AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!! v sobotu 5.prosince 2009, hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Děti se mohou těšit na: Putování za hvězdou - předvánoční pohádkový příběh (divadlo Koráb) Andělskou a čertovskou oficínu - výroba andělských křídel, čertovských rohů, malování a zdobení na obličej Pekelné čertovinky - zpívání koled, rozcvička a tanečky s čertem Čertovské uvítání Mikuláše a Anděla - čert společně s dětmi vymyslí, jak přivolat Mikuláše a Anděla Mikulášská nadílka pro všechny hodné děti ( pro zlobivce bude mít čert připravený velikánský pytel) Místní restaurace Vám nabídne bohatý výběr ze speciálního Mikulášského menu. Vstupné: zdarma!!! Těšíme se na Vás!!! Lenka Filipová premiéra nového koncertního pořadu Večer Jana Skácela vzpomínkový pořad k 20 výročí úmrtí brněnského básníka Účinkují: Vlasta Redl, Hana a Petr Ulrychovi, VONDRKABARET č. 3 Jiří Vondrák uvádí hosty v dalším pokračování svého kabaretu Jana Musilová + orchestr Divadla šansonu koncert Vondrkabaret č. 4 host večera Miroslav Donutil Jakub Zahradník - recitál Pohádky z Dobráčkova - O hodném Čertovi Divadlo šansonu, Jamborova 65, Brno, tel.: , AKTUÁLNĚ Vedení radnice MČ Brno-Židenice si Vás dovoluje pozvat na 1. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU neděle 6. prosince 2009, v 17 hod před radnicí MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Program: Oficiální zahájení akce Gratulace vítězi soutěže NAMALUJ NOVOROČENKU MČ Brno-Židenice, PF 2010 Rozsvícení vánočního stromu Vylosování výherce akce Splněné vánoční přání (podmínky akce Vánoční přání viz. níže) Vánoční atmosféru zpestří pěvecké vystoupení dětí. Těšíme se na vás!!! Splněná vánoční přání Při příležitosti 1. slavnostního rozsvícení vánočního stromu v naší MČ Brno-Židenice, bychom rádi provedli malé vánoční kouzlo a splnili jednomu z dětí jeho přání. Pro tento účel jsme vytvořili níže uvedený formulář, který prosím vyplňte a v den akce vhoďte přítomnému andílkovi do kouzelné vánoční schránky. Losování proběhne po rozsvícení stromečku. Podmínky akce: Věk dítěte: 0 14 let Maximální cena dárku 3.000,- Kč FORMULÁŘ - Splněné vánoční přání Jméno a příjemní dítěte: Věk dítěte: Adresa:.. Jméno, příjemní a adresa zákonného zástupce: (Prosíme i o tel., nebo ový kontakt pro rychlejší komunikaci.)... Vánoční přání: (Prosíme, uvádějte co nejvíce informací např. označení výrobce, přesný popis atd., tím nám umožníte splnit přání dle očekávání dítěte.)... V případě, že cena dárku prokazatelně převýší stanovený finanční limit, bude vylosováno nové přání. Vánoční dárek předá vedení radnice MČ Brno-Židenice. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 11/2009 AKTUÁLNĚ Rekonstrukce tělocvičny na ZŠ Krásného byla úspěšně dokončena Vzdělávaní a výchova našich dětí je dlouhodobě nejsledovanějším tématem. Nikomu přece nemůže být jedno, jak a v čem děti vyrůstají, ale hlavně jaké se jim dostává péče v našich školách. Je proto nanejvýš potěšující sledovat, že i přes nelehkou celospolečenskou situaci plnou ekonomických problémů se podařilo završit jednu z nejnáročnějších investicí do školství v Židenicích. Bývalým vedením radnice již léta zanedbávaná budova tělocvičny na ZŠ Krásného, dlouho vykazovala znaky nejen estetické ošumělosti, ale především funkční nedostatky vzniklé z dlouholetého používání a únavy materiálů. Bez náležitých oprav bylo již další používání tělocvičny napováženou. Průběh celé rekonstrukce a její přípravu blíže osvětlil místostarosta Marek Svitavský, který má právě školství v naší městské části na starosti: Když jsme se před dvěmi lety dozvěděli o problému s havarijním stavem tělocvičny, zabezpečili jsme tělocvičnu v rámci první etapy tak, aby až do okamžiku celkové rekonstrukce byla pro děti provozuschopná a především i bezpečná. Následně jsme začali připravovat projektovou dokumentaci a postupně zjišťovat rozsah závad v tělocvičně. Z původně odhadovaných 2 miliónů se díky dalším zjištěným závadám rozsah oprav vyšplhal celkem na 6 miliónů korun. I vzhledem k takto vysoké investici se nám podařilo v rozpočtu městské části pro letošní rok tyto peníze nalézt. Jsme potěšeni, že výsledek rekonstrukce předčí naše očekávání. Rozsah oprav byl opravdu nemalý a zahrnoval výměnu skleněných luxferových stěn, zateplení střechy, kompletní výměnu rozvodů ústředního topení, instalaci nových radiátorů s bezpečnostním opláštěním, zcela novou elektroinstalaci, osvětlení a podlahu z unikátního litého materiálu. Dne 22. října 2009 pak nastal vynímečný okamžik, kdy se poprvé všichni mohli podívat do nově zrekonstruované tělocvičny na ZŠ Krásného. Byla to chvíle opravdu slavnostní, v sále tělocvičny byli přítomni starosta, oba místostarostové, celý pedagogický sbor, ale především děti se svými rodiči. Všechny přítomné postupně přivítali ředitelka školy PaedDr. Anna Velanová a starosta Ing. Roman Vašina. Po symbolickém přestřižení pásky následoval kulturní program. Dětský pěvecký sbor Petrklíč předvedl všem přítomným vynikající sborový zpěv a naprosto úžasné lidové písně a tance. Po skončení slavnostního programu si nejedno malé i velké dítě prakticky vyzkoušelo nové vybavení tělocvičny. O své dojmy z renovace se podělila také ředitelka školy PaedDr. Anna Velanová: Jak jste s touto novou tělocvičnou spokojena? Naše tělocvična je po rekonstrukci nejen velmi pěkná, ale hlavně bezpečná. Věřím, že krásné, čisté prostředí bude děti motivovat ke sportovním aktivitám ve vyučování a že se zvýší rovněž zájem našich žáků o odpolední sportovní