MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Jana Černá, referent odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Název bodu: Vystoupení ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje vystoupení ze zájmového sdruţení právnických osob Střední Morava - Sdruţení cestovního ruchu se sídlem Horní náměstí 5, Olomouc, IČO: k T: O: Mgr. Vojtěch Bušina

2 Důvodová zpráva: Rada města Hranic usnesením č. 1338/ RM 42 ze dne doporučila Zastupitelstvu města Hranic vystoupit ze sdruţení právnických osob Střední Morava - Sdruţení cestovního ruchu. Město Hranice je členem Střední Morava - Sdruţení cestovního ruchu (dále jen Sdruţení) od na základě usnesením Zastupitelstva města Hranice č. 86/2007 ZM 4 ze dne Dle stanov Sdruţení lze vystoupit pouze k poslednímu dni kalendářního roku písemným oznámením o vystoupení doručené Správní radě, tedy do Sdruţení je právnickým subjektem jako dobrovolné zájmové sdruţení právnických osob v turistickém regionu Střední Morava Olomouckého kraje. Jeho posláním je zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu regionu vytvořením úspěšné, konkurenceschopné strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru na území turistického regionu Střední Morava, kam spadá těchto 12 turistických lokalit: Konicko, Litovelsko, Mohelnicko, Hranicko, Lipensko, Přerovsko (tito tři tvoří Moravskou bránu), Město Olomouc, Olomoucko, Prostějovsko, Střední Hana, Šternbersko a Uničovsko. Účel a předmět činnosti Sdruţení je podrobně popsán ve stanovách, které jsou přílohou č. 1 materiálu. Správní rada Sdruţení: Bc. Miroslav Petřík (předseda), RNDr. Jan Holpuch, PhD. (místopředseda), Michal Oborný, Ing. Radovan Vašíček, Bc. Ivo Kropáč, Mgr. Eva Hrušková, Ing. Richard Benýšek Dozorčí rada Sdruţení: Mgr. Radovan Rašťák (předseda), Hana Kaštilová Tesařová (místopředsedkyně), Josef Knopf, Mgr. Jan Rája, Viktor Kohout Sekretariát: Mgr. Djamila Bekhedda - ředitelka, Ing. Sylvie Nakládalová - projektová manaţerka, Denisa Králíková - administrátor webového portálu, Bc. Nora Kaštylová - marketingová manaţerka Kontakt: Horní náměstí 5, Olomouc, IČ: , DIČ: CZ , Tel.: , Členský příspěvek: Olomoucký kraj: Kč ročně Obec: 3,- Kč/obyvatele/rok (Město Hranice Kč, Kč, Kč, Kč) Ostatní členové: A. právnická osoba (dle 4 stanov Sdruţení): Kč/kalendářní rok B. přidruţený člen (tj. právnická osoba, nepůsobící v oblasti CR): Kč/kalendářní rok C. přidruţený člen (tj. právnická osoba, působící v oblasti CR) s hlasem poradním dle 6 stanov Sdruţení: Kč/kalendářní rok D. přidruţený člen (tj. fyzická osoba) s hlasem poradním dle 6 stanov Sdruţení:5000 Kč/kalendářní rok Dle výroční zprávy Sdruţení za rok 2011 jsou členy Sdruţení: V roce 2011 rozšířil členskou základnu jeden nový člen: Hotel U Parku s.r.o. ubytovací zařízení V roce 2011 ukončilo členství 3 subjekty (z toho 2 členové a 1 přidruţený člen):člen CK Pressburg. s.r.o., cestovní kancelář, Olomouc Hotel FIT plus a.s., ubytovací zařízení, Přerov 2

