UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ"

Transkript

1 . ZDARMA Ročník: IX / Číslo 12. Vydáno v Nehvizdech VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Vážení spoluobčané, Chtěl bych se poohlédnout za končícím rokem 2014, ve kterém se podařilo zorganizovat celou řadu kulturních a sportovních akcí za pomoci vás, dobrovolníků, cvičitelů a zastupitelů. Jsem přesvědčen, že vás veškeré akce, které se v městysi konaly, ať pod záštitou TJ Sokol Nehvizdy, AFK Nehvizdy, ZŠ a MŠ, DC Dráček či Klubu Stovka, potěšily a zpříjemnily vám volné chvíle. Podařilo se také dokončit první etapu výstavby nové základní školy a 1. září už sloužila 60 prvňáčkům. Osobně mám velkou radost, že se nám podařilo vyčistit rybník a zrekonstruovat čistírnu odpadních vod. Po dokončení biokoridoru pod ČOV se bude moci využívat k rybolovu. Další investiční akce a opravy nechci vyjmenovávat, protože to by bylo na dlouhý článek a o všem informujeme občany pravidelně v Kurýru. Doufám, že i v roce 2015 se nám bude dařit plnit volební program. Zastupitelé a zaměstnanci úřadu městyse Nehvizdy vám přejí hezké prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Osobně vám do nového roku přeji hodně štěstí a zdraví, osobní pohody a ať se vám všem v Nehvizdech hezky žije. Vladimír Nekolný UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ Biokoridor bude dokončen příští rok. V listopadu jsme zahájili zemní práce na projektu Dešťová usazovací nádrž a biokoridor na odtoku z čističky odpadních vod. Na Státní fond životního prostředí České republiky jsme podali žádost o platbu proinvestovaných nákladů a finanční prostředky na tuto akci budou uvolněny na tuto akci v prosinci letošního roku. Foto: Josef Kolář Práce na projektu budou nadále pokračovat v závislosti na počasí. Předpokládaný termín dokončení je ve druhém čtvrtletí 2015, tzn. že do této doby bude biokoridor osázen, zatravněn a dešťová usazovací nádrž bude vybetonována a připravena k provozu. Vladimír Nekolný, Z OBSAHU UPOZORNĚNÍ POZVÁNKA Vánoční program v kostele... 3 Kontroly stavebního úřadu... 6 Zápisy do prvních tříd... 8 FALEŠNÍ POPELÁŘI Upozorňujeme obyvatele, že se v obci vyskytují falešní popeláři, kteří obcházejí domy a údajně vybírají hotovost na charitu nebo rozdávají PFka a požadují za ně alkohol. Pokud se s takovým jednáním setkáte, volejte neprodleně Obecní policii Šestajovice nebo Policii ČR. OP Šestajovice v této věci v Nehvizdech opakovaně zasahovala. -městys- Všechny srdečně zveme na PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU SESKOKU PARAŠUTISTŮ J. GABČÍKA A J. KUBIŠE Akce proběhne od 10 hodin za dálnicí. Přítomna bude čestná stráž z Posádkového velitelství Praha spolu s trubačem. 1

2 ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI ADVENT V NEHVIZDECH Něco sladkého z domácí trouby. Jako vstupné na advent v Nehvizdech bylo tradičně opět něco sladkého z domácí trouby, pochutnali si všichni, ale hlavně děti. -mk- Čerti v základní škole. Spousta andělů, čertů, Mikulášů, ale i jiných bytostí navštívila naši školu. Záhadou zůstává, proč nejvíc čertů je mezi učitelkami a proč ředitele při spaní na zádech tlačí křídla... -lr- Šmoulí koledování. O program pro děti se letos postaral velký Šmoula se spoustou písniček a her, které se všem líbily. -mk- Výrobky našich dětí. Ve stanu děti prodávaly svoje výrobky spolu s učitelkami. - mk- Milý Ježíšku! Psaní dopisů Ježíškovi se stalo již oblíbenou součástí adventu. Letos poprvé si mohli lidé zakoupit dětmi vyrobené větrníky a tím podpořit děti nemocné cystickou fibrózou. Vybrala se částka 2635 korun. -jz- Vystoupení dětí ze základní školy. Letošní advent zahájily děti ze základní školy pod vedením Kláry Příplatové a Marty Štěchové. S nacvičováním krásného vystoupení pomáhala i Jitka Chalupová. Všem bychom chtěli za přípravu a práci kolem adventu moc poděkovat. -mk- Vypouštění přáníček. Děti psaly dopisy Ježíškovi, které mu do nebe doručilo několik obřích balonů. -jz 2 Fota: Josef Kolář, Mirka Kvasničková, Richard Sedlický, archiv ZŠ Nehvizdy

