ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013"

Transkript

1 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: , Pevná linka: , , Veškerá obchodní práva k programu ppesystem vyhrazena společnosti PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, Ostrava Moravská Ostrava Strana 1 (celkem 23)

2 1. Obsah 1. Obsah Základní informace Druhy zadávacích řízení On-line servis pro uživatele Zkrácený návod přípravy standardní aukce nebo poptávky Vstup do aplikace ppesystem Přihlášení do aplikace Změna přihlašovacích údajů Úvodní obrazovka Informační panel administrátora Aktuální a ukončená zadávací řízení Příprava Výzvy nebo Elektronické aukce Volba druhu zadávacího řízení Co je Výzva k předložení nabídky? Co je elektronická nákupní aukce? Zakládáme standardní Výzvu nebo Elektronickou aukci Vysvětlivky k některým pojmům rubriky Popis ZŘ Zadávání sekcí a položek Vkládání kritéria volného Vkládání kritéria škálového Dávkový import položek Kopírování dat z ukončeného ZŘ do nového Úprava kritérií ve složce ZŘ Vkládání příloh k zadávací dokumentaci Doplnění pozvánek a odeslání Doplnění pozvánek a odeslání Rubrika Komunikace Vložení kritéria vlastního hodnocení Termíny a úkony v ZŘ Průběh zadávacího řízení Řízení aukce z Obrazovky administrátora u Zadavatele Chat z Obrazovky administrátora u Zadavatele Modul Dodavatele a Obrazovka Dodavatele Vkládání nabídky ze strany Dodavatele Zadávací řízení s použitím asistenta Lhůta pro podání nabídek skončila Vyhodnocení zadávacího řízení Procesní list nejdůležitější dokument s daty o ZŘ Složka ZŘ Strana 2 (celkem 23)

3 2. Základní informace 2.1. Druhy zadávacích řízení ppesystem» Veřejné zakázky je obecné označení aplikace. Zadavatel má možnost zadávat tyto druhy zadávacích procedur a úkonů. Pro zakázky malého rozsahu - Elektronická aukce - Výzva Pro zakázky zadávané podle zákona č. 137/ Otevřené řízení - Užší řízení - Jednací řízení s uveřejněním - Jednací řízení bez uveřejnění - Zjednodušené podlimitní řízení - Dynamický nákupní systém - Rámcová smlouva - Soutěžní dialog - Soutěž o návrh - Elektronickou aukci jako nástroj pro posouzení nabídek pro kterýkoliv z uvedených zadávacích postupů 2.2. On-line servis pro uživatele Jednou z velkých výhod internetové komunikace je možnost on-line propojení definované skupiny uživatelů a možnost jejich bezprostředního kontaktu. Na této bázi je postavena služba on-line servisu pro uživatele naší aplikace ppesystem. Prakticky každý krok, který uživatel v aplikaci realizuje je zaznamenáván na řídícím serveru a pracovníci našeho Centra klientské podpory mohou odhalit chyby, kterých se uživatel při zadávání dopustí a na tyto chyby jej obratem upozornit. Centrum klientské podpory je vám k dispozici v pracovní dny na telefonních linkách ; a v době od 8.00 do hod. Své dotazy a náměty můžete směrovat také na ovou adresu 3. Zkrácený návod přípravy standardní aukce nebo poptávky Tuto stránku budete pravděpodobně využívat v budoucnosti nejvíce. Vycházíme vstříc nedočkavým a přinášíme stručného průvodce zadávacím řízením už na počátku. Předpokládáme však, že se seznámíte s celým prostředím podle podrobného popisu a teprve poté budete tuto stránku využívat jako rychlou navigaci. Jen tak totiž budete moci využívat všechny funkce, které jsme pro vás v aplikaci ppesystem připravili. Vstup na stránky Strana 3 (celkem 23)

