Váž. telé, V čem tkví kouzlo MRP programového vybavení? - Jedná se patr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váž. telé, V čem tkví kouzlo MRP programového vybavení? - Jedná se patr"

Transkript

1 Číslo 1/2003 Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 7. dubna 2003 Váž ážení přátelé telé, dovolujeme si Vám předložit první číslo našeho čvrtletníku, ve kterém se dovíte maximum o následujících nejžhavějších novinkách v MRP programovém vybavení: Účetní systém MRP K/S obsazuje 1. pozici - MRP registruje v letošním roce rapidní nárůst zájmu o tento účetní systém, který je postaven na bázi architektury typu Klient/Server er. Potvrzují se tím prognózy, že zejména vyzrálí uživatelé počítačů budou mít zájem o účetní systémy, které budou maximálně spolehlivé, velmi výkonné a přitom cenově dostupné i pro středně velké firmy. - MRP v tomto účetním systému použila svou novou DMAL technologii. Následně byl požádán i Úřad průmyslového vlastnictví ČR o registraci její ochranné známky. Čtěte více na stranách 3 až 6. Nové é verz erze s novými funkcemi, doplněny o legislativní změny platné v letošním roce, 3.1x Vizuálního (viz. str. 7) a 4.5x Univerzálního (viz. str. 10) účetního systému MRP zaujmou zejména malé a střední firmy. MRP - Monitorovací a střežicí videosystémy s dálkovým přenosem obrazu si vzhledem ke své vysoké spolehlivosti a skvělému poměru cena/výkon upevňují svou pozici nejenom v nasazení na podnikatelských objektech, ale i v domácnostech (viz. str. 15). V čem tkví kouzlo MRP programového vybavení? - Jedná se patr trně o jedno z nejrozšíř ozšířenějšíc enějších programo amovýc vých vybavení svého druhu v ČR (přes instalací) s více než desetiletou tradicí, pravideln videlnými aktualizacemi, kvalitou ověř ěřenou auditem a s velmi přízni íznivou cenou. - Celý jeden rok od zakoupení nového programu z MRP účetních systémů si uživatel může sám stahovat z Internetu všechny jeho aktualizace zdarma ma. - MRP svým uživatelům poskytuje Hot-Line poradenství zdarma. Pro minimalizaci Vašich telekomunikačních poplatků MRP do své Hot-Line ústředny zapojila i linky od všech českých mobilních operátorů, čtěte více na str. 22.

2 Obsah (str.) MRP-K/S, účetní systém 3. generace Tec echnolo hnologie DMAL MRP - Vizuální účetní systém (je určen pro práci ve Windows 9x/NT/2000/XP) Daň z příjmu práv. osob, Daň z příjmu fyz. osob + soc. a zdrav. pojištění, Jednoduché a Podvojné účetnictví, Fakturace, Sklady, Mzdy a personalistika, Evidence majetku, Maloobchod, Pošta. MRP - Univerzální účetní systém (je určen pro práci v DOS i Windows) Daň z příjmu práv. osob, Daň z příjmu fyz. osob + soc. a zdrav. pojištění, Jednoduché a Podvojné účetnictví, Fakturace, Sklady, Mzdy a personalistika, Výroba, Kniha jízd, Doprava, Evidence majetku, Pošta, Maloobchod, Restaurace. Ceny doplňkového HW vybavení k modulu Maloobchod a Restaurace ace Interneto netový obchod a vedení domén 2. úrovně Doplňkové program amy určené pro práci v systémech DOS i Windo indows Národní prostředí, MRP disk doktor, Konvert, Aces. Doplňkové program amy určené pro práci v systémech Windo indows 9x/NT/2000/XP (MRP-Tiskový manažer, Vybrané zákony pro podnikatele, MRP manažer, MRP Navigátor, Demoverze na CD). MRP Video Doporučené technic hnické vybavení pro MRP Video Ukázky z MRP Videa Ceny aktualizací (upgrade) účetních program amů MRP Akce upgrade zdarma Služby y a upgrade ade přes Internet net MRP e-novin viny Doplňkové é služby y pro o registr istrované ané uživatele MRP program amů Objednávk vkový vý for ormulář MRP účetní agendy jsou pod neustálou kontrolou profesionálních účetních firem a daňových poradců. V případě Vašeho zájmu Vám firma MRP pošle i auditorsk ské osvědčení. Jestli se chcete přesvědčit o kvalitě MRP programů před tím, než zaplatíte jejich plnou cenu, doporučujeme Vám objednat si nejprve jejich DEMOVERZE. Demoverze na programy označené * Vám může firma MRP zaslat jako komplet na CD (viz. bod 37.) v ceně 50,-Kč+DPH nebo na 3,5 disketách v ceně 150,-Kč+DPH za jednotlivý program (balné a poštovné se neúčtuje). Můžete si je také zdarma nakopírovat z Internetu. Účetní programy jsou dodávány i ve formě SÍŤOVÝCH verzí a MULTI- VERZÍ, které umožňují evidovat agendy několik let zpětně nebo vést účetnictví teoreticky až firmám na jednom PC. Doporučení redakce: v případě, že se rozhodnete pro některý z MRP účetních programů, žádejte multiverzi! Uvidíte, kolik Vám ušetří času, a to zejména při ročních závěrkách a různých dohledáváních. v případě, že jste povinni vést podvojné účetnictví a plánujete využívat práci v počítačové síti, žádejte zásadně účetní systém MRP-K/S, čeká ho pravděpodobně velká budoucnost. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH a jsou platné od dne zveřejnění v těchto novinách. V ceně programu je licence na jeho vlastní používání a manuál. 2

3 1. MRP-K/S, účetní systém 3. g účetní systém 3. gener enerace Jedná se v současnosti o nejdynamičtěji se rozvíjející účetní systém mezi účetními systémy MRP! Vysokou dynamiku rozvoje si vyžádal zejména rapidní nárůst zájmu veřejnosti o tento velmi bezpečný a spolehlivý účetní systém. Je určen pro střední, případně i větší firmy, zejména však pro ty uživatele, kteří znají hodnotu vlastních firemních dat! Celý je postaven na bázi špičkových informačních technologií, odborné veřejnosti taktéž znám jako architektur hitektura typu Klient/Server er doplněna o MRP specialitu a to o technolo hnologii DMAL (Více pro odborníky na str. 5 nebo přímo na Účetní systém MRP-K/S se vyznačuje zejména těmito základními vlastnostmi: a) Maximální spolehlivostí ostí chodu a bezpečností ukládanýc ých dat jakou můžete v současnosti pravděpodobně získat jenom při použití těch nejšpičkovějších informačních technologií. b) Radikálně zvýšenou odolností účetních dat t proti napadení běžnými počítačovými viry. c) Jednoduc ednoduchostí ovládání vládání. Při samotném jeho návrhu MRP vycházela z ovládání, které už úspěšně použila u vizuálního účetního systému. Nezatěžovat uživatele nutností učit se novému ovládání se podařilo do té míry, že uživatel, který bude mít zájem přejít z MRP- vizuálního účetního systému na účetní systém MRP-K/S, na první pohled ani nepozná, že pracuje na zcela novém a jiném systému. d) Relati tivně jednoduchou instalací. Je běžné, že instalace jiných aplikací typu Klient/Server trvá až několik dní a musí ji provádět pouze špičkoví odborníci vyškolení přímo tvůrcem programu. Instalaci MRP-K/S by měl zvládnout i běžný správce firemní sítě a čas instalace by neměl přesáhnout desítky minut. e) Velk elkou ryc ychlostí v sítích LAN. Uživatel zvyklý pracovat pouze na jednoduchých lokálních počítačích pravděpodobně ani nepozná, že pracuje na síťové aplikaci. U některých vybraných funkcí se dokonce podařilo zvýšit rychlost až několikanásobně v porovnání s jinými síťovými aplikacemi, které nejsou typu Klient/Server. f) Velmi přízni íznivou ou cenou, které se podařilo dosáhnout zejména použitím nově vyvinuté DMAL technologie. Doposud bylo zvykem, že aplikace typu Klient/Server si pořizovaly zejména majetnější firmy a velké korporace. Je běžné, že cena klasických aplikací typu Klient/Server od jiných výrobců bývá až řádově vyšší než toto řešení. Účetní systém MRP-K/S obsahuje tyto základní moduly: Účetní deník s možností vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami jako např: hlavní kniha syntetické a analytické evidence, saldokonto, seznam daňových dokladů, výpočet a tisk přiznání k DPH, vedení pokladen v tuzemské i cizích měnách, pokladní doklady, výkaz zisků a ztrát, předvaha, rozvaha, cash flow apod. nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro OSS, ÚSC, příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace. Přija ijaté/vydané faktur aktury s výstupními sestavami jako např: daňový doklad, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad, příkaz k úhradě jednoduchý i hromadný, ostatní pohledávky a závazky, pokladní doklady apod. Sklady s výstupními sestavami jako např: příjemka a výdejka, seznam pohybů, obraty podle druhů pohybů, seznamy karet, inventury, ceníky, apod. Dodavatelé/odběr telé/odběratelé s možností různého prohledávání. Pomocné knihy přijaté/vydané objednávky, HNDM, drobný HNM, kniha zakázek, kniha jízd s výstupními sestavami, kniha příkazů k úhradě a bankovních výpisů. Daň z příjm íjmu u právnic vnickýc ých h osob - dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání a umožní Vám vytisknout i příslušné formuláře. 3