3 ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI DĚTI SE PŘENESLY V KLUBU STOVKA AŽ DO FINSKA Díky Tomáši Kalinovi jsme mohli v neděli alespoň vzdáleně navštívit Finsko. Sám Tomáš tam byl na studijním několikaměsíčním pobytu, a tak měl co vyprávět. Dozvěděli jsme se něco o historii, o přírodě, viděli jsme opravdového Santu a nechyběl ani polární kruh. Už víme, který významný Čech je ve Finsku nazýván Satupekka nebo jak je finština složitý jazyk, takže Tomášovou častou větou bylo: Mina en puhu suomea - Nemluvím finsky. Tomášovi moc děkujeme za krásné vyprávění. Eva Luňáková, Foto: Markéta Mašovská Beseda v klubu Stovka. ZPÍVAT SE NEBOJÍME - ANEB JAK SE ZRODIL NEHVIZDSKÝ PĚVECKÝ SBOR VÁNOCE V KOSTELE SV. VÁCLAVA V NEHVIZDECH od do Betlémské světlo Betlémské světlo přivezou skauti z Čelákovic a bude svítit v předsíni kostela sv. Václava. Pokud si jej chcete odnést domů, přineste si svíčku ve Půlnoční mše svatá v Boží hod mše Nehvizdský sbor se představí 23. prosince v kostele. Koncem letošního června se poprvé sešla v Dětském centru Dráček skupinka lidí, kteří měli jediné společné, a to radost a chuť do zpívání. První zkouška se díky podpoře městyse Nehvizdy, Dětského centra Dráček a jmenovitě Jitky Záhrobské konala v polovině září letošního roku v prostorách nové Základní školy Nehvizdy. Všem výše jmenovaným patří velký dík za podporu, které se nám z jejich strany dostává. V současné době se připravujeme na dvě vystoupení v místním kostele v Nehvizdech, a to od 18 hod. a následně Foto: Lenka Nosková 2014 na Půlnoční mši na tomtéž místě, kde zazpíváme několik vánočních písní a koled. Na jaro začneme připravovat nový program, a proto pokud by se někomu z vás sborové zpívání zalíbilo a chtěl se k nám přidat, scházíme se každé úterý od 19 hodin v nové ZŠ Nehvizdy. Pro případné bližší informace kontaktujte Dětské centrum Dráček: Předchozí pěvecká zkušenost není nutná, rádi přivítáme každého, kdo rád zpívá! Těšíme se na nové členy! Lenka Nosková, sbormistryně v Mše za J. Gabčíka a J. Kubiše v Mše na Nový rok Jitka Chalupová 3

4 ZASTUPITELSTVO KOMISE SE PŘEDSTAVUJÍ Složení komise finanční a bezpečnostní: Petr Mück (radní, předseda komise) Pavel Horák (zastupitel) Jana Nepivodová (zastupitelka) Jaromír Plíhal Petr Podstawka (zastupitel) Martin Rychtera Činnost komise finanční a bezpečnostní: Komise se podílí na sestavování rozpočtu obce a kontrole jeho čerpání. Navrhuje jednotlivá rozpočtová opatření a kontroluje vyrovnané hospodaření obce, pokladní agendu, výpisy z účtů městyse, přijaté a vydané faktury a sleduje vypisované dotační tituly. Komise zpracovává a aktualizuje Strategický plán rozvoje obce a dohlíží na jeho naplňování, navrhuje i Strategii prevence kriminality obce. Aktivně se zabývá tématy informovanosti obyvatel a bezpečnosti v obci a navrhuje preventivní opatření a organizuje setkání s veřejností na toto téma. Spolupracuje s Policií ČR a Obecní policií Šestajovice. Člen komise je aktivní v přestupkové komisi obce Šestajovice, které náleží řešení přestupkové agendy Nehvizd, předseda komise je pak členem kontrolní komise Bytového družstva Nehvizdy. Kontakt: Složení komise Stavební a životního prostředí Richard Sedlický (radní, předseda komise) Daniel Štěch (zastupitel) Jiří Glatt (zastupitel) Antonín Bendl (zastupitel) Činnost komise stavební a životního prostředí: Komise se stará o veškeré stavební dění v katastru Nehvizd a vydává souhlas ke všem stavbám (oplocení, terasy, pergoly, přístřešky, zahradní domky, bazény, přestavby a rekonstrukce, nové stavby apod.). Posuzuje soulad staveb s územním plánem a regulačními opatřeními v jednotlivých lokalitách. Stavební řízení probíhá na Stavebním úřadě v Čelákovicích. Komise připravuje plán rozvoje obce a zpracovává podklady pro územní plánování. Vede dopravně správní agendu a je místně příslušným orgánem ochrany životního prostředí. Provádí konzultace s občany a zajišťuje koordinaci se stavebním úřadem, případně s dalšími dotčenými úřady státní správy. Úzce spolupracuje s technickými službami, které zajišťují technický chod obce. Kontakt: nebo osobně dle dohody každou středu od 8.30 do 12 hodin na ÚM Nehvizdy. INZERCE 4 SLOŽENÍ Komise školství, kultury a sportu Jitka Záhrobská (radní a předsedkyně školské komise) Tomáš Adamec (zastupitel), Klára Koblížková (zastupitelka), Eva Luňáková, Simona Mikešová, Jana Nepivodová (zastupitelka), Zdeňka Pecková, Jiří Poběrežský (zastupitel), Klára Příplatová, Luboš Rýdlo Uchazeči o členství: Monika Dixová, Romana Dudlová. Petr Kopřiva, Petra Michalská, Pavla Šlahůnková Činnost komise školství, kultury a sportu: Komise zajišťuje výkon funkce zřizovatele školských zařízení, koordinuje spolupráci s úřadem i s rodiči. Deleguje zástupce do školské rady a dohlíží na chod školských zařízení. Připravuje kulturní a sportovní akce v obci pro děti i dospělé a spolupracuje se všemi zájmovými organizacemi v obci. Organizuje vítání občánků, setkávání se seniory, významná jubilea. Stará se o chod dětských hřišť a sportovišť. Kontakt:

5 INFORMACE Z ŮŘADU Z LISTOPADOVÉHO ZASTUPITELSTVA ZM schvaluje: - Uzavření smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městysem a SFŽP a pověřuje starostu jejím podpisem. - Určuje zastupitele s podpisovým právem k bankovním operacím za městys Nehvizdy, a to starostu Vladimíra Nekolného, místostarostu Josefa Koláře, předsedu Komise finanční a bezpečnostní Petra Mücka a předsedu finančního výboru Tomáše Adamce. - Uzavření smluv o služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s. mezi městysem a fa ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky pč. 174/2 a pč. 110/280 v k. ú. Nehvizdy za úplatu Kč za každý pozemek a pověřuje starostu smlouvy podepsat. - Uzavření darovací smlouvy mezi městysem a knihovnou města Mladá Boleslav na částku Kč jako účelového finančního daru pro V prosinci oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum narození tito občané: Josefa KELLNEROVÁ Jaroslava TRMALOVÁ Josef SVOJTEK Jiřina HIRŠLOVÁ Stanislav KVASNIČKA knihovnu města Mladá Boleslav na zajišťování provozu nehvizdské knihovny a pověřuje starostu jejím podpisem. - Uzavření nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi městysem a fa EKO-KOM, a.s., a pověřuje starostu jejím podpisem rozpočtové opatření městyse Nehvizdy na rok 2014 dle předloženého návrhu. - To, že do schválení rozpočtu na rok 2015 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria, které se stanovuje ve výši čerpání 1/12 skutečných výdajů rozpočtu minulého roku. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Více na Miroslava Kvasničková GRATULUJEME JUBILANTŮM Městys Nehvizdy přeje všem jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let. Miroslava Kvasničková NEPŘEHLÉDNĚTE: OTEVÍRACÍ DOBA ÚŘADU MĚSTYSE NEHVIZDY ZAVŘENO ZAVŘENO hod hod ZAVŘENO ZAVŘENO OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY NEHVIZDY pondělí 8 11, úterý 8 11, středa ZAVŘENO čtvrtek ZAVŘENO pátek ZAVŘENO pondělí 8 11, úterý 8 11, středa čtvrtek ZAVŘENO pátek 8-11 OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA PŘED KONCEM ROKU středa ZAVŘENO sobota OTEVŘENO středa OTEVŘENO sobota OTEVŘENO SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Svoz vánočních stromečků se uskuteční 6. ledna (úterý) a 8. ledna (čtvrtek) Stromky určené k likvidaci můžete odvézt sami na skládku větví, která je u čistírny odpadních vod (ul. Do Nehvizdek), nebo je můžete ponechat u sběrných nádob na odpad před domy a zaměstnanci technických služeb je v uvedené dny odvezou. -mk hodin ul. Pražská čp. 100 (vedle úřadu městyse) Bližší informace na mailu: nebo tel Kompletní úprava vánočních kaprů na místě a nově i prodej čerstvých uzených kaprů z naší udírny. ODEČTY STAVŮ VODOMĚRŮ PROSINEC 2014 VaK Zápy s. r. o. oznamuje občanům, že odečty vodoměrů v obci Nehvizdy a Nehvizdky za IV. čtvrtletí 2014 se uskuteční od 20. prosince do konce tohoto měsíce. Odečty bude opět provádět p. Arazim. 5

