UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ"

Transkript

1 . ZDARMA Ročník: IX / Číslo 12. Vydáno v Nehvizdech VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Vážení spoluobčané, Chtěl bych se poohlédnout za končícím rokem 2014, ve kterém se podařilo zorganizovat celou řadu kulturních a sportovních akcí za pomoci vás, dobrovolníků, cvičitelů a zastupitelů. Jsem přesvědčen, že vás veškeré akce, které se v městysi konaly, ať pod záštitou TJ Sokol Nehvizdy, AFK Nehvizdy, ZŠ a MŠ, DC Dráček či Klubu Stovka, potěšily a zpříjemnily vám volné chvíle. Podařilo se také dokončit první etapu výstavby nové základní školy a 1. září už sloužila 60 prvňáčkům. Osobně mám velkou radost, že se nám podařilo vyčistit rybník a zrekonstruovat čistírnu odpadních vod. Po dokončení biokoridoru pod ČOV se bude moci využívat k rybolovu. Další investiční akce a opravy nechci vyjmenovávat, protože to by bylo na dlouhý článek a o všem informujeme občany pravidelně v Kurýru. Doufám, že i v roce 2015 se nám bude dařit plnit volební program. Zastupitelé a zaměstnanci úřadu městyse Nehvizdy vám přejí hezké prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Osobně vám do nového roku přeji hodně štěstí a zdraví, osobní pohody a ať se vám všem v Nehvizdech hezky žije. Vladimír Nekolný UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ Biokoridor bude dokončen příští rok. V listopadu jsme zahájili zemní práce na projektu Dešťová usazovací nádrž a biokoridor na odtoku z čističky odpadních vod. Na Státní fond životního prostředí České republiky jsme podali žádost o platbu proinvestovaných nákladů a finanční prostředky na tuto akci budou uvolněny na tuto akci v prosinci letošního roku. Foto: Josef Kolář Práce na projektu budou nadále pokračovat v závislosti na počasí. Předpokládaný termín dokončení je ve druhém čtvrtletí 2015, tzn. že do této doby bude biokoridor osázen, zatravněn a dešťová usazovací nádrž bude vybetonována a připravena k provozu. Vladimír Nekolný, Z OBSAHU UPOZORNĚNÍ POZVÁNKA Vánoční program v kostele... 3 Kontroly stavebního úřadu... 6 Zápisy do prvních tříd... 8 FALEŠNÍ POPELÁŘI Upozorňujeme obyvatele, že se v obci vyskytují falešní popeláři, kteří obcházejí domy a údajně vybírají hotovost na charitu nebo rozdávají PFka a požadují za ně alkohol. Pokud se s takovým jednáním setkáte, volejte neprodleně Obecní policii Šestajovice nebo Policii ČR. OP Šestajovice v této věci v Nehvizdech opakovaně zasahovala. -městys- Všechny srdečně zveme na PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU SESKOKU PARAŠUTISTŮ J. GABČÍKA A J. KUBIŠE Akce proběhne od 10 hodin za dálnicí. Přítomna bude čestná stráž z Posádkového velitelství Praha spolu s trubačem. 1

2 ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI ADVENT V NEHVIZDECH Něco sladkého z domácí trouby. Jako vstupné na advent v Nehvizdech bylo tradičně opět něco sladkého z domácí trouby, pochutnali si všichni, ale hlavně děti. -mk- Čerti v základní škole. Spousta andělů, čertů, Mikulášů, ale i jiných bytostí navštívila naši školu. Záhadou zůstává, proč nejvíc čertů je mezi učitelkami a proč ředitele při spaní na zádech tlačí křídla... -lr- Šmoulí koledování. O program pro děti se letos postaral velký Šmoula se spoustou písniček a her, které se všem líbily. -mk- Výrobky našich dětí. Ve stanu děti prodávaly svoje výrobky spolu s učitelkami. - mk- Milý Ježíšku! Psaní dopisů Ježíškovi se stalo již oblíbenou součástí adventu. Letos poprvé si mohli lidé zakoupit dětmi vyrobené větrníky a tím podpořit děti nemocné cystickou fibrózou. Vybrala se částka 2635 korun. -jz- Vystoupení dětí ze základní školy. Letošní advent zahájily děti ze základní školy pod vedením Kláry Příplatové a Marty Štěchové. S nacvičováním krásného vystoupení pomáhala i Jitka Chalupová. Všem bychom chtěli za přípravu a práci kolem adventu moc poděkovat. -mk- Vypouštění přáníček. Děti psaly dopisy Ježíškovi, které mu do nebe doručilo několik obřích balonů. -jz 2 Fota: Josef Kolář, Mirka Kvasničková, Richard Sedlický, archiv ZŠ Nehvizdy

