Přinášíme úlevu nemocným. Výroční zpráva 2011 Gaudia proti rakovině, o. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přinášíme úlevu nemocným. Výroční zpráva 2011 Gaudia proti rakovině, o. s."

Transkript

1 Přinášíme úlevu nemocným Výroční zpráva 2011 Gaudia proti rakovině, o. s.

2 Obsah: 1. Úvod informace o sdružení 2. Zdravotnický projekt 3. Sociální projekt 4. Projekt mediace podpořen grantem Amgen Foundation 5. Akce a fotogalerie 6. Revizní zpráva V roce 2011 nás podpořili 3

3 Gaudia proti rakovině, o. s. občanské sdružení, poskytující psychoterapeutické, sociální a podpůrně léčebné služby pacientům s onkologickou diagnózou a jinak vážně nemocným a jejich příbuzným a blízkým Smyslem existence sdružení je zpřístupňovat nemocným lidem a jejich příbuzným a blízkým osobám psychoterapii a sociální poradenství. Tímto a dalšími prostředky se pokoušíme pozitivně ovlivňovat atmosféru ve zdravotnických zařízeních. Původně jsme poskytovali psychosociální služby pouze ambulantně v prostorách sdružení. K ambulantní formě služeb přibyla od roku 2006 psychoterapeutická péče přímo u lůžka nemocného. Ukázalo se, že pacienti se v průběhu hospitalizace musí vyrovnávat nejen s nepříznivou diagnózou a náročnou léčbou, ale také s nedostatkem praktických informací a s nároky, které na ně klade samotný pobyt v nemocnici. Tyto nároky se týkají samotného režimu léčby, soužití s dalšími cizími osobami, a také představ personálu, jak se mají na oddělení chovat. Jejich adaptaci tedy ztěžují různá nedorozumění mezi nimi a personálem. Aby naše služby měly patřičný efekt, museli jsme začít řešit i tato vzájemná nepochopení. Vedle psychoterapie jsme začali poskytovat také mediační služby. To znamená, že naši pracovníci pečují odborně také o komunikaci personálu s pacienty a jejich příbuznými. Zdravotníkům ukazují svým příkladem, jak je možné s pacienty jednat a poskytují jim vzdělávání v příslušných dovednostech tak, aby výsledkem byla komunikace založená na větším respektu vůči pacientovi, vedoucí k oboustranné spokojenosti. V roce 2011 se podařilo služby udržet a pokračovat v již zavedené nabídce, díky schválení grantu Amgen Foundation jsme služby navíc mohli rozšířit o Projekt mediace a usnadnění komunikace mezi zdravotníky a onkologickými pacienty a jejich příbuznými. Výsledky a průběh jednotlivých projektů jsou uvedeny v dalších bodech. Hlavním cílem sdružení pro rok 2012 bude nejen udržení rozsahu a kvality nabízených služeb a jejich další rozvoj, ale také finanční stabilita sdružení i plánování dalších projektů týkající se nepřímé podpory nemocných hlavně supervizní a vzdělávací aktivity pro zdravotnický personál. Naše služby Pacientům a jejich příbuzným a blízkým poskytujeme psychoterapii sociálně psychologické poradenství partnerské a rodinné poradenství mediaci podpůrné masáže (reflexní terapii) Zdravotnickým pracovníkům nabízíme možnost konzultovat psychický stav pacienta psychologickou podporu a poradenství (supervize) vzdělávání v komunikačních dovednostech mediaci kontaktu s pacientem a jeho příbuznými asistenci při sdělování diagnózy masáže S pacienty a jejich rodinami pracujeme přímo v nemocnicích ( u lůžka nemocného nebo v místnosti, k tomu určené) ambulantně v centru Gaudia (v Praze a v Brně) v domácím prostředí Se zdravotním personálem pracujeme přímo v nemocnicích nebo v centru Gaudia V čem naše práce spočívá? Jsme vedeni předpokladem, že to, čím se pacient trápí, nejsou fakta, ale představy a očekávání s těmito fakty spojené. Považujeme za důležité slyšet v tom, co klient říká, nějaké přání, k němuž se můžeme připojit a rozvíjet ho a zkoumat význam proměňujícím rozhovorem. (Doptáváme se na související představy a přání, na potřeby, na to, v čem by pacient viděl řešení ) Účelem naší práce není hodnotit smýšlení ani činy našich klientů, ale objevit to cenné a silné v každém z nich, pomoci jim hledat nové možnosti a podnítit žádoucí změny a ozdravné procesy. Naše podpůrná (tzv. supervizní) práce s personálem je vedena obdobnými principy. Realizační tým Předsedkyně sdružení: MUDr. Olga Kunertová Statutární zástupce: MUDr. Olga Kunertová, Irena Kraftová, Mgr. Jana Brzkovksá Terapeuti Praha: Mgr. Hana Brachová, Mgr. Kateřina Benešová Socioterapeutka: Bc. Věra Dufková Fundraiser: Irena Kraftová Odborný garant: MUDr. Olga Kunertová Masérky: Alena Srpová Sekretariát: Veronika Beňová Jihomoravský tým: Mgr. Jana Brzkovská, Mgr. Vratislav Kovář, Ing. Marcela Blažková 4 5

