PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos"

Transkript

1 PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

2

3 Pracovní listy pro doučování a rozvoj PC dovedností Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

4 Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Projekt realizovala příspěvková organizace DROM, romské středisko v partnerství s občanským sdružením RATOLEST BRNO a ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Projekt byl zaměřen na děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami žijící v sociálně vyloučených lokalitách městských částí Brno-střed a Brno-sever. Projekt se snažil o zvýšení vzdělanostních šancí těchto dětí a jejich úspěšnosti ve vzdělávání prostřednictvím realizace komplexních mimoškolních vzdělávacích a motivačních programů zaměřených na rozvoj jejich obecných i specifických znalostí a dovedností. Klíčovými aktivitami projektu byly: Program včasné péče, Program prevence školní neúspěšnosti, Program rozvoje klíčových kompetencí a Vzdělávací program pro pracovníky NZDM a dobrovolníky. Projekt byl realizován v období duben březen 2015 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM (dále NZDM DROM ) - DROM, romské středisko a v Nízkoprahovém klubu Pavlač (dále NK Pavlač ) - RATOLEST BRNO. Více informací o projektu a činnosti zapojených organizací najdete na a Pracovní listy pro doučování: V publikaci jsou obsaženy pracovní listy pro doučování českého jazyka a matematiky, což jsou nejčastěji doučované předměty v NZDM DROM a NK Pavlač, doplněné o pracovní listy pro rozvoj všeobecných znalostí. Jednotlivé pracovní listy jsou určeny pro procvičování učiva, s kterým měli účastníci projektu nejčastěji problémy. Vlastní náplň pracovních listů vychází z poznatků, že v rodinách klientů NZDM DROM a NK Pavlač se často mluví romsky či česko-romským etnolektem. Děti pak mají problém odlišit od toho, jak mluví v rodinách, spisovný český jazyk, který se po nich vyžaduje ve škole. Tato skutečnost se mimo mluvený projev odráží i v psané formě českého jazyka. Pracovní listy jsou sestaveny tak, aby byly použité věty a slova pro klienty srozumitelné a známé vzhledem k jejich omezené slovní zásobě. Délkou jsou pracovní listy přizpůsobeny věku klientů, kdy vycházíme z poznatku, že s požadavkem procvičování dané dovednosti přichází nejčastěji žáci prvního stupně základní školy. Pracovní listy pro rozvoj PC dovedností: Pracovní listy určené pro rozvoj počítačových dovedností se zaměřují především na ty dovednosti, které žákům pomohou ve zvládání požadavků základní a střední školy, a usnadní jim tak plnění běžných školních povinností a úkolů. Jedná se zejména o zvládání práce ve Windows, práce s přídavnými zařízeními, práce s internetovými prohlížeči a dovednosti vyhledávání informací na internetu, základů komunikace přes internet, práce v programech Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Malování. Součástí pracovních listů je také téma bezpečnost na internetu a volbou témat se okrajově dotýkají i prevence sociálně-patologických jevů. Pracovní listy 1-20 jsou zaměřeny na zvládnutí základů práce s počítačem, pracovní listy obsahují převážně úkoly pro pokročilejší žáky. Pracovní listy jsou určeny k vypracování pod dohledem lektora/učitele. Autoři pracovních listů: NZDM DROM: ČJ 1-15 M 1-15, PC 1-20 NK Pavlač: ČJ 16-30, M 16-30, VZ 1-4, PC 21-40

5 Pracovní listy určené pro doučování českého jazyka

6 Pracovní list ČJ 1: DRUHY VĚT Podtrhni barevně: věty oznamovací modrá, věty tázací červená, věty rozkazovací zelená, věty přací žlutá Honzík chodí do první třídy. Nezlobte! Kéž by byly už prázdniny. V létě pojedeme na tábor. Kdy půjdeš domů? Pepa rozbil okno. Kdo to okno rozbil? Buďte potichu! Ať se nikomu nic nestane. Dnes se budeme učit český jazyk. Kéž by už zvonilo na přestávku. Dávej pozor! Odpoledne půjdu nakoupit do večerky. Nezapomeň koupit rohlíky! Donesl jsi domů všechno? Maminka je ráda, když jí pomáhám. Kéž by ten náš Láďa tolik nezlobil. Kdo se půjde dneska koupat? Máte dost peněz na zmrzlinu? Neběhej po té ulici! Ať se vám nezakutálí balón pod auto. Vy jste ale hodné děti.

7 Pracovní list ČJ 2: ČTENÍ TEXTU SE SPRÁVNOU INTONACÍ Přečti text se správnou intonací: MÁMA MÁ KOČÁR. V KOČÁRU JE MIMINKO. MIMINKO SE JMENUJE AMÁLKA. KOLIK MÁ AMÁLKA ROKŮ? AMÁLKA MÁ JEDEN ROK. KAM JDE MÁMA S AMÁLKOU? JDOU K DOKTOROVI. NECHOĎTE TAM! JÁ SE DOKTORA BOJÍM. NEBOJ SE. DOKTOR JEN AMÁLKU PROHLÉDNE. A PROČ? ZJISTÍ, JESTLI JE AMÁLKA ZDRAVÁ. AHA. UŽ SE NEBOJÍM. PŮJDU S MÁMOU A AMÁLKOU TAKY K DOKTOROVI.