3 ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI DĚTI SE PŘENESLY V KLUBU STOVKA AŽ DO FINSKA Díky Tomáši Kalinovi jsme mohli v neděli alespoň vzdáleně navštívit Finsko. Sám Tomáš tam byl na studijním několikaměsíčním pobytu, a tak měl co vyprávět. Dozvěděli jsme se něco o historii, o přírodě, viděli jsme opravdového Santu a nechyběl ani polární kruh. Už víme, který významný Čech je ve Finsku nazýván Satupekka nebo jak je finština složitý jazyk, takže Tomášovou častou větou bylo: Mina en puhu suomea - Nemluvím finsky. Tomášovi moc děkujeme za krásné vyprávění. Eva Luňáková, Foto: Markéta Mašovská Beseda v klubu Stovka. ZPÍVAT SE NEBOJÍME - ANEB JAK SE ZRODIL NEHVIZDSKÝ PĚVECKÝ SBOR VÁNOCE V KOSTELE SV. VÁCLAVA V NEHVIZDECH od do Betlémské světlo Betlémské světlo přivezou skauti z Čelákovic a bude svítit v předsíni kostela sv. Václava. Pokud si jej chcete odnést domů, přineste si svíčku ve Půlnoční mše svatá v Boží hod mše Nehvizdský sbor se představí 23. prosince v kostele. Koncem letošního června se poprvé sešla v Dětském centru Dráček skupinka lidí, kteří měli jediné společné, a to radost a chuť do zpívání. První zkouška se díky podpoře městyse Nehvizdy, Dětského centra Dráček a jmenovitě Jitky Záhrobské konala v polovině září letošního roku v prostorách nové Základní školy Nehvizdy. Všem výše jmenovaným patří velký dík za podporu, které se nám z jejich strany dostává. V současné době se připravujeme na dvě vystoupení v místním kostele v Nehvizdech, a to od 18 hod. a následně Foto: Lenka Nosková 2014 na Půlnoční mši na tomtéž místě, kde zazpíváme několik vánočních písní a koled. Na jaro začneme připravovat nový program, a proto pokud by se někomu z vás sborové zpívání zalíbilo a chtěl se k nám přidat, scházíme se každé úterý od 19 hodin v nové ZŠ Nehvizdy. Pro případné bližší informace kontaktujte Dětské centrum Dráček: Předchozí pěvecká zkušenost není nutná, rádi přivítáme každého, kdo rád zpívá! Těšíme se na nové členy! Lenka Nosková, sbormistryně v Mše za J. Gabčíka a J. Kubiše v Mše na Nový rok Jitka Chalupová 3

4 ZASTUPITELSTVO KOMISE SE PŘEDSTAVUJÍ Složení komise finanční a bezpečnostní: Petr Mück (radní, předseda komise) Pavel Horák (zastupitel) Jana Nepivodová (zastupitelka) Jaromír Plíhal Petr Podstawka (zastupitel) Martin Rychtera Činnost komise finanční a bezpečnostní: Komise se podílí na sestavování rozpočtu obce a kontrole jeho čerpání. Navrhuje jednotlivá rozpočtová opatření a kontroluje vyrovnané hospodaření obce, pokladní agendu, výpisy z účtů městyse, přijaté a vydané faktury a sleduje vypisované dotační tituly. Komise zpracovává a aktualizuje Strategický plán rozvoje obce a dohlíží na jeho naplňování, navrhuje i Strategii prevence kriminality obce. Aktivně se zabývá tématy informovanosti obyvatel a bezpečnosti v obci a navrhuje preventivní opatření a organizuje setkání s veřejností na toto téma. Spolupracuje s Policií ČR a Obecní policií Šestajovice. Člen komise je aktivní v přestupkové komisi obce Šestajovice, které náleží řešení přestupkové agendy Nehvizd, předseda komise je pak členem kontrolní komise Bytového družstva Nehvizdy. Kontakt: Složení komise Stavební a životního prostředí Richard Sedlický (radní, předseda komise) Daniel Štěch (zastupitel) Jiří Glatt (zastupitel) Antonín Bendl (zastupitel) Činnost komise stavební a životního prostředí: Komise se stará o veškeré stavební dění v katastru Nehvizd a vydává souhlas ke všem stavbám (oplocení, terasy, pergoly, přístřešky, zahradní domky, bazény, přestavby a rekonstrukce, nové stavby apod.). Posuzuje soulad staveb s územním plánem a regulačními opatřeními v jednotlivých lokalitách. Stavební řízení probíhá na Stavebním úřadě v Čelákovicích. Komise připravuje plán rozvoje obce a zpracovává podklady pro územní plánování. Vede dopravně správní agendu a je místně příslušným orgánem ochrany životního prostředí. Provádí konzultace s občany a zajišťuje koordinaci se stavebním úřadem, případně s dalšími dotčenými úřady státní správy. Úzce spolupracuje s technickými službami, které zajišťují technický chod obce. Kontakt: nebo osobně dle dohody každou středu od 8.30 do 12 hodin na ÚM Nehvizdy. INZERCE 4 SLOŽENÍ Komise školství, kultury a sportu Jitka Záhrobská (radní a předsedkyně školské komise) Tomáš Adamec (zastupitel), Klára Koblížková (zastupitelka), Eva Luňáková, Simona Mikešová, Jana Nepivodová (zastupitelka), Zdeňka Pecková, Jiří Poběrežský (zastupitel), Klára Příplatová, Luboš Rýdlo Uchazeči o členství: Monika Dixová, Romana Dudlová. Petr Kopřiva, Petra Michalská, Pavla Šlahůnková Činnost komise školství, kultury a sportu: Komise zajišťuje výkon funkce zřizovatele školských zařízení, koordinuje spolupráci s úřadem i s rodiči. Deleguje zástupce do školské rady a dohlíží na chod školských zařízení. Připravuje kulturní a sportovní akce v obci pro děti i dospělé a spolupracuje se všemi zájmovými organizacemi v obci. Organizuje vítání občánků, setkávání se seniory, významná jubilea. Stará se o chod dětských hřišť a sportovišť. Kontakt:

5 INFORMACE Z ŮŘADU Z LISTOPADOVÉHO ZASTUPITELSTVA ZM schvaluje: - Uzavření smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městysem a SFŽP a pověřuje starostu jejím podpisem. - Určuje zastupitele s podpisovým právem k bankovním operacím za městys Nehvizdy, a to starostu Vladimíra Nekolného, místostarostu Josefa Koláře, předsedu Komise finanční a bezpečnostní Petra Mücka a předsedu finančního výboru Tomáše Adamce. - Uzavření smluv o služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s. mezi městysem a fa ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky pč. 174/2 a pč. 110/280 v k. ú. Nehvizdy za úplatu Kč za každý pozemek a pověřuje starostu smlouvy podepsat. - Uzavření darovací smlouvy mezi městysem a knihovnou města Mladá Boleslav na částku Kč jako účelového finančního daru pro V prosinci oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum narození tito občané: Josefa KELLNEROVÁ Jaroslava TRMALOVÁ Josef SVOJTEK Jiřina HIRŠLOVÁ Stanislav KVASNIČKA knihovnu města Mladá Boleslav na zajišťování provozu nehvizdské knihovny a pověřuje starostu jejím podpisem. - Uzavření nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi městysem a fa EKO-KOM, a.s., a pověřuje starostu jejím podpisem rozpočtové opatření městyse Nehvizdy na rok 2014 dle předloženého návrhu. - To, že do schválení rozpočtu na rok 2015 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria, které se stanovuje ve výši čerpání 1/12 skutečných výdajů rozpočtu minulého roku. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Více na Miroslava Kvasničková GRATULUJEME JUBILANTŮM Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let. Miroslava Kvasničková NEPŘEHLÉDNĚTE: OTEVÍRACÍ DOBA ÚŘADU MĚSTYSE NEHVIZDY ZAVŘENO ZAVŘENO hod hod ZAVŘENO ZAVŘENO OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY NEHVIZDY pondělí 8 11, úterý 8 11, středa ZAVŘENO čtvrtek ZAVŘENO pátek ZAVŘENO pondělí 8 11, úterý 8 11, středa čtvrtek ZAVŘENO pátek 8-11 OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA PŘED KONCEM ROKU středa ZAVŘENO sobota OTEVŘENO středa OTEVŘENO sobota OTEVŘENO SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Svoz vánočních stromečků se uskuteční 6. ledna (úterý) a 8. ledna (čtvrtek) Stromky určené k likvidaci můžete odvézt sami na skládku větví, která je u čistírny odpadních vod (ul. Do Nehvizdek), nebo je můžete ponechat u sběrných nádob na odpad před domy a zaměstnanci technických služeb je v uvedené dny odvezou. -mk hodin ul. Pražská čp. 100 (vedle úřadu městyse) Bližší informace na mailu: nebo tel Kompletní úprava vánočních kaprů na místě a nově i prodej čerstvých uzených kaprů z naší udírny. ODEČTY STAVŮ VODOMĚRŮ PROSINEC 2014 VaK Zápy s. r. o. oznamuje občanům, že odečty vodoměrů v obci Nehvizdy a Nehvizdky za IV. čtvrtletí 2014 se uskuteční od 20. prosince do konce tohoto měsíce. Odečty bude opět provádět p. Arazim. 5

