Kopírováním nebo umístěním na veřejné dostupné portály je porušením zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kopírováním nebo umístěním na veřejné dostupné portály je porušením zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském."

Transkript

1 1

2 Kopírováním nebo umístěním na veřejné dostupné portály je porušením zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském. Další vzdělávání: Pokud vás problematika anglického jazyka zajímá více, neváhejte mě kontaktovat na u: Je možno si dohodnout soukromé hodiny, které se konají v přátelském duchu s individuálním přizpůsobením studentovým potřebám. Velice rád Vám poradím, na co koncentrovat svoji pozornost, aby bylo Vaše studium angličtiny co nejefektivnější. Kopie pro: Potencionální student 2 Marek Nejedlý, 2013

3 "Zatímco trávíme čas váháním a odkládáním, život nám utíká." Seneca Kopie pro: Potencionální student 3 Marek Nejedlý, 2013

4 Obsah 1. Jak se správně uči Práce s učebnicí Fonetická výslovnost Gramatika 1. Hláskování Zájemena Osobní zájmena Pádové tvary zájmen Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací pád Zájmena zdůrazňovací zvratná Tázací zájmena Ukazovací zájmena Slovesa Sloveso "to be" Sloveso "to have" a "to do" Modální slovesa Opis modálních sloves "like, love, hate" a "thanks for" Skladba věty Skladba oznamovací věty (kladné i záporné Skladba tázací věty (kladné i záporné) Bez využití pomocného slovesa neboli inverzí S využitím pomocného slovesa to do Pravidla při využívání pomocného slovesa to do Vazba THERE IS a THERE ARE Časy Přítomný čas Minulý čas Minulý čas průběhový Čas budoucí Gramatika související s podstatným jmény Počitatelnost a nepočitatelnost Kopie pro: Potencionální student 4 Marek Nejedlý, 2013

5 Počitatelná podstatná jména Nepočitatelná podstatná jména Určitý a neurčitý člen Much/many, a lot of/a lot, little/few a lot of/lots of/a lot much/many little/few Jak počítat nepočitatelná podstatná jména? Doplňující gramatika Předložky "in, on" a "at" Stupňování přídavných jmen Frekvenční příslovce Rozkazovací způsob Číslovky Základní číslovky Řadové číslovky Násobné číslovky any/some some any slovesa tell, talk, say, speak tell vs say speak vs talk slovesa - look, arrive slovesa to look slovesa to arrive hodiny Denní doba/dny v týdnu/měsíce/datumy Praktická témata Oslovování Pozdravy a seznamování Travelling Benzinová pumpa, Autonehoda, Policejní kontrola, Letiště, Vlak/autobus Kopie pro: Potencionální student 5 Marek Nejedlý, 2013

6 Stopování Orientace na ulici, budovy ve městě Kempování Hotel Vstup do památky, kina, divadla apod Restaurace a nakupování jídla Hledání místa, kde se najíst Objednávání Při jídle Po jídle Nákupy jídla V lékárně Telefonní hovor Rodina Krádež a řešení na policii Ztratil jsem se/i am lost Krádež (robbery) Na policii Praktická témata spojená s byznysem Zaměstnání (CV, pracovní pohovor) Asking about the job CV/životopis Průvodní dopis/cover letter Psaní mailů a dopisů Neformální dopis Semi-formálnídopis Formální dopis Příklad: Automatický dopis v nepřítomnosti Klíče ke cvičení Kopie pro: Potencionální student 6 Marek Nejedlý, 2013

