AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!! v sobotu 5.prosince 2009, hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Děti se mohou těšit na: Putování za hvězdou - předvánoční pohádkový příběh (divadlo Koráb) Andělskou a čertovskou oficínu - výroba andělských křídel, čertovských rohů, malování a zdobení na obličej Pekelné čertovinky - zpívání koled, rozcvička a tanečky s čertem Čertovské uvítání Mikuláše a Anděla - čert společně s dětmi vymyslí, jak přivolat Mikuláše a Anděla Mikulášská nadílka pro všechny hodné děti ( pro zlobivce bude mít čert připravený velikánský pytel) Místní restaurace Vám nabídne bohatý výběr ze speciálního Mikulášského menu. Vstupné: zdarma!!! Těšíme se na Vás!!! Lenka Filipová premiéra nového koncertního pořadu Večer Jana Skácela vzpomínkový pořad k 20 výročí úmrtí brněnského básníka Účinkují: Vlasta Redl, Hana a Petr Ulrychovi, VONDRKABARET č. 3 Jiří Vondrák uvádí hosty v dalším pokračování svého kabaretu Jana Musilová + orchestr Divadla šansonu koncert Vondrkabaret č. 4 host večera Miroslav Donutil Jakub Zahradník - recitál Pohádky z Dobráčkova - O hodném Čertovi Divadlo šansonu, Jamborova 65, Brno, tel.: , AKTUÁLNĚ Vedení radnice MČ Brno-Židenice si Vás dovoluje pozvat na 1. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU neděle 6. prosince 2009, v 17 hod před radnicí MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Program: Oficiální zahájení akce Gratulace vítězi soutěže NAMALUJ NOVOROČENKU MČ Brno-Židenice, PF 2010 Rozsvícení vánočního stromu Vylosování výherce akce Splněné vánoční přání (podmínky akce Vánoční přání viz. níže) Vánoční atmosféru zpestří pěvecké vystoupení dětí. Těšíme se na vás!!! Splněná vánoční přání Při příležitosti 1. slavnostního rozsvícení vánočního stromu v naší MČ Brno-Židenice, bychom rádi provedli malé vánoční kouzlo a splnili jednomu z dětí jeho přání. Pro tento účel jsme vytvořili níže uvedený formulář, který prosím vyplňte a v den akce vhoďte přítomnému andílkovi do kouzelné vánoční schránky. Losování proběhne po rozsvícení stromečku. Podmínky akce: Věk dítěte: 0 14 let Maximální cena dárku 3.000,- Kč FORMULÁŘ - Splněné vánoční přání Jméno a příjemní dítěte: Věk dítěte: Adresa:.. Jméno, příjemní a adresa zákonného zástupce: (Prosíme i o tel., nebo ový kontakt pro rychlejší komunikaci.)... Vánoční přání: (Prosíme, uvádějte co nejvíce informací např. označení výrobce, přesný popis atd., tím nám umožníte splnit přání dle očekávání dítěte.)... V případě, že cena dárku prokazatelně převýší stanovený finanční limit, bude vylosováno nové přání. Vánoční dárek předá vedení radnice MČ Brno-Židenice. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 11/2009 AKTUÁLNĚ Rekonstrukce tělocvičny na ZŠ Krásného byla úspěšně dokončena Vzdělávaní a výchova našich dětí je dlouhodobě nejsledovanějším tématem. Nikomu přece nemůže být jedno, jak a v čem děti vyrůstají, ale hlavně jaké se jim dostává péče v našich školách. Je proto nanejvýš potěšující sledovat, že i přes nelehkou celospolečenskou situaci plnou ekonomických problémů se podařilo završit jednu z nejnáročnějších investicí do školství v Židenicích. Bývalým vedením radnice již léta zanedbávaná budova tělocvičny na ZŠ Krásného, dlouho vykazovala znaky nejen estetické ošumělosti, ale především funkční nedostatky vzniklé z dlouholetého používání a únavy materiálů. Bez náležitých oprav bylo již další používání tělocvičny napováženou. Průběh celé rekonstrukce a její přípravu blíže osvětlil místostarosta Marek Svitavský, který má právě školství v naší městské části na starosti: Když jsme se před dvěmi lety dozvěděli o problému s havarijním stavem tělocvičny, zabezpečili jsme tělocvičnu v rámci první etapy tak, aby až do okamžiku celkové rekonstrukce byla pro děti provozuschopná a především i bezpečná. Následně jsme začali připravovat projektovou dokumentaci a postupně zjišťovat rozsah závad v tělocvičně. Z původně odhadovaných 2 miliónů se díky dalším zjištěným závadám rozsah oprav vyšplhal celkem na 6 miliónů korun. I vzhledem k takto vysoké investici se nám podařilo v rozpočtu městské části pro letošní rok tyto peníze nalézt. Jsme potěšeni, že výsledek rekonstrukce předčí naše očekávání. Rozsah oprav byl opravdu nemalý a zahrnoval výměnu skleněných luxferových stěn, zateplení střechy, kompletní výměnu rozvodů ústředního topení, instalaci nových radiátorů s bezpečnostním opláštěním, zcela novou elektroinstalaci, osvětlení a podlahu z unikátního litého materiálu. Dne 22. října 2009 pak nastal vynímečný okamžik, kdy se poprvé všichni mohli podívat do nově zrekonstruované tělocvičny na ZŠ Krásného. Byla to chvíle opravdu slavnostní, v sále tělocvičny byli přítomni starosta, oba místostarostové, celý pedagogický sbor, ale především děti se svými rodiči. Všechny přítomné postupně přivítali ředitelka školy PaedDr. Anna Velanová a starosta Ing. Roman Vašina. Po symbolickém přestřižení pásky následoval kulturní program. Dětský pěvecký sbor Petrklíč předvedl všem přítomným vynikající sborový zpěv a naprosto úžasné lidové písně a tance. Po skončení slavnostního programu si nejedno malé i velké dítě prakticky vyzkoušelo nové vybavení tělocvičny. O své dojmy z renovace se podělila také ředitelka školy PaedDr. Anna Velanová: Jak jste s touto novou tělocvičnou spokojena? Naše tělocvična je po rekonstrukci nejen velmi pěkná, ale hlavně bezpečná. Věřím, že krásné, čisté prostředí bude děti motivovat ke sportovním aktivitám ve vyučování a že se zvýší rovněž zájem našich žáků o odpolední sportovní kroužky, které jim