Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne Na Ceny města lze nominovat do konce října

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října"

Transkript

1 Číslo 19/2013 vydáno dne Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky v průmyslové zóně Leštinská, kde míní společnost vybudovat energetický zdroj a papírnu. Kupní smlouva na prodej pozemků byla uzavřena v roce 2010, společnost Wanemi CZ ale uhradila požadovanou částku s jednodenním zpožděním. Tehdejší starosta Zdeněk Kolář smlouvu nepodepsal, v jeho nepřítomnosti tak učinil místostarosta Lubomír Sommer. Z komunálních voleb vzešlé nové vedení města podalo žalobu na neplatnost smlouvy na prodej pozemků v průmyslové zóně Leštinská. Okresní soud ji v únoru 2012 v první instanci kvůli zpožděnému zaplacení skutečně za neplatnou prohlásil. Jiný názor ale měla další instance, krajský soud, který letos v únoru rozhodl, že žaloba města na neplatnost smlouvy je neoprávněná. Zastupitelé poté na svém zasedání rozhodli o dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten ale dovolání města zamítl s tím, že proti jeho usnesení není přípustný opravný prostředek. Pozemky v průmyslové zóně by tak na základě usnesení Nejvyššího soudu měly patřit společnosti Wanemi CZ. Město zatím o dalším postupu nerozhodlo, mj. proto, že dosud obdrželo od Nejvyššího soudu pouze stručné odůvodnění. K situaci kolem Wanemi se sejdou zastupitelé na pracovní schůzce ve středu 23. října, kromě usnesení Nejvyššího soudu se budou zabývat také požadavky Wanemi na uhrazení ztrát. Jednou z možností, kterou město má, je podání ústavní stížnosti spojené s pozastavením účinku rozhodnutí Nejvyššího soudu. Na Ceny města lze nominovat do konce října Vedení radnice navštívilo partnerskou Handlovou Ve dnech 24. a 25. září na pozvání Združenia miest a obcí Hornej Nitry zamířila na Slovensko třicítka starostů, zástupců obcí a místních akčních skupin ze Zábřežska. Na výjezdním setkání probíhajícím O tom, kdo počátkem příštího roku převezme na městském plese již sedmou Cenu města, mohou rozhodnout organizace, kluby i jednotliví občané Zábřeha. Do konce října totiž mají možnost navrhnout nositele cen. Tak jako v předchozích letech je možno prostřednictvím jednotlivých komisí rady města nominovat občana města (bez omezení věku), občanské sdružení či sportovní klub, který v uvedeném období dosáhl mimořádných úspěchů v oblasti zájmových aktivit, jejichž význam přesahuje rámec města. Cenu města je možné získat také za mimořádně významný či statečný čin v oblasti záchrany zdraví, života či majetku nebo v případě dosažení jiného, blíže nespecifikovaného úspěchu, který proslavil také Zábřeh. Návrhy z jednotlivých komisí zkompletuje odbor školství, kultury a tělovýchovy, konečné rozhodnutí má v rukou rada města. v městech a obcích okresu Prievidza si účastníci vzájemně vyměnili zkušenosti z oblasti samosprávy a podělili se o zkušenosti z oblasti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Starostové tak navázali na setkání, které se uskutečnilo na Šumpersku v říjnu loňského roku. Zástupci Zábřeha, starosta města František John, místostarostka Lucie Michalová a tajemnice úřadu Jana Krasulová, této příležitosti využili k návštěvě partnerského města Handlová, kde je přijal primátor Rudolf Podoba. Hlavním tématem tohoto setkání bylo oživení partnerství Zábřeha a Handlové a výměna zkušeností z veřejné správy. Rada prodloužila nájem stadionu o sedmnáct let O dalších sedmnáct let prodloužilo město nájemní smlouvu Sportovním klubům Zábřeh. Ty spravují městský stadion i s budovami na základě nájemní smlouvy z roku 2006, tj. od rekonstrukce tribuny a zázemí stadionu. Rada města na svém zasedání 1. října schválila dodatek smlouvy, jímž pozemky a budovy Sportovním klubům pronajímá až do konce roku Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech Koláč se stal ústředním motivem letošního Dne otevřených dveří Charity Zábřeh. Každý, kdo si ve středu 9. října u charitního stanu koláč koupil, přispěl na léčbu čtyřletému Lukáškovi, který žije s dětskou mozkovou obrnou a díky získaným prostředkům bude moci absolvovat speciální léčbu. Koláče do akce napekli a darovali jednotlivci i celé kolektivy. Z devatenácti zdrojů se jich tak sešlo více než pět set a výtěžek z jejich celodenního prodeje činil Kč. Součástí akce byla také přehlídka koláčů a volba nejchutnějšího z nich. Porotu nejvíce oslovil borůvkový koláč Lucie Divišové ze Zábřeha. Na pomoc Lukáškovi se Charita soustředí po celý letošní rok sběrem a tříděním vršků od PET lahví a zajištěním jejich následného odprodeje do výkupu. Charitu navštívilo při letošním Dni otevřených dveří bezmála 200 lidí. V zázemí zábřežských středisek je vedle informací o poskytovaných službách čekalo například tvoření s uživateli a představení pomůcek k péči. Zájem byl o praktické ukázky manipulací se zdravotními pomůckami, přehlídku dobrovolnických aktivit i o přednášku pro pečující rodinné příslušníky. Charita