UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ"

Transkript

1 . ZDARMA Ročník: IX / Číslo 12. Vydáno v Nehvizdech VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Vážení spoluobčané, Chtěl bych se poohlédnout za končícím rokem 2014, ve kterém se podařilo zorganizovat celou řadu kulturních a sportovních akcí za pomoci vás, dobrovolníků, cvičitelů a zastupitelů. Jsem přesvědčen, že vás veškeré akce, které se v městysi konaly, ať pod záštitou TJ Sokol Nehvizdy, AFK Nehvizdy, ZŠ a MŠ, DC Dráček či Klubu Stovka, potěšily a zpříjemnily vám volné chvíle. Podařilo se také dokončit první etapu výstavby nové základní školy a 1. září už sloužila 60 prvňáčkům. Osobně mám velkou radost, že se nám podařilo vyčistit rybník a zrekonstruovat čistírnu odpadních vod. Po dokončení biokoridoru pod ČOV se bude moci využívat k rybolovu. Další investiční akce a opravy nechci vyjmenovávat, protože to by bylo na dlouhý článek a o všem informujeme občany pravidelně v Kurýru. Doufám, že i v roce 2015 se nám bude dařit plnit volební program. Zastupitelé a zaměstnanci úřadu městyse Nehvizdy vám přejí hezké prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Osobně vám do nového roku přeji hodně štěstí a zdraví, osobní pohody a ať se vám všem v Nehvizdech hezky žije. Vladimír Nekolný UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ Biokoridor bude dokončen příští rok. V listopadu jsme zahájili zemní práce na projektu Dešťová usazovací nádrž a biokoridor na odtoku z čističky odpadních vod. Na Státní fond životního prostředí České republiky jsme podali žádost o platbu proinvestovaných nákladů a finanční prostředky na tuto akci budou uvolněny na tuto akci v prosinci letošního roku. Foto: Josef Kolář Práce na projektu budou nadále pokračovat v závislosti na počasí. Předpokládaný termín dokončení je ve druhém čtvrtletí 2015, tzn. že do této doby bude biokoridor osázen, zatravněn a dešťová usazovací nádrž bude vybetonována a připravena k provozu. Vladimír Nekolný, Z OBSAHU UPOZORNĚNÍ POZVÁNKA Vánoční program v kostele... 3 Kontroly stavebního úřadu... 6 Zápisy do prvních tříd... 8 FALEŠNÍ POPELÁŘI Upozorňujeme obyvatele, že se v obci vyskytují falešní popeláři, kteří obcházejí domy a údajně vybírají hotovost na charitu nebo rozdávají PFka a požadují za ně alkohol. Pokud se s takovým jednáním setkáte, volejte neprodleně Obecní policii Šestajovice nebo Policii ČR. OP Šestajovice v této věci v Nehvizdech opakovaně zasahovala. -městys- Všechny srdečně zveme na PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU SESKOKU PARAŠUTISTŮ J. GABČÍKA A J. KUBIŠE Akce proběhne od 10 hodin za dálnicí. Přítomna bude čestná stráž z Posádkového velitelství Praha spolu s trubačem. 1

2 ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI ADVENT V NEHVIZDECH Něco sladkého z domácí trouby. Jako vstupné na advent v Nehvizdech bylo tradičně opět něco sladkého z domácí trouby, pochutnali si všichni, ale hlavně děti. -mk- Čerti v základní škole. Spousta andělů, čertů, Mikulášů, ale i jiných bytostí navštívila naši školu. Záhadou zůstává, proč nejvíc čertů je mezi učitelkami a proč ředitele při spaní na zádech tlačí křídla... -lr- Šmoulí koledování. O program pro děti se letos postaral velký Šmoula se spoustou písniček a her, které se všem líbily. -mk- Výrobky našich dětí. Ve stanu děti prodávaly svoje výrobky spolu s učitelkami. - mk- Milý Ježíšku! Psaní dopisů Ježíškovi se stalo již oblíbenou součástí adventu. Letos poprvé si mohli lidé zakoupit dětmi vyrobené větrníky a tím podpořit děti nemocné cystickou fibrózou. Vybrala se částka 2635 korun. -jz- Vystoupení dětí ze základní školy. Letošní advent zahájily děti ze základní školy pod vedením Kláry Příplatové a Marty Štěchové. S nacvičováním krásného vystoupení pomáhala i Jitka Chalupová. Všem bychom chtěli za přípravu a práci kolem adventu moc poděkovat. -mk- Vypouštění přáníček. Děti psaly dopisy Ježíškovi, které mu do nebe doručilo několik obřích balonů. -jz 2 Fota: Josef Kolář, Mirka Kvasničková, Richard Sedlický, archiv ZŠ Nehvizdy

