Kdeže loňské sněhy jsou. Titulní stránka foto "Zastávka" - Čanku, "Ondřej na bobech" - Owanzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdeže loňské sněhy jsou. Titulní stránka foto "Zastávka" - Čanku, "Ondřej na bobech" - Owanzi"

Transkript

1 T OTEMOVÁ D 90 ESKA VNITŘNÍ ZPRAVODAJ NÁČELNICTVA LIGY LESNÍ MOUDROSTI LEDEN 2007 Kdeže loňské sněhy jsou Titulní stránka foto "Zastávka" - Čanku, "Ondřej na bobech" - Owanzi

2 Na podzim 21.října 2006 se konala v Praze Valná hromada LLM Na VH byli přítomni zástupci těchto 20 kmenů z celkového počtu 32 kmenů: Kruh, Wahpeton, Walden, Tussilago, Strážci údolí, Mawadani, Ťapáč, Bobrů, Osmaka Opo, Sacagawea, Jestřábi, Otyókwa, Sokoli, Jilm, Vlci, Wallowa, Tatankaska, Wannawega, Jezerní lidé, Okwaho. Za náčelnictvo byli přítomni: V. Svoboda, A. Sedláček, V. Levínský, K. Doleček, M. Řezáčová, I. Dalíková, J. Kluiberová, P. Spálený, J. Porsch, M.Řezáčová a K.Tauová Dále náčelník Čotokwy J. Macek a M. Pernický za kontrolní a revizní komisi. Omluveni byli zástupci těchto 8 kmenů: Severní hvězda, Drum bun, Větrné týpí, Wanagi Oyate, Omaha, Tate Osmaka, Arapaho a Wabash Nepřítomni zástupci 4 kmenů: Kanfej Nešarim, Yellow Knife, Huascarán, Čan Haka Valnou hromadu zahájil ligový ohnivec J. Porsch Ablákela. Předsedal jí Vladimír Levínský Wikky a zapisovatelem byla Jana Kluiberová Čeyanala. V hlasovací komisi zasedli Václav Svoboda Kotlík, Josef Porsch Ablákela, Kamila Lunerová. Následovala kontrola plnění úkolů a usnesením VH z v těchto bodech: VH ukládá náčelnictvu předat každému kmeni výtisk výroční zprávy za rok 2004 splněno, případným dalším zájemcům lze přeposlat, k dispozici také na internetu. VH ukládá náčelnictvu schválit pravidla pro pořádání pokročilé Čotokwy speciál splněno, znění v zápisech z náčelnictva, bude zveřejněno v TD a na internetu. VH ukládá náčelnictvu zajistit akreditaci náčelnických zkoušek na rok 2006 splněno. VH ukládá náčelnictvu zajistit výrobu propagačních materiálů a distribuovat je kmenům trvá (termín Bambiriáda 2007). VH ukládá náčelnictvu zajistit oslavu výročí 70 let od návštěvy E.T.Setona v Praze splněno (přípravy v pořádku, součástí je křest knihy od Biminiji včetně CD resp. DVD, nyní jednání o autorských právech s vlastníky, aktuální info bude v TD, na internetu). Své zprávy přednesli: členové náčelnictva a rozšířeného náčelnictva M. Řezáčová Marka, K. Faůová Trnka, P. Spálený Yučikala, J. Porsch Ablákela, I. Dalíková Viktorka, V. Svoboda Kotlík, J. Macek Čiksika, předseda KRK K. Doleček Sýc a náčelník A. Sedláček Tokaheya. Činovníci zodpověděli dotazy. Prezentace zpráv jsou k dispozici v kanceláři LLM a na webových stránkách. Schválené členské příspěvky LLM na rok Kč/dospělí, rodiny; 310 Kč/studenti, důchodci; 190 Kč děti termín zaplacení: Byla stanovena sankce za pozdní zaplacení: kmeny jsou povinny zaplatit příspěvky a zaktualizovat data v registru OP do , v případě nedodržení se příslušný příspěvek navyšuje o 20 Kč. VH odsouhlasila s uvolněním peněz za Křemešník ve výši Kč na financování rozvojových projektů v LLM, o rozdělování peněz bude rozhodovat náčelnictvo LLM

