Kdeže loňské sněhy jsou. Titulní stránka foto "Zastávka" - Čanku, "Ondřej na bobech" - Owanzi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdeže loňské sněhy jsou. Titulní stránka foto "Zastávka" - Čanku, "Ondřej na bobech" - Owanzi"

Transkript

1 T OTEMOVÁ D 90 ESKA VNITŘNÍ ZPRAVODAJ NÁČELNICTVA LIGY LESNÍ MOUDROSTI LEDEN 2007 Kdeže loňské sněhy jsou Titulní stránka foto "Zastávka" - Čanku, "Ondřej na bobech" - Owanzi

2 Na podzim 21.října 2006 se konala v Praze Valná hromada LLM Na VH byli přítomni zástupci těchto 20 kmenů z celkového počtu 32 kmenů: Kruh, Wahpeton, Walden, Tussilago, Strážci údolí, Mawadani, Ťapáč, Bobrů, Osmaka Opo, Sacagawea, Jestřábi, Otyókwa, Sokoli, Jilm, Vlci, Wallowa, Tatankaska, Wannawega, Jezerní lidé, Okwaho. Za náčelnictvo byli přítomni: V. Svoboda, A. Sedláček, V. Levínský, K. Doleček, M. Řezáčová, I. Dalíková, J. Kluiberová, P. Spálený, J. Porsch, M.Řezáčová a K.Tauová Dále náčelník Čotokwy J. Macek a M. Pernický za kontrolní a revizní komisi. Omluveni byli zástupci těchto 8 kmenů: Severní hvězda, Drum bun, Větrné týpí, Wanagi Oyate, Omaha, Tate Osmaka, Arapaho a Wabash Nepřítomni zástupci 4 kmenů: Kanfej Nešarim, Yellow Knife, Huascarán, Čan Haka Valnou hromadu zahájil ligový ohnivec J. Porsch Ablákela. Předsedal jí Vladimír Levínský Wikky a zapisovatelem byla Jana Kluiberová Čeyanala. V hlasovací komisi zasedli Václav Svoboda Kotlík, Josef Porsch Ablákela, Kamila Lunerová. Následovala kontrola plnění úkolů a usnesením VH z v těchto bodech: VH ukládá náčelnictvu předat každému kmeni výtisk výroční zprávy za rok 2004 splněno, případným dalším zájemcům lze přeposlat, k dispozici také na internetu. VH ukládá náčelnictvu schválit pravidla pro pořádání pokročilé Čotokwy speciál splněno, znění v zápisech z náčelnictva, bude zveřejněno v TD a na internetu. VH ukládá náčelnictvu zajistit akreditaci náčelnických zkoušek na rok 2006 splněno. VH ukládá náčelnictvu zajistit výrobu propagačních materiálů a distribuovat je kmenům trvá (termín Bambiriáda 2007). VH ukládá náčelnictvu zajistit oslavu výročí 70 let od návštěvy E.T.Setona v Praze splněno (přípravy v pořádku, součástí je křest knihy od Biminiji včetně CD resp. DVD, nyní jednání o autorských právech s vlastníky, aktuální info bude v TD, na internetu). Své zprávy přednesli: členové náčelnictva a rozšířeného náčelnictva M. Řezáčová Marka, K. Faůová Trnka, P. Spálený Yučikala, J. Porsch Ablákela, I. Dalíková Viktorka, V. Svoboda Kotlík, J. Macek Čiksika, předseda KRK K. Doleček Sýc a náčelník A. Sedláček Tokaheya. Činovníci zodpověděli dotazy. Prezentace zpráv jsou k dispozici v kanceláři LLM a na webových stránkách. Schválené členské příspěvky LLM na rok Kč/dospělí, rodiny; 310 Kč/studenti, důchodci; 190 Kč děti termín zaplacení: Byla stanovena sankce za pozdní zaplacení: kmeny jsou povinny zaplatit příspěvky a zaktualizovat data v registru OP do , v případě nedodržení se příslušný příspěvek navyšuje o 20 Kč. VH odsouhlasila s uvolněním peněz za Křemešník ve výši Kč na financování rozvojových projektů v LLM, o rozdělování peněz bude rozhodovat náčelnictvo LLM

