Váž. telé, V čem tkví kouzlo MRP programového vybavení? - Jedná se patr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váž. telé, V čem tkví kouzlo MRP programového vybavení? - Jedná se patr"

Transkript

1 Číslo 1/2003 Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 7. dubna 2003 Váž ážení přátelé telé, dovolujeme si Vám předložit první číslo našeho čvrtletníku, ve kterém se dovíte maximum o následujících nejžhavějších novinkách v MRP programovém vybavení: Účetní systém MRP K/S obsazuje 1. pozici - MRP registruje v letošním roce rapidní nárůst zájmu o tento účetní systém, který je postaven na bázi architektury typu Klient/Server er. Potvrzují se tím prognózy, že zejména vyzrálí uživatelé počítačů budou mít zájem o účetní systémy, které budou maximálně spolehlivé, velmi výkonné a přitom cenově dostupné i pro středně velké firmy. - MRP v tomto účetním systému použila svou novou DMAL technologii. Následně byl požádán i Úřad průmyslového vlastnictví ČR o registraci její ochranné známky. Čtěte více na stranách 3 až 6. Nové é verz erze s novými funkcemi, doplněny o legislativní změny platné v letošním roce, 3.1x Vizuálního (viz. str. 7) a 4.5x Univerzálního (viz. str. 10) účetního systému MRP zaujmou zejména malé a střední firmy. MRP - Monitorovací a střežicí videosystémy s dálkovým přenosem obrazu si vzhledem ke své vysoké spolehlivosti a skvělému poměru cena/výkon upevňují svou pozici nejenom v nasazení na podnikatelských objektech, ale i v domácnostech (viz. str. 15). V čem tkví kouzlo MRP programového vybavení? - Jedná se patr trně o jedno z nejrozšíř ozšířenějšíc enějších programo amovýc vých vybavení svého druhu v ČR (přes instalací) s více než desetiletou tradicí, pravideln videlnými aktualizacemi, kvalitou ověř ěřenou auditem a s velmi přízni íznivou cenou. - Celý jeden rok od zakoupení nového programu z MRP účetních systémů si uživatel může sám stahovat z Internetu všechny jeho aktualizace zdarma ma. - MRP svým uživatelům poskytuje Hot-Line poradenství zdarma. Pro minimalizaci Vašich telekomunikačních poplatků MRP do své Hot-Line ústředny zapojila i linky od všech českých mobilních operátorů, čtěte více na str. 22.

2 Obsah (str.) MRP-K/S, účetní systém 3. generace Tec echnolo hnologie DMAL MRP - Vizuální účetní systém (je určen pro práci ve Windows 9x/NT/2000/XP) Daň z příjmu práv. osob, Daň z příjmu fyz. osob + soc. a zdrav. pojištění, Jednoduché a Podvojné účetnictví, Fakturace, Sklady, Mzdy a personalistika, Evidence majetku, Maloobchod, Pošta. MRP - Univerzální účetní systém (je určen pro práci v DOS i Windows) Daň z příjmu práv. osob, Daň z příjmu fyz. osob + soc. a zdrav. pojištění, Jednoduché a Podvojné účetnictví, Fakturace, Sklady, Mzdy a personalistika, Výroba, Kniha jízd, Doprava, Evidence majetku, Pošta, Maloobchod, Restaurace. Ceny doplňkového HW vybavení k modulu Maloobchod a Restaurace ace Interneto netový obchod a vedení domén 2. úrovně Doplňkové program amy určené pro práci v systémech DOS i Windo indows Národní prostředí, MRP disk doktor, Konvert, Aces. Doplňkové program amy určené pro práci v systémech Windo indows 9x/NT/2000/XP (MRP-Tiskový manažer, Vybrané zákony pro podnikatele, MRP manažer, MRP Navigátor, Demoverze na CD). MRP Video Doporučené technic hnické vybavení pro MRP Video Ukázky z MRP Videa Ceny aktualizací (upgrade) účetních program amů MRP Akce upgrade zdarma Služby y a upgrade ade přes Internet net MRP e-novin viny Doplňkové é služby y pro o registr istrované ané uživatele MRP program amů Objednávk vkový vý for ormulář MRP účetní agendy jsou pod neustálou kontrolou profesionálních účetních firem a daňových poradců. V případě Vašeho zájmu Vám firma MRP pošle i auditorsk ské osvědčení. Jestli se chcete přesvědčit o kvalitě MRP programů před tím, než zaplatíte jejich plnou cenu, doporučujeme Vám objednat si nejprve jejich DEMOVERZE. Demoverze na programy označené * Vám může firma MRP zaslat jako komplet na CD (viz. bod 37.) v ceně 50,-Kč+DPH nebo na 3,5 disketách v ceně 150,-Kč+DPH za jednotlivý program (balné a poštovné se neúčtuje). Můžete si je také zdarma nakopírovat z Internetu. Účetní programy jsou dodávány i ve formě SÍŤOVÝCH verzí a MULTI- VERZÍ, které umožňují evidovat agendy několik let zpětně nebo vést účetnictví teoreticky až firmám na jednom PC. Doporučení redakce: v případě, že se rozhodnete pro některý z MRP účetních programů, žádejte multiverzi! Uvidíte, kolik Vám ušetří času, a to zejména při ročních závěrkách a různých dohledáváních. v případě, že jste povinni vést podvojné účetnictví a plánujete využívat práci v počítačové síti, žádejte zásadně účetní systém MRP-K/S, čeká ho pravděpodobně velká budoucnost. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH a jsou platné od dne zveřejnění v těchto novinách. V ceně programu je licence na jeho vlastní používání a manuál. 2

