MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Jana Černá, referent odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Název bodu: Vystoupení ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje vystoupení ze zájmového sdruţení právnických osob Střední Morava - Sdruţení cestovního ruchu se sídlem Horní náměstí 5, Olomouc, IČO: k T: O: Mgr. Vojtěch Bušina

2 Důvodová zpráva: Rada města Hranic usnesením č. 1338/ RM 42 ze dne doporučila Zastupitelstvu města Hranic vystoupit ze sdruţení právnických osob Střední Morava - Sdruţení cestovního ruchu. Město Hranice je členem Střední Morava - Sdruţení cestovního ruchu (dále jen Sdruţení) od na základě usnesením Zastupitelstva města Hranice č. 86/2007 ZM 4 ze dne Dle stanov Sdruţení lze vystoupit pouze k poslednímu dni kalendářního roku písemným oznámením o vystoupení doručené Správní radě, tedy do Sdruţení je právnickým subjektem jako dobrovolné zájmové sdruţení právnických osob v turistickém regionu Střední Morava Olomouckého kraje. Jeho posláním je zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu regionu vytvořením úspěšné, konkurenceschopné strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru na území turistického regionu Střední Morava, kam spadá těchto 12 turistických lokalit: Konicko, Litovelsko, Mohelnicko, Hranicko, Lipensko, Přerovsko (tito tři tvoří Moravskou bránu), Město Olomouc, Olomoucko, Prostějovsko, Střední Hana, Šternbersko a Uničovsko. Účel a předmět činnosti Sdruţení je podrobně popsán ve stanovách, které jsou přílohou č. 1 materiálu. Správní rada Sdruţení: Bc. Miroslav Petřík (předseda), RNDr. Jan Holpuch, PhD. (místopředseda), Michal Oborný, Ing. Radovan Vašíček, Bc. Ivo Kropáč, Mgr. Eva Hrušková, Ing. Richard Benýšek Dozorčí rada Sdruţení: Mgr. Radovan Rašťák (předseda), Hana Kaštilová Tesařová (místopředsedkyně), Josef Knopf, Mgr. Jan Rája, Viktor Kohout Sekretariát: Mgr. Djamila Bekhedda - ředitelka, Ing. Sylvie Nakládalová - projektová manaţerka, Denisa Králíková - administrátor webového portálu, Bc. Nora Kaštylová - marketingová manaţerka Kontakt: Horní náměstí 5, Olomouc, IČ: , DIČ: CZ , Tel.: , Členský příspěvek: Olomoucký kraj: Kč ročně Obec: 3,- Kč/obyvatele/rok (Město Hranice Kč, Kč, Kč, Kč) Ostatní členové: A. právnická osoba (dle 4 stanov Sdruţení): Kč/kalendářní rok B. přidruţený člen (tj. právnická osoba, nepůsobící v oblasti CR): Kč/kalendářní rok C. přidruţený člen (tj. právnická osoba, působící v oblasti CR) s hlasem poradním dle 6 stanov Sdruţení: Kč/kalendářní rok D. přidruţený člen (tj. fyzická osoba) s hlasem poradním dle 6 stanov Sdruţení:5000 Kč/kalendářní rok Dle výroční zprávy Sdruţení za rok 2011 jsou členy Sdruţení: V roce 2011 rozšířil členskou základnu jeden nový člen: Hotel U Parku s.r.o. ubytovací zařízení V roce 2011 ukončilo členství 3 subjekty (z toho 2 členové a 1 přidruţený člen):člen CK Pressburg. s.r.o., cestovní kancelář, Olomouc Hotel FIT plus a.s., ubytovací zařízení, Přerov 2

