Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne Na Ceny města lze nominovat do konce října

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října"

Transkript

1 Číslo 19/2013 vydáno dne Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky v průmyslové zóně Leštinská, kde míní společnost vybudovat energetický zdroj a papírnu. Kupní smlouva na prodej pozemků byla uzavřena v roce 2010, společnost Wanemi CZ ale uhradila požadovanou částku s jednodenním zpožděním. Tehdejší starosta Zdeněk Kolář smlouvu nepodepsal, v jeho nepřítomnosti tak učinil místostarosta Lubomír Sommer. Z komunálních voleb vzešlé nové vedení města podalo žalobu na neplatnost smlouvy na prodej pozemků v průmyslové zóně Leštinská. Okresní soud ji v únoru 2012 v první instanci kvůli zpožděnému zaplacení skutečně za neplatnou prohlásil. Jiný názor ale měla další instance, krajský soud, který letos v únoru rozhodl, že žaloba města na neplatnost smlouvy je neoprávněná. Zastupitelé poté na svém zasedání rozhodli o dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten ale dovolání města zamítl s tím, že proti jeho usnesení není přípustný opravný prostředek. Pozemky v průmyslové zóně by tak na základě usnesení Nejvyššího soudu měly patřit společnosti Wanemi CZ. Město zatím o dalším postupu nerozhodlo, mj. proto, že dosud obdrželo od Nejvyššího soudu pouze stručné odůvodnění. K situaci kolem Wanemi se sejdou zastupitelé na pracovní schůzce ve středu 23. října, kromě usnesení Nejvyššího soudu se budou zabývat také požadavky Wanemi na uhrazení ztrát. Jednou z možností, kterou město má, je podání ústavní stížnosti spojené s pozastavením účinku rozhodnutí Nejvyššího soudu. Na Ceny města lze nominovat do konce října Vedení radnice navštívilo partnerskou Handlovou Ve dnech 24. a 25. září na pozvání Združenia miest a obcí Hornej Nitry zamířila na Slovensko třicítka starostů, zástupců obcí a místních akčních skupin ze Zábřežska. Na výjezdním setkání probíhajícím O tom, kdo počátkem příštího roku převezme na městském plese již sedmou Cenu města, mohou rozhodnout organizace, kluby i jednotliví občané Zábřeha. Do konce října totiž mají možnost navrhnout nositele cen. Tak jako v předchozích letech je možno prostřednictvím jednotlivých komisí rady města nominovat občana města (bez omezení věku), občanské sdružení či sportovní klub, který v uvedeném období dosáhl mimořádných úspěchů v oblasti zájmových aktivit, jejichž význam přesahuje rámec města. Cenu města je možné získat také za mimořádně významný či statečný čin v oblasti záchrany zdraví, života či majetku nebo v případě dosažení jiného, blíže nespecifikovaného úspěchu, který proslavil také Zábřeh. Návrhy z jednotlivých komisí zkompletuje odbor školství, kultury a tělovýchovy, konečné rozhodnutí má v rukou rada města. v městech a obcích okresu Prievidza si účastníci vzájemně vyměnili zkušenosti z oblasti samosprávy a podělili se o zkušenosti z oblasti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Starostové tak navázali na setkání, které se uskutečnilo na Šumpersku v říjnu loňského roku. Zástupci Zábřeha, starosta města František John, místostarostka Lucie Michalová a tajemnice úřadu Jana Krasulová, této příležitosti využili k návštěvě partnerského města Handlová, kde je přijal primátor Rudolf Podoba. Hlavním tématem tohoto setkání bylo oživení partnerství Zábřeha a Handlové a výměna zkušeností z veřejné správy. Rada prodloužila nájem stadionu o sedmnáct let O dalších sedmnáct let prodloužilo město nájemní smlouvu Sportovním klubům Zábřeh. Ty spravují městský stadion i s budovami na základě nájemní smlouvy z roku 2006, tj. od rekonstrukce tribuny a zázemí stadionu. Rada města na svém zasedání 1. října schválila dodatek smlouvy, jímž pozemky a budovy Sportovním klubům pronajímá až do konce roku Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech Koláč se stal ústředním motivem letošního Dne otevřených dveří Charity Zábřeh. Každý, kdo si ve středu 9. října u charitního stanu koláč koupil, přispěl na léčbu čtyřletému Lukáškovi, který žije s dětskou mozkovou obrnou a díky získaným prostředkům bude moci absolvovat speciální léčbu. Koláče do akce napekli a darovali jednotlivci i celé kolektivy. Z devatenácti zdrojů se jich tak sešlo více než pět set a výtěžek z jejich celodenního prodeje činil Kč. Součástí akce byla také přehlídka koláčů a volba nejchutnějšího z nich. Porotu nejvíce oslovil borůvkový koláč Lucie Divišové ze Zábřeha. Na pomoc Lukáškovi se Charita soustředí po celý letošní rok sběrem a tříděním vršků od PET lahví a zajištěním jejich následného odprodeje do výkupu. Charitu navštívilo při letošním Dni otevřených dveří bezmála 200 lidí. V zázemí zábřežských středisek je vedle informací o poskytovaných službách čekalo například tvoření s uživateli a představení pomůcek k péči. Zájem byl o