INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s."

Transkript

1 INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s. Rezervační oddělení Ostrava: A. Macka 122, Ostrava tel.: , fax: Pracovní doba: Po-Pá 8:00 18:00, So 8:30 12:30 Oddělení provizního prodeje Praha: Monika Javůrková Na Strži 65/1702, Praha 4 Tel.: ; fax: Pracovní doba: Po-Pá 9:00 18:00 REZERVACE A KNIHOVÁNÍ ZÁJEZDŮ Vyžádání rezervace - provizní prodejce provede rezervaci míst na zájezdu prostřednictvím rezervačního systému Můj Fischer na webu nebo telefonicky prostřednictvím rezervačního oddělení pořadatele zájezdů. Proviznímu prodejci bude přiděleno rezervační číslo. Toto číslo je účetně zakódováno a dle něj se řídí následně zaúčtovaní všech plateb klientů. Je naprosto nutné, aby provizní prodejce toto číslo vždy správně a na všechny potřebné doklady uváděl jako číslo cestovní smlouvy nebo jako variabilní symbol na všechny bankovní složenky. Rezervace platí 2 pracovní dny všeobecně, nestanoví-li pořadatel zájezdů jinak. U zájezdů Last minute platí rezervace dle dohody s pracovníkem rezervačního oddělení pořadatele zájezdů, nikoliv však více, jak 24 hodin. Platnost rezervace: 15 a více dní do odletu = 2 dny (48 hodin) 1 den 15-8 dní = 1 den 12 hodin 4 7 dní = 4 hodiny 2 hodiny 3 a méně dní = 2 hodiny 1 hodina méně než 10% míst na letu U všech těch položek platí, že pokud bude na letu 10% a méně volných míst (rezervace se nepočítají jako volná místa), platnost se zkracuje na polovinu. 2-4 hodinová lhůta pro rezervace se počítá na otevírací dobu rez. odd h /pondělí pátek/ 8:30 12:30 /sobota/ Rezervace se pro pořadatele zájezdů stává závaznou v okamžiku, kdy obdrží faxem či em vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu spolu s potvrzením zaplacené zálohy či ceny celkem, pokud se jedná o zájezd méně než 45 dní před odletem. V případě, že není cestovní smlouva zpětně potvrzena do 24 hodin od zaslání pořadatelem zájezdů, je provizní prodejce povinen ověřit přijetí smlouvy. Nedojde-li cestovní smlouva a doklad o platbě pořadateli zájezdů nejpozději do doby platnosti rezervace, vyhrazuje si pořadatel zájezdů právo tuto rezervaci zrušit. 1