3 Best Hotel Garni (Czech millor s.r.o.) ubytovací zařízení, Olomouc Hotel Prachárna, ubytovací zařízení, Olomouc K mělo Sdruţení 34 členů (z toho 26 členů a 8 přidruţených členů): 1. Amber Travel s.r.o., cestovní kancelář, Mikulov 2. Bělecký Mlýn s.r.o., provozovatel hotelu Bělecký Mlýn, Olomouc Zdětín 3. Bohemia s.r.o., provozovatel hotelu, Tennis Club, Prostějov 4. Golf area a.s., volnočasové aktivity, Olomouc 5. Hotel Jana a.s., ubytovací zařízení, Přerov 6. HOTELPARK STADION a.s., ubytovací zařízení, Olomouc 7. Hranická rozvojová agentura, z. s.,rozvojová agentura, Hranice 8. JACOBO EUROPE CZ a.s., provozovatel hotelu ARCHA, Olomouc Svatý Kopeček 9. Krásná Morava o.s., rekreační aktivity, Olomouc 10. Lázně Slatinice a. s., Slatinice 11. Město Hranice, obec 12. Město Konice, obec 13. Město Lipník nad Bečvou, obec 14. Město Litovel, obec 15. Město Šternberk, obec 16. Město Tovačov, obec 17. Město Uničov, obec 18. Mikroregion Plumlovsko, svazek obcí, Plumlov 19. Olomoucký kraj 20. Rakas spol. s.r.o., provozovatel hotelu Flora, Olomouc 21. Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy s. r. o., Olomouc 22. Regionální centrum Olomouc s. r. o., kongresové centrum, Olomouc 23. Statutární město Olomouc, obec 24. Statutární město Přerov, obec 25. Technické sluţby města Olomouce 26. Vysoká škola logistiky, Přerov Přidruţení členové: 1. Dolní Bušínov Koliba Bozeňov s.r.o., rekreační středisko, Šumperk 2. Hotel U Parku s.r.o., Olomouc 3. Hostinský pivovar Moritz a.s., Olomouc 4. Jan Grézl, Sylva Grézlová Haryservis II, provozovatel Penzionu Na Hradě, Olomouc 5. Mgr. Ondřej Pavelka, provozovatel hotelu Arigone, Olomouc 6. Mikroregion Konicko, svazek obcí, Konice 7. Vlastimil Sedláček, provozovatel Lovecké chaty a restaurace Autodemont, Horka nad Moravou 8. W Invest a. s., provozovatel hotelu Business hotel Alley, Olomouc Město Hranice na valných hromadách pravidelně zastupuje na základě pověření starosty města z Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - příloha č. 2. Poslední Valná hromada se konala v Litovli. Další zasedání valné hromady se uskuteční v hotelu Flora Olomouc. V roce 2011 a 2012 Sdruţení realizovalo tyto činnosti, hlavně v oblasti marketingu: - administrace turistického portálu Olomouckého kraje část Střední Morava turistická lokalita Hranicko má svou lištu, kde jsou umístěny informace o Hranicku včetně moţnosti stáhnutí materiálů v PDF - administrace portálu Moravská jantarová stezka II - spolupráce s agenturou CzechToursm při propagaci webového portálu (rozšiřování nabídky za turistický region Střední Morava - Plovánra Aquapark Hranice se 3

4 umístila na 5. místě v počtu zobrazení z atraktivit Střední Morava na tomto portálu) - realizace projektu Střední Morava turistická destinace II poznání a pohoda z programu ROP, oblast 3 Cestovní ruch. V rámci projektu byly realizována aktivity pro odbornou veřejnost touroperátory a zástupce cestovních kanceláří (informační katalog, katalogy: Poznávací a pobytové programy, Témata pro individuální turisty, Témata pro skupiny, Nabídka pro základní a střední školy), dále katalogy pro veřejnost vně regionu: Aktivní a adrenalinová turistika, Gastronomie, folklor, řemesla, tématické letáčky, broţury a trhací mapy jednotlivých turistických lokalit. Součástí je organizace press tripů pro novináře, prezentace na veletrzích, výroba propagačních materiálů. Zde manaţerky Sdruţení úzce spolupracují se zástupci jednotlivých turistických lokalit při tvorbě a aktualizaci uvedených matariálů. - realizace projektu Vítejte u nás nysko-jesenickém regionu s přesahem nabídky atraktivit na Stření Moravě z programu z Přeshraniční spolupráci Česká republika Polsko - PR aktivity tematické články na portálech - bannerové tuzemské reklamy na kole.cz atd., - bannerové zahraniční reklamy na ruských, německých, rakouských, italských a polských portálech, propagace na Facebooku - účast a propagace všech turistických lokalit Střední Moravy na 1 semináři a 16 veletrzích, z toho 6 v tuzemsku a 10 v zahraničí - realizace vzdělávacího projektu Další vzdělávání v oblasti kvality sluţeb cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Modul Venkovský turismus 2012 se konal i v areálů Lázní Teplice nad Bečvou - tvorba nových produktů cestovního ruchu, produktových balíčků a komunikační aktivity na podporu návštěvnosti celého území Olomouckého kraje - sledování návštěvnosti nejvýznamnějších atraktivit Střední Moravy - podíl na zpracování strategického dokumentu Marketingová a finanční studie investičního záměru Svět lovců mamutů/mamut Park Přerov Vyjádření OŠK: Pracovnice OŠK pověřená cestovním ruchem je manaţerkami Sdruţení informována o aktivitách týkajících se Hranicka a Hranic. Aktuální kulturní akce z Hranic se objevují i na stránkách díky automatickému předávání ze stránek jehoţ aktualizaci provádějí pracovnice MIC Hranice, které také s manaţerkou destinačního managementu TL Hranicko spolupracují se Sdruţením při aktualizaci celého turistického webu Olomouckého kraje. Aktivity sdruţení jsou jedny z mnoha, které napomáhají zvyšovat atraktivnost a návštěvnost Střední Moravy a tím i turistické lokality Hranicko. V případě, ţe zastupitelstvo města schválí vystoupení ze Sdruţení, bude město Hranice v této organizaci zastoupeno přes Destinační management TL Hranicko, který zajišťuje Hranická rozvojová agentura, z.s. Ta je také řádným členem sdruţení s ročním příspěvkem 10 tis. Kč. Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek Mgr. Pavla Tvrdoňová Bez připomínek Přílohy: Příloha č 1 - stanovy Sdruţení.doc Příloha č. 2 - přihláška do Sdruţení.pdf 4

