ínáme pracovat v MARKTIME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ínáme pracovat v MARKTIME"

Transkript

1 Začínáme pracovat v MARKTIME CleverApp s.r.o. Všechna práva vyhrazena Verze dokumentu: 1.1/ Cílem dokumentu je základní seznámení uživatele se systémem. Dokument je určený především pracovníkům/řešitelům, kteří pravidelně zapisují výkazy odpracovaného času a vynaložených nákladů na firemních úlohách/zakázkách/kauzách/úkolech. Začínáme pracovat v MARKTIME... 1 Aplikační terminologie... 2 Jak spustit aplikaci... 3 Jak se přihlásit... 3 Bezpečnost přihlašování... 3 Aplikační prostředí... 4 Zjednodušené rozhraní... 4 Začínáme zapisovat pracovní výkazy... 5 Timesheet... 5 Ve zkratce... 5 Podrobněji... 6 Týdenní zapisování timesheet záznamů Timesheet výkazy s jiným výstupem než čas Timesheet přehled záznamů Zapsání finančního výdaje expense záznam Odkud lze zapisovat pracovní výkazy Zaznamenání stavu úlohy a zápis komunikace /19

2 Aplikační terminologie Zde uvádíme klíčové termíny, které používá aplikace: Úloha přidělený úkol, zakázka, kauza s jasně definovatelnou pracovní náplní, okruhem možných řešitelů, fakturační cenou a případně termínem splnění. Timesheet výkaz odpracovaného času řešitele úlohy. Podle charakteru zadané úlohy, uživatele a odpracované aktivity systém automaticky najde a doplní do záznamu hodinovou fakturační i nákladovou sazbu a fakturační status. Timesheet záznamy se mohou vyúčtovávat klientovi úlohy nebo slouží pro vnitropodnikovou evidenci. Expensesheet evidence finančních výdajů s vazbou na úlohy. Expense záznamy se mohou vyúčtovávat klientovi úlohy Aktivita číselník často vykonávaných činností v prostředí firmy se základním dělením na Fakturovatelné/Nefakturovatelné. Aktivitu zapisuje pracovník do timesheet záznamů Pracovní náplň úlohy podrobná textová specifikace práce pro řešitele úlohy + výčet aktivit, které lze zadávat v timesheet záznamu pro danou úlohu. Typ nákladu číselník nákladových druhů pro bližší kategorizaci expensesheet evidence. Řešitel úlohy okruh uživatelů/pracovníků, kteří mohou zapisovat výkazy na úloze. Může být nastaveno, že úloha je otevřena pro všechny pracovníky. Řešitelem úlohy může být i celá uživatelská skupina. Řešitel úlohy standardně disonuje přístupem pouze ke svým datům. Manažerské oprávnění k úloze/projektu/klientovi okruh uživatelů, kteří disponují přístupem ke čtení/reportingu pracovních výkazů ostatních uživatelů, kteří pracovali na dané úloze/projektu/klientovi. Manažer standardně nemá právo editovat kartu daného objektu. Editační oprávnění k úloze/projektu/klientovi okruh uživatelů, kteří mohou kompletně editovat formulář daného objektu. Automaticky již disponují i manažerským oprávněním k objektu Klient organizace z databáze firem. Úlohu nebo projekt lze svázat s klientem. Klient může mít svého manažera, který disponuje manažerským oprávněním k úlohám klienta. Klient vystupuje ve vyúčtování a fakturaci jako příjemce/odběratel. Projekt nadřízená úroveň organizace úloh. Úlohu lze svázat s projektem. Projekt může mít svého manažera, který disponuje manažerským oprávněním k úlohám v projektu. Do pracovních výkazů se zapisuje úloha, projekt slouží pouze pro reporting a efektnější filtrování. Vyúčtování aplikací podporovaný proces/nástroj, kde se timesheet a expense záznamy pro vybrané úlohy transformují (úpravy hodin, popisů, sazeb apod.) do klientské fakturace nebo do nefakturovatelného odpisu výkonů. Výstupem vyúčtování je přehledný dokument specifikace práce pro klienta. Dokument slouží jako příloha k faktuře. Rozpracovanost Timesheet výkony a expense výdaje, které dosud nebyli zahrnuty do vyúčtování (tj. záznamy bez statusu vyúčtování). Rozpracovanost je zůstatek, který systém nabídne do nejbližšího vyúčtování dané úlohy. Fakturace nástroj pro vytvoření finální klientské faktury daňového dokladu Billing Označení pro aplikací podporované procesy ohledně definice hodinových sazeb, vyúčtování a fakturace dohromady Fakturační milník Fixní částky s termínem plánované fakturace úlohy nebo projektu. Lze využít pro zadávání success fees, fix price apod. Aplikace z fakturačních milníků počítá plánované částky fakturace Měsíční paušál aplikací podporovaný billing nástroj pro výpočet hodinových sazeb v rámci měsíce a dohodnutého měsíčního limitu hodin zdarma. 2/19