3 1. MRP-K/S, účetní systém 3. g účetní systém 3. gener enerace Jedná se v současnosti o nejdynamičtěji se rozvíjející účetní systém mezi účetními systémy MRP! Vysokou dynamiku rozvoje si vyžádal zejména rapidní nárůst zájmu veřejnosti o tento velmi bezpečný a spolehlivý účetní systém. Je určen pro střední, případně i větší firmy, zejména však pro ty uživatele, kteří znají hodnotu vlastních firemních dat! Celý je postaven na bázi špičkových informačních technologií, odborné veřejnosti taktéž znám jako architektur hitektura typu Klient/Server er doplněna o MRP specialitu a to o technolo hnologii DMAL (Více pro odborníky na str. 5 nebo přímo na Účetní systém MRP-K/S se vyznačuje zejména těmito základními vlastnostmi: a) Maximální spolehlivostí ostí chodu a bezpečností ukládanýc ých dat jakou můžete v současnosti pravděpodobně získat jenom při použití těch nejšpičkovějších informačních technologií. b) Radikálně zvýšenou odolností účetních dat t proti napadení běžnými počítačovými viry. c) Jednoduc ednoduchostí ovládání vládání. Při samotném jeho návrhu MRP vycházela z ovládání, které už úspěšně použila u vizuálního účetního systému. Nezatěžovat uživatele nutností učit se novému ovládání se podařilo do té míry, že uživatel, který bude mít zájem přejít z MRP- vizuálního účetního systému na účetní systém MRP-K/S, na první pohled ani nepozná, že pracuje na zcela novém a jiném systému. d) Relati tivně jednoduchou instalací. Je běžné, že instalace jiných aplikací typu Klient/Server trvá až několik dní a musí ji provádět pouze špičkoví odborníci vyškolení přímo tvůrcem programu. Instalaci MRP-K/S by měl zvládnout i běžný správce firemní sítě a čas instalace by neměl přesáhnout desítky minut. e) Velk elkou ryc ychlostí v sítích LAN. Uživatel zvyklý pracovat pouze na jednoduchých lokálních počítačích pravděpodobně ani nepozná, že pracuje na síťové aplikaci. U některých vybraných funkcí se dokonce podařilo zvýšit rychlost až několikanásobně v porovnání s jinými síťovými aplikacemi, které nejsou typu Klient/Server. f) Velmi přízni íznivou ou cenou, které se podařilo dosáhnout zejména použitím nově vyvinuté DMAL technologie. Doposud bylo zvykem, že aplikace typu Klient/Server si pořizovaly zejména majetnější firmy a velké korporace. Je běžné, že cena klasických aplikací typu Klient/Server od jiných výrobců bývá až řádově vyšší než toto řešení. Účetní systém MRP-K/S obsahuje tyto základní moduly: Účetní deník s možností vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami jako např: hlavní kniha syntetické a analytické evidence, saldokonto, seznam daňových dokladů, výpočet a tisk přiznání k DPH, vedení pokladen v tuzemské i cizích měnách, pokladní doklady, výkaz zisků a ztrát, předvaha, rozvaha, cash flow apod. nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro OSS, ÚSC, příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace. Přija ijaté/vydané faktur aktury s výstupními sestavami jako např: daňový doklad, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad, příkaz k úhradě jednoduchý i hromadný, ostatní pohledávky a závazky, pokladní doklady apod. Sklady s výstupními sestavami jako např: příjemka a výdejka, seznam pohybů, obraty podle druhů pohybů, seznamy karet, inventury, ceníky, apod. Dodavatelé/odběr telé/odběratelé s možností různého prohledávání. Pomocné knihy přijaté/vydané objednávky, HNDM, drobný HNM, kniha zakázek, kniha jízd s výstupními sestavami, kniha příkazů k úhradě a bankovních výpisů. Daň z příjm íjmu u právnic vnickýc ých h osob - dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání a umožní Vám vytisknout i příslušné formuláře. 3

4 Údržba dat t a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům. Nastavení těchto přístupových práv je natolik propracováno, že Vám kromě běžných základních práv (úplný zákaz, pouze čtení, čtení a zápis) umožní nastavit i různé kombinace těchto práv mezi jednotlivými moduly, a to v závislosti na vnitřní logice vazeb jednotlivých modulů a způsobu účtování. Multiverz erze umožňuje přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně. Profesionální účetní firmy pomocí tohoto modulu mohou vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám. Manažer ersk ské graf afic ické analýzy v animovaném aném (3D) zobr obraz azení ocení je zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje i uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty. Jednotlivé moduly jsou vzájemně provázány. Kromě přímo implementovaných výše uvedených modulů umožňuje provázat i s modulem Mzdy a personalistika (bod 8.) a modulem Pošta (bod 11.). Celý systém má uživatelsky modifikovatelné výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje realizovat obousměrný homebanking (u VAKUSu hromané zpracování poukázek, u KB Přímý kanál apod.). Pomocí MRP manažer eru (bod 35.) dokáže rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury po Internetu a navazuje na MRP-Interneto netový obchod (bod 27.). Systém MRP-K/S je postaven na serveru InterBase Open Source. Uživatel tohoto účetního systému tudíž nemusí investovat další vysoké finanční částky na pořízení databázového serveru. Celý dodávaný softwarový balík se dělí z hlediska instalace na dvě části: - Část, která pracuje na stanici označené jako server er, standardně s operačním systémem Windows NT/2000 nebo pod operačním systémem REDHAT LINUX v.7.3.; alternativně lze použít operační systém Windows XP. - Část, která pracuje na stanici označené jako klient, standardně s operačním systémem Windows 98/Me/2000/XP/NT (Případně je možné nainstalovat serverovou část na stanici, na které je instalována klientská část. Pak ale mohou být na tomto počítači pouze operační systémy Windows 2000/XP/NT). Doporučené hardwarové vybavení pro účetní systém MRP-K/S: Server erová á stanice - CPU Intel P4/2,4 GHz se základní deskou s Intel chipsetem; 256 MB RAM; FDD 3,5 ; CD-ROM; VGA ATI; 3COM 10/100 PCI TP; 2x 36GB SCSI HDD+SCSI řadič (mirroring); běžný monitor; Smart UPS. Klientské é stanice - CPU Intel P3 případně P4; 128 MB RAM; FDD 3,5 ; CD-ROM; VGA ATI; 3COM 10/100 PCI TP; 20 GB HDD; 15 monitor. Síť LAN běžná Ethernet s rychlostí 10 Mb/s a rychlejší s protokolem TCP/IP. Infor ormace redakce: systém MRP-K/S Vám samozřejmě bude fungovat i na horším hardwarovém vybavení. Především na serveru však nedoporučujeme příliš šetřit. Investice do dostatečně rychlého a zejména spolehlivého počítačového serveru se Vám zde rozhodně vyplatí. Účetní systém MRP-K/S je od prvopočá opočátku tvoř ořen jako síťová aplikace s tím, že uživatel si kupuje pouze tolik licencí, na kolika počítačích bude chtít v témže reálném čase praco acovat. Základní cena systému (software pro stanici server a jedna licence pro stanici klient) ,-Kč* Rozšiřující licence pro další klientské stanice: Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici ,-Kč Cena za balík pěti licencí pro další klientské stanice ,-Kč Cena za balík deseti licencí pro další klientské stanice ,-Kč Doplňkové é kvalitní hardwar arové é vybavení ení server eru u s operačním systémem REDHAT T LINUX v.7.3 v sestavě: ě: CPU Intel P4/2,4 GHz; 256 MB RAM; FDD 3,5 ; CD-ROM; VGA ATI; 3COM 10/100 PCI TP; 2x 36GB SCSI HDD+SCSI řadič (mirroring); 15 monitor; Smart UPS 700I; 2 rok oky záruka ,-Kč 4

5 Technologie DMAL a její využití v MRP-K/S Obr. 1 Standardní architektura Klient/Server. Obr. 2 Architektura Klient/Server s technologií DMAL (decentralizovanou multiplexovanou aplikační logikou). 5