nezapomněla ani na nejmenší. I děti si vyzkoušely manipulaci se zdravotními pomůckami, největší úspěch však sklidila elektrická polohovací postel a automobil speciálně upravený pro převoz lidí upoutaných na vozíku (na snímku). Anketa ukázala, že nejvíc chybí venkovní bazén Svoz odpadu ve svátek EKO servis Zábřeh oznamuje, že svoz komunálního odpadu z domácností a svoz biologicky rozložitelného odpadu ve svátek v pondělí 28. října nebude prováděn. Náhradním termínem bude úterý 29. října. Pro návštěvníky podzimního jarmarku byla při prohlídce EKO scény na náměstí Osvobození opět připravena široká škála aktivit. Děti i dospělí se mohli vydovádět při aquazorbingu a dalších hrách, nemálo zájemců přilákala i možnost vyzvednout si tašky na tříděný odpad. Při této příležitosti EKO servis připravil další průzkum veřejného mínění. Anketa byla zaměřena na vyjádření spokojenosti, či nespokojenosti se službami, které EKO servis ve městě zajišťuje. I přes nepřízeň počasí se nakonec sešly téměř tři stovky dotazníků. Ty mimo jiné potvrdily poměrně vysoké procento domácností třídících odpad, přes devadesát procent dotázaných uvedlo, že odpad třídí vždy. Rezervy zatím zůstávají ve využití sběrných dvorů, ty k likvidaci odpadu vždy využívá rovných čtyřicet procent respondentů. Tazatele jistě potěšil dotaz na spokojenost občanů se službami EKO servisu, spokojeno bylo 80 a spíše spokojeno 18 procent odpovídajících. Občané v dotazníku mohli vyjádřit také své názory na chod plaveckého areálu, který EKO servis provozuje. Nejvíce se návštěvníkům bazénu zamlouvá whirlpool, nejvíce jim chybí venkovní padesátimetrový bazén. Z předložené nabídky možných vylepšení areálu pak mezi odpovídajícími zvítězila oprava venkovních sprch. BRÝLOVÁ OBRUBA v hodnotě AŽ 3000 Kč ZDARMA!* Oční optika OPTOMEDIC DD, s.r.o. Valová 8, Zábřeh n. Moravě, Tel: *bližší informace na optice

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 19/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém 64. zasedání v úterý 1. října usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu části pozemků v průmyslové zóně Leštinská Agrodružstvu Zábřeh na dobu do za účelem zemědělského obhospodařování a rovněž odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu pozemků na Humenci Agrodružstvu Zábřeh na dobu 5 let, také za účelem zemědělského obhospodařování. Schválila rozšíření předmětu nájmu a prodloužení doby nájmu s Úřadem práce České republiky na pronájem kanceláří v budově náměstí Osvobození 15 v Zábřehu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Schválila výpůjčku stavby protierozních opatření v rámci stavby Suché nádrže Ráječek, zasakovací a svodné průlehy ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., ve prospěch Města Zábřeh na dobu 10 let od kolaudace stavby. Schválila rozšíření sítě veřejného osvětlení o dvě světelná místa na Olomoucké ulici u přechodu pro chodce, o jedno světelné místo na veřejném chodníku na ulici Zahradní u hřiště MŠ Zahradní a již schválené rozšíření o čtyři světelná místa u budoucího Obchodního centra. Po těchto rozšířeních bude mít síť světelných míst. Regulace prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Od 17. října nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění dosavadní živnostenský zákon. Novelizace byla přijata na základě nedávné metanolové aféry a reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že se rozšiřuje dosavadní koncesovaná živnost pro výrobu lihu. Podnikatelé, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti nadále pokračovat, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti výše uvedeného zákona. Jsou však povinni podat žádost o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to v termínu od 17. října 2013 do 17. dubna Pokud toto podnikatel ve stanovené lhůtě neučiní a bude i po uplynutí uvedené lhůty nadále prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny bez příslušné koncese, dopustí se tak neoprávněného podnikání podléhajícího pokutě. Pro získání koncese v částečném rozsahu pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady a žádost nepodléhá správnímu poplatku. Změna se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů, a to jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se tato úprava také dotýká podnikatelů, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích. O tuto koncesi budou muset požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. podnikovou prodejnu, resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese než je adresa výrobní provozovny. Bližší informace poskytnou pracovníci Obecního živnostenského úřadu Zábřeh, tel: nebo Cyklisté poosmé soutěžili na VOŠ a SŠA Zábřeh Pátek 27. září patřil účastníkům a příznivcům osmého ročníku cyklistické soutěže O pohár ředitele VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh. Žáci osmých a devátých ročníků základních škol se sešli v prostorách VOŠ a SŠA Zábřeh, aby se utkali v praktických