7 Slovem na úvod V dnešní době se zdá býti velice troufalé napsat novou knihu a myslet si, že může být na již tak obsazeném trhu něčím novým a revolučním. Nedávno jsem šel do knihovny, abych našel dobrou učebnici, na základě které bych mohl své studenty anglický jazyk doučovat. Na první pohled jsem byl doslova ohromen obrovským množstvím učebnic, které na trhu jsou. Jak ale vybrat tu pravou? Žijeme ve 21. století a díky informačním technologiím a zejména díky internetu se dnes dá najít nepřeberné množství informací téměr o všem, co Vás jenom napadne. Odhaduje se, že v roce 2013 vzniknou čtyři exabity unikátních informací a nikde se nedočtete, kolik vznikne naprosto zbytečných informací. 1 Kvůli exponencionálnímu nárůstu nových a nových informací vzniká téměř životní potřeba filtrovat informace na důležité a nedůležité. Ty, které se mi mohou k životu hodit a ty, které nikoliv. Stejně tak stále vznikají např. i nová slova. Podle dostupných zdrojů není zcela jasné, kolik existuje anglických slov. Průměrné odhady ukazují na něco okolo anglických slov. Na trhu je několik druhů učebnic. Jedny učí naprosto nepoužitelné informace, 2 jiné zase gramatiku pro jazykové lingvisty. Obecně platí, že čím dražší učebnice, tím kvalitnější. Nicméně ale drahé a kvalitní učebnice, které jsou dostupné, sice vysvětlují gramatiku výborně, ale neříkají, co je naprosto zásadní pro běžnou komunikaci a co je jen doplňkem. Tyto učebnice zbytečně studenta utápí v složitých gramatických pravidlech, které v reálu znamenají jen nepatrné rozdíly ve významu věty. Vždy, když učím nějaké své mladší studenty, kteří jsou ještě školou povinní, tak mě zaráží, co všechno školský systém dnešní mládež učí. Články, které složitě vysvětlují návod, jak indiáni konstruují své chytače snů (dreamcatcher), které je mají ochránit před zlými silami. Tyto články jsou sice zajímavé, ale plné slovíček, které jsou pro běžnou mezinárodní komunikaci naprosto nepotřebné. Nicméně problém školského vzdělávání není jen ve slovní zásobě. Stejný problém je i v gramatice. Dnešní mládež se ve 14 letech učí využívat gerundium minulé trpné a veškerá pravidla s tím související, nicméně sestrojit běžnou větu, kdy bychom se chtěli zeptat kolemjdoucího na cestu, představuje pro běžného školáka velký problém. Rozhodnutí 1 O exponencionálním nárůstu informací na internetu pojednává dokument the Diverse and exploiding Digital Universe (2008) 2 Viz dále v textu. Kopie pro: Potencionální student 7 Marek Nejedlý, 2013

8 MŠMT o zavedení povinného druhého jazyka pro všechny školáky již od druhého stupně základní školy, proto snad raději nechávám bez komentáře a nechť si na to čtenář udělá svůj názor sám 3 Učebnice, která by jasně ukazovala to podstatné, týkající se anglické komunikace v celé knihovně nebyla, a proto jsem se odhodlal k tvorbě této knihy. To co si teď milý čtenáři přečteš je moje největší rada do života, kterou ti při studia anglického jazyka mohu dát. A To: uč se to, co se ti může v životě hodit. Tato kniha si neklade za cíl Vás naučit dokonale mluvit anglicky. Jejím cílem je vytvořit pomocí efektivních učících metod, které vycházejí jak z mnoha obecně známých teorií učení, tak i z mého vlastního know-how, které jsem za třináct let v pozici studenta a šest let v pozici lektora nasbíral, jakousi základní vědomostní desku anglického jazyka. Díky těmto základním znalostem dokážete řešit běžné situace každodenního ale i kancelářského života, aniž byste museli znát veškerá slovíčka a veškerou gramatiku. Cílem této knihy je poskytnout žákovi takové studijní podklady, aby si mohl osvojit základy anglického jazyka samostudiem. Tím samozřejmě nechci nijak snižovat hodnotu soukromých vyučovacích hodin, které jsou pro správnou výslovnost a komunikaci v anglickém jazyce zcela zásadní záležitostí. Nicméně je mnohem efektivnější, pokud přijde žák na hodinu s tímto gramatickým průvodcem a žák může lektora nasměrovat, co se s ním chce učit anebo se věnovat praktickému využívání cizího jazyka. V této učebnice je popsána gramatika na takové úrovni, aby byl student schopen poskládat gramaticky správnou a srozumitelnou větu v přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Gramatiku jsem doplňil o vybrané tématické celky, týkající se několika typických životních situací, na které v životě narážíme. Pro plné porozumění jsou jednotlivé lekce doplněny o slovní zásobu. 4 Obsah této knihy Vám samozřejmě nestačí na business English a pro vrcholové profesní funkce, nicméně je to naprosto nutný odrazový můstek pro každého, kdo to myslí s angličtinou alespoň trochu vážně. Pro správnou výslovnost je nutné být v přítomnosti někoho zkušeného, např. lektora, nicméně i výslovnost budu v knize popisovat takovým způsobem, aby byla českému jazyku co nejpodobnější a učím pouze nenahraditelné fonetické znaky. 3 O tomto problému dobře pojednává dokumentu z ministerstva zahraničních věcí (2012), který uvádí, že podíl znalosti alespoň jednoho cizího jazyka v ČR a Slovensku klesl, nicméně jeho potřeba naopak vzrostla. 4 O metodách a technikách, jak se nejůčiněji doučit slovní zásobu se informujte u autora této knihy. Kopie pro: Potencionální student 8 Marek Nejedlý, 2013

