Výroční zpráva. o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok"

Transkript

1 Výroční zpráva G a l e r i e m ě s t a P l z n ě o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok 2011 Galerie města Plzně, o.p.s., Dominikánská 289/2, Plzeň; IČ: , č.ú.: ČSOB: / 0300 tel./fax: , 1

2 Obsah: Slovo ředitele ) Údaje o organizaci ) Úvodní zpráva ) Přehled výstavní činnosti v roce Výstavy realizované v prostorách GmP... 7 Vývozní projekty ) Publikační činnost katalogy k výstavám Z dalších publikací edice Imago et verbum ) Doprovodné pořady ) Charakteristika galerie a její aktivity v obecném pohledu, hodnocení programové náplně ) Odborná a publicistická činnost pracovníků GmP ) Zpráva o hospodaření Účetní závěrka k ) Celkové hodnocení

3 Slovo ředitele Galerie města Plzně v roce 2011 úspěšně završila deset let své existence a vstupuje do druhé dekády činnosti. Jsem rád, že se s pomocí zakladatele Města Plzně - i dalších přispěvatelů podařilo zajistit beze zbytku plánovaný program a plnit tak základní poslání organizace podílet se na kulturním životě města a přispívat k jeho propagaci prostřednictvím výstav na domácí půdě i realizací vývozních projektů mimo Plzeň. GmP si i nadále buduje dobré renomé v rámci města, regionu i celé České republiky a v zahraničí. Chci poděkovat všem, kteří se na této činnosti podíleli, pracovníkům galerie i externím spolupracovníkům, správní a dozorčí radě i všem příznivcům a návštěvníkům naší galerie a popřát jí do dalšího desetiletí hodně úspěchů na kulturním poli. 3

4 1) Údaje o organizaci Název: Galerie města Plzně Adresa: Dominikánská 2, Plzeň, PSČ Zřizovatel: Město Plzeň Ekonomické uspořádání: obecně prospěšná společnost IČO: Statutární zástupce: Václav Malina, ředitel GmP Složení správní rady v roce 2011 Mgr. et MgA. Roman Černík (předseda) Ing. Vladimír Gardavský PhDr. Helena Knížová Mgr. Petr Jindra PhDr. Jan Mergl Květoslava Monhartová Ves Touškov 16, Stod sokolovská 113, Plzeň K Myslivně 340, Vejprnice Božkovská 36, Plzeň máchova 3, Plzeň rabštejnská 22, Plzeň Dozorčí rada Ing. Vladimír Duchek, Ph.D Jaroslav Holler Mgr. et MgA. Stanislav Poláček na Mazinách 16, Plzeň - Radčice Habrmannovo náměstí 9, Plzeň Rubešova 18, Plzeň Personální obsazení V roce 2011 pracovalo v Galerii města Plzně 5 zaměstnanců ředitel Mgr. Václav Malina (celý úvazek), ekonomka Ing. Martina Fryčová (celý úvazek), odborná asistentka Mgr. Zuzana Motlová (celý úvazek), technický asistent Michal Darebný (poloviční úvazek), dozor na výstavách a další pomocné práce zajišťovala pracovnice Lada Heroutová (celý úvazek). Podvojné účetnictví bylo zpracováváno externí účetní Renatou Oplovou a Ing. Kamilem Havlíčkem. 4