2 CESTOVNÍ SMLOUVA Cestovní smlouva - provizní prodejce je povinen vyplnit se zákazníkem cestovní smlouvu a seznámit zákazníka s Podmínkami pro cestující, Důležitými informacemi a Reklamačním řádem, které jsou uvedeny v katalogu nebo na www stránkách pořadatele zájezdů a s pojistnými podmínkami. Provizní prodejce odpovídá za to, že výše uvedené dokumenty, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy, jsou zákazníkovi prokazatelně předány a ručí za správnost údajů uvedených v cestovní smlouvě. Provizní prodejce uzavírá se zákazníkem cestovní smlouvu jménem a na účet pořadatele zájezdů. Se zákazníkem nesmí provizní prodejce uzavřít jinou než oficiální a pro dané období aktuálně platnou cestovní smlouvu. Provizní prodejce zašle vždy poštou první dva díly cestovní smlouvy spolu s dokladem o zaplacení na rezervační oddělení pořadatele zájezdů. Bez řádných dokladů (cestovní smlouva a doklad o platbě) nemůže být cestovní smlouva zaknihována (potvrzena). Pořadatel zájezdů je povinen zkontrolovat správnost vyplnění cestovní smlouvy a zaslat potvrzený druhý díl zpět proviznímu prodejci. Ten je povinen předat potvrzenou cestovní smlouvu klientovi. První díl cestovní smlouvy zůstává pořadateli zájezdů. Formuláře cestovní smlouvy - vždy aktuální formuláře cestovní smlouvy v elektronické podobě naleznete na stránkách Pro prodejce ve složce Všeobecné informace. Cestovní smlouvy v tištěné podobě vám na požádání zašle poštou oddělení provizního prodeje v Praze. Vyplnění cestovní smlouvy - Provizní prodejce nese veškerou odpovědnost za správné vyplnění cestovní smlouvy se zákazníkem (zejména název hotelu s uvedením kategorie dle katalogu pořadatele zájezdů, data odletu a příletu, data pobytu, osobních dat zákazníka, ceny, místa pobytu, stravování). Na každé cestovní smlouvě musí být uvedena data narození všech účastníků zájezdu (i objednavatele, pokud se účastní zájezdu), telefonické spojení na zákazníka, podpis klienta a datum splatnosti. Již při rezervaci musí provizní prodejce rezervačnímu oddělení sdělit jména všech cestujících. Cestovní smlouva musí být pečlivě vyplněna a musí obsahovat veškeré požadované údaje, jinak nemůže být rezervačním oddělením potvrzena. Do cestovní smlouvy není možné psát nezávazná přání klientů na konkrétní požadavky na ubytování (např. vyšší patro, výhled na moře či bazén, pokoje vedle sebe atd.). Změny - Přeje-li si klient provést jakoukoli změnu v cestovní smlouvě (změna jména, hotelu atd.), je nutné vyplnit novou opravenou cestovní smlouvu a zaslat ji na rezervační oddělení. Změna bude provedena až po zaslání opravené cestovní smlouvy a platby za změnu nebo službu. To se týká i přiobjednání služeb (auto, seating atd.). Storno - pokud zákazník zájezd stornuje, je provizní prodejce povinen postoupit storno ihned pořadateli zájezdů. V případě, že není storno zpětně potvrzeno do 24 hodin, je provizní prodejce povinen ověřit přijetí storna. Při stornu účastníka provádí finanční vypořádání jedině pořadatel zájezdů a to přímo se zákazníkem, kdy na jeho účet zašle zbytek zálohy/doplatku po odečtení storno-poplatků a současně i potvrzení pro potřeby pojišťovny, které si zákazník uplatní u pojišťovny sám. Provizní prodejce nikdy cenu zájezdu (zálohu) klientovi v hotovosti nevrací. PLATBY Zákazník složí na účet pořadatele zájezdů nebo u provizního prodejce zálohu ve výši uvedené v Podmínkách pro cestující příslušného katalogu. Provizní prodejce není oprávněným inkasním místem pořadatele zájezdů. Zálohu vybírá jménem pořadatele, není oprávněn s ní disponovat a je povinen ji okamžitě převést na konto pořadatele zájezdů. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady spojené se zrušením zájezdu. Doplatek zájezdu provede zákazník dle termínu uvedeného na cestovní smlouvě přímo na účet pořadatele zájezdů. Jako variabilní symbol se uvede číslo smlouvy. 2

3 Při krátkodobém knihování (méně než 45 dnů před nástupem dovolené) zaplatí zákazník celou částku ihned na účet pořadatele zájezdů. V případě prodlení si pořadatel zájezdů vyhrazuje právo účtovat penále ve výši 0,1% z příslušné částky za každý den prodlení. Prvním dnem prodlení se rozumí den následující po splatnosti částky dle příslušné cestovní smlouvy. Splatnost zálohy za zájezd je ihned při podpisu cestovní smlouvy. Doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen do data uvedeného na příslušné cestovní smlouvě. Upozorněte prosím klienty, že pokud nebude platba na účtu Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. nejpozději 45 dnů před odletem, může být zájezd stornován v souladu s Podmínkami pro cestující. Platná čísla účtů pořadatele zájezdů: KB 90237/0100 ČSOB /0300 UniCredit Bank /2700 ČS /0800 Raiffeisenbank /5500 Citibank /2600 Doklady o zaplacení - u zájezdů méně než 7 dní před odletem není možné akceptovat jako doklad o platbě převodní příkaz, včetně internetbankingu (u kterého je třeba zaslat tzv. výpis o realizované transakci). CESTOVNÍ DOKLADY Zasílání cestovních dokladů - je závislé na včasném doplatku. U zaplacených pobytů (tzn. v době, kdy je celková částka zájezdu připsaná na účet), zasílá pořadatel zájezdů cestovní doklady tak, aby je zákazník anebo provizní prodejce obdržel 5 dnů před daným odletem. Pokud v době odesílání cestovních dokladů nebude úhrada provedena, bude rezervační oddělení pořadatele zájezdů kontaktovat provizního prodejce a teprve po předložení dokladu o zaplacení budou cestovní doklady odeslány. HOTELY NA VYŽÁDÁNÍ Rádi bychom vás upozornili na knihování a objednávání hotelu na vyžádání a zpětné potvrzení. Většina hotelů má tzv. lhůtu release, kdy již nemáme k dispozici pokoje, ale konkrétní pokoj vybraného hotelu je možno vyžádat přímo v destinaci. Vybere-li si klient hotel, který je nutné vyžádat, telefonicky provedete rezervaci na rezervačním oddělení. Vyplníte s klientem cestovní smlouvu, kterou klient podepíše. Na cestovní smlouvu je nutné uvést: na vyžádání a zpětné potvrzení a zaslat ji faxem či mailem na rezervační oddělení popřípadě s cestovní smlouvou zaslat potvrzení o příjmu peněz do pokladny, až poté může rezervační oddělení požadovaný pokoj v hotelu vyžádat. Klient složí u provizního prodejce zálohu ve výši dle Podmínek pro cestující příslušného katalogu a u zájezdů méně než 45 dnů před odletem celou částku, kterou si provizní prodejce ponechá a na účet pořadatele zájezdů zašle ihned po potvrzení rezervace pracovníkem rezervačního oddělení na účet pořadatele zájezdů. Pokud zájezd na vyžádání nebude pořadatelem zájezdů potvrzen, vrací provizní prodejce složenou částku zpět zákazníkovi. Nevyberete-li od klienta peníze a klient odmítne potvrzený hotel, může být náhrada vyžadována na provizním prodejci. LETY Odlet - Klienti jsou povinni dostavit se k odbavení 2 hodiny před odletem. Pokud se dostaví k odbavení později než 45 minut před odletem, nemusí být již doprava zaručena. 3