3 Jak spustit aplikaci Ke spuštění aplikace stačí uživatelům web prohlížeč a to: Firefox 2.0 nebo výšší Internet Explorer 6.0 nebo vyšší V prostředí MacOS funguje pouze prohlížeč Firefox. Standardní předpoklad provozu aplikace je takový, že ve firmě existuje alespoň jeden administrátor aplikace MARKTIME. Administrátor sdělí uživatelům URL adresu, přes kterou budou aplikaci spouštět (např.: Jak se přihlásit Aplikace podporuje 2 typy přihlášení: Výchozí obrazovka programu je login okno, kde uživatel uvede přihlašovací jméno a heslo a program po ověření pustí uživatele dále. Automaticky přebírat přihlášeného uživatele do windows domény (označujeme jako: Aktive Direktory) V tomto případě uživatelé nemusí zadávat login a heslo. Program jim věří a pouští je rovnou. V praxi lze kombinovat oba dva přístupy. Pro některé uživatele bývá praktické se přihlašovat pod jiným pracovníkem (např. asistentka se bude přihlašovat jako její manažer/advokát). Zde potom přichází v úvahu bod 2. Bezpečnost přihlašování Administrátor má možnost nastavit, aby si každý uživatel musel povinně nastavit přístupové heslo. Lze nastavit i minimální kvalitu hesla: Heslo může být jakýkoliv výraz Heslo musí obsahovat minimálně 4 jakékoliv znaky Heslo musí obsahovat minimálně 6 znaků a z toho minimálně jedno velké písmeno a jedno číslo Dále lze nastavit, že jediným možným způsobem přihlášení je přes doménu nebo pouze přes explicitní login okno. 3/19

4 Aplikační prostředí Administrátor má možnost nabídnout uživatelům k práci dvě rozhraní: Standardní rozhraní (výchozí stav) Zjednodušené rozhraní (administrátor může nastavit uživateli pouze a jenom zjednodušené rozhraní Standardní rozhraní (levý a pravý panel) Vertikální stromové menu s rozsahem dostupných funkcí uživateli Pravý panel pro zobrazení požadovaných dat Zjednodušené rozhraní (nástrojová lišta + záložky a spodní panel) 1-Výčet povolených tlačítek v liště 2- Výčet povolených záložek 3- Datový obsah zvolené záložky nebo tlačítka Zjednodušené rozhraní Cílem zjednodušeného rozhraní je nabídnout uživatelům pouze ty funkce, které opravdu potřebují a nic jiného. Výhodou tohoto rozhraní je, že i přesto, že uživatel má nárok na mnohem více funkcionality, tak administrátor povolí pouze sadu záložek a tlačítek. Navíc může administrátor vytvořit zcela vlastní tlačítka nebo záložky, které budou odkazovat na specifické aplikace v rámci firemního intranetu (různé firemní nástěnky, odkazy do jiných aplikací atak.). Tím lze uživateli nabídnout jediné rozhraní pro spouštění více aplikací. 4/19

