Kopírováním nebo umístěním na veřejné dostupné portály je porušením zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kopírováním nebo umístěním na veřejné dostupné portály je porušením zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském."

Transkript

1 1

2 Kopírováním nebo umístěním na veřejné dostupné portály je porušením zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském. Další vzdělávání: Pokud vás problematika anglického jazyka zajímá více, neváhejte mě kontaktovat na u: Je možno si dohodnout soukromé hodiny, které se konají v přátelském duchu s individuálním přizpůsobením studentovým potřebám. Velice rád Vám poradím, na co koncentrovat svoji pozornost, aby bylo Vaše studium angličtiny co nejefektivnější. Kopie pro: Potencionální student 2 Marek Nejedlý, 2013

3 "Zatímco trávíme čas váháním a odkládáním, život nám utíká." Seneca Kopie pro: Potencionální student 3 Marek Nejedlý, 2013

4 Obsah 1. Jak se správně uči Práce s učebnicí Fonetická výslovnost Gramatika 1. Hláskování Zájemena Osobní zájmena Pádové tvary zájmen Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací pád Zájmena zdůrazňovací zvratná Tázací zájmena Ukazovací zájmena Slovesa Sloveso "to be" Sloveso "to have" a "to do" Modální slovesa Opis modálních sloves "like, love, hate" a "thanks for" Skladba věty Skladba oznamovací věty (kladné i záporné Skladba tázací věty (kladné i záporné) Bez využití pomocného slovesa neboli inverzí S využitím pomocného slovesa to do Pravidla při využívání pomocného slovesa to do Vazba THERE IS a THERE ARE Časy Přítomný čas Minulý čas Minulý čas průběhový Čas budoucí Gramatika související s podstatným jmény Počitatelnost a nepočitatelnost Kopie pro: Potencionální student 4 Marek Nejedlý, 2013

5 Počitatelná podstatná jména Nepočitatelná podstatná jména Určitý a neurčitý člen Much/many, a lot of/a lot, little/few a lot of/lots of/a lot much/many little/few Jak počítat nepočitatelná podstatná jména? Doplňující gramatika Předložky "in, on" a "at" Stupňování přídavných jmen Frekvenční příslovce Rozkazovací způsob Číslovky Základní číslovky Řadové číslovky Násobné číslovky any/some some any slovesa tell, talk, say, speak tell vs say speak vs talk slovesa - look, arrive slovesa to look slovesa to arrive hodiny Denní doba/dny v týdnu/měsíce/datumy Praktická témata Oslovování Pozdravy a seznamování Travelling Benzinová pumpa, Autonehoda, Policejní kontrola, Letiště, Vlak/autobus Kopie pro: Potencionální student 5 Marek Nejedlý, 2013

6 Stopování Orientace na ulici, budovy ve městě Kempování Hotel Vstup do památky, kina, divadla apod Restaurace a nakupování jídla Hledání místa, kde se najíst Objednávání Při jídle Po jídle Nákupy jídla V lékárně Telefonní hovor Rodina Krádež a řešení na policii Ztratil jsem se/i am lost Krádež (robbery) Na policii Praktická témata spojená s byznysem Zaměstnání (CV, pracovní pohovor) Asking about the job CV/životopis Průvodní dopis/cover letter Psaní mailů a dopisů Neformální dopis Semi-formálnídopis Formální dopis Příklad: Automatický dopis v nepřítomnosti Klíče ke cvičení Kopie pro: Potencionální student 6 Marek Nejedlý, 2013

