VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

2 Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka, já Lenka Kecalka, já Dáša Rejpalka, já Silva Héérečka, já Bohunka Notička, já Jituška Dušička, já Míša Kulička, já Blanička Tužtička a spousta spokojených dětí. A kdo jsi ty? Já jsem Radka Šprtalka, mohu bydlet v s vámi? Můžeš, když se trochu přikrčíš a vezmeš si. Do trochu zatéká. V se žilo dlouho šťastně a spokojeně. V květnu zaklepal na dveře 2letý Jeníček s tatínkem, roční Hanička s maminkou, Barunka s babičkou a za nimi dlouhá řada dalších natěšených dětí, které si chtěly v pohrát. Všichni se ptali:,, kdo v tobě přebývá? a ozvalo se: Já Věrka Škudlilka, já Lenka Kecalka, já Dáša Rejpalka, já Silva Héérečka, já Bohunka Notička, já Jituška Dušička, já Míša Kulička, já Blanička Tužtička, já Radka Šprtalka a spousta spokojených dětí. A co byste rádi? Můžeme si hrát s Vámi? Z zazněla smutná odpověď: Sem už se bohužel nevejdete, je příliš malý.... Věrka Škudlilka, Lenka Kecalka, Dáša Rejpalka, Silva Héérečka, Bohunka Notička, Jituška Dušička, Míša Kulička, Blanička Tužtička a Radka Šprtalka nechtěly děti s rodiči zklamat, vyšly z ven a s dětmi si hrály tři měsíce pod širým nebem. Ale co budeme dělat, až přijde zima a déšť, ptala se culíkatá Maruška. Najdeme si nový, větší. Pomůžete nám? Obsah 1 Titulní strana 2 Úvodní slovo Obsah 3 Kdo jsme, program, cíle a poslání 4 Historie sdružení Spolupracující organizace 5 Shrnutí významných událostí za rok 2008 Jaké služby jsme nabízeli 6 Víkendové akce 7 Týdenní program 8 Ceník služeb 9 Návštěvnost 12 Hospodaření Příjmy Výdaje Zůstatek 14 Úspěšně realizované projekty 15 Projekt Společně s MCKV 16 projekt Příměstský tábor Rekvalifikační kurzy STUDNICE Projekt Pojďte si pohrát s myší Mamanet 18 Projekt Dobrovolnické centrum Vlaštovka 19 Záměry na příští rok 20 Podporují nás 21 Jak můžete podpořit i Vy Nabídka činností pro dobrovolníky 22 Výkonný orgán sdružení, členové a zaměstnanci Spolupracovníci, dobrovolníci 23 Kontaktní a identifikační údaje 24 Tiráž Každá pohádka má dobrý konec. Ta naše v roce 2008 nekončí, na její dobrý konec teprve čekáme!

