Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, Na Budíně 856, Dobruška d) Studijní obor: Obchodní akademie, M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice e) Datum zařazení do sítě škol a ŠZ: f) Kapacita školy: 360 žáků g) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Sportovní hry jednohodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje PaedDr. Dobýval) Ruský jazyk - dvouhodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje Mgr. Samková) Španělský jazyk - dvouhodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje p. Pavlíková) Kroužek programování dvakrát dvě hodiny týdně (vede p. Šramar) SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přatel Obchodní akademie Náchod, fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR h) Koncepce školy Koncepční záměr je zcela jednoznačný. Každoročně chceme otvírat vždy jednu třídu oboru M/040 Informatika v ekonomice a dvě třídy oboru M/004 Obchodní akademie. Škola tímto vychází vstříc požadavkům trhu práce, i když ani naši absolventi oboru Obchodní akademie nemívají větší potíže s uplatněním v praxi. Nejméně třetina absolventů pokračuje každoročně ve studiu na vysokých školách. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů, kde se vyskytují předměty jako matematická cvičení, ekonomické teorie, konverzace v cizím

2 jazyku, psychologie a sociologie atd. Znalosti z těchto předmětů uplatní potom absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Tuto skladbu volitelných předmětů chceme zachovat i nadále. Škola pořádá pro veřejnost kurzy v oblasti výpočetní techniky a účetnictví. I v této činnosti chceme pokračovat. OA Náchod má Certifikát k provádění školení Z a P v rámci realizace projektu SIPVZ (Projekt P Informační gramotnost ). V loňském roce bylo našimi učiteli vyškoleno v rámci tohoto projektu 198 pracovníků z 18 škol. Škola má dále Certifikát k realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výpočetní techniky i mimo projekt SIPVZ, na jehož základě pořádá kurzy výpočetní techniky. V oblasti spolupráce se zahraničními školami chceme upevňovat dosavadní spolupráci s našimi partnerskými školami v Německu (Gymnázium Halberstadt) a v Rakousku (Handelsakademie Tamsweg). HAK Tamsweg je pilotní školu pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. V oblasti strojového vybavení jsme zmodernizovali tři učebny výpočetní techniky, a vybudovali čtvrtou učebnu, aby se výpočetní technika a Internet mohly co nejvíce využívat. Chceme zachovat i přístup k Internetu zdarma pro žáky ve volném čase. Již více než 10 let usilujeme o přístavbu tělocvičny. Budova školy je z roku 1926, je ale rekonstruovaná a dobře udržovaná, pro výuku velmi vhodná. V posledních letech byla vyměněna střešní krytina, v létě 2001 byla vyměněna okna a vstupní dveře, letos byla provedena další etapa izolace proti vlhkosti u části budovy. Během letních prázdnin došlo k výměně osvětlovacích těles v části budovy v rozsahu prostředků přidělených zřizovatelem. Doufáme, že příští rok bude možné opravu osvětlení dokončit. Rekonstrukcí prošly i WC tak, aby splňovaly nové hygienické normy. Počet tříd Celkový počet na na žáků jednu třídu učitele

3 Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Kdo vydal učební dokumenty MŠMT ČR/Učební dokumenty pro studijní obor M/004 Obchodní akademie MŠMT ČR/Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice MŠMT ČR /Učební plán OA ( ročník) MŠMT ČR /Osnovy pro OA ( ročník) MŠMT ČR /Osnovy cizích jazyků (4.ročník) MŠMT ČR / Osnovy cizích jazyků (1.až 3. ročník) MŠMT ČR/Osnovy matematiky (1.až 3. ročník) MŠMT ČR/Osnovy občanské nauky (1.ročník) Pod č.j. Platnost od: 23842/ / / / / / / / Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 100% Mistři odborného výcviku X Vychovatelé X Celkem 100%