5 2) Úvodní zpráva Galerie města Plzně vstoupila rokem 2011 do jedenáctého roku své existence. V průběhu roku 2011 došlo ke změnám ve složení správní rady. V průběhu roku 2011 GmP plnila svoje základní poslání tj. výstavní a publikační činnost s dalšími doprovodnými programy dle výstavního a edičního plánu ve ztížených (krizových) podmínkách. Přesto se podařilo realizovat plán výstav a doprovodných akcí na rok 2011 v plném rozsahu a stanoveném časovém harmonogramu (s výjimkou výstavy Pod Ještědem, která byla přesunuta po dohodě s partnerskou organizací GVU v Liberci na začátek roku 2013) a naplňovat tak dlouhodobou koncepci zaměření galerie na prezentaci moderního a současného umění českého i zahraničního s důrazem na mapování umění plzeňského regionu a jeho zařazení do širšího českého a evropského kontextu prostřednictvím výstav ve výstavních prostorách GmP, ale i pomocí vývozních projektů a repríz výstav připravených GmP v jiných institucích. V tomto duchu se odvíjela i publikační činnost GmP, ediční plán publikací Imago et verbum (který byl redukován na dva svazky), byl naplněn i plánovaný počet vydaných katalogů. Z finančních důvodů se nepodařilo vydat výroční publikaci 10 let Galerie města Plzně, jejíž vydání bylo přesunuto na jaro Dramaturgie výstav byla vyvážená a při zachování žánrové a druhové pestrosti usilovala i o začlenění projektů do celkové koncepce kultury města Plzně a spolupracovala s dalšími plzeňskými institucemi. V rámci mezinárodních projektů se podařilo realizovat vývozní projekt výstavu Plzeňská pěna v německé Weidenu, v GmP se na počátku roku uskutečnil i druhý díl náročného projektu Současná slovenská geometrie (s katalogem), mapující aktuální stav těchto tendencí na Slovensku. V rámci výstavy Měkce byl větším souborem představen i jeden z nejvýznamnějších žijících slovenských umělců monografista T.D (Dezider Tóth), profesor VŠVU v Bratislavě, reciproční akcí byla účast dvou plzeňských umělců na mezinárodním projektu - výstavě Geomathart v Galérii Z v Bratislavě. Uskutečnila se i výstava umělců z partnerského Řezenského regionu Toni Scheubecka, Heinera Riedla a Gisely Denninghof. GmP vyvezla další úspěšnou výstavu Měkkohlavých, tentokrát do Domu pánů z Kunštátu Domu umění v Brně. Z významných žijících českých umělců byl v GmP představen František Skála z Prahy a dva umělci střední generace Martin Klimeš z Opavy a Milan Magni z Brna. Velkou událostí rovněž byla výstava Plzeňské Pěny, která zahrnovala 44 plzeňských umělců a vyšel k ní druhý díl katalogu. Z doprovodných akcí mimo galerii to byl např. již třetí ročník prezentace autorů knih edice Imago et verbum v kapli zámku v Červeném Poříčí formou autorských čtení a výstavy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni. Kromě těchto akcí se v GmP uskutečnily další kulturní pořady, zejména prezentace (křty) nových knih edice Imago et verbum, hudební a literární večery, přehrávky žáků hudebních oddělení ZUŠ a podobně. I v roce 2011 byl výstavní program GmP podporován dotacemi Ministerstva kultury ČR, městskými granty a nadací 700 let města Plzně, které však vzhledem k omezování finančních příspěvků zdaleka nedosahovaly potřebné výše zejména pro vydávání knih a katalogů. Z tohoto důvodu dosud nebyl realizován souborný katalog výstav 10 let Galerie města Plzně, katalog Plzeňská pěna mohl být realizován jen díky mimořádné dotaci Krajského úřadu ve Zlíně ve výši ,- Kč. Bylo nutné přistoupit k úsporným opatřením a získávat peníze i z dalších zdrojů smlouvami o reklamě (Plzeňská teplárenská), prodejem uměleckých děl z výstav a především příjmy z prodeje vlastních publikací. Galerie města Plzně v roce 2011 dbala ve své dramaturgii na vyváženost zastoupení jednotlivých uměleckých druhů a žánrů, kromě tradičních sochařských a malířských výstav byla díky svým prostorovým dispozicím hojně zastoupena instalace a videoprojekce i další nová média, zejména fotografie a počítačová animace. Prezentace galerie se šíří i kvalitně zpracovanými internetovými stránkami, které jsou neustále a včas aktualizovány, pozvánky jsou posílány poštou i v digitalizované podobě a adresář GmP se rozšířil o další, zejména ové adresy. Od počátku roku 2011 se staly zásadou i dvojjazyčné texty na pozvánkách (česko-anglické, pokud nejde o výstavu jiné národní provenience), anglická verze webových stránek galerie je samozřejmostí již od počátku internetové prezentace. Zlepšila se i kvalita grafické úpravy tiskovin, které získaly jednotný styl díky nové pracovnici GmP Zuzaně Motlové, která připravuje do tisku veškeré materiály GmP. Rozšířila se rovněž fotodokumentace výstav a akcí, která je nově prezentována i na internetových stránkách. 5

