Výroční zpráva Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,"

Transkript

1 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, v roce 2009 uplynulo od založení občanského sdružení Ostravské organizace vozíčkářů již 12 let. Když občanské sdružení vzniklo, stanovilo si za cíl svého konání podporu aktivit vedoucí k naplnění potřeb občanů s postižením. Naplňování těchto cílů stojí řadu úsilí a práce mnoha lidí. Práce, ve které hodláme dále pokračovat. Proto jsou pro nás dvanácté narozeniny závazkem pro budoucnost, vyjádřením vůle pokračovat v odpovědném chování naší organizace nejen vůči všem, kdo pomoc potřebují nebo budou potřebovat, ale také vůči těm, kteří pomáhají. Ostrava se již několik let snaží o transformaci z města uhlí a ocele na severomoravskou metropoli všestranných příležitostí pro všechny své občany. Svou roli při budování občanské společnosti hledají stejně tak i ostatní severomoravská města a vesnice. Přejeme si, aby i tělesně těžce handicapovaní při tom nestáli stranou a mohli se také svou měrou aktivně zapojit, anebo to celé alespoň zblízka s radostí sledovat a fandit tomu. Jednotlivci, kteří se na nás obraceli se žádostí o podporu, nám dávali najevo, jak je naše činnost důležitá. Jsme rádi, že díky naší pomoci dostali lidé s postižením šanci integrovat se mezi své vrstevníky, dále se vzdělávat, realizovat své koníčky a zájmy, sportovat a cestovat. Jsme přesvědčeni, že rozvojem naší organizace aktivně přispíváme nejen ke zkvalitnění života lidí s handicapem, ale také k rozvoji společnosti přátelské ke všem osobám se znevýhodněním. Úspěch organizace stojí na důvěře našich dárců, sponzorů, partnerů. Na důvěře, kterou jsme získali díky výsledkům naší práce, díky transparentnímu a otevřenému přístupu. Dovolte mi proto, abych vám všem, kteří jste podali pomocnou ruku při naplňování poslání Ostravské organizace vozíčkářů, vyslovili upřímné poděkování. Věřte, že váš osobní přínos pro dobro věci má smysl a stojí za vynaloženou námahu. Věříme, že nám zachováte přízeň, a těšíme se na spolupráci i v dalším roce. Tomáš Dvořák předseda OOV Děkujeme za podporu generálnímu partnerovi: Statutárnímu městu Ostrava OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 1

2 Více informací: OBSAH 1. Základní údaje Poslání a cíle organizace Cílová skupina Zpráva o činnosti organizace... 4 Středisko A:... 4 ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob... 4 Středisko B:... 6 VOZKA - Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele... 6 Středisko D: Setkání Ostrava Středisko E: Ozdravný pobyt vozíčkářů Středisko F: Reprezentační ples Středisko G: Bez bariér poradenství Středisko W: Webové stránky Středisko Z: Správní středisko Informační servis pro tělesně těžce postižené Styk s veřejností Prezentace OOV na vlastních www stránkách na Internetu Spolupráce s partnery Ostatní služby Hospodářská a správní činnost OOV Organizační struktura Členská základna Správní rada Předsednictvo SR Revizní komise Pracovníci Organizační schéma Finanční zpráva Rozpočet OOV na rok Příjmy středisek OOV v roce Výdaje středisek OOV v roce Celkem zůstatek středisek OOV v roce PODKLADY OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 2

3 občanské sdružení OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo sdružení: Horymírova 3054/121, Ostrava 30 (Dům s pečovatel. službou) Telefon: Fax: IČO: Registrace: II/S-OVS/ /97-R ze dne: Charakter organizace občanské sdružení Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava Čísla účtů: Hl. účet: / 0300; účet střediska ALDIO: /0300 Statutární zástupce: Tomáš Dvořák, Za obchodem 600/3, Ostrava-Petřkovice 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE a) nezávislý způsob života handicapovaných občanů; b) sociální poradenství a ochrana handicapovaných; c) alternativní způsob dopravy vozíčkářů; d) silniční motorová doprava osobní e) poradenství při odstraňování architektonických bariér; f) poradenství při výběru kompenzačních pomůcek; g) zajištění klubové činnosti, společenských, kulturních a sportovních akcí pro handicapované; h) rekondiční a rehabilitační pobyty pro handicapované; i) informační činnost zaměřená na život handicapovaných. 3. CÍLOVÁ SKUPINA - lidé s postižením, zejména těžkým tělesným vozíčkáři - odborná veřejnost - široká veřejnost OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 3

