Výroční zpráva Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,"

Transkript

1 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, v roce 2009 uplynulo od založení občanského sdružení Ostravské organizace vozíčkářů již 12 let. Když občanské sdružení vzniklo, stanovilo si za cíl svého konání podporu aktivit vedoucí k naplnění potřeb občanů s postižením. Naplňování těchto cílů stojí řadu úsilí a práce mnoha lidí. Práce, ve které hodláme dále pokračovat. Proto jsou pro nás dvanácté narozeniny závazkem pro budoucnost, vyjádřením vůle pokračovat v odpovědném chování naší organizace nejen vůči všem, kdo pomoc potřebují nebo budou potřebovat, ale také vůči těm, kteří pomáhají. Ostrava se již několik let snaží o transformaci z města uhlí a ocele na severomoravskou metropoli všestranných příležitostí pro všechny své občany. Svou roli při budování občanské společnosti hledají stejně tak i ostatní severomoravská města a vesnice. Přejeme si, aby i tělesně těžce handicapovaní při tom nestáli stranou a mohli se také svou měrou aktivně zapojit, anebo to celé alespoň zblízka s radostí sledovat a fandit tomu. Jednotlivci, kteří se na nás obraceli se žádostí o podporu, nám dávali najevo, jak je naše činnost důležitá. Jsme rádi, že díky naší pomoci dostali lidé s postižením šanci integrovat se mezi své vrstevníky, dále se vzdělávat, realizovat své koníčky a zájmy, sportovat a cestovat. Jsme přesvědčeni, že rozvojem naší organizace aktivně přispíváme nejen ke zkvalitnění života lidí s handicapem, ale také k rozvoji společnosti přátelské ke všem osobám se znevýhodněním. Úspěch organizace stojí na důvěře našich dárců, sponzorů, partnerů. Na důvěře, kterou jsme získali díky výsledkům naší práce, díky transparentnímu a otevřenému přístupu. Dovolte mi proto, abych vám všem, kteří jste podali pomocnou ruku při naplňování poslání Ostravské organizace vozíčkářů, vyslovili upřímné poděkování. Věřte, že váš osobní přínos pro dobro věci má smysl a stojí za vynaloženou námahu. Věříme, že nám zachováte přízeň, a těšíme se na spolupráci i v dalším roce. Tomáš Dvořák předseda OOV Děkujeme za podporu generálnímu partnerovi: Statutárnímu městu Ostrava OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 1

2 Více informací: OBSAH 1. Základní údaje Poslání a cíle organizace Cílová skupina Zpráva o činnosti organizace... 4 Středisko A:... 4 ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob... 4 Středisko B:... 6 VOZKA - Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele... 6 Středisko D: Setkání Ostrava Středisko E: Ozdravný pobyt vozíčkářů Středisko F: Reprezentační ples Středisko G: Bez bariér poradenství Středisko W: Webové stránky Středisko Z: Správní středisko Informační servis pro tělesně těžce postižené Styk s veřejností Prezentace OOV na vlastních www stránkách na Internetu Spolupráce s partnery Ostatní služby Hospodářská a správní činnost OOV Organizační struktura Členská základna Správní rada Předsednictvo SR Revizní komise Pracovníci Organizační schéma Finanční zpráva Rozpočet OOV na rok Příjmy středisek OOV v roce Výdaje středisek OOV v roce Celkem zůstatek středisek OOV v roce PODKLADY OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 2

3 občanské sdružení OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo sdružení: Horymírova 3054/121, Ostrava 30 (Dům s pečovatel. službou) Telefon: Fax: IČO: Registrace: II/S-OVS/ /97-R ze dne: Charakter organizace občanské sdružení Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava Čísla účtů: Hl. účet: / 0300; účet střediska ALDIO: /0300 Statutární zástupce: Tomáš Dvořák, Za obchodem 600/3, Ostrava-Petřkovice 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE a) nezávislý způsob života handicapovaných občanů; b) sociální poradenství a ochrana handicapovaných; c) alternativní způsob dopravy vozíčkářů; d) silniční motorová doprava osobní e) poradenství při odstraňování architektonických bariér; f) poradenství při výběru kompenzačních pomůcek; g) zajištění klubové činnosti, společenských, kulturních a sportovních akcí pro handicapované; h) rekondiční a rehabilitační pobyty pro handicapované; i) informační činnost zaměřená na život handicapovaných. 3. CÍLOVÁ SKUPINA - lidé s postižením, zejména těžkým tělesným vozíčkáři - odborná veřejnost - široká veřejnost OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 3