6 Vydavatelská činnost GmP v roce zahrnuje nejen katalogy, ale již pátým rokem i literárně-výtvarnou edici Imago et verbum, která se zaměřuje na vztahy mezi výtvarným uměním a literaturou a představuje autory z plzeňského regionu. V roce 2010 se podařilo vydat z grantových příspěvků a příspěvku autora jedné z nich další dva tituly, které distribuuje firma Kosmas. Tento způsob distribuce se plně se osvědčil, zanedbatelný není ani pravidelný měsíční příjem z prodaných publikací, které se touto formou dostávají k nejširšímu okruhu čtenářů a zájemců o umění v celé České republice i v zahraničí. Příjem z prodeje publikací překročil v loňském roce částku ,- Kč. Kromě vázaných tiskovin (katalogů a knih) vydává GmP i minikatalogy (zpravidla v nákladu 800 výtisků) spojené s pozvánkami, které jsou rozesílány poštou i mailem nebo jsou volně k dispozici návštěvníkům galerie zdarma. Tato forma propagace umění i galerie jako instituce se velmi osvědčila a plně nahrazuje propagační skládačky a letáčky, dobře slouží i novinářům a dalším publicistům, protože obsahuje základní informace o autorech i projektech. Publikační činnost pracovníků galerie se neomezuje pouze na vlastní projekty (převážná část z nich je kurátorsky zajištěna přímo pracovníky Galerie, popř. externími kurátory), ale zahrnuje širší působnost zejména v rámci regionu i účast na mezinárodních projektech. Významným přínosem pro plzeňskou kulturu byla i prezentace aktuálního plzeňského umění v německém Weidenu. Tyto i další projekty přispěly významným podílem k propagaci plzeňské kultury v rámci prezentace města Plzně jako Evropského hlavního města kultury, jejíž logo používá GmP na všech svých tiskovinách. Jedním z největších úspěchů celé plzeňské kultury bylo získání prestižní ceny Nejlepší kniha poezie za rok 2010 Magnesia Litera pro plzeňského básníka Josefa Hrubého za knihu Otylé ach vydanou GmP v rámci edice Imago et verbum a rovněž získání první ceny Report 2011 pro Miroslava Buriánka za rozhlasový dokument Otylé ach, natočený v prostorách galerie s Josefem Hrubým a Václavem Malinou. Ohlasy činnosti GmP v tisku a dalších médiích v minulém roce byly vesměs velmi pozitivní. Všechny realizované projekty se setkaly vysokým hodnocením u odborné kritiky na stránkách celostátních uměleckých časopisů (Ateliér, Art & Antik) i v dalších médiích Českém rozhlasu, České televizi, regionálních i celostátně distribuovaných novinách a časopisech, v zahraničních časopisech a na internetových stránkách. Příkladem může být např. obsáhlý celostránkový článek mnoha reprodukcemi k výstavě Slovenská geometrie II. Rostou i ohlasy na vydavatelskou činnost GmP a rovněž počet prodaných publikací vydaných GmP se výrazně zvětšil a zahrnuje několik stovek publikací ročně. Vernisáže i další doprovodné akce zejména prezentace vydávaných knih s autorským čtením a hudebním programem byly v prošlém roce hojně navštíveny, uskutečňovaly se komentované prohlídky zejména pro žáky a studenty všech typů škol, kapacita GmP nestačila při komentované prohlídce Františka Skály. Návštěvnost výstav je z hlediska celostátního průměru velmi dobrá, propagace a placená reklama (např. v časopisu Ateliér) by mohla být větší, GmP ale nedisponuje prostředky na placenou reklamu, billboardy, potisky tramvají, tisk plakátů a jejich výlep, letáků do dopravních prostředků, atd., musí se spoléhat především na kvalitu výstavního programu a poskytovaných služeb. Očekává se zlepšení v souvislosti s přechodem na nový čtyřletý grant a navýšení financí. Finanční zajištění chodu galerie probíhalo s menšími problémy, čtyřletý grant města Plzně nestačil na pokrytí základních provozních nákladů, takže GmP musela doplácet např. na energii z vlastních prostředků získaných doplňkovou činností. Naštěstí se dařilo získávat finanční prostředky vlastní činností. Roční dotace zakladatele o.p.s. Města Plzně na celoroční provoz galerie byl navýšen jen minimálně, přestože inflace přesáhla plánovaný předpoklad a náklady rok od roku stoupají, rostou i ceny energií, náklady na dopravu atd. Celková částka 9 miliónů korun udělené dotací Městem Plzní na 4 roky se ukazuje být nedostatečná a GmP byla nucena opětovně žádat o mimořádné dotace v souvislosti s navýšením cen za energie, část schodku zhruba ve výši ,- Kč, byla GmP nucena uhradit z vlastních příjmů. Neuspokojivá je i situace ve finančním ohodnocení pracovníků GmP, průměrné mzdy zaměstnanců jsou nadále pod celostátním průměrem a hluboko pod průměrem mezd zaměstnanců příspěvkových organizací, přestože odborná kvalifikace zaměstnanců GmP je na podstatně vyšší úrovni. Tato situace by se měla zlepšit díky navýšení financí z nového čtyřletého grantu, bude ale představovat i větší nároky pro získávání dalších peněz s navýšením podílu na financování činnosti galerie na 30%. 6

7 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2011 Galerie města Plzně realizovala v roce 2011 na celkem 12 výstav (z toho 3 vývozní projekty ve spolupráci s jinými subjekty) pečlivě připravených v duchu dlouhodobé dramaturgie. Výstavy realizované v prostorách GmP: Galerie města Plzně realizovala v roce 2011 na celkem 12 výstav (z toho 3 vývozní projekty ve spolupráci s jinými subjekty) pečlivě připravených v duchu dlouhodobé dramaturgie. 4. listopad leden 2011 Nadzemí Krajina zahrada (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie) František Hodonský Jiří Ptáček, Pavel Mühlbauer, Vladimír Gebauer, Václav Malina, Igor Müller Tematická výstava navazovala na úspěšné projekty tohoto typu v minulosti (Les). V kurátorském výběru Václava Maliny představila šest autorů střední generace, kteří se zabývají krajinomalbou v plošném koloristickém pojetí malby na pomezí zobrazení a abstrakce. Hledání řádu a harmonie odvozené z přírody kultivované člověkem, hledání rovnováhy v sobě samých a ztraceného ráje zahrady, byla společným tématem malířů, kteří mají domovský vztah ke krajině od středních Čech přes český západ až k jižním Čechám a Moravě. K výstavě vyšel obsáhlý katalog s texty Václava Cílka, Karla Drhovského a Václava Maliny. Kurátor Václav Malina (GmP) Souběžnou, tematicky provázanou výstavou v podzemí GmP byla výstava Jiřího Němce Ornagramy, která probíhala v prostorách podzemí GmP. 7