disciplínách souvisejících s dopravní výchovou i ve znalostních testech. Účastníky soutěže přivítali zástupci radnice, Policie ČR i oddělení BESIP a učitelé hostitelské školy v čele s ředitelem Vítězslavem Martykánem. Mladí cyklisté měli možnost pod dohledem profesionálů srovnat své znalosti s vrstevníky prostřednictvím testů. Aplikovat teorii v praxi jim umožnila Bohatou zájmovou nabídku na podzimní prázdniny má pro všechny malé i větší děti přichystanou zábřežský Dům dětí a mládeže Krasohled. V úterý 29. října proběhne na kopci nad Sokolskou ulicí první ročník Drakiády. Kromě pouštění draků se mohou děti těšit i na doplňkové soutěže a další zábavu. Sraz účastníků je ve 14 hodin před DDM, láká na akci Radka Chudobová. Komu se nebude chtít na kopec, může si už dopoledne v DDM vyrobit ubrouskovou technikou tužkovník nebo skládat obrázky z čajovým sáčků u ochutnávky netradičních čajů s Hankou. V odpoledních Historie družstva sahá do roku 1993 s tím, že hospodaření navázalo na předchozí Zemědělské obchodní družstvo Zábřeh a JZD ČSSP Zábřeh. Firma se zaměřuje na klasickou zemědělskou výrobu pěstování obilí, kukuřice, krmení pro dobytek a řepky. V živočišné výrobě vlastní mléčné stádo (přibližně 360 krav) a masné stádo (140 krav), celkem i s mladými zvířaty ks hovězího dobytka. V současné době pracuje ve firmě 52 zaměstnanců. Agrodružstvo je také oficiálně školním závodem pro Střední školu sociální péče a služeb v Zábřehu pro některé její obory. Předsedou Agrodružstva Zábřeh je Ing. Bohuslav Steidl. Jaké produkty vznikají z vaší činnosti a kam jsou následně dodávány? Z rostlinné výroby jsou to obilí, řepka či kukuřičné zrno, které dodáváme převážně zábřežské společnosti NAVOS a. s., MJM Litovel a. s. a dalším obchodníkům. Co se týká živočišných produktů, zde je výstupem maso a mléko. Maso je dodáváno na jatka ke zpracování a mléko do mlékárny AGRICOL s. r. o. Polička, jejíž výrobky jsou k dostání v běžných obchodních řetězcích. Provozujeme také automat na mléko na ulici Mánesova. Zařízení je vybaveno kromě vlastního automatu na mléko také automatem na prodej prázdných skleněných nebo umělohmotných lahví a různých doplňků. Do zakoupených, ale i do přinesených lahví lze načepovat půl nebo jeden litr mléka. Údržba a provoz automatu jsou ale náročné. Kolik hektarů půdy obhospodařujete? V současné době hospodaříme na ha osvědčená jízda zručnosti a povinná topografie. Pedagogové přichystali účastníkům soutěže i úkoly z oblasti zdravovědy a servisního minima. Soutěžní duch nechyběl jak žákům ze základních škol, tak i jejich průvodcům, žákům 3. a 4. ročníku SŠ. Nejvíce se nakonec dařilo družstvu ze ZŠ Severovýchod. Pro účastníky byl připraven také doprovodný program. Možnost zhlédnout automobil Maurer Union i nová výuková vozidla si nechal ujít málokdo. Příklady diagnostiky vozidel a ukázkové jízdy dokreslily skutečnost, že zájem o technické obory v současnosti vzrůstá. Aby byly v rámci této soutěže zapojeny i nižší ročníky střední školy, byla pro ně připravena přednáška se zástupcem šumperského dopravního inspektorátu. Pro všechny zájemce o automobilový průmysl a dopravu, kteří by chtěli svoji profesní budoucnost spojit s těmito technickými obory, organizuje VOŠ a SŠ automobilní další akce. Již v sobotu 16. listopadu proběhne první z nich Den otevřených dveří. DDM o prázdninách nabídne čaj i Drakiádu hodinách pak přijde na řadu i výroba dýní na svíčku z hlíny. Na celý den pak mohou nadšení cestovatelé vyrazit s Magdou do Štramberku. Prázdninové středeční dopoledne bude patřit opět tvoření u čaje s Hankou a v korálkové dílně. Odpoledne si mohou děti vyrobit světýlka a lampiony, které budou skvělými doplňky na tradiční listopadový průvod s názvem V našem parku straší, doplnila Eva Staroveská. Podrobné informace a přesné časy všech aktivit a kroužků najdete na webu ddm.zabreh.cz či na tel: Představujeme zábřežské firmy: Agrodružstvo Zábřeh půdy, které se rozprostírají od Postřelmůvku přes Rovensko a Zábřeh až do Jestřebí a Pobučí. Dále pak od Nemile přes Lupěné a Hněvkov do Kosova, Hoštejna a Zejfů. Vlastníme čtyři velké traktory s tím, že nyní plánujeme přikoupit ještě jeden. Na čem si vaše firma zakládá? Pracujeme s přírodou a počasím. Firma se v posledních letech zaměřila na stabilizaci po provozní i finanční stránce. Dnes jsme proto hrdí, že má Agrodružstvo Zábřeh stále své místo na současném trhu, ekonomicky prospívá a je téměř bez zadlužení. Zakládáme si na moderní zemědělské technice, i když často využíváme i tu starší, která stále slouží svému účelu. Čekají vás nějaké změny? Díky dotaci z programu Leader přes Místní akční skupinu Horní Pomoraví nyní vytváříme vhodné prostory k finalizaci hovězího masa. Díky tomuto projektu budeme poté moci nabídnout přímo k odběru například kvalitní hovězí steak. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Přes devadesát přestupků zaznamenali strážníci městské policie v září. Odchytili také devět psů a řešili i následující případy: Večer v pondělí 9. září spěchala hlídka do herny César, kam je přivolala žena s tím, že právě pobodala svého druha. Strážníci na místě poskytli zraněnému první pomoc a předali jej záchranné službě, která muže ošetřila a převezla do nemocnice. Rovněž zajistili místo trestného činu a zadrželi pachatelku, případ předali hlídce Policie ČR. Najisto vyrazili strážníci po půlnoci 12. září k nádraží, kam je přivolal telefonát o dvou mužích usedajících v podnapilém stavu za volant. Anonymní oznámení se ukázalo podložené, strážníci zastavili podezřelé vozidlo, jehož řidič nadýchal 1.38 promile alkoholu a byl proto předán k dalšímu šetření Policii ČR. Na základě ohlášení, že kolemjdoucí děti objevily před restaurací Pyramida zřejmě infekční materiál, vyráželi strážníci do terénu v úterý 17. září. Hlídka zde nalezla stříkačky, které sebrala a posléze nechala tento závadný materiál zlikvidovat. Podzimní prázdniny na bazéně Od soboty 26. až do středy 30. října bude plavecký bazén otevřen pro veřejnost každý den již od 10 hodin. V úterý 29. a ve středu 30. října si mohou nejen děti vyzkoušet aquazorbing a podvodní skútry zdarma v rámci vstupu, a to od 13 do 16 hodin. Malí i velcí se tak mohou procházet po vodní hladině v koulích naplněných vzduchem nebo se prohánět pod vodou jako potápěči. Varhany kostela u Sázavy se po desetiletích rozezněly Více než desetiletá snaha o obnovu varhan v kostele Církve československé husitské byla poslední zářijovou neděli korunována slavnostní bohoslužbou, při které se tento nástroj ze čtyřicátých let 20. století opět slavnostně rozezněl. Varhany postavila firma Kloss z Krnova, mají celkem čtrnáct znějících rejstříků na dvou manuálech. Na obnově varhan se podílela celá řada dárců a Město Zábřeh, celou akci pomohl dokončit finanční příspěvek Olomouckého kraje. Farář Církve Československé husitské David Přichystal na bohoslužbě přivítal také senátora a bývalého hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a starostu města Zábřeha Františka Johna. Velké poděkování přítomných sklidila paní Soňa Jelínková, která záměru obnovy varhan věnovala mnohaleté úsilí. Zábřežští evangelíci mají nového faráře Nového faráře Vlastislava Stejskala slavnostně uvedl do služby senior Moravskoslezského seniorátu Českobratrské církve evangelické Lubomír Červenka za účasti zástupců ostatních křesťanských církví, které působí v Zábřehu. Slavnostní instalace se konala 15. září v evangelickém sborovém domě. Nově instalovanému kazateli popřál úspěch při jeho práci v Zábřehu i starosta města František John. Po dokončení studia na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a povinné praxi nastoupil Vlastislav Stejskal na místo kazatele v Šternberku, kde působil deset let. Je ženatý a má tři děti, a i proto se těší na práci s dětmi v zábřežském evangelickém farním sboru.

3 Zábřeh 19/2013 INZERCE strana 3 Máte sny, které si neplníte, protože vám na ně nevyšly peníze? S námi již čekat nemusíte. Díky našim Flexi půjčkám si můžete pořídit, co potřebujete, a to rychle, BEZPEČNĚ A JEDNODUŠE. KONTAKT: ČSOB pobočka Zábřeh Žižkova 2309/33a tel.: , Říká ALENA STEINEROVÁ Otevírací doba: po, st 8:00-12:30, 13:30-17:00 út, čt 8:00-12:30, 13:30-15:00 pá 8:00-12:30, 13:30-16:00 Stále častěji se na nás obracejí naši klienti, ale i neklienti, kteří by si rádi pořídili něco nového, ale nechtějí zvyšovat své měsíční výdaje, nebo dokonce mají obavy z toho, jak budou zvládat splácení stávajících půjček v budoucnu. Našim řešením je ČSOB Flexi Konsolidace. Snížíte si stávající měsíční splátky a získáte nové peníze, které můžete využít na cokoli, co si přejete. A to už se vyplatí upozorňuje Alena Steinerová. Mezi další přednosti této půjčky patřímožnost sloučit stávající úvěry včetně kreditních karet, povolených přečerpání. V průběhu splácení máte možnost svoji Flexi půjčku měnit tak, jak potřebujete.to znamená snižovat/zvyšovat splátku, přerušit splácení, nebo provést mimořádnou splátku, případně vše předčasně splatit. Další možností je využít ČSOB Flexipůjčku na cokoli, kdy máte peníze po vyřízení a schválení ihned na účtu. jednoduše vám půjčíme a nebudeme se vás ptát, na co peníze využijete. Potřebujete zrekonstruovat kuchyni nebo koupelnu? Přejete si nakoupit nový nábytek či opravit okna? Plně postačí ČSOB Flexi Půjčka na lepší bydlení. Její výhodou je, že na půjčku do korun nemusíte mít ručitele, ani úvěr nemusíte zajišťovat nemovitostí. Výši splátek si každý může rozložit podle svých možností na dobu až dvanácti let, říká Alena Steinerová Rychlé, bezpečné a jednoduché vyřízení všech ČSOB Flexi půjček je u nás samozřejmostí. Pokud se nemůžete rozhodnout, rádi vám poradíme, která z nabízených půjček je pro vás nejvhodnější. Přijďte se informovat. Vždyť poradenstvív ČSOB je zdarma. Rádi vás u nás uvítáme, končí pozváním do pobočky ČSOB v Zábřeze úvěrová poradkyně Alena Steinerová. Kupón na poskytnutí zvýhodněné půjčky. Platí do pouze na pobočce ČSOB Zábřeh ' Co (ne)víte o EKO servisu Zábřeh Výsadba a kácení dřevin S příchodem podzimu vyžaduje zahrada celou řadu zásahů na zeleni. Nemáte čas, sílu, nevíte jak na to nebo prostě jen chcete mít zeleň ošetřenou od profesionálů? Starost o keře a stromy, jejich zastřihávání, prořezávky, kácení i výsadbu, to vše v EKO servisu Zábřeh zvládáme. Nabízíme: řez živých plotů pěstební zásahy na keřích i stromech (zdravotní, bezpečnostní, udržovací) komplexní údržba městských parků zakládání nových porostů dřevin a doplňování stávajících kácení stromù štěpkování dřevní hmoty do průměru 15 cm frézování pařezů Kontakt: Miloš Krcho tel.: , mobil:

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 19/2013 DANĚ ÚČETNICTVÍ BEZ VAŠICH STAROSTÍ Co všechno pro Vás můžeme udělat? možnost odložení podání daňového přiznání až o 3 měsíce kompletní vedení podvojného účetnictví vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) zpracování všech typů daňových přiznání pro podnikatele, obchodní společnosti i občany zpracování účetní závěrky přípravu účetních sestav a výkazů mzdové účetnictví zpracování mezd (přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojištění, roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, podklady pro odvody z mezd, vedení mzdových dokladů, zpracování ELDP, vyhotovení pracovních smluv, přihlášky a odhlášky u ČSSZ a ZP) daňové a účetní poradenství (optimalizace daňového základu) zastoupíme Vás v komunikaci s úřady zpracování finanční analýzy k získání finančních prostředků zpracování a odeslání statistických výkazů Přenecháte nám Vaše starosti s vedením účetnictví a daněmi. Disponujeme zkušeným týmem odborníků, nabízíme služby daňových poradců, využíváme špičkový software! Neváhejte kontaktovat naši společnost: Merkurius, a.s., pobočka Mohelnice, Třebovská 47, PSČ , tel: , mob: , Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sekaninová daňový poradce evid.číslo 4666,

5 Zábřeh 19/2013 KULTURA strana 5 Vzpomínka s Madalen Folk & country skupina Madalen ve spolupráci s Městem Zábřeh a Charitou Zábřeh zve v neděli 3. listopadu na tradiční benefiční koncert Vzpomínka Jeho výtěžek tentokrát bude věnován čtyřletému Lukáškovi Bílému z Postřelmova, který prodělal dětskou mozkovou obrnu. Finanční prostředky jsou určeny na specializovaný rehabilitační pobyt. Kromě Madalenu vystoupí od 18 hodin v Katolickém domě i hosté z projektu Folk žije, a to VLNA z Olomouce a pardubický písničkář Radek Píďa Bartoš. Vstupné dobrovolné, v rámci koncertu proběhne i sbírka uzávěrů PET lahví, kterou pro Lukáška organizuje Charita. Taneční odpoledne s Věrovankou Příjemnou atmosféru ve společnosti svěží dechovky mohou prožít návštěvníci tanečního odpoledne v kulturním domě v neděli 27. října. Od 14 hodin zde zahraje krojovaná dechová kapela Věrovanka, která nese svůj název podle typické hanácké obce Věrovany u Tovačova. Pro návštěvníky tanečního odpoledne jsou připraveny tradiční soutěže a losování o ceny s doprovodným slovem herce Vladimíra Hrabala. Vašek a Pepa zahrají v Kaťáku Nejen k tanci, ale i k poslechu zahraje pro všechny generace populární duo Vašek a Pepa v úterý 29. října. Taneční odpoledne začíná ve 14 hodin, občerstvení pro návštěvníky je zajištěno, vstupné činí 50 korun. Další zajímavou akcí připravovanou v Katolickém domě pro milovníky lidové hudby bude v neděli 17. listopadu tradiční Setkání dechovek. Galerii v Retru vévodí koláže Energii, úsměvy a pohodu vyloudila na tvářích další výstava Jindřišky Báťkové Já jsem snídal večer. V galerii kina Retro ve čtvrtek 17. října opět formou perokreseb a koláží zpracovala citáty svého syna Šimona, a navázala tak na svou výstavu z roku 2010 V pokoji je pavouček. Na úvod výstavy, která je v Retru k vidění do 1. prosince, vystoupila Jindřiška Báťková spolu se Stodolním triem (na snímku vpravo). Návštěvníci se opět dočkali úvodu v podobě happeningu plného vyprávění, dobré nálady a v závěru koláčů, kakaa a čaje. Zaujala nejen forma zpracování, ale i podkladový materiál. Kromě tradičního papíru autorka představila i obří koláž na starých vratech či deskách z nové stodoly. Ty nejdřív posloužily jako pódium, aby se poté staly součástí výstavy. (mk) Hnízdo oslavilo patnácté narozeniny mše u sv. Bartoloměje a vysvěcení nových prostor sloužících potřebám dětí a jejich maminek. Slavnostního zahájení provozu a rozkrojení narozeninového dortu se ujal vzácný host, známá psycholožka Jiřina Prekopová (na snímku), spolu se starostou města Františkem Johnem. Zahrát na lesní rohy přišli i zábřežští Trubači. Za přítomnosti řady maminek, zakladatelek Hnízda i současných provozovatelek centra se v přátelském duchu a Už patnácté narozeniny oslavilo v neděli 6. října Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum. Oslavy se spojily s otevíráním nových prostor v budově na Masarykově náměstí, kam se Hnízdo přestěhovalo po letech působení na ZŠ B. Němcové. Samotným oslavám předcházela Letošní, již sedmý, ročník celostátní přehlídky