prostřednictvím Klubu volného času nabízíme. Těším se také, že obnovíme tradici sportovních soutěží a turnajů, které jsme dříve organizovali pro všechny židenické školy. Po pár dnech užívání mohu říci, že jsme velmi spojeni a vážíme si toho, že slib našeho zřizovatele MČ Brno -Židenice byl splněn ve stanoveném termínu! Co se Vám na nové tělocvičně nejvíce líbí? Mám radost z toho, že se významně zvýšila kulturnost prostředí, ve kterém děti cvičí a sportují. Nová okna, krásná moderní podlaha, nové osvětlení a topení, to všechno je opravdu pěkné, vkusné a funkční. Já ještě očekávám vlivem zateplení střechy i úsporu ve spotřebě energie na vytápění a to je pro hospodaření školy také velmi důležité. zpracoval Jiří Motloch strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 RMČ 68/2009 konaná schválila: zplnomocňuje JUDr. Pavlínu Urbancovou, advokátku, k zastupování při odstoupení od Dohod o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Boettingrova 1, 3, 5, Boettingrova 7, 9, 11 a Boettingrova 13, 15, 17 uzavřených dne , v rozsahu stanoveném plnou mocí. zplnomocňuje JUDr. Pavlínu Urbancovou, advokátku, k zastupování při odstoupení od Dohody o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Kamenačky 51, 53, 55, 57 uzavřené dne , v rozsahu stanoveném plnou mocí. vzala na vědomí dopis Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna ve věci Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2008 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů. rozpočtové opatření č. 13. Toto opatření snižuje v příjmech rozpočtu na rok 2009 neinvestiční transfer na sociální dávky o tis. Kč a ve stejné výši snižuje položky na sociální dávky ve výdajích rozpočtu na rok 2009 a upřesňuje a navyšuje některé výdajové položky rozpočtu na rok podání žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje ve věci změny zápisu školského rejstříku týkající se změny ředitelky Mateřské školy, Brno, Kamenáčky 28. zařazení akce Brno Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, celková obnova do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2010 dle žádosti. vzala na vědomí žádost Tyršova základní školy, Brno, Kuldova 38, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem. Souhlasila s tím, aby Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 nabyla dar v hodnotě 1 154,30 Kč od České republiky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v podobě 15 ks knih a 8 ks sad DVD, a to do svého majetku podle ust. 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. uložila příspěvkové organizaci Základní škole, Brno, Krásného 24 odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování opravy topení tělocvičny ve smyslu 28 odst. 6, ZPRÁVY písm. b) a 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. souhlasila s navýšením provozního příspěvku Mateřské škole Na osadě, Brno, Koperníkova 6 ve výši ,- Kč. doporučilo Zastupitelstvu MČ Brno Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna privatizovat obecní bytový dům Vojanova 15 v MČ Brno Židenice. doporučilo statutárnímu městu Brnu bezúplatný převod pozemku p.č. 4920/10, ostatní plocha o výměře 345 m² v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna. doporučilo statutárnímu městu Brnu bezúplatný převod pozemků p.č. 4407/23, ostatní plocha o výměře 25 m² a p.č. 4407/26, ostatní plocha o výměře 23 m² v k.ú. Židenice při ul. Bělohorské z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna. uložila uvolněným zastupitelům, ve spolupráci s Odborem správy majetku, podniknout kroky vedoucí k zajištění zimní údržby chodníků (resp. zmírňovat závady ve schůdnosti chodníků způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledků), které doposud nebyly zařazeny do provádění zimní údržby pro období od do bere na vědomí informaci o usnesení Odboru dopravy Magistrátu města Brna ve věci převzetí řízení o žádostech o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace místo podřízených silničních správních úřadů a dále odvolání proti tomuto usnesení. požaduje přeřazení investice Rekonstrukce ulice Filipínského z operativního plánu do závazného plánu investic. Uložila odboru výstavby a územního plánování požádat Odbor dopravy MMB jako věcně příslušný odbor, aby dle platné Metodiky investičního procesu Statutárního města Brna předložil do orgánů města materiál řešící přeřazení výše uvedené investice z operativního plánu do závazného plánu investic. Židenický Zpravodaj 11/2009 Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. RMČ 69/2009 konaná schválila: vzala na vědomí žádost Základní školy, Brno, Krásného 24, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem. Souhlasila s tím, aby Základní škola, Brno, Krásného 24, nabyla účelově určený peněžní dar v hodnotě 4 264,- Kč od společnosti 2N Telekominukace a.s. Blansko, na nákup učebních pomůcek, a to do svého majetku podle 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. vzala na vědomí žádost Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem. Souhlasila s tím, aby Mateřská škola NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6, nabyla účelově určený peněžní dar v hodnotě ,- Kč od Nadace Veronica, Panská 9, Brno, na projekt Zdravá zahrada II, a to do svého majetku podle 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. souhlasila se zařazením večerní zábavy při příležitosti Židenických hodů dne do povinného programu roku že pro rok 2010 nebude v MČ Brno Židenice jednostranně zvýšeno nájemné z bytu, jak to umožňuje zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 180/2009 Sb. vzala