5 Příloha č. 1 Stanovy zájmového sdružení právnických osob STŘEDNÍ MORAVA SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Preambule Střední Morava Sdruţení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdruţení právnických osob dle 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1 Název a sídlo 1. Název sdruţení: Střední Morava Sdruţení cestovního ruchu (dále jen Sdruţení ). 2. Sídlem Sdruţení je město Olomouc. 3. Sdruţení má působnost v oblasti Střední Moravy - Hané; o členství a působnosti v jiných organizacích v České republice i v zahraničí rozhoduje Správní rada. 2 Účel a předmět činnosti Sdružení 1. Účelem Sdruţení je zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava (dále jen region ) vytvořením úspěšné, konkurenceschopné a strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 2. Předmětem činnosti Sdruţení je: a) definování vize, zpracování a naplňování strategie rozvoje cestovního ruchu regionu v provázanosti na krajskou strategii, b) koordinace cestovního ruchu v daném regionu - kooperace a spolupráce se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu, c) koncepční řešení trvale udrţitelného rozvoje cestovního ruchu, d) zpracování koncepčních materiálů a projektů, e) získávání prostředků z mimoregionálních zdrojů (granty, dotace apod.), f) inicializace a koordinace investičních projektů a záměrů, g) inicializace nových produktů cestovního ruchu, h) rozvoj lidských zdrojů (poradenská, školící a konzultační činnost), i) zajištění certifikace kvality sluţeb, j) zřízení a provozování informačního centra turistického regionu včetně provozování rezervačního sytému, k) doplňková činnost (obchodní činnost apod.), l) aktualizace webové prezentace, m) spolupráce na marketingových aktivitách regionu (příprava materiálů, prezentace, veletrhy, workshopy apod.), n) zajištění, organizování famtripů a presstripů, o) komunikace s médii, p) zastupování destinace u centrálních orgánů i profesních sdruţení (CzechTourism, Ministerstvo pro místní rozvoj, Asociace turistických regionů a další), q) PR regionálního destinačního managementu (public relation), r) příprava, koordinace (realizace) nadregionálních kulturních a společenských akcí, s) vytváření filosofie informačně-navigačního systému, značení pěších tras, cyklotras, lyţařských tras přesahujících katastrální území obcí (monitoring, údrţba a nové trasy), t) spolupráce se subjektem zajišťujícím projekt Marketing cestovního ruchu v Olomouckém kraji Marketingovou agenturou, spolupráce na vytváření turistického portálu a při realizaci případných dalších projektů, u) vytváření partnerství, výměna zkušeností apod. 3. Sdruţení spolupracuje s partnery v oblasti cestovního ruchu a je oprávněno uzavírat s nimi smlouvy o spolupráci a partnerství. 3 Financování, majetek a hospodaření Sdružení 1. Sdruţení hospodaří se svým majetkem a za závazky odpovídá svým majetkem. Členové Sdruţení neručí svým majetkem za závazky Sdruţení. 2. Finanční příjmy Sdruţení jsou tvořeny členskými příspěvky členů Sdruţení, přímou podporou ústředních orgánů státní správy, doplňkovou a komerční činností; příleţitostné finanční příjmy jsou tvořeny granty, dotacemi, příjmy ze strukturálních fondů Evropské unie, sponzorskými dary, příjmy za individuální sluţby pro členy Sdruţení vyţadující zvláštní úsilí a finanční nároky a ostatními příspěvky. 5

