DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa"

Transkript

1 Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel! Technické změny vyhrazeny! Obj. č BA DM /14 CS

2 Doplňující pokyny Rovné zacházení Tento dokument používá gramatický mužský rod v neutrálním smyslu, aby text byl snadněji čitelný. Oslovuje ženy a muže vždy stejně. Prosíme čtenářky o pochopení pro toto zjednodušení v textu. Doplňující pokyny Prosím přečtěte si doplňující pokyny. V textu jsou zdůrazněny zvláště: Seznamy s odrážkami Pokyny pro zacházení ð Výsledky pokynů pro zacházení Informace Informace obsahuje důležité pokyny pro správnou činnost zařízení nebo k usnadnění vaší práce. Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny jsou opatřeny podrobnými popisy nebezpečných situací, viz Ä Kapitola 4.1 Označení bezpečnostních pokynů na straně 17 2

3 Obsah Obsah 1 Koncept obsluhy Funkce tlačítek Změna nastaveného jazyka obsluhy Potvrzení chybového nebo výstražného hlášení Blokování kláves Záznamy v zobrazení [Menu] ID kód Kompletní měřicí místo může zahrnovat: Bezpečnost a odpovědnost Označení bezpečnostních pokynů Všeobecné bezpečnostní pokyny Předepsané používání Kvalifikace uživatele Popis činnosti Montáž a instalace Rozsah dodávky Montáž mechanická Montáž na stěnu Montáž panelu rozvaděče Montáž elektrická Specifikace šroubových spojení Schéma svorek Průřezy vodičů a koncová pouzdra žil Montáž na stěnu a montáž na panel rozvaděče Zapojení indukčních zátěží Připojte elektricky čidla k regulátoru Sání pro odvzdušnění Uvedení do provozu Spínací chování při uvedení do provozu Nastavení podsvícení a kontrastu indikace regulátoru Resetování jazyka obsluhy Určení dávkovacího a regulačního procesu

4 Obsah 8 Nastavení měřených veličin Informace o měřených veličinách Měřená veličina ph [mv] Teplota Měřená veličina ph [ma] Redox [mv], redox [ma] Chlór, brom, chlordioxid, chloritan, rozpuštěný kyslík a ozón Měřená veličina fluorid Kyselina peroctová Peroxid vodíku Vodivost [ma] Teplota [ma], (jako hlavní měřená veličina) ma obecně Zvláštnosti dvoukanálové verze Kalibrace Kalibrace čidla ph Volba procesu kalibrace při ph bodová kalibrace čidla ph (CAL) Kalibrace čidla ph (CAL) s externím vzorkem (1-bodová) Kalibrace čidla PH (CAL) pomocí [zadání dat] Kalibrace čidla redoxu Volba procesu kalibrace při redoxu bodová kalibrace čidla redoxu (CAL) Kalibrace dat čidla redoxu (CAL) Kalibrace čidla fluoridu Volba procesu kalibrace při fluoridu bodová kalibrace čidla fluoridu (CAL) bodová kalibrace čidla fluoridu (CAL) Kalibrace ampérometrických čidel Volba procesu kalibrace u ampérometrických měřených veličin Kalibrace strmosti Kalibrace nulového bodu Kalibrace čidla kyslíku Volba procesu kalibrace pro měřenou veličinu O Automatická kalibrace pro měřenou veličinu O Kalibrace nulového bodu pro měřenou veličinu O

5 Obsah Hodnota kalibrace O 2 pro měřenou veličinu O Kalibrace měřené hodnoty [ma obecně] Kalibrace vodivosti Kalibrace teploty Nastavení [regulace] Parametry regulace [Typ] Parametry regulace [Chování] Parametry regulace [Požad. hodnota] Parametry regulace [xp] Parametry regulace [Tn] Parametry regulace [Tv] Parametry regulace [ad. zákl. zatížení] Parametry regulace [Kontrol. čas] Parametry regulace [max. regul. vel.] Kolizní veličina Zadání požad. hodnoty přes analogový signál ma 0/ [Přepnutí parametru] přes digitální vstup nebo [timer] Nastavení [mezních hodnot] Funkce mezních hodnot Nastavení mezní hodnoty kanál Nastavení [mezní hodnoty 1] Nastavení [mezní hodnoty 2] Nastavení [chování systému] Nastavení [čerpadel] Nastavení [čerp. 1] Nastavení [relé] Nastavení relé Popis funkce [Vyp] Popis funkce [relé - časovače] Popis funkce [Mezní hodnota 1] nebo [Mezní hodnota 2] Popis funkce [mezní hodnota 1/2 (reg. vel.)] Popis funkce [cyklu] Popis funkce [délky impulsu (PWM)] Nastavení [digitálních vstupů] Nastavení [dig. vstupu 1]

6 Obsah 15 Nastavení [výstupů ma] Nastavení [výstupů ma] Funkce: Zapisovač dat Aktivace, načtení a smazání deníků Konfigurace deníků Použijte [Deník kalibrace] Použití [chybového seznamu] Použití [deníku dat] (volitelná možnost) [Diagnostika] Zobrazení [deníků] Zobrazení[Deníku kalibrace] Načtení [Chybového seznamu] Zobrazení [simulace] Zobrazení [informací o zařízení] Chybová hlášení a výstrahy Pomocné texty [Servis] Nastavení [Časovače mytí] [Nastavení ] Nastav. zařízení Nastavení [jazyka] [Nastavení] Všeobecná nastavení Nastavení [Rozšířených nastavení] Aktualizace Nastavení [Oprávnění] Technická data regulátoru Náhradní díly a příslušenství Náhradní díly Příslušenství Potřebné formality Likvidace použitých dílů Dodržené normy a prohlášení o shodě Glosář Index

7 Koncept obsluhy 1 Koncept obsluhy 1. Obr. 1: Ovládací tlačítka do kříže (1) / Aktivní tlačítka jsou zobrazena [černě]; neaktivní tlačítka [šedě]. Jako příklad je uvedena následující cesta: Trvalé zobrazení nebo [Kalibrace ] nebo [Strmost ] A1035 Trvalé zobrazení [Kalibrace] [Strmost] A1036 Obr. 2: V rámci průběhu jedné činnosti dochází ke změně zobrazení. I. Trvalé zobrazení 1 II. Zobrazení 2 III. Zobrazení 3 IV. Zobrazení 4 Funkce tlačítek je popsána v tabulce Ä Kapitola 1.1 Funkce tlačítek na straně 10. = symbolicky popisuje úkon obsluhy, vedoucí k nové možnosti činností. [Název v zobrazení] = hranaté závorky ohraničují název, který je stejnými slovy uveden i v indikaci regulátoru. Tlačítkem se lze dotázat na další informace. 7

8 Koncept obsluhy Osvětlení indikace Nastane-li chyba se stavem [ERROR], změní se podsvícení indikace z bílé na červenou. Obsluha tak bude moci snadněji rozpoznat chybu a reagovat na ni. Obr. 3: Příklad trvalého zobrazení, při použití s jedním měřicím kanálem (např. ph) A1177 Obr. 4: Příklad trvalého zobrazení, při použití s dvěma měřicími kanály (např. ph / chlór) 8

9 Koncept obsluhy Nastavení rozdílných parametrů v nastavitelných menu Žádné časově řízené body menu Regulátor neopouští žádný bod menu na základě časového řízení, nýbrž setrvá tak dlouho na jednom bodu menu, dokud tento bod menu neopustí uživatel. 1. Vyberte požadovaný parametr v zobrazení tlačítky nebo ð Před zvoleným parametrem je šipka, která jej označuje. 2. Stiskněte tlačítko ð Přešli jste nyní do menu nastavení požadovaného parametru. 3. V menu nastavení můžete čtyřmi tlačítky se šipkami nastavit požadovanou hodnotu a uložit ji tlačítkem ð Chybný rozsah Když zadáte hodnotu, která leží mimo možný rozsah nastavení, objeví se hlášení [Chybný rozsah], jakmile stisknete tlačítko. Stisknutím tlačítka nebo se znovu vrátíte k hodnotě, která má být nastavena. Po stisknutí tlačítka je regulátor opět v menu Přerušení procesu nastavování Stisknutím tlačítka se opět vrátíte do menu, aniž byste hodnotu uložili. 9

10 Koncept obsluhy 1.1 Funkce tlačítek Funkce tlačítek Tlačítko Funkce Stisknutí v menu nastavení: Potvrdí a uloží zadání hodnot. Stisknutí v trvalém zobrazení: Ukáže všechny informace k uloženým chybám a výstrahám. Zpátky k trvalému zobrazení nebo na začátek příslušného menu nastavení, v kterém se právě nacházíte. Umožňuje přímý přístup ke všem menu nastavení regulátoru. Umožňuje přímý přístup k menu kalibrace regulátoru z trvalého zobrazení. Start/Stop regulační a dávkovací funkce regulátoru z libovolného zobrazení. Ke zvýšení zobrazené číselné hodnoty a k posunutí směrem nahoru v ovládacím menu. Stisknutí v menu nastavení: Pohne kurzorem doprava. Stisknutí v trvalém zobrazení: Ukáže další informace o výstupních a vstupních veličinách regulátoru. 10

11 Koncept obsluhy Tlačítko Funkce Ke snížení zobrazené číselné hodnoty a k posunutí směrem dolů v ovládacím menu. Pohne kurzorem doleva. 1.2 Změna nastaveného jazyka obsluhy 1. Stiskněte současně tlačítka a ð Regulátor přejde do menu k nastavení jazyka obsluhy. Jazyk 2 Jazyk Němčina A1482 Obr. 5: Menu nastavení jazyka obsluhy 2. Tlačítky a nyní můžete nastavit požadovaný jazyk obsluhy 3. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka ð Regulátor opět přejde do trvalého zobrazení a zobrazí vybraný jazyk obsluhy. 11

12 Koncept obsluhy 1.3 Potvrzení chybového nebo výstražného hlášení Když regulátor rozpozná chybu [Error], regulace se zastaví, podsvícení se přepne na červené světlo a poplachové relé odpadne. Stisknutím tlačítka nyní můžete hlášení potvrdit. Regulátor vám přitom zobrazí všechny chyby a výstrahy. Nevyřízená poplachová hlášení můžete vybrat a příp. potvrdit. Když potvrdíte chybu, poplachové relé přitáhne a podsvícení se opět přepne na bílé světlo. Ve spodní části zobrazení se vzniklá chyba nebo výstražné hlášení zobrazuje i nadále, např. [Error 01], dokud není příčina odstraněna. Při výstraze, např. když regulátor signalizuje, že čidlo dosud není zkalibrované, je možné s regulátorem dále pracovat jak s potvrzením hlášení, tak bez potvrzení. Při chybovém hlášení [Error], [např.] když regulátor signalizuje, že není připojeno žádné čidlo, není možné po potvrzení hlášení s regulátorem dále pracovat. Napřed musíte odstranit chybu, viz Ä Kapitola 17 [Diagnostika] na straně 141. Obr. 6: Poplachové hlášení, regulátor zastaví regulaci 1.4 Blokování kláves Regulátor má k dispozici funkci blokování kláves. Aktivované blokování kláves zabraňuje stisknutí tlačítek. Blokování kláves lze aktivovat nebo deaktivovat současným stisknutím tlačítek a. Aktivované blokování kláves je zobrazeno symbolem. 12

13 Záznamy v zobrazení [Menu] 2 Záznamy v zobrazení [Menu] Název bodu menu [Měření] [Mezní hodnoty] Skok do kapitoly Ä Kapitola 8 Nastavení měřených veličin na straně 51 Ä Kapitola 11 Nastavení [mezních hodnot] na straně 115 [Regulace] Ä Kapitola 10 Nastavení [regulace] na straně 97 [Kalibrace] Ä Kapitola 9 Kalibrace na straně 59 [Čerpadla] Ä Kapitola 12 Nastavení [čerpadel] na straně 120 [Relé] Ä Kapitola 13 Nastavení [relé] na straně 123 [Digitální vstupy] [Výstupy ma] Ä Kapitola 14 Nastavení [digitálních vstupů] na straně 128 Ä Kapitola 15 Nastavení [výstupů ma] na straně 131 [Diagnostika] Ä Kapitola 17 [Diagnostika] na straně 141 [Servis] Ä Kapitola 18 [Servis] na straně 152 [Setup] Ä Kapitola 19 [Nastavení ] Nastav. zařízení na straně

14 ID kód 3 ID kód Označení přístroje / Identcode DULCOMETER, multiparametrický regulátor dialog DACa D A C a Provedení 00 s logem ProMinent S0 S montážní sadou pro rozvaděč Provozní napětí V, 48/63 Hz Kanál 1* 1 Měření + regulace, 2 čerpadla, 2 řídicí vstupy, 2 výstupy ma Kanál 2** 0 žádný 2. kanál 2 Paket 2: Kolizní veličina (ma) nebo externí zadání požadované hodnoty nad kompenzaci ma nebo ph pro chlór s regulací ph (všechny působící na kanál 1). Přídavný výstup ma. 3 Paket 3: 2. měření + regulace, navíc 2 čerpadla, 3 řídicí vstupy, jeden výstup ma 4 Paket 4: 2. měření + regulace, navíc 2 čerpadla, 3 řídicí vstupy, jeden výstup ma, kolizní veličina (ma nebo frekvence), kompenzace ph pro chlór Přednastavení softwaru 0 žádné přednastavení 1 Dávková neutralizace 2 x měření ph s 1-2stranným regulátorem a koncová kontrola 2 Průběžná neutralizace 2 x měření ph s 1-2stranným regulátorem, kolizní veličina a koncová kontrola 3 Měření / regulace ph / redox (ph 2stranné, redox 1stranné) 4 Měření / regulace ph-/cl 2 (ph 2stranné, chlór 1stranné) 14

15 ID kód DULCOMETER, multiparametrický regulátor dialog DACa 5 Měření / regulace ph /ClO 2 (ph 2stranné, chlordioxid 1stranné) 6 Měření / regulace ph-/cl 2 s kolizní veličinou (ph 2stranné, chlór 1stranné) 7 Měření / regulace ClO 2 / redox (chlordioxid 1stranné, redox ke sledování) Připojení kanálů 0 Kanál 1 / 2 přes svorky (ma a mv) 1 Kanál 1 přes SN 6 koaxiální připojení (jen u ph a Redox přes mv) 2 Kanál 2 přes SN 6 koaxiální připojení (jen u ph a Redox přes mv) 3 Kanál 1 a 2 přes SN 6 koaxiální připojení (jen u ph a Redox přes mv) Připojení digitálních čidel / aktorů 0 žádná Komunikace 0 žádná Zapisovač dat 0 Žádný zapisovač dat 1 Zapisovač dat se zobrazením měřené hodnoty s kartou SD Rozšíření hardwaru 0 žádná 1 RC ochranný obvod pro výkonové relé Schválení 01 žádné (standard CE) Certifikáty 0 žádné 15

16 ID kód DULCOMETER, multiparametrický regulátor dialog DACa Jazyk dokumentace*** DE EN FR ES německy anglicky francouzsky španělsky Poznámky pod čarou k Identcode * Výběr měřené veličiny při prvním uvedení do provozu ** Výběr měřené veličiny se provádí při prvním uvedení do provozu nebo prostřednictvím přednastavení software. *** Další jazyky lze dodat na přání. 3.1 Kompletní měřicí místo může zahrnovat: Měřicí převodník / regulátor DACa (viz Identcode) Armatura: DGMa..., DLG III... Čidlo ph (závisí na použití) Čidlo redoxu (závisí na použití) např. čidlo chlóru, chlordioxidu, chloritanu, bromu, rozpuštěného kyslíku Převodník na ph resp. Redox (závisí na nastaveném vyhodnocení, ph [ma], Redox [ma]) Kabel čidla 16

17 Bezpečnost a odpovědnost 4 Bezpečnost a odpovědnost 4.1 Označení bezpečnostních pokynů Úvod Tento provozní návod popisuje technické údaje a funkce výrobku. Provozní návod uvádí podrobné bezpečnostní pokyny a je rozčleněn do jasně daných pracovních kroků. Bezpečnostní pokyny a upozornění se člení dle následujícího schématu. Používají se při tom různé piktogramy odpovídající situaci. Zde uvedené piktogramy představují pouze příklad. VAROVÁNÍ! Druh a zdroj nebezpečí Možný následek: smrt nebo velmi vážná poranění. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Varování! Označuje hrozbu nebezpečné situace. Nevyhnete-li se jí, může mít za následek smrt nebo velmi vážná poranění. NEBEZPEČÍ! Druh a zdroj nebezpečí Následek: smrt nebo velmi vážná poranění. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Nebezpečí! Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Nevyhnete-li se mu, má za následek smrt nebo velmi vážná poranění. POZOR! Druh a zdroj nebezpečí Možný následek: Lehká nebo drobná poranění. Poškození majetku. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Pozor! Označuje hrozbu nebezpečné situace. Nevyhnete-li se jí, může mít za následek lehká nebo drobná poranění. Může být použito také jako varování před škodami na majetku. 17

18 Bezpečnost a odpovědnost UPOZORNĚNÍ! Druh a zdroj nebezpečí Poškození výrobku nebo jeho okolí. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Upozornění! Označuje stav ohrožení majetkovou újmou. Nevyhnete-li se mu, může dojít k poškození výrobku nebo předmětů v jeho okolí. Druh informace Tipy pro použití a doplňkové informace. Zdroj informací. Dodatečná opatření. Informace! Označují tipy pro použití a jiné mimořádně užitečné informace. Nejedná se o slovo indikující nebezpečné či majetkovou újmou hrozící situace. 4.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ! Díly pod napětím! Možné následky: Smrt nebo velmi vážná zranění Opatření: Před otevřením krytu nebo před prováděním montážních prací vypněte přívod napětí do přístrojů. U poškozených, vadných nebo manipulovaných přístrojů vypněte přívod napětí. VAROVÁNÍ! Ohrožení nebezpečnou látkou! Možné následky: Smrt nebo velmi vážná zranění. Při zacházení s nebezpečnými látkami se ujistěte, že máte k dispozici aktuální bezpečnostní listy od výrobce nebezpečných materiálů. Nezbytná opatření vyplývají z obsahu bezpečnostního listu. Protože v důsledku nových poznatků může být potenciál nebezpečnosti látky kdykoli přehodnocen, je třeba bezpečnostní list pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit. Za existenci a aktuální stav bezpečnostního listu a s tím související vznik posouzení nebezpečnosti příslušných pracovišť je zodpovědný provozovatel zařízení. 18

19 Bezpečnost a odpovědnost VAROVÁNÍ! Neoprávněný přístup! Možné následky: Smrt nebo velmi vážná zranění. Opatření: Přístroj zajistěte proti neoprávněnému přístupu VAROVÁNÍ! Chyby obsluhy! Možné následky: Smrt nebo velmi vážná zranění. Přístroj nechte obsluhovat pouze dostatečně kvalifikovaným a zkušeným personálem Dodržujte také návody k obsluze čidel a vestavěných armatur a dalších případných existujících modulů, jako např. měřicího vodního čerpadla... Za kvalifikaci personálu odpovídá provozovatel 4.3 Předepsané používání Předepsané používání Přístroj je určen k měření a regulaci tekutých médií. Označení měřených veličin je zobrazeno na indikaci přístroje a je zcela závazné. Přístroj se smí používat pouze v souladu s technickými údaji a specifikacemi uvedenými v tomto návodu k obsluze a v návodech k obsluze jednotlivých komponent (jako jsou např. čidla, montážní armatury, kalibrační zařízení, dávkovací čerpadla atd.). Jakákoli jiná použití nebo přestavby jsou zakázány. Časová konstanta > 30 sekund Regulátor lze použít v procesech, které mají časovou konstantu > 30 sekund. UPOZORNĚNÍ! Bezvadné fungování čidla Poškození výrobku nebo jeho okolí. Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Čidlo je třeba pravidelně kontrolovat a kalibrovat 19

20 Bezpečnost a odpovědnost 4.4 Kvalifikace uživatele VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění plynoucí z nedostatečné kvalifikace personálu! Provozovatel zařízení/přístroje je odpovědný za dodržení kvalifikací. Jestliže nekvalifikovaný personál provádí práce na přístroji nebo se zdržuje v nebezpečné oblasti přístroje, vznikají nebezpečí, která mohou způsobit vážná poranění a věcné škody. Všechny činnosti nechte provádět pouze k tomu kvalifikovaným personálem Nekvalifikovaný personál se nesmí dostat do nebezpečné oblasti Vzdělání Poučená osoba Zaškolený uživatel Vyškolený odborník Definice Za poučenou osobu je považována osoba, která byla poučena o svěřených úkolech a o možných nebezpečích při nesprávném chování a v případě nutnosti zaškolena, a také poučena o nutných ochranných zařízeních a ochranných opatřeních. Za zaškoleného uživatele je považován ten, kdo splňuje požadavky na poučenou osobu a navíc u firmy ProMinent nebo u autorizovaného distribučního partnera absolvoval školení zaměřené specificky na dané zařízení. Za vyškoleného odborníka je považován ten, kdo na základě svého vzdělání, znalostí a zkušeností a znalostí příslušných ustanovení může zhodnotit svěřené úkoly a rozpoznat možná nebezpečí. Při posouzení odborného vzdělání lze také vzít v úvahu víceletou činnost v příslušném pracovním oboru. 20

21 Bezpečnost a odpovědnost Vzdělání Odborný elektrotechnik Zákaznický servis Definice Odborný elektrotechnik je na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností a znalostí příslušných norem a ustanovení schopný provádět jemu svěřené práce na elektrických zařízeních a možná nebezpečí sám rozpoznat a zabránit jim. Odborný elektrotechnik je vyškolený speciálně pro pracovní oblast, ve které je činný, a zná příslušné normy a zákonná ustanovení. Odborný elektrotechnik musí splňovat ustanovení platných zákonných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Za zákaznický servis jsou považováni servisní technici, kteří byli prokazatelně vyškoleni a oprávněni firmou ProMinent pro práce na daném zařízení. Poznámka pro provozovatele Je nutno dodržovat příslušné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní obecně uznávaná bezpečnostně technická pravidla! 21

22 Popis činnosti 5 Popis činnosti DULCOMETER multiparametrický controller dialog DACa je kontrolní platforma od firmy ProMinent. V tomto dokumentu se pro DULCOMETER obecně používá pojem regulátor. Regulátor byl vyvinut pro nepřetržité měření a regulaci parametrů analýzy kapalin. Pro procesy úpravy vody v technice prostředí a průmyslu. Regulátor je k dispozici ve verzi s jedním a dvěma měřicími kanály. Může pracovat společně s konvenčními analogovými čidly a aktory. Regulátor je vybaven k tomu, aby mohl komunikovat s digitálními čidly a aktory prostřednictvím sběrnice CANopen čidlo / aktor. Typické použití: Úprava pitné vody Úprava odpadních vod Úprava průmyslových a procesních vod Úprava vody v bazénech Sériové vybavení: Měřicí kanál se 14 volně volitelnými měřenými veličinami (přes vstup mv nebo ma Regulátor PID s ovládáním dávkovacího čerpadla přes frekvenci pro 2 dávkovací čerpadla Dva analogové výstupy pro naměřenou hodnotu, hodnotu korekce nebo regul. veličinu (v závislosti na volitelném vybavení) Dva digitální vstupy pro rozpoznání chyby měřené kapaliny, pauzu a přepnutí parametru Dvě relé s funkcí mezní hodnoty, timer a nespojitá regulace, tříbodová kroková regulace (v závislosti na volitelném vybavení) Měřené veličiny a volba jazyka při uvedení do provozu Kompenzace vlivu teploty na měřené veličiny ph a fluoridu 22 jazyků obsluhy Ukládání a přenášení parametrizace přístroje prostřednictvím karty SD Dodatečné rozšíření funkce softwaru přes aktivační klíč nebo aktualizaci firmwaru Zpracování kolizních veličin (průtok) přes frekvenci Zobrazení tendence naměřených hodnot prostřednictvím indikace regulátoru Volitelné vybavení: Druhý, kompletní měřicí a regulační kanál se 14 volně volitelnými měřenými veličinami (přes vstup mv nebo ma) Konfigurační software pro PC Zapisovač dat a událostí s kartou SD Zpracování kolizních veličin (průtok) dodatečně přes ma Kompenzace vlivu ph na měření chlóru 3 přídavné digitální vstupy, např. pro sledování hladiny PROFIBUS -DP *. Modbus-RTU Vizualizace přes přístup na web LAN/ WLAN 22