3 Proběhlo doplnění kalendária a představení jednotlivých akcí (2007): kurz pletení košíků (kontakt: Kamila) kurz rytí do přírodních materiálů, klubovna Ťapáč (kontakt: Viktorka) stopování šelem v Beskydech (kontakt: Hočhóka Monty) náčelnické zkoušky ples LLM v Tuchlovicích (kontakt: Mája) zimní čotokwa (kontakt: Sýc) dřevní brigáda na Kosím potoce tři moravská CHKO Setkání ML, lesní běh (kontakt: Mája) Bambiriáda předtáborová brigáda na Kosím potoce ligové táboření (kontakt: Tokaheya) 7.7. ligový sněm Čotokwa ML (bude dotazník, zda týpí, srub nebo putování) Kiwendotha, Stopa černého vlka (kontakt: Viktorka) Ohnivecké setkání (kontakt: Ablákela) Dnem začíná povinný termín pro přechod na podvojné účetnictví Kmen, který vznikl po roce 2003 (od ) musí vést od začátku podvojné účetnictví (Okwaho, Tussilago, Wanagi Oyate) Odsouhlaseno finanční zvýhodnění kmenů, které už přešli nebo přejdou od roku 2007 s dotací na koupi plné verze účetního SW (cca 4-5 tis.) - přispějeme Kč Mahykan věnoval LLM knihu Indiánské tance a písně. Perník informoval o změně zákona o sdružování občanů. Je nutno do tří let zakomponovat do názvu o.s. nebo občanské sdružení Yučikala zveřejní na webu informaci o správnosti psaní ů. Pár bodů o časopisu Bizoní vítr z diskuze: varianta vydávat jen tři čísla ročně problémy s tvorbou poprázdninového čísla chceme čtyři, technicky se to nezvládá návrh formálně zachovat stále čtyři čísla (dvojčíslo) písmáci zároveň zpravodajové pro BV, web Termín příští Valné hromady bude na podzim roku 2007 s volbou nového náčelnictva. Bude asi v objektu MŠMT v Telči. Revize v kmenech Jednou ročně v rámci školení hospodářů RKK vytipuje 3-5 kmenů a zkontroluje se jejich účetnictví, mimo termín školení RKK zkontroluje jednou ústředí neznámý kmen. Na koupi plátna na týpí ve velkém je pouze jeden zájemce na 80 bm. Což je málo! Kruh hledá louku na táboření cca 2 ha nebo 2x 0,5 ha. Kmen bude rád za každý typ.

4 Ze zápisu z VH přinášíme plné znění schváleného usnesení VH bere na vědomí průběh plnění a předpokládané splnění úkolu z minulé VH zajistit oslavu výročí 70 let od návštěvy E. T. Setona v Praze přednesené zprávy členů náčelnictva a kontrolní a revizní komise předpokládaný termín příští valné hromady na podzim 2007 (říjen, listopad) VH schvaluje výši odvodu příspěvků na ústředí pro rok 2007 takto: děti do 15 let 190 Kč; studenti, rodiče na rodičovské dovolené, důchodci (i invalidní) 310 Kč; dospělí a rodiny 480 Kč kmeny jsou povinny zaplatit příspěvky a zaktualizovat data v registru OP do , v případě nedodržení se příslušný příspěvek navyšuje o 20 Kč uvolnění peněz za Křemešník ve výši Kč na financování rozvojových projektů v LLM, o rozdělování peněz bude rozhodovat náčelnictvo LLM aby kmeny, které povedou podvojné účetnictví v roce 2007, obdržely mimořádnou dotaci na pořízení účetního softwaru aby kmeny, které povedou podvojné účetnictví v roce 2007, byly finančně zvýhodněny v dotacích na člena Vladimíra Levínského Wikkyho jako člena náčelnictva VH ukládá náčelnictvu dokončit plnění úkolu z minulé VH zajistit výrobu a distribuci propagačních materiálů náčelnictvu zveřejnit podmínky pro speciální Čotokwu v TD a na webu revizní komisi jednou ročně v rámci školení hospodářů vytipovat 3-5 kmenů a zkontrolovat jejich účetnictví, navíc mimo termín školení zkontrolovat 1 ústředím vybraný kmen. Firma Stormware nabízí nově slevy pro neziskové organizace. Software POHODA 2007 Profi tak lze získat za cenu 4 153,10 Kč (vč. DPH). Jednotlivé kmeny, které mají o účetní software zájem, nechť si ho objednají samostatně (nejlépe asi na mailu: nebo na adrese: STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, Jihlava, Telefon: , Fax: ). Přislíbený příspěvek na nákup softwaru proplatíme po předložení dokladu o zakoupení licence. POZOR - v objednávce je potřeba uvést, že máte zájem o uplatnění slevy pro neziskovou organizaci! Dokumenty, na základě, kterých o slevu můžete usilovat, odešleme centrálně z ústředí, takže už byste neměli muset nic dokládat.. V dalších letech je potřeba zaplatit aktualizaci, na kterou zatím slevy poskytované nejsou a jejíž cena je okolo 2500 Kč. Je však možné, že i zde dojde v dalších letech ke změnám. (Marka) Účetní SW WinWabank zdarma na kam si napíšete a firma vám pošle licenční kód přímo na vaše IČO kmene. (Kotlík)