praktické ukázky manipulací se zdravotními pomůckami, přehlídku dobrovolnických aktivit i o přednášku pro pečující rodinné příslušníky. Charita nezapomněla ani na nejmenší. I děti si vyzkoušely manipulaci se zdravotními pomůckami, největší úspěch však sklidila elektrická polohovací postel a automobil speciálně upravený pro převoz lidí upoutaných na vozíku (na snímku). Anketa ukázala, že nejvíc chybí venkovní bazén Svoz odpadu ve svátek EKO servis Zábřeh oznamuje, že svoz komunálního odpadu z domácností a svoz biologicky rozložitelného odpadu ve svátek v pondělí 28. října nebude prováděn. Náhradním termínem bude úterý 29. října. Pro návštěvníky podzimního jarmarku byla při prohlídce EKO scény na náměstí Osvobození opět připravena široká škála aktivit. Děti i dospělí se mohli vydovádět při aquazorbingu a dalších hrách, nemálo zájemců přilákala i možnost vyzvednout si tašky na tříděný odpad. Při této příležitosti EKO servis připravil další průzkum veřejného mínění. Anketa byla zaměřena na vyjádření spokojenosti, či nespokojenosti se službami, které EKO servis ve městě zajišťuje. I přes nepřízeň počasí se nakonec sešly téměř tři stovky dotazníků. Ty mimo jiné potvrdily poměrně vysoké procento domácností třídících odpad, přes devadesát procent dotázaných uvedlo, že odpad třídí vždy. Rezervy zatím zůstávají ve využití sběrných dvorů, ty k likvidaci odpadu vždy využívá rovných čtyřicet procent respondentů. Tazatele jistě potěšil dotaz na spokojenost občanů se službami EKO servisu, spokojeno bylo 80 a spíše spokojeno 18 procent odpovídajících. Občané v dotazníku mohli vyjádřit také své názory na chod plaveckého areálu, který EKO servis provozuje. Nejvíce se návštěvníkům bazénu zamlouvá whirlpool, nejvíce jim chybí venkovní padesátimetrový bazén. Z předložené nabídky možných vylepšení areálu pak mezi odpovídajícími zvítězila oprava venkovních sprch. BRÝLOVÁ OBRUBA v hodnotě AŽ 3000 Kč ZDARMA!* Oční optika OPTOMEDIC DD, s.r.o. Valová 8, Zábřeh n. Moravě, Tel: *bližší informace na optice

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 19/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém 64. zasedání v úterý 1. října usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu části pozemků v průmyslové zóně Leštinská Agrodružstvu Zábřeh na dobu do za účelem zemědělského obhospodařování a rovněž odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu pozemků na Humenci Agrodružstvu Zábřeh na dobu 5 let, také za účelem zemědělského obhospodařování. Schválila rozšíření předmětu nájmu a prodloužení doby nájmu s Úřadem práce České republiky na pronájem kanceláří v budově náměstí Osvobození 15 v Zábřehu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Schválila výpůjčku stavby protierozních opatření v rámci stavby Suché nádrže Ráječek, zasakovací a svodné průlehy ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., ve prospěch Města Zábřeh na dobu 10 let od kolaudace stavby. Schválila rozšíření sítě veřejného osvětlení o dvě světelná místa na Olomoucké ulici u přechodu pro chodce, o jedno světelné místo na veřejném chodníku na ulici Zahradní u hřiště MŠ Zahradní a již schválené rozšíření o čtyři světelná místa u budoucího Obchodního centra. Po těchto rozšířeních bude mít síť světelných míst. Regulace prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Od 17. října nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění dosavadní živnostenský zákon. Novelizace byla přijata na základě nedávné metanolové aféry a reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že se rozšiřuje dosavadní koncesovaná živnost pro výrobu lihu. Podnikatelé, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti nadále pokračovat, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti výše uvedeného zákona. Jsou však povinni podat žádost o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to v termínu od 17. října 2013 do 17. dubna Pokud toto podnikatel ve stanovené lhůtě neučiní a bude i po uplynutí uvedené lhůty nadále prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny bez příslušné koncese, dopustí se tak neoprávněného podnikání podléhajícího pokutě. Pro získání koncese v částečném rozsahu pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady a žádost nepodléhá správnímu poplatku. Změna se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů, a to jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se tato úprava také dotýká podnikatelů, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích. O tuto koncesi budou muset požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. podnikovou prodejnu, resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese než je adresa výrobní provozovny. Bližší informace poskytnou pracovníci Obecního živnostenského úřadu Zábřeh, tel: nebo Cyklisté poosmé soutěžili na VOŠ a SŠA Zábřeh Pátek 