6 Osvědčená architektura aplikací typu Klient/Server (vycházející z obr. 1) zřejmě pochází ještě z dob velkých (zejména rozměry) sálových počítačů. V té době se výpočetní výkon části serverové od výpočetního výkonu části klientské v počítačových sítích lišil až několika řády. Běžná přenosová rychlost tehdejších LAN sítí se pohybovala maximálně v tisících bps. Těmto hardwarovým skutečnostem bylo nutné přizpůsobit i tvorbu programového vybavení. Veškerá aplikační logika byla soustředěna na serverové části. Uživatelská část v podstatě představovala obyčejný terminál, kterým na jedné straně uživatel předával aplikační logice jednoduché pokyny k provedení požadovaných operací a který na druhé straně pouze zobrazoval výsledky požadovaných operací dodané aplikační logikou serverové části. Přenesením se do jazyka současné doby můžeme mluvit o supertenké klientské části softwarových aplikací. Od té doby (cca před 25 lety) došlo v oblasti výkonu počítačových sítí k mnoha zásadním změnám. Vzpomeňme aspoň některé z nich: Radikálně se zvýšil výpočetní výkon jak části serverové, tak části uživatelské. O několik řádů se zvýšila propustnost komunikační části. Poměr výpočetního výkonu části serverové k výpočetnímu výkonu části uživatelské se podstatně zmenšil (častokrát v praxi jsou dokonce porovnatelné). Než v MRP započal samotný vývoj aplikace účetního systému MRP-K/S, bylo nutno provést řadu měření na současných LAN sítích. Zprvopočátku se zvažovalo směřovat vývoj k tenkému až supertenkému klientovi. Avšak vzhledem ke specifickým problémům účetnictví u běžných firem se dospělo k závěru, že trvání na tenké klientské části vzdálí MRP od některých cílů, které si dalo jako prioritní. Aby se od těchto prioritních cílů nemuselo ustupovat, bylo rozhodnuto (vzhledem k výpočetnímu výkonu současných počítačů a rychlostech přenosu dat v sítích LAN) upustit od aplikace Klient/Server schematicky znázorněné na obr. 1. MRP navrhla proto nové řešení, které schematicky zobrazuje obr. 2 a nazvala ho Architektur hitektura a Klient/Server er s technolo hnologií ií DMAL (Decentralizovanou Multiplexovanou Aplikační Logikou). Následně byl požádán i Úřad průmyslového vlastnictví ČR o registraci její ochranné známky. Proč právě název Decentraliz alizovaná aná Multiplexo xovaná aná Aplikační Logika ika? a) V standardní aplikaci Klient/Server (vycházející z obr. 1) je takřka veškerá aplikační logika soustředěna centralizovaně v serverové části. MRP tento zažitý standard porušila tím způsobem, že tuto logiku decentralizovala na pracovní stanice. Samozřejmě zůstala část aplikační logiky i v serverové části (viz. obr. 2). Toto rozdělení je navrženo následovně: Na serverové části zůstala umístěna ta část aplikační logiky, která při své činnosti vyžaduje velké datové toky. Na uživatelské části se soustředila ta část aplikační logiky, která se vyznačuje zejména vyšší inteligencí. b) Uživatelské programové rozhraní v spolupráci s klientskou aplikační logikou pak rozhoduje, kterou část zadaného úkolu (nebo který úkol) bude řešit aplikační logika v serverové části a kterou část úkolu bude řešit apl. logika umístěna v uživatelské části. Jelikož činnost logik v serverové a v uživatelské části je deterministicky přepínána (multiplexována), od toho je odvozen pojem multiplexovaná aplikační logika. Co se získalo použitím DMAL technolo hnologie v aplikaci Klient/Server? er? Radikální zrychlení vývojových prací, což ocení hlavně uživatelé MRP-K/S v současných dynamicky se měnících účetních předpisech. Rovnoměrnější využití výpočetních výkonů jednotlivých počítačů v sítích LAN. Subjektivní rychlost aplikace je porovnatelná s rychlostí nesíťové aplikace. Uživatelské rozhraní klientské části je stejně vlídné jako doposud používané rozhraní u MRP účetních aplikací, které nebyly typu Klient/Server. V neposlední řadě i zásadní snížení ení ceny y pro o konco oncové é uživatele tele. Je běžné, že cena klasických aplikací typu Klient/Server od jiných výrobců bývá až řádově vyšší než toto vytvořené řešení. 6

7 MRP Vizuální účetní systém verze 3.1x (je určen pro práci v operačních systémech Windo indows 9x/NT/2000/Me/XP) Co nového oproti oti předc edchozí verzi nabízí? Efektivnější a bezpečnější způsob zálohování a obnovy dat. Nyní je do systému implementován kompletně nový, podstatně výkonnější algoritmus na komprimaci dat, který Vám umožní ušetřit až 50% zálohovacích médií. Kompletně nová kniha bankovních výpisů a archivní kniha příkazů k úhradě. Homebanking podporuje i Přímý kanál od KB. Jednoduché účetnictví nová pomocná kniha nepeněžních operací. Jednoduché účetnictví s modulem Daň z příjmu - implementovány nové formuláře pro zpracování daně z příjmu fyzických osob, hlášení OSSZ (PSSZ) a přehledů pro VZP. Podvojné účetnictví nové účtové osnovy a předběžné výkazy rozvahy a výsledovky pro podnikatele, organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace platné pro rok Podvojné účetnictví s modulem Daň z příjmu - implementovány nové formuláře do modulu Daň z příjmu pro zpracování daně z příjmu právnických osob. Ukládání a editace posledně použitého výkazu rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow, úprava zadávání zahraniční měny, doplněna kontrola počátečních stavů. Faktury nová možnost zadat konečného příjemce dodávky (jako další karta u položek faktury/objednávky ve vstupním formuláři). K tomu pak jsou doplněny předlohy výstupních sestav. Sklad přibyl výpočet stavu na kartě v průřezu všemi sklady (klávesa F7). Mzdy a personalistika - provedeny nezbytné úpravy pro legislativu platnou v roce 2003, rozšířen systém evidence dovolené, možnost exportu tiskových sestav do formátů HTML, TXT, RTF, WMF, BMP, JPG. Pošta - nyní rozšířena i o evidenci přijaté pošty. Umožňuje spolupráci taktéž s účetním systémem MRP-K/S, doplněny jsou nové typy poštovních poukázek, urychleno a zdokonaleno je vyhledávání. 2. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ umožňuje vedení peněžního a pokladního deníku, sledování DPH a pomocných knih DHNM a HNDM, objednávek, pohledávek a závazků, nepeněžních operací, knihu jízd, Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků v číselné i grafické podobě, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska. Součástí je i modul FAKTURA AKTURACE CE (bod 6.) a modul MANAŽERSKÝCH AŽERSKÝCH GRAFICKÝCH ANAL ALÝZ ÝZ (3D), se kterými je účetnictví provázáno. Podporuje Homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML). Na požádání může být propojen s modulem DAŇ AŇ Z PŘÍJMU pomocníkem pro přípravu a tisk vlastních formulářů pro daň z příjmu fyzických osob, sociálního zabezpečení a formulářů pro VZP. Ceny: a) zákl.verze 2 098,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 4 098,-Kč; d) MULTI-síť 5 298,-Kč Ceny pro JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 2 598,-Kč*; f) MULTIVERZE 3 998,-Kč; g) zákl.-síť 4 598,-Kč; h) MULTI-síť 5 798,-Kč 3. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ+SKLAD obsahuje totéž co zákl. verze (bod 2.), ale navíc zahrnuje i modul SKLAD (bod 7.). Navazuje azuje též na náš Interneto netový obchod uveden edený v bodě 27! Ceny: a) zákl.verze 3 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 4 498,-Kč; c) zákl.-síť 5 098,-Kč; d) MULTI-síť 6 298,-Kč Ceny pro JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZ. OSOB: e) zákl.verze 3 798,-Kč*; f) MULTIVERZE 4 998,-Kč; g) zákl.-síť 5 598,-Kč; h) MULTI-síť 6 798,-Kč 4. PODVOJNÉ OJNÉ ÚČETNICTVÍ umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účetní osnovu, členit hospodaření podle středisek, grafické výstupy hospodaření, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, DHNM a HNDM,... Součástí je i modul 7