3 Best Hotel Garni (Czech millor s.r.o.) ubytovací zařízení, Olomouc Hotel Prachárna, ubytovací zařízení, Olomouc K mělo Sdruţení 34 členů (z toho 26 členů a 8 přidruţených členů): 1. Amber Travel s.r.o., cestovní kancelář, Mikulov 2. Bělecký Mlýn s.r.o., provozovatel hotelu Bělecký Mlýn, Olomouc Zdětín 3. Bohemia s.r.o., provozovatel hotelu, Tennis Club, Prostějov 4. Golf area a.s., volnočasové aktivity, Olomouc 5. Hotel Jana a.s., ubytovací zařízení, Přerov 6. HOTELPARK STADION a.s., ubytovací zařízení, Olomouc 7. Hranická rozvojová agentura, z. s.,rozvojová agentura, Hranice 8. JACOBO EUROPE CZ a.s., provozovatel hotelu ARCHA, Olomouc Svatý Kopeček 9. Krásná Morava o.s., rekreační aktivity, Olomouc 10. Lázně Slatinice a. s., Slatinice 11. Město Hranice, obec 12. Město Konice, obec 13. Město Lipník nad Bečvou, obec 14. Město Litovel, obec 15. Město Šternberk, obec 16. Město Tovačov, obec 17. Město Uničov, obec 18. Mikroregion Plumlovsko, svazek obcí, Plumlov 19. Olomoucký kraj 20. Rakas spol. s.r.o., provozovatel hotelu Flora, Olomouc 21. Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy s. r. o., Olomouc 22. Regionální centrum Olomouc s. r. o., kongresové centrum, Olomouc 23. Statutární město Olomouc, obec 24. Statutární město Přerov, obec 25. Technické sluţby města Olomouce 26. Vysoká škola logistiky, Přerov Přidruţení členové: 1. Dolní Bušínov Koliba Bozeňov s.r.o., rekreační středisko, Šumperk 2. Hotel U Parku s.r.o., Olomouc 3. Hostinský pivovar Moritz a.s., Olomouc 4. Jan Grézl, Sylva Grézlová Haryservis II, provozovatel Penzionu Na Hradě, Olomouc 5. Mgr. Ondřej Pavelka, provozovatel hotelu Arigone, Olomouc 6. Mikroregion Konicko, svazek obcí, Konice 7. Vlastimil Sedláček, provozovatel Lovecké chaty a restaurace Autodemont, Horka nad Moravou 8. W Invest a. s., provozovatel hotelu Business hotel Alley, Olomouc Město Hranice na valných hromadách pravidelně zastupuje na základě pověření starosty města z Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - příloha č. 2. Poslední Valná hromada se konala v Litovli. Další zasedání valné hromady se uskuteční v hotelu Flora Olomouc. V roce 2011 a 2012 Sdruţení realizovalo tyto činnosti, hlavně v oblasti marketingu: - administrace turistického portálu Olomouckého kraje část Střední Morava turistická lokalita Hranicko má svou lištu, kde jsou umístěny informace o Hranicku včetně moţnosti stáhnutí materiálů v PDF - administrace portálu Moravská jantarová stezka II - spolupráce s agenturou CzechToursm při propagaci webového portálu (rozšiřování nabídky za turistický region Střední Morava - Plovánra Aquapark Hranice se 3

4 umístila na 5. místě v počtu zobrazení z atraktivit Střední Morava na tomto portálu) - realizace projektu Střední Morava turistická destinace II poznání a pohoda z programu ROP, oblast 3 Cestovní ruch. V rámci projektu byly realizována aktivity pro odbornou veřejnost touroperátory a zástupce cestovních kanceláří (informační katalog, katalogy: Poznávací a pobytové programy, Témata pro individuální turisty, Témata pro skupiny, Nabídka pro základní a střední školy), dále katalogy pro veřejnost vně regionu: Aktivní a adrenalinová turistika, Gastronomie, folklor, řemesla, tématické letáčky, broţury a trhací mapy jednotlivých turistických lokalit. Součástí je organizace press tripů pro novináře, prezentace na veletrzích, výroba propagačních materiálů. Zde manaţerky Sdruţení úzce spolupracují se zástupci jednotlivých turistických lokalit při tvorbě a aktualizaci uvedených matariálů. - realizace projektu Vítejte u nás nysko-jesenickém regionu s přesahem nabídky atraktivit na Stření Moravě z programu z Přeshraniční spolupráci Česká republika Polsko - PR aktivity tematické články na portálech - bannerové tuzemské reklamy na kole.cz atd., - bannerové zahraniční reklamy na ruských, německých, rakouských, italských a polských portálech, propagace na Facebooku - účast a propagace všech turistických lokalit Střední Moravy na 1 semináři a 16 veletrzích, z toho 6 v tuzemsku a 10 v zahraničí - realizace vzdělávacího projektu Další vzdělávání v oblasti kvality sluţeb cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Modul Venkovský turismus 2012 se konal i v areálů Lázní Teplice nad Bečvou - tvorba nových produktů cestovního ruchu, produktových balíčků a komunikační aktivity na podporu návštěvnosti celého území Olomouckého kraje - sledování návštěvnosti nejvýznamnějších atraktivit Střední Moravy - podíl na zpracování strategického dokumentu Marketingová a finanční studie investičního záměru Svět lovců mamutů/mamut Park Přerov Vyjádření OŠK: Pracovnice OŠK pověřená cestovním ruchem je manaţerkami Sdruţení informována o aktivitách týkajících se Hranicka a Hranic. Aktuální kulturní akce z Hranic se objevují i na stránkách díky automatickému předávání ze stránek jehoţ aktualizaci provádějí pracovnice MIC Hranice, které také s manaţerkou destinačního managementu TL Hranicko spolupracují se Sdruţením při aktualizaci celého turistického webu Olomouckého kraje. Aktivity sdruţení jsou jedny z mnoha, které napomáhají zvyšovat atraktivnost a návštěvnost Střední Moravy a tím i turistické lokality Hranicko. V případě, ţe zastupitelstvo města schválí vystoupení ze Sdruţení, bude město Hranice v této organizaci zastoupeno přes Destinační management TL Hranicko, který zajišťuje Hranická rozvojová agentura, z.s. Ta je také řádným členem sdruţení s ročním příspěvkem 10 tis. Kč. Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek Mgr. Pavla Tvrdoňová Bez připomínek Přílohy: Příloha č 1 - stanovy Sdruţení.doc Příloha č. 2 - přihláška do Sdruţení.pdf 4