neprofesionálních divadelních souborů O Václava z Václavova se letos uskuteční i v Zábřehu. Přehlídka si již získala celorepublikové renomé, o čemž svědčí nejen množství, ale i kvalita přihlášených souborů. Protože Václavovští by velmi neradi některé přihlášené soubory odmítali, dohodli jsme se na rozšíření přehlídky i do Zábřeha a také na další vzájemné spolupráci, vysvětlil ředitel kulturního domu Zdeněk David. První část soutěžní přehlídky, během níž herci budou usilovat o stylizovanou sošku sv. Václava, patrona Václavova, proběhne od pátku 8. do neděle 10. listopadu v sále kulturního domu v Zábřehu, následující víkend pak soubory obsadí prkna kulturního domu ve Václavově. V Zábřehu vystoupí soubory ze Starého Města pod Sněžníkem, Přerova, Bludova, Brna a Jiříkovic, ve Václavově pak Zřejmě rekordní počet návštěvníků, téměř pět stovek, přilákal v pátek 18. října cestopisný audiovizuální pořad Jiřího Kolbaby. Pořadatelská Zábřežská kulturní dopředu odhadla, že o vyprávění a příhody známého českého dobrodruha bude enormní zájem, proto přednáška proběhla mimořádně ve velkém sále kulturáku, který se také zaplnil do posledního místa. Jiří Kolbaba opět prokázal, že je nejen cestovatel a dobrodruh, ale především vynikající vypravěč, který své zážitky dokázal okořenit humorem a připravit tak skvělou show. Při ní se návštěvníci dostali do exotických zemí, které při svých toulkách navštívil, došlo i na vyprávění o dobrodružných cestách po všech kontinentech. při bohatém občerstvení odvíjel další program spojený s dětskými hrami, trampolínou či skákacím hradem. Většina přítomných si nenechala ujít prohlídku nových prostor a s ní spojenou výstavu fotografií Naši se milujou. Došlo i na vzpomínky na skromné počátky centra. O Václava se bude letos soutěžit také v Zábřehu dalších dvanáct souborů. Vstupenky na zábřežská představení jsou již v prodeji, jejich cena na jednotlivá představení činí 50 korun. Nabízíme však i permanentku na všech pět představení, a to za symbolickou stokorunu, uvedl David. Stálou porotu přehlídky budou tvořit zkušení porotci Petr Toman, Jiří Anderle a za domácí divadelníky Ludmila Lepšíková. V Zábřehu i ve Václavově se kromě hlavní ceny bude předávat také soška Václavíčka cena diváka. Přehlídka O Václava 2013 se koná za finanční podpory Olomouckého kraje a Města Zábřeh, záštitu nad ní převzal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Na organizaci divadelního festivalu se budou podílet také ochotníci ze zábřežského souboru. Program obou částí přehlídky lze nalézt na webových stránkách kulturak.info nebo ds-vaclavov. webnode.cz. Carmen účinkoval na Svatohubertských slavnostech Smíšený pěvecký sbor Carmen, který letos oslavil 20. výročí své existence, opět účinkoval na Svatohubertských slavnostech v areálu zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Část této akce odvysílala živě i Česká televize (záznam z vysílání je možné zhlédnout na stránkách ČT Za dobu svého působení se sbor vypracoval na velmi kvalitní úroveň. I proto jej podporuje také město, které Carmen reprezentuje. Kulturák zaplnili zájemci o cestování Jiří Kolbaba je také spisovatel a fotograf, s publikem se tak ve velké míře podělil o své zkušenosti z fotografování na cestách a předal i řadu cenných rad, jak nejen ze svých dovolených dovézt co nejzajímavější snímky. (mk) KRÁTCE Kurz studia Bible Ve čtvrtek 17. října zahájila Církev adventistů sedmého dne Kurz studia Bible. Kurz je otevřen všem zájemcům, kteří možná uvažují, proč se věnovat tak staré knize, zda jí lze vůbec porozumět či jestli může mít nějaký zásadní vliv na náš život. Kurz studia Bible probíhá každý čtvrtek od 18 hodin v modlitebně CASD na Postřelmovské ulici 14, vstup volný. DDM zve na návštěvu Dům dětí a mládeže Krasohled otevře ve čtvrtek 24. října své dveře všem zájemcům poprvé na nové adrese. Do posledního pavilonu ZŠ B. Němcové, kde od září nově sídlí, se mohou zvědaví návštěvníci podívat v rámci Dne otevřených dveří mezi 13. a 18. hodinou. Kromě prezentace kroužků v nových barevných prostorách se mohou v 16 hodin všichni těšit na pohádku O Koblížkovi v podání dramatického kroužku, ukázky salsy či otevřenou keramickou dílnu. Netradiční vyprávění v netradičním termínu Na netradiční termín soboty 26. října připravilo zábřežské muzeum besedu Putování Aljaškou nejen za Janem Eskymo Welzlem. Od 17 hodin zde budou vyprávět účastníci expedice Stanislava Honzíka a jeho kolegů ze Společnosti přátel pro průzkum světa o současné Aljašce. Překonali celkem kilometrů, navštívili hrob Eskymo Welzla V sobotu rovněž splní svůj slib, který dali ještě před odjezdem na expedici, a předají do muzea trochu prsti z okolí Welzlova hrobu. A proč onen netradiční termín? Je totiž jediný volný v nabitém kalendáři cestovatelů. Filmánie přináší vstupenky za babku Kino Retro připravilo pro své návštěvníky lákavou nabídku. První listopadový víkend promítne všechny 2D filmy za padesátikorunu a 3D filmy za sympatických 80 korun. Na