4 Zdravotnický projekt Komplexní psychoterapeutická a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké Projekt Komplexní psychoterapeutická a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké navazuje na projekty realizované již od roku Záměrem těchto projektů je poskytovat komplexní psychoterapeutickou, poradenskou a podpůrnou péči nejen vážně nemocným, ale i jejich rodinám. Realizace služeb probíhala v několika rovinách: 6 Služby u lůžka v roce 2011 kontinuálně pokračovaly a byly naše služby navýšeny v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, a také na onkologické klinice ve Znojmě, ambulantně pak byly i nadále prováděny v Brně a v centru Gaudia v Praze. Spoupráce z předchozích let s fakultní nemocnicí Královské Vinohrady pokračovala na onkologické klinice pouze do května 2011, kdy bylo z naší strany vyhověno internímu přání nemocnice přejít na vlastní psychologické (avšak zároveň placené) služby. Ve všech zařízeních byly poskytovány podpůrné psychoterapeutické rozhovory, krizová intervence a mediace. V obou nemocnicích byly zároveň poskytovány ambulantní služby. To znamená, že klienti, kteří již byli propuštěni z nemocničního léčení do domácího, mohli i nadále docházet do nemocnice na psychotetarepii, a pokračovat tak v naší péči a podpoře. Jako nejvíce a nejlépe využitelnou Gaudia proti rakovině, o. s. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA PRO NEMOCNÉ, JEJICH PŘÍBUZNÉ A BLÍZKÉ Přináší úlevu nemocným. Pomáhá unést změny, které s nemocí přicházejí. Přispívá ke zvládání pobytu v nemocnici. Nabízí prostor pro Vaše témata. KONTAKTUJTE NÁS potřebujete-li se vyrovnat s tím, co vás potkalo chcete-li něco změnit nevíte-li, jak se rozhodnout POMŮŽEME I VÁM Konzultace jsou v nemocnicích poskytovány ZDARMA. Při ambulantní návštěvě počítejte s manipulačním poplatkem 50 Kč. Nabízíme také konzultace po skypu a podpůrné masáže. dobou k terapii prokázala praxe čas, kdy klient čekal na vyšetření lékařem, a to ať již v případě samotného nemocného, tak i pro jeho doprovod. Nedílnou součástí práce byla i supervizní práce s personálem nemocnice na konkrétních odděleních. Tyto služby se ukázaly jako velmi důležité. Často docházelo k přímému kontaktu a tedy i k nabídce našich služeb přímo v období, kdy jsou pro klienty nejvíce potřebné (sdělení diagnózy, operace, změna situace v životě klienta stomie, ablace prsu apod.). Spolupráce s ošetřujícím personálem vedla i nadále ke zkvalitnění celého léčebného procesu a adaptaci pacienta na novou životní situaci. Služby ambulantní klienti byli převzati do péče po kontaktu u lůžka, byla jim naše služba doporučena nebo sami vyhledali pomoc na základě informací z letáků u lékaře, ve spolupracujících organizacích nebo z internetu. Klientovi byla na základě domluvy poskytována psychoterapie nebo poradenství, v nezbytných případech krizová intervence. Péči zajišťoval tým psychoterapeutů, administrativní zázemí zajišťovala asistentka zaměstnaná na DPČ v rozsahu 0,5 úvazku. K dispozici byla také nabídka služeb práce s tělem masáže, cvičení apod. Koordinaci služeb zajišťoval koordinátor projektu a odborný dohled garant projektu. Socioterapie socioterapií se v praxi rozumí využívání terapeutických technik v práci sociálního pracovníka. Sociální pracovník vede s klientem rozhovor, mapuje jeho aktuální sociální potřeby a sociální situaci, pomáhá jim orientovat se v možnostech řešení jejich situace. Dále pomáhá klientům navazovat kontakty v dalších zařízeních např. LDN, hospic, úřady apod. Výsledkem socioterapie je úspěšná adaptace klienta na vzniklou situaci a stabilizace jeho sociální sítě. Socioterapie je nedílnou součástí našich služeb, poskytovaných v nemocnicích, i v centru Gaudia, případně v rámci docházení ke klientům domů. Socioterapeutický rozhovor mapuje aktuální potřeby nemocných a v roce 2011 se nám podařilo služby rozšířit. mediace a supervize personálu: mediace znamená přiblížení či zlepšení kontaktu mezi nemocným a zdravotním personálem. Terapeut není prostředníkem, ale zprostředkovatelem kontaktu, tzn. že jeho úlohou je podporovat pacienta v tom, aby si byl vědom svých možností a dokázal si říkat o to, co potřebuje. Mediace může probíhat za přítomnosti obou stran nebo se individuálně s každou stranou řeší obtíže, které s kontaktem právě tato strana má. V roce 2011 jsme se na tuto problematiku zaměřili více než v letech předchozích. Supervize: I zdravotničtí pracovníci mívají občas problémy. Pracují v časovém stresu a jejich práce je také emocionálně náročná. Práce na onkologických klinikách je po této stránce jednou z nejtěžších, a proto jsme nabídku našich služeb v roce 2011 směřovali více právě na nemocniční personál. Možnost rozhovoru nebo konzultace o nahromaděných problémech, či jejich včasná prevence, vedly u sester k psychické úlevě, která se pak mohla promítnout v lepší připravenosti a duševní pohodě při výkonu jejich práce. Sestry ocenily rovněž možnost řešit interpersonální problémy na oddělení. Služby byly v roce 2011 podstatně rozšířeny a ze strany personálu vítány. Podpůrné metody práce s tělem Význam masáží je především v účincích dotyku a tělesného kontaktu, zvláště pro lidi nemocné, trpící chronicky bolestmi, jejichž tělo dlouhodobě strádá. Úlevný je však i pro osoby, žijící dlouhodobě ve stresu, což jsou právě příbuzní onkologicky nemocných pacientů. V nabídce služeb lze najít: lymfatické masáže, reflexní terapie, relaxační masáže. Všechny tyto služby musí být předem doporučeny ošetřujícím lékařem, onkologem klienta. Mohou je však užitečně využít i příbuzní a v neposlední řadě sami zdravotníci. Vzdělávání zdravotnického personálu a psychoterapeutů na základě zkušeností, které jsme získali během realizace projektu, pořádáme semináře a přednášky na témata z oblasti psychologie a psychoterapie nejen přímo pro personnál pracující s onkologicky nemocným, ale také pro rozšíření povědomí o potřebách onkologických pacientů, o možnosti prevence syndromu vyhoření, využití asertivity a komunikačních dovedností v práci sestry apod. 7