9 Závěrem bych chtěl dodat, že jsem velice rád, že jste se rozhodli investovat do svého vzdělání. Je to něco co Vám nikdo nemůže sebrat a dělá Vám to život o hodně snazší. Pokud budete s knihou spokojeni, tak budu velice rád, pokud knihu dále doporučíte, protože tím nejenže podporujete mě a mojí snahu učit lidi efektivně s maximalizací pozitivních výsledků, ale také tím podporujete snižování komunikačních bariér, které mnoha lidém brání v jejich profesním a osobním růstu. Kopie pro: Potencionální student 9 Marek Nejedlý, 2013

10 dne a až poté se pustil do učení nových informací. 5 5) Zásadní výhoda výuky s lektorem spočívá ve správné jazykové výslovnosti. Částečně dokáže lektora nahradit google překladač, 6 který dokáže vyslovit slova s dostatečnou, nikoliv však perfektní výslovností. Na samostudium to stačí, nicméně stejně bych doporučil každému žákovi, aby si alespoň jednu hodinu za týden u lektora zaplatil. Další výhodou je také procvičování konverzace, kde se žák zbavuje ostychu z aktivního užívání cizího jazyka. 6) Velice důležitý je také anglický jazyk poslouchat. Simulujete si tím vlastní anglické prostředí a váš mozek si zvyká na jazykovou výslovnost. Některé publikace mluví o vhodnosti pasivního poslouchání, 7 nicméně já doporučuji aktivní poslech, kdy se posluchač plně soustředí na dění v rádiu. Řidiči aut mohou poslouchat denně při cestě do práce a ostatní nechť si najdou denně alespoň pět minut na to se poslechu aktivně věnovat. Doporučuji stanici BBC. 8 Práce s učebnicí Tato učebnice je rozdělena do kapitol týkající se jednotlivých slovních druhů, které patří do základní gramatiky. U absolutních začátečníků doporučuji probrat zájmena osobní a poté slovesa to be býti, to have míti a to do dělat a poté se hned vrhnout na tvorbu vět. Pro pochopení logické návaznosti vět se doporučuji vrátit zpět na začátek učebnice a probírat jednotlivé gramatické celky, jak jsou v této učebnici za sebou. Na konci každého gramatického celku je cvičení, přičemž v zadu v učebnice je klíč ke správným odpovědím, včetně gamatického odůvodnění, proč je která odpověď správná. Tento klíč si doporučuji vytisknout a po vyplnění cvičení zkontrolvat správnost Vašich odpovědí. V každé kapitole jsou uvedeny příklady, kde se daná gramatika objevuje. Pro lepší přehlednost jsou slova související s probíranou gramatikou barevně odlišena, aby bylo 5 O vhodnosti opakování pojednává kniha od M. Buchvaldové, F. Koukolíka a G. Karsten, Úspěšná paměť 6 7 Posluchač se na dění v rádiu plně nesoustředí a věnuje se jiným činnostem