3 ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI DĚTI SE PŘENESLY V KLUBU STOVKA AŽ DO FINSKA Díky Tomáši Kalinovi jsme mohli v neděli alespoň vzdáleně navštívit Finsko. Sám Tomáš tam byl na studijním několikaměsíčním pobytu, a tak měl co vyprávět. Dozvěděli jsme se něco o historii, o přírodě, viděli jsme opravdového Santu a nechyběl ani polární kruh. Už víme, který významný Čech je ve Finsku nazýván Satupekka nebo jak je finština složitý jazyk, takže Tomášovou častou větou bylo: Mina en puhu suomea - Nemluvím finsky. Tomášovi moc děkujeme za krásné vyprávění. Eva Luňáková, Foto: Markéta Mašovská Beseda v klubu Stovka. ZPÍVAT SE NEBOJÍME - ANEB JAK SE ZRODIL NEHVIZDSKÝ PĚVECKÝ SBOR VÁNOCE V KOSTELE SV. VÁCLAVA V NEHVIZDECH od do Betlémské světlo Betlémské světlo přivezou skauti z Čelákovic a bude svítit v předsíni kostela sv. Václava. Pokud si jej chcete odnést domů, přineste si svíčku ve Půlnoční mše svatá v Boží hod mše Nehvizdský sbor se představí 23. prosince v kostele. Koncem letošního června se poprvé sešla v Dětském centru Dráček skupinka lidí, kteří měli jediné společné, a to radost a chuť do zpívání. První zkouška se díky podpoře městyse Nehvizdy, Dětského centra Dráček a jmenovitě Jitky Záhrobské konala v polovině září letošního roku v prostorách nové Základní školy Nehvizdy. Všem výše jmenovaným patří velký dík za podporu, které se nám z jejich strany dostává. V současné době se připravujeme na dvě vystoupení v místním kostele v Nehvizdech, a to od 18 hod. a následně Foto: Lenka Nosková 2014 na Půlnoční mši na tomtéž místě, kde zazpíváme několik vánočních písní a koled. Na jaro začneme připravovat nový program, a proto pokud by se někomu z vás sborové zpívání zalíbilo a chtěl se k nám přidat, scházíme se každé úterý od 19 hodin v nové ZŠ Nehvizdy. Pro případné bližší informace kontaktujte Dětské centrum Dráček: Předchozí pěvecká zkušenost není nutná, rádi přivítáme každého, kdo rád zpívá! Těšíme se na nové členy! Lenka Nosková, sbormistryně v Mše za J. Gabčíka a J. Kubiše v Mše na Nový rok Jitka Chalupová 3

4 ZASTUPITELSTVO KOMISE SE PŘEDSTAVUJÍ Složení komise finanční a bezpečnostní: Petr Mück (radní, předseda komise) Pavel Horák (zastupitel) Jana Nepivodová (zastupitelka) Jaromír Plíhal Petr Podstawka (zastupitel) Martin Rychtera Činnost komise finanční a bezpečnostní: Komise se podílí na sestavování rozpočtu obce a kontrole jeho čerpání. Navrhuje jednotlivá rozpočtová opatření a kontroluje vyrovnané hospodaření obce, pokladní agendu, výpisy z účtů městyse, přijaté a vydané faktury a sleduje vypisované dotační tituly. Komise zpracovává a aktualizuje Strategický plán rozvoje obce a dohlíží na jeho naplňování, navrhuje i Strategii prevence kriminality obce. Aktivně se zabývá tématy informovanosti obyvatel a bezpečnosti v obci a navrhuje preventivní opatření a organizuje setkání s veřejností na toto téma. Spolupracuje s Policií ČR a Obecní policií Šestajovice. Člen komise je aktivní v přestupkové komisi obce Šestajovice, které náleží řešení přestupkové agendy Nehvizd, předseda komise je pak členem kontrolní komise Bytového družstva Nehvizdy. Kontakt: Složení komise Stavební a životního prostředí Richard Sedlický (radní, předseda komise) Daniel Štěch (zastupitel) Jiří Glatt (zastupitel) Antonín Bendl (zastupitel) Činnost komise stavební a životního prostředí: Komise se stará o veškeré stavební dění v katastru Nehvizd a vydává souhlas ke všem stavbám (oplocení, terasy, pergoly, přístřešky, zahradní domky, bazény, přestavby a rekonstrukce, nové stavby apod.). Posuzuje soulad staveb s územním plánem a regulačními opatřeními v jednotlivých lokalitách. Stavební řízení probíhá na Stavebním úřadě v Čelákovicích. Komise připravuje plán rozvoje obce a zpracovává podklady pro územní plánování. Vede dopravně správní agendu a je místně příslušným orgánem ochrany životního prostředí. Provádí konzultace s občany a zajišťuje koordinaci se stavebním úřadem, případně s dalšími dotčenými úřady státní správy. Úzce spolupracuje s technickými službami, které zajišťují technický chod obce. Kontakt: nebo osobně dle dohody každou středu od 8.30 do 12 hodin na ÚM Nehvizdy. INZERCE 4 SLOŽENÍ Komise školství, kultury a sportu Jitka Záhrobská (radní a předsedkyně školské komise) Tomáš Adamec (zastupitel), Klára Koblížková (zastupitelka), Eva Luňáková, Simona Mikešová, Jana Nepivodová (zastupitelka), Zdeňka Pecková, Jiří Poběrežský (zastupitel), Klára Příplatová, Luboš Rýdlo Uchazeči o členství: Monika Dixová, Romana Dudlová. Petr Kopřiva, Petra Michalská, Pavla Šlahůnková Činnost komise školství, kultury a sportu: Komise zajišťuje výkon funkce zřizovatele školských zařízení, koordinuje spolupráci s úřadem i s rodiči. Deleguje zástupce do školské rady a dohlíží na chod školských zařízení. Připravuje kulturní a sportovní akce v obci pro děti i dospělé a spolupracuje se všemi zájmovými organizacemi v obci. Organizuje vítání občánků, setkávání se seniory, významná jubilea. Stará se o chod dětských hřišť a sportovišť. Kontakt:

5 INFORMACE Z ŮŘADU Z LISTOPADOVÉHO ZASTUPITELSTVA ZM schvaluje: - Uzavření smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městysem a SFŽP a pověřuje starostu jejím podpisem. - Určuje zastupitele s podpisovým právem k bankovním operacím za městys Nehvizdy, a to starostu Vladimíra Nekolného, místostarostu Josefa Koláře, předsedu Komise finanční a bezpečnostní Petra Mücka a předsedu finančního výboru Tomáše Adamce. - Uzavření smluv o služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s. mezi městysem a fa ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky pč. 174/2 a pč. 110/280 v k. ú. Nehvizdy za úplatu Kč za každý pozemek a pověřuje starostu smlouvy podepsat. - Uzavření darovací smlouvy mezi městysem a knihovnou města Mladá Boleslav na částku Kč jako účelového finančního daru pro V prosinci oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum narození tito občané: Josefa KELLNEROVÁ Jaroslava TRMALOVÁ Josef SVOJTEK Jiřina HIRŠLOVÁ Stanislav KVASNIČKA knihovnu města Mladá Boleslav na zajišťování provozu nehvizdské knihovny a pověřuje starostu jejím podpisem. - Uzavření nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi městysem a fa EKO-KOM, a.s., a pověřuje starostu jejím podpisem rozpočtové opatření městyse Nehvizdy na rok 2014 dle předloženého návrhu. - To, že do schválení rozpočtu na rok 2015 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria, které se stanovuje ve výši čerpání 1/12 skutečných výdajů rozpočtu minulého roku. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Více na Miroslava Kvasničková GRATULUJEME JUBILANTŮM Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let. Miroslava Kvasničková NEPŘEHLÉDNĚTE: OTEVÍRACÍ DOBA ÚŘADU MĚSTYSE NEHVIZDY ZAVŘENO ZAVŘENO hod hod ZAVŘENO ZAVŘENO OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY NEHVIZDY pondělí 8 11, úterý 8 11, středa ZAVŘENO čtvrtek ZAVŘENO pátek ZAVŘENO pondělí 8 11, úterý 8 11, středa čtvrtek ZAVŘENO pátek 8-11 OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA PŘED KONCEM ROKU středa ZAVŘENO sobota OTEVŘENO středa OTEVŘENO sobota OTEVŘENO SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Svoz vánočních stromečků se uskuteční 6. ledna (úterý) a 8. ledna (čtvrtek) Stromky určené k likvidaci můžete odvézt sami na skládku větví, která je u čistírny odpadních vod (ul. Do Nehvizdek), nebo je můžete ponechat u sběrných nádob na odpad před domy a zaměstnanci technických služeb je v uvedené dny odvezou. -mk hodin ul. Pražská čp. 100 (vedle úřadu městyse) Bližší informace na mailu: nebo tel Kompletní úprava vánočních kaprů na místě a nově i prodej čerstvých uzených kaprů z naší udírny. ODEČTY STAVŮ VODOMĚRŮ PROSINEC 2014 VaK Zápy s. r. o. oznamuje občanům, že odečty vodoměrů v obci Nehvizdy a Nehvizdky za IV. čtvrtletí 2014 se uskuteční od 20. prosince do konce tohoto měsíce. Odečty bude opět provádět p. Arazim. 5