4 b) Údaje o pracovnících školy Soupis všech zaměstnanců školy k PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO FUNKCE NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ (obor) ODBOR. A PEDAGOG. ZPŮSOBIL. CO UČÍ ÚVAZEK V % DÉLKA PRAXE Bašová Jana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor ČJL, OBN, Pedagogická fakulta ano ČJL, FRJ, KFJ 1, UK Praha, obor FRJ Benešová Drahomíra Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor ANJ, geografie ano ANJ 0, Britton Clare učitel Manchesterská univerzita ano JAK 0,905 1 Daňková Lenka Ing. učitel VŠE Praha ano EKO, PRA 0, Dobýval Jaroslav PaedDr. učitel FTVS UK Praha, obor TV ano TEV 0, Dyntarová Marie Ing. učitel VŠE Praha, DPS ano UCE 1, Forejtová Věra Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor ČJL, NEJ ano NEJ, KNJ 1, Hlaváčová Jarmila Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano EKO, PRA 1, Hlavatá Pavla Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor TV, ZEM ano HOZ, TEV 1, Hovorková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RJ, DEJ; Pedagogická fakulta ano NEJ, KNJ 1, Liberec, obor NEJ Jindra Miroslav Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor DEJ, pedagogika ano DEJ 0, Jirásková Alena Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor fyzika, chemie ano PVZ 1, Johnová Ivana Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha, rozšiřující studium zaměřené na ano EKO, UCE, PRA 1, učitelství těsnopisu Kumpoštová Jitka Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ostravská univerzita obor odborné ano Odborné předměty 1, předměty Lepš Jaroslav Mgr. učitel Filozofická fakulta UK Praha, Pedagogická fakulta HK, obor ano ČJL, OBN 1, ČJL, OBN Macháček Vlastimil Ing. učitel VŠE Praha, DPS Praha ano VYT 1, Patzeltová Martina Mgr. Učitel Pedagogická fakulta HK, obor Informatika, matematika ano MAT, INT, VYT 0,810 3 Nyklíčková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RJ, DEJ ano ANJ 1, Rejlová Zlata Ing. učitel VŠE Praha, Státní jazyková škola HK ano OBK 0, Ruprichová Taťána Mgr. učitel FTVS UK Praha, obor TV, BV, rozšiřující studium Státní těsnopisný ústav v Praze, obor technika administrativy a obchodní korespondence ano OBK, TEV 1,000 13

5 Sedláček Aleš Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, Státní jazyková škola HK ano ANJ 1, Semerák Aleš Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, fyzika, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, fyzika ano MAT, MAC HVS 1, Schneider Pavel Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano OBK, VYT 1, Schneiderová Helena Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano UCE 0, Svatošová Věra RNDr. zástupkyně Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor MAT, ZEM ano MAT, MAC 1, Šolcová Jana Mgr. učitel Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor ČJL, hudební výchova ano ČJL, SPS 1, Vintrová Dagmar Mgr. učitel Filosofická fakulta UP Olomouc, obor RJ, NEJ ano NEJ, KNJ 1, Votroubek František Mgr. ředitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, ZT ano MAT, MAC 1,000 27

6 c) NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI FUNKCE ÚVAZEK V % Michlová Milena hospodářka 1,000 Žďárská Miloslava mzdová účetní 1,000 Peroutková Alice knihovnice 0,760 Šramar Pavel asistent VT 1,000 Lehocký Štefan školník 1,000 Lehocký Štefan uklízeč 0,400 Matějů Jiřina uklízečka 0,500 Mrštinová Jaroslava uklízečka 0,650 Vejpravová Ilona uklízečka 0,560 Valešová Marie uklízečka 0,500 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. pracovníků Školní rok 2002/ e)počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2002/2003 U pedagogických pracovníků 0 U nepedagogických pracovníků 0 h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Kvalifikační studium výchovného 1 poradenství PF Olomouc Pedagogické centrum HK 23 Školení pořádaná Akademií vzdělávání 7 dospělých Náchod Národní ústav odborného vzdělávání Praha 7 VŠE Praha 1 Svaz účetních Praha 6 Školení pořádaná Centrem vzdělávání 1 Náchod Ostatní školení 3 Část IV

7 Údaje o přijímacím řízení a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Kód oboru Název oboru 1.kolo 2.kolo Poč. přij. Počet Počet Počet Počet přij. celkem přihl. přij. přihl M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Celkem a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Kód oboru Název oboru 1 roč.2 roč.3 roč.4.roč.celkem počet žáků. Počet tříd celkem M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice b) Prospěch žáků ve škole. Ročník Prospěl s Prospěl Neprospěl Opakoval vyznamenáním Celkem c), kteří nedokončili studium a průměrný počet zameškaných hodin.(žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody (např. odešli na vlastní žádost) průměrný počet zameškaných hodin na žáka , , , ,994 Celkem ,8 d) Snížený stupeň z chování