8 FAKTURA AKTURACE (bod 6.) a modul MANAŽERSKÝCH AŽERSKÝCH GRAFICKÝCH ANAL ALÝZ (3D), se kterými je účetnictví provázáno. Podporuje Homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných Windows aplikací (DBF, XLS, TXT). Ceny: a) zákl.verze 5 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 6 598,-Kč; c) zákl.-síť 9 398,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 5 798,-Kč*; f) MULTIVERZE 7 098,-Kč; g) zákl.-síť 9 898,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 5. PODVOJNÉ OJNÉ ÚČETNICTVÍ+SKLAD obsahuje totéž co zákl. verze (bod 4.), ale navíc zahrnuje i modul SKLAD (bod 7.). Navazuje azuje taktéž na náš Interneto netový obchod (bod 27.)! Ceny: a) zákl.verze 6 798,-Kč*; b) MULTIVERZE 7 898,-Kč; c) zákl.-síť ,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB: e) zákl.verze 7 298,-Kč*; f) MULTIVERZE 8 398,-Kč; g) zákl.-síť ,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 6. FAKTURA AKTURACE program umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storno a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, apod. Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Ve spolupráci s MRP- manažerem podporuje obchodo hodování po Internetu netu. Umožňuje exportovat výstupy dat do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML). Ceny: a) zákl.verze 1 498,-Kč*;b) MULTIVERZE,-Kč; c) zákl.-síť 2 998,-Kč; d) MULTI-síť,-Kč 7. SKLAD program je určen k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, Lze vytvořit až 998 podskladů hlavního skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených rabatů. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů, nadnorm. a podnorm. zásob, inventury skladu, doby záruky zboží, tisk čárových kódů na samolepící etikety, ). Ceny: a) zákl.verze 2 198,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 4 098,-Kč; d) MULTI-síť 5 298,-Kč 8. MZDY A PERSONALISTIKA umožňuje přehledné vedení evidence zaměstnanců, docházky, výpočet mzdy, daní ze mzdy, tisk výplatních a mzdových listů, výčetky platidel. Má modifikovatelné daňové tabulky a srážky pojistného, Umožňuje prováza ázat t s program amy uveden edenými v bodech 4., 5. a nově i s účetním systémem MRP-K/S. Ceny verzí pro malé organizace: a) zákl.verze 2 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 4 298,-Kč; d) MULTI-síť 5 498,-Kč Ceny verzí pro velké organizace: a) zákl.verze 3 898,-Kč*; b) MULTIVERZE 5 098,-Kč; c) zákl.-síť 6 698,-Kč; d) MULTI-síť 7 898,-Kč 9. EVIDENCE MAJETKU podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Program zabezpečuje sledování DHNM a HNDM. Třídí jej podle středisek a míst. Realizuje odpisy jak daňové, tak i účetní podle zvolených podmínek. Předností programu je jeho jednoduché ovládání s obsáhlými možnostmi vyhledávání, oprav, převodů a rušení. Dále umožňuje tisk přehledových sestav tříděných podle různých kritérií, např. tiskne evidenční karty s odpisy, přehled zařazeného a vyřazeného majetku. Ceny: a) zákl.verze 2 198,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 398,-Kč; c) zákl.-síť 3 998,-Kč; d) MULTI-síť 5 198,-Kč 10. MALOOBCHOD - je určen firmám a podnikatelům zabývajícím se maloobchodním prodejem. Doplňkový produkt ke skladovému hospodářství programů uvedených pod body 3., 5. a 7. Pracuje i s námi dodávanými doplňky počítačů: zákaznický displej, zásuvka na peníze, tiskárna paragonů (viz. str. 12). Cena programu: 3 098,-Kč* 11. POŠTA program pro evidenci přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na laserových a inkoustových tiskárnách. Umožňuje k sobě připojit i námi doporučované digitální váhy. Pak dokáže např. vypočítat i cenu poštovného apod. Je s oblibou používán jako vhodný doplněk k MRP účetním programům uvedených v bodech 2. až 6., s nimiž může být přímo provázán, nebo bo nově ě přímo s účetním systémem MRP-K/S. Ceny: a) zákl.verze 1 498,-Kč*; b) MULTIVERZE 2 698,-Kč; c) síť.verze 2 898,-Kč; d) MULTI-síť 4 098,-Kč 8

9 Ukázky z MRP Vizuálního účetního systému MRP-Podvojné účetnictví + sklad MRP-Mzdy a personalistika 9

10 MRP Univerzální účetní systém verze 4.5x (je určen k práci v operačních systémech DOS i Windows) Co nového oproti oti předc edchozí verzi nabízí? Všeobecně od této verze je součástí dodávky jednotlivých modulů i MRP Tisk iskový manažer (uvedený v bodě 33.) pro Windows 9x/Me/NT/2000/XP, který umožňuje komfortní tisk v těchto operačních systémech a program KONVER ONVERT (který je uveden v bodě 31.). Jednoduché účetnictví nová pomocná kniha nepeněžních operací a nový formulář ročního výkazu. Jednoduché účetnictví s modulem Daň z příjmu - implementovány nové formuláře pro zpracování daně z příjmu fyzických osob, hlášení OSSZ (PSSZ) a přehledů pro VZP. Podvojné účetnictví nové účtové osnovy a předběžné výkazy rozvahy a výsledovky pro podnikatele, organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace platné pro rok Podvojné účetnictví s modulem Daň z příjmu - implementovány nové formuláře do modulu Daň z příjmu pro zpracování daně z příjmu právnických osob. Ukládání a editace posledně použitého výkazu rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow, úprava zadávání zahraniční měny, doplněna kontrola počátečních stavů. Faktury, řazení faktur - seřazení faktur ve výstupech a v knihách faktur je možné měnit volbou Seřazení faktur v menu Listuj, nebo Ctrl+End v knize faktur. Nastavení je společné pro výstupy a knihu faktur, ale oddělené pro Přijaté a Vydané faktury. Ty je možné řadit podle Čísla fak. (numericky i znakově), Data vystavení, IČO, IČO Konečného příjemce, Var. symbolu. Přijaté faktury, příkazy k úhradě - vytváření příkazů k úhradě je doplněno o možnost opravit nebo vyřadit platby, které již byly zařazeny do příkazu k úhradě. Údaje plateb (číslo účtu, symboly, částka) je možné měnit přímo při výběru úhrady faktury, již není potřeba se vracet do oprav faktur nebo adresáře zákazníků. Údaje plateb jsou rozšířeny o Popis platby, Rozšířený popis a Zprávu příjemci. Popis platby je možné využít k lepší identifikaci v tisku seznamu zařazených plateb nebo s rozšířeným popisem a zprávou příjemci v homebankingu typu BEST KB a MultiCash. Je dodáván nový formátový soubor pro homebanking MultiCash - HVB Bank, ABN AMRO Bank. Homebanking podporuje i Přímý kanál od KB. Mzdy a personalistika - provedeny nezbytné úpravy pro legislativu platnou v roce 2003, vyúčtování daně z příjmu vybírané srážkou - formulář pro rok 2003, daňové tabulky pro rok 2003, pracovní kalendář pro rok 2003, zdravotní pojistné - parametry výpočtu pro rok 2003 (minimální mzda, odpočet, pokud je plátcem stát), přehled pro ČSSZ (sociální pojistné velká organizace) - formulář pro jehličkové tiskárny a pro MRP-Tiskový manažer, vyúčtování daně z příjmu za firmu. Jak vlastně funguje nová verz erze e 4.5x? K hlavnímu modulu (který obdržíte pro používání s našimi programy zdarma ma) budete potřebovat i MRP - Národní prostř ostředí, v případě, že naše agendy budete ještě provozovat pod operačním systémem MS-DOS verze 6.22 a nižším (bod 29.) Dále si můžete vybrat z následujících modulů, které by mohly být pro Vaši firmu potřebné: 12. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ umožňuje vedení peněžního a pokladního deníku, sledování DPH a pomocných knih DHNM a HNDM, plánovače úkolů, zakázek, jízd, materiálu, objednávek, pohledávek a závazků, Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiál. prostředků, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření za zakázky i za jednotlivá střediska. Součástí je i modul FAKTURA AKTURACE uvedený pod bodem 17. a moduly Manažer ersk skýc ých graf afic ickýc ých analýz ýz, se kterými je účetnictví navzájem provázáno. Podporuje homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do formátů DBF, XLS, TXT, HTML, EDIFACT. Na požádání může být propojen s modulem DAŇ AŇ Z PŘÍJMU pomocníkem pro přípravu a tisk vlastních formulářů pro daň z příjmu fyzických osob, 10