5 Začínáme zapisovat pracovní výkazy Výrazem výkaz označujeme: Zapisování timesheet záznamů odpracovaný čas na firemních úlohách/projektech Zapisování expensesheet záznamů vynaložené finanční náklady na firemních úlohách/projektech Timesheet Timesheet záznam se musí vždy vázat k úloze. Vazba ke klientovi nebo projektu vede pouze přes vazbu úlohy ke klientovi či k projektu. Povinná pole, která musí uživatel ve formuláři vždy specifikovat jsou: Datum, uživatel, úloha, aktivita, hodiny a popis Administrátor může nadefinovat v systému další volně definovatelná pole, případně nadefinovat kategorie pro vazbu k timesheet. Ve zkratce 1- Vybrat úlohu 2- Nastavit si způsob nabídky úloh v levém panelu 3- Tisková sestava vybrané úlohy 4- Tisková sestava mého profilu 5- Uzavření/potvrzení vybraných období 6- Kalendářové zobrazení dat 7- Okruh dostupných záložek uživateli 8- Okruh dostupných tlačítek na nástrojové liště 9- Omezení nabídky úloh na pouze mnou naposledy používané 10- Nastavit si svůj preferovaný způsob vyhledávání úlohy 11- Stručné info k vybranému timesheet záznamu 12- Stručné info k vybrané úloze 13- Ruční příznak fakturovatelnosti výkonu pro případ, že chci potlačit rozhodování systému 14- Nastavení formátu zadávání času do timesheet záznamu 15- Specifikace počtu hodin v timesheet záznamu 16- Úloha, do které zapisuji timesheet záznam 17- Uživatel, který zapisuje výkaz 18- Doplnit aktivitu bližší specifikace činnosti výkonu, který právě zapisuji 5/19

6 Podrobněji Nabídka úloh v levém panelu Vybíráme úlohu v levém panelu. Nabízí se pouze ty úlohy, které jsou otevřené pro vykazování a jsem v nich uveden jako řešitel nebo člen řešitelské skupiny nebo jsou otevřeny k řešení pro všechny uživatele. Po kliknutí na úlohu se v pravém panelu zobrazí formulář nového timesheet záznamu pro danou úlohu. Způsob nabídky úloh si sám nastavím podle vlastních preferencí Stromová struktura nebo plochý přehled? Maska zobrazení úlohy 3+4 Tiskové sestavy Tisková sestava vybrané úlohy. Administrátor nastaví uživatelům sadu vhodných tiskových sestav z obrovské škály dostupných MARKTIME sestav. Vyberu si ze seznamu dostupných šablon sestavu a případně nad ní provedu časový filtr Tisková sestava mého profilu naprosto shodný princip jako u sestavy úlohy 6/19

7 5 Uzavírání vykazovaných období Tímto nástrojem dávám manažerům najevo, že do daného období již nebudu vykazovat žádnou práci nebo výdaje. To znamená, že v daném období již nemůžu zapisovat nové výkazy nebo měnit existující timesheet a expense záznamy. 1- Uzavírat lze najednou celé měsíce, týdny nebo jednotlivé dny 2- Výpis již uzamčených období, do kterých nelze zapisovat 3- Zaškrtnout požadovaná období 4- Uzamknout zaškrtlá období (po stisknutí tlačítka se období přesunou do spodního výpisu viz. bod 2 5- Časový filtr, kterým omezím výčet zobrazovaných období Uzavřená období lze znovu otevřít a může to provést pouze administrátor. V jakých situacích již uživatelé nemohou zapisovat/upravovat výkazy? Úloha je již uzavřená pro vykazování Projekt úlohy je již uzavřený pro vykazování Daný timesheet/expense záznam prošel schvalováním (tj. byl schválen nebo neschválen) Daný timesheet/expense záznam je zahrnutý do vyúčtování (tj. byl zahrnutý do vyúčtování se statusem Fakturovat, Odepsat, Fakturovat později ) Uživatel má svém profilu nastaven určitý počet dní, za které již nemůže zpětně zapisovat timesheet výkazy (v profilu uživatele, záložka Ostatní ). Tato funkce se vztahuje pouze na timesheet data a lze ji aplikovat pouze na konkrétní uživatele nikoliv paušálně na celou firmu 7/19