3 Kdo jsme? Poslání Program a cíle sdružení Nestátní nezisková organizace (NNO) Mateřské centrum A Sdružení se snaží o Sdružení založené dne a evidované na MV ČR pod č.j. II/S-OS/ /95-R Původní název: Sdružení karlovarských matek Držitel titulu: Společnost přátelská rodině Jsme členy: Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK) Sítě Mateřských center v České republice (Síť MC v ČR) RADY dobrovolnických center regionu Severozápad Koalice dobrovolnických iniciativ v ČR Samotné sdružení MCKV má 13 členů (12 žen a 1 muž) inspirativní zázemí a odborná pomoc pro rodiny s malými dětmi posílení vztahů v rodině, smysluplně strávený volný čas a snazší návrat do zaměstnání Dobrovolnické centrum Vlaštovka zázemí a odborná pomoc pro dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky 1. psychosociální podporu těhotných žen a rodin s malými dětmi. 2. poskytování odborných informací a vzdělávacích programů. 3. maximální možné začlenění zdravotně postižených dětí a jejich rodin do programů MCKV. 4. co nejširší začlenění dětí a jejich rodin z různých národnostních menšin a sociálních skupin do programů MCKV. 5. vytvoření mezičlánku mezi rodinnou výchovou a institucionální výchovou z hlediska nabídky zájmových činností. 6. podporu myšlenky dobrovolnictví a povzbuzení občanů, aby se na dobrovolnických aktivitách podíleli. B Program 1. Ucelený program péče o rodinu s malými dětmi:»»»» komplexní příprava na porod (Rodíme spolu) odborně vedené kurzy, semináře, přednášky a individuální konzultace zaměřené na společnou činnost rodičů s malými dětmi a na psychosociální pomoc mladým rodinám rekondiční programy pro matky a ženy organizování aktivit, jejichž předmětem bude obnovování původního smyslu tradičních svátků a poskytování námětů ke společnému trávení volného času Další vzdělávání a získávání odborné kvalifikace v oborech souvisejících s cíli a potřebami sdružení. 3. Spolupráce se školami, připravujícími studenty pro budoucí práci s dětmi. 4. Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi, které pomáhají zabezpečovat cíle a program sdružení. 5. Navazování zahraničních kontaktů. 6. Propagace činnosti sdružení v regionálních médiích. C Za tímto účelem sdružení zajišťuje zejména: chod Mateřského centra jako informačního, kontaktního a provozního střediska, shromažďování finančních a materiálních prostředků (sponzorské dary, granty, placené služby ), vedlejší hospodářskou zdaňovanou činnost specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím takto získané prostředky budou využívány ve prospěch poslání sdružení. zleva shora: Silvie, Lenka, Dáša, Andrea Jitka, Míša, Radka, Blanka Bohunka a Věrka

4 Historie sdružení Spolupracující organizace Založení sdružení a získání prostor Získání prostředků na rekonstrukci prostor a realizace rekonstrukce svépomocí Otevření mateřského centra a realizace projektu Psychosociální podpory mladých rodin v rámci MC Karlovy Vary (za finanční podpory SWIF Phare, NROS a MZ ČR) Realizace projektu Šťastní rodiče mají šťastné děti (podpořeno NROS) a příprava rozšíření služeb o kurzy prenatální přípravy a plavání kojenců a dětí Zásadní rozšíření objemu služeb, zahájení projektu Prenatální péče v rámci MC Karlovy Vary, vydání prvních čísel časopisu Mámyzdat Realizace projektu MC Know-How (podpořeno NROS z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare), podání projektu Centrum rané péče Změna stanov sdružení změna názvu a sídla organizace (dříve: Sdružení karlovarských matek nyní: Mateřské centrum Karlovy Vary ); Realizace a dokončení projektu Centrum rané péče (projekt podpořen z prostředků veřejné finanční sbírky Pomozte dětem, organizované společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti) a podání a schválení nového projektu Jakub (projekt je financován z veřejné sbírky Pomozte dětem ) Realizace a dokončení projektu Jakub. Navázání spolupráce s organizací Kontakt bb, zásadní kroky vedoucí k realizaci dětského hřiště v prostorách před MC Další změna stanov fyzická změna sídla organizace. Vystěhování z prostor na T. G. M. 12 do areálu 3. MŠ ve Východní ulici. Přijato členství v Krajské radě dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) Rok plný reklamy a propagace, vytvoření nového návrhu, který propaguje činnost MCKV; Účast členů sdružení na mnoha seminářích, vzdělávacích akcích, školeních. Zapojení do Komunitního plánování Magistrátu města K. Vary. Realizování projektu Příměstský tábor 2004, podání nových projektů na MPSV, MŠMT a NROS Schválení 6 projektů a jejich realizace ( Příměstský tábor 2005 MŠMT, Nová perspektiva - NROS, Pojďte si pohrát s myší MAMANET SROP KÚKK, Vodní hrátky s batolátky, Rodíme spolu, Čtyřlístek tradic a řemesel MPSV). Zřízení druhého pracovního místa, uvedení do provozu internetové kavárny, vznik webových stránek Schválení 3 projektů Příměstský tábor 2006 MŠMT, Jedeme dál s MCKV MPSV a Dobrovolnické centrum Vlaštovka SROP. Zřízení 3 pracovního místa. Užší spolupráce s ANNA KK (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) příprava akce Křesadlo, s občanským sdružením STUDNICE a s dobrovolnickou skupinou JAKOMÁČEK ze ZŠ J. A. Komenského K. Vary. Stali jsme se členy Sítě MC v ČR Realizace akce Křesadlo a Bambiriáda obě akce celorepublikového charakteru, poprvé však v Karlovarském kraji. Realizace projektu Dobrovolnické centrum Vlaštovka, schválení projektu Celoroční tábor 2007 MŠMT, spolupráce s o. s. STUDNICE nabídka rekvalifikačních kurzů pro matky na MD, zajištění Dětského koutku při MFF KV, zapojení se do akce Mobilita pro všechny 2008 Získání akreditace a dotace od MVČR na 2 programy: Dobrovolnictví pro každého a Dobrovolníci pro volný čas. Podpora Nadace ČSOB na dobrovolnický projekt Vlaštovko leť! a získání dotace z Poštovní spořitelny na vybavení táborové kuchyně. Zajištění Dětského koutku na MFF v K. Varech. Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem STUDNICE, o. s., Plzeň, zaměřeno na vzdělávání rekvalifikační kurzy MENTA školicí středisko K. Vary CARLSBADER GATE školicí středisko K. Vary JAKOMÁČEK dobrovolnická skupina žáků 8. A a 9. A ze ZŠ J. A. Komenského Český západ, o. s. SPgŠ, SZŠ školní praxe Jezdecký klub Stará Role Hestia, o. s. národní dobrovolnické centrum Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán Farní charita Karlovy Vary, církevní právnická osoba Protebe Live, o. s. Krajský dětský domov a DOMŮ!, o. s. KONTAKT bb občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