8 4. listopad leden 2011 Podzemí Jiří Němec: Ornagramy Pozemská kosmologie Mladý pražský autor, který se soustavně zabývá temporálními záznamy dějů v přírodě i v lidském konání a převádí je do lineární ornamentální podoby za pomoci klasických výtvarných prostředků (kresba, malba) i nových médií (fotografie, video, počítačová animace), se představil v kurátorském projektu Jiřího Zemánka. Součástí interaktivní instalace byly i mandaly vysypávané na podlaze podzemí bílými křemennými kamínky, na jejichž vzniku se podíleli i návštěvníci galerie. Výstava tím byla atraktivní i pro děti a studenty, kteří tu mohli uplatnit i vlastní tvořivost. Kurátor a úvodní slovo PhDr. Jiří Zemánek 8

9 3. únor 7. duben Nadzemí Heiner Riepl: Malby a kresby Malerei und zeichnen Kolekce obrazů a kreseb Heinera Riepla byla průřezem jeho tvorby z posledních dvou desetiletí, kdy autorova tvorba dozrála do podoby čistých barevných forem v lapidárních kompozicích. Inspirace přírodou a krajinou v nich ustupuje logice vnitřního obrazového řádu, daného vzájemnými proporčními vztahy a barevnými relacemi vzájemně provázaných ploch a kompozice z plošných prvků přerůstá v organizovanou strukturu s univerzální platností. Kurátor Václav Malina Mázhaus Gisela Denninghoff: Vidět zvuky slyšet barvy Klängen sehen Farben hören Na výstavě byly zastoupeny poslední práce, které jsou záznamem interakcí zpěvu a malby společně realizovaných od roku Každý obraz je volnou improvizací, ve které se dva umělecké druhy setkávají v jednom díle. Rozdíly mezi individuálním a společným jsou setřeny a výstedný artefakt získává nový obsah. Před očima publika vznikl při nonverbální komunikaci obou autorů zpěvu, tanci a malování nový obraz, který byl součástí expozice. Kurátor Václav Malina Podzemí, mázhaus, dvorek Toni Scheubeck: Sculptura Natura Sochařské a kreslířské dílo Toniho Scheubecka vychází z tvarosloví přírodních forem a využívá široké škály výrazových prostředků od čisté geometrie až k biomorfním tvarům, jejichž prostřednictvím vytváří nepopisnou paralelu přírody. V trojrozměrných dílech respektuje jedinečný charakter a zvláštnosti použitých přírodních materiálů (především kamene a dřeva) v jejich čisté podobě i v hybridním spojování. Kurátor Jiří Valoch 9

10 14. duben 16. červen Nadzemí, mázhaus, podzemí Současná slovensk á geometrie II Druhý díl projektu mapujícího geometrické tedence v současném slovenském umění byl zaměřen na tři generace žijících umělců od největších klasiků tohoto žánru (Milan Dobeš, Štefan Belohradský, Juraj Bartusz, Štěpán Pala, Rudolf Sikora atd.) přes střední generaci (Dezider Tóth Monogramista T.D, Marian Drugda, Peter Roller, Gabriela Medveďová, Adam Szentpétery, Peter Kalmus a další) až po představitele mladé generace (Ingrid Višňovská, Ašot Haas, Ján Vasilko a další). Projekt tohoto typu byl představován v Česku poprvé. K výstavě vyšel druhý díl katalogu s textem J. Valocha. Kurátor Jiří Valoch a Václav Malina 10

11 23. červen září Nadzemí, mázhaus, podzemí František Skála Výstava jednoho z nejosobitějších českých umělců současnosti představila všechny obory autorovy činnosti od sochařských instalací v podzemí přes objektovou a obrazovou tvorbu až k ilustracím, autorským knihám a komiksům v nadzemním podlaží GmP a stala se nejnavštěvovanější výstavou roku. Vrámci derniéry proběhla komentovaná prohlídka s autorem Františkem Skálou. Kurátor Václav Malina 11