kroužky, které jim prostřednictvím Klubu volného času nabízíme. Těším se také, že obnovíme tradici sportovních soutěží a turnajů, které jsme dříve organizovali pro všechny židenické školy. Po pár dnech užívání mohu říci, že jsme velmi spojeni a vážíme si toho, že slib našeho zřizovatele MČ Brno -Židenice byl splněn ve stanoveném termínu! Co se Vám na nové tělocvičně nejvíce líbí? Mám radost z toho, že se významně zvýšila kulturnost prostředí, ve kterém děti cvičí a sportují. Nová okna, krásná moderní podlaha, nové osvětlení a topení, to všechno je opravdu pěkné, vkusné a funkční. Já ještě očekávám vlivem zateplení střechy i úsporu ve spotřebě energie na vytápění a to je pro hospodaření školy také velmi důležité. zpracoval Jiří Motloch strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 RMČ 68/2009 konaná schválila: zplnomocňuje JUDr. Pavlínu Urbancovou, advokátku, k zastupování při odstoupení od Dohod o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Boettingrova 1, 3, 5, Boettingrova 7, 9, 11 a Boettingrova 13, 15, 17 uzavřených dne , v rozsahu stanoveném plnou mocí. zplnomocňuje JUDr. Pavlínu Urbancovou, advokátku, k zastupování při odstoupení od Dohody o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Kamenačky 51, 53, 55, 57 uzavřené dne , v rozsahu stanoveném plnou mocí. vzala na vědomí dopis Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna ve věci Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2008 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů. rozpočtové opatření č. 13. Toto opatření snižuje v příjmech rozpočtu na rok 2009 neinvestiční transfer na sociální dávky o tis. Kč a ve stejné výši snižuje položky na sociální dávky ve výdajích rozpočtu na rok 2009 a upřesňuje a navyšuje některé výdajové položky rozpočtu na rok podání žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje ve věci změny zápisu školského rejstříku týkající se změny ředitelky Mateřské školy, Brno, Kamenáčky 28. zařazení akce Brno Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, celková obnova do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2010 dle žádosti. vzala na vědomí žádost Tyršova základní školy, Brno, Kuldova 38, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem. Souhlasila s tím, aby Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 nabyla dar v hodnotě 1 154,30 Kč od České republiky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v podobě 15 ks knih a 8 ks sad DVD, a to do svého majetku podle ust. 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. uložila příspěvkové organizaci Základní škole, Brno, Krásného 24 odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování opravy topení tělocvičny ve smyslu 28 odst. 6, ZPRÁVY písm. b) a 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. souhlasila s navýšením provozního příspěvku Mateřské škole Na osadě, Brno, Koperníkova 6 ve výši ,- Kč. doporučilo Zastupitelstvu MČ Brno Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna privatizovat obecní bytový dům Vojanova 15 v MČ Brno Židenice. doporučilo statutárnímu městu Brnu bezúplatný převod pozemku p.č. 4920/10, ostatní plocha o výměře 345 m² v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna. doporučilo statutárnímu městu Brnu bezúplatný převod pozemků p.č. 4407/23, ostatní plocha o výměře 25 m² a p.č. 4407/26, ostatní plocha o výměře 23 m² v k.ú. Židenice při ul. Bělohorské z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna. uložila uvolněným zastupitelům, ve spolupráci s Odborem správy majetku, podniknout kroky vedoucí k zajištění zimní údržby chodníků (resp. zmírňovat závady ve schůdnosti chodníků způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledků), které doposud nebyly zařazeny do provádění zimní údržby pro období od do bere na vědomí informaci o usnesení Odboru dopravy Magistrátu města Brna ve věci převzetí řízení o žádostech o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace místo podřízených silničních správních úřadů a dále odvolání proti tomuto usnesení. požaduje přeřazení investice Rekonstrukce ulice Filipínského z operativního plánu do závazného plánu investic. Uložila odboru výstavby a územního plánování požádat Odbor dopravy MMB jako věcně příslušný odbor, aby dle platné Metodiky investičního procesu Statutárního města Brna předložil do orgánů města materiál řešící přeřazení výše uvedené investice z operativního plánu do závazného plánu investic. Židenický Zpravodaj 11/2009 Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. RMČ 69/2009 konaná schválila: vzala na vědomí žádost Základní školy, Brno, Krásného 24, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem. Souhlasila s tím, aby Základní škola, Brno, Krásného 24, nabyla účelově určený peněžní dar v hodnotě 4 264,- Kč od společnosti 2N Telekominukace a.s. Blansko, na nákup učebních pomůcek, a to do svého majetku podle 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. vzala na vědomí žádost Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem. Souhlasila s tím, aby Mateřská škola NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6, nabyla účelově určený peněžní dar v hodnotě ,- Kč od Nadace Veronica, Panská 9, Brno, na projekt Zdravá zahrada II, a to do svého majetku podle 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. souhlasila se zařazením večerní zábavy při příležitosti Židenických hodů dne do povinného programu roku že pro rok 2010 nebude v MČ Brno Židenice jednostranně zvýšeno nájemné z bytu, jak to umožňuje zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 180/2009 Sb. vzala na vědomí, že výkonem zadavatelských činností ve zjednodušeném podlimitním řízení je pověřena společnost Roviko s.r.o.. Schválila text Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pro akci Zimní údržba chodníků v MČ Brno-Židenice. Schválila textovou část Zadávací dokumentace požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, obchodní podmínky ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pro akci Zimní údržba chodníků v MČ Brno-Židenice. Schválila text Obchodních podmínek návrh smlouvy o dílo, jež bude součástí zadávací dokumentace. Schválila zaslání výzvy k podání nabídky firmám. Jmenovala hodnotící komisi. Uložila vedoucímu odboru správy majetku ve spolupráci se společností Roviko s.r.o. zajistit náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Rekonstrukce tzv. umakartových bytových jader ilustrační foto části svěřených obecních nájemních domů, V ale i v domech družstevních a nebo bytech v osobním vlastnictví jsou instalována bytová jádra provedena jako umakartová nebo dokonce ještě z kombinace sololit a laťovka. S ohledem na stáří domů cca let tato jádra dožívají fyzicky a především morálně svou konstrukcí již neodpovídají požadavkům dnešní doby. Přestavba jednoho jádra (vyzděného z tvárnic nebo postaveného ze sádrokartonu) je pak finančně poměrně náročná, přijde na cca 100 až 140 tis. Kč podle použitých materiálů. I přes to však nájemníci obecních bytů stále častěji žádají o souhlas s přestavbou jádra na vlastní náklady, neboť chtějí mít pěknou a účelně zařízenou koupelnu. MČ Brno Židenice je si vědoma toho, že tím dochází k určitému zhodnocení obecního majetku a proto na základě usnesení ze 47. zasedání Rady MČ dne zajistila zpracování tzv. vzorových variant přestavby bytových jader (celkem 9 variant řešení pro všechny typy bytů). Vzorová projektová dokumentace obsahuje: půdorys stávajícího stavu půdorys nového stavu technický popis technickou zprávu statika výkaz výměr stavební části položkový rozpočet stavební části Tuto vzorovou projektovou dokumentaci (PD) v hodnotě cca 10 tis. Kč, zpracovanou na profesionální úrovni v několika variantách řešení, nabízí MČ Brno- Židenice potencionálním zájemců o přestavbu jádra bezplatně. MČ Brno-Židenice se bude navíc podílet částkou 30 tis. Kč na přestavbě každého bytového jádra v obecním bytě, provedené podlé této PD. Tato nabídka MČ Brno Židenice nájemníkům obecních bytů je časově omezena a platí pro všechny žádosti podané do konce roku Vedení městské části hodlá v rámci svých možností pomoci i ostatním židenickým občanům, kteří bydlí v bytech družstevních či již převedených do vlastnictví a mají tzv. umakartové bytové jádro. Těmto ale může nabídnout pouze bezplatné poskytnutí zmíněné projektové dokumentace. Bližší podrobnosti se v případě potřeby dozvíte na tel. č , Ing. Čermák. Pozn.: článek bude zveřejněn v každém vydání ŽZ Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 11/2009 ZPRÁVY Příští rok se nájemné v Židenicích zvyšovat nebude! Ing. Aleš Vytopil, místostarosta Podle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu lze po dobu 4 let (tedy do roku 2010 včetně) jednostranně zvyšovat jednou za kalendářní rok nájemné z bytu a to ve smyslu Sdělení MMR ČR, jež je každoročně vydáváno a jehož obsahem je aktuální maximální možný přírůstek nájemného z bytu pro následující rok. Zákonem č. 150/2009 Sb. z se pak doba jednostranného zvyšování nájemného v některých městech včetně Brna prodlužuje až do roku Aktuální situace projektu Nástavby na obecních domech Boettingrova 1,3,5, Boettingrova 7,9,11 a Boettingrova 13,15,17 Rada MČ Brno-Židenice na svém 69. zasedání, konaném , přijala usnesení v tom smyslu, že pro rok 2010 nebude v MČ Brno Židenice jednostranně zvýšeno nájemné z obecních bytů, jak to umožňuje zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Při tomto svém rozhodnutí přihlédla Rada MČ mimo jiné i k tomu, že v letech 2007, 2008 a 2009 bylo nájemné v obecních bytech jednostranně zvýšeno vždy o maximální možný přírůstek nájemného pro ten který rok a lze očekávat, že aktuální neutěšená ekonomická situace obyvatelstva (způsobená celosvětovou ekonomickou krizí) přetrvá i do roku Při zvažování možnosti zvýšení nájemného jsme brali ohled především na ty občany, kteří se již nyní nacházejí ve velmi tíživé životní situaci. Jde především o mladé rodiny s dětmi, dále o seniory, kteří by plnou výši nájmu buď nebyli schopni zaplatit vůbec, nebo jen s velkými obtížemi. Pro tyto občany je současné zdražování nájemného vážným problémem. Na situaci, ve které se nájmy přibližují tržním cenám, nebyli dnešní senioři v minulosti připravováni. Neměli možnost zajistit si určité rezervy, které by jim nyní pomohly. Mnozí jsou často bez příbuzných, kteří by jim dokázali účinně pomoci. Na druhou stranu jsem si vědom i toho, že obecní byty obývají rovněž lidé, kteří by plný nájem mohli bez větších obtíží zaplatit. Je pravdou, že peníze, které tak nevybereme, nám u oprav následně chybí. Je potřeba si však uvědomit že v Brně je dost městských částí s nižším nájemným než jsou Židenice. Pokud se však ekonomická situace v nadcházejících letech stabilizuje a zlepší, nevylučuje MČ Brno Židenice možnost případného uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu v zákonné výši ještě někdy v letech 2011 nebo Přestože většina vedení radnice smýšlí pravicově (ODS), nemůžeme přehlížet tyto skutečnosti. Nemůžeme si nevšimnout neschopnosti mnohých občanů zvýšit si bez pomoci jiných