MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Jana Černá, referent odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Název bodu: Vystoupení ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje vystoupení ze zájmového sdruţení právnických osob Střední Morava - Sdruţení cestovního ruchu se sídlem Horní náměstí 5, Olomouc, IČO: k T: O: Mgr. Vojtěch Bušina

2 Důvodová zpráva: Rada města Hranic usnesením č. 1338/ RM 42 ze dne doporučila Zastupitelstvu města Hranic vystoupit ze sdruţení právnických osob Střední Morava - Sdruţení cestovního ruchu. Město Hranice je členem Střední Morava - Sdruţení cestovního ruchu (dále jen Sdruţení) od na základě usnesením Zastupitelstva města Hranice č. 86/2007 ZM 4 ze dne Dle stanov Sdruţení lze vystoupit pouze k poslednímu dni kalendářního roku písemným oznámením o vystoupení doručené Správní radě, tedy do Sdruţení je právnickým subjektem jako dobrovolné zájmové sdruţení právnických osob v turistickém regionu Střední Morava Olomouckého kraje. Jeho posláním je zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu regionu vytvořením úspěšné, konkurenceschopné strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru na území turistického regionu Střední Morava, kam spadá těchto 12 turistických lokalit: Konicko, Litovelsko, Mohelnicko, Hranicko, Lipensko, Přerovsko (tito tři tvoří Moravskou bránu), Město Olomouc, Olomoucko, Prostějovsko, Střední Hana, Šternbersko a Uničovsko. Účel a předmět činnosti Sdruţení je podrobně popsán ve stanovách, které jsou přílohou č. 1 materiálu. Správní rada Sdruţení: Bc. Miroslav Petřík (předseda), RNDr. Jan Holpuch, PhD. (místopředseda), Michal Oborný, Ing. Radovan Vašíček, Bc. Ivo Kropáč, Mgr. Eva Hrušková, Ing. Richard Benýšek Dozorčí rada Sdruţení: Mgr. Radovan Rašťák (předseda), Hana Kaštilová Tesařová (místopředsedkyně), Josef Knopf, Mgr. Jan Rája, Viktor Kohout Sekretariát: Mgr. Djamila Bekhedda - ředitelka, Ing. Sylvie Nakládalová - projektová manaţerka, Denisa Králíková - administrátor webového portálu, Bc. Nora Kaštylová - marketingová manaţerka Kontakt: Horní náměstí 5, Olomouc, IČ: , DIČ: CZ , Tel.: , Členský příspěvek: Olomoucký kraj: Kč ročně Obec: 3,- Kč/obyvatele/rok (Město Hranice Kč, Kč, Kč, Kč) Ostatní členové: A. právnická osoba (dle 4 stanov Sdruţení): Kč/kalendářní rok B. přidruţený člen (tj. právnická osoba, nepůsobící v oblasti CR): Kč/kalendářní rok C. přidruţený člen (tj. právnická osoba, působící v oblasti CR) s hlasem poradním dle 6 stanov Sdruţení: Kč/kalendářní rok D. přidruţený člen (tj. fyzická osoba) s hlasem poradním dle 6 stanov Sdruţení:5000 Kč/kalendářní rok Dle výroční zprávy Sdruţení za rok 2011 jsou členy Sdruţení: V roce 2011 rozšířil členskou základnu jeden nový člen: Hotel U Parku s.r.o. ubytovací zařízení V roce 2011 ukončilo členství 3 subjekty (z toho 2 členové a 1 přidruţený člen):člen CK Pressburg. s.r.o., cestovní kancelář, Olomouc Hotel FIT plus a.s., ubytovací zařízení, Přerov 2

3 Best Hotel Garni (Czech millor s.r.o.) ubytovací zařízení, Olomouc Hotel Prachárna, ubytovací zařízení, Olomouc K mělo Sdruţení 34 členů (z toho 26 členů a 8 přidruţených členů): 1. Amber Travel s.r.o., cestovní kancelář, Mikulov 2. Bělecký Mlýn s.r.o., provozovatel hotelu Bělecký Mlýn, Olomouc Zdětín 3. Bohemia s.r.o., provozovatel hotelu, Tennis Club, Prostějov 4. Golf area a.s., volnočasové aktivity, Olomouc 5. Hotel Jana a.s., ubytovací zařízení, Přerov 6. HOTELPARK STADION a.s., ubytovací zařízení, Olomouc 7. Hranická rozvojová agentura, z. s.,rozvojová agentura, Hranice 8. JACOBO EUROPE CZ a.s., provozovatel hotelu ARCHA, Olomouc Svatý Kopeček 9. Krásná Morava o.s., rekreační aktivity, Olomouc 10. Lázně Slatinice a. s., Slatinice 11. Město Hranice, obec 12. Město Konice, obec 13. Město Lipník nad Bečvou, obec 14. Město Litovel, obec 15. Město Šternberk, obec 16. Město Tovačov, obec 17. Město Uničov, obec 18. Mikroregion Plumlovsko, svazek obcí, Plumlov 19. Olomoucký kraj 20. Rakas spol. s.r.o., provozovatel hotelu Flora, Olomouc 21. Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy s. r. o., Olomouc 22. Regionální centrum Olomouc s. r. o., kongresové centrum, Olomouc 23. Statutární město Olomouc, obec 24. Statutární město Přerov, obec 25. Technické sluţby města Olomouce 26. Vysoká škola logistiky, Přerov Přidruţení členové: 1. Dolní Bušínov Koliba Bozeňov s.r.o., rekreační středisko, Šumperk 2. Hotel U Parku s.r.o., Olomouc 3. Hostinský pivovar Moritz a.s., Olomouc 4. Jan Grézl, Sylva Grézlová Haryservis II, provozovatel Penzionu Na Hradě, Olomouc 5. Mgr. Ondřej Pavelka, provozovatel hotelu Arigone, Olomouc 6. Mikroregion Konicko, svazek obcí, Konice 7. Vlastimil Sedláček, provozovatel Lovecké chaty a restaurace Autodemont, Horka nad Moravou 8. W Invest a. s., provozovatel hotelu Business hotel Alley, Olomouc Město Hranice na valných hromadách pravidelně zastupuje na základě pověření starosty města z Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - příloha č. 2. Poslední Valná hromada se konala v Litovli. Další zasedání valné hromady se uskuteční v hotelu Flora Olomouc. V roce 2011 a 2012 Sdruţení realizovalo tyto činnosti, hlavně v oblasti marketingu: - administrace turistického portálu Olomouckého kraje část Střední Morava turistická lokalita Hranicko má svou lištu, kde jsou umístěny informace o Hranicku včetně moţnosti stáhnutí materiálů v PDF - administrace portálu Moravská jantarová stezka II - spolupráce s agenturou CzechToursm při propagaci webového portálu (rozšiřování nabídky za turistický region Střední Morava - Plovánra Aquapark Hranice se 3

4 umístila na 5. místě v počtu zobrazení z atraktivit Střední Morava na tomto portálu) - realizace projektu Střední Morava turistická destinace II poznání a pohoda z programu ROP, oblast 3 Cestovní ruch. V rámci projektu byly realizována aktivity pro odbornou veřejnost touroperátory a zástupce cestovních kanceláří (informační katalog, katalogy: Poznávací a pobytové programy, Témata pro individuální turisty, Témata pro skupiny, Nabídka pro základní a střední školy), dále katalogy pro veřejnost vně regionu: Aktivní a adrenalinová turistika, Gastronomie, folklor, řemesla, tématické letáčky, broţury a trhací mapy jednotlivých turistických lokalit. Součástí je organizace press tripů pro novináře, prezentace na veletrzích, výroba propagačních materiálů. Zde manaţerky Sdruţení úzce spolupracují se zástupci jednotlivých turistických lokalit při tvorbě a aktualizaci uvedených matariálů. - realizace projektu Vítejte u nás nysko-jesenickém regionu s přesahem nabídky atraktivit na Stření Moravě z programu z Přeshraniční spolupráci Česká republika Polsko - PR aktivity tematické články na portálech - bannerové tuzemské reklamy na kole.cz atd., - bannerové zahraniční reklamy na ruských, německých, rakouských, italských a polských portálech, propagace na Facebooku - účast a propagace všech turistických lokalit Střední Moravy na 1 semináři a 16 veletrzích, z toho 6 v tuzemsku a 10 v zahraničí - realizace vzdělávacího projektu Další vzdělávání v oblasti kvality sluţeb cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Modul Venkovský turismus 2012 se konal i v areálů Lázní Teplice nad Bečvou - tvorba nových produktů cestovního ruchu, produktových balíčků a komunikační aktivity na podporu návštěvnosti celého území Olomouckého kraje - sledování návštěvnosti nejvýznamnějších atraktivit Střední Moravy - podíl na zpracování strategického dokumentu Marketingová a finanční studie investičního záměru Svět lovců mamutů/mamut Park Přerov Vyjádření OŠK: Pracovnice OŠK pověřená cestovním ruchem je manaţerkami Sdruţení informována o aktivitách týkajících se Hranicka a Hranic. Aktuální kulturní akce z Hranic se objevují i na stránkách díky automatickému předávání ze stránek jehoţ aktualizaci provádějí pracovnice MIC Hranice, které také s manaţerkou destinačního managementu TL Hranicko spolupracují se Sdruţením při aktualizaci celého turistického webu Olomouckého kraje. Aktivity sdruţení jsou jedny z mnoha, které napomáhají zvyšovat atraktivnost a návštěvnost Střední Moravy a tím i turistické lokality Hranicko. V případě, ţe zastupitelstvo města schválí vystoupení ze Sdruţení, bude město Hranice v této organizaci zastoupeno přes Destinační management TL Hranicko, který zajišťuje Hranická rozvojová agentura, z.s. Ta je také řádným členem sdruţení s ročním příspěvkem 10 tis. Kč. Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek Mgr. Pavla Tvrdoňová Bez připomínek Přílohy: Příloha č 1 - stanovy Sdruţení.doc Příloha č. 2 - přihláška do Sdruţení.pdf 4