6 AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KONTROLY STAVEBNÍHO ÚŘADU POKRAČUJÍ Stavební úřad Čelákovice, pod jehož působnost patří i Nehvizdy, vykonává v naší obci stále častější kontroly. Zaměřuje se na prohlídky nových lokalit a kontroluje, zda jsou všechny, zejména drobné stavby na pozemcích, ohlášeny a povoleny. Občanům, kterých se záležitost týká, předkládáme návod, jak snadno podat příslušnou žádost a vyhnout se tak nepříjemnostem spojeným s dodatečnou legalizací staveb. Podle současně platného stavebního zákona je každý vlastník nemovitosti povinen všechny stavby na pozemku územně umístit. Některé, zejména drobné stavby jako např. pergoly, přístřešky, terasy, chodníky, zahradní domky, bazény nebo oplocení lze projednat ve zkráceném řízení, tzv. Územním souhlasu, jiné musí projít standardním stavebním řízením. Podklady pro územní souhlas nejsou složité a každý vlastník nemovitosti je schopen si je připravit sám, vlastními silami. Dokumentace spočívá ve vyplnění žádosti o vydání územního souhlasu, dodání jednoduchého výkresu situace umístění drobných staveb na pozemku doplněného souhlasy všech sousedů a jednoduché technické zprávy popisující provedení drobných staveb. Parametry drobných staveb musí být v souladu se stavebním zákonem i regulačními podmínkami, které stanovilo zastupitelstvo obce STŘÍPKY Z ÚŘADU A STAVEBNÍ KOMISE pro jednotlivé lokality. Z těchto důvodů jsou všechny žádosti před předáním na stavební úřad posuzovány stavební komisí městyse. Komise stavební a životního prostředí nabízí všem občanům pomocnou ruku v podobě konzultací ke všem žádostem i dokumentacím pro řízení se stavebním úřadem. Své dotazy a dokumenty můžete zasílat na případně osobně projednat každou středu v době od 8,30 do 15 hod. Termín schůzky doporučujeme dohodnout předem. Richard Sedlický, Komise stavební a životního prostředí, Změna jízdních řádů Od je změna jízdních řádů autobusové linky č. 398, 343, 354 a 405. Jízdní řády jsou k vyzvednutí v podatelně úřadu a aktualizované jsou i na webu městyse. Informace o přihlášení k TRVALÉMU POBYTU Nařízení z Ministerstva vnitra - Upozorňujeme občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté, co je zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za pochopení. Vítání občánků Upozorňujeme rodiče nově narozených dětí s trvalým pobytem v Nehvizdech, že je mohou nahlásit k vítání občánků na úřadu městyse. Údaje o dětech (jméno, příjmení dítěte, datum narození a adresu bydliště) zašlete em na nebo je nahlaste osobně v podatelně úřadu. Drobné stavby, jakou je například zahradní domek, lze projednat ve zkráceném řízení Foto: Richard Sedlický STARÁ CESTA SE UKLÁDÁ K ZIMNÍMU SPÁNKU Přihlášení dětí k trvalému pobytu Žádáme rodiče novorozených dětí, kteří nevyplnili přihlašovací lístek k trvalému pobytu svého dítěte v Nehvizdech, aby se dostavili na úřad a učinili tak. Kalendář Nehvizd 2015 Zájemci si mohou první kalendář Nehvizd koupit v podatelně úřadu za 70 Kč. Umístění nové lampy VO Na křižovatku ulic Bedřicha Mouchy a U Hřbitova bude vedle parku umístěna nová lampa veřejného osvětlení. Osazena budou dvě svítidla s úspornou LED technologií. Osvětlení přispěje k větší bezpečnosti chodců zejména v zimních měsících. Zastavovací studie v bývalém Xaverově Zastupitelstvo městyse schválilo zastavovací studii bytové zóny v lokalitě bývalého Xaverova. Součástí studie je i nový chodník v Toušeňské ulici a připojovací body pro napojení lokality na kanalizaci a vodovod. Kromě rodinných a bytových domů zde vznikne i oddychová zóna s víceúčelovou sportovní halou. -mk-, -rs- Foto: Richard Sedlický V minulém čísle NK jsme občany podrobně informovali o probíhajícím projektu Obnovy Staré cesty u sv. Anny vedoucí od hřiště AFK k vlakové vlečce za Čerozem. Všechny plánované práce pro letošní rok již byly splněny a další budou pokračovat až na jaře příštího roku. Dokončeny byly hrubé terénní úpravy, včetně založení cesty s podložím, zasazeny byly všechny ovocné i okrasné stromy a keře a nainstalovány oplocenky proti okusu polní zvěře. Zeleň byla řádně zajištěna a zalita. Již dnes je vidět, jak se lokalita proměnila a přiblížila se tak k cíli našeho projektu, dostat do Nehvizd kvalitní zeleň a vytvořit novou vycházkovou zónu pro naše občany. Richard Sedlický, 6