4 4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Realizované projekty: ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob VOZKA - Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele Bez bariér - poradenství Setkání Ostrava 2009 Ozdravný pobyt vozíčkářů Reprezentační ples Webové stránky Servis správního střediska OOV Jednotlivé projekty (činnosti, akce) jsou z hospodářského hlediska vedeny jako samostatná účetní střediska. STŘEDISKO A: ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob V roce 2009 oslavila přeprava Aldio již 10 rok své činnosti. Nebyl to důvod k bouchání špuntů, spíše jsme se zamýšleli nad zlepšením této služby. Protože se navýšil počet dětí do školy, došlo ke změně pracovní doby řidiče a to od 6,30 do 15,00 hodin, což jsme uvedli v novém ceníku č. 11. Stále jezdíme ponejvíce po Ostravě, ale na požádání klientů i v jiných okresech a v době mimopracovní kamkoliv a kdykoliv, byť za dražší jízdné. V roce 2009 jsme ujeli celkem kilometrů, přepravili jsme celkem klientů a na jízdném vybrali ,- Kč. Magistrát města Ostravy nám poskytl dotaci ve výši ,- Kč, Moravskoslezský kraj krajský úřad ,- Kč, za reklamu a dary sponzorů činily celkem ,- Kč. Díky těmto finančním prostředkům jsme i v roce 2009 neomezovali ani nezdražovali naši službu, spíše naopak. Oproti roku 2008 jsme převezli více osob o cca 200. Tím, že pravidelné přepravy dětí do škol nám zamezují uspokojit ostatní požadované jízdy na dobu do 8,00 hodiny ranní, občas musíme nepřijímat objednávky, což někteří občané kvitují s malým pochopením. Formy informování klientů o poskytované službě: Abychom zajistili větší informovanost občanů, vytvořili jsme nový informační leták, který řidič Aldia Radek umísťuje na nástěnkách v Domovech důchodců, ve zdravotnických zařízeních, školách a všude tam, kde ho jízdní lístky nasměrují. Informace o nás najdou, občané na webových stránkách, ve Vozkovi, v městském informačním středisku a občas o nás vyjde článek i v denním tisku. Realizace služby byla již popsána v předcházejících Výročních zprávách a zatím nedošlo k žádné radikální změně. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 4

5 Naplnění cíle projektu: Výroční zpráva 2009 Naše doprava Aldio je již zavedenou a neodmyslitelnou službou pro zdravotně těžce postižené. Její omezení, případně zrušení by občané nesli těžce, protože jim naše doprava zajišťuje samostatnější a hodnotnější život, čímž dochází k vyrovnávání příležitostí občanů se zdravotním postižením. Hodnocení úspěšnosti, kvality a kvantity programu: Ze statistiky, tabulek a grafů je zřejmé, že služba je aktivní, vyšší kvantity a i kvality. Z pochvalných reakcí uživatelů usuzujeme, že nejde o samochválu. Čísla, která uvádí narůstající počet klientů jsou jen suchá fakta. Ale my, kteří pracujeme na dispečinku slyšíme radost v hlase lidí, kteří se na nás obrátí po dlouhém čase a jsou upřímně rádi, že dosud existujeme a že už nemusí mít starost, kdo je doveze např. k lékaři. Vyhodnocení výsledků předáváme za I. pololetí a pak za celý rok na Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, který rovněž provádí kontroly použití finančních prostředků. Supervize: Doprava Aldio je samostatným střediskem Ostravské organizace vozíčkářů, s vlastním podvojným účetnictvím a bankovním účtem. Podléhá Správní radě OOV a jeho kontrolnímu orgánu, zvoleným na valné hromadě OOV. Správní rada schvaluje finanční rozvahu střediska, vyjadřuje se k platovému zařazení, výdajům a navrhovaným změnám ať již v ceníku, pracovní době aj. Doporučení pro následující rok: - nadále pokračovat v mediální reprezentaci služby - sledovat vytíženost vozidla, vyhodnocovat ukazatele - oslovovat nadace, firmy, orgány za účelem získání potřebných finančních zdrojů. Sponzoři: MMO odbor dopravy, Plzeňský Prazdroj, nadace OKD, MSK Ostrava. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 5