11 sociálního zabezpečení a formulářů pro VZP. Ceny: a) zákl.verze 2 198,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 398,-Kč; c) zákl.-síť 3 898,-Kč; d) MULTI-síť 4 998,-Kč Ceny pro JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 2 698,-Kč*; f) MULTIVERZE 3 898,-Kč; g) zákl.-síť 4 398,-Kč; h) MULTI-síť 5 498,-Kč 13. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD obsahuje totéž co zákl. verze v bodě 12., ale navíc zahrnuje i modul SKLAD uvedený v bodě 18., se kterým je navzájem provázáno. Navazuje azuje taktéž na náš Interneto netový obchod uveden edený v bodě 27! Ceny: a) zákl.verze 3 098,-Kč*; b) MULTIVERZE 4 198,-Kč; c) zákl.-síť 5 298,-Kč; d) MULTI-síť 6 398,-Kč Ceny pro JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZ. OSOB: e) zákl.verze 3 598,-Kč*; f) MULTIVERZE 4 698,-Kč; g) zákl.-síť 5 798,-Kč; h) MULTI-síť 6 998,-Kč 14. PODVOJNÉ OJNÉ ÚČETNICTVÍ umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účtovou osnovu, členit hospodaření podle zakázek, středisek, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, DHNM a HNDM, plánovač úkolů,.. Součástí je i modul FAKTURA AKTURACE uvedený pod bodem 17. a moduly Manažer ersk skýc ých graf afic ickýc ých analýz ýz, se kterými je účetnictví navzájem provázáno. Podporuje obchodování po Internetu a homebanking. Umožňuje export dat do formátů DBF, XLS, TXT, HTML, EDIFACT. Ceny: a) zákl.verze 4 998,-Kč*; b) MULTIVERZE 6 098,-Kč; c) zákl.-síť 9 198,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 5 498,-Kč*; f) MULTIVERZE 6 598,-Kč; g) zákl.-síť 9 698,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 15. PODVOJNÉ OJNÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD obsahuje totéž co základní verze v bodě 14., ale navíc zahrnuje i modul SKLAD uvedený v bodě 18., se kterým je navzájem provázáno. Navazuje azuje taktéž na náš Interneto netový obchod uveden edený v bodě 27! Ceny: a) zákl.verze 6 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 7 498,-Kč; c) zákl.-síť ,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ + SKLAD propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB: e) zákl.verze 6 798,-Kč*; f) MULTIVERZE 7 998,-Kč;g) zákl.-síť ,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 16. PODVOJNÉ OJNÉ ÚČETNICTVÍ MAXI obsahuje totéž co Podvojné účetnictví se skladem v bodě 15. Navíc umožňuje jednoduchou formou exportu dat slučovat výsledky účetnictví ze samostatně hospodařících středisek do centrálního modulu. Použití je vhodné v případě, že samostatná střediska vedou účetnictví na samostatných vzdálených počítačích. Ceny: a) zákl.verze,-kč; b) MULTIVERZE 9 498,-Kč; c) zákl.-síť,-kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ MAXI propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB: e) zákl.verze,-kč; f) MULTIVERZE 9 998,-Kč; g) zákl.-síť,-kč; h) MULTI-síť ,-Kč 17. FAKTURA AKTURACE CE program umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, dodacích listů, pokladních dokladů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur a penalizačních faktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, grafický přehled, adresář s možností tisku adres na štítky apod. Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Ve spolupráci s MRP- manažerem podporuje uje obchodo hodování po Internetu netu. Podporuje homebanking (u KB i Přímý kanál). Umožňuje export dat do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML, EDIFACT). Ceny: a) zákl.verze 1 698,-Kč*; b) MULTIVERZE,-Kč; c) zákl.-síť 2 798,-Kč; d) MULTI-síť,-Kč 18. SKLAD program je určen k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, Lze vytvořit až 99 podskladů hlavního skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených rabatů. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů, nadnorm. a podnorm. zásob, rezervací, inventury skladu, ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem tisk čárových kódů na samolepící etikety,...). Ceny: a) zákl.verze 2 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 3 898,-Kč; d) MULTI-síť 4 998,-Kč 11

12 19. MZDY A PERSONALISTIKA umožňuje přehledné vedení evidence zaměstnanců, docházky, výpočet mzdy, daní ze mzdy, tisk výplatních a mzdových listů. Má modifikovatelné daňové tabulky a srážky pojistného, což je značnou výhodou v současné dynamicky se měnící daňové soustavě. Umožňuje prováza ázat t s program amy uveden edenými v bodě 12. až 16. Ceny:verze pro malé organizace: a) zákl.verze 2 798,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 898,-Kč Ceny verze pro velké organizace: a) zákl.verze 4 398,-Kč; b) MULTIVERZE 5 498,-Kč 20. POŠTA program pro evidenci odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na nekonečném papíru i jednotlivých listech. Vhodný doplněk k našim účetním programům, s nimiž může být přímo provázán. Je doporučován Českou poštou s. p. koncovým uživatelům na zpracování poštovních zásilek!! Ceny: a) zákl.verze 1 998,-Kč*; c) síť.verze 3 298,-Kč 21.KNIHA JÍZD podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Umožňuje vést knihu jízd firemních i soukromých vozidel používaných pro služební účely. Generátor jízd je schopen doplnit knihu jízd o chybějící cesty. Při této činnosti vychází z předem zadaných údajů: seznamu tras, chybějících kilometrů, atd. Umožňuje provádět výpočet náhrad za použití soukr. vozidel, vystavovat cestovní příkazy a tisknout knihu jízd. Ceny: a) zákl.verze 998,-Kč*; b) MULTIVERZE 2 298,-Kč 22. DOPRAVA obsahuje totéž, co Kniha jízd (bod 21.). Navíc eviduje opravy vozidel, výměnu pneumatik, výměnu olejů, technické kontroly, měření emisí, evidenci mazání Ceny: a) zákl.verze 1 798,- Kč*; b) MULTIVERZE 2 898,-Kč 23. EVIDENCE MAJETKU podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Zabezpečuje sledování DHNM a HNDM. Třídí jej podle středisek a míst. Realizuje daňové i účetní odpisy a plánování odpisů dle uživatelem zvolených podmínek. Předností programu je jeho jednoduché ovládání s obsáhlými možnostmi vyhledávání, realizace oprav, převodů a rušení. Dále umožňuje tisk přehledových sestav tříděných podle různých kritérií, např. tiskne evidenční karty s odpisy, přehled zařazeného a vyřaz. majetku. Umožňuje provázat s programy uvedenými v bodě 12. až 16. Ceny: a) zákl.verze 1 998,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 098,-Kč 24. VÝROB OBA doplňující produkt ke Mzdám a personalistice (bod 19.) a k programu Sklad (bod 13., 15., 16., a 18.). Funguje na bázi rozpočtového programu. Počítá prodejní ceny, náklady na výrobu apod., Cena: 3 998,-Kč* 25. MALOOBCHOD - je určen firmám a podnikatelům zabývajícím se maloobchodním prodejem. Doplňkový produkt ke skladovému hospodářství programů uvedených pod body 13., 15., 16. a 18. Umožňuje pracovat jak na samostatných počítačích, tak i v počítačových sítích. Dokáže při platbě zákazníků akceptovat i běžné platební karty. Nabízíme Vám taktéž doplňky klasických PC pro realizaci pokladního systému. Cena: 3 098,-Kč* 26. RESTAURA URACE CE program pro firmy zabývající se restauračním stravováním. Je přímo provázán s modulem skladového hospodářství programů uvedených pod body 13., 15., 16. nebo 18. Umožňuje vést evidenci o hostech, prodaných jídlech, tržbách, statistiky prodeje apod. Pro Vaše hosty vytiskne účtenky (daňové doklady) a pro kuchyň objednávky. Dokáže při platbě hostů akceptovat i běžné platební karty. Umožňuje pracovat na samostatných počítačích i v počítačových sítích. Cena: 3 098,-Kč* Ceny doplňkového HW vybavení k modulu MALOOBCHOD a RESTAURA URACE: varianta A) Zásuvka na peníze s řídící ISA kartou do PC ,-Kč varianta A) Zákaznický displej (připojuje se k výše uvedené řídící ISA kartě) ,-Kč varianta B) Zásuvka na peníze (umožňuje připojit k níže uvedenému displeji) ,-Kč varianta B) Zákaznický displej (připojuje se k PC pomocí standardního COM portu) ,-Kč Tiskárna na stvrzenky ,-Kč Ruční snímač čárového kódu CCD ,-Kč Ruční snímač čárového kódu LASEROVÝ ,-Kč 12