4 Údržba dat t a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům. Nastavení těchto přístupových práv je natolik propracováno, že Vám kromě běžných základních práv (úplný zákaz, pouze čtení, čtení a zápis) umožní nastavit i různé kombinace těchto práv mezi jednotlivými moduly, a to v závislosti na vnitřní logice vazeb jednotlivých modulů a způsobu účtování. Multiverz erze umožňuje přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně. Profesionální účetní firmy pomocí tohoto modulu mohou vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám. Manažer ersk ské graf afic ické analýzy v animovaném aném (3D) zobr obraz azení ocení je zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje i uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty. Jednotlivé moduly jsou vzájemně provázány. Kromě přímo implementovaných výše uvedených modulů umožňuje provázat i s modulem Mzdy a personalistika (bod 8.) a modulem Pošta (bod 11.). Celý systém má uživatelsky modifikovatelné výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje realizovat obousměrný homebanking (u VAKUSu hromané zpracování poukázek, u KB Přímý kanál apod.). Pomocí MRP manažer eru (bod 35.) dokáže rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury po Internetu a navazuje na MRP-Interneto netový obchod (bod 27.). Systém MRP-K/S je postaven na serveru InterBase Open Source. Uživatel tohoto účetního systému tudíž nemusí investovat další vysoké finanční částky na pořízení databázového serveru. Celý dodávaný softwarový balík se dělí z hlediska instalace na dvě části: - Část, která pracuje na stanici označené jako server er, standardně s operačním systémem Windows NT/2000 nebo pod operačním systémem REDHAT LINUX v.7.3.; alternativně lze použít operační systém Windows XP. - Část, která pracuje na stanici označené jako klient, standardně s operačním systémem Windows 98/Me/2000/XP/NT (Případně je možné nainstalovat serverovou část na stanici, na které je instalována klientská část. Pak ale mohou být na tomto počítači pouze operační systémy Windows 2000/XP/NT). Doporučené hardwarové vybavení pro účetní systém MRP-K/S: Server erová á stanice - CPU Intel P4/2,4 GHz se základní deskou s Intel chipsetem; 256 MB RAM; FDD 3,5 ; CD-ROM; VGA ATI; 3COM 10/100 PCI TP; 2x 36GB SCSI HDD+SCSI řadič (mirroring); běžný monitor; Smart UPS. Klientské é stanice - CPU Intel P3 případně P4; 128 MB RAM; FDD 3,5 ; CD-ROM; VGA ATI; 3COM 10/100 PCI TP; 20 GB HDD; 15 monitor. Síť LAN běžná Ethernet s rychlostí 10 Mb/s a rychlejší s protokolem TCP/IP. Infor ormace redakce: systém MRP-K/S Vám samozřejmě bude fungovat i na horším hardwarovém vybavení. Především na serveru však nedoporučujeme příliš šetřit. Investice do dostatečně rychlého a zejména spolehlivého počítačového serveru se Vám zde rozhodně vyplatí. Účetní systém MRP-K/S je od prvopočá opočátku tvoř ořen jako síťová aplikace s tím, že uživatel si kupuje pouze tolik licencí, na kolika počítačích bude chtít v témže reálném čase praco acovat. Základní cena systému (software pro stanici server a jedna licence pro stanici klient) ,-Kč* Rozšiřující licence pro další klientské stanice: Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici ,-Kč Cena za balík pěti licencí pro další klientské stanice ,-Kč Cena za balík deseti licencí pro další klientské stanice ,-Kč Doplňkové é kvalitní hardwar arové é vybavení ení server eru u s operačním systémem REDHAT T LINUX v.7.3 v sestavě: ě: CPU Intel P4/2,4 GHz; 256 MB RAM; FDD 3,5 ; CD-ROM; VGA ATI; 3COM 10/100 PCI TP; 2x 36GB SCSI HDD+SCSI řadič (mirroring); 15 monitor; Smart UPS 700I; 2 rok oky záruka ,-Kč 4

5 Technologie DMAL a její využití v MRP-K/S Obr. 1 Standardní architektura Klient/Server. Obr. 2 Architektura Klient/Server s technologií DMAL (decentralizovanou multiplexovanou aplikační logikou). 5

6 Osvědčená architektura aplikací typu Klient/Server (vycházející z obr. 1) zřejmě pochází ještě z dob velkých (zejména rozměry) sálových počítačů. V té době se výpočetní výkon části serverové od výpočetního výkonu části klientské v počítačových sítích lišil až několika řády. Běžná přenosová rychlost tehdejších LAN sítí se pohybovala maximálně v tisících bps. Těmto hardwarovým skutečnostem bylo nutné přizpůsobit i tvorbu programového vybavení. Veškerá aplikační logika byla soustředěna na serverové části. Uživatelská část v podstatě představovala obyčejný terminál, kterým na jedné straně uživatel předával aplikační logice jednoduché pokyny k provedení požadovaných operací a který na druhé straně pouze zobrazoval výsledky požadovaných operací dodané aplikační logikou serverové části. Přenesením se do jazyka současné doby můžeme mluvit o supertenké klientské části softwarových aplikací. Od té doby (cca před 25 lety) došlo v oblasti výkonu počítačových sítí k mnoha zásadním změnám. Vzpomeňme aspoň některé z nich: Radikálně se zvýšil výpočetní výkon jak části serverové, tak části uživatelské. O několik řádů se zvýšila propustnost komunikační části. Poměr výpočetního výkonu části serverové k výpočetnímu výkonu části uživatelské se podstatně zmenšil (častokrát v praxi jsou dokonce porovnatelné). Než v MRP započal samotný vývoj aplikace účetního systému MRP-K/S, bylo nutno provést řadu měření na současných LAN sítích. Zprvopočátku se zvažovalo směřovat vývoj k tenkému až supertenkému klientovi. Avšak vzhledem ke specifickým problémům účetnictví u běžných firem se dospělo k závěru, že trvání na tenké klientské části vzdálí MRP od některých cílů, které si dalo jako prioritní. Aby se od těchto prioritních cílů nemuselo ustupovat, bylo rozhodnuto (vzhledem k výpočetnímu výkonu současných počítačů a rychlostech přenosu dat v sítích LAN) upustit od aplikace Klient/Server schematicky znázorněné na obr. 1. MRP navrhla proto nové řešení, které schematicky zobrazuje obr. 2 a nazvala ho Architektur hitektura a Klient/Server er s technolo hnologií ií DMAL (Decentralizovanou Multiplexovanou Aplikační Logikou). Následně byl požádán i Úřad průmyslového vlastnictví ČR o registraci její ochranné známky. Proč právě název Decentraliz alizovaná aná Multiplexo xovaná aná Aplikační Logika ika? a) V standardní aplikaci Klient/Server (vycházející z obr. 1) je takřka veškerá aplikační logika soustředěna centralizovaně v serverové části. MRP tento zažitý standard porušila tím způsobem, že tuto logiku decentralizovala na pracovní stanice. Samozřejmě zůstala část aplikační logiky i v serverové části (viz. obr. 2). Toto rozdělení je navrženo následovně: Na serverové části zůstala umístěna ta část aplikační logiky, která při své činnosti vyžaduje velké datové toky. Na uživatelské části se soustředila ta část aplikační logiky, která se vyznačuje zejména vyšší inteligencí. b) Uživatelské programové rozhraní v spolupráci s klientskou aplikační logikou pak rozhoduje, kterou část zadaného úkolu (nebo který úkol) bude řešit aplikační logika v serverové části a kterou část úkolu bude řešit apl. logika umístěna v uživatelské části. Jelikož činnost logik v serverové a v uživatelské části je deterministicky přepínána (multiplexována), od toho je odvozen pojem multiplexovaná aplikační logika. Co se získalo použitím DMAL technolo hnologie v aplikaci Klient/Server? er? Radikální zrychlení vývojových prací, což ocení hlavně uživatelé MRP-K/S v současných dynamicky se měnících účetních předpisech. Rovnoměrnější využití výpočetních výkonů jednotlivých počítačů v sítích LAN. Subjektivní rychlost aplikace je porovnatelná s rychlostí nesíťové aplikace. Uživatelské rozhraní klientské části je stejně vlídné jako doposud používané rozhraní u MRP účetních aplikací, které nebyly typu Klient/Server. V neposlední řadě i zásadní snížení ení ceny y pro o konco oncové é uživatele tele. Je běžné, že cena klasických aplikací typu Klient/Server od jiných výrobců bývá až řádově vyšší než toto vytvořené řešení. 6