6 AKTUALITY Z KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KONTROLY STAVEBNÍHO ÚŘADU POKRAČUJÍ Stavební úřad Čelákovice, pod jehož působnost patří i Nehvizdy, vykonává v naší obci stále častější kontroly. Zaměřuje se na prohlídky nových lokalit a kontroluje, zda jsou všechny, zejména drobné stavby na pozemcích, ohlášeny a povoleny. Občanům, kterých se záležitost týká, předkládáme návod, jak snadno podat příslušnou žádost a vyhnout se tak nepříjemnostem spojeným s dodatečnou legalizací staveb. Podle současně platného stavebního zákona je každý vlastník nemovitosti povinen všechny stavby na pozemku územně umístit. Některé, zejména drobné stavby jako např. pergoly, přístřešky, terasy, chodníky, zahradní domky, bazény nebo oplocení lze projednat ve zkráceném řízení, tzv. Územním souhlasu, jiné musí projít standardním stavebním řízením. Podklady pro územní souhlas nejsou složité a každý vlastník nemovitosti je schopen si je připravit sám, vlastními silami. Dokumentace spočívá ve vyplnění žádosti o vydání územního souhlasu, dodání jednoduchého výkresu situace umístění drobných staveb na pozemku doplněného souhlasy všech sousedů a jednoduché technické zprávy popisující provedení drobných staveb. Parametry drobných staveb musí být v souladu se stavebním zákonem i regulačními podmínkami, které stanovilo zastupitelstvo obce STŘÍPKY Z ÚŘADU A STAVEBNÍ KOMISE pro jednotlivé lokality. Z těchto důvodů jsou všechny žádosti před předáním na stavební úřad posuzovány stavební komisí městyse. Komise stavební a životního prostředí nabízí všem občanům pomocnou ruku v podobě konzultací ke všem žádostem i dokumentacím pro řízení se stavebním úřadem. Své dotazy a dokumenty můžete zasílat na případně osobně projednat každou středu v době od 8,30 do 15 hod. Termín schůzky doporučujeme dohodnout předem. Richard Sedlický, Komise stavební a životního prostředí, Změna jízdních řádů Od je změna jízdních řádů autobusové linky č. 398, 343, 354 a 405. Jízdní řády jsou k vyzvednutí v podatelně úřadu a aktualizované jsou i na webu městyse. Informace o přihlášení k TRVALÉMU POBYTU Nařízení z Ministerstva vnitra - Upozorňujeme občany, kteří se stěhují do nově zkolaudovaných domů, že přihlásit se k trvalému pobytu NELZE na základě kupní smlouvy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Přihlásit se lze až poté, co je zápis do KN zcela dokončen. Děkujeme za pochopení. Vítání občánků Upozorňujeme rodiče nově narozených dětí s trvalým pobytem v Nehvizdech, že je mohou nahlásit k vítání občánků na úřadu městyse. Údaje o dětech (jméno, příjmení dítěte, datum narození a adresu bydliště) zašlete em na nebo je nahlaste osobně v podatelně úřadu. Drobné stavby, jakou je například zahradní domek, lze projednat ve zkráceném řízení Foto: Richard Sedlický STARÁ CESTA SE UKLÁDÁ K ZIMNÍMU SPÁNKU Přihlášení dětí k trvalému pobytu Žádáme rodiče novorozených dětí, kteří nevyplnili přihlašovací lístek k trvalému pobytu svého dítěte v Nehvizdech, aby se dostavili na úřad a učinili tak. Kalendář Nehvizd 2015 Zájemci si mohou první kalendář Nehvizd koupit v podatelně úřadu za 70 Kč. Umístění nové lampy VO Na křižovatku ulic Bedřicha Mouchy a U Hřbitova bude vedle parku umístěna nová lampa veřejného osvětlení. Osazena budou dvě svítidla s úspornou LED technologií. Osvětlení přispěje k větší bezpečnosti chodců zejména v zimních měsících. Zastavovací studie v bývalém Xaverově Zastupitelstvo městyse schválilo zastavovací studii bytové zóny v lokalitě bývalého Xaverova. Součástí studie je i nový chodník v Toušeňské ulici a připojovací body pro napojení lokality na kanalizaci a vodovod. Kromě rodinných a bytových domů zde vznikne i oddychová zóna s víceúčelovou sportovní halou. -mk-, -rs- Foto: Richard Sedlický V minulém čísle NK jsme občany podrobně informovali o probíhajícím projektu Obnovy Staré cesty u sv. Anny vedoucí od hřiště AFK k vlakové vlečce za Čerozem. Všechny plánované práce pro letošní rok již byly splněny a další budou pokračovat až na jaře příštího roku. Dokončeny byly hrubé terénní úpravy, včetně založení cesty s podložím, zasazeny byly všechny ovocné i okrasné stromy a keře a nainstalovány oplocenky proti okusu polní zvěře. Zeleň byla řádně zajištěna a zalita. Již dnes je vidět, jak se lokalita proměnila a přiblížila se tak k cíli našeho projektu, dostat do Nehvizd kvalitní zeleň a vytvořit novou vycházkovou zónu pro naše občany. Richard Sedlický, 6