4 4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Realizované projekty: ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob VOZKA - Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele Bez bariér - poradenství Setkání Ostrava 2009 Ozdravný pobyt vozíčkářů Reprezentační ples Webové stránky Servis správního střediska OOV Jednotlivé projekty (činnosti, akce) jsou z hospodářského hlediska vedeny jako samostatná účetní střediska. STŘEDISKO A: ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob V roce 2009 oslavila přeprava Aldio již 10 rok své činnosti. Nebyl to důvod k bouchání špuntů, spíše jsme se zamýšleli nad zlepšením této služby. Protože se navýšil počet dětí do školy, došlo ke změně pracovní doby řidiče a to od 6,30 do 15,00 hodin, což jsme uvedli v novém ceníku č. 11. Stále jezdíme ponejvíce po Ostravě, ale na požádání klientů i v jiných okresech a v době mimopracovní kamkoliv a kdykoliv, byť za dražší jízdné. V roce 2009 jsme ujeli celkem kilometrů, přepravili jsme celkem klientů a na jízdném vybrali ,- Kč. Magistrát města Ostravy nám poskytl dotaci ve výši ,- Kč, Moravskoslezský kraj krajský úřad ,- Kč, za reklamu a dary sponzorů činily celkem ,- Kč. Díky těmto finančním prostředkům jsme i v roce 2009 neomezovali ani nezdražovali naši službu, spíše naopak. Oproti roku 2008 jsme převezli více osob o cca 200. Tím, že pravidelné přepravy dětí do škol nám zamezují uspokojit ostatní požadované jízdy na dobu do 8,00 hodiny ranní, občas musíme nepřijímat objednávky, což někteří občané kvitují s malým pochopením. Formy informování klientů o poskytované službě: Abychom zajistili větší informovanost občanů, vytvořili jsme nový informační leták, který řidič Aldia Radek umísťuje na nástěnkách v Domovech důchodců, ve zdravotnických zařízeních, školách a všude tam, kde ho jízdní lístky nasměrují. Informace o nás najdou, občané na webových stránkách, ve Vozkovi, v městském informačním středisku a občas o nás vyjde článek i v denním tisku. Realizace služby byla již popsána v předcházejících Výročních zprávách a zatím nedošlo k žádné radikální změně. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 4

5 Naplnění cíle projektu: Výroční zpráva 2009 Naše doprava Aldio je již zavedenou a neodmyslitelnou službou pro zdravotně těžce postižené. Její omezení, případně zrušení by občané nesli těžce, protože jim naše doprava zajišťuje samostatnější a hodnotnější život, čímž dochází k vyrovnávání příležitostí občanů se zdravotním postižením. Hodnocení úspěšnosti, kvality a kvantity programu: Ze statistiky, tabulek a grafů je zřejmé, že služba je aktivní, vyšší kvantity a i kvality. Z pochvalných reakcí uživatelů usuzujeme, že nejde o samochválu. Čísla, která uvádí narůstající počet klientů jsou jen suchá fakta. Ale my, kteří pracujeme na dispečinku slyšíme radost v hlase lidí, kteří se na nás obrátí po dlouhém čase a jsou upřímně rádi, že dosud existujeme a že už nemusí mít starost, kdo je doveze např. k lékaři. Vyhodnocení výsledků předáváme za I. pololetí a pak za celý rok na Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, který rovněž provádí kontroly použití finančních prostředků. Supervize: Doprava Aldio je samostatným střediskem Ostravské organizace vozíčkářů, s vlastním podvojným účetnictvím a bankovním účtem. Podléhá Správní radě OOV a jeho kontrolnímu orgánu, zvoleným na valné hromadě OOV. Správní rada schvaluje finanční rozvahu střediska, vyjadřuje se k platovému zařazení, výdajům a navrhovaným změnám ať již v ceníku, pracovní době aj. Doporučení pro následující rok: - nadále pokračovat v mediální reprezentaci služby - sledovat vytíženost vozidla, vyhodnocovat ukazatele - oslovovat nadace, firmy, orgány za účelem získání potřebných finančních zdrojů. Sponzoři: MMO odbor dopravy, Plzeňský Prazdroj, nadace OKD, MSK Ostrava. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 5