7 Slovem na úvod V dnešní době se zdá býti velice troufalé napsat novou knihu a myslet si, že může být na již tak obsazeném trhu něčím novým a revolučním. Nedávno jsem šel do knihovny, abych našel dobrou učebnici, na základě které bych mohl své studenty anglický jazyk doučovat. Na první pohled jsem byl doslova ohromen obrovským množstvím učebnic, které na trhu jsou. Jak ale vybrat tu pravou? Žijeme ve 21. století a díky informačním technologiím a zejména díky internetu se dnes dá najít nepřeberné množství informací téměr o všem, co Vás jenom napadne. Odhaduje se, že v roce 2013 vzniknou čtyři exabity unikátních informací a nikde se nedočtete, kolik vznikne naprosto zbytečných informací. 1 Kvůli exponencionálnímu nárůstu nových a nových informací vzniká téměř životní potřeba filtrovat informace na důležité a nedůležité. Ty, které se mi mohou k životu hodit a ty, které nikoliv. Stejně tak stále vznikají např. i nová slova. Podle dostupných zdrojů není zcela jasné, kolik existuje anglických slov. Průměrné odhady ukazují na něco okolo anglických slov. Na trhu je několik druhů učebnic. Jedny učí naprosto nepoužitelné informace, 2 jiné zase gramatiku pro jazykové lingvisty. Obecně platí, že čím dražší učebnice, tím kvalitnější. Nicméně ale drahé a kvalitní učebnice, které jsou dostupné, sice vysvětlují gramatiku výborně, ale neříkají, co je naprosto zásadní pro běžnou komunikaci a co je jen doplňkem. Tyto učebnice zbytečně studenta utápí v složitých gramatických pravidlech, které v reálu znamenají jen nepatrné rozdíly ve významu věty. Vždy, když učím nějaké své mladší studenty, kteří jsou ještě školou povinní, tak mě zaráží, co všechno školský systém dnešní mládež učí. Články, které složitě vysvětlují návod, jak indiáni konstruují své chytače snů (dreamcatcher), které je mají ochránit před zlými silami. Tyto články jsou sice zajímavé, ale plné slovíček, které jsou pro běžnou mezinárodní komunikaci naprosto nepotřebné. Nicméně problém školského vzdělávání není jen ve slovní zásobě. Stejný problém je i v gramatice. Dnešní mládež se ve 14 letech učí využívat gerundium minulé trpné a veškerá pravidla s tím související, nicméně sestrojit běžnou větu, kdy bychom se chtěli zeptat kolemjdoucího na cestu, představuje pro běžného školáka velký problém. Rozhodnutí 1 O exponencionálním nárůstu informací na internetu pojednává dokument the Diverse and exploiding Digital Universe (2008) 2 Viz dále v textu. Kopie pro: Potencionální student 7 Marek Nejedlý, 2013

8 MŠMT o zavedení povinného druhého jazyka pro všechny školáky již od druhého stupně základní školy, proto snad raději nechávám bez komentáře a nechť si na to čtenář udělá svůj názor sám 3 Učebnice, která by jasně ukazovala to podstatné, týkající se anglické komunikace v celé knihovně nebyla, a proto jsem se odhodlal k tvorbě této knihy. To co si teď milý čtenáři přečteš je moje největší rada do života, kterou ti při studia anglického jazyka mohu dát. A To: uč se to, co se ti může v životě hodit. Tato kniha si neklade za cíl Vás naučit dokonale mluvit anglicky. Jejím cílem je vytvořit pomocí efektivních učících metod, které vycházejí jak z mnoha obecně známých teorií učení, tak i z mého vlastního know-how, které jsem za třináct let v pozici studenta a šest let v pozici lektora nasbíral, jakousi základní vědomostní desku anglického jazyka. Díky těmto základním znalostem dokážete řešit běžné situace každodenního ale i kancelářského života, aniž byste museli znát veškerá slovíčka a veškerou gramatiku. Cílem této knihy je poskytnout žákovi takové studijní podklady, aby si mohl osvojit základy anglického jazyka samostudiem. Tím samozřejmě nechci nijak snižovat hodnotu soukromých vyučovacích hodin, které jsou pro správnou výslovnost a komunikaci v anglickém jazyce zcela zásadní záležitostí. Nicméně je mnohem efektivnější, pokud přijde žák na hodinu s tímto gramatickým průvodcem a žák může lektora nasměrovat, co se s ním chce učit anebo se věnovat praktickému využívání cizího jazyka. V této učebnice je popsána gramatika na takové úrovni, aby byl student schopen poskládat gramaticky správnou a srozumitelnou větu v přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Gramatiku jsem doplňil o vybrané tématické celky, týkající se několika typických životních situací, na které v životě narážíme. Pro plné porozumění jsou jednotlivé lekce doplněny o slovní zásobu. 4 Obsah této knihy Vám samozřejmě nestačí na business English a pro vrcholové profesní funkce, nicméně je to naprosto nutný odrazový můstek pro každého, kdo to myslí s angličtinou alespoň trochu vážně. Pro správnou výslovnost je nutné být v přítomnosti někoho zkušeného, např. lektora, nicméně i výslovnost budu v knize popisovat takovým způsobem, aby byla českému jazyku co nejpodobnější a učím pouze nenahraditelné fonetické znaky. 3 O tomto problému dobře pojednává dokumentu z ministerstva zahraničních věcí (2012), který uvádí, že podíl znalosti alespoň jednoho cizího jazyka v ČR a Slovensku klesl, nicméně jeho potřeba naopak vzrostla. 4 O metodách a technikách, jak se nejůčiněji doučit slovní zásobu se informujte u autora této knihy. Kopie pro: Potencionální student 8 Marek Nejedlý, 2013