6 3. Sdruţení má vlastní majetek, se kterým hospodaří orgány Sdruţení na základě ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou Sdruţení. Sdruţení vede podvojné účetnictví o stavu a pohybu majetku, příjmech a výdajích, sestavuje roční účetní výkazy. 4. Účetním obdobím je kalendářní rok. První účetní období Sdruţení začíná dnem zápisu Sdruţení do rejstříku Sdruţení a končí Sdruţení hospodaří na základě ročního rozpočtu. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření Sdruţení za uplynulý kalendářní rok musí být projednány Správní radou a Dozorčí radou a schváleny Valnou hromadou. Není-li Valnou hromadou schválen rozpočet na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se hospodaření v době od prvního dne roku do schválení rozpočtu (dále jen období rozpočtového provizoria ) objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rok. Příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu schválením rozpočtu na příslušný rok. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou členové Sdruţení uplatnit na zasedání příslušného orgánu Sdruţení. 6. Výši členských příspěvků na příslušný kalendářní rok schvaluje Valná hromada na návrh Správní rady ve vazbě na návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok. 7. Další postup při hospodaření s majetkem Sdruţení upravují vnitřní organizačně-řídící akty Sdruţení nebo rozhodnutí Valné hromady. 4 Členství ve Sdružení, jeho vznik a ukončení 1. Za člena Sdruţení můţe být v souladu se Stanovami přijata právnická osoba, působící v oblasti cestovního ruchu, za níţ o přijetí do Sdruţení uplatní písemnou ţádost její statutární zástupce. 2. Členství ve Sdruţení vzniká na základě rozhodnutí Správní rady o přijetí ţadatele za člena Sdruţení a po zaplacení ročního členského příspěvku s účinky vzniku členství ke dni jeho úhrady. Správní rada dává vznik členství Valné hromadě na vědomí. 3. Členství ve Sdruţení zaniká: a) vystoupením člena ze Sdruţení. Písemné oznámení o vystoupení musí člen doručit Správní radě. b) rozhodnutím Správní rady o vyloučení pro neplnění povinností vyplývajících z členství; člen můţe být vyloučen, jestliţe jednal v rozporu se zájmy Sdruţení nebo neuhradil svůj roční členský příspěvek; a neučiní nápravu ani ve lhůtě, která mu k tomu byla písemně ředitelem sekretariátu poskytnuta. Správní rada dává rozhodnutí o vyloučení Valné hromadě na vědomí. Pokud však člen uhradí roční členský příspěvek alespoň ve výši stanovené Valnou hromadou pro přidruţeného člena, nedojde k jeho vyloučení, nýbrţ, s účinky ke dni úhrady příspěvku k jeho přeřazení do pozice přidruţeného člena Sdruţení. c) zánikem člena, d) zánikem Sdruţení. 4. Vystoupit ze Sdruţení lze pouze k poslednímu dni kalendářního roku, v němţ člen předloţil Správní radě oznámení dle odst. 3, písm. a). Účinky vyloučení ve smyslu odst. 3 písm. b) nastávají doručením písemného rozhodnutí Správní rady o vyloučení dotčenému členu Sdruţení. V případě nemoţnosti doručení pak 10. dnem po odeslání tohoto rozhodnutí, jako doporučné zásilky na adresu oficiálně registrovaného sídla tohoto člena. 5. Zaplacené roční členské příspěvky a další poplatky či jejich zůstatky se v případě zániku členství za existence Sdruţení nevracejí; majetkové vypořádání se neprovádí. 5 Práva a povinnosti členů Sdružení 1. Člen Sdruţení má právo: a) kontrolovat činnost Sdruţení a podílet se na výsledcích jeho činnosti, vyjadřovat se k jeho činnosti, obdrţet odpověď na své podněty a být informován o celkové činnosti Sdruţení, b) předkládat připomínky a náměty při přípravě podkladů pro jednání orgánů Sdruţení a vznášet námitky a připomínky pro jejich rozhodnutí, c) navrhovat a volit své zástupce do orgánů Sdruţení, d) být informován o činnosti a hospodaření orgánů Sdruţení, e) účastnit se Valné hromady prostřednictvím pověřené osoby (zástupce), která se musí prokázat písemným pověřením příslušného člena Sdruţení práva účastnit se Valné hromady, f) podílet se na jmenování členů do orgánů Sdruţení, g) nahlíţet do dokladů Sdruţení a kontrolovat tam obsaţené údaje nebo k tomu zmocnit třetí osobu, 6