7 MRP Vizuální účetní systém verze 3.1x (je určen pro práci v operačních systémech Windo indows 9x/NT/2000/Me/XP) Co nového oproti oti předc edchozí verzi nabízí? Efektivnější a bezpečnější způsob zálohování a obnovy dat. Nyní je do systému implementován kompletně nový, podstatně výkonnější algoritmus na komprimaci dat, který Vám umožní ušetřit až 50% zálohovacích médií. Kompletně nová kniha bankovních výpisů a archivní kniha příkazů k úhradě. Homebanking podporuje i Přímý kanál od KB. Jednoduché účetnictví nová pomocná kniha nepeněžních operací. Jednoduché účetnictví s modulem Daň z příjmu - implementovány nové formuláře pro zpracování daně z příjmu fyzických osob, hlášení OSSZ (PSSZ) a přehledů pro VZP. Podvojné účetnictví nové účtové osnovy a předběžné výkazy rozvahy a výsledovky pro podnikatele, organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace platné pro rok Podvojné účetnictví s modulem Daň z příjmu - implementovány nové formuláře do modulu Daň z příjmu pro zpracování daně z příjmu právnických osob. Ukládání a editace posledně použitého výkazu rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow, úprava zadávání zahraniční měny, doplněna kontrola počátečních stavů. Faktury nová možnost zadat konečného příjemce dodávky (jako další karta u položek faktury/objednávky ve vstupním formuláři). K tomu pak jsou doplněny předlohy výstupních sestav. Sklad přibyl výpočet stavu na kartě v průřezu všemi sklady (klávesa F7). Mzdy a personalistika - provedeny nezbytné úpravy pro legislativu platnou v roce 2003, rozšířen systém evidence dovolené, možnost exportu tiskových sestav do formátů HTML, TXT, RTF, WMF, BMP, JPG. Pošta - nyní rozšířena i o evidenci přijaté pošty. Umožňuje spolupráci taktéž s účetním systémem MRP-K/S, doplněny jsou nové typy poštovních poukázek, urychleno a zdokonaleno je vyhledávání. 2. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ umožňuje vedení peněžního a pokladního deníku, sledování DPH a pomocných knih DHNM a HNDM, objednávek, pohledávek a závazků, nepeněžních operací, knihu jízd, Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků v číselné i grafické podobě, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska. Součástí je i modul FAKTURA AKTURACE CE (bod 6.) a modul MANAŽERSKÝCH AŽERSKÝCH GRAFICKÝCH ANAL ALÝZ ÝZ (3D), se kterými je účetnictví provázáno. Podporuje Homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML). Na požádání může být propojen s modulem DAŇ AŇ Z PŘÍJMU pomocníkem pro přípravu a tisk vlastních formulářů pro daň z příjmu fyzických osob, sociálního zabezpečení a formulářů pro VZP. Ceny: a) zákl.verze 2 098,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 4 098,-Kč; d) MULTI-síť 5 298,-Kč Ceny pro JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 2 598,-Kč*; f) MULTIVERZE 3 998,-Kč; g) zákl.-síť 4 598,-Kč; h) MULTI-síť 5 798,-Kč 3. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ+SKLAD obsahuje totéž co zákl. verze (bod 2.), ale navíc zahrnuje i modul SKLAD (bod 7.). Navazuje azuje též na náš Interneto netový obchod uveden edený v bodě 27! Ceny: a) zákl.verze 3 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 4 498,-Kč; c) zákl.-síť 5 098,-Kč; d) MULTI-síť 6 298,-Kč Ceny pro JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZ. OSOB: e) zákl.verze 3 798,-Kč*; f) MULTIVERZE 4 998,-Kč; g) zákl.-síť 5 598,-Kč; h) MULTI-síť 6 798,-Kč 4. PODVOJNÉ OJNÉ ÚČETNICTVÍ umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účetní osnovu, členit hospodaření podle středisek, grafické výstupy hospodaření, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, DHNM a HNDM,... Součástí je i modul 7