27. září patřil účastníkům a příznivcům osmého ročníku cyklistické soutěže O pohár ředitele VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh. Žáci osmých a devátých ročníků základních škol se sešli v prostorách VOŠ a SŠA Zábřeh, aby se utkali v praktických disciplínách souvisejících s dopravní výchovou i ve znalostních testech. Účastníky soutěže přivítali zástupci radnice, Policie ČR i oddělení BESIP a učitelé hostitelské školy v čele s ředitelem Vítězslavem Martykánem. Mladí cyklisté měli možnost pod dohledem profesionálů srovnat své znalosti s vrstevníky prostřednictvím testů. Aplikovat teorii v praxi jim umožnila Bohatou zájmovou nabídku na podzimní prázdniny má pro všechny malé i větší děti přichystanou zábřežský Dům dětí a mládeže Krasohled. V úterý 29. října proběhne na kopci nad Sokolskou ulicí první ročník Drakiády. Kromě pouštění draků se mohou děti těšit i na doplňkové soutěže a další zábavu. Sraz účastníků je ve 14 hodin před DDM, láká na akci Radka Chudobová. Komu se nebude chtít na kopec, může si už dopoledne v DDM vyrobit ubrouskovou technikou tužkovník nebo skládat obrázky z čajovým sáčků u ochutnávky netradičních čajů s Hankou. V odpoledních Historie družstva sahá do roku 1993 s tím, že hospodaření navázalo na předchozí Zemědělské obchodní družstvo Zábřeh a JZD ČSSP Zábřeh. Firma se zaměřuje na klasickou zemědělskou výrobu pěstování obilí, kukuřice, krmení pro dobytek a řepky. V živočišné výrobě vlastní mléčné stádo (přibližně 360 krav) a masné stádo (140 krav), celkem i s mladými zvířaty ks hovězího dobytka. V současné době pracuje ve firmě 52 zaměstnanců. Agrodružstvo je také oficiálně školním závodem pro Střední školu sociální péče a služeb v Zábřehu pro některé její obory. Předsedou Agrodružstva Zábřeh je Ing. Bohuslav Steidl. Jaké produkty vznikají z vaší činnosti a kam jsou následně dodávány? Z rostlinné výroby jsou to obilí, řepka či kukuřičné zrno, které dodáváme převážně zábřežské společnosti NAVOS a. s., MJM Litovel a. s. a dalším obchodníkům. Co se týká živočišných produktů, zde je výstupem maso a mléko. Maso je dodáváno na jatka ke zpracování a mléko do mlékárny AGRICOL s. r. o. Polička, jejíž výrobky jsou k dostání v běžných obchodních řetězcích. Provozujeme také automat na mléko na ulici Mánesova. Zařízení je vybaveno kromě vlastního automatu na mléko také automatem na prodej prázdných skleněných nebo umělohmotných lahví a různých doplňků. Do zakoupených, ale i do přinesených lahví lze načepovat půl nebo jeden litr mléka. Údržba a provoz automatu jsou ale náročné. Kolik hektarů půdy obhospodařujete? V současné době hospodaříme na ha osvědčená jízda zručnosti a povinná topografie. Pedagogové přichystali účastníkům soutěže i úkoly z oblasti zdravovědy a servisního minima. Soutěžní duch nechyběl jak žákům ze základních škol, tak i jejich průvodcům, žákům 3. a 4. ročníku SŠ. Nejvíce se nakonec dařilo družstvu ze ZŠ Severovýchod. Pro účastníky byl připraven také doprovodný program. Možnost zhlédnout automobil Maurer Union i nová výuková vozidla si nechal ujít málokdo. Příklady diagnostiky vozidel a ukázkové jízdy dokreslily skutečnost, že zájem o technické obory v současnosti vzrůstá. Aby byly v rámci této soutěže zapojeny i nižší ročníky střední školy, byla pro ně připravena přednáška se zástupcem šumperského dopravního inspektorátu. Pro všechny zájemce o automobilový průmysl a dopravu, kteří by chtěli svoji profesní budoucnost spojit s těmito technickými obory, organizuje VOŠ a SŠ automobilní další akce. Již v sobotu 16. listopadu proběhne první z nich Den otevřených dveří. DDM o prázdninách nabídne čaj i Drakiádu hodinách pak přijde na řadu i výroba dýní na svíčku z hlíny. Na celý den pak mohou nadšení cestovatelé vyrazit s Magdou do Štramberku. Prázdninové středeční dopoledne bude patřit opět tvoření u čaje s Hankou a v korálkové dílně. Odpoledne si mohou děti vyrobit světýlka a lampiony, které budou skvělými doplňky na tradiční listopadový průvod s názvem V našem parku straší, doplnila Eva Staroveská. Podrobné informace a přesné časy všech aktivit a kroužků najdete na webu ddm.zabreh.cz či na tel: Představujeme zábřežské firmy: Agrodružstvo Zábřeh půdy, které se rozprostírají od Postřelmůvku přes Rovensko a Zábřeh až do Jestřebí a Pobučí. Dále pak od Nemile přes Lupěné a Hněvkov do Kosova, Hoštejna a Zejfů. Vlastníme čtyři velké traktory s tím, že nyní plánujeme přikoupit ještě jeden. Na čem si vaše firma zakládá? Pracujeme s přírodou a počasím. Firma se v posledních letech zaměřila na stabilizaci po provozní i finanční stránce. Dnes jsme proto hrdí, že má Agrodružstvo Zábřeh stále své místo na současném trhu, ekonomicky prospívá a je téměř bez zadlužení. Zakládáme si na moderní zemědělské technice, i když často využíváme i tu starší, která stále slouží svému účelu. Čekají vás nějaké změny? Díky dotaci z programu Leader přes Místní akční skupinu Horní Pomoraví nyní vytváříme vhodné prostory k finalizaci hovězího masa. Díky tomuto projektu budeme poté moci nabídnout přímo k odběru například kvalitní hovězí steak. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Přes devadesát přestupků zaznamenali strážníci městské policie v září. Odchytili také devět psů a řešili i následující případy: Večer v pondělí 9. září spěchala hlídka do herny César, kam je přivolala žena s tím, že právě pobodala svého druha. Strážníci na místě poskytli zraněnému první pomoc a předali jej záchranné službě, která muže ošetřila a převezla do nemocnice. Rovněž zajistili místo trestného činu a zadrželi pachatelku, případ předali hlídce Policie ČR. Najisto vyrazili strážníci po půlnoci 12. září k nádraží, kam je přivolal telefonát o dvou mužích usedajících v podnapilém stavu za volant. Anonymní oznámení se ukázalo podložené, strážníci zastavili podezřelé vozidlo, jehož řidič nadýchal 1.38 promile alkoholu a byl proto předán k dalšímu šetření Policii ČR. Na základě ohlášení, že kolemjdoucí děti objevily před restaurací Pyramida zřejmě infekční materiál, vyráželi strážníci do terénu v úterý 17. září. Hlídka zde nalezla stříkačky, které sebrala a posléze nechala tento závadný materiál zlikvidovat. Podzimní prázdniny na bazéně Od soboty 26. až do středy 30. října bude plavecký bazén otevřen pro veřejnost každý den již od 10 hodin. V úterý 29. a ve středu 30. října si mohou nejen děti vyzkoušet aquazorbing a podvodní skútry zdarma v rámci vstupu, a to od 13 do 16 hodin. Malí i velcí se tak mohou procházet po vodní hladině v koulích naplněných vzduchem nebo se prohánět pod vodou jako potápěči. Varhany kostela u Sázavy se po desetiletích rozezněly Více než desetiletá snaha o obnovu varhan v kostele Církve československé husitské byla poslední zářijovou neděli korunována slavnostní bohoslužbou, při které se tento nástroj ze čtyřicátých let 20. století opět slavnostně rozezněl. Varhany postavila firma Kloss z Krnova, mají celkem čtrnáct znějících rejstříků na dvou manuálech. Na obnově varhan se podílela celá řada dárců a Město Zábřeh, celou akci pomohl dokončit finanční příspěvek Olomouckého kraje. Farář Církve Československé husitské David Přichystal na bohoslužbě přivítal také senátora a bývalého hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a starostu města Zábřeha Františka Johna. Velké poděkování přítomných sklidila paní Soňa Jelínková, která záměru obnovy varhan věnovala mnohaleté úsilí. Zábřežští evangelíci mají nového faráře Nového faráře Vlastislava Stejskala slavnostně uvedl do služby senior Moravskoslezského seniorátu Českobratrské církve evangelické Lubomír Červenka za účasti zástupců ostatních křesťanských církví, které působí v Zábřehu. Slavnostní instalace se konala 15. září v evangelickém sborovém domě. Nově instalovanému kazateli popřál úspěch při jeho práci v Zábřehu i starosta města František John. Po dokončení studia na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a povinné praxi nastoupil Vlastislav Stejskal na místo kazatele v Šternberku, kde působil deset let. Je ženatý a má tři děti, a i proto se těší na práci s dětmi v zábřežském evangelickém farním sboru.

3 Zábřeh 19/2013 INZERCE strana 3 Máte sny, které si neplníte, protože vám na ně nevyšly peníze? S námi již čekat nemusíte. Díky našim Flexi půjčkám si můžete pořídit, co potřebujete, a to rychle, BEZPEČNĚ A JEDNODUŠE. KONTAKT: ČSOB pobočka Zábřeh Žižkova 2309/33a tel.: , Říká ALENA STEINEROVÁ Otevírací doba: po, st 8:00-12:30, 13:30-17:00 út, čt 8:00-12:30, 13:30-15:00 pá 8:00-12:30, 13:30-16:00 Stále častěji se na nás obracejí naši klienti, ale i neklienti, kteří by si rádi pořídili něco nového, ale nechtějí zvyšovat své měsíční výdaje, nebo dokonce mají obavy z toho, jak budou zvládat splácení stávajících půjček v budoucnu. Našim řešením je ČSOB Flexi Konsolidace. Snížíte si stávající měsíční splátky a získáte nové peníze, které můžete využít na cokoli, co si přejete. A to už se vyplatí upozorňuje Alena Steinerová. Mezi další přednosti této půjčky patřímožnost sloučit stávající úvěry včetně kreditních karet, povolených přečerpání. V průběhu splácení máte možnost svoji Flexi půjčku měnit tak, jak potřebujete.to znamená snižovat/zvyšovat splátku, přerušit splácení, nebo provést mimořádnou splátku, případně vše předčasně splatit. Další možností je využít ČSOB Flexipůjčku na cokoli, kdy máte peníze po vyřízení a schválení ihned na účtu. jednoduše vám půjčíme a nebudeme se vás ptát, na co peníze využijete. Potřebujete zrekonstruovat kuchyni nebo koupelnu? Přejete si nakoupit nový nábytek či opravit okna? Plně postačí ČSOB Flexi Půjčka na lepší bydlení. Její výhodou je, že na půjčku do korun nemusíte mít ručitele, ani úvěr nemusíte zajišťovat nemovitostí. Výši