6 STŘEDISKO B: Výroční zpráva 2009 VOZKA - Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele VOZKA - magazín informací o životě a pro život na vozíku P r ů b ě ž n ý p r o j e k t z a h á j e n ý v r o c e Stručné zhodnocení: Vozka je svým obsahem i provedením etablovaným periodikem tohoto druhu na trhu informačních tiskovin pro čtenáře s těžkým tělesným postižením. Mnoha čtenáři je Vozka hodnocen jako nejlepší periodikum se zaměřením na tělesně těžce hendikepované. Vozka obsahuje informace využitelné čtenáři z celé České republiky. Vozka svým čtenářům, zejména na invalidním vozíčku, opět přinášel informace o příležitostech ke společenské, sociální, zdravotní, vzdělávací, pracovní a zájmové rehabilitaci. Radil, inspiroval a motivoval k aktivním životním postojům navzdory těžkému tělesnému handicapu. Vozka obsahuje řadu praktických informací ze života a pro život na vozíku. Počtem stran, grafickým zpracováním, velkým množstvím fotografií a grafických clipartů a širokým obsahovým záběrem se snaží být pestrým a čtivým magazínem. Kromě vlastních textů a reportáží jsou významným zdrojem informací již existující texty na webových stránkách mnoha neziskových organizací, internetových médií a z tištěných periodik a publikací. Vozka má v tomto případě i roli rešeršní vyhledává pro čtenáře zdroje dalších zajímavých informací, a otiskuje texty, které jsou publikovány jen pro užší okruh čtenářů, blízkých těmto zdrojům. Vozka je periodikem, na jehož obsahu se významným způsobem podílejí samotní čtenáři a organizace poskytující služby vozíčkářům, kteří tak spoluvytvářejí jeho charakter. Stálá nadprůměrná obsahová úroveň publikovaných informací je projevem konsolidovaného redakčního týmu, který z pěti pracovníků tvoří čtyři profesionálové v oboru. Již několik let se vydávání jednotlivých čísel v ročníku nekryje s kalendářním rokem. Počet čísel v roce však zůstává zachován podle projektu. Počet vydaných čísel v r. 2008: podle plánu 4. Náklad se oproti plánu zvýšil o 200 kusů (z 1200 na 1400). Počet vydaných stran se oproti loňskému roku zvýšil na 357 (tj. průměrně 89,25 stran na jedno číslo). Celkový počet vytištěných stran oproti loňskému roku vzrostl o na Distribuční místa: Čtenáři s těžkým těles. postižením (dospělí a rodiče postiž. dětí, kontaktní pracoviště rehabilitačních ústavů, nemocnic a domovů důchodců, pulty prodejen s kompenzačními pomůckami), školská zařízení pro výuku dětí a mládeže s těles. postižením, centra služeb pro zdravotně postižené, OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 6

7 nestátní neziskové organizace poskytující služby zdravot. těžce postiž. občanům, veřejnoprávní instituce, zabývající se problematikou zdravot. handicap. spoluobčanů (zejména odbory sociální péče městských úřadů), OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 7

