Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne Na Ceny města lze nominovat do konce října

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října"

Transkript

1 Číslo 19/2013 vydáno dne Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky v průmyslové zóně Leštinská, kde míní společnost vybudovat energetický zdroj a papírnu. Kupní smlouva na prodej pozemků byla uzavřena v roce 2010, společnost Wanemi CZ ale uhradila požadovanou částku s jednodenním zpožděním. Tehdejší starosta Zdeněk Kolář smlouvu nepodepsal, v jeho nepřítomnosti tak učinil místostarosta Lubomír Sommer. Z komunálních voleb vzešlé nové vedení města podalo žalobu na neplatnost smlouvy na prodej pozemků v průmyslové zóně Leštinská. Okresní soud ji v únoru 2012 v první instanci kvůli zpožděnému zaplacení skutečně za neplatnou prohlásil. Jiný názor ale měla další instance, krajský soud, který letos v únoru rozhodl, že žaloba města na neplatnost smlouvy je neoprávněná. Zastupitelé poté na svém zasedání rozhodli o dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten ale dovolání města zamítl s tím, že proti jeho usnesení není přípustný opravný prostředek. Pozemky v průmyslové zóně by tak na základě usnesení Nejvyššího soudu měly patřit společnosti Wanemi CZ. Město zatím o dalším postupu nerozhodlo, mj. proto, že dosud obdrželo od Nejvyššího soudu pouze stručné odůvodnění. K situaci kolem Wanemi se sejdou zastupitelé na pracovní schůzce ve středu 23. října, kromě usnesení Nejvyššího soudu se budou zabývat také požadavky Wanemi na uhrazení ztrát. Jednou z možností, kterou město má, je podání ústavní stížnosti spojené s pozastavením účinku rozhodnutí Nejvyššího soudu. Na Ceny města lze nominovat do konce října Vedení radnice navštívilo partnerskou Handlovou Ve dnech 24. a 25. září na pozvání Združenia miest a obcí Hornej Nitry zamířila na Slovensko třicítka starostů, zástupců obcí a místních akčních skupin ze Zábřežska. Na výjezdním setkání probíhajícím O tom, kdo počátkem příštího roku převezme na městském plese již sedmou Cenu města, mohou rozhodnout organizace, kluby i jednotliví občané Zábřeha. Do konce října totiž mají možnost navrhnout nositele cen. Tak jako v předchozích letech je možno prostřednictvím jednotlivých komisí rady města nominovat občana města (bez omezení věku), občanské sdružení či sportovní klub, který v uvedeném období dosáhl mimořádných úspěchů v oblasti zájmových aktivit, jejichž význam přesahuje rámec města. Cenu města je možné získat také za mimořádně významný či statečný čin v oblasti záchrany zdraví, života či majetku nebo v případě dosažení jiného, blíže nespecifikovaného úspěchu, který proslavil také Zábřeh. Návrhy z jednotlivých komisí zkompletuje odbor školství, kultury a tělovýchovy, konečné rozhodnutí má v rukou rada města. v městech a obcích okresu Prievidza si účastníci vzájemně vyměnili zkušenosti z oblasti samosprávy a podělili se o zkušenosti z oblasti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Starostové tak navázali na setkání, které se uskutečnilo na Šumpersku v říjnu loňského roku. Zástupci Zábřeha, starosta města František John, místostarostka Lucie Michalová a tajemnice úřadu Jana Krasulová, této příležitosti využili k návštěvě partnerského města Handlová, kde je přijal primátor Rudolf Podoba. Hlavním tématem tohoto setkání bylo oživení partnerství Zábřeha a Handlové a výměna zkušeností z veřejné správy. Rada prodloužila nájem stadionu o sedmnáct let O dalších sedmnáct let prodloužilo město nájemní smlouvu Sportovním klubům Zábřeh. Ty spravují městský stadion i s budovami na základě nájemní smlouvy z roku 2006, tj. od rekonstrukce tribuny a zázemí stadionu. Rada města na svém zasedání 1. října schválila dodatek smlouvy, jímž pozemky a budovy Sportovním klubům pronajímá až do konce roku Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech Koláč se stal ústředním motivem letošního Dne otevřených dveří Charity Zábřeh. Každý, kdo si ve středu 9. října u charitního stanu koláč koupil, přispěl na léčbu čtyřletému Lukáškovi, který žije s dětskou mozkovou obrnou a díky získaným prostředkům bude moci absolvovat speciální léčbu. Koláče do akce napekli a darovali jednotlivci i celé kolektivy. Z devatenácti zdrojů se jich tak sešlo více než pět set a výtěžek z jejich celodenního prodeje činil Kč. Součástí akce byla také přehlídka koláčů a volba nejchutnějšího z nich. Porotu nejvíce oslovil borůvkový koláč Lucie Divišové ze Zábřeha. Na pomoc Lukáškovi se Charita soustředí po celý letošní rok sběrem a tříděním vršků od PET lahví a zajištěním jejich následného odprodeje do výkupu. Charitu navštívilo při letošním Dni otevřených dveří bezmála 200 lidí. V zázemí zábřežských středisek je vedle informací o poskytovaných službách čekalo například tvoření s uživateli a představení pomůcek k péči. Zájem byl o praktické ukázky manipulací se zdravotními pomůckami, přehlídku dobrovolnických aktivit i o přednášku pro pečující rodinné příslušníky. Charita