5 Shrnutí V roce 2011 se podařilo udržet služby po celý rok ve dvou spolupracujících nemocnicích, tj. přímo u lůžka, a to v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Praze 1, ve Znojemské nemocnici na onkologickém oddělení, do poloviny roku pak také ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, dále pak ambulantně v Praze a Brně. V nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kde jsou naše služby prozatím nejvíce rozšířené, byly poskytovány podpůrné psychoterapeutické rozhovory a krizová intervence a byly průběžně prováděny supervizní rozhovory s personálem nemocnice. Personál oceňuje zejména pozitivní ovlivnění atmosféry na jednotlivých odděleních, která nepřímo podporuje samotný léčebný proces. Služby nebyly přerušeny a naopak počátkem měsíce dubna navýšeny. Pracujeme na úpravě koncepce poskytování služeb nejen pro onkologické pacienty na onkologických odděleních (lůžková oddělení a stacionáře pro poskytování chemoterapie a radioterapie), ale také na odděleních ostatních těžce nemocných pacientů. Nová koncepce by měla usnadnit rovněž komunikaci s personálem jednotlivých oddělení a prohloubit tak vzájemnou spolupráci. Kromě práce v nemocnicích pokračovaly rovněž ambulantně poskytované služby v prostorách našeho sdružení a to jak konzultačního charakteru, tak formou podpůrných masáží. Ambulantní služby byly i nadále nabízeny nejen v Praze, ale také v Brně. Praktické zkušenosti z práce sdružení byly využity i ke vzdělávání zdravotnických pracovníků. V nemocnici Královské Vinohrady Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Praze 1 byly v průběhu roku uskutečněny 2 odborné semináře pro sestry a lékaře, které zúčastněné detailněji seznámily s naší prací a posláním. V prosinci pak v NMKSB proběhl 6hodinový kreditovaný seminář pro sestry Krizová intervence ve zdravotnictví, který je konkrétněji seznámil s tím, jak včasnou a vhodnou reakcí může sestra přispět k uklidnění pacienta a k jeho lepší spolupráci v léčbě (protože onemocnění s sebou kromě fyzických potíží přináší také psychický stres), a který vedl účastnice k tomu, jak pracovat se základními krizově intervenčními postupy (základy práce s agresí, projevy zoufalství a jinak vyhrocenými situacemi), a dále ke zvládání vlastních emocí a sebereflexi. Pokračovala rovněž naše osvětová činnost: Začali jsme spolupracovat s portálem Osudy na vytvoření internetového onkologického fóra pro pacienty s touto diagnózou. Zúčastnili jsme se přednášky pořádané Ligou proti rakovině, MUDr. Kunertová se aktivně zúčastnila Onkologických dnů spolu s Mgr. Brzkovskou, která zastupuje naši brněnskou pobočku. Zúčastnili jsme se opětovně propagační akce Fajn den, pořádané pro veřejnost sdružením Remedium, jejímž záměrem bylo seznámení se s prací a službami neziskového sektoru nejen v Praze 3. V červnu nám byla povolena Veřejná sbírka Magistrátem hl. m. Prahy a ve spolupráci s Forem dárců jsme dostali povolení na uvedení dárcovké SMS (DMS). Na základě těchto povolení jsme na vlastní náklady vytvořili kratičký spot, který na naše služby poukazuje (nabídka odvysílání se týkala hlavně TV Óčko, ostatní televize spot nemohou v letošním roce vysílat, ale byly osloveny). 8 Odkaz na spot naleznete na našich webových stránkách: nebo na youtube.com pod názvem Gaudia proti rakovině. Dne odvysílala TV Metropol 15minutový živý vstup, jehož obsahem byl rozhovor s MUDr. Kunertovu a zástupkyní klientů paní Marií, odkaz je opět umístěn na našich webových sránkách: Aktuálně jsme zprovoznili sociální síť Facebook pro další možnost komunikace s našimi potencionálními i stávajícími klienty, ale i s vidinou lepší propagace našich služeb pro širší veřejnost. Dosažení výsledků Vliv projektu na cílovou skupinu : V nemocnicích jsme sbírali zpětnou vazbu ústně v rámci samotných rozhovorů s pacienty. Pacienti samotní přivítali možnost popovídat si s někým nezávislým, pochvalovali si výsledek zejména v případech, kdy rozhovor přinesl možnost praktického řešení (např. nalezení prostředků ke zkrácení dlouhé chvíle v nemocnici), nebo když přispěl ke zlepšení komunikace s personálem (pomohl vysvětlit nějaké nedorozumění nebo přispěl k vykrystalizování konkrétní žádosti k sestře či lékaři). Jako další přínosy podpůrných rozhovorů zmiňovali pacienti inspiraci, možnost nového pohledu, úlevu nebo i smíření se se situací. Ambulantní pacienti jsou po skončení terapie žádáni o vyplnění zpětnovazebního dotazníku. Míru spokojenosti s poskytnutými službami označovali na škále od 0 do 5 (kde 5 = maximální spokojenost) nejčastěji mezi 4 5. Zdravotničtí pracovníci oceňovali možnost podělit se se svými starostmi jednak na individuálních supervizích, ale také v rámci seminářů, kde mohli navíc sdílet a porovnávat problematická témata s kolegy z jiných zdravotnických zařízení a vzájemně se inspirovat při hledání řešení. Z výukových témat měla největší ohlas asertivita, další téma, které sestry zaujalo byla prevence syndromu vyhoření a doprovázení umírajících. Lékaři oceňovali možnost přenechat hovor o prožívání pacienta po sdělení diagnózy na jiném pracovníkovi, vnímali to jako pomoc a úlevu. Reference spolupracujících nemocnic: V průběhu roku 2011 vyhodnotily obě spolupracující nemocnice (Praha, Znojmo) naší spolupráci velmi pozitivně formou Referenčních dopisů. 9