5 Příloha č. 1 Stanovy zájmového sdružení právnických osob STŘEDNÍ MORAVA SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Preambule Střední Morava Sdruţení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdruţení právnických osob dle 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1 Název a sídlo 1. Název sdruţení: Střední Morava Sdruţení cestovního ruchu (dále jen Sdruţení ). 2. Sídlem Sdruţení je město Olomouc. 3. Sdruţení má působnost v oblasti Střední Moravy - Hané; o členství a působnosti v jiných organizacích v České republice i v zahraničí rozhoduje Správní rada. 2 Účel a předmět činnosti Sdružení 1. Účelem Sdruţení je zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava (dále jen region ) vytvořením úspěšné, konkurenceschopné a strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 2. Předmětem činnosti Sdruţení je: a) definování vize, zpracování a naplňování strategie rozvoje cestovního ruchu regionu v provázanosti na krajskou strategii, b) koordinace cestovního ruchu v daném regionu - kooperace a spolupráce se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu, c) koncepční řešení trvale udrţitelného rozvoje cestovního ruchu, d) zpracování koncepčních materiálů a projektů, e) získávání prostředků z mimoregionálních zdrojů (granty, dotace apod.), f) inicializace a koordinace investičních projektů a záměrů, g) inicializace nových produktů cestovního ruchu, h) rozvoj lidských zdrojů (poradenská, školící a konzultační činnost), i) zajištění certifikace kvality sluţeb, j) zřízení a provozování informačního centra turistického regionu včetně provozování rezervačního sytému, k) doplňková činnost (obchodní činnost apod.), l) aktualizace webové prezentace, m) spolupráce na marketingových aktivitách regionu (příprava materiálů, prezentace, veletrhy, workshopy apod.), n) zajištění, organizování famtripů a presstripů, o) komunikace s médii, p) zastupování destinace u centrálních orgánů i profesních sdruţení (CzechTourism, Ministerstvo pro místní rozvoj, Asociace turistických regionů a další), q) PR regionálního destinačního managementu (public relation), r) příprava, koordinace (realizace) nadregionálních kulturních a společenských akcí, s) vytváření filosofie informačně-navigačního systému, značení pěších tras, cyklotras, lyţařských tras přesahujících katastrální území obcí (monitoring, údrţba a nové trasy), t) spolupráce se subjektem zajišťujícím projekt Marketing cestovního ruchu v Olomouckém kraji Marketingovou agenturou, spolupráce na vytváření turistického portálu a při realizaci případných dalších projektů, u) vytváření partnerství, výměna zkušeností apod. 3. Sdruţení spolupracuje s partnery v oblasti cestovního ruchu a je oprávněno uzavírat s nimi smlouvy o spolupráci a partnerství. 3 Financování, majetek a hospodaření Sdružení 1. Sdruţení hospodaří se svým majetkem a za závazky odpovídá svým majetkem. Členové Sdruţení neručí svým majetkem za závazky Sdruţení. 2. Finanční příjmy Sdruţení jsou tvořeny členskými příspěvky členů Sdruţení, přímou podporou ústředních orgánů státní správy, doplňkovou a komerční činností; příleţitostné finanční příjmy jsou tvořeny granty, dotacemi, příjmy ze strukturálních fondů Evropské unie, sponzorskými dary, příjmy za individuální sluţby pro členy Sdruţení vyţadující zvláštní úsilí a finanční nároky a ostatními příspěvky. 5

6 3. Sdruţení má vlastní majetek, se kterým hospodaří orgány Sdruţení na základě ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou Sdruţení. Sdruţení vede podvojné účetnictví o stavu a pohybu majetku, příjmech a výdajích, sestavuje roční účetní výkazy. 4. Účetním obdobím je kalendářní rok. První účetní období Sdruţení začíná dnem zápisu Sdruţení do rejstříku Sdruţení a končí Sdruţení hospodaří na základě ročního rozpočtu. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření Sdruţení za uplynulý kalendářní rok musí být projednány Správní radou a Dozorčí radou a schváleny Valnou hromadou. Není-li Valnou hromadou schválen rozpočet na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se hospodaření v době od prvního dne roku do schválení rozpočtu (dále jen období rozpočtového provizoria ) objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rok. Příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu schválením rozpočtu na příslušný rok. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou členové Sdruţení uplatnit na zasedání příslušného orgánu Sdruţení. 6. Výši členských příspěvků na příslušný kalendářní rok schvaluje Valná hromada na návrh Správní rady ve vazbě na návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok. 7. Další postup při hospodaření s majetkem Sdruţení upravují vnitřní organizačně-řídící akty Sdruţení nebo rozhodnutí Valné hromady. 4 Členství ve Sdružení, jeho vznik a ukončení 1. Za člena Sdruţení můţe být v souladu se Stanovami přijata právnická osoba, působící v oblasti cestovního ruchu, za níţ o přijetí do Sdruţení uplatní písemnou ţádost její statutární zástupce. 2. Členství ve Sdruţení vzniká na základě rozhodnutí Správní rady o přijetí ţadatele za člena Sdruţení a po zaplacení ročního členského příspěvku s účinky vzniku členství ke dni jeho úhrady. Správní rada dává vznik členství Valné hromadě na vědomí. 3. Členství ve Sdruţení zaniká: a) vystoupením člena ze Sdruţení. Písemné oznámení o vystoupení musí člen doručit Správní radě. b) rozhodnutím Správní rady o vyloučení pro neplnění povinností vyplývajících z členství; člen můţe být vyloučen, jestliţe jednal v rozporu se zájmy Sdruţení nebo neuhradil svůj roční členský příspěvek; a neučiní nápravu ani ve lhůtě, která mu k tomu byla písemně ředitelem sekretariátu poskytnuta. Správní rada dává rozhodnutí o vyloučení Valné hromadě na vědomí. Pokud však člen uhradí roční členský příspěvek alespoň ve výši stanovené Valnou hromadou pro přidruţeného člena, nedojde k jeho vyloučení, nýbrţ, s účinky ke dni úhrady příspěvku k jeho přeřazení do pozice přidruţeného člena Sdruţení. c) zánikem člena, d) zánikem Sdruţení. 4. Vystoupit ze Sdruţení lze pouze k poslednímu dni kalendářního roku, v němţ člen předloţil Správní radě oznámení dle odst. 3, písm. a). Účinky vyloučení ve smyslu odst. 3 písm. b) nastávají doručením písemného rozhodnutí Správní rady o vyloučení dotčenému členu Sdruţení. V případě nemoţnosti doručení pak 10. dnem po odeslání tohoto rozhodnutí, jako doporučné zásilky na adresu oficiálně registrovaného sídla tohoto člena. 5. Zaplacené roční členské příspěvky a další poplatky či jejich zůstatky se v případě zániku členství za existence Sdruţení nevracejí; majetkové vypořádání se neprovádí. 5 Práva a povinnosti členů Sdružení 1. Člen Sdruţení má právo: a) kontrolovat činnost Sdruţení a podílet se na výsledcích jeho činnosti, vyjadřovat se k jeho činnosti, obdrţet odpověď na své podněty a být informován o celkové činnosti Sdruţení, b) předkládat připomínky a náměty při přípravě podkladů pro jednání orgánů Sdruţení a vznášet námitky a připomínky pro jejich rozhodnutí, c) navrhovat a volit své zástupce do orgánů Sdruţení, d) být informován o činnosti a hospodaření orgánů Sdruţení, e) účastnit se Valné hromady prostřednictvím pověřené osoby (zástupce), která se musí prokázat písemným pověřením příslušného člena Sdruţení práva účastnit se Valné hromady, f) podílet se na jmenování členů do orgánů Sdruţení, g) nahlíţet do dokladů Sdruţení a kontrolovat tam obsaţené údaje nebo k tomu zmocnit třetí osobu, 6

7 h) vyuţít všech poskytovaných informací i individuální pomoci v oblasti konzultační a poradenské a dalších sluţeb včetně případné účasti na veletrzích cestovního ruchu za předpokladu, ţe tím nedojde k poškození zájmů jiných členů Sdruţení, i) účastnit se a podílet se na všech akcích pořádaných Sdruţením zdarma nebo v předem určených případech vyţadujících zvláštní úsilí Sdruţení za úhradu. Tyto případy určuje Správní rada včetně výše úhrady. j) vyuţívat pro potřeby Sdruţení sluţeb a zařízení Sekretariátu. 2. Člen je povinen: a) hájit zájmy Sdruţení, naplňovat cíle Sdruţení, plnit přijaté úkoly a dodrţovat Stanovy Sdruţení (dále jen Stanovy ), b) účastnit se prostřednictvím svého zástupce zasedání Valné hromady a dalších zasedání a jednání orgánů Sdruţení, jejichţ je členem, c) stvrzovat podpisem svého zástupce svoji účast na prezenční listině při zasedání orgánu Sdruţení či jiných akcích pořádaných Sdruţením, d) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech, dle rozhodnutí Valné hromady, e) neodkladně hlásit změnu názvu, sídla, statutárního zástupce, řádně zvolených zástupců člena v orgánech Sdruţení včetně údajů o telefonickém, faxovém a elektronickém spojení, f) vypořádat své závazky vůči Sdruţení v případě ukončení členství. 