6 STŘEDISKO B: Výroční zpráva 2009 VOZKA - Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele VOZKA - magazín informací o životě a pro život na vozíku P r ů b ě ž n ý p r o j e k t z a h á j e n ý v r o c e Stručné zhodnocení: Vozka je svým obsahem i provedením etablovaným periodikem tohoto druhu na trhu informačních tiskovin pro čtenáře s těžkým tělesným postižením. Mnoha čtenáři je Vozka hodnocen jako nejlepší periodikum se zaměřením na tělesně těžce hendikepované. Vozka obsahuje informace využitelné čtenáři z celé České republiky. Vozka svým čtenářům, zejména na invalidním vozíčku, opět přinášel informace o příležitostech ke společenské, sociální, zdravotní, vzdělávací, pracovní a zájmové rehabilitaci. Radil, inspiroval a motivoval k aktivním životním postojům navzdory těžkému tělesnému handicapu. Vozka obsahuje řadu praktických informací ze života a pro život na vozíku. Počtem stran, grafickým zpracováním, velkým množstvím fotografií a grafických clipartů a širokým obsahovým záběrem se snaží být pestrým a čtivým magazínem. Kromě vlastních textů a reportáží jsou významným zdrojem informací již existující texty na webových stránkách mnoha neziskových organizací, internetových médií a z tištěných periodik a publikací. Vozka má v tomto případě i roli rešeršní vyhledává pro čtenáře zdroje dalších zajímavých informací, a otiskuje texty, které jsou publikovány jen pro užší okruh čtenářů, blízkých těmto zdrojům. Vozka je periodikem, na jehož obsahu se významným způsobem podílejí samotní čtenáři a organizace poskytující služby vozíčkářům, kteří tak spoluvytvářejí jeho charakter. Stálá nadprůměrná obsahová úroveň publikovaných informací je projevem konsolidovaného redakčního týmu, který z pěti pracovníků tvoří čtyři profesionálové v oboru. Již několik let se vydávání jednotlivých čísel v ročníku nekryje s kalendářním rokem. Počet čísel v roce však zůstává zachován podle projektu. Počet vydaných čísel v r. 2008: podle plánu 4. Náklad se oproti plánu zvýšil o 200 kusů (z 1200 na 1400). Počet vydaných stran se oproti loňskému roku zvýšil na 357 (tj. průměrně 89,25 stran na jedno číslo). Celkový počet vytištěných stran oproti loňskému roku vzrostl o na Distribuční místa: Čtenáři s těžkým těles. postižením (dospělí a rodiče postiž. dětí, kontaktní pracoviště rehabilitačních ústavů, nemocnic a domovů důchodců, pulty prodejen s kompenzačními pomůckami), školská zařízení pro výuku dětí a mládeže s těles. postižením, centra služeb pro zdravotně postižené, OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 6

7 nestátní neziskové organizace poskytující služby zdravot. těžce postiž. občanům, veřejnoprávní instituce, zabývající se problematikou zdravot. handicap. spoluobčanů (zejména odbory sociální péče městských úřadů), OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 7

8 nabídkově (propagačně) na pulty vybraných prodejen se zdravotechnickým zbožím a návštěvníkům výstav kompenzační techniky, povinně hlavní knihovny v ČR, ministerstvu kultury ČR. Věkové složení čtenářů první jmenované skupiny je mezi 21 a 75 lety. Statistika tisku a vydání Jako již dva předešlé roky, jsou termíny vydání čísel ročníku posunuty, takže z kraje roku vychází vždy poslední číslo loňského ročníku a stejně tak poslední číslo stávajícího ročníku vychází zkraje roku následujícího. Plán realizace a rozpočet předpokládal snížení finančních nákladů snížením počtu stran na 80. Vzhledem k velkému množství zajímavých a důležitých informací, které bylo vhodné publikovat, však počet stran byl vyšší. Číslo dat. vydání náklad plán (ks) náklad skut. (ks) počet stran z toho barva 4/ / / / Celkový předpokládaný počet vytištěných stran: Realizovaný počet vytištěných stran: = 108 % Celkový předpokládaný počet vydaných stran: Realizovaný počet vydaných stran: = 106 % Všechna vytištěná čísla byla odeslána níže uvedeným odběratelům viz. kap. 4. Velikost oslovené skupiny. Zvýšení nákladu bylo dáno poptávkou nových abonentů, zejména na základě efektivní reciproční reklamy (zdarma) v celostátních časopisech pro čtenáře se zdravotním hendikepem (Roska). Obsah: Časopis poskytuje informace o příležitostech ke společenské, sociální, zdravotní, vzdělávací, pracovní a zájmové rehabilitaci. A to nejen v geografické oblasti Ostravska a severní Moravy, nýbrž v celé České republice příp. i v zahraničí. Inspiruje jednotlivce informacemi o aktivitách organizací i jednotlivců. Seznamuje s bezbariérovými objekty. Poskytuje legislativní a právní poradenství. Informuje o zkušenostech a radách čtenářů, o úpravách bytů, tipech na výlet a dovolenou, sociálních službách, novinkách ve zdravotnictví, kompenzačních pomůckách, motorismu, vzdělávání, kultuře, sportu, volném času. Přináší rozhovory se zajímavými lidmi s handicapem, kontakty na organizace handicapovaných lidí, kalendárium akcí. Nabízí tipy na zájmovou činnost, přináší i humor a čtenářské příběhy. To vše se zaměřením a s ohledem na vozíčkáře. Forma: Články jsou komponovány jako informační, příkladové, motivační i poučné. Kromě toho časopis přináší praktické rady pro život s handicapem. Pravidelnou je barevná příloha s inzercí firem distribuujících kompenzační pomůcky (8 str. A4), OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 8