8 FAKTURA AKTURACE (bod 6.) a modul MANAŽERSKÝCH AŽERSKÝCH GRAFICKÝCH ANAL ALÝZ (3D), se kterými je účetnictví provázáno. Podporuje Homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných Windows aplikací (DBF, XLS, TXT). Ceny: a) zákl.verze 5 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 6 598,-Kč; c) zákl.-síť 9 398,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 5 798,-Kč*; f) MULTIVERZE 7 098,-Kč; g) zákl.-síť 9 898,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 5. PODVOJNÉ OJNÉ ÚČETNICTVÍ+SKLAD obsahuje totéž co zákl. verze (bod 4.), ale navíc zahrnuje i modul SKLAD (bod 7.). Navazuje azuje taktéž na náš Interneto netový obchod (bod 27.)! Ceny: a) zákl.verze 6 798,-Kč*; b) MULTIVERZE 7 898,-Kč; c) zákl.-síť ,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB: e) zákl.verze 7 298,-Kč*; f) MULTIVERZE 8 398,-Kč; g) zákl.-síť ,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 6. FAKTURA AKTURACE program umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storno a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, apod. Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Ve spolupráci s MRP- manažerem podporuje obchodo hodování po Internetu netu. Umožňuje exportovat výstupy dat do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML). Ceny: a) zákl.verze 1 498,-Kč*;b) MULTIVERZE,-Kč; c) zákl.-síť 2 998,-Kč; d) MULTI-síť,-Kč 7. SKLAD program je určen k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, Lze vytvořit až 998 podskladů hlavního skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených rabatů. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů, nadnorm. a podnorm. zásob, inventury skladu, doby záruky zboží, tisk čárových kódů na samolepící etikety, ). Ceny: a) zákl.verze 2 198,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 4 098,-Kč; d) MULTI-síť 5 298,-Kč 8. MZDY A PERSONALISTIKA umožňuje přehledné vedení evidence zaměstnanců, docházky, výpočet mzdy, daní ze mzdy, tisk výplatních a mzdových listů, výčetky platidel. Má modifikovatelné daňové tabulky a srážky pojistného, Umožňuje prováza ázat t s program amy uveden edenými v bodech 4., 5. a nově i s účetním systémem MRP-K/S. Ceny verzí pro malé organizace: a) zákl.verze 2 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 4 298,-Kč; d) MULTI-síť 5 498,-Kč Ceny verzí pro velké organizace: a) zákl.verze 3 898,-Kč*; b) MULTIVERZE 5 098,-Kč; c) zákl.-síť 6 698,-Kč; d) MULTI-síť 7 898,-Kč 9. EVIDENCE MAJETKU podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Program zabezpečuje sledování DHNM a HNDM. Třídí jej podle středisek a míst. Realizuje odpisy jak daňové, tak i účetní podle zvolených podmínek. Předností programu je jeho jednoduché ovládání s obsáhlými možnostmi vyhledávání, oprav, převodů a rušení. Dále umožňuje tisk přehledových sestav tříděných podle různých kritérií, např. tiskne evidenční karty s odpisy, přehled zařazeného a vyřazeného majetku. Ceny: a) zákl.verze 2 198,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 398,-Kč; c) zákl.-síť 3 998,-Kč; d) MULTI-síť 5 198,-Kč 10. MALOOBCHOD - je určen firmám a podnikatelům zabývajícím se maloobchodním prodejem. Doplňkový produkt ke skladovému hospodářství programů uvedených pod body 3., 5. a 7. Pracuje i s námi dodávanými doplňky počítačů: zákaznický displej, zásuvka na peníze, tiskárna paragonů (viz. str. 12). Cena programu: 3 098,-Kč* 11. POŠTA program pro evidenci přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na laserových a inkoustových tiskárnách. Umožňuje k sobě připojit i námi doporučované digitální váhy. Pak dokáže např. vypočítat i cenu poštovného apod. Je s oblibou používán jako vhodný doplněk k MRP účetním programům uvedených v bodech 2. až 6., s nimiž může být přímo provázán, nebo bo nově ě přímo s účetním systémem MRP-K/S. Ceny: a) zákl.verze 1 498,-Kč*; b) MULTIVERZE 2 698,-Kč; c) síť.verze 2 898,-Kč; d) MULTI-síť 4 098,-Kč 8

9 Ukázky z MRP Vizuálního účetního systému MRP-Podvojné účetnictví + sklad MRP-Mzdy a personalistika 9

10 MRP Univerzální účetní systém verze 4.5x (je určen k práci v operačních systémech DOS i Windows) Co nového oproti oti předc edchozí verzi nabízí? Všeobecně od této verze je součástí dodávky jednotlivých modulů i MRP Tisk iskový manažer (uvedený v bodě 33.) pro Windows 9x/Me/NT/2000/XP, který umožňuje komfortní tisk v těchto operačních systémech a program KONVER ONVERT (který je uveden v bodě 31.). Jednoduché účetnictví nová pomocná kniha nepeněžních operací a nový formulář ročního výkazu. Jednoduché účetnictví s modulem Daň z příjmu - implementovány nové formuláře pro zpracování daně z příjmu fyzických osob, hlášení OSSZ (PSSZ) a přehledů pro VZP. Podvojné účetnictví nové účtové osnovy a předběžné výkazy rozvahy a výsledovky pro podnikatele, organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace platné pro rok Podvojné účetnictví s modulem Daň z příjmu - implementovány nové formuláře do modulu Daň z příjmu pro zpracování daně z příjmu právnických osob. Ukládání a editace posledně použitého výkazu rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow, úprava zadávání zahraniční měny, doplněna kontrola počátečních stavů. Faktury, řazení faktur - seřazení faktur ve výstupech a v knihách faktur je možné měnit volbou Seřazení faktur v menu Listuj, nebo Ctrl+End v knize faktur. Nastavení je společné pro výstupy a knihu faktur, ale oddělené pro Přijaté a Vydané faktury. Ty je možné řadit podle Čísla fak. (numericky i znakově), Data vystavení, IČO, IČO Konečného příjemce, Var. symbolu. Přijaté faktury, příkazy k úhradě - vytváření příkazů k úhradě je doplněno o možnost opravit nebo vyřadit platby, které již byly zařazeny do příkazu k úhradě. Údaje plateb (číslo účtu, symboly, částka) je možné měnit přímo při výběru úhrady faktury, již není potřeba se vracet do oprav faktur nebo adresáře zákazníků. Údaje plateb jsou rozšířeny o Popis platby, Rozšířený popis a Zprávu příjemci. Popis platby je možné využít k lepší identifikaci v tisku seznamu zařazených plateb nebo s rozšířeným popisem a zprávou příjemci v homebankingu typu BEST KB a MultiCash. Je dodáván nový formátový soubor pro homebanking MultiCash - HVB Bank, ABN AMRO Bank. Homebanking podporuje i Přímý kanál od KB. Mzdy a personalistika - provedeny nezbytné úpravy pro legislativu platnou v roce 2003, vyúčtování daně z příjmu vybírané srážkou - formulář pro rok 2003, daňové tabulky pro rok 2003, pracovní kalendář pro rok 2003, zdravotní pojistné - parametry výpočtu pro rok 2003 (minimální mzda, odpočet, pokud je plátcem stát), přehled pro ČSSZ (sociální pojistné velká organizace) - formulář pro jehličkové tiskárny a pro MRP-Tiskový manažer, vyúčtování daně z příjmu za firmu. Jak vlastně funguje nová verz erze e 4.5x? K hlavnímu modulu (který obdržíte pro používání s našimi programy zdarma ma) budete potřebovat i MRP - Národní prostř ostředí, v případě, že naše agendy budete ještě provozovat pod operačním systémem MS-DOS verze 6.22 a nižším (bod 29.) Dále si můžete vybrat z následujících modulů, které by mohly být pro Vaši firmu potřebné: 12. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ umožňuje vedení peněžního a pokladního deníku, sledování DPH a pomocných knih DHNM a HNDM, plánovače úkolů, zakázek, jízd, materiálu, objednávek, pohledávek a závazků, Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiál. prostředků, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření za zakázky i za jednotlivá střediska. Součástí je i modul FAKTURA AKTURACE uvedený pod bodem 17. a moduly Manažer ersk skýc ých graf afic ickýc ých analýz ýz, se kterými je účetnictví navzájem provázáno. Podporuje homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do formátů DBF, XLS, TXT, HTML, EDIFACT. Na požádání může být propojen s modulem DAŇ AŇ Z PŘÍJMU pomocníkem pro přípravu a tisk vlastních formulářů pro daň z příjmu fyzických osob, 10