6 Přidružené členství ve Sdružení, jeho vznik a ukončení 1. Přidruţenými členy Sdruţení se mohou stát: a) fyzické osoby, působící v oblasti cestovního ruchu, b) právnické osoby, nepůsobící v oblasti cestovního ruchu, c) právnické osoby, které sice působí v oblasti cestovního ruchu, avšak uhradí roční členský příspěvek pouze ve výši stanovené Valnou hromadou pro přidruţené členy Sdruţení. 2. O přidruţeném členství na základě písemné přihlášky rozhoduje Správní rada, která dává vznik přidruţeného členství Valné hromadě na vědomí. 3. Přidruţený člen má právo účasti na Valné hromadě s právem poradního hlasu. 4. Přidruţený člen má povinnost hradit roční členské příspěvky stanovené Valnou hromadou. 5. Přidruţené členství zaniká stejně jako řádné členství dle 4, odst. 3. Přidruţený člen má práva a povinnosti člena Sdruţení uvedená v 5 s výjimkou odst. 1, pís. c) a f). 6. Oznámení o vystoupení ze Sdruţení podává přidruţený člen Správní radě. O vyloučení přidruţeného člena rozhoduje Správní rada. 7 Orgány Sdružení 1. Orgány Sdruţení jsou: a) Valná hromada b) Správní rada c) Dozorčí rada d) Ředitel Sekretariátu (dále jen ředitel ) 2. Orgány Sdruţení se řídí Stanovami Sdruţení a platnými právními předpisy České republiky. 8 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdruţení a tvoří ji oprávnění zástupci členů Sdruţení (dále také delegáti ). Kaţdého člena zastupuje jeden zástupce. Valnou hromadu řídí Předseda Správní rady. Právo účasti na Valné hromadě bez hlasovacího práva mají přidruţení členové, členové Dozorčí rady, členové Správní rady (pokud nejsou zároveň delegáty), předsedové Sekcí a osoby přizvané Správní radou. Valné hromady se rovněţ můţe účastnit osoba, s jejíţ účastí na jednání vysloví Valná hromada souhlas většinou hlasů. 2. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně na základě písemné pozvánky s uvedením jména a sídla Sdruţení, místa, data a hodiny konání a označením Valné hromady; pozvánka musí být doručena členům Sdruţení nejpozději 14 dnů před konáním Valné hromady. 3. Valnou hromadu svolává Správní rada z vlastního podnětu, popřípadě poţádá-li o to alespoň více neţ dvacet procent členů Sdruţení. 4. Delegátem Valné hromady s hlasovacím právem můţe být pouze určený zástupce člena Sdruţení. 5. V případě váţných důvodů, které brání určenému zástupci člena Sdruţení účastnit se Valné hromady, můţe člen svým zastupováním pověřit jiného svého zástupce, oprávnění k zastupování člena je prokázáno písemným pověřením vydaným členem Sdruţení. Pověření v písemné formě 7

8 musí obsahovat podpis osoby oprávněné jednat jménem člena ( 5 odst. 1 písm. e) Stanov), který pověření vydává. Zástupce člena Sdruţení má při hlasování vţdy právo jednoho hlasu. 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li při prezenci zaregistrována nadpoloviční většina všech členů Sdruţení. Členem Sdruţení se pro účely registrace na Valné hromadě rozumí kaţdý jednotlivý zástupce člena ( 5, odst. 1, písm. e) Stanov). Kaţdý člen má na Valné hromadě pouze jednoho zástupce s hlasovacím právem. 7. V působnosti Valné hromady je: a) stanovení hlavních směrů, předmětu činnosti a základních programových dokumentů Sdruţení, b) schvalování Stanov Sdruţení a jejich změn a Jednacího řádu Valné hromady, c) rozhodnutí o přijetí zásadních stanovisek k problémům předmětu činnosti Sdruţení, d) volba a odvolání členů Správní rady, e) volba a odvolání členů Dozorčí rady, f) schvalování rozpočtu a pravidel pro hospodaření s rozpočtovými prostředky na příslušný kalendářní rok, g) schvalování roční účetní závěrky, h) schvalování výroční zprávy o činnosti Sdruţení, i) schvalování koncepce Sdruţení, ročního plánu činnosti Sdruţení a akčního plánu činnosti Sdruţení, j) rozhodování o majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem Sdruţení; tuto působnost můţe převést na Správní radu, k) rozhodování o majetkoprávních úkonech s movitým majetkem Sdruţení; tuto působnost můţe převést na Správní radu, l) rozhodování o přijetí daru; tuto působnost můţe převést na Správní radu, m) rozhodování o majetkoprávních úkonech v ostatních majetkových záleţitostech, které nejsou upraveny těmito Stanovami; tuto působnost