12 22. září 20. listopad Nadzemí, mázhaus, podzemí Plzeňská pěna současná výtvarná scéna Plzně a okolí Vývozní projekt GmP mapující současnou výtvarnou scénu Plzeňska byl dosud představen v maďarské Pécsi a rakouském Steyru a v redukované podobě take v galerii Caesar v Olomouci. Po pěti letech byl projekt v nové podobě uveden i na domácí půdě Galerie města Plzně a odtud putoval do Domu umění KGVU ve Zlíně. Počet umělců byl rozšířen zejména o mladé autory, kteří v Plzni postupně vytvářejí silnou základnu. Z autorů starší a střední generace byli zastoupeni sochaři Miroslava Nová, Jaroslav Šindelář, František Bálek a Stanislav Poláček, malíři Vladivoj Kotyza, Jan Jelínek, Květa Monhartová, Naděžda Škardová, Václav Malina, Dana Raunerová a Kateřina Slípková, fotografové a konceptuální umělci Anna Kocourková, Milan Maur, Pavel Falátek a Pavel Štýbr, z mladých umělců byli do projektu zařazeni sochaři Luděk Míšek, Benedikt Tolar a Helena Seqensová, kreslíři Ivan Vala, Helena Vendová, David Šlajs, Petr Jindra, Lukáš Vetengl, Marek Škubal, malíři a malířky Vladimír Blažek, Barbora Motlová, Hana Kršňáková, Štěpánka Bláhovcová a další. K výstavě vyšel 2. díl obsáhlého katalogu, který navazoval formátem, grafikou a rozsahem na první díl a zahrnul dalších 15 umělců. Celkově na výstavě vystavovalo 34 umělců. Kurátor Václav Malina 12

13 1. prosinec únor 2012 Nadzemí, mázhaus, podzemí Měkce Milan Magni, Milan Maur, Martin Klimeš, Monogramista T.D Česko-moravsko-slezsko-slovenský projekt výstavy autorů, jejichž tvorba pracuje s odlišnými prostředky a materiály (malba, objekt, papír, fotografie), ale spojuje je zkušenost konceptuálního myšlení a příslušnost k okruhu skupiny Měkkohlaví. Plzeňské umění na této výstavě reprezentoval nejvýznamnější konceptuální umělec minulých desetiletí Milan Maur, který se poprvé představil obsáhlejším souborem svých fotografií. 13

14 Vývozní projekty: 22. únor 30. březen Brno, Dům umění Dům pánů z Kunštátu Měkkohlaví Další díl putovní výstavy Měkkohlavých v produkci Galerie města Plzně se představil ve specifické podobě pro Dům pánů z Kunštátu Domu umění v Brn, odkud pochází největší počet členů této skupiny, která po dvacetiletém utajení vystupuje se svojí tvorbou z konce 80. let i ze současnosti na veřejnost v domovských místech Měkkohlavých. Kurátor Václav Malina (GmP), Rostislav Koryčánek (DÚ Brno) červenec Kunstverein Weiden Plzeňsk á pěna Pilsner Schaum Výběr z vývozního projektu Plzeňská pěna představil 10 umělců z Plzně ve známé weidenské instituci. Vystavující: Miroslava Nová, Květoslava Monhartová, Vladivoj Kotyza, Anna Kocourková, Václav Malina, Pavel Štýbr, Luděk Míšek, Benedikt Tolar, Barbora Motlová, Lukáš Kudrna Kurátoři: Václav Malina (GmP) a Helmut Herzer (Kunstverein Weiden) 29. listopad 26. únor Dům umění KGVU ve Zlíně Plzeňská pěna Po plzeňské premiéře nové verze tohoto především vývozního projektu GmP se představí Plzeňská pěna ve Zlíně. Kurátor Václav Malina a Jiří Valoch 14

15 4) Publikační činnost katalogy k výstavám: Minikatalogy pozvánky k výstavám Gmp v roce 2011 vydala 7 pozvánek k výstavám v prostorách GmP formátu A5, z toho bylo 5 pozvánek (skládaček) minikatalogů, na počátku roku vydala tradičně PF s odkazem k nejvýznamnější akci v uplynulém roce (v roce 2011 k výstavě Františka Skály). Pozvánky jsou tištěny v nákladu 900 ks, jsou rozesílány poštou a v elektronické podobě (dalších 1400 pozvánek). Pozvánky a minikatalogy jsou vizitkou galerie (obsahují odkazy na internetové stránky, kontaktní adresy) a jsou vydávány dvojjazyčně. Důraz je kladen i na jejich grafickou podobu a kvalitu tisku, zpravidla strany s barevnými reprodukcemi jsou laminovány. Představují jednu z nejvýznamnějších položek celoročního rozpočtu. Katalogy Současná slovenská geometrie II Úvodní text J. Valoch, kurátor, redakce a zpracování medailonů jednotlivých umělců Václav Malina a Zuzana Motlová, grafická úprava Zuzana Motlová formát A5, poč. stran 50, náklad 500 ks Publikace s obsáhlým úvodem přibližuje aktuální tvorbu geometrických tendencí na Slovensku, obsahuje kvalitní barevné reprodukce a aktualizované biografie umělců. Byla vydána ve stejné grafické úpravě jako 1. díl, vzhledem k většímu počtu zúčastněných umělců byl adekvátně navýšen i počet stran. Plzeňská pěna II Editor Václav Malina, texty: Václav Malina a Jiří Valoch, zpracování biografií umělců Václav Malina, grafická úprava Zuzana Motlová, obsáhlá obrazová příloha Formát A4, stran 70, náklad 1000 ks Publikace obsahuje obsáhlejší úvodní, aktualizované redakčně zpracované biografie 15 vybraných autorů a celostránkové obrazové přílohy ke každému autorovi. Je kvalitní odbornou příručkou i publikací určenou širokému publiku. Katalog je trojjazyčný (čeština, angličtina, němčina) vzhledem k určení vývozního projektu. Počítá se s vydáním 3. dílu v roce