8 nabídkově (propagačně) na pulty vybraných prodejen se zdravotechnickým zbožím a návštěvníkům výstav kompenzační techniky, povinně hlavní knihovny v ČR, ministerstvu kultury ČR. Věkové složení čtenářů první jmenované skupiny je mezi 21 a 75 lety. Statistika tisku a vydání Jako již dva předešlé roky, jsou termíny vydání čísel ročníku posunuty, takže z kraje roku vychází vždy poslední číslo loňského ročníku a stejně tak poslední číslo stávajícího ročníku vychází zkraje roku následujícího. Plán realizace a rozpočet předpokládal snížení finančních nákladů snížením počtu stran na 80. Vzhledem k velkému množství zajímavých a důležitých informací, které bylo vhodné publikovat, však počet stran byl vyšší. Číslo dat. vydání náklad plán (ks) náklad skut. (ks) počet stran z toho barva 4/ / / / Celkový předpokládaný počet vytištěných stran: Realizovaný počet vytištěných stran: = 108 % Celkový předpokládaný počet vydaných stran: Realizovaný počet vydaných stran: = 106 % Všechna vytištěná čísla byla odeslána níže uvedeným odběratelům viz. kap. 4. Velikost oslovené skupiny. Zvýšení nákladu bylo dáno poptávkou nových abonentů, zejména na základě efektivní reciproční reklamy (zdarma) v celostátních časopisech pro čtenáře se zdravotním hendikepem (Roska). Obsah: Časopis poskytuje informace o příležitostech ke společenské, sociální, zdravotní, vzdělávací, pracovní a zájmové rehabilitaci. A to nejen v geografické oblasti Ostravska a severní Moravy, nýbrž v celé České republice příp. i v zahraničí. Inspiruje jednotlivce informacemi o aktivitách organizací i jednotlivců. Seznamuje s bezbariérovými objekty. Poskytuje legislativní a právní poradenství. Informuje o zkušenostech a radách čtenářů, o úpravách bytů, tipech na výlet a dovolenou, sociálních službách, novinkách ve zdravotnictví, kompenzačních pomůckách, motorismu, vzdělávání, kultuře, sportu, volném času. Přináší rozhovory se zajímavými lidmi s handicapem, kontakty na organizace handicapovaných lidí, kalendárium akcí. Nabízí tipy na zájmovou činnost, přináší i humor a čtenářské příběhy. To vše se zaměřením a s ohledem na vozíčkáře. Forma: Články jsou komponovány jako informační, příkladové, motivační i poučné. Kromě toho časopis přináší praktické rady pro život s handicapem. Pravidelnou je barevná příloha s inzercí firem distribuujících kompenzační pomůcky (8 str. A4), OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 8

9 podle poptávky po barevné inzerci jsou k tomuto účelu využívány i tři barevné stravy obálky. Obálka časopisu (4 str. A4) je provedena v barvě, ostatní strany černobíle. Potištěné dvojlisty A3 jsou sepnuty do sešitu o velikosti A4. Časopis je balen jednotlivě v průhledné folii opatřené adresním štítkem. Informace o časopisu Vozka jsou trvale umístěny a obměňovány na webových stránkách vydavatele Distribuce: Pravidelnou distribuci vč. balení do folie prováděl Postservis resp. Česká pošta za výhodných podmínek pro hromadné zásilky. Informační kanály: Stálá informační síť neziskové organizace zdrav. postižených, sportovní kluby, školská zařízení, nadace, veřejnoprávní instituce, poskytovatelé služeb handicapovaným, výrobci a prodejci zdravotnické a kompenzační techniky, čtenáři dopisovatelé, tiskoviny a internetové informační servery. Pracovníci: Stálým pracovníkem je vedoucí projektu a šéfredaktor zpravodaje. Určuje koncepci, získává část podkladů, je ve styku s inzerenty a s částí korespondentů, píše část vlastních zpráv, fotografuje, provádí grafickou podobu stránek, sazbu, správu předplatitelské a distribuční databáze, marketing, styk s tiskárnou a distributory, přípravu k distribuci, styk se čtenáři a další administrativní činnosti. Externími redaktory jsou 4 lidé, z toho tři profesionálové v oboru. Vedoucí vydání řídí redaktory, je editorem každého čísla, provádí styk s poskytovateli informací, tvoří část vlastních článků, částečné formátování a konečnou jazykovou kontrolu všech textů. Redaktoři vytvářejí vlastní texty a upravují texty externí. Významnou část vlastních zpráv i fotografií dodávají dopisovatelé z řad čtenářů a partnerských organizací. Šéfredaktor a externí redaktoři jsou odměňováni na základě dohody o provedení práce, spolupracovníkům a dopisovatelům jsou vypláceny roční autorské honoráře. Užší redakční spolupracovníci: Dzido Petr... šéfredaktor Plohák Pavel... redaktor, vedoucí vydání Klus Pavel... redaktor Muladi Jiří... redaktor Blanka Falcníková... redaktorka Filipčík Miroslav... stálý dopisovatel Krupa Radek... stálý dopisovatel Linhart Milan... stálý dopisovatel Bárová Zuzana... stálá dopisovatelka Šenk František... stálý dopisovatel Šimková Božena... stálá dopisovatelka Valová Hana, Brno... stálá dopisovatelka Zahumenská Milena... stálá dopisovatelka OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 9