8 6a Kalendář pro zapisování výkazů Aplikace nabízí prostředí i těm uživatelům, kteří preferují kalendářové zobrazení dat. V nabídce je standardně měsíční, týdenní a denní pohled na data. Pracovní týden 1- Detail timesheet záznamu v daném dni a čase výchozí barvou je oranžová 2- Modrou barvou jsou zvýrazněny timesheet záznamy s datumek do budoucna (např. dovolené) 3- Volba, zda zobrazovat v buňkách podrobný záznam nebo pouze celkové sumy hodin za den 4- Přehled vykázaných výkonů za zobrazované období 5- Kliknu na buňku v kalendáři -> Nabídne se mi nový timesheet záznam 6- Možnosti zobrazení kalendáře měsíc, týden, den 7- Navigační kalendář V kalendáři lze najednou zobrazovat timesheet záznamy, termín začátku a dokončení úlohy, události (podobně jako Outlook události), fakturační milníky (termíny, kdy se má fakturovat výkon na úloze) 8/19

9 6b Měsíční kalendář 1- Zapnutá volba zobrazení pouze celkových počtu hodin ve dnech 2- Termín dokončení úlohy červená barva 3- Uživatelská událost v kalendáři 4- Druh zobrazení kalendáře Ruční výběr úlohy ve formuláři Každý si může nastavit svůj preferovaný způsob vybírání úlohy tzv. Masku úlohy. Systém nabízí cca 10 možných masek. 1- Test zvoleného nastavení 2- Nastavení musím potvrdit tlačítkem 3- Pokud má firma v evidenci tisíce úloh, je vhodné si nastavit limit Vyhledávání úloh v seznamu je intuitivní a stačí psát první písmena zvolené masky 9/19

10 11+12 Stručné info o zapisovaném záznamu Příklad detailu vybraného timesheet záznamu: Systém se snaží nabídnout uživateli klíčové informace k vybrané úloze. 13 Ruční příznak fakturovatelnosti záznamu Systém automaticky doplňuje hodinovou sazbu a rozhoduje o fakturovatelnosti záznamu podle zvolené aktivity v záznamu. Pokud uživatel vybere nefakturovatelnou aktivitu, pak i timesheet záznam bude nefakturovatelný. Nefakturovatelným záznamům doplňuje systém automaticky nulovou hodinovou fakturační sazbu. V případě, že uživatel zvolí ručně příznak 2 Záznam bude NEFAKTUROVATELNÝ, pak to systém bere s nejvyšší prioritou a automaticky bude záznam nefakturovatelný. Pokud bude ruční volba 1 Záznam bude FAKTUROVATELNÝ, pak záznam bude vždy faktuorvatelný bez ohledu na status aktivity. Administrátor může v nastavení zvolit, zda se uživatelům má nabízet ruční volba fakturovatelnosti nebo bude záviset rozhodování pouze na systému. 14 Formát zapisování času do timesheet záznamu Systém nabízí 2 základní způsoby zadávání času: Podle přesného rozsahu času od a času do o Volba: Pouze přesný čas od a čas do o Volba: Přesný čas od a do vč. možnosti měnit hodiny o Volba: Pouze jeden datum a dva časy Pouze zadávat přesný počet hodin bez vazby na OD/DO o Volba: Pouze datum a hodiny o Volba: Pouze datum a minuty Záleží na uživateli, jaký způsob zadávání času preferuje. 10/19