9 Závěrem bych chtěl dodat, že jsem velice rád, že jste se rozhodli investovat do svého vzdělání. Je to něco co Vám nikdo nemůže sebrat a dělá Vám to život o hodně snazší. Pokud budete s knihou spokojeni, tak budu velice rád, pokud knihu dále doporučíte, protože tím nejenže podporujete mě a mojí snahu učit lidi efektivně s maximalizací pozitivních výsledků, ale také tím podporujete snižování komunikačních bariér, které mnoha lidém brání v jejich profesním a osobním růstu. Kopie pro: Potencionální student 9 Marek Nejedlý, 2013

10 dne a až poté se pustil do učení nových informací. 5 5) Zásadní výhoda výuky s lektorem spočívá ve správné jazykové výslovnosti. Částečně dokáže lektora nahradit google překladač, 6 který dokáže vyslovit slova s dostatečnou, nikoliv však perfektní výslovností. Na samostudium to stačí, nicméně stejně bych doporučil každému žákovi, aby si alespoň jednu hodinu za týden u lektora zaplatil. Další výhodou je také procvičování konverzace, kde se žák zbavuje ostychu z aktivního užívání cizího jazyka. 6) Velice důležitý je také anglický jazyk poslouchat. Simulujete si tím vlastní anglické prostředí a váš mozek si zvyká na jazykovou výslovnost. Některé publikace mluví o vhodnosti pasivního poslouchání, 7 nicméně já doporučuji aktivní poslech, kdy se posluchač plně soustředí na dění v rádiu. Řidiči aut mohou poslouchat denně při cestě do práce a ostatní nechť si najdou denně alespoň pět minut na to se poslechu aktivně věnovat. Doporučuji stanici BBC. 8 Práce s učebnicí Tato učebnice je rozdělena do kapitol týkající se jednotlivých slovních druhů, které patří do základní gramatiky. U absolutních začátečníků doporučuji probrat zájmena osobní a poté slovesa to be býti, to have míti a to do dělat a poté se hned vrhnout na tvorbu vět. Pro pochopení logické návaznosti vět se doporučuji vrátit zpět na začátek učebnice a probírat jednotlivé gramatické celky, jak jsou v této učebnici za sebou. Na konci každého gramatického celku je cvičení, přičemž v zadu v učebnice je klíč ke správným odpovědím, včetně gamatického odůvodnění, proč je která odpověď správná. Tento klíč si doporučuji vytisknout a po vyplnění cvičení zkontrolvat správnost Vašich odpovědí. V každé kapitole jsou uvedeny příklady, kde se daná gramatika objevuje. Pro lepší přehlednost jsou slova související s probíranou gramatikou barevně odlišena, aby bylo 5 O vhodnosti opakování pojednává kniha od M. Buchvaldové, F. Koukolíka a G. Karsten, Úspěšná paměť 6 7 Posluchač se na dění v rádiu plně nesoustředí a věnuje se jiným činnostem