životní úroveň. Pravicovost nespočívá v bezohlednosti, ale v reálném zhodnocení situace, a pokud je potřeba, dát lidem šanci, aby se o sebe mohli sami postarat. Náš postup proto nelze označit za populismus ale za snahu, aby lidé mohli vést důstojný život a naše městská část se stala jejich oporou. Park na Jamborové dostane novou podobu Park na rohu ulic Jamborova a Vančurova je hojně využíván občany naší městské části k posezení a relaxaci. Jelikož v loňském roce byla dokončená celková oprava Jamborovy ulice, která podstatně změnila její ráz, je určitě na místě, aby i přilehlý parčík změnil svůj vzhled. Proto ještě v závěru tohoto roku projde malou rekonstrukcí. Doufejme, že počasí nebude proti. Přiložený nákres Vám snad pomůže udělat si představu o jeho nové podobě. Ing. Aleš Vytopil, místostarosta MČ Na 5/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno Židenice ze dne , schválilo Zastupitelstvo odstoupení od Dohod o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Boettingrova 1,3,5, Boettingrova 7,9,11 a Boettingrova 13,15,17 v Brně do vlastnictví stavebníka uzavřených dne a zároveň neschválilo ani vydání souhlasů se stavbami pro účely územního řízení. Důvodem odstoupení od Dohod o spolupráci i nevydání souhlasů se stavbami pro účely územního řízení bylo nedodržení, respektive porušení podstatných povinnosti stavebníka, vyplývajících z Dohod o spolupráci. Městská část má zprostředkované informace od potencionálních zájemců o koupi bytů v nástavbách o tom, že stavebník-investor (respektive najaté realitní kanceláře) pokračuje v uzavírání tzv. rezervačních smluv a ve vybírání tzv. rezervačních poplatků. Proto ještě jednou zdůrazňujeme, že MČ Brno Židenice rozhodnutím Zastupitelstva MČ ze odstoupila od všech Dohod o spolupráci a nevydala ani souhlasy se stavbami pro účely územního řízení. Odbor správy majetku Zimní údržba chodníků Ing. Roman Vašina, starosta Na základě novely zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, která přenáší odpovědnost za škody v důsledku závad ve schůdnosti chodníků komunikací vzniklých znečištěním, náledím a sněhem z vlastníků přilehlých nemovitostí na vlastníka komunikací. Z toho důvodu městská část Brno Židenice vypsala výběrové řízení na zimní údržbu chodníků na území městské části. Po uzavření smlouvy bude vybraná společnost zajišťovat zmírňování závad ve schůdnosti chodníků. V Židenicích je přibližně 80km chodníků a v krátké době odklidit sníh z takto velkého prostoru je téměř nemožné. Proto prosíme všechny občany o shovívavost a spolupráci při odklízení sněhu u svých nemovitostí. Předem děkujeme za každou pomoc. strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Židenický Zpravodaj 11/2009 Výstavba pod Bílou horou Pod Bílou horou, při ulici Bělohorská, se plánuje další výstavba bytového domu (např. na pozemku parc. č. parc. č. 7852/16, k.ú. Židenice, který je v současné době zahrada s ovocnými dřevinami a keři). Vlastním bytovou jednotku v jednom z okolních domů a jsem v kontaktu s vlastníky dalších bytů, kterým stejně jako mně, připadá, že nová výstavba bude zasazena do stávající krajiny poněkud necitlivě a rovněž bude nutné stávající dřeviny vykácet knížkou Simony Monyové v kapse jsem zašla S ve čtvrtek 24. září do Dělnického domu se záměrem získat její věnování do knížky Jednou nohou v blázinci. Tato žena přesně rozumí mé situaci, řekla jsem si, když jsem její knížku brala z police v knihkupectví. Nemýlila jsem se. Zřídka se setkáte se stejným sebeironizujícím humorem a vtipným komentářem denodenních trampot, se kterými se potýkají matky synů. Pánbůh mne netrestej: proč jsem raději neměla dcerušky? Restaurační úprava sálu s obsluhou, hudební doprovod skupiny Evelýna s houslistkou Evou Černíkovou, folkové písničky Ivana Huvara a odzbrojující bezprostřednost, s níž večer moderovala Marcela Vandrová - to vše přispělo k příjemné náladě večera. Radost ze zájmu publika měla jak spisovatelka, která během pětadvaceti let vydala právě pětadvacátou knížku a v Židenicích tak zmizí další část zeleně a zvýší se dopravní zátěž v dané lokalitě (i když nijak zásadním způsobem, ale lidem bude projíždět a parkovat více aut pod okny, což je nepříjemné). Stavba je dle všeho v souladu s platným územním plánem a je mi jasné, že kde se ve městě dá stavět, brzy vyroste nějaká budova, ale jde o to jaká a jakou měrou ovlivní kvalitu bydlení stávajících obyvatel. Lenka Krčmová Za Simonou Monyovou do Dělnického domu Poslední Moravan ročník veřejných 2. běžeckých závodů zorganizovala Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 4 v součinnosti s ÚMČ Brno-Židenice, VSK Univerzita Brno a TJ Sokol Juliánov. Tradiční záštitu závodů převzali starosta Židenic pan Ing. Roman Vašina a Český klub olympioniků. V neděli v Juliánově na Bílé hoře závodili ženy i muži všech věkových kategorií od přípravek až po dospělé. Smyslem tohoto veřejného závodu v překrásném prostředí židenického lesoparku Bílá hora byla snaha pořadatelů ukázat lidem všech věkových skupin možnosti pohybových aktivit, které vedou k zdravému životnímu stylu bez náročných finančních investic. Zkrátka pohyb na čerstvém vzduchu v blízkosti svého bydliště. Obyčejná sportovní obuv, přiměřené s názvem Hříšný kanec, tak také její přítelkyně Evelýna, které se úspěšně daří zhudebňovat její písňové texty. S mírným překvapením jsem vyslechla i radu, co dělat a kam se obrátit v případě, že bych potřebovala malý chirurgický zákrok při neovládaném úniku moči. Přesto bylo jistě potěšující, že primář gynekologie MUDr. Ivan Huvar je nejen zábavný společník a dobrý zpěvák, nýbrž i na slovo vzatý odborník, který nás dovede zbavit této nepříjemné nedostačivosti. Marcela Vandrová na scéně Dělnického domu zopakovala svůj rozhlasový pořad, zájemci si mohli na místě vybrat některou z knih Simony Monyové a primář Huvar objevil pro svůj folkový soubor temperamentní zpěvačku Evelýnu. Co víc si kdo mohl přát? Dana Ferenčáková oblečení, a hlavně chuť a vůli udělat něco pro sebe, pro své zdraví po náročných studijních i pracovních povinnostech. Že to lze, dokázali nejen vítězové nejmladších kategorií přípravek - teprve šestiletí Anna Halasová a Marek Peringer z Brna, ale i vítězka ženské kategorie Miroslava Hanáková z Bučovic, či vítěz kategorie mužů Petr Kotyza z Brna. Počasí nám ukázalo svoji vlídnou tvář a babí léto jsme po sportovním výkonu ochlazovali produkty od brněnské firmy Arktida. Ceny vítězům předávali osobnosti z řad organizátorů a obce Ing. Roman Vašina a Ing. Stanislav Juránek, z řad oficiálních partnerů poskytujících ceny pro jednotlivé kategorie - za firmu Ford CARrent Ing. Lubomír Hartman. Bližší informace včetně výsledkové listiny jsou k dispozici na webových stránkách : vskuni.brno.wz.cz nebo zskamenacky.cz Mgr. Roman Skočovský, Ph.D. Žáci ZUŠ hrají skladby k poctě Bohuslava Martinů Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose si Vás dovoluje pozvat na koncert, kterým si připomeneme 50. výročí úmrtí moderního českého skladatele světového významu Bohuslava Martinů. Žáci i pedagogové si pro Vás připravili výběr z jeho sólových i komorních skladeb. Přáli bychom si, aby se nejen děti, ale i dospělí posluchači blíže seznámili s jeho krásnou a zpěvnou hudbou, která je inspirována především lidovou písní. Koncert se uskuteční dne 18. listopadu 2009 v 18 hodin v sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48. Lenka Pokorná, učitelka smyčcového oddělení Poděkování starostovi za předsednictví na výstavě drobného zvířectva Vážený pane starosto, byli jsme poctěni Vaší návštěvou na naší chovatelské výstavě v Brně -Židenicích. Děkujeme za projevenou přízeň a podporu naši činnosti. Více na Za ČSCH Vostrejšová Radomíra Prosíme o pomoc Dne se nám ztratila černá, kastrovaná kočička slyšící na jméno Katy, ze zahrádky uvnitř řadové zástavby domků ulic Dykova, Potácelova, Škroupova. Za každou zprávu budeme velice vděční. Tel: CHCETE NAPSAT DO ZPRAVODAJE? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, přikládejte fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby autoři uváděli na sebe kontakt, to pro případné doplnění údajů. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 12/2009 je ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 11/2009 KULTURA PROGRAM DĚLŇÁKU LISTOPAD Já na bráchu č. 3 vystoupí: Jiří Suchý + Ondřej Suchý 16 Královopolka odpoledne pro milovníky dechovky 20 Jam Session nezávazné setkání muzikantů 18 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 20 Karnevalový ples pro dospělé k tanci a poslechu hraje hudební skupina Q-STYL (vhodný oděv: karnevalový kostým/maska) 19 Lenka Filipová premiéra nového koncertního pořadu 18 Večer Jana Skácela vzpomínkový pořad k 20 výročí úmrtí brněnského básníka Účinkují: Vlasta Redl, Hana a Petr Ulrychovi, Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě VONDRKABARET č. 3 Jiří Vondrák uvádí hosty v dalším pokračování svého kabaretu 19:30 MagicXtreme zveme vás do světa iluzí a magie v jedinečné inscenaci. Poprvé v Brně! PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC: Jana Musilová + orchestr Divadla šansonu koncert 19 Vondrkabaret č. 4 - host večera Miroslav Donutil 19 Jakub Zahradník - recitál 19 Pohádky z Dobráčkova - O hodném Čertovi Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice Přehlídka divadel v Hustopečích Soubor Divadla Na Dlani se zúčastní přehlídky ochotnických divadel, kterou organizuje CVČ v Hustopečích. Věříme, že v loňské sezóně premiérově uvedený Dámský krejčí, který se setkal s příznivou odezvou na stránkách Židenického zpravodaje, ale i u divácké obce, bude důstojně reprezentovat práci souboru Divadla Na Dlani. Repríza v Hustopečích bude devátým představením této komedie. V současné době soubor studuje satirickou komedii F.Zacharníka Gordický uzel, k němuž napsal hudbu dlouholetý člen divadla SEMAFOR F.Havlík. Už nyní se těšíme na vaši návštěvu v hledišti Dělnického domu v Brně Židenicích. Členové souboru DND NOVÉ TANEČNÍM CENTRU V ŽIDENICÍCH Ve čtvrtek 10. září 2009 se uskutečnilo slavnostní otevření nového tanečního centra, které pro své členy i širokou veřejnost zrealizovala v rekordním čase Taneční škola Dynamic. Měli jsme před sebou obrovský úkol, který se nám podařilo splnit. Před námi stála výzva dostat všechno, co děláme po celém Brně, pod jednu střechu. Podařilo se nám to v časovém rekordu, který nemá obdobu nikde na světe, zahájil ředitel taneční školy Dynamic Adam Šeda slavnostní otevření centra, které vzniklo za necelých sedm týdnů. Ve čtvrtek 10. září tak na otevření nemohli chybět ani zástupci z řad významných představitelů města Brna. Vše nejlepší novému centru popřál osobně starosta městské části Brno Židenice pan Ing. Roman Vašina, náměstek primátora města Brna pro oblast rozvoje pan Martin Ander, Ph.D. a za Jihomoravský kraj pan Mgr. Jiří Janda. Všichni společně pak přestřihnuli červenou pásku a otevřeli tak nové taneční centrum Dynamic. Kurýři prevence Zejména starší lidé jsou ve vyšší míře ohroženi trestnou činností, při níž se mohou stát oběťmi domácího násilí, podvodného jednání, okradení či různých forem zneužívání. Proto je nutné zároveň se zvyšováním pocitu bezpečí motivovat seniory k odpovědnému přístupu ke svému životu, zdraví a majetku. Do této akce se rovněž zapojil Jihomoravský kraj svým projektem Senioři sobě v Jihomoravském kraji. V rámci tohoto projektu byli vybráni kurýři prevence. Každý z nich má za úkol účastnit se setkání, kde bude proškolen odborníky z oblasti prevence kriminality. Poté navštíví nejméně 15 seniorů, poučí je, předá jim propagační materiály a požádá je o vyplnění anonymního dotazníku. Tento dotazník bude sloužit jako podklad ke zjištění stavu bezpečí seniorů, jejich okolí a bezpečnostních návyků. Projekt je snad první vlaštovkou, která naznačuje, že péče o sociálně nejcitlivější vrstvu společnosti začíná zajímat i orgány kraje. Je to však pouhý začátek. Je slušné poděkovat, chceme však víc. Další vydařená akce Asi padesátka dychtivých seniorů se sešla v úterý před kostelem v Zábrdovicích. Průvodkyně paní Hanáková je provedla historií i současností kostela. Za zasvěcený výklad jí patří dík. Připomínám další dějepisný výlet: úterý v 15:00 hod tentokrát do synagogy na Skořepce. Bc. Ladislav Koukal, Předseda klubu seniorů Židenice Svatomartinské hody v Dělňáku listopadu - se lidé mohou těšit na Svatomartinské menu a mladá Martinská vína Pozvánka pro seniory vedení radnice MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Marek Svitavský, místostarosta Ing. Aleš Vytopil Vás společně s předsedou klubu seniorů Bc. Ladislavem Koukalem srdečně zvou na Vánoční setkání se starostou úterý , od 15h v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Čeká Vás vystoupení dětí, příjemná zábava, občerstvení a jako každý rok, malé vánoční překvapení pro každého. Těšíme se na Vás!!! strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 Židenický Zpravodaj 11/2009 Malby nátěry Onderka tel.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: MALÍŘSKÉ PRÁCE, tel.: , mobil: Koupím paroží, hodiny, bodáky, svícny, mlýnky, plyn. zbraně, benzín. pily, sekačky, vrtačky, hořáky na butan, obrazy, starožitnosti a jiné věci z domácnosti. BAZAR, Táborská 244, tel.: KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, tel.: Prosím nabídněte - pro vyřešení rodin. situace hledám ke koupi byt v Židenicích a okolí. Vše potřebné vyřídím. Tel.: Čištění koberců a sedaček, tel.: Doktorka hledá pěkný byt či domek, pro bydlení i jako investici, platba v hotovosti. Tel.: BYT Brno,s.r.o ulice Turgeněvova 30, Černovice Vám nabízí tyto služby: - zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti: rodinný dům, byt,atd. - pronájem Vašeho bytu, nebo RD Pro nabízející naše služby ZDARMA - správu domů pro Společenství vlastníků, BD Podrobnější informaci Vám rádi zodpovíme tel, nebo Vás nezávazně navštívíme seriozní jednání a individuální přístup samozřejmostí Obraťte se s důvěrou na nás působíme na trhu s nemovitostmi v Brně a okolí již 15 let Tel kontakty: , , , Čištění okapů, drobné opravy krytiny a klempířských prvků. Acero, s.r.o. tel.: Pronajmu dlouhodobě garáž, ul. Komprdova u Židenického hřbitova. Cena dohodou. Tel.: AUTODOPRAVA-Sokol, odvoz, dovoz, stěhování. Tel.: Hledám výpomoc (hospodyni) do domácnosti, ideálně pro důchodkyni, Židenice, tel.: Spouštěcí garnýže-pohodlně spustíte kolejnice se záclonami a závěsy do potřebné výše a po zavěšení čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž je možná i do stávajících garnýží. Fa Venyš tel.: , mobil: Přivydělejte si až 5000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte od 7 do 19 hodin. Prodám cihlový byt v OV 1+1, ul. Čejkova, Židenice. Byt je po rekonstrukci, přízemí/2.p. Volný ihned. Cena: ,-- Kč. Tel.: Vyměním OB 1+1 za jakýkoliv jiný byt. Tel.: Nabízíme k pronájmu místnosti 20,30, a 20 m² na poliklinice Lazaretní 7, Brno-Židenice, lze využít nejen jako ordinaci. Tel.: Kadeřnictví Březinová Marie, Táborská 86, tel.: Střih + foukaná(vodová) 238,- Kč, melír + střih + fouk 546,- Kč, barva + střih + fouk 438,- Kč, trvalá + střih + fouk 458,- Kč, foukaná + vodová 153,- Kč. Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30 Vás zve na přednášku v 17h Jak posílit imunitu?. Beta-glukan z hlívy ústřičné účinná prevence v chřipkovém období. Nabízíme velké slevy na beletrii. Prodej dětských knih, knih o Brně, legionářská lit., dárkové balení čajů. Tel.: Prodej živých sladkovodních ryb bude zahájen na ul. Táborská 86 a vánočních stromků ÚČETNICTVÍ A DANĚ # dańová evidence # podvojné účetnictví # mzdy # daně Aktiva - účetnictví s.r.o. Gajdošova 7 # osobní přístup Brno-Židenice # záruka odbornosti a spolehlivosti , # první měsíc účtování zdarma Místní skupina Českého červeného kříže č.50 Brno-Židenice zve na VALNOU HROMADU konanou v úterý , v 16 hod. v Dělnickém domě, Jamborova 69. Program: Zahájení, Vystoupení dětí MŠ Pokračování besedy s Mgr. Forejtem o výživě Organizační záležitosti skupiny a Oblastního spolku. Těším se na hojnou účast členů a příznivců ČK a předem děkuji za případný finanční příspěvek. PhDr. Marie Výšková, předsedkyně skupiny Československá obec legionářská Jednota Brno 2 pod patronací starosty MČ Brno-Židenice Ing. Romana Vašiny Vás srdečně zve na tradiční vzpomínku na průběh první světové války, ve které legionáři vybojovali samostnou Českou republiku. ve středu 11. listopadu na den veteránů - se sejdeme se se zástupci obce u pomníku padlých v parčíku na rohu ulic Bubeníčkova a Rokycanova v 11 hodin a 11 minut. Všechny Vás srdečně zvou Bohuslav Páral, předseda předseda jednoty ČsOL Brno-2 Ing.Roman Vašina, starosta MČ Brno-Židenice Český červený kříž - skupina č Brno-Židenice POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná ve středu v 16 hod. v Dělnickém domě na Jamborově ulici. Program: Zahájení, Vystoupení malých dětí pro potěšení a radost, Přednáška: INFORMACE O PRÁVECH SPOTŘEBITELE - pí. Mazalová, Diskuse na dané téma, Přehled činnosti místních skupin Tombola z vámi přinesených dárků Těšíme se na hojnou účast všech členů a příznivců ČČK. Jaroslava Zouharová, v.r. Irena Klepárníková, v.r. předsedkyně MS č. 51 předsedkyně MS č. 52 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 11/2009 INZERCE Značka Volkswagen Vám představuje aktuální zimní nabídku Originálních dílů Volkswagen pro vozy starší 4 let. Vůz, se kterým již několik let jezdíte, si přece zaslouží celoroční profesionální péči včetně originálních dílů. Jejich kvalita a vysoká technická úroveň jsou zárukou spolehlivé a bezpečné jízdy a ušetří Vám značné finanční prostředky. Originální díly Volkswagen jsou k dostání v našem autorizovaném servisu nyní za velmi výhodné ceny. TRADIČNÍ VÁNOCE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI NÁKUP DÁRKŮ V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ PAVILONŮ F + G1 ŘEMESLNICKÝ JARMARK PŘIJDE I MIKULÁŠ DĚTSKÝ KOUTEK SE ZAJÍMAVÝM PROGRAMEM BETLÉM Brno výstaviště, pavilony F a G1 DOPROVODNÝ PROGRAM V PAVILONU F VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU Pátek Eva a Vašek Sobota Mosty mezi městy folklórní soubory ze 3 států Neděle Vladimír Hron Čtvrtek Peter Nagy vystoupení Sobota Ivan Mládek & Banjo Band Jumping Drums Ivo Batouška velká bubenická show Neděle Čechomor v komorním složení Karel Holas a František Černý TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI Sobota Dáda Patrasová Rej Mikulášů, andílků, čertíků Pátek Michal Nesvatba Po celou dobu akce Dětský koutek s programem Betlém Otevřeno denně Vstup hlavní branou nebo ze zastávky výstaviště vstup G2 Vstupné 20 Kč Parkování pro veřejnost přímo u pavilonu F a G1 ZDARMA Vjezd branou č. 8, 9 Zdarma poukaz na vstupenku do Palace Cinemas Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, Brno Tel.: , Fax: strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Co nového na ZŠ Krásného V polovině září odjel na svoje první pěvecké soustředění s novým sbormistrem Petrklíč, sbor Základní školy Krásného. Poprvé s ním na velké soustředění do překrásné přírody Orlických hor, v Nekoři, odjížděli žáčci pátých tříd. Všechny děti, ale také i jejich pedagogy, ček al nelehký úkol. Začlenit do pěveckého tě- lesa nejmladší spolužáky, pomoci jim naučit se repertoár, začít zkoušet nové písně. A nejen to. Kromě učení a zpívání se děti intenzivně věnovaly osobnostně sociálnímu rozvoji. Všichni učitelé se snažili, aby vše probíhalo co možná nejpoutavěji. Týden byl nabitý zážitkovou pedagogikou, zpěvem a prací (viz. foto). Jen na nudu čas nezbyl. Děti si domů ze školy v přírodě odvezly spoustu prožitků, osobních úspěchů a nových kamarádů napříč všemi ročníky základní školy. Doma tedy všichni hlásili dařilo se nám, úkol splněn. Těšte ŠKOLSTVÍ se na naše koncerty! Tento výjezd nebyl ojedinělý, na soustředění vyjel ve stejném termínu také náš taneční soubor, a to do Roštína, nedaleko Buchlova. A co nového přímo ve škole? Od konce září pracují 6. ročníky pod vedením paní učitelky Mgr. Moniky Vašíčkové a Mgr. Kateřiny Fridrichovské na výrobě primitivních hudebních nástrojů, neboť pravěké historické období je to, co mají žáci v dějepise, literatuře a hudební výchově v těchto měsících zvládnout. V rámci literární výchovy navíc budou žáci VI.C tvořit vlastní čítanku, navštíví Knihovnu Jiřího Mahena, aby se seznámili s tvorbou a náležitostmi nutnými pro vznik této odborné literatury, a poté sami, dle doporučené četby pro 6. ročník sestaví čítanku svoji. Sedmáci a žáci, kteří navštěvují volitelný předmět Cvičení z matematiky, zhlédli díky paní učitelce Mgr. Jeanettě Mlčúchové a RNDr. Lence Koláčkové na Staré radnici výstavu Triky a klamy, zaměřenou nejen na logické uvažování, trpělivost, rychlost a rozhodnost. Židenický Zpravodaj 11/2009 Všichni žáci 2. stupně pracují postupně v hodinách českého jazyka, výtvarné i hudební výchovy a informatiky na ročníkovém projektu Den pro Michaela Jacksona. O listopadovém výstupu vás budeme informovat. Před podzimními prázdninami vypukne čtení pro prvňáčky. Vybraní žáci ročníků budou v pátek 4. vyučovací hodinu chodit do 1. tříd číst krátké příběhy dětem. Na četbu bude navazovat rozbor textu, přiměřený šestiletým dětem. Vše si pod vedením pedagoga budou žáci připravovat sami. Malí i velcí se moc těší, tak uvidíme, jak se plán vydaří!! Na konci školního roku si své role budou moci vyměnit a prvňáčci předvedou čtenářské umění svým patronům, osmákům a deváťákům. Máme ještě spoustu plánů, a pokud se chcete na vlastní oči přesvědčit, jak to u nás chodí, tak přijďte třeba na Vánoční dílny, Slavnost světel, Vánoční koncert. Budeme vás informovat na našich webových stránkách i v Židenickém zpravodaji. za pedagogický sbor Mgr. Petra Grünhutová, zástupkyně ředitelky V Tyršově ZŠ na Kuldově se žáci nenudí 1. září 2009 se žáci Tyršovy ZŠ spolu s rodiči, představiteli obce a učiteli na školním dvoře symbolicky rozloučili s prázdninami. Nový školní rok jsme odstartovali na plný plyn a už v září žáci prožili několik zajímavých akcí. Děti z 1. stupně se pobavily v sále školy během loutkového představení divadla Narcis, žáci 2. třídy zašli do Knihovny Jiřího Mahena za strašidly z pohádek. Naši nejstarší žáci, které letos čeká volba povolání, načerpali mnoho informací na 2. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání na BVV. Pro žáky 7. a 8. tříd přichystali vyučující novou nabídku volitelných předmětů: vedle již tradičních sportovních aktivit, Pasování prvňáčků v Knihovně Jiřího Mahena na Staré osadě Začátkem října bývá zvykem pozvat prvňáčky na návštěvu ke knížkám. I tento rok tomu nebylo jinak. Paní knihovnice nachystaly dětem překvapení formou Pohádkového rejdění. Děti si zahrály divadlo, zazpívaly, seznámily se s pohádkovými postavičkami. Pohádkové rejdění vyvrcholilo ve čtvrtek 8. října pasováním prvňáčků na čtenáře. Pro děti byla připravena slavnost s pohádkovou princeznou, králem a drakem. Děti obdržely šerpy a drobné dárečky. Slavnosti jako každoročně přihlížel pan starosta Židenic Ing. Roman Vašina, který sám děti pasoval. Vznikla krásná tradice, ve které chceme nadále pokračovat. Odměnou nás knihovníků jsou rozzářené oči dětí a další přátelé knížek. KJM - Stará osada Prvňáčci v péči deváťáků na MZŠ Kamenačky Již třetí rok probíhá na škole MZŠ Kamenačky zajímavý projekt Každý deváťák má svého prvňáčka. Naši nejstarší žáci zkušení deváťáci, ale i malá drobotina - se tak učí vhodnou a nenásilnou formou spolupráci, oboustranné pomoci, ale i toleranci. Děti z deváté třídy již od prvního dne školního roku chodí za prvňáčky, pomáhají jim v orientaci v novém prostředí, provází je po budově školy, hrají si s nimi a povídají si. Za celoroční péči je za odměnu odvedou na konci školního roku z naší školy a pěkně se s nimi rozloučí. MZŠ Kamenačky německého jazyka a ekologie jsme letos otevřeli také rozšiřující výuku informatiky, kulturně-historický a přírodovědný seminář. V rámci těchto předmětů jsme navštívili hned dvě úžasné výstavy. Obdivovatelé historie se zúčastnili Expedice Středověk v Moravském zemském muzeu. Během interaktivní expozice si chlapci vyzkoušeli kroužkovou košili i plátovou zbroj, dívky se promenádovaly v gotických a renesančních kostýmech. Někteří dobrovolníci se nechali zavřít do klády nebo připoutat na pranýř, jiní se vžili do role husitů na vozové hradbě. Objevitelské vzrušení, zábavu i poučení jsme našli též na výstavě Hry a klamy na Staré radnici a ověřili jsme si, že i fyzika a biologie mohou být hra. Školní rok teprve začal a my můžeme prozradit, že i letos čeká žáky na Kuldovce spousta skvělých zážitků... Více na Mgr. Daniela Míčková, učitelka TZŠ, Kuldova 38 Přírodovědná stanice Kamenáčky Brno-Židenice otevírá pro velký zájem po zápisu ještě jeden speciální kroužek pro předškoláky a žáky 1. až 2.třídy ZŠ MALÍ PŘÍRODOVĚDCI Nevadí, že děti ještě neumějí číst a psát. V kroužku děti hravou a nenásilnou formou objevují tajemství přírody, tvoří z přírodních materiálů hrají si a soutěží. Hlavně jsou ale v kontaktu s živými zvířátky, kterých je na stanici 50 druhů, učí se o ně pečovat a získávají kladný vztah ke všemu živému. termín: úterý 13:30-14:30 hodin cena za 1.pololetí ( ) 420,-Kč Děti, které se přihlásí později, zaplatí pouze alikvotní část zápisného. Netradiční navázání nových přátelství na ZŠ Gajdošova Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Tato věta se stala heslem celého adaptačního pobytu v Křižanově. Ten se uskutečnil od do pod vedením třídních učitelek, výchovné poradkyně a centra volnočasových aktivit. Cílem programu bylo zlepšení klimatu ve třídách, propojení vzájemných vazeb, aby se děti nestyděly mezi sebou projevovat své názory a byli vymý- ceni všichni posměváčci a možní agresoři. Děti byly během celého pobytu vedeny ke kooperaci formou hry a sportovních aktivit. Pokoušely se vykouzlit nerozbitná vajíčka, opékaly špekáčky, hrály divadlo a nacvičovaly bojovné pokřiky. Nechyběly ani netradiční hry jako paintball a lanové aktivity. Myslím, že adaptační pobyt své cíle splnil a mezi dětmi vznikly vazby a přátelství, na které budou pěkně vzpomínat i s velkým časovým odstupem. Mgr. Petra Hutáková, třídní učitelka 6.B MŠ Šaumannova: Jak učit děti zdravě jíst Nad tím si již několik let lámeme hlavu. Přednášky na toto téma měly mizivou účast rodičů a stejně tak dopadly i ochutnávky připravované dětmi. A protože nám přibývá ve školce dětí které vůbec nejí chléb, natož něčím namazaný, přemýšleli jsme, jak rodičům sdělit to, co chceme (že chléb a zdravá výživa je základ dobrého vývoje). A tak jsme dětem připravili zábavné odpoledne se skákacím hradem. Na terase školky přichystaly naše paní kuchařky ochutnávku toho, co mívají děti na svačinky a paní vedoucí zajistila ochutnávku z firmy Extrudo, která nám předvedla zdravé a rychlé vaření z cizrny, jáhel, rýžové mouky. A zatím, co děti skákaly, ro- diče ochutnávali, a protože jim chutnalo, tak se ptali, jak co děláme. Dozvěděli se tak něco o zdravé výživě a správném stravování dětí. Celé akce se zúčastnila i paní Ing. Horká z úřadu městské části Židenice a několik vedoucích z dalších školních jídelen. Všichni jsme měli z akce dobrý pocit. Věříme, že spolupráce s rodiči se v této oblasti zlepší. Za kolektiv MŠ Šaumannova, kterému tímto děkuji. Dáša Hýblová, ředitelka Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 11/2009 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Radnice MČ Brno-Židenice otevřela další dvě rekonstruovaná hřiště pro děti Vydává Statutární město Brno - MČ Brno Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 14. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: MVDr. Lubomír Hošek, člen Rady

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více