splátek si každý může rozložit podle svých možností na dobu až dvanácti let, říká Alena Steinerová Rychlé, bezpečné a jednoduché vyřízení všech ČSOB Flexi půjček je u nás samozřejmostí. Pokud se nemůžete rozhodnout, rádi vám poradíme, která z nabízených půjček je pro vás nejvhodnější. Přijďte se informovat. Vždyť poradenstvív ČSOB je zdarma. Rádi vás u nás uvítáme, končí pozváním do pobočky ČSOB v Zábřeze úvěrová poradkyně Alena Steinerová. Kupón na poskytnutí zvýhodněné půjčky. Platí do pouze na pobočce ČSOB Zábřeh ' Co (ne)víte o EKO servisu Zábřeh Výsadba a kácení dřevin S příchodem podzimu vyžaduje zahrada celou řadu zásahů na zeleni. Nemáte čas, sílu, nevíte jak na to nebo prostě jen chcete mít zeleň ošetřenou od profesionálů? Starost o keře a stromy, jejich zastřihávání, prořezávky, kácení i výsadbu, to vše v EKO servisu Zábřeh zvládáme. Nabízíme: řez živých plotů pěstební zásahy na keřích i stromech (zdravotní, bezpečnostní, udržovací) komplexní údržba městských parků zakládání nových porostů dřevin a doplňování stávajících kácení stromù štěpkování dřevní hmoty do průměru 15 cm frézování pařezů Kontakt: Miloš Krcho tel.: , mobil:

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 19/2013 DANĚ ÚČETNICTVÍ BEZ VAŠICH STAROSTÍ Co všechno pro Vás můžeme udělat? možnost odložení podání daňového přiznání až o 3 měsíce kompletní vedení podvojného účetnictví vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) zpracování všech typů daňových přiznání pro podnikatele, obchodní společnosti i občany zpracování účetní závěrky přípravu účetních sestav a výkazů mzdové účetnictví zpracování mezd (přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojištění, roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, podklady pro odvody z mezd, vedení mzdových dokladů, zpracování ELDP, vyhotovení pracovních smluv, přihlášky a odhlášky u ČSSZ a ZP) daňové a účetní poradenství (optimalizace daňového základu) zastoupíme Vás v komunikaci s úřady zpracování finanční analýzy k získání finančních prostředků zpracování a odeslání statistických výkazů Přenecháte nám Vaše starosti s vedením účetnictví a daněmi. Disponujeme zkušeným týmem odborníků, nabízíme služby daňových poradců, využíváme špičkový software! Neváhejte kontaktovat naši společnost: Merkurius, a.s., pobočka Mohelnice, Třebovská 47, PSČ , tel: , mob: , Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sekaninová daňový poradce evid.číslo 4666,

5 Zábřeh 19/2013 KULTURA strana 5 Vzpomínka s Madalen Folk & country skupina Madalen ve spolupráci s Městem Zábřeh a Charitou Zábřeh zve v neděli 3. listopadu na tradiční benefiční koncert Vzpomínka Jeho výtěžek tentokrát bude věnován čtyřletému Lukáškovi Bílému z Postřelmova, který prodělal dětskou mozkovou obrnu. Finanční prostředky jsou určeny na specializovaný rehabilitační pobyt. Kromě Madalenu vystoupí od 18 hodin v Katolickém domě i hosté z projektu Folk žije, a to VLNA z Olomouce a pardubický písničkář Radek Píďa Bartoš. Vstupné dobrovolné, v rámci koncertu proběhne i sbírka uzávěrů PET lahví, kterou pro Lukáška organizuje Charita. Taneční odpoledne s Věrovankou Příjemnou atmosféru ve společnosti svěží dechovky mohou prožít návštěvníci tanečního odpoledne v kulturním domě v neděli 27. října. Od 14 hodin zde zahraje krojovaná dechová kapela Věrovanka, která nese svůj název podle typické hanácké obce Věrovany u Tovačova. Pro návštěvníky tanečního odpoledne jsou připraveny tradiční soutěže a losování o ceny s doprovodným slovem herce Vladimíra Hrabala. Vašek a Pepa zahrají v Kaťáku Nejen k tanci, ale i k poslechu zahraje pro všechny generace populární duo Vašek a Pepa v úterý 29. října. Taneční odpoledne začíná ve 14 hodin, občerstvení pro návštěvníky je zajištěno, vstupné činí 50 korun. Další zajímavou akcí připravovanou v Katolickém domě pro milovníky lidové hudby bude v neděli 17. listopadu tradiční Setkání dechovek. Galerii v Retru vévodí koláže Energii, úsměvy a pohodu vyloudila na tvářích další výstava Jindřišky Báťkové Já jsem snídal večer. V galerii kina Retro ve čtvrtek 17. října opět formou perokreseb a koláží zpracovala citáty svého syna Šimona, a navázala tak na svou výstavu z roku 2010 V pokoji je pavouček. Na úvod výstavy, která je v Retru k vidění do 1. prosince, vystoupila Jindřiška Báťková spolu se Stodolním triem (na snímku vpravo). Návštěvníci se opět dočkali úvodu v podobě happeningu plného vyprávění, dobré nálady a v závěru koláčů, kakaa a čaje. Zaujala nejen forma zpracování, ale i podkladový materiál. Kromě tradičního papíru autorka představila i obří koláž na starých vratech či deskách z nové stodoly. Ty nejdřív posloužily jako pódium, aby se poté staly součástí výstavy. (mk) Hnízdo oslavilo patnácté narozeniny mše u sv. Bartoloměje a vysvěcení nových prostor sloužících potřebám dětí a jejich