6 AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KONTROLY STAVEBNÍHO ÚŘADU POKRAČUJÍ Stavební úřad Čelákovice, pod jehož působnost patří i Nehvizdy, vykonává v naší obci stále častější kontroly. Zaměřuje se na prohlídky nových lokalit a kontroluje, zda jsou všechny, zejména drobné stavby na pozemcích, ohlášeny a povoleny. Občanům, kterých se záležitost týká, předkládáme návod, jak snadno podat příslušnou žádost a vyhnout se tak nepříjemnostem spojeným s dodatečnou legalizací staveb. Podle současně platného stavebního zákona je každý vlastník nemovitosti povinen všechny stavby na pozemku územně umístit. Některé, zejména drobné stavby jako např. pergoly, přístřešky, terasy, chodníky, zahradní domky, bazény nebo oplocení lze projednat ve zkráceném řízení, tzv. Územním souhlasu, jiné musí projít standardním stavebním řízením. Podklady pro územní souhlas nejsou složité a každý vlastník nemovitosti je schopen si je připravit sám, vlastními silami. Dokumentace spočívá ve vyplnění žádosti o vydání územního souhlasu, dodání jednoduchého výkresu situace umístění drobných staveb na pozemku doplněného souhlasy všech sousedů a jednoduché technické zprávy popisující provedení drobných staveb. Parametry drobných staveb musí být v souladu se stavebním zákonem i regulačními podmínkami, které stanovilo zastupitelstvo obce STŘÍPKY Z ÚŘADU A STAVEBNÍ KOMISE pro jednotlivé lokality. Z těchto důvodů jsou všechny žádosti před předáním na stavební úřad posuzovány stavební komisí městyse. Komise stavební a životního prostředí nabízí všem občanům pomocnou ruku v podobě konzultací ke všem žádostem i dokumentacím pro řízení se stavebním úřadem. Své dotazy a dokumenty můžete zasílat na případně osobně projednat každou středu v době od 8,30 do 15 hod. Termín schůzky doporučujeme dohodnout předem. Richard Sedlický, Komise stavební a životního prostředí, Změna jízdních řádů Od je změna jízdních řádů autobusové linky č. 398, 343, 354 a 405. Jízdní řády jsou k vyzvednutí v podatelně úřadu a aktualizované jsou i na webu městyse. Informace o přihlášení k TRVALÉMU POBYTU Nařízení z Ministerstva vnitra - Upozorňujeme občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté, co je zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za pochopení. Vítání občánků Upozorňujeme rodiče nově narozených dětí s trvalým pobytem v Nehvizdech, že je mohou nahlásit k vítání občánků na úřadu městyse. Údaje o dětech (jméno, příjmení dítěte, datum narození a adresu bydliště) zašlete em na nebo je nahlaste osobně v podatelně úřadu. Drobné stavby, jakou je například zahradní domek, lze projednat ve zkráceném řízení Foto: Richard Sedlický STARÁ CESTA SE UKLÁDÁ K ZIMNÍMU SPÁNKU Přihlášení dětí k trvalému pobytu Žádáme rodiče novorozených dětí, kteří nevyplnili přihlašovací lístek k trvalému pobytu svého dítěte v Nehvizdech, aby se dostavili na úřad a učinili tak. Kalendář Nehvizd 2015 Zájemci si mohou první kalendář Nehvizd koupit v podatelně úřadu za 70 Kč. Umístění nové lampy VO Na křižovatku ulic Bedřicha Mouchy a U Hřbitova bude vedle parku umístěna nová lampa veřejného osvětlení. Osazena budou dvě svítidla s úspornou LED technologií. Osvětlení přispěje k větší bezpečnosti chodců zejména v zimních měsících. Zastavovací studie v bývalém Xaverově Zastupitelstvo městyse schválilo zastavovací studii bytové zóny v lokalitě bývalého Xaverova. Součástí studie je i nový chodník v Toušeňské ulici a připojovací body pro napojení lokality na kanalizaci a vodovod. Kromě rodinných a bytových domů zde vznikne i oddychová zóna s víceúčelovou sportovní halou. -mk-, -rs- Foto: Richard Sedlický V minulém čísle NK jsme občany podrobně informovali o probíhajícím projektu Obnovy Staré cesty u sv. Anny vedoucí od hřiště AFK k vlakové vlečce za Čerozem. Všechny plánované práce pro letošní rok již byly splněny a další budou pokračovat až na jaře příštího roku. Dokončeny byly hrubé terénní úpravy, včetně založení cesty s podložím, zasazeny byly všechny ovocné i okrasné stromy a keře a nainstalovány oplocenky proti okusu polní zvěře. Zeleň byla řádně zajištěna a zalita. Již dnes je vidět, jak se lokalita proměnila a přiblížila se tak k cíli našeho projektu, dostat do Nehvizd kvalitní zeleň a vytvořit novou vycházkovou zónu pro naše občany. Richard Sedlický, 6