11 studentovi pravidla na první pohled patrná. Pravidla, která ukazují logické rámce, kdy se daná problematika využívá. Pokud je v učebnici něco napsáno zeleně podtrženě, tak se jedná o klíčové pravidlo k zapamatování. V každé kapitole se také nachází určitá slovní zásoba, která slouží k tomu, abychom mohli jednotlivou probranou gramatiku trénovat na vybraných cvičeních. Proto než se pustíte do plnění jednotlivých cvičení, tak se naučte vybraná slovíčka, které jsem do kapitoly zařadil, abyste se nesetkávali s problémem, že nebudete cvičení rozumět. Slovesa jsou vždy uvedena v infinitivu, takže je před nimi předložka to. Podstatná jména jsou uvedena v jednotném čísle s neurčitým členem a. 9 9 Problematice neurčitých členů se budeme věnovat dále v učebnici. Kopie pro: Potencionální student 11 Marek Nejedlý, 2013

12 2.1 Přivlastňovací pád Přivlastňovací pád slouží k určení vlastnictví určitého podstatného jména. Jedná se o slova související se životným podstatným jménem, jako je např. matčin, otcův, bratrův, sousedův, přítelův atd. a také o slova související s neživotným podstatným jménem, jako je např. střešní, počítačový, domovní atd Životná podstaná jména Tvoření : Jednotné číslo: Množné číslo končící na s: přivlastňvací pád (podst.jm.) + apostrof + s přivlastňovací pád (podst.jm.) + s + apostrof Příklady: Otcovo auto je rozbité. My father's car is broken. [mai ˈfáðərs kár iz brouken] Přítelova kancelář. My friend's office. [mai frendz ofis] Dům mých rodičů. My parents' house. [mai ˈpeərənt haus] Matčiny a dceřiny náušnice. Mother and daughter's earrings. [ˈmaðər ənd ˈdótrs ˈírrings] Špatně:My car's door. Pravidlo: Používá se tehdy, pokud něco životného patří něčemu jinému! Výjimku tvoří časové výrazy, které také spadají do této skupiny. (např. zítřejší noviny. tomorrow's newspaper.) Pokud se jedná o více osob, tak se přivlastňovací pád uvádí jen u posledního ve větě. (např. auto Marka a Davida. Mark and David's car) Pokud je ve větě více podstatných jmen použijeme přivlastňovací pád u každého z nich. (např. auto Markova studenta. Mark's student's car.) Kopie pro: Potencionální student 12 Marek Nejedlý, 2013

13 2.4.2 Neživotná podstaná jména Tvoření: přivlastňovací pád + of + podstatné jméno Příklady: Dveře mého auta. The door of my car. [ð dór of mai kár] Střecha mého domu. The roof of my house. [ð růf of mai haus] Okno naší chaty. The window of our cottage. [ð windou of aur ˈkotidž] Sklo z vašich brýlí je špinavé. The glass of your glasses is dirty [ð glás of jór glásiz iz dérty] Pravidlo: Používá se tehdy, pokud něco neživotného patří nějaké jiné neživotné věci! Angličané rádi používají přivlastňovací zájmena (my, your, his, her...), která se vkládají mezi předložku of a podstatné jméno. (skladba věty: přivlastňovací pád (my, your...) + of + přivlastňovací zájmeno + podst. jméno) Slovní zásoba: an adman [en edmən] reklamní agent children [čildrn] děti coffee [kofí] kafe a drink [e drink] pití end [end] konec a friend [e frend] přítel a girlfriend [e ˈgérl,frend] přítelkyně a glass [e glás] sklo glasses [glásiz] brýle horrible [horibl] hrozný a report [e riˈpórt] zpráva sad [sæd] smutný a story [e stóri] příběh to irritate [ˈiriˌteit] dráždit toys [toiz] hračky Kopie pro: Potencionální student 13 Marek Nejedlý, 2013

