Shrnutí předcházející přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí předcházející přednášky"

Transkript

1 Shrnutí předcházející přednášky Vnější paměti použití, rozdělení podle principu záznamu Fyzická a logická struktura pevných disků a disket (boot sektor, FAT tabulka, kořenový adresář) CD, DVD, jejich kapacity Klasifikace počítačů, charakteristika jednotlivých skupin, počítače s CISC a RISC procesory KIT ČZU 1

2 Systém souborů podle FAT Disk / disketa je blokové zařízení, není tedy možno přímo pracovat s jednotlivými byty, ale je nutno přečíst nebo zapsat celou skupinu bytů Nejmenší fyzicky dostupná oblast na disku se nazývá sektor (512 byte) Tento prostor je pro většinu dat příliš malý, proto se naskýtá myšlenka přidělovat prostor na disku po větších úsecích Nejmenší logicky dostupná oblast na disku se nazývá cluster (jeden nebo několik sektorů) Ing. Richard Černý, KIT ČZU 2

3 Ukládání souboru do clusterů Cluster tady pokračují EOF nějaká moje data FAT Ing. Richard Černý, KIT ČZU 3

4 ochrana proti smazání ochranný přepínač (otvor s páčkou) - prázdný rozměry a kapacita 3.5-1,44 MB M = 10 6 = ( B = 1,38 MB, 1 MB = 2 20 = B) (dříve 5,25-1,2 MB a 360 kb) (a ještě starší 8 ) cluster u 3.5 diskety = sektor (512B) nejmenší úsek, do kterého lze zapisovat pravidla pro skladování a manipulaci nevyndávat z mechaniky, dokud svítí kontrolka! nutno chránit proti dotyku v části pro čtení a zápis (kryt neodsunovat) magnetickému poli teplotám mimo 4-53 o C vlhku znečištění ovzduší (cigaretový kouř) KIT ČZU 4

5 CD-RW mechanika - vypalovačka liší se od CD-ROM mechanik a obyčejných přehrávačů obsahuje speciální laser pro čtení nižší výkon pro zápis vyšší výkon pro docílení teploty C umíčíst CD-ROM, CD-R, CD-RW umí zapisovat na CD-R, CD-RW zápis dat je vždy pomalejší nežčtení (je třeba počkat na zahřátí média) rychlost vypalování závisí na rychlosti mechaniky a na tom, jakou rychlost snese vypalovací médium hudební CD 6x 8x KIT ČZU 5

6 nová generace CD technologie DVD má shodný průměr a tloušťku jako CD menší prohlubně (0.4 mikrometrů místo 0.834) menší vzdálenost prohlubní než u CD (0.74 místo 1.6 mikrometrů) větší kapacita záznam z jedné nebo obou stran záznam v jedné nebo dvou vrstvách Počet stran Počet vrstev Desít kově GB Hexade cimálně GB DVD ,7 4,38 DVD ,54 8,1 DVD ,4 8,8 DVD ,1 15,8 1GB = 10 9 B = B 1 GB = 2 30 B = B KIT ČZU 6

7 Programové vybavení Software RNDr. E. Jablonská KIT ČZU Zdroj: VANĚK, J., ŠTĚPÁNOVÁ, J., JABLONSKÁ, E.,ŠILEROVÁ, E., NEZDAROVÁ, L. Informační technologie vybrané kapitoly. 2004, Žid, N. a kol. Orientace ve světě informatiky KIT ČZU 7

8 Programové vybavení - SW operační systémy (OS) nadstavby operačního systému typové aplikační programové vybavení aplikační programové vybavení KIT ČZU 8

9 Jiné dělení SW (Žid a kol.) Podle oblasti použití (podle funkcí) základní SW (ZSW) OS, DBS, SW pro vývoj programů, SW pro komunikaci, utility (pomocné programy) middleware (technologický SW) - spolupráce počítačů v modelu klient-server prostředky podporující osobní informatiku (kancelářské systémy) aplikační SW řízení výroby, prodeje, účetnictví, GIS, EDI Podle počtu uživatelů pro individuální práci jednoho uživatele pro týmovou práci více uživatelů např. v rámci kanceláře celého IS organizace ve vazbě na okolí (styk s bankou, zákazníky) KIT ČZU 9

10 Operační systémy programy, které řídí činnost počítače operační systém (OS) přiděluje čas procesoru kapacitu operační paměti kapacitu vstupních/výstupních (zkráceně V/V nebo I/O Input/Output) zařízení manipuluje s daty práce se soubory a složkami komunikuje s uživatelem podporuje bezpečnost a spolehlivost výpočetního systému (použití hesel, přístupová práva v síti) KIT ČZU 10