16 Z dalších publikací edice Imago et verbum Galerie města Plzně již pátým rokem vydává knihy edice Imago et verbum. Každým rokem vycházely 3 svazky této edice zaměřené na vztahy výtvarného umění a literatury. Literární autoři i výtvarní umělci publikující v této edici jsou z Plzně nebo z Plzeňského kraje, edici finančně podpořily granty Města Plzně, Nadace 700 let města Plzně a nadační fond pro podporu kulturních aktivity občanů města Plzně. V roce 2011 se podařilo získat finance na vydání dvou svazků. Knihy mají formát A6, měkkou lepenou vazbu, rozsah stran je od 60 do 200 stran, textová složka se střídá s obrazovou složkou. Edici řídí Václav Malina s ediční radou složenou z těchto členů: Vladimír Gardavský (redaktor literárního časopisu PLŽ) Květa Monhartová (plzeňská malířka a literátka), Václav Malina (ředitel Galerie města Plzně), Josef Hrubý (plzeňský básník), Viktor Viktora (profesor a vedoucí katedry českého jazyka a literatury na PF ZČU v Plzni). Knížky této edice jsou vnímány odbornou kritikou i čtenáři jako zcela ojedinělý a originální vydavatelský počin propagující výtvarné umění a literature z regionu s přesahy do celostátního kontextu, o čemž svědčí i četné kritické ohlasy na stránkách nejvýznamnějších periodik výtvarných i literárních a ocenění. Již dvakrát knihy této edice se prosadily v rámci Polanovy ceny (Polanova cena pro Romana Knížete za sbírku básní Insomnia, čestné uznání Polanovy ceny pro Karla Trinkewitze za sbírku haiku a koláží Tristium Rabí), nejnověji je to nominace a udělení ceny Magnesia Litera 2011 za nejlepší knihu poezie za rok 2010 sbírce Josefa Hrubého Otylé ach. V roce 2011 vyšly další dva svazky: Jiří Pejla, Pavel Falátek: Žalmúzie Dva autoři, které sbližuje společný světonázor, se sešli na stránkách jedné knížky. Překlady a parafráze biblických žalmů (Jiří Pejla je laický evangelický kazatel) doplňují Pejlovy básně inspirované žalmy, které v některých případech nabývají podobu vizuální pezie, a doprovázejí je monotematické fotografie výtvarníka Pavla Falátka, které jsou fascinujícím deníkovým záznamem proměn světla a barev na částečně transparentním rastru okenních žaluzií. Kontemplativní kniha slov a obrazů dokonale naplňuje ideu edice Imago et verbum. Rozsah 100 stran. Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky Sbírka básní o osobnostech české i světové slovesné kultury od významného autora, především literáta a výtvarného umělce, žijícího v ústraní městečka Rabí u Sušice, kam se uchýlil po pohnutých životních peripetiích (dlouhá léta žil v exilu v Hamburku, byl celoněmeckým předsedou sociálně demokratické strany českých exulantů). Kniha většího rozsahu (320 stran) vyšla k autorovým osmdesátinám (nar v Mečeříži) a je doprovázena autorovými kolážemi. Autor přispěl na vydání knihy darem ,- Kč. Bohužel se z finančních důvodů nepodařilo vydat další dva plánované svazky edice, jejich vydání bylo převedeno na rok

17 5) Doprovodné pořady Minikatalogy pozvánky k výstavám se konají v rámci jednotlivých projektů, pravidelně při vernisážích výstav jsou na programu hudební vystoupení, performance či literární pořady. Tradicí se stalo autorské čtení s hudbou při prezentaci knih edice Imago et verbum, uskutečnila se i prezentace této edice v letních měsících na zámku v Červeném Poříčí ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni spojená s hudbou a výstavou Prezentace 13. svazku edice Imago et verbum (mázhaus GmP) Jiří Pejla, Pavel Falátek: Žalmúzie Moderování Václav Malina, četba Jiří Pejla, hudba a sborový zpěv De profoundis Prezentace edice Imago et verbum na zámku v Červeném Poříčí Imago et verbum Čtení a moderování Václav Malina a hosté, hudba Anna Malinová Prezentace 14. svazku edice Imago et verbum (mázhaus GmP) Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky Autorské čtení Karel Trinkewitz, přednes Jan Anderle, moderování Václav Malina 17