3 Proběhlo doplnění kalendária a představení jednotlivých akcí (2007): kurz pletení košíků (kontakt: Kamila) kurz rytí do přírodních materiálů, klubovna Ťapáč (kontakt: Viktorka) stopování šelem v Beskydech (kontakt: Hočhóka Monty) náčelnické zkoušky ples LLM v Tuchlovicích (kontakt: Mája) zimní čotokwa (kontakt: Sýc) dřevní brigáda na Kosím potoce tři moravská CHKO Setkání ML, lesní běh (kontakt: Mája) Bambiriáda předtáborová brigáda na Kosím potoce ligové táboření (kontakt: Tokaheya) 7.7. ligový sněm Čotokwa ML (bude dotazník, zda týpí, srub nebo putování) Kiwendotha, Stopa černého vlka (kontakt: Viktorka) Ohnivecké setkání (kontakt: Ablákela) Dnem začíná povinný termín pro přechod na podvojné účetnictví Kmen, který vznikl po roce 2003 (od ) musí vést od začátku podvojné účetnictví (Okwaho, Tussilago, Wanagi Oyate) Odsouhlaseno finanční zvýhodnění kmenů, které už přešli nebo přejdou od roku 2007 s dotací na koupi plné verze účetního SW (cca 4-5 tis.) - přispějeme Kč Mahykan věnoval LLM knihu Indiánské tance a písně. Perník informoval o změně zákona o sdružování občanů. Je nutno do tří let zakomponovat do názvu o.s. nebo občanské sdružení Yučikala zveřejní na webu informaci o správnosti psaní ů. Pár bodů o časopisu Bizoní vítr z diskuze: varianta vydávat jen tři čísla ročně problémy s tvorbou poprázdninového čísla chceme čtyři, technicky se to nezvládá návrh formálně zachovat stále čtyři čísla (dvojčíslo) písmáci zároveň zpravodajové pro BV, web Termín příští Valné hromady bude na podzim roku 2007 s volbou nového náčelnictva. Bude asi v objektu MŠMT v Telči. Revize v kmenech Jednou ročně v rámci školení hospodářů RKK vytipuje 3-5 kmenů a zkontroluje se jejich účetnictví, mimo termín školení RKK zkontroluje jednou ústředí neznámý kmen. Na koupi plátna na týpí ve velkém je pouze jeden zájemce na 80 bm. Což je málo! Kruh hledá louku na táboření cca 2 ha nebo 2x 0,5 ha. Kmen bude rád za každý typ.

4 Ze zápisu z VH přinášíme plné znění schváleného usnesení VH bere na vědomí průběh plnění a předpokládané splnění úkolu z minulé VH zajistit oslavu výročí 70 let od návštěvy E. T. Setona v Praze přednesené zprávy členů náčelnictva a kontrolní a revizní komise předpokládaný termín příští valné hromady na podzim 2007 (říjen, listopad) VH schvaluje výši odvodu příspěvků na ústředí pro rok 2007 takto: děti do 15 let 190 Kč; studenti, rodiče na rodičovské dovolené, důchodci (i invalidní) 310 Kč; dospělí a rodiny 480 Kč kmeny jsou povinny zaplatit příspěvky a zaktualizovat data v registru OP do , v případě nedodržení se příslušný příspěvek navyšuje o 20 Kč uvolnění peněz za Křemešník ve výši Kč na financování rozvojových projektů v LLM, o rozdělování peněz bude rozhodovat náčelnictvo LLM aby kmeny, které povedou podvojné účetnictví v roce 2007, obdržely mimořádnou dotaci na pořízení účetního softwaru aby kmeny, které povedou podvojné účetnictví v roce 2007, byly finančně zvýhodněny v dotacích na člena Vladimíra Levínského Wikkyho jako člena náčelnictva VH ukládá náčelnictvu dokončit plnění úkolu z minulé VH zajistit výrobu a distribuci propagačních materiálů náčelnictvu zveřejnit podmínky pro speciální Čotokwu v TD a na webu revizní komisi jednou ročně v rámci školení hospodářů vytipovat 3-5 kmenů a zkontrolovat jejich účetnictví, navíc mimo termín školení zkontrolovat 1 ústředím vybraný kmen. Firma Stormware nabízí nově slevy pro neziskové organizace. Software POHODA 2007 Profi tak lze získat za cenu 4 153,10 Kč (vč. DPH). Jednotlivé kmeny, které mají o účetní software zájem, nechť si ho objednají samostatně (nejlépe asi na mailu: nebo na adrese: STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, Jihlava, Telefon: , Fax: ). Přislíbený příspěvek na nákup softwaru proplatíme po předložení dokladu o zakoupení licence. POZOR - v objednávce je potřeba uvést, že máte zájem o uplatnění slevy pro neziskovou organizaci! Dokumenty, na základě, kterých o slevu můžete usilovat, odešleme centrálně z ústředí, takže už byste neměli muset nic dokládat.. V dalších letech je potřeba zaplatit aktualizaci, na kterou zatím slevy poskytované nejsou a jejíž cena je okolo 2500 Kč. Je však možné, že i zde dojde v dalších letech ke změnám. (Marka) Účetní SW WinWabank zdarma na kam si napíšete a firma vám pošle licenční kód přímo na vaše IČO kmene. (Kotlík)