11 15 Zapisování hodin Systém umoňuje zadávat čas ve třech formátech: Dekadicky čas se zadává jako desetinné číslo, kde oddělovač je čárka (0,5 je 30 minut, 2,45 je dvě hodiny a 45 minut) Časový formát čas se zadává ve formátu hh:mm (00:30 je 30 minut, 02:30 je dvě a půl hodiny) Minuty čas se zadává přesně v minutách (120 jsou 2 hodiny) Pro zadávání minut je nutné nastavit si způsob zadávání času na hodnotu: Pouze datum a minuty Administrátor může nastavit minimální vykazovatelnou časovou jednotku tedy způsob zaokrouhlování hodin směrem nahoru (na 5ti minuty, 15minut atak.). 17 Uživatel, který zapisuje výkaz Standardně každý zapisuje data za sebe. Administrátor může zapisovat data za všechny ostatní uživatele Administrátor může nastavit vybraným pracovníkům tzv. Manažerská práva k datům vybraných uživatelů. Takoví pracovníci potom mohou mj. zapisovat výkazy i za okruh jim svěřených uživatelů. Tento princip se zpravidla aplikuje pro asistentky manažerů/advokátů. 18 Aktivita Aktivita je charakteristika činnosti, kterou zapisuje pracovník do timesheet záznamu. Aktivity jsou definované v číselníku a lze je členit do skupin ( Skupiny aktivit ). Dále je možné aktivity rozdělovat na fakturovatelné/nefakturovatelné a tím ovlivňovat fakturační sazbu zapisovaného timesheet záznamu. V timesheet záznamu je povinné zadat aktivitu. Okruh aktivit, který se nabízí v timesheet záznamu odpovídá nastavení Pracovní náplně vybrané úlohy. Pracovní náplní úlohy lze např. snadno hlídat rozdíly ve výkaznictví vnitropodonikových úloh a fakturačních úloh. Do vnitropodnikových úloh nadefinujete aktivity jako např. dovolená, nemoc a do fakturačních úloh ty aktivity, které firmu živí: daňové poradenství, konzultace atd. Přes aktivitu systém dokáže rozpoznat, zda se má v timesheet záznamu zapisovat k vybrané úloze odpracovaný čas v hodinách nebo jsou výstupem práce na úloze jiné metriky než je čas (např. počet zaúčtovaných dokladů, obtelefonovaných klientů apod.) Výhody využívání aktivit přes definici náplně práce úlohy: Jasné rozlišení fakturovatelnosti timesheet záznamu Vyplněním věcně správné aktivity není nutné zdlouhavě rozepisovat popis timesheet záznamu Aktivitu lze svázat s konkrétní fakturační hodinou sazbou na dané úloze a pro daného pracovníka Aktivity zefektivňují reporting a filtrování timesheet dat Aktivitou systém dokáže řídit, zda se v timesheet záznamu zapisuje čas nebo jiné metriky 11/19

12 Týdenní zapisování timesheet záznamů Administrátor může povolit/zakázat tuto funkci. Tento způsob zadávání dat je vhodný zpravidla pro tyto situace: Zapisování dlouhodobé nepřítomnosti jako jsou dovolené, nemoci apod. Zapisování timesheet záznamů s charakterem plánované kapacity do budoucna Tato funkce umožňuje zapisovat pouze nové záznamy a nikoliv upravovat již uložené. 1- Výběr úlohy, do které budu zapisovat 2- Výběr aktitivity k úloze 3- Výchozí popis záznamu 4- Systém doplní prázdné řádky dnů, které spadají do vybraného týdne 5- Systém doplní prázdné řádky dnů, které spadají do všech dnů v měsíci, kam spadá vybraný týden 6- Vybraný týden, do kterého hodlám zapisovat 7- Buňka/den, kam se zapisuje počet hodin. Když kliknu do buňky, pak můžu měnit popis záznamu pro daný den/úlohu/aktivitu vlevo dole. 8- Tlačítkem Uložit dojde k uložení všech nově zapisovaných záznamů 9- Možnost odstranit celý řádek 12/19