8 Pracovní list ČJ 3: ČTENÍ A POROZUMNĚNÍ TEXTU Přečti text a potom řekni, o čem to bylo: Výlet do Křetína O jarních prázdninách jsme byli s klubovnou v Křetíně. Prvně jsme dělali úkoly v klubovně, a kdo byl nejrychlejší, jel na výlet. Já jsem jel taky. Moc se mi tam líbilo. Hráli jsme různé hry a chodili na výlety do přírody. Venku jsme mohli taky fotit. Mě moc baví fotit. Večer byla i stezka odvahy. Já jsem šel sám a vůbec jsem se nebál. Honzík a Pepík se ale moc báli a nešli vůbec. Před spaním nám Jana povídala pohádku o hodné čarodějnici. A jak ta pohádka dopadla? To už si nepamatuju. To už jsem spal. Druhý den jsme se ještě prošli po okolí Křetína. Odpoledne jsme se zase vrátili domů. Byl to moc pěkný výlet.

9 Pracovní list ČJ 4: URČOVÁNÍ HRANIC SLOV VE VĚTĚ Najdi chyby: Doplň svislou čáru v místech, kde mají být správně mezery. Den vklubovně Dneska násbylo v klubovně hodně. Prvně jsmesi jentakpovídali. Pak přišla Lucka ašli jsme tancovat.nacvičovalijsme sestavu nevystoupení. Užse navystoupení moctěšíme. Předkoncem klubovny jsmemělijako každé pondělí seberozvojovku. Dneska jsmese učilio JižníAmerice. Zkoušeli jsmepočítat jako Inkové.Ochutnávali jsmečaj. Čichali jsme kpytlíčkůmahádali,coje to zavůni. Nakonec jsme se učilitančit sambujakona karnevalu vrio de Janeiru. Dnešek vklubovněbyl super.

10 Pracovní list ČJ 5: SAMOHLÁSKY Doplň krátkou/dlouhou samohlásku: L(i/í)st papíru Bal(o/ó)n Nap(i/í)šeme P(u/ů)lka Česk(y/ý) L(i/í)stek na vlak R(u/ů)zný L(a/á)vička Pol(e/é) (U/Ú)l pro včely Učen(i/í) P(a/á)lka M(a/á)temat(i/í)ka Tanečn(i/í)k Kl(u/ů)bovna Pr(a/á)va H(o/ó)lka (U/Ú)kol Mim(i/í)nko Pr(a/á)vidla Koč(a/á)rek Šk(o/ó)la

11 Pracovní list ČJ 6: SOUHLÁSKY Doplň i/y, í/ý do slov: dět sklen ce ledn čka d vka kamarád tanečn rod na jahod slun čko srd čko radost t gr kalhotk panenk květ na sešit d k pern k narozen ny prázdnin základn d vadlo zat m hodn (jednotné číslo) knih had šat

12 Pracovní list ČJ 7: PSANÍ U Ú/Ů Doplň ú/ů do slov: V cirkuse byl krásný bílý k ň. Na víkend jsme nedostali žádný kol. Maminka má novou bl zu. Odpoledne si p jdu koupit bramb rky. Ve čtvrtek máme sch zku. Ve škole jsme se učili rýsovat troj helník. Ty jsi m j kamarád. Musím jít za chvíli dom. Karel dostal na svačinu p lku rohlíku. Alenka by se chtěla naučit dělat manik ru. Tohle počasí se nám v bec nelíbí. Patrik nakreslil krásný d m. Vlasy ozdobíme rudými r žemi.

13 Pracovní list ČJ 8: VLASTNÍ JMÉNA Vlastní jména jména a příjmení lidí, názvy ulic, měst, států se píší s velkým písmenem. Doplň malé nebo velké písmeno na začátku slova: onika agárová bude brzy vystupovat v našem městě. (M/m, B/b) V rně je hodně parků. (B/b) Maminka šla s ikolkou k doktorovi. (N/n) Hlavní město eské republiky je raha. Naše lubovna je otevřená od pondělí do čtvrtka. (K/k) Moje nejlepší kamarádka je lenka. (A/a) Alenka má dneska arozeniny. (N/a) Se uzkou jsme naplánovali párty jako v razílii. (Z/z, B/b) Rádi posloucháme ytmuse. (R/r) On je ze lovenska. (S/s) Kluci by chtěli jet na fotbal do adridu. (M/m) ikolas chodí na ZŠ řenová. (N/n, K/k) Máme babičku v lomouci. (O/o)

14 Náš pes se jmenuje ex. (R/r) avid se připravuje na fotbalový zápas. (D/d) Náš nejlepší hráč na klávesy je epa. (P/p) Titul nejlepší tanečnice dostala ucka. (L/l)

15 Pracovní list ČJ 9: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L Doplň i/y, í/ý: l st sl šet l skový ořech ml nář bl ská se pl noměr čas pl ne ml t kávu kl ště l zat zmrzlinu poraněné l tko ml čko l ný jedeme l žovat Na dvoře roste l pa. Je to bl zko. bl skavý prstýnek mal ček Chřipka je nakažl vá. kl ček hl dač kl ka cvakla pl nárna kl d vzl kat umím l žovat kel mek vidl čka l zátko nové l že pl tvání elektřinou pol kat prášky sl šet hudbu L sty padají ze stromů. smažíme l vance zal la si kávu pel něk pl šový medvěd bl ží se prázdniny knihy jsou na pol ci Potkali jsme pol cistu. mal ny

16 Pracovní list ČJ 10: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B Doplň i/í, y/ý: Prázdniny v B džově B dlíme v b tě na Bratislavské ulici. Na prázdniny ale jedeme do B džova k bab čce. Ta má hodně dob tka: slepice, b lé králíky, b ka Zb ňka, krávy a dokonce jednu kob lu. Na kob le můžeme jezdit. Vloni b lo u bab čky i hříbátko, ale to už b dlí jinde. Na statku je hodně práce. Sušíme seno, sklízíme ob lí. Bab čka má ráda b linkové čaje, proto chodíme trhat mátu, meduňku, třezalku a další kytičky, které pak sušíme. U bab čky b váme moc rádi.