své si přijdou dětští diváci i milovníci hororů, českých filmů či Quentina Tarantina. A jaké filmy na diváky čekají? Pátek 1. listopadu zahájí Filmánii animovaný film Já, padouch 3D, podvečer pak bude patřit hitu letošního roku, filmu Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky. Sobota nabídne dětem Univerzitu pro příšerky 3D, jižanské drama Nespoutaný Django a večer snímek V zajetí démonů. V neděli 3. listopadu Filmánii uzavřou filmy Percy Jackson: Moře nestvůr, česká romantická komedie Martin a Venuše a Hanebný pancharti. Pro diváky máme připraveny dva bonusy. V rámci Filmánie uvedeme i ukázku z nového filmu Krásno, který se natáčel v Šumperku a premiéra ho čeká v lednu Druhý bonus udělá radost zejména malým divákům. Vstupenka z Filmánie totiž poslouží také jako vstupenka na Strašidelné putování za duchy, kde nahlédneme do strašidelného zámeckého sklepení a projdeme strašidelnou stezku pro malé Nebojsy, doplňuje program festivalu vedoucí kina Věra Smrčková. již brzy... *ZVĚŘINOVÉ DOBROTY *Martinské HUSY, mladé víno

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 19/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Pátek 25. října TURBO 3D Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Sobota 26. října Plavecký areál Zábřeh Kavárna Amco Neděle 27. října Úterý 29. října PartyLite Čtvrtek 31. října Klub důchodců města Zábřeh FIT KLUB MAMI Pátek 1. listopadu Sobota 2. listopadu KAMEŇÁK 4 Komedie, přístupno od 15 let, české znění, Česko 2013, 88 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč Kino Retro, 20:00, 110 Kč PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA BAZÉNĚ Od do bude plavecký bazén otevřen pro veřejnost již od 10:00 hodin. Od do možnost vyzkoušet si aquazorbing a podvodní skútry zdarma v rámci vstupu v čase od 13:00 do 16:00 hodin. Plavecký areál Zábřeh PUTOVÁNÍ ALJAŠKOU NEJEN ZA JANEM ESKYMO WELZLEM Vyprávění a fotografie expedice Stanislava Honzíka a Zdeňka Bergmana. Muzeum Zábřeh, 17:00, 20 Kč ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč DŽEZOVÁ SOBOTA NA AMCU Simeon Hýbl a hosté. METALLICA: THROUGH TO NEVER 3D Hudební/muzikál, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 92 min. Kavárna Amco, 20:00, vstup volný Kino Retro, 20:00, 150 Kč MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW O skvělou zábavu se i tentokrát postarají DJ S ROSI, TWIN A VERONIKA. Luxusní taneční párty, obří laserová show. Velký sál KLUBu, 21:00 3:00, 50 Kč VĚROVANKA Taneční odpoledne s krojovanou dechovou hudbou Věrovanka. Pro návštěvníky jsou připraveny tradiční soutěže a losování o ceny. Odpolednem provází Vladimír Hrabal. Občerstvení všeho druhu zajištěno. Velký sál KLUBu, 14:00 18:00, 140 Kč ŠTRAMBERK OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST Návštěva jeskyně Šipka, Štramberské trúby a dalších zajímavostí. Kontakt: M. Schwarzová, , Sraz na nádraží ČD, 7:00, návrat 18:41, cena pro děti 310 Kč JÁ A POLITIKA Hostem v Hnízdě bude starosta města František John. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 PROVONĚNÉ SETKÁNÍ Pohodový podzimní podvečer plný vůní. Restaurace U Rytíře, 17:00 ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2013 Beseda s Mgr. Jolanou Keprtovou a ukončení akce Rotopedtours a pěškotours Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Možnost vyzkoušet lekce bodyform, p-class, zumba, port de bras, pilates, bosu atd., cvičení pro děti. Více na Plavecký areál Zábřeh, 1. patro, 15:00-20:00, akce zdarma TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ Veřejné představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze ve společenském oděvu. Velký sál KLUBu, 17:00 20:30, vstupné dobrovolné JÁ, PADOUCH 2 3D FILMÁNIE Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 98 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč BABOVŘESKY + KRÁSNO FILMÁNIE Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 133 min. Před filmem krátká ukázka z nového filmu Krásno, černé komedie o utopené matce, kterou natáčel Ondřej Sokol v Šumperku. Kino Retro, 20:00, 50 Kč ZÁBŘEH OKOLO SÁZAVY ŠUBRTOVA KAPLIČKA NEMILE Vzpomínková vycházka. Vedoucí p. Kajnar. Odchod od evangelického kostela, 9:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D FILMÁNIE Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 15:00, 80 Kč NESPOUTANÝ DJANGO FILMÁNIE Western/akční/drama, přístupno od 15 let, titulky, USA 2012, 165 min. Kino Retro, 17:30, 50 Kč V ZAJETÍ DÉMONŮ + KRÁSNO FILMÁNIE Horor/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 112 min. Před filmem krátká ukázka z nového filmu Krásno, černé komedie o utopené matce, kterou natáčel Ondřej Sokol v Šumperku. Kino Retro, 21:00, 50 Kč Neděle 3. listopadu SK SULKO Zábřeh SK SULKO ZÁBŘEH FC ŽĎAS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Městský stadion Zábřeh, 14:00 Madalen Úterý 5. listopadu Klub důchodců města Zábřeh Městská knihovna Zábřeh PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR FILMÁNIE Akční/dobrodružný/drama, přístupný, dabing, USA 2013, 108 min. Kino Retro, 15:00, 60 Kč MARTIN A VENUŠE + KRÁSNO FILMÁNIE Komedie/romantický, přístupný, české znění, Česko 2012, 102 min. Před filmem krátká ukázka z nového filmu Krásno, černé komedie o utopené matce, kterou natáčel Ondřej Sokol v Šumperku. Kino Retro, 17:30, 50 Kč MADALEN VZPOMÍNKA 2013 Muzikantské vzpomínání věnované kamarádům Honzovi Šebestovi a Standovi Hoigrovi, benefiční kocert, jehož výtěžek bude věnován čtyřletému Lukáškovi Bílému z Postřelmova. Pohodová muzika skupiny Madalen a jejích hostů. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné HANEBNÝ PANCHARTI FILMÁNIE Dobrodružný/válečný/drama, přístupno od 15 let, titulky, USA/Německo 2009, 153 min. Kino Retro, 20:00, 50 Kč JAK UŠETŘIT Beseda se zástupcem firmy ČEZ. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 MOMENTKY Z CEST Beseda s Jitkou Václavíkovou o cestách po Číně 2. díl. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 KE KOŘENŮM RODU Beseda s Ing. Františkem Rýznarem, autorem rodokmenu rodiny Rýznarů a bývalé rodinné firmy Elektromotor SKRAT Zábřeh. Městská knihovna Zábřeh, 16:00, vstup zdarma SEDM SAMURAJŮ FILMOVÉ VEČERY Úvodní slovo: Miroslav Macek. Drama/dobrodružný/akční, přístupný, titulky, Japonsko 1954, 207 min. Kino Retro, 19:00, 60 Kč Čtvrtek 7. listopadu JOSEF MACEK MALBA, ROSTISLAV KNÁPEK MALBA, AKVAREL Vernisáž výstavy. Minigalerie: práce žáků II. stupně ZŠ Školská Zábřeh. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Pátek 8. listopadu RYBA VE ČTYŘECH O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Černá komedie o třech sestrách a jejich oddaném sluhovi. Představení připravila divadelní společnost Šok Staré Město pod Sněžníkem. Velký sál KLUBu, 17:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč III. ZŠ Školská Sobota 9. listopadu STRAŠIDELNÉ PUTOVÁNÍ ZA DUCHY Prohlídka strašidelného zámeckého sklepení, strašidelná stezka pro Nebojsy s odměnou. AKCE ZDARMA, POUZE PRO ÚČASTNÍKY FILMÁNIE (vstupenku z filmánie s sebou). Sraz u zámku (vchod u kašny), 17:15 19:15 PTAČÍ ÚLET 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 85 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč MAŠKARÁDA O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Fantasy muzikál podle Terryho Pratchetta. Představení připravilo divadlo Dostavník Přerov. Velký sál KLUBu, 20:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč MORAVIČANY LOŠTICE Návštěva synagogy a židovského hřbitova. Vedoucí p. Kirchnerová. Odjezd ČD, 8:50 AMANT O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Komedie o námluvách. Představení připravila divadelní společnost Blud v tyátru z Bludova. Velký sál KLUBu, 15:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč HUS I TI HUSITI Animovaný/komedie/historický, přístupný, české znění, Česko 2013, 85 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč ŽENA V ČERNÉM O VÁCLAVA ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Hororový duchařský příběh. Představení připravila divadelní společnost Amadis Brno. Velký sál KLUBu, 20:00, 50 Kč/permanentka na všechna zábřežská představení 100 Kč GRAVITACE Drama/thriller/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 90 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Kavárna kina Retro Já jsem snídal večer nejen koláže (koláče) Výstava potrvá do Galerie Kafé Rovensko Josef Baslar, Petr Kučera: Šumperk a okolní krajina Výstava potrvá do konce října. VÝSTAVY Muzeum Zábřeh Putování středověkem Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec Václav Hejnák malba Výstava potrvá do Josef Macek: malba, Rostislav Knápek: malba a akvarel Výstava potrvá do Dne 21. října 2013 by se dožil 100 let pan Karel Richter Vzpomínají syn s dcerou a rodinami. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 30. října 2013.

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/026/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K 30. 9. 2016 PŘÍJMY: PŘÍJMY Z FINANČNÍHO ÚŘADU 5 835 000,00 6 712 000,00 6 350 791,43 94,62% 1111 FÚ - daň z příjmu FO ze ZČ a FP 1 150 000,00 1 150 000,00 1 159 205,90

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk Zpráva o činnosti občanského sdružení Bezpečný Šumperk o.s. v roce 2011 Obsah Stanovy...3 Vybrané informace z jednání rad sdružení...3 17. dubna 2011...3 6. srpen 2011...3 10. listopad 2011...4 Vybrané

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/013/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 MĚSTSKÉ DIVADLO Mikulášská 21 www.mikskrnov.cz 12. 6. 17:00 ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW tanečních souborů SVČ Méďa 18. 6. 19:00 MANON LESCAUT divadelní hra o nekonečné lásce maltézského

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy:

Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy: Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy: Třída 1 - daňové příjmy: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více