7 INZERCE Obec Mochov vyhlašuje dne výběrové řízení na obsazení pozice: ÚČETNÍ Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění: - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., pro některé účetní jednotky - České účetní standardy - zák. č. 128/2000 Sb., o obcích Požadavky: minimálně SŠ vzdělání, praxe v podvojném účetnictví, dobrá znalost legislativy a dalších pravidel na úseku hospodaření měst a obcí, znalost rozpočtových pravidel, znalost práce na PC, dobré komunikační schopnosti a aktivní přístup k řešení problémů, schopnost samostatné i týmové práce, schopnost uvažovat koncepčně, řidičské oprávnění skupiny B Nástup dohodou Vítáno: znalost práce v systému MUNIS, oprávnění k přístupu do aplikací CzechPoint, osvědčení o oprávnění provádět vidimaci a legalizaci Lhůta pro podání přihlášky do 12:00 hod. Bližší informace: na stránkách 7

8 ŠKOLNÍ OKÉNKO PŘED KONCEM ROKU Advent je v plném proudu, Vánoce za dveřmi, konec roku v závěsu za ním a u nás všech každoroční pocit, že to nemůžeme stihnout a že to letos neklapne. A zase to stihneme a zase to klapne a zase se rozsvítí vánoční stromky a kosti z kaprů uvíznou v krku... Ale že ten prosinec je opravdu mazec! Nespali jsme a nespíme ani ve škole. Po zahájení adventu v Nehvizdech a tradiční mikulášské nadílce páťáci v podobě čertů, andělů, Mikulášů a dalších více či méně identifikovatelných bytostí obešli jako každý rok své mladší kamarády následovala naše účast na slavnostním otevření prodejny Lidl, naši žáci zde předvedli velice pěkný program. Jsme rádi, že jsme byli u toho, navíc ze zahajovacího provozního dne Lidlu dostanou naše děti 20 Kč z každého nákupu, jehož hodnota převýší 200 Kč. Získané prostředky použijeme na nákup vybavení pro herny školní družiny hry, didaktické pomůcky apod. V adventním období také běží vánoční vystoupení žáků školy pro rodiče a veřejnost, škola je tak trochu vzhůru nohama, ale na všední povinnosti rozhodně nezapomínáme. Škola se uzavře v pátek a své žáky přivítá opět v pondělí , mateřinka poběží do a otevře stejně jako základní škola v pondělí V lednu nás ve dnech čekají zápisy do prvních ročníků ZŠ pro školní rok Předškoláků je mnoho, a proto nám opět mateřinka pomáhá se sestavením harmonogramu zápisu. Prosíme tedy rodiče, aby se domlouvali s mateřinkou a své děti zapsali do rozpisu. Stejně tak prosíme pokud se nemohou děti z jakéhokoli důvodu zápisu zúčastnit, oznamte nám to a dohodneme náhradní termín zápisu. Ten musí být stanoven do , takže času je dost. Vážení a milí, přijměte upřímné přání klidného adventního období, šťastných a požehnaných Vánoc a úspěšného roku Luboš Rýdlo, Vánoční přání V adventní době si dovoluji poděkovat všem zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Nehvizdy, zastupitelstvu městyse Nehvizdy v čele se starostou Vladimírem Nekolným, Dětskému centru Dráček, dámám z úřadu městyse, technickým službám, stejně tak dětem, žákům, rodičům a přátelům naší školy za celý uplynulý rok. Všem jmenovaným i nejmenovaným za nás všechny přeji klidné a požehnané Vánoce a šťastný nový rok Luboš Rýdlo