na vědomí, že výkonem zadavatelských činností ve zjednodušeném podlimitním řízení je pověřena společnost Roviko s.r.o.. Schválila text Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pro akci Zimní údržba chodníků v MČ Brno-Židenice. Schválila textovou část Zadávací dokumentace požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, obchodní podmínky ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pro akci Zimní údržba chodníků v MČ Brno-Židenice. Schválila text Obchodních podmínek návrh smlouvy o dílo, jež bude součástí zadávací dokumentace. Schválila zaslání výzvy k podání nabídky firmám. Jmenovala hodnotící komisi. Uložila vedoucímu odboru správy majetku ve spolupráci se společností Roviko s.r.o. zajistit náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Rekonstrukce tzv. umakartových bytových jader ilustrační foto části svěřených obecních nájemních domů, V ale i v domech družstevních a nebo bytech v osobním vlastnictví jsou instalována bytová jádra provedena jako umakartová nebo dokonce ještě z kombinace sololit a laťovka. S ohledem na stáří domů cca let tato jádra dožívají fyzicky a především morálně svou konstrukcí již neodpovídají požadavkům dnešní doby. Přestavba jednoho jádra (vyzděného z tvárnic nebo postaveného ze sádrokartonu) je pak finančně poměrně náročná, přijde na cca 100 až 140 tis. Kč podle použitých materiálů. I přes to však nájemníci obecních bytů stále častěji žádají o souhlas s přestavbou jádra na vlastní náklady, neboť chtějí mít pěknou a účelně zařízenou koupelnu. MČ Brno Židenice je si vědoma toho, že tím dochází k určitému zhodnocení obecního majetku a proto na základě usnesení ze 47. zasedání Rady MČ dne zajistila zpracování tzv. vzorových variant přestavby bytových jader (celkem 9 variant řešení pro všechny typy bytů). Vzorová projektová dokumentace obsahuje: půdorys stávajícího stavu půdorys nového stavu technický popis technickou zprávu statika výkaz výměr stavební části položkový rozpočet stavební části Tuto vzorovou projektovou dokumentaci (PD) v hodnotě cca 10 tis. Kč, zpracovanou na profesionální úrovni v několika variantách řešení, nabízí MČ Brno- Židenice potencionálním zájemců o přestavbu jádra bezplatně. MČ Brno-Židenice se bude navíc podílet částkou 30 tis. Kč na přestavbě každého bytového jádra v obecním bytě, provedené podlé této PD. Tato nabídka MČ Brno Židenice nájemníkům obecních bytů je časově omezena a platí pro všechny žádosti podané do konce roku Vedení městské části hodlá v rámci svých možností pomoci i ostatním židenickým občanům, kteří bydlí v bytech družstevních či již převedených do vlastnictví a mají tzv. umakartové bytové jádro. Těmto ale může nabídnout pouze bezplatné poskytnutí zmíněné projektové dokumentace. Bližší podrobnosti se v případě potřeby dozvíte na tel. č , Ing. Čermák. Pozn.: článek bude zveřejněn v každém vydání ŽZ Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 11/2009 ZPRÁVY Příští rok se nájemné v Židenicích zvyšovat nebude! Ing. Aleš Vytopil, místostarosta Podle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu lze po dobu 4 let (tedy do roku 2010 včetně) jednostranně zvyšovat jednou za kalendářní rok nájemné z bytu a to ve smyslu Sdělení MMR ČR, jež je každoročně vydáváno a jehož obsahem je aktuální maximální možný přírůstek nájemného z bytu pro následující rok. Zákonem č. 150/2009 Sb. z se pak doba jednostranného zvyšování nájemného v některých městech včetně Brna prodlužuje až do roku Aktuální situace projektu Nástavby na obecních domech Boettingrova 1,3,5, Boettingrova 7,9,11 a Boettingrova 13,15,17 Rada MČ Brno-Židenice na svém 69. zasedání, konaném , přijala usnesení v tom smyslu, že pro rok 2010 nebude v MČ Brno Židenice jednostranně zvýšeno nájemné z obecních bytů, jak to umožňuje zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Při tomto svém rozhodnutí přihlédla Rada MČ mimo jiné i k tomu, že v letech 2007, 2008 a 2009 bylo nájemné v obecních bytech jednostranně zvýšeno vždy o maximální možný přírůstek nájemného pro ten který rok a lze očekávat, že aktuální neutěšená ekonomická situace obyvatelstva (způsobená celosvětovou ekonomickou krizí) přetrvá i do roku Při zvažování možnosti zvýšení nájemného jsme brali ohled především na ty občany, kteří se již nyní nacházejí ve velmi tíživé životní situaci. Jde především o mladé rodiny s dětmi, dále o seniory, kteří by plnou výši nájmu buď nebyli schopni zaplatit vůbec, nebo jen s velkými obtížemi. Pro tyto občany je současné zdražování nájemného vážným problémem. Na situaci, ve které se nájmy přibližují tržním cenám, nebyli dnešní senioři v minulosti připravováni. Neměli možnost zajistit si určité rezervy, které by jim nyní pomohly. Mnozí jsou často bez příbuzných, kteří by jim dokázali účinně pomoci. Na druhou stranu jsem si vědom i toho, že obecní byty obývají rovněž lidé, kteří by plný nájem mohli bez větších obtíží zaplatit. Je pravdou, že peníze, které tak nevybereme, nám u oprav následně chybí. Je potřeba si však uvědomit že v Brně je dost městských částí s nižším nájemným než jsou Židenice. Pokud se však ekonomická situace v nadcházejících letech stabilizuje a zlepší, nevylučuje MČ Brno Židenice možnost případného uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu v zákonné výši ještě někdy v letech 2011 nebo Přestože většina vedení radnice smýšlí pravicově (ODS), nemůžeme přehlížet tyto skutečnosti. Nemůžeme si nevšimnout neschopnosti mnohých občanů zvýšit si bez pomoci jiných životní úroveň. Pravicovost nespočívá v bezohlednosti, ale v reálném zhodnocení