4 Přeprava a transfer nadměrných zavazadel - Co se týče přepravy domácích zvířat (psi, kočky), potápěčské výstroje, jízdních kol, surfů a golfových holí, je jejich počet na let omezen. Proto je potřeba již při rezervaci hlásit, že klient si přeje přepravovat nadměrné zavazadlo. Přepravní poplatky se liší v závislosti na destinaci. Klienty upozorněte, že pokud nebudou mít zaknihovánu (tzn. nahlášenu) přepravu předem, vyhrazuje si letecká společnost právo vyřadit uvedené předměty z přepravy bez uvedení důvodu. Transfer v destinaci z letiště do hotelu a zpět je zajištěn pouze po předchozím vyžádání, potvrzení a zaplacení. Noční odlety - pokud mají klienti odlet na letence uveden např.: 01:00, jedná se o odlet v ranních hodinách a je nutné, aby klienti byli na letišti den předem ve 23: Upozorněte na tuto skutečnost klienty Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. při výdeji cestovních dokladů. Bezplatně dopravovaná zavazadla - Hmotnost bezplatně přepravovaných zavazadel je uvedena přímo na letence či v pokynech k odletu. Děti ve věku do 2 let nemají nárok na místo k sezení a na bezplatnou přepravu zavazadel. Příruční zavazadla nesmí překročit hmotnost 5kg. INTERNET WWW stránka - Na internetové stránce Cestovní kanceláře FISCHER v dolní liště Kontakty jsou zdarma zveřejněny adresy a kontakty (tel. čísla, ) autorizovaných prodejců těch míst, kde nemá Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. svoji vlastní pobočku. Váš - Předpokladem bezproblémové spolupráce je připojení na internet. Veškeré důležité informace zasíláme vždy na váš (je nutné, abychom byli včas informováni o vaší aktuální e- mailové adrese). LAST MOMENT A ZVLÁŠTNÍ NABÍDKY Nově vydané nabídky - lze získat na internetových stránkách kde je úplný seznam všech platných nabídek. Dále jsou nabídky (dle priorit) pravidelně zasílány em ve wordových souborech, které jsou určeny pro tisk do vašich výloh a následně zakládány na stránky Pro prodejce do složky Zvláštní nabídky a Last moment. Vzhledem k velkému množství nabídek bychom uvítali, kdybyste vždy při rezervaci sdělili, o jakou nabídku se jedná (Fischer News, Last Moment atd.). Rezervace zájezdů Last Moment - je možné rezervovat vždy na dobu omezenou, která je stanovena rezervačním oddělením. Prodloužení rezervace je možné pouze výjimečně po dohodě s pořadatelem zájezdů. Rezervace zájezdu Last Moment není možná přes víkend. Rezervace zájezdů s odletem druhý den je možná maximálně na 2 hodiny. Do té doby je nutné zaslat vyplněnou cestovní smlouvu a doklad o platbě faxem na číslo nebo mailem na Přijde-li cestovní smlouva či doklad o platbě na jiné faxové číslo, nemusí být cestovní smlouva potvrzena a zájezd Last Moment může být zrušen. KATALOGY Katalogy jsou k vyzvednutí v centrálním skladu na adrese: Sklady Keto, Obrataňská ulice /bez orientačního čísla/, Praha 4 Libuš. Kontaktní osobou je paní Zachová - tel.: Výdejní dny ve skladu : Pondělí - Pátek 7:30 15:00 /11:30-12:00 polední pauza/ Ve skladu musí mít vždy předem z CK FISCHER objednávku na vyzvednutí katalogů a proto dříve než do skladu pojedete (minimálně 1 den předem) kontaktujte pana Petra Marka tel , který objednávku zašle. Bez předchozího nahlášení vám katalogy ze skladu nevydají. Nemůžete-li si objednané katalogy v dohodnuté době vyzvednout, informujte nás. 4