17 Pracovní list ČJ 11: VYJMENOVANÁ SLOVA PO M Doplň i/í, y/ý: m čka m ček um vadlo m sto m dlo zm zet hm z m nerálka m slet mam nka m lý m rný m šlenka M chal rozdm chat m t (vlastnit) m slivec sm ch om l sm chat dohromady

18 Pracovní list ČJ 12: VYJMENOVANÁ SLOVA PO P Doplň i/í, y/ý: Náušnice se třp tí. Máme rádi p škoty. V zoo jsme viděli op ce. Čerti ho dají do p tle. Zahrajeme si p kanou. V létě se musí p t hodně vody. Růženka se p chla o trn. Učíme se psát p smena. Slep ce běhají po dvoře. Kůň má kop ta. Křeček má v kleci p liny ze dřeva. Rodiče jsou na děti p šní. Policie chytila lup če. Na řezání dřeva je nejlepší motorová p la.

19 Pracovní list ČJ 13: VYJMENOVANÁ SLOVA PO S Doplň i/í, y/ý: To je můj s n. Na oběd si dám smažený s r s hranolkami. Když budu hodně jíst, budu mít velkou s lu. Nas pej ten nepořádek do koše. V pros nci chodí Mikuláš a pak jsou Vánoce. Jaký zvuk vydává had? Had s čí. Pro mého strýce jsem s novec. Co znamená s chravý? Znamená to vlhký (třeba, když je venku mlha). Děkuji, už si nepřidám knedlík, jsem s tý. Pros m, dej mi to. Děti si hrají na pískovišti se s tem. Pod sukni si obleču s lonky. Na výletě jsme viděli s korky. S mona se na nás přijde podívat.

20 Jaká je s rová zelenina? Neuvařená. Na stezce odvahy jsme slyšeli houkat s čka. Na podzim na stromech us chá listí.

21 Pracovní list ČJ 14: VYJMENOVANÁ SLOVA PO V Doplň i/y í/ý: Obv kle chodím do klubovny 3x týdně. V jste dnes byli na v stoupení? Honzík měl moc pěkné v svědčení. V děli jsme to všichni. Ten, kdo to udělal, je v ník. Roman je v šší než Petr. Pojedeme na v let do Prahy. Občas si pletu třešně a v šně. Děvčata kolem sebe v ří sukněmi. Dnes jsme dělali v tělocv ku kotrmelce. Chci být nev ditelný. V pět hodin zav ráme klubovnu. Je zv kem při příchodu pozdravit.

22 Natálka není moc upov daná. Klubovna v padá jako po v buchu. Ve škole nesmíme mít v puse žv kačku. Nechali jsme sv tit světla. Mám ráda hroznové v no.

23 Pracovní list ČJ 15: SAMOHLÁSKY Samohlásky máme krátké a dlouhé: A, Á, E, É, I, Í, I, Ý, O, Ó, U, Ú, Ů. Doplň chybějící samohlásku: M _ ma T _ ta Br _ tr An _ nas Ž _ ba B _ ty Kočk _ K _ no J _ ro M _ č Děd _ ček Jmenuji se S_ ra Sv _ čka Č _ slo D _ m Kl _ bovna Kl _ b Ban _ n Str _ c Č _ kol _ da T _ ta má nové aut _ S _ stra P _ s Zmrzlin _ Z _ ma Op _ ce Bab _ čka N _ tálka J _ dlo Telef _ n Okn _ P _ vlač Br _ na C _ n

24 Pracovní list ČJ 16: VYJMENOVANÁ SLOVA Doplň y, ý/i, í do slov ve větách. Vyjmenovaná slova v textu barevně podtrhni. Naše bab_čka b_dlí na kraji malé vesnice na V_sočině. V_tek sl_šel p_skat v dálce v_ra, kterého neb_lo v korunách stromů v_dět. Ve škole na zdi v_sí plakát, kde jsou popsány zákony předmětu f_z_ka. Ml_nské kolo mele mouku, kterou ml_nář a ml_nářka p_tlují do velkých p_tlů. Malá m_ška hb_tě poskakovala po m_tině, kde se na slun_čku v_hřívali mladí zaj_ci a s otevřenou pusou na sebe l_ně z_vali. Březen se naz_vá měsíc, ve kterém v_lézají z nor mladé v_dry, v_létají v_ři a mladé l_štičky si hrají s poletujícím hm_zem na honěnou. Kop_ta velkých koní jsou ozdobou mnoha statků. S_chravé počasí je vhodné pro ž_žaly a slep_še a přináší s sebou často bl_skání. P_šná pr_ncezna neb_la hodná na ob_vatele zámku v L_tom_šli. C_z_nci se můžou v c_zí zemi poh_bovat jen jako na návštěvě.

25 Na připravené řádky vypiš všechna vyjmenovaná slova. B F L M S V Z

26 Pracovní list ČJ 17: SLOHOVÉ CVIČENÍ - DOPIS Na následující řádky napiš dopis kamarádovi/kamarádce z prázdnin. Můžeš si vymyslet jakoukoli zemi, kterou bys rád/a navštívila a popsat, jak v dané zemi vypadá příroda. V dopisu se ho/jí nezapomeň zeptat, jak se mu/jí daří, co o prázdninách zažil/a, kde všude byl/a. Také nezapomeň na správnou formu pozdravu i závěru, oslovení i podpis. Na správné místo napiš datum a místo, odkud dopis píšeš.

