Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro"

Transkript

1 Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1

2 Obsah Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci Menu Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka Přiblížení karty k telefonu...4 Menu Zobrazit uložené karty Formát jednoho záznamu Zobrazení celého záznamu Editace záznamu Smazání záznamu Přidat kartu (záznam) ručně Začít přidávat karty / Ukončit přidávání karet Začít přidávat karty Ukončit přidávání karet Připravit na nastavení čtečky Servisní menu Zobrazit zámky Editace zámku Omezení počtu záznamů u jednoho zámku Zobrazit nápovědu Konec...14 Servisní menu Zálohovat data Obnovit zálohovaná data Přepsat řídicí kartu Vytvořit řídicí kartu Zobrazit stav skupin Smazat vše...17 Technická data, omezení Základní parametry Omezení parametrů záznamu Omezení parametrů zámku...18 Konfigurace čtečky První konfigurace Změny konfigurace Základní režim Smazání záznamů z čtečky

3 1. Popis Aplikace slouží k vytvoření řídicí karty pro nastavování čtečky karet pro přístup do objektu. Umožňuje pomocí mobilního telefonu načítat čísla povolených karet a k nim uložit dodatečné informace o jejich vlastnících. Dále údaje o takto načtených kartách uložit na řídicí kartu, pomocí které se čtečka nastaví. Řídící karta může být vytvořena na externí kartě přiložením k telefonu (viz část Vytvořit novou řídicí kartu) nebo může jako řídicí karta sloužit samotný telefon (viz část Připravit na nastavení čtečky). Takto nastavená čtečka umožní přístup do objektu pouze kartám, jejichž čísla byla načtena a uložena pomocí aplikace. Telefon umožňuje přečíst karty typu Mifare a DESFire (například karty ISIC, OpenCard, In-karta ČD a další). 2. Slovník pojmů řídicí karta...karta pro nastavení čtečky externí karta...běžná čipová karta záznam...údaje o jedné kartě skupina...každý záznam je přiřazen právě k jedné skupině zámek...přístup do objektu 3. Ovládání aplikace Aplikace se ovládá pomocí funkčních kláves pod displayem telefonu, potvrzovacího tlačítka, čtyř-směrového tlačítka a alfanumerické klávesnice (viz obr 1). Funkční klávesy mohou mít na různých obrazovkách a formulářích různou funkci podle aktuální situace. Jejich aktuální funkce je popsána ve spodní části displaye. 4. Volby v aplikaci 4.1. Menu Volba zobrazí seznam s hlavními možnostmi aplikace (viz obr 3

4 3) Zpět na seznam karet Volba zobrazí seznam uložených karet v telefonu. obr 1: Ovládání obr 2: Úvodní obrazovka 5. Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka je zobrazena na obrázku obr 2. Je zobrazena pouze při spuštění aplikace Přiblížení karty k telefonu Pokud přiblížíme v k telefonu kartu, jejíž číslo není uloženo v paměti, bude zobrazeno na displayi. Pokud přiblížíme k telefonu kartu, jejíž číslo se již v paměti telefonu nachází, bude zobrazena nabídka, zda chceme zobrazit formulář pro možnost prohlédnutí a editace 4

5 záznamu (viz část Editace záznamu). 6. Menu Hlavní nabídka aplikace s nejdůležitějšími volbami. Jednotlivé položky menu: Zobrazit uložené karty Přidat kartu ručně Začít přidávat karty / Ukončit přidávání karet Připravit na nastavení čtečky Servisní menu Zobrazit zámky Zobrazit nápovědu Konec 6.1. Zobrazit uložené karty Volba zobrazí informace o počtu uložených záznamů a jednotlivé uložené záznamy, seřazené abecedně podle příjmení a jména. U každého záznamu je zobrazeno číslo karty a jméno vlastníka. Viz obr Formát jednoho záznamu V seznamu záznamů má každý záznam následující formát. číslo karty: příjmení jméno 5

6 obr 4: Zobrazení uložených záznamů obr 3: Menu Zobrazení celého záznamu Celý záznam zobrazíme, pokud umístíme kursor nad požadovaný záznam a potvrdíme volbu Editovat. Poté se zobrazí formulář se všemi údaji příslušného záznamu (viz obr 5). Pomocí volby Zpět na seznam karet se zobrazí seznam všech uložených karet (viz část 6.1. Zobrazit uložené karty). Položky formuláře: číslo karty jméno příjmení číslo bytu skupina 6