5 Příloha č. 1 Stanovy zájmového sdružení právnických osob STŘEDNÍ MORAVA SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Preambule Střední Morava Sdruţení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdruţení právnických osob dle 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1 Název a sídlo 1. Název sdruţení: Střední Morava Sdruţení cestovního ruchu (dále jen Sdruţení ). 2. Sídlem Sdruţení je město Olomouc. 3. Sdruţení má působnost v oblasti Střední Moravy - Hané; o členství a působnosti v jiných organizacích v České republice i v zahraničí rozhoduje Správní rada. 2 Účel a předmět činnosti Sdružení 1. Účelem Sdruţení je zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava (dále jen region ) vytvořením úspěšné, konkurenceschopné a strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 2. Předmětem činnosti Sdruţení je: a) definování vize, zpracování a naplňování strategie rozvoje cestovního ruchu regionu v provázanosti na krajskou strategii, b) koordinace cestovního ruchu v daném regionu - kooperace a spolupráce se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu, c) koncepční řešení trvale udrţitelného rozvoje cestovního ruchu, d) zpracování koncepčních materiálů a projektů, e) získávání prostředků z mimoregionálních zdrojů (granty, dotace apod.), f) inicializace a koordinace investičních projektů a záměrů, g) inicializace nových produktů cestovního ruchu, h) rozvoj lidských zdrojů (poradenská, školící a konzultační činnost), i) zajištění certifikace kvality sluţeb, j) zřízení a provozování informačního centra turistického regionu včetně provozování rezervačního sytému, k) doplňková činnost (obchodní činnost apod.), l) aktualizace webové prezentace, m) spolupráce na marketingových aktivitách regionu (příprava materiálů, prezentace, veletrhy, workshopy apod.), n) zajištění, organizování famtripů a presstripů, o) komunikace s médii, p) zastupování destinace u centrálních orgánů i profesních sdruţení (CzechTourism, Ministerstvo pro místní rozvoj, Asociace turistických regionů a další), q) PR regionálního destinačního managementu (public relation), r) příprava, koordinace (realizace) nadregionálních kulturních a společenských akcí, s) vytváření filosofie informačně-navigačního systému, značení pěších tras, cyklotras, lyţařských tras přesahujících katastrální území obcí (monitoring, údrţba a nové trasy), t) spolupráce se subjektem zajišťujícím projekt Marketing cestovního ruchu v Olomouckém kraji Marketingovou agenturou, spolupráce na vytváření turistického portálu a při realizaci případných dalších projektů, u) vytváření partnerství, výměna zkušeností apod. 3. Sdruţení spolupracuje s partnery v oblasti cestovního ruchu a je oprávněno uzavírat s nimi smlouvy o spolupráci a partnerství. 3 Financování, majetek a hospodaření Sdružení 1. Sdruţení hospodaří se svým majetkem a za závazky odpovídá svým majetkem. Členové Sdruţení neručí svým majetkem za závazky Sdruţení. 2. Finanční příjmy Sdruţení jsou tvořeny členskými příspěvky členů Sdruţení, přímou podporou ústředních orgánů státní správy, doplňkovou a komerční činností; příleţitostné finanční příjmy jsou tvořeny granty, dotacemi, příjmy ze strukturálních fondů Evropské unie, sponzorskými dary, příjmy za individuální sluţby pro členy Sdruţení vyţadující zvláštní úsilí a finanční nároky a ostatními příspěvky. 5