7 INZERCE Obec Mochov vyhlašuje dne výběrové řízení na obsazení pozice: ÚČETNÍ Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění: - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., pro některé účetní jednotky - České účetní standardy - zák. č. 128/2000 Sb., o obcích Požadavky: minimálně SŠ vzdělání, praxe v podvojném účetnictví, dobrá znalost legislativy a dalších pravidel na úseku hospodaření měst a obcí, znalost rozpočtových pravidel, znalost práce na PC, dobré komunikační schopnosti a aktivní přístup k řešení problémů, schopnost samostatné i týmové práce, schopnost uvažovat koncepčně, řidičské oprávnění skupiny B Nástup dohodou Vítáno: znalost práce v systému MUNIS, oprávnění k přístupu do aplikací CzechPoint, osvědčení o oprávnění provádět vidimaci a legalizaci Lhůta pro podání přihlášky do 12:00 hod. Bližší informace: na stránkách 7

8 ŠKOLNÍ OKÉNKO PŘED KONCEM ROKU Advent je v plném proudu, Vánoce za dveřmi, konec roku v závěsu za ním a u nás všech každoroční pocit, že to nemůžeme stihnout a že to letos neklapne. A zase to stihneme a zase to klapne a zase se rozsvítí vánoční stromky a kosti z kaprů uvíznou v krku... Ale že ten prosinec je opravdu mazec! Nespali jsme a nespíme ani ve škole. Po zahájení adventu v Nehvizdech a tradiční mikulášské nadílce páťáci v podobě čertů, andělů, Mikulášů a dalších více či méně identifikovatelných bytostí obešli jako každý rok své mladší kamarády následovala naše účast na slavnostním otevření prodejny Lidl, naši žáci zde předvedli velice pěkný program. Jsme rádi, že jsme byli u toho, navíc ze zahajovacího provozního dne Lidlu dostanou naše děti 20 Kč z každého nákupu, jehož hodnota převýší 200 Kč. Získané prostředky použijeme na nákup vybavení pro herny školní družiny hry, didaktické pomůcky apod. V adventním období také běží vánoční vystoupení žáků školy pro rodiče a veřejnost, škola je tak trochu vzhůru nohama, ale na všední povinnosti rozhodně nezapomínáme. Škola se uzavře v pátek a své žáky přivítá opět v pondělí , mateřinka poběží do a otevře stejně jako základní škola v pondělí V lednu nás ve dnech čekají zápisy do prvních ročníků ZŠ pro školní rok Předškoláků je mnoho, a proto nám opět mateřinka pomáhá se sestavením harmonogramu zápisu. Prosíme tedy rodiče, aby se domlouvali s mateřinkou a své děti zapsali do rozpisu. Stejně tak prosíme pokud se nemohou děti z jakéhokoli důvodu zápisu zúčastnit, oznamte nám to a dohodneme náhradní termín zápisu. Ten musí být stanoven do , takže času je dost. Vážení a milí, přijměte upřímné přání klidného adventního období, šťastných a požehnaných Vánoc a úspěšného roku Luboš Rýdlo, Vánoční přání V adventní době si dovoluji poděkovat všem zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Nehvizdy, zastupitelstvu městyse Nehvizdy v čele se starostou Vladimírem Nekolným, Dětskému centru Dráček, dámám z úřadu městyse, technickým službám, stejně tak dětem, žákům, rodičům a přátelům naší školy za celý uplynulý rok. Všem jmenovaným i nejmenovaným za nás všechny přeji klidné a požehnané Vánoce a šťastný nový rok Luboš Rýdlo SOUTĚŽ VE SBĚRU PODZIMNÍCH PLODŮ Skončilo zlaté léto a barevný podzim se neodvratně vrátil do přírody, ale i do našich příbytků. Pro živočichy je podzim hektickým obdobím příprav na zimu. Zima bude pro ně těžkým obdobím. Potravy v zimě není nikdy dost, a proto naše myslivecké sdružení vyhlásilo v říjnu další ročník ve sběru plodin pro zvířátka v lese. Této soutěže se naše družina 3. a 4. ročníku účastnila již podruhé. Děti v hojné míře nosi- ly kaštany, žaludy do naší družiny. Těší mě, že je děti i s rodiči přiváželi z různých výletů po okolí a neseděli jen tak se založenýma rukama doma za pecí, ale vyrazili do terénu a sbírali! Denně jsme se dívali a poměřovali, jak nám plody přibývají. V krabicích od banánů jsme je přehrabovali a otáčeli, aby nechytily plíseň, protože byly ještě čerstvé. Až když jich bylo moc a nevešly se nám do 5 krabic, tak jsme je společně odnesli do Dráčku paní Záhrobské. V kategorii kolektivů jsme byli první a nasbírali jsme 55 kg kaštanů a žaludů. Děkuji za hojnou účast rodičům i dětem naší školy. Kateřina Trafinová, Děkujeme společnosti Olymptoy Nehvizdy za krásné ceny, dětem udělaly obrovskou radost! Foto: Kateřina Trafinová TŘÍDA BERUŠEK OPĚT SOUTĚŽILA Rok s rokem se sešel a my jsme opět na konci října odváželi nasbírané kaštany do Dětského centra Dráček, které stejně jako loni vyhlásilo soutěž ve sběru kaštanů a lesních plodů. Tentokrát jsme obsadili krásné 2. místo. Nyní se již děti radují z výhry, kterou byl dětský kočárek. Na návštěvě v centru Dráček se dětem moc líbilo, společně s novými malými kamarády si pohrály v herně a na závěr jsme si společně zazpívali písničky o podzimu, o lesních zvířátkách a předvedli novým kamarádům pohybovou hru Veverka Čiperka. Toto podzimní dopoledne jsme si všichni báječně užili a děti na návštěvu v DC Dráček rády vzpomínají. Od kaštanů a lesních plodů se odvíjel celý následující týden. Kaštany jsme využívali i při ranních hrách, dále k upevňování matematických dovedností, v nemalé míře při výtvarných činnostech, ale i při cvičení. Děti cvičí a sportují velice rády. Díky teplému listopadovému počasí jsme si naši vytrvalost a obratnost několikrát vyzkoušeli na multifunkčním hřišti u sokolovny. Jelikož třída Berušek se nachází v budově sokolovny, využíváme velmi často ke cvičení malý i velký sál tělocvičny. Vedeme děti nejen ke sportu a pohybu, ale také k lásce k přírodě a učíme je, jak mohou přírodu chránit. V mateřské škole třídíme odpad a v polovině listopadu jsme uspořádali sběr starého papíru, odevzdali jsme necelých 100 kg. I to není málo. A hned jsou ty naše Nehvizdy hezčí! Dále se naše malé Berušky připojily k akci Větrníkový den na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou. Vyrobené větrníky jsme s dětmi odnesli do DC Dráček. Ve stejný den jsme také předali náš vyroben, papírový dort v cukrárně U Dudlíků. Ta vyhlásila soutěž O nejhezčí namalovaný dort. Konec listopadu je ve znamení příprav na advent a vánoční svátky. Již dnes celá sokolovna voní vánočními perníčky a děti se těší na Ježíška. Anna Navrátilová, učitelka třídy Berušek 8