7 INZERCE Obec Mochov vyhlašuje dne výběrové řízení na obsazení pozice: ÚČETNÍ Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění: - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., pro některé účetní jednotky - České účetní standardy - zák. č. 128/2000 Sb., o obcích Požadavky: minimálně SŠ vzdělání, praxe v podvojném účetnictví, dobrá znalost legislativy a dalších pravidel na úseku hospodaření měst a obcí, znalost rozpočtových pravidel, znalost práce na PC, dobré komunikační schopnosti a aktivní přístup k řešení problémů, schopnost samostatné i týmové práce, schopnost uvažovat koncepčně, řidičské oprávnění skupiny B Nástup dohodou Vítáno: znalost práce v systému MUNIS, oprávnění k přístupu do aplikací CzechPoint, osvědčení o oprávnění provádět vidimaci a legalizaci Lhůta pro podání přihlášky do 12:00 hod. Bližší informace: na stránkách 7

8 ŠKOLNÍ OKÉNKO PŘED KONCEM ROKU Advent je v plném proudu, Vánoce za dveřmi, konec roku v závěsu za ním a u nás všech každoroční pocit, že to nemůžeme stihnout a že to letos neklapne. A zase to stihneme a zase to klapne a zase se rozsvítí vánoční stromky a kosti z kaprů uvíznou v krku... Ale že ten prosinec je opravdu mazec! Nespali jsme a nespíme ani ve škole. Po zahájení adventu v Nehvizdech a tradiční mikulášské nadílce páťáci v podobě čertů, andělů, Mikulášů a dalších více či méně identifikovatelných bytostí obešli jako každý rok své mladší kamarády následovala naše účast na slavnostním otevření prodejny Lidl, naši žáci zde předvedli velice pěkný program. Jsme rádi, že jsme byli u toho, navíc ze zahajovacího provozního dne Lidlu dostanou naše děti 20 Kč z každého nákupu, jehož hodnota převýší 200 Kč. Získané prostředky použijeme na nákup vybavení pro herny školní družiny hry, didaktické pomůcky apod. V adventním období také běží vánoční vystoupení žáků školy pro rodiče a veřejnost, škola je tak trochu vzhůru nohama, ale na všední povinnosti rozhodně nezapomínáme. Škola se uzavře v pátek a své žáky přivítá opět v pondělí , mateřinka poběží do a otevře stejně jako základní škola v pondělí V lednu nás ve dnech čekají zápisy do prvních ročníků ZŠ pro školní rok Předškoláků je mnoho, a proto nám opět mateřinka pomáhá se sestavením harmonogramu zápisu. Prosíme tedy rodiče, aby se domlouvali s mateřinkou a své děti zapsali do rozpisu. Stejně tak prosíme pokud se nemohou děti z jakéhokoli důvodu zápisu zúčastnit, oznamte nám to a dohodneme náhradní termín zápisu. Ten musí být stanoven do , takže času je dost. Vážení a milí, přijměte upřímné přání klidného adventního období, šťastných a požehnaných Vánoc a úspěšného roku Luboš Rýdlo, Vánoční přání V adventní době si dovoluji poděkovat všem zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Nehvizdy, zastupitelstvu městyse Nehvizdy v čele se starostou Vladimírem Nekolným, Dětskému centru Dráček, dámám z úřadu městyse, technickým službám, stejně tak dětem, žákům, rodičům a přátelům naší školy za celý uplynulý rok. Všem jmenovaným i nejmenovaným za nás všechny přeji klidné a požehnané Vánoce a šťastný nový rok Luboš Rýdlo SOUTĚŽ VE SBĚRU PODZIMNÍCH PLODŮ Skončilo zlaté léto a barevný podzim se neodvratně vrátil do přírody, ale i do našich příbytků. Pro živočichy je podzim hektickým obdobím příprav na zimu. Zima bude pro ně těžkým obdobím. Potravy v zimě není nikdy dost, a proto naše myslivecké sdružení vyhlásilo v říjnu další ročník ve sběru plodin pro zvířátka v lese. Této soutěže se naše družina 3. a 4. ročníku účastnila již podruhé. Děti v hojné míře nosi- ly kaštany, žaludy do naší družiny. Těší mě, že je děti i s rodiči přiváželi z různých výletů po okolí a neseděli jen tak se založenýma rukama doma za pecí, ale vyrazili do terénu a sbírali! Denně jsme se dívali a poměřovali, jak nám plody přibývají. V krabicích od banánů jsme je přehrabovali a otáčeli, aby nechytily plíseň, protože byly ještě čerstvé. Až když jich bylo moc a nevešly se nám do 5 krabic, tak jsme je společně odnesli do Dráčku paní Záhrobské. V kategorii kolektivů jsme byli první a nasbírali jsme 55 kg kaštanů a žaludů. Děkuji za hojnou účast rodičům i dětem naší školy. Kateřina Trafinová, Děkujeme společnosti Olymptoy Nehvizdy za krásné ceny, dětem udělaly obrovskou radost! Foto: Kateřina Trafinová TŘÍDA BERUŠEK OPĚT SOUTĚŽILA Rok s rokem se sešel a my jsme opět na konci října odváželi nasbírané kaštany do Dětského centra Dráček, které stejně jako loni vyhlásilo soutěž ve sběru kaštanů a lesních plodů. Tentokrát jsme obsadili krásné 2. místo. Nyní se již děti radují z výhry, kterou byl dětský kočárek. Na návštěvě v centru Dráček se dětem moc líbilo, společně s novými malými kamarády si pohrály v herně a na závěr jsme si společně zazpívali písničky o podzimu, o lesních zvířátkách a předvedli novým kamarádům pohybovou hru Veverka Čiperka. Toto podzimní dopoledne jsme si všichni báječně užili a děti na návštěvu v DC Dráček rády vzpomínají. Od kaštanů a lesních plodů se odvíjel celý následující týden. Kaštany jsme využívali i při ranních hrách, dále k upevňování matematických dovedností, v nemalé míře při výtvarných činnostech, ale i při cvičení. Děti cvičí a sportují velice rády. Díky teplému listopadovému počasí jsme si naši vytrvalost a obratnost několikrát vyzkoušeli na multifunkčním hřišti u sokolovny. Jelikož třída Berušek se nachází v budově sokolovny, využíváme velmi často ke cvičení malý i velký sál tělocvičny. Vedeme děti nejen ke sportu a pohybu, ale také k lásce k přírodě a učíme je, jak mohou přírodu chránit. V mateřské škole třídíme odpad a v polovině listopadu jsme uspořádali sběr starého papíru, odevzdali jsme necelých 100 kg. I to není málo. A hned jsou ty naše Nehvizdy hezčí! Dále se naše malé Berušky připojily k akci Větrníkový den na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou. Vyrobené větrníky jsme s dětmi odnesli do DC Dráček. Ve stejný den jsme také předali náš vyroben, papírový dort v cukrárně U Dudlíků. Ta vyhlásila soutěž O nejhezčí namalovaný dort. Konec listopadu je ve znamení příprav na advent a vánoční svátky. Již dnes celá sokolovna voní vánočními perníčky a děti se těší na Ježíška. Anna Navrátilová, učitelka třídy Berušek 8