situace, a pokud je potřeba, dát lidem šanci, aby se o sebe mohli sami postarat. Náš postup proto nelze označit za populismus ale za snahu, aby lidé mohli vést důstojný život a naše městská část se stala jejich oporou. Park na Jamborové dostane novou podobu Park na rohu ulic Jamborova a Vančurova je hojně využíván občany naší městské části k posezení a relaxaci. Jelikož v loňském roce byla dokončená celková oprava Jamborovy ulice, která podstatně změnila její ráz, je určitě na místě, aby i přilehlý parčík změnil svůj vzhled. Proto ještě v závěru tohoto roku projde malou rekonstrukcí. Doufejme, že počasí nebude proti. Přiložený nákres Vám snad pomůže udělat si představu o jeho nové podobě. Ing. Aleš Vytopil, místostarosta MČ Na 5/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno Židenice ze dne , schválilo Zastupitelstvo odstoupení od Dohod o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Boettingrova 1,3,5, Boettingrova 7,9,11 a Boettingrova 13,15,17 v Brně do vlastnictví stavebníka uzavřených dne a zároveň neschválilo ani vydání souhlasů se stavbami pro účely územního řízení. Důvodem odstoupení od Dohod o spolupráci i nevydání souhlasů se stavbami pro účely územního řízení bylo nedodržení, respektive porušení podstatných povinnosti stavebníka, vyplývajících z Dohod o spolupráci. Městská část má zprostředkované informace od potencionálních zájemců o koupi bytů v nástavbách o tom, že stavebník-investor (respektive najaté realitní kanceláře) pokračuje v uzavírání tzv. rezervačních smluv a ve vybírání tzv. rezervačních poplatků. Proto ještě jednou zdůrazňujeme, že MČ Brno Židenice rozhodnutím Zastupitelstva MČ ze odstoupila od všech Dohod o spolupráci a nevydala ani souhlasy se stavbami pro účely územního řízení. Odbor správy majetku Zimní údržba chodníků Ing. Roman Vašina, starosta Na základě novely zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, která přenáší odpovědnost za škody v důsledku závad ve schůdnosti chodníků komunikací vzniklých znečištěním, náledím a sněhem z vlastníků přilehlých nemovitostí na vlastníka komunikací. Z toho důvodu městská část Brno Židenice vypsala výběrové řízení na zimní údržbu chodníků na území městské části. Po uzavření smlouvy bude vybraná společnost zajišťovat zmírňování závad ve schůdnosti chodníků. V Židenicích je přibližně 80km chodníků a v krátké době odklidit sníh z takto velkého prostoru je téměř nemožné. Proto prosíme všechny občany o shovívavost a spolupráci při odklízení sněhu u svých nemovitostí. Předem děkujeme za každou pomoc. strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Židenický Zpravodaj 11/2009 Výstavba pod Bílou horou Pod Bílou horou, při ulici Bělohorská, se plánuje další výstavba bytového domu (např. na pozemku parc. č. parc. č. 7852/16, k.ú. Židenice, který je v současné době zahrada s ovocnými dřevinami a keři). Vlastním bytovou jednotku v jednom z okolních domů a jsem v kontaktu s vlastníky dalších bytů, kterým stejně jako mně, připadá, že nová výstavba bude zasazena do stávající krajiny poněkud necitlivě a rovněž bude nutné stávající dřeviny vykácet knížkou Simony Monyové v kapse jsem zašla S ve čtvrtek 24. září do Dělnického domu se záměrem získat její věnování do knížky Jednou nohou v blázinci. Tato žena přesně rozumí mé situaci, řekla jsem si, když jsem její knížku brala z police v knihkupectví. Nemýlila jsem se. Zřídka se setkáte se stejným sebeironizujícím humorem a vtipným komentářem denodenních trampot, se kterými se potýkají matky synů. Pánbůh mne netrestej: proč jsem raději neměla dcerušky? Restaurační úprava sálu s obsluhou, hudební doprovod skupiny Evelýna s houslistkou Evou Černíkovou, folkové písničky Ivana Huvara a odzbrojující bezprostřednost, s níž večer moderovala Marcela Vandrová - to vše přispělo k příjemné náladě večera. Radost ze zájmu publika měla jak spisovatelka, která během pětadvaceti let vydala právě pětadvacátou knížku a v Židenicích tak zmizí další část zeleně a zvýší se dopravní zátěž v dané lokalitě (i když nijak zásadním způsobem, ale lidem bude projíždět a parkovat více aut pod okny, což je nepříjemné). Stavba je dle všeho v souladu s platným územním plánem a je mi jasné, že kde se ve městě dá stavět, brzy vyroste nějaká budova, ale jde o to jaká a jakou měrou ovlivní kvalitu bydlení stávajících obyvatel. Lenka Krčmová Za Simonou Monyovou do Dělnického domu Poslední Moravan ročník veřejných 2. běžeckých závodů zorganizovala Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 4 v součinnosti s ÚMČ Brno-Židenice, VSK Univerzita Brno a TJ Sokol Juliánov. Tradiční záštitu závodů převzali starosta Židenic pan Ing. Roman Vašina a Český klub olympioniků. V neděli v Juliánově na Bílé hoře závodili ženy i muži všech věkových kategorií od přípravek až po dospělé. Smyslem tohoto veřejného závodu v překrásném prostředí židenického lesoparku Bílá hora byla snaha pořadatelů ukázat lidem všech věkových skupin možnosti pohybových aktivit, které vedou k zdravému životnímu stylu bez náročných finančních investic. Zkrátka pohyb na čerstvém vzduchu v blízkosti svého bydliště. Obyčejná sportovní obuv, přiměřené s názvem Hříšný kanec, tak také její přítelkyně Evelýna, které se úspěšně daří zhudebňovat její písňové texty. S mírným překvapením jsem vyslechla i radu, co dělat a kam se obrátit v případě, že bych potřebovala malý chirurgický zákrok při neovládaném úniku moči. Přesto bylo jistě potěšující, že primář gynekologie MUDr. Ivan Huvar je nejen zábavný společník a dobrý zpěvák, nýbrž i na slovo vzatý odborník, který nás dovede zbavit