27 Pracovní list ČJ 18: DÉLKA SAMOHLÁSEK Do mezer ve slovech doplň samohlásky, které se na vynechaná místa hodí. Dávej pozor, zda jsou samohlásky dlouhé nebo krátké. Pro snazší zjištění délky si zkus slova říkat nahlas. N_ DRŽ, KYBL_K, M_Č, PAP_REK, BAL_N, KR_UŽEK, AUT_ČKO, V_LBLOUD, Ž_DLE, N_UŠNICE, KL_VESNICE, V_SNICE, K_LO, KAL_ND_Ř, V_TR, K_RUNA, HŘ_B_NEK, Š_LA, KOL_BĚŽKA, TEL_VIZE, OTV_RÁK, ŠPENDL_K, SEŠ_T, CHOB_TNICE, KUFŘ_K, VODOV_ B_RVY, FOT_APAR_T, DIKT_T, MRAV_NEC, ZV_ŘE, KR_BIČKA, P_NOŽKA, POČ_TAČ, P_TEK, T_DEN, MOT_RKA, Ž_R_FA, SL_NCE, KR_VA, JEZ_RO, ST_L, AB_CEDA, P_STELKA, HRN_ČEK, K_NVIČKA.

28 Do slov doplň správně gramaticky U/Ú/Ů. Slova s Ú podtrhni červeně, slova s Ů podtrhni modře. _SMĚV NA TVÁŘI, MĚKKÉ L_ŽKO, NE_HLEDNÉ PÍSMO, TĚŽKÝ _RAZ, BOR_VKOVÝ KOLÁČ, DŘEVĚNÝ M_STEK, CITRONOVÁ K_RA, PĚŠÍ T_RA, VELKÝ TAJN_STKÁŘ, STROJV_DCE, PŘÁTELSKÁ SCH_ZKA, NEMOCNÝ D_CHODCE, MLADÉ K_ZLE, DEN _TERÝ, JIŘÍK_V SEN, TROJ_HELNÍK, Z_ČASTNIT SE PROGRAMU, PR_TRŽ MRAČEN, ŘIDIČSKÝ PR_KAZ, _TULNÁ HOSP_DKA, Z_ŽENÁ CESTA, SILNÁ V_NĚ, ZAR_ST TRÁVOU, PŘESVĚDČIVÝ D_KAZ, DOMÁCÍ _KOL, M_J PŘÍTEL, PĚTI_HELNÍK, VOLNÝ PR_CHOD.

29 Pracovní list ČJ 19: SLOVA OPAČNÉHO VÝZNAMU K uvedeným slovům vymyli slova protikladná a napiš je na řádek vedle. Podstatná jména: TMA SŮL HORKO DEN MOKRO Přídavná jména: BOHATÝ ČERNÁ PRÁZDNÉ MASTNÁ MLADÝ

30 Slovesa: NARODIT SE USMÍVAT SE OBLÉKAT SE UŠPINIT SE USUŠIT SE Příslovce: DLOUZE ŠKAREDĚ ŠIROKO VŽDY LEGRAČNĚ

31 Pracovní list ČJ 20: SLOVA PODŘADNÁ A SOUŘADNÁ V jednotlivých řádcích jsou napsaná slova, která jsou si blízká. Úkolem je najít v každém řádku jedno slovo, které je nadřazené svým významem slovům ostatním v tom samém řádku a jedno slovo, které do řádku nepatří vůbec. Slovo nadřazené zakroužkuj červeně a slovo, které tam nepatří, přeškrtni. JABLKO, OVOCE, MALINA, HRUŠKA, MIKINA, ŠVESTKA RŮŽE, PAMPELIŠKA, KVĚTINY, SEDMIKRÁSKA, SMRK NÁBYTEK, STŮL, POSTEL, SKŘÍŇ, MIKROVLNKA, BOTNÍK PAPRIKA, ZELENINA, HROZEN, ZELÍ, KVĚTÁK, OKURKA ČERVENÁ, ZELENÁ, BARVA, HNĚDÁ, ŠÁLA, ŽLUTÁ PONDĚLÍ, PÁTEK, SOBOTA, ŠTĚDRÝ DEN, TÝDEN, ÚTERÝ EVA, HONZA, DOMINIK, FILIP, LUKÁŠ, KLUCI, PEPÍK

32 Pracovní list ČJ 21: SLOVNÍ DRUHY A ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE U daného textu napiš nad každé slovo číslo slovního druhu, které mu patří. Potom urči základní skladební dvojici a správně ji podtrhni. Jeden malý chlapec, který se jmenoval Emil, šel na procházku do parku se svým psem Rexem. Byli spolu nejlepší kamarádi. Emil svého čtyřnohého kamaráda denně cvičil, hrál si s ním a kupoval mu za odměnu různé psí dobroty. Rex se zase Emilovi odměnil tím, že mu byl věrným kamarádem a vždy dobrým a statečným ochráncem. Kéž by si takhle spolu mohli hrát ještě deset let, štěkl Rex: Haf!

33 Na přichystané řádky vypiš všechny slovní druhy. K jednotlivým slovním druhům napiš vždy aspoň jedno slovo, které k danému slovnímu druhu patří

34 Pracovní list ČJ 22: SLOHOVÉ CVIČENÍ - POZVÁNKA Vymysli, jak by mohla vypadat pozvánka na narozeninovou oslavu pro tvoje kamarády. Na pozvánku nezapomeň napsat kde a kdy se oslava bude konat. Také napiš, kdy přibližně bude oslava končit a co všechno si má pozvaný vzít s sebou. Pozvánku navrhni i barevně, aby kamarády zaujala.