10 Freiberg Radan... technická spolupráce Dvořák Tomáš... grafická spolupráce Báňová Marie... administrativní spolupráce Nosková Šárka... administrativní spolupráce Propagace: Informace o časopisu Vozka byly nepravidelně zveřejňovány v celostátních časopisech pro zdravotně handicapované, v regionálních sdělovacích prostředcích Ostravska a v placené cenově zvýhodněné reklamě v celostátním deníku. Reciproční plošná reklama se realizovala s kolegiálními redakcemi odborných časopisů, zaměřených na sociální a zdravotnické služby. Minimální část nákladu je pravidelně zasílána zdarma z důvodů reklamy a nabídky k odběru např. školám pro zdr. postižené, rehabilitačním pracovištím, obecním sociálním odborům, Centrům služeb pro zdravotně postižené apod. Část těchto odběratelů se postupně stává pravidelným předplatitelským subjektem. Propagace se realizuje i na internetových stránkách vydavatele. Řada informačních serverů pro handicapované obsahuje odkaz na internetové stránky Vozky. Malá část nákladu spolu s propagačními letáky byla k dispozici návštěvníkům několika výstav rehabilitační techniky. Finanční zajištění Skladba rozpočtových příjmů: % % Čtenářské předplatné 10,76 Komerční reklama 39,26 50,02 Sponzoři 5,83 Nadace 11,24 17,07 Dotace orgánů státní správy a místní samosprávy 32,91 32,91 Celkem 100,0 100,0 Řekli o Vozkovi v r (výběr) Musím pochválit všechny lidičky, kteří se podíleli na posledním čísle Vozky (č. 4/08). Perfektní počtení. Je tam opravdu od všeho něco, každý čtenář mohl být spokojen. vím, že to dá spousty práce, než něco takového vznikne, ale ta vaše dřina opravdu stojí za to. Jarmila Temerová, Vyškov, 2/09. Děkuji všem, kteří se podíleli na fotosoutěži magazínu VOZKA Alespoň madlo! Já a můj vnouček jsme s naší fotkou vyhráli a získali překrásnou knihu. Díky Vozkovi se dozvídám nejen to, co potřebuji po odborné stránce, ale i o tom, jak se s různým postižením potýkají a jak žijí ostatní lidé. Jarmila Temerová, Vyškov, 6/09. Chci Vám poděkovat za článek o Centru podpory integrace, který vyšel v čísle 3/09. Krásně udělaný, jeho tvorba musela dát práci. Děkuji. CPI MS kraje, Mgr. Alexandr Gebauer, 11/09. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 10

11 Každé nové číslo je pro mě pokaždé příjemnou pozitivní bombou. Po splnění domácích povinností si k němu beru konev čaje, tužku, blok a někdy i kapesník, zalezu si do kouta a pro okolní svět nefunguji. Je to jako když rozbalujete dárek, mašličku po mašličce. Stále obdivuji dopisovatele, celý Váš tým prostě profíci a já smekám přede všemi. Bohumila Fleyberková, Praha, 11/09 STŘEDISKO D: Setkání Ostrava 2009 Odborný garant: Sportovní klub Ostrava Orga rganizace, zajištění, hospodaření: Tomáš Dvořák, Zdeněk Šnajder Setkání v Horní Lhotě se uskutečnilo ve dnech a to hlavně díky dotaci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pobyt byl určen těžce tělesně postiženým vozíčkářům, dětem, rodinným příslušníkům a jejich přátel, kteří si mohli vyzkoušet pobyt mimo své domácí prostředí, především šlo o výměnu zkušeností mezi nově postiženými a lidmi, kteří jsou na vozíku delší dobu. Všechnu pomoc zabezpečovali zdraví účastníci bez nároku na odměnu. Hlavní náplní pobytů byly praktické ukázky a vyzkoušení různých druhů sportu, sociální a bezbariérová poradna, výměna zkušeností z osobního i sportovního života a také možnost kulturního vyžití. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 11