13 Timesheet výkazy s jiným výstupem než čas Timesheet výkazy se zadáváním odpracovaného času nepokryjí práce, které jsou odměňovány za odvedené počty kusů resp. za jiné měrné jednotky než je čas Například u profese Účetní zpravidla nezáleží, zda zaúčtování 1000 dokladů do účetního deníku trvá hodinu nebo 2 dny. Účetní si zpravidla sjednává odměnu s klientem za odvedenou jednotku jejího výstupu práce (počet zaúčtovaných dokladů, počet mzdových listů apod.) Dalším příkladem je proces odměňování telefonistů v callcentru za každý vyplněný dotazník s klientem dostane přesně měřitelnou odměnu. Na níže uvedeném obrázku si ukážeme pracovní výkaz účetní, která zpracovává přiznání k DPH. 1. Vyberu aktivitu Zpracování přiznání k DPH (podle náplně práce úlohy lze k vybrané úloze zadávat pouze 4 aktivity). 2. Tato aktivita je nadefinována tak, že po jejím výběru zmizí zadávání času a zobrazí se tabulka pro zápis výstupů aktivity V našem příkladu může mít aktivita 3 výstupy (obecně může administrátor nadefinovat libovolné množství výstupů pro každou aktivitu) 3. Každý výstup se zadává v nějaké měrné jednotce 4. Počet výstupů musí být numerický výraz. Na pozadí má systém uložené informace o fakturační i nákladové ceně jednotky výstupu. Tím dokáže systém zobrazovat celkovou fakturační částku vůči klientovi i celkovou částku, kterou má vyplatit pracovníkovi v úkolu 13/19

14 Timesheet přehled záznamů Systém nabízí možnost si veškerá data zobrazovat v přehledech. Jedná se o univerzální nástroj, kde si můžete nastavit vlastní sloupce, filtrování, třídění a dokonce i stromově organizované seznamy. Standardní přehled s timesheet daty je zobrazen na následujícím obrázku. Práce s datovým přehledem je naprosto shodná ve všech modulech. 14/19 1. Kliknutím na tlačítko se mi zobrazí návrhář přehledu, kde můžu vybrat požadované sloupce, jejich řazení, výchozí třídění apod. Administrátor může zakázat uživatelům si nastavovat vlastní přehledy a nastaví jim ho sám (např. z důvodu, aby uživatelé neviděli fakturační sazby apod.) 2. Odfiltrování dat podle období timesheet záznamu 3. Zobrazit/skrýt Rychlé filtrování. Rychlé filtrování slouží k odfiltrovávání požadovaných dat. Výčet filtrovacích polí je naprosto shodný jako výčet sloupců v přehledu. Logický vztah v podmínce mezi poli je AND. 4. Příklad filtrování podle názvu klienta 5. Pokud je pole číselníkového charakteru (předem omezený okruh hodnot), lze tlačítkem zobrazit výčet možných hodnot. U takového pole lze středníkem oddělovat hodnoty (podobné SQL operátoru IN filtrování podle výčtu hodnot) 6. Pohyb po stránkách 7. Označení/výběr záznamu v přehledu. Klávesou Ctrl a klikáním myši lze označit více záznamů najednou. S označenými záznamy lze pracovat v menu (viz. bod 13) 8. Modrá barva zvýrazňuje timesheet záznamy, které svým datem patří do budoucna vůči dnešku 9. Zelená/červená barva označuje Status vyúčtování záznamu. Tj. status, který obdržel daný záznam, když se generovalo vyúčtování pro klienta Červená: Odepsat Zelená: Fakturovat Bez barvy nebo modrá: Zatím neprošlo vyúčtováním Ikona v záznamu označuje Status schvalování záznamu Zelená ikona: Schváleno Červená: Neschváleno Žlutá: Zatím neschvaluji Bez ikony: schvalování nespecifikováno

15 10. Celkový součet hodnot ve sloupci. Nejedná se o součet za stránku, ale o součet za všechna data, která odpovídají filtru nad přehledem (Přehled může mít i stovky stránek, ale spodní suma je fixní pod každou stránkou). 11. Kliknutím se mi otevře detailní timesheet formulář pro úpravu záznamu (pokud je nad záznamem nebo datumek zámek, zobrazí se pouze tisková sestava pro čtení) 12. Každý sloupec lze třídit (vzestupně/sestupně) 13. Menu nad celým přehledem. Zde přicházejí v úvahu aplikační funkce nad označenými záznamy v přehledu (viz. bod 7) Příklad, jak si nastavit přehled v situaci, kdy preferuji zobrazování alternativních výstupů aktivit před časovým zobrazením. Uživatel si jednoduše nastavil v přehledu požadované sloupce. 1. Výčet počtu a názvu zapsaných výstupů v timesheet záznamu 2. Celkový fakturační honorář za výstupy v záznamu 3. Celkový nákladový honorář (tj. kolik dostane pracovník, který výkon provedl) 4. Nastavit si požadované sloupce do přehledu Příklad stromového zobrazení timesheet dat (aplikace umožňuje 2-úrovňovou stromovou strukturu podle prvního sloupce v přehledu v našem příkladu požadujeme souhrny podle uživatelů) 15/19