14 what [wət] co/jaké without [wiˈðaut] bez yesterday [jestrdej] včera Cvičení 4: Vyberte vhodný přivlastňovací pád. např. Je to matčino auto. It is my mother's car/the car of my mother. Správně: It is my mother's car. 1) Hračky dětí. My children's toys/the toys of my children. 2)Včerejší kafe bylo fakt hrozný. Yesterday's coffee was really horrible/the coffee of yesterday was horrible. 3) Uviděl jsem kamarádovu přítelkyni. I saw my friend's girlfriend/i saw a girlfriend of my friend. 4) Sklenice mých přátel byly bez pití. My friends' glasses were without drink/my friend's glasses were without drink. 5) Matčiny rady mě dráždí. The advice of my mother irritates me/my mother's advice irritates me. 6) Konec toho příběhu byl velice smutný. End's of the story was very sad/the end of the story was very sad. 7) Jaké je jméno tvého reklamního agenta? What is the name of your adman/what is your adman's name? 8) Bobova a Jeffova zpráva byla plná chyb. Bob and Jeff's report was full of mistakes/bob's and Jeff's report was full of mistakes. Kopie pro: Potencionální student 14 Marek Nejedlý, 2013

15 1 Skladba věty 4.1 skladba věty oznamovací V této kapitole je ukázáno základní schéma větného slovosledu kladné anglické oznamovací věty, které ukazuje pořadí slovních druhů ve větě. V průběhu učebnice budeme slovosled různě upravovat, nicméně vždy se bude vycházet z níže uvedeného vzoru. Základní větný slovosled Podmět Sloveso Předmět příslovečné určení (způsobu místa času 10 ) Já vidím psa v zahradě I [áj] see [sí] a dog[e dog] in the garden [in ð gárdn] On chce auto He [hí] wants [wonts] a car [e kár] Máma se divá na bratra sedícho na židli My mum watches brother sitting on the chair [mai] 11 [mam] [wočis] [braðər] [siting on ð čér] Pravidla: Podmět v anglické větě musí být vždy!!! 12 Pokud je v české větě podmět zamlčen (např. Jde do kina), tak v anglické větě být stejně musí (věta se převede na On jde do kina) Anglická gramatika umožňuje seřadit předmět přímý a nepřímý dle Vaší libosti, aniž by se změnil význam věty. Předmět přímý + nepřímý: např. He wrote me a letter. Napsal mi dopis. [hí rout mí e ˈletr] Předmět nepřímý + předmět přímý: He wrote a letter to me. Napsal mi dopis. [hí rout e ˈletr tu mí] 10 Příslovečné určení času může být ve větě i na začátku, ale poté je třeba jej oddělit čárkou. Doporučení: Raději dávejte na konec věty. 11 U podstatných jmen se udává přivlastňovací zájmeno, aby bylo určeno o čí např. matku se jedná. 12 V pokročilé gramatice může věta začínat i jinak (např. gerundiem), nicméně pro naše účely plně postačí, když si budete pamatovat, že anglická věta začíná vždy podmětem. Kopie pro: Potencionální student 15 Marek Nejedlý, 2013