7 Editace záznamu Každý uložený záznam může být editován. Při zobrazení detailu záznamu můžeme změnit libovolnou položku. Pokud chceme změny uložit, z menu Options zvolíme možnost Uložit. Pokud jsou všechny údaje korektní (jsou vyplněné všechny položky a číslo karty a skupina obsahují pouze číslice), záznam bude uložen (viz obr 6), jinak bude zobrazeno chybové hlášení (viz obr 7). Číslo skupiny navíc musí být v rozmezí 1 až 10. Pokud bude zadáno číslo karty, které se již v seznamu nachází a je různé od původního čísla záznamu, bude zobrazeno varování o duplikátním čísle karty Smazání záznamu Libovolný záznam smažeme, pokud umístíme kursor nad požadovaný záznam a potvrdíme volbu Smazat záznam. Poté je zobrazeno kontrolní potvrzení, zda má být záznam opravdu smazán (viz obr 8) Přidat kartu (záznam) ručně Tato volba zobrazí formulář pro přidání nové karty ručně formulář je na počátku zcela prázdný a pro přidání záznamu o kartě není karta nutná stačí znát pouze její číslo. Pro uložení slouží volba Uložit. Pokud jsou všechny údaje korektní (jsou vyplněné všechny položky a číslo karty obsahuje pouze číslice), záznam bude uložen (viz obr 6), jinak bude zobrazeno chybové hlášení (viz obr 7). Pokud bude vyplněno číslo karty, které se již v paměti telefonu nachází, aplikace zobrazí varování o duplicitním čísle. 7

8 obr 6: Úspěšné uložení obr 5: Formulář editace 6.3. Začít přidávat karty / Ukončit přidávání karet Začít přidávat karty Volba slouží k aktivaci funkce, kdy telefon po přiložení karty automaticky zobrazí formulář s předvyplněným číslem přiložené karty. Poté stačí pouze doplnit zbylé údaje a záznam uložit. Pokud se v telefonu záznam s číslem karty již nachází, budou ve formuláři předvyplněny veškeré údaje pro možnost editace. Aktivita funkce je signalizována obrázkem v horní části úvodní obrazovky a popiskem přidávání karet (viz obr 9). Pokud je tato volba aktivní, volba z menu zmizí a místo ní je zobrazena možnost Ukončit přidávání karet, která je navíc zvýrazněna tučným písmem (viz část Ukončit přidávání karet). 8

9 obr 7: Varování formuláře editace obr 8: Potvrzení operace Ukončit přidávání karet Volba ukončí předchozí funkci. Pokud bude karta k telefonu přiložena nyní, bude na úvodní obrazovce aplikace zobrazeno pouze číslo karty. Pokud se již ale v paměti telefonu nachází záznam s číslem přiložené karty, bude zobrazena nabídka, zda chceme zobrazit formulář pro možnost prohlédnutí a editace záznamu. Pokud je volba zvolena, tato možnost z menu zmizí a je zobrazena opět možnost Začít přidávat karty (viz část Začít přidávat karty). Také je zobrazeno upozornění pro připravení dat na nastavení čtečky (viz obr 10). 9

10 obr 10: Upozornění po ukončení přidávání obr 9: Aktivní volba přidávání karet 6.4. Připravit na nastavení čtečky Telefon obsahuje Mifare kartu, díky čemuž může také sloužit jako řídicí karta. Tato volba zobrazí formulář s výběrem zámku (viz obr 11), který má být nastaven. Na výběr je dvacet zámků, z nichž každý lze nastavit (viz část Editace zámku). Po vybrání požadovaného zámku se potvrdí volba Nastavit. Poté se čísla karet, která jsou ve skupinách, které jsou přiřazeny k zámku, nahrají na vnitřní kartu telefonu. Výsledek operace bude zobrazen po jejím provedení. Konfigurace čtečky je popsána v části 9. - Konfigurace čtečky. 10

