INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s."

Transkript

1 INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s. Rezervační oddělení Ostrava: A. Macka 122, Ostrava tel.: , fax: Pracovní doba: Po-Pá 8:00 18:00, So 8:30 12:30 Oddělení provizního prodeje Praha: Monika Javůrková Na Strži 65/1702, Praha 4 Tel.: ; fax: Pracovní doba: Po-Pá 9:00 18:00 REZERVACE A KNIHOVÁNÍ ZÁJEZDŮ Vyžádání rezervace - provizní prodejce provede rezervaci míst na zájezdu prostřednictvím rezervačního systému Můj Fischer na webu nebo telefonicky prostřednictvím rezervačního oddělení pořadatele zájezdů. Proviznímu prodejci bude přiděleno rezervační číslo. Toto číslo je účetně zakódováno a dle něj se řídí následně zaúčtovaní všech plateb klientů. Je naprosto nutné, aby provizní prodejce toto číslo vždy správně a na všechny potřebné doklady uváděl jako číslo cestovní smlouvy nebo jako variabilní symbol na všechny bankovní složenky. Rezervace platí 2 pracovní dny všeobecně, nestanoví-li pořadatel zájezdů jinak. U zájezdů Last minute platí rezervace dle dohody s pracovníkem rezervačního oddělení pořadatele zájezdů, nikoliv však více, jak 24 hodin. Platnost rezervace: 15 a více dní do odletu = 2 dny (48 hodin) 1 den 15-8 dní = 1 den 12 hodin 4 7 dní = 4 hodiny 2 hodiny 3 a méně dní = 2 hodiny 1 hodina méně než 10% míst na letu U všech těch položek platí, že pokud bude na letu 10% a méně volných míst (rezervace se nepočítají jako volná místa), platnost se zkracuje na polovinu. 2-4 hodinová lhůta pro rezervace se počítá na otevírací dobu rez. odd h /pondělí pátek/ 8:30 12:30 /sobota/ Rezervace se pro pořadatele zájezdů stává závaznou v okamžiku, kdy obdrží faxem či em vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu spolu s potvrzením zaplacené zálohy či ceny celkem, pokud se jedná o zájezd méně než 45 dní před odletem. V případě, že není cestovní smlouva zpětně potvrzena do 24 hodin od zaslání pořadatelem zájezdů, je provizní prodejce povinen ověřit přijetí smlouvy. Nedojde-li cestovní smlouva a doklad o platbě pořadateli zájezdů nejpozději do doby platnosti rezervace, vyhrazuje si pořadatel zájezdů právo tuto rezervaci zrušit. 1