11 Nadstavby OS není třeba znát přesnou syntaxi příkazů není třeba vypisovat příkazy na klávesnici ovládání pomocí oken, funkčních kláves, myši Norton Commander, M602, PC Tools aj. u grafické nadstavby používání ikon a dialogových oken GUI (Graphics User Interface) Windows 3.1, 3.11 KIT ČZU 11

12 Další ZSW prostředky pro vývoj programů programovací jazyky antivirové prostředky AVG, AVAST 32 McAfee VirusScan, F-PROT pomocné programy - utility archivační a komprimační SW pro kompresi dat pro distribuci a archivaci souborů ZIP, WINZIP, ARJ, LHA diagnostické prostředky Norton Utilities KIT ČZU 12

13 Typové aplikační programové vybavení textové editory tabulkové programy databázové programy grafické programy DTP kancelářské systémy groupware a workflow ekonomické a podnikové systémy GIS SW pro datové sklady CASE systémy (Computer Aided System Engineering) expertní systémy KIT ČZU 13

14 Typové aplikační programové vybavení textové editory MS Word, T602, AmiPro, WordPerfect, Wordstar kódování češtiny tabulkové programy MS Excel, Quattro, Quattro Pro, Lotus 1-2-3, Calc602, SuperCalc, Framework databázové programy MS Access, Paradox, FoxPro, FoxBase, DBASE III+ Oracle, Progress, Informix, Ingres, Sybase KIT ČZU 14

15 Kódování češtiny ISO (ISO LATIN2, IBM CP 912) 1987 doporučeno pro albánštinu, češtinu, chorvatštinu, madarštinu, němčinu, polštinu, rumunštinu, slovenštinu, slovinštinu CP 1250 (WINCS) 14 znaků na jiných pozicích než ISO LATIN 2 CP 852 (PC LATIN 2, IBM 852) diakritická písmena na jiných pozicích než v ISO LATIN 2 Bratři Kameničtí nyní spíše PC LATIN 2 KOI-8 ČS2 T602 ISO neobsahuje všechny české znaky KIT ČZU 15

16 MS Word 2003 styl - je sada formátování vytvoření nového stylu typ stylu: odstavec, znak, tabulka, seznam kontrola konzistence formátování Nástroje Možnosti karta Úpravy Sledovat formátování Označit nekonzistentní formátování výskyty podobného formátování se podtrhnou modrou vlnovkou výběr veškerého textu se stejným formátováním v podokně Styly a formátování tlačítko Vybrat vše kopírování stylu pomocí tlačítka Kopírovat formát úprava stylu v podokně Styly a formátování tlačítko Vybrat vše odstranění stylu v podokně Styly a formátování na stylu klepnout pravým tlačítkem myši a tlačítko Odstranit zobrazení názvů stylů v okně dokumentu normální zobrazení, Nástroje Možnosti karta Zobrazení Šířka oblasti stylů nastavit např. na 1,2 cm porovnání formátování dvou vybraných textů Formát Zobrazit formátování vyberte první text zaškrtněte Porovnat s jiným výběrem vyberte druhý text KIT ČZU 16

17 MS Word 2003 formátování tabulky styly nadpisové vlastní styly oddíly obsah rejstřík vkládání grafiky vkládání vzorců vkládání grafů hromadná korespondence KIT ČZU 17

18 grafické programy prezentační grafika PowerPoint pro malování (bitmapové editory) PaintBrush, Adobe Photoshop pro kreslení (vektorové editory) Adobe Illustrator, CorelDraw, Zoner Callisto způsob uložení grafických dat bitmapový (rastrový) formát vektorový formát export do formátů HTML (HyperText Markup Language) PDF (Portable Data Format) KIT ČZU 18

19 bitmapový (rastrový) formát písmena a obrázky vykresleny pomocí bodů (na obrazovce nazývaných pixelů) pro každý bod určitý počet bitů pro barevnou hloubku Počet bitů Počet barev při zvětšování hrubší kresba při zmenšování ztráta detailů KIT ČZU 19