maminek. Slavnostního zahájení provozu a rozkrojení narozeninového dortu se ujal vzácný host, známá psycholožka Jiřina Prekopová (na snímku), spolu se starostou města Františkem Johnem. Zahrát na lesní rohy přišli i zábřežští Trubači. Za přítomnosti řady maminek, zakladatelek Hnízda i současných provozovatelek centra se v přátelském duchu a Už patnácté narozeniny oslavilo v neděli 6. října Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum. Oslavy se spojily s otevíráním nových prostor v budově na Masarykově náměstí, kam se Hnízdo přestěhovalo po letech působení na ZŠ B. Němcové. Samotným oslavám předcházela Letošní, již sedmý, ročník celostátní přehlídky neprofesionálních divadelních souborů O Václava z Václavova se letos uskuteční i v Zábřehu. Přehlídka si již získala celorepublikové renomé, o čemž svědčí nejen množství, ale i kvalita přihlášených souborů. Protože Václavovští by velmi neradi některé přihlášené soubory odmítali, dohodli jsme se na rozšíření přehlídky i do Zábřeha a také na další vzájemné spolupráci, vysvětlil ředitel kulturního domu Zdeněk David. První část soutěžní přehlídky, během níž herci budou usilovat o stylizovanou sošku sv. Václava, patrona Václavova, proběhne od pátku 8. do neděle 10. listopadu v sále kulturního domu v Zábřehu, následující víkend pak soubory obsadí prkna kulturního domu ve Václavově. V Zábřehu vystoupí soubory ze Starého Města pod Sněžníkem, Přerova, Bludova, Brna a Jiříkovic, ve Václavově pak Zřejmě rekordní počet návštěvníků, téměř pět stovek, přilákal v pátek 18. října cestopisný audiovizuální pořad Jiřího Kolbaby. Pořadatelská Zábřežská kulturní dopředu odhadla, že o vyprávění a příhody známého českého dobrodruha bude enormní zájem, proto přednáška proběhla mimořádně ve velkém sále kulturáku, který se také zaplnil do posledního místa. Jiří Kolbaba opět prokázal, že je nejen cestovatel a dobrodruh, ale především vynikající vypravěč, který své zážitky dokázal okořenit humorem a připravit tak skvělou show. Při ní se návštěvníci dostali do exotických zemí, které při svých toulkách navštívil, došlo i na vyprávění o dobrodružných cestách po všech kontinentech. při bohatém občerstvení odvíjel další program spojený s dětskými hrami, trampolínou či skákacím hradem. Většina přítomných si nenechala ujít prohlídku nových prostor a s ní spojenou výstavu fotografií Naši se milujou. Došlo i na vzpomínky na skromné počátky centra. O Václava se bude letos soutěžit také v Zábřehu dalších dvanáct souborů. Vstupenky na zábřežská představení jsou již v prodeji, jejich cena na jednotlivá představení činí 50 korun. Nabízíme však i permanentku na všech pět představení, a to za symbolickou stokorunu, uvedl David. Stálou porotu přehlídky budou tvořit zkušení porotci Petr Toman, Jiří Anderle a za domácí divadelníky Ludmila Lepšíková. V Zábřehu i ve Václavově se kromě hlavní ceny bude předávat také soška Václavíčka cena diváka. Přehlídka O Václava 2013 se koná za finanční podpory Olomouckého kraje a Města Zábřeh, záštitu nad ní převzal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Na organizaci divadelního festivalu se budou podílet také ochotníci ze zábřežského souboru. Program obou částí přehlídky lze nalézt na webových stránkách kulturak.info nebo ds-vaclavov. webnode.cz. Carmen účinkoval na Svatohubertských slavnostech Smíšený pěvecký sbor Carmen, který letos oslavil 20. výročí své existence, opět účinkoval na Svatohubertských slavnostech v areálu zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Část této akce odvysílala živě i Česká televize (záznam z vysílání je možné zhlédnout na stránkách ČT Za dobu svého působení se sbor vypracoval na velmi kvalitní úroveň. I proto jej podporuje také město, které Carmen reprezentuje. Kulturák zaplnili zájemci o cestování Jiří Kolbaba je také spisovatel a fotograf, s publikem se tak ve velké míře podělil o své zkušenosti z fotografování na cestách a předal i řadu cenných rad, jak nejen ze svých dovolených dovézt co nejzajímavější snímky. (mk) KRÁTCE Kurz studia Bible Ve čtvrtek 17. října zahájila Církev adventistů sedmého dne Kurz studia Bible. Kurz je otevřen všem zájemcům, kteří možná uvažují, proč se věnovat tak staré knize, zda jí lze vůbec porozumět či jestli může mít nějaký zásadní vliv na náš život. Kurz studia Bible probíhá každý čtvrtek od 18 hodin v modlitebně CASD na Postřelmovské ulici 14, vstup volný. DDM zve na návštěvu Dům dětí a mládeže Krasohled otevře ve čtvrtek 24. října své dveře všem zájemcům poprvé na nové adrese. Do posledního pavilonu ZŠ B. Němcové, kde od září nově sídlí, se mohou zvědaví návštěvníci podívat v rámci Dne otevřených dveří mezi 13. a 18. hodinou. Kromě prezentace kroužků v nových barevných prostorách se mohou v 16 hodin všichni těšit na pohádku O Koblížkovi v podání dramatického kroužku, ukázky salsy či otevřenou