18 Návštěvnost galerie Cena vstupného v galerii: 20,- Kč pro dospělí 10,- Kč pro studenti, senioři nad 60 let, držitelé průkazů ISIC, ITIC, IYTC zdarma pro novináře, držitele průkazů AMG, ICOM, děti do 6 let, školní skupiny s pedagogem a studenti výtvarných škol Pro rok 2012 je plánováno zvýšení vstupného o 100 %, tj. pro dospělí je cena 40,- Kč a pro ostatní platící je cena 20,- Kč. Dále v galerii probíhají další akce, které se počítají do návštěvnosti výstav, protože účastníci těchto akcí prochází výstavními síněmi a prohlížejí si jednotlivé umělecké díla. Tyto akce jsou však zdarma. Jedná se o: - 5 vernisáží výstav ( návštěvníků na vernisáž, cca návštěvníků/rok) - komentované prohlídky (cca 2 prohlídky za výstavu po 30 návštěvnících) - komentované prohlídky pro školy např. Gymnázium Luďka Pika (3 třídy po 30 studentů) - autorská čtení publikací vydaných v Galerii města Plzně, o. p. s. (vydané 2 publikace, 5 autorských čtení po 30 návštěvnících) - 5 koncertů Základní umělecké školy (1 koncert pro cca 50 návštěvníků) a jejich výtvarné dílny (cca 300 návstěvníků) - křty, prezentace knih různých autorů (5 akcí za rok po 40 návštěvnících) - akce pro děti např. Mikulášská, Vánoční besídka (3 akce pro 50 návštěvníků) - workshop ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU (Mgr. Jindřich Lukavský) a Akademií Sztuk Pieknych v Lodzi (Mgr. Beata Marcinkowská) - prohlídky a akce pro pacienty z Psychiatrické léčebny Dobřany a klienty Centra človíček (500 návštěvníků/rok) - akreditovaní návštěvníci (50 návštěvníků/rok) - práce s menšinovými skupinami (500 návštěvníků/rok) Recenze v celostátních médiích a trendy oproti minulému roku Pokračuje spolupráce s redakcí celostátních uměleckých časopisů Ateliér a Art Antique a s regionálními deníky jako je Plzeňský deník, mutace MF Dnes pro plzeňský kraj atd. Také je možné slyšet rozhovory s autory v archivu Českého rozhlasu a také je možné vidět pořady v archivu České televize. Galerie plánuje se zaměřit se na internetová médie v souvislosti se současnými trendy (např. 18

19 6) Charakteristika galerie a její aktivity v obecném pohledu, hodnocení programové náplně Galerie města Plzně hraje v kontextu města nezastupitelnou roli jako instituce typu Kunsthalle, která představuje veřejnosti aktuální výtvarné dění v bohatém spektru jeho podob, obsahů a užívaných médií. Hlavním kritériem výběru je vysoká kvalita projektů, jejich vztah k regionu a doplňování chybějících článků spektra výtvarné kultury v Plzni. Prostřednictvím činnosti galerie poznávají aktuální podoby výtvarného umění rovněž žáci a studenti plzeňských škol (s některými z nich galerie pravidelně spolupracuje), pro školy se pravidelně uskutečňují i galerijní animace ve spolupráci s pedagogickou fakultou ZČZ v Plzni. V kontextu města hraje galerie jako instituce významnou roli i tím, že systematicky mapuje historii a podobu plzeňské výtvarné scény a trvalými produkty z těchto výstav katalogy, přispívá k zapojení plzeňské výtvarné tvorby do teoretického a kritického diskursu v rámci českého umění. Galerie připravuje ke každé výstavě pozvánku ve formě minikatalogu s medailonem autora / autorky, biografií, reprodukcí díla a odborným hodnocením tvorby. V případě, že výstava zahrnuje více autorů, obsahuje minikatalog samostatné listy jednotlivých autorů nebo je vázanou publikací této podobě dává galerie přednost poslední dva roky, kdy vyšly např. minikatalogy k výstavě Vysočinou a Současná slovenská geometrie I a II. Řadě odborníků a zájemců slouží tyto minikatalogy jako důležitý, někdy i jediný zdroj informací o umělci, o uměleckých centrech v regionech apod. Mnozí adresáti tyto pozvánky archivují. Literárně-výtvarné publikace s vysokou knižní kulturou, které Galerie vydává v edici Imago et verbum, představují novou možnost důstojné prezentace kvalitní tvorby regionu. Jedná se jak o aktuální práce, tak o významné texty, které po desetiletí zůstávaly v zapomenutí pozůstalostí či archivů. Edici Imago et verbum považujeme za novou významnou kvalitu v plzeňském literárním životě a kultuře a shledává se s velkým ohlasem. Galerie pořádá doprovodné kulturní akce - performance, koncerty, literární večery apod. jednak v rámci vernisáží jednak v samostatných termínech. Kromě vlastních prostor GmP využívá i možností prezentace své činnosti i mimo Plzeň, např. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni formou pořadů autorského čtení s hudbou a výstavami v historickém prostředí hradů a zámků (tradičně Červené Poříčí). Galerie spolupracuje s řadou významných institucí i osobností českého uměleckého prostředí a její činnost je odbornou veřejností vysoce oceňována. Výstavy jsou pravidelně publikována recenzovány v celostátním odborném tisku (Ateliér, Art & Antique, A 2, Tvar, Literární noviny, Reflex) a v regionálním tisku (Plzeňský deník, MF Dnes, regionální příloha, Plzeňská kultura aj.) Galerie provozuje webové stránky (www.galerie-plzen.cz) obsahující kromě obvyklých údajů digitalizované plány prostoru galerie s popisy, seznam a popis vydaných publikací a katalogů s možností objednávky on line. Struktura stránek zahrnuje stále inovovaný archiv autorů, který je interaktivní s archivem výstav (autora lze prokliknutím spojit s konkrétní výstavou), od roku 2010 nově i dokumentární fotografie z vernisáží a instalací všech výstav roku. Webové stránky jsou zpracovávány i v anglické jazykové verzi. 19