13 27. INTERNETOVÝ OBCHOD - s přímou návazností na naše účetní agendy!! Všem klientům, kteří využívají MRP účetní agendy (Univerzální, Vizuální nebo účetní systém MRP-K/S) společně s moduly skladového hospodářství, MRP nabízí zříz ízení vlastního Interneto netového obchodu. Co Vám tento Internetový obchod umožní? Vaši zákazníci si mohou vybírat a objednávat zboží 24 hodin denně a 7 dní v týdnu nejen podle cen, ale i podle popisů zboží včetně jeho zobrazení. Vy se naopak můžete věnovat zákazníkům pouze tehdy, kdy to uznáte za vhodné. V neposlední řadě šetří Vaše finanční prostředky, které jsou nezbytně nutné v podstatně větším množství na správu běžného kamenného obchodu. Kolik zaplatíte za provoz Vašeho Internetového obchodu? Všichni klienti, kteří si pořídí upgrade MRP účetních agend se skladovým hospodářstvím na aktuální verze, nebo si pořídí nově tyto účetní agendy, zaplatí za užívaní tohoto obchodu (který běží na námi spravovaných serverech na Internetu)... 0,-Kč (v této ceně 0,-Kč, kromě prostoru 20 MB pro Váš obchod, jsou zahrnuty i všechny softwarové upgrade tohoto obchodu). Poznámka redakce: V případě, že už máte své www stránky někde vytvořeny na Internetu, nic nebrání tomu, abyste si jednoduchou úpravou zřídili odkaz z těchto stránek na Internetový obchod, který Vám MRP vytvoří. Pak se bude tento Váš Internetový obchod chovat jako plnohodnotná součást Vašich www stránek! 28. Vedení domény 2. úrovně na Internetu netu MRP jako řádný poskytovatel připojení k Internetu nabízí taktéž všem firmám v ČR zřízení a udržování vlastní domény 2. úrovně (www.vasef asefir irma ma.cz), webového prostoru a případně i tvorbu vlastních www stránek. Název VaseF asefir irma ma si ve všeobecnosti můžete zvolit sami. Cenově by to mohlo vypadat následovně: Zřízení domény druhé úrovně na serverech MRP a v NIC.CZ - jednorázový poplatek ,-Kč Vedení domény druhé úrovně na serverech MRP a v NIC.CZ - ročně ,-Kč Vedení domény druhé úrovně na serverech MRP (v případě, že uživatel si hradí samostatně poplatky v NIC.CZ) - měsíčně... 48,-Kč Webový prostor 2 MB - měsíčně... 48,-Kč Příklad: Firma s názvem ABCD má zájem publikovat své stránky o celkové velikosti do 2 MB na Internetu tak, aby byly dostupné na adrese bcd.cz.cz. Za první rok zaplatí: *48 = 2752,- Kč + DPH. Druhým rokem už jen: *48 = 1754,- Kč + DPH. Doplňkové programy a) programy určené pro práci v operačních systémech DOS i Windo indows 29. NÁR ÁRODNÍ PROSTŘEDÍ v.. 5.x námi doporučovaný doplněk pro MRP účetní programy pracující pod operačním systémem MS-DOS. Umožňuje používání diakritiky v kódu Kamenických (Latin 2) na klávesnicích, monitorech EGA, VGA a běžných jehličkových tiskárnách (STAR, Epson, ). Na laserových a ink. tiskárnách (HP) emuluje i Epson mód. Cena pro používání s našimi programy: 1 počítač 498,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 998,-Kč Cena pro používání s progr. od jiných výrobců: 1 počítač 998,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 2 998,-Kč 13