16 Zapsání finančního výdaje expense záznam Uživatel může mít povoleno/zakázáno zapisovat expense záznamy. Logika záznamu je velmi podobná jako u timesheet záznamu, s tím rozdílem, že se místo hodin zapisují částky. 1. Specifikace úlohy a uživatele je naprosto shodná jako v timesheet formuláři 2. Po zapsání částky bez DPH se automaticky podle sazby DPH dopočítá celková částka a částka DPH 3. Počet kusů se hodí pro situace, kdy zapisujeme nákup přesného počtu nějakého zboží/služby (např. kolky u notáře). Systém pak automaticky podle ceny za kus dopočítá zbylé částky 4. Druh/okruh nákladu detailnější kategorizace výdaje - lze chápat podobně jako nákladové účty v podvojném účetnictví 5. Podrobný popis výdaje 6. Do identu lze např. zapsat variabilní číslo došlé faktury apod. 7. Uživatel ručně rozlišuje, zda daný expense bude fakturovatelný klientovi 8. Systém umí pracovat s cizí měnou a na pozadí doplní měnový kurz dle globálního nastavení. V samotném vyúčtování klientovi lze doplnit přesný kurz odpovídající situaci vyúčtování 9. Dodavatel = potenciálně kterákoliv firma z databáze klientů/firem (systém má jednu společnou databázi firem. Firma může v systému vystupovat jako klient úlohy/projektu nebo jako dodavatel) 10. Přehled pěti naposledy mnou zapisovaných expense záznamů. Tato funkce pomůže zpřehlednit situaci, kdy rychle za sebou musím zapsat více výdajů najednou 16/19

17 Odkud lze zapisovat pracovní výkazy Timesheet lze zapisovat v těchto oblastech: Zjednodušené rozhraní záložka Zapisovat výkazy Kalendář Timesheet přehled záznamů Ve standardním rozhraní větev menu Timesheet->Nový záznam Přehled úloh viz obrázek níže Offline aplikace MTD (informace v samostatném dokumentu) 1- V přehledu úloh vyberu konkrétní záznam. Ve spodním panelu zvolím Timesheet přehled. Z menu Záznam->Nový se mi zobrazí nový timesheet záznam s předvyplněnou úlohou, na které stojím. 2- Podobný způsob přes menu Akce nad přehledem úloh. Naprosto shodný princip funguje i pro zapisování expense záznamů z přehledu úloh 17/19

18 Zaznamenání stavu úlohy a zápis komunikace Manažer případně řešitel úlohy sděluje touto funkcí firmě, v jakém stavu se právě nachází daná úloha. Manažer úlohy standardně nedisponuje právy k upravovaní kompletního profilu úlohy a má k dispozici pouze tuto funkci (zakladatel úlohy může samozřejmě oprávnit manažera k editaci kompletního profilu úlohy, nicméně to nemusí být praktické) Administrátor může globálně nastavit, zda řešitel může měnit i pole Stav úlohy nebo Hotovo v % nebo je to pouze v kompetenci manažera úlohy. Z pohledu řešitele 1- Tisková sestava, která zobrazí podrobný profil úlohy (nabízí se uživateli dostupné šablony sestav) 2- Doplnit aktuální stav, ve kterém se úloha nachází (číselník stavů může administrátor libovolně nastavit dle fungujících procesů ve firmě) 3- Popis práce (zakladatel úlohy může dodat podrobný popis) 4- Řešitel může zapisovat zprávy, které se uloží k úloze a následně nabídnou k odeslání e- mailem pracovníkům, kteří mají nějaký vztah k úloze Z pohledu manažera 1- Změnit aktuální stav 2- Manažer úlohy má možnost uzavřít úlohu pro zapisování výkazů 3- Manažer úlohy má možnost specifikovat podrobný popis práce 18/19