5 Dále Vám můžeme katalogy zaslat poštou na adresu vaší provozovny (platí pro mimopražské kanceláře) po zaslání objednávky panu Petru Markovi, mail: Katalogy jsou vydávány proviznímu prodejci pouze v omezeném množství určeném pořadatelem zájezdů dle podílu jednotlivých kanceláří na prodeji. Pokud projeví provizní prodejce zájem o větší množství katalogů, než mu bylo Cestovní kanceláří FISCHER přiděleno, může si je zakoupit za ceny stanovené pořadatelem zájezdů. VÍZA Upozorněte prosím klienty, že každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Všeobecně platí, že vízum není součástí zájezdu. Veškeré informace o nutnosti a možnosti zajištění víz pro klienty včetně poplatků, naleznete na stránkách Pro prodejce ve složce Víza. Kontaktní osoba Petr Hejný, tel.: , mail: CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, Praha 4 POJIŠTĚNÍ Klienti Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. mají možnost se pojistit pojištěním Medical 300,- Kč/os. včetně dětí od Evropské Cestovní pojišťovny. Vedle toho klientům nabízíme automaticky také Pojištění FischerPlus 690,- Kč dosp./345,-kč dítě do 15 let, Pojištění Exotika Plus 990,- Kč dosp./495,-kč dítě do 15 let. Zaknihuje-li si klient zájezd, obdrží od vás spolu s potvrzenou cestovní smlouvou pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. Upozorněte klienty, že pojistná smlouva vzniká výhradně mezi klientem a pojišťovnou. Z těchto důvodů také pojištěnec (tedy klient) uplatňuje veškeré nároky na pojistné plnění přímo u pojišťovny. Je bezpodmínečně nutné, aby provizní prodejci i klienti byli podrobně seznámeni s těmito pojistnými podmínkami. Co se týče poškození zavazadel při letecké přepravě, může klient uplatňovat náhradu škody u pojišťovny ECP pouze v případě, že má sjednáno pojištění FischerPlus. V případě, že klient pojištění FischerPlus nebo Pojištění Exotika Plus nechce, je nutné na cestovní smlouvě zaškrtnout políčko "pojištění nepožaduji". Nezapomeňte však klienty upozornit co toto pojištění obsahuje: Úraz - trvalá invalidita Zavazadla - odcizení, poškození Odpovědnost Zrušení cesty ze strany zákazníka Přerušení cesty Nevyužití dovolené Formuláře - Formuláře potřebné k uplatňování pojistných událostí mají k dispozici všichni naši průvodci v destinacích a naleznete je také na stránkách Pro prodejce ve složce Pojištění. Formuláře je možné kopírovat. Na požádání je samozřejmě zašleme. Kartičky ECP - Kartičku pojišťovny ECP dostávají klienti pouze jednu na cestovní smlouvu až spolu s cestovními doklady. Touto kartičkou se klient prokazuje v případě jakékoli pojistné události. FAKTURACE Faktura za provize - musí vždy obsahovat IČ, DIČ jak provizního prodejce, tak i Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. (IČ , DIČ CZ ). Na provizi vystavuje (daňový) doklad - fakturu jménem a za provizního prodejce pořadatel zájezdů. Nárok na provizi vzniká proviznímu prodejci posledním dnem čerpání zájezdu nebo jiné služby, přičemž tento zájezd nebo služba musí být pořadateli zájezdů zaplacena. Faktura se vystaví za uplynulý měsíc, nejpozději do patnáctého dne každého kalendářního 5