6 3. Sdruţení má vlastní majetek, se kterým hospodaří orgány Sdruţení na základě ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou Sdruţení. Sdruţení vede podvojné účetnictví o stavu a pohybu majetku, příjmech a výdajích, sestavuje roční účetní výkazy. 4. Účetním obdobím je kalendářní rok. První účetní období Sdruţení začíná dnem zápisu Sdruţení do rejstříku Sdruţení a končí Sdruţení hospodaří na základě ročního rozpočtu. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření Sdruţení za uplynulý kalendářní rok musí být projednány Správní radou a Dozorčí radou a schváleny Valnou hromadou. Není-li Valnou hromadou schválen rozpočet na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se hospodaření v době od prvního dne roku do schválení rozpočtu (dále jen období rozpočtového provizoria ) objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rok. Příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu schválením rozpočtu na příslušný rok. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou členové Sdruţení uplatnit na zasedání příslušného orgánu Sdruţení. 6. Výši členských příspěvků na příslušný kalendářní rok schvaluje Valná hromada na návrh Správní rady ve vazbě na návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok. 7. Další postup při hospodaření s majetkem Sdruţení upravují vnitřní organizačně-řídící akty Sdruţení nebo rozhodnutí Valné hromady. 4 Členství ve Sdružení, jeho vznik a ukončení 1. Za člena Sdruţení můţe být v souladu se Stanovami přijata právnická osoba, působící v oblasti cestovního ruchu, za níţ o přijetí do Sdruţení uplatní písemnou ţádost její statutární zástupce. 2. Členství ve Sdruţení vzniká na základě rozhodnutí Správní rady o přijetí ţadatele za člena Sdruţení a po zaplacení ročního členského příspěvku s účinky vzniku členství ke dni jeho úhrady. Správní rada dává vznik členství Valné hromadě na vědomí. 3. Členství ve Sdruţení zaniká: a) vystoupením člena ze Sdruţení. Písemné oznámení o vystoupení musí člen doručit Správní radě. b) rozhodnutím Správní rady o vyloučení pro neplnění povinností vyplývajících z členství; člen můţe být vyloučen, jestliţe jednal v rozporu se zájmy Sdruţení nebo neuhradil svůj roční členský příspěvek; a neučiní nápravu ani ve lhůtě, která mu k tomu byla písemně ředitelem sekretariátu poskytnuta. Správní rada dává rozhodnutí o vyloučení Valné hromadě na vědomí. Pokud však člen uhradí roční členský příspěvek alespoň ve výši stanovené Valnou hromadou pro přidruţeného člena, nedojde k jeho vyloučení, nýbrţ, s účinky ke dni úhrady příspěvku k jeho přeřazení do pozice přidruţeného člena Sdruţení. c) zánikem člena, d) zánikem Sdruţení. 4. Vystoupit ze Sdruţení lze pouze k poslednímu dni kalendářního roku, v němţ člen předloţil Správní radě oznámení dle odst. 3, písm. a). Účinky vyloučení ve smyslu odst. 3 písm. b) nastávají doručením písemného rozhodnutí Správní rady o vyloučení dotčenému členu Sdruţení. V případě nemoţnosti doručení pak 10. dnem po odeslání tohoto rozhodnutí, jako doporučné zásilky na adresu oficiálně registrovaného sídla tohoto člena. 5. Zaplacené roční členské příspěvky a další poplatky či jejich zůstatky se v případě zániku členství za existence Sdruţení nevracejí; majetkové vypořádání se neprovádí. 5 Práva a povinnosti členů Sdružení 1. Člen Sdruţení má právo: a) kontrolovat činnost Sdruţení a podílet se na výsledcích jeho činnosti, vyjadřovat se k jeho činnosti, obdrţet odpověď na své podněty a být informován o celkové činnosti Sdruţení, b) předkládat připomínky a náměty při přípravě podkladů pro jednání orgánů Sdruţení a vznášet námitky a připomínky pro jejich rozhodnutí, c) navrhovat a volit své zástupce do orgánů Sdruţení, d) být informován o činnosti a hospodaření orgánů Sdruţení, e) účastnit se Valné hromady prostřednictvím pověřené osoby (zástupce), která se musí prokázat písemným pověřením příslušného člena Sdruţení práva účastnit se Valné hromady, f) podílet se na jmenování členů do orgánů Sdruţení, g) nahlíţet do dokladů Sdruţení a kontrolovat tam obsaţené údaje nebo k tomu zmocnit třetí osobu, 6