11 obr 11: Volba zámku pro nastavení obr 12: Varování o maximálním počtu karet Po zvolení volby Nastavit probíhá kontrola počtu karet, které jsou k zámku přiřazeny. Pokud je počet karet u jednoho zámku nad limitem, který je 250, je zobrazeno varování a a data nebudou připravena pro nahrání na kartu (viz obr 12). Aktuální stav skupin s počtem karet je možno zobrazit v servisním menu (viz část Zobrazit stav skupin). Předchozí data uložená na vnitřní Mifare kartě v části, kterou aplikace využívá, budou smazána. Po úspěšném uložení dat je možné přiložit telefon ke čtečce a tím ji nastavit. Poté bude čtečka pouštět pouze karty, které byly načteny z telefonu. Při velkém množství karet může nahrávání dat trvat delší dobu Servisní menu Volba zobrazí menu s volbami pro méně časté operace. Menu je blíže popsáno v části 7. - Servisní menu. 11

12 6.6. Zobrazit zámky Volba zobrazí seznam zámků (viz obr 13). Zámky slouží pro přehledné nastavení karet, které patří k jednotlivým zámkům (čtečkám, vchodům). U každé karty lze nastavit příslušnost k jedné skupině (viz část Editace záznamu). U jednotlivých zámků lze pak kromě jména nastavit, jaké skupiny k tomuto zámku patří. Při vytváření řídicí karty se volí, jaký zámek má být použit (viz část Připravit na nastavení čtečky). Do karty se nahrají pouze ta čísla karet, která jsou ve skupinách, které jsou přidružené k tomuto zámku. Jeden záznam patří vždy právě do jedné skupiny. Skupina může obsahovat více záznamů, ale nemusí obsahovat žádný. K zámku mohou být skupiny přiřazeny, ale nemusí. obr 13: Výběr zámku obr 14: Nastavení zámku 12

13 Záznam Skupina Karta 1 Zámek Hlavní vchod Karta 2 Skupina 1 Karta 3 Skupina 2 Karta 4 Skupina 3 Karta 5 Skupina 4 Zadní vchod Kotelna Sklepy Garáž Karta 6 obr 15: Znázornění závislostí záznamů, skupin a zámků Příklad přiřazení je zobrazen na obrázku (viz obr 15). K zámku Hlavní vchod náleží Karta 1 a Karta 2, k zámku Zadní vchod: Karta 3, k zámku Kotelna a Sklepy žádná karta, k zámku Garáž: Karta 1, Karta 2, Karta Editace zámku Volbou Editovat u příslušného zámku se zobrazí formulář nastavení zámku (viz obr 13). Lze nastavit jméno a skupiny, které k zámku patří. Volbou Uložit se provedené změny uloží Omezení počtu záznamů u jednoho zámku K jednomu zámku může být přiřazeno maximálně 250 záznamů. Pokud je tato hodnota překročena, je oznámeno varování (viz obr 12) Zobrazit nápovědu Volba zobrazí stručnou nápovědu pro ovládání aplikace. 13

14 6.8. Konec Volba ukončí aplikaci. 7. Servisní menu Jednotlivé položky menu: Zálohovat data Obnovit zálohovaná data Přepsat řídicí kartu Vytvořit novou řídicí kartu Stav skupin Smazat vše obr 16:Servisní menu obr 17: Vytváření řídicí karty 14

15 7.1. Zálohovat data Aplikace umožňuje zálohovat uložené záznamy. Vytvoří zálohu všech záznamů z paměti telefonu do textového souboru ve vnitřní paměti telefonu v adresáři Gallery/Images. Po zvolení volby Zálohovat data se zobrazí formulář pro zadání jména souboru. Volbou Zálohovat se potvrdí uložení dat. Pokud se již v paměti telefonu nachází soubor se stejným jménem, ze zobrazen dotaz, zda má být tento soubor nahrazen. Výsledek operace je oznámen zprávou. Takto vytvořený soubor můžeme poté uložit pomocí programu Nokia PC Suite do počítače. Při ztrátě dat z telefonu může být tento soubor nahrán zpět do telefonu do stejného adresáře a pomocí obnovení zálohy (viz Obnovit zálohovaná data) se data nahrají do aplikace. Soubor se nedoporučuje editovat ručně pro možnost poškození dat nebo požadovaného formátu souboru. K editaci slouží speciální program Obnovit zálohovaná data Volba nahraje data uložená v souboru zálohy do paměti telefonu. Soubor zálohy musí být umístěn v adresáři obrázků v galerii. Tedy v adresáři Gallery/Images v paměti telefonu. Po zvolení volby Obnovit zálohovaná data je zobrazen formulář pro výběr souboru. Volbou Vybrat se potvrdí načtení. Data, která byla v paměti telefonu před nahráním zálohy, budou smazána. Volba vyžaduje potvrzení operace. Výsledek operace je oznámen zprávou. Pokud soubor zálohy není validní (neodpovídá požadovaný formát souboru), záloha nebude načtena. Při velkém množství karet může nahrávání dat trvat delší dobu. 15