5 VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČRMD V PARLAMENTU Pěstování vztahu k přírodě v rámci členských sdružení České rady dětí a mládeže (ČRDM) a legislativa ovlivňující mimoškolní výchovu nejmladší generace tato dvě témata dominovala výročnímu setkání zástupců ČRDM. Sešly se jich na něm dvě desítky a k šestihodinovému jednání, zaštítěnému poslankyní Michaelou Šojdrovou, jim byl 11. prosince 2006 k dispozici sál Státní akty v budově Poslanecké sněmovny. Zmíněné setkání náleží k tradičním akcím Rady; koná se zpravidla v adventním čase a mívá pracovně-společenský ráz. Mezi jeho účastníky patřili například zástupci Junáka svazu skautů a skautek ČR, Asociace turistických oddílů mládeže, Ligy lesní moudrosti, Pionýra, Asociace křesťanských sdružení mládeže, INEXu Sdružení dobrovolných aktivit, Asociace malých debrujárů, Royal Rangers nebo Folklorního sdružení. Za LLM se zúčastnili setkání Awanyanka, Kotlík a Tokaheya. Profilovým tématem dopoledního programového bloku, byla "Výchova ke vztahu k přírodě ve sdruženích ČRMD Denisa Šimlová, zastupující sdružení INEX-SDA, představila environmentální projekty své organizace a myšlenku Fair Trade, tedy spravedlivého obchodu, kterou v České republice kromě jiných propaguje právě INEX. Táboření šetrné k přírodě a jeho výchovný aspekt tak znělo téma, se kterým přítomné seznámil Aleš Sedláček, náčelník Ligy lesní moudrosti a 1. místopředseda ČRDM. Jak takové táboření vypadá, jaká má pravidla a na jaká úskalí nejčastěji naráží, bylo spolu s řadou konkrétních příkladů z praxe hlavními body jeho příspěvku. Dalším, kdo promlouval do konferenčního mikrofonu, byl Vladimír Kubát z Azimutu Sdružení pro netradiční formy pobytu v přírodě, který zmínil nejrůznější zajímavé aktivity své mateřské organizace a problémy, s nimiž se na táborech sdružení potýká. V letošním a příštím roce proběhne již třetí ročník soutěže ve sběru víček od PET lahví, jejímž pořadatelem je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK). O smyslu této akce a dosavadních zkušenostech s ní pohovořil zástupce sdružení A-TOM, RADAMOK a hlavní koordinátor poslední cévévézetky v Ostravě Mojmír Nováček V následující části programu vystoupil Martin Bělohlávek, staronový šéf koordinačního týmu Bambiriády, který představil novinky jejího chystaného devátého ročníku (uskuteční se ve dnech května na pražském Střeleckém ostrově a v dalších 27 městech ČR). K hlavním cílům Bambiriády 2007 podle něj náleží prohloubení jejího vlivu a informační dopad na veřejnost. Náplň a stěžejní aktivity kampaně Rady Evropy na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní, uvedl její národní koordinátor Marek Fajfr.

6 O slovenské zkušenosti z oblasti podmínek pro práci s dětmi a mládeží (např. asignace) obohatil přítomné i další host předseda Rady mládeže Slovenska Ján Gombala a na význam registru nevládních organizací na portále veřejné správy upozornila bývalá předsedkyně ČRDM Jana Vohralíková. V odpoledním programovém bloku byla hlavním tématem aktuální legislativa, která se dotýká činnosti sdružení mládeže. Poslanecký zájem o danou problematiku ztělesnila Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), jež si jako jediná z trojice zastupitelů, kteří předem přislíbili účast, nenechala ve svém pracovním rozvrhu okénko, rezervované pro tuto akci, zasklít jinými povinnostmi. Účastníci setkání se tak nakonec mohli se svými připomínkami, obavami i nadějí na eventuální změnu k lepšímu na místě obrátit bezprostředně jen na ni. Což také učinili a připravený šestibodový materiál týkající se vybrané problémové legislativy ve vztahu ke sdružením dětí a mládeže s ní zevrubně konzultovali. Michaela Šojdrová jim ochotně sdělila vlastní názor na tu kterou probíranou záležitost, ať už se vznášené připomínky ČRDM týkaly chystané novely Občanského zákoníku, zákona o sdružování občanů nebo třeba zákona o dobrovolnické práci. Pokud stanovisko Rady vyhodnotila jako principiálně správné, zároveň nabídla i svoji pomoc buď formou podpory navrhovaného legislativního opatření mezi poslaneckými kolegy, nebo i tím, že s potřebným návrhem mezi politiky přijde sama. Michaela Šojdrová, která se o oblast mimoškolního výchovy dětí a mládeže dlouhodobě zajímá, se nejvíce pozastavila nad faktem, že rozpočtové položky nárokované ministerstvem školství neobsahují peníze potřebné k rychlejší opravě zdevastovaných objektů převzatých některými juniorskými spolky od Fondu dětí a mládeže (pro rok 2007 mělo jít asi o 50 milionů korun). Ministerstvo by si mělo stanovit priority, když sestavuje rozpočet, odtušila poslankyně Šojdrová, rozhodnutá pokusit se i zde v rámci svých možností na poslední chvíli ještě pomoci. Na stav zmíněných objektů upozorňovala ČRDM poslance i senátory formou výstavy velkoplošných fotografií S dřevomorkou na startu. Expozice byla postupně k vidění v sídlech jak dolní, tak horní komory Parlamentu ČR. PLETENÍ KOŠÍKŮ NA BOBŘÍM HRADĚ Od máte jedinečnou možnost připojit se na Bobřím hradě ke kmeni Jezerních lidí a naučit se plést košíky pod vedením zkušeného všeuměla Sokola. Pomůcky: nůžky, nůž, hřebík délky 100 mm a 200 mm, zástěra, pruty. Proutí si můžete dovézt vlastní, případně dejte vědět dostatečně předem, ať můžeme dostatek materiálu zajistit. Počet míst je omezen kapacitou srubu. Zájemci se mohou hlásit v přihlašovadle. Kamila Lunerová (kristkovak(zavináč)vfu(tečka)cz)

