství Váha: 6.00 (%) Váha: 4.00 (%) Povaha: Povaha: -9-

10 Harmonogram Po přihlášení účastníka k výběrovému řízení mu bude odeslán desetimístný přístupový klíč. Zadávací kolo v 10:00 bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání vstupních nabídek, přičemž každý účastník vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit. Mezikolo Od v 10:00 do v 10:00 proběhne Mezikolo, které slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu mezikola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit. Soutěžní kolo v 10:00 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí nejnižší cenová nabídka (u každé položky). Po dobu 00 hod. 20 min. mají jednotliví účastníci možnost své nabídky ještě upravovat (pouze směrem dolů). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou. Minimální krok snížení cenové nabídky Jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0.10 %. Minimální krok se vztahuje ke stávající hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného účastníka). Maximální krok snížení cenové nabídky Jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o %. Maximální krok se vztahuje k nejnižší možné hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s aktuální nejnižší možnou hodnotou této položky u všech účastníků). Prodlužování Soutěžní kolo bude prodlouženo o 2 min. při jakékoliv změně ceny v posledních 2 min. Platnost přístupových klíčů Přístupové klíče expirují za 30 dní. Po této době již nebude možné se do e-aukční síně přihlásit. Pokud máte zájem o vytištění vašeho protokolu o účasti v e-aukci a historie e-aukčního případu, doporučujeme vytištění provést neprodleně po skončení e-aukce. Zadavatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení elektronického výběrové řízení. -10-

11 Pravidla PRAVIDLA ON-LINE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PROE.BIZ - si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz -11-

12 Kontakty Zadavatelem výběrového řízení je: náměstí Míru Tišnov Česká republika Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení Vám zodpoví: Pavel Chadim telefon: , Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost: náměstí Míru Tišnov Česká republika Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení Vám zodpoví administrátor: Pavel Chadim telefon:

13 Přihláška Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návod. -13-

14 Návod TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SW PROE.BIZ Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů: - Microsoft Internet Explorer verze 6.0 a vyšší (doporučeno IE 7.0) - Mozilla Firefox 2.0 a vyšší Dále je nutné mít v prohlížeči zapnuty cookies. Návod jak cookies ve webovém přohlížeči povolit naleznete na http: //support.proe.biz/ v části Nastavení. JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V sekci PŘIHLÁŠKA této pozvánky klikněte na ZDE. Dostanete se do přihlášky. Zde potvrďte souhlas s Pravidly on-line výběrových řízení PROe.biz, vyplňte požadované údaje a přihlášku odešlete. Tímto je vaše firma přihlášena do elektronického výběrového řízení. Součástí Přihlášky je zvolení přístupového jména a hesla (min. délka přístupového jména i hesla je 8 znaků). Pomocí těchto údajů můžete následně (po doručení klíče) vstoupit do e-aukční síně. Doporučujeme zvolit si zapamatovatelné jméno i heslo V přístupových údajích není možné používat diakritická znaménka a mezery. Své přístupové údaje si zapamatujte! JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ? Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla zvolíte si sami v přihlášce a klíče bude vám doručen em). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z u a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukční síně se nedá vstoupit před začátkem e-aukce (začátkem bývá obvykle zadávací kolo). V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY. JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT? Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu. CO MŮŽETE V ZADÁVACÍM KOLE? Zadávací kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v e-aukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3-5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit. V tomto kole je vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! V Zadávacím kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky. Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné). -14-

15 CO MŮŽETE V SOUTĚŽNÍM KOLE? V Soutěžním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení) nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení). Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (maximální) cenou. V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte: čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s e-aukčním systémem V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně. komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s administrátorem. Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrové řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti. Soutěžní kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete s části HARMONOGRAM. V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY. -15-

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou

Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou T-Mobile Czech Republic a.s. Příručka pro administrátory.doc 1/19 Obsah 1. ADMINISTRACE... 4 2. KONTAKTY... 7 3. OBJEDNÁVÁNÍ NOVÝCH SIM

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ Poslední aktualizace 01/2014 Centrum klientské podpory: Mobilní

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky. Všeobecné podmínky 1. Základní ustanovení Společnost www.služby.cz s.r.o., IČ 27452522, sídlící v Praze 3, PSČ 130 00, Kubelíkova 1224/42 poskytuje unikátní systém pro podnikání na webové adrese. Tyto

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více