16 obr 18: Soubor zálohy 7.3. Přepsat řídicí kartu Kromě vytvoření řídicí karty ve vnitřní Mifare kartě telefonu (viz část Vytvořit novou řídicí kartu), umožňuje aplikace vytvoření řídicí karty na externí Mifare kartě. Po potvrzení této volby se zobrazí formulář pro výběr zámku, jako v části Vytvořit novou řídicí kartu. Po potvrzení zámku bude zobrazen požadavek (viz obr 17). Poté stačí přiložit kartu a sledovat průběh nahrávání dat. Výsledek operace je oznámen. Pokud se v oblasti, kam se data ukládají, vyskytovala jiná data, budou smazána. Při velkém množství záznamů může nahrávání dat trvat delší dobu. Pokud bylo před potvrzením této volby aktivní přidávání karet (viz část Začít přidávat karty / Ukončit přidávání karet), je přidávání deaktivováno. Po úspěšném uložení dat je nyní možné přiložit takto vytvořenou ke čtečce a tím ji nastavit. Tato volba slouží pro přepsání stávající řídicí karty novými daty Vytvořit řídicí kartu Volba vytvoří řídicí kartu z nové, nepoužité Mifare karty. Zapíše data na kartu jako v předchozí volbě Přepsat řídicí kartu ( viz část Přepsat řídicí kartu) a navíc nastaví nové klíče pro přístup na kartu. 16

17 7.5. Zobrazit stav skupin volba zobrazí formulář, kde je u každé skupiny zobrazen počet karet, které obsahuje (viz obr 19). obr 19: Stav skupin 7.6. Smazat vše Volba pro smazání všech záznamů o kartách z paměti telefonu. Volba dále nastaví výchozí jména zámků a k nim přidružené skupiny. Vyžaduje potvrzení operace (viz obr 8). 8. Technická data, omezení 17

18 8.1. Základní parametry Maximální počet záznamů: 1000 Maximální počet skupin: 10 Maximální počet zámků: 20 Maximální počet záznamů u jednoho zámku: 250 Typy telefonů, na kterých byla aplikace testována Nokia 6131 NFC Nokia 6212 classic 8.2. Omezení parametrů záznamu číslo karty: 10 číslic jméno: 10 znaků příjmení: 20 znaků číslo bytu: 20 znaků skupina: interval [0,10] 8.3. Omezení parametrů zámku název: 20 znaků 9. Konfigurace čtečky 9.1. První konfigurace Čtečka je z výroby dodána ve smazaném stavu. Tento stav je indikován blikáním červené LED v cca sekundových intervalech. Pokud je k čtečce v tomto stavu přiložen konfigurační mobilní telefon, čtečka zjistí, zda je telefon nakonfigurován pro přístupový systém a pokud ano, načítá z tohoto telefonu povolené karty do svojí paměti. Po přenosu všech povolených karet je ověřena integrita dat a jedinečné číslo mobilního telefonu (nebo externí karty) je zapsáno do paměti čtečky Od tohoto okamžiku půjde čtečka konfigurovat pouze tímto mobilním telefonem. V průběhu načítání povolených karet zámek bliká zrychleně červenou LED. Pokud přenos skončí úspěšně, rozsvítí se na cca 5s zelená LED a 18