23 Montáž a instalace 6 Montáž a instalace Kvalifikace uživatele, mechanická montáž: vyškolená pracovní síla, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Kvalifikace uživatele, elektrická montáž: Odborný elektrotechnik, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 UPOZORNĚNÍ! Místo pro montáž a podmínky Regulátor splňuje podmínky stupně krytí IP 67 (montáž na stěnu) resp. IP 54 (montáž na panel rozvaděče) a (v návaznosti na NEMA 4X) těsnosti. Tyto standardy jsou splněny pouze tehdy, jsou-li všechna těsnění a šroubení správně připojena. Instalace (elektrická) se smí provádět teprve po montáži (mechanické) Dbejte na snadnou přístupnost pro obsluhu Bezpečné upevnění s minimálními vibracemi Zamezte působení přímého slunečního záření Přípustná teplota okolí regulátoru na místě montáže: C při max. 95 % relativní vlhkosti vzduchu (bez kondenzace) Je nutno vzít v úvahu přípustnou teplotu v okolí připojených čidel a ostatních komponent Regulátor je koncipován pouze pro provoz v uzavřených prostorách. Při práci ve venkovním prostoru je nutné regulátor chránit vhodnou ochrannou stavební úpravou proti vlivům vnějšího prostředí 23

24 Montáž a instalace Poloha pro odečítání a ovládání Namontujte přístroj v poloze výhodné pro odečítání a ovládání, pokud možno ve výši očí. Montážní poloha Standardně se u regulátoru používá montáž na stěnu. S volitelnou montážní sadou však můžete regulátor též namontovat na panel rozvaděče. Regulátor je nutno montovat vždy tak, aby kabelové přívody směřovaly dolů. Ponechte dostatek volného prostoru pro kabely. 24

25 Montáž a instalace 6.1 Rozsah dodávky Do standardního rozsahu dodávky patří tyto součásti: Označení Počet Regulátor DAC 1 Montážní materiál kompletní 2P univerzální (sada) 2 Návod k obsluze 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Montáž mechanická Montáž na stěnu Montážní materiál (který je součástí dodávky) 1 x nástěnný držák 4 x šrouby PT 5 x 35 mm 4 x podložka x hmoždinka Ø 8 mm, plast Montáž na stěnu Vyjměte nástěnný držák z pouzdra A0490 Obr. 7: Demontáž nástěnného držáku 1. Vytáhněte oba západkové háčky (1) směrem ven ð Nástěnný držák zapadne o něco níž. 2. Zatlačte držák z pouzdra směrem dolů (2) a vyklopte (3) jej ven 3. Naznačte si čtyři vrtané otvory, použijte k tomu nástěnný držák jako vrtací šablonu 25

26 Montáž a instalace 4. Vyvrtejte otvory: Ø 8 mm, hl. = 50 mm 8. Zkontrolujte, zda je kryt shora zavěšený a zatlačte jej dolů (3), až slyšitelně zapadne A0491 Obr. 8: Namontujte nástěnný držák 5. Přišroubujte nástěnný držák s podložkami A0492 Obr. 9: Montáž nástěnného držáku 6. Zavěste spodní stranu krytu (1) do nástěnného držáku 7. Přitiskněte kryt lehkým tlakem shora (2) na nástěnný držák 26

27 Montáž a instalace Montáž panelu rozvaděče POZOR! Rozměrová odchylka Možné následky: Věcné škody Fotokopírováním vyřezávací šablony mohou vzniknout rozměrové odchylky Použijte rozměry podle Obr. 11 a nakreslete je na panel rozvaděče POZOR! Tloušťka materiálu panelu rozvaděče Možné následky: Věcné škody Pro bezpečné upevnění musí být tloušťka materiálu panelu rozvaděče minimálně 2 mm Na obvodu krytu se nachází 4 mm široký výstupek jako zarážka pro panel rozvaděče a navíc s obvodovou drážkou na těsnicí šňůru. Při montáži na panel rozvaděče vyčnívá celá přední část krytu asi 35 mm z panelu. Přístroj se montuje zvenčí do příslušného výřezu panelu rozvaděče. S pomocí upevňovacího materiálu se přístroj zevnitř připevní k desce rozvaděče. 27

28 Montáž a instalace I A1179 Obr. 10: Objednací číslo montážní sady DAC montáž na panel rozvaděče (je součástí dodávky): I. Panel rozvaděče 1. Těsnicí šňůra 3, mechová pryž (1 ks) 2. Upevňovací skoby z oceli, pozinkované (6 ks) 3. PT samořezné šrouby, pozinkované (6 ks) Vyřezávací šablona 28

29 Montáž a instalace Obr. 11: Nákres není ve stanoveném měřítku a v rámci tohoto návodu k obsluze nepodléhá aktualizační službě. Nákres slouží jen pro informaci. A

30 Montáž a instalace 1. S pomocí kótování vrtací šablony nakreslete na panel rozvaděče přesnou polohu přístroje 2. Vyznačte rohy a vyvrtejte je (průměr vrtání mm) 3. Vysekávacím nástrojem nebo děrovkou zhotovte výřez podle nákresu vyřezávací šablony 4. Odstraňte otřepy řezných hran a zkontrolujte, zda jsou těsnicí plochy pro těsnicí šňůru rovné ð Jinak nelze zaručit těsnicí funkci. 5. Těsnicí šňůru rovnoměrně vtlačte do obvodové drážky přístroje 6. Přístroj nasaďte do panelu rozvaděče a ze zadní strany jej připevněte pomocí upevňovacích skob a PT samořezných šroubů ð Přístroj vpředu vyčnívá asi o 35 mm z panelu rozvaděče 6.3 Montáž elektrická Kvalifikace uživatele, elektrická instalace: Odborný elektrotechnik, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 UPOZORNĚNÍ! Vlhkost na kontaktních místech Připojovací konektory, kabely a svorky bezpodmínečně chraňte před vlhkostí pomocí vhodných konstrukčních a technických opatření. Vlhkost na kontaktních místech může narušit funkci přístroje. 30

31 Montáž a instalace Specifikace šroubových spojení A1066 Obr. 12: Všechny rozměry v milimetrech (mm) A1067 Obr. 13: Všechny rozměry v milimetrech (mm) 31

32 Montáž a instalace Schéma svorek K regulátoru jsou přiložena schémata svorek, představující přiřazení 1:1. Pouze jedno čidlo na modul K hlavnímu, resp. rozšiřujícímu modulu lze vždy připojit jen jedno čidlo. Můžete připojit například jedno čidlo chlóru na hlavním modulu (kanál 1) a jedno čidlo ph nebo kolizní veličinu na rozšiřujícím modulu (kanál 2). Připojení čidla chlóru u regulátorů se dvěma kanály Při měření chlóru s kompenzací ph je třeba při připojování čidel dbát na následující. Čidlo chlóru musíte připojit na rozšiřujícím modulu (kanál 2) na svorkách XE8.3 (-) a XE8.4 (+). Čidlo ph musíte na hlavním modulu (kanále 1) připojit následovně: při použití koaxiálního kabelu na svorkách XE1 (stínění), XE 2 (vnitřní vodič) při použití převodníku phv1 (ma) na svorkách XE4.3 (-) a XE4.4 (+) Pro dosažení správné kompenzace ph je třeba ještě dodatečné teplotní kompenzace hodnoty ph. Za tím účelem musíte teplotní čidlo připojit na svorkách XE7.3 a XE7.4. V závislosti na Identcode regulátoru (kanál 2 = paket 4) musíte nyní připojit kolizní veličinu ke vstupu ma rozšiřujícího modulu XE8.2(-) a XE8.3 (+), pokud již není obsazen převodníkem phv1 (ma). Kolizní veličina působí na regulaci ph a chlóru. Měření ph pomocí měřicího převodníku Pokud je měření ph připojeno k regulátoru přes měřicí převodník DULCOMETER DMTa nebo měřicí přístroj ph cizího výrobce, je nutno přiřazení ma-ph v DMTa resp. v měřicím přístroji ph cizího výrobce provést následovně: [ 4 ma = ph 15,45] a [20 ma = ph -1,45] 32

33 Montáž a instalace Připojení měřicího převodníku DTMa DMTa se připojuje k regulátoru jako dvouvodičový měřicí převodník: Svorka DACa, kanál 1: XE4.3 záporný pól a XE4.4 kladný pól Svorka DACa, kanál 2: XE8.3 záporný pól a XE8.4 kladný pól viz: Ä Schéma svorek hlavního modulu (kanál 1) s variantami obsazení na straně 35 a Ä Schéma svorek rozšiřujícího modulu (kanál 2) s variantami obsazení na straně 37 Měřicí převodník cizího výrobce Měřicí převodník cizího výrobce se k regulátoru připojuje následovně, pokud generuje aktivní signál: Svorka DACa, kanál 1: XE4.3 kladný pól a XE4.2 záporný pól Svorka DACa, kanál 2: XE8.3 kladný pól a XE8.2 záporný pól viz: Ä Schéma svorek hlavního modulu (kanál 1) s variantami obsazení na straně 35 a Ä Schéma svorek rozšiřujícího modulu (kanál 2) s variantami obsazení na straně 37 33

34 Montáž a instalace Uspořádání svorek v nástěnném provedení volitelné: Rozšiřující modul Zdířka LAN volitelné: Ochranný obvod RC Svorky Pojistka Rozhraní CAN Svorka stínění Základní modul Připojení koax. kabelu na svorku stínění Svorka stínění A1171 Obr. 14: Uspořádání svorek 34

35 Montáž a instalace Schéma svorek hlavního modulu (kanál 1) s variantami obsazení Bezpotenc. kontakty Digit. vstup kontaktu 1 Digit. vstup kontaktu 2 Volitelné: externí připojení Konektor M12x1 samec (A-kód.) Uzemnění Stínění Svorka stínění Volitelné: SN-6- Připoj. zdířka Zdroj proudu Čidlo Teplota Vyrovnání potenciálů Teplota Vstup norm. signálu Vstup 2vodič. norm. signálu Drátový můstek Varianty obsazení Varianty obsazení A1172 Obr. 15: Schéma svorek s variantami obsazení. Hlavní modul kanál 1, na jeden modul smí být připojena pouze jedna hlavní měřená veličina, např. čidlo chlóru. 35

36 Montáž a instalace Externí čerp. 1, zvýš. (bezpotenc.) Síť Externí čerp. 2, sníž. (bezpotenc.) Výstup norm. signálu Výstup norm. signálu Elmag. ventil 1 (zvýšit) Síť Síť Síť Síť Elmag. ventil 2 (snížit) Poplach. relé Externí A1178 Obr. 16: Schéma svorek s variantami obsazení 36

37 Montáž a instalace Schéma svorek rozšiřujícího modulu (kanál 2) s variantami obsazení Hlavní modul kanál 2, na jeden modul smí být připojena pouze jedna hlavní měřená veličina, např. ph. Navíc může být v závislosti kódu ID připojen signál ma magnetického indukčního přístroje pro kontrolu průtoku. 37

38 Montáž a instalace Výstup normovaného signálu 3 0/4-20 ma Bezpotenc. kontakty Digit. vstup kontaktu 3 Digit. vstup kontaktu 4 Digit. vstup kontaktu 5 Zdroj proudu Čidlo Teplota Vyrovnání potenciálů Teplota Vstup norm. signálu Vstup 2vodič. norm. signálu Externí čerp. 3, zvýš. (bezpotenc.) Drátový můstek Varianty obsazení Varianty obsazení Síť Externí čerp. 4, sníž. (bezpotenc.) A1174 Obr. 17: Schéma svorek s variantami obsazení 38

39 Montáž a instalace Schéma svorek s RC ochranným obvodem (volitelné) Ochranný obvod RC Síť Čerp. 1 (Zvyš.) Síť Čerp. 2 (Sniž.) Externí Síť A1180 Obr. 18: Schéma svorek s RC ochranným obvodem (volitelné) 39

40 Montáž a instalace Schéma svorek DAC Komunikační modul DAC Komunikace Modul-PROFIBUS Komunikace Modul-LAN Stínění zelená červená Stínění zelená červená volitelné: externí připojení Konektor M12x1 samice, 4-pólová (D-kód.) Vstup Výstup Síť LAN A1173 Obr. 19: Schéma svorek DAC Komunikační modul DAC 40

41 Montáž a instalace Servisní rozhraní Připoj. karty SD Displej/klávesnice USB Ventil. 3-pólový Připoj. komunikace Baterie Pojistka Ident. štítek modulů A1175 Obr. 20: Servisní rozhraní Průřezy vodičů a koncová pouzdra žil Minimální průřez Maximální průřez Délka odizolování Bez koncového pouzdra žil Koncové pouzdro žil bez izolace Koncové pouzdro žil s izolací 0,25 mm 2 1,5 mm 2 0,20 mm 2 1,0 mm mm 0,20 mm 2 1,0 mm mm 41

42 Montáž a instalace Montáž na stěnu a montáž na panel rozvaděče Těsnění a schéma svorek U kabelových průchodek regulátoru zvolte správná vyhovující těsnění. Uzavřete otevřené otvory zaslepovacími zátkami. Jen tak je zajištěné dostatečné utěsnění. Vlhkost v regulátoru může zapříčinit poruchy funkce. Dbejte pokynů v přiložených schématech svorek. Sada, montážní materiál, číslo dílu , obsahuje tyto jednotlivé součásti Označení Číslo dílu Množství Těsnicí kroužek (M 20 x 1,5), 4xØ Těsnicí kroužek (M 20 x 1,5), 2xØ Těsnicí kroužek (M 20 x 1,5), 2xØ Uzavírací zátka, Ø10, polyamid, šedá RAL Ochranná zátka, IL Zátka, IL Kabelové šroubení (M 20 x 1,5) (5-13), polyamid, černé Šroubení (M 12 x 1,5) (4-6), černé Pojistná matice (M 12 x 1,5), otvor klíče 15, mosaz, poniklovaná Zajistěte odlehčení kabelů od tahu. 1. Povolte čtyři šrouby krytu 2. Zatáhněte horní díl krytu trochu dopředu a zasuňte jej do parkovací polohy do spodního dílu krytu. 42

43 Montáž a instalace 3. Velký šroubový spoj (M 20 x 1,5) Malý šroubový spoj (M 12 x 1,5) 4. Zaveďte kabely do regulátoru 5. Připojte kabely podle schématu svorek 6. Utáhněte svěrné matice šroubových spojů tak pevně, aby byly těsné 7. Nasaďte horní díl krytu na spodní díl 8. Ručně utáhněte šrouby tělesa 9. Nyní ještě jednou zkontrolujte usazení těsnění. Pouze je-li montáž provedena správně, dosáhne se stupně krytí IP 67 (montáž na stěně/na potrubí) příp. IP 54 (montáž na panelu rozvaděče) Zapojení indukčních zátěží Pokud na relé svého regulátoru připojíte indukční zátěž, tedy spotřebič, který používá cívku (např. motorové čerpadlo alpha), musíte regulátor jistit ochranným obvodem. Máte-li pochybnosti, zeptejte se na radu elektrikáře. Ochranný obvod pomocí členu RC je jednoduché, ale velmi účinné zapojení. Toto zapojení se taky označuje jako snubber nebo jako Boucherotův člen. Používá se především k ochraně spínacích kontaktů. Sériové zapojení odporu a kondenzátoru způsobí při procesu vypínání, že proud může doznít v tlumeném kmitu. Při procesu zapínání odpor slouží kromě toho jako omezovač proudu pro nabíjení kondenzátoru. Ochranný obvod pomocí RC členu je velmi vhodný pro střídavý proud. Odpor R členu RC je přitom dimenzován podle následujícího vzorce: R=U/I L (U= napětí přes zatížení // I L = zatěžovací proud) Jednotky: R = ohm; U = volt; I L = ampér; C = µf 43

44 A0842 A0835 Montáž a instalace Velikost kondenzátoru lze vypočítat podle následujícího vzorce: C=k * I L k = 0, (v závislosti na konkrétní aplikaci). Používejte pouze kondenzátor třídy X2. Jednotky: R = ohm; U = volt; I L = ampér; C = µf Typické aplikace střídavého proudu při indukční zátěži: 1) zatížení (např. motorové čerpadlo alfa) 2) RC ochranný obvod Příkladný ochranný obvod RC při 230 V AC: Kondenzátor [0,22µF/X2] Odpor [100 ohmů / 1 W] (oxid kovu (impulzní odolnost)) 3) reléový kontakt (XR1, XR2, XR3) Když se zapojují spotřebiče, které mají vyšší zapínací proud (např. spínací síťový zdroj s konektorem), musí se zajistit omezení zapínacího proudu Připojte elektricky čidla k regulátoru Kvalifikace uživatele, elektrická montáž: Odborný elektrotechnik, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Proces vypínání lze zjistit pomocí osciloskopu a dokumentovat. Napěťová špička na spínacím kontaktu závisí na zvolené kombinaci RC. Obr. 21: Proces vypínání v oscilogramu kabel Předem adjustovaný koaxiální Použijte pokud možno pouze předem adjustované koaxiální kabely, které si můžete vybrat v produktovém katalogu. Koaxiální kabel 0,8 m, předem adjustovaný, obj. číslo Koaxiální kabel 2 m-sn6, předem adjustovaný, obj. číslo Koaxiální kabel 5 m-sn6, předem adjustovaný, obj. číslo Obr. 22: Ochranný obvod RC pro reléové kontakty 44

45 Montáž a instalace Připojení čidel ph nebo redoxu přes koaxiální vedení UPOZORNĚNÍ! Možné chybné měření v důsledku nedostatečného elektrického kontaktu Tento druh připojení používejte pouze v případě, že nechcete použít žádné předem adjustované koaxiální kabely. Při tomto druhu připojení dbejte na následující: Odstraňte z vnitřního koaxiálního vedení černou plastovou vrstvu. Ta je na všech typech kabelů. Dejte pozor, aby se jednotlivé dráty ochranného opletení nedostaly na přípoj vnitřního vodiče Obr. 23: Koaxiální kabel: 1. Ochranný plášť 2. Izolace 3. Vnitřní vodič 4. Vnější vodič a stínění A

46 Montáž a instalace A0947 Obr. 24: Adjustování koaxiálního kabelu Připojení čidel ph nebo redoxu přes koaxiální vedení, to se týká druhu připojení ph / redox přes mv, přímo přes elektrickou svorku regulátoru. Regulátor může měřit v závislosti na provedení (1- či 2-kanálové) jednou nebo dvakrát hodnotu ph / redox. Kdy použijete vyrovnání potenciálů? Vyrovnání potenciálů použijete v případě, že měření ph / redox je narušeno v důsledku rušivých potenciálů z měřeného média. Rušivé potenciály mohou vzniknout např. v důsledku nedokonale odrušených elektromotorů nebo nedostatečného galvanického oddělení elektrických vodičů apod. Vyrovnání potenciálů tento rušivý potenciál neodstraní, zmírní však jeho vliv na měření. Snažte se proto pokud možno odstranit zdroj rušivého potenciálu. Existují dva druhy připojení: Existuje druh připojení bez vyrovnání potenciálů (nesymetrické připojení) nebo s vyrovnáním potenciálů (symetrické připojení). 46

47 Montáž a instalace Přepnutí regulátoru na měření s vyrovnáním potenciálů UPOZORNĚNÍ! Drátový můstek s připojeným vyrovnáním potenciálů Měření s drátovým můstkem a připojeným vyrovnáním potenciálů poskytuje nesprávné naměřené hodnoty. Dbejte následujících rozdílů: Regulátor je ze závodu předem nastavený na měření bez vyrovnání potenciálů (nesymetrické měření). Při měření s vyrovnáním potenciálů (symetrické měření) je nutno příslušným způsobem změnit nastavení v menu [Měření]. Při symetrickém připojení musíte odstranit drátový můstek a vedení na vyrovnání potenciálů (PA) připojit ke svorce XE3_2 (kanál 1) resp. XE7_2 (kanál 2) regulátoru. Připojení čidla bez vyrovnání potenciálů Čidlo je spojeno s regulátorem, jak je zakresleno ve schématu svorek. Drátový můstek v regulátoru nesmí být odstraněn. Připojení čidla s vyrovnáním potenciálů UPOZORNĚNÍ! Zdroje chyb při měření s vyrovnáním potenciálů Měření bez drátového můstku anebo s nepřipojeným vyrovnáním potenciálů poskytuje nesprávné naměřené hodnoty. Při symetrickém připojení musí být vedení na vyrovnání potenciálů připojeno ke svorce XE3_2 (kanál 1) resp. XE7_2 (kanál 2) regulátoru. Předtím musí být odstraněny drátové můstky na těchto svorkách. 1. V menu [Měření] kanál 1 nebo 2 změňte záznam u [vyrovnání potenciálů] na [ano] 2. Otevřete regulátor a odstraňte drátový můstek Svorka XE3_1, XE3_2 pro kanál 1 Svorka XE7_1, XE7_2 pro kanál 2 Vyrovnání potenciálů musí mít neustále kontakt s měřeným médiem. U armatury DGMa je zapotřebí speciální konektor na vyrovnání potenciálů (obj. č ) a kabel (obj. č ). U armatury DLG je vždy vestavěný šroub vyrovnání potenciálů, zapotřebí je pouze kabel (obj. č )). 47

48 Montáž a instalace Zvláštnosti při kalibraci s vyrovnáním potenciálů Vyrovnání potenciálů musíte při kalibraci ponořit do příslušného pufrovacího roztoku anebo použijte kalibrační vařák obsažený v rozsahu dodávky armatury DGMa. Tento kalibrační vařák má vestavěný šroub k vyrovnání potenciálů, na který můžete vedení vyrovnání potenciálů napojit. Obr. 25: [Nasávání pomocí <OK>] např. pro odvzdušnění čerpadla Pokud při připojených a funkčních čerpadlech zvolíte funkci [Nasávání pomocí <OK>], budou čerpadla nasávat na 100 % výkon tak dlouho, dokud budete držet tlačítko. Pomocí této funkce můžete např. dávkované médium dopravit až k čerpadlu a odvzdušnit tak dávkovací vedení Připojení ampérometrických čidel Připojte čidlo, jak je popsáno v návodu k obsluze čidla, na příslušné svorky regulátoru, viz Ä Kapitola Schéma svorek na straně Sání pro odvzdušnění Čerpadla pracují na 100 % výkonu Dávejte přitom pozor na montážní práce ve svém okolí, protože při otevřeném potrubí apod. může dávkované médium nekontrolovaně uniknout do okolního prostředí. Čerpadlo 1 Funkce Snižovač Max. počet zdvihů Přiřazení Kanál 1 A

49 Uvedení do provozu 7 Uvedení do provozu Kvalifikace uživatele: zaškolený uživatel, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 VAROVÁNÍ! Doby náběhu čidla Může dojít k nebezpečným chybám v dávkování Při uvedení do provozu mějte na paměti doby náběhu čidla: Pro vaši aplikaci musí být v měřené vodě dostatek dávkovacího prostředku (např. 0,5 ppm chlóru) Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla. Bezpodmínečně dodržujte doby náběhu čidla. Počítejte s dobami náběhu při plánování uvedení do provozu. Náběh čidla si může vyžádat celý pracovní den. Dodržujte návod k použití čidla. Po mechanické a elektrické montáži musíte regulátor začlenit do měřicího místa. 7.1 Spínací chování při uvedení do provozu Zapnutí první kroky Kontrola instalace a funkce Zkontrolujte, zda jsou všechny přípojky správně provedeny Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku 1. Zapojte napájecí napětí 2. Regulátor vám zobrazí menu, v kterém si můžete nastavit požadovaný jazyk pro manipulaci s přístrojem 3. Počkejte na detekci modulu regulátoru Detekce modulu Základní modul Verze softwaru: Rozšiřovací modul Verze softwaru: Dále pomocí <OK> Automaticky pokračovat v 10 s A1081 Obr. 26: Detekce modulu ð Regulátor vám zobrazí instalované a detekované moduly. 4. Stiskněte tlačítko 49