7 70 LET OD NÁVŠTĚVY ZAKLADATELE WOODCRAFTU A SKAUTINGU Ve třicátých letech minulého století přijal Seton pozvání mládežnických organizací do Československa. Během týdenního pobytu ( ) se setkal s mnoha jejich členy a pronesl několik přednášek. Pro zúčastněné spolky byla tato návštěva velkým povzbuzením a inspirací, ze kterých ještě léta poté čerpaly. Pražská návštěva ukázala, jak charismatickou osobností Seton byl oslňoval své posluchače nejen brilantním vypravěčským uměním, ale i dodnes moderními názory a životní moudrostí (v době návštěvy mu bylo 76 let). Navštívil školu v Lysolajích, vedenou woodcrafterem Františkem Kupkou, a zápis do kroniky doprovodil kromě své obvyklé totemové značky vlčí stopy také kresbou medvěda. Absolvoval tiskovou konferenci. Na vlnách Československého rozhlasu se nesl jeho proslov prodchnutý myšlenkou na mírové soužití mezi národy. Přednášel o indiánech, o zvířatech, o životě v divočině. Zavítal do Ymky, do dvou skautských kluboven Řeč je o legendárním Ernestu Thompsonovi Setonovi a jeho téměř týdenním pobytu v Praze na sklonku roku Kulaté výročí této události důstojně připomněla 14. prosince 2006 Liga lesní moudrosti (LLM) slavnostním večerem v budově na Senovážném náměstí 23. Liga lesní moudrosti si připomíná 70. výročí návštěvy svého zakladatele vydáním knihy doplněné CD od MUDr. Františka Kožíška Biminijiho, mapující Setonův pražský pobyt. Mnoho animozity mezi lidmi pramení z toho, že se neznají. Mají vůči sobě předsudky a teprve když se lépe poznají, bariéry padnou. A oni najednou zjistí, že ten druhý vlastně není nepřítel, že to je normální člověk jako oni a není důvod vůči němu chovat nějaké nepřátelství. Zhruba tak by se dal podle Františka Kožíška Biminijiho stručně vyjádřit obsah proslovu, s nímž se k posluchačům Československého rozhlasu obrátil během své pražské návštěvy zakladatel woodcraftu E. T. Seton Černý vlk (z jehož učení programově vychází i skauting). Autor publikace Seton v Praze František Kožíšek jeho projev připomněl během zmíněného setkání uspořádaného Ligou. Knihu je možno objednávat v kanceláři LLM na u: Cena pro členy organizací dětí a mládeže (dotované vydání od MŠMT) je 150 Kč, cena nedotovaného vydání je 250 Kč. Kniha bude prodávána i v Tiskovém a distribučním centru Junáka a v některých knihkupectvích. Více na ligových stránkách včetně vzpomínek pamětníků, historiků a přednášek o současném woodcraftu. Odkaz:

8 ZIMNÍ ČOTOKVA SPECIÁL Ve dnech pořádá LLM specializovanou zimní čotokvu, zaměřenou na putování na běžkách a pobyt v zimní přírodě. Místem konání je ubytovna LLM ve Filipově Huti a přilehlé Šumavské hvozdy. Čotokwa je určena všem zájemcům o běžkařský sport starším 14 let (včetně). Cena: 300,- Kč; poplatky obci (cca 60 Kč pro dospělého) a dopravu si hradí každý sám. Maximální počet účastníku je 30 osob. Program: Začíná již v pátek po poledni cca ve 13 hod a končí v neděli cca v 13:30 hodin. Vyučovat se bude teoretická část vybavení, mazání lyží, nebezpečí v horách, příprava zimních výprav, zimní táboření a praktická část v rámci celodenního putování. Déle se budeme učit základní prvky pohybu na běžkách a to pohyb po rovině, klasický běh, volný běh, stoupání atd. Sebou musíte mít vlastní běžeckou výzbroj (běžky, boty, hole, vosky), oblečení vhodné na běžky (větrovka, více slabších vrstev pod ní), nutný je vlastní spacák, přezůvky do chaty, menší batoh. Stravování bude společné. Začínáme páteční večeří a končíme nedělním obědem. Doprava osobními auty nebo autobusem Zálohu vratnou pouze ve velmi odůvodněných případech ve výši 200,- Kč zašlete na účet LLM č /0300. Variabilním symbolem je vaše rodné číslo. Do poznámky pro příjemce vepište: ČOTOKVA a vaše jméno a příjmení. Zálohu uhraďte do konce ledna Přihlášky jsou ke stažení na odkazu: Prosím o jejich zaslání do konce ledna 2007 na adresu (Sýc, Čiksika, Divous a Trnka) SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K 5.LETŮM OD ÚMRTÍ L.VODÁKA LETÍCÍHO SOKOLA Dne proběhlo v kruhu pamětníků a přátel setkání na Hamižné nad Hartmanicemi ku příležitosti 5. výročí úmrtí legendárního Šumavského rodáka, milovníka přírody, zálesáka, woodcraftera, renesančního člověka Ladislava Vodáka - Letícího Sokola. Doporučuji k přečtení článek, který vyšel v BV Ku příležitosti zmíněného výročí vytvořila správa CHKO v Sušici nové informační tabule k přilehlé naučné stezce. Vůdčí osobností setkání byl starosta Hartmanic. Zúčastnili se přátelé L. Vodáka z KČT, naší Ligy, CHKO a NP Šumava, místní občané i dávní spolupracovníci. Bylo cítit i to, že směr, kterým se NP Šumava vydal, obzvláště za ředitele Žlábka se neshodoval s představami zakladatele. Málo kdo si dnes již vzpomene, že právě dílo L. Vodáka a Pavla Trpáka a dalších spolupracovníků bylo podkladem pro schválení CHKO Šumava. Za LLM se zúčastnili členové kmene Yellow knife, vedeni Hombrem a náčelník Ligy Tokaheya. Žluté nože se veřejně přihlásili k péči o ochranářský koutek na Hamižné. Náčelnictvo vyhradilo pro jejich činnost na příští rok prostředky na nákup nářadí. Liga lesní moudrosti je zmíněna i na jedné tabuli nové naučné stezky. (Tokaheya)

9 Po osmi letech, kdy se koncem května v mnoha místech České republiky pravidelně roztáčí kola Bambiriády, asi netřeba vysvětlovat, co se za tímhle slůvkem skrývá. Do oficiálních slovníků se sice ještě nedostalo, ale mezi dětmi i jejich staršími kamarády vedoucími, náležitě zdomácnělo. Dokonce natolik, že bývá důvěrně zvána BAMBOŠKOU. Stručně řečeno, taková, jakou si ji uděláte. Zatímco datum konání příštího ročníku je pevně stanoveno na května 2007, mnohé ostatní je ve vašich rukou. K tomu je třeba vyplnit formulář Přihlášky. Martin Bělohlávek, ředitel Bambiriády 2007 radí, abyste si formulář prostudovali velmi pečlivě a nepřehlédli změny, které přináší. Představenstvo ČRDM pro rok 2007 rozhodlo o změně vlastní organizační struktury Bambiriády a zrušení systému BAC, s tím, že organizační podmínky budou k jednotlivým přihlášeným místům řešeny individuálně. Koordinátorkou měst v centrálním štábu byla jmenována Blanka Lišková. KMEN KRUH ÚKLID AMERIKY Poďte se podílet na úklidu šachet na Velké Americe. Jedna z mála příležitostí, jak se dostat do podzemí. Sraz 13.ledna 07 v 7:45 hodin na Zličíně. Vlastní oběd a sváča, oblečení co si můžete ušpinit. (Jáchym Kruh) KMEN VLKŮ ZIMNÍ TÁBOŘENÍ se jako každý rok bude konat kmenové zimní táboření. Podrobnosti se dozvíte buď na schůzce, nebo volejte Vlka. (Starý Vlk z Jelení Hory) KMEN WABASH UZLAŘSKÁ REGATA se bude konat 24. roční Uzlařské regaty v Ostravě. KMEN OKWAHO - MAPOVÁNÍ ŠELEM A NEJKRÁSNĚJŠÍ SBÍRKA Mapování šelem v Beskydech, Horní Lomná příp. Gabrielka Nejkrásnější sbírka.putování a poznávání krajiny a přírodních pokladů CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Poodří a CHKO Beskydy (Monty) KMEN JESTŘÁBI WOODCRAFTERSKÝ PLES A TURNAJ SHINY Sobota Woodcrafterský ples Rok se s rokem sešel a je to tady podruhé! Woodrafterský ples v Tuchlovících v sále České hospody. A podle toho, jaké mám zatím zprávy myslím, že si v ničem nezadá s tím loňským. Bližší program zde bude ještě zveřejněn. KMEN MAWADANI - IINITY března Na naše léty osvědčené tábořiště v Kouřových horách bude obřadním místem.

Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze

Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze Zápis z Valné hromady LLM konané 21. 10. 2006 v Praze Přítomni s hlasovacím právem: E. Bakštejn, M. Špinková (kmen 104 Kruh), M. Stárek (kmen 108 Wahpeton), P. Harant (kmen 109 Walden), H. Stegbauerová

Více

Návrh obsazení orgánů VH předsedající: Iva Hönigová (45 z 45) zapisovatel: Markéta Řezáčová, Alena Hájková komise: Marta Ryšavá, Jan Merhaut, David Korecký počet hlasů: 45 z 45 Program VH 8.00 prezence

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 17. 10. 2009 v Tuchlovicích

Zápis z Valné hromady LLM konané 17. 10. 2009 v Tuchlovicích Zápis z Valné hromady LLM konané 17. 10. 2009 v Tuchlovicích Přítomni s hlasovacím právem: J. Vrána, H. Arazímová (kmen 213 Bobrů), R. Směták (kmen 128 Čovečové), K. Benešová (kmen 125 Drum Bun), D. Hladký,

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 16. 10. 2010 v Praze

Zápis z Valné hromady LLM konané 16. 10. 2010 v Praze Zápis z Valné hromady LLM konané 16. 10. 2010 v Praze Přítomni s hlasovacím právem: J. Vrána, A. Hoffmanová (kmen 213 Bobrů), K. Benešová (kmen 125 Drum Bun), M. Nedvědová, L. Herink (kmen 216 Jestřábi),

Více

D ESKA. De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004

D ESKA. De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004 T OTEMOVÁ D ESKA De VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI BŘEZEN 2004 KVĚTEN 2004 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY LLM KONANÉ 3.4.2004 V BRNĚ Přítomni - s hlasovacím právem: M.Fencl, I.Rýzlerová, V.Vebr (kmen 104

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM. Jestřábi. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM. Jestřábi. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jestřábi za rok 2011 Tuchlovice 26. 3. 2012 Kmen Jestřábi je dětským oddílem, který působí již 23. rokem v Tuchlovicích a ve Stochově. Patříme do dětské organizace Liga

Více

LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2004

LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2004 LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2004 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Cílem Ligy lesní moudrosti je vychovávat člověka v harmonickou a všestrannou osobnost. Základním kamenem této výchovy je dvanáct zákonů lesní

Více

Zápis z Valné hromady LLM konané 6. 10. 2012 v Tuchlovicích

Zápis z Valné hromady LLM konané 6. 10. 2012 v Tuchlovicích Zápis z Valné hromady LLM konané 6. 10. 2012 v Tuchlovicích Přítomni: - s hlasovacím právem J. Vrána, T. Kubín (kmen 213 Bobrů), R. Směták (kmen 128 Čovečové) T. Jurkovič (kmen 125 Drum Bun), J. Jonák,

Více

Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2005

Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2005 Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2005 Wanagi Oyate - kmen Ligy lesní moudrosti Kmen Wanagi Oyate vznikl v březnu roku 2005 a je součástí Ligy lesní moudrosti - The Woodcraft League 1, která je

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ Vyhláška Junáka svazu skautů a skautek ČR, Plzeňského kraje č. 01/2008, o rozdělování a přidělování dotací jejím organizačním jednotkám 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato vyhláška vymezuje obecné podmínky pro

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: Fotogalerie:

Představení kmene. Webové stránky kmene:  Fotogalerie: KLM Arapaho Výroční zpráva 2015 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

Zápis a usnesení ze 41. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Zápis a usnesení ze 41. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže Zápis a usnesení ze 41. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu prezenční listina 1. Zahájení Jednání bylo zahájeno v 16.44 přivítáním přítomných delegátů a

Více

LIGA LESNÍ MOUDROSTI. The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA

LIGA LESNÍ MOUDROSTI. The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA LIGA LESNÍ MOUDROSTI The Woodcraft League VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Protože poznal jsem trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby z ní i jiní mohli pít. E.T.Seton Cílem Ligy lesní moudrosti

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

STANOVY. Ligy lesní moudrosti, z.s. Tyto Stanovy schválila Valná hromada v Radešíně 5. 10. 2013. Stránka 1 z 7