12 V pátek v Horní Lhotě po příjezdu na turistickou ubytovnu proběhla příprava tělocvičny, nářadí a místností na spaní. Po večeři aktivní sportovci - vozíčkáři povykládali o sportech, které provozují a o svých sportovních úspěších. Večer byla volná zábava a seznámení s novými účastníky pobytů. V sobotu dopoledne proběhlo rozcvičení za dohledu sportovců na vozíku Pavla Ermise a Jiřího Kliha. Během dne proběhly ukázky sportů na invalidním vozíku s výkladem pravidel a praktických ukázek quadruragby, basketbal a atletika. Na venkovním hřišti soutěžili všichni v hodu oštěpem, diskem, koulí a kuželkou. Proběhla hra o zlaté nugety, za které se vykupovaly ceny, byly uspořádány soutěže na invalidním vozíku (slalom, přejezd přes překážku). Největší pozornosti se těšil mezi dětmi i dospělými petanque a soutěž v házení podkovami. Závěrem dne předvedla skupina Western Club BLACK & BROWN brilantní dovednost v zacházení s bičem a lasování. V průběhu celého sportovního pobytu bylo dle potřeby poskytováno sociální a bezbariérové poradenství Mirkem Filipčíkem a Tomášem Dvořákem. K večeru byly vyhlášeny výsledky sportovních disciplín a předány ceny a diplomy, večer táborák s hrou na kytaru a hodnocení dne. V neděli po snídani byl pro zbylé účastníky uspořádán turnaj ve stolním tenise v místní tělocvičně. Pobyt se sportovním zaměřením připravili a organizačně zajistili nadšenci, kteří chtějí těžce tělesně postiženým pomoci zapojit se do dění kolem sebe. Letos opět přijeli noví kamarádi nejen z řad těžce tělesně postižených, ale i zdravých. Pobytu se zúčastňují vozíčkáři, kteří založili rodiny a přijeli s dětmi, čerství vozíčkáři vidí v praxi, že život po úraze nekončí a lze jej prožít smysluplně a plnohodnotně. Pobytu se zúčastnilo 40 osob (z toho bylo 13 vozíčkářů, 4 různě trvale zdravotně postižených, 8 dětí). Fotodokumentace Společně to určitě zvládneme Dražba získaných nugetů STŘEDISKO E: Ozdravný pobyt vozíčkářů Odborný garant: MUDr. Chmelová Irina: primářka Kliniky léčebné rehabilitace, Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě Místo konání: Hotel Nodus, K Vodě 430, Jeseník - Dětřichov od OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 12

13 Průběh projektu: Výroční zpráva 2009 Ozdravného pobytu se zúčastnilo celkem 44 osob z Moravskoslezského kraje, z toho 26 vozíčkářů. Doprava byla zajištěna bezbariérovým autobusem a dopravní službou ALDIO s upraveným vozidlem FORD, které bylo k dispozici po celou dobu pobytu. Mimoostravští jeli pouze za předpokladu, že příslušná obec či město poskytlo dotaci na občana. Probíhalo individuální poradenství. Skupinové přednášky např. generel bezbariérových tras v Ostravě /Filipčík/, urologické problémy /MUDr. Zdeněk Kojecký/, polohování /Dvořáková/, možnosti sportu tělesně postižených /Havránková/, výběr ortopedických vozíků /Vlk/. Zdravotní personál koordinovaly diplomované zdravotní sestry Talavášková, Dvořáková a Mikurdová s ošetřovateli Hozou a Dvořákovou. Péče o účastníky byla rozdělena na denní a noční službu ( 24 hodinová péče) a to v ne zcela bezbariérových podmínkách. Tuto péči potřebovalo sedm ochrnutých vozíčkářů s postižením DMO, hemiplegie a tetra. Během celého pobytu fyzioterapeutky a ergoterapeutky prováděly denně masáže, vedly skupinové dechové cvičení a individuálně radily, dle jednotlivých postižení, vhodné protahovací cviky. Pomáhaly také v ostatních oblastech jako je hygiena, přesuny, ergoterapie, arterapie, doprovod na procházky, do města a vedly habrlympiádu - sportovní den, kdy účastníci zkoušeli jednotlivé sporty, které by jim vyhovovaly vzhledem k postižení. Autobusem a ALDIEM byl uskutečněn hromadný celodenní výlet na exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Individuálně po skupinách s doprovodem, účastníci navštívili město a lázně Jeseník, jeskyni na Špičáku a v obci Rejvíz mechové jezírko. Tyto cesty zajišťovala celý týden dopravní služba ALDIO. Čtvrteční večer byl ve znamení nebe-peklo-ráj (karneval s maskami), kdy personál a doprovody pomohly ustrojit účastníky na společnou zábavu. Páteční den probíhal ve znamení tomboly a večerního závěrečného loučení při táboráku a kytaře. Závěr: Cíle pobytu byly splněny. Jeden vozíčkář se naučil sebeobsluze, dva se výrazně psychicky zlepšili možností svobodného pohybu bez architektonických bariér, účastníkům byla rozdána brožura s kontakty na sociální péči a seznam účastníků s kontakty, aby mohli v případě potřeby OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 13