6 měsíce, a to za osoby, které v předchozím měsíci splnily podmínky stanovené výše, s tím, že určující je datum čerpání poslední služby. Na vyúčtování bude uvedeno číslo smlouvy, jméno objednatele zájezdu, celková cena zájezdu a vyčíslená provize k jednotlivému číslu smlouvy. Na základě takto vystaveného měsíčního vyúčtování provizí (daňového) dokladu pořadatel zájezdů uhradí do 20-ti dnů měsíční provizi na účet provizního prodejce. Provize se neposkytuje za klienty, kteří zájezd stornovali (výjimkou je 100% storno). Provizní prodejce se zavazuje pořadatele zájezdů neprodleně informovat o případném zrušení své registrace k DPH či naopak. Kontaktní osoba: Monika Hyská, DPH - provize je stanovena bez DPH, tudíž DPH u plátců daně bude přičtena Příloha k provizní faktuře - výpis všech rezervačních čísel za příslušný měsíc naleznete pod Vaším heslem na https://www.fischer.cz/dotazy/provize_vyber.asp Faktury a daňové doklady na zájezdy Provizní prodejce není oprávněn vystavovat zálohové faktury či daňové doklady na zájezdy, neboť jsou produktem Cestovní kanceláře FISCHER a.s., nikoli jejich vlastní. Pokud klient žádá zálohovou fakturu či daňový doklad, ať už pro sebe či svého zaměstnavatele, musí provizní prodejce kontaktovat slečnu Monika Hyská nejlépe mailem V případě, že provizní prodejce požádá o vystavení zálohové faktury jeden měsíc či déle před odletem nebo o vystavení daňového dokladu, bude tak učiněno do 15 dnů od zaslání žádosti. V případě, že žádá o vystavení zálohové faktury, musí sdělit následující informace: přesnou adresu, na koho má být faktura vystavena, jeho IČ, DIČ, rezervační číslo, jméno klienta, kterému bude zaměstnavatel přispívat, a přesnou částku, číslo telefonu zaměstnavatele klienta, event. na klienta. V případě, že žádá o vystavení daňového dokladu a byla-li již vystavena zálohová faktura, stačí uvést číslo zálohové faktury. V případě, že zálohová faktura nebyla vystavena, je nutno uvést informace stejné jako pro vystavení zálohové faktury. Hradí-li zaměstnavatel klientovi část zájezdu, je nutné, aby byla zaměstnavatelem dodržena splatnost zálohové faktury. Pokud si klient zarezervuje last moment a žádá vystavení zálohové faktury na zaměstnavatele (a již ji zaměstnavatel nestačí uhradit), zaplatí klient celou výši zájezdu a poté, co přijde úhrada od zaměstnavatele, mu bude tato částka vrácena na účet či adresu (v tomto případě, prosíme, vyžádejte od klienta číslo účtu). Vám, jako prodejcům, nevstupují platby od klientů (klienti platí vše přímo na účet Cestovní kanceláře FISCHER, a.s..) do nákladů a výnosů. Jsou účtovány v případě podvojného účetnictví pouze přes účty 3. účtové skupiny a dokladem je kopie cestovní smlouvy. Do výnosů vstupuje pouze provize. LOGO CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER Název a logo Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. je chráněno ochrannou známkou a proto veškeré jeho použití je třeba konzultovat s oddělením provizního prodeje. Jedná se zejména o použití v tisku (reklama) a také na různých reklamních tabulích. Provizní prodejce není oprávněn použít název a logo pořadatele zájezdů bez dodatku autorizovaný prodejce. Provizní prodejce je oprávněn toto logo použít při označení své provozovny avšak výlučně vedle svého obchodního jména (nikoli samostatně) v poměru 1:1. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte oddělení provizního prodeje. Monika Javůrková Cestovní kancelář FISCHER, a.s. 6

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Cestovní agentura KOUZELNÁ DOVOLENÁ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvod Cestovní agentura SunnyTours IC 752 393 88 Kaprova 14 110 00 Praha (dále jen CA SunnyTours ) je oprávněna jako smluvní partner nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cestovní Agentura Letenka Travel Martina Vavříková Se sídlem Lidická 700/19 602 00 Brno IČ 03008410 (dále jen CA Letenka Travel nebo CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů,

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem.