20 Bitmapové formáty PCX pro PaintBrush starší typ BMP Bit Mapped Picture (bitová mapa) TIFF Tag Image File Format, přípona TIF DTP (PageMaker), výstup ze skenovacích programů GIF, GIF89 Graphics Interchange Format pro barevné obrázky a kresby, použitá komprese LZW, vyvinula americká firma CompuServe JPEG přípona JPG, pro přenos v Internetu, ztrátová komprimace pomocí JPEG (Joint Photographic Expert Group) MPEG Motion Picture Experts Group multimediální formát, přípona MPG PNG Portable Graphics Network nový formát, nepoužívá patentovaný komprimační algoritmus LZW jako GIF KIT ČZU 20

21 vektorový formát.cgm.dxf.wmf.cdr každý grafický objekt definován pomocí matematických funkcí změna velikosti bez problémů úspornější uložení než u bitmapových formátů (neukládá se bitová mapa, ale předpis pro vykreslování elementů) Computer Graphic Metafile Format Data exchange Format, používá firma Autodesk pro AutoCAD MS Windows Metafile Corel Draw file, podporuje málo dalších programů KIT ČZU 21

22 PDF dokumenty PDF (Portal Document Format) univerzální formát pro elektronickou výměnu dokumentů obsahujících text a grafiku přenositelné em i Internetem formát WYSIWYG - věrný tisk původních dokumentů (např. žádostí o cestovní pas, daňového přiznání, zákonů apod. ) vyvinula firma Adobe z jazyka PostScript pro počítačovou sazbu použitelné pro MS Windows (3.1,95,98, ME, 2000/XP/2003/ NT), pracovní stanice Sun a Hewlett Packard, Apple Macintosh obsahuje komprimační algoritmy prohlížení Acrobat Readerem firmy Adobe (zdarma) pro vytváření PDF souborů je třeba SW Adobe Acrobat existuje freeware pro vytváření PDF souborů Go2PDF PDFCreator KIT ČZU 22

23 Co je polygrafie a typografie polygrafie - rozmnožování předloh (noviny, časopisy, plakáty aj.) pomocí tisku typografie - grafický návrh uspořádání textových a obrazových prvků DTP DTP Desk Top Publishing publikační činnost pomocí počítače příprava dokumentů k tisku a elektronických dokumentů pro CD-ROM a WWW KIT ČZU 23

24 DTP konverze textových a obrazových předloh do digitální podoby a jejich úprava integrace všech digitalizovaných předloh do jediného celku pomocí programů pro sazbu a stránkovou montáž kontrolní tisk menšího počtu exemplářů vytvoření souboru pro zpracování v osvitové jednotce - film pro další zpracování Aldus Pagemaker, FrameMaker, CorelVentura, Adobe InDesign KIT ČZU 24

25 Integrované programové systémy - kancelářské systémy podporující individuální práci uživatele týmovou práci a interní komunikaci groupware (statická správa dokumentů) vyšší úroveň práce s dokumenty dynamická správu dokumentů - workflow KIT ČZU 25

26 Groupware SW pro týmovou práci v pracovní skupině pro geograficky odloučená místa, různý HW, různý OS pomáhá integrovat práci na jednom projektu, kterou provádí současně několik uživatelů na různých počítačích zahrnuje nástroje pro komunikaci (mail, publikování na webu) konference (telekonference a videokonference, diskusní fóra, chat) nástroje pro kolektivní řízení (elektronické skupinové kalendáře) podporu práce v síti přístup k Internetu a intranetu 1989 Lotus Notes integrace databázových, plánovacích a komunikačních aktivit uživatele je nutno proškolit a přimět je, aby nový SW používali nutná synchronizace ů, ukládání aktuálních verzí užitečné až pro větší počet uživatelů KIT ČZU 26

27 Workflow je definován průběh zpracování dokumentů v čase jsou určeny podmínky a návaznosti mezi jeho zpracovateli Lotus Notes (IBM, divize Lotus) Microsoft Exchange Novell GroupWise Oracle InterOffice KIT ČZU 27

28 Ekonomické a podnikové systémy pro malé firmy SW pro jednoduché a podvojné účetnictví Money 2000, Pohoda, ABRA Gold, Tichý a spol., Cígler sw pro střední a větší firmy podnikové systémy - ERP systémy (Enterprise Resource Planning - plánování podnikových zdrojů) řeší plánování a řízení toku surovin, polotovarů, výrobků od subdodavatelů, toky financí většinou řešeny jako otevřené systémy s komponentovou strukturou KIT ČZU 28

29 zahraniční produkty lokalizované a doplněné o nadstavby vyhovující české legislativě SAP/R3 (německá spol. SAP AG) BAAN (holandská firma) Systém 21 (britská společnost JBA) People Soft (USA) Oracle (USA) české produkty FEIS (Merlin) Dialog Plus (Altec) součástí některých ERP je EDI software Electronic Data Interchange elektronická výměna dat výměna předdefinovaných zpráv bez manuálního zásahu KIT ČZU 29