50 Uvedení do provozu ð Regulátor přepne nyní do trvalého zobrazení. Z trvalého zobrazení máte tlačítkem přístup ke všem funkcím regulátoru. 7.2 Nastavení podsvícení a kontrastu indikace regulátoru Trvalé zobrazení [Setup] [Nastav. zařízení] nebo [Všeobecná nastavení] [Podsvícení] V tomto bodě menu můžete nastavit jas a kontrast indikace svého regulátoru podle podmínek okolního prostředí na místě montáže. K nastavení regulátoru stanovte tyto parametry: Jaký typ procesu se má provést? Jaká měřená veličina je daná? Má se provést proces průtoku, dávkování nebo cirkulace? Má regulátor pracovat jako jednostranný nebo dvoustranný? Jaká regulovaná veličina je daná? Jaké regulační parametry jsou zapotřebí? Co má regulátor udělat při [HOLD]? Jak mají být ovládány aktory? Jak mají být nastaveny výstupy ma? 7.3 Resetování jazyka obsluhy Resetování jazyka obsluhy Pro případ, že byl nastaven cizí, vám nesrozumitelný jazyk obsluhy, můžete regulátor resetovat zpět na základní nastavení. To provedete současným stisknutím tlačítek a. Pokud už si nejste jisti, kde se v ovládacím menu nacházíte, musíte tlačítko tisknout tak dlouho, dokud se neobjeví trvalé zobrazení. 7.4 Určení dávkovacího a regulačního procesu Poté, co jste začlenili regulátor do regulační dráhy, musíte ho nastavit. Nastavením se regulátor přizpůsobí vašemu procesu. 50

51 Nastavení měřených veličin 8 Nastavení měřených veličin Kvalifikace uživatele: zaškolení uživatelé, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení [Měření] [Měření] nebo [Měření kanál 1] nebo [Měřená veličina] Nastavení pro [kanál 2] V dvoukanálové verzi má regulátor k dispozici dva měřicí kanály. Tento popis [kanálu 1] platí obdobně i pro nastavení v [kanálu 2]. Postup pro nastavení příslušných kanálů je identický, nastavované parametry se však mohou lišit. Na odchylky se zde poukazuje a jsou též popsány. Kanál 1 Měř. velič. Typ čidla Měř. rozsah Teplota Teplota procesu Kompenzace ph Chlór CLE3/CLE ppm Ručně 10.0 C Vyp A1082 Obr. 27: Nastavení měřených veličin, na příkladu [kanálu 1] a měřené veličiny [chlór] Na regulátoru je možné nastavit tyto měřené veličiny: Měřená veličina Význam Jednotka [Žádné] Regulátor neprovádí žádné měření. [ph [mv]] Čidlo ph se signálem mv [ph] [ph [ma]] Čidlo ph se signálem ma [ph] [Redox [mv]] Čidlo redox se signálem mv [mv] [Redox [ma]] Čidlo redox se signálem ma [mv] 51

52 Nastavení měřených veličin Měřená veličina Význam Jednotka [ma obecně] [Volitelné] [%] [ma] [m] [bar] [psi] [m 3 /h] [gal/h] [ppm] [%RF] [NTU] [Brom] Brom [ppm] [Chlór] Chlór [ppm] [Chlordioxid] Chlordioxid [ppm] [Chloritan] Chloritan [ppm] [Fluorid [ma]] Fluorid [ppm] [Kyslík] Kyslík [ppm] [Ozón] Ozón [ppm] [Kyselina peroctová] Kyselina peroctová [ppm] [Peroxid vodíku] Peroxid vodíku s čidlem typu [PER] [ppm] [Vodiv.[mA]] Vodivost čidla se signálem ma [µs] [Temp. [ma]] Teplota čidla se signálem ma [ C] nebo [ F] [Temp. [Pt100x]] Teplota s typem čidla Pt 100 nebo Pt 1000 [ C] nebo [ F ] Pokud chcete provést měření hodnoty ph s vyrovnáním potenciálů, musíte tento postup nastavit při výběru měřené veličiny jako parametr. 52

53 Nastavení měřených veličin 8.1 Informace o měřených veličinách Použitelné měřené veličiny V regulátoru jsou dostupné a použitelné všechny možné měřené veličiny. Detekce přerušení kabelu [ZAP] / [VYP] : Přepíná detekci přerušení koaxiálního kabelu na [ZAP] nebo [VYP]. Výrobní nastavení je [VYP]. V nastavení [ZAP] ukazuje regulátor poplachové hlášení, když detekuje chybu. Funkce [Detekce přeruš.kabelu] zvyšuje bezpečnost měřicího místa Měřená veličina ph [mv] Měřená veličina ph [mv] Čidlo ph měřené veličiny ph [mv] je připojeno koaxiálním kabelem, přes který je signál mv veden do regulátoru. Toto měření lze použít, pokud je kabel kratší než 10 metrů. Desetinná místa Funkce ukazuje hodnotu ph v indikaci s jedním nebo dvěma desetinnými místy. Přizpůsobení indikace na jedno desetinné místo je smysluplné, pokud není změna hodnoty 1/100 důležitá nebo neklidná. Nastavení z výroby: 2 desetinná místa Detekce rozbití skla [ZAP] / [VYP] : Přepíná detekci rozbití skla čidla ph na [ZAP] nebo [VYP]. Výrobní nastavení je [VYP]. V nastavení [ZAP] ukazuje regulátor chybové hlášení, když detekuje chybu. Funkce [Detekce rozbití skla] zvyšuje bezpečnost měřicího místa Teplota Teplota U ampérometrických měřených veličin je vliv teploty na měření v čidle automaticky kompenzován. Samostatné měření teploty slouží příp. pouze k zobrazení a výdeji teplotních hodnot přes výstup ma. Samostatná teplotní kompenzace je zapotřebí pouze u čidla chlordioxidu typu CDP. Teplotní kompenzace Tato funkce slouží ke kompenzaci vlivu teploty na měření. To je zapotřebí pouze u měření ph a fluoridu, a také u měření chlordioxidu čidlem CDP. Teplota: [Vyp] / [Ručně] / [Automaticky] [Vyp] vypne nastavení teploty procesu [Ručně] umožňuje ruční zadání teploty procesu, to je smysluplné pouze při konstantních teplotách [Automaticky] použije naměřenou teplotu procesu. Automatické měření teploty přes teplotní čidlo, např. Pt1000. U ph, CDP a fluoridu lze v menu přepnout teplotní kompenzaci na [ZAP] nebo [VYP]. 53

54 Nastavení měřených veličin Měřená veličina ph [ma] Měřená veličina ph [ma]: Pokud je zvolena měřená veličina ph [ma], tedy měření ph signálem ma, odpadá možnost monitorování čidla pro případ přerušení kabelu nebo rozbití skla. Při měření ph se signálem ma se na čidlo ph připojí buď měřicí převodník DMTa nebo ph-v1. Pro spojení měřicího převodníku DMTa-/pH-V1 a regulátoru se použije dvouvodičové spojovací vedení. Spojovací vedení napájí měřicí převodník DMTa-/pH-V1 a odvádí naměřenou hodnotu do regulátoru jako signál ma. Při použití měřicího převodníku DMTa nebo převodníku cizího výrobce je nutno nastavit přiřazení měřicího rozsahu na tyto hodnoty: 4 ma = 15,45 ph 20 ma = -1,45 ph U měřicího převodníku ph-v1 je nastavení přiřazení měřicího rozsahu dáno automaticky. Teplotní kompenzace Tato funkce slouží ke kompenzaci vlivu teploty na měření. Při použití měřicího převodníku DMTa je v tomto převodníku provedeno nastavení teploty procesu Teplota: [Vyp] / [Ručně] / [Automaticky] [Vyp] vypne nastavení teploty procesu [Ručně] umožní ruční nastavení teploty procesu [Automaticky] použije naměřenou teplotu procesu Redox [mv], redox [ma] Měřená veličina redox [mv], redox [ma] Při volbě měřené veličiny redox [mv] nebo redox [ma] je měření teploty procesu možné pouze pro účely informace nebo záznamu. U měřené veličiny redox [mv] je měřicí rozsah pevně dán mezi mv mv. U měřené veličiny redox [ma] je měřicí rozsah závislý na měřicím převodníku RH- V1 a činí mv Chlór, brom, chlordioxid, chloritan, rozpuštěný kyslík a ozón Chlór, brom, chlordioxid, chloritan, rozpuštěný kyslík a ozón Měřené veličiny chlóru, bromu, chlordioxidu, chloritanu, rozpuštěného kyslíku a ozónu se měří vždy přes signál ma, protože měřicí převodník se nachází v čidle. K teplotní kompenzaci dochází v čidle automaticky (výjimka: CDP, čidlo chlordioxidu). Další informace naleznete v návodu k obsluze používaného čidla. Měření chlóru s kompenzací ph Chlór pro dezinfekci vody existuje v různých formách, např. jako chlórový bělicí louh, jako rozpuštěný chlornan vápenatý, nebo jako plynný chlór. Všechny tyto formy lze změřit čidly chlóru DULCOTEST. Po přidání chlóru do vody se chlór v závislosti na hodnotě ph rozštěpí na dvě části: 54

55 Nastavení měřených veličin 1. na kyselinu chlornou (HOCl) dezinfekční prostředek se silným oxidačním účinkem, který ve velmi krátké době zničí většinu organismů. 2. na chlornanový aniont (OCl-) se slabým dezinfekčním účinkem, který potřebuje k likvidaci organismů velmi dlouhou dobu. Čidla k měření volného chlóru měří selektivně vysoce účinnou kyselinu chlornou (HOCI), ne však chlornanový aniont. Pokud se během procesu změní hodnota ph, změní se i poměr obou částí chlóru a tím i citlivost (strmost) čidla chlóru. Při stoupající hodnotě ph se snižuje naměřená koncentrace HOCI. Je-li zabudována regulace, pak se snaží tento rozdíl vyrovnat. Pokud se hodnota ph nyní dále sníží, může tím vzniknout značné předávkování chlórem, přestože už se dál nedávkuje. Použití měření chlóru s kompenzací ph tomu může zabránit. HOCl % HOCl OCl ph Jak ukazuje graf, je při hodnotách ph > 8,5 ve vodě obsaženo méně než 10 % HOCI a tím je dezinfekční účinek slabší. Hodnota chlóru zobrazená po kompenzaci je vypočtená hodnota. Vypočtená hodnota chlóru nic nemění na skutečném stávajícím dezinfekčním účinku ve vodě. Přesto je třeba se výše popsaného předávkování vyvarovat. Ke kalibraci ampérometrických čidel se používá uznávaná referenční metoda DPD 1 (pro volný chlór) jako srovnávací metoda. Referenční metoda je nezávislá na ph (resp. pufruje hodnotu ph na cca 6,5) a stanovuje proto volný chlór téměř jako 100 % HOCI. Aby hodnota koncentrace, naměřená ampérometrickým systémem měření chlóru, odpovídala této hodnotě volného chlóru, lze vliv ph na hodnotu chlóru naměřenou čidlem kompenzovat regulátorem. S regulátorem lze tuto kompenzaci ph provést buď automaticky, přes integrované měření ph, nebo ručně na základě pevné hodnoty ph. Doporučujeme automatickou verzi. Zároveň je nezbytně nutné změřit i teplotu měřené vody, která má podstatný vliv na měření ph. Pokud by tento vliv nebyl kompenzován, byla by hodnota ph naměřena chybně a tím by došlo i k chybné kompenzaci hodnoty chlóru. Bez kompenzace ph není při vysokých hodnotách ph možná kalibrace, protože rozdíl mezi měřením čidlem chlóru a srovnatelnou referenční metodou DPD 1 je příliš velký. Pracovní pásmo kompenzace ph: ph , teplota: C Obr. 28: Rovnováha HOCl/OCL - 55

56 Nastavení měřených veličin Měřená veličina fluorid Kalibrace čidla chlóru při aktivované kompenzaci ph Je nezbytně nutné, abyste vždy napřed kalibrovali čidlo ph a teprve potom čidlo chlóru. Při každé další kalibraci čidla ph je následně vždy zapotřebí provést kalibraci čidla chlóru. Jinak je měření chlóru chybné. Typ čidla: Nejprve zvolte typ čidla. Typ čidla je uveden na typovém štítku čidla. Tento výběr čidla je nutný a v regulátoru aktivuje pro čidlo specifická data. Měřicí rozsah čidel Zvolte měřicí rozsah. Měřicí rozsah je uveden na typovém štítku čidla. Chybný měřicí rozsah vede k chybnému měření. Teplota Měření teploty slouží pouze pro účely informace nebo záznamu, ne však k teplotní kompenzaci. Teplotní kompenzace se provádí v čidle. Pokud jsou zvoleny měřené veličiny [chlordioxid] a typ čidla [CDP], je zapotřebí samostatné měření teploty k teplotní kompenzaci. Měřená veličina fluorid Při měření měřené veličiny fluoridu je signál čidla v závislosti na měřicím rozsahu převáděn měřicím převodníkem FPV1 nebo FP100V1 na signál 4-20 ma. Měřicí převodník se připojí na vstup ma regulátoru. Referenční čidlo REFP-SE se připojí koaxiálním kabelem s konektorem SN6 na měřicí převodník. Měřicí převodník FPV1: Měřicí rozsah 0, mg/l. Měřicí převodník FP100V1: Měřicí rozsah 0, mg/l. Měřicí rozsah měřicího převodníku Zvolte měřicí rozsah. Měřicí rozsah je uveden na typovém štítku měřicího převodníku. Chybný měřicí rozsah vede k chybnému měření. Teplotní kompenzace Tato funkce slouží ke kompenzaci vlivu teploty na měření. To je zapotřebí pouze u měření ph a fluoridu, a také u měření chlordioxidu čidlem CDP. Teplota: [Vyp] / [Ručně] / [Automaticky] [Vyp] vypne nastavení teploty procesu [Ručně] umožňuje ruční zadání teploty procesu, to je smysluplné pouze při konstantních teplotách [Automaticky] použije naměřenou teplotu procesu. Automatické měření teploty přes teplotní čidlo, např. Pt1000. U ph, CDP a fluoridu lze v menu přepnout teplotní kompenzaci na [ZAP] nebo [VYP]. 56

57 Nastavení měřených veličin Kyselina peroctová Měřená veličina kyselina peroctová Měřená veličina kyselina peroctová se měří přes jeden ze dvou vstupů ma čidla. Teplotní kompenzace probíhá v čidle. Dodatečně připojené teplotní čidlo slouží pouze k indikaci a záznamu dat prostřednictvím zapisovače dat a může generovat výsledky na výstupu ma, přes polní sběrnici nebo webový server. Měřicí rozsah čidel Zvolte měřicí rozsah. Měřicí rozsah je uveden na typovém štítku čidla. Chybný měřicí rozsah vede k chybnému měření. Teplota Měření teploty slouží pouze pro účely informace nebo záznamu, ne však k teplotní kompenzaci. Teplotní kompenzace se provádí v čidle Peroxid vodíku Měřená veličina peroxid vodíku [ma] Měřená veličina peroxid vodíku se měří přes jeden ze dvou vstupů ma čidla. Teplotní kompenzace probíhá v čidle. Dodatečně připojené teplotní čidlo slouží pouze k indikaci a záznamu dat prostřednictvím zapisovače dat a může generovat výsledky na výstupu ma, přes polní sběrnici nebo webový server. Měřicí rozsah čidel Zvolte měřicí rozsah. Měřicí rozsah je uveden na typovém štítku čidla. Chybný měřicí rozsah vede k chybnému měření. Teplota Měření teploty slouží pouze pro účely informace nebo záznamu, ne však k teplotní kompenzaci. Teplotní kompenzace se provádí v čidle Vodivost [ma] Měřená veličina vodivost [ma] Při měřené veličině vodivosti [ma] se předpokládá použití měřicího převodníku, např. převodníku pro vodivost DMTa. Čidlo vodivosti nemůže být připojeno přímo na regulátor. Měřicí rozsah: Zvolte měřicí rozsah podle měřicího rozsahu používaného měřicího převodníku. Chybný měřicí rozsah vede k chybnému měření. Teplota: Měření teploty slouží pouze pro účely informace nebo záznamu, ne však k teplotní kompenzaci. Teplotní kompenzace se provádí v měřicím převodníku Teplota [ma], (jako hlavní měřená veličina) Měřená veličina teplota [ma], (jako hlavní měřená veličina): U měřené veličiny teplota [ma] se předpokládá použití měřicího převodníku teploty DMTa nebo převodníku Pt100V1. Měřicí rozsah činí: C. Teplotní čidlo nemůže být připojeno přímo na regulátor. 57

58 Nastavení měřených veličin ma obecně Měřená veličina [ma obecně] U měřené veličiny [ma obecně], je možné zvolit různé předem navolené měřené veličiny, resp. měřenou veličinu lze s její měrnou jednotkou též volně upravovat. Měření teploty nelze použít ke kompenzačním účelům, protože není znám vliv měření teploty na naměřenou hodnotu. V zásadě se nastavení provádějí jako u ostatních měřených veličin regulátoru. Od regulátoru se očekává normovaný kalibrovaný signál z příslušného připojeného přístroje Zvláštnosti dvoukanálové verze Dvoukanálová verze Pokud je k dispozici druhý měřicí kanál (v závislosti na Identcode, kanál 2), může být tento druhý kanál nakonfigurován podle popisů prvního měřicího kanálu. Dvoukanálová verze s dvěma identickými měřenými veličinami Jsou-li měřené veličiny měřicího kanálu 1 a měřicího kanálu 2 zvoleny identicky, objeví se v menu [Měření] bod menu: [Diferenc. měření]. Funkce [Diferenc. měření] je z výroby vypnuta. Funkci [Diferenc. měření] lze aktivovat a vypočítat početní operaci [K1-K2]. Výsledek početní operace se zobrazí v hlavní indikaci 2 po stisknutí tlačítka nebo. Po opětovném stisknutí tlačítka nebo následuje skok zpět do hlavní indikace 1. V menu [Mezní hodnoty] lze vytvořit kritéria mezních hodnot pro [Diferenc. měření]. 58

59 Kalibrace 9 Kalibrace Kvalifikace uživatele: poučená osoba, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Nastavení pro [kanál 2] V dvoukanálové verzi má regulátor k dispozici dva měřicí kanály. Tento popis [kanálu 1] platí obdobně i pro nastavení v [kanálu 2]. Postup pro nastavení příslušných kanálů je identický, nastavované parametry se však mohou lišit. Na odchylky se zde poukazuje a jsou též popsány. Trvalé zobrazení Menu [Kalibrace] nebo Trvalé zobrazení Kalibrace Prosím vyberte kanál Kanál 1 Chlór Kanál 2 ph [mv] nebo A1606 Obr. 29: Prosím vyberte kanál Tolerance indikací U čidel resp. u výstupních signálů měřicích přístrojů, které nemusí být kalibrovány resp. u kterých probíhá kalibrace v čidle / přístroji, je třeba na závěr vyrovnat tolerance indikací mezi čidlem, resp. měřicím přístrojem a regulátorem. Informace k tomu naleznete v návodu k obsluze příslušného čidla nebo měřicího přístroje. CAL Cl Poslední kalibrace :11:11 Strmost 100 % Nulový bod 4.00 ma Kalibrace strmosti Kalibrace nulového bodu Obr. 30: Zobrazení [kalibrace] na příkladu [chlóru] A1039 Kalibrace měřicího kanálu 1 a kanálu 2 Pro měřicí kanály 1 a 2 je proces kalibrace identický. Je však nutné kalibrovat každý měřicí kanál zvlášť 59

60 Kalibrace 9.1 Kalibrace čidla ph Pro zajištění vysoké přesnosti měření je nutné, abyste čidlo ph v daných časových intervalech seřídili. Tento kalibrační interval silně závisí na oblasti použití čidla ph a také na požadované přesnosti měření a reprodukovatelnosti. Potřebný kalibrační interval může ležet v rozmezí od jednoho dne po několik měsíců. Platné hodnoty pro kalibraci Vyhodnocení Nulový bod Strmost velmi dobrá -30 mv +30 mv 56 mv/ph 60 mv/ph dobrá -45 mv +45 mv 56 mv/ph 61 mv/ph dostatečná -60 mv +60 mv 55 mv/ph 62 mv/ph Pokud chcete provést měření hodnoty ph s vyrovnáním potenciálů, musíte při výběru měřené veličiny nastavit postup [Vyrovnání potenciálů] jako parametr. Kalibrace čidla ph při funkci: kompenzace ph pro měření chlóru Je nezbytně nutné ze všeho nejdřív vždy provést kalibraci měření ph a pak teprve měření chlóru. Při každé další kalibraci měření ph je následně vždy zapotřebí provést kalibraci měření chlóru. Jinak je měření chlóru nepřesné. 60

61 Kalibrace Volba procesu kalibrace Před první kalibrací musíte zvolit proces kalibrace. Tato volba zůstane uložena tak dlouho, dokud nezvolíte nový proces. 2-bodová kalibrace: To je doporučený proces kalibrace, protože vyhodnocuje charakteristické údaje asymetrického potenciálu, strmosti a rychlosti odezvy. Na 2-bodovou kalibraci jsou zapotřebí 2 pufrovací roztoky např. ph 7 a ph 4, pokud pozdější měření bude probíhat v kyselém médiu, nebo ph 7 a ph 10, pokud pozdější měření proběhne v médiu alkalickém. Pufrovací interval by měl činit alespoň 2 stupně ph. Zkušební (1-bodová) kalibrace: Existují dvě možnosti. Zkušební (1- bodová) kalibrace se doporučuje jen podmíněně. Čas od času je třeba čidlo přezkoušet 2-bodovou kalibrací. Čidlo ph zůstane v měřeném médiu a Vy musíte proměřit vzorek měřeného média prostřednictvím externího srovnávacího měření. Srovnávací měření musí být provedeno elektrochemickou metodou. Při metodě s roztokem Phenolrot (fotometrické) se mohou vyskytnout odchylky až ± 0,5 stupně ph. Kalibrace s pouze jedním pufrem ph 7. Přitom pouze vyrovnáte nulový bod. K přezkoušení čidla na dostatečnou strmost nedojde. Zadání dat: Při tomto procesu kalibrace napřed zjistíte srovnávacím měřicím přístrojem charakteristické údaje čidla ph (asymetrii a strmost) při normované teplotě a ty zadáte do regulátoru. Srovnávací kalibrace nesmí být starší než jeden týden, protože při delším skladování se charakteristické údaje čidla ph mění. Teplotní závislost pufrů Teplota pufru Při teplotách v procesu odchylujících se od 25 C musíte přizpůsobit hodnoty ph pufrovacímu roztoku. Za tím účelem zadejte do regulátoru před kalibrací referenční hodnoty uvedené na lahvi pufrovacího roztoku. Teplotní závislost pufrů Nesprávně zadaná teplota pufru může vést k chybné kalibraci. Každý pufr má jinou teplotní závislost. Pro kompenzaci těchto teplotních závislostí máte různé možnosti výběru, aby mohl regulátor teplotu pufru správně zpracovat. Teplota pufru [Ručně]: Teplota pufru musí být pro oba pufry stejná. Teplotu pufru musíte do regulátoru zadat v bodě menu [CAL Setup]. Teplota pufru [Automaticky]: Musíte spolu s čidlem ph ponořit do pufru i teplotní čidlo připojené k regulátoru. Přitom musíte počkat dostatečně dlouhou dobu, než čidlo ph a teplotní čidlo převezmou teplotu pufru. Teplota pufru [Vyp]: toto nastavení se nedoporučuje. Použijte prosím jiné nastavení. 61

62 Kalibrace Informace o stabilitě čidla zobrazená při kalibraci [dostatečný], [dobrý] a [velmi dobrý] Vám ukáže, jak moc signál čidla při kalibraci kolísá. Na začátku kalibrace činí prodleva ke stabilizaci naměřené hodnoty 30 sekund, během této doby bliká indikace [Prosím čekejte!]. Během této prodlevy nemůžete pokračovat v kalibraci. Pokud je čidlo ph studené, např. < 10 C, pak je čidlo ph pomalé a musíte několik minut počkat, než se signál čidla stabilizuje. Regulátor nemá žádné omezení prodlevy. Vidíte reálné [napětí snímače] v mv a můžete rozpoznat silné kolísání a přiřadit účinek vlivů, např. pohybování kabelu čidla. Pokud je signál čidla velmi nestabilní, rušený např. externími vlivy, nebo pokud je kabel čidla přerušený či se dostala vlhkost do koaxiálního připojení, není kalibrace možná. Poruchu nebo přerušení kabelu je nutno odstranit. V kalibraci můžete pokračovat pouze tehdy, pokud sloupek signálu dosáhl oblasti [dostatečný] a setrvává v ní, nebo se stále pohybuje směrem k [dobrý] nebo [velmi dobrý]. Změny signálu v rámci oblastí [dostatečný], [dobrý] a [velmi dobrý] jsou povoleny. Rozsah kolísání signálu v rámci oblastí je stanoven takto: nejprve 30 sekund prodlevy, pak následuje vyhodnocení signálu čidla Dostatečný: 0,5 mv/30s Dobrý: 0,3 mv/30s Velmi dobrý: 0,1mV/30s CAL ph Pufr 1: Pufr 2: Kalibrační hodnoty pro 25 C Strmost % Strmost Asymetrie Nulový bod Převzetí pomocí <CAL> Obr. 31: Zobrazení výsledku kalibrace CAL ph Kvalita čidla Asymetrie v mv dobrá dostatečná dobrá Strmost v mv/ph Obr. 32: Zobrazí se po stisknutí tlačítka Volba procesu kalibrace při ph Ke kalibraci regulátoru jsou k dispozici tři procesy kalibrace: 2-bodový Vzorky (1-bodový) Zadání dat A1019 A