7 h) vyuţít všech poskytovaných informací i individuální pomoci v oblasti konzultační a poradenské a dalších sluţeb včetně případné účasti na veletrzích cestovního ruchu za předpokladu, ţe tím nedojde k poškození zájmů jiných členů Sdruţení, i) účastnit se a podílet se na všech akcích pořádaných Sdruţením zdarma nebo v předem určených případech vyţadujících zvláštní úsilí Sdruţení za úhradu. Tyto případy určuje Správní rada včetně výše úhrady. j) vyuţívat pro potřeby Sdruţení sluţeb a zařízení Sekretariátu. 2. Člen je povinen: a) hájit zájmy Sdruţení, naplňovat cíle Sdruţení, plnit přijaté úkoly a dodrţovat Stanovy Sdruţení (dále jen Stanovy ), b) účastnit se prostřednictvím svého zástupce zasedání Valné hromady a dalších zasedání a jednání orgánů Sdruţení, jejichţ je členem, c) stvrzovat podpisem svého zástupce svoji účast na prezenční listině při zasedání orgánu Sdruţení či jiných akcích pořádaných Sdruţením, d) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech, dle rozhodnutí Valné hromady, e) neodkladně hlásit změnu názvu, sídla, statutárního zástupce, řádně zvolených zástupců člena v orgánech Sdruţení včetně údajů o telefonickém, faxovém a elektronickém spojení, f) vypořádat své závazky vůči Sdruţení v případě ukončení členství. 6 Přidružené členství ve Sdružení, jeho vznik a ukončení 1. Přidruţenými členy Sdruţení se mohou stát: a) fyzické osoby, působící v oblasti cestovního ruchu, b) právnické osoby, nepůsobící v oblasti cestovního ruchu, c) právnické osoby, které sice působí v oblasti cestovního ruchu, avšak uhradí roční členský příspěvek pouze ve výši stanovené Valnou hromadou pro přidruţené členy Sdruţení. 2. O přidruţeném členství na základě písemné přihlášky rozhoduje Správní rada, která dává vznik přidruţeného členství Valné hromadě na vědomí. 3. Přidruţený člen má právo účasti na Valné hromadě s právem poradního hlasu. 4. Přidruţený člen má povinnost hradit roční členské příspěvky stanovené Valnou hromadou. 5. Přidruţené členství zaniká stejně jako řádné členství dle 4, odst. 3. Přidruţený člen má práva a povinnosti člena Sdruţení uvedená v 5 s výjimkou odst. 1, pís. c) a f). 6. Oznámení o vystoupení ze Sdruţení podává přidruţený člen Správní radě. O vyloučení přidruţeného člena rozhoduje Správní rada. 7 Orgány Sdružení 1. Orgány Sdruţení jsou: a) Valná hromada b) Správní rada c) Dozorčí rada d) Ředitel Sekretariátu (dále jen ředitel ) 2. Orgány Sdruţení se řídí Stanovami Sdruţení a platnými právními předpisy České republiky. 8 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdruţení a tvoří ji oprávnění zástupci členů Sdruţení (dále také delegáti ). Kaţdého člena zastupuje jeden zástupce. Valnou hromadu řídí Předseda Správní rady. Právo účasti na Valné hromadě bez hlasovacího práva mají přidruţení členové, členové Dozorčí rady, členové Správní rady (pokud nejsou zároveň delegáty), předsedové Sekcí a osoby přizvané Správní radou. Valné hromady se rovněţ můţe účastnit osoba, s jejíţ účastí na jednání vysloví Valná hromada souhlas většinou hlasů. 2. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně na základě písemné pozvánky s uvedením jména a sídla Sdruţení, místa, data a hodiny konání a označením Valné hromady; pozvánka musí být doručena členům Sdruţení nejpozději 14 dnů před konáním Valné hromady. 3. Valnou hromadu svolává Správní rada z vlastního podnětu, popřípadě poţádá-li o to alespoň více neţ dvacet procent členů Sdruţení. 4. Delegátem Valné hromady s hlasovacím právem můţe být pouze určený zástupce člena Sdruţení. 5. V případě váţných důvodů, které brání určenému zástupci člena Sdruţení účastnit se Valné hromady, můţe člen svým zastupováním pověřit jiného svého zástupce, oprávnění k zastupování člena je prokázáno písemným pověřením vydaným členem Sdruţení. Pověření v písemné formě 7

8 musí obsahovat podpis osoby oprávněné jednat jménem člena ( 5 odst. 1 písm. e) Stanov), který pověření vydává. Zástupce člena Sdruţení má při hlasování vţdy právo jednoho hlasu. 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li při prezenci zaregistrována nadpoloviční většina všech členů Sdruţení. Členem Sdruţení se pro účely registrace na Valné hromadě rozumí kaţdý jednotlivý zástupce člena ( 5, odst. 1, písm. e) Stanov). Kaţdý člen má na Valné hromadě pouze jednoho zástupce s hlasovacím právem. 7. V působnosti Valné hromady je: a) stanovení hlavních směrů, předmětu činnosti a základních programových dokumentů Sdruţení, b) schvalování Stanov Sdruţení a jejich změn a Jednacího řádu Valné hromady, c) rozhodnutí o přijetí zásadních stanovisek k problémům předmětu činnosti Sdruţení, d) volba a odvolání členů Správní rady, e) volba a odvolání členů Dozorčí rady, f) schvalování rozpočtu a pravidel pro hospodaření s rozpočtovými prostředky na příslušný kalendářní rok, g) schvalování roční účetní závěrky, h) schvalování výroční zprávy o činnosti Sdruţení, i) schvalování koncepce Sdruţení, ročního plánu činnosti Sdruţení a akčního plánu činnosti Sdruţení, j) rozhodování o majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem Sdruţení; tuto působnost můţe převést na Správní radu, k) rozhodování o majetkoprávních úkonech s movitým majetkem Sdruţení; tuto působnost můţe převést na Správní radu, l) rozhodování o přijetí daru; tuto působnost můţe převést na Správní radu, m) rozhodování o majetkoprávních úkonech v ostatních majetkových záleţitostech, které nejsou upraveny těmito Stanovami; tuto působnost můţe převést na Správní radu, n) rozhodování o doplňkové činnosti, o) rozhodování o zřízení, zaloţení a zrušení právnických osob a o účasti Sdruţení v jiných subjektech, p) ukládání úkolů Správní radě a Dozorčí radě, q) projednání zprávy Dozorčí rady za období mezi Valnými hromadami, r) rozhodování o stanovení ročního členského příspěvku pro členy i přidruţené členy Sdruţení a termínu jejich splatnosti, s) rozhodování o splynutí, sloučení a rozdělení nebo jiných změnách právního statutu Sdruţení, t) rozhodování o dalších otázkách, které Stanovy Sdruţení a příslušné právní předpisy svěřují do působnosti Valné hromady, u) rozhodnutí o zrušení Sdruţení. 9 Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem Sdruţení a nejvyšším výkonným orgánem v období mezi Valnými hromadami a zajišťuje plnění usnesení Valné hromady. Rozhoduje o všech záleţitostech Sdruţení, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě. 2. Správní rada řídí a kontroluje činnost Sdruţení v období mezi Valnými hromadami. Správní rada zasedá minimálně pětkrát ročně a jedná a usnáší se podle Jednacího řádu Správní rady. Ze své činnosti je Správní rada odpovědná Valné hromadě. 3. Správní rada je volena Valnou hromadou na období čtyř let. Členy Správní rady volí, odvolává a kooptuje Valná hromada. 4. Správní rada je sloţena z pěti členů Sdruţení zvolených Valnou hromadou, kteří si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Člen Správní rady můţe z členství ve Správní radě odstoupit. Své odstoupení je povinen sdělit Správní radě písemně. 5. Předsedovi a členům Správní rady jsou hrazeny výdaje a náklady související s výkonem jejich funkce. Správní rada můţe rozhodnout a schválit odměny za výkon funkce z prostředků schváleného rozpočtu Sdruţení. 6. Členství ve Správní radě zaniká: a) odvoláním, b) odstoupením z funkce, c) zánikem funkce uplynutím funkčního období nebo odvoláním pověření zástupce člena Sdruţení, d) zánikem Sdruţení. 8