5 VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČRMD V PARLAMENTU Pěstování vztahu k přírodě v rámci členských sdružení České rady dětí a mládeže (ČRDM) a legislativa ovlivňující mimoškolní výchovu nejmladší generace tato dvě témata dominovala výročnímu setkání zástupců ČRDM. Sešly se jich na něm dvě desítky a k šestihodinovému jednání, zaštítěnému poslankyní Michaelou Šojdrovou, jim byl 11. prosince 2006 k dispozici sál Státní akty v budově Poslanecké sněmovny. Zmíněné setkání náleží k tradičním akcím Rady; koná se zpravidla v adventním čase a mívá pracovně-společenský ráz. Mezi jeho účastníky patřili například zástupci Junáka svazu skautů a skautek ČR, Asociace turistických oddílů mládeže, Ligy lesní moudrosti, Pionýra, Asociace křesťanských sdružení mládeže, INEXu Sdružení dobrovolných aktivit, Asociace malých debrujárů, Royal Rangers nebo Folklorního sdružení. Za LLM se zúčastnili setkání Awanyanka, Kotlík a Tokaheya. Profilovým tématem dopoledního programového bloku, byla "Výchova ke vztahu k přírodě ve sdruženích ČRMD Denisa Šimlová, zastupující sdružení INEX-SDA, představila environmentální projekty své organizace a myšlenku Fair Trade, tedy spravedlivého obchodu, kterou v České republice kromě jiných propaguje právě INEX. Táboření šetrné k přírodě a jeho výchovný aspekt tak znělo téma, se kterým přítomné seznámil Aleš Sedláček, náčelník Ligy lesní moudrosti a 1. místopředseda ČRDM. Jak takové táboření vypadá, jaká má pravidla a na jaká úskalí nejčastěji naráží, bylo spolu s řadou konkrétních příkladů z praxe hlavními body jeho příspěvku. Dalším, kdo promlouval do konferenčního mikrofonu, byl Vladimír Kubát z Azimutu Sdružení pro netradiční formy pobytu v přírodě, který zmínil nejrůznější zajímavé aktivity své mateřské organizace a problémy, s nimiž se na táborech sdružení potýká. V letošním a příštím roce proběhne již třetí ročník soutěže ve sběru víček od PET lahví, jejímž pořadatelem je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK). O smyslu této akce a dosavadních zkušenostech s ní pohovořil zástupce sdružení A-TOM, RADAMOK a hlavní koordinátor poslední cévévézetky v Ostravě Mojmír Nováček V následující části programu vystoupil Martin Bělohlávek, staronový šéf koordinačního týmu Bambiriády, který představil novinky jejího chystaného devátého ročníku (uskuteční se ve dnech května na pražském Střeleckém ostrově a v dalších 27 městech ČR). K hlavním cílům Bambiriády 2007 podle něj náleží prohloubení jejího vlivu a informační dopad na veřejnost. Náplň a stěžejní aktivity kampaně Rady Evropy na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní, uvedl její národní koordinátor Marek Fajfr.