11 studentovi pravidla na první pohled patrná. Pravidla, která ukazují logické rámce, kdy se daná problematika využívá. Pokud je v učebnici něco napsáno zeleně podtrženě, tak se jedná o klíčové pravidlo k zapamatování. V každé kapitole se také nachází určitá slovní zásoba, která slouží k tomu, abychom mohli jednotlivou probranou gramatiku trénovat na vybraných cvičeních. Proto než se pustíte do plnění jednotlivých cvičení, tak se naučte vybraná slovíčka, které jsem do kapitoly zařadil, abyste se nesetkávali s problémem, že nebudete cvičení rozumět. Slovesa jsou vždy uvedena v infinitivu, takže je před nimi předložka to. Podstatná jména jsou uvedena v jednotném čísle s neurčitým členem a. 9 9 Problematice neurčitých členů se budeme věnovat dále v učebnici. Kopie pro: Potencionální student 11 Marek Nejedlý, 2013

12 2.1 Přivlastňovací pád Přivlastňovací pád slouží k určení vlastnictví určitého podstatného jména. Jedná se o slova související se životným podstatným jménem, jako je např. matčin, otcův, bratrův, sousedův, přítelův atd. a také o slova související s neživotným podstatným jménem, jako je např. střešní, počítačový, domovní atd Životná podstaná jména Tvoření : Jednotné číslo: Množné číslo končící na s: přivlastňvací pád (podst.jm.) + apostrof + s přivlastňovací pád (podst.jm.) + s + apostrof Příklady: Otcovo auto je rozbité. My father's car is broken. [mai ˈfáðərs kár iz brouken] Přítelova kancelář. My friend's office. [mai frendz ofis] Dům mých rodičů. My parents' house. [mai ˈpeərənt haus] Matčiny a dceřiny náušnice. Mother and daughter's earrings. [ˈmaðər ənd ˈdótrs ˈírrings] Špatně:My car's door. Pravidlo: Používá se tehdy, pokud něco životného patří něčemu jinému! Výjimku tvoří časové výrazy, které také spadají do této skupiny. (např. zítřejší noviny. tomorrow's newspaper.) Pokud se jedná o více osob, tak se přivlastňovací pád uvádí jen u posledního ve větě. (např. auto Marka a Davida. Mark and David's car) Pokud je ve větě více podstatných jmen použijeme přivlastňovací pád u každého z nich. (např. auto Markova studenta. Mark's student's car.) Kopie pro: Potencionální student 12 Marek Nejedlý, 2013

13 2.4.2 Neživotná podstaná jména Tvoření: přivlastňovací pád + of + podstatné jméno Příklady: Dveře mého auta. The door of my car. [ð dór of mai kár] Střecha mého domu. The roof of my house. [ð růf of mai haus] Okno naší chaty. The window of our cottage. [ð windou of aur ˈkotidž] Sklo z vašich brýlí je špinavé. The glass of your glasses is dirty [ð glás of jór glásiz iz dérty] Pravidlo: Používá se tehdy, pokud něco neživotného patří nějaké jiné neživotné věci! Angličané rádi používají přivlastňovací zájmena (my, your, his, her...), která se vkládají mezi předložku of a podstatné jméno. (skladba věty: přivlastňovací pád (my, your...) + of + přivlastňovací zájmeno + podst. jméno) Slovní zásoba: an adman [en edmən] reklamní agent children [čildrn] děti coffee [kofí] kafe a drink [e drink] pití end [end] konec a friend [e frend] přítel a girlfriend [e ˈgérl,frend] přítelkyně a glass [e glás] sklo glasses [glásiz] brýle horrible [horibl] hrozný a report [e riˈpórt] zpráva sad [sæd] smutný a story [e stóri] příběh to irritate [ˈiriˌteit] dráždit toys [toiz] hračky Kopie pro: Potencionální student 13 Marek Nejedlý, 2013

14 what [wət] co/jaké without [wiˈðaut] bez yesterday [jestrdej] včera Cvičení 4: Vyberte vhodný přivlastňovací pád. např. Je to matčino auto. It is my mother's car/the car of my mother. Správně: It is my mother's car. 1) Hračky dětí. My children's toys/the toys of my children. 2)Včerejší kafe bylo fakt hrozný. Yesterday's coffee was really horrible/the coffee of yesterday was horrible. 3) Uviděl jsem kamarádovu přítelkyni. I saw my friend's girlfriend/i saw a girlfriend of my friend. 4) Sklenice mých přátel byly bez pití. My friends' glasses were without drink/my friend's glasses were without drink. 5) Matčiny rady mě dráždí. The advice of my mother irritates me/my mother's advice irritates me. 6) Konec toho příběhu byl velice smutný. End's of the story was very sad/the end of the story was very sad. 7) Jaké je jméno tvého reklamního agenta? What is the name of your adman/what is your adman's name? 8) Bobova a Jeffova zpráva byla plná chyb. Bob and Jeff's report was full of mistakes/bob's and Jeff's report was full of mistakes. Kopie pro: Potencionální student 14 Marek Nejedlý, 2013