63 Kalibrace Volba procesu kalibrace 1. Trvalé zobrazení ð Zobrazí se menu kalibrace, případně musíte ještě vybrat [kanál 1] nebo [kanál 2], podle toho, na jakém měřicím kanálu měření ph pracuje. 2. Stiskněte tlačítko CAL ph Proces kalibrace Detekce pufru Výrobce pufru Hodnota pufru 1 Hodnota pufru 2 Teplota pufru 2-bodový Zadání ProMinent ph 7 ph 4 Vyp A bodová kalibrace čidla ph (CAL) Bezvadné fungování čidla Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Dodržujte návod k použití čidla Naléhavě doporučujeme, aby byla provedena dvoubodová kalibrace a aby jí byla dána přednost před jinými metodami Ke kalibraci je třeba vymontovat čidlo ze snímače průtoku a opět jej namontovat zpět. Dbejte pokynů v návodu k obsluze vašeho snímače průtoku Obr. 33: Volba procesu kalibrace ð Objeví se menu pro výběr procesu kalibrace. 3. Tlačítky se šipkami vyberte požadovaný záznam menu a stiskněte tlačítko ð Objeví se zadávací okno a vy můžete provést nastavení potřebná pro proces 4. Tlačítky se šipkami vyberte proces kalibrace a stiskněte tlačítko 5. Dále pomocí ð Nyní můžete začít s vybraným procesem kalibrace. 63

64 Kalibrace Stanovení detekce pufru Při 2-bodové kalibraci existují 2 možnosti detekce pufru. [Zadání]: k tomu musíte ze 4 možných pufrovacích sad vybrat 2 pufry. Při provádění kalibrace musíte dodržet zvolené pořadí, např. hodnota pufru 1: ph 7 a hodnota pufru 2: ph 4: ProMinent (ph 4; 7; 9; 10) NBS/DIN (ph 1; 4; 7, ; 9) DIN (ph 1;4; 7; 9; 13) Merck + Riedel (ph 2; 4; 7; 9; 12) Pufrovací sady se liší svými hodnotami ph a teplotními závislostmi, které jsou uloženy v regulátoru. Hodnoty ph při různých teplotách jsou též vytištěny na balení pufrů. [Ručně]: k tomu musíte hodnotu pufru zadat s příslušnou teplotou do regulátoru. Hodnoty ph pufrovacího roztoku, při teplotách odchylných od 25 C, jsou uvedeny v tabulce na etiketě láhve pufru. Zvolte pufr, který máte k dispozici. CAL ph Proces kalibrace Detekce pufru Výrobce pufru Hodnota pufru 1 Hodnota pufru 2 2-bodový Ručně ProMinent ph 7 ph 4 Teplota pufru Ručně Teplota pufru 25.0 C Obr. 34: Příklad: Zobrazení v [CAL Setup] A1512 Použitý pufr Zlikvidujte použitý pufr. Info k tomuto: viz bezpečnostní list pufrového roztoku. Platné hodnoty kalibrace Platná kalibrace: Nulový bod -60 mv +60 mv Strmost 55 mv/ph 62 mv/ph Ke kalibrování potřebujete dvě zkušební nádoby s pufrovým roztokem. Hodnoty ph pufrových roztoků se musí lišit minimálně o 2 hodnoty ph. Při výměně pufrového roztoku čidlo důkladně opláchněte vodou. Trvalé zobrazení CAL ph Poslední kalibrace Strmost Nulový bod CAL Setup Proces kalibrace Dále pomocí <CAL> mV/pH 7.00 ph 2-bodový Obr. 35: Kalibrace čidla ph (CAL) 1. Dále pomocí 14:26:07 2. Opláchněte důkladně čidlo vodou a následně je osušte hadrem (netřít, jen se lehce dotýkat) 3. Ponořte čidlo do zkušební nádoby 1 s pufrovým roztokem (např. ph 7). Přitom čidlem lehce pohybujte 4. Dále pomocí A

65 Kalibrace ð Kalibrace běží. [Prosím čekejte!] bliká. CAL ph Vyvážení čidla v pufru 1 Napětí snímače Teplota pufru Stabilita 0.1 mv 25.0 C CAL ph Vyvážení čidla v pufru 2 Napětí snímače Teplota pufru Stabilita dostatečná dobrá 173 mv 25.0 C velmi dobrá dostatečná dobrá velmi dobrá Dále pomocí <CAL> A1018 Dále pomocí <CAL> Obr. 36: Zobrazení dosažené stability čidla 5. Zobrazí se rozsah [dostatečná/ dobrá/ velmi dobrá] ð 6. Dále pomocí A1017 Černá část horizontálního pruhu ukazuje zjištěný rozsah. 7. [Detekce pufru] např. [ručně]: Stiskněte tlačítko a nastavte hodnotu pufru pro pufr 1 čtyřmi tlačítky se šipkami na hodnotu používaného pufru. Potvrďte zadání hodnoty tlačítkem 8. Vyjměte čidlo z pufrového roztoku, důkladně je opláchněte vodou a pak čidlo osušte hadrem (netřít, jen se lehce dotýkat) 9. Dále pomocí 10. Ponořte čidlo do zkušební nádoby 2 s pufrovým roztokem (např. ph 4). Přitom čidlem lehce pohybujte 11. Dále pomocí ð Kalibrace běží. [Prosím čekejte!] bliká. Obr. 37: Zobrazení dosažené stability čidla 12. Zobrazí se rozsah [dostatečná/ dobrá/ velmi dobrá] ð 13. Dále pomocí Černá část horizontálního pruhu ukazuje zjištěný rozsah. 14. [Detekce pufru] [ručně]: Stiskněte tlačítko a nastavte hodnotu pufru pro pufr 2 čtyřmi tlačítky se šipkami na hodnotu používaného pufru. Potvrďte zadání hodnoty tlačítkem 15. Dále pomocí CAL ph Pufr 1: Pufr 2: Kalibrační hodnoty pro 25 C Strmost % Strmost Asymetrie Nulový bod Převzetí pomocí <CAL> Obr. 38: Zobrazení výsledku kalibrace A

66 Kalibrace 16. Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. 66

67 Kalibrace Kalibrace čidla ph (CAL) s externím vzorkem (1-bodová) Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. UPOZORNĚNÍ! Nedostatečná funkce čidla a kolísající hodnoty ph při procesu Kalibrační metoda s externím vzorkem má určité nevýhody oproti kalibrační metodě s pufry. Při silně kolísající hodnotě ph v procesu se může v průběhu času potřebného k odebrání vzorku, jeho stanovení a zadání hodnoty ph do regulátoru hodnota ph variabilně měnit. Může se tak stát, že hodnota ph zadaná do regulátoru již neodpovídá skutečné hodnotě ph v procesu. Tím pak v celém měřicím rozsahu dojde k lineárnímu posunu hodnoty ph. Pokud by čidlo ph už nereagovalo na změny hodnoty ph a vydávalo již jen stále stejný signál mv, nemusí to být při kalibraci s externím vzorkem rozpoznatelné. Při kalibrační metodě s dvěma pufry (např. ph 7 a ph 4) je nápadné, pokud čidlo ph nerozezná žádnou změnu hodnoty ph. Kalibrační metoda s externím vzorkem by měla být použita pouze u instalací se špatně přístupným čidlem ph a hodnotou ph, která je v procesu vždy stejná nebo velmi rovnoměrná. Navíc by mělo být čidlo ph pravidelně udržováno nebo vyměněno. 67

68 Kalibrace Bezvadné fungování čidla Správné měření, regulace a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Dodržujte návod k použití čidla Platné hodnoty pro kalibraci Vyhodnocení Nulový bod Strmost velmi dobrá -30 mv +30 mv 56 mv/ph 60 mv/ph dobrá -45 mv +45 mv 56 mv/ph 61 mv/ph dostatečná -60 mv +60 mv 55 mv/ph 62 mv/ph Trvalé zobrazení CAL ph Poslední kalibrace Nulový bod Strmost :26:07 CAL Setup Proces kalibrace Teplota pufru Dále pomocí <CAL> Vzorek (1bodový) Ručně A1023 Obr. 39: Kalibrace čidla ph (CAL) 1. Dále pomocí 2. Odeberte na snímači průtoku vzorek měřené vody a určete vhodnou metodou (měřicí proužek, ruční měřicí přístroj) hodnotu ph vzorku 68

69 Kalibrace CAL ph 1) Vyjměte vzorek 2) Určení hodnoty ph Hodnota ph Změna pomocí <OK> Dále pomocí <CAL> Obr. 40: Pracovní návod k určení hodnoty ph metodou [vzorku] 3. Stiskněte tlačítko 4. Zadejte zjištěnou hodnotu ph tlačítky se šipkami do regulátoru 5. Stiskněte tlačítko 6. Převezměte hodnotu ph stisknutím tlačítka A1022 ð V indikaci se zobrazí všechny hodnoty výsledku kalibrace. Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. 7. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. 69

70 Kalibrace Kalibrace čidla PH (CAL) pomocí [zadání dat] Zadání dat Při kalibrační metodě [Zadání dat] jsou do regulátoru zadány známé údaje čidla. Kalibrace prostřednictvím zadání dat může být přesná a spolehlivá jen do té míry, do jaké je spolehlivá metoda, jíž byly údaje zjištěny. Údaje čidla musí být zjištěny aktuálně. Čím jsou údaje čidla aktuálnější, tím je tato kalibrační metoda spolehlivější. Bezvadné fungování čidla Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Dodržujte návod k použití čidla Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. 70

71 Kalibrace Platné hodnoty pro kalibraci Vyhodnocení Nulový bod Strmost velmi dobrá -30 mv +30 mv 56 mv/ph 60 mv/ph dobrá -45 mv +45 mv 56 mv/ph 60,5 mv/ph dostatečná -60 mv +60 mv 55 mv/ph 62 mv/ph Trvalé zobrazení CAL ph Poslední kalibrace Nulový bod Strmost CAL Setup Proces kalibrace ph mv/ph Zadání dat 16:47:32 Dále pomocí <CAL> A1024 Obr. 41: Kalibrace čidla ph (CAL) 1. Dále pomocí CAL ph Strmost při 25.0 C Asymetrie při 25.0 C nebo Nulový bod při 25.0 C dále pomocí <CAL> mv/ph -0.4 mv 6.88 ph A1026 Obr. 42: Výběr nastavitelných parametrů 2. Tlačítky se šipkami vyberte požadovaný záznam menu a stiskněte tlačítko ð Zobrazí se zadávací okno. 3. Tlačítky se šipkami zadejte hodnoty svého čidla a stiskněte tlačítko 4. Dále pomocí 71

72 Kalibrace Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. 5. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. 72

73 Kalibrace 9.2 Kalibrace čidla redoxu Volba procesu kalibrace při redoxu Volba procesu kalibrace Ke kalibraci regulátoru jsou k dispozici dva procesy kalibrace: 1-bodová (s pufrovým roztokem) Zadání dat 1. Trvalé zobrazení CAL ORP Ofset Poslední kalibrace CAL Setup Proces kalibrace Vyrov. potenciálů Dále pomocí <CAL> 0.0 mv bodový Ne Obr. 43: Menu kalibrace[redoxu] ð 13:26:11 Zobrazí se menu kalibrace. 2. Vyberte tlačítkem menu Setup nebo začněte přímo tlačítkem kalibraci Volba procesu kalibrace 3. [CAL Setup]: Stiskněte tlačítko ð A1027 Objeví se menu pro výběr procesu kalibrace. 4. Tlačítky se šipkami zvolte požadovaný záznam menu [Proces kalibrace] a stiskněte tlačítko ð Zobrazí se zadávací okno. 5. Tlačítky se šipkami vyberte proces kalibrace a stiskněte tlačítko 6. Dále pomocí ð Nyní můžete začít s vybraným procesem kalibrace bodová kalibrace čidla redoxu (CAL) Bezvadné fungování čidla Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Dodržujte návod k použití čidla Ke kalibraci je třeba vymontovat čidlo ze snímače průtoku a opět jej namontovat zpět. Dbejte pokynů v návodu k obsluze vašeho snímače průtoku Vyrovnání čidla redoxu Čidlo redoxu nelze kalibrovat. Lze nastavit, a tím vyrovnat, jen odchylku [OFSET] o velikosti ± 40 mv. Pokud by se čidlo redoxu odchylovalo od referenční veličiny o více než ± 40 mv, musí se zkontrolovat podle návodu k použití čidla. 73

74 Kalibrace Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. Trvalé zobrazení CAL ORP Ofset Poslední kalibrace CAL Setup Proces kalibrace Vyrov. potenciálů Dále pomocí <CAL> 0.0 mv bodový Ne 13:26:11 Obr. 44: 1-bodová kalibrace čidla redoxu (CAL) 1. Dále pomocí CAL ORP Čidlo ponořte do pufru A1027 Použitý pufr Zlikvidujte použitý pufr. Info k tomuto: viz bezpečnostní list pufrového roztoku. Ke kalibrování potřebujete jednu zkušební nádobu s pufrovým roztokem. Dále pomocí <CAL> Obr. 45: 1-bodová kalibrace čidla redoxu (CAL) 2. Proveďte pokyny a poté pokračujte pomocí ð Kalibrace běží. [Prosím čekejte!] bliká. A

75 Kalibrace CAL ORP Vyvážení čidla v pufru Napětí snímače Stabilita dostatečná Dále pomocí <CAL> dobrá 0.1 mv velmi dobrá Obr. 46: Zobrazení dosažené stability čidla 3. Zobrazí se rozsah [dostatečná/ dobrá/ velmi dobrá] ð 4. Dále pomocí CAL ORP Hodnota pufru Ofset A1029 Černá část horizontálního pruhu ukazuje zjištěný rozsah. 165 mv 0.0 mv Kalibrace dat čidla redoxu (CAL) Bezvadné fungování čidla Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Dodržujte návod k použití čidla Ke kalibraci je třeba vymontovat čidlo ze snímače průtoku a opět jej namontovat zpět. Dbejte pokynů v návodu k obsluze vašeho snímače průtoku Vyrovnání čidla redoxu Čidlo redoxu nelze kalibrovat. Lze nastavit, a tím vyrovnat, jen odchylku OFSET o velikosti ± 40 mv. Pokud by se čidlo redoxu odchylovalo od referenční veličiny o více než ± 40 mv, musí se zkontrolovat podle návodu k použití čidla. Převzetí pomocí <CAL> A1030 Obr. 47: Přizpůsobení hodnoty pufru 5. Stiskněte tlačítko a nastavte čtyřmi tlačítky se šipkami hodnotu mv používaného pufru 6. Stiskněte tlačítko 7. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor pracuje s hodnotami kalibrace. 75

76 Kalibrace Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. Trvalé zobrazení CAL ORP Ofset Poslední kalibrace CAL Setup Proces kalibrace Dále pomocí <CAL> 0.0 mv :59:56 Zadání dat ofset Obr. 48: Kalibrace zadání dat čidla redoxu (CAL) 1. Dále pomocí CAL ORP Ofset 0.1 mv A1032 Převzetí pomocí <CAL> A1033 Obr. 49: [Přizpůsobení ofsetu ] 2. Stiskněte tlačítko a nastavte čtyřmi tlačítky se šipkami hodnotu mv 3. Stiskněte tlačítko 4. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor pracuje s hodnotami kalibrace. 76

77 Kalibrace 9.3 Kalibrace čidla fluoridu Volba procesu kalibrace při fluoridu Ke kalibraci regulátoru jsou k dispozici dva procesy kalibrace: 1-bodový 2-bodový Volba procesu kalibrace 1. Trvalé zobrazení CAL F - 1 ppm = mv 16:51: Strmost mv/dec 11:11: % Jednobodová kalibrace Dvoubodová kalibrace Obr. 50: Menu kalibrace [fluoridu] ð Zobrazí se menu kalibrace. 2. Tlačítky se šipkami zvolte požadovaný bod menu. Stiskněte tlačítko A bodová kalibrace čidla fluoridu (CAL) Bezvadné fungování čidla Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Dodržujte návod k použití čidla Naléhavě doporučujeme, aby byla provedena dvoubodová kalibrace a aby jí byla dána přednost před jinými metodami Ke kalibraci je třeba vymontovat čidlo ze snímače průtoku a opět jej namontovat zpět. Dbejte pokynů v návodu k obsluze vašeho snímače průtoku Potřebný materiál ke kalibraci čidel fluoridu: Dvě zkušební nádoby s kalibračním roztokem ð Nyní můžete začít s vybraným procesem kalibrace. 77

78 Kalibrace Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. Použitý kalibrační roztok Použitý kalibrační roztok zlikvidujte. Info k tomuto: viz bezpečnostní list kalibračního roztoku. Ke kalibrování potřebujete dvě zkušební nádoby s kalibračním roztokem. Obsah fluoridu v obou kalibračních roztocích se od sebe musí lišit minimálně o 0,5 ppm F -. Čidlo je třeba při výměně kalibračního roztoku důkladně propláchnout vodou bez obsahu fluoridu. 1. V trvalém zobrazení stiskněte tlačítko. 2. Tlačítky se šipkami zvolte [dvoubodovou kalibraci] 3. Dále pomocí CAL F - Dvoubodová kalibrace Čidlo ponořte do pufru 1 Hodnota čidla Napětí snímače Start pomocí <CAL> 2.50 ppm mv Obr. 51: Kalibrace čidla fluoridu (CAL) 4. Ponořte čidlo do zkušební nádoby 1 s kalibračním roztokem. Přitom čidlem lehce pohybujte 5. Dále pomocí ð [Vyvážení běží]. CAL F - Dvoubodová kalibrace Hodnota čidla 2.50 ppm Změna pomocí <OK> Dále pomocí <CAL> Obr. 52: Kalibrace čidla fluoridu (CAL) 6. Dále pokračujte pro změnu hodnoty ppm nebo dále s pro pokračování v kalibraci 7. Dále pomocí A1038 A

79 Kalibrace CAL F - Dvoubodová kalibrace Čidlo ponořte do pufru 2 Hodnota čidla Napětí snímače Start pomocí <CAL> 4.88 ppm mv Obr. 53: Kalibrace čidla fluoridu (CAL) 8. Ponořte čidlo do zkušební nádoby 2 s kalibračním roztokem. Přitom čidlem lehce pohybujte 9. Dále pomocí ð [Vyvážení běží]. 10. Dále pokračujte pro přizpůsobení hodnoty ppm nebo dále s pro pokračování v kalibraci 11. Dále pomocí 12. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. A bodová kalibrace čidla fluoridu (CAL) Bezvadné fungování čidla Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Dodržujte návod k použití čidla Naléhavě doporučujeme, aby byla provedena dvoubodová kalibrace a aby jí byla dána přednost před jinými metodami Ke kalibraci je třeba vymontovat čidlo ze snímače průtoku a opět jej namontovat zpět. Dbejte pokynů v návodu k obsluze vašeho snímače průtoku Potřebný materiál ke kalibraci čidel fluoridu: Jedna zkušební nádoba s kalibračním roztokem Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. 79

80 Kalibrace Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. Použitý kalibrační roztok Použitý kalibrační roztok zlikvidujte. Info k tomuto: viz bezpečnostní list kalibračního roztoku. Ke kalibrování potřebujete jednu zkušební nádobu s kalibračním roztokem. 1. V trvalém zobrazení stiskněte tlačítko. 2. Tlačítky se šipkami zvolte [jednobodovou kalibraci] 3. Dále pomocí CAL F - Jednobodová kalibrace Čidlo ponořte do pufru Hodnota čidla Napětí snímače Start pomocí <CAL> 2.50 ppm mv Obr. 54: Kalibrace čidla fluoridu (CAL) 4. Ponořte čidlo do zkušební nádoby 1 s kalibračním roztokem. Přitom čidlem lehce pohybujte 5. Dále pomocí ð [Vyvážení běží]. CAL F - Jednobodová kalibrace Hodnota čidla 2.50 ppm A1042 Změna pomocí <OK> Dále pomocí <CAL> A1043 Obr. 55: Kalibrace čidla fluoridu (CAL) 6. Dále pokračujte pro změnu hodnoty ppm nebo dále s pro pokračování v kalibraci 7. Dále pomocí 8. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru 80

81 Kalibrace ð Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. 9.4 Kalibrace ampérometrických čidel Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. Kalibrace ampérometrických čidel Postup při kalibraci ampérometrických čidel je při všech ampérometrických měřených veličinách stejný. Postup při kalibraci ampérometrických měřených veličin je obecně popsán na měřené veličině chlór [Cl ]. Všechny ostatní měřené veličiny vyžadují stejný postup jako měřená veličina chlór [Cl ]. Následující měřené veličiny lze kalibrovat zde popsaným postupem: Chlór Chlordioxid Brom Chloritan Ozón Kyselina peroctová (PES) H 2 O 2 Kalibrace v kombinaci ph a chlóru Je nezbytně nutné ze všeho nejdřív vždy provést kalibraci měření ph a pak teprve měření chlóru. Při každé další kalibraci měření ph je následně vždy zapotřebí provést kalibraci měření chlóru. Jinak je měření chlóru nepřesné. 81

82 Kalibrace Volba procesu kalibrace u ampérometrických měřených veličin Ke kalibraci regulátoru jsou k dispozici dva procesy kalibrace: Kalibrace strmosti Kalibrace nulového bodu Volba procesu kalibrace 1. Trvalé zobrazení CAL Cl Poslední kalibrace :11:11 Strmost 100 % Nulový bod 4.00 ma Kalibrace strmosti Kalibrace nulového bodu Obr. 56: Menu kalibrace [chlóru] ð Zobrazí se menu kalibrace. 2. Tlačítky se šipkami zvolte požadovaný bod menu. Stiskněte tlačítko ð A1039 Nyní můžete začít s vybraným procesem kalibrace Kalibrace strmosti POZOR! Bezvadná funkce čidla / doba náběhu Poškození výrobku nebo jeho okolí Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Je třeba dodržovat návod k použití čidla Dodržujte návody k obsluze vestavěných armatur a jiných použitých komponent Doby náběhu čidel je třeba bezpodmínečně dodržovat Doby náběhu je třeba zakalkulovat při plánování uvádění do provozu Náběh čidla si může vyžádat celý pracovní den Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. 82

83 Kalibrace Jako referenční hodnota bude při spuštění kalibrace navržena zamrzlá naměřená hodnota. Referenční hodnota je nastavitelná tlačítky šipek. Kalibrace je možná pouze tehdy, pokud je referenční hodnota 2 % měřicího rozsahu čidla. UPOZORNĚNÍ! Předpoklady pro správnou kalibraci strmosti čidla Použije se referenční metoda potřebná v závislosti na použitém dávkovacím médiu (např. pro volný chlór DPD 1) Doba náběhu čidla byla dodržena, dbejte návodu k obsluze čidla Existuje spolehlivý a konstantní průtok přes snímač průtoku Dochází k vyrovnávání teploty mezi čidlem a měřenou vodou Existuje konstantní hodnota ph v přípustném rozsahu Potřebný materiál ke kalibraci ampérometrických čidel: Referenční metoda vhodná pro příslušnou měřenou veličinu Odeberte měřenou vodu přímo na místě měření a zjistěte vhodnou referenční metodou (např. DPD, titrace apod.) obsah dávkovacího média v měřené vodě v [ppm]. Tuto hodnotu následovně zadejte na regulátoru: 1. V trvalém zobrazení stiskněte tlačítko. 2. Tlačítky se šipkami zvolte [kalibraci strmosti] 3. Dále pomocí CAL Cl Aktuální naměř. hodnoty čidla Koncentrace Proud čidla 1) Počkejte na stabilní hodnoty měření 2) Vyjměte vzorek a pokračujte <CAL> Obr. 57: Kalibrace referenční hodnoty, ukazuje skutečné hodnoty čidla 4. Dále pomocí CAL Cl Určete referenční hodnotu Hodnota měření při odběru vzorku A1044 Změna pomocí <OK> Dále pomocí <CAL> A1045 Obr. 58: Kalibrace referenční hodnoty, zde je hodnota čidla zamrzlá; nyní odeberte vzorek a změřte pomocí např. DPD 5. Dále pokračujte pro přizpůsobení hodnoty ppm nebo dále s pro pokračování v kalibraci 83