6 O slovenské zkušenosti z oblasti podmínek pro práci s dětmi a mládeží (např. asignace) obohatil přítomné i další host předseda Rady mládeže Slovenska Ján Gombala a na význam registru nevládních organizací na portále veřejné správy upozornila bývalá předsedkyně ČRDM Jana Vohralíková. V odpoledním programovém bloku byla hlavním tématem aktuální legislativa, která se dotýká činnosti sdružení mládeže. Poslanecký zájem o danou problematiku ztělesnila Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), jež si jako jediná z trojice zastupitelů, kteří předem přislíbili účast, nenechala ve svém pracovním rozvrhu okénko, rezervované pro tuto akci, zasklít jinými povinnostmi. Účastníci setkání se tak nakonec mohli se svými připomínkami, obavami i nadějí na eventuální změnu k lepšímu na místě obrátit bezprostředně jen na ni. Což také učinili a připravený šestibodový materiál týkající se vybrané problémové legislativy ve vztahu ke sdružením dětí a mládeže s ní zevrubně konzultovali. Michaela Šojdrová jim ochotně sdělila vlastní názor na tu kterou probíranou záležitost, ať už se vznášené připomínky ČRDM týkaly chystané novely Občanského zákoníku, zákona o sdružování občanů nebo třeba zákona o dobrovolnické práci. Pokud stanovisko Rady vyhodnotila jako principiálně správné, zároveň nabídla i svoji pomoc buď formou podpory navrhovaného legislativního opatření mezi poslaneckými kolegy, nebo i tím, že s potřebným návrhem mezi politiky přijde sama. Michaela Šojdrová, která se o oblast mimoškolního výchovy dětí a mládeže dlouhodobě zajímá, se nejvíce pozastavila nad faktem, že rozpočtové položky nárokované ministerstvem školství neobsahují peníze potřebné k rychlejší opravě zdevastovaných objektů převzatých některými juniorskými spolky od Fondu dětí a mládeže (pro rok 2007 mělo jít asi o 50 milionů korun). Ministerstvo by si mělo stanovit priority, když sestavuje rozpočet, odtušila poslankyně Šojdrová, rozhodnutá pokusit se i zde v rámci svých možností na poslední chvíli ještě pomoci. Na stav zmíněných objektů upozorňovala ČRDM poslance i senátory formou výstavy velkoplošných fotografií S dřevomorkou na startu. Expozice byla postupně k vidění v sídlech jak dolní, tak horní komory Parlamentu ČR. PLETENÍ KOŠÍKŮ NA BOBŘÍM HRADĚ Od máte jedinečnou možnost připojit se na Bobřím hradě ke kmeni Jezerních lidí a naučit se plést košíky pod vedením zkušeného všeuměla Sokola. Pomůcky: nůžky, nůž, hřebík délky 100 mm a 200 mm, zástěra, pruty. Proutí si můžete dovézt vlastní, případně dejte vědět dostatečně předem, ať můžeme dostatek materiálu zajistit. Počet míst je omezen kapacitou srubu. Zájemci se mohou hlásit v přihlašovadle. Kamila Lunerová (kristkovak(zavináč)vfu(tečka)cz)

7 70 LET OD NÁVŠTĚVY ZAKLADATELE WOODCRAFTU A SKAUTINGU Ve třicátých letech minulého století přijal Seton pozvání mládežnických organizací do Československa. Během týdenního pobytu ( ) se setkal s mnoha jejich členy a pronesl několik přednášek. Pro zúčastněné spolky byla tato návštěva velkým povzbuzením a inspirací, ze kterých ještě léta poté čerpaly. Pražská návštěva ukázala, jak charismatickou osobností Seton byl oslňoval své posluchače nejen brilantním vypravěčským uměním, ale i dodnes moderními názory a životní moudrostí (v době návštěvy mu bylo 76 let). Navštívil školu v Lysolajích, vedenou woodcrafterem Františkem Kupkou, a zápis do kroniky doprovodil kromě své obvyklé totemové značky vlčí stopy také kresbou medvěda. Absolvoval tiskovou konferenci. Na vlnách Československého rozhlasu se nesl jeho proslov prodchnutý myšlenkou na mírové soužití mezi národy. Přednášel o indiánech, o zvířatech, o životě v divočině. Zavítal do Ymky, do dvou skautských kluboven Řeč je o legendárním Ernestu Thompsonovi Setonovi a jeho téměř týdenním pobytu v Praze na sklonku roku Kulaté výročí této události důstojně připomněla 14. prosince 2006 Liga lesní moudrosti (LLM) slavnostním večerem v budově na Senovážném náměstí 23. Liga lesní moudrosti si připomíná 70. výročí návštěvy svého zakladatele vydáním knihy doplněné CD od MUDr. Františka Kožíška Biminijiho, mapující Setonův pražský pobyt. Mnoho animozity mezi lidmi pramení z toho, že se neznají. Mají vůči sobě předsudky a teprve když se lépe poznají, bariéry padnou. A oni najednou zjistí, že ten druhý vlastně není nepřítel, že to je normální člověk jako oni a není důvod vůči němu chovat nějaké nepřátelství. Zhruba tak by se dal podle Františka Kožíška Biminijiho stručně vyjádřit obsah proslovu, s nímž se k posluchačům Československého rozhlasu obrátil během své pražské návštěvy zakladatel woodcraftu E. T. Seton Černý vlk (z jehož učení programově vychází i skauting). Autor publikace Seton v Praze František Kožíšek jeho projev připomněl během zmíněného setkání uspořádaného Ligou. Knihu je možno objednávat v kanceláři LLM na u: Cena pro členy organizací dětí a mládeže (dotované vydání od MŠMT) je 150 Kč, cena nedotovaného vydání je 250 Kč. Kniha bude prodávána i v Tiskovém a distribučním centru Junáka a v některých knihkupectvích. Více na ligových stránkách včetně vzpomínek pamětníků, historiků a přednášek o současném woodcraftu. Odkaz:

8 ZIMNÍ ČOTOKVA SPECIÁL Ve dnech pořádá LLM specializovanou zimní čotokvu, zaměřenou na putování na běžkách a pobyt v zimní přírodě. Místem konání je ubytovna LLM ve Filipově Huti a přilehlé Šumavské hvozdy. Čotokwa je určena všem zájemcům o běžkařský sport starším 14 let (včetně). Cena: 300,- Kč; poplatky obci (cca 60 Kč pro dospělého) a dopravu si hradí každý sám. Maximální počet účastníku je 30 osob. Program: Začíná již v pátek po poledni cca ve 13 hod a končí v neděli cca v 13:30 hodin. Vyučovat se bude teoretická část vybavení, mazání lyží, nebezpečí v horách, příprava zimních výprav, zimní táboření a praktická část v rámci celodenního putování. Déle se budeme učit základní prvky pohybu na běžkách a to pohyb po rovině, klasický běh, volný běh, stoupání atd. Sebou musíte mít vlastní běžeckou výzbroj (běžky, boty, hole, vosky), oblečení vhodné na běžky (větrovka, více slabších vrstev pod ní), nutný je vlastní spacák, přezůvky do chaty, menší batoh. Stravování bude společné. Začínáme páteční večeří a končíme nedělním obědem. Doprava osobními auty nebo autobusem Zálohu vratnou pouze ve velmi odůvodněných případech ve výši 200,- Kč zašlete na účet LLM č /0300. Variabilním symbolem je vaše rodné číslo. Do poznámky pro příjemce vepište: ČOTOKVA a vaše jméno a příjmení. Zálohu uhraďte do konce ledna Přihlášky jsou ke stažení na odkazu: Prosím o jejich zaslání do konce ledna 2007 na adresu (Sýc, Čiksika, Divous a Trnka) SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K 5.LETŮM OD ÚMRTÍ L.VODÁKA LETÍCÍHO SOKOLA Dne proběhlo v kruhu pamětníků a přátel setkání na Hamižné nad Hartmanicemi ku příležitosti 5. výročí úmrtí legendárního Šumavského rodáka, milovníka přírody, zálesáka, woodcraftera, renesančního člověka Ladislava Vodáka - Letícího Sokola. Doporučuji k přečtení článek, který vyšel v BV Ku příležitosti zmíněného výročí vytvořila správa CHKO v Sušici nové informační tabule k přilehlé naučné stezce. Vůdčí osobností setkání byl starosta Hartmanic. Zúčastnili se přátelé L. Vodáka z KČT, naší Ligy, CHKO a NP Šumava, místní občané i dávní spolupracovníci. Bylo cítit i to, že směr, kterým se NP Šumava vydal, obzvláště za ředitele Žlábka se neshodoval s představami zakladatele. Málo kdo si dnes již vzpomene, že právě dílo L. Vodáka a Pavla Trpáka a dalších spolupracovníků bylo podkladem pro schválení CHKO Šumava. Za LLM se zúčastnili členové kmene Yellow knife, vedeni Hombrem a náčelník Ligy Tokaheya. Žluté nože se veřejně přihlásili k péči o ochranářský koutek na Hamižné. Náčelnictvo vyhradilo pro jejich činnost na příští rok prostředky na nákup nářadí. Liga lesní moudrosti je zmíněna i na jedné tabuli nové naučné stezky. (Tokaheya)