15 1 Skladba věty 4.1 skladba věty oznamovací V této kapitole je ukázáno základní schéma větného slovosledu kladné anglické oznamovací věty, které ukazuje pořadí slovních druhů ve větě. V průběhu učebnice budeme slovosled různě upravovat, nicméně vždy se bude vycházet z níže uvedeného vzoru. Základní větný slovosled Podmět Sloveso Předmět příslovečné určení (způsobu místa času 10 ) Já vidím psa v zahradě I [áj] see [sí] a dog[e dog] in the garden [in ð gárdn] On chce auto He [hí] wants [wonts] a car [e kár] Máma se divá na bratra sedícho na židli My mum watches brother sitting on the chair [mai] 11 [mam] [wočis] [braðər] [siting on ð čér] Pravidla: Podmět v anglické větě musí být vždy!!! 12 Pokud je v české větě podmět zamlčen (např. Jde do kina), tak v anglické větě být stejně musí (věta se převede na On jde do kina) Anglická gramatika umožňuje seřadit předmět přímý a nepřímý dle Vaší libosti, aniž by se změnil význam věty. Předmět přímý + nepřímý: např. He wrote me a letter. Napsal mi dopis. [hí rout mí e ˈletr] Předmět nepřímý + předmět přímý: He wrote a letter to me. Napsal mi dopis. [hí rout e ˈletr tu mí] 10 Příslovečné určení času může být ve větě i na začátku, ale poté je třeba jej oddělit čárkou. Doporučení: Raději dávejte na konec věty. 11 U podstatných jmen se udává přivlastňovací zájmeno, aby bylo určeno o čí např. matku se jedná. 12 V pokročilé gramatice může věta začínat i jinak (např. gerundiem), nicméně pro naše účely plně postačí, když si budete pamatovat, že anglická věta začíná vždy podmětem. Kopie pro: Potencionální student 15 Marek Nejedlý, 2013

16 6.4 Jak počítat nepočitatelná podstatná jména? Poslední probíranou gramatikou v tomto základním kurzu, zabývající se konceptem počitatelnosti a nepočitatelnosti je objasnění, jak počítat nepočitatelná podstatná jména. Počitatelná podstatná jména se počítají velice snadno. Stačí dát číslici před podstatné jméno (např. one car, two dogs, ten books atp.). U nepočitatelných podstatných jmen je to trochu složitější, nicméně se nejedná o nic těžkého, jak si následovně ukážeme. Pravidla: Nepočítáme dané podstatné jméno, ale jednotku Příklady častých jednotek, které se počítají a cup of [e kap of] šálek (něčeho) a glass of [e glás of] sklenice (něčeho) two cups of coffee dva šálky kávy three glasses of milk tři sklenice mléka [tů kaps of kofý] [θrí glásyz of milk] ten cups of tea deset šálků čaje two glasses of beer dvě sklenice piva [ten kaps of tý] [tů glásyz of býr] a bottle of [e botl of] láhev (něčeho) two bottles of milk dvě láhve mléka [tů botlz of milk] four bottles of beer čtyři lahve piva [fór botlz of býr] a loaf [e louf] bochník (něčeho) two loufs of bread dva bochníky chleba [tů loufs of bred] one loaf of cheese bochník sýra (celé kolo) [wan louf of čýz] a slice of [e slajs of] plátek/krajíc (něčeho) a bar of [e bár of] tabulka/kostka (něčeho) two slices of bread dva krajíce chleba three bars of chocolate tři tabulky čokolády [tů slaisiz of bred] [θrí bárs of čoklit] two slices of cheese dva plátky sýra twenty bars of soap dvacet kostek mýdla Kopie pro: Potencionální student 16 Marek Nejedlý, 2013