můţe převést na Správní radu, n) rozhodování o doplňkové činnosti, o) rozhodování o zřízení, zaloţení a zrušení právnických osob a o účasti Sdruţení v jiných subjektech, p) ukládání úkolů Správní radě a Dozorčí radě, q) projednání zprávy Dozorčí rady za období mezi Valnými hromadami, r) rozhodování o stanovení ročního členského příspěvku pro členy i přidruţené členy Sdruţení a termínu jejich splatnosti, s) rozhodování o splynutí, sloučení a rozdělení nebo jiných změnách právního statutu Sdruţení, t) rozhodování o dalších otázkách, které Stanovy Sdruţení a příslušné právní předpisy svěřují do působnosti Valné hromady, u) rozhodnutí o zrušení Sdruţení. 9 Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem Sdruţení a nejvyšším výkonným orgánem v období mezi Valnými hromadami a zajišťuje plnění usnesení Valné hromady. Rozhoduje o všech záleţitostech Sdruţení, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě. 2. Správní rada řídí a kontroluje činnost Sdruţení v období mezi Valnými hromadami. Správní rada zasedá minimálně pětkrát ročně a jedná a usnáší se podle Jednacího řádu Správní rady. Ze své činnosti je Správní rada odpovědná Valné hromadě. 3. Správní rada je volena Valnou hromadou na období čtyř let. Členy Správní rady volí, odvolává a kooptuje Valná hromada. 4. Správní rada je sloţena z pěti členů Sdruţení zvolených Valnou hromadou, kteří si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Člen Správní rady můţe z členství ve Správní radě odstoupit. Své odstoupení je povinen sdělit Správní radě písemně. 5. Předsedovi a členům Správní rady jsou hrazeny výdaje a náklady související s výkonem jejich funkce. Správní rada můţe rozhodnout a schválit odměny za výkon funkce z prostředků schváleného rozpočtu Sdruţení. 6. Členství ve Správní radě zaniká: a) odvoláním, b) odstoupením z funkce, c) zánikem funkce uplynutím funkčního období nebo odvoláním pověření zástupce člena Sdruţení, d) zánikem Sdruţení. 8

9 7. Funkční období Správní rady s výjimkou Předsedy končí zvolením nové Správní rady Valnou hromadou. Předseda zůstává ve funkci do zvolení nového Předsedy dle 11. odst V působnosti Správní rady je: a) volit, případně odvolávat, ze svého středu předsedu, místopředsedu a výsledek neprodleně oznámit Valné hromadě, b) schvalovat Jednací řád Správní rady a jeho změny, c) informovat Valnou hromadu o činnosti Správní rady formou zprávy o činnosti, d) v případě odstoupení nebo úmrtí člena Správní rady kooptovat nového člena Správní rady; kooptace musí být předloţena dodatečně ke schválení nejbliţší Valné hromadě, nejpozději však do 3 měsíců od kooptace Správní radou. Pokud Valná hromada neschválí ve stanoveném termínu nového člena Správní rady, funkce zaniká. e) činit rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu na kalendářní rok do výše Kč, f) rozhodovat o počtu pracovních míst v Sekretariátu včetně náplně práce a výše platu včetně podmínek hmotné zainteresovanosti, g) svolávat Valnou hromadu a připravovat její program, h) zajistit plnění usnesení Valné hromady, i) posuzovat a řešit návrhy a doporučení Sekcí, j) rozhodovat o přijetí nových členů Sdruţení, k) rozhodovat o vyloučení člena pro neplnění povinností člena Sdruţení, l) zřizovat a rušit Sekce, jmenovat předsedu Sekce a další členy Sekce na návrh předsedy Sekce, m) jmenovat a odvolávat zástupce Sdruţení v mezinárodních organizacích, n) jmenovat a odvolávat ředitele Sekretariátu na návrh Předsedy Správní rady, o) stanovit plat řediteli Sekretariátu, p) prostřednictvím Předsedy Správní rady ukládat úkoly Sekretariátu, q) schvalovat Organizační řád Sekretariátu včetně jeho organizační struktury, r) rozhodovat o dalších otázkách, které nejsou svěřeny jinému orgánu Sdruţení. 10 Rozhodování Valné hromady a Správní rady 1. Valná hromada rozhoduje hlasováním delegátů, Správní rada rozhoduje hlasováním svých členů. 2. Základním způsobem hlasování je: a) hlasování veřejné, b) hlasování tajné. 3. Rozhodnutí Valné hromady je platné, pokud jej schválí nadpoloviční většina přítomných členů. 4. Záleţitosti týkající se rozpočtu, majetku, činnosti Sdruţení a zrušení Sdruţení musí schválit nadpoloviční většina všech členů Valné hromady nebo Správní rady. 5. O změně nebo doplnění Stanov rozhoduje Valná hromada. Změna nebo doplnění Stanov musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Valné hromady. 