16 6.4 Jak počítat nepočitatelná podstatná jména? Poslední probíranou gramatikou v tomto základním kurzu, zabývající se konceptem počitatelnosti a nepočitatelnosti je objasnění, jak počítat nepočitatelná podstatná jména. Počitatelná podstatná jména se počítají velice snadno. Stačí dát číslici před podstatné jméno (např. one car, two dogs, ten books atp.). U nepočitatelných podstatných jmen je to trochu složitější, nicméně se nejedná o nic těžkého, jak si následovně ukážeme. Pravidla: Nepočítáme dané podstatné jméno, ale jednotku Příklady častých jednotek, které se počítají a cup of [e kap of] šálek (něčeho) a glass of [e glás of] sklenice (něčeho) two cups of coffee dva šálky kávy three glasses of milk tři sklenice mléka [tů kaps of kofý] [θrí glásyz of milk] ten cups of tea deset šálků čaje two glasses of beer dvě sklenice piva [ten kaps of tý] [tů glásyz of býr] a bottle of [e botl of] láhev (něčeho) two bottles of milk dvě láhve mléka [tů botlz of milk] four bottles of beer čtyři lahve piva [fór botlz of býr] a loaf [e louf] bochník (něčeho) two loufs of bread dva bochníky chleba [tů loufs of bred] one loaf of cheese bochník sýra (celé kolo) [wan louf of čýz] a slice of [e slajs of] plátek/krajíc (něčeho) a bar of [e bár of] tabulka/kostka (něčeho) two slices of bread dva krajíce chleba three bars of chocolate tři tabulky čokolády [tů slaisiz of bred] [θrí bárs of čoklit] two slices of cheese dva plátky sýra twenty bars of soap dvacet kostek mýdla Kopie pro: Potencionální student 16 Marek Nejedlý, 2013

17 [tů slaisiz of číz] [tventy bárs of soup] a box of [e box of] krabice (něčeho) a packet of [e pekyt of] balíček (něčeho) nine boxes of meat devět krabic masa five packets of cheese pět balíčků sýra [nain boksiz of mít] [fajv pekyts of čýz] eleven boxes of rubbish jedenáct krabic six packets of honey šest balíčků [ilevn boxiz of rabiš] odpadků [six pekyts of hany] medu a piece of [e pís of] kousek (něčeho) three pieces of cheese tři kousky syrů [θrí písiz of číz] a can/tin [e kén/tin] plechovka (něčeho) two cans/tins of beer dvě plechovky piva [tů kéns/tins of býr] a piece of information jedna informace five cans/tins of lemonade pět plechovek [e pís of informejšn] [fajf kéns/tins of 'lém'nejd] limonády Cvičení č. 23: Přeložte věty. např. deset piv Správně: ten glasses of beer/ten bottles of beer/ten cans of beer 1) dvě informace 2) osm čokolád 3) pět bílých vín 4) sedm těstovin 5) kus práce 6) Vezmi máslo 7) Pět mas 8) vezmi piva 9) dvě kávy Kopie pro: Potencionální student 17 Marek Nejedlý, 2013

18 Příklad: CV/životopis 13 Marek Nejedlý English teacher Date of birth: Education: Bachelor's degree Nationality: Czech Republic Telephone: +420 *** *** *** Residence: ************ Address: ************* Work experience 03/ now English tutor Teaching, preparation of Self-employed individual education plans, organization of work, low cost marketing, measuring of cash-flow, CRM 01/ /2013 Marketing research Exploiting data about National Institute of Public Health efficiency of marketing tools from advertising agencies in order to create advertising campaign against smoking of youth 08/ /2012 Internship in marketing department Preparation of materials for GTS Czech, s. r. o. press conference, helping with processing of case studies, shadowing of marketing manager and 13 Cílem této kapitoly je ukázat jak vypadá napsaný životopis, a tak je pro lepší přehlednost tato kapitola bez vysvětlení výslovnosti. Pokud Vás zajímá jak se dané slovo vyslovuje použijte google translator. Kopie pro: Potencionální student 18 Marek Nejedlý, 2013

19 creation of final report about the marketing communication and PR 11/ /2010 Shop assistant Helping with delivery of Mall.cz goods 05/ /2009 Internship in the broker department Shadowing of broker trading Česká pojišťovna, a. s. on stock exchange, introduction of analytical activities and assistance with signatures patterns and categorization of contracts Language skills English: upper-intermediate (C1) German: intermediate (B1) Czech: native Education now Czech University of life science (CZU) field: Economics and management (in English) University of Economics and management, o. p. s. (VSEM) field: Marketing Business Academy, Secondary school of Education and Language school with the right of state language exam field: business Publications 2013 Bachelor Thesis: Advertising campaign against smoking of youth (social marketing campaign) Certificates, courses and seminars 2013 Project management - Prague IT education, s. r. o Implementation and customization of CRM - Prague IT education, s. r. o State language exam from English language (B2) 2008 Driving Licence - B Kopie pro: Potencionální student 19 Marek Nejedlý, 2013