SOUTĚŽ VE SBĚRU PODZIMNÍCH PLODŮ Skončilo zlaté léto a barevný podzim se neodvratně vrátil do přírody, ale i do našich příbytků. Pro živočichy je podzim hektickým obdobím příprav na zimu. Zima bude pro ně těžkým obdobím. Potravy v zimě není nikdy dost, a proto naše myslivecké sdružení vyhlásilo v říjnu další ročník ve sběru plodin pro zvířátka v lese. Této soutěže se naše družina 3. a 4. ročníku účastnila již podruhé. Děti v hojné míře nosi- ly kaštany, žaludy do naší družiny. Těší mě, že je děti i s rodiči přiváželi z různých výletů po okolí a neseděli jen tak se založenýma rukama doma za pecí, ale vyrazili do terénu a sbírali! Denně jsme se dívali a poměřovali, jak nám plody přibývají. V krabicích od banánů jsme je přehrabovali a otáčeli, aby nechytily plíseň, protože byly ještě čerstvé. Až když jich bylo moc a nevešly se nám do 5 krabic, tak jsme je společně odnesli do Dráčku paní Záhrobské. V kategorii kolektivů jsme byli první a nasbírali jsme 55 kg kaštanů a žaludů. Děkuji za hojnou účast rodičům i dětem naší školy. Kateřina Trafinová, Děkujeme společnosti Olymptoy Nehvizdy za krásné ceny, dětem udělaly obrovskou radost! Foto: Kateřina Trafinová TŘÍDA BERUŠEK OPĚT SOUTĚŽILA Rok s rokem se sešel a my jsme opět na konci října odváželi nasbírané kaštany do Dětského centra Dráček, které stejně jako loni vyhlásilo soutěž ve sběru kaštanů a lesních plodů. Tentokrát jsme obsadili krásné 2. místo. Nyní se již děti radují z výhry, kterou byl dětský kočárek. Na návštěvě v centru Dráček se dětem moc líbilo, společně s novými malými kamarády si pohrály v herně a na závěr jsme si společně zazpívali písničky o podzimu, o lesních zvířátkách a předvedli novým kamarádům pohybovou hru Veverka Čiperka. Toto podzimní dopoledne jsme si všichni báječně užili a děti na návštěvu v DC Dráček rády vzpomínají. Od kaštanů a lesních plodů se odvíjel celý následující týden. Kaštany jsme využívali i při ranních hrách, dále k upevňování matematických dovedností, v nemalé míře při výtvarných činnostech, ale i při cvičení. Děti cvičí a sportují velice rády. Díky teplému listopadovému počasí jsme si naši vytrvalost a obratnost několikrát vyzkoušeli na multifunkčním hřišti u sokolovny. Jelikož třída Berušek se nachází v budově sokolovny, využíváme velmi často ke cvičení malý i velký sál tělocvičny. Vedeme děti nejen ke sportu a pohybu, ale také k lásce k přírodě a učíme je, jak mohou přírodu chránit. V mateřské škole třídíme odpad a v polovině listopadu jsme uspořádali sběr starého papíru, odevzdali jsme necelých 100 kg. I to není málo. A hned jsou ty naše Nehvizdy hezčí! Dále se naše malé Berušky připojily k akci Větrníkový den na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou. Vyrobené větrníky jsme s dětmi odnesli do DC Dráček. Ve stejný den jsme také předali náš vyroben, papírový dort v cukrárně U Dudlíků. Ta vyhlásila soutěž O nejhezčí namalovaný dort. Konec listopadu je ve znamení příprav na advent a vánoční svátky. Již dnes celá sokolovna voní vánočními perníčky a děti se těší na Ježíška. Anna Navrátilová, učitelka třídy Berušek 8