5 Shrnutí významných událostí za rok 2008 Jaké služby jsme nabízeli v roce 2008? Ocenění dobrovolníků Křesadlo 2007 proběhlo podruhé v Karlovarském kraji, tentokrát již pod hlavičkou MCKV. Celou akci řídila Lenka Dolečková koordinátorka střediska Dobrovolnické centrum Vlaštovka Bambiriáda účastnili jsme se jí jako členské sdružení KRDMK, šlo o prezentaci organizací pracujících s dětmi a mládeží. Akce se konala poslední květnový víkend na Rolavě a zúčastnilo se jí cca lidí (děti + dospělí) MFF KV v dětském koutku v hotelu Thermal zajistilo MCKV již druhým rokem hlídání dětí návštěvníkům Mezinárodního filmového festivalu (MFF KV). Osm festivalových dnů zpestřených celodenním hlídáním dětí od 1 roku do 8 let. Pobočka Mateřského centra v Chodově 1. myšlenka na vytvoření pobočky MC v Chodově vznikla začátkem března. Pak nastal kolotoč jednání na Úřadu města v Chodově, na Krajské hygienické stanici, s MŠ v Chodově, vyřizovalo se mnoho formalit, povolení, sháněli se sponzoři na první vybavení, dobrovolníci Otevření proběhlo začátkem roku Zaměstnanci, spolupracovníci, dobrovolníci Pro MCKV pracovali v roce zaměstnanci (z toho dvě pracovnice jsou zaměstnány na zkrácený 4hodinový pracovní úvazek), 21 lektorů na dohodu o provedení práce a 17 dobrovolníků, z toho 13 v akreditovaném programu. Schválení dotací MCKV získalo pro rok 2008 dotace z MMKV (na nájem Kč), KÚ (na tábor Kč), MPSV (na podporu služeb a mzdy 1 zaměstnance Kč), MŠMT (na tábor Kč), Nadace ČSOB (na podporu dobrovolnictví Kč), Zaměstnanecký fond Poštovní spořitelny a. s. ( Kč na vybavení táborové kuchyně) a pokračovalo v čerpání cca dvouleté dotace ze SROP (projekt Dobrovolnické centrum K. Vary Vlaštovka Kč) Vzdělávání Členové sdružení MCKV absolvovali 7 jednodenních školení a seminářů zaměřených nejen na chod a řízení NNO, ale i na činnost a práci s dětmi ( Všechno co potřebuji znát jsem se naučil v MŠ, Ochrana člověka za mimořádných událostí První pomoc, 20. konference Laktační a výživové poradenství, Rétorika v praxi, Konzultace BOZP, Motýlci z drátu, Jak se vyvarovat chyb v úředních písemnostech, Profesní únava hlasu, Hudební hrátky se zvířátky ). Koordinátorka dobrovolníků a ředitelka MCKV absolvovaly 1 čtyřdenní seminář ( Úvod do supervize ). Většina seminářů se konala na KÚ v Karlových Varech a v Pedagogickém vzdělávacím centru K. Vary. Public relations MCKV se dostalo více do povědomí státních úředníků na Magistrátu města a Krajském úřadu díky účasti na mnoha jednáních v rámci komunitního plánování a ohledně čerpání financí z fondů EU. Aktivně se podílelo na akci Mobilita pro všechny, kterou řídil MMKV. Podařilo se vytisknout a distribuovat mnoho informačních letáčků o dobrovolnickém středisku. Na jaro a podzim byly připraveny velké kampaně Hledáme dobrovolníky, televizní společností Vřídlo bylo natočeno zpravodajství o Dobrovolnictví u nás v MCKV, proběhl 1 diskusní klub pro zvané neziskové organizace s dobrovolnickou tématikou, osvěta na středních školách Cvičení a plavání v těhotenství Plavání novorozenců a kojenců od 6 týdnů do cca 6 měsíců Plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do cca 3 let Manipulační techniky s novorozenci a laktační poradenství Kondiční cvičení, jóga Akvaaerobik Hrátky s batolátky Kluby dětí a maminek Poprvé bez mámy příprava na MŠ Hlídání dětí Výtvarné hrátky pro děti od 3 let Výtvarná dílna pro děti od 5 6 let Hudební hrátky Angličtina hrou pro děti Logopedická prevence Biofeedback Dětské masáže a aromaterapie Play Wisely Odborné přednášky (s psycholožkou, speciální pedagožkou, lékaři, dětskou zdravotní sestrou, a další ) Víkendové akce Rekvalifikační kurzy pro matky na MD Celoroční tábory pro děti již od 3 let Půjčování pomůcek, hraček, knih, vybavení Miniprodej občerstvení, pomůcky, publikace Internet zdarma Služby Dobrovolnického centra Vlaštovka Organizování programů pro děti (na svatbách, narozeninových oslavách ) 5.