9 podle poptávky po barevné inzerci jsou k tomuto účelu využívány i tři barevné stravy obálky. Obálka časopisu (4 str. A4) je provedena v barvě, ostatní strany černobíle. Potištěné dvojlisty A3 jsou sepnuty do sešitu o velikosti A4. Časopis je balen jednotlivě v průhledné folii opatřené adresním štítkem. Informace o časopisu Vozka jsou trvale umístěny a obměňovány na webových stránkách vydavatele Distribuce: Pravidelnou distribuci vč. balení do folie prováděl Postservis resp. Česká pošta za výhodných podmínek pro hromadné zásilky. Informační kanály: Stálá informační síť neziskové organizace zdrav. postižených, sportovní kluby, školská zařízení, nadace, veřejnoprávní instituce, poskytovatelé služeb handicapovaným, výrobci a prodejci zdravotnické a kompenzační techniky, čtenáři dopisovatelé, tiskoviny a internetové informační servery. Pracovníci: Stálým pracovníkem je vedoucí projektu a šéfredaktor zpravodaje. Určuje koncepci, získává část podkladů, je ve styku s inzerenty a s částí korespondentů, píše část vlastních zpráv, fotografuje, provádí grafickou podobu stránek, sazbu, správu předplatitelské a distribuční databáze, marketing, styk s tiskárnou a distributory, přípravu k distribuci, styk se čtenáři a další administrativní činnosti. Externími redaktory jsou 4 lidé, z toho tři profesionálové v oboru. Vedoucí vydání řídí redaktory, je editorem každého čísla, provádí styk s poskytovateli informací, tvoří část vlastních článků, částečné formátování a konečnou jazykovou kontrolu všech textů. Redaktoři vytvářejí vlastní texty a upravují texty externí. Významnou část vlastních zpráv i fotografií dodávají dopisovatelé z řad čtenářů a partnerských organizací. Šéfredaktor a externí redaktoři jsou odměňováni na základě dohody o provedení práce, spolupracovníkům a dopisovatelům jsou vypláceny roční autorské honoráře. Užší redakční spolupracovníci: Dzido Petr... šéfredaktor Plohák Pavel... redaktor, vedoucí vydání Klus Pavel... redaktor Muladi Jiří... redaktor Blanka Falcníková... redaktorka Filipčík Miroslav... stálý dopisovatel Krupa Radek... stálý dopisovatel Linhart Milan... stálý dopisovatel Bárová Zuzana... stálá dopisovatelka Šenk František... stálý dopisovatel Šimková Božena... stálá dopisovatelka Valová Hana, Brno... stálá dopisovatelka Zahumenská Milena... stálá dopisovatelka OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 9