9 INZERCE Nehtové studio s příjemnou atmosférou Horoušanská 287, Nehvizdy Telefon: Pánská, dámská manikúra, pedikúra Gewol, p-shine, gelová modeláž nehtů, CND Shellac Novinka: prodlužování řas - Blink Lash stylist 9

10 Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ MĚSTYS VYPOVĚDĚL SMLOUVU O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE OBCE ŠESTAJOVICE NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA Městys Nehvizdy vypověděl dne veřejnoprávní smlouvu o činnosti Obecní policie obce Šestajovice uzavřenou mezi obcemi Šestajovice, Dřevčice, Káraný a městysi Nehvizdy a Zápy dne Výpověď byla podána na základě dřívějšího rozhodnutí zastupitelstva městyse. Hlavní důvody k tomuto kroku souvisí s faktem, že skutečné potřeby městyse nejsou často reflektovány a činnost strážníků se nezřídka jeví jako málo efektivní, zejména s ohledem KALENDÁŘ AKCÍ Akce od poloviny prosince do poloviny ledna 2015 VÁNOČNÍ BESÍDKY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vážení rodiče, prarodiče, přátelé naší školy, jako každý rok Vás zveme na vánoční vystoupení žáků naší školy, která se konají v týdnu od 15. do 18. prosince A OD V SOKOLOVNĚ 1. B OD V KOSTELE 1. C OD V SOKOLOVNĚ 2. A OD V KOSTELE 2. B OD V KOSTELE 3. A OD VE TŘÍDĚ 3. B OD V KOSTELE OD V SOKOLOVNĚ OD V SOKOLOVNĚ , čtvrtek 14 hodin PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY Tentokrát zveme seniory do prostor mateřské školy, kde bude připraven program s vystoupením našich nejmenších a městys pro Vás chystá další překvapení. na nenaplnění původního záměru výkonu nepřetržité služby. Výpovědní lhůta je smlouvou stanovena v délce jednoho roku a počíná běžet ode dne V mezidobí bude vedení městyse pracovat na realizaci odpovídajícího řešení pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality, včetně zavedení kamerového systému v obci. Petr Mück , neděle od 9 do 17 hodin PRODEJ KAPRŮ v ul. Pražská č. p. 100 (zahrada Klubu Stovka). Kompletní úprava vánočních kaprů na místě a nově i prodej čerstvých uzených kaprů z naší udírny. Zveme všechny , úterý od 18 hodin NEHVIZDSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Václava, srdečně Vás zveme na vánoční setkání, na kterém uslyšíte známé i méně známé písně, koledy a árie od do hodin BETLÉMSKÉ SVĚTLO přivezou skauti z Čelákovic a bude svítit v předsíni kostela sv. Václava. Pokud si jej chcete odnést domů, přineste si svíčku ve 24 hodin PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ v hodin MŠE NA BOŽÍ HOD od 10 hodin PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU SESKOKU PARAŠUTISTŮ J. GABČÍKA A J. KUBIŠE ze skupiny Anthropoid za dálnicí s přítomností vojenské čestné stráže z Posádkového velitelství Praha spolu s trubačem. Všichni, kdo se chtějí zúčastnit, jsou srdečně zváni v hodin MŠE ZA JOZEFA GABČÍKA A JANA KUBIŠE v hodin MŠE NA NOVÝ ROK Přehled aktivit Strážníci v listopadu odsloužili v Nehvizdech dohromady 44 denních a nočních směn. Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku a prevenci kriminality, nasazován byl i radar. V listopadu řešili policisté v Nehvizdech celkem 28 skutků (3 trestné činy, 25 přestupků v dopravě řešeno blokově). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hod. Střípky z akce Policie ČR V komerční zóně v katastru Nehvizd na staveništi v rozmezí od 16 hodin dne do 7 hodin dne překonal neznámý škodič a kovaný magnet nezjištěným způsobem čtyři visací zámky a následně ze dvou stavebních buněk odcizil kovový materiál, pozink tyče, kotevní desky a část bednícího systému, čímž způsobil škodu ve výši cca korun. Na Pražské ulici v době od hodin dne do hodin dne prorazil neznámý vandal a kradák nádrž osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia, zaparkovaného před rodinným domem, přičemž z nádrže odcizil 18 litrů benzínu a způsobil tak škodu ve výši cca 2500 korun. V ulici Na Zámku dne v době od hodin do hodin odcizil neznámý zlosyn a chmaták nezjištěným způsobem osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, čímž způsobil škodu ve výši korun. Jakékoliv informace relevantní k uvedeným případům krádeže oznamte prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice. Petr Mück Obecní policie Šestajovice Husova 60 Telefon: Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice Prokopa Holého 1664 Telefon:

11 INZERCE 11

12 AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY FLORBALOVÁ SEZONA V PLNÉM PROUDU ZIMNÍHO TURNAJE RAKEŤÁČEK SE ZÚČASTNILO 58 TENISTŮ KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI: V sobotu se naši Tygři vydali na již třetí klání mladších žáků na ZŠ Mendelova v Praze. Pro tentokrát již bez naší bývalé kapitánky Vanessy, která se s námi rozloučila na minulém turnaji. Soupiska: Filip Merhaut v brance, Filip Dohnal, Pája Soukenková, Vládík Pádivý, Kuba Macháček, Honza Novotný, Honza Dunda a Filip Vlček. TIGERS TJ SOKOL NEHVIZDY 101. sportovní Praha 5:8 TIGERS FBK Kamenice 4:4 TIGERS Flobo Praha 5:14 Další turnaj doprovázela vysoká absence našich hráčů, a proto jsme museli hrát jen s pěti hráči v poli, kde účinkovali Pája Soukenková, Vládík Pádivý, Filip Dohnal, Jakub Macháček a Honza Novotný. V brance se představil Filip Dohnal. V každém zápase jsme vždy do poločasu hráli poměrně vyrovnanou partii s rozdílem dvou nebo tří branek. Z minulosti už víme, že některé zápasy jsme otáčeli až v posledních minutách, a proto nebylo vždy nutné se znepokojovat. I během zápasu se naše nasazení rovnalo soupeřovu. Vzhledem k tak malému počtu hráčů se fyzické síly rychle vytrácely a my už jsme nedokázali konkurovat. Věřím, že na dalším turnaji budou naši Tygři ve větším počtu a dokonce schopni konkurovat ostatním týmům. Bohužel to bude již v horší výkonnostní skupině. Výsledky: TIGERS TJ Sokol Nehvizdy FbK Olymp Praha Poseidon 5: sportovní klub Praha TIGERS 11:3 TIGERS Flobo Praha 2:11 KATEGORIE PŘÍPRAVKA: Ve sváteční den 17. listopadu jsme odjížděli na turnaj v nám nejbližší lokalitě, a to v hale v nedaleké Zelenči. Jelikož jsme postoupili do výkonnostně lepšího koše, čekali nás i lepší soupeři. Naše šelmičky se jich ale nezalekly a opět předvedly, čeho jsou nehvizdští Tygříci schopni. Tygříci TJ Sokol Nehvizdy Florb. Akademie Mladá Boleslav 4:3 (1:2) Tygříci FBK Olymp Praha Zeus 6:0 (3:0) Tygříci SK Florbal Benešov 4:7 (1:5) Tygříci Athletics Praha Prosek 4:1 (3:0) Celkově se turnaj povedl spíše výsledkově, když jsme završili kompletní sérii umístění na bedně, obsadili tak druhé místo. Herně to již bylo horší, a to proto, že víme, naše děti umějí hrát dalelépe a na tomto turnaneprodaly to, co opravumějí. a že ko ji du Hala JH SPORT-TENIS Čelákovice - kategorie babytenis ( ) na vyhlášení Nehvizdského RAKEŤÁČKU TOUR III. Autor fotky: Pavel Venera Náš třetí letošní oddílový turnaj TO Sokol Nehvizdy RAKEŤÁČEK TOUR III. jsme s trenéry tenisového oddílu pořádali v sobotu v hale JH SPORT-TENIS v Čelákovicích a v sokolovně v Nehvizdech. Turnaj měl celkem šest věkových kategorií a probíhal současně na dvou místech od 8.30 do Věkové kategorie babytenis ( ), mladší žáci ( ), starší žáci ( ) a dorost ( ) hrály turnaje v nafukovací hale na kurtech JH SPORT-TENIS v Čelákovicích. Mladší věkové kategorie minitenis ( ) a minitenis/babytenis sehrály své turnaje na minikurtech v sokolovně v Nehvizdech. Nejmladší děti kategorie přípravka soutěžily na minikurtech v tenisových disciplínách. Našeho oddílového turnaje se zúčastnilo celkem 58 tenistů a tenistek. Fotky z turnaje jsou ve fotogalerii na Děkuji trenérům Ivaně Frajmanové, Monice Dixové a Jirkovi Petráňovi za pomoc s organizací a rozhodováním zápasů během celého turnaje. Přejeme, ať Vám a Vašim dětem přináší tenis radost i v celém příštím roce 2015! Petr Kopřiva, vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy Hynek Ondráček, sekretář florbalového oddílu Tigers TJ Sokol Nehvizdy Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO , Evidenční číslo: MK ČR E Uzávěrka čísla: Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou, není-li u příspěvku uvedeno jinak. Sazba: M.S.A. production, s. r. o. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy, nebo telefon: Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na Výtisk časopisu je zdarma. 12