7 h) vyuţít všech poskytovaných informací i individuální pomoci v oblasti konzultační a poradenské a dalších sluţeb včetně případné účasti na veletrzích cestovního ruchu za předpokladu, ţe tím nedojde k poškození zájmů jiných členů Sdruţení, i) účastnit se a podílet se na všech akcích pořádaných Sdruţením zdarma nebo v předem určených případech vyţadujících zvláštní úsilí Sdruţení za úhradu. Tyto případy určuje Správní rada včetně výše úhrady. j) vyuţívat pro potřeby Sdruţení sluţeb a zařízení Sekretariátu. 2. Člen je povinen: a) hájit zájmy Sdruţení, naplňovat cíle Sdruţení, plnit přijaté úkoly a dodrţovat Stanovy Sdruţení (dále jen Stanovy ), b) účastnit se prostřednictvím svého zástupce zasedání Valné hromady a dalších zasedání a jednání orgánů Sdruţení, jejichţ je členem, c) stvrzovat podpisem svého zástupce svoji účast na prezenční listině při zasedání orgánu Sdruţení či jiných akcích pořádaných Sdruţením, d) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech, dle rozhodnutí Valné hromady, e) neodkladně hlásit změnu názvu, sídla, statutárního zástupce, řádně zvolených zástupců člena v orgánech Sdruţení včetně údajů o telefonickém, faxovém a elektronickém spojení, f) vypořádat své závazky vůči Sdruţení v případě ukončení členství. 6 Přidružené členství ve Sdružení, jeho vznik a ukončení 1. Přidruţenými členy Sdruţení se mohou stát: a) fyzické osoby, působící v oblasti cestovního ruchu, b) právnické osoby, nepůsobící v oblasti cestovního ruchu, c) právnické osoby, které sice působí v oblasti cestovního ruchu, avšak uhradí roční členský příspěvek pouze ve výši stanovené Valnou hromadou pro přidruţené členy Sdruţení. 2. O přidruţeném členství na základě písemné přihlášky rozhoduje Správní rada, která dává vznik přidruţeného členství Valné hromadě na vědomí. 3. Přidruţený člen má právo účasti na Valné hromadě s právem poradního hlasu. 4. Přidruţený člen má povinnost hradit roční členské příspěvky stanovené Valnou hromadou. 5. Přidruţené členství zaniká stejně jako řádné členství dle 4, odst. 3. Přidruţený člen má práva a povinnosti člena Sdruţení uvedená v 5 s výjimkou odst. 1, pís. c) a f). 6. Oznámení o vystoupení ze Sdruţení podává přidruţený člen Správní radě. O vyloučení přidruţeného člena rozhoduje Správní rada. 7 Orgány Sdružení 1. Orgány Sdruţení jsou: a) Valná hromada b) Správní rada c) Dozorčí rada d) Ředitel Sekretariátu (dále jen ředitel ) 2. Orgány Sdruţení se řídí Stanovami Sdruţení a platnými právními předpisy České republiky. 8 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdruţení a tvoří ji oprávnění zástupci členů Sdruţení (dále také delegáti ). Kaţdého člena zastupuje jeden zástupce. Valnou hromadu řídí Předseda Správní rady. Právo účasti na Valné hromadě bez hlasovacího práva mají přidruţení členové, členové Dozorčí rady, členové Správní rady (pokud nejsou zároveň delegáty), předsedové Sekcí a osoby přizvané Správní radou. Valné hromady se rovněţ můţe účastnit osoba, s jejíţ účastí na jednání vysloví Valná hromada souhlas většinou hlasů. 2. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně na základě písemné pozvánky s uvedením jména a sídla Sdruţení, místa, data a hodiny konání a označením Valné hromady; pozvánka musí být doručena členům Sdruţení nejpozději 14 dnů před konáním Valné hromady. 3. Valnou hromadu svolává Správní rada z vlastního podnětu, popřípadě poţádá-li o to alespoň více neţ dvacet procent členů Sdruţení. 4. Delegátem Valné hromady s hlasovacím právem můţe být pouze určený zástupce člena Sdruţení. 5. V případě váţných důvodů, které brání určenému zástupci člena Sdruţení účastnit se Valné hromady, můţe člen svým zastupováním pověřit jiného svého zástupce, oprávnění k zastupování člena je prokázáno písemným pověřením vydaným členem Sdruţení. Pověření v písemné formě 7