této nepříjemné nedostačivosti. Marcela Vandrová na scéně Dělnického domu zopakovala svůj rozhlasový pořad, zájemci si mohli na místě vybrat některou z knih Simony Monyové a primář Huvar objevil pro svůj folkový soubor temperamentní zpěvačku Evelýnu. Co víc si kdo mohl přát? Dana Ferenčáková oblečení, a hlavně chuť a vůli udělat něco pro sebe, pro své zdraví po náročných studijních i pracovních povinnostech. Že to lze, dokázali nejen vítězové nejmladších kategorií přípravek - teprve šestiletí Anna Halasová a Marek Peringer z Brna, ale i vítězka ženské kategorie Miroslava Hanáková z Bučovic, či vítěz kategorie mužů Petr Kotyza z Brna. Počasí nám ukázalo svoji vlídnou tvář a babí léto jsme po sportovním výkonu ochlazovali produkty od brněnské firmy Arktida. Ceny vítězům předávali osobnosti z řad organizátorů a obce Ing. Roman Vašina a Ing. Stanislav Juránek, z řad oficiálních partnerů poskytujících ceny pro jednotlivé kategorie - za firmu Ford CARrent Ing. Lubomír Hartman. Bližší informace včetně výsledkové listiny jsou k dispozici na webových stránkách : vskuni.brno.wz.cz nebo zskamenacky.cz Mgr. Roman Skočovský, Ph.D. Žáci ZUŠ hrají skladby k poctě Bohuslava Martinů Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose si Vás dovoluje pozvat na koncert, kterým si připomeneme 50. výročí úmrtí moderního českého skladatele světového významu Bohuslava Martinů. Žáci i pedagogové si pro Vás připravili výběr z jeho sólových i komorních skladeb. Přáli bychom si, aby se nejen děti, ale i dospělí posluchači blíže seznámili s jeho krásnou a zpěvnou hudbou, která je inspirována především lidovou písní. Koncert se uskuteční dne 18. listopadu 2009 v 18 hodin v sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48. Lenka Pokorná, učitelka smyčcového oddělení Poděkování starostovi za předsednictví na výstavě drobného zvířectva Vážený pane starosto, byli jsme poctěni Vaší návštěvou na naší chovatelské výstavě v Brně -Židenicích. Děkujeme za projevenou přízeň a podporu naši činnosti. Více na Za ČSCH Vostrejšová Radomíra Prosíme o pomoc Dne se nám ztratila černá, kastrovaná kočička slyšící na jméno Katy, ze zahrádky uvnitř řadové zástavby domků ulic Dykova, Potácelova, Škroupova. Za každou zprávu budeme velice vděční. Tel: CHCETE NAPSAT DO ZPRAVODAJE? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, přikládejte fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby autoři uváděli na sebe kontakt, to pro případné doplnění údajů. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 12/2009 je ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 11/2009 KULTURA PROGRAM DĚLŇÁKU LISTOPAD Já na bráchu č. 3 vystoupí: Jiří Suchý + Ondřej Suchý 16 Královopolka odpoledne pro milovníky dechovky 20 Jam Session nezávazné setkání muzikantů 18 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 20 Karnevalový ples pro dospělé k tanci a poslechu hraje hudební skupina Q-STYL (vhodný oděv: karnevalový kostým/maska) 19 Lenka Filipová premiéra nového koncertního pořadu 18 Večer Jana Skácela vzpomínkový pořad k 20 výročí úmrtí brněnského básníka Účinkují: Vlasta Redl, Hana a Petr Ulrychovi, Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě VONDRKABARET č. 3 Jiří Vondrák uvádí hosty v dalším pokračování svého kabaretu 19:30 MagicXtreme zveme vás do světa iluzí a magie v jedinečné inscenaci. Poprvé v Brně! PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC: Jana Musilová + orchestr Divadla šansonu koncert 19 Vondrkabaret č. 4 - host večera Miroslav Donutil 19 Jakub Zahradník - recitál 19 Pohádky z Dobráčkova - O hodném Čertovi Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice Přehlídka divadel v Hustopečích Soubor Divadla Na Dlani se zúčastní přehlídky ochotnických divadel, kterou organizuje CVČ v Hustopečích. Věříme, že v loňské sezóně premiérově uvedený Dámský krejčí, který se setkal s příznivou odezvou na stránkách Židenického zpravodaje, ale i u divácké obce, bude důstojně reprezentovat práci souboru Divadla Na Dlani. Repríza v Hustopečích bude devátým představením této komedie. V současné době soubor studuje satirickou komedii F.Zacharníka Gordický uzel, k němuž napsal hudbu dlouholetý člen divadla SEMAFOR F.Havlík. Už nyní se těšíme na vaši návštěvu v hledišti Dělnického domu v Brně Židenicích. Členové souboru DND NOVÉ TANEČNÍM CENTRU V ŽIDENICÍCH Ve čtvrtek 10. září 2009 se uskutečnilo slavnostní otevření nového tanečního centra, které pro své členy i širokou veřejnost zrealizovala v rekordním čase Taneční škola Dynamic. Měli jsme před sebou obrovský úkol, který se nám podařilo splnit. Před námi stála výzva dostat všechno, co děláme po celém Brně, pod jednu střechu. Podařilo se nám to v časovém rekordu, který nemá obdobu nikde na světe, zahájil ředitel taneční školy Dynamic Adam Šeda slavnostní otevření centra, které vzniklo za necelých sedm týdnů. Ve čtvrtek 10. září tak na otevření nemohli chybět ani zástupci z řad významných představitelů města Brna. Vše nejlepší novému centru popřál osobně starosta městské části Brno Židenice pan Ing. Roman Vašina, náměstek primátora města Brna pro oblast rozvoje pan Martin Ander, Ph.D. a za Jihomoravský kraj pan Mgr. Jiří Janda. Všichni společně pak přestřihnuli červenou pásku a otevřeli tak nové taneční centrum Dynamic. Kurýři prevence Zejména starší lidé jsou ve vyšší míře ohroženi trestnou činností, při níž se mohou stát oběťmi domácího násilí, podvodného jednání, okradení či různých forem zneužívání. Proto je nutné zároveň se zvyšováním pocitu bezpečí motivovat seniory k odpovědnému přístupu