14 udržovat navázané kontakty. Zhodnocení a úspěšnost tohoto ozdravného pobytu musí posoudit sami účastníci. Velké poděkování: zásadní zásluhu na uskutečnění pobytu má statutární město Ostrava, nadace OKD, městské obvody Ostrava Jih, Ostrava Poruba, Moravská Ostrava a přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Slezská Ostrava, Vítkovice, Petřkovice, město Vratimov, obce Ludgeřovice, Otice, Bolatice a Slavkov, bez jejichž dotací bychom ozdravný pobyt nemohli uskutečnit. STŘEDISKO F: Reprezentační ples V roce 2009 se konal již 8. Reprezentační ples v bezbariérových prostorách Základní školy Zdeňka Matějčka v Ostravě Porubě. Počasí nás nezaskočilo, nebylo třeba odklízet hromady sněhu, takže doprava Aldio přivezla všechny, kteří si objednali přepravu. S těmi všemi bylo účastníků cca 190, kteří se vešli do sálu a přilehlých prostor. Program nám zajistila agentura a podle reakcí zúčastněných se líbil. Oslnil jeden z účinkujících, který předvedl neuvěřitelnou ekvilibristiku s míčky a to od běžné velikosti míče až po bílou, malou antiperlu. Taneční vystoupení skupin účastníci ocenili potleskem. Skoro losů v tombole dalo naději mnohým získat jednu z 310 cen, které byly v tombole. Živá hudba vybízela k tanečním kreacím, které si málokdo nechal ujít. Celkový finanční zisk činil skoro ,- Kč, který podpořil alternativní dopravu. Jsme rádi, že úsilí plesového výboru (v počtu 3) se vyplatilo, a že se všichni dobře pobavili. Sponzoři akce: Moravské vinařské závody, Unionpneu, SM energetika, AUTO HELLER, Zepter international, Concordia, CK Čedok, Strabag, Pásková Marie, DM drogerie markt, ARIKI modrá perleť,charita sv. Alexandra, OVAK, restaurant Koras, SIVAK, AZPEK Bolatice, Kofola, LR Cosmetic, Bauhaus, Budějovický budvar, New design, Krbová kamna, Hornbach, HC Kozel, Klenoty Fridrich, ČMSS, Kaštanový krámek, MAVA, KVIL, Vinotéka Tramín, Výroba šperků a korálků, VD Trade, Kovomont Lindovský, Velkoobchod Hruška, Ing. Petr Lazecký, JUDr. Gotzman a Junger, Petr Dudek, HaT Honajsrovi, obec Těškovice. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 14

15 STŘEDISKO G: Výroční zpráva 2009 Bez bariér poradenství Informace, správná a přesná, získaná ve správný čas, může mít značnou moc ovlivnit pozitivně kvalitu života s postižením. Bohužel není zrovna jednoduché v našem městě a regionu získat to, co těžce tělesně postižení lidé potřebují, proto vznikl v roce 2000 projekt Bez bariér zabývající se bezplatným stavebním a sociálním poradenstvím. 1. Celkové zhodnocení projektu: Projekt probíhá prozatím nepřetržitě od roku 2000 naplňuje své cíle a poslání, napomáhá k opětnému zapojení do běžného života osobám s těžkými úrazy páteře, nemocnými, narozenými s následným ochrnutím. 2. Pomoc cílové skupině: V období roku 2009 došlo a bylo zodpovězeno sto pět dotazů k problematice s architektonickými bariérami, na druhém a třetím místě skončily dotazy ohledně průkazů mimořádných výhod + výhody třicet a příspěvky pro zdravotně postižené třicet dotazů. Statistika poradny za období Pracovník Osoba Organizace Anonym celkem Dvořák Tomáš Filipčík Miroslav všichni pracovníci Statistika dle formy dotazu Pracovník celkem Dvořák Tomáš Filipčík Miroslav všichni pracovníci , 2 internet, 3 internet poradna, 4 kontaktní práce, 5 osobně, 6 osobně akce, 7 pošta, 8 telefon mobil, 9 telefon - pevná linka OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 15