9 INZERCE Nehtové studio s příjemnou atmosférou Horoušanská 287, Nehvizdy Telefon: Pánská, dámská manikúra, pedikúra Gewol, p-shine, gelová modeláž nehtů, CND Shellac Novinka: prodlužování řas - Blink Lash stylist 9

10 Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ MĚSTYS VYPOVĚDĚL SMLOUVU O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE OBCE ŠESTAJOVICE NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA Městys Nehvizdy vypověděl dne veřejnoprávní smlouvu o činnosti Obecní policie obce Šestajovice uzavřenou mezi obcemi Šestajovice, Dřevčice, Káraný a městysi Nehvizdy a Zápy dne Výpověď byla podána na základě dřívějšího rozhodnutí zastupitelstva městyse. Hlavní důvody k tomuto kroku souvisí s faktem, že skutečné potřeby městyse nejsou často reflektovány a činnost strážníků se nezřídka jeví jako málo efektivní, zejména s ohledem KALENDÁŘ AKCÍ Akce od poloviny prosince do poloviny ledna 2015 VÁNOČNÍ BESÍDKY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vážení rodiče, prarodiče, přátelé naší školy, jako každý rok Vás zveme na vánoční vystoupení žáků naší školy, která se konají v týdnu od 15. do 18. prosince A OD V SOKOLOVNĚ 1. B OD V KOSTELE 1. C OD V SOKOLOVNĚ 2. A OD V KOSTELE 2. B OD V KOSTELE 3. A OD VE TŘÍDĚ 3. B OD V KOSTELE OD V SOKOLOVNĚ OD V SOKOLOVNĚ , čtvrtek 14 hodin PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY Tentokrát zveme seniory do prostor mateřské školy, kde bude připraven program s vystoupením našich nejmenších a městys pro Vás chystá další překvapení. na nenaplnění původního záměru výkonu nepřetržité služby. Výpovědní lhůta je smlouvou stanovena v délce jednoho roku a počíná běžet ode dne V mezidobí bude vedení městyse pracovat na realizaci odpovídajícího řešení pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality, včetně zavedení kamerového systému v obci. Petr Mück , neděle od 9 do 17 hodin PRODEJ KAPRŮ v ul. Pražská č. p. 100 (zahrada Klubu Stovka). Kompletní úprava vánočních kaprů na místě a nově i prodej čerstvých uzených kaprů z naší udírny. Zveme všechny , úterý od 18 hodin NEHVIZDSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Václava, srdečně Vás zveme na vánoční setkání, na kterém uslyšíte známé i méně známé písně, koledy a árie od do hodin BETLÉMSKÉ SVĚTLO přivezou skauti z Čelákovic a bude svítit v předsíni kostela sv. Václava. Pokud si jej chcete odnést domů, přineste si svíčku ve 24 hodin PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ v hodin MŠE NA BOŽÍ HOD od 10 hodin PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU SESKOKU PARAŠUTISTŮ J. GABČÍKA A J. KUBIŠE ze skupiny Anthropoid za dálnicí s přítomností vojenské čestné stráže z Posádkového velitelství Praha spolu s trubačem. Všichni, kdo se chtějí zúčastnit, jsou srdečně zváni v hodin MŠE ZA JOZEFA GABČÍKA A JANA KUBIŠE v hodin MŠE NA NOVÝ ROK Přehled aktivit Strážníci v listopadu odsloužili v Nehvizdech dohromady 44 denních a nočních směn. Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku a prevenci kriminality, nasazován byl i radar. V listopadu řešili policisté v Nehvizdech celkem 28 skutků (3 trestné činy, 25 přestupků v dopravě řešeno blokově). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hod. Střípky z akce Policie ČR V komerční zóně v katastru Nehvizd na staveništi v rozmezí od 16 hodin dne do 7 hodin dne překonal neznámý škodič a kovaný magnet nezjištěným způsobem čtyři visací zámky a následně ze dvou stavebních buněk odcizil kovový materiál, pozink tyče, kotevní desky a část bednícího systému, čímž způsobil škodu ve výši cca korun. Na Pražské ulici v době od hodin dne do hodin dne prorazil neznámý vandal a kradák nádrž osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia, zaparkovaného před rodinným domem, přičemž z nádrže odcizil 18 litrů benzínu a způsobil tak škodu ve výši cca 2500 korun. V ulici Na Zámku dne v době od hodin do hodin odcizil neznámý zlosyn a chmaták nezjištěným způsobem osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, čímž způsobil škodu ve výši korun. Jakékoliv informace relevantní k uvedeným případům krádeže oznamte prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice. Petr Mück Obecní policie Šestajovice Husova 60 Telefon: Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice Prokopa Holého 1664 Telefon:

11 INZERCE 11

12 AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY FLORBALOVÁ SEZONA V PLNÉM PROUDU ZIMNÍHO TURNAJE RAKEŤÁČEK SE ZÚČASTNILO 58 TENISTŮ KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI: V sobotu se naši Tygři vydali na již třetí klání mladších žáků na ZŠ Mendelova v Praze. Pro tentokrát již bez naší bývalé kapitánky Vanessy, která se s námi rozloučila na minulém turnaji. Soupiska: Filip Merhaut v brance, Filip Dohnal, Pája Soukenková, Vládík Pádivý, Kuba Macháček, Honza Novotný, Honza Dunda a Filip Vlček. TIGERS TJ SOKOL NEHVIZDY 101. sportovní Praha 5:8 TIGERS FBK Kamenice 4:4 TIGERS Flobo Praha 5:14 Další turnaj doprovázela vysoká absence našich hráčů, a proto jsme museli hrát jen s pěti hráči v poli, kde účinkovali Pája Soukenková, Vládík Pádivý, Filip Dohnal, Jakub Macháček a Honza Novotný. V brance se představil Filip Dohnal. V každém zápase jsme vždy do poločasu hráli poměrně vyrovnanou partii s rozdílem dvou nebo tří branek. Z minulosti už víme, že některé zápasy jsme otáčeli až v posledních minutách, a proto nebylo vždy nutné se znepokojovat. I během zápasu se naše nasazení rovnalo soupeřovu. Vzhledem k tak malému počtu hráčů se fyzické síly rychle vytrácely a my už jsme nedokázali konkurovat. Věřím, že na dalším turnaji budou naši Tygři ve větším počtu a dokonce schopni konkurovat ostatním týmům. Bohužel to bude již v horší výkonnostní skupině. Výsledky: TIGERS TJ Sokol Nehvizdy FbK Olymp Praha Poseidon 5: sportovní klub Praha TIGERS 11:3 TIGERS Flobo Praha 2:11 KATEGORIE PŘÍPRAVKA: Ve sváteční den 17. listopadu jsme odjížděli na turnaj v nám nejbližší lokalitě, a to v hale v nedaleké Zelenči. Jelikož jsme postoupili do výkonnostně lepšího koše, čekali nás i lepší soupeři. Naše šelmičky se jich ale nezalekly a opět předvedly, čeho jsou nehvizdští Tygříci schopni. Tygříci TJ Sokol Nehvizdy Florb. Akademie Mladá Boleslav 4:3 (1:2) Tygříci FBK Olymp Praha Zeus 6:0 (3:0) Tygříci SK Florbal Benešov 4:7 (1:5) Tygříci Athletics Praha Prosek 4:1 (3:0) Celkově se turnaj povedl spíše výsledkově, když jsme završili kompletní sérii umístění na bedně, obsadili tak druhé místo. Herně to již bylo horší, a to proto, že víme, naše děti umějí hrát dalelépe a na tomto turnaneprodaly to, co opravumějí. a že ko ji du Hala JH SPORT-TENIS Čelákovice - kategorie babytenis ( ) na vyhlášení Nehvizdského RAKEŤÁČKU TOUR III. Autor fotky: Pavel Venera Náš třetí letošní oddílový turnaj TO Sokol Nehvizdy RAKEŤÁČEK TOUR III. jsme s trenéry tenisového oddílu pořádali v sobotu v hale JH SPORT-TENIS v Čelákovicích a v sokolovně v Nehvizdech. Turnaj měl celkem šest věkových kategorií a probíhal současně na dvou místech od 8.30 do Věkové kategorie babytenis ( ), mladší žáci ( ), starší žáci ( ) a dorost ( ) hrály turnaje v nafukovací hale na kurtech JH SPORT-TENIS v Čelákovicích. Mladší věkové kategorie minitenis ( ) a minitenis/babytenis sehrály své turnaje na minikurtech v sokolovně v Nehvizdech. Nejmladší děti kategorie přípravka soutěžily na minikurtech v tenisových disciplínách. Našeho oddílového turnaje se zúčastnilo celkem 58 tenistů a tenistek. Fotky z turnaje jsou ve fotogalerii na Děkuji trenérům Ivaně Frajmanové, Monice Dixové a Jirkovi Petráňovi za pomoc s organizací a rozhodováním zápasů během celého turnaje. Přejeme, ať Vám a Vašim dětem přináší tenis radost i v celém příštím roce 2015! Petr Kopřiva, vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy Hynek Ondráček, sekretář florbalového oddílu Tigers TJ Sokol Nehvizdy Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO , Evidenční číslo: MK ČR E Uzávěrka čísla: Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou, není-li u příspěvku uvedeno jinak. Sazba: M.S.A. production, s. r. o. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy, nebo telefon: Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na Výtisk časopisu je zdarma. 12