nezapomněla ani na nejmenší. I děti si vyzkoušely manipulaci se zdravotními pomůckami, největší úspěch však sklidila elektrická polohovací postel a automobil speciálně upravený pro převoz lidí upoutaných na vozíku (na snímku). Anketa ukázala, že nejvíc chybí venkovní bazén Svoz odpadu ve svátek EKO servis Zábřeh oznamuje, že svoz komunálního odpadu z domácností a svoz biologicky rozložitelného odpadu ve svátek v pondělí 28. října nebude prováděn. Náhradním termínem bude úterý 29. října. Pro návštěvníky podzimního jarmarku byla při prohlídce EKO scény na náměstí Osvobození opět připravena široká škála aktivit. Děti i dospělí se mohli vydovádět při aquazorbingu a dalších hrách, nemálo zájemců přilákala i možnost vyzvednout si tašky na tříděný odpad. Při této příležitosti EKO servis připravil další průzkum veřejného mínění. Anketa byla zaměřena na vyjádření spokojenosti, či nespokojenosti se službami, které EKO servis ve městě zajišťuje. I přes nepřízeň počasí se nakonec sešly téměř tři stovky dotazníků. Ty mimo jiné potvrdily poměrně vysoké procento domácností třídících odpad, přes devadesát procent dotázaných uvedlo, že odpad třídí vždy. Rezervy zatím zůstávají ve využití sběrných dvorů, ty k likvidaci odpadu vždy využívá rovných čtyřicet procent respondentů. Tazatele jistě potěšil dotaz na spokojenost občanů se službami EKO servisu, spokojeno bylo 80 a spíše spokojeno 18 procent odpovídajících. Občané v dotazníku mohli vyjádřit také své názory na chod plaveckého areálu, který EKO servis provozuje. Nejvíce se návštěvníkům bazénu zamlouvá whirlpool, nejvíce jim chybí venkovní padesátimetrový bazén. Z předložené nabídky možných vylepšení areálu pak mezi odpovídajícími zvítězila oprava venkovních sprch. BRÝLOVÁ OBRUBA v hodnotě AŽ 3000 Kč ZDARMA!* Oční optika OPTOMEDIC DD, s.r.o. Valová 8, Zábřeh n. Moravě, Tel: *bližší informace na optice

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 19/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém 64. zasedání v úterý 1. října usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu části pozemků v průmyslové zóně Leštinská Agrodružstvu Zábřeh na dobu do za účelem zemědělského obhospodařování a rovněž odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu pozemků na Humenci Agrodružstvu Zábřeh na dobu 5 let, také za účelem zemědělského obhospodařování. Schválila rozšíření předmětu nájmu a prodloužení doby nájmu s Úřadem práce České republiky na pronájem kanceláří v budově náměstí Osvobození 15 v Zábřehu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Schválila výpůjčku stavby protierozních opatření v rámci stavby Suché nádrže Ráječek, zasakovací a svodné průlehy ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., ve prospěch Města Zábřeh na dobu 10 let od kolaudace stavby. Schválila rozšíření sítě veřejného osvětlení o dvě světelná místa na Olomoucké ulici u přechodu pro chodce, o jedno světelné místo na veřejném chodníku na ulici Zahradní u hřiště MŠ Zahradní a již schválené rozšíření o čtyři světelná místa u budoucího Obchodního centra. Po těchto rozšířeních bude mít síť světelných míst. Regulace prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Od 17. října nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění dosavadní živnostenský zákon. Novelizace byla přijata na základě nedávné metanolové aféry a reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že se rozšiřuje dosavadní koncesovaná živnost pro výrobu lihu. Podnikatelé, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti nadále pokračovat, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti výše uvedeného zákona. Jsou však povinni podat žádost o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to v termínu od 17. října 2013 do 17. dubna Pokud toto podnikatel ve stanovené lhůtě neučiní a bude i po uplynutí uvedené lhůty nadále prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny bez příslušné koncese, dopustí se tak neoprávněného podnikání podléhajícího pokutě. Pro získání koncese v částečném rozsahu pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady a žádost nepodléhá správnímu poplatku. Změna se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů, a to jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se tato úprava také dotýká podnikatelů, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích. O tuto koncesi budou muset požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. podnikovou prodejnu, resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese než je adresa výrobní provozovny. Bližší informace poskytnou pracovníci Obecního živnostenského úřadu Zábřeh, tel: nebo Cyklisté poosmé soutěžili na VOŠ a SŠA Zábřeh Pátek 27. září patřil účastníkům a příznivcům osmého ročníku cyklistické soutěže O pohár ředitele VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh. Žáci osmých a devátých ročníků základních škol se sešli v prostorách VOŠ a SŠA Zábřeh, aby se utkali v praktických disciplínách