9 Po osmi letech, kdy se koncem května v mnoha místech České republiky pravidelně roztáčí kola Bambiriády, asi netřeba vysvětlovat, co se za tímhle slůvkem skrývá. Do oficiálních slovníků se sice ještě nedostalo, ale mezi dětmi i jejich staršími kamarády vedoucími, náležitě zdomácnělo. Dokonce natolik, že bývá důvěrně zvána BAMBOŠKOU. Stručně řečeno, taková, jakou si ji uděláte. Zatímco datum konání příštího ročníku je pevně stanoveno na května 2007, mnohé ostatní je ve vašich rukou. K tomu je třeba vyplnit formulář Přihlášky. Martin Bělohlávek, ředitel Bambiriády 2007 radí, abyste si formulář prostudovali velmi pečlivě a nepřehlédli změny, které přináší. Představenstvo ČRDM pro rok 2007 rozhodlo o změně vlastní organizační struktury Bambiriády a zrušení systému BAC, s tím, že organizační podmínky budou k jednotlivým přihlášeným místům řešeny individuálně. Koordinátorkou měst v centrálním štábu byla jmenována Blanka Lišková. KMEN KRUH ÚKLID AMERIKY Poďte se podílet na úklidu šachet na Velké Americe. Jedna z mála příležitostí, jak se dostat do podzemí. Sraz 13.ledna 07 v 7:45 hodin na Zličíně. Vlastní oběd a sváča, oblečení co si můžete ušpinit. (Jáchym Kruh) KMEN VLKŮ ZIMNÍ TÁBOŘENÍ se jako každý rok bude konat kmenové zimní táboření. Podrobnosti se dozvíte buď na schůzce, nebo volejte Vlka. (Starý Vlk z Jelení Hory) KMEN WABASH UZLAŘSKÁ REGATA se bude konat 24. roční Uzlařské regaty v Ostravě. KMEN OKWAHO - MAPOVÁNÍ ŠELEM A NEJKRÁSNĚJŠÍ SBÍRKA Mapování šelem v Beskydech, Horní Lomná příp. Gabrielka Nejkrásnější sbírka.putování a poznávání krajiny a přírodních pokladů CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Poodří a CHKO Beskydy (Monty) KMEN JESTŘÁBI WOODCRAFTERSKÝ PLES A TURNAJ SHINY Sobota Woodcrafterský ples Rok se s rokem sešel a je to tady podruhé! Woodrafterský ples v Tuchlovících v sále České hospody. A podle toho, jaké mám zatím zprávy myslím, že si v ničem nezadá s tím loňským. Bližší program zde bude ještě zveřejněn. KMEN MAWADANI - IINITY března Na naše léty osvědčené tábořiště v Kouřových horách bude obřadním místem.

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 BŘEZEN 2010 1 Úvodem o roce 2009 v ČRDM Milí čtenáři výroční zprávy, Česká rada dětí a mládeže tu byla s Vámi i v roce 2009. Opět jsme se snažili, aby dobrovolnická

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM Naše téma: Nejen podsady a kotlík číslo 1/2011 ARCHA Zpravodaj o výchove a využití volného casu detí a mládeže Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou Představujeme: Český svaz chovatelů foto Marek Krajči

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 8 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Chce to jenom si uvědomit, že není vyloučeno, že zítra oslepneme, ohluchneme, nebo přijdeme o nohu a celkovou pohyblivost. Již zítra se

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David Naše téma: Jaro v dětských spolcích číslo 3/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Dominik David Představujeme: Kondor SAFE mapoval dobrovolníky s dětmi a mládeží Sametky

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Bumerang v čase Letní leštění klik Putování Ohlédnutí za Celostátním setkáním mládeže v Táboře Jamboree: nové zkušenosti, přátelé, šátky

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM 1 VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 2 2 VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 3 Hospodaření JAN STEJSKAL EDICE VŮDCOVSKÁ

Více

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk MOZAIKA PIONÝRA 8 duben 2011 Kamínka zahřála i pobavila reportáž 67 Sami o sobě zprávy ze sdružení 1213 Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk 18 Znáte rostliny? kvíz 15 Clona má vítěze

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích?

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? 01 /2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Olympijský park na Letné Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více