STANOVY. Ligy lesní moudrosti, z.s. Tyto Stanovy schválila Valná hromada v Radešíně 5. 10. 2013. Stránka 1 z 7 STANOVY Ligy lesní moudrosti, z.s. Tyto Stanovy schválila Valná hromada v Radešíně 5. 10. 2013 Stránka 1 z 7 Stanovy Ligy lesní moudrosti I. Název, znak, charakter a sídlo spolku I.1. Spolek se nazývá

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

STI O R D U O Í M LESN A LIG výroční zpráva 2005

STI O R D U O Í M LESN A LIG výroční zpráva 2005 LIGA LESNÍ MOUDROSTI výroční zpráva 2005 2 Světlo krásy Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. Pečuj o své tělo, je chrámem ducha. Ochraňuj přírodu a uč se jí rozumět. Světlo pravdy Mluv pravdu. Buď poctivý.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

LIGA LESNÍ MOUDROSTI Výroční zpráva 2006

LIGA LESNÍ MOUDROSTI Výroční zpráva 2006 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Výroční zpráva 2006 LIGA LESNÍ MOUDROSTI Světlo krásy Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. Pečuj o své tělo, je chrámem ducha. Ochraňuj přírodu a uč se jí rozumět. Světlo pravdy Mluv

Více

Zpráva náčelnice LLM 1. rok (staro)nového náčelnictva Podařilo se dokončit nebo se schyluje k dokončení několika větších dlouhotrvajících projektů: Kmenové zřízení, Filipova Huť, web pro veřejnost Úspěšně

Více

Organizační struktura kmene

Organizační struktura kmene 1 Obsah Organizační struktura kmene... 3 Oficiální údaje... 3 Náčelnictvo... 3 Členové... 3 Program činnosti... 4 Pravidelná činnost... 4 Výpravy... 5 Tábor... 6 Akce pro veřejnost... 6 Významné události...

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Strážci pokladů, Bečov nad Teplou za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Strážci pokladů, Bečov nad Teplou za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Strážci pokladů, Bečov nad Teplou za rok 2012 Bečov nad Teplou 31.3. 2013 Zpracovala: Kateřina Rozinková, Káťa Základní informace: Kmen LLM je dětským kmenem, který

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Z á p i s z 31. schůze výboru, která se konala ve dnech 23. až 25. května 2012 v Lysé nad Labem a v Moravskoslezském

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Ťapáč 2013. Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč

Ťapáč 2013. Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč Část kmene- Hory 2013 1 Organizační struktura kmene Oficiální údaje: Název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč Sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 Statutární

Více

TOTEMOVÁ ESKA. 6. Woodcrafterský ples kdy: v sobotu 9.2.2002 od 19,30 kde: v sále restaurace na Ořechovce, Praha 6.

TOTEMOVÁ ESKA. 6. Woodcrafterský ples kdy: v sobotu 9.2.2002 od 19,30 kde: v sále restaurace na Ořechovce, Praha 6. Pro všechny woodcraftery a jejich přátele: 6. Woodcrafterský ples kdy: v sobotu 9.2.2002 od 19,30 kde: v sále restaurace na Ořechovce, Praha 6 vstupné: 60 kč osoba, manželské páry po předložení snubních

Více

Zápis ze zasedání. Krajské rady Libereckého kraje. termín: 13. prosince 2015, od 16.40 do 17.50. místo: Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Zápis ze zasedání. Krajské rady Libereckého kraje. termín: 13. prosince 2015, od 16.40 do 17.50. místo: Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec Zápis ze zasedání Krajské rady Libereckého kraje termín: 13. prosince 2015, od 16.40 do 17.50 místo: Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec Zápis ze zasedání Krajské rady Libereckého kraje ze dne 13. prosince

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná Zápis z jednání 16. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 28.11.2012 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, Rakovník Přítomni členové rady

Více

Česká rada dětí a mládeže ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2009

Česká rada dětí a mládeže ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2009 Česká rada dětí a mládeže se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 977/24 IČ 68379439, DIČ CZ68379439 zadává dle 27 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách otevřené řízení na podlimitní zakázku ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY MIKROREGIONU PŘEŠTICKO KONANÉ DNE 7. ČERVNA 2016 OD HOD.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY MIKROREGIONU PŘEŠTICKO KONANÉ DNE 7. ČERVNA 2016 OD HOD. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY MIKROREGIONU PŘEŠTICKO KONANÉ DNE 7. ČERVNA 2016 OD 16.00 HOD. Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1) Místo konání: hostinci U Kašparů Ptenín (Ptenín 63) Čas: 16,00

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE podrobné informace 1/5 Víkendový vůdcovský kurz pořádaný pod záštitou KRJ Olomouckého kraje O AKCI Olomoucké vůdcovky jsou určeny těm, kteří jsou přesvědčeni,

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005

VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005 T D ESKA OTEMOVÁ VNITŘNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI DUBEN 2005 ČERVENEC 2005 1. VÝROČNÍ SNĚM LLM 2. 10.-12.6. 2005, KOSÍ POTOK Pořadatelé sněmu: Wikki, Ablákela, Tokaheya Kontakt: ablakela@centrum.cz,