6 Další podpůrné metody akcí hodin Podpůrné masáže Další činnosti Supervize týmu Praha, Brno Supervize individuální Odborná konzilia Porady týmu Praha Semináře, prezentace sdružení 4 18 Porady týmu Brno 6 12 Evaluační schůzky v nemocnicích Kvalitativní výsledky projektu byly hodnoceny již během realizace projektu. Za podstatné považujeme: Zhodnocení dosažených výsledků Výsledky projektu: Kvantitativní výsledky Počet kontaktů s klienty za rok 2011 a počet hodin přímé práce s klienty Služby u lůžka: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze; nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, onkologická klinika Nemocnice Znojmo Služby ambulantní: Praha, Brno 10 terapie u lůžka ambulance mediace kontaktů hodin supervize personálu domácí konzultace , telef.konzultace celkem Udržení koncepce projektu Celkové navýšení služeb Rozvoj terapeutických služeb ve Znojmě Zlepšení, zkvaliitnění a navýšení mediační a supervizní práce se zdravotnickým personálem v přímé péči Přednášková a lektorská činnost vyplývající z realizace projektu Zlepšení propagace a osvěty Přínosem je již osvědčená užitečnost včasné intervence přímo u lůžka nemocného v době, kdy je klient nejvíce potřebuje. Potvrzuje se předpoklad o vhodnosti a významu těchto služeb přímo ve zdravotnickém zařízení, jakož i doprovázení pacienta stejným terapeutem, se kterým již navázal vztah, i po skončení léčby ambulantně v prostorách sdružení případně v domácím prostředí. Sdružení se bohužel také ocitlo v situaci, kdy nemohlo poskytnout službu dalším zařízením z důvodu nedostatku personálu, který by mohl být placen ze zdrojů projektu. Plán na příští období, cíle projektu Sdružení bude nadále rozvíjet propojení psychoterapeutických, poradenských a podpůrných služeb pro onkologické a jinak chronicky nemocné pacienty, rodinné příslušníky a blízké osoby. Budeme i nadále usilovat o zlepšení kvality života onkologických pacientů systematickou prací na zvládání jejich tíživé situace a na ovlivnění jejich postoje k nemoci a léčbě. Plánujeme udržet či ještě zlepšit spolupráci s personálem ve spolupracujících zdravotnických zařízeních a zaměřit se i na jeho další vzdělávání. Ve službách pro klientky se opíráme o zavedené a fungující postupy, které se budeme snažit pomocí odborných konzilií, porad a sebevzdělávání i nadále zkvalitňovat. Rádi bychom služby (v případě dostatku nezbytných finančních prostředků) rozšířili také 11

7 do hospiců, a to jak v Praze, tak ve Středočeském i Jihomoravském kraji. Dle dosavadního průzkumu a komunikace se zástupci hospicových zařízení, by o naše služby byl velký zájem. terapie u lůžka ambulance mediace supervize personálu celkem kontaktů celkem leden ,5 únor ,5 březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Sociální projekt Terénní a ambulantní sociální služby pro onkologicky nemocné a jejich blízké Shrnutí: konzultace s pacienty konzutace s příbuznými práce s tělem celkem kontaktů celkem Na projekt Terénní a ambulantní sociální služby pro onkologicky nemocné a jejich blízké jsme obdrželi dotace pouze z MHMP sociálního odboru, ve výši Kč. Proto byly všechny tyto prostředky použity výhradně na mzdu sociální pracovnice, a to po dobu 4 měsíců (06-09/2011). Po dobu ostatních měsíců byly sociální služby zahrnuty do projektu komplexní péče a hrazeny tedy z jiných zdrojů. Výsledky projektu: Kvantitativní výsledky Počet kontaktů s klienty za rok 2011 a počet hodin přímé práce s klienty Služby u lůžka: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze; nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, služby ambulantní v Praze: leden únor březen duben ,5 květen ,5 červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