30 SW pro datové sklady Data Warehouse správa a využití velkého objemu dat z různých zdrojů transformace na multidimenzionální matice využití pro dotazy nad rozsáhlými archivy statistické a finanční analýzy analýzy časových řad data mining (dolování dat) firmy Informix, Oracle, Sybase, SAS Institute (USA) Data mining specializované techniky pro zpracování velkého objemu dat (neuronové sítě, rozhodovací stromy) SW musí podporovat různý HW a OS architekturu klient - server webové technologie (přístup k datům pomocí prohlížečů) bezpečnost uložených dat KIT ČZU 30

31 GIS vznikly propojením možností počítačové kartografie databázových systémů počítačového návrhářství systémů dálkového průzkumu země je to IS zaměřený na efektivní ukládání, správu a analýzu prostorových dat pořizování geografických dat je náročné digitalizace map skenováním letecké nebo družicové snímkování využití správa území správa inženýrských sítí evidence nemovitostí územní plánování digitální kartografie KIT ČZU 31

32 GIS ArcGIS název systému firmy ESRI největšího světového výrobce SW pro GIS ArcGIS Desktop je k dispozici ve třech úrovních (tj. licencích): ArcView, ArcEditor a ArcInfo ARCDATA Praha KIT ČZU 32

33 ARCDATA nabízí následující geografické databáze: ArcČR 500 vodstvo, lesy, sídla, doprava, administrativní jednotky (obce, městskéčásti a obvody, okresy, kraje) a klady listů státních mapových děl v měřítku 1: Datový model administrativního členění 1: s využitím geografických vektorových dat ArcČR 500 verze 1.3 Digitální vektorová a rastrová data měst a obcíčr z produkce společnosti Central European Data Agency, a.s., pokrývající více než 600 měst a obcí České republiky včetně uliční sítě a u vybraných měst i včetně adresních bodů GEOČR 500 soubor digitálních map s geovědní tématikou v měřítku 1: Digitální model reliéfu ČR ČR a okolí, vznikl mozaikováním a úpravou dat pořízených při misi raketoplánu Endeavour - lze zdarma stáhnout Družicová data Letecké a družicové snímky oblastí zasažených povodní KIT ČZU 33

34 ARCDATA Družicová data z družicových snímků - nezastupitelný zdroj dat při řešení přírodních katastrof (povodně, lesní požáry, únik chemikálií do vody či do půdy, lavinové nebezpečí apod.) v ochraně životního prostředí (mapování poškození lesa, druhové skladby vegetace, mokřadů, aj.) v hospodářství (monitorování zemědělských plodin, mapování důlníčinnosti, těžby dřeva, apod.) v dalších oborech (mapování geologické struktury, sledování změn v území, aj pro získání přehledu o typu zemského povrchu (landcover) -při řešení projektů zaměřených na erozi půdy, potenciální znečištění vodních zdrojů, revitalizaci území apod. aktuální, přesné a objektivní informace o rozsáhlém území mnohonásobně rychleji a za podstatně nižších nákladů než metoda místního šetření KIT ČZU 34

35 Internetová a intranetová GIS řešení Současný trend v poskytování služeb v oblasti GIS - sdílení geografických informací prostřednictvím sítí Internetové mapové servery (Internet Mapping Server, IMS) ArcČR 500 Digitální model území 200 (DMÚ-200) KIT ČZU 35

36 Další odkazy na mapové služby Geodata.gov vládní portál prostorových dat USA Geo-portál Evropské unie: INSPIRE Globalis vzdělávací stránka ESRI Kraj Vysočina Galerie GIS Mapový server České geologické služby (ČGS) Mapový server Karlovarského kraje Mapový server Magistrátu města Ostravy Mapy Libereckého kraje Mapy Plzeňského kraje Mapy Středočeského kraje Portál životního prostředí Ředitelství silnic a dálnic ČR IZGARD digitální atlas české republiky Server Geography Network KIT ČZU 36

37 Google Earth KIT ČZU 37

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií 2006 Jan Míka 2 Modul 1: Základní pojmy informačních technologií (IT) předpokládá uchazečovy základní znalosti z oblasti informačních technologií

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika 2/2014 Časopis pro uživatele software Esri a ENVI Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika Konference GIS Esri

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více