souvisejících s dopravní výchovou i ve znalostních testech. Účastníky soutěže přivítali zástupci radnice, Policie ČR i oddělení BESIP a učitelé hostitelské školy v čele s ředitelem Vítězslavem Martykánem. Mladí cyklisté měli možnost pod dohledem profesionálů srovnat své znalosti s vrstevníky prostřednictvím testů. Aplikovat teorii v praxi jim umožnila Bohatou zájmovou nabídku na podzimní prázdniny má pro všechny malé i větší děti přichystanou zábřežský Dům dětí a mládeže Krasohled. V úterý 29. října proběhne na kopci nad Sokolskou ulicí první ročník Drakiády. Kromě pouštění draků se mohou děti těšit i na doplňkové soutěže a další zábavu. Sraz účastníků je ve 14 hodin před DDM, láká na akci Radka Chudobová. Komu se nebude chtít na kopec, může si už dopoledne v DDM vyrobit ubrouskovou technikou tužkovník nebo skládat obrázky z čajovým sáčků u ochutnávky netradičních čajů s Hankou. V odpoledních Historie družstva sahá do roku 1993 s tím, že hospodaření navázalo na předchozí Zemědělské obchodní družstvo Zábřeh a JZD ČSSP Zábřeh. Firma se zaměřuje na klasickou zemědělskou výrobu pěstování obilí, kukuřice, krmení pro dobytek a řepky. V živočišné výrobě vlastní mléčné stádo (přibližně 360 krav) a masné stádo (140 krav), celkem i s mladými zvířaty ks hovězího dobytka. V současné době pracuje ve firmě 52 zaměstnanců. Agrodružstvo je také oficiálně školním závodem pro Střední školu sociální péče a služeb v Zábřehu pro některé její obory. Předsedou Agrodružstva Zábřeh je Ing. Bohuslav Steidl. Jaké produkty vznikají z vaší činnosti a kam jsou následně dodávány? Z rostlinné výroby jsou to obilí, řepka či kukuřičné zrno, které dodáváme převážně zábřežské společnosti NAVOS a. s., MJM Litovel a. s. a dalším obchodníkům. Co se týká živočišných produktů, zde je výstupem maso a mléko. Maso je dodáváno na jatka ke zpracování a mléko do mlékárny AGRICOL s. r. o. Polička, jejíž výrobky jsou k dostání v běžných obchodních řetězcích. Provozujeme také automat na mléko na ulici Mánesova. Zařízení je vybaveno kromě vlastního automatu na mléko také automatem na prodej prázdných skleněných nebo umělohmotných lahví a různých doplňků. Do zakoupených, ale i do přinesených lahví lze načepovat půl nebo jeden litr mléka. Údržba a provoz automatu jsou ale náročné. Kolik hektarů půdy obhospodařujete? V současné době hospodaříme na ha osvědčená jízda zručnosti a povinná topografie. Pedagogové přichystali účastníkům soutěže i úkoly z oblasti zdravovědy a servisního minima. Soutěžní duch nechyběl jak žákům ze základních škol, tak i jejich průvodcům, žákům 3. a 4. ročníku SŠ. Nejvíce se nakonec dařilo družstvu ze ZŠ Severovýchod. Pro účastníky byl připraven také doprovodný program. Možnost zhlédnout automobil Maurer Union i nová výuková vozidla si nechal ujít málokdo. Příklady diagnostiky vozidel a ukázkové jízdy dokreslily skutečnost, že zájem o technické obory v současnosti vzrůstá. Aby byly v rámci této soutěže zapojeny i nižší ročníky střední školy, byla pro ně připravena přednáška se zástupcem šumperského dopravního inspektorátu. Pro všechny zájemce o automobilový průmysl a dopravu, kteří by chtěli svoji profesní budoucnost spojit s těmito technickými obory, organizuje VOŠ a SŠ automobilní další akce. Již v sobotu 16. listopadu proběhne první z nich Den otevřených dveří. DDM o prázdninách nabídne čaj i Drakiádu hodinách pak přijde na řadu i výroba dýní na svíčku z hlíny. Na celý den pak mohou nadšení cestovatelé vyrazit s Magdou do Štramberku. Prázdninové středeční dopoledne bude patřit opět tvoření u čaje s Hankou a v korálkové dílně. Odpoledne si mohou děti vyrobit světýlka a lampiony, které budou skvělými doplňky na tradiční listopadový průvod s názvem V našem parku straší, doplnila Eva Staroveská. Podrobné informace a přesné časy všech aktivit a kroužků najdete na webu ddm.zabreh.cz či na tel: Představujeme zábřežské firmy: Agrodružstvo Zábřeh půdy, které se rozprostírají od Postřelmůvku přes Rovensko a Zábřeh až do Jestřebí a Pobučí. Dále pak od Nemile přes Lupěné a Hněvkov do Kosova, Hoštejna a Zejfů. Vlastníme čtyři velké traktory s tím, že nyní plánujeme přikoupit ještě jeden. Na čem si vaše firma zakládá? Pracujeme s přírodou a počasím. Firma se v posledních letech zaměřila na stabilizaci po provozní i finanční stránce. Dnes jsme proto hrdí, že má Agrodružstvo Zábřeh stále své místo na současném trhu, ekonomicky prospívá a je téměř bez zadlužení. Zakládáme si na moderní zemědělské technice, i když často využíváme i tu starší, která stále slouží svému účelu. Čekají vás nějaké změny? Díky dotaci z programu Leader přes Místní akční skupinu Horní Pomoraví nyní vytváříme vhodné prostory k finalizaci hovězího masa. Díky tomuto projektu budeme poté moci nabídnout přímo k odběru například kvalitní hovězí steak. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Přes devadesát přestupků zaznamenali strážníci městské policie v září. Odchytili také devět psů a řešili i následující případy: Večer v pondělí 9. září spěchala hlídka do herny César, kam je přivolala žena s tím, že právě pobodala svého druha. Strážníci na místě poskytli zraněnému první pomoc a předali jej záchranné službě, která muže ošetřila a převezla do nemocnice. Rovněž zajistili místo trestného činu a zadrželi pachatelku, případ předali hlídce Policie ČR. Najisto vyrazili strážníci po půlnoci 12. září k nádraží, kam je přivolal telefonát o dvou mužích usedajících v podnapilém stavu za volant. Anonymní oznámení se ukázalo podložené, strážníci zastavili podezřelé vozidlo, jehož řidič nadýchal 1.38 promile alkoholu a byl proto předán k dalšímu šetření Policii ČR. Na základě ohlášení, že kolemjdoucí děti objevily před restaurací Pyramida zřejmě infekční materiál, vyráželi strážníci do terénu v úterý 17. září. Hlídka zde nalezla stříkačky, které sebrala a posléze nechala tento závadný materiál zlikvidovat. Podzimní prázdniny na bazéně Od soboty 26. až do středy 30. října bude plavecký bazén otevřen pro veřejnost každý den již od 10 hodin. V úterý 29. a ve středu 30. října si mohou nejen děti vyzkoušet aquazorbing a podvodní skútry zdarma v rámci vstupu, a to od 13 do 16 hodin. Malí i velcí se tak mohou procházet po vodní hladině v koulích naplněných vzduchem nebo se prohánět pod vodou jako potápěči. Varhany kostela u Sázavy se po desetiletích rozezněly Více než desetiletá snaha o obnovu varhan v kostele Církve československé husitské byla poslední zářijovou neděli korunována slavnostní bohoslužbou, při které se tento nástroj ze čtyřicátých let 20. století opět slavnostně rozezněl. Varhany postavila firma Kloss z Krnova, mají celkem čtrnáct znějících rejstříků na dvou manuálech. Na obnově varhan se podílela celá řada dárců a Město Zábřeh, celou akci pomohl dokončit finanční příspěvek Olomouckého kraje. Farář Církve Československé husitské David Přichystal na bohoslužbě přivítal také senátora a bývalého hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a starostu města Zábřeha Františka Johna. Velké poděkování přítomných sklidila paní Soňa Jelínková, která záměru obnovy varhan věnovala mnohaleté úsilí. Zábřežští evangelíci mají nového faráře Nového faráře Vlastislava Stejskala slavnostně uvedl do služby senior Moravskoslezského seniorátu Českobratrské církve evangelické Lubomír Červenka za účasti zástupců ostatních křesťanských církví, které působí v Zábřehu. Slavnostní instalace se konala 15. září v evangelickém sborovém domě. Nově instalovanému kazateli popřál úspěch při jeho práci v Zábřehu i starosta města František John. Po dokončení studia na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a povinné praxi nastoupil Vlastislav Stejskal na místo kazatele v Šternberku, kde působil deset let. Je ženatý a má tři děti, a i proto se těší na práci s dětmi v zábřežském evangelickém farním sboru.

3 Zábřeh 19/2013 INZERCE strana 3 Máte sny, které si neplníte, protože vám na ně nevyšly peníze? S námi již čekat nemusíte. Díky našim Flexi půjčkám si můžete pořídit, co potřebujete, a to rychle, BEZPEČNĚ A JEDNODUŠE. KONTAKT: ČSOB pobočka Zábřeh Žižkova 2309/33a tel.: , Říká ALENA STEINEROVÁ Otevírací doba: po, st 8:00-12:30, 13:30-17:00 út, čt 8:00-12:30, 13:30-15:00 pá 8:00-12:30, 13:30-16:00 Stále častěji se na nás obracejí naši klienti, ale i neklienti, kteří by si rádi pořídili něco nového, ale nechtějí zvyšovat své měsíční výdaje, nebo dokonce mají obavy z toho, jak budou zvládat splácení stávajících půjček v budoucnu. Našim řešením je ČSOB Flexi Konsolidace. Snížíte si stávající měsíční splátky a získáte nové peníze, které můžete využít na cokoli, co si přejete. A to už se vyplatí upozorňuje Alena Steinerová. Mezi další přednosti této půjčky patřímožnost sloučit stávající úvěry včetně kreditních karet, povolených přečerpání. V průběhu splácení máte možnost svoji Flexi půjčku měnit tak, jak potřebujete.to znamená snižovat/zvyšovat splátku, přerušit splácení, nebo provést mimořádnou splátku, případně vše předčasně splatit. Další možností je využít ČSOB Flexipůjčku na cokoli, kdy máte peníze po vyřízení a schválení ihned na účtu. jednoduše vám půjčíme a nebudeme se vás ptát, na co peníze využijete. Potřebujete zrekonstruovat kuchyni nebo koupelnu? Přejete si nakoupit nový nábytek či opravit okna? Plně postačí ČSOB Flexi Půjčka na lepší bydlení. Její výhodou je, že na půjčku do korun nemusíte mít ručitele, ani úvěr nemusíte zajišťovat nemovitostí. Výši splátek si každý může rozložit podle svých možností na dobu až dvanácti let, říká Alena Steinerová Rychlé, bezpečné a jednoduché vyřízení všech ČSOB Flexi půjček je u nás samozřejmostí. Pokud se nemůžete rozhodnout, rádi vám poradíme, která z nabízených půjček je pro vás nejvhodnější. Přijďte se informovat. Vždyť poradenstvív ČSOB je zdarma. Rádi vás u nás uvítáme, končí pozváním do pobočky ČSOB v Zábřeze úvěrová poradkyně Alena Steinerová. Kupón na poskytnutí zvýhodněné půjčky. Platí do pouze na pobočce ČSOB Zábřeh ' Co (ne)víte o EKO servisu Zábřeh Výsadba a kácení dřevin S příchodem podzimu vyžaduje zahrada celou řadu zásahů na zeleni. Nemáte čas, sílu, nevíte jak na to nebo prostě jen chcete mít zeleň ošetřenou od profesionálů? Starost o keře a stromy, jejich zastřihávání, prořezávky, kácení i výsadbu, to vše v EKO servisu Zábřeh zvládáme. Nabízíme: řez živých plotů pěstební zásahy na keřích i stromech (zdravotní, bezpečnostní, udržovací) komplexní údržba městských parků zakládání nových porostů dřevin a doplňování stávajících kácení stromù štěpkování dřevní hmoty do průměru 15 cm frézování pařezů Kontakt: Miloš Krcho tel.: , mobil:

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 19/2013 DANĚ ÚČETNICTVÍ BEZ VAŠICH STAROSTÍ Co všechno pro Vás můžeme udělat? možnost odložení podání daňového přiznání až o 3 měsíce kompletní vedení podvojného účetnictví vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) zpracování všech typů daňových přiznání pro podnikatele, obchodní společnosti i občany zpracování účetní závěrky přípravu účetních sestav a výkazů mzdové účetnictví zpracování mezd (přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojištění, roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, podklady pro odvody z mezd, vedení mzdových dokladů, zpracování ELDP, vyhotovení pracovních smluv, přihlášky a odhlášky u ČSSZ a ZP) daňové a účetní poradenství (optimalizace daňového základu) zastoupíme Vás v komunikaci s úřady zpracování finanční analýzy k získání finančních prostředků zpracování a odeslání statistických výkazů Přenecháte nám Vaše starosti s vedením účetnictví a daněmi. Disponujeme zkušeným týmem odborníků, nabízíme služby daňových poradců, využíváme špičkový software! Neváhejte kontaktovat naši společnost: Merkurius, a.s., pobočka Mohelnice, Třebovská 47, PSČ , tel: , mob: , Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sekaninová daňový poradce evid.číslo 4666,

5 Zábřeh 19/2013 KULTURA strana 5 Vzpomínka s Madalen Folk & country skupina Madalen ve spolupráci s Městem Zábřeh a Charitou Zábřeh zve v neděli 3. listopadu na tradiční benefiční koncert Vzpomínka Jeho výtěžek tentokrát bude věnován čtyřletému Lukáškovi Bílému z Postřelmova, který prodělal dětskou mozkovou obrnu. Finanční prostředky jsou určeny na specializovaný rehabilitační pobyt. Kromě Madalenu vystoupí od 18 hodin v Katolickém domě i hosté z projektu Folk žije, a to VLNA z Olomouce a pardubický písničkář Radek Píďa Bartoš. Vstupné dobrovolné, v rámci koncertu proběhne i sbírka uzávěrů PET lahví, kterou pro Lukáška organizuje Charita. Taneční odpoledne s Věrovankou Příjemnou atmosféru ve společnosti svěží dechovky mohou prožít návštěvníci tanečního odpoledne v kulturním domě v neděli 27. října. Od 14 hodin zde zahraje krojovaná dechová kapela Věrovanka, která nese svůj název podle typické hanácké obce Věrovany u Tovačova. Pro návštěvníky tanečního odpoledne jsou připraveny tradiční soutěže a losování o ceny s doprovodným slovem herce Vladimíra Hrabala. Vašek a Pepa zahrají v Kaťáku Nejen k tanci, ale i k poslechu zahraje pro všechny generace populární duo Vašek a Pepa v úterý 29. října. Taneční odpoledne začíná ve 14 hodin, občerstvení pro návštěvníky je zajištěno, vstupné činí 50 korun. Další zajímavou akcí připravovanou v Katolickém domě pro milovníky lidové hudby bude v neděli 17. listopadu tradiční Setkání dechovek. Galerii v Retru vévodí koláže Energii, úsměvy a pohodu vyloudila na tvářích další výstava Jindřišky Báťkové Já jsem snídal večer. V galerii kina Retro ve čtvrtek 17. října opět formou perokreseb a koláží zpracovala citáty svého syna Šimona, a navázala tak na svou výstavu z roku 2010 V pokoji je pavouček. Na úvod výstavy, která je v Retru k vidění do 1. prosince, vystoupila Jindřiška Báťková spolu se Stodolním triem (na snímku vpravo). Návštěvníci se opět dočkali úvodu v podobě happeningu plného vyprávění, dobré nálady a v závěru koláčů, kakaa a čaje. Zaujala nejen forma zpracování, ale i podkladový materiál. Kromě tradičního papíru autorka představila i obří koláž na starých vratech či deskách z nové stodoly. Ty nejdřív posloužily jako pódium, aby se poté staly součástí výstavy. (mk) Hnízdo oslavilo patnácté narozeniny mše u sv. Bartoloměje a vysvěcení nových prostor sloužících potřebám dětí a jejich maminek. Slavnostního zahájení provozu a rozkrojení narozeninového dortu se ujal vzácný host, známá psycholožka Jiřina Prekopová (na snímku), spolu se starostou města Františkem Johnem. Zahrát na lesní rohy přišli i zábřežští Trubači. Za přítomnosti řady maminek, zakladatelek Hnízda i současných provozovatelek centra se v přátelském duchu a Už patnácté narozeniny oslavilo v neděli 6. října Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum. Oslavy se spojily s otevíráním nových prostor v budově na Masarykově náměstí, kam se Hnízdo přestěhovalo po letech působení na ZŠ B. Němcové. Samotným oslavám předcházela Letošní, již sedmý, ročník celostátní přehlídky neprofesionálních divadelních