2 CESTOVNÍ SMLOUVA Cestovní smlouva - provizní prodejce je povinen vyplnit se zákazníkem cestovní smlouvu a seznámit zákazníka s Podmínkami pro cestující, Důležitými informacemi a Reklamačním řádem, které jsou uvedeny v katalogu nebo na www stránkách pořadatele zájezdů a s pojistnými podmínkami. Provizní prodejce odpovídá za to, že výše uvedené dokumenty, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy, jsou zákazníkovi prokazatelně předány a ručí za správnost údajů uvedených v cestovní smlouvě. Provizní prodejce uzavírá se zákazníkem cestovní smlouvu jménem a na účet pořadatele zájezdů. Se zákazníkem nesmí provizní prodejce uzavřít jinou než oficiální a pro dané období aktuálně platnou cestovní smlouvu. Provizní prodejce zašle vždy poštou první dva díly cestovní smlouvy spolu s dokladem o zaplacení na rezervační oddělení pořadatele zájezdů. Bez řádných dokladů (cestovní smlouva a doklad o platbě) nemůže být cestovní smlouva zaknihována (potvrzena). Pořadatel zájezdů je povinen zkontrolovat správnost vyplnění cestovní smlouvy a zaslat potvrzený druhý díl zpět proviznímu prodejci. Ten je povinen předat potvrzenou cestovní smlouvu klientovi. První díl cestovní smlouvy zůstává pořadateli zájezdů. Formuláře cestovní smlouvy - vždy aktuální formuláře cestovní smlouvy v elektronické podobě naleznete na stránkách Pro prodejce ve složce Všeobecné informace. Cestovní smlouvy v tištěné podobě vám na požádání zašle poštou oddělení provizního prodeje v Praze. Vyplnění cestovní smlouvy - Provizní prodejce nese veškerou odpovědnost za správné vyplnění cestovní smlouvy se zákazníkem (zejména název hotelu s uvedením kategorie dle katalogu pořadatele zájezdů, data odletu a příletu, data pobytu, osobních dat zákazníka, ceny, místa pobytu, stravování). Na každé cestovní smlouvě musí být uvedena data narození všech účastníků zájezdu (i objednavatele, pokud se účastní zájezdu), telefonické spojení na zákazníka, podpis klienta a datum splatnosti. Již při rezervaci musí provizní prodejce rezervačnímu oddělení sdělit jména všech cestujících. Cestovní smlouva musí být pečlivě vyplněna a musí obsahovat veškeré požadované údaje, jinak nemůže být rezervačním oddělením potvrzena. Do cestovní smlouvy není možné psát nezávazná přání klientů na konkrétní požadavky na ubytování (např. vyšší patro, výhled na moře či bazén, pokoje vedle sebe atd.). Změny - Přeje-li si klient provést jakoukoli změnu v cestovní smlouvě (změna jména, hotelu atd.), je nutné vyplnit novou opravenou cestovní smlouvu a zaslat ji na rezervační oddělení. Změna bude provedena až po zaslání opravené cestovní smlouvy a platby za změnu nebo službu. To se týká i přiobjednání služeb (auto, seating atd.). Storno - pokud zákazník zájezd stornuje, je provizní prodejce povinen postoupit storno ihned pořadateli zájezdů. V případě, že není storno zpětně potvrzeno do 24 hodin, je provizní prodejce povinen ověřit přijetí storna. Při stornu účastníka provádí finanční vypořádání jedině pořadatel zájezdů a to přímo se zákazníkem, kdy na jeho účet zašle zbytek zálohy/doplatku po odečtení storno-poplatků a současně i potvrzení pro potřeby pojišťovny, které si zákazník uplatní u pojišťovny sám. Provizní prodejce nikdy cenu zájezdu (zálohu) klientovi v hotovosti nevrací. PLATBY Zákazník složí na účet pořadatele zájezdů nebo u provizního prodejce zálohu ve výši uvedené v Podmínkách pro cestující příslušného katalogu. Provizní prodejce není oprávněným inkasním místem pořadatele zájezdů. Zálohu vybírá jménem pořadatele, není oprávněn s ní disponovat a je povinen ji okamžitě převést na konto pořadatele zájezdů. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady spojené se zrušením zájezdu. Doplatek zájezdu provede zákazník dle termínu uvedeného na cestovní smlouvě přímo na účet pořadatele zájezdů. Jako variabilní symbol se uvede číslo smlouvy. 2