6. Podmínky a způsob hlasování Valné hromady a Správní rady jsou upraveny v jednotlivých jednacích řádech. 11 Předseda Správní rady 1. Předseda Správní rady (dále jen Předseda ) je ze své činnosti odpovědný Správní radě. 2. Funkční období Předsedy končí zvolením nového Předsedy, nejdéle však 90 dnů po skončení funkčního období Správní rady, jejímţ byl členem. Výkon funkce zaniká jeho odstoupením nebo jeho odvoláním z funkce Předsedy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením písemného prohlášení Sekretariátu. 3. V působnosti Předsedy je: a) zastupovat Sdruţení navenek; zásadní stanoviska Sdruţení podléhají souhlasu příslušného orgánu Sdruţení dle jejich působnosti vymezené Stanovami, b) svolávat a řídit zasedání Správní rady, c) podepisovat usnesení Správní rady, d) činit majetkoprávní úkony v souladu s 8, odst. 7, pís. j), k), l) a m) a 9, odst. 8, pís. e) Stanov, e) stanovit pravidla pro zastupování Předsedy, f) plnit funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k řediteli Sekretariátu, g) činit rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu na kalendářní rok do výše ,- Kč. 9

10 12 Místopředseda Správní rady 1. Základní působností místopředsedy Správní rady (dále jen Místopředseda ) je koordinace činnosti jednotlivých orgánů Sdruţení ve spolupráci s Předsedou v rámci působnosti Předsedy dle 11, odst. 3 Stanov. Místopředseda je ze své činnosti odpovědný Správní radě. 2. Místopředseda na základě pravidel pro zastupování vykonává úkoly vyplývající z funkce Předsedy, není-li dále stanoveno jinak. 3. Místopředseda zodpovídá Správní radě za činnost Sekcí Správní rady. Nesejde-li se příslušná Sekce Správní rady v období delším neţ 4 měsíce či neodpovídá-li její náplň činnosti usnesením a prohlášením orgánů Sdruţení, Místopředseda podá zprávu o nečinnosti či neodpovídající náplni činnosti Správní radě prostřednictvím Sekretariátu Sdruţení. Pokud Místopředseda tuto povinnost nesplní, Předseda písemně vyzve Místopředsedu k plnění této povinnosti prostřednictvím Sekretariátu Sdruţení. 13 Sekce Správní rady 1. Správní rada můţe ustavovat pro řešení určitého okruhu problémů své poradní orgány Sekce, které jsou sloţeny ze zástupců členů Sdruţení, případně z odborných spolupracovníků. 2. O vzniku a zániku Sekce rozhoduje Správní rada. 3. V čele Sekce je předseda jmenovaný Správní radou. Předseda Sekce je odpovědný za činnost Sekce Správní radě. Předsedou sekce můţe být jen zástupce člena Sdruţení dle 4 a 5 Stanov. 4. Členy Sekce jmenuje Správní rada na návrh předsedy Sekce. 14 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem Sdruţení, který se řídí při svém jednání Jednacím řádem Dozorčí rady, a který je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě. 2. Dozorčí rada dohlíţí na dodrţování právních předpisů a Stanov v činnosti Sdruţení a kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Sdruţení, kontroluje dodrţování rozpočtu a provádí kontrolu účtů; příslušné orgány Sdruţení jsou povinny předloţit Dozorčí radě poţadované podklady. Dozorčí rada je oprávněna nahlíţet do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů Sdruţení a poţadovat k nim příslušná vysvětlení. Dozorčí rada můţe svolat zasedání Valné hromady v případě zjištění závaţných nedostatků. 3. Valná hromada volí pět členů Dozorčí rady na období čtyř let. V případě ukončení činnosti zvoleného člena Dozorčí rady je na jeho místo zvolen nový člen. Funkční období Dozorčí rady končí zvolením jejích nových členů Valnou hromadou. 4. Ţádný člen Dozorčí rady nesmí být členem Správní rady a Sekcí. 5. Členové Dozorčí rady si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Dozorčí rady. 6. Dozorčí rada schvaluje Jednací řád Dozorčí rady a jeho změny. 7. Dozorčí rada je povinna podávat Valné hromadě písemnou zprávu o své činnosti minimálně jednou za rok a to k Zpráva musí být Valné hromadě předloţena na nejbliţším jednání. 8. Dozorčí rada je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem poradním zasedání Správní rady, předkládat Správní radě závěry vyplývající z kontrolní činnosti Dozorčí rady a navrhovat v případě potřeby způsob řešení zjištěných nedostatků. 