16 Statistika dle kategorie dotazu Výroční zpráva 2009 Pracovník celkem Dvořák Tomáš Filipčík Miroslav všichni pracovníci bariéry, 2 bydlení, 3 cestování, 4 daně + poplatky, 5 doprava + parkování, 6 důchodové zabezpečení, 7 finanční pomoc, 8 jiné, 9 kompenzační pomůcky, 10 kompletní poradenství pro život s postižením, 11 kontakty na organizace, poradny, 12 legislativa, úřady, 13 možnosti péče, 14 nemocenské pojištění, 15 příspěvky pro zdravotně postižené, 16 průkaz mimořádných výhod + výhody, 17 sport, 18 státní sociální podpora + životní minimum, 19 volný čas, 20 vzdělání + integrace, 21 zaměstnání, 22 zákon o sociálních službách, 23 zdr.a soc. pojištění, 24 zdravotní problémy + rehabilitace, 25 zdravotnictví 3. Přínos k udržitelnému rozvoji regionu Ostrava: projekt napomáhá k opětnému zapojení mezi majoritní společnost, umožňuje těžce tělesně postiženým žít v přirozeném prostředí rodiny a svých blízkých, návrat do pracovního procesu. 4. Integrace a spolupráce: Projekt naplňuje ideu, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním aktivním životem - stejně jako všichni ostatní lidé, což tvoří i páteř stanov našeho sdružení. 5. Zapojení veřejnosti: na projektu se v případě potřeby spolupodílejí různí odborníci a studenti. 6. Informování o projektu: na webových stránkách v propagačních letáčcích, v reklamě, rubrice RIPAK magazínu Vozka, v některých materiálech sociálního a zdravotního odboru MMO, II. Komunitního plánu města Ostravy a ve Výroční zprávě. 7. Získané zdroje a přínos pro organizaci: projekt patří mezi čtyři páteřní projekty Ostravské organizace vozíčkářů, podpořilo ho Statutární město Ostrava, městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava Jih, Poruba, Stará Bělá a Radvanice Bártovice, Nadace rozvoje zdraví, Stavební firma Procházka s.r.o., Projekční kancelář Ing. Milan Blasbalg, Elektro práce Ivan Šustai, a Vodohospodářské služby Ing. Martin Jaroš. 8. Návazné aktivity: projekt bude nepřetržitě pokračovat i v roce 2010, prozatím projekt podpořili Nadace rozvoje zdraví osloveni byli a budou Statutární město Ostrava, městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz 9. Shrnutí projektu: Poradenství je poskytováno přímo z bytů poradců, dle potřeby fyzicky přímo na místě. V roce 2009 pokračuje spolupráce na základě prodloužení smlouvy o spolupráci s Ligou za práva vozíčkářů. S Ligou za práva vozíčkářů došlo k prodloužení dohody o výpomoci s internetovými odpověďmi pro zdravotně postižené - Poradna pro život s postižením Za to je naší poradně poskytnuto zdarma jedno mobilní připojení. Výpomoc a mobilní připojení skončilo v dubnu 2009 spolupráce však pokračuje i nadále. Bylo zpracováno několik dokumentací a studií návrhů bezbariérových úprav. I v roce 2009 pokračuje nárůst anonymních dotazů mnozí tazatelé chtějí zůstat v anonymitě. OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, O.S. 16

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 2/28 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR www.ligavozic.cz 2 2010 XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR Přepřahání je periodikem registrovaným MK ÈR pod èíslem E 6250

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti 1 OBSAH - úvodní slovo - zpráva o činnosti společnosti - bezbariérová doplňková doprava - zpráva o činnosti osobní asistence - auditorská zpráva za rok 2005 - zpráva o hospodaření společnosti 2005 - organizační

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více