8 musí obsahovat podpis osoby oprávněné jednat jménem člena ( 5 odst. 1 písm. e) Stanov), který pověření vydává. Zástupce člena Sdruţení má při hlasování vţdy právo jednoho hlasu. 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li při prezenci zaregistrována nadpoloviční většina všech členů Sdruţení. Členem Sdruţení se pro účely registrace na Valné hromadě rozumí kaţdý jednotlivý zástupce člena ( 5, odst. 1, písm. e) Stanov). Kaţdý člen má na Valné hromadě pouze jednoho zástupce s hlasovacím právem. 7. V působnosti Valné hromady je: a) stanovení hlavních směrů, předmětu činnosti a základních programových dokumentů Sdruţení, b) schvalování Stanov Sdruţení a jejich změn a Jednacího řádu Valné hromady, c) rozhodnutí o přijetí zásadních stanovisek k problémům předmětu činnosti Sdruţení, d) volba a odvolání členů Správní rady, e) volba a odvolání členů Dozorčí rady, f) schvalování rozpočtu a pravidel pro hospodaření s rozpočtovými prostředky na příslušný kalendářní rok, g) schvalování roční účetní závěrky, h) schvalování výroční zprávy o činnosti Sdruţení, i) schvalování koncepce Sdruţení, ročního plánu činnosti Sdruţení a akčního plánu činnosti Sdruţení, j) rozhodování o majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem Sdruţení; tuto působnost můţe převést na Správní radu, k) rozhodování o majetkoprávních úkonech s movitým majetkem Sdruţení; tuto působnost můţe převést na Správní radu, l) rozhodování o přijetí daru; tuto působnost můţe převést na Správní radu, m) rozhodování o majetkoprávních úkonech v ostatních majetkových záleţitostech, které nejsou upraveny těmito Stanovami; tuto působnost můţe převést na Správní radu, n) rozhodování o doplňkové činnosti, o) rozhodování o zřízení, zaloţení a zrušení právnických osob a o účasti Sdruţení v jiných subjektech, p) ukládání úkolů Správní radě a Dozorčí radě, q) projednání zprávy Dozorčí rady za období mezi Valnými hromadami, r) rozhodování o stanovení ročního členského příspěvku pro členy i přidruţené členy Sdruţení a termínu jejich splatnosti, s) rozhodování o splynutí, sloučení a rozdělení nebo jiných změnách právního statutu Sdruţení, t) rozhodování o dalších otázkách, které Stanovy Sdruţení a příslušné právní předpisy svěřují do působnosti Valné hromady, u) rozhodnutí o zrušení Sdruţení. 9 Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem Sdruţení a nejvyšším výkonným orgánem v období mezi Valnými hromadami a zajišťuje plnění usnesení Valné hromady. Rozhoduje o všech záleţitostech Sdruţení, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě. 2. Správní rada řídí a kontroluje činnost Sdruţení v období mezi Valnými hromadami. Správní rada zasedá minimálně pětkrát ročně a jedná a usnáší se podle Jednacího řádu Správní rady. Ze své činnosti je Správní rada odpovědná Valné hromadě. 3. Správní rada je volena Valnou hromadou na období čtyř let. Členy Správní rady volí, odvolává a kooptuje Valná hromada. 4. Správní rada je sloţena z pěti členů Sdruţení zvolených Valnou hromadou, kteří si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Člen Správní rady můţe z členství ve Správní radě odstoupit. Své odstoupení je povinen sdělit Správní radě písemně. 5. Předsedovi a členům Správní rady jsou hrazeny výdaje a náklady související s výkonem jejich funkce. Správní rada můţe rozhodnout a schválit odměny za výkon funkce z prostředků schváleného rozpočtu Sdruţení. 6. Členství ve Správní radě zaniká: a) odvoláním, b) odstoupením z funkce, c) zánikem funkce uplynutím funkčního období nebo odvoláním pověření zástupce člena Sdruţení, d) zánikem Sdruţení. 8

9 7. Funkční období Správní rady s výjimkou Předsedy končí zvolením nové Správní rady Valnou hromadou. Předseda zůstává ve funkci do zvolení nového Předsedy dle 11. odst V působnosti Správní rady je: a) volit, případně odvolávat, ze svého středu předsedu, místopředsedu a výsledek neprodleně oznámit Valné hromadě, b) schvalovat Jednací řád Správní rady a jeho změny, c) informovat Valnou hromadu o činnosti Správní rady formou zprávy o činnosti, d) v případě odstoupení nebo úmrtí člena Správní rady kooptovat nového člena Správní rady; kooptace musí být předloţena dodatečně ke schválení nejbliţší Valné hromadě, nejpozději však do 3 měsíců od kooptace Správní radou. Pokud Valná hromada neschválí ve stanoveném termínu nového člena Správní rady, funkce zaniká. e) činit rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu na kalendářní rok do výše Kč, f) rozhodovat o počtu pracovních míst v Sekretariátu včetně náplně práce a výše platu včetně podmínek hmotné zainteresovanosti, g) svolávat Valnou hromadu a připravovat její program, h) zajistit plnění usnesení Valné hromady, i) posuzovat a řešit návrhy a doporučení Sekcí, j) rozhodovat o přijetí nových členů Sdruţení, k) rozhodovat o vyloučení člena pro neplnění povinností člena Sdruţení, l) zřizovat a rušit Sekce, jmenovat předsedu Sekce a další členy Sekce na návrh předsedy Sekce, m) jmenovat a odvolávat zástupce Sdruţení v mezinárodních organizacích, n) jmenovat a odvolávat ředitele Sekretariátu na návrh Předsedy Správní rady, o) stanovit plat řediteli Sekretariátu, p) prostřednictvím Předsedy Správní rady ukládat úkoly Sekretariátu, q) schvalovat Organizační řád Sekretariátu včetně jeho organizační struktury, r) rozhodovat o dalších otázkách, které nejsou svěřeny jinému orgánu Sdruţení. 10 Rozhodování Valné hromady a Správní rady 1. Valná hromada rozhoduje hlasováním delegátů, Správní rada rozhoduje hlasováním svých členů. 2. Základním způsobem hlasování je: a) hlasování veřejné, b) hlasování tajné. 3. Rozhodnutí Valné hromady je platné, pokud jej schválí nadpoloviční většina přítomných členů. 4. Záleţitosti týkající se rozpočtu, majetku, činnosti Sdruţení a zrušení Sdruţení musí schválit nadpoloviční většina všech členů Valné hromady nebo Správní rady. 5. O změně nebo doplnění Stanov rozhoduje Valná hromada. Změna nebo doplnění Stanov musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Valné hromady. 6. Podmínky a způsob hlasování Valné hromady a Správní rady jsou upraveny v jednotlivých jednacích řádech. 11 Předseda Správní rady 1. Předseda Správní rady (dále jen Předseda ) je ze své činnosti odpovědný Správní radě. 2. Funkční období Předsedy končí zvolením nového Předsedy, nejdéle však 90 dnů po skončení funkčního období Správní rady, jejímţ byl členem. Výkon funkce zaniká jeho odstoupením nebo jeho odvoláním z funkce Předsedy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením písemného prohlášení Sekretariátu. 3. V působnosti Předsedy je: a) zastupovat Sdruţení navenek; zásadní stanoviska Sdruţení podléhají souhlasu příslušného orgánu Sdruţení dle jejich působnosti vymezené Stanovami, b) svolávat a řídit zasedání Správní rady, c) podepisovat usnesení Správní rady, d) činit majetkoprávní úkony v souladu s 8, odst. 7, pís. j), k), l) a m) a 9, odst. 8, pís. e) Stanov, e) stanovit pravidla pro zastupování Předsedy, f) plnit funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k řediteli Sekretariátu, g) činit rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu na kalendářní rok do výše ,- Kč. 9