8 Projekt mediace a usnadnění komunikace mezi zdravotníky a pacienty a jejich příbuznými (grant Amgen Foundation) Průběžná zpráva Mediační služby v rámci projektu jsou průběžně rozvíjeny v nemocnici Svatého Karla Boromejského (v tzv. Nemocnici Pod Petřínem) v Praze, kde spolupracujeme s interními a chirurgickými odděleními, a také s oddělením Paliativní péče, které zde bylo v lednu tohoto roku otevřeno. Zároveň pracujeme na onkologicko-radiologickém oddělení v Nové nemocnici ve Znojmě. Do obou nemocnic pravidelně jezdí předsedkyně sdružení MUDr. Olga Kunertová na průběžné evaluační schůzky. Jejich obsahem je zhodnocení dosavadní spolupráce s našimi mediátory a příslušným oddělením a diskuze o možném dalším rozvoji. Celkem zatím proběhlo v Praze 5 těchto schůzek a ve Znojmě 2. Jejich výsledkem je potvrzení potřebnosti našich služeb pro obě spolupracující nemocniční zařízení (Ve Znojmě jeví zájem spolupracovat i další oddělení, k naplnění těchto potřeb však zatím nemáme kapacity.) a ladění podmínek spolupráce zejména co se týče vytváření adekvátních objednávek na mediaci ze strany personálu. Za účelem zvýšení efektivity využívání nabídky mediace ze strany ošetřujícícho personálu jsme nabídli a zrealizovali na paliativním oddělení v nemocnici Pod Petřínem seminář o komunikaci s pacientem.. Na základě tohoto a dalších plánovaných seminářů jsme zaznamenali posun v tom, jak a kdy sestry o naše služby žádají, který můžeme zhodnotit v těchto základních bodech: 1) drobné potíže jsou sestry již schopny identifikovat samy a snáze se domlouvají s pacienty na jejich řešení (méně se vyskytují objednávky typu zjistěte, proč si pacient/ka nevzal/a lék, který mu/jí byl doporučen, proč nejí apod.) 2) zaznamenali jsme rovněž snížení počtu konfliktů, vznikajících z nedorozumění. Sestry jsou více schopné porozumět emočním rozladám pacientů, a neberou tolik osobně jejich opakovaná volání nebo neochotu dodržovat stanovený režim. 3) Zvýšila se citlivost sester pro závažnější potíže typu nemohu se domluvit se synem, dcerou, nejsem si jist, jestli mi pan doktor říká celou pravdu apod. Snížila se zároveň potřeba zasahovat v běžných situacích. Naše mediační služby jsou nyní využívány efektivněji. Narostla poptávka po zprostředkování dohody s lékaři, týkající se dostatečného množství adekvátních informací, a na práci s příbuznými. Sestry více požadují podporu a pomoc při samotném domlouvání se s pacienty i s kolegy. Sestry jsou dále vedeny k tomu, aby se nebály být vůči pacientům transparentnější otevřeně jim sdělovaly např. svoje požadavky na to, jak se má pacient chovat a čím sám/sama může svůj léčebný proces podpořit. Méně se bojí otevřenosti a nenutí nás proto zatajovat pravý důvod naší intervence. Výše uvedený seminář jsem se rozhodli nabídnout rovněž personálu dalších oddělení v nemocnici Pod Petřínem a onkologického oddělení ve Znojmě, abychom i zde podpořili tyto žádoucí změny. 14 Na paliativním oddělení v nemocnici Pod Petřínem plánujeme v podobných seminářích o komunikaci s pacientem a příbuznými pokračovat, a naučit tak sestry nejen o své práci přemýšlet a diskutovat, ale také se iniciativněji zapojovat do supervizí, které jim umožní objektivnější vyhodnocení výsledků včetně zpětné vazby Tímto způsobem chceme spolupráci s personálem zintenzivnit. Jelikož tým sester a lékařů se zde nově sešel, jsou pravidla jejich vzájemné spolupráce i spolupráce s námi nově nastavována. Snažíme se tedy participovat na tomto procesu již od samého začátku. V obou nemocnicích dále pracujeme na uspořádání průzkumu spokojenosti pacientů s atmosférou na odděleních, konkrétně ze strany ochoty personálu vyhovět specifickým potřebám pacientů a úrovně otevřenosti komunikace. Průběžná zpráva Závěr z průběžné zprávy Mediační služby v rámci projektu jsou průběžně rozvíjeny v nemocnici Svatého Karla Boromejského (v tzv. Nemocnici Pod Petřínem) v Praze, kde spolupracujeme s interními a chirurgickými odděleními, a také s oddělením Paliativní péče, které zde bylo v lednu tohoto roku otevřeno. Zároveň pracujeme na onkologicko-radiologickém oddělení v Nové nemocnici ve Znojmě. Do obou nemocnic pravidelně jezdí předsedkyně sdružení MUDr. Olga Kunertová na průběžné evaluační schůzky. Jejich obsahem je zhodnocení dosavadní spolupráce s našimi mediátory a příslušným oddělením a diskuze o možném dalším rozvoji. Celkem zatím proběhlo v Praze 5 těchto schůzek a ve Znojmě 2. Jejich výsledkem je potvrzení potřebnosti našich služeb pro obě spolupracující nemocniční zařízení (ve Znojmě jeví zájem spolupracovat i další oddělení) a ladění podmínek spolupráce zejména co se týče vytváření adekvátních objednávek na mediaci ze strany personálu. Conclusion of the interim report A project for mediation and facilitation of communication between medical staff and patients and their relatives Interim Financial Report The project was until September covered from other sources. We started to draw funds from the grant Amgen Foundation since November (rather form September) of The attached table shows the exact expenditure of funds until to , subsequent table itemises the specific payment and any insurance ( in the accounting system is not a comprehensive record). It means that by the end of year 2011 was exhausted amount from the total CZK, which means that by December 31, 2011 were spent 16.66% of the total amount of the grant. All payments are supported by time sheets or a specific contract. 15