6 6. Naše víkendové akce Pravidelné akce, které probíhají každý rok Tříkrálové krmení zvířátek Masopust Velikonoční nadílka Velikonoční tradice Jarní a podzimní burza Pálení čarodějnic Den pro spokojenou mámu Drakyáda Halloween Martin přijíždí Zahájení adventu Mikulášská Adventní spirála Přednášky tvořivé dílny Košíkářství tvoření První pomoc přednáška Vázání adventních věnců tvoření Všechny víkendové akce se mohly uskutečnit díky dobrovolné práci spolupracovníků a lektorů MCKV a za mohutné podpory jejich manželů, dalších rodičů klientů, dětí, babiček, dědečků, strýčků, tetiček a dobrovolnické skupiny JAKOMÁČEK studentů tříd 8. A a 9. A ZŠ J. A. Komenského v K. Varech. datum víkendové akce a přednášky Masopust veselé soutěže pro malé i velké Velikonoční nadílka vycházka do lesa a Jarní burza prodej a nákup všeho, co souvisí s dětmi + Prodej z Anglie Křesadlo Pálení čarodějnic soutěže, táborák, volba missis Čáry-Máry Den pro spokojenou mámu Kolečkyáda Podzimní burza prodej a nákup všeho co souvisí s dětmi Svatý Martin jede! Pletení košíčků z pedigu První pomoc beseda s MUDr. Šárkou Horychovou Halloween 19 Blešáček a Vázání adventních věnců tvoření v rámci kurzu Mamka šikulka Zahájení adventu Mikulášská nadílka Adventní spirála 18 celkem 822