35 Pracovní list ČJ 23: PŘEPIS A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PÍSMEN Na nachystané řádky přepiš předepsaný text psacím písmem. Chybějící písmena doplň tak, aby text byl úplný. V mal_m parku ve městě hráli kluci f_tbal. Z kamení na cest_ch si označ_li brankoviště a bal_n donesl jeden z nich. Několikrát během hr_ padl gól a vítězný t_m křičel radostí. Holky okolo jezdily na k_le a hrály si na prolézačkách. Na lavičkách se_ěli lidé a každý dělal něco jin_ho. Starší pán pokuřoval spokojeně d_mku, dvě paní si povídaly a m_minka s koč_rkem si četla zaj_mavou kn_žku. Mim_nko sp_nkalo s dudl_kem v pus_nce. Do celého parku svítilo kr_sně sluníčko, na stromech zp_vali ptáčci a v trávě se líně povaloval m_lý ps_k.

36

37 Pracovní list ČJ 24: PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN Na vynechaná místa doplň začáteční písmena slov. Dávej pozor, kde se píše na začátku velké, a kde malé písmeno. Na řádky vypiš všechna slova, která začínají velkým písmenem. aše abička vstává každé ráno brzy a chystá svým noučatům snídani. aní čitelka elena je moc hodná, le také hodně přísná. Moji amarádi etr a onza bydlí v rně a často chodí na nákupy do ntersparu. Na ánoce si přeji pod tromeček dostat nové kolo. Náš nový omácí mazlíček je es a jmenuje se lík. Zpaměti znám ohádku o ervené arkulce. meriku od vropy dělí elký tlanský ceán. Městem rnem protékají eky vratka a vitava.

38

39 Pracovní list ČJ 25: ABECEDA Následující písmena seřaď podle toho, jak jdou po sobě správně v abecedě. Celou abecedu napiš na přichystané řádky. A Y D S Q Ž Ř H I L B N J O Z W C K M P Š T X E R F CH U V G

40 Zdroj obrázku : AUTOR NEUVEDEN. Předškoláci [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

41 Pracovní list ČJ 26: URČOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN Z následujícího textu podtrhni a vypiš všechna podstatná jména a urči PÁD, ČÍSLO, ROD A VZOR. Maminka mi dnes koupila nové boty. Boty jsou bílé s černými proužky a tkaničky jsou barevné. Na každé botě mají tkaničky jinou barvu. Také jsme koupili tatínkovi zimní bundu. Má kapuci přidělanou na knoflíky. Moje sestra byla celý den u kamarádky a s maminkou půjdou nakupovat jiný den. Sestra by si ráda koupila svetr s velkými kapsami.

42

43 Pracovní list ČJ 27: JEDNOTNÉ A MNOŽNÉ ČÍSLO Slovní spojení správně převeď do množného čísla. Dlouhá chvíle Pokusný králík Zlatý prsten Nebezpečné zvíře Nalakovaný nehet Papírový pytel Ledová káva Roztrhané kalhoty Kilo mouky Malý muž Chytrý člověk Veliká radost Nedostavěná stavba

44 Slovní spojení naopak převeď do jednotného čísla a napiš na řádky. Balíčky kolínek Brynzové halušky Dřevěné kolíčky Kolečka salámu Létající balóny Šaty s květinami Nažehlené ubrusy Dvě hodiny Veselé kamarádky Usměvaví šašci Mladí chlapci Zrzavé veverky Dlouhé ruce

45 Pracovní list ČJ 28: SOUHLÁSKY Do jednotlivých slov doplň správně souhlásky, které tam patří. Pak vyber 5 libovolných slov a na řádcích pod slova s nimi vymysli věty. LE_, ME_, KVĚ_, ZÁJEZ_, OBRA_, HNE_, MEDVĚ_, RY_KA, PO_CHO_, NÁZE_, VĚTE_, SALÁ_, MRKE_, HRO_, SU_, SNÍ_, PENÍ_, KRE_, VÝCHO_, NŮ_, ODĚ_, LISPOPA_, VŮ_, POVÍ_KA, ZU_, MY_, LO_, LE_KA, TVARO_, SLI_.

46 Pracovní list ČJ 29: ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY Do slov doplň souhlásky. Dej pozor, u některých slov se souhlásky za sebou dvojí. Tam, kde je to správně, doplň i zdvojené souhlásky. Vyber 5 libovolných slov a správně je použij ve větách. SLO Í, KAME Ý, DRAHOCE É, NOČ Í, VOD Í, ROČ Í, RAME Í, MĚ Ý, ŽA Í, VZDĚLA Ý, PODZIM Í, NÁDHER Ý, PAVOU Í, SOKO Í, ZÁVIS Ý, DE Í, VO Ý, PODPRŮMĚR Ý, KLOKA Í, VRA Í, JAR Í, BAVLNĚ Ý, TÝDE Í, CE Ý, NEVI Ý, ROVNOMĚR Ý.

47 Pracovní list ČJ 30: SKUPINY BĚ/BJE, PĚ, VĚ, MĚ Do slov doplň skupiny BĚ/BJE, PĚ, VĚ, MĚ. Vyber 5 libovolných slov a správně je použij ve větách. B HAT, PŘISP CHAT, NÁPOV DA, OB V, UM LÝ, NEV D T, P ST, VÍT Z, OB TÍ, PAM Ť, POUŠT T, P ŠKY, SB RATEL, OB D, PŘEDM T, SOUB ŽNĚ, OB VITEL, OB MNÝ, KOLOB ŽKA, B LOCH, OB H, PRŮB ŽNĚ, OB DNAT, OB TÍ, T LESO, KOLOB H, B LOVLASÝ, PODB RÁK.