11 sociálního zabezpečení a formulářů pro VZP. Ceny: a) zákl.verze 2 198,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 398,-Kč; c) zákl.-síť 3 898,-Kč; d) MULTI-síť 4 998,-Kč Ceny pro JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 2 698,-Kč*; f) MULTIVERZE 3 898,-Kč; g) zákl.-síť 4 398,-Kč; h) MULTI-síť 5 498,-Kč 13. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD obsahuje totéž co zákl. verze v bodě 12., ale navíc zahrnuje i modul SKLAD uvedený v bodě 18., se kterým je navzájem provázáno. Navazuje azuje taktéž na náš Interneto netový obchod uveden edený v bodě 27! Ceny: a) zákl.verze 3 098,-Kč*; b) MULTIVERZE 4 198,-Kč; c) zákl.-síť 5 298,-Kč; d) MULTI-síť 6 398,-Kč Ceny pro JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZ. OSOB: e) zákl.verze 3 598,-Kč*; f) MULTIVERZE 4 698,-Kč; g) zákl.-síť 5 798,-Kč; h) MULTI-síť 6 998,-Kč 14. PODVOJNÉ OJNÉ ÚČETNICTVÍ umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účtovou osnovu, členit hospodaření podle zakázek, středisek, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, DHNM a HNDM, plánovač úkolů,.. Součástí je i modul FAKTURA AKTURACE uvedený pod bodem 17. a moduly Manažer ersk skýc ých graf afic ickýc ých analýz ýz, se kterými je účetnictví navzájem provázáno. Podporuje obchodování po Internetu a homebanking. Umožňuje export dat do formátů DBF, XLS, TXT, HTML, EDIFACT. Ceny: a) zákl.verze 4 998,-Kč*; b) MULTIVERZE 6 098,-Kč; c) zákl.-síť 9 198,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 5 498,-Kč*; f) MULTIVERZE 6 598,-Kč; g) zákl.-síť 9 698,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 15. PODVOJNÉ OJNÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD obsahuje totéž co základní verze v bodě 14., ale navíc zahrnuje i modul SKLAD uvedený v bodě 18., se kterým je navzájem provázáno. Navazuje azuje taktéž na náš Interneto netový obchod uveden edený v bodě 27! Ceny: a) zákl.verze 6 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 7 498,-Kč; c) zákl.-síť ,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB: e) zákl.verze 6 798,-Kč*; f) MULTIVERZE 7 998,-Kč;g) zákl.-síť ,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 16. PODVOJNÉ OJNÉ ÚČETNICTVÍ MAXI obsahuje totéž co Podvojné účetnictví se skladem v bodě 15. Navíc umožňuje jednoduchou formou exportu dat slučovat výsledky účetnictví ze samostatně hospodařících středisek do centrálního modulu. Použití je vhodné v případě, že samostatná střediska vedou účetnictví na samostatných vzdálených počítačích. Ceny: a) zákl.verze,-kč; b) MULTIVERZE 9 498,-Kč; c) zákl.-síť,-kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ MAXI propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB: e) zákl.verze,-kč; f) MULTIVERZE 9 998,-Kč; g) zákl.-síť,-kč; h) MULTI-síť ,-Kč 17. FAKTURA AKTURACE CE program umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, dodacích listů, pokladních dokladů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur a penalizačních faktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, grafický přehled, adresář s možností tisku adres na štítky apod. Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Ve spolupráci s MRP- manažerem podporuje uje obchodo hodování po Internetu netu. Podporuje homebanking (u KB i Přímý kanál). Umožňuje export dat do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML, EDIFACT). Ceny: a) zákl.verze 1 698,-Kč*; b) MULTIVERZE,-Kč; c) zákl.-síť 2 798,-Kč; d) MULTI-síť,-Kč 18. SKLAD program je určen k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, Lze vytvořit až 99 podskladů hlavního skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených rabatů. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů, nadnorm. a podnorm. zásob, rezervací, inventury skladu, ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem tisk čárových kódů na samolepící etikety,...). Ceny: a) zákl.verze 2 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 3 898,-Kč; d) MULTI-síť 4 998,-Kč 11

12 19. MZDY A PERSONALISTIKA umožňuje přehledné vedení evidence zaměstnanců, docházky, výpočet mzdy, daní ze mzdy, tisk výplatních a mzdových listů. Má modifikovatelné daňové tabulky a srážky pojistného, což je značnou výhodou v současné dynamicky se měnící daňové soustavě. Umožňuje prováza ázat t s program amy uveden edenými v bodě 12. až 16. Ceny:verze pro malé organizace: a) zákl.verze 2 798,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 898,-Kč Ceny verze pro velké organizace: a) zákl.verze 4 398,-Kč; b) MULTIVERZE 5 498,-Kč 20. POŠTA program pro evidenci odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na nekonečném papíru i jednotlivých listech. Vhodný doplněk k našim účetním programům, s nimiž může být přímo provázán. Je doporučován Českou poštou s. p. koncovým uživatelům na zpracování poštovních zásilek!! Ceny: a) zákl.verze 1 998,-Kč*; c) síť.verze 3 298,-Kč 21.KNIHA JÍZD podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Umožňuje vést knihu jízd firemních i soukromých vozidel používaných pro služební účely. Generátor jízd je schopen doplnit knihu jízd o chybějící cesty. Při této činnosti vychází z předem zadaných údajů: seznamu tras, chybějících kilometrů, atd. Umožňuje provádět výpočet náhrad za použití soukr. vozidel, vystavovat cestovní příkazy a tisknout knihu jízd. Ceny: a) zákl.verze 998,-Kč*; b) MULTIVERZE 2 298,-Kč 22. DOPRAVA obsahuje totéž, co Kniha jízd (bod 21.). Navíc eviduje opravy vozidel, výměnu pneumatik, výměnu olejů, technické kontroly, měření emisí, evidenci mazání Ceny: a) zákl.verze 1 798,- Kč*; b) MULTIVERZE 2 898,-Kč 23. EVIDENCE MAJETKU podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Zabezpečuje sledování DHNM a HNDM. Třídí jej podle středisek a míst. Realizuje daňové i účetní odpisy a plánování odpisů dle uživatelem zvolených podmínek. Předností programu je jeho jednoduché ovládání s obsáhlými možnostmi vyhledávání, realizace oprav, převodů a rušení. Dále umožňuje tisk přehledových sestav tříděných podle různých kritérií, např. tiskne evidenční karty s odpisy, přehled zařazeného a vyřaz. majetku. Umožňuje provázat s programy uvedenými v bodě 12. až 16. Ceny: a) zákl.verze 1 998,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 098,-Kč 24. VÝROB OBA doplňující produkt ke Mzdám a personalistice (bod 19.) a k programu Sklad (bod 13., 15., 16., a 18.). Funguje na bázi rozpočtového programu. Počítá prodejní ceny, náklady na výrobu apod., Cena: 3 998,-Kč* 25. MALOOBCHOD - je určen firmám a podnikatelům zabývajícím se maloobchodním prodejem. Doplňkový produkt ke skladovému hospodářství programů uvedených pod body 13., 15., 16. a 18. Umožňuje pracovat jak na samostatných počítačích, tak i v počítačových sítích. Dokáže při platbě zákazníků akceptovat i běžné platební karty. Nabízíme Vám taktéž doplňky klasických PC pro realizaci pokladního systému. Cena: 3 098,-Kč* 26. RESTAURA URACE CE program pro firmy zabývající se restauračním stravováním. Je přímo provázán s modulem skladového hospodářství programů uvedených pod body 13., 15., 16. nebo 18. Umožňuje vést evidenci o hostech, prodaných jídlech, tržbách, statistiky prodeje apod. Pro Vaše hosty vytiskne účtenky (daňové doklady) a pro kuchyň objednávky. Dokáže při platbě hostů akceptovat i běžné platební karty. Umožňuje pracovat na samostatných počítačích i v počítačových sítích. Cena: 3 098,-Kč* Ceny doplňkového HW vybavení k modulu MALOOBCHOD a RESTAURA URACE: varianta A) Zásuvka na peníze s řídící ISA kartou do PC ,-Kč varianta A) Zákaznický displej (připojuje se k výše uvedené řídící ISA kartě) ,-Kč varianta B) Zásuvka na peníze (umožňuje připojit k níže uvedenému displeji) ,-Kč varianta B) Zákaznický displej (připojuje se k PC pomocí standardního COM portu) ,-Kč Tiskárna na stvrzenky ,-Kč Ruční snímač čárového kódu CCD ,-Kč Ruční snímač čárového kódu LASEROVÝ ,-Kč 12