ke svému životu, zdraví a majetku. Do této akce se rovněž zapojil Jihomoravský kraj svým projektem Senioři sobě v Jihomoravském kraji. V rámci tohoto projektu byli vybráni kurýři prevence. Každý z nich má za úkol účastnit se setkání, kde bude proškolen odborníky z oblasti prevence kriminality. Poté navštíví nejméně 15 seniorů, poučí je, předá jim propagační materiály a požádá je o vyplnění anonymního dotazníku. Tento dotazník bude sloužit jako podklad ke zjištění stavu bezpečí seniorů, jejich okolí a bezpečnostních návyků. Projekt je snad první vlaštovkou, která naznačuje, že péče o sociálně nejcitlivější vrstvu společnosti začíná zajímat i orgány kraje. Je to však pouhý začátek. Je slušné poděkovat, chceme však víc. Další vydařená akce Asi padesátka dychtivých seniorů se sešla v úterý před kostelem v Zábrdovicích. Průvodkyně paní Hanáková je provedla historií i současností kostela. Za zasvěcený výklad jí patří dík. Připomínám další dějepisný výlet: úterý v 15:00 hod tentokrát do synagogy na Skořepce. Bc. Ladislav Koukal, Předseda klubu seniorů Židenice Svatomartinské hody v Dělňáku listopadu - se lidé mohou těšit na Svatomartinské menu a mladá Martinská vína Pozvánka pro seniory vedení radnice MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Marek Svitavský, místostarosta Ing. Aleš Vytopil Vás společně s předsedou klubu seniorů Bc. Ladislavem Koukalem srdečně zvou na Vánoční setkání se starostou úterý , od 15h v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Čeká Vás vystoupení dětí, příjemná zábava, občerstvení a jako každý rok, malé vánoční překvapení pro každého. Těšíme se na Vás!!! strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 Židenický Zpravodaj 11/2009 Malby nátěry Onderka tel.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: MALÍŘSKÉ PRÁCE, tel.: , mobil: Koupím paroží, hodiny, bodáky, svícny, mlýnky, plyn. zbraně, benzín. pily, sekačky, vrtačky, hořáky na butan, obrazy, starožitnosti a jiné věci z domácnosti. BAZAR, Táborská 244, tel.: KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, tel.: Prosím nabídněte - pro vyřešení rodin. situace hledám ke koupi byt v Židenicích a okolí. Vše potřebné vyřídím. Tel.: Čištění koberců a sedaček, tel.: Doktorka hledá pěkný byt či domek, pro bydlení i jako investici, platba v hotovosti. Tel.: BYT Brno,s.r.o ulice Turgeněvova 30, Černovice Vám nabízí tyto služby: - zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti: rodinný dům, byt,atd. - pronájem Vašeho bytu, nebo RD Pro nabízející naše služby ZDARMA - správu domů pro Společenství vlastníků, BD Podrobnější informaci Vám rádi zodpovíme tel, nebo Vás nezávazně navštívíme seriozní jednání a individuální přístup samozřejmostí Obraťte se s důvěrou na nás působíme na trhu s nemovitostmi v Brně a okolí již 15 let Tel kontakty: , , , Čištění okapů, drobné opravy krytiny a klempířských prvků. Acero, s.r.o. tel.: Pronajmu dlouhodobě garáž, ul. Komprdova u Židenického hřbitova. Cena dohodou. Tel.: AUTODOPRAVA-Sokol, odvoz, dovoz, stěhování. Tel.: Hledám výpomoc (hospodyni) do domácnosti, ideálně pro důchodkyni, Židenice, tel.: Spouštěcí garnýže-pohodlně spustíte kolejnice se záclonami a závěsy do potřebné výše a po zavěšení čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž je možná i do stávajících garnýží. Fa Venyš tel.: , mobil: Přivydělejte si až 5000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte od 7 do 19 hodin. Prodám cihlový byt v OV 1+1, ul. Čejkova, Židenice. Byt je po rekonstrukci, přízemí/2.p. Volný ihned. Cena: ,-- Kč. Tel.: Vyměním OB 1+1 za jakýkoliv jiný byt. Tel.: Nabízíme k pronájmu místnosti 20,30, a 20 m² na poliklinice Lazaretní 7, Brno-Židenice, lze využít nejen jako ordinaci. Tel.: Kadeřnictví Březinová Marie, Táborská 86, tel.: Střih + foukaná(vodová) 238,- Kč, melír + střih + fouk 546,- Kč, barva + střih + fouk 438,- Kč, trvalá + střih + fouk 458,- Kč, foukaná + vodová 153,- Kč. Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30 Vás zve na přednášku v 17h Jak posílit imunitu?. Beta-glukan z hlívy ústřičné účinná prevence v chřipkovém období. Nabízíme velké slevy na beletrii. Prodej dětských knih, knih o Brně, legionářská lit., dárkové balení čajů. Tel.: Prodej živých sladkovodních ryb bude zahájen na ul. Táborská 86 a vánočních stromků ÚČETNICTVÍ A DANĚ # dańová evidence # podvojné účetnictví # mzdy # daně Aktiva - účetnictví s.r.o. Gajdošova 7 # osobní přístup Brno-Židenice # záruka odbornosti a spolehlivosti , # první měsíc účtování zdarma Místní skupina Českého červeného kříže č.50 Brno-Židenice zve na VALNOU HROMADU konanou v úterý , v 16 hod. v Dělnickém domě, Jamborova 69. Program: Zahájení, Vystoupení dětí MŠ Pokračování besedy s Mgr. Forejtem o výživě Organizační záležitosti skupiny a Oblastního spolku. Těším se na hojnou účast členů a příznivců ČK a předem děkuji za případný finanční příspěvek. PhDr. Marie Výšková, předsedkyně skupiny Československá obec legionářská Jednota Brno 2 pod patronací starosty MČ Brno-Židenice Ing. Romana Vašiny Vás srdečně zve na tradiční vzpomínku na průběh první světové války, ve které legionáři vybojovali samostnou Českou republiku. ve středu 11. listopadu na den veteránů - se sejdeme se se zástupci obce u pomníku padlých v parčíku na rohu ulic Bubeníčkova a Rokycanova v 11 hodin a 11 minut. Všechny Vás srdečně zvou Bohuslav Páral, předseda předseda jednoty ČsOL Brno-2 Ing.Roman Vašina, starosta MČ Brno-Židenice Český červený kříž - skupina č Brno-Židenice POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná ve středu v 16 