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem. Na jak dlouho je možné vytvořit nezávaznou rezervaci? Nezávaznou rezervaci Vám můžeme vytvořit na 3 pracovní dny, pokud je zahájení zájezdu za dobu delší než 35 dní. Do té doby je třeba zaslat Vámi podepsanou

Více

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53 Název a sídlo firmy: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary IČ: 41720521 DIČ: CZ6704200899 Korespondenční adresa: Petr Pavlík, Za Roudnickou Branou 302, Velvary, 273 24 Kontakní osoba: Jana

Více

Všeobecné Obchodní Podmínky (VOP)

Všeobecné Obchodní Podmínky (VOP) Všeobecné Obchodní Podmínky (VOP) Společnost Erudica, s. r. o., IČ: 01791575, DIČ CZ01791575 se sídlem Rektorská 39/22, 10800 Praha 10 Malešice, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky STUDENT AGENCY, s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů platné ke dni 1. 10. 2010 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Smluvní strany: Název: CK MAUTHNER s.r.o. Sídlo: Ruská 174/1239, 100 00 Praha 10-Vršovice Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková, IČ 70945349 (dále jen ŠKOLA ZAD MARIE ZEMÁNKOVÉ) 1. Objednávat

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39 OBCHODNÍ PODMÍNKY Děkujeme za návštěvu a projevený zájem o náš e-shop, před nákupem si přečtěte pozorně obchodní podmínky. UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník 544-545, zákon č. 40/1964

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Smluvní strany: SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Cestovní kancelář : GATTOM TOUR Obchodní firma: GATTOM - M.T.G. s. r. o. Sídlo: Petřvald, Ostravská 557, PSČ 735 41 Korespondenční adresa: GATTOM TOUR, ul.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o poskytování rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů

Smlouva o poskytování rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů Čj. 1239/2017-VLRZ/R/ON Výtisk číslo: Počet listů: 6 Smlouva o poskytování rekreačních a krátkodobých lázeňských pobytů uzavřená mezi smluvními stranami Vojenská lázeňská a rekreační zařízení zastoupená

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti StiBus, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti StiBus, s.r.o. společnosti Partnerský vztah mezi objednavatelem služeb (dále jen objednavatel) a dodavatelem služeb společností (dále jen společnost StiBus). I. Předmět činnosti II. III. IV. Závazné objednání služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 25. 4. 2017 Č.j.: 92 / 2017 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

aneb váš báječný členský benefit s CK ALEX Dopřejte si dovolenou, jakou jste nezažili léta

aneb váš báječný členský benefit s CK ALEX Dopřejte si dovolenou, jakou jste nezažili léta Pohodová dovolená 2012 aneb váš báječný členský benefit s CK ALEX Dopřejte si dovolenou, jakou jste nezažili léta Jaké jsou hlavní přednosti benefitu? USPOŘÍTE I TISÍCE Kč díky této vaší exkluzivní členské

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Více

Obchodní podmínky prodeje zájezdů:

Obchodní podmínky prodeje zájezdů: Obchodní podmínky prodeje zájezdů: Airservices Czech Republic, s.r.o. Palouček 1710 266 01 Beroun IČ: 241 30 516 DIČ: CZ24130516 Spisová značka: C181361 vedená u rejstříkového soudu v Praze I. Úvod Cestovní

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky I. Úvod Cestovní agentura Radek Johanides (provozovatel internetových stránek www.solidnidovolena.cz, dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se

Více

Lucie Vladyková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 4:56

Lucie Vladyková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 4:56 OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHŮDKU PETTI A TUTU SUKÝNKY Děkujeme za návštěvu, před nákupem si přečtěte pozorně obchodní podmínky. Lucie Vladyková Na Bezděkově 1779 256 01 Benešov IČ-88270360 nejsem plátce DPH

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od UST- 36 verze 5 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Šicí technika Brother s.r.o. Svatoplukova 4329/47 796 01 Prostějov IČO: 41605446, DIČ: CZ41605446 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní podmínky stanovené společností Šicí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky PRAGOTOUR PLUS s.r.o. I Společná ustanovení 1. Společnost PRAGOTOUR PLUS s.r.o., IČO: 017 22 395 se sídlem v Praze,, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných SUMMER CAMPS z. s.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných SUMMER CAMPS z. s. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných SUMMER CAMPS z. s. SUMMER CAMPS z. s. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen pořadatel ) pro zabezpečení služeb souvisejících

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Datum... Podpis kontaktní osoby (objednatele)...

Datum... Podpis kontaktní osoby (objednatele)... DÍL A určen pro VÍTKOVICE TOURS A rodné číslo: / e-mail:... kontaktní telefony.:... rodné číslo: /... rodné číslo: /... rodné číslo: /... rodné číslo: /... Zvláštní požadavky zákazníka (platné až dle vyjádření

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více