13 27. INTERNETOVÝ OBCHOD - s přímou návazností na naše účetní agendy!! Všem klientům, kteří využívají MRP účetní agendy (Univerzální, Vizuální nebo účetní systém MRP-K/S) společně s moduly skladového hospodářství, MRP nabízí zříz ízení vlastního Interneto netového obchodu. Co Vám tento Internetový obchod umožní? Vaši zákazníci si mohou vybírat a objednávat zboží 24 hodin denně a 7 dní v týdnu nejen podle cen, ale i podle popisů zboží včetně jeho zobrazení. Vy se naopak můžete věnovat zákazníkům pouze tehdy, kdy to uznáte za vhodné. V neposlední řadě šetří Vaše finanční prostředky, které jsou nezbytně nutné v podstatně větším množství na správu běžného kamenného obchodu. Kolik zaplatíte za provoz Vašeho Internetového obchodu? Všichni klienti, kteří si pořídí upgrade MRP účetních agend se skladovým hospodářstvím na aktuální verze, nebo si pořídí nově tyto účetní agendy, zaplatí za užívaní tohoto obchodu (který běží na námi spravovaných serverech na Internetu)... 0,-Kč (v této ceně 0,-Kč, kromě prostoru 20 MB pro Váš obchod, jsou zahrnuty i všechny softwarové upgrade tohoto obchodu). Poznámka redakce: V případě, že už máte své www stránky někde vytvořeny na Internetu, nic nebrání tomu, abyste si jednoduchou úpravou zřídili odkaz z těchto stránek na Internetový obchod, který Vám MRP vytvoří. Pak se bude tento Váš Internetový obchod chovat jako plnohodnotná součást Vašich www stránek! 28. Vedení domény 2. úrovně na Internetu netu MRP jako řádný poskytovatel připojení k Internetu nabízí taktéž všem firmám v ČR zřízení a udržování vlastní domény 2. úrovně (www.vasef asefir irma ma.cz), webového prostoru a případně i tvorbu vlastních www stránek. Název VaseF asefir irma ma si ve všeobecnosti můžete zvolit sami. Cenově by to mohlo vypadat následovně: Zřízení domény druhé úrovně na serverech MRP a v NIC.CZ - jednorázový poplatek ,-Kč Vedení domény druhé úrovně na serverech MRP a v NIC.CZ - ročně ,-Kč Vedení domény druhé úrovně na serverech MRP (v případě, že uživatel si hradí samostatně poplatky v NIC.CZ) - měsíčně... 48,-Kč Webový prostor 2 MB - měsíčně... 48,-Kč Příklad: Firma s názvem ABCD má zájem publikovat své stránky o celkové velikosti do 2 MB na Internetu tak, aby byly dostupné na adrese bcd.cz.cz. Za první rok zaplatí: *48 = 2752,- Kč + DPH. Druhým rokem už jen: *48 = 1754,- Kč + DPH. Doplňkové programy a) programy určené pro práci v operačních systémech DOS i Windo indows 29. NÁR ÁRODNÍ PROSTŘEDÍ v.. 5.x námi doporučovaný doplněk pro MRP účetní programy pracující pod operačním systémem MS-DOS. Umožňuje používání diakritiky v kódu Kamenických (Latin 2) na klávesnicích, monitorech EGA, VGA a běžných jehličkových tiskárnách (STAR, Epson, ). Na laserových a ink. tiskárnách (HP) emuluje i Epson mód. Cena pro používání s našimi programy: 1 počítač 498,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 998,-Kč Cena pro používání s progr. od jiných výrobců: 1 počítač 998,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 2 998,-Kč 13

14 30. MRP DISK DOKTOR OR Dokáže přečíst a zachránit data z diskety, kterou jiné programy prohlásí za nečitelnou. Prověří míru poškození diskety a na základě moderních matematicko-analytických metod dokáže zachránit data, která se ještě zachránit dají. Cena 498,-Kč 31. KONVER ONVERT program pro konverzi DBF a TXT souborů mezi normami LATIN 2, ASCII a KAMENIČTÍ. Je vhodný zejména pro MRP - Univerzální účetní systém. Nyní je dodáván jako součást nových programů i upgradů Univerzálního účetního systému. Cena 398,-Kč 32. ACES v Poloautomatizovaný systém na překlad textů z cizích jazyků a do cizích jazyků, který Vám pomůže překlenout jazykové bariéry. Umožňuje realizovat hrubý překlad souvislých textů. Je vysoce modulární. Jednotlivé jazykové moduly obsahují až slov a slovních spojení a lze je rozšiřovat. Nabízíme následující moduly: anglicko-český, česko-anglický, německo-český, českoněmecký, italsko-český, česko-italský, francouzsko-český, česko-francouzský, španělsko-český, českošpanělský, německo-slovenský, slovensko-německý, anglicko-slovenský, slovensko-anglický. Cena: ACES základ systému 998,-Kč* Jednotlivý jazykový modul 698,-Kč b) programy určené pro práci v operačních systémech Windo indows 9x/NT/ Me/2000/XP 33. MRP Tisk iskový manažer pro Windo indows v.. 2.6x námi doporučovaný doplněk pro naše účetní programy (bod 12. až 26.) pracující pod Windows 9x/NT/Me/2000/XP. Jeho princip je založen na tom, že převádí běžný DOSovský text do grafického formátu. Tím vytvoří, z hlediska tiskových sestav, z MRP MS-DOS aplikací plnohodnotné Windows aplikace a umožňuje tak bezproblémový tisk na všech běžných tiskárnách Windows kompatibilních. Nyní je dodáván jako součást nových programů i upgradů Univerzálního účetního systému. Cena při použití s našimi programy bod 12. až 26.: 1 počítač 698,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 1 998,-Kč Cena při použití s programy od jiných výrobců: 1 počítač 998,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 2 998,-Kč 34. VYBRANÉ ZÁKONY PRO PODNIKATELE Hypertextový systém s mnoha nástroji pro vyhledávání a zjednodušení Vaší práce. Softwarový produkt, který obsahuje plné znění těchto zákonů po všech novelizacích pro rok 2003: Zákon o účetnictví; Zákon o daních z příjmů; Zákon o mzdě; Zákon o DPH; Zákon o spotřebních daních; Zákon o dani silniční; Celní zákon; Devizový zákon; Zákon o důchodovém pojištění; Zákon o správě daní a poplatků; Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu; Živnostenský zákon; Občanský zákoník; Obchodní zákoník; Zákon o dani z nemovitostí; Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí; Směnečný a šekový zákon; Zákon o cestovních náhradách; Zákon o odstupném; Zákoník práce. Cena 498,-Kč* 35. MRP MANAŽER AŽER v.2.2 doplňkový produkt k našim účetním programům podporující interneto netové é obchodo hodování! Ve spolupráci se všemi aktuálními MRP - účetními systémy Vám automatizovaně umožní rozesílat objednávky, faktury, proforma faktury, Vašim partnerům přes Internet. Podle zvoleného filtru v adresářích účetních programů dokáže hromadně a zároveň i adresně (do každého u dokáže vložit plnou adresu příjemce) rozeslat Vaše poptávky nebo nabídky přes Vaše běžné Internetové připojení za minimální poplatky. Cena 498,-Kč 36. MRP NAVIGÁ VIGÁTOR v manažer pro práci ve Windows 9x/NT/2000/XP!! Je vhodný pro začátečníky i pokročilé uživatele PC. Obsahuje všechny běžné funkce, např. kopírování souborů, spouštění programů, prohlížení grafických formátů, podporuje dlouhá jména a práci s Internetem (FTP). Cena licence: 1 počítač 398,-Kč*; 5 počítačů jedné firmy 998,-Kč 37. MRP Demoverz erze e komplet (dodávka pouze na CD) Kompletní softwarový balík všech nabízených demoverzí MRP programů. Dodává se s elektronickými manuály v PDF formátu na CD. (Bližší informace o MRP programovém vybavení získáte též na p.cz, kde jsou pro Vás demoverze i elektronické manuály připraveny zdarma ke stažení.) Cena za demoverze na CD 50,-Kč 14