3 Při krátkodobém knihování (méně než 45 dnů před nástupem dovolené) zaplatí zákazník celou částku ihned na účet pořadatele zájezdů. V případě prodlení si pořadatel zájezdů vyhrazuje právo účtovat penále ve výši 0,1% z příslušné částky za každý den prodlení. Prvním dnem prodlení se rozumí den následující po splatnosti částky dle příslušné cestovní smlouvy. Splatnost zálohy za zájezd je ihned při podpisu cestovní smlouvy. Doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen do data uvedeného na příslušné cestovní smlouvě. Upozorněte prosím klienty, že pokud nebude platba na účtu Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. nejpozději 45 dnů před odletem, může být zájezd stornován v souladu s Podmínkami pro cestující. Platná čísla účtů pořadatele zájezdů: KB 90237/0100 ČSOB /0300 UniCredit Bank /2700 ČS /0800 Raiffeisenbank /5500 Citibank /2600 Doklady o zaplacení - u zájezdů méně než 7 dní před odletem není možné akceptovat jako doklad o platbě převodní příkaz, včetně internetbankingu (u kterého je třeba zaslat tzv. výpis o realizované transakci). CESTOVNÍ DOKLADY Zasílání cestovních dokladů - je závislé na včasném doplatku. U zaplacených pobytů (tzn. v době, kdy je celková částka zájezdu připsaná na účet), zasílá pořadatel zájezdů cestovní doklady tak, aby je zákazník anebo provizní prodejce obdržel 5 dnů před daným odletem. Pokud v době odesílání cestovních dokladů nebude úhrada provedena, bude rezervační oddělení pořadatele zájezdů kontaktovat provizního prodejce a teprve po předložení dokladu o zaplacení budou cestovní doklady odeslány. HOTELY NA VYŽÁDÁNÍ Rádi bychom vás upozornili na knihování a objednávání hotelu na vyžádání a zpětné potvrzení. Většina hotelů má tzv. lhůtu release, kdy již nemáme k dispozici pokoje, ale konkrétní pokoj vybraného hotelu je možno vyžádat přímo v destinaci. Vybere-li si klient hotel, který je nutné vyžádat, telefonicky provedete rezervaci na rezervačním oddělení. Vyplníte s klientem cestovní smlouvu, kterou klient podepíše. Na cestovní smlouvu je nutné uvést: na vyžádání a zpětné potvrzení a zaslat ji faxem či mailem na rezervační oddělení popřípadě s cestovní smlouvou zaslat potvrzení o příjmu peněz do pokladny, až poté může rezervační oddělení požadovaný pokoj v hotelu vyžádat. Klient složí u provizního prodejce zálohu ve výši dle Podmínek pro cestující příslušného katalogu a u zájezdů méně než 45 dnů před odletem celou částku, kterou si provizní prodejce ponechá a na účet pořadatele zájezdů zašle ihned po potvrzení rezervace pracovníkem rezervačního oddělení na účet pořadatele zájezdů. Pokud zájezd na vyžádání nebude pořadatelem zájezdů potvrzen, vrací provizní prodejce složenou částku zpět zákazníkovi. Nevyberete-li od klienta peníze a klient odmítne potvrzený hotel, může být náhrada vyžadována na provizním prodejci. LETY Odlet - Klienti jsou povinni dostavit se k odbavení 2 hodiny před odletem. Pokud se dostaví k odbavení později než 45 minut před odletem, nemusí být již doprava zaručena. 3

4 Přeprava a transfer nadměrných zavazadel - Co se týče přepravy domácích zvířat (psi, kočky), potápěčské výstroje, jízdních kol, surfů a golfových holí, je jejich počet na let omezen. Proto je potřeba již při rezervaci hlásit, že klient si přeje přepravovat nadměrné zavazadlo. Přepravní poplatky se liší v závislosti na destinaci. Klienty upozorněte, že pokud nebudou mít zaknihovánu (tzn. nahlášenu) přepravu předem, vyhrazuje si letecká společnost právo vyřadit uvedené předměty z přepravy bez uvedení důvodu. Transfer v destinaci z letiště do hotelu a zpět je zajištěn pouze po předchozím vyžádání, potvrzení a zaplacení. Noční odlety - pokud mají klienti odlet na letence uveden např.: 01:00, jedná se o odlet v ranních hodinách a je nutné, aby klienti byli na letišti den předem ve 23: Upozorněte na tuto skutečnost klienty Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. při výdeji cestovních dokladů. Bezplatně dopravovaná zavazadla - Hmotnost bezplatně přepravovaných zavazadel je uvedena přímo na letence či v pokynech k odletu. Děti ve věku do 2 let nemají nárok na místo k sezení a na bezplatnou přepravu zavazadel. Příruční zavazadla nesmí překročit hmotnost 5kg. INTERNET WWW stránka - Na internetové stránce Cestovní kanceláře FISCHER v dolní liště Kontakty jsou zdarma zveřejněny adresy a kontakty (tel. čísla, ) autorizovaných prodejců těch míst, kde nemá Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. svoji vlastní pobočku. Váš - Předpokladem bezproblémové spolupráce je připojení na internet. Veškeré důležité informace zasíláme vždy na váš (je nutné, abychom byli včas informováni o vaší aktuální e- mailové adrese). LAST MOMENT A ZVLÁŠTNÍ NABÍDKY Nově vydané nabídky - lze získat na internetových stránkách kde je úplný seznam všech platných nabídek. Dále jsou nabídky (dle priorit) pravidelně zasílány em ve wordových souborech, které jsou určeny pro tisk do vašich výloh a následně zakládány na stránky Pro prodejce do složky Zvláštní nabídky a Last moment. Vzhledem k velkému množství nabídek bychom uvítali, kdybyste vždy při rezervaci sdělili, o jakou nabídku se jedná (Fischer News, Last Moment atd.). Rezervace zájezdů Last Moment - je možné rezervovat vždy na dobu omezenou, která je stanovena rezervačním oddělením. Prodloužení rezervace je možné pouze výjimečně po dohodě s pořadatelem zájezdů. Rezervace zájezdu Last Moment není možná přes víkend. Rezervace zájezdů s odletem druhý den je možná maximálně na 2 hodiny. Do té doby je nutné zaslat vyplněnou cestovní smlouvu a doklad o platbě faxem na číslo nebo mailem na Přijde-li cestovní smlouva či doklad o platbě na jiné faxové číslo, nemusí být cestovní smlouva potvrzena a zájezd Last Moment může být zrušen. KATALOGY Katalogy jsou k vyzvednutí v centrálním skladu na adrese: Sklady Keto, Obrataňská ulice /bez orientačního čísla/, Praha 4 Libuš. Kontaktní osobou je paní Zachová - tel.: Výdejní dny ve skladu : Pondělí - Pátek 7:30 15:00 /11:30-12:00 polední pauza/ Ve skladu musí mít vždy předem z CK FISCHER objednávku na vyzvednutí katalogů a proto dříve než do skladu pojedete (minimálně 1 den předem) kontaktujte pana Petra Marka tel , který objednávku zašle. Bez předchozího nahlášení vám katalogy ze skladu nevydají. Nemůžete-li si objednané katalogy v dohodnuté době vyzvednout, informujte nás. 4