10 Freiberg Radan... technická spolupráce Dvořák Tomáš... grafická spolupráce Báňová Marie... administrativní spolupráce Nosková Šárka... administrativní spolupráce Propagace: Informace o časopisu Vozka byly nepravidelně zveřejňovány v celostátních časopisech pro zdravotně handicapované, v regionálních sdělovacích prostředcích Ostravska a v placené cenově zvýhodněné reklamě v celostátním deníku. Reciproční plošná reklama se realizovala s kolegiálními redakcemi odborných časopisů, zaměřených na sociální a zdravotnické služby. Minimální část nákladu je pravidelně zasílána zdarma z důvodů reklamy a nabídky k odběru např. školám pro zdr. postižené, rehabilitačním pracovištím, obecním sociálním odborům, Centrům služeb pro zdravotně postižené apod. Část těchto odběratelů se postupně stává pravidelným předplatitelským subjektem. Propagace se realizuje i na internetových stránkách vydavatele. Řada informačních serverů pro handicapované obsahuje odkaz na internetové stránky Vozky. Malá část nákladu spolu s propagačními letáky byla k dispozici návštěvníkům několika výstav rehabilitační techniky. Finanční zajištění Skladba rozpočtových příjmů: % % Čtenářské předplatné 10,76 Komerční reklama 39,26 50,02 Sponzoři 5,83 Nadace 11,24 17,07 Dotace orgánů státní správy a místní samosprávy 32,91 32,91 Celkem 100,0 100,0 Řekli o Vozkovi v r (výběr) Musím pochválit všechny lidičky, kteří se podíleli na posledním čísle Vozky (č. 4/08). Perfektní počtení. Je tam opravdu od všeho něco, každý čtenář mohl být spokojen. vím, že to dá spousty práce, než něco takového vznikne, ale ta vaše dřina opravdu stojí za to. Jarmila Temerová, Vyškov, 2/09. Děkuji všem, kteří se podíleli na fotosoutěži magazínu VOZKA Alespoň madlo! Já a můj vnouček jsme s naší fotkou vyhráli a získali překrásnou knihu. Díky Vozkovi se dozvídám nejen to, co potřebuji po odborné stránce, ale i o tom, jak se s různým postižením potýkají a jak žijí ostatní lidé. Jarmila Temerová, Vyškov, 6/09. Chci Vám poděkovat za článek o Centru podpory integrace, který vyšel v čísle 3/09. Krásně udělaný, jeho tvorba musela dát práci. Děkuji. CPI MS kraje, Mgr. Alexandr Gebauer, 11/09. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 10

11 Každé nové číslo je pro mě pokaždé příjemnou pozitivní bombou. Po splnění domácích povinností si k němu beru konev čaje, tužku, blok a někdy i kapesník, zalezu si do kouta a pro okolní svět nefunguji. Je to jako když rozbalujete dárek, mašličku po mašličce. Stále obdivuji dopisovatele, celý Váš tým prostě profíci a já smekám přede všemi. Bohumila Fleyberková, Praha, 11/09 STŘEDISKO D: Setkání Ostrava 2009 Odborný garant: Sportovní klub Ostrava Orga rganizace, zajištění, hospodaření: Tomáš Dvořák, Zdeněk Šnajder Setkání v Horní Lhotě se uskutečnilo ve dnech a to hlavně díky dotaci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pobyt byl určen těžce tělesně postiženým vozíčkářům, dětem, rodinným příslušníkům a jejich přátel, kteří si mohli vyzkoušet pobyt mimo své domácí prostředí, především šlo o výměnu zkušeností mezi nově postiženými a lidmi, kteří jsou na vozíku delší dobu. Všechnu pomoc zabezpečovali zdraví účastníci bez nároku na odměnu. Hlavní náplní pobytů byly praktické ukázky a vyzkoušení různých druhů sportu, sociální a bezbariérová poradna, výměna zkušeností z osobního i sportovního života a také možnost kulturního vyžití. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 11