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 29.5.2014 v zasedací místnosti úřadu městyse

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 29.5.2014 v zasedací místnosti úřadu městyse M ě s t y s N E H V I Z D Y PSČ 250 81 NEHVIZDY, Pražská 255 Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 29.5.2014 v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zápis z 27. zasedání rady městyse Nehvizdy konaného dne

Zápis z 27. zasedání rady městyse Nehvizdy konaného dne Zápis z 27. zasedání rady městyse Nehvizdy konaného dne 08. 12. 2016 Přítomní radní: Omluven: Zapsal: V. Nekolný, J. Kolář, J. Záhrobská, R. Sedlický P. Mück J. Kolář Starosta přivítal přítomné a v 19.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 20.11.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.3.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.3.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse M ě s t y s N E H V I Z D Y PSČ 250 81 NEHVIZDY, Pražská 255 Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.3.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis z 5. zasedání rady městyse Nehvizdy konaného dne 12. 3. 2015

Zápis z 5. zasedání rady městyse Nehvizdy konaného dne 12. 3. 2015 Zápis z 5. zasedání rady městyse Nehvizdy konaného dne 12. 3. 2015 Přítomní radní: V. Nekolný, J. Kolář, J. Záhrobská, P. Mück, R. Sedlický Zapsal: J. Kolář Starosta přivítal přítomné a v 19. 05 hod. zahájil

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 10.8.2016. (Přítomno 4 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni) Usn. č. 68/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne Prosinec 2012 Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 12. 2012 Vydané nové obecně závazné vyhlášky obce OZV č.1/2013 o užívání plakátovacích ploch OZV č.2/2013 o stanovení systému

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

STATISTIKA NENÍ NUDNÁ, ZVLÁŠŤ KDYŽ JDE O MÍSTO, KDE ŽIJEME

STATISTIKA NENÍ NUDNÁ, ZVLÁŠŤ KDYŽ JDE O MÍSTO, KDE ŽIJEME . ZDARMA Ročník: XI / Číslo 01. Vydáno v Nehvizdech STATISTIKA NENÍ NUDNÁ, ZVLÁŠŤ KDYŽ JDE O MÍSTO, KDE ŽIJEME Občané se často ptají, kolik má obec obyvatel, kolik je zde domů. Proto jsme zpracovali malou

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z á p i s č. 35/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 35/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 Rangl, Vlastimila Stará, Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6 Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Návrh závěrečného účtu obce Pozdeň za rok 2011 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 24.11. do 1.12. 2014 Pondělí Polévka zeleninová Koprová omáčka, vejce, brambor

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 25.11.2015 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17:00 hodin Přítomni : zastupitelé : Guschl Lukáš Hendrych Pavel

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více