5 Dále Vám můžeme katalogy zaslat poštou na adresu vaší provozovny (platí pro mimopražské kanceláře) po zaslání objednávky panu Petru Markovi, mail: Katalogy jsou vydávány proviznímu prodejci pouze v omezeném množství určeném pořadatelem zájezdů dle podílu jednotlivých kanceláří na prodeji. Pokud projeví provizní prodejce zájem o větší množství katalogů, než mu bylo Cestovní kanceláří FISCHER přiděleno, může si je zakoupit za ceny stanovené pořadatelem zájezdů. VÍZA Upozorněte prosím klienty, že každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Všeobecně platí, že vízum není součástí zájezdu. Veškeré informace o nutnosti a možnosti zajištění víz pro klienty včetně poplatků, naleznete na stránkách Pro prodejce ve složce Víza. Kontaktní osoba Petr Hejný, tel.: , mail: CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, Praha 4 POJIŠTĚNÍ Klienti Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. mají možnost se pojistit pojištěním Medical 300,- Kč/os. včetně dětí od Evropské Cestovní pojišťovny. Vedle toho klientům nabízíme automaticky také Pojištění FischerPlus 690,- Kč dosp./345,-kč dítě do 15 let, Pojištění Exotika Plus 990,- Kč dosp./495,-kč dítě do 15 let. Zaknihuje-li si klient zájezd, obdrží od vás spolu s potvrzenou cestovní smlouvou pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. Upozorněte klienty, že pojistná smlouva vzniká výhradně mezi klientem a pojišťovnou. Z těchto důvodů také pojištěnec (tedy klient) uplatňuje veškeré nároky na pojistné plnění přímo u pojišťovny. Je bezpodmínečně nutné, aby provizní prodejci i klienti byli podrobně seznámeni s těmito pojistnými podmínkami. Co se týče poškození zavazadel při letecké přepravě, může klient uplatňovat náhradu škody u pojišťovny ECP pouze v případě, že má sjednáno pojištění FischerPlus. V případě, že klient pojištění FischerPlus nebo Pojištění Exotika Plus nechce, je nutné na cestovní smlouvě zaškrtnout políčko "pojištění nepožaduji". Nezapomeňte však klienty upozornit co toto pojištění obsahuje: Úraz - trvalá invalidita Zavazadla - odcizení, poškození Odpovědnost Zrušení cesty ze strany zákazníka Přerušení cesty Nevyužití dovolené Formuláře - Formuláře potřebné k uplatňování pojistných událostí mají k dispozici všichni naši průvodci v destinacích a naleznete je také na stránkách Pro prodejce ve složce Pojištění. Formuláře je možné kopírovat. Na požádání je samozřejmě zašleme. Kartičky ECP - Kartičku pojišťovny ECP dostávají klienti pouze jednu na cestovní smlouvu až spolu s cestovními doklady. Touto kartičkou se klient prokazuje v případě jakékoli pojistné události. FAKTURACE Faktura za provize - musí vždy obsahovat IČ, DIČ jak provizního prodejce, tak i Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. (IČ , DIČ CZ ). Na provizi vystavuje (daňový) doklad - fakturu jménem a za provizního prodejce pořadatel zájezdů. Nárok na provizi vzniká proviznímu prodejci posledním dnem čerpání zájezdu nebo jiné služby, přičemž tento zájezd nebo služba musí být pořadateli zájezdů zaplacena. Faktura se vystaví za uplynulý měsíc, nejpozději do patnáctého dne každého kalendářního 5