12 V pátek v Horní Lhotě po příjezdu na turistickou ubytovnu proběhla příprava tělocvičny, nářadí a místností na spaní. Po večeři aktivní sportovci - vozíčkáři povykládali o sportech, které provozují a o svých sportovních úspěších. Večer byla volná zábava a seznámení s novými účastníky pobytů. V sobotu dopoledne proběhlo rozcvičení za dohledu sportovců na vozíku Pavla Ermise a Jiřího Kliha. Během dne proběhly ukázky sportů na invalidním vozíku s výkladem pravidel a praktických ukázek quadruragby, basketbal a atletika. Na venkovním hřišti soutěžili všichni v hodu oštěpem, diskem, koulí a kuželkou. Proběhla hra o zlaté nugety, za které se vykupovaly ceny, byly uspořádány soutěže na invalidním vozíku (slalom, přejezd přes překážku). Největší pozornosti se těšil mezi dětmi i dospělými petanque a soutěž v házení podkovami. Závěrem dne předvedla skupina Western Club BLACK & BROWN brilantní dovednost v zacházení s bičem a lasování. V průběhu celého sportovního pobytu bylo dle potřeby poskytováno sociální a bezbariérové poradenství Mirkem Filipčíkem a Tomášem Dvořákem. K večeru byly vyhlášeny výsledky sportovních disciplín a předány ceny a diplomy, večer táborák s hrou na kytaru a hodnocení dne. V neděli po snídani byl pro zbylé účastníky uspořádán turnaj ve stolním tenise v místní tělocvičně. Pobyt se sportovním zaměřením připravili a organizačně zajistili nadšenci, kteří chtějí těžce tělesně postiženým pomoci zapojit se do dění kolem sebe. Letos opět přijeli noví kamarádi nejen z řad těžce tělesně postižených, ale i zdravých. Pobytu se zúčastňují vozíčkáři, kteří založili rodiny a přijeli s dětmi, čerství vozíčkáři vidí v praxi, že život po úraze nekončí a lze jej prožít smysluplně a plnohodnotně. Pobytu se zúčastnilo 40 osob (z toho bylo 13 vozíčkářů, 4 různě trvale zdravotně postižených, 8 dětí). Fotodokumentace Společně to určitě zvládneme Dražba získaných nugetů STŘEDISKO E: Ozdravný pobyt vozíčkářů Odborný garant: MUDr. Chmelová Irina: primářka Kliniky léčebné rehabilitace, Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě Místo konání: Hotel Nodus, K Vodě 430, Jeseník - Dětřichov od OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 12

13 Průběh projektu: Výroční zpráva 2009 Ozdravného pobytu se zúčastnilo celkem 44 osob z Moravskoslezského kraje, z toho 26 vozíčkářů. Doprava byla zajištěna bezbariérovým autobusem a dopravní službou ALDIO s upraveným vozidlem FORD, které bylo k dispozici po celou dobu pobytu. Mimoostravští jeli pouze za předpokladu, že příslušná obec či město poskytlo dotaci na občana. Probíhalo individuální poradenství. Skupinové přednášky např. generel bezbariérových tras v Ostravě /Filipčík/, urologické problémy /MUDr. Zdeněk Kojecký/, polohování /Dvořáková/, možnosti sportu tělesně postižených /Havránková/, výběr ortopedických vozíků /Vlk/. Zdravotní personál koordinovaly diplomované zdravotní sestry Talavášková, Dvořáková a Mikurdová s ošetřovateli Hozou a Dvořákovou. Péče o účastníky byla rozdělena na denní a noční službu ( 24 hodinová péče) a to v ne zcela bezbariérových podmínkách. Tuto péči potřebovalo sedm ochrnutých vozíčkářů s postižením DMO, hemiplegie a tetra. Během celého pobytu fyzioterapeutky a ergoterapeutky prováděly denně masáže, vedly skupinové dechové cvičení a individuálně radily, dle jednotlivých postižení, vhodné protahovací cviky. Pomáhaly také v ostatních oblastech jako je hygiena, přesuny, ergoterapie, arterapie, doprovod na procházky, do města a vedly habrlympiádu - sportovní den, kdy účastníci zkoušeli jednotlivé sporty, které by jim vyhovovaly vzhledem k postižení. Autobusem a ALDIEM byl uskutečněn hromadný celodenní výlet na exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Individuálně po skupinách s doprovodem, účastníci navštívili město a lázně Jeseník, jeskyni na Špičáku a v obci Rejvíz mechové jezírko. Tyto cesty zajišťovala celý týden dopravní služba ALDIO. Čtvrteční večer byl ve znamení nebe-peklo-ráj (karneval s maskami), kdy personál a doprovody pomohly ustrojit účastníky na společnou zábavu. Páteční den probíhal ve znamení tomboly a večerního závěrečného loučení při táboráku a kytaře. Závěr: Cíle pobytu byly splněny. Jeden vozíčkář se naučil sebeobsluze, dva se výrazně psychicky zlepšili možností svobodného pohybu bez architektonických bariér, účastníkům byla rozdána brožura s kontakty na sociální péči a seznam účastníků s kontakty, aby mohli v případě potřeby OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 13