84 Kalibrace CAL Cl Kalibrace úspěšná Strmost Nulový bod Dále pomocí <CAL> Obr. 59: Kalibrace referenční hodnoty 6. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. A1047 Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. Povolený kalibrační rozsah Povolený kalibrační rozsah leží mezi % jmenovité hodnoty čidla. Příklad pro menší strmost: Blokáda membrány čidla vede k malé strmosti (malá strmost = nízká citlivost čidla) Příklad pro větší strmost: Tenzidy činí membránu čidla propustnější a vedou k větší strmosti (větší strmost = vyšší citlivost čidla) Kalibrace nulového bodu Nutnost kalibrace nulového bodu Kalibrace nulového bodu není zpravidla potřebná. Kalibrace nulového bodu je potřebná pouze tehdy, je-li čidlo provozováno na dolní hranici měřicího rozsahu nebo se používá varianta čidla 0,5 ppm. 84

85 Kalibrace POZOR! Bezvadná funkce čidla / doba náběhu Poškození výrobku nebo jeho okolí Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Je třeba dodržovat návod k použití čidla Dodržujte návody k obsluze vestavěných armatur a jiných použitých komponent Doby náběhu čidel je třeba bezpodmínečně dodržovat Doby náběhu je třeba zakalkulovat při plánování uvádění do provozu Náběh čidla si může vyžádat celý pracovní den UPOZORNĚNÍ! Předpoklady pro správnou kalibraci nulového bodu Doba náběhu pro čidlo byla dodržena Existuje spolehlivý a konstantní průtok přes snímač průtoku Dochází k vyrovnávání teploty mezi čidlem a měřenou vodou Existuje konstantní hodnota ph v přípustném rozsahu Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. 85

86 Kalibrace 1. V trvalém zobrazení stiskněte tlačítko. 2. Tlačítky se šipkami zvolte [nulový bod] 3. Dále pomocí CAL Cl Nulový bod Rozsah Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. Převzetí pomocí <CAL> A1046 Obr. 60: Kalibrace nulového bodu 4. Dále pomocí CAL Cl Kalibrace úspěšná Strmost Nulový bod Dále pomocí <CAL> A1048 Obr. 61: Kalibrace nulového bodu 5. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. 86

87 Kalibrace 9.5 Kalibrace čidla kyslíku Stanovení intervalu kalibrace Intervaly kalibrace silně závisí na: použití místě montáže čidla Pokud kalibrujete čidlo, které je určené ke speciálnímu použití anebo se u něho používá nějaký speciální typ montáže, můžete intervaly kalibrace zjistit následující metodou. Zkontrolujte čidlo např. jeden měsíc po jeho uvedení do provozu: 1. Vyjměte čidlo z média 2. Očistěte čidlo zvenčí vlhkým hadříkem 3. Nakonec opatrně osušte membránu čidla, např. papírovým kapesníčkem 4. Po 20 minutách změřte index nasycení kyslíkem ve vzduchu 5. Chraňte čidlo před externími vlivy, jako je sluneční světlo a vítr ð Nyní se rozhodněte podle výsledku: Ampérometrické čidlo: Pokud naměřená hodnota nečiní cca 102 ± 2 %SAT, musíte čidlo kalibrovat. Pokud hodnota leží v požadované oblasti, můžete intervaly kalibrace prodloužit. Opakujte tento postup každý měsíc a odvoďte z výsledků interval kalibrace, který je pro vaše použití optimální. Kalibrační zadání výrobce čidla Při zjišťování intervalu kalibrace dbejte též pokynů v návodu k obsluze čidla, z něho mohou vyplývat dodatečné anebo odchylné intervaly kalibrace Volba procesu kalibrace pro měřenou veličinu O 2 Ke kalibraci regulátoru jsou k dispozici tři procesy kalibrace: Automaticky Hodnota O 2 Nulový bod Volba procesu kalibrace 1. Trvalé zobrazení CAL O2 Nulový bod Strmost Automaticky Hodnota O2 Nulový bod Obr. 62: Menu kalibrace [O2] ð Zobrazí se menu kalibrace. 2. Tlačítky se šipkami zvolte požadovaný bod menu. Stiskněte tlačítko A1049 ð Nyní můžete začít s vybraným procesem kalibrace. 87

88 Kalibrace Automatická kalibrace pro měřenou veličinu O 2 POZOR! Bezvadná funkce čidla / doba náběhu Poškození výrobku nebo jeho okolí Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Je třeba dodržovat návod k použití čidla Dodržujte návody k obsluze vestavěných armatur a jiných použitých komponent Doby náběhu čidel je třeba bezpodmínečně dodržovat Doby náběhu je třeba zakalkulovat při plánování uvádění do provozu Náběh čidla si může vyžádat celý pracovní den Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. 88

89 Kalibrace 1. V trvalém zobrazení stiskněte tlačítko. 2. Tlačítky se šipkami zvolte [Automaticky] 3. Dále pomocí CAL O2 Teplota vody Koncentrace O2 Teplota vzduchu Tlak vzduchu Výška n. hlad. moře relativ. vlhkost Obsah soli ve vodě Dále pomocí <CAL> Obr. 63: Automatická kalibrace pro měřenou veličinu O 2 4. Dále pokračujte s pro přizpůsobení hodnot nebo dále s pro pokračování v kalibraci CAL O2 Čidlo nahoru Minimální prodleva 5 min. Čas: XX.XX min A Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor přepne opět na trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. Dále pomocí <CAL> A1075 Obr. 64: Automatická kalibrace pro měřenou veličinu O 2 5. Podržte čidlo O 2 nahoře v okolním vzduchu. ð Probíhá kalibrace. Zobrazí se uplynulá doba. Minimální prodleva pro správnou kalibraci činí 5 minut 89

90 Kalibrace Kalibrace nulového bodu pro měřenou veličinu O 2 POZOR! Bezvadná funkce čidla / doba náběhu Poškození výrobku nebo jeho okolí Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Je třeba dodržovat návod k použití čidla Dodržujte návody k obsluze vestavěných armatur a jiných použitých komponent Doby náběhu čidel je třeba bezpodmínečně dodržovat Doby náběhu je třeba zakalkulovat při plánování uvádění do provozu Náběh čidla si může vyžádat celý pracovní den Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. 90

91 Kalibrace 1. V trvalém zobrazení stiskněte tlačítko. 2. Tlačítky se šipkami zvolte [Nulový bod] 3. Dále pomocí CAL O2 Teplota vody Koncentrace O2 Teplota vzduchu Tlak vzduchu Výška n. hlad. moře relativ. vlhkost Obsah soli ve vodě Dále pomocí <CAL> Obr. 65: Kalibrace nulového bodu pro měřenou veličinu O 2 4. Dále pokračujte s pro přizpůsobení hodnot nebo dále s pro pokračování v kalibraci CAL O2 Nulový bod Rozsah Převzetí pomocí <CAL> Obr. 66: Kalibrace nulového bodu pro měřenou veličinu O 2 5. Dále pomocí A1074 A1079 CAL O2 Kalibrace úspěšná Strmost Nulový bod Dále pomocí <CAL> Obr. 67: Kalibrace nulového bodu pro měřenou veličinu O 2 6. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor přepne opět na trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. A1080 Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. 91

92 Kalibrace Hodnota kalibrace O 2 pro měřenou veličinu O 2 POZOR! Bezvadná funkce čidla / doba náběhu Poškození výrobku nebo jeho okolí Správné měření a dávkování je možné jen při bezvadném fungování čidla Je třeba dodržovat návod k použití čidla Dodržujte návody k obsluze vestavěných armatur a jiných použitých komponent Doby náběhu čidel je třeba bezpodmínečně dodržovat Doby náběhu je třeba zakalkulovat při plánování uvádění do provozu Náběh čidla si může vyžádat celý pracovní den Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. 92

93 Kalibrace 1. V trvalém zobrazení stiskněte tlačítko. 2. Tlačítky se šipkami zvolte [Hodnota O2] 3. Dále pomocí CAL O2 Teplota vody Koncentrace O2 Teplota vzduchu Tlak vzduchu Výška n. hlad. moře relativ. vlhkost Obsah soli ve vodě Dále pomocí <CAL> Obr. 68: Hodnota kalibrace O 2 pro měřenou veličinu O 2 4. Dále pokračujte s pro přizpůsobení hodnot nebo dále s pro pokračování v kalibraci CAL O2 Hodn. DPD A1074 CAL O2 1) Vyjměte vzorek 2) Určení hodn. ph 7.04 ppm Změna pomocí <OK> Dále pomocí <CAL> Obr. 70: Hodnota kalibrace O 2 pro měřenou veličinu O 2 6. Odeberte vzorek vody a určete hodnotu DPD vhodným měřicím nástrojem. 7. Dále pokračujte s pro přizpůsobení hodnot nebo dále s pro pokračování v kalibraci CAL O2 Kalibrace úspěšná Strmost Nulový bod A1077 Hodnota čidla Proud čidla 0.00 ppm 8.03 ma Dále pomocí <CAL> A1078 Start pomocí <CAL> Obr. 69: Hodnota kalibrace O 2 pro měřenou veličinu O 2 5. Dále pomocí A1076 Obr. 71: Hodnota kalibrace O 2 pro měřenou veličinu O 2 8. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. 93

94 Kalibrace Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. 9.6 Kalibrace měřené hodnoty [ma obecně] 9.7 Kalibrace vodivosti Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. Kalibrace měřené hodnoty [ma obecně] Měřenou hodnotu [ma obecně] nelze kalibrovat, tento bod menu je neaktivní, zobrazen šedě a nemá funkci. 94

95 Kalibrace Podle okolností budete potřebovat ruční měřicí přístroj na měřenou veličinu vodivosti. Tento ruční měřicí přístroj musí měřit a ukazovat s dostatečnou přesností, aby byla zaručena úspěšná kalibrace. 1. V trvalém zobrazení stiskněte tlačítko. 2. Pomocí tlačítek se šipkami navolte [kalibraci strmosti] 3. Dále pomocí 4. Řiďte se pokyny na displeji regulátoru a proveďte kalibraci 5. Dále pomocí 6. Dále pokračujte stisknutím pro přizpůsobení hodnoty µs/cm, anebo pro pokračování v kalibraci CAL Cl Kalibrace úspěšná Strmost Nulový bod Dále pomocí <CAL> Obr. 72: Kalibrace referenční hodnoty 7. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. A1047 Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. 9.8 Kalibrace teploty Měřicí a regulační chování regulátoru během kalibrace Během kalibrování: Regulační výstupy jsou deaktivovány. Výjimka: Jestliže byla nastavena základní zátěž nebo ruční akční veličina. Ta zůstává aktivní. Výstup měřené hodnoty [Výstup normalizovaného signálu ma] se zmrazí, podle jeho nastavení v menu výstupu ma. V případě úspěšné kalibrace/kontroly se znovu zahájí všechna přezkoumání chyb, které se vztahují k měřené hodnotě. Regulátor ukládá při úspěšné kalibraci zjištěná data pro nulový bod a strmost. 95

96 Kalibrace Podle okolností budete potřebovat ruční měřicí přístroj na měřenou veličinu teploty. Tento ruční měřicí přístroj musí měřit a ukazovat s dostatečnou přesností, aby byla zaručena úspěšná kalibrace. 1. V trvalém zobrazení stiskněte tlačítko. 2. Dále pomocí 3. Řiďte se pokyny na displeji regulátoru a proveďte kalibraci 4. Dále pomocí 5. Dále pokračujte stisknutím pro přizpůsobení hodnoty, nebo pro pokračování v kalibraci 6. Stisknutím tlačítka předáte výsledek kalibrace do paměti regulátoru ð Regulátor ukazuje opět trvalé zobrazení a pracuje s výsledky kalibrace. Chybná kalibrace Je-li výsledek kalibrace mimo zadané meze tolerance, objeví se chybové hlášení. V tom případě nebude aktuální kalibrace převzata. Zkontrolujte předpoklady pro kalibraci a odstraňte chybu. Pak kalibraci zopakujte. 96

97 Nastavení [regulace] 10 Nastavení [regulace] Kvalifikace uživatele: zaškolení uživatelé, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení nebo [Regulace] [Regulace] Nastavení pro [kanál 2] V dvoukanálové verzi má regulátor k dispozici dva měřicí kanály. Tento popis [kanálu 1] platí obdobně i pro nastavení v [kanálu 2]. Postup pro nastavení příslušných kanálů je identický, nastavované parametry se však mohou lišit. Na odchylky se zde poukazuje a jsou též popsány. UPOZORNĚNÍ! Možná ztráta dat Pokud v menu [Měření], viz Ä Kapitola 8 Nastavení měřených veličin na straně 51, změníte měřenou veličinu, vynulují se všechna nastavení v menu [Měření] a [Regulace] a nastaví se zpět na stav při expedici (výchozí hodnoty). Musíte pak nastavení v menu [Měření] a [Regulace] provést znovu. Za správné nastavení regulátoru odpovídá provozovatel zařízení. Předpoklady pro nastavení [Regulace]: Pro nastavení [Regulace] je zapotřebí následující: Pokud jste nastavení dosud neprovedli, udělejte to nyní. Stanovte v menu [Měření] měřenou veličinu a všechna k tomu potřebná nastavení, viz Ä Kapitola 8 Nastavení měřených veličin na straně 51 Stanovte aktory určené k úkolu regulace: Údaje k elektrickým přípojkám a jejich nastavení naleznete v menu [Čerpadla], viz Ä Kapitola 12 Nastavení [čerpadel] na straně 120 [Relé], viz Ä Kapitola 13 Nastavení [relé] na straně 123 [Výstupy ma], viz Ä Kapitola 15 Nastavení [výstupů ma] na straně 131 Aktory (regulační členy) jsou např. dávkovací čerpadla, magnetické ventily, motorové klapky aj. 97

98 Nastavení [regulace] Regulace 3.5 Kanál 1 sada parametrů 1 Kolizní veličiny Blokování dávkování Přepnutí parametru A0940 Obr. 73: Trvalé zobrazení nebo [Regulace] [Regulace] ph [mv] Kanál 1 sada parametrů 1 Typ Chování Požad. hodnota xp= Ad. Zákl. zatížení Kontr. doba regulace Omez. nastav. hodnoty Regulace PID normální 7.00 ph 1.54 ph 0 % 100 % A0949 Obr. 74: na příkladu ph [mv]: Trvalé zobrazení nebo [Regulace] [Regulace] nebo [Kanál 1 sada parametrů 1] [Kanál 1 sada parametrů 1] Úroveň parametrů 1 [Kanál 1 sada parametrů 1] Funkce [Typ] [Chování] [Požadovaná hodnota] Parametry žádná Regulace P Regulace PI Regulace PI normální ručně s neutrální oblastí Nastavitelný rozsah požadované hodnoty je zadán přístrojem. 98

99 Nastavení [regulace] Úroveň parametrů 1 Funkce Parametry xp= Tn= Tv= [Ad. Zákl. zatížení] [Kontrolní doba regulace] [Omez. nastav. hodnoty] [Kolizní veličiny] Vstup kolizní veličiny Vyp [Zadání požadované hodnoty] [Přepnutí parametru] Kanál 1/2 [Řízení událostí] [Řízení času] Nastavitelný rozsah hodnoty xp je zadán přístrojem. Nastavitelný rozsah hodnoty Tn je zadán přístrojem. Nastavitelný rozsah hodnoty Tv je zadán přístrojem. Nastavitelný rozsah aditivního základního zatížení je zadán přístrojem. Kontrolní čas (nahoře) Kontrolní čas (dole) Práh regulační veličiny Nastavitelný rozsah maximální regulační veličiny je zadán přístrojem. Zap Vyp Zap Vyp Zap Timer : Vyp Timer : Zap 99

100 Nastavení [regulace] Každý regulátor může být konfigurován jako 1stranný nebo 2stranný. Pro každý regulátor jsou k dispozici dvě sady parametrů. 2. Sada parametrů se aktivuje, když je nastaven digitální vstup 2 jako [Regul. přepnutí parametru]. V takovém případě je možné v menu nakonfigurovat [Sadu parametrů 2]. Při připojování aktoru musíte dbát na to, aby aktor, který zvyšuje měřenou hodnotu, byl připojen na odpovídající výstup [Zvýš. měř. hodnoty] a aktor, který měřenou hodnotu snižuje, byl připojen na výstup [Sníž. měř. hodnoty], viz Ä Kapitola 6.3 Montáž elektrická na straně 30. Příklad: Médium se skutečnou hodnotou ph 3 má být s pomocí sodného louhu (ph >14) uvedeno na požadovanou hodnotu ph 7. Za tím účelem musíte aktor připojit na regulační výstup [Zvýš. měř. hodnoty]. 100

101 Nastavení [regulace] Směr působení [regulace], 2 nebo 1stranný [Regulaci] můžete rozlišovat podle různých znaků. Funkce: 2stranná [regulace] působí ve dvou možných směrech (zvýšit A snížit naměřenou hodnotu). Aplikace: Při neutralizačním procesu v průmyslovém zařízení na úpravu odpadních vod vzniká střídavě kyselá nebo alkalická odpadní voda. Předtím, než je možné vodu odvést do kanalizace, musí být hodnota ph nastavena např. na hodnotu mezi ph 6,8 a ph 7,5. Zde se používá 2stranný regulátor se dvěma dávkovacími čerpadly na dávkování kyseliny a louhu. Hodnotu ph lze jak snížit, tak zvýšit, aby bylo možné dosáhnout potřebného rozsahu požadovaných hodnot. Pozitivní odchylka Hodn. měř. Negativní odchylka Požad. hodnota Čas Regul. vel. Pozitivní regul. vel. Negativní regul. vel. Čas A1471 Obr. 75: Typ regulace PID - dvoustranná. Regulační chování bez neutrální oblasti 101

102 Nastavení [regulace] Negativní odchylka od požad. hodn. Pozitivní odchylka od pož. hodn. Hodn. měř. Požad. hodnota Regul. výstup Pozitivní regul. výstup Horní požad. hodn. (ph 7.3) Spodní požad. hodn. (ph 6.7) Čas Neutrální oblast, zde nedochází k regulaci Čas Negativní regul. výstup A1475 Obr. 76: Typ regulace PID - dvoustranná, s neutrální oblastí 102

103 Nastavení [regulace] Funkce: 1stranná [regulace]působí jen v jednom možném směru (Zvýšit NEBO snížit naměřenou hodnotu). Aplikace: To se týká např. dezinfekčního procesu, při kterém má být do vody přidán chlór. Přitékající voda má koncentraci chlóru 0 ppm a dávkováním chlórového bělicího louhu se má dosáhnout nastavení 0,5 ppm. Přidáním chlórového bělicího louhu se zvýší naměřená hodnota. Měř. hodn. ph Pozitivní odchylka Požad. hodnota Čas Regul. vel. Čas Negativní regul. vel. A1470 Obr. 77: Regulace PID - jednostranná, směr ph snižovač 103

104 Nastavení [regulace] Měř. hodn. ph Negativní odchylka Požad. hodnota Čas Regul. vel Pozitivní regul. vel. Čas A1472 Obr. 78: Regulace PID - jednostranná, směr ph zvyšovač Nastavitelné parametry v menu [Regulace] V menu regulace musíte zvolit následující: Regulátory P, PI a PID jsou plynulé regulátory. Regul. veličina může nabýt v rámci regulačního rozsahu každé hodnoty v rozmezí od -100 % +100 % Parametry regulace [Typ] V bodě menu [Typ] zadejte typ regulátoru. Můžete nastavit [Typ] [1stranný] nebo [2stranný]. 104

105 Nastavení [regulace] Regulátor P: Tento typ regulátoru se používá při integrační regulační dráze (např. [Dávková neutralizace]). Pokud je regulační odchylka menší, je menší i aktivace aktoru (proporcionální souvislost). Pokud je požadovaná hodnota téměř dosažena, je regulační výstup téměř 0 %. Požadovaná hodnota však není přesně dosažena nikdy. Tím vzniká permanentní regulační odchylka. Při vyregulování velkých změn může dojít k překmitnutí. Regulátor PI: Tento typ regulátoru se používá při neintegračních regulačních drahách (např. průběžné neutralizace). Překmitnutí je přitom nutno se vyvarovat. Nesmí se vyskytnout žádná trvalá regulační odchylka. Požadovaná hodnota musí být stále dodržena. Je zapotřebí neustále přidávat dávkovanou chemikálii. To, že se regulátor při dosažení požadované hodnoty dávkování nezastaví, neznamená chybnou funkci. Regulátor PID: Tento typ regulátoru má vlastnosti regulátoru PI. Nabízí však navíc derivační složku regulátoru [D] a tím i určitou prognózu, takže může reagovat na změny, jež nastanou v budoucnu. Využívá se, když v měřicím procesu nastanou špičky a je třeba je rychle vyregulovat. Standard Regulátor při svém chování P, PI a PID reaguje tak, jak je popsáno v kapitole Ä Kapitola 10.1 Parametry regulace [Typ] na straně 104. [Standard] je volba pro [1stranně] regulované procesy. [Neutrální oblast] [Neutrální oblast] je definována horní a dolní požadovanou hodnotou. [Neutrální oblast] funguje pouze při [2stranné] [regulaci], kdy je pro každý směr k dispozici jeden aktor. [Neutrální oblast] má dosáhnout toho, aby regulační dráha nezačala kmitat. Pokud je naměřená hodnota v rámci rozsahu obou požadovaných hodnot, nedochází k aktivaci regulačních členů. Regulátor PI / PID pak neaktivuje své regulační členy. [Neutrální oblast] nachází uplatnění při [2stranné] neutralizaci Parametry regulace [Požad. hodnota] Požadovaná hodnota stanoví, na jakou hodnotu je třeba regulovat. Regulátor se snaží držet odchylku mezi požadovanou hodnotou a skutečnou hodnotou (naměřenou hodnotou) pokud možno na Parametry regulace [Chování] V bodě menu[chování] nastavte chování regulátoru. 105

106 Nastavení [regulace] 10.4 Parametry regulace [xp] Hodnota xp je zesilovací faktor regulátoru. Hodnota xp se vztahuje na koncovou hodnotu měřicího rozsahu regulátoru a je udávána jako absolutní hodnota. Např. u ph xp = 1,5. U měřených veličin, jako např. chlóru, se měřicí rozsah čidla volí. Měřicí rozsah čidla pak odpovídá koncové hodnotě měřicího rozsahu. U ph činí koncová hodnota měřicího rozsahu 15,45. Výchozí hodnota xp je přitom 1,54 (odpovídá ± 1,54 ph). Hodnota xp uvádí, že při odchylce ± 1,54 ph od požadované hodnoty činí regul. veličina ± 100%. Čím je hodnota xp menší, tím agresivněji regulace reaguje, regulace se ale také snadno dostane do oblasti přebuzení. Hodn. měř. Požad. hodnota Regul. vel. A1473 Obr. 79: Čím je hodnota xp menší, tím agresivněji regulace reaguje. 106