14 30. MRP DISK DOKTOR OR Dokáže přečíst a zachránit data z diskety, kterou jiné programy prohlásí za nečitelnou. Prověří míru poškození diskety a na základě moderních matematicko-analytických metod dokáže zachránit data, která se ještě zachránit dají. Cena 498,-Kč 31. KONVER ONVERT program pro konverzi DBF a TXT souborů mezi normami LATIN 2, ASCII a KAMENIČTÍ. Je vhodný zejména pro MRP - Univerzální účetní systém. Nyní je dodáván jako součást nových programů i upgradů Univerzálního účetního systému. Cena 398,-Kč 32. ACES v Poloautomatizovaný systém na překlad textů z cizích jazyků a do cizích jazyků, který Vám pomůže překlenout jazykové bariéry. Umožňuje realizovat hrubý překlad souvislých textů. Je vysoce modulární. Jednotlivé jazykové moduly obsahují až slov a slovních spojení a lze je rozšiřovat. Nabízíme následující moduly: anglicko-český, česko-anglický, německo-český, českoněmecký, italsko-český, česko-italský, francouzsko-český, česko-francouzský, španělsko-český, českošpanělský, německo-slovenský, slovensko-německý, anglicko-slovenský, slovensko-anglický. Cena: ACES základ systému 998,-Kč* Jednotlivý jazykový modul 698,-Kč b) programy určené pro práci v operačních systémech Windo indows 9x/NT/ Me/2000/XP 33. MRP Tisk iskový manažer pro Windo indows v.. 2.6x námi doporučovaný doplněk pro naše účetní programy (bod 12. až 26.) pracující pod Windows 9x/NT/Me/2000/XP. Jeho princip je založen na tom, že převádí běžný DOSovský text do grafického formátu. Tím vytvoří, z hlediska tiskových sestav, z MRP MS-DOS aplikací plnohodnotné Windows aplikace a umožňuje tak bezproblémový tisk na všech běžných tiskárnách Windows kompatibilních. Nyní je dodáván jako součást nových programů i upgradů Univerzálního účetního systému. Cena při použití s našimi programy bod 12. až 26.: 1 počítač 698,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 1 998,-Kč Cena při použití s programy od jiných výrobců: 1 počítač 998,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 2 998,-Kč 34. VYBRANÉ ZÁKONY PRO PODNIKATELE Hypertextový systém s mnoha nástroji pro vyhledávání a zjednodušení Vaší práce. Softwarový produkt, který obsahuje plné znění těchto zákonů po všech novelizacích pro rok 2003: Zákon o účetnictví; Zákon o daních z příjmů; Zákon o mzdě; Zákon o DPH; Zákon o spotřebních daních; Zákon o dani silniční; Celní zákon; Devizový zákon; Zákon o důchodovém pojištění; Zákon o správě daní a poplatků; Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu; Živnostenský zákon; Občanský zákoník; Obchodní zákoník; Zákon o dani z nemovitostí; Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí; Směnečný a šekový zákon; Zákon o cestovních náhradách; Zákon o odstupném; Zákoník práce. Cena 498,-Kč* 35. MRP MANAŽER AŽER v.2.2 doplňkový produkt k našim účetním programům podporující interneto netové é obchodo hodování! Ve spolupráci se všemi aktuálními MRP - účetními systémy Vám automatizovaně umožní rozesílat objednávky, faktury, proforma faktury, Vašim partnerům přes Internet. Podle zvoleného filtru v adresářích účetních programů dokáže hromadně a zároveň i adresně (do každého u dokáže vložit plnou adresu příjemce) rozeslat Vaše poptávky nebo nabídky přes Vaše běžné Internetové připojení za minimální poplatky. Cena 498,-Kč 36. MRP NAVIGÁ VIGÁTOR v manažer pro práci ve Windows 9x/NT/2000/XP!! Je vhodný pro začátečníky i pokročilé uživatele PC. Obsahuje všechny běžné funkce, např. kopírování souborů, spouštění programů, prohlížení grafických formátů, podporuje dlouhá jména a práci s Internetem (FTP). Cena licence: 1 počítač 398,-Kč*; 5 počítačů jedné firmy 998,-Kč 37. MRP Demoverz erze e komplet (dodávka pouze na CD) Kompletní softwarový balík všech nabízených demoverzí MRP programů. Dodává se s elektronickými manuály v PDF formátu na CD. (Bližší informace o MRP programovém vybavení získáte též na p.cz, kde jsou pro Vás demoverze i elektronické manuály připraveny zdarma ke stažení.) Cena za demoverze na CD 50,-Kč 14

15 38. Video systém na monitorování ání a střež ežení ení objektů pomocí PC s dálkovým přenosem obrazu azu Nové verz erze e osvědčeného bezpečnostního systému, který ocení všichni majitelé fir irem, obchodů, rodinn odinnýc ých domů a fir irmy zabezpečující ostrahu objektů. Možnosti systému: a) Pomocí Video - serveru postaveného na bázi PC můžete monitorovat jeden až šestnáct objektů a snímky z daných objektů ukládat na harddisk. b) Na jednotlivých sledovaných objektech lze nastavit zóny střežení. Při narušení těchto zón Videoserver událost zaznamená na harddisk, pak pomocí modemu a běžné telefonní sítě je schopen bez zásahu obsluhy spojit se se stanicí Video-klient a odesílat jí snímky narušitele. c) Z libovolného místa na světě, pomocí běžného telefonního spojení nebo pomocí internetu, můžete sledovat, co se děje ve Vaší firmě, u Vás doma, nebo co právě dělají Vaše děti v mateřské školce. d) Video-server umožňuje přes připojený GSM mobilní telefon posílat SMS zprávy s informacemi o narušení Vámi hlídaného objektu! Vy pak operativně můžete přivolat ochranku nebo zpětně pomocí SMS zpráv řídit dálkově činnost Video-serveru!!! MRP-Video je schopno pracovat pod operačními systémy Windows 98/Me (verze 3.x) nebo pod Windows 2000/XP (verze 4.x). Pro snímání objektů lze použít běžné CCD kamery. Kamery mohou být monochromatické i barevné. Do počítače Video - serveru je nutno vložit přídavné karty (jednu až tři) podle verze, pro kterou se rozhodnete. Verze s označením RT (RealTime) dokážou pracovat až řádově rychleji oproti ostatním verzím (každá kamera používá vlastní procesor na zpracování obrazu). Tyto karty společně s příslušn íslušným softwar arem jsou předmětem dodávk vky MRP-Videa a jsou zahrnuty v níže uveden edenýc ých cenách. Ceny verzí 3.x, které jsou schopny pracovat pod operačními systémy Windows 98SE/Me: Cena ver. LITE (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 2 kamer ,-Kč Cena ver. LITE plus (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 4 kamer ,-Kč Cena ver. STANDARD (software +2 karty (1xPCI, 1xISA)) s možností připojení 9 kamer ,-Kč Cena ver. PROFESSIONAL (software +3 karty (1xPCI,2xISA)) s možn. připojení až 16 kamer ,-Kč Cena ver. PROFESSIONAL EXTRA (software +1 karta (PCI)) s možn. připojení až 16 kamer ,-Kč Ceny verzí 4.x, které jsou schopny pracovat pod operačními systémy Windows 2000/XP: Cena ver. LITE (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 2 kamer ,-Kč Cena ver. LITE plus (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 4 kamer ,-Kč Cena ver. LITE plus RT (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 4 kamer ,-Kč Cena ver. STANDARD (software +2 karty (PCI)) s možností připojení 9 kamer ,-Kč Cena ver. STANDARD RT (software +2 karty (PCI)) s možností připojení 8 kamer ,-Kč Cena ver. PROFESSIONAL (software +2 karty (PCI)) s možností připojení až 16 kamer ,-Kč (Systém je nabízen v české, anglické a německé verzi.) 15