9 Attachements: Statemet as documented, Wages and salaries brakdown Since January 2012 we have extended and increased the mediation service in the newly opened separately on palliative care in the hospital Sisters of Mercy of St.Charles Borromeo in Prague. This fact will corresponded with the final statistics. Resources drawn from the Found will be allocated in the coming months of this year (until June 1, 2012) deliberately, and will continue to keep records so that all funds were clearly documented in the Final report. Our cooperating team in Project: Psychotherapists (+ sociotherapist) = mediation workers: Mgr. Hana Brachová, Mgr. Kateřina Benešová, Mgr. Věra Dufková, Ph.D. Vratislav Kovář (Brno), Ing. Marcela Blažková (Brno), Mgr. Jana Brzkovská (Brno), a new person: Mgr.Bc. Barbora Šonová Guarantee, supervisor: MUDr. Olga Kunertová Administratitor, econom, coordinator: Irena Kraftová Statistical data as of 31 December 2011: Bedside services: University Hospital in Královské Vinohrady, Prague; Hospital of St. Charles Borromeo Sisters of Mercy, Prague, department of oncology of Znojmo Hospital Ambulance Services: Prague, Brno therapy at bedside ambulance mediation consultation with patients personnel supervision (mediation) Gaudia proti rakovině, o. s. nabízí lékařům ASISTENCI PŘI SDĚLOVÁNÍ NEPŘÍZNIVÉ DIAGNÓZY PACIENTOVI ČI JEHO PŘÍBUZNÝM. Náš pracovník vás přijde podpořit v této nezáviděníhodné pozici, dle vašeho přání bude mediovat setkání, na němž se sdělení má odehrát a následně poskytne psychickou podporu i příjemcům nepříznivých zpráv. MEDIACI KONTAKTU S PŘÍBUZNÝMI Čas od času je potřeba domluvit se nejen s pacientem, ale také s jeho příbuznými na tom, jak bude léčba pokračovat, na zajištění další péče o pacienta apod. Nabízíme služby mediátora, který zprostředkuje dohodu mezi všemi zúčastněnými stranami. SUPERVIZE Supervize je podněcující rozhovor, v jehož průběhu máte možnost sdílet svoje pocity, podívat se na obtížné situace při výkonu své profese jinak, tímto způsobem rozvíjet své profesionální schopnosti a dovednosti a bránit se vyhoření. contacts 1, ,109 hours 2, ,881 consult. at home , tel. consult. total Akce sdružení 2011 Setkání s členkami sdružení ALEN jsme navštívili ALENky na jejich rekondičním pobytu v Luhačovicích. Arteterapeutický program pro ně tentokrát připravil náš vzácný host, francouzská arteterapeutka France Nevole. Kromě arteterapie, mohly rekreující se členky sdružení vyzkoušet i masáž nohou, prováděnou naší masérkou Alenou Srpovou, a proběhlo i pokračování semináře na téma komunikačních dovedností, vedené Olgou Kunertovou. Setkání podpořilo přátelské vztahy se sdružením ALEN a bylo mimo jiné cenným příspěvkem k propagaci našich služeb. FAJN DEN, pátek třináctého s žižkovskými neziskovkami pod záštitou zástupce starostky MČ Praha 3 Mgr. Jiřího Matuška V pátek 13. května 2011 se na kopci Parukářka uskutečnil 4. žižkovský komunitní FAJN DEN s podtitulem pátek třináctého s žižkovskými neziskovkami. Jeho cílem bylo seznámit (nejen) občany Žižkova a Vinohrad s pestrou škálou činností místních neziskových organizací, které nabízí své aktivity v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací, environmentální, volnočasové, všem od kolébky až do seniorského věku