7 Týdenní program PO ÚT ST ČT PÁ SO/NE velká herna 9:00 10:00 klub dětí a maminek 10:00 10:30 10:30 11:30 hrátky s batolátky 11:30 12:00 12:00 13:30 úklid 13:30 14:30 hrátky s batolátky jinde plavání kojenců a batolat logopedie velká herna hrátky s batolátky hrátky s batolátky úklid hrátky s batolátky jinde rekvalifikační kurzy biofeedback velká herna jinde velká herna poprvé bez mámy úklid hrátky s batolátky rekvalifikační kurzy hrátky s batolátky klub dětí a maminek úklid 14:30 15:00 15:00 16:00 klub dětí a maminek 16:00 16:30 16:30 17:30 hrátky s batolátky 17:30 19:00 úklid 19:00 20:00 kondiční cvičení angličtina hrou úklid kondiční cvičení klub dětí a maminek klub dětí a maminek jinde poprvé bez mámy plavání kojenců a batolat aquaaerobik velká poprvé bez mámy úklid přednášky herna jinde rekvalifikační kurzy velká herna jinde víkendové akce víkendové akce hudební hrátky výtvarná dílna úklid úklid kondiční cvičení jóga 7.

8 Ceník služeb mateřského centra K. Vary Počet návštěvníků v roce Název kurzu Kurzy pro rodiče s dětmi Kurzy pro děti bez rodičů Výtvarná dílna pro děti Logopedie Školička Poprvé bez mámy Cvičení pro ženy aerobik Cvičení po porodu Akvaaerobik Manipulace s novorozecem Těhotenské kurzy dvouměsíční kurz Minikurz na jedno odpoledne Cvičení v těhotenství: Plavání v těhotenství: Plavání rodičů s dětmi Zaplavání doma: Děti od 2. do cca 8. měsíců: Děti od 6. měsíce do 2 let: 1 lekce / 10 lekcí 70,- / 500,-Kč 70,- / 500,- Kč 70,- / 500,- Kč 80,- Kč 130,- Kč / 3 hod. 900,- Kč / 10 35,- / 350,- Kč 35,- / 350,- Kč 100,- / 1 000,- Kč ve skupině 150,- Kč, doma individuálně 350,- Kč 2 800,- Kč 1 000,- Kč 50,- / 200,- Kč / 5 lekcí 100,- Kč / 75 min. 350,- Kč / 1 230,- Kč / ,- Kč / žen si přišlo zacvičit do kurzu Aquaaerobiku žen si přišlo zacvičit do kurzu Kondiční cvičení rodičů s batolátky od 12 měsíců navštívilo kurz Hrátky s batolátky I., II., III., IV. rodičů s dětmi staršími 24 měsíců navštívilo kurz Klub dětí a maminek I., II. dětí navštívilo kurz Poprvé bez mámy dětí navštívilo kurz Výtvarné dílny dětí navštívilo kurz Hudební hrátky dětí navštívilo kurz Angličtina hrou dětí navštívilo kurz Logopedická prevence dětí navštívilo kurz Biofeedback rodičů s batolátky od 6 měsíců do 2 let si přišlo zaplavat do relaxačního bazénu v Alžbětiných lázních dětí navštívilo Příměstský tábor rodičů a dětí navštívilo odbornou přednášku nebo víkendovou akci lidí se zúčastnilo dobrovolnických aktivit, seminářů, přednášek ve školách dětí bylo hlídáno v Dětském koutku při MFF KV přišlo dětí na hlídání (počet hodin hlídání) celkový počet klientů za rok 2008 Ostatní Volné hraní Hlídání dětí Přednášky, víkendové akce Příměstský tábor Inzerce na nástěnce, webu MCKV Internetová kavárna, práce na PC Půjčování knih a dalších pomůcek 20,- Kč bez časového omezení 50,- Kč / 1 hod. cena různá 250,- Kč / 1 den 1 300,- Kč / 1 týden 2 500,- Kč / 2 týdny sleva pro sourozence 50 % zdarma zdarma cena závisí na půjčované věci