16 Společné vlastnosti videosystémů MRP-Video verze 3.x a 4.x: (Platí pro verze Lite, Lite+, Lite+RT, Standard, Standard RT, Professional, Professional Extra.) Možnost použití běžných monochromatických nebo barevných kamer. Individuální konfigurace jasových, kontrastních a barvonosných složek signálu každé kamery. Individuální nastavení citlivosti každé kamery na velikost narušitele, který je schopen vyvolat poplach. Individuální nastavení citlivosti každé kamery na změnu jasových složek narušitele, které jsou schopny vyvolat poplach na střeženém objektu. Na každé kameře možnost nastavení až 8 různě se překrývajících zón střežení. Multiplexní sledování obrazu na všech připojených kamerách na Video - serveru (u RT verzí je možné sledovat živé video na všech kamerách). V případě zvoleného režimu živé video (u multiplexovaných 3.x verzí) dokáže Video - server zobrazit obraz z jedné libovolné vybrané kamery v rozlišení plného PALu (v tomto režimu se snímky neukládají). Automatické vyhodnocení poplachu při střežení objektu bez nutnosti použití externích čidel (např. PIR, magnetických apod.). Ukládání snímků na harddisk ve zvolených časových intervalech (s rozlišením až do 384x288 bodů). Ukládání snímků na harddisk při narušení hlídaného objektu (s rozlišením až do 384x288 bodů). Ukládání snímků i na harddisky jiných počítačů v téže síti LAN. Označení vybraných kamer pro zvýšenou ostrahu (u multiplexovaných verzí) - při označení jedné kamery umožňuje uložit až 25 snímků za vteřinu (využitelné zejména u bankovních a poštovních přepážek). Podpora ukládacího prostoru na stanici Video - server až do 200 GB. Ukládání snímků spolu s datem, časem a číslem kamery. Automatické mazání nejstarších snímků po zaplnění vyčleněného prostoru. Možnost volby a nastavení kodeku (komprimačního algoritmu) pro ukládání snímků. Logování událostí na stanici Video server. Signalizace vzniku poplachu reproduktorem na stanici Video server. Heslem krytý vstup pro nastavování konfigurace na stanici Video server. Zrychlené prohledávání uložených snímků. Možnost exportu uložených snímků do formátu AVI nebo BMP, tisk uložených snímků. Prohlížení zaznamenaných snímků ze všech kamer souběžně (verze 4.x). Filtrování uložených snímků podle různých kritérií (č.kamery, datum, čas, poplachový, archivní, ). Dodatečné nastavení zón střežení na uložených snímcích a následné vyhledávání snímků, u kterých došlo k narušení těchto zón. Automatický restart Video - serveru se zvoleným stupněm monitorování a střežení daného objektu (využitelné při výpadcích el.sítě ve spolupráci se záložním (UPS) zdrojem). Možnost práce Video - serveru i Video - klienta na pozadí monitoru počítače. Přenos snímků ze stanice Video - server na stanici Video - klient podle různých filtrů. Při vyhodnocení poplachu na stanici Video - server automatické navázání spojení se stanicí Video - klient podle předem předdefinovaného harmonogramu (PCO, domácí počítač apod.). Při vyhodnocení poplachu na stanici Video - server automatické odeslání SMS zprávy (přes připojený GSM mobilní telefon k Video - serveru) až na několik osobních GSM telefonů. Podpora protokolu TCP/IP. Komunikace mezi Video - serverem a Video - klientem po sítích LAN, WAN a Internetu. Komunikace mezi Video - serverem a Video - klientem prostřednictvím modemu po běžných i GSM telefonních linkách. Dálková správa Video - serveru Video - klientem. Dálková správa Video - serveru pomocí SMS zpráv z mobilních GSM telefonů. Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu ze stanice Video - klient na stanici Video server. Definování uživatelů s běžnými klientskými právy i uživatelů s administrátorskými právy. K jedné licenci stanice Video - serveru možnost instalace neomezeného počtu stanic Video klient. Možnost současného připojení více Video - klientů k Video - serveru. Možnost současného spuštění více Video - klientů na jednom počítači (využitelné zejména u PCO). 16

17 Doporučené technic hnické é vybavení ení pro o MRP - Video MRP Video SERVER: PC-Pentium III; 128 MB RAM (verze 3.x) PC-P4; 1,7 GHz a více; chipset Intel 256 MB RAM (verze 4.x) HDD 20 GB, FDD+CD ROM mechanika Videokarta AGP 8 MB RAM 1x PCI + 0 až 2 volné ISA sloty (verze 3.x) 1 až 3 volné PCI sloty (verze 4.x) Monitor 15 a více Operační systém Windows 98 druhé vydání nebo Windows Millennium (verze 3.x) Operační systém Windows 2000/XP (verze 4.x) Síť LAN: Běžná Ethernet s protokolem TCP/IP Modemy: Pro pevnou síť běžné s protokolem V34+ a vyšším. Pro posílání SMS zpráv doporučujeme použít u počítače Video-server takové GSM telefony, které je možné připojit speciálním kablíkem na COM port (např. Nokia 7110, 6210, 5110, Siemens C55 apod. v závislosti na verzi 3.x nebo 4.x). Kamery: Běžné monochromatické nebo barevné CCD kamery s výstupem na koaxiální kabel. Propojo opojovací kabel mezi kamerami ami a počítačem MRP-Video server: er: Koax o jmenovité impedanci 75 ohmů. Od každé videokamery jeden samostatný kabel vedoucí do MRP-Video serveru. Na straně kamer zakončen konektorem podle typu kamer (obvykle BNC), na straně MRP-Video serveru zakončen konektorem CINCH (v provedení RT a PROFESSIONAL EXTRA BNC). Délka závisí na útlumu konkrétního kabelu, který by neměl přesáhnout 3 db, běžně lze uvažovat o délce každého kabelu cca do 100 m. Internet: V případě požadavku na připojení k Internetu je nutné, aby počítač MRP-Video server byl připojen pevnou linkou k Internetu s vlastní IP adresou v síti Internet. Počítač MRP-Video klient se může připojovat jako běžný Dial-Up klient sítě Internet. Ceny doplňkového vybavení pro MRP Video MRP Video KLIENT: PC-Pentium II a více 64 MB RAM a více HDD 4 GB a více, FDD+CD ROM mechanika Videokarta 2 MB RAM Běžná zvuková karta s reproduktory pro ohlášení poplachu Monitor 15 a více Operační systém Windows 98SE/Me/2000/XP Telef elefonní síť: Běžná analog. nebo ISDN tel. linka, sítě GSM. MRP Video SERVER s proc. P4 (včetně operačního systému Windows ME) ,-Kč MRP Video KLIENT s proc. P3 (včetně operačního systému Windows 98) ,-Kč Kamera venkovní monochromatická miniaturní (49xØ23mm), 0,1 Lux, kamery si lze objednat s objektivem 28, 40, 53, 78, 92, ,-Kč Kamera venkovní monochromatická miniaturní - vysoká citlivost 0,003 Lux (49xØ23mm), kamery si lze objednat s objektivem 28, 40, 53, 78, 92, ,-Kč Kamera vnitřní monochromatická miniaturní (30x30x30mm), 0,1 Lux kamery si lze objednat s objektivem 28, 40, 53, 78, 92, ,-Kč Kamera vnitřní monochr. miniaturní - vysoká citlivost 0,003 Lux (30x30x30mm), kamery si lze objednat s objektivem 28, 40, 53, 78, 92, ,-Kč Kamera vnitřní/venkovní barevná, 0,2 Lux kamery si lze objednat s objektivem 28, 40, 53, 78, 92, ,-Kč 17

18 Ukázky z MRP Videa Nastavení poplachových zón na jedné z kamer Video - serveru Přenos celé obrazovky Video - serveru na stanici Video - klient 18

19 MRP-Video prohlížeč verze 3.x MRP-Video prohlížeč verze 4.x 19

20 Příjem informací z MRP-Videa na mobilní telefon Na mobilní telefon můžete nejen obdržet poplachovou zprávu z Video-serveru, ale také si můžete sami kdykoliv vyžádat seznam kamer, které zachytily narušení (za Vámi zadaný následující časový interval). Pomocí SMS zpráv můžete rovněž dálkově spravovat Video-server, a to spustit nebo zrušit režim střežení, přímo softwarově nastavovat i činnost jednotlivých kamer apod. 20

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. října 2005 MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Už jste někoho viděli nabízet někde značkové účetní programy ověřené auditory, jako např.

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 7 2011 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA UPGRADE DUEL 8 Ve zpravodaji

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

3.část příručky - ostatní. 4D Konto

3.část příručky - ostatní. 4D Konto UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 3.část příručky - ostatní 4D Konto květen 2005 OBSAH 4. Ostatní 4.1. Firmy - adresy 4.1.1 Firmy 4.1.1.1 Vlastní firma - aktualizace 4.1.1.2 Adresář partnerů - založení firmy - aktualizace

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Ročenka IS Orsoft 2008

Ročenka IS Orsoft 2008 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?...

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více