6 měsíce, a to za osoby, které v předchozím měsíci splnily podmínky stanovené výše, s tím, že určující je datum čerpání poslední služby. Na vyúčtování bude uvedeno číslo smlouvy, jméno objednatele zájezdu, celková cena zájezdu a vyčíslená provize k jednotlivému číslu smlouvy. Na základě takto vystaveného měsíčního vyúčtování provizí (daňového) dokladu pořadatel zájezdů uhradí do 20-ti dnů měsíční provizi na účet provizního prodejce. Provize se neposkytuje za klienty, kteří zájezd stornovali (výjimkou je 100% storno). Provizní prodejce se zavazuje pořadatele zájezdů neprodleně informovat o případném zrušení své registrace k DPH či naopak. Kontaktní osoba: Monika Hyská, DPH - provize je stanovena bez DPH, tudíž DPH u plátců daně bude přičtena Příloha k provizní faktuře - výpis všech rezervačních čísel za příslušný měsíc naleznete pod Vaším heslem na https://www.fischer.cz/dotazy/provize_vyber.asp Faktury a daňové doklady na zájezdy Provizní prodejce není oprávněn vystavovat zálohové faktury či daňové doklady na zájezdy, neboť jsou produktem Cestovní kanceláře FISCHER a.s., nikoli jejich vlastní. Pokud klient žádá zálohovou fakturu či daňový doklad, ať už pro sebe či svého zaměstnavatele, musí provizní prodejce kontaktovat slečnu Monika Hyská nejlépe mailem V případě, že provizní prodejce požádá o vystavení zálohové faktury jeden měsíc či déle před odletem nebo o vystavení daňového dokladu, bude tak učiněno do 15 dnů od zaslání žádosti. V případě, že žádá o vystavení zálohové faktury, musí sdělit následující informace: přesnou adresu, na koho má být faktura vystavena, jeho IČ, DIČ, rezervační číslo, jméno klienta, kterému bude zaměstnavatel přispívat, a přesnou částku, číslo telefonu zaměstnavatele klienta, event. na klienta. V případě, že žádá o vystavení daňového dokladu a byla-li již vystavena zálohová faktura, stačí uvést číslo zálohové faktury. V případě, že zálohová faktura nebyla vystavena, je nutno uvést informace stejné jako pro vystavení zálohové faktury. Hradí-li zaměstnavatel klientovi část zájezdu, je nutné, aby byla zaměstnavatelem dodržena splatnost zálohové faktury. Pokud si klient zarezervuje last moment a žádá vystavení zálohové faktury na zaměstnavatele (a již ji zaměstnavatel nestačí uhradit), zaplatí klient celou výši zájezdu a poté, co přijde úhrada od zaměstnavatele, mu bude tato částka vrácena na účet či adresu (v tomto případě, prosíme, vyžádejte od klienta číslo účtu). Vám, jako prodejcům, nevstupují platby od klientů (klienti platí vše přímo na účet Cestovní kanceláře FISCHER, a.s..) do nákladů a výnosů. Jsou účtovány v případě podvojného účetnictví pouze přes účty 3. účtové skupiny a dokladem je kopie cestovní smlouvy. Do výnosů vstupuje pouze provize. LOGO CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER Název a logo Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. je chráněno ochrannou známkou a proto veškeré jeho použití je třeba konzultovat s oddělením provizního prodeje. Jedná se zejména o použití v tisku (reklama) a také na různých reklamních tabulích. Provizní prodejce není oprávněn použít název a logo pořadatele zájezdů bez dodatku autorizovaný prodejce. Provizní prodejce je oprávněn toto logo použít při označení své provozovny avšak výlučně vedle svého obchodního jména (nikoli samostatně) v poměru 1:1. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte oddělení provizního prodeje. Monika Javůrková Cestovní kancelář FISCHER, a.s. 6