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 40. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.4 2014 v zasedací místnosti úřadu městyse

Zápis ze 40. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.4 2014 v zasedací místnosti úřadu městyse M ě s t y s N E H V I Z D Y PSČ 250 81 NEHVIZDY, Pražská 255 Zápis ze 40. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.4 2014 v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ROZPOČET 2015 OPĚT NÁS ČEKAJÍ INVESTICE

ROZPOČET 2015 OPĚT NÁS ČEKAJÍ INVESTICE . ZDARMA Ročník: X / Číslo 2. Vydáno v Nehvizdech PRVŇÁČKŮ BUDE 90 Vstoupili jsme do druhého pololetí školního roku. Žáci si možná oddychli, ale nám začíná rušné období. Tématem číslo 1 jsou zápisy do

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Dlouhodobé soutěže v ORLU

Dlouhodobé soutěže v ORLU Dlouhodobé soutěže v ORLU PING PONG - MALÁ KOPANÁ - NOHEJBAL Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2009 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. Zasíláme vám nyní několik základních informací

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

JEDNámE INTENZIVNĚ O POSíLENí AUTOBUSOVÉ DOPRAVY. do nehvizd by měly JeZdit i Autobusy Z horoušan, které míří na nádraží V ÚVAleCh

JEDNámE INTENZIVNĚ O POSíLENí AUTOBUSOVÉ DOPRAVY. do nehvizd by měly JeZdit i Autobusy Z horoušan, které míří na nádraží V ÚVAleCh Nehvizdský Nehvizdský kurýr městyse nehvizdy kurýrměsíčník měsíčník městyse nehvizdy zdarma Ročník: IX / číslo: 3 Vydáno v Nehvizdech JEDNámE INTENZIVNĚ O POSíLENí AUTOBUSOVÉ DOPRAVY do nehvizd by měly

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Nehvizdský. PřeDvánOČní POseZení seniorů Z OBSAHU. PřIJĎTe DO sauny v sokolovně. JE OPĚT V PROVOZU, KAŽDÝ ČTVRTEK. měsíčník městyse nehvizdy zdarma

Nehvizdský. PřeDvánOČní POseZení seniorů Z OBSAHU. PřIJĎTe DO sauny v sokolovně. JE OPĚT V PROVOZU, KAŽDÝ ČTVRTEK. měsíčník městyse nehvizdy zdarma Nehvizdský Nehvizdský kurýr městyse nehvizdy kurýrměsíčník měsíčník městyse nehvizdy zdarma Z OBSAHU NOVÁ TURISTICKÁ ZNÁMKA... 3 STAVEBNÍ AKTIVITY V ROCE 2014... 4 VYMYSLETE LOGO PRO STOVKU... 8 Ročník:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Bulletin Rorýs. Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s.

Bulletin Rorýs. Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s. Bulletin Rorýs Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s. Úvodní slovo Vážení rodiče, Posíláme Vám další číslo Bulletinu Rorýs, první v roce 2014. Chtěli bychom Vám touto cestou popřát do nového roku mnoho šťastných

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více