9 Tabulka návštěvnosti od roku podle jednotlivých služeb V roce 2003 se MCKV muselo vystěhovat z prostor, které obývalo 6 let na T. G. Masaryka 12. V nových prostorách některé služby přestaly být vyhledávány (hlídání, volné hraní návštěva MC za účelem přebalení, nakrmení, odpočinku ). V roce 2007 obrovský nárůst hlídání dětí (v souvislosti s rekvalifikačními kurzy pro maminky na MD). služba / kurz cvičení pro ženy těhotenské kurzy pro rodiče a děti poprvé bez mámy jazykové a estetické kurzy: výtvarná dílna hudební hrátky + angličtina hrou logopedie + biofeedback plavání volné hraní víkendové akce + besedy se studenty, konference dětský koutek hlídání dětí tábor celkem počet klientů MCKV grafem a tabulkou (jednotlivé roky):

10 mikulášská setkání dobrovolníků 10. čarodějnice pletení košíků bambiriáda 2008

11 příměstský tábor dobrovolníci na AMBIKE maratonu 11. příměstský tábor plavání dětí do 3 let

12 Hospodaření organizace 12. Příjmy 2008 (v Kč) příjmy z vlastní činnosti ,00 kurzy ,00 hlídání dětí ,00 tábor ,00 miniobchod ,00 projekt Studnice Snadný návrat ,00 členské příspěvky 2 100,00 úroky a haléřové vyrovnání 1 790,74 sponzorské dary ,00 dotace ,17 příjmy 2008 celkem ,91 Dotace (v Kč) MMKV ,00 MŠMT ,00 MPSV ,00 MVČR ,00 Nadace ČSOB ,00 Zaměstnanecký fond PS, a. s ,00 SROP ,17 KÚKK ,00 dotace 2008 celkem ,17 Sponzoři MCKV (v Kč) HEXION Union, a. s ,00 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s ,00 Eden Group, a. s ,00 Petr Albrecht 2 000,00 Thermal, a. s ,00 Město Loket 2 000,00 Sdružení Jóga v denním životě 4 400,00 sponzoři MCKV celkem ,00 Sponzoři Chodovské pobočky MC Pavouček (v Kč) Stanislav Svoboda 5 000,00 H. D. R. lékárna 5 000,00 Renata Pasteláková 5 000,00 Stavebniny Pech 1 500,00 Daniel Šalda Minimarket 1 000,00 Dvořáková MINI shop 300,00 Rudolf Petrlík, Auto Chodov 1 000,00 Viera Džuganyová 1 000,00 Č. S. Chodov čínský restaurant, 1 000,00 Otakar Eder Lincoln, s. r. o ,00 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s ,00 Šimice Jaroslav potraviny Tipo 2 000,00 Allianz Chodov Kaminský Jan 3 000,00 Pneubazar Jaroslav Kubricht 500,00 Lias Vintířov 5 000,00 Mercedes 5 000,00 sponzoři MC Chodov celkem ,00