48 Pracovní listy určené pro doučování matematiky

49 Pracovní list M 1: POČÍTÁNÍ DO 20 Nakresli správný počet čárek k číslu v tabulce:

50 Pracovní list M 2: POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL, SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ Vypočítej: 15 cm + 4 cm = 15 cm 17 cm 12 cm 5 cm = 13 cm 15 cm 10 cm 5 cm = 16 cm 18 cm 9 cm 4 cm = 18 cm 19 cm 5 cm + 5cm = 11 cm 19 cm 19 cm + 3 cm= 5 cm 9 cm 17 cm 7 cm= 2 cm 6 cm 19 cm + 7 cm = 26 cm 12 cm 8 cm 6 cm= 17 cm 13 cm 11 cm + 11 cm = 4 cm 14 cm 14 cm 9 cm = 18 cm 20 cm 25 cm -10 cm = 3 cm 8 cm 13 cm 6 cm = 10 cm 13 cm 10 cm + 4 cm = 9 cm 20 cm

51 Pracovní list M 3: ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL Zaokrouhli čísla:

52 Pracovní list M 4: POČÍTÁNÍ DO 100 K číslu připiš nejbližší číslo před a nejbližší číslo za:

53 Pracovní list M 5: ČÍSELNÁ ŘADA Doplň číselnou řadu:

54 Pracovní list M 6: SLOVNÍ ÚLOHY Vypočítej slovní úlohu: Pepík má 3 lízátka a Honza má 5 lízátek. Kolik lízátek mají oba kamarádi dohromady? Měl jsem 10 korun. Limonáda stála 8 korun. Kolik peněz mi zbylo? V klubovně bylo 8 dětí. 3 děti odešly pryč. Za chvilku přišlo 5 dětí. Kolik dětí bylo nakonec v klubovně?

55 Pracovní list M 7: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZPAMĚTI Vypočítej: = = 8-3 = 9 +1 = 9-5 = = 6-2 = = = 9-1 = = 7-2 = 6-3 = 4-2 = = = = 10-5 = 10 3 = = = 9 6 = 6+ 2 = = =

56 Pracovní list M 8: GEOMETRICKÉ OBRAZCE Pracovní list M 8: GEOMETRICKÉ OBRAZCE Vybarvi obrázek podle geometrických tvarů: zelená červená žlutá hnědá

57 Pracovní list M 9: GEOMETRICKÉ OBRAZCE Označ barevně: Krychle žlutá, kvádr červená, koule modrá, válec zelená Zdroje obrázků: AUTOR NEZNÁMÝ. Dobrá koupě [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: h p://www.dobra-koupe.cz/zbozi.asp?idshop=124&from=13160 AUTOR NEZNÁMÝ. Černobílá galerie [online].[cit ]. Dostupný na WWW: h p://www.cernobilagalerie.cz/nausnice-kostky-black/d-71006/ AUTOR NEZNÁMÝ. ireceptář [online].[cit ] Dostupný na WWW: h p://mojedilo.ireceptar.cz/s tky/skladani AUTOR NEZNÁMÝ. KAVALIERGLASS [online].[cit ]. Dostupný na WWW: h p://www.kavalier.cz/cz/odmerne-sklo valec-odmerny-nizky-se-ses hrannou-patkou-a-vylevkou--hneda-graduace--trida-b technicke-sklo laboratorni-sklo.html AUTOR NEZNÁMÝ. Mall.cz [online].[cit ]. Dostupný na WWW: h ps://www.mall.cz/hracky-rozvoj-ak vita/teddies-valec-s-rolnickou-42x23cm-moje-prvni-zviratka AUTOR NEZNÁMÝ. NIR [online].[cit ]. Dostupný na WWW: h p://www.nir.cz/kulecnik/koule-kulecnikove/koule-jednotlive/pool/koule-pool-57-2-mm-c-1

58 Pracovní list M 10: NÁSOBENÍ Vynásob: 2x1 = 3x4 = 2x2 = 3x2 = 5x1 = 9x4 = 8x3 = 7x2 = 5x5 = 6x1 = 5x3 = 10x1 = 5x4 = 9x2 = 9x1 = 10x2 = 8x4 = 8x3 = 4x5 = 6x3 = 8x2 = 10x3 = 8x5 = 2x7 = 9x4 = 5 x 2 = 6x 4 = 7x2 = 8x1 =

59 Pracovní list M 11: POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL Kdo má víc bonbonů? Doplň znaménka rovnosti /nerovnosti. Pepík Honzík

60 Pracovní list M 12: POČÍTÁNÍ DO 20 Seřaď čísla správně podle velikosti od nejmenšího:

61 Pracovní list M 13: NÁSOBENÍ ČÍSLEM 2,3,4,5 Zakroužkuj násobky 2, 3, 4 a 5 v jednotlivých tabulkách

62 Pracovní list M 14: DĚLENÍ Vypočítej: 6:2= 210:7= 60:2= 320:8= 8:2= 810:9= 80:2= 900:10= 26:2= 700:10= 24:2= 180:2= 28:2= 15:3= 9:3= 8:4= 42:7= 200:2= 150:5= 300:5= 300:6= 420:6= 600:6=

63 Pracovní list M 15: NÁSOBENÍ ČÍSLEM 6,7,8 Zakroužkuj násobky 6, 7 a 8 v jednotlivých tabulkách

64 Pracovní list M 16: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ Správně vypočítej následující příklady. Na řádky na druhé straně vypiš všechny násobky jednotlivých čísel. 7 x 7 = 64 : 8 = 6 x 3 = 20 : 4 = 8 x 6 = 56 : 6 = 4 x 8 = 35 : 5 = 5 x 5 = 32 : 8 = 3 x 8 = 16 : 8 = 7 x 4 = 15 : 3 = 5 x 8 = 48 : 6 = 7 x 3 = 24 : 4 = 6 x 7 = 42 : 7 = 4 x 4 = 50 : 10 = 8 x 8 = 12 : 2 = 9 x 9 = 28 : 7 = 2 x 8 = 40 : 5 =

65

66 Pracovní list M 17: RÝSOVÁNÍ TROJÚHELNÍKU Narýsuj trojúhelník ABC o stranách a = 6 cm, b = 4 cm a c = 5 cm. K rýsování použij pravítko, kružítko a ořezanou tužku. Nezapomeň si nejdříve udělat náčrtek a dobře si promyslet, kde začneš rýsovat.