10 Seminář pro dobrovolníky FIT-ILCO ČR o.s. Školení proběhlo ve , v Radvánovicích u Turnova. Zúčastnilo se cca 10 dobrovolníků FitIlco. Školila terapeutka sdružení Mgr. Kateřina Benešová, Témata: Od potíže k zakázce a Asertivita pro práci dobrovolníka. Velký zájem byl o asertivitu v praxi např. při vedení kolektivů na rekondičních pobytech či jak užít asertivitu v krizových situacích. Školení volně navázalo na seminář ze září 2010, který se týkal základů komunikace. Účastníci by uvítali pokračování těchto školení proběhl v celé republice Český den proti rakovině aneb Květinový den. Gaudia proti rakovině o. s. se jako každoročně zúčastnila Květinového dne také, a tak si za 20 kč od našich dobrovolníků mohli občané Prahy koupit kytičku a přispět tak na Ligu proti rakovině. Jako každým rokem jsme oslovili gymnázium J. Seiferta z Vysočan, se kterým máme velmi dobré zkušenosti. Letos však naše oblíbená třída vyslala do ulic méně dětí z důvodu jiné třídní aktivity, a pomoc tak byla poloviční. I přesto děti vybraly (a to i přes velkou konkurenci na tradičních cestovních křižovatkách) velice hezkou částku, za což jim děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím roce. Et Netera projekt 12 pro pro 12 je zkrácený název akce 12 měsíců pro 12 neziskovek V rámci této akce nabízí společnost Et Netera neziskovým organizacím bezplatný pronájem větší reklamní plochy směřující do ulice Milady Horákové na Praze 6. Automatická je i propagace na firemním webu. Této nabídky využilo sdružení v měsící září Více informací na: life_110602_12_pro_12_zari.html 18 Revizní zpráva o hospodaření 2011 Gaudia proti rakovině, o. s. V průběhu prvního pololetí 2012 byla provedena revizorem Gaudia proti rakovině, o. s. kontrola hospodaření a vedení účetnictví souvisejících se všemi dotacemi týkající se projektu. Dotace byly poskytnuty za účelem realizace projektu Komplexní psychoterapeutická péče pro onkologicky nemocné a jejich blízké a v projektu Terénní a ambulantní péče péče pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Všechny dotace a dary společností a nadací byly v celkové výši ,00 Kč, z čehož ,00 Kč bylo vyhrazeno na přímé mzdové náklady. Příjemce dotace obdržel finanční prostředky na č. účtu /5500 vedeného v CZK u Raiffeisen Bank v Praze a všem donátorům zaslal Závěrečnou právu o vyúčtování. Na realizaci projektu byly vyčerpány tyto prostředky: Celkové náklady organizace v roce 2011 Zdroj financování příjmy výdaje převedeno a čerpáno v r.2012 Nadace Avast ,00 Kč ,00 Kč LPR Květinový den ,00 Kč ,00 Kč doúčtování z roku 2010 Dar společnosti Harmann Rico ,00 Kč ,00 Kč 2010 Nadace Generali ,00 Kč ,00 Kč dar Boehringer Ingelheim ,00 Kč ,00 Kč drobní dárci, výnos z masáží ,00 Kč ,00 Kč Nadace Lilly ,00 Kč ,00 Kč Charity Mints ,00 Kč ,00 Kč LPR Květinový den ,00 Kč ,00 Kč 9 073,00 Kč Hartmann Rico ,00 Kč ,00 Kč Oresi Kč Kč McDonalds ,00 Kč ,00 Kč ČEPS a. s ,00 Kč ,00 Kč Nadace OH 20 00,00 Kč ,00 Kč Nadace ČEZ ,00 Kč ,00 Kč celkem čerpáno ,00 Kč Zdravotnický projekt veřejné zdroje MHMP ,00 Kč ,00 Kč Praha ,00 Kč ,00 Kč Praha ,00 Kč ,00 Kč Praha 2 (+ 1Q 2012) ,00 Kč ,00 Kč 8 878,00 Kč MZČR ,00 Kč ,00 Kč Celkem čerpáno v roce ,00 Kč 19

11 Sociální projekt MHMP soc ,00 Kč ,00 Kč Celkem čerpáno v roce ,00 Kč Celkem za rok ,00 Kč a drobní dárci z řad firem I jednotlivcú V rámci provedené revize hospodaření s výše uvedenými dotacemi byly kontrolovány tyto dokumenty a doklady: Závěrečné zprávy o realizaci projektu za rok 2011 a vyúčtování neinvestičních dotací, bankovní účet č /5500 vedeného v CZK u Raiffeisen Bank, výdajové a příjmové pokladní doklady, faktury a objednávky, interní doklady. GPR o.s. v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. vede podvojné účetnictví. Účetnictví je vedeno přehledně a doklady obsahují náležitosti požadované výše citovaným zákonem. Využití prostředků dotací je v souladu s příslušnými předpisy a je evidováno v rámci účetnictví tak, aby je bylo možno sledovat zvlášť. Při nakládání s dotací byla důsledně respektována pravidla pro její použití. Poskytnuté finanční prostředky byly vynakládány efektivně na účely, ke kterým byly poskytnuty. V roce 2011 nás podpořili Supported by a grant from United Way Worldwide in collaboration with the Amgen Foundation Městská část Praha 10 Městská část Praha 2 Chcete-li nás podpořit i vy Jedna konzultace: přinese nemocnému naději podpoří jeho odvahu čelit nesnadné léčbě uleví mu od těžkostí, které nemoc nutně působí v jeho životě Jedna (hodinová) konzultace s nemocným nebo jeho blízkým stojí 600 Kč. Díky našim sponzorům můžeme poskytovat naše služby zdarma. Můžete přispět jakoukoli částku. Číslo našeho účtu u Raiffeisenbank je: /5500. Avízo na DMS! Všem dárcům velice děkujeme za pomoc, bez které by realizace projektů nebyla vůbec možná. PLÁN NA PŘíŠTÍ OBDOBÍ Sdružení bude nadále rozvíjet propojení psychoterapeutických a sociálně-poradenských služeb pro onkologicky a jinak chronicky nemocné pacienty, rodinné přislušníky a blízké osoby. Budeme i nadále usilovat o zlepšení kvality života onkologických pacientů systematickou práci na zvládání jejich tíživé situace a na ovlivnění jejich postoje k nemoci a léčbě a přispívat rovněž ke zlepšení atmosféry panující ve zdravotnických zařízeních zdůrazňováním jejich potřeb a apelem na respekt jejich jedinečnosti. Konkrétně plánujeme zaměřit se na rozvoj mediace mezi pacienty, jejich blizkými a zdravotním personálem, vytvoření uceleného vzdělávacího programu v komunikačních dovednostech pro zdravotnický personál a rozšíření našich služeb do dalších nemocnic v regionech