10 12 Místopředseda Správní rady 1. Základní působností místopředsedy Správní rady (dále jen Místopředseda ) je koordinace činnosti jednotlivých orgánů Sdruţení ve spolupráci s Předsedou v rámci působnosti Předsedy dle 11, odst. 3 Stanov. Místopředseda je ze své činnosti odpovědný Správní radě. 2. Místopředseda na základě pravidel pro zastupování vykonává úkoly vyplývající z funkce Předsedy, není-li dále stanoveno jinak. 3. Místopředseda zodpovídá Správní radě za činnost Sekcí Správní rady. Nesejde-li se příslušná Sekce Správní rady v období delším neţ 4 měsíce či neodpovídá-li její náplň činnosti usnesením a prohlášením orgánů Sdruţení, Místopředseda podá zprávu o nečinnosti či neodpovídající náplni činnosti Správní radě prostřednictvím Sekretariátu Sdruţení. Pokud Místopředseda tuto povinnost nesplní, Předseda písemně vyzve Místopředsedu k plnění této povinnosti prostřednictvím Sekretariátu Sdruţení. 13 Sekce Správní rady 1. Správní rada můţe ustavovat pro řešení určitého okruhu problémů své poradní orgány Sekce, které jsou sloţeny ze zástupců členů Sdruţení, případně z odborných spolupracovníků. 2. O vzniku a zániku Sekce rozhoduje Správní rada. 3. V čele Sekce je předseda jmenovaný Správní radou. Předseda Sekce je odpovědný za činnost Sekce Správní radě. Předsedou sekce můţe být jen zástupce člena Sdruţení dle 4 a 5 Stanov. 4. Členy Sekce jmenuje Správní rada na návrh předsedy Sekce. 14 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem Sdruţení, který se řídí při svém jednání Jednacím řádem Dozorčí rady, a který je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě. 2. Dozorčí rada dohlíţí na dodrţování právních předpisů a Stanov v činnosti Sdruţení a kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Sdruţení, kontroluje dodrţování rozpočtu a provádí kontrolu účtů; příslušné orgány Sdruţení jsou povinny předloţit Dozorčí radě poţadované podklady. Dozorčí rada je oprávněna nahlíţet do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů Sdruţení a poţadovat k nim příslušná vysvětlení. Dozorčí rada můţe svolat zasedání Valné hromady v případě zjištění závaţných nedostatků. 3. Valná hromada volí pět členů Dozorčí rady na období čtyř let. V případě ukončení činnosti zvoleného člena Dozorčí rady je na jeho místo zvolen nový člen. Funkční období Dozorčí rady končí zvolením jejích nových členů Valnou hromadou. 4. Ţádný člen Dozorčí rady nesmí být členem Správní rady a Sekcí. 5. Členové Dozorčí rady si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Dozorčí rady. 6. Dozorčí rada schvaluje Jednací řád Dozorčí rady a jeho změny. 7. Dozorčí rada je povinna podávat Valné hromadě písemnou zprávu o své činnosti minimálně jednou za rok a to k Zpráva musí být Valné hromadě předloţena na nejbliţším jednání. 8. Dozorčí rada je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem poradním zasedání Správní rady, předkládat Správní radě závěry vyplývající z kontrolní činnosti Dozorčí rady a navrhovat v případě potřeby způsob řešení zjištěných nedostatků. 9. Dozorčí rada řeší stíţnosti členů Sdruţení vůči rozhodnutím orgánů Sdruţení. Pokud uzná stíţnost jako oprávněnou, poţádá příslušný orgán o nápravu. 15 Ředitel Sekretariátu Sdružení 1. Ředitel stojí v čele Sekretariátu Sdruţení (dále jen Sekretariát ). Je odpovědný Správní radě za chod Sekretariátu, který je výkonnou jednotkou Správní rady. 2. Činnost ředitele koordinuje Správní rada. 3. Pravomoce ředitele vymezuje Správní rada. 4. Ředitel prostřednictvím Sekretariátu zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Sdruţení. Ředitel zajišťuje technicko-administrativní agendu a úkoly spojené s činností Sdruţení. Vede databázi členů a dalších kontaktů, koordinuje styk s veřejností, zprostředkovává informace a zodpovídá za prezentaci Sdruţení včetně internetu. Úzce spolupracuje s euroregiony a územními samosprávami. 5. Ředitel informuje čtvrtletně členy Sdruţení o činnosti orgánů Sdruţení formou písemné zprávy o činnosti. 6. Vztahy a působnost ředitele jsou vymezeny Organizačním řádem Sekretariátu. 10