9. Dozorčí rada řeší stíţnosti členů Sdruţení vůči rozhodnutím orgánů Sdruţení. Pokud uzná stíţnost jako oprávněnou, poţádá příslušný orgán o nápravu. 15 Ředitel Sekretariátu Sdružení 1. Ředitel stojí v čele Sekretariátu Sdruţení (dále jen Sekretariát ). Je odpovědný Správní radě za chod Sekretariátu, který je výkonnou jednotkou Správní rady. 2. Činnost ředitele koordinuje Správní rada. 3. Pravomoce ředitele vymezuje Správní rada. 4. Ředitel prostřednictvím Sekretariátu zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Sdruţení. Ředitel zajišťuje technicko-administrativní agendu a úkoly spojené s činností Sdruţení. Vede databázi členů a dalších kontaktů, koordinuje styk s veřejností, zprostředkovává informace a zodpovídá za prezentaci Sdruţení včetně internetu. Úzce spolupracuje s euroregiony a územními samosprávami. 5. Ředitel informuje čtvrtletně členy Sdruţení o činnosti orgánů Sdruţení formou písemné zprávy o činnosti. 6. Vztahy a působnost ředitele jsou vymezeny Organizačním řádem Sekretariátu. 10

11 7. Ředitel plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně-právních ve vztahu k zaměstnancům Sdruţení zařazených do Sekretariátu a organizačních sloţek Sekretariátu. 8. Ředitel provádí právní úkony spojené s činností Sekretariátu a jedná jménem Sdruţení v těchto věcech. 16 Zrušení Sdružení 1. Sdruţení se ruší rozhodnutím Valné hromady za podmínky, ţe dvě třetiny přítomných delegátů vysloví souhlas se zrušením Sdruţení, není-li dále stanoveno jinak. 2. Sdruţení zaniká: a) zrušením bez likvidace, rozhodne-li Valná hromada při zrušení současně o právním nástupci Sdruţení, b) zrušením s likvidací, nerozhodne-li Valná hromada při zrušení Sdruţení o právním nástupci Sdruţení; Valná hromada jmenuje v takovém případě likvidátora a přijme zásady pro likvidaci v souladu s odst. 3 aţ 8 a příslušnými právními předpisy; nejmenuje-li likvidátora Valná hromada, určí ho soud, c) nastanou-li důvody zrušení ze zákona, d) nesejde-li se řádná usnášeníschopná Valná hromada ani po trojím opakovaném řádném svolání; odstup mezi jednotlivými svoláními musí být v takovém případě nejvýše šest měsíců a nejméně dva měsíce před dnem konání; v takovém případě můţe o zrušení Sdruţení rozhodnout Správní rada. 3. Orgán, který rozhodl o zrušení Sdruţení, jmenuje a odvolává likvidátora a stanoví mu odměnu. 4. Likvidátor činí jménem Sdruţení jen úkony směřující k likvidaci Sdruţení. Při výkonu této působnosti plní závazky Sdruţení, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje Sdruţení před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. Nové smlouvy můţe uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených věcí. 5. Likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit, ţe Sdruţení vstoupilo do likvidace s výzvou, aby věřitelé a jiné osoby a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásily své pohledávky, popř. jiná práva ve lhůtě, která nesmí být kratší neţ 3 měsíce. 6. Likvidátor sestaví ke dni vstupu Sdruţení do likvidace likvidační účetní rozvahu a je povinen zaslat přehled o jmění Sdruţení kaţdému členovi Sdruţení. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloţí ji členům Sdruţení ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku, jenţ vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi členy Sdruţení. 7. Členům nelze poskytnout plnění z nároku na podíl na likvidačním zůstatku dříve, neţ jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů Sdruţení. 8. O rozdělení likvidačního zůstatku, který zůstane po uspokojení všech známých věřitelů, rozhodne Valná hromada. 9. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz Sdruţení z registru sdruţení. 17 Doba trvání Sdružení 1. Sdruţení je zaloţeno na dobu neurčitou. 18 Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy vyplývající ze Stanov, vzájemné vztahy mezi členy Sdruţení související s jejich účastí ve Sdruţení, jakoţ i ostatní právní vztahy uvnitř Sdruţení se řídí ve věcech, které neupravují Stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 2. Dodatky ke Stanovám musí mít písemnou formu a po jejich schválení Valnou hromadou se stávají nedílnou součástí Stanov. Dodatky se číslují vzestupně. 3. Dnem účinnosti těchto Stanov se zrušují Stanovy ze dne Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem

12 12

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více