13 Výdaje 2008 (v Kč) osobní náklady (DPP, projekty, zaměstnanci) materiálové náklady (pro kurzy i projekty) nemateriálové náklady (energie, nájem, poštovné, telefon, účetní, lektorka AJ) ostatní náklady (pojištění, odpisy, penále, bankovní a správní poplatky , , , ,58 výdaje 2008 celkem ,98 mzdy mzdy zaměstnanců ,00 Studnice mzdy + odvody ,00 zdravotní pojištění ,00 sociální pojištění ,00 materiál kancelářské pomůcky ,30 ostatní materiál ,50 pomůcky ,00 drobný hmotný materiál ,50 potraviny 4 194,50 miniprodej ,70 lektorka AJ ,00 nájemné MC ,00 nájem bazén ,00 projekty Příměstský tábor ,50 Dobrovolnictví pro každého ,00 Dobrovolnictví pro volný čas ,00 Křesadlo ,00 Vlaštovko leť ,50 Dobrovolnické centrum ,60 MC Chodov ,00 příjmy z činnosti ,74 výdaje z činnosti ,98 čerpání dotace ,17 celkem , ,50 cestovné 0,00 služby opravy 1 012,00 poštovné 4 641,50 ostatní služby ,30 ostatní bankovní poplatky 2 882,20 správní poplatky 890,00 pojištění Kooperativa 2 536,00 pojištění majetku ,00 odpisy majetku 2 905, služby reklama 1 128,00 pokuty + penále 44,00 telefon ,00 účetní ,00 náklady ostatní nedaňové 8 934,58 haléřové vyrovnání 0,80 celkem ,98 Zůstatek 2008 (v Kč) převod z loňského roku ,71 účet ,42 pokladna 8 427,00 celkem ,98 Na účtu zbyly peníze z dotací projektů, jejich realizace je plánována na období roku V roce 2009 budou projekty dokončeny a částky vyčerpány. Část peněz tvoří rezervu na překlenutí I. čtvrtletí 2009, aby bylo z čeho hradit mzdy zaměstnanců a nájem, neboť většina nově schválených dotací bude převedena na náš účet až v 2. čtvrtletí roku Martin přijíždí na bílém koni

14 Úspěšně realizované projekty Psychosociální podpora mladých rodin v rámci MC Karlovy Vary finanční podpora SWIF Phare, NROS a MZ ČR 1998 Šťastní rodiče mají šťastné děti podpořeno NROS 1999 Prenatální péče v rámci MC Karlovy Vary a Ekoateliér zpracování odpadového materiálu, MM K. Vary (5 000 Kč) 2000 Mateřská centra Know-How zmapování problematiky zakládání a provozování MC u nás, cyklus přednášek pro MC z celé CR, předání zkušeností, inspirací NROS Phare ( Kč) 2001 Raná péče snížit vliv prvotního postižení, včasné rozpoznání handicapu, nabídka odpovídající stimulace a terapie, spolupráce s psychologem, fyzioterapeutem NROS ( Kč) 2002 Jakub pomoc jednomu konkrétnímu chlapečkovi s těžkým postižením, nákup zdravotních pomůcek, rehabilitačních služeb NROS / Pomozte dětem ( Kč) 2003 Kolečkyáda soutěžní dopoledne pro děti na všem co má alespoň jedno kolečko, a Příměstský tábor 2003, 2007 KÚ Karlovy Vary ( Kč a Kč, Kč) Příměstský tábor pro děti již od 3 let dotace MŠMT (21 000, , , a Kč) a KÚ KV ( Kč) 2005 Vodní hrátky s batolátky kurzy plavání rodičů s dětmi od 0 4let MPSV ( Kč); Čtyřlístek tradic a řemesel víkendové akce pro celou rodinu, hry, vyrábění, vzdělávání MPSV ( Kč); Rodíme spolu aneb Rodí se z nás rodiče poradenství, přípravné kurzy, přednášky MPSV ( Kč); 6. Pojďte si pohrát s myší zřízení internetové kavárny a elektronické poradny zejména pro matky na MD KÚ Karlovy Vary/SROP ( Kč) 2006 Jedeme dál s MCKV realizování víkendových akcí, podpora mzdy 1 zaměstnance dotace z MPSV ( Kč); 7. Nová perspektiva sebevzdělávání organizace NROS/Globální grant ( Kč); 8. Dobrovolnické centrum Karlovy