4 1. Přihlášení v rubrice Přihlášení do systému 2. Vložte své Jméno a Heslo Vstoupíte na základní obrazovku - INFOPANEL ADMINISTRÁTORA 3. Přesvědčte se, že ve Správě škálových kritériích je vloženo kritérium, které chcete použít. Pokud není, připravte si ho. 4. Klikněte na ikonu Založit nové ZŘ Vstoupíte do nově založené složky ZŘ 5. Zvolte druh ZŘ podle nabídky a ULOŽTE 6. Přejděte na rubriku Popis ZŘ, vyplňte a ULOŽTE 7. Přejděte na rubriku Položky. 8. Nejdříve si zřiďte Sekce (alespoň jednu sekci musíte zřídit vždy) 9. Zřiďte si samostatnou sekci Kritéria pokud je nebudete přidávat přímo k položkám 10. Pod sekce pak postupně přidávejte jednotlivé komodity a kritéria Případně využijte dávkový Import dat na této stránce 11. V rubrice Úprava Kritérií si ověřte hodnoty přiřazených škálových kritérií a případně je upravte 12. V rubrice Dokumentace přiložte všechny přílohy ZŘ do části Veřejné dokumenty 13. V rubrice Pozvánky vložte do připravených oken doplňující informace, které budou transformovány do pozvánky a ULOŽTE. 14. Zkontrolujte si Náhled pozvánky 15. V rubrice Odeslání doplňte adresáty, zkontrolujte údaje uvedené v průvodním e- mailu a ODEŠLETE 16. V rubrice Komunikace se přesvědčte, kdo a kdy přijal informaci o zadávacím řízení Zpět na Základní obrazovku 17. Vraťte se na Základní obrazovku, klikněte na Aktuální ZŘ a v přehledu klikněte na nově vytvořené ZŘ a v okně, které se otevře si zkontrolujte nastavení obrazovky administrátora (Obrazovka administrátora), případně můžete provádět editaci atd. Aplikaci ppesystem opouštějte kliknutím na tlačítko Odhlášení. 4. Vstup do aplikace ppesystem 4.1. Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace ppesystem použijte adresu internetových stránek poskytovatele, které jsou ve tvaru a klikněte na PŘIHLÁŠENÍ. Na další obrazovce vyplníte uživatelské jméno a heslo, které jste od poskytovatele služby získali. V případě, že je nemáte, kontaktujte naší klientskou podporu Strana 4 (celkem 23)

5 4.2. Změna přihlašovacích údajů Před prvním přihlášení jste získali provizorní přihlašovací údaje, z bezpečnostních důvodů doporučujeme tyto údaje po prvním přihlášení změnit. Na horním okraji základní obrazovky najdete své jméno. Kliknutím na své jméno otevřete dialogové okno, které vám umožní přihlašovací údaje změnit. Budou uložena v šifrované podobě a přístup k nim nemá ani poskytovatel. V případě ztráty je nutné si písemně vyžádat nový provizorní kód na klientské podpoře a ten pak stejným způsobem změnit. V případě ztráty nebo úniku přihlašovacích údajů je uživatel povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat poskytovatele a elektronickou poštou na adrese si vyžádat jejich deaktivaci. Od poskytovatele obdrží provizorní přístupový kód, který si je povinen po vstupu do aplikace změnit na vlastní Úvodní obrazovka Pokud autorizace a autentizace vašeho přihlášení do aplikace proběhla úspěšně, vstoupíte na základní obrazovku, která je rozcestníkem pro využívání všech funkcí, procesů a úkonů, které máte právo jako oprávněný uživatel využívat Informační panel administrátora Informační panel vám nabízí přehled o stavu vám vyhrazené části uživatelského prostoru aplikace. Kliknutím na některou z hodnot se Vám načte přehledná tabulka detailů vyžádané informace. Z informačního panelu můžete dále: - klinutím na Založit novou veřejnou zakázku vytvořit Složku nové zakázky, viz. 1) - kliknutím na Správa hodnotících kritérií vytvořit nová Škálová kritéria hodnocení, viz. 2) Kliknutím na Název ZŘ se Vám otevře okno Složky ZŘ, viz. 3). Pokud je některá z funkcí zobrazena pouze nevýraznou šedou barvou, k této funkci nemáte přístup, ukázka viz. 4) Strana 5 (celkem 23)

6 Aktuální a ukončená zadávací řízení Rubriky Ukončená ZŘ a Aktuální ZŘ zobrazují základní informace o ZŘ. Kliknutím na vybraný Název ZŘ se vám otevře dialogové okno, z něhož si můžete vybrat další informace k připravovanému ZŘ, pokračovat v jeho zadávání, editovat atd. Chcete-li již nyní znát přesný popis vlastností Složky ZŘ (tohoto okna) je jí věnován bod 7.3. na straně Příprava Výzvy nebo Elektronické aukce 5.1. Volba druhu zadávacího řízení Příprava zadávacího řízení v aplikaci ppesystem probíhá v krocích, které jsou řazeny tak, aby postupně vzniklo kompletní prostředí pro odeslání zadávací dokumentace a obrazovky jednotlivých účastníků, do nichž vloží své nabídky. Pokud jste se rozhodli zadat nové zadávací řízení (ZŘ) vstupte na základní obrazovku aplikace ppesystem a klikněte na odkaz Založit nové ZŘ mimo zakázky Strana 6 (celkem 23)