15 38. Video systém na monitorování ání a střež ežení ení objektů pomocí PC s dálkovým přenosem obrazu azu Nové verz erze e osvědčeného bezpečnostního systému, který ocení všichni majitelé fir irem, obchodů, rodinn odinnýc ých domů a fir irmy zabezpečující ostrahu objektů. Možnosti systému: a) Pomocí Video - serveru postaveného na bázi PC můžete monitorovat jeden až šestnáct objektů a snímky z daných objektů ukládat na harddisk. b) Na jednotlivých sledovaných objektech lze nastavit zóny střežení. Při narušení těchto zón Videoserver událost zaznamená na harddisk, pak pomocí modemu a běžné telefonní sítě je schopen bez zásahu obsluhy spojit se se stanicí Video-klient a odesílat jí snímky narušitele. c) Z libovolného místa na světě, pomocí běžného telefonního spojení nebo pomocí internetu, můžete sledovat, co se děje ve Vaší firmě, u Vás doma, nebo co právě dělají Vaše děti v mateřské školce. d) Video-server umožňuje přes připojený GSM mobilní telefon posílat SMS zprávy s informacemi o narušení Vámi hlídaného objektu! Vy pak operativně můžete přivolat ochranku nebo zpětně pomocí SMS zpráv řídit dálkově činnost Video-serveru!!! MRP-Video je schopno pracovat pod operačními systémy Windows 98/Me (verze 3.x) nebo pod Windows 2000/XP (verze 4.x). Pro snímání objektů lze použít běžné CCD kamery. Kamery mohou být monochromatické i barevné. Do počítače Video - serveru je nutno vložit přídavné karty (jednu až tři) podle verze, pro kterou se rozhodnete. Verze s označením RT (RealTime) dokážou pracovat až řádově rychleji oproti ostatním verzím (každá kamera používá vlastní procesor na zpracování obrazu). Tyto karty společně s příslušn íslušným softwar arem jsou předmětem dodávk vky MRP-Videa a jsou zahrnuty v níže uveden edenýc ých cenách. Ceny verzí 3.x, které jsou schopny pracovat pod operačními systémy Windows 98SE/Me: Cena ver. LITE (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 2 kamer ,-Kč Cena ver. LITE plus (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 4 kamer ,-Kč Cena ver. STANDARD (software +2 karty (1xPCI, 1xISA)) s možností připojení 9 kamer ,-Kč Cena ver. PROFESSIONAL (software +3 karty (1xPCI,2xISA)) s možn. připojení až 16 kamer ,-Kč Cena ver. PROFESSIONAL EXTRA (software +1 karta (PCI)) s možn. připojení až 16 kamer ,-Kč Ceny verzí 4.x, které jsou schopny pracovat pod operačními systémy Windows 2000/XP: Cena ver. LITE (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 2 kamer ,-Kč Cena ver. LITE plus (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 4 kamer ,-Kč Cena ver. LITE plus RT (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 4 kamer ,-Kč Cena ver. STANDARD (software +2 karty (PCI)) s možností připojení 9 kamer ,-Kč Cena ver. STANDARD RT (software +2 karty (PCI)) s možností připojení 8 kamer ,-Kč Cena ver. PROFESSIONAL (software +2 karty (PCI)) s možností připojení až 16 kamer ,-Kč (Systém je nabízen v české, anglické a německé verzi.) 15

16 Společné vlastnosti videosystémů MRP-Video verze 3.x a 4.x: (Platí pro verze Lite, Lite+, Lite+RT, Standard, Standard RT, Professional, Professional Extra.) Možnost použití běžných monochromatických nebo barevných kamer. Individuální konfigurace jasových, kontrastních a barvonosných složek signálu každé kamery. Individuální nastavení citlivosti každé kamery na velikost narušitele, který je schopen vyvolat poplach. Individuální nastavení citlivosti každé kamery na změnu jasových složek narušitele, které jsou schopny vyvolat poplach na střeženém objektu. Na každé kameře možnost nastavení až 8 různě se překrývajících zón střežení. Multiplexní sledování obrazu na všech připojených kamerách na Video - serveru (u RT verzí je možné sledovat živé video na všech kamerách). V případě zvoleného režimu živé video (u multiplexovaných 3.x verzí) dokáže Video - server zobrazit obraz z jedné libovolné vybrané kamery v rozlišení plného PALu (v tomto režimu se snímky neukládají). Automatické vyhodnocení poplachu při střežení objektu bez nutnosti použití externích čidel (např. PIR, magnetických apod.). Ukládání snímků na harddisk ve zvolených časových intervalech (s rozlišením až do 384x288 bodů). Ukládání snímků na harddisk při narušení hlídaného objektu (s rozlišením až do 384x288 bodů). Ukládání snímků i na harddisky jiných počítačů v téže síti LAN. Označení vybraných kamer pro zvýšenou ostrahu (u multiplexovaných verzí) - při označení jedné kamery umožňuje uložit až 25 snímků za vteřinu (využitelné zejména u bankovních a poštovních přepážek). Podpora ukládacího prostoru na stanici Video - server až do 200 GB. Ukládání snímků spolu s datem, časem a číslem kamery. Automatické mazání nejstarších snímků po zaplnění vyčleněného prostoru. Možnost volby a nastavení kodeku (komprimačního algoritmu) pro ukládání snímků. Logování událostí na stanici Video server. Signalizace vzniku poplachu reproduktorem na stanici Video server. Heslem krytý vstup pro nastavování konfigurace na stanici Video server. Zrychlené prohledávání uložených snímků. Možnost exportu uložených snímků do formátu AVI nebo BMP, tisk uložených snímků. Prohlížení zaznamenaných snímků ze všech kamer souběžně (verze 4.x). Filtrování uložených snímků podle různých kritérií (č.kamery, datum, čas, poplachový, archivní, ). Dodatečné nastavení zón střežení na uložených snímcích a následné vyhledávání snímků, u kterých došlo k narušení těchto zón. Automatický restart Video - serveru se zvoleným stupněm monitorování a střežení daného objektu (využitelné při výpadcích el.sítě ve spolupráci se záložním (UPS) zdrojem). Možnost práce Video - serveru i Video - klienta na pozadí monitoru počítače. Přenos snímků ze stanice Video - server na stanici Video - klient podle různých filtrů. Při vyhodnocení poplachu na stanici Video - server automatické navázání spojení se stanicí Video - klient podle předem předdefinovaného harmonogramu (PCO, domácí počítač apod.). Při vyhodnocení poplachu na stanici Video - server automatické odeslání SMS zprávy (přes připojený GSM mobilní telefon k Video - serveru) až na několik osobních GSM telefonů. Podpora protokolu TCP/IP. Komunikace mezi Video - serverem a Video - klientem po sítích LAN, WAN a Internetu. Komunikace mezi Video - serverem a Video - klientem prostřednictvím modemu po běžných i GSM telefonních linkách. Dálková správa Video - serveru Video - klientem. Dálková správa Video - serveru pomocí SMS zpráv z mobilních GSM telefonů. Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu ze stanice Video - klient na stanici Video server. Definování uživatelů s běžnými klientskými právy i uživatelů s administrátorskými právy. K jedné licenci stanice Video - serveru možnost instalace neomezeného počtu stanic Video klient. Možnost současného připojení více Video - klientů k Video - serveru. Možnost současného spuštění více Video - klientů na jednom počítači (využitelné zejména u PCO). 16