9 7. Funkční období Správní rady s výjimkou Předsedy končí zvolením nové Správní rady Valnou hromadou. Předseda zůstává ve funkci do zvolení nového Předsedy dle 11. odst V působnosti Správní rady je: a) volit, případně odvolávat, ze svého středu předsedu, místopředsedu a výsledek neprodleně oznámit Valné hromadě, b) schvalovat Jednací řád Správní rady a jeho změny, c) informovat Valnou hromadu o činnosti Správní rady formou zprávy o činnosti, d) v případě odstoupení nebo úmrtí člena Správní rady kooptovat nového člena Správní rady; kooptace musí být předloţena dodatečně ke schválení nejbliţší Valné hromadě, nejpozději však do 3 měsíců od kooptace Správní radou. Pokud Valná hromada neschválí ve stanoveném termínu nového člena Správní rady, funkce zaniká. e) činit rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu na kalendářní rok do výše Kč, f) rozhodovat o počtu pracovních míst v Sekretariátu včetně náplně práce a výše platu včetně podmínek hmotné zainteresovanosti, g) svolávat Valnou hromadu a připravovat její program, h) zajistit plnění usnesení Valné hromady, i) posuzovat a řešit návrhy a doporučení Sekcí, j) rozhodovat o přijetí nových členů Sdruţení, k) rozhodovat o vyloučení člena pro neplnění povinností člena Sdruţení, l) zřizovat a rušit Sekce, jmenovat předsedu Sekce a další členy Sekce na návrh předsedy Sekce, m) jmenovat a odvolávat zástupce Sdruţení v mezinárodních organizacích, n) jmenovat a odvolávat ředitele Sekretariátu na návrh Předsedy Správní rady, o) stanovit plat řediteli Sekretariátu, p) prostřednictvím Předsedy Správní rady ukládat úkoly Sekretariátu, q) schvalovat Organizační řád Sekretariátu včetně jeho organizační struktury, r) rozhodovat o dalších otázkách, které nejsou svěřeny jinému orgánu Sdruţení. 10 Rozhodování Valné hromady a Správní rady 1. Valná hromada rozhoduje hlasováním delegátů, Správní rada rozhoduje hlasováním svých členů. 2. Základním způsobem hlasování je: a) hlasování veřejné, b) hlasování tajné. 3. Rozhodnutí Valné hromady je platné, pokud jej schválí nadpoloviční většina přítomných členů. 4. Záleţitosti týkající se rozpočtu, majetku, činnosti Sdruţení a zrušení Sdruţení musí schválit nadpoloviční většina všech členů Valné hromady nebo Správní rady. 5. O změně nebo doplnění Stanov rozhoduje Valná hromada. Změna nebo doplnění Stanov musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Valné hromady. 6. Podmínky a způsob hlasování Valné hromady a Správní rady jsou upraveny v jednotlivých jednacích řádech. 11 Předseda Správní rady 1. Předseda Správní rady (dále jen Předseda ) je ze své činnosti odpovědný Správní radě. 2. Funkční období Předsedy končí zvolením nového Předsedy, nejdéle však 90 dnů po skončení funkčního období Správní rady, jejímţ byl členem. Výkon funkce zaniká jeho odstoupením nebo jeho odvoláním z funkce Předsedy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením písemného prohlášení Sekretariátu. 3. V působnosti Předsedy je: a) zastupovat Sdruţení navenek; zásadní stanoviska Sdruţení podléhají souhlasu příslušného orgánu Sdruţení dle jejich působnosti vymezené Stanovami, b) svolávat a řídit zasedání Správní rady, c) podepisovat usnesení Správní rady, d) činit majetkoprávní úkony v souladu s 8, odst. 7, pís. j), k), l) a m) a 9, odst. 8, pís. e) Stanov, e) stanovit pravidla pro zastupování Předsedy, f) plnit funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k řediteli Sekretariátu, g) činit rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu na kalendářní rok do výše ,- Kč. 9