7 Aplikace Vám nabídne titulní stranu Složka ZŘ a odkaz Zvolte druh ZŘ V této části příručky se věnujeme zakázkám malého rozsahu. Proto vyberte e-aukci nebo výzvu k předložení nabídky kliknutím na příslušné tlačítko. V rubrice Druh ZŘ podle finančního limitu zvolte Malého rozsahu. V rubrice Druh ZŘ podle předmětu zvolte možnost podle charakteru zakázky. Volbu potvrďte tlačítkem ULOŽIT. Následně klikněte na Popis ZŘ-1 v levém navigačním menu a systém Vás posune na další obrazovku Co je Výzva k předložení nabídky? Jedná se o nejčastější formu komunikace mezi odběratelem a dodavatelem při jednání o podmínkách budoucích dodávek na principu POPTÁVKA NABÍDKA. Dodavatelé vkládají své nabídky bez přímého on-line souboje s konkurenty. V období vkládání cen účastníky ZŘ se na obrazovce administrátora neobjevují vkládané ceny, ale pouze křížkové symboly, nahrazující vloženou cenu k dané položce. Administrátor tak má možnost kontrolovat, zda a v kterých položkách účastníci své ceny vložili Co je elektronická nákupní aukce? Liší se od Výzvy především tím, že probíhá ve dvou kolech. Nejdříve mají uchazeči k dispozici KOLO PRO VKLÁDÁNÍ NABÍDEK, stejně jako ve výzvě. Zatímco v tomto kole neví nic o nabídkách konkurentů, v OSTRÉM KOLE AUKCE, které na vkládání nabídek bezprostředně navazuje, se jim objeví na obrazovkách sloupec minimálních nabídek ze všech uchazečů. Podle vašeho nastavení - pořadí v aukci, počet účastníků apod. Základní kolo aukce se nastavuje nejčastěji v rozmezí minut podle počtu účastníků a položek v aukci. Aukce má také PRODLUŽOVACÍ KOLA Zakládáme standardní Výzvu nebo Elektronickou aukci Rubriky zadávacího formuláře se vám nastaví podle zvoleného druhu zadávacího řízení. NEMUSÍ PROTO ODPOVÍDAT GRAFICKÉMU ZOBRAZENÍ UVEDENÉHO NÍŽE. Do formuláře Popis ZŘ vložte vyžádané údaje (vysvětlivky jsou uvedeny na další straně). Struktura odpovídá Strana 7 (celkem 23)

8 zvolenému druhu ZŘ. Po vyplnění neopomeňte kliknout na tlačítko ULOŽIT. Pokud tak neučiníte, data se nenačtou a musíte je začít vkládat znovu Vysvětlivky k některým pojmům rubriky Popis ZŘ-1 Dorovnávání ceny Můžete povolit, aby účastníci dorovnávali v průběhu el. aukce své nabídky k zobrazené minimální nabídce. POVOLUJE SE JEN ZCELA VÝJIMEČNĚ. Prodlužuje každá změna V některých případech je pro vás důležité, aby prodloužení el. aukce proběhlo i v případě, že některý z účastníků svou cenu sníží, aniž by se dostal pod zobrazenou minimální cenu položky. Můžete například ohlásit dvě kola aukce, přičemž do druhého kola postupuje jen prvních pět nejlepších nabídek. V takovém případě zadáte Zobrazit pořadí a Prodlužuje každá změna. Největší souboj totiž bude o to páté postupové místo a vy takto povolíte, aby se aukce prodlužovala i v případě, že někdo svou cenu sníží jen na úroveň tohoto pátého místa. Zobrazit počet účastníků Můžete nebo nemusíte povolit, aby účastníci el. aukce viděli, kolik jich je. Pokud je počet účastníků nižší než 5, doporučujeme NEZOBRAZOVAT počet účastníků. Zobrazit pořadí Pokud jste el. aukci připravili tak, aby zobrazené pořadí vyjadřovalo opravdu přesnou hodnotu kompletní nabídky a sdělíte účastníkům v pozvánce, že pořadí je rozhodující pro přidělení zakázky, povolíte zobrazení pořadí na obrazovkách účastníků. Musíte však zadat u všech kritérií jejich váhu, aby výsledky byly opravdu vypovídající. V opačném případě ponechte tuto položku nezatrženou. Zobrazit pořadí podle celkové ceny Pokud bude jediným kritériem výběru celková nabídnutá cena, ale chcete si zřídit i další kritéria pro informaci o možnostech dodavatele, ale těmto kritériím nepřiřadíte žádnou váhu, zatrhněte toto políčko. Současně však musíte zaškrtnout políčko Ignorovat váhu kritérií ZŘ. Vyžadovat elektronický podpis Zakázek malého rozsahu se netýká. U zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb. zatrhnout MUSÍTE. Časování kol Pokud budete zadávat VÝZVU, nastavujete termín a čas jen u prvních dvou oken. Pokud budete zadávat EL.AUKCI, musíte vyplnit i to, kdy se uskuteční OSTRÉ KOLO AUKCE a jak dlouho bude trvat jeho základní část, která se pak může automaticky prodlužovat při zlepšování nabídek účastníků. Běžně na sebe Zadávací a Ostré kolo aukce navazují. Můžete však udělat i několikadenní odstup mezi Zadávacím a Ostrým kolem. Termín pro přihlášení Můžete upozornit uchazeče, aby se registroval do ZŘ ve vámi nastaveném termínu. Pokud tak neučiní, máte dostatek času je kontaktovat a jejich účast dohodnout Strana 8 (celkem 23)