9 INZERCE Nehtové studio s příjemnou atmosférou Horoušanská 287, Nehvizdy Telefon: Pánská, dámská manikúra, pedikúra Gewol, p-shine, gelová modeláž nehtů, CND Shellac Novinka: prodlužování řas - Blink Lash stylist 9

10 Z KOMISE FINANČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ MĚSTYS VYPOVĚDĚL SMLOUVU O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE OBCE ŠESTAJOVICE NEHVIZDSKÁ BEZPEČNOSTNÍ RUBRIKA Městys Nehvizdy vypověděl dne veřejnoprávní smlouvu o činnosti Obecní policie obce Šestajovice uzavřenou mezi obcemi Šestajovice, Dřevčice, Káraný a městysi Nehvizdy a Zápy dne Výpověď byla podána na základě dřívějšího rozhodnutí zastupitelstva městyse. Hlavní důvody k tomuto kroku souvisí s faktem, že skutečné potřeby městyse nejsou často reflektovány a činnost strážníků se nezřídka jeví jako málo efektivní, zejména s ohledem KALENDÁŘ AKCÍ Akce od poloviny prosince do poloviny ledna 2015 VÁNOČNÍ BESÍDKY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vážení rodiče, prarodiče, přátelé naší školy, jako každý rok Vás zveme na vánoční vystoupení žáků naší školy, která se konají v týdnu od 15. do 18. prosince A OD V SOKOLOVNĚ 1. B OD V KOSTELE 1. C OD V SOKOLOVNĚ 2. A OD V KOSTELE 2. B OD V KOSTELE 3. A OD VE TŘÍDĚ 3. B OD V KOSTELE OD V SOKOLOVNĚ OD V SOKOLOVNĚ , čtvrtek 14 hodin PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY Tentokrát zveme seniory do prostor mateřské školy, kde bude připraven program s vystoupením našich nejmenších a městys pro Vás chystá další překvapení. na nenaplnění původního záměru výkonu nepřetržité služby. Výpovědní lhůta je smlouvou stanovena v délce jednoho roku a počíná běžet ode dne V mezidobí bude vedení městyse pracovat na realizaci odpovídajícího řešení pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality, včetně zavedení kamerového systému v obci. Petr Mück , neděle od 9 do 17 hodin PRODEJ KAPRŮ v ul. Pražská č. p. 100 (zahrada Klubu Stovka). Kompletní úprava vánočních kaprů na místě a nově i prodej čerstvých uzených kaprů z naší udírny. Zveme všechny , úterý od 18 hodin NEHVIZDSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Václava, srdečně Vás zveme na vánoční setkání, na kterém uslyšíte známé i méně známé písně, koledy a árie od do hodin BETLÉMSKÉ SVĚTLO přivezou skauti z Čelákovic a bude svítit v předsíni kostela sv. Václava. Pokud si jej chcete odnést domů, přineste si svíčku ve 24 hodin PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ v hodin MŠE NA BOŽÍ HOD od 10 hodin PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU SESKOKU PARAŠUTISTŮ J. GABČÍKA A J. KUBIŠE ze skupiny Anthropoid za dálnicí s přítomností vojenské čestné stráže z Posádkového velitelství Praha spolu s trubačem. Všichni, kdo se chtějí zúčastnit, jsou srdečně zváni v hodin MŠE ZA JOZEFA GABČÍKA A JANA KUBIŠE v hodin MŠE NA NOVÝ ROK Přehled aktivit Strážníci v listopadu odsloužili v Nehvizdech dohromady 44 denních a nočních směn. Hlídková činnost byla zaměřena zejména na dodržování veřejného pořádku a prevenci kriminality, nasazován byl i radar. V listopadu řešili policisté v Nehvizdech celkem 28 skutků (3 trestné činy, 25 přestupků v dopravě řešeno blokově). Policisté dále vykonávali ve spádové oblasti Nehvizdy, Zeleneč hlídkovou činnost v rozsahu cca 150 hod. Střípky z akce Policie ČR V komerční zóně v katastru Nehvizd na staveništi v rozmezí od 16 hodin dne do 7 hodin dne překonal neznámý škodič a kovaný magnet nezjištěným způsobem čtyři visací zámky a následně ze dvou stavebních buněk odcizil kovový materiál, pozink tyče, kotevní desky a část bednícího systému, čímž způsobil škodu ve výši cca korun. Na Pražské ulici v době od hodin dne do hodin dne prorazil neznámý vandal a kradák nádrž osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia, zaparkovaného před rodinným domem, přičemž z nádrže odcizil 18 litrů benzínu a způsobil tak škodu ve výši cca 2500 korun. V ulici Na Zámku dne v době od hodin do hodin odcizil neznámý zlosyn a chmaták nezjištěným způsobem osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, čímž způsobil škodu ve výši korun. Jakékoliv informace relevantní k uvedeným případům krádeže oznamte prosím obvodnímu oddělení PČR Čelákovice. Petr Mück Obecní policie Šestajovice Husova 60 Telefon: Policie ČR - Obvodní oddělení Čelákovice Prokopa Holého 1664 Telefon:

11 INZERCE 11

12 AKTUALITY Z TJ SOKOL NEHVIZDY FLORBALOVÁ SEZONA V PLNÉM PROUDU ZIMNÍHO TURNAJE RAKEŤÁČEK SE ZÚČASTNILO 58 TENISTŮ KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI: V sobotu se naši Tygři vydali na již třetí klání mladších žáků na ZŠ Mendelova v Praze. Pro tentokrát již bez naší bývalé kapitánky Vanessy, která se s námi rozloučila na minulém turnaji. Soupiska: Filip Merhaut v brance, Filip Dohnal, Pája Soukenková, Vládík Pádivý, Kuba Macháček, Honza Novotný, Honza Dunda a Filip Vlček. TIGERS TJ SOKOL NEHVIZDY 101. sportovní Praha 5:8 TIGERS FBK Kamenice 4:4 TIGERS Flobo Praha 5:14 Další turnaj doprovázela vysoká absence našich hráčů, a proto jsme museli hrát jen s pěti hráči v poli, kde účinkovali Pája Soukenková, Vládík Pádivý, Filip Dohnal, Jakub Macháček a Honza Novotný. V brance se představil Filip Dohnal. V každém zápase jsme vždy do poločasu hráli poměrně vyrovnanou partii s rozdílem dvou nebo tří branek. Z minulosti už víme, že některé zápasy jsme otáčeli až v posledních minutách, a proto nebylo vždy nutné se znepokojovat. I během zápasu se naše nasazení rovnalo soupeřovu. Vzhledem k tak malému počtu hráčů se fyzické síly rychle vytrácely a my už jsme nedokázali konkurovat. Věřím, že na dalším turnaji budou naši Tygři ve větším počtu a dokonce schopni konkurovat ostatním týmům. Bohužel to bude již v horší výkonnostní skupině. Výsledky: TIGERS TJ Sokol Nehvizdy FbK Olymp Praha Poseidon 5: sportovní klub Praha TIGERS 11:3 TIGERS Flobo Praha 2:11 KATEGORIE PŘÍPRAVKA: Ve sváteční den 17. listopadu jsme odjížděli na turnaj v nám nejbližší lokalitě, a to v hale v nedaleké Zelenči. Jelikož jsme postoupili do výkonnostně lepšího koše, čekali nás i lepší soupeři. Naše šelmičky se jich ale nezalekly a opět předvedly, čeho jsou nehvizdští Tygříci schopni. Tygříci TJ Sokol Nehvizdy Florb. Akademie Mladá Boleslav 4:3 (1:2) Tygříci FBK Olymp Praha Zeus 6:0 (3:0) Tygříci SK Florbal Benešov 4:7 (1:5) Tygříci Athletics Praha Prosek 4:1 (3:0) Celkově se turnaj povedl spíše výsledkově, když jsme završili kompletní sérii umístění na bedně, obsadili tak druhé místo. Herně to již bylo horší, a to proto, že víme, naše děti umějí hrát dalelépe a na tomto turnaneprodaly to, co opravumějí. a že ko ji du Hala JH SPORT-TENIS Čelákovice - kategorie babytenis ( ) na vyhlášení Nehvizdského RAKEŤÁČKU TOUR III. Autor fotky: Pavel Venera Náš třetí letošní oddílový turnaj TO Sokol Nehvizdy RAKEŤÁČEK TOUR III. jsme s trenéry tenisového oddílu pořádali v sobotu v hale JH SPORT-TENIS v Čelákovicích a v sokolovně v Nehvizdech. Turnaj měl celkem šest věkových kategorií a probíhal současně na dvou místech od 8.30 do Věkové kategorie babytenis ( ), mladší žáci ( ), starší žáci ( ) a dorost ( ) hrály turnaje v nafukovací hale na kurtech JH SPORT-TENIS v Čelákovicích. Mladší věkové kategorie minitenis ( ) a minitenis/babytenis sehrály své turnaje na minikurtech v sokolovně v Nehvizdech. Nejmladší děti kategorie přípravka soutěžily na minikurtech v tenisových disciplínách. Našeho oddílového turnaje se zúčastnilo celkem 58 tenistů a tenistek. Fotky z turnaje jsou ve fotogalerii na Děkuji trenérům Ivaně Frajmanové, Monice Dixové a Jirkovi Petráňovi za pomoc s organizací a rozhodováním zápasů během celého turnaje. Přejeme, ať Vám a Vašim dětem přináší tenis radost i v celém příštím roce 2015! Petr Kopřiva, vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy Hynek Ondráček, sekretář florbalového oddílu Tigers TJ Sokol Nehvizdy Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO , Evidenční číslo: MK ČR E Uzávěrka čísla: Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou, není-li u příspěvku uvedeno jinak. Sazba: M.S.A. production, s. r. o. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy, nebo telefon: Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Ceník inzerce najdete na Výtisk časopisu je zdarma. 12

ROZPOČET 2015 OPĚT NÁS ČEKAJÍ INVESTICE

ROZPOČET 2015 OPĚT NÁS ČEKAJÍ INVESTICE . ZDARMA Ročník: X / Číslo 2. Vydáno v Nehvizdech PRVŇÁČKŮ BUDE 90 Vstoupili jsme do druhého pololetí školního roku. Žáci si možná oddychli, ale nám začíná rušné období. Tématem číslo 1 jsou zápisy do

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 vyšlo 24. 6. 2015 www.tisnov.cz Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka Foto: Michal Beneš HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

ZPRAVODAJ RADNICE. působí nepříjemnosti. Byl proto upraven počet aut, která mohou jet najednou

ZPRAVODAJ RADNICE. působí nepříjemnosti. Byl proto upraven počet aut, která mohou jet najednou ZPRAVODAJ RADNICE číslo 3/2011 PROSINEC 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou další vydání Zpravodaje janovské radnice. Nejdříve dovolte krátké ohlédnutí. Na tomto místě v minulém

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 2 prosinec 2012 Ani tentokrát to není fotomontáž! Poznáte, ze kterého místa je pořízen tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Mažoretky Holohlavy se na jaře zúčastnily mistrovství

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více