17 [tů slaisiz of číz] [tventy bárs of soup] a box of [e box of] krabice (něčeho) a packet of [e pekyt of] balíček (něčeho) nine boxes of meat devět krabic masa five packets of cheese pět balíčků sýra [nain boksiz of mít] [fajv pekyts of čýz] eleven boxes of rubbish jedenáct krabic six packets of honey šest balíčků [ilevn boxiz of rabiš] odpadků [six pekyts of hany] medu a piece of [e pís of] kousek (něčeho) three pieces of cheese tři kousky syrů [θrí písiz of číz] a can/tin [e kén/tin] plechovka (něčeho) two cans/tins of beer dvě plechovky piva [tů kéns/tins of býr] a piece of information jedna informace five cans/tins of lemonade pět plechovek [e pís of informejšn] [fajf kéns/tins of 'lém'nejd] limonády Cvičení č. 23: Přeložte věty. např. deset piv Správně: ten glasses of beer/ten bottles of beer/ten cans of beer 1) dvě informace 2) osm čokolád 3) pět bílých vín 4) sedm těstovin 5) kus práce 6) Vezmi máslo 7) Pět mas 8) vezmi piva 9) dvě kávy Kopie pro: Potencionální student 17 Marek Nejedlý, 2013

18 Příklad: CV/životopis 13 Marek Nejedlý English teacher Date of birth: Education: Bachelor's degree Nationality: Czech Republic Telephone: +420 *** *** *** Residence: ************ Address: ************* Work experience 03/ now English tutor Teaching, preparation of Self-employed individual education plans, organization of work, low cost marketing, measuring of cash-flow, CRM 01/ /2013 Marketing research Exploiting data about National Institute of Public Health efficiency of marketing tools from advertising agencies in order to create advertising campaign against smoking of youth 08/ /2012 Internship in marketing department Preparation of materials for GTS Czech, s. r. o. press conference, helping with processing of case studies, shadowing of marketing manager and 13 Cílem této kapitoly je ukázat jak vypadá napsaný životopis, a tak je pro lepší přehlednost tato kapitola bez vysvětlení výslovnosti. Pokud Vás zajímá jak se dané slovo vyslovuje použijte google translator. Kopie pro: Potencionální student 18 Marek Nejedlý, 2013

19 creation of final report about the marketing communication and PR 11/ /2010 Shop assistant Helping with delivery of Mall.cz goods 05/ /2009 Internship in the broker department Shadowing of broker trading Česká pojišťovna, a. s. on stock exchange, introduction of analytical activities and assistance with signatures patterns and categorization of contracts Language skills English: upper-intermediate (C1) German: intermediate (B1) Czech: native Education now Czech University of life science (CZU) field: Economics and management (in English) University of Economics and management, o. p. s. (VSEM) field: Marketing Business Academy, Secondary school of Education and Language school with the right of state language exam field: business Publications 2013 Bachelor Thesis: Advertising campaign against smoking of youth (social marketing campaign) Certificates, courses and seminars 2013 Project management - Prague IT education, s. r. o Implementation and customization of CRM - Prague IT education, s. r. o State language exam from English language (B2) 2008 Driving Licence - B Kopie pro: Potencionální student 19 Marek Nejedlý, 2013

20 2008 English course - 1 week in Ireland, Dublin 2007 English course - 1 week in Scotland, Edinburgh Another skills and abilities Advanced knowledge of MS Word, MS Excel, MS PowerPoint Business correspondence Basic knowledge of using Adobe Photoshop, Illustrator and Photofiltre Active using of time management techniques Excellent communication skills Active approach in self-development and solving problems Skilled knowledge in techniques of teaching Team player Interests Travelling, self-educating, psychology, sport, culture, driving Příklad: Průvodní dopis/cover letter 14 V této kapitole je ukázán příklad toho, jak by měl vypadat správný průvodní dopis v anglickém jazyce. Obecným pravidlům psaní dopisů se věnuje následující kapitola. 14 Cílem této kapitoly je vysvětlit psanou formu dopisů, a tak je pro lepší přehlednost i tato kapitola bez výslovnosti. Kopie pro: Potencionální student 20 Marek Nejedlý, 2013