19 Ostatní funkce formuláře jsou pro manažera stejné jako pro řešitele. 19/19

Logika formulářů úlohy

Logika formulářů úlohy Logika formulářů úlohy Uživatelský/administrační manuál CleverApp s.r.o. 2007/11/03 verze 1.0 CleverApp s.r.o. 2007 1/1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Důležité faktory úspěchu řešení ze strany uživatelů... 3 3 Nářadí

Více

Video průvodci. Výkazy práce a výdajů. Zadávání výkazů práce

Video průvodci. Výkazy práce a výdajů. Zadávání výkazů práce Video průvodci Zadávání výkazů práce Průvodce je k dispozici též na YouTube: https://www.youtube.com/ watch?feature=player_embedded&v=ak0vrub7nuy Nastavení automatického oceňování výkazů práce Průvodce

Více

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ Modul slouží k evidenci a přehledu o nepřítomnostech zaměstnanců na pracovišti. Součástí modulu je schválení žádosti o dovolenou, nebo jiný druh nepřítomnosti (např. nemoc, čerpání

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES!

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! www.cleerio.cz PŘIHLÁŠENÍ DO MAPOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Mapová aplikace je přístupná na vašem počítači i tabletu. Stačí být připojen

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

32 APZ Nabídky. Popis modulu

32 APZ Nabídky. Popis modulu 32 APZ Nabídky Uživatelský modul APZ Nabídky náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci pracovních nabídek

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016)

MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016) MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016) MOBILNÍ VERZE SYTÉMU ASJA V současné době bylo možné systém ASJA spustit na mobilních telefonech nebo na tabletech, ale prakticky jen v podobě jak

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ LIKVIDAČNÍCH LISTŮ (FAKTUR)

ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ LIKVIDAČNÍCH LISTŮ (FAKTUR) ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ LIKVIDAČNÍCH LISTŮ (FAKTUR) Likvidační list je generován z informačního systému ifis a v podobě podkladů pro schválení se přenáší do aplikace VERSO, kde se likvidační listy elektronicky

Více

Projekt Zavedení nových výrobku na trh modul Projekty

Projekt Zavedení nových výrobku na trh modul Projekty Projekt Zavedení nových výrobku na trh modul Projekty Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Popis agendy Projekt je objekt typu hlavička + řádky. V hlavičce budou identifikační hodnoty, popisné údaje a údaje

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

BS Atrak 2.0 Funkce systému

BS Atrak 2.0 Funkce systému BS Atrak 2.0 Funkce systému Zobrazit kontakty LAIC Přihlásit se do systému Konfigurovat prostředí aplikace Správce systému Konfigurovat lokalizaci prostředí Navigovat se po nabídce modulů Odhlásit se ze

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 1. Úprava funkcionality do Konfigurace- Kontroly Globální přibyla nová volba Kontrolovat řádky označené jako Pouze do sestav 2. Úprava funkcionality pokud je vytvořen

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

ŠTÍTKOVÁNÍ. informativní manuál pro uživatele HelpDesku

ŠTÍTKOVÁNÍ. informativní manuál pro uživatele HelpDesku ŠTÍTKOVÁNÍ informativní manuál pro uživatele HelpDesku Hlavní funkcionalita: Štítek je vizuální označení konkrétního požadavku slovním spojením nebo heslem, které usnadní uživateli daný task později podle

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele ŠKODA Auto / EOT, WebSBI, 23.03.2015 1 Obsah Popis aplikace... 3 Přístup k aplikaci... 3 Přihlášení k aplikaci... 3 Práce s aplikací... 4 Soubor... 4 Protokoly...

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE

STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE 1 1. PŘIHLÁŠENÍ Odkaz pro přihlášení do VZP Pointu naleznete na webových stránkách VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY www.vzp.cz: v horním menu

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL. EUROENERGIE, s.r.o. Pod Javory 1416/38, PRAHA 4, PSČ 148 00 IČ 272 56 103 DIČ CZ272 56 103 mail@euroenergie.cz www.euroenergie.cz GOLEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL listopad 2015 GOLEM je webová aplikace umožňující

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více