67 Pracovní list M 18: ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL Zaokrouhli následující čísla na desítky

68 Zaokrouhli následující čísla na stovky

69 Pracovní list M 19: PŘÍKLADY +/- DO 10 Vypočítej příklady +/- do = 9 4 = = 9 1 = = 8 7 = = 7 5 = = 6 3 = = 5 4 = = 8 4 = = 4 3 = = 10 7 = = 8 4 = = 6 6 = = 9 5 = = 8 3 = = 8 0 = = 6 1 =

70 Pracovní list M 20: GEOMETRICKÉ OBRAZCE Spoj správně obrazce a jejich správné názvy, které k nim patří. TROJÚHELNÍK KRUH KOLO VÁLEC KVÁDR KRYCHLE

71 Pracovní list M 21: DĚLENÍ S OCÁSKEM A OVĚŘOVÁNÍ SPRÁVNOSTI VÝPOČTU Vypočítej příklady a jejich správnost ověř zkouškou = ZK.: = ZK.: = ZK.: = ZK.:

72 = ZK.: = ZK.: = ZK.: = ZK.:

73 Pracovní list M 22: POROVNÁVÁNÍ DVOU ČÍSEL Porovnej čísla a doplň znaménka,, =

74 Pracovní list M 23: PŘÍKLADY +/- DO 100 Do připravených čtverečků doplň čísla tak, aby příklady byly správně = = = = = = = = = = = = = = = = 8-33 = = = = 40

75 Pracovní list M 24: POČÍTÁNÍ POD SEBOU Vypočítej příklady na +/- pod sebou

76 Pracovní list M 25: ROZKLAD ČÍSEL Následující čísla rozlož vždy tak, aby jednotlivá čísla nepřesahovala číslo

77 Pracovní list M 26: RÝSOVÁNÍ ČTVERCE Narýsuj čtverec ABCD o velikostech stran a = 6 cm, b = 6 cm. K rýsování požij pravítko, kružítko a ořezanou tužku. Nejprve si nakresli náčrtek.

78 Pracovní list M 27: POČÍTÁNÍ SE ZLOMKY Napiš zlomky v základním tvaru = 16 3 = 8 2 = = 9 4 = 13 6 =

79 Zlomky vypočítej a výsledek uveď v základním tvaru = = = = = = = = = =

80 Pracovní list M 28: SLOVNÍ ÚLOHY Honzík šel do obchodu. S sebou si na nákup vzal 200 Kč. Maminka mu dala seznam věcí, které potřebovala koupit. Chleba 25 Kč, 10 vajec 30 Kč, 10 rohlíků 20 Kč, jogurt 17 Kč, máslo 27 Kč a pytel brambor 35 Kč. Kolik korun stál celý nákup? Kolik korun donesl Honzík mamince zpět?

81 Pracovní list M 29: ČÍSELNÉ ŘADY Doplň správně číselné řady. Čísla napiš do rámečků

82 Pracovní list M 30: POČÍTÁNÍ PO DESÍTKÁCH DO STA Poskládej správně desítky tak, jak jdou za sebou. Pak vypočítej příklady

83 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

84 Pracovní listy určené pro doučování všeobecných znalostí

85 Pracovní list VZ 1: HODINY K jednotlivým digitálním časům dokresli do kroužků ručičkové hodiny se stejným časem. 12 : : 50 8 : : : : 45 6 : : 00

86 Pracovní list VZ 2: SLEPÁ MAPA Do mapy ČR dopis názvy měst a řek, které znáš. Nakonec napiš do mapy názvy sousedících států, které jsou v mapě naznačeny. Pro lepší orientaci můžeš požít atlas.

87 Zdroj obrázků: AUTOR: NEZNÁMÝ. Geoportal alej [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

88 Pracovní list VZ 3: LIDSKÉ TĚLO Dopiš k postavě názvy všech orgánů v lidském těle. Pokud budeš potřebovat pomoct, podívej se do encyklopedie člověka. AUTOR NEUVEDEN, Mája. Pomoc učitelům [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: h p://pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/biologie/lidske-telo/lidske-vnitrni-organy-pro-male-de -660.html

89 Pracovní list VZ 4: ANGLICKÝ JAZYK Spoj následující čísla se správnými anglickými slovíčky. 5 six 10 zero/null 12 nine 7 two 3 four 0 one 4 eleven 11 eight 9 five 8 three 6 seven 1 ten 2 twelve

90 Pracovní listy určené pro rozvoj PC dovedností

91 Pracovní list PC 1: Co je to počítač? Takhle vypadá celý stolní počítač. Skládá se z několika základních částí: Procesor mozek počítače, je uložen v těle počítače Monitor obrazovka, na které vidíme, co se v počítači děje Klávesnice slouží k ovládání počítače, a to hlavně ke psaní Myš slouží k ovládání počítače Zamysli se nad tím, jak jednotlivé součásti počítače vypadají, a barevně je zakroužkuj. Procesor zakroužkuj zeleně, monitor modře, klávesnici žlutě a myš červeně.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites

Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites Co je Osobní a profesní profil? Při ucházení se o zaměstnání ti Osobní a profesní profil pomůže prezentovat tvé zájmy, dovednosti, vzdělání a pracovní

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_INF až 060

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_INF až 060 32_ZAZNAM_INF.41 60 Inf. / ZÁZNAMOVÝ ARCH Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.00/21.1803

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- příloha ŠVP (středně pokročilí 6. - 9. ročník) Metodika pro učitele

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- příloha ŠVP (středně pokročilí 6. - 9. ročník) Metodika pro učitele Projekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Metodika je zpracována v rámci projektu OP RLZ, výtisk je neprodejný

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci Matematika čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami Metodický materiál k interaktivní prezentaci vytvořený v rámci projektu "ICT proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními

Více

UMÍME TO S POČÍTAČEM - test k IT dovednostem

UMÍME TO S POČÍTAČEM - test k IT dovednostem UMÍME TO S POČÍTAČEM - test k IT dovednostem (pro žáky 2.stupně ZŠ praktické) Škola pro život CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Autor: Tomáš Strnad, 2014 Jméno:..