14 udržovat navázané kontakty. Zhodnocení a úspěšnost tohoto ozdravného pobytu musí posoudit sami účastníci. Velké poděkování: zásadní zásluhu na uskutečnění pobytu má statutární město Ostrava, nadace OKD, městské obvody Ostrava Jih, Ostrava Poruba, Moravská Ostrava a přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Slezská Ostrava, Vítkovice, Petřkovice, město Vratimov, obce Ludgeřovice, Otice, Bolatice a Slavkov, bez jejichž dotací bychom ozdravný pobyt nemohli uskutečnit. STŘEDISKO F: Reprezentační ples V roce 2009 se konal již 8. Reprezentační ples v bezbariérových prostorách Základní školy Zdeňka Matějčka v Ostravě Porubě. Počasí nás nezaskočilo, nebylo třeba odklízet hromady sněhu, takže doprava Aldio přivezla všechny, kteří si objednali přepravu. S těmi všemi bylo účastníků cca 190, kteří se vešli do sálu a přilehlých prostor. Program nám zajistila agentura a podle reakcí zúčastněných se líbil. Oslnil jeden z účinkujících, který předvedl neuvěřitelnou ekvilibristiku s míčky a to od běžné velikosti míče až po bílou, malou antiperlu. Taneční vystoupení skupin účastníci ocenili potleskem. Skoro losů v tombole dalo naději mnohým získat jednu z 310 cen, které byly v tombole. Živá hudba vybízela k tanečním kreacím, které si málokdo nechal ujít. Celkový finanční zisk činil skoro ,- Kč, který podpořil alternativní dopravu. Jsme rádi, že úsilí plesového výboru (v počtu 3) se vyplatilo, a že se všichni dobře pobavili. Sponzoři akce: Moravské vinařské závody, Unionpneu, SM energetika, AUTO HELLER, Zepter international, Concordia, CK Čedok, Strabag, Pásková Marie, DM drogerie markt, ARIKI modrá perleť,charita sv. Alexandra, OVAK, restaurant Koras, SIVAK, AZPEK Bolatice, Kofola, LR Cosmetic, Bauhaus, Budějovický budvar, New design, Krbová kamna, Hornbach, HC Kozel, Klenoty Fridrich, ČMSS, Kaštanový krámek, MAVA, KVIL, Vinotéka Tramín, Výroba šperků a korálků, VD Trade, Kovomont Lindovský, Velkoobchod Hruška, Ing. Petr Lazecký, JUDr. Gotzman a Junger, Petr Dudek, HaT Honajsrovi, obec Těškovice. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 14

15 STŘEDISKO G: Výroční zpráva 2009 Bez bariér poradenství Informace, správná a přesná, získaná ve správný čas, může mít značnou moc ovlivnit pozitivně kvalitu života s postižením. Bohužel není zrovna jednoduché v našem městě a regionu získat to, co těžce tělesně postižení lidé potřebují, proto vznikl v roce 2000 projekt Bez bariér zabývající se bezplatným stavebním a sociálním poradenstvím. 1. Celkové zhodnocení projektu: Projekt probíhá prozatím nepřetržitě od roku 2000 naplňuje své cíle a poslání, napomáhá k opětnému zapojení do běžného života osobám s těžkými úrazy páteře, nemocnými, narozenými s následným ochrnutím. 2. Pomoc cílové skupině: V období roku 2009 došlo a bylo zodpovězeno sto pět dotazů k problematice s architektonickými bariérami, na druhém a třetím místě skončily dotazy ohledně průkazů mimořádných výhod + výhody třicet a příspěvky pro zdravotně postižené třicet dotazů. Statistika poradny za období Pracovník Osoba Organizace Anonym celkem Dvořák Tomáš Filipčík Miroslav všichni pracovníci Statistika dle formy dotazu Pracovník celkem Dvořák Tomáš Filipčík Miroslav všichni pracovníci , 2 internet, 3 internet poradna, 4 kontaktní práce, 5 osobně, 6 osobně akce, 7 pošta, 8 telefon mobil, 9 telefon - pevná linka OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 15