souborů O Václava z Václavova se letos uskuteční i v Zábřehu. Přehlídka si již získala celorepublikové renomé, o čemž svědčí nejen množství, ale i kvalita přihlášených souborů. Protože Václavovští by velmi neradi některé přihlášené soubory odmítali, dohodli jsme se na rozšíření přehlídky i do Zábřeha a také na další vzájemné spolupráci, vysvětlil ředitel kulturního domu Zdeněk David. První část soutěžní přehlídky, během níž herci budou usilovat o stylizovanou sošku sv. Václava, patrona Václavova, proběhne od pátku 8. do neděle 10. listopadu v sále kulturního domu v Zábřehu, následující víkend pak soubory obsadí prkna kulturního domu ve Václavově. V Zábřehu vystoupí soubory ze Starého Města pod Sněžníkem, Přerova, Bludova, Brna a Jiříkovic, ve Václavově pak Zřejmě rekordní počet návštěvníků, téměř pět stovek, přilákal v pátek 18. října cestopisný audiovizuální pořad Jiřího Kolbaby. Pořadatelská Zábřežská kulturní dopředu odhadla, že o vyprávění a příhody známého českého dobrodruha bude enormní zájem, proto přednáška proběhla mimořádně ve velkém sále kulturáku, který se také zaplnil do posledního místa. Jiří Kolbaba opět prokázal, že je nejen cestovatel a dobrodruh, ale především vynikající vypravěč, který své zážitky dokázal okořenit humorem a připravit tak skvělou show. Při ní se návštěvníci dostali do exotických zemí, které při svých toulkách navštívil, došlo i na vyprávění o dobrodružných cestách po všech kontinentech. při bohatém občerstvení odvíjel další program spojený s dětskými hrami, trampolínou či skákacím hradem. Většina přítomných si nenechala ujít prohlídku nových prostor a s ní spojenou výstavu fotografií Naši se milujou. Došlo i na vzpomínky na skromné počátky centra. O Václava se bude letos soutěžit také v Zábřehu dalších dvanáct souborů. Vstupenky na zábřežská představení jsou již v prodeji, jejich cena na jednotlivá představení činí 50 korun. Nabízíme však i permanentku na všech pět představení, a to za symbolickou stokorunu, uvedl David. Stálou porotu přehlídky budou tvořit zkušení porotci Petr Toman, Jiří Anderle a za domácí divadelníky Ludmila Lepšíková. V Zábřehu i ve Václavově se kromě hlavní ceny bude předávat také soška Václavíčka cena diváka. Přehlídka O Václava 2013 se koná za finanční podpory Olomouckého kraje a Města Zábřeh, záštitu nad ní převzal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Na organizaci divadelního festivalu se budou podílet také ochotníci ze zábřežského souboru. Program obou částí přehlídky lze nalézt na webových stránkách kulturak.info nebo ds-vaclavov. webnode.cz. Carmen účinkoval na Svatohubertských slavnostech Smíšený pěvecký sbor Carmen, který letos oslavil 20. výročí své existence, opět účinkoval na Svatohubertských slavnostech v areálu zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Část této akce odvysílala živě i Česká televize (záznam z vysílání je možné zhlédnout na stránkách ČT Za dobu svého působení se sbor vypracoval na velmi kvalitní úroveň. I proto jej podporuje také město, které Carmen reprezentuje. Kulturák zaplnili zájemci o cestování Jiří Kolbaba je také spisovatel a fotograf, s publikem se tak ve velké míře podělil o své zkušenosti z fotografování na cestách a předal i řadu cenných rad, jak nejen ze svých dovolených dovézt co nejzajímavější snímky. (mk) KRÁTCE Kurz studia Bible Ve čtvrtek 17. října zahájila Církev adventistů sedmého dne Kurz studia Bible. Kurz je otevřen všem zájemcům, kteří možná uvažují, proč se věnovat tak staré knize, zda jí lze vůbec porozumět či jestli může mít nějaký zásadní vliv na náš život. Kurz studia Bible probíhá každý čtvrtek od 18 hodin v modlitebně CASD na Postřelmovské ulici 14, vstup volný. DDM zve na návštěvu Dům dětí a mládeže Krasohled otevře ve čtvrtek 24. října své dveře všem zájemcům poprvé na nové adrese. Do posledního pavilonu ZŠ B. Němcové, kde od září nově sídlí, se mohou zvědaví návštěvníci podívat v rámci Dne otevřených dveří mezi 13. a 18. hodinou. Kromě prezentace kroužků v nových barevných prostorách se mohou v 16 hodin všichni těšit na pohádku O Koblížkovi v podání dramatického kroužku, ukázky salsy či otevřenou keramickou dílnu. Netradiční vyprávění v netradičním termínu Na netradiční termín soboty 26. října připravilo zábřežské muzeum besedu Putování Aljaškou nejen za Janem Eskymo Welzlem. Od 17 hodin zde budou vyprávět účastníci expedice Stanislava Honzíka a jeho kolegů ze Společnosti přátel pro průzkum světa o současné Aljašce. Překonali celkem kilometrů, navštívili hrob Eskymo Welzla V sobotu rovněž splní svůj slib, který dali ještě před odjezdem na expedici, a předají do muzea trochu prsti z okolí Welzlova hrobu. A proč onen netradiční termín? Je totiž jediný volný v nabitém kalendáři cestovatelů. Filmánie přináší vstupenky za babku Kino Retro připravilo pro své návštěvníky lákavou nabídku. První listopadový víkend promítne všechny 2D filmy za padesátikorunu a 3D filmy za sympatických 80 korun. Na své si přijdou dětští