8 Stupeň chování Školní rok 2002/2003 Počet % z celku ,75% 2 3 0,94% 3 1 0,13% e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku 256 1,38% f) Výsledky maturitních zkoušek k oboru M/004 Obchodní akademie ve školním roce 2002/2003 Kód oboru M/004 Název oboru Obchodní akademie Počet žáků celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl neprospěl (+1 se nedostavil * *1 studentka se nedostavila z vážných zdravotních důvodů k maturitní zkoušce v řádném termínu. Část VI Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve šk. roce 2002/2003 se uskutečnila metodická dohlídka s tématem - práce a mzdy a kontrola účetnictví a kontrola inventarizace. Metodická dohlídka (práce a mzdy) provedená pracovníky Odboru školství KÚ Hradec Králové ve dnech 22. a nezjistila žádné závažné nedostatky. U dvou pracovníků byl zjištěny drobné nedostatky v zápočtu praxe, které již byly odstraněny. První chyba vznikla v roce 1992, kdy pracovníkovi, který pracuje na poloviční úvazek, byla započítána praxe poměrem 4/5 a mělo být 2/3. Druhá chyba vznikla v roce 2002, kdy byla započítána praxe za období 15 měsíců poměrem 2/3 a měla být započítána plně. Tato chyba byla již také odstraněna.neměla vliv na platové zařazení. Vnitřní platový předpis byl na doporučení metodických orgánů mírně upraven. 16. a byla provedena kontrola účetnictví a inventarizace pracovníky Odboru kontroly Královéhradecké kraje. V oblasti účetnictví byly zjištěny jen drobné nedostatky v zaúčtování v roce 2002, které již byly v účtování r odstraněny. Použití finančních prostředků bylo však vždy oprávněné a v souladu s předpisy. V oblasti inventarizace nebyly zjištěny žádné nedostatky, vše bylo v pořádku. Protokoly o kontrolách jsou k dispozici v kanceláři školy. Část VII

9 Údaje o mimoškolních aktivitách Anglický jazyk Výuka anglické konverzace byla v uplynulých třech letech zajištěna anglickou lektorkou Clare Britton. Po dvouletých kontaktech s anglickou školou v rámci projektu COMENIUS se nám v letošním školním roce podařilo uskutečnit první výměnné pobyty studentů. Koncem března 2003 odjela skupina 13 studentů a 3 učitelek do anglického Lymmu, který je součástí Warringtonu partnerského města Náchoda. V hostitelských rodinách naši studenti strávili plných pět dní naplněných bohatým programem. Navštívili Liverpool s jeho proslulým muzeem skupiny Beatles a neméně proslulými doky a mořským muzeem. Chester starobylé město se slavnou katedrálou a nezapomenutelnou architekturou. V neposlední řadě také Manchester a světově známý fotbalový stadion Manchester United, který zanechal velice silný dojem i na těch, kterým fotbal dosud mnoho neříkal. Nedílnou součástí pobytu bylo samozřejmě seznámení s partnerskou školou LYMM HIGH SCHOOL, účast na některých hodinách - zvláště ekonomického zaměření a diskuse o další spolupráci škol v rámci projektu Comenius. Na oplátku přijela skupina anglických studentek a jejich dvou učitelek do Náchoda 10.června, aby strávily neméně zajímavý týden u nás a v našich hostitelských rodinách. Německý jazyk Obchodní akademie Náchod má v zahraničí dvě partnerské školy. Od roku 1997 existují kontakty s Käthe-Kollwitz-gymnáziem v německém Halberstadtu, od roku 1998 s rakouskou Obchodní akademií pro informační technologie v Tamswegu (HAK Tamsweg). Spolupráce s německou školou spočívá především v písemném kontaktu, i prostřednictvím Internetu, a formou výměnných pobytů, jejichž cílem je seznámení s životem, kulturou a dějinami sousední země. S rakouskou školou v Tamswegu spolupracujeme již pět let. HAK Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. Stejně jako v předchozím školním roce se i letos uskutečnil výměnný pobyt našich a rakouských studentů. Během letních prázdnin se uskutečnil i zájezd našich pedagogů na pozvání partnerské školy v Tamswegu. Naši učitelé opláceli partnerskou návštěvu rakouských kolegů, kteří navštívili Náchod v říjnu roku Propagační akce školy - Veletrh středních škol Hronov 22.a 23. listopadu Stužkovací ples Náchod, divadlo dr. J. Čížka 16. listopadu Den otevřených dveří OA Náchod 22. listopadu 2002 Kurzy pořádané OA Náchod Kurz podvojného účetnictví Kurz výpočetní techniky Kurz matematiky příprava k přijímacím zkouškám na střední školu

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 č.j. zsopdka/34/202 Základní škola, Dobruška, Opočenská 5 tel. 494 623 96 IČO: 705250 http://zvlastniskola.dobruska.cz, zsopocenska@dkanet.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 . Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 IČO: 62690221 Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IZO: 062690221 I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011 Strana (celkem 29) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2010/2011 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie TGM a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec, Husova 156/II, 377 11 Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 X / 2014 Vážení, přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele. Právě se rozeběhl nový školní rok, skončily opravné maturitní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

č.j. 615/10 Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Účinnost od: ISO: C1010/129 Elišky Krásnohorské 2069

č.j. 615/10 Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Účinnost od: ISO: C1010/129 Elišky Krásnohorské 2069 Ve Dvoře Králové nad Labem, říjen 2010 Vypracoval: Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy 1 Část I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Střední škola informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem,

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více