keramickou dílnu. Netradiční vyprávění v netradičním termínu Na netradiční termín soboty 26. října připravilo zábřežské muzeum besedu Putování Aljaškou nejen za Janem Eskymo Welzlem. Od 17 hodin zde budou vyprávět účastníci expedice Stanislava Honzíka a jeho kolegů ze Společnosti přátel pro průzkum světa o současné Aljašce. Překonali celkem kilometrů, navštívili hrob Eskymo Welzla V sobotu rovněž splní svůj slib, který dali ještě před odjezdem na expedici, a předají do muzea trochu prsti z okolí Welzlova hrobu. A proč onen netradiční termín? Je totiž jediný volný v nabitém kalendáři cestovatelů. Filmánie přináší vstupenky za babku Kino Retro připravilo pro své návštěvníky lákavou nabídku. První listopadový víkend promítne všechny 2D filmy za padesátikorunu a 3D filmy za sympatických 80 korun. Na své si přijdou dětští diváci i milovníci hororů, českých filmů či Quentina Tarantina. A jaké filmy na diváky čekají? Pátek 1. listopadu zahájí Filmánii animovaný film Já, padouch 3D, podvečer pak bude patřit hitu letošního roku, filmu Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky. Sobota nabídne dětem Univerzitu pro příšerky 3D, jižanské drama Nespoutaný Django a večer snímek V zajetí démonů. V neděli 3. listopadu Filmánii uzavřou filmy Percy Jackson: Moře nestvůr, česká romantická komedie Martin a Venuše a Hanebný pancharti. Pro diváky máme připraveny dva bonusy. V rámci Filmánie uvedeme i ukázku z nového filmu Krásno, který se natáčel v Šumperku a premiéra ho čeká v lednu Druhý bonus udělá radost zejména malým divákům. Vstupenka z Filmánie totiž poslouží také jako vstupenka na Strašidelné putování za duchy, kde nahlédneme do strašidelného zámeckého sklepení a projdeme strašidelnou stezku pro malé Nebojsy, doplňuje program festivalu vedoucí kina Věra Smrčková. již brzy... *ZVĚŘINOVÉ DOBROTY *Martinské HUSY, mladé víno

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 19/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Pátek 25. října TURBO 3D Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Sobota 26. října Plavecký areál Zábřeh Kavárna Amco Neděle 27. října Úterý 29. října PartyLite Čtvrtek 31. října Klub důchodců města Zábřeh FIT KLUB MAMI Pátek 1. listopadu Sobota 2. listopadu KAMEŇÁK 4 Komedie, přístupno od 15 let, české znění, Česko 2013, 88 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč Kino Retro, 20:00, 110 Kč PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA BAZÉNĚ Od do bude plavecký bazén otevřen pro veřejnost již od 10:00 hodin. Od do možnost vyzkoušet si aquazorbing a podvodní skútry zdarma v rámci vstupu v čase od 13:00 do 16:00 hodin. Plavecký areál Zábřeh PUTOVÁNÍ ALJAŠKOU NEJEN ZA JANEM ESKYMO WELZLEM Vyprávění a fotografie expedice Stanislava Honzíka a Zdeňka Bergmana. Muzeum Zábřeh, 17:00, 20 Kč ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč DŽEZOVÁ SOBOTA NA AMCU Simeon Hýbl a hosté. METALLICA: THROUGH TO NEVER 3D Hudební/muzikál, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 92 min. Kavárna Amco, 20:00, vstup volný Kino Retro, 20:00, 150 Kč MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW O skvělou zábavu se i tentokrát postarají DJ S ROSI, TWIN A VERONIKA. Luxusní taneční párty, obří laserová show. Velký sál KLUBu, 21:00 3:00, 50 Kč VĚROVANKA Taneční odpoledne s krojovanou dechovou hudbou Věrovanka. Pro návštěvníky jsou připraveny tradiční soutěže a losování o ceny. Odpolednem provází Vladimír Hrabal. Občerstvení všeho druhu zajištěno. Velký sál KLUBu, 14:00 18:00, 140 Kč ŠTRAMBERK OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST Návštěva jeskyně Šipka, Štramberské trúby a dalších zajímavostí. Kontakt: M. Schwarzová, , Sraz na nádraží ČD, 7:00, návrat 18:41, cena pro děti 310 Kč JÁ A POLITIKA Hostem v Hnízdě bude starosta města František John. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 PROVONĚNÉ SETKÁNÍ Pohodový podzimní podvečer plný vůní. Restaurace U Rytíře, 17:00 ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2013 Beseda s Mgr. Jolanou Keprtovou a ukončení akce Rotopedtours a pěškotours Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Možnost vyzkoušet lekce bodyform, p-class, zumba, port de bras, pilates, bosu atd., cvičení pro děti. Více na Plavecký areál Zábřeh, 1. patro, 15:00-20:00, akce zdarma TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ Veřejné představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze ve společenském oděvu. Velký sál KLUBu, 17:00 20:30, vstupné dobrovolné JÁ, PADOUCH 2 3D FILMÁNIE Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 98 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč BABOVŘESKY + KRÁSNO FILMÁNIE Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 133 min. Před filmem krátká ukázka z nového filmu Krásno, černé komedie o utopené matce, kterou natáčel Ondřej Sokol