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Cestovní agentura KOUZELNÁ DOVOLENÁ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cestovní Agentura Letenka Travel Martina Vavříková Se sídlem Lidická 700/19 602 00 Brno IČ 03008410 (dále jen CA Letenka Travel nebo CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů,

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Smluvní strany: Název: CK MAUTHNER s.r.o. Sídlo: Ruská 174/1239, 100 00 Praha 10-Vršovice Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Obchodní podmínky prodeje zájezdů:

Obchodní podmínky prodeje zájezdů: Obchodní podmínky prodeje zájezdů: Airservices Czech Republic, s.r.o. Palouček 1710 266 01 Beroun IČ: 241 30 516 DIČ: CZ24130516 Spisová značka: C181361 vedená u rejstříkového soudu v Praze I. Úvod Cestovní

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Smluvní strany: SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Cestovní kancelář : GATTOM TOUR Obchodní firma: GATTOM - M.T.G. s. r. o. Sídlo: Petřvald, Ostravská 557, PSČ 735 41 Korespondenční adresa: GATTOM TOUR, ul.

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky I. Úvod Cestovní agentura Radek Johanides (provozovatel internetových stránek www.solidnidovolena.cz, dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková, IČ 70945349 (dále jen ŠKOLA ZAD MARIE ZEMÁNKOVÉ) 1. Objednávat

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Cestovní agentura Futura Zdeňka Válková Rodinná 46 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 22984097 1. Úvod Cestovní agentura Futura Zdeňka Válková (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o obchodním zastoupení uzavřená v souladu s ustanovením 2483 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany CESTOVNÍ KANCELÁŘ (obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY zákazníci

OBCHODNÍ PODMÍNKY zákazníci SHOWBOOK.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY zákazníci Objednatel objednávkou stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami. Objednávku lze provést prostřednictvím objednávkového formuláře na webu showbook.cz, nebo zasláním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz Provozovatel: Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika IČO: 35 763 931 IČ DPH: SK2020273959

Více

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2012 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní vztah mezi příspěvkovou organizací Správa Pražského hradu a objednatelem se řídí ustanoveními

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Všeobecné obchodní podmínky 1. Věcný rozsah platnosti

Všeobecné obchodní podmínky 1. Věcný rozsah platnosti Všeobecné obchodní podmínky 1. Věcný rozsah platnosti Následující podmínky, regulují vzájemná práva a povinnosti mezi objednavatelem a provozovatelem ubytovacího zařízení 1.0. Každé ubytovací zařízení,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Poskytovatelem služby je společnost Speleoart s.r.o. IČ 03438481 se sídlem Lidická 700/19, Brno, 60200. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

Objednávky a Obchodní podmínky se řídí platným Občanským zákonem číslo 89/2012 Sb.

Objednávky a Obchodní podmínky se řídí platným Občanským zákonem číslo 89/2012 Sb. Objednávky a Obchodní podmínky se řídí platným Občanským zákonem číslo 89/2012 Sb. Obchodní podmínky: 1. Věcný rozsah platnosti Následující podmínky, regulují vzájemná práva a povinnosti mezi objednavatelem

Více

Zrušení smlouvy je nutno provést písemně, přičemž rozhodné datum je jeho doručení do CK

Zrušení smlouvy je nutno provést písemně, přičemž rozhodné datum je jeho doručení do CK ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA-SMLOUVA č. o zajištění dále uvedené hromadné vodácké akce pro školy a kolektivy kterou mezi sebou uzavírají Dodavatel: Ing.Zdeněk Wolf-PEŘEJ tours OLOMOUC, Tř.Svobody 39, PSČ 779 00,

Více

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech: Firma PEKSPORT s.r.o., se sídlem Vršovická 466/62, 101 00, Praha 10, IČ: 45797056, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddlíl C, vložka 11606, prodávající. Upřesňují se zde

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více