diváci i milovníci hororů, českých filmů či Quentina Tarantina. A jaké filmy na diváky čekají? Pátek 1. listopadu zahájí Filmánii animovaný film Já, padouch 3D, podvečer pak bude patřit hitu letošního roku, filmu Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky. Sobota nabídne dětem Univerzitu pro příšerky 3D, jižanské drama Nespoutaný Django a večer snímek V zajetí démonů. V neděli 3. listopadu Filmánii uzavřou filmy Percy Jackson: Moře nestvůr, česká romantická komedie Martin a Venuše a Hanebný pancharti. Pro diváky máme připraveny dva bonusy. V rámci Filmánie uvedeme i ukázku z nového filmu Krásno, který se natáčel v Šumperku a premiéra ho čeká v lednu Druhý bonus udělá radost zejména malým divákům. Vstupenka z Filmánie totiž poslouží také jako vstupenka na Strašidelné putování za duchy, kde nahlédneme do strašidelného zámeckého sklepení a projdeme strašidelnou stezku pro malé Nebojsy, doplňuje program festivalu vedoucí kina Věra Smrčková. již brzy... *ZVĚŘINOVÉ DOBROTY *Martinské HUSY, mladé víno

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 19/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Pátek 25. října TURBO 3D Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Sobota 26. října Plavecký areál Zábřeh Kavárna Amco Neděle 27. října Úterý 29. října PartyLite Čtvrtek 31. října Klub důchodců města Zábřeh FIT KLUB MAMI Pátek 1. listopadu Sobota 2. listopadu KAMEŇÁK 4 Komedie, přístupno od 15 let, české znění, Česko 2013, 88 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč Kino Retro, 20:00, 110 Kč PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA BAZÉNĚ Od do bude plavecký bazén otevřen pro veřejnost již od 10:00 hodin. Od do možnost vyzkoušet si aquazorbing a podvodní skútry zdarma v rámci vstupu v čase od 13:00 do 16:00 hodin. Plavecký areál Zábřeh PUTOVÁNÍ ALJAŠKOU NEJEN ZA JANEM ESKYMO WELZLEM Vyprávění a fotografie expedice Stanislava Honzíka a Zdeňka Bergmana. Muzeum Zábřeh, 17:00, 20 Kč ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč DŽEZOVÁ SOBOTA NA AMCU Simeon Hýbl a hosté. METALLICA: THROUGH TO NEVER 3D Hudební/muzikál, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 92 min. Kavárna Amco, 20:00, vstup volný Kino Retro, 20:00, 150 Kč MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW O skvělou zábavu se i tentokrát postarají DJ S ROSI, TWIN A VERONIKA. Luxusní taneční párty, obří laserová show. Velký sál KLUBu, 21:00 3:00, 50 Kč VĚROVANKA Taneční odpoledne s krojovanou dechovou hudbou Věrovanka. Pro návštěvníky jsou připraveny tradiční soutěže a losování o ceny. Odpolednem provází Vladimír Hrabal. Občerstvení všeho druhu zajištěno. Velký sál KLUBu, 14:00 18:00, 140 Kč ŠTRAMBERK OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST Návštěva jeskyně Šipka, Štramberské trúby a dalších zajímavostí. Kontakt: M. Schwarzová, , Sraz na nádraží ČD, 7:00, návrat 18:41, cena pro děti 310 Kč JÁ A POLITIKA Hostem v Hnízdě bude starosta města František John. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 PROVONĚNÉ SETKÁNÍ Pohodový podzimní podvečer plný vůní. Restaurace U Rytíře, 17:00 ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2013 Beseda s Mgr. Jolanou Keprtovou a ukončení akce Rotopedtours a pěškotours Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Možnost vyzkoušet lekce bodyform, p-class, zumba, port de bras, pilates, bosu atd., cvičení pro děti. Více na Plavecký areál Zábřeh, 1. patro, 15:00-20:00, akce zdarma TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ Veřejné představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze ve společenském oděvu. Velký sál KLUBu, 17:00 20:30, vstupné dobrovolné JÁ, PADOUCH 2 3D FILMÁNIE Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 98 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč BABOVŘESKY + KRÁSNO FILMÁNIE Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 133 min. Před filmem krátká ukázka z nového filmu Krásno, černé komedie o utopené matce, kterou natáčel Ondřej Sokol v Šumperku. Kino Retro, 20:00, 50 Kč ZÁBŘEH OKOLO SÁZAVY ŠUBRTOVA KAPLIČKA NEMILE Vzpomínková vycházka. Vedoucí p. Kajnar. Odchod od evangelického kostela, 9:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D FILMÁNIE Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 15:00, 80 Kč NESPOUTANÝ DJANGO FILMÁNIE Western/akční/drama, přístupno od 15 let, titulky, USA 2012, 165 min. Kino Retro, 17:30, 50 Kč V ZAJETÍ DÉMONŮ + KRÁSNO FILMÁNIE Horor/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 112 min. Před filmem krátká ukázka z nového filmu Krásno, černé komedie o utopené matce, kterou natáčel Ondřej Sokol v Šumperku. Kino Retro, 21:00, 50 Kč Neděle 3. listopadu SK SULKO Zábřeh SK SULKO ZÁBŘEH FC ŽĎAS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Městský stadion Zábřeh, 14:00 Madalen Úterý 5. listopadu Klub důchodců města Zábřeh Městská knihovna Zábřeh PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR FILMÁNIE Akční/dobrodružný/drama, přístupný, dabing, USA 2013, 108 min. Kino Retro, 15:00, 60 Kč MARTIN A VENUŠE + KRÁSNO FILMÁNIE Komedie/romantický, přístupný, české znění, Česko 2012, 102 min. Před filmem krátká ukázka z nového filmu Krásno, černé komedie o utopené matce, kterou natáčel Ondřej Sokol v Šumperku. Kino Retro, 17:30, 50 Kč MADALEN VZPOMÍNKA 2013 Muzikantské vzpomínání věnované kamarádům Honzovi Šebestovi a Standovi Hoigrovi, benefiční kocert, jehož výtěžek bude věnován čtyřletému Lukáškovi Bílému z Postřelmova. Pohodová muzika skupiny Madalen a jejích hostů. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné HANEBNÝ PANCHARTI FILMÁNIE Dobrodružný/válečný/drama, přístupno od 15 let, titulky, USA/Německo 2009, 153 min. Kino Retro, 20:00, 50 Kč JAK UŠETŘIT Beseda se zástupcem firmy ČEZ. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 MOMENTKY Z CEST Beseda s Jitkou Václavíkovou o cestách po Číně 2. díl. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 KE KOŘENŮM RODU Beseda s Ing. Františkem Rýznarem, autorem rodokmenu rodiny Rýznarů a bývalé rodinné firmy Elektromotor SKRAT Zábřeh. Městská knihovna Zábřeh, 16:00, vstup zdarma SEDM SAMURAJŮ FILMOVÉ VEČERY Úvodní slovo: Miroslav Macek. Drama/dobrodružný/akční, přístupný, titulky, Japonsko 1954, 207 min. Kino Retro, 19:00, 60 Kč Čtvrtek 7. listopadu JOSEF MACEK MALBA, ROSTISLAV KNÁPEK MALBA, AKVAREL Vernisáž výstavy. Minigalerie: práce žáků II. stupně ZŠ Školská Zábřeh. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Pátek 8. listopadu RYBA VE ČTYŘECH O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Černá komedie o třech sestrách a jejich oddaném sluhovi. Představení připravila divadelní společnost Šok Staré Město pod Sněžníkem. Velký sál KLUBu, 17:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč III. ZŠ Školská Sobota 9. listopadu STRAŠIDELNÉ PUTOVÁNÍ ZA DUCHY Prohlídka strašidelného zámeckého sklepení, strašidelná stezka pro Nebojsy s odměnou. AKCE ZDARMA, POUZE PRO ÚČASTNÍKY FILMÁNIE (vstupenku z filmánie s sebou). Sraz u zámku (vchod u kašny), 17:15 19:15 PTAČÍ ÚLET 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 85 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč MAŠKARÁDA O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Fantasy muzikál podle Terryho Pratchetta. Představení připravilo divadlo Dostavník Přerov. Velký sál KLUBu, 20:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč MORAVIČANY LOŠTICE Návštěva synagogy a židovského hřbitova. Vedoucí p. Kirchnerová. Odjezd ČD, 8:50 AMANT O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Komedie o námluvách. Představení připravila divadelní společnost Blud v tyátru z Bludova. Velký sál KLUBu, 15:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč HUS I TI HUSITI Animovaný/komedie/historický, přístupný, české znění, Česko 2013, 85 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč ŽENA V ČERNÉM O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Hororový duchařský příběh. Představení připravila divadelní společnost Amadis Brno. Velký sál KLUBu, 20:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč GRAVITACE Drama/thriller/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 90 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Kavárna kina Retro Já jsem snídal večer nejen koláže (koláče) Výstava potrvá do Galerie Kafé Rovensko Josef Baslar, Petr Kučera: Šumperk a okolní krajina Výstava potrvá do konce října. VÝSTAVY Muzeum Zábřeh Putování středověkem Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec Václav Hejnák malba Výstava potrvá do Josef Macek: malba, Rostislav Knápek: malba a akvarel Výstava potrvá do Dne 21. října 2013 by se dožil 100 let pan Karel Richter Vzpomínají syn s dcerou a rodinami. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 30. října 2013.

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Číslo 21/2006 vydáno dne 8. 11. 2006 Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Vítězné politické uskupení Volba pro město odchází do opozice Do křesla starosty města usedne na nadcházející čtyři roky dosavadní

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Číslo 02/2008 vydáno dne 23. 1. 2008 Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Šest a půl hodiny trvající maratón přineslo veřejné projednávání EIA k dopadu záměru společnosti Wanemi na životní prostředí.

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

ZPRAVODAJ. rychnovský. Jak to bude s poplatky za odpady? Rychnovský jarmark bojoval s deštěm. Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí

ZPRAVODAJ. rychnovský. Jak to bude s poplatky za odpady? Rychnovský jarmark bojoval s deštěm. Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí rychnovský ZPRAVODAJ říjen 2012 ročník 39 Rychnovský jarmark bojoval s deštěm Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí Jak to bude s poplatky za odpady? l zprávy Co nového ve městě? Placení parkovného

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více