12 Přinášíme úlevu nemocným 200 x 67 mm Pomáháme zvládat situaci příbuzným a blízkým Přispíváme k přívětivé atmosféře zdravotnických zařízení Gaudia proti rakovině, o.s. IČO: Sídlo: Korunní 111, Praha 3 tel.: mobil: Centrum Gaudia Brno adresa: Brandlova 4, Brno mail: bank. spojení: /5500

Motto: Chceš-li zhojit tělo, musíš předně hojit duši. Platón

Motto: Chceš-li zhojit tělo, musíš předně hojit duši. Platón Motto: Chceš-li zhojit tělo, musíš předně hojit duši. Platón Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod informace o sdružení 2. Realizované projekty 3. Kde jsme v roce 2010 působili 4. Zhodnocení dosažených výsledků

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Gaudia proti rakovině, o. s.

Gaudia proti rakovině, o. s. Výrocní ˇ zpráva 2009 Obsah: 1. Úvod informace o sdružení 2. Zdravotnický projekt 3. Sociální projekt 4. BMS projekt, průzkum potřeb 5. Hospodaření sdružení za rok 2009 6. V roce 2009 nás podpořili 3

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

Gaudia proti rakovině, o. s.

Gaudia proti rakovině, o. s. Výrocní ˇ zpráva 2008 Obsah: 1. Profil sdružení a jeho aktivity 2. Zpráva o realizaci zdravotního projektu 3. Zpráva o realizaci sociáního projektu 4. Výsledky hospodaření za rok 2008 5. Plán na rok 2009

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Výroční zpráva 2012. Gaudia proti rakovině, o. s. Pomáháme vážně nemocným a jejich rodinám

Výroční zpráva 2012. Gaudia proti rakovině, o. s. Pomáháme vážně nemocným a jejich rodinám Výroční zpráva 2012 Gaudia proti rakovině, o. s. Pomáháme vážně nemocným a jejich rodinám Obsah 1. Úvod informace o sdružení 2. Zdravotnický projekt 3. Projekt mediace (grant Amgen Foundation_2011, 2012)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Gaudia proti rakovině občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Gaudia proti rakovině občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Gaudia proti rakovině občanské sdružení 1.Úvodní slovo: Proč vzniklo občanské sdružení Gaudia proti rakovině?... 2 2. Poslání a cíle... 2 3. Služby nabízené klientům:... 3 Komu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva 2012. Obsah:

Výroční zpráva 2012. Obsah: Gaudia proti rakovině, o.s. IČO: 266 41 135 Sídlo: Jeseniova 47, Praha 3, 130 00 e-mail: info@gaudiaprotirakovine.cz tel. číslo: 242 487 327 http: //www.gaudiaprotirakovine.cz bankovní spojení: 1316086001/5500

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 občanské sdružení Gaudia proti rakovině Obsah: 1. Úvodní slovo: Proč vzniklo občanské sdružení Gaudia proti rakovině? 2. Poslání a cíle 3. Služby nabízené klientům 4. Struktura

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Pomáháme vážně nemocným a jejich rodinám. Výroční zpráva 2013. Gaudia proti rakovině, o. s.

Pomáháme vážně nemocným a jejich rodinám. Výroční zpráva 2013. Gaudia proti rakovině, o. s. Pomáháme vážně nemocným a jejich rodinám Výroční zpráva 2013 Gaudia proti rakovině, o. s. Obsah 1. Úvod informace o sdružení 2. Zdravotnický projekt 3. Projekt mediace 4. Projekt Galerie 5. Projekt nabídky

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži Mgr. Dana Vaňková Pilotní projekt Rok 2010 - ve FNHK pilotní výzkumné šetření (pracovní zátěž onkologických sester a způsoby jejich profesní podpory) Realizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Zlepšení kvality paliativní péče o pacienty s pokročilým neonkologickým onemocněním s limitovanou prognózou v

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Co je podporované vzdělávání?

Co je podporované vzdělávání? Co je podporované vzdělávání? Podporované vzdělávání (dále PV) je služba pro lidi s psychickými problémy nebo duševním onemocněním, jejich blízké a pedagogické pracovníky, která je poskytována prostřednictvím

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Terapeutky a další členky týmu PRO Gaudia

Terapeutky a další členky týmu PRO Gaudia Výroční zpráva PRO Gaudia 2016 Terapeutky a další členky týmu PRO Gaudia Úvodní slovo V roce 2003 vzniklo občanské sdružení Gaudia proti rakovině, jehož hlavním posláním bylo zpřístupňování a nabídka psychoterapeutických

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkráceně Centrum integrované podpory Registrační číslo projektu:

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více