20 2008 English course - 1 week in Ireland, Dublin 2007 English course - 1 week in Scotland, Edinburgh Another skills and abilities Advanced knowledge of MS Word, MS Excel, MS PowerPoint Business correspondence Basic knowledge of using Adobe Photoshop, Illustrator and Photofiltre Active using of time management techniques Excellent communication skills Active approach in self-development and solving problems Skilled knowledge in techniques of teaching Team player Interests Travelling, self-educating, psychology, sport, culture, driving Příklad: Průvodní dopis/cover letter 14 V této kapitole je ukázán příklad toho, jak by měl vypadat správný průvodní dopis v anglickém jazyce. Obecným pravidlům psaní dopisů se věnuje následující kapitola. 14 Cílem této kapitoly je vysvětlit psanou formu dopisů, a tak je pro lepší přehlednost i tato kapitola bez výslovnosti. Kopie pro: Potencionální student 20 Marek Nejedlý, 2013

21 Klíče ke cvičení Cvičení č. 19: Vyberte vhodný čas. 1) I am going to Austria tomorrow. - (už jsem se rozhodl) 2) Can I borrow your notebook for tomorrow meeting? I am having a presentation. - (zítra mám prezentaci, nemohu se rozhodnout, zda ano nebo ne) 3) Can I help you, madam? Yes, I will have a cola and a cheesburger. - (spontání neplánované rozhodnutí) 4) Do you know about Susan? She is going to change a job. - (plánuje změnit práci. Její rozhodnutí o budoucnosti padlo již v minulosti) 5) You look hungry. I will make a sandwich for you ok? - (spontání neplánované rozhodnutí) 6) She has got a new job in Boston, so we are moving next week. (jedná se o hotovou věc. Když má novou práci, tak se nemůžeme rozhodnout, zda ano nebo ne. Určitě ano.) 7) What are you doing tomorrow? I don't know. I think I will visit National museum. - (Jedná se o spontánní rozhdonutí. Než se mě zeptal, tak jsem nevěděl co budu dělat.) 8) Don't go there. There will be a thunderstorm. I've read it on the internet forecast. - (Jedná se o hotovou věc z hlediska fyzikálních zákonitostí. Pokud má pršet, tak zkrátka bude pršet) 9) I don't think that people will live on Moon in (jedná se o náš názor, který není založený na žádných faktech) 10) It will snow in winter. (Jedná se o skutečnostech, která vyplývá z objektivní reality) Kopie pro: Potencionální student 21 Marek Nejedlý, 2013

22 Literatura Tiefenbacher, Angelika. Trénink paměti. 1. vydání. Praha 7: Grada Publishing, a. s. 2010, 160 s. ISBN: Stenger, Christian. Jak si vybudovat fantastickou paměť. 1. vydání. Praha 7: Grada Publishing, a. s s. ISBN: Kossak Hans, Christian. Jak se snadno učit a více si pamatovat. 1. vydání. Praha 7: Grada Publishing a. s s. ISBN: Buchvaldová, Michaela. Koukolík, František a Karsten, Gunther. Úspěšná paměť. 1. vydání. Scientia, s. ISBN: Internetové zdroje mzv.cz. Znalost jazyků v Evropě klesá [cit ]. Dostupné z webu: esa.html Gantz, John F. The Diverse and Exploiding Digital Universe [cit ]. Dostupné z webu: Kopie pro: Potencionální student 22 Marek Nejedlý, 2013

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková Metodická příručka pro učitele ústní zkouška Jana Penicová Hana Bártková Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 OPAVA 2011 Název: Autor: Metodická příručka pro učitele

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah Předmluva... 3

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Příručka učitele angličtiny podpůrný materiál pro učitele angličtiny základních a středních škol Příručka učitele angličtiny byla vydána v rámci grantového

Více