11 7. Ředitel plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně-právních ve vztahu k zaměstnancům Sdruţení zařazených do Sekretariátu a organizačních sloţek Sekretariátu. 8. Ředitel provádí právní úkony spojené s činností Sekretariátu a jedná jménem Sdruţení v těchto věcech. 16 Zrušení Sdružení 1. Sdruţení se ruší rozhodnutím Valné hromady za podmínky, ţe dvě třetiny přítomných delegátů vysloví souhlas se zrušením Sdruţení, není-li dále stanoveno jinak. 2. Sdruţení zaniká: a) zrušením bez likvidace, rozhodne-li Valná hromada při zrušení současně o právním nástupci Sdruţení, b) zrušením s likvidací, nerozhodne-li Valná hromada při zrušení Sdruţení o právním nástupci Sdruţení; Valná hromada jmenuje v takovém případě likvidátora a přijme zásady pro likvidaci v souladu s odst. 3 aţ 8 a příslušnými právními předpisy; nejmenuje-li likvidátora Valná hromada, určí ho soud, c) nastanou-li důvody zrušení ze zákona, d) nesejde-li se řádná usnášeníschopná Valná hromada ani po trojím opakovaném řádném svolání; odstup mezi jednotlivými svoláními musí být v takovém případě nejvýše šest měsíců a nejméně dva měsíce před dnem konání; v takovém případě můţe o zrušení Sdruţení rozhodnout Správní rada. 3. Orgán, který rozhodl o zrušení Sdruţení, jmenuje a odvolává likvidátora a stanoví mu odměnu. 4. Likvidátor činí jménem Sdruţení jen úkony směřující k likvidaci Sdruţení. Při výkonu této působnosti plní závazky Sdruţení, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje Sdruţení před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. Nové smlouvy můţe uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených věcí. 5. Likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit, ţe Sdruţení vstoupilo do likvidace s výzvou, aby věřitelé a jiné osoby a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásily své pohledávky, popř. jiná práva ve lhůtě, která nesmí být kratší neţ 3 měsíce. 6. Likvidátor sestaví ke dni vstupu Sdruţení do likvidace likvidační účetní rozvahu a je povinen zaslat přehled o jmění Sdruţení kaţdému členovi Sdruţení. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloţí ji členům Sdruţení ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku, jenţ vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi členy Sdruţení. 7. Členům nelze poskytnout plnění z nároku na podíl na likvidačním zůstatku dříve, neţ jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů Sdruţení. 8. O rozdělení likvidačního zůstatku, který zůstane po uspokojení všech známých věřitelů, rozhodne Valná hromada. 9. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz Sdruţení z registru sdruţení. 17 Doba trvání Sdružení 1. Sdruţení je zaloţeno na dobu neurčitou. 18 Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy vyplývající ze Stanov, vzájemné vztahy mezi členy Sdruţení související s jejich účastí ve Sdruţení, jakoţ i ostatní právní vztahy uvnitř Sdruţení se řídí ve věcech, které neupravují Stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 2. Dodatky ke Stanovám musí mít písemnou formu a po jejich schválení Valnou hromadou se stávají nedílnou součástí Stanov. Dodatky se číslují vzestupně. 3. Dnem účinnosti těchto Stanov se zrušují Stanovy ze dne Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem

12 12

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Česká psychedelická společnost, z.s.

Česká psychedelická společnost, z.s. [Poslední draft Stanov, bude nahrazen konečnou schválenou verzí.] Česká psychedelická společnost, z.s. Stanovy spolku Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Česká psychedelická společnost, z.s.(dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy)

STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy) 140226_01_04_05 Příloha č. 5 k čj. MULA 5623/2014 Stanovy aktualizované znění č. 5 [Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli v dokumentu. Formátování textového

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy asociace ADMEZ

Stanovy asociace ADMEZ Stanovy asociace ADMEZ I. Název sdružení a) Úplný název: Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu b) Zkrácený název: ADMEZ c) Název v anglickém jazyce: Direct marketing, e-commerce

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s.

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení - název: Hrabova.net o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob. 2. Sdružení je právnickou

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada Stanovy Svazku obcí Jezero Milada ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Dle ustanovení 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více