20 7) Odborná a publicistická činnost pracovníků GmP Odborní pracovníci GmP - Václav Malina a Zuzana Motlová - se podíleli na všech výstavních projektech od počátku jejich zařazování do programu a přípravných fází až po jejich výslednou realizaci. Všechny výstavy GmP v loňském roce byly realizovány jako původní projekty (bez přejímání hotových výstav z jiných galerií). Kurátorem, autorem textů do minikatalogů a úvodních promluv byl u většiny výstav Václav Malina, který spolupracoval s dalšími externími kurátory. Pravidelně publikuje recenze a články o výstavách v odborném tisku - Ateliér, Art & Antik, Plzeňský deník, informativní texty do kulturního časopisu Žurnál i v dalších regionálních novinách, podílí se na přípravě rozhlasových pozvánek, televizních šotů atd. Jeho odborná a publicistická činnost se neomezuje pouze na akce GmP ale na celé spektrum kulturního života v Plzni, regionu i v jiných regionech a v zahraničí. Řídí rovněž edici Imago et verbum, která se zaměřuje na vztahy výtvarného umění a literatury, ve které se podařilo vydat další tři plánované svazky, do kterých píše medailony o výtvarných umělcích, kromě něho se ale na doslovech podílejí i další, zejména literární kritici (např. Jiří Valoch nebo Viktor Viktora). Václav Malina byl rovněž editorem a autorem hlavní úvodní statě katalogu Krajina zahrada. Distribuce knih a katalogů je zajišťována na celorepublikové úrovni distribuční firmou Kosmas. 20

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s.

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s. Výroční zpráva Galerie města Plzně, o.p.s. 2012 Obsah: 1) Údaje o organizaci 2) Úvodní zpráva 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2012 4) Publikační činnost - katalogy k výstavám 5) Doprovodné pořady a

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Galerie města Plzně, o.p.s. tel./fax: 00420/ 37 803 5310 Dominikánská 2 tel.: 00420/ 37 803 5311 301 12 Plzeň č.ú.: ČSOB, divize IPB Plzeň:158 804 287/0300 IČO: 25234994 E-mail:galerie.mesta.plzne@MMP.plzen-city.cz

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha Úvod Obor teorie umění přišel ke slovu opět počátkem 90.let, kdy se radikálně změnily společenské

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

HISTORIE SOUČASNOST NOVÉ PŘÍSTUPY

HISTORIE SOUČASNOST NOVÉ PŘÍSTUPY HISTORIE Základní kámen Sladovny, jež se nachází v historickém centru města Písek, byl položen Právovárečnýn měšťanstvem 5. července 1862. Za dva roky v r. 1864 byla stavba dokončena. V 80. letech 19.

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Výroční zpráva 2007. Slovo úvodem

Výroční zpráva 2007. Slovo úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/2400, IČ: 27280411 Výroční

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy www.galeriezlin.cz Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: V roce 2011-1706 z toho základní školy 76 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014 2001 Bělorusové PAHONIA 27038491 Překlad z běloruštiny

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Kontakt výroční zpráva 2014

Kontakt výroční zpráva 2014 výroční zpráva 2014 Etická výchova, o.p.s. výroční zpráva 2014 Obsah 1. Identifikační údaje o.p.s. 2. Vize a poslání a důvod vzniku o.p.s. 3. Personální složení a. Správní rada b. Ředitel c. Dozorčí rada

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více