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: U Martina a Mirabelky neděle 11. ledna 2015 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Petr Fornůsek Waope,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Vyhláška 2/2016 k dotacím Moravskoslezského kraje

Vyhláška 2/2016 k dotacím Moravskoslezského kraje Vyhláška č. 2/2016 k dotacím Moravskoslezského kraje 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka v Moravskoslezském

Více

Výroční. zpráva KMEN BOBRŮ

Výroční. zpráva KMEN BOBRŮ Výroční 2014 zpráva KMEN BOBRŮ Obsah Organizační struktura kmene... 3 Oficiální údaje... 3 Náčelnictvo a volby... 3 Program činnosti... 4 Pravidelná činnost... 4 Výpravy a táboření... 4 Tábor... 5 Plnění

Více

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 6 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 20. 7. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Pavel Košutek Mgr. Bc. Věra Václavíčková Ing. Michal Majer Mgr. Petr Kouba Mgr. Přemysl

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Liga lesní moudrosti. - The Woodcraft League

Liga lesní moudrosti. - The Woodcraft League Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League Výroční zpráva 2007 Světlo krásy Buď čistý ty sám i místo, kde žiješ. Pečuj o své tělo, je chrámem ducha. Ochraňuj přírodu a uč se jí rozumět. Světlo pravdy

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383, bank. spojení: ČSOB Pardubice, č.ú. 208453463/0300 ZÁPIS č. III/7 Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ

Více

Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2013

Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2013 Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2013 Obsah Obsah... 2 Wanagi Oyate kmen Ligy lesní moudrosti... 3 Filozofie woodcraftu... 4 Aktivita kmene... 5 Nejvýraznější a nejvýznamnější akce kmene... 5 Kmenový

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

VĚSTNÍK ANNO JMK 8/2016

VĚSTNÍK ANNO JMK 8/2016 VĚSTNÍK ANNO JMK 8/2016 Vážení přátelé, členové ANNO JMK, dostává se Vám do rukou další prázdninové číslo Věstníku ANNO JMK 8/2016. Léto je v plném proudu, v kanceláři máme po dovolených a nebo se na ně

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Zápis č. 2/2016. Junák český skaut, okres Nový Jičín, z. s. z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín

Zápis č. 2/2016. Junák český skaut, okres Nový Jičín, z. s. z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín Zápis č. 2/2016 z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín Datum: 7. 3. 2016 Zahájení: 18.05 hod. Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín Ukončení: 19.05 hod. ORJ: Střediska: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Jiří Klátil, Ing. Josef Bumba, Martin Dvořák, Hana Hajná,

Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Jiří Klátil, Ing. Josef Bumba, Martin Dvořák, Hana Hajná, Zápis z jednání 30. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 27. 8. 2014 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, Rakovník Přítomni členové rady

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2010 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2010 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2010 zemědělský výbor Z á p i s z 5. schůze výboru, která se konala ve dnech 18. a 19. listopadu 2010, jako výjezdní zasedání ve Znojmě listopad

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zápis č. 9/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 9/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 9/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 27. 8. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 27. 8. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice Rudná, o.s. ze dne

Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice Rudná, o.s. ze dne Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice Rudná, o.s. ze dne 5.3.2011 Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatele 2. Schválení programu 3. Členství a kontrola odpracovaných brigád za rok 2010

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Penzion Na Červeném Potoce, Červený Potok 25.11.2011, od 12. hodin Ing. Oldřich Žďárský,

Více

Zápis z 2. jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov konané dne

Zápis z 2. jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov konané dne Bezpečnostní rada ORP Sokolov Věc: BR/2/2011-13 Zápis z jednání BR Datum: 19.12.2011 Místo: Sokolov Určeno: členové BR ORP Sokolov Zapsal: Kamila Fridrichová Výtisk číslo: 1 Počet listů: 4 Přílohy: 2/3

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Termín: 13. února 2014 v 17:30 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Přítomni: Rostislav Přidal Chrosťa 812.01 předseda ORJ Frýdek-Místek Irena

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5.11. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

1. Zahájení V 9.00 zahájil Sněm zástupců náčelník LLM F. Chmel a ohnivec LLM J. Bejček Tokhata Mani.

1. Zahájení V 9.00 zahájil Sněm zástupců náčelník LLM F. Chmel a ohnivec LLM J. Bejček Tokhata Mani. Zápis ze Sněmu zástupců konaného dne 17. 10. 2015 v Kněžicích ekocentrum Chaloupky Přítomni: - s hlasovacím právem V. Skalová, M. Kubín (kmen 213 Bobrů), T. Koubek (kmen 125 Drum Bun), I.Šircová, (kmen

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více