19 čtečka přejde do standardního režimu, kdy bliká zelená LED v cca 1s intervalech. Pokud došlo při konfiguraci k jakékoliv chybě, rozsvítí se na cca 5s červená LED a po stejnou dobu čtečka píská, aby upozornila na nutnost opakování konfigurace. Čtečka zůstává ve smazaném stavu Změny konfigurace Jakékoliv změny jako je mazání a přidávání karet se dělají pomocí aplikace na mobilním telefonu (nebo externí řídící karty). Po ukončení změn se musí telefon přiložit k přístupovému systému a konfigurace z telefonu se přenese do přístupového systému stejně jako při první konfiguraci s tím rozdílem, že přístupový systém bliká zrychleně zelenou LED. Veškeré další indikace jsou shodné s první konfigurací. Pokud se konfigurace nepodaří musí se opakovat, protože není zaručeno, že byly přeneseny všechny záznamy Základní režim Pokud jsou do čtečky přenesena čísla povolených karet, pomocí konfiguračního telefonu je čtečka ve výchozím stavu a očekává přiložení karty. Po přiložení karty a jejím načtení prohledá čtečka seznam povolených karet. Pokud je načtená karta v seznamu, krátce pípne sepne na cca 5s relé a na stejnou dobu rozsvítí zelenou LED. Pokud karta v seznamu není, krátce pípne a na cca 3 s rozsvítí červenou LED. Relé nesepne Smazání záznamů z čtečky Pokud dojde ke ztrátě nebo zničení konfiguračního mobilního telefonu (nebo externí karty), je možno při servisním zásahu zámek smazat a znovu nakonfigurovat s jiným konfiguračním telefonem (nebo externí kartou). 19

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. pro operační systém Android 4.x

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. pro operační systém Android 4.x Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro pro operační systém Android 4.x 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony s operačním Android vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Jedná se o stručného průvodce nastavení programu ADS. Uvedené informace se týkají především nastavení programu pro spolupráci se systémy UNIgate, A-PRO,

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.1. Manuál používání docházkovému terminálu

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.1. Manuál používání docházkovému terminálu verze 0.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Konfigurační software DTConfig

Konfigurační software DTConfig Konfigurační software DTConfig Uživatelský manuál Víceúčastnický 2-drátový systém Obsah Úvod... 3 Instalace USB programátoru a ovládačů... 4 Spuštění software XtendLan DTConfig... 5 Připojení dveřní stanice...

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah: Popis zařízení... 3 AXR-300i po sejmutí vrchního krytu... 3 Dodávané příslušenstí... 3 Doporučené příslušenstí (nutno objednat samostatně)... 4 Popis programovacích režimů...

Více

RTS-005 1500. Terminál RTS s připojením k PC pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-005 1500. Terminál RTS s připojením k PC pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-005 1500 Terminál RTS s připojením k PC pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Varianta se zálohovaným zdrojem 12V Varianta se samostatným napájením a zálohováním každé jednotky

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty)

POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty) POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty) V systému JABLOTRON 100 mohou být různé varianty přístupových modulů, které jej umožňují ovládat a zároveň přehledně signalizovat stav jednotlivých částí.

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče)

Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče) Uživatelský manuál pro aplikaci Panda (pro rodiče) 1 Obsah Úvod... 3 Přihlášení do systému, zapomenuté heslo...3 Hlavní menu... 3 Základní práce se systémem...4 Funkčnosti Úvod a O aplikaci...4 Funkčnosti

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

-= STS Prachatice =-

-= STS Prachatice =- Identifikační systémy. Čárové kódy, čtečky, RFID Snímače stacionární, přenosné, ruční terminály. Tiskárny etiket a aplikátory. Etikety a spotřební materiál. Systémová integrace. Autorizovaný servis. GABEN,

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13 TransKlim v.1.0 Program pro zaznamenávání a vyhodnocování hodnot z měření teplot a vlhkosti v objektech kulturních památek s přenosem po síti nn 230V/50Hz. Uživatelská příručka pro verzi 1.13 Uživatelská

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Návod k ovladači ke sportovnímu panelu

Návod k ovladači ke sportovnímu panelu Návod k ovladači ke sportovnímu panelu 1. Start palmu (po zapnutí) Ikonka programu sportovního panelu Sport.prc Domeček tlačítko na vrácení do plochy ikonek Stylus zastrčené ovládací pero Zapínací tlačítko

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více