Více

1. VSTUP do e-learningu

1. VSTUP do e-learningu ! 1 1. VSTUP do e-learningu Při vstupu na stránky klikněte na tlačítko PRO STUDENTY zde kliknete a vyberete si - E-learning. Otevře se stránka, zde vidíte obrázky učebnic s názvy jazyků. Vpravo je modrý

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

INFORMATIKA 5. ROČNÍK TABULKY PROCVIČOVÁNÍ

INFORMATIKA 5. ROČNÍK TABULKY PROCVIČOVÁNÍ INFORMATIKA 5. ROČNÍK TABULKY PROCVIČOVÁNÍ 1. PRACOVNÍ ÚKOL Rozvrh hodin Vytvoř si svůj vlastní rozvrh hodin pomocí zadaných úkolů. Rozvrh hodin 5. třída 1. 2. 3. 4. 5. Pondělí M ČJ AnJ ČaS HV Úterý ČJ

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

Hodina 6 Stáhni a otevři dokument

Hodina 6 Stáhni a otevři dokument Hodina 6 Stáhni a otevři dokument i n f 7 2 1. d o c přejmenuj měsíce a dny v týdnu neděle červeně soboty zeleně státní svátky modře 1.5., 8.5., 5.-6.7., 1.1., 28.10., 17.11., 24.-26.12., nezapomeň na

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC

1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC Počítačový kurz Lektorky, autorky materiálů: J. Valentová, V. Iblová Obsah kurzu: 1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC 2. Trénink pohybů ruky při ovládání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

MS Excel 3: Pokročilý kurz

MS Excel 3: Pokročilý kurz MS Excel 3: Pokročilý kurz Materiály ke kurzu Lektor: Jiří Benedikt 09.10.17 www.jiribenedikt.com 1 Úvod Dobrý den, jsem rád, že jste se rozhodli se vzdělávat a věřím, že se v Excelu brzy stanete profíkem!

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B. Úloha č. 1 - Baltík v zoo

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B. Úloha č. 1 - Baltík v zoo Úloha č. 1 - Baltík v zoo 30 bodů a) Baltík má rád zvířátka. Šel se na ně podívat do zoologické zahrady. Tvým úkolem je vyčarovat tři stejné prázdné klece (předměty jsou z bank 0 a 2). 10 bodů b) Baltík

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová INFORMATIKA PRO ZŠ 2 Ing. Veronika Šolcová 6. 7. 2016 1 Anotace: 1. Nástroje I 2. Ukládání dokumentu 3. Otevírání dokumentu 4. Nový dokument 5. Nástroje II 6. Nástroje III 7. Kopírování 8. Mazání 9. Text

Více

Škola internetu pro třetí generaci

Škola internetu pro třetí generaci Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 6. Program Microsoft Word Jan Tandler Březen 2005 OBSAH: Program

Více

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 1. Téma: program malování Cíl: žáci umí používat vybraná tlačítka z panelu nástrojů, smazat obraz, vrátit se o krok zpět, změnit velikost

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Vkládání textů a obrázků do blogu (pracovní list)

Vkládání textů a obrázků do blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-02 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD

Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD Prima 2 hodiny týdně PC (pro každého žáka) s

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr.. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 11. 4. 11. 2012 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: PRVNÍ KROKY VE WORDU Anotace: Žáci se seznámí s pojmem textový editor. Žáci

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

DOTAZNÍK O VÝPOČETNÍ TECHNICE PISA 2003

DOTAZNÍK O VÝPOČETNÍ TECHNICE PISA 2003 DOTAZNÍK O VÝPOČETNÍ TECHNICE PISA 2003 Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha, 2003 V této části najdeš otázky týkající se výpočetní techniky. Na tyto otázky neexistují správné ani špatné odpovědi.

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část )

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část ) Projekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Metodika je zpracována v rámci projektu OP RLZ, výtisk je neprodejný,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Grid 2. Krok za krokem. Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu

Grid 2. Krok za krokem. Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu Grid 2 Krok za krokem Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu Kopírování sady mřížek (uživatele) Chceme-li si vyzkoušet práci s programem Grid 2, je nejlepší upravit si již vytvořené mřížky

Více

Návod ke stažení nahrávek a k práci s Wiki webem

Návod ke stažení nahrávek a k práci s Wiki webem Návod ke stažení nahrávek a k práci s Wiki webem brno.alfakurzy.cz Obsah 1 Jak se mám přihlásit na alfí web?...2 2 Zapomněl jsem heslo, chci nové...5 3 Chci změnit své heslo, staré si pamatuji...6 4 Jak

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Uživatelská podpora aplikace po - pá 9:00-15:00 tel.: 2 3600 5045, 2 3600 5096, 2 3600 5695 email: up_pripominky@urm.mepnet.cz

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 8. 11. 10. 11. 2012 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: WORD 2 VYTVOŘENÍ DOKUMENTU, ZAVÍRÁNÍ, ZÁKLADNÍ OPERACE S TEXTEM. Anotace: Žáci

Více

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce)

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Rovinné obrazce Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více