17 Doporučené technic hnické é vybavení ení pro o MRP - Video MRP Video SERVER: PC-Pentium III; 128 MB RAM (verze 3.x) PC-P4; 1,7 GHz a více; chipset Intel 256 MB RAM (verze 4.x) HDD 20 GB, FDD+CD ROM mechanika Videokarta AGP 8 MB RAM 1x PCI + 0 až 2 volné ISA sloty (verze 3.x) 1 až 3 volné PCI sloty (verze 4.x) Monitor 15 a více Operační systém Windows 98 druhé vydání nebo Windows Millennium (verze 3.x) Operační systém Windows 2000/XP (verze 4.x) Síť LAN: Běžná Ethernet s protokolem TCP/IP Modemy: Pro pevnou síť běžné s protokolem V34+ a vyšším. Pro posílání SMS zpráv doporučujeme použít u počítače Video-server takové GSM telefony, které je možné připojit speciálním kablíkem na COM port (např. Nokia 7110, 6210, 5110, Siemens C55 apod. v závislosti na verzi 3.x nebo 4.x). Kamery: Běžné monochromatické nebo barevné CCD kamery s výstupem na koaxiální kabel. Propojo opojovací kabel mezi kamerami ami a počítačem MRP-Video server: er: Koax o jmenovité impedanci 75 ohmů. Od každé videokamery jeden samostatný kabel vedoucí do MRP-Video serveru. Na straně kamer zakončen konektorem podle typu kamer (obvykle BNC), na straně MRP-Video serveru zakončen konektorem CINCH (v provedení RT a PROFESSIONAL EXTRA BNC). Délka závisí na útlumu konkrétního kabelu, který by neměl přesáhnout 3 db, běžně lze uvažovat o délce každého kabelu cca do 100 m. Internet: V případě požadavku na připojení k Internetu je nutné, aby počítač MRP-Video server byl připojen pevnou linkou k Internetu s vlastní IP adresou v síti Internet. Počítač MRP-Video klient se může připojovat jako běžný Dial-Up klient sítě Internet. Ceny doplňkového vybavení pro MRP Video MRP Video KLIENT: PC-Pentium II a více 64 MB RAM a více HDD 4 GB a více, FDD+CD ROM mechanika Videokarta 2 MB RAM Běžná zvuková karta s reproduktory pro ohlášení poplachu Monitor 15 a více Operační systém Windows 98SE/Me/2000/XP Telef elefonní síť: Běžná analog. nebo ISDN tel. linka, sítě GSM. MRP Video SERVER s proc. P4 (včetně operačního systému Windows ME) ,-Kč MRP Video KLIENT s proc. P3 (včetně operačního systému Windows 98) ,-Kč Kamera venkovní monochromatická miniaturní (49xØ23mm), 0,1 Lux, kamery si lze objednat s objektivem 28, 40, 53, 78, 92, ,-Kč Kamera venkovní monochromatická miniaturní - vysoká citlivost 0,003 Lux (49xØ23mm), kamery si lze objednat s objektivem 28, 40, 53, 78, 92, ,-Kč Kamera vnitřní monochromatická miniaturní (30x30x30mm), 0,1 Lux kamery si lze objednat s objektivem 28, 40, 53, 78, 92, ,-Kč Kamera vnitřní monochr. miniaturní - vysoká citlivost 0,003 Lux (30x30x30mm), kamery si lze objednat s objektivem 28, 40, 53, 78, 92, ,-Kč Kamera vnitřní/venkovní barevná, 0,2 Lux kamery si lze objednat s objektivem 28, 40, 53, 78, 92, ,-Kč 17

18 Ukázky z MRP Videa Nastavení poplachových zón na jedné z kamer Video - serveru Přenos celé obrazovky Video - serveru na stanici Video - klient 18

19 MRP-Video prohlížeč verze 3.x MRP-Video prohlížeč verze 4.x 19

20 Příjem informací z MRP-Videa na mobilní telefon Na mobilní telefon můžete nejen obdržet poplachovou zprávu z Video-serveru, ale také si můžete sami kdykoliv vyžádat seznam kamer, které zachytily narušení (za Vámi zadaný následující časový interval). Pomocí SMS zpráv můžete rovněž dálkově spravovat Video-server, a to spustit nebo zrušit režim střežení, přímo softwarově nastavovat i činnost jednotlivých kamer apod. 20

ví toto pracoviště, které se nachází v Praze - Horních Počernicích v ul. Náchodská 116/697, může si

ví toto pracoviště, které se nachází v Praze - Horních Počernicích v ul. Náchodská 116/697, může si Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 1. září 2004 září - měsíc MRP v Praze MRP otevřela letos nový Dům MRP také v Praze. Při této příležitosti připravila pro zájemce o její programové

Více

Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. dubna 2006

Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. dubna 2006 Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. dubna 2006 MRP-K/S jasně triumfuje mezi účetními systémy. Nejen větší společnosti, ale postupně i menší firmy začínají přecházet na tento moderní

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. října 2005 MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Už jste někoho viděli nabízet někde značkové účetní programy ověřené auditory, jako např.

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

vinky v MRP-účetních programech

vinky v MRP-účetních programech Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 29. ledna 2007 Začátek roku a novink vinky v MRP-účetních programech MRP představila odborné veřejnosti s velkým úspěchem zcela nový modul Mzdy y

Více

MRP přichází s radikální podporou podnikatelů a firem

MRP přichází s radikální podporou podnikatelů a firem Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. ledna 2009 Při výpočtu mezd dochází k zásadním změnám. S účinností od 1. 1. 2009 jsou všichni zaměstnavatelé povinni v prvních 14 dnech dočasné

Více

MRP sází u účetního systému MRP-K/S na špičkovou ou kvalitu

MRP sází u účetního systému MRP-K/S na špičkovou ou kvalitu Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 8. října 2007 MRP sází u účetního systému MRP-K/S na špičkovou ou kvalitu za bezkonkur onkurenční cenu. MRP do tohoto účetního systému v tomto roce

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

... podzim přináší sladké ovoce, MRP nové verze účetních systémů...

... podzim přináší sladké ovoce, MRP nové verze účetních systémů... Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 30. září 2008 1. až 15. říjen - Dny y podpory y začínajících h podnikatelů a fir irem em MRP vyhlašuje ve dnech 1. - 15. října pro začínající podnikatelské

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

petrklíč odemyká jaro...

petrklíč odemyká jaro... Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 8. dubna 2008 MRP - svět účetních systémů MRP působí na českém trhu již od roku 1990 a eviduje více než 100 tisíc instalací svých účetních systémů.

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program je určen především pro maloobchodní prodejny, restaurace, bistra a podobné typy provozoven, kde je potřeba jednoduché a rychlé vystavování dokladů, použití čárového kódu a

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom Společnost DOTYKAČKA s.r.o. je našim obchodním a servisním partnerem pro mobilní řešení Elektronické evidence tržeb Naše

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie.

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Obsah prezentace. Historie systému Gradient. Popis funkcí systému Gradient. Závěr kontaktní informace.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla S námi dodáte teplo komukoli Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla Informační systém SQL Ekonom vyúčtování dodávky tepla slouží pro komplexní, jednoduchou

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. FAKT

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. FAKT FAKT PRO WINDOWS. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. FAKT 9.78 14.03.2014 CompCity Fakt pro Windows Vážení zákazníci, toto je jen malá prezentace našeho účetního programu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Systémy řízení a správy WINMAG 63 72

Systémy řízení a správy WINMAG 63 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Systémy řízení a správy 63 72 11 12 13 14 15 16 63 Windows systém řízení a správy bezpečnostních technologií Výkonové parametry a charakteristické znaky Kompatibilní s Windows 2000

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP. 5. června 2007

Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP. 5. června 2007 Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 5. června 2007 Českým fir irmám už zdaleka nepostačují pouhé účetní program amy, potřebují podstatně víc. Potřebují komplexní řešení jejich vnitrofiremní

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence//

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// Platby Obratová předvaha Pohledávky Upomínky Účty Otevřené pozice >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// www.tlfi.de >Ergonomie// TimeLine Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Propojení Money S3 s TaxEditem

Propojení Money S3 s TaxEditem Propojení Money S3 s TaxEditem účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P M S3 TE... 1 Technická podpora... 1 Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře...1 Propojení Money S3 s TaxEditem...1

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Postup při zadávání údajů do deníku (podvojné účetnictví) Údaje pro kontrolní hlášení jsou součástí tabulky DPH. První údaj je

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Upgrade programu MARK leden 2014

Upgrade programu MARK leden 2014 Upgrade programu MARK leden 2014 Vážení uživatelé, posíláme Vám upgrade s úpravami pro zpracování účetní závěrky za rok 2013 a s některými dalšími úpravami. Postup instalace: Doporučujeme provést instalaci

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více