21 Klíče ke cvičení Cvičení č. 19: Vyberte vhodný čas. 1) I am going to Austria tomorrow. - (už jsem se rozhodl) 2) Can I borrow your notebook for tomorrow meeting? I am having a presentation. - (zítra mám prezentaci, nemohu se rozhodnout, zda ano nebo ne) 3) Can I help you, madam? Yes, I will have a cola and a cheesburger. - (spontání neplánované rozhodnutí) 4) Do you know about Susan? She is going to change a job. - (plánuje změnit práci. Její rozhodnutí o budoucnosti padlo již v minulosti) 5) You look hungry. I will make a sandwich for you ok? - (spontání neplánované rozhodnutí) 6) She has got a new job in Boston, so we are moving next week. (jedná se o hotovou věc. Když má novou práci, tak se nemůžeme rozhodnout, zda ano nebo ne. Určitě ano.) 7) What are you doing tomorrow? I don't know. I think I will visit National museum. - (Jedná se o spontánní rozhdonutí. Než se mě zeptal, tak jsem nevěděl co budu dělat.) 8) Don't go there. There will be a thunderstorm. I've read it on the internet forecast. - (Jedná se o hotovou věc z hlediska fyzikálních zákonitostí. Pokud má pršet, tak zkrátka bude pršet) 9) I don't think that people will live on Moon in (jedná se o náš názor, který není založený na žádných faktech) 10) It will snow in winter. (Jedná se o skutečnostech, která vyplývá z objektivní reality) Kopie pro: Potencionální student 21 Marek Nejedlý, 2013

22 Literatura Tiefenbacher, Angelika. Trénink paměti. 1. vydání. Praha 7: Grada Publishing, a. s. 2010, 160 s. ISBN: Stenger, Christian. Jak si vybudovat fantastickou paměť. 1. vydání. Praha 7: Grada Publishing, a. s s. ISBN: Kossak Hans, Christian. Jak se snadno učit a více si pamatovat. 1. vydání. Praha 7: Grada Publishing a. s s. ISBN: Buchvaldová, Michaela. Koukolík, František a Karsten, Gunther. Úspěšná paměť. 1. vydání. Scientia, s. ISBN: Internetové zdroje mzv.cz. Znalost jazyků v Evropě klesá [cit ]. Dostupné z webu: esa.html Gantz, John F. The Diverse and Exploiding Digital Universe [cit ]. Dostupné z webu: Kopie pro: Potencionální student 22 Marek Nejedlý, 2013

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Mathew! We are in France now. We are in Paris today. It is a beautiful city

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ČLEN URČITÝ A NEURČITÝ VY_32_INOVACE_AH_2_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-19 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Kate, I am sending greetings from London. We got here yesterday. Our

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ (WILL) VY_32_INOVACE_AK_2_08 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce 2. stupeň Welcome Module Představování se, seznamování Veřejná představování se, pozdravy, poděkování Osobní poskytování osobních informací Společenská hláskování vlastního jména Pracovní nakupování -

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 2 2. stupeň Module One Lidé a místa Veřejná životní styl Osobní moje rodina a místo, kde žiji Společenská preference Pracovní popis člověka Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

Hot Spot stupeň

Hot Spot stupeň Hot Spot 4 2. stupeň Module One Život ve městě a na venkově Veřejná způsob života Osobní nový kamarád Společenská seznamování Pracovní vynálezy Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých

Více

OBSAH 5 7 II 15. O. Y...,, t

OBSAH 5 7 II 15. O. Y...,, t OBSAH Předmluva. Pokyny pro práci s u č e b n ic i... Úvodní poznámky k anglické výslovnosti... 1 Who Are You? - What Is It? - How Arc You?... Výslovnost [э, ж, 3U, IJ, w, v, š, č] - Přítomný čas be" (jednotné

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník Anglický jazyk

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 9 9 8 2 U k á z k a k n i h

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední průmyslová škola stavební Pardubice Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Slovesná vazba I am used to + ing a I get used to + ing. Autor: Svatoňová Zuzana Datum, třída:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-08 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : O n t h e p h o n e : Annie: Hello. 892356. Who is it? Jack: Hello. It s Jack.

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : My room is a mess M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více