10 12 Místopředseda Správní rady 1. Základní působností místopředsedy Správní rady (dále jen Místopředseda ) je koordinace činnosti jednotlivých orgánů Sdruţení ve spolupráci s Předsedou v rámci působnosti Předsedy dle 11, odst. 3 Stanov. Místopředseda je ze své činnosti odpovědný Správní radě. 2. Místopředseda na základě pravidel pro zastupování vykonává úkoly vyplývající z funkce Předsedy, není-li dále stanoveno jinak. 3. Místopředseda zodpovídá Správní radě za činnost Sekcí Správní rady. Nesejde-li se příslušná Sekce Správní rady v období delším neţ 4 měsíce či neodpovídá-li její náplň činnosti usnesením a prohlášením orgánů Sdruţení, Místopředseda podá zprávu o nečinnosti či neodpovídající náplni činnosti Správní radě prostřednictvím Sekretariátu Sdruţení. Pokud Místopředseda tuto povinnost nesplní, Předseda písemně vyzve Místopředsedu k plnění této povinnosti prostřednictvím Sekretariátu Sdruţení. 13 Sekce Správní rady 1. Správní rada můţe ustavovat pro řešení určitého okruhu problémů své poradní orgány Sekce, které jsou sloţeny ze zástupců členů Sdruţení, případně z odborných spolupracovníků. 2. O vzniku a zániku Sekce rozhoduje Správní rada. 3. V čele Sekce je předseda jmenovaný Správní radou. Předseda Sekce je odpovědný za činnost Sekce Správní radě. Předsedou sekce můţe být jen zástupce člena Sdruţení dle 4 a 5 Stanov. 4. Členy Sekce jmenuje Správní rada na návrh předsedy Sekce. 14 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem Sdruţení, který se řídí při svém jednání Jednacím řádem Dozorčí rady, a který je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě. 2. Dozorčí rada dohlíţí na dodrţování právních předpisů a Stanov v činnosti Sdruţení a kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Sdruţení, kontroluje dodrţování rozpočtu a provádí kontrolu účtů; příslušné orgány Sdruţení jsou povinny předloţit Dozorčí radě poţadované podklady. Dozorčí rada je oprávněna nahlíţet do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů Sdruţení a poţadovat k nim příslušná vysvětlení. Dozorčí rada můţe svolat zasedání Valné hromady v případě zjištění závaţných nedostatků. 3. Valná hromada volí pět členů Dozorčí rady na období čtyř let. V případě ukončení činnosti zvoleného člena Dozorčí rady je na jeho místo zvolen nový člen. Funkční období Dozorčí rady končí zvolením jejích nových členů Valnou hromadou. 4. Ţádný člen Dozorčí rady nesmí být členem Správní rady a Sekcí. 5. Členové Dozorčí rady si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Dozorčí rady. 6. Dozorčí rada schvaluje Jednací řád Dozorčí rady a jeho změny. 7. Dozorčí rada je povinna podávat Valné hromadě písemnou zprávu o své činnosti minimálně jednou za rok a to k Zpráva musí být Valné hromadě předloţena na nejbliţším jednání. 8. Dozorčí rada je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem poradním zasedání Správní rady, předkládat Správní radě závěry vyplývající z kontrolní činnosti Dozorčí rady a navrhovat v případě potřeby způsob řešení zjištěných nedostatků. 9. Dozorčí rada řeší stíţnosti členů Sdruţení vůči rozhodnutím orgánů Sdruţení. Pokud uzná stíţnost jako oprávněnou, poţádá příslušný orgán o nápravu. 15 Ředitel Sekretariátu Sdružení 1. Ředitel stojí v čele Sekretariátu Sdruţení (dále jen Sekretariát ). Je odpovědný Správní radě za chod Sekretariátu, který je výkonnou jednotkou Správní rady. 2. Činnost ředitele koordinuje Správní rada. 3. Pravomoce ředitele vymezuje Správní rada. 4. Ředitel prostřednictvím Sekretariátu zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Sdruţení. Ředitel zajišťuje technicko-administrativní agendu a úkoly spojené s činností Sdruţení. Vede databázi členů a dalších kontaktů, koordinuje styk s veřejností, zprostředkovává informace a zodpovídá za prezentaci Sdruţení včetně internetu. Úzce spolupracuje s euroregiony a územními samosprávami. 5. Ředitel informuje čtvrtletně členy Sdruţení o činnosti orgánů Sdruţení formou písemné zprávy o činnosti. 6. Vztahy a působnost ředitele jsou vymezeny Organizačním řádem Sekretariátu. 10