v Šumperku. Kino Retro, 20:00, 50 Kč ZÁBŘEH OKOLO SÁZAVY ŠUBRTOVA KAPLIČKA NEMILE Vzpomínková vycházka. Vedoucí p. Kajnar. Odchod od evangelického kostela, 9:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D FILMÁNIE Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 15:00, 80 Kč NESPOUTANÝ DJANGO FILMÁNIE Western/akční/drama, přístupno od 15 let, titulky, USA 2012, 165 min. Kino Retro, 17:30, 50 Kč V ZAJETÍ DÉMONŮ + KRÁSNO FILMÁNIE Horor/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 112 min. Před filmem krátká ukázka z nového filmu Krásno, černé komedie o utopené matce, kterou natáčel Ondřej Sokol v Šumperku. Kino Retro, 21:00, 50 Kč Neděle 3. listopadu SK SULKO Zábřeh SK SULKO ZÁBŘEH FC ŽĎAS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Městský stadion Zábřeh, 14:00 Madalen Úterý 5. listopadu Klub důchodců města Zábřeh Městská knihovna Zábřeh PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR FILMÁNIE Akční/dobrodružný/drama, přístupný, dabing, USA 2013, 108 min. Kino Retro, 15:00, 60 Kč MARTIN A VENUŠE + KRÁSNO FILMÁNIE Komedie/romantický, přístupný, české znění, Česko 2012, 102 min. Před filmem krátká ukázka z nového filmu Krásno, černé komedie o utopené matce, kterou natáčel Ondřej Sokol v Šumperku. Kino Retro, 17:30, 50 Kč MADALEN VZPOMÍNKA 2013 Muzikantské vzpomínání věnované kamarádům Honzovi Šebestovi a Standovi Hoigrovi, benefiční kocert, jehož výtěžek bude věnován čtyřletému Lukáškovi Bílému z Postřelmova. Pohodová muzika skupiny Madalen a jejích hostů. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné HANEBNÝ PANCHARTI FILMÁNIE Dobrodružný/válečný/drama, přístupno od 15 let, titulky, USA/Německo 2009, 153 min. Kino Retro, 20:00, 50 Kč JAK UŠETŘIT Beseda se zástupcem firmy ČEZ. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 MOMENTKY Z CEST Beseda s Jitkou Václavíkovou o cestách po Číně 2. díl. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 KE KOŘENŮM RODU Beseda s Ing. Františkem Rýznarem, autorem rodokmenu rodiny Rýznarů a bývalé rodinné firmy Elektromotor SKRAT Zábřeh. Městská knihovna Zábřeh, 16:00, vstup zdarma SEDM SAMURAJŮ FILMOVÉ VEČERY Úvodní slovo: Miroslav Macek. Drama/dobrodružný/akční, přístupný, titulky, Japonsko 1954, 207 min. Kino Retro, 19:00, 60 Kč Čtvrtek 7. listopadu JOSEF MACEK MALBA, ROSTISLAV KNÁPEK MALBA, AKVAREL Vernisáž výstavy. Minigalerie: práce žáků II. stupně ZŠ Školská Zábřeh. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Pátek 8. listopadu RYBA VE ČTYŘECH O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Černá komedie o třech sestrách a jejich oddaném sluhovi. Představení připravila divadelní společnost Šok Staré Město pod Sněžníkem. Velký sál KLUBu, 17:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč III. ZŠ Školská Sobota 9. listopadu STRAŠIDELNÉ PUTOVÁNÍ ZA DUCHY Prohlídka strašidelného zámeckého sklepení, strašidelná stezka pro Nebojsy s odměnou. AKCE ZDARMA, POUZE PRO ÚČASTNÍKY FILMÁNIE (vstupenku z filmánie s sebou). Sraz u zámku (vchod u kašny), 17:15 19:15 PTAČÍ ÚLET 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 85 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč MAŠKARÁDA O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Fantasy muzikál podle Terryho Pratchetta. Představení připravilo divadlo Dostavník Přerov. Velký sál KLUBu, 20:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč MORAVIČANY LOŠTICE Návštěva synagogy a židovského hřbitova. Vedoucí p. Kirchnerová. Odjezd ČD, 8:50 AMANT O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Komedie o námluvách. Představení připravila divadelní společnost Blud v tyátru z Bludova. Velký sál KLUBu, 15:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč HUS I TI HUSITI Animovaný/komedie/historický, přístupný, české znění, Česko 2013, 85 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč ŽENA V ČERNÉM O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Hororový duchařský příběh. Představení připravila divadelní společnost Amadis Brno. Velký sál KLUBu, 20:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč GRAVITACE Drama/thriller/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 90 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Kavárna kina Retro Já jsem snídal večer nejen koláže (koláče) Výstava potrvá do Galerie Kafé Rovensko Josef Baslar, Petr Kučera: Šumperk a okolní krajina Výstava potrvá do konce října. VÝSTAVY Muzeum Zábřeh Putování středověkem Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec Václav Hejnák malba Výstava potrvá do Josef Macek: malba, Rostislav Knápek: malba a akvarel Výstava potrvá do Dne 21. října 2013 by se dožil 100 let pan Karel Richter Vzpomínají syn s dcerou a rodinami. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 30. října 2013.

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více