9 Ignorovat váhu kritérií ZŘ Při přípravě VÝZVY nebo EL. AUKCE máte dvě možnosti jak pracovat s váhou kritérií: 1. Chcete u jednotlivých sekcí a položek uplatnit váhu kritérií pro následné hodnocení výsledku ZŘ a pak toto políčko nezatrhávejte. 2. Z nějakého důvodu nechcete váhu kritérií vůbec použít globálně v celém ZŘ. V takovém případě políčko zaklikněte. Systém pak s váhou kritérií nepracuje a v sekci Položky již zadáváte vždy IGNOROVAT váhu kritérií. Přepočet porovnávací ceny Porovnávací cena je součtem porovnávací ceny u jednotlivých komodit a aplikace vám je sečte automaticky Zadávání sekcí a položek Po vyplnění formuláře Popis ZŘ-1 a jeho následného uložení se můžeme přesunout do rubriky Položky ZŘ, o které bychom mohli říct, že definuje předmět zadávacího řízení. Kliknutím na ikonu editace se vám otevře okno pro vložení názvu SEKCE ZŘ. Alespoň jednu sekci musíte VŽDY zřídit. Můžete si nejprve zřídit všechny sekce a položky pak rozdělovat do nich. Vyplňte jednotlivá okna Kód položky znamená vaše označení např. skladové nebo jiné. Až vyplníte všechna okna, klikněte na symbol diskety a uložte tak vložená data. Sekci můžete přidělit váhu jako celku. Když budou v sekci jen ceny, pak může mít hodnotu např. 95% a zatrhněte Ignorovat váhu komodit. Váha zůstane celému bloku sekce a nemusíte již přiřazovat váhu jednotlivým položkám. Zejména u soupisu položek s cenami je toto důležité. Jako samostatnou sekci pak zvolíte KRITÉRIA a do této sekce vložíte např. Splatnost faktur, Garanci cen apod. s celkovou váhou 5% a při dalším zadávání jim přiřadíte samostatnou váhu. Příklad Sekce komodity má váhu 90% a 10 položek. Pokud zadáte ignorovat váhu komodit, systém přidělí automaticky každé z položek váhu 10%. Sekce kritéria má váhu 10% (to je 100% pro další rozdělení váhy kritérií v této sekci) a vy chcete z těchto 10% přidělit takto: Splatnost 6% (přidělíte 60% - protože rozdělujete 100% váhy sekce) Splnění atestu 4% (přidělíte 40% - protože rozdělujete 100% váhy sekce) Strana 9 (celkem 23)

10 Příklad označení sekcí a nastavení jejich % váhy u aukce na mobilního operátora Příklad sekcí pro elektronickou akci na automobily Pokud jste úspěšně vložili sekce ZŘ, bude obrazovka vypadat podobně. Všimněte si, že samostatnou sekci tvoří Kritéria. Pokud budete Kritéria zadávacímu řízení přiřazovat, musíte tuto sekci zřídit. Do této sekce následně budete vkládat jednotlivá kritéria. V zatrženém prostoru je v horní části symbol pro vložení nové sekce. V tomto prostředí se pohybujete tak, jak jste zvyklí z aplikací MS Office, pomocí symbolů + pro otevírání a - pro zavírání složek. Nyní můžete začít k jednotlivým sekcím přiřazovat Položky ZŘ. Klikněte na + v řádku sekce viz horní obrázek. Otevře se vám podokno s modrým pruhem. Klikněte na označený symbol Editace položky a otevře se vám samostatné okno pro popis Položky ZŘ (zobrazeno na další straně). Po vyplnění nezapomeňte vždy kliknout na tlačítko ULOŽIT! Strana 10 (celkem 23)

11 Pokud vkládáte komoditu, u které bude účastník zadávat cenu a v sekci jste zadali Ignorovat váhu komodity. Jen zkontrolujte, zda je správně zatrženo Menší je lepší. CENA - menší je lepší. Doporučujeme nejdříve vložit všechny KOMODITY - tedy ty položky, u nichž budou uchazeči vkládat CENY. Pro Kritéria si pak zřiďte zvláštní SEKCI a do ní vkládejte kritéria Volná nebo Škálová podle vašeho výběru Vkládání kritéria volného Klikněte na záložku Kritérium volné. Menší je lepší znamená, že čím je hodnota kritéria menší(nižší), tím je pro zadavatele výhodnější - např. cena, dodací lhůta ap. Pro tento případ je již políčko označeno. V opačném případě kliknutím označení zrušíte - např. záruční lhůta ap. Váhu uveďte v čísle maximálně s jedním des. místem, např. 10,5 (pokud jste zadali IGNOROVAT váhu kritérií, tak nevyplňujte). Označte Název kritéria - např. Splatnost faktur Měrná jednotka viz. příklad. Do rubrik Min. hodnota a Max. hodnota uvedete interval hraničních hodnot, které požadujete dodržet Max. hodnotu MUSÍTE UVÉST VŽDY (byť nesmyslně vysokou). Opět nezapomeňte formulář tlačítkem ULOŽIT celý uložit Vkládání kritéria škálového Jednotlivé rubriky znamenají: Název: Pojmenování komodity Kód: Skladové nebo jiné označení komodity Měrné jednotky MJ: Měrné jednotky podle nichž budou uchazeči vkládat cenu Požadováno MJ: Počet měrných jednotek, které požadujete Minimální krok úpravy ceny: Toto je aktuální jen při el. aukci, (zadává se v měně aukce) Počet des. míst: Vložte číslo počtu, který očekáváte, že mohou uchazeči vkládat. Min. cena: Limitní dolní hranice ceny (u prodejní aukce nebo u nákupní aukce limit, pod který nechcete jít, protože se bude očividně jednat o špatnou kvalitu. Max. cena: U běžné aukce nevyplňujte. Použijte jen u Nákupní aukce s vyhlášenou cenou - zde nastavíte horní (maximální) hranici ceny a účastníci již mohou zadávat jen cenu nižší. Porovnávací cena: Můžete si vložit stávající nebo očekávanou cenu pro statistické porovnání výsledku ZŘ Rozšířený popis: Do tohoto prostoru může vepsat text stručnou doplňujících informací k položce komodity. Tento text si budou moci uchazeči otevřít přímo v obrazovce nabídkového listu. Je vhodné spíše pro el. aukce, aby mohl uchazeč rychle reagovat a podívat se na detail výrobku, k němuž dává cenu. Nenahrazujete tím specifikaci v zadávací dokumentaci. Chcete-li využít škálových kritérií je potřeba vybrat záložku Kritérium škálové na kartě Editace položky. V roletce stačí poté vybrat kritérium, které chcete využít. Po výběru zkontrolujte v horní části okna, zda je správně nastavena hodnota Menší je lepší (viz. výše) a váha tohoto kritéria. Pokud máte roletku prázdnou nebo zde nemáte potřebné škálové kritérium nadefinováno, můžete tak provést v Infopanelu administrátora, který máte pro ukázku zobrazen na straně č. 6 odkaz 2). Uložení vybraných kritérií provedete tlačítkem ULOŽIT Strana 11 (celkem 23)

12 Dávkový import položek V rubrice položky můžete využít pro vložení popisu jednotlivých položek také dávkový import prostřednictvím připravené šablony Excel. Postupujte v těchto krocích: 1. Otevřete si váš soubor, z něhož budete data exportovat a stáhněte si jej na lištu 2. Klikněte na ikonu Stáhnout šablonu pro import - otevře se vám prázdný soubor v MS Excel Poznámka: Pokud budete provádět import dat častěji, uložte si šablonu např. na plochu ve formátu.xls a po vložení dat z vašeho souboru ji teprve uložte jako Text (oddělený tabulátory) *.txt 3. Podle nápovědy přeneste postupně do jednotlivých sloupců odpovídající data z vašeho souboru 4. Doplněný soubor uložte jako Text (oddělený tabulátory) *.txt 5. V rubrice Importovaný soubor zadejte stiskněte Procházet nebo Vybrat soubor 6. Na místě, kde jste si uložili soubor s importovanými daty zadejte Uložit nebo na něj dvakrát krátce klikněte 7. Tím se vám zobrazí v okénku Importovaný soubor 8. Kliknutím na tlačítko Importuj data bude soubor s daty načten jako jednotlivé položky do aplikace ppesystem Kopírování dat z ukončeného ZŘ do nového Pro urychlení přípravy opakovaného zadávacího řízení máte k dispozici možnost zkopírovat celý soubor sekcí a položek vč. jejich % váhy do nově připravovaného ZŘ. Postupujte takto: V Infopanelu na základní stránce kliknete na Založit nové ZŘ mimo zakázky v DNS. Zvolíte Druh ZŘ, v Popisu ZŘ určíte termíny a další podmínky konání a přejdete do rubriky Položky ZŘ. Do rubriky Název ZŘ pro import položek z ukončeného ZŘ napište první písmena názvu ZŘ, z něhož budete data přenášet a systém vám formou nápovědy nabídne celý název. Označte jej a kliknutím na tlačítko Importuj položky přenesete data do nového ZŘ Strana 12 (celkem 23)

13 Úprava kritérií ve složce ZŘ POUZE PRO ŠKÁLOVÁ KRITÉRIA nebo vkládání hodnocení pro KRITÉRIUM VLASTNÍ (škálová kritéria jsou ta, kdy dodavatel vybírá z Vámi nabízených variant odpovědí - nejčastěji ANO nebo NE, ale můžete vytvořit i jakékoliv jiné varianty pro volbu odpovědi). Aplikace Vám nabízí možnost pro připravované ZŘ si přímo ve složce upravit hodnoty škálového kritéria, které jste použili z nabídky Správy škálových kritérií. Kliknutím na rubriku Úprava kritérií se vám otevře tento přehled vložených škálových kritérií. Kliknutím na + můžete otevřít složku zvoleného kritéria a zjistit hodnoty, které má nastaveny. Tyto můžete kliknutím na editovací ikonu jakkoliv upravit. Tato úprava se bude týkat jen zadávacího řízení, v jehož složce se nacházíte. Ve Správě škálových kritérií se nezmění Vkládání příloh k zadávací dokumentaci Pro vkládání dokumentů, fotografií, specifikací apod. použijte rubriku Dokumentace. Po otevření formuláře máte k dispozici dvě složky. Do složky Veřejné dokumenty vkládáte ty Strana 13 (celkem 23)

14 dokumenty, které jsou určeny pro dodavatele a jsou tedy veřejně přístupné. Do složky Interní dokumenty si můžete uložit všechny dokumenty, které jsou přístupné pouze administrátorovi a chcete je mít uloženy ve složce ZŘ. Mohou to být nascanované dokumenty, y, dopisy apod. Postup vkládání dokumentů je u obou složek shodný! Kliknutím na symbol listu (viz. obrázek výše) se vám otevře pole pro vložení názvu dokumentu. Po zapsání názvu klikněte na symbol diskety a ULOŽTE. Pokud chcete přiložit dokument do zřízené složky klikněte na + u vybrané položky a tím ji otevřete. Potom klikněte na nový list vybrané položky a přidejte dokument nebo jeho novou verzi. Do jedné složky lze vložit pouze jeden dokument nebo jediná jeho verze!!! Do otevřených políček doplňte své označení Verze a kliknutím na Procházet si otevřete vyhledávání ve svém počítači. Vyhledejte si soubor, který budete přikládat a Vložte. Systém zapíše datum vložení. Soubory však budou přístupné až v okamžiku, kdy odešlete nebo zveřejníte přístupovou adresu k dokumentům některým z předepsaných způsobů.!!! UPOZORNĚNÍ!!! Přiložené soubory již nelze měnit. Pokud v nich chcete provést změny, označte novou verzi a přiložte změněný soubor znovu Strana 14 (celkem 23)

15 Doplnění pozvánek a odeslání Základním dokumentem pro komunikaci s uchazeči je Pozvánka. Tento dokument je základem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a obsahuje všechny údaje, které jste v předchozích formulářích vyplňovali. V levém menu zvolte položku Pozvánky. Na obrazovce nejprve vyplňte prázdná okna, pokud to připadá v úvahu. Poté klikněte na Uložit do pozvánky a kliknutím na Náhled pozvánky si zkontrolujte, zda obsahuje vše, o chcete uchazečům sdělit. Pokud je pozvánka v pořádku přejděte na rubriku Odeslání v levém menu. Chcete-li zaručit pravost a originalitu pozvánky, můžete ji podepsat Vašim osobním podpisem elektronickým certifikátem. Odesláním pozvánek dáte osloveným na vědomí elektronickou adresu, kde naleznou zadávací dokumentaci k ZŘ, které jste připravili. V jednotlivých polích najdete možnosti vyhledávání a přidávání nových adres nebo adres z vašeho adresáře, který se vám v systému automaticky vytváří. Pokud adresáta v databázi nemáte (když začínáte s aplikací pracovat) vložte do pole Podle názvu firmy novou ovou adresu a zadejte Přidat adresáta Adresa se přesune do kolonky Adresáti. Zkontrolujte text Průvodní ové zprávy. Můžete jej libovolně upravovat (kromě internetových odkazů na pozvánku a registraci v dolní části). Máte-li uživatele vybrány a pozvánku již nechcete dále upravovat, stačí kliknout na tlačítko Odeslat pozvánky. V Záznamu o odeslání se Vám objeví záznam o tom, na které adresy byla zpráva korektně odeslána a na které nikoliv, vč. důvodu. Korektní spojení se objeví v rubrice Komunikace. Tuto část si představíme v následující rubrice tohoto manuálu Strana 15 (celkem 23)

16 Rubrika Komunikace Na této obrazovce budete mít k dispozici záznam o tom, komu byla ová zpráva s oznámením o ZŘ odeslána, kdy byla odeslána a kdy si ji obeslaný přečetl. Pokud zůstane rubrika Přečteno dne prázdná, znamená to, že příjemce si zprávu nevyzvedl, nebo byla zasílací adresa nesprávná. Je potřeba to ověřit telefonicky a zprávu mu poslat znovu. V rubrikách Vložený dokument a Vložená cena máte k dispozici údaj, zda uchazeč již vložil nějaký dokument, pokud byl vyžadován a alespoň jednu cenovou položku. Pomocí tlačítka Aktivovace/Deaktivace můžete uchazeče, který nesplní podmínky zadání deaktivovat a tím jej ze ZŘ vyřadit. Jeho vložená nabídka však bude uložena. O deaktivaci je uložen záznam v rubrikách Datum deaktivace a Deaktivoval Vložení kritéria vlastního hodnocení V některých zvláštních případech je nutné hodnotit nabídku účastníka také nečíselným kritériem, vycházejícím z hodnocení komise - např. úroveň technického řešení apod. V takovém případě postupujte následovně: 1. V rubrice Položky ZŘ klikněte na symbol složky a v otevřeném okně na Kritérium vl. hodnocení a do volné rubriky vepište Název Kritéria vl. hodnocení a Váhu tohoto kritéria v % Strana 16 (celkem 23)

17 Vraťte se zpět do Složky ZŘ a klikněte na rubriku Úprava kritérií. Klikněte na znaménko + u přidaného vl. kritéria můžete nyní uchazečům přidělit bodové ohodnocení na škále od 1 do Termíny a úkony v ZŘ Záznam o úkonech v ZŘ je praktickou pomůckou, jejíž pomocí si můžete nastavit připomenutí a hlídání hlavních událostí a termínů v systému. Pokud máte zájem o využití této služby stačí klepnout na Název ZŘ v sekci Aktuální nebo Ukončená ZŘ z úvodní obrazovky (Infopanelu administrátora) viz. bod 4.4. na straně 5. Kliknutím na symbol Microsoft Outlook se vám otevře obrazovka, v níž si nastavíte čas připomenutí. Kromě událostí, které se generují automaticky ze systému, si můžete vést vlastní záznam o úkonech v zadávacím řízení. Kliknutím na Zapsat nový záznam se vám otevře nové okno, kde si záznam uložíte. I zde máte možnost si událost zapsat pro připomenutí do Outlooku Strana 17 (celkem 23)

18 6. Průběh zadávacího řízení 6.1. Řízení aukce z Obrazovky administrátora u Zadavatele Stáhnout zobrazení rubrik Při sledování aukce máte možnost si kliknutím na ikonu zmenšení stáhnout zobrazení rubrik a ponechat jen Název. Tak uvidíte více účastníků. Novým kliknutím se rubriky znovu zobrazí. Export Kliknutím na Export si vyvoláte přepis všech dat z této obrazovky do tabulky v Excelu. V nabídkovém okně musíte zadat ULOŽIT a uložit si exportovaný soubor do vašeho počítače. Není možné jej přímo OTEVŔÍT. Pokud nastanou potíže, máte pravděpodobně zakázáno stahování souborů. V takovém případě buďto povolte stahování přímo v počítači nebo se spojte se správcem vaší sítě. Kliknutím na tlačítko Admin se vám otevře okno Administrátorské nástroje. Zruš skonto a Zruš bonus - toto jsou speciální, málo obvyklé funkce. Pokud je máte zavedeny, vyberte z roletky hodnotu a stisknutím tlačítka Provést volbu potvrďte. Zruš zadání účastníka. Pokud se stane, že účastník zadá zcela zjevně chybnou cenu, například o desetinnou čárku, máte možnost vrátit jeho hodnotu o krok zpět a umožnit mu tak vložit takovou hodnotu, jakou původně chtěl. V roletce Komodity si najdete Název položky, kde udělal chybu a v nižší roletce Ūčastníci, který chybu udělal. Potvrdíte kliknutím na tlačítko Provést. Prodloužení ZŘ - platí pouze pro el. aukce - Aukci můžete manuálně prodloužit o libovolný počet minut. Do políčka u Prodloužení aukce o vepíšete počet minut, o které chcete aukci prodloužit. Odstoupení účastníka - Tuto funkci použijete jen za výjimečných okolností. Pokud v roletce zvolíte účastníka a kliknete na Zrušit účastníka, bude z aukce vyřazen Strana 18 (celkem 23)

19 Aktualizace dle zadání ZŘ pokud jste v průběhu přípravy ZŘ provedli nějakou změnu (úprava časů, doplnění dokumentace apod.) a je potřeba nová data znovu načíst. Stačí kliknout na tlačítko Aktualizovat ZŘ a ZŘ se zaktualizuje Chat z Obrazovky administrátora u Zadavatele CHAT je nástroj pro písemnou komunikaci administrátora s účastníky aukce. Po kliknutí na tlačítko Chat se vám otevře nové dialogové okno. Do prostoru Vaše zpráva pro účastníky ZŘ vepíšete své sdělení. V rubrice Příjemce zprávy vyberete z kolonky zda všem - je primárně nastaveno - nebo konkrétního účastníka, kterému chcete zprávu poslat. Ve spodní části máte záznamy o komunikaci s účastníky. Stejný nástroj mají na obrazovkách i všichni dodavatelé. Touto formou máte možnost také posílat DOKUMENTY. Nelze však poslat současně text i dokument. Pošlete tedy textově avízo o odeslání dokumentu a dokument pošlete samostatně Modul Dodavatele a Obrazovka Dodavatele Každému dodavateli, který se zaregistruje do vašeho zadávacího řízení, zřídí aplikace ppesystem prostředí, do kterého se mu soustředí všechny informace vztahující se ke všem zadávacím řízením, kterých se v aplikaci ppesystem zúčastní (tedy nejen vašich). Dodavatel tak Strana 19 (celkem 23)

20 má k dispozici podobné prostředí jako vy a kompletní historii své účasti ve všech zadávacích řízeních na jednom místě přímo v elektronickém nástroji ppesystem. Pokud vyzvete dodavatele přímo, dostane ovou zprávu, že má v prostředí ppesystem výzvu. Tu má uloženu v rubrice Jste pozváni do ZŘ. Pokud má zájem se zúčastnit a je již zaregistrován, jen potvrdí svůj zájem a Vám se objeví v Komunikace, že se přihlásil. Další rubrikou je Jste zaregistrování do těchto ZŘ, kde podává svou nabídku. K dispozici má také CHAT, může přikládat dokumenty, které si vyžádáte jako součást nabídky a může si nechat vystavit systémové potvrzení o podání nabídky (a to i opakovaně, kdykoliv svou nabídku ještě před ukončením lhůty pro podání nabídek upraví) Vkládání nabídky ze strany Dodavatele Kliknutím na rubriku Obrazovka účastníka pro zvolené zadávací řízení může podat svou nabídku. Na obrazovce pro vkládání nabídky má dodavatel tyto informace. Nabídky vkládá kliknutím na ikonu listu s tužkou. Po kliknutí se mu otevře okno, do kterého vloží svou nabídku pro danou položku do okénka Nová nabídka. Novou cenu vepište a uložte stiskem tlačítka Proveď změnu. Stejně pokračujte vkládáním cen i u dalších položek Strana 20 (celkem 23)

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Národní elektronický nástroj. První kroky dodavatele v NEN

Národní elektronický nástroj. První kroky dodavatele v NEN Národní elektronický nástroj První kroky dodavatele v NEN V1.0 14. 9. 2017 Obsah 1 Přiřazení rolí... 2 2 Návod na podání nabídky... 2 2.1 Webový formulář... 4 2.2 Soubory... 6 2.3 Podání nabídky do částí:...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ Poslední aktualizace 01/2014 Centrum klientské podpory: Mobilní

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava střechy na přístavbě sportovní haly v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava střechy na přístavbě sportovní haly v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 02. 07. 2015 v 13:00. V případě Vašeho

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL. EUROENERGIE, s.r.o. Pod Javory 1416/38, PRAHA 4, PSČ 148 00 IČ 272 56 103 DIČ CZ272 56 103 mail@euroenergie.cz www.euroenergie.cz GOLEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL listopad 2015 GOLEM je webová aplikace umožňující

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Úprava kuchyně ZŠ Počátky

Úprava kuchyně ZŠ Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 27. 04. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Manuál k editaci webu NUDZ

Manuál k editaci webu NUDZ Manuál k editaci webu NUDZ Obsah Úvod 2 Vstup do redakčního systému a na intranet 4 Uživatelé (všichni zaměstnanci) Editace osobních stránek 5 9 Publikace, projekty 10 Fotogalerie 11 12 Zobrazení stránky

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Car Control Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora 2013 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Obsah RYCHLÝ PRŮVODCE NASTAVENÍM APLIKACE O 2 CAR CONTROL PRO ADMINISTRÁTORA 3 1. Přihlášení

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Uživatelský manuál pro podepisování JAVOU Poslední aktualizace 10/2014 Centrum klientské

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Uživatelská podpora aplikace po - pá 9:00-15:00 tel.: 2 3600 5045, 2 3600 5096, 2 3600 5695 email: up_pripominky@urm.mepnet.cz

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ)

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 1. 6. 2016 Počet stran 9 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZALOŽENÍ INTERNÍ

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Návod k zveřejnění zakázek na

Návod k zveřejnění zakázek na Návod k zveřejnění zakázek na www.jihovychod.cz verze 1.1 datum aktualizace: 10. 01. 2011 Co je to vlastně systém pro zveřejňování zadávacích/výběrových řízení? Prostřednictvím systému budou transparentně

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3 FAQ BENEFIT7 BRNO Květen 2013 verze 3 Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions... 1 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele Environmentální helpdesk - příručka pro žadatele Historie dokumentu Verze Datum Popis změny Vytvořil 1.0 6. 1. 2012 První verze dokumentu P.Vratný, J.Mikulíková 1.1 7. 1. 2012 Revize dokumentu M. Syrovátková

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více