11 7. Ředitel plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně-právních ve vztahu k zaměstnancům Sdruţení zařazených do Sekretariátu a organizačních sloţek Sekretariátu. 8. Ředitel provádí právní úkony spojené s činností Sekretariátu a jedná jménem Sdruţení v těchto věcech. 16 Zrušení Sdružení 1. Sdruţení se ruší rozhodnutím Valné hromady za podmínky, ţe dvě třetiny přítomných delegátů vysloví souhlas se zrušením Sdruţení, není-li dále stanoveno jinak. 2. Sdruţení zaniká: a) zrušením bez likvidace, rozhodne-li Valná hromada při zrušení současně o právním nástupci Sdruţení, b) zrušením s likvidací, nerozhodne-li Valná hromada při zrušení Sdruţení o právním nástupci Sdruţení; Valná hromada jmenuje v takovém případě likvidátora a přijme zásady pro likvidaci v souladu s odst. 3 aţ 8 a příslušnými právními předpisy; nejmenuje-li likvidátora Valná hromada, určí ho soud, c) nastanou-li důvody zrušení ze zákona, d) nesejde-li se řádná usnášeníschopná Valná hromada ani po trojím opakovaném řádném svolání; odstup mezi jednotlivými svoláními musí být v takovém případě nejvýše šest měsíců a nejméně dva měsíce před dnem konání; v takovém případě můţe o zrušení Sdruţení rozhodnout Správní rada. 3. Orgán, který rozhodl o zrušení Sdruţení, jmenuje a odvolává likvidátora a stanoví mu odměnu. 4. Likvidátor činí jménem Sdruţení jen úkony směřující k likvidaci Sdruţení. Při výkonu této působnosti plní závazky Sdruţení, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje Sdruţení před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. Nové smlouvy můţe uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených věcí. 5. Likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit, ţe Sdruţení vstoupilo do likvidace s výzvou, aby věřitelé a jiné osoby a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásily své pohledávky, popř. jiná práva ve lhůtě, která nesmí být kratší neţ 3 měsíce. 6. Likvidátor sestaví ke dni vstupu Sdruţení do likvidace likvidační účetní rozvahu a je povinen zaslat přehled o jmění Sdruţení kaţdému členovi Sdruţení. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloţí ji členům Sdruţení ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku, jenţ vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi členy Sdruţení. 7. Členům nelze poskytnout plnění z nároku na podíl na likvidačním zůstatku dříve, neţ jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů Sdruţení. 8. O rozdělení likvidačního zůstatku, který zůstane po uspokojení všech známých věřitelů, rozhodne Valná hromada. 9. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz Sdruţení z registru sdruţení. 17 Doba trvání Sdružení 1. Sdruţení je zaloţeno na dobu neurčitou. 18 Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy vyplývající ze Stanov, vzájemné vztahy mezi členy Sdruţení související s jejich účastí ve Sdruţení, jakoţ i ostatní právní vztahy uvnitř Sdruţení se řídí ve věcech, které neupravují Stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 2. Dodatky ke Stanovám musí mít písemnou formu a po jejich schválení Valnou hromadou se stávají nedílnou součástí Stanov. Dodatky se číslují vzestupně. 3. Dnem účinnosti těchto Stanov se zrušují Stanovy ze dne Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem

12 12

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s.

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s. Stanovy spolku Klatovské kočky z.s. Název spolku: Klatovské kočky z.s. Sídlo spolku: Hálkova 157, 339 01 Klatovy Kraj: Plzeňský Čl. 1 Základní ustanovení 1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s. 2.) Sídlo

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy cyklistického sdružení

Stanovy cyklistického sdružení Stanovy cyklistického sdružení Čl. 1 Název a sídlo Název: CK Přerov (dále jen sdružení ) Sídlo: Purkyňova 3, 750 02, Přerov Adresa pro doručování: Pavlína Rohová, Purkyňova 3, 750 02, Přerov Čl. 2 Statut

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy organizace Mamma HELP, z. s.

Stanovy organizace Mamma HELP, z. s. Stanovy organizace Mamma HELP, z. s. Název: Mamma HELP, z. s. Sídlo: 130 00 Praha 3, Koněvova 150 IČ: 70099880 Datum vzniku: 3. 11. 1999 Působnost: Celostátní Účel spolku: - zlepšit kvalitu života žen

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Čl. 1. Název a sídlo Název: PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem (dále jen sdružení ) Sídlo: Celní 16/4, 639 00 Brno Čl. 2 Statut

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne 30.7.2015 1/5 1. Název a sídlo spolku A. Název spolku: Ramus, z.s. B. Sídlo spolku: Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00 2. Účel spolku A. Spolek je

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více