16 Statistika dle kategorie dotazu Výroční zpráva 2009 Pracovník celkem Dvořák Tomáš Filipčík Miroslav všichni pracovníci bariéry, 2 bydlení, 3 cestování, 4 daně + poplatky, 5 doprava + parkování, 6 důchodové zabezpečení, 7 finanční pomoc, 8 jiné, 9 kompenzační pomůcky, 10 kompletní poradenství pro život s postižením, 11 kontakty na organizace, poradny, 12 legislativa, úřady, 13 možnosti péče, 14 nemocenské pojištění, 15 příspěvky pro zdravotně postižené, 16 průkaz mimořádných výhod + výhody, 17 sport, 18 státní sociální podpora + životní minimum, 19 volný čas, 20 vzdělání + integrace, 21 zaměstnání, 22 zákon o sociálních službách, 23 zdr.a soc. pojištění, 24 zdravotní problémy + rehabilitace, 25 zdravotnictví 3. Přínos k udržitelnému rozvoji regionu Ostrava: projekt napomáhá k opětnému zapojení mezi majoritní společnost, umožňuje těžce tělesně postiženým žít v přirozeném prostředí rodiny a svých blízkých, návrat do pracovního procesu. 4. Integrace a spolupráce: Projekt naplňuje ideu, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním aktivním životem - stejně jako všichni ostatní lidé, což tvoří i páteř stanov našeho sdružení. 5. Zapojení veřejnosti: na projektu se v případě potřeby spolupodílejí různí odborníci a studenti. 6. Informování o projektu: na webových stránkách v propagačních letáčcích, v reklamě, rubrice RIPAK magazínu Vozka, v některých materiálech sociálního a zdravotního odboru MMO, II. Komunitního plánu města Ostravy a ve Výroční zprávě. 7. Získané zdroje a přínos pro organizaci: projekt patří mezi čtyři páteřní projekty Ostravské organizace vozíčkářů, podpořilo ho Statutární město Ostrava, městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava Jih, Poruba, Stará Bělá a Radvanice Bártovice, Nadace rozvoje zdraví, Stavební firma Procházka s.r.o., Projekční kancelář Ing. Milan Blasbalg, Elektro práce Ivan Šustai, a Vodohospodářské služby Ing. Martin Jaroš. 8. Návazné aktivity: projekt bude nepřetržitě pokračovat i v roce 2010, prozatím projekt podpořili Nadace rozvoje zdraví osloveni byli a budou Statutární město Ostrava, městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz 9. Shrnutí projektu: Poradenství je poskytováno přímo z bytů poradců, dle potřeby fyzicky přímo na místě. V roce 2009 pokračuje spolupráce na základě prodloužení smlouvy o spolupráci s Ligou za práva vozíčkářů. S Ligou za práva vozíčkářů došlo k prodloužení dohody o výpomoci s internetovými odpověďmi pro zdravotně postižené - Poradna pro život s postižením Za to je naší poradně poskytnuto zdarma jedno mobilní připojení. Výpomoc a mobilní připojení skončilo v dubnu 2009 spolupráce však pokračuje i nadále. Bylo zpracováno několik dokumentací a studií návrhů bezbariérových úprav. I v roce 2009 pokračuje nárůst anonymních dotazů mnozí tazatelé chtějí zůstat v anonymitě. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 16

Výroční zpráva 2015 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, SPOLEK 1/28

Výroční zpráva 2015 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, SPOLEK 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, SPOLEK 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, SPOLEK 2/28 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos

Více

Výroční zpráva 2010. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

Výroční zpráva 2010. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních dvanácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou výroční zprávu Ostravské organizace vozíčkářů, ve které naleznete vše

Více

Výroční zpráva 2011 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/25. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

Výroční zpráva 2011 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/25. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních třinácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou Výroční zprávu Ostravské organizace vozíčkářů, ve které naleznete vše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Výroční zpráva 2013 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28

Výroční zpráva 2013 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 2/28 Váţené dámy, váţení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, ţe Vám mohu i letos nabídnout novou

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 2/28 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Výroční zpráva za rok 2008 Poslání a cíle asociace Asociace muskulárních dystrofiků v ČR je celostátní organizace působící v České republice, která sdružuje občany

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

VETERAN CAR CLUBU PLZEŇ V AČR

VETERAN CAR CLUBU PLZEŇ V AČR STANOVY VETERAN CAR CLUBU PLZEŇ V AČR Článek I. Název, sídlo, identifikační číslo a symbol klubu Název: Veteran Car Club Plzeň v AČR Reg. Číslo AČR: 1178 Sídlo: Úslavská 339/2, 326 00 Plzeň IČO: 64 35

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky)

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) obecná část Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Název dotačního

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor sociální péče a zdravotnictví oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2011 A) Obecná část

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2013 - program A - zdravotnictví A) Obecná část

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY Úvodní ustanovení Článek I Název:..Unie neslyšících Brno, z.s. (dále jen spolek) Zkratka: UNB Sídlo: Palackého třída 19/114, 612 00 Brno Účel spolku Článek II Účelem

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více