hod. v Dělnickém domě na Jamborově ulici. Program: Zahájení, Vystoupení malých dětí pro potěšení a radost, Přednáška: INFORMACE O PRÁVECH SPOTŘEBITELE - pí. Mazalová, Diskuse na dané téma, Přehled činnosti místních skupin Tombola z vámi přinesených dárků Těšíme se na hojnou účast všech členů a příznivců ČČK. Jaroslava Zouharová, v.r. Irena Klepárníková, v.r. předsedkyně MS č. 51 předsedkyně MS č. 52 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 11/2009 INZERCE Značka Volkswagen Vám představuje aktuální zimní nabídku Originálních dílů Volkswagen pro vozy starší 4 let. Vůz, se kterým již několik let jezdíte, si přece zaslouží celoroční profesionální péči včetně originálních dílů. Jejich kvalita a vysoká technická úroveň jsou zárukou spolehlivé a bezpečné jízdy a ušetří Vám značné finanční prostředky. Originální díly Volkswagen jsou k dostání v našem autorizovaném servisu nyní za velmi výhodné ceny. TRADIČNÍ VÁNOCE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI NÁKUP DÁRKŮ V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ PAVILONŮ F + G1 ŘEMESLNICKÝ JARMARK PŘIJDE I MIKULÁŠ DĚTSKÝ KOUTEK SE ZAJÍMAVÝM PROGRAMEM BETLÉM Brno výstaviště, pavilony F a G1 DOPROVODNÝ PROGRAM V PAVILONU F VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU Pátek Eva a Vašek Sobota Mosty mezi městy folklórní soubory ze 3 států Neděle Vladimír Hron Čtvrtek Peter Nagy vystoupení Sobota Ivan Mládek & Banjo Band Jumping Drums Ivo Batouška velká bubenická show Neděle Čechomor v komorním složení Karel Holas a František Černý TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI Sobota Dáda Patrasová Rej Mikulášů, andílků, čertíků Pátek Michal Nesvatba Po celou dobu akce Dětský koutek s programem Betlém Otevřeno denně Vstup hlavní branou nebo ze zastávky výstaviště vstup G2 Vstupné 20 Kč Parkování pro veřejnost přímo u pavilonu F a G1 ZDARMA Vjezd branou č. 8, 9 Zdarma poukaz na vstupenku do Palace Cinemas Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, Brno Tel.: , Fax: strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Co nového na ZŠ Krásného V polovině září odjel na svoje první pěvecké soustředění s novým sbormistrem Petrklíč, sbor Základní školy Krásného. Poprvé s ním na velké soustředění do překrásné přírody Orlických hor, v Nekoři, odjížděli žáčci pátých tříd. Všechny děti, ale také i jejich pedagogy, ček al nelehký úkol. Začlenit do pěveckého tě- lesa nejmladší spolužáky, pomoci jim naučit se repertoár, začít zkoušet nové písně. A nejen to. Kromě učení a zpívání se děti intenzivně věnovaly osobnostně sociálnímu rozvoji. Všichni učitelé se snažili, aby vše probíhalo co možná nejpoutavěji. Týden byl nabitý zážitkovou pedagogikou, zpěvem a prací (viz. foto). Jen na nudu čas nezbyl. Děti si domů ze školy v přírodě odvezly spoustu prožitků, osobních úspěchů a nových kamarádů napříč všemi ročníky základní školy. Doma tedy všichni hlásili dařilo se nám, úkol splněn. Těšte ŠKOLSTVÍ se na naše koncerty! Tento výjezd nebyl ojedinělý, na soustředění vyjel ve stejném termínu také náš taneční soubor, a to do Roštína, nedaleko Buchlova. A co nového přímo ve škole? Od konce září pracují 6. ročníky pod vedením paní učitelky Mgr. Moniky Vašíčkové a Mgr. Kateřiny Fridrichovské na výrobě primitivních hudebních nástrojů, neboť pravěké historické období je to, co mají žáci v dějepise, literatuře a hudební výchově v těchto měsících zvládnout. V rámci literární výchovy navíc budou žáci VI.C tvořit vlastní čítanku, navštíví Knihovnu Jiřího Mahena, aby se seznámili s tvorbou a náležitostmi nutnými pro vznik této odborné literatury, a poté sami, dle doporučené četby pro 6. ročník sestaví čítanku svoji. Sedmáci a žáci, kteří navštěvují volitelný předmět Cvičení z matematiky, zhlédli díky paní učitelce Mgr. Jeanettě Mlčúchové a RNDr. Lence Koláčkové na Staré radnici výstavu Triky a klamy, zaměřenou nejen na logické uvažování, trpělivost, rychlost a rozhodnost. Židenický Zpravodaj 11/2009 Všichni žáci 2. stupně pracují postupně v hodinách českého jazyka, výtvarné i hudební výchovy a informatiky na ročníkovém projektu Den pro Michaela Jacksona. O listopadovém výstupu vás budeme informovat. Před podzimními prázdninami vypukne čtení pro prvňáčky. Vybraní žáci ročníků budou v pátek 4. vyučovací hodinu chodit do 1. tříd číst krátké příběhy dětem. Na četbu bude navazovat rozbor textu, přiměřený šestiletým dětem. Vše si pod vedením pedagoga budou žáci připravovat sami. Malí i velcí se moc těší, tak uvidíme, jak se plán vydaří!! Na konci školního roku si své role budou moci vyměnit a prvňáčci předvedou čtenářské umění svým patronům, osmákům a deváťákům. Máme ještě spoustu plánů, a pokud se chcete na vlastní oči přesvědčit, jak to u nás chodí, tak přijďte třeba na Vánoční dílny, Slavnost světel, Vánoční koncert. Budeme vás informovat na našich webových stránkách i v Židenickém zpravodaji. za pedagogický sbor Mgr. Petra Grünhutová, zástupkyně ředitelky V Tyršově ZŠ na Kuldově se žáci nenudí 1. září 2009 se žáci Tyršovy ZŠ spolu s rodiči, představiteli obce a učiteli na školním dvoře symbolicky rozloučili s prázdninami. Nový školní rok jsme odstartovali na plný plyn a už v září žáci prožili několik zajímavých akcí. Děti z 1. stupně se pobavily v sále školy během loutkového představení divadla Narcis, žáci 2. třídy zašli do Knihovny Jiřího Mahena za strašidly z pohádek. Naši nejstarší žáci, které letos čeká volba povolání, načerpali mnoho informací na 2. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání na BVV. Pro žáky 7. a 8. tříd přichystali vyučující novou nabídku volitelných předmětů: vedle již tradičních sportovních aktivit, Pasování prvňáčků v Knihovně Jiřího Mahena na Staré osadě Začátkem října bývá zvykem pozvat prvňáčky na návštěvu ke knížkám. I tento rok tomu nebylo jinak. Paní knihovnice nachystaly dětem překvapení formou Pohádkového rejdění. Děti si zahrály divadlo, zazpívaly, seznámily se s pohádkovými postavičkami. Pohádkové rejdění vyvrcholilo ve čtvrtek 8. října pasováním prvňáčků na čtenáře. Pro děti byla připravena slavnost s pohádkovou princeznou, králem a drakem. Děti obdržely šerpy a drobné dárečky. Slavnosti jako každoročně přihlížel pan starosta Židenic Ing. Roman Vašina, který sám děti pasoval. Vznikla krásná tradice, ve které chceme nadále pokračovat. Odměnou nás knihovníků jsou rozzářené oči dětí a další přátelé knížek. KJM - Stará osada Prvňáčci v péči deváťáků na MZŠ Kamenačky Již třetí rok probíhá na škole MZŠ Kamenačky zajímavý projekt Každý deváťák má svého prvňáčka. Naši nejstarší žáci zkušení deváťáci, ale i malá drobotina - se tak učí vhodnou a nenásilnou formou spolupráci, oboustranné pomoci, ale i toleranci. Děti z deváté třídy již od prvního dne školního roku chodí za prvňáčky, pomáhají jim v orientaci v novém prostředí, provází je po budově školy, hrají si s nimi a povídají si. Za celoroční péči je za odměnu odvedou na konci školního roku z naší školy a pěkně se s nimi rozloučí. MZŠ Kamenačky německého jazyka a ekologie jsme letos otevřeli také rozšiřující výuku informatiky, kulturně-historický a přírodovědný seminář. V rámci těchto předmětů jsme navštívili hned dvě úžasné výstavy. Obdivovatelé historie se zúčastnili Expedice Středověk v Moravském zemském muzeu. Během interaktivní expozice si chlapci vyzkoušeli kroužkovou košili i plátovou zbroj, dívky se promenádovaly v gotických a renesančních kostýmech. Někteří dobrovolníci se nechali zavřít do klády nebo připoutat na pranýř, jiní se vžili do role husitů na vozové hradbě. Objevitelské vzrušení, zábavu i poučení jsme našli též na výstavě Hry a klamy na Staré radnici a ověřili jsme si, že i fyzika a biologie mohou být hra. Školní rok teprve začal a my můžeme prozradit, že i letos čeká žáky na Kuldovce spousta skvělých zážitků... Více na Mgr. Daniela Míčková, učitelka TZŠ, Kuldova 38 Přírodovědná stanice Kamenáčky Brno-Židenice otevírá pro velký zájem po zápisu ještě jeden speciální kroužek pro předškoláky a žáky 1. až 2.třídy ZŠ MALÍ PŘÍRODOVĚDCI Nevadí, že děti ještě neumějí číst a psát. V kroužku děti hravou a nenásilnou formou objevují tajemství přírody, tvoří z přírodních materiálů hrají si a soutěží. Hlavně jsou ale v kontaktu s živými zvířátky, kterých je na stanici 50 druhů, učí se o ně pečovat a získávají kladný vztah ke všemu živému. termín: úterý 13:30-14:30 hodin cena za 1.pololetí ( ) 420,-Kč Děti, které se přihlásí později, zaplatí pouze alikvotní část zápisného. Netradiční navázání nových přátelství na ZŠ Gajdošova Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Tato věta se stala heslem celého adaptačního pobytu v Křižanově. Ten se uskutečnil od do pod vedením třídních učitelek, výchovné poradkyně a centra volnočasových aktivit. Cílem programu bylo zlepšení klimatu ve třídách, propojení vzájemných vazeb, aby se děti nestyděly mezi sebou projevovat své názory a byli vymý- ceni všichni posměváčci a možní agresoři. Děti byly během celého pobytu vedeny ke kooperaci formou hry a sportovních aktivit. Pokoušely se vykouzlit nerozbitná vajíčka, opékaly špekáčky, hrály divadlo a nacvičovaly bojovné pokřiky. Nechyběly ani netradiční hry jako paintball a lanové aktivity. Myslím, že adaptační pobyt své cíle splnil a mezi dětmi vznikly vazby a přátelství, na které budou pěkně vzpomínat i s velkým časovým odstupem. Mgr. Petra Hutáková, třídní učitelka 6.B MŠ Šaumannova: Jak učit děti zdravě jíst Nad tím si již několik let lámeme hlavu. Přednášky na toto téma měly mizivou účast rodičů a stejně tak dopadly i ochutnávky připravované dětmi. A protože nám přibývá ve školce dětí které vůbec nejí chléb, natož něčím namazaný, přemýšleli jsme, jak rodičům sdělit to, co chceme (že chléb a zdravá výživa je základ dobrého vývoje). A tak jsme dětem připravili zábavné odpoledne se skákacím hradem. Na terase školky přichystaly naše paní kuchařky ochutnávku toho, co mívají děti na svačinky a paní vedoucí zajistila ochutnávku z firmy Extrudo, která nám předvedla zdravé a rychlé vaření z cizrny, jáhel, rýžové mouky. A zatím, co děti skákaly, ro- diče ochutnávali, a protože jim chutnalo, tak se ptali, jak co děláme. Dozvěděli se tak něco o zdravé výživě a správném stravování dětí. Celé akce se zúčastnila i paní Ing. Horká z úřadu městské části Židenice a několik vedoucích z dalších školních jídelen. Všichni jsme měli z akce dobrý pocit. Věříme, že spolupráce s rodiči se v této oblasti zlepší. Za kolektiv MŠ Šaumannova, kterému tímto děkuji. Dáša Hýblová, ředitelka Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 11/2009 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Radnice MČ Brno-Židenice otevřela další dvě rekonstruovaná hřiště pro děti Vydává Statutární město Brno - MČ Brno Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Příloha A: K PLÁNU PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Říjen 6. říjen 2017 (pátek) Šternberk

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 35. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 30. července 2012 čís. 480/35 493/35 1/5 480/35 Rada městského obvodu Martinov 30. července

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více