107 Nastavení [regulace] 10.5 Parametry regulace [Tn] Čas [Tn] je integrační časová konstanta regulátoru I (integračního regulátoru) v sekundách. Čas [Tn] definuje časovou integraci regulační odchylky na regulovanou veličinu. Čím je čas [Tn] kratší, tím je tento účinek na regulovanou veličinu silnější. Nekonečně dlouhý čas [Tn] vykazuje čistou proporcionální regulaci Parametry regulace [Tv] Čas [Tv] je derivační časová konstanta regulátoru D (derivačního regulátoru). Regulátor D reaguje na rychlost změny měřené hodnoty Parametry regulace [ad. zákl. zatížení] [Ad. zákl. zatížení] je aditivní základní zatížení. Aditivní základní zatížení má za úkol vyrovnávat plynulou potřebu dávkovacího média k udržení požadované hodnoty. Aditivní základní zatížení může být nastaveno v rozsahu -100 % +100 %. Aditivní základní zatížení se přičítá k regulované veličině určené regulátorem a působí pro oba směry regulace. Pokud regulovaná veličina vypočítaná regulátorem činí např. è y= -10 % a ad. zákl. zatížení +3 %, je výsledná regul. veličina = Y= -10 % + (+3 %)= -7 % è y= 10 % a ad. zákl. zatížení +3 %, je výsledná regul. veličina = Y= 10 % + (+3 %)= 13 % è y= 0% a ad. zákl. zatížení +3%, je výsledná regul. veličina = Y= 0 % + (+3 %)= 3 % 10.8 Parametry regulace [Kontrol. čas] [Kontrol. čas] má za úkol zabránit předávkování jakožto následku chybné funkce. Během [Kontrol. času] je regulovaná veličina porovnána s nastavitelným [prahem] (= práh regul. veličiny). Podle směru regulace můžete nastavit různě dlouhé [Kontrol. časy] [Kontrol. čas nahoru] pro zvýšení a [Kontrol. čas dolů] pro snížení. Prahy jsou závislé na koncentraci dávkovaného média. Pokud je práh překročen, začne záznam času [(Kontrol. čas)]. Pokud během [Kontrol. času] regul. veličina opět klesne pod práh, resetuje se čas opět na 0 s. Pokud ale zůstává regul. veličina déle překročena, než to připouští [Kontrol. čas], regulace se okamžitě zastaví. Tato funkce (Zastavení regulace) se automaticky vynuluje, když hodnota opět klesne pod práh Parametry regulace [max. regul. vel.] [Max. regul. vel.] stanovuje maximální regul. veličinu, kterou je třeba vydat. To má smysl v případě, kdy je např. jeden regulační člen dimenzován na příliš velkou hodnotu a nemá být otevřený na 100 % Kolizní veličina Stabilnější regulace průběžných procesů prostřednictvím zapojení kolizní veličiny. 107

108 Nastavení [regulace] Aditivní a multiplikativní zapojení kolizní veličiny Kolizní veličina je, kromě toho, že podává informaci o vlastní měřené veličině, např. koncentraci chlóru, dalším zdrojem informací, které regulátoru při průběžných procesech zjednodušují dosažení stabilní regulace. Při průběžných procesech se často mění oba jmenované parametry v širokých rozsazích. Pokud není jedna veličina parametru známá, není možné dosáhnout stabilního vyregulování ostatních parametrových veličin. Pokud je aktivní zpracování kolizních veličin, je signalizováno na trvalém zobrazení regulátoru pod [NÁZEV KOLIZNÍ VELIČINY] a [JEDNOTKA] písmenem [Q]. V závislosti na konfiguraci může být kolizní veličina platná pro jeden nebo oba měřicí kanály Zdroj signálu kolizní veličiny může být do regulátoru přiváděn přes analogový signál nebo frekvenci (obsaženo v základním provedení regulátoru). Pro zpracování analogového signálu musí být kanál 2 vybaven paketem výbavy 2 (hlavní měřená veličina, např. chlór) nebo paketem výbavy 4 (2 hlavní měřené veličiny, např. ph a chlór). Frekvenční signál se připojí na digitální vstup 2 a analogový signál na vstup 2 ma. Kolizní veličina může u paketu vybavení 4 působit na oba kanály, např.: vstup ma na kanál 1: Měření chlóru vstup mv na kanál 2: měření ph Analogový vstup kanálu 2: Signál průtoku Příklad použití aditivních kolizních veličin Je-li přidání chemikálie do značné míry závislé pouze na průtoku (proporcionální závislosti), lze aditivní kolizní veličinou proporcionálně ke kolizní veličině (průtok) přičíst poměr regul. veličiny k regul. veličině regulátoru požadované hodnoty (regulace požadované hodnoty, tedy srovnání požad. hodnota: skutečná hodnota). Je také možné regulaci požad. hodnoty úplně odpojit a realizovat pouze dávkování úměrné průtoku. Měření hlavní měřené hodnoty lze společně s mezními hodnotami využít jako monitorovací funkci. Příklad použití: Máte přidat chlór do pitné vody. Potřebná požadovaná hodnota je cca 0,3 mg/l (ppm) chlóru. Objemový proud pitné vody je zaznamenán průtokoměrem. Měřicí signál průtokoměru je přes signál ma veden k regulátoru. Nepřetržité měření chlóru probíhá prostřednictvím čidla chlóru CLE3. Objemový proud se mění v širokém rozsahu průtoku od m³/h. Koncentrace chlóru 0,3 mg/l je dosažena prostřednictvím proporcionality mezi průtokem vody a přidaným množstvím chlóru (předpokládá se správné dimenzování dávkovacího čerpadla podle koncentrace chlóru). Pokud potřeba chlóru v důsledku vyššího průtoku nebo zvýšeného úbytku (vyšší teplota, více bakterií) stoupne, přičte se k regul. veličině úměrné průtoku ještě pozitivní podíl regulace požadované hodnoty. Když je však v důsledku příliš velké proporcionality přidáno moc chlóru, je vydána negativní regul. veličina a přičtena k regul. veličině úměrné průtoku a výsledná regul. veličina klesne. V menu regulátoru je třeba nastavit následující: 108

109 Nastavení [regulace] [Menu], [Regulace], [Kolizní veličina], [Zap], [Zdroj signálu] = [Vstup ma 2] [Účinek]: [aditivní] [Přiřazení]: [0 20mA] nebo [4 20 ma] [Jmen. hodnota]: zde zadejte maximálně možný analogový proud, např. 18 ma 109

110 Nastavení [regulace] Multiplikativní kolizní veličina S pomocí multiplikativní kolizní veličiny lze ovlivnit regul. veličinu regulátoru požadované hodnoty v celém regulačním rozsahu proporcionálně ke kolizní veličině. Přitom odpovídá součinitel proporcionality 0,00 = 0% a 1,00 = 100 %, včetně všech mezihodnot. Kolizní veličina Parametry Přednastavení Možné hodnoty Minimální hodnota Maximální hodnota Poznámka Funkce Vyp Zap / Vyp Zapne nebo vypne funkci kolizní veličiny Zdroj signálu Frekvence DI 2 Frekvence DI 2 / vstup 2 ma Účinek aditivní aditivní / multiplikativní Jmenovitá hodnota Stanoví, z jakého zdroje signálu přichází signál kolizní veličiny Stanoví účinek kolizní veličiny 10 Hz Hz 1 Hz 500 Hz Stanoví maximální frekvenci kontaktního vodoměru při maximálním průtoku Zadání požad. hodnoty přes analogový signál ma 0/ Trvalé zobrazení nebo [Regulace] [Regulace] nebo [Zadání pož.hodn.(ma)] [Zadání pož. hodn] Dostupnost zadání pož. hodnoty Menu [Zadání pož.hodn.(ma)] je k dispozici pouze při jednokanálové regulaci regulátoru. 110

111 Nastavení [regulace] Funkce [Zadání pož.hodn] Vám umožňuje pro všechny měřené veličiny kanálu 1 regulátoru přes externí analogový signál ma 0/ změnit požadovanou hodnotu v rozsahu, který je třeba stanovit. Analogový signál může přicházet jako aktivní signál z PLC nebo být zadán přesným potenciometrem 1 kohm. Zadání pož. hodnoty Funkce Zdroj signálu Rozsah 4mA = 20 ma Přiřazení Zap Výstup ma ma 1.00 ppm 1.00 ppm Kanál A1477 Obr. 80: Zadání požad. hodnoty přes analogový signál ma 0/ Název Nastavení z výroby Možnosti nastavení Funkce Vyp Zap / Vyp Zdroj signálu Pevný, proudový vstup 2 Rozsah 4 20 ma 0 20mA/4 20mA 4 ma Závisí na měřené veličině a měřicím rozsahu 20 ma Závisí na měřené veličině a měřicím rozsahu Přiřazení Pevný, kanál 1 Závisí na měřené veličině a měřicím rozsahu Závisí na měřené veličině a měřicím rozsahu Příklad použití: V technologickém zařízení je třeba postupně dosáhnout několika různých požadovaných hodnot ph a udržet je. Zařízení je řízeno přes PLC. PLC zadává přes analogový výstup ma potřebné normované signály regulátoru. Regulátor se automaticky reguluje na požadovanou hodnotu. Přes analogový výstup ma může regulátor hlásit PLC aktuální hodnotu ph. Potřebná konfigurace regulátoru: Potřebujete paket 2 pro kanál 2. Informace k tomu naleznete pod Ä Kapitola 3 ID kód na straně

112 Nastavení [regulace] Funkce je k dispozici pro všechny měřené veličiny kanálu 1. Kanál 2 se používá pro zpracování zadání požadované hodnoty. Elektrické připojení Analogový signál ma 0/ udává požadovanou hodnotu a připojuje se na svorku XE8 3 (-) a 4 (+) rozšiřujícího modulu [Přepnutí parametru] přes digitální vstup nebo [timer] Trvalé zobrazení nebo [Regulace] [Regulace] nebo [Přepnutí parametru] [Přepnutí parametru] Funkce [Přepnutí parametru] přes [Řízení události] nebo [Řízení času] Vám umožní aktivovat pro všechny měřené veličiny kanálu 1 a kanálu 2 regulátoru externí bezpotenciálový spínací signál pro každou alternativní sadu parametrů. Alternativně můžete toto přepnutí aktivovat v závislosti na čase přes 10 [Timer]. Platný je aktuálně příchozí aktivní signál, buď [Řízení času] nebo [Řízení událostí]. Je-li aktivováno [Přepnutí parametru], objeví se v menu 3.1 navíc možnost parametrizování pro příslušnou sadu parametrů 2. Možnost výběru v rámci sady parametrů je stejná jako u sady parametrů 1. Pokud není sada parametrů 2 aktivní, aktivuje se automaticky sada parametrů 1. Příklad použití: V technologickém zařízení je třeba dosáhnout dvou různých požadovaných hodnot ph s různými parametry regulace a udržet je. Zařízení je řízeno přes PLC. PLC zadává regulátoru přes digitální výstup potřebný signál události. Regulátor poté přepne z [kanálu 1 sady parametrů 2] na [kanál 2 sadu parametrů 2] a pak reguluje automaticky na příslušnou požadovanou hodnotu. Od 22 hod do 5 hod by měla, nezávisle na zadání PLC, být aktivována [sada parametrů 2] od pondělí do pátku. To je kombinace [řízení událostí] a [řízení času]. Elektrické připojení Externí povolovací signál může být zpracován digitálním vstupem 2 (svorka XK1_3 a 4) nebo digitálním vstupem 5 (svorka XK3_3 a 4). 112

113 Nastavení [regulace] Řízení událostí Událost Funkce Zdroj signálu Stav Zpoždění odpadu Přiřazení Zap Vstup 1 aktivní rozep. Vyp Kanál A1478 Obr. 81: Řízení událostí Název Nastavení z výroby Možnosti nastavení Funkce Vyp Zap / Vyp Zdroj signálu Vstup 2 Vstup 2, vstup 5 Stav aktivní rozepnutý aktivní rozepnutý, aktivní sepnutý Zpoždění odpadu Vyp 0=vyp 1800s Přiřazení Kanál 1 Podle konfigurace přístroje, kanál 1, kanál 2, kanál 1+2 Řízení času K používání funkce [Timer] musí být zapnutý [Timer] V rámci [Timeru] je třeba zadat čas zapnutí a čas vypnutí. Pokud nastane čas vypnutí (např. 11 hod) dříve než čas zapnutí (např. 12 hod), tak je [Timer] aktivován přes datovou mez. Timer Timer 1 Timer 2 Timer 3 Timer 4 Timer 5 Timer 6 Timer 7 Timer 8 Timer 9 Timer 10 Obr. 82: [Řízení času] = [Timer] A

114 Nastavení [regulace] Timer 1 Funkce Čas zapnutí Čas vypnutí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Zap 3:00 3: A1480 Obr. 83: Příklad: Timer 1 114

115 Nastavení [mezních hodnot] 11 Nastavení [mezních hodnot] Kvalifikace uživatele: zaškolení uživatelé, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení nebo [Mezní hodnoty] [Mezní hodnoty] Nastavení pro [kanál 2] V dvoukanálové verzi má regulátor k dispozici dva měřicí kanály. Tento popis [kanálu 1] platí obdobně i pro nastavení v [kanálu 2]. Postup pro nastavení příslušných kanálů je identický, nastavované parametry se však mohou lišit. Na odchylky se zde poukazuje a jsou též popsány. Mezní hodnoty 4.1 Mezní hodnoty kanál 1 A1011 Obr. 84: Nastavení [mezních hodnot] 11.1 Funkce mezních hodnot Mezní hodnoty nemají žádný vztah k požadované hodnotě regulace. Mezní hodnoty jsou neustále srovnávány s naměřenou hodnotou. 115

116 Nastavení [mezních hodnot] Mezní hodnoty jsou v rámci měřicího rozsahu měřené veličiny nastavitelné hodnoty. Pro každý měřicí kanál lze definovat mezní hodnotu [1] pro překročení, tj. měřená hodnota je větší než mezní hodnota, a mezní hodnotu [2] pro podkročení, tj. měřená hodnota je menší než mezní hodnota. Protože v regulátoru jsou k dispozici jen dvě relé mezní hodnoty, je možné vybrat mezní hodnotu Rozsah. Jako mezní hodnota Rozsah se stanoví jedna spodní a jedna horní mez. Pokud se měřená hodnota nachází nad Rozsahem nebo pod ním, nastává porušení mezní hodnoty. Pokud trvá překročení meze déle než [Kontrol.čas. mez.hodn.( t zap)], spustí se chybové hlášení, které je nutno potvrdit, a poplachové relé odpadne. Je-li navíc nastavena [Regulace] na [VYP], regulační proces se zastaví. [Podkročení] znamená, že při podkročení je porušeno kritérium mezní hodnoty. [Překročení] znamená, že při překročení je porušeno kritérium mezní hodnoty. Regulátor má možnost definovat [Hysterezi mezních hodnot]. [Hystereze] působí ve směru odstranění porušení mezní hodnoty, tzn. jestliže byla překročena [mezní hodnota 1 nahoře], např. ph 7,5 při nastavené hysterezi mezních hodnot např. ph 0,20, odpadá kritérium pro porušení mezní hodnoty při podkročení ph 7,3. Hysterezní chování pro [podkročení MH] funguje analogicky (hodnota hystereze se zde přičítá k mezní hodnotě). Tímto způsobem je možné vzdát se externího samodržícího relé. Pokud trvá překročení meze déle než [prodleva mez.hodn.( t zap)], spustí se chybové hlášení, které je třeba potvrdit, a poplachové relé odpadne. Je-li navíc nastavena [Regulace] na [VYP], regulační proces se zastaví. Měřená hodnota Mezní hodnota nahoře Hystereze Hystereze Mezní hodnota dole Porušení mezní hodnoty t t A0009 Obr. 85: Hystereze 116

117 Nastavení [mezních hodnot] Pokud jsou relé definována jako relé mezní hodnoty, spínají se navíc k poplachovému relé při porušení mezní hodnoty. Pro relé mezní hodnoty mohou být pro [mezní hodnotu 1] a [mezní hodnotu 2] nastavena rozdílná zpoždění přítahu ( t zap) a zpoždění odpadu ( t vyp). Tím se zabrání neustálému přepínání relé mezní hodnoty, když dojde pouze ke krátkodobému překročení mezní hodnoty (tlumicí funkce). Pokud nejsou k dispozici relé mezní hodnoty, přesto lze mezní hodnoty zadat. Regulátor ukazuje popsané reakce při porušení mezní hodnoty Relé mezní hodnoty jako regulační člen Pokud jsou relé definována jako regulační člen, reagují jako regulační výstupy. Příklad: V případě aktivované pauzy nebo v případě poplachu odpadá aktivované relé mezní hodnoty Nastavení mezní hodnoty kanál 1 Trvalé zobrazení nebo [Mezní hodnoty] [Mezní hodnoty] nebo [Mezní hodnoty kanál 1] [Mezní hodnoty kanál 1] Mezní hodnoty K 1 Mezní hodnota 1 Mezní hodnota 2 Chování systému / Hystereze A1012 Obr. 86: Nastavení mezní hodnoty kanál 1 117

118 Nastavení [mezních hodnot] Nastavení [mezní hodnoty 1] Trvalé zobrazení nebo [Mezní hodnoty] [Mezní hodnoty] nebo [Mezní hodnoty kanál 1] [Mezní hodnota K 1] nebo [Mezní hodnota 1] [Mezní hodnota 1] Mezní hodnota 1 Funkce Hodnota Zpoždění při zapnutí Prodleva vypnutí Podkročení 6.00 ph Není přiděleno relé! Přidělte v menu <relé>. A1013 Obr. 87: Nastavení mezní hodnoty Nastavení [mezní hodnoty 2] Trvalé zobrazení nebo [Mezní hodnoty] [Mezní hodnoty] nebo [Mezní hodnoty kanál 1] [Mezní hodnoty kanál 1] nebo [Mezní hodnota 2] [Mezní hodnota 2] Mezní hodnota 2 Funkce Hodnota Zpoždění při zapnutí Prodleva vypnutí Překročení 9.00 ph Není přiděleno relé! Přidělte v menu <relé>. A1166 Obr. 88: [Nastavení mezní hodnoty 2] 118

119 Nastavení [mezních hodnot] Nastavení [chování systému] Trvalé zobrazení nebo [Mezní hodnoty] [Mezní hodnoty] nebo [Mezní hodnoty kanál 1] [Mezní hodnoty kanál 1] nebo [Chování systému] [Chování systému] Chování Hystereze Chybová hlášení Prodleva hlášení Zastavení regulace při chybě Zap Vyp A1167 Obr. 89: Nastavení [Chování systému] 119

120 Nastavení [čerpadel] 12 Nastavení [čerpadel] Kvalifikace uživatele: zaškolení uživatelé, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení nebo [Čerpadla] [Čerpadla] Nastavení pro [kanál 2] V dvoukanálové verzi má regulátor k dispozici dva měřicí kanály. Tento popis [kanálu 1] platí obdobně i pro nastavení v [kanálu 2]. Postup pro nastavení příslušných kanálů je identický, nastavované parametry se však mohou lišit. Na odchylky se zde poukazuje a jsou též popsány. Čerpadla Čerpadlo 1 Kanál 1 Čerpadlo 2 Kanál 1 Čerpadlo 3 Kanál 2 Čerpadlo 4 Kanál Nastavení [čerp. 1] POZOR! Dodržujte pokyny v návodu k obsluze čerpadla Možnost poškození čerpadla. Poruchy při procesu. Nastavte čerpadlo na provozní stav [externí kontakt] Dodržujte maximální počet zdvihů čerpadla Vypněte případné paměti zdvihů v řízení čerpadla Maximální počet zdvihů čerpadla naleznete v návodu k obsluze příslušného čerpadla Nastavení vyššího počtu zdvihů na regulátoru, než je skutečně možný maximální počet zdvihů čerpadla, může vést k nebezpečným provozním stavům Obr. 90: Nastavení [Čerpadel] Nastavení [čerp. 1] nebo [čerp. 2] Popisuje se pouze postup nastavení[ čerpadla 1]. Postup nastavení [čerpadla 2], [čerpadla 3] nebo [čerpadla 4] se neliší od postupu nastavení [čerpadla 1]. A1064 Maximální frekvence čerpadla Čerpadla jsou aktivována podle regul. veličiny až do příslušné maximální frekvence zdvihů čerpadla. 120

121 Nastavení [čerpadel] Trvalé zobrazení nebo [Čerpadla] [Čerpadla] nebo [Čerpadlo 1 kanál 1] Čerpadlo 1 Funkce Snižovač Max. počet zdvihů Přiřazení Kanál 1 A1068 Obr. 91: Nastavení [čerpadla 1] Navolte příslušné menu tlačítky nebo a potvrďte tlačítkem ð Objeví se příslušné menu nastavení. 121

122 Nastavení [čerpadel] Parametry [Funkce] [Max. počet zdvihů] [Přiřazení] Nastavitelná funkce Nastavení čerpadla jako: [Zvyšovač] [Snižovač] [Vyp] Maximální počet zdvihů se dá volně nastavit v rozmezí od /min. Nastavení z výroby činí 180/min Přiřazení čerpadla příslušnému měřicímu kanálu: Kanál 1: Čerpadlo 1 a čerpadlo 2 Kanál 2: Čerpadlo 3 a čerpadlo 4 122

123 Nastavení [relé] 13 Nastavení [relé] Kvalifikace uživatele: zaškolení uživatelé, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení nebo [Relé] [Relé] Nastavení pro [kanál 2] V dvoukanálové verzi má regulátor k dispozici dva měřicí kanály. Tento popis [kanálu 1] platí obdobně i pro nastavení v [kanálu 2]. Postup pro nastavení příslušných kanálů je identický, nastavované parametry se však mohou lišit. Na odchylky se zde poukazuje a jsou též popsány. Relé Relé 1 Relé 2 Poplach. relé Relé - časovač 6.1 Mezní hodnota 1 Vyp Vyp Vyp A1069 Obr. 92: Nastavení [relé] Nastavení [relé 1], [relé 2], [poplach. relé] nebo [relé - časovač] Popisuje se pouze postup nastavení [relé 1]. Postup nastavení [relé 2], [relé - časovače] nebo [poplach. relé] se neliší od postupu nastavení [relé 1]. 123

124 Nastavení [relé] 13.1 Nastavení relé 1 Trvalé zobrazení nebo [Relé] [Relé] nebo [Relé 1] Relé Funkce Přiřazení Mez 1 Kanál 1 A1070 Obr. 93: Nastavení relé 1 Navolte příslušné menu tlačítky nebo a potvrďte tlačítkem ð Objeví se příslušné menu nastavení. 124

125 Nastavení [relé] Nastavitelné parametry relé 1 a relé 2 Parametry [Funkce] [Přiřazení] Nastavitelná funkce Nastavení relé jako: [Vyp] [Mezní hodnota 1] [Mezní hodnota 2] [Mezní hodnota 1 <reg. vel.>] [Mezní hodnota 2 <reg. vel.>] [Cyklus] [Délka impulsu (PWM)] Přiřazení relé příslušnému měřicímu kanálu: [Kanál 1] [Kanál 2] [Kanál 3] [Kanál 1+2] [Kanál 1+2+rozdíl] Nastavitelné parametry poplachového relé Parametry [Funkce] Nastavitelná funkce Nastavení relé jako: [Vyp] [Alarm] [Mezní hodnota 1] [Mezní hodnota 2] [Mezní hodnota 1+2] [Pauza] 125

126 Nastavení [relé] Proměnlivý rozsah menu Počet nastavitelných parametrů se může lišit podle typu a rozsahu zvolené [funkce]. Regulátor vám poskytuje možné nastavitelné parametry. Ty můžete navolit tlačítky nebo a potvrdit tlačítkem. Regulátor vám poté předloží možné rozsahy nastavení. Relé 1 Funkce Funkce Cyklus čas Min. čas Přiřazení Regul. vel. Zvyšovač 10s 1s Kanál Obr. 94: Možné nastavitelné parametry u [funkce]například [Regul. veličina] Popis funkce [Vyp] Při nastavení [Vyp] relé nepřevezme žádné funkce ani nedá podnět k žádné akci Popis funkce [relé - časovače] [Relé - časovač] je časovač reálného času, který se vztahuje k relé 2. Pomocí [relé - časovače] lze provádět opakovaná dávkování v určitý den v týdnu a dávkování nezávislá na čase. A Popis funkce [Mezní hodnota 1] nebo [Mezní hodnota 2] [Relé 1] anebo [Relé 2 ] mohou být provozována jako relé mezní hodnoty. Mezní hodnoty mohou být nastaveny v menu Ä Kapitola 11 Nastavení [mezních hodnot] na straně 115. Relé mezní hodnoty jako regulační člen Rozšířené možnost funkce Relé mezní hodnoty mohou být též definována tak, aby reagovala jako regulační člen. Pokud např. přitáhne relé mezní hodnoty, tak při zavřeném kontaktu přerušení a následné prodlevě t d odpadne (pokud je nastaveno t d > 0 min) Popis funkce [mezní hodnota 1/2 (reg. vel.)] Při nastavení [mezní hodnoty 1/2 (reg. vel.)] reaguje relé mezní hodnoty na chybu a pauzu jako regulační člen Popis funkce [cyklu] Při nastavení [cyklu] se přiřazená relé aktivují cyklicky nezávisle na hodinovém čase. Časovače cyklu mohou být použity např. při šokovém dávkování, kdy čas dávkování nehraje roli. Pokud je důležité, aby bylo dávkování provedeno v určitou stanovenou dobu, musí se použít takzvané [relé - časovač]. 126

127 Nastavení [relé] POZOR! Bez napájecího napětí se [cyklus]vynuluje Možné následky: lehká nebo drobná zranění. Věcné škody. Dimenzujte napájecí napětí tak, aby nemohlo dojít k žádnému přerušení Při kritických procesech berte v úvahu možný výpadek timeru již při dimenzování své aplikace Čas. relé zap Cyklus t on vyp t A0024 Obr. 95: Časové relé Na konci doby cyklu (časovače) zavře regulátor přiřazené časovací relé na dobu [t on]. [Pauza] přeruší časovač. Pokud jsou na indikaci LCD vidět hodiny, lze [cyklus] nastavit zpět na začátek cyklu tlačítkem OK. Údaj v % na indikaci LCD udává zbývající dobu běhu Popis funkce [délky impulsu (PWM)] Pokud jsou výkonová relé konfigurována jako [délka impulsu (PWM)], vydávají tato relé délku impulsů určenou regulátorem, aby tím aktivovala aktor (např.motorové dávkovací čerpadlo, magnetický ventil). 127

128 Nastavení [digitálních vstupů] 14 Nastavení [digitálních vstupů] Kvalifikace uživatele: zaškolení uživatelé, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení nebo [Digitální vstupy] [Dig. vstupy] Nastavení pro [kanál 2] V dvoukanálové verzi má regulátor k dispozici dva měřicí kanály. Tento popis [kanálu 1] platí obdobně i pro nastavení v [kanálu 2]. Postup pro nastavení příslušných kanálů je identický, nastavované parametry se však mohou lišit. Na odchylky se zde poukazuje a jsou též popsány. Dig. vstupy 7.1 Vstup 1 Vstup 2 Vstup 3 Vstup 4 Vstup 5 Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp A0987 Obr. 96: Digitální vstupy [Dig. vstupy ] nastavení 14.1 Nastavení [dig. vstupu 1] Trvalé zobrazení nebo [Digitální vstupy] [Digitální vst.] nebo [Digitální vstup 1] 128

129 Nastavení [digitálních vstupů] Digitální vstup Funkce Stav Zpoždění odpadu Poplach Přiřazení Pauza aktivní rozep. 10 s Zap Kanál 1 A0986 Obr. 97: Nastavení [digitálního vstupu 1] Pauza Parametry Nastavitelný rozsah Funkce Pauza / Vyp / Pauza Hold Stav Aktivní rozep. / aktivní sepnutý Zpoždění odpadu s Alarm Zap / Vyp Přiřazení Kanál 1, kanál 1+2 Nastavení [dig. vstupu 2] Chyba měřicí kapaliny Parametry Nastavitelný rozsah Funkce Vyp / chyba měř. kapaliny Stav Aktivní rozep. / aktivní sepnutý Zpoždění odpadu s Přiřazení Kanál 1, kanál

130 Nastavení [digitálních vstupů] Nastavení [dig. vstupu 3] Hladina zásobníku 1 Parametry Nastavitelný rozsah Funkce Vyp / Pauza Hold / Pauza / Hladina zásobníku 1 Stav Aktivní rozep. / aktivní sepnutý Zpoždění odpadu s Přiřazení Kanál 1 Nastavení [dig. vstupu 4] Hladina zásobníku 2 Parametry Nastavitelný rozsah Funkce Vyp / Chyba měř. kapaliny / Hladina zásobníku 2 Stav Aktivní rozep. / aktivní sepnutý Zpoždění odpadu s Přiřazení Kanál 1 Nastavení [dig. vstupu 5] Hladina zásobníku 3 Parametry Nastavitelný rozsah Funkce Vyp / Hladina zásobníku 3 Stav Aktivní rozep. / aktivní sepnutý Zpoždění odpadu s Přiřazení Kanál 1 130

131 Nastavení [výstupů ma] 15 Nastavení [výstupů ma] Kvalifikace uživatele: zaškolení uživatelé, Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení nebo [Výstupy ma] [Výstupy ma] Nastavení pro [Kanál 2] Regulátor disponuje v 1 kanálové verzi dvěma výstupy ma a v 2 kanálové verzi třemi výstupy ma. Tento popis [kanálu 1] platí obdobně i pro nastavení [kanálu 2] a [kanálu 3]. Postup pro nastavení příslušných výstupních kanálů ma je identický, nastavované parametry se však mohou lišit. Na odchylky se zde poukazuje a jsou též popsány. POZOR! Zničení vyhodnocovacích přístrojů Na výstupy ma smí být připojeny pouze pasivní vyhodnocovací přístroje. Pokud se výstupy ma připojí např. na PLC, musí být zvolen způsob připojení na PLC jako 4- vodič. Způsob připojení jako 2-vodič vede k chybné funkci a případně i ke zničení vyhodnocovacích přístrojů. Regulátor má ve svém základním vybavení dva aktivní výstupy ma, to znamená, že výstupy ma dodávají aktivně výstupní proud, aniž je zvenčí přiváděno napájecí napětí. Výstupy ma jsou galvanicky odděleny. Chování při [Pauza Hold]: [Pauza Hold] určuje chování výstupů ma, když je aktivní funkce [Pauza Hold]. 131

132 Nastavení [výstupů ma] Výstupy ma 8.1 Výstup ma 1 Výstup ma 2 Výstup ma 3 A0984 Obr. 98: Nastavení [výstupů ma] / [Výstup ma 3] jako volitelná možnost na rozšiřujícím modulu 132

133 Nastavení [výstupů ma] 15.1 Nastavení [výstupů ma] Trvalé zobrazení nebo [Výstupy ma] [Výstupy ma] nebo [Výstup ma 1] [Funkce ] Nastavení funkce Výstup ma 2 / výstup ma 3 Body menu [Výstup ma 2] a [Výstup ma 3] disponují stejnými možnostmi nastavení jako bod menu [Výstup ma 1]. Není třeba samostatného popisu. [Výstup ma 3] je umístěn na rozšiřujícím modulu a je k dispozici pouze pokud jsou u kanálu 2 v ident. kódu navoleny pakety 2,3 nebo 4. Výstup ma 1 Funkce Hodn. měř. Přiřazení Kanál 1 Výstupní rozsah ma Proud při chybě 23 ma 0 ma ph 20 ma ph Filtrování silný Chování při HOLD Mražení A0985 Obr. 99: Nastavení [Výstupu ma 1] [Funkce ] Nastavitelná hodnota Vysvětlení [Funkce] [Vyp] Výstup ma je bez funkce [Naměřená hodnota] [Regulační veličina] [Hodnota korekce] Teplota Výstup ma se zmrazí na výstupní hodnotu ma platnou před [Pauza Hold]. 133

134 Nastavení [výstupů ma] Ve výběru funkce [Naměřená hodnota], [Regul. veličina] a [Hodnota korekce] jsou k dispozici tyto nastavitelné parametry: [Funkce ] Nastavitelná hodnota Nastavitelné rozsahy nebo číselné hodnoty [Naměřen á hodnota] [Regulační veličina] [Hodnota korekce] [Výstupní rozsah ] [Svodový proud] ma Přiřazení k požadovanému začátku měřicího rozsahu a konečné hodnotě ma Přiřazení k požadovanému začátku měřicího rozsahu a konečné hodnotě. [Vyp] 23 ma [0 ma] % % [20 ma] % % [Filtrování] [Chování při Pauza Hold] [silný] [střední] [slabý] [Žádný] Výstup ma se mění s naměřenou hodnotou [Pevný] Výstup ma je nastaven na pevnou výstupní hodnotu ma, která je vydána vždy při [Pauza Hold] [Mražení] 134

135 Funkce: Zapisovač dat 16 Funkce: Zapisovač dat Zálohování dat / omezená životnost U všech druhů ukládání dat existuje možnost jejich ztráty. Tyto ztráty dat mohou vzniknout v důsledku poškození hardwaru, softwaru nebo neoprávněného zásahu apod. Provozovatel zařízení je odpovědný za zálohování dat, která jsou zaznamenána pomocí zapisovače dat. Toto zálohování je třeba provádět v souladu s příslušnými národními a mezinárodními požadavky, předpisy a právními normami, platnými pro provozovatele zařízení. Zálohování dat je třeba stanovit a zdokumentovat v plánu zálohování resp. obnovení. Výrobce zařízení není odpovědný za zálohování dat nebo jejich obnovitelnost. Karty SD mají pouze omezenou životnost. Tato životnost je dána např. všeobecným stárnutím karty SD a na základě použité techniky ukládání (paměťový flash disk) též ze zásadně omezeného počtu zapisovacích postupů. Mějte to na paměti při vaší strategii zálohování dat a berte v úvahu např. pravidelnou výměnu své karty SD Aktivace, načtení a smazání deníků Regulátor sériově podporuje tyto deníky: Deník kalibrace Chybový seznam Přístupová klapka ke slotu pro kartu SD Při provozu dbejte na to, aby byla přístupová klapka ke slotu karty SD vždy zavřená. Pokud je klapka otevřená, mohou dovnitř vniknout cizí látky, jako prach a vlhkost, a poškodit regulátor Obr. 100: Displej se symbolem zasunuté karty SD (nahoře vlevo) Deník dat (volitelná výbava) Deník dat je volitelným vybavením. Při zvolení této možnosti se zároveň dodává i průmyslová karta SD s kapacitou 512 MB. Průmyslové karty SD mají ve srovnání se zákaznickými kartami provozní teplotu až do 85 C a data jsou pro jistotu ukládány do paměti karty SD dvojmo. Dodaná karta SD má při intervalu záznamu 10 sekund záznamovou kapacitu cca 20 let. Je možné používat karty SD s kapacitou až do 32 GB. Můžete tedy zaznamenat cca 1280 let. A

136 Funkce: Zapisovač dat Pokud se karta SD nachází v regulátoru, je to indikováno v levém horním rohu displeje symbolem [SD]. Když je karta SD zaplněna z 80 %, zobrazí se tento stav také na displeji, jako [80 % full]. Je-li karta SD plná, data se ukládají do vnitřní paměti regulátoru. Pokud se zaplní i tato vnitřní paměť, začnou se přepisovat nejstarší data Konfigurace deníků Kvalifikace uživatele: poučená osoba, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení nebo [Diagnostika] [Diagnostika] V tomto menu je možné si prohlédnout deníky, provést simulaci výstupů nebo nahlédnout do informací o zařízení. Diagnostika Deníky Simulace Informace o zařízení 9.1 Deník kalibrace ukládá s časovým razítkem všechny kalibrace měřených veličin. 1. V trvalém zobrazení stiskněte tlačítko. 2. Tlačítky se šipkami zvolte záznam [Diagnostika] 3. Stiskněte tlačítko. 4. Tlačítky se šipkami zvolte záznam [Deníky] 5. Stiskněte tlačítko. 6. Tlačítky se šipkami zvolte záznam [Deník kalibrace] 7. Stiskněte tlačítko Použijte [Deník kalibrace] Deník kalibrace Zaznamenat Načíst Smazat A0981 A1673 Obr. 101: [Diagnostika] > [deníky] Obr. 102: Použijte [Deník kalibrace] 136

137 Funkce: Zapisovač dat 1. Přesuňte kurzor pomocí tlačítek se šipkami k záznamu [Zaznamenat] 2. Stiskněte tlačítko. ð Načíst kalibrace Do označovacího políčka se zapíše znak aktivace (háček). Odteď budou zaznamenány všechny provedené kalibrace. 3. Přesuňte kurzor pomocí tlačítek se šipkami k záznamu [Načíst] 4. Stiskněte tlačítko. ð Znak aktivace se tím automaticky odstraní. Pokud chcete po [načtení] zaznamenat další kalibrace, musíte [deník kalibrace] aktivovat znovu. Háček se znovu objeví. Vymazání [deníku kalibrace] 5. Přesuňte kurzor pomocí tlačítek se šipkami k záznamu [Smazat] 6. Stiskněte tlačítko. ð Soubor deníku kalibrace na kartě SD bude nevratně smazán. Pomocí tlačítek se šipkami můžete listovat v záznamech deníku kalibrace. Tlačítkem se vrátíte zpět k trvalému zobrazení Použití [chybového seznamu] Chybový seznam Zaznamenat Načíst Smazat Obr. 104: Použití [chybového seznamu] A1675 Deník kalibrace Záznam Kanál 1 Strmost Nulový bod 17/17 Chlór 5.99 ma/ppm 4.00 ma A1674 Obr. 103: Načtení [deníku kalibrace] 137

138 Funkce: Zapisovač dat 1. Tlačítky se šipkami zvolte záznam [Chybový seznam] 2. Stiskněte tlačítko. 3. Přesuňte kurzor pomocí tlačítek se šipkami k záznamu [Zaznamenat] 4. Stiskněte tlačítko. ð Načtení hlášení Do označovacího políčka se zapíše znak aktivace (háček). Odteď budou zaznamenány všechny výstrahy a chybová hlášení. 5. Přesuňte kurzor pomocí tlačítek se šipkami k záznamu [Načíst] 6. Stiskněte tlačítko. ð Znak aktivace se tím automaticky odstraní. Pokud chcete po [načtení] zaznamenat další chyby, musíte [chybový seznam] aktivovat znovu. Háček se znovu objeví. Vymazání [chybového seznamu] 7. Přesuňte kurzor pomocí tlačítek se šipkami k záznamu [Smazat] 8. Stiskněte tlačítko. ð Soubor chybového seznamu na kartě SD bude nevratně smazán. Chybový seznam Záznam 32/32 Výstraha 04 Kanál 2 Měřicí kanál není zkalibrovaný. Stav přichází Obr. 105: Načtení [chybového seznamu] Pomocí tlačítek se šipkami můžete listovat v záznamech chybového seznamu. Tlačítkem se vrátíte zpět k trvalému zobrazení Použití [deníku dat] (volitelná možnost) Stav digitálních vstupů [Deník dat] ukládá všechny naměřené hodnoty, korekční veličiny, regul. veličiny a stav digitálních vstupů. Deník dat Zaznamenat Načíst Konfigurace A A1677 Obr. 106: Konfigurace [deníku dat] [Deník dat] napřed nakonfigurujte, než ho budete aktivovat. Můžete si poznamenat, která data mají být zaznamenána. Ve stavu při expedici jsou označena všechna data. Můžete stanovit, v jakém intervalu 138

139 Funkce: Zapisovač dat mají být data ukládána. Jestli má být například založen jeden soubor za den, vždy od do hod. Název souboru by pak zněl = RRMMDD.CSV. Je možné také zaznamenat nekonečný soubor s názvy, které lze volně editovat. Data se ukládají vždy ve formátu CSV. CSV znamená Comma-separated values. Tento formát se dá číst a editovat např. v programu MS Excel. [Konfigurace] deníku dat Konfigurace Teplota kanál 2 Regul. veličina kanál 2 Digitální vstupy Jeden soubor za den Interval ukládání Konfigurace Hodn.měř.kanál 1 Teplota kanál 1 Regul. veličina kanál 1 Hodn.měř.kanál 2 Teplota kanál 2 Regul. veličina kanál 2 Obr. 107: [Konfigurace] deníku dat A1678 Obr. 108: [Jeden soubor za den] s označením Pokud odstraníte značku pro [Jeden soubor za den], objeví se nová možnost zadávání: [Název souboru]. Konfigurace Teplota kanál 2 Regul. veličina kanál 2 Digitální vstupy Jeden soubor za den Název souboru Interval ukládání A A1680 Obr. 109: [Jeden soubor za den] bez označení 1. Chcete-li určit nějaký název souboru, přesuňte kurzor na [Název souboru] a stiskněte tlačítko ð Objeví se [Nový]. 2. Umístěte kurzor na [Nový] a stiskněte tlačítko ð Nyní můžete volně editovat max. osmimístný název nebo zvolit navržený název [DATALOG0.CSV] resp. nastavit od 0 na 1... n. 139

140 Funkce: Zapisovač dat Maximální velikost souboru činí 2 GB Maximální velikost souboru činí 2 GB. K tomu je třeba, aby karta SD měla odpovídající kapacitu. Zaznamenat Nová DATALOG0.CSV A1681 Obr. 110: Soubor označte pro zapsání do stávajícího souboru, zde [DATALOG0.CSV] 3. Pokud chcete připojit data měření k již existujícímu souboru, tento soubor označte a data do něho budou zapsána Pokud vyjmete kartu SD, lze při intervalu ukládání 10 sekund zaznamenávat do vnitřní paměti regulátoru maximálně 24 hodin. Při intervalu 60 sekund přibližně šestkrát déle. Pokud kartu SD opět zasunete do regulátoru, zálohují se na ni data z vnitřní paměti. Toto zálohování může zabrat až 20 minut, pokud bylo plně využito ukládání po 24 hodin. Během této doby bliká zelená LED na čtečce karet SD červeně/oranžově. 140

141 [Diagnostika] 17 [Diagnostika] Kvalifikace uživatele: poučená osoba, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení nebo [Diagnostika] [Diagnostika] V tomto menu je možné si prohlédnout deníky, provést simulaci výstupů nebo nahlédnout do informací o zařízení. Diagnostika Deníky Simulace Informace o zařízení Zobrazení[Deníku kalibrace] V interním [Deníku kalibrace] jsou uložena data platných provedených kalibrací čidla. Je možné uložit až 30 kalibrací. Poté se nejstarší záznam přepíše tím nejnovějším. Ukládají se: Názvy měřicích kanálů Měřená veličina Doba kalibrace Nulový bod Strmost Obr. 111: Diagnostika A0981 Smazání záznamů v [Deníku kalibrace] Záznamy v deníku kalibrace můžete též smazat. Smazání záznamů nemá vliv na kalibrace uložené v regulátoru Zobrazení [deníků] Trvalé zobrazení nebo [Diagnostika] [Diagnostika] nebo [Deník kalibrace] [Deník kalibrace] Deníky Deník kalibrace Chybový seznam Deník dat A Načtení [Chybového seznamu] V interním [Chybovém seznamu] jsou uložena data chybových hlášení. Je možné uložit až 30 chybových hlášení. Poté se nejstarší záznam přepíše tím nejnovějším. Chybový seznam Záznam Error Kanál 2 Spojení s rozšiřujícím modulem má poruchu Stav Jde Obr. 112: Zobrazení [deníků] Obr. 113: [Chybový seznam] A

142 [Diagnostika] Smazání záznamů v [Chybovém seznamu] Záznamy v chybovém seznamu můžete též smazat. Smazání záznamů nemá vliv na chyby uložené v regulátoru Zobrazení [simulace] Trvalé zobrazení nebo [Diagnostika] [Diagnostika] nebo [Simulace] [Simulace] Simulace Relé 1 Relé 2 Poplach. relé Čerpadlo 1 Čerpadlo 2 Čerpadlo 3 Čerpadlo 4 Výstup proudu 1 Výstup proudu 1 Vyp Vyp Zap Vyp Vyp Vyp Zap Vyp Vyp Vyp Obr. 114: Zobrazení simulace A0983 VAROVÁNÍ! Nekontrolované chování Příčina: Regulátor v režimu [Simulace] pracuje nekontrolovaně pod plným zatížením a tím i připojené aktory. Možné následky: Smrt nebo velmi vážná zranění Opatření: Nikdy nenechávejte regulátor a jeho připojené funkční součásti bez dozoru, když je aktivní funkce simulace Zobrazení [informací o zařízení] Trvalé zobrazení nebo [Diagnostika] [Diagnostika] nebo [Informace o zařízení] [Informace o zařízení] Info o zařízení Identcode Srnr: Verze softwaru: Moduly Rev Rozšiřovací modul Verze softwaru: Bod menu [Simulace] vám umožňuje při uvedení do provozu aktivovat všechny výstupy pro účely testování. Simulovaný výstup zůstane aktivní tak dlouho, dokud bod menu [Simulace] opět neopustíte. Je také možné s pomocí simulace [např.] nechat nasávat hadicové čerpadlo. A Provozní teplota 35,5 C Obr. 115: Informace o zařízení A

143 [Diagnostika] 17.4 Chybová hlášení a výstrahy Chybová hlášení Chyba Text chybového hlášení 88 Spojení s rozšiřujícím modulem má poruchu 01 Vstupní napětí mv je příliš nízké 02 Vstupní napětí mv je příliš vysoké 03 Teplota je příliš nízká 04 Teplota je příliš vysoká Příčina Spojovací kabel vyklouzl ze zdířky Problémy spojení mezi hlavním a rozšiřujícím modulem Spojení koaxiálním kabelem je přerušeno Čidlo ph / redoxu je vadné Připojený signál nepřichází z čidla ph Navázal se rušivý signál připojeno nesprávné čidlo čidlo není připojeno nebo je připojeno nesprávné čidlo Náprava Zkontrolovat a upevnit spojovací kabel Poslat k přezkoušení do závodu Zkontrolovat správné usazení koaxiálního kabelu a znovu připojit Zkontrolovat spojení koaxiálního kabelu, zda není zkorodované nebo vlhké, příp. kabel vyměnit za nový Vyměnit čidlo Přezkoumejte původ signálu čidla. Přezkoumejte neupravený signál tím, že stisknete tlačítko. Zde vidíte hrubou hodnotu čidla v mv. Pokud je hodnota u ph vyšší ± 500 mv nebo u redoxu vyšší ± 1500 mv, jedná se o chybné hodnoty čidla. Zkontrolujte znovu vedení a původ signálu čidla. Měřicí vedení nesmí být položena paralelně s výkonovými kabely. Zkontrolujte typ připojeného čidla. Fungují pouze čidla typu Pt 100 a Pt 1000 Zkontrolujte připojení čidla Zkontrolujte typ připojeného čidla. Fungují pouze čidla typu Pt 100 a Pt

144 [Diagnostika] Chyba Text chybového hlášení 05 Došlo k chybě kalibrace 06 K dispozici není žádné čidlo 07 Zkontrolujte mechanický stav čidla. Možná je prasklé sklo. 08 Kontrolní čas nebyl dodržen 09 Vstupní proud ma je příliš vysoký Příčina U ampérometrie (např. chlór): Zjištěná referenční hodnota se silně odchyluje od skutečné hodnoty nebo hodnoty čidla. U ph nebo redoxu: použité pufry se odchylují od jmenovité hodnoty, jsou zastaralé nebo rozředěné Spojení koaxiálním kabelem je přerušeno Není připojeno žádné čidlo Prasknutí skla membrány V menu [Regulace]byla nastavená regulační veličina prahu překročena na delší dobu než regulační veličina kontrolního času Proud je vyšší než maximálně povolený proud 23 ma Náprava U ampérometrie (např. chlór): Zkontrolujte správnost referenční metody, např. DPD1 U ph nebo redoxu: vyměňte pufry za nové Zkontrolujte správné spojení koaxiálního kabelu Vyměňte čidlo Najděte příčinu prasklého skla např.pevné látky, příliš vysoká rychlost proudění Regulační dráha potřebuje k vyregulování delší dobu, než zvolený kontrolní čas. Regulační dráha potřebuje k vyregulování vyšší práh regulační veličiny, než jaký byl zvolen. Dávkovací chemikálie došla nebo má příliš malou / velkou koncentraci Došlo k přerušení dávkovacího vedení nebo ucpání dávkovacího místa. Přezkoumejte původ proudu. 144

145 [Diagnostika] Chyba Text chybového hlášení 10 Vstupní proud ma je příliš nízký 11 Po uplynutí prodlevy chyba mezní hodnoty ještě existuje. 12 Vyskytla se chyba měřené vody, např. žádný průtok Příčina Proudový obvod je přerušený Naměřená hodnota leží nad mezní hodnotou po delší dobu, než je nastavená doba prodlevy Mezní kontakt měřené vody snímače průtoku, např.dgma, byl aktivován odpadnutím plováku. Náprava V informačním menu zkontrolujte stisknutím tlačítka hrubou hodnotu v ma. Je-li hodnota >23 ma, není to správný signál čidla. Vyměňte čidlo za nové. Zkontrolujte 2-vodičové spojení mezi čidlem / převodníkem a regulátorem; zkontrolujte v informačním menu stisknutím tlačítka hrubou hodnotu v ma. Je-li hodnota 0 ma, je spojení přerušené Zkontrolujte, zda volba mezní hodnoty odpovídá aplikaci a případně mezní hodnotu přizpůsobte. Zkontrolujte, zda volba prodlevy odpovídá aplikaci a případně prodlevu přizpůsobte. Přezkoumejte dimenzování regulačního členu. Není zvolený příliš velký regulační člen? Zkontrolujte koncentraci dávkovací chemikálie, není koncentrace příliš velká? Zkontrolujte parametry regulace. Má regulace sklon k překmitu / podkmitu? Zkontrolujte vedení měřené vody Zkontrolujte odběr měřené vody. Není ucpané? Zkontrolujte filtr měřené vody, pokud je k dispozici, a v případě potřeby jej vyčistěte 145

146 [Diagnostika] Chyba Text chybového hlášení 13 Regulátor je ve stavu Pauza 14 Regulátor je ve stavu Pauza (Hold) 15 Napájení vstupu ma je přetížené 16 Vstup ma je přetížený 17 Hladina v zásobníku 1 je příliš nízká 18 Hladina v zásobníku 2 je příliš nízká Příčina Vstup pauza (digitální vstup) byl aktivován externě Vstup pauza (digitální vstup) byl aktivován externě Senzorový vstup kanálu 1 nebo 2 je použit jako 2-vodičový druh připojení, např. společně s čidlem chlóru CLE3. Na polaritu přitom nebyl brán zřetel, anebo nastal zkrat mezi oběma póly. Senzorový vstup kanálu 1 nebo 2 je propojený 2- vodičovým druhem připojení, ale signál je aktivní a pod napětím. Chemikálie v zásobníku 1 je spotřebovaná Chemikálie v zásobníku 2 je spotřebovaná Náprava Zkontrolujte, zda přijímaný signál pauzy odpovídá očekávanému provoznímu režimu zařízení. Zkontrolujte, zda směr spínání NO/NC odpovídá volbě v regulátoru. Zkontrolujte, zda přijímaný signál pauzy odpovídá očekávanému provoznímu režimu zařízení. Zkontrolujte, zda směr spínání NO/NC odpovídá volbě v regulátoru. Zkontrolujte polaritu podle schématu svorek. Zajistěte, aby se oba dráty nedotýkaly (zkraťte délku odizolování, použijte koncové pouzdro s izolací, použijte smršťovací hadici) Zkontrolujte měřicí signál multimetrem. Jedná-li se o aktivní signál (napětí je měřitelné), pak je třeba zvolit druh připojení pro aktivní signály, viz schéma svorek v návodu k obsluze. Tento druh připojení není na přiložených listech schémat svorek zobrazen. Doplňte příslušnou chemikálii Doplňte příslušnou chemikálii 146

147 [Diagnostika] Chyba Text chybového hlášení 19 Hladina v zásobníku 3 je příliš nízká 99 Nastala systémová chyba Příčina Chemikálie v zásobníku 3 je spotřebovaná Vypadly komponenty systému Náprava Doplňte příslušnou chemikálii Zašlete regulátor k přezkoušení výrobci 147

148 [Diagnostika] Výstražná hlášení Výstra ha Text výstražného hlášení 01 Mezní hodnota nebyla dosažena 02 Mezní hodnota byla překročena 03 Časovač mytí uplynul. Je nutná údržba Příčina Měřená hodnota je pod mezní hodnotou Měřená hodnota je nad mezní hodnotou Časovač mytí aktivuje relé. Čidlo se čistí čisticí kapalinou. Podle vašeho plánu údržby může být zapotřebí pohledová kontrola Náprava Zkontrolujte, zda volba mezní hodnoty odpovídá aplikaci a případně ji přizpůsobte. Zkontrolujte dimenzování regulačního členu, není zvolen příliš malý? Zkontrolujte koncentraci dávkovací chemikálie, není koncentrace příliš malá? Zkontrolujte parametry regulace, nemá regulace sklon k překmitu / podkmitu? Zkontrolujte, zda volba mezní hodnoty odpovídá aplikaci a případně ji přizpůsobte. Zkontrolujte dimenzování regulačního členu, není zvolen příliš velký? Zkontrolujte koncentraci dávkovací chemikálie, není koncentrace příliš velká? Zkontrolujte parametry regulace, nemá regulace sklon k překmitu / podkmitu? Vyčistěte čidlo a zkontrolujte ho. 148

149 [Diagnostika] Výstra ha Text výstražného hlášení 04 Měřicí kanál není zkalibrovaný 71 Baterie se musí vyměnit 72 Hodinový čas se musí zkontrolovat 73 Ventilátor má chybu 89 Systém Výstraha 1 Příčina Čidlo připojené na měřicím kanále není dosud zkalibrované Baterie má životnost cca 10 let, v důsledku vlivů okolí se však tato doba může zkrátit Výměnou baterie se hodinový čas změnil Vnitřní ventilátor se přestal točit Nastala systémová chyba Náprava Proveďte kalibraci čidla Baterii vyměňte nebo informujte servis Baterie BR 2032, obj. č Nastavte hodiny znovu Zkontrolujte, zda se např. do kola ventilátoru nedostal nějaký předmět, pokud ne, zašlete regulátor k přezkoušení výrobci Zašlete regulátor k přezkoušení výrobci 149

150 [Diagnostika] 17.5 Pomocné texty Obsah pomocných textů Hodnota DPD je příliš malá, hodnota DPD >MBA + 2 % Strmost je příliš malá, < 20 % z MR Strmost je příliš velká, > 300 % z MR Nulový bod je příliš nízký, < 3,2 ma Nulový bod je příliš vysoký, > 5 ma Příčina Pokud je zjištěná referenční hodnota (např. DPD1) ke kalibraci čidla menší než 2 % měřicího rozsahu, pak kalibrace není možná. Čidlo už nedokáže měřenou chemikálii rozpoznat Čidlo bylo dlouhodobě ovlivňováno např. povrchově aktivními látkami (tenzidy) Čidlo vydává měřicí signál, který je menší než 3,2 ma. Tato hodnota leží mimo rámec specifikace. Chcete provést kalibraci nulového bodu, čidlo však stále ještě detekuje měřenou chemikálii Náprava Zvyšte koncentraci měřené chemikálie v procesní / měřicí vodě a po určité době náběhu opět zjistěte referenční hodnotu (např. DPD1). Vyměňte krytku membrány a elektrolyt za nový materiál Zajistěte, aby se ve vodě nevyskytovaly žádné takové látky. Vyměňte krytku membrány a elektrolyt za nový materiál V informačním menu zkontrolujte stisknutím tlačítka v hlavním zobrazení hrubou hodnotu v ma. Je-li hodnota <3,2 ma, není to správný signál čidla. Zkontrolujte kabeláž, vyměňte čidlo za nové. Čidlo je třeba před kalibrací nulového bodu vypláchnout vodou bez obsahu chemikálie, která má být měřena. Voda, jejímž prostřednictvím se zjišťuje nulový bod, též nesmí obsahovat ani stopu této chemikálie. Použijte za tím účelem minerální vodu bez kyseliny uhličité. 150

151 [Diagnostika] Obsah pomocných textů Neznámá kalibrační chyba Ve zbývajícím období se použije sada parametrů 1 Příčina Pokud není sada parametrů 2 aktivní, aktivuje se automaticky 1. sada parametrů Náprava Zkontrolujte aktivační signály / vedení, která přepínají sadu parametrů, resp. zkontrolujte nastavení timeru. 151

152 [Servis] 18 [Servis] Kvalifikace uživatele: poučená osoba, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení nebo [Servis ] [Servis] Servis Časovač mytí 10.1 A0980 Obr. 116: [Servis] 18.1 Nastavení [Časovače mytí] Trvalé zobrazení nebo [Servis] [Servis] nebo [Časovač mytí] [Simulace] Časovač mytí Stav Vyp A0977 Obr. 117: [Časovač mytí] [Stav] [Časovače mytí] lze nastavit. Přitom je možný [stav] [Zap] nebo [Vyp]. Nastavení je možné pro [Timer 1] a [Timer 2]. 152

153 [Nastavení ] Nastav. zařízení 19 [Nastavení ] Nastav. zařízení Kvalifikace uživatele: poučená osoba, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 Trvalé zobrazení nebo [Setup] [Nastav. zařízení] Nastav. zařízení Jazyk Všeobecná nastavení Rozšířená nastavení Aktual. Oprávnění Reset NĚMČINA 11.1 A1073 Obr. 118: [Nastavení ] Nastav. zařízení 153

154 [Nastavení ] Nastav. zařízení 19.1 Nastavení [jazyka] Trvalé zobrazení nebo [Setup] [Nastav. zařízení] nebo [Jazyk] [Volba jazyka] Jazyky dostupné pro zobrazení indikace regulátoru* Němčina Řečtina Rumunština Arabština Hebrejština Ruština Bulharština Italština Švédština Čínština Japonština Slovenština Dánština Korejština Thajština Angličtina_VB Nizozemština Čeština Angličtina_US Norština Turečtina Finština Polština Maďarština Francouzština Portugalština * plánovány jsou další jazyky. 154

155 [Nastavení ] Nastav. zařízení 19.2 [Nastavení] Všeobecná nastavení Trvalé zobrazení nebo [Setup] [Nastav. zařízení] nebo [Všeobecná nastavení] [Konf. zařízení] Konfigurace zařízení Rozsah [Hodinový čas] 00:00-23:59 [Režim hodin] 24 h / 12 h [Datum] Možné jsou všechny reálné hodnoty. [Režim data] DD.MM.RRRR / MM.DD.RRRR [Jednotka teploty] C / F [Koncentrace v] ppm / mg/l / mg/l [Opakování zobrazení] stabilní / střední / rychlé [Kontrast] [Podsvícení] % 19.3 Nastavení [Rozšířených nastavení] Trvalé zobrazení nebo [Setup] [Nastav. zařízení] nebo [Rozšířená nastavení] [Konf. zařízení] Hlášení Karta SD Rozsah 155

156 [Nastavení ] Nastav. zařízení 19.4 Aktualizace Trvalé zobrazení nebo [Setup] [Nastav. zařízení] nebo [Aktualizace] [Aktualizace] Aktualizace softwaru může být zapotřebí, pokud: Jsou k dispozici nové funkce nebo nové jazyky obsluhy a je třeba zařízení dovybavit Je nutná modifikace v softwaru. V takovém případě o tom budete informováni firmou ProMinent nebo konstruktérem / prodejcem vašeho zařízení. Aktualizace softwaru nic nemění na aktuálních nastaveních přístroje. K aktualizaci softwaru je zapotřebí následující: PC s přístupem k internetu, abyste mohli potřebný software stáhnout PC se čtečkou karet SD Paměťovou kartu SD k přenosu software o velikosti maximálně 16 GB Aktuální software si můžete stáhnout pod odkazem na domovské stránce ProMinent: desktopdefault.aspx/ tabid-12145/1485_read-67006/, v rubrice Informace / Downloads naleznete[firmware DACa ]. Založte na paměťové kartě složku s názvem Aktualizace. Pod výše uvedeným odkazem najdete soubor ZIP obsahující 4 soubory: DACa_Lan.plf EXTa_up.mhx DACa_up.mhx info.txt V souboru info.txt se dozvíte aktuální stav softwaru. Všechny čtyři soubory zkopírujte do složky Aktualizace na kartě SD. Aktualizace se provádí ve 3 krocích: Aktualizace hlavního modulu = [Base board] Aktualizace rozšiřujícího modulu = [Ext board] Aktualizace jazykového souboru = [Jazyk] 1. Za tím účelem vyhledejte v regulátoru následující menu a proveďte postupně jmenované 3 kroky: ð Regulátor načte příslušná data, poté indikace na cca 30 sekund zhasne a poté se regulátor opět rozběhne. Kroky je třeba provést ručně. 2. Hlavní modul: nebo [Setup] [Nastav. zařízení] nebo [Aktualizace] nebo [Base board] ð Aktualizace se spustí 3. Rozšiřující modul: nebo [Setup] [Nastav. zařízení] nebo [Aktualizace] nebo [Ext board] ð Aktualizace se spustí 4. Jazykový soubor: nebo [Setup] [Nastav. zařízení] nebo [Aktualizace] nebo [Jazyk] 156

157 [Nastavení ] Nastav. zařízení ð Aktualizace se spustí Aktuální stav softwaru uvidíte po rozběhu regulátoru a na následujícím místě v menu regulátoru [Menu] [Diagnostika] [Informace o zařízení] Nastavení [Oprávnění] Trvalé zobrazení nebo [Setup] [Nastav. zařízení] nebo [Oprávnění] [Oprávnění] Oprávnění Správce Uživatel 1 Uživatel 2 Uživatel 3 Uživatel 4 Dozor volný Uživatel volný volný A1168 Obr. 119: Nastavení [Oprávnění] 157

158 Technická data regulátoru 20 Technická data regulátoru Měřicí rozsah / naměřená hodnota Měřicí rozsahy druhu připojení mv: ph: 0, ,00 Napětí redoxu: mv Druh připojení ma (ampérometrické měřené veličiny, měřicí rozsahy podle rozsahů čidel): Chlór Chlordioxid Chloritan Brom Ozón Peroxid vodíku (čidlo PER) Peroxid vodíku (čidlo PEROX s převodníkem) Kyselina peroctová Rozpuštěný kyslík Druh připojení ma (potenciometrické měřené veličiny, měřicí rozsahy podle transmitterů): ph Napětí redoxu Fluorid Vodivost (měřicí rozsahy podle transmitterů): přes transmitter 0/ ma Teplota: nad Pt 100/Pt 1000, měřicí rozsah C 158

159 Technická data regulátoru Technické údaje Název Roztok ph: 0,01 Napětí redoxu: Technické údaje 1 mv Teplota: 0,1 C Ampérometrie (chlór apod.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 obj. %, 0,1 obj. % Přesnost: Měřicí vstup ph / redox: 0,3 % ve vztahu ke koncové hodnotě měřicího rozsahu Vstupní odpor > 0,5 x 1012 Ω Korekční veličina: Teplota přes Pt 100/Pt 1000 Teplota korekčního rozsahu: C Korekční rozsah ph pro chlór: 6,5 8,5 Kolizní veličina: Regulační chování: Regulace: Výstup signálu ma: Regulační výstup: Poplachové relé: Elektrické připojení: Teplota prostředí: Průtok přes ma nebo frekvenci Regulace P/PID 2 dvoustranné regulátory 2 x 0/ ma galvanicky oddělený, max. zátěž 450 Ω, rozsah a přiřazení (měřicí, korekční a regulační veličiny) nastavitelné 2 x 2 impulzní frekvenční výstupy k aktivaci dávkovacích čerpadel 2 relé (mezní hodnota, regulace 3-bodová kroková nebo délky impulzů) 2 x 0/ ma 250 V ~3 A, 700 VA typ kontaktu přepínací V, 50/60 Hz, 27 W Stupeň krytí: Montáž na stěnu: IP 67 Teplota prostředí C (k instalaci uvnitř nebo v ochranném krytu) Montáž na skříň rozvaděče: IP

160 Technická data regulátoru Název Technické údaje v návaznosti na NEMA 4X (těsnost) Zkoušky a schválení: CE, MET (odpovídá UL podle IEC 61010) Materiál: Kryt PC s nehořlavou výbavou Rozměry: 250 x 220 x 122 mm (ŠxVxH) Hmotnost: netto 2,1 kg 160

161 Náhradní díly a příslušenství 21 Náhradní díly a příslušenství 21.1 Náhradní díly A1266 Obr. 120: Náhradní díly Pol. Náhradní díly Objednací číslo 1 Jemná pojistka 5x20 T 1.6A Ventilátor v krytu s tachometrickým signálem, 5VDC, 50x50x10 mm 3 Víko rozhraní, sada náhradních dílů Víko, vlevo Víko, vpravo Připevňovací součásti, kompletní 4 Nástěnný držák Svorka stínění, horní část

162 Náhradní díly a příslušenství Pol. Náhradní díly Objednací číslo 6 Karta SD, průmyslová kvalita Zdířka SN Kabelové šroubení, M16 x 1, Kabelové šroubení, M20 x 1, Pojistná matice, M20 x 1, Příslušenství Příslušenství Objednací číslo Kombinace koax. kabelů 0,8 m předem adjustované Kombinace koax. kabelů 2 m SN6 předem adjustované Kombinace koax. kabelů 5 m SN6 předem adjustované Zdířka SN6, dodatečná výbava Montážní sada DAC pro montáž na panel rozvaděče

163 Potřebné formality 22 Potřebné formality 22.1 Likvidace použitých dílů Kvalifikace uživatele: poučená osoba, viz Ä Kapitola 4.4 Kvalifikace uživatele na straně 20 UPOZORNĚNÍ! Předpisy o likvidaci použitých dílů Dodržujte národní předpisy a právní normy, které jsou v současnosti pro Vás platné EN Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení Část 1: Všeobecné požadavky EN Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (pro zařízení třídy A a B) Výrobce bere zpět dekontaminované staré přístroje v případě dostatečného ofrankování zásilky. Než přístroj zašlete, musíte jej dekontaminovat. Za tím účelem je třeba beze zbytku odstranit všechny nebezpečné látky. Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu vašeho dávkovacího média. Aktuální vysvětlení k dekontaminaci je k dispozici ke stažení na: Download-Service.aspx 22.2 Dodržené normy a prohlášení o shodě Prohlášení o shodě CE pro regulátor je ke stažení na Download-Service.aspx EN Stupně ochrany krytem (IP kód) EN Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 163

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

DULCOMETER DULCOPAC Jednokanálový měřicí a regulační přístroj pro montáž na lištu

DULCOMETER DULCOPAC Jednokanálový měřicí a regulační přístroj pro montáž na lištu Návod k montáži a provozu DULCOMETER DULCOPAC Jednokanálový měřicí a regulační přístroj pro montáž na lištu A0569 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1 Kompaktní a spolehlivé řešení Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART MaR Jesco 1 Popis desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 2 Hydraulika desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 3 Měřené a regulované veličiny desky EASYPOOL

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k instalaci. xm10. Funkční modul. Pro odbornou firmu. Před instalací pozorně pročtěte. 6 720 642 981 (01/2010) CZ

Návod k instalaci. xm10. Funkční modul. Pro odbornou firmu. Před instalací pozorně pročtěte. 6 720 642 981 (01/2010) CZ Návod k instalaci Funkční modul Pro odbornou firmu xm10 Před instalací pozorně pročtěte. 6 720 642 981 (01/2010) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.................................

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 Typ UTDB

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 Typ UTDB Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMNN Vitotrol 100 Typ UTD Regulátor teploty místnosti s digitálními spínacími hodinami Obj. č.: 7426 465, 7426 538 VITOTROL 100 7/2009 ezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Liquicap T FMI21. Návod na obsluhu. Kapacitní snímač pro kontinuální měření hladiny. KA223F/32/cs/08.04/08.05

Liquicap T FMI21. Návod na obsluhu. Kapacitní snímač pro kontinuální měření hladiny. KA223F/32/cs/08.04/08.05 Hladina Tlak Průtok Teplota nalýza Zapisovače Doplňkové Služby Řešení komponenty Návod na obsluhu Liquicap T FMI21 Kapacitní snímač pro kontinuální měření hladiny K223F/32/cs/08.04/08.05 2 Endress+Hauser

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE!

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Vážený zákazníku! ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT +

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Regulátor s mikroprocesorem pro řízení solárních aplikací 2 1. Oblast použití / charakteristika regulátoru 1.1 Oblast použití Regulátory COMFORT+ jsou

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Návod k použití Termostat FH-CWD

Návod k použití Termostat FH-CWD Návod k použití Termostat FH-CWD Obsah Návod k použití termostatu FH-CWD 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 3 3. Instalace... 4 4. Obecné použití... 4 5. Volba regulace teploty v místnosti nebo regulace

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Qn= 1300 l/min Elektr. přípoj: Přes připojení signálu Přípoj signálu: Vstup a výstup, Zástrčka, M12, - pólový 4 Qn= 1300 l/min 9 Příslušenství Samostatná základová deska, Norma: ISO

Více

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti.

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti. NÁVOD PRO UŽIVATELE HX15 Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti. OBSAH A. Všeobecný popis B. Vybalení C. Princip činnosti D. Svorkové zapojení E. Příklady připojení F. Montáž G. Výpočty

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Joystick III Stav: V2.20141208 3032258305-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Kanálové čidlo teploty

Kanálové čidlo teploty 1 761 1761P03 1761P01 1761P02 Montážní příruba AQM63.0 QAM2110.040, QAM2120.040 QAM2120.200, QAM2120.600 Symaro Kanálové čidlo teploty QAM21... Pasivní čidlo pro měření teploty vzduchu ve VZT kanálech.

Více

Snímač vodivosti Aplikace při vysokých teplotách ConduMax W CLS 12

Snímač vodivosti Aplikace při vysokých teplotách ConduMax W CLS 12 Technical Information TI 082C/07/cs/10.03 50059349 Snímač vodivosti Aplikace při vysokých teplotách Snímače se dvěma elektrodami s konstantou vodivého článku k = 0.01 cm -1 nebo k = 0.1 cm -1 Použití Vodivý

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

MT /2 Měřič Kapacity

MT /2 Měřič Kapacity MT-5110 3 1/2 Měřič Kapacity Provozní Manuál 1. VLASTNOSTI Snadné a přesné odečtení hodnoty. Vysoká přesnost měření. Měření je možno uskutečnit i v přítomnosti silných magnetických polí. LSI-obvod poskytuje

Více

Regulační termostat / havarijní termostat Kombinace elektromechanického TR a STB

Regulační termostat / havarijní termostat Kombinace elektromechanického TR a STB 1 192 Dvojitý termostat Regulační termostat / havarijní termostat Kombinace elektromechanického TR a STB RAZ-ST... 2-bodový regulační a havarijní termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem Proudová

Více

REGULÁTOR PRO ELEKTRICKÉ TOPENÍ EKR6.1

REGULÁTOR PRO ELEKTRICKÉ TOPENÍ EKR6.1 REGULÁTOR PRO ELEKTRICKÉ TOPENÍ EKR6.1 Popis EKR6.1 je mikroprocesorový regulátor elektrického ohřevu s funkcí PID, který se automaticky přizpůsobuje napětí a je možné ho používat s vestavěným nebo vnějším

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Ventilové systémy Ventilové systémy Série LP04. Katalogová brožurka

Ventilové systémy Ventilové systémy Série LP04. Katalogová brožurka Ventilové systémy Ventilové systémy Katalogová brožurka 2 Ventilové systémy Ventilové systémy Ventilové systémy Systém ventilů, Qn Max. = 350 l/min Přímé připojení sběrnice (BDC) Podporované protokoly

Více

CLCM1C,4C Nástěnné moduly

CLCM1C,4C Nástěnné moduly CLCM1C,4C Nástěnné moduly Katalogový list HLAVNÍ RYSY Plně kompatibilní s regulátorem PANTHER Modul lze namontovat přímo na stěnu nebo na rozvodnou 60 mm elektroinstalační krabici Regulační kolečko s relativní

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

Návod k montáži a obsluze. Bytová stanice na omítku s interkomem

Návod k montáži a obsluze. Bytová stanice na omítku s interkomem Návod k montáži a obsluze Bytová stanice na omítku s interkomem 1250.. Popis přístroje Bytová stanice na omítku s interkomem je prefabrikovaná jednotka, která patří ke vstupnímu komunikačnímu systému Gira.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

POOL 500. Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci IHB LEK

POOL 500. Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci IHB LEK POOL 00 Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci LEK IH - Návod pro instalaci - POOL 00 Popis Obsah dodávky POOL 00 je příslušenství, které umožňuje ohřev bazénu jednotkou VVM 00. Jednotka řídí třícestný

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

Polohovací systémy CMSX

Polohovací systémy CMSX hlavní údaje Funkce a použití Polohovací systém CMSX-P-S slouží k regualaci polohy dvojčinných pneumatických kyvných pohonů v systémech pro automatizaci procesní techniky. Určený je pro provoz s kyvnými

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál Inteligentní regulátor solárního nabíjení Uživatelský manuál Předtím než začnete tento produkt používat, pozorně si přečtěte tento manuál. Obsah 1. Úvod k produktu 2. Instalace 3. Provoz 4. Běžné závady

Více

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 1 UV zařízení Dulcodes Kapitola 2 OZONFILT a BonoZon - ozonizátory Kapitola 3 BelloZon - generátory chlordioxidu Kapitola 4 Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 5 Membránové technologie

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Regulátor DULCOMETER Compact Měřená veličina ph / redox

Regulátor DULCOMETER Compact Měřená veličina ph / redox Návod k montáži a provozu Regulátor DULCOMETER Compact Měřená veličina ph / redox A0206 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Katalogová brožurka 2 Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Qn= 120 l/min Přípoj stlačeného vzduchu výstup:

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Protimrazový termostat

Protimrazový termostat 1 285 Protimrazový termostat pro sledování teploty vzduchu QAF653 Robustní plastové pouzdro Aktivní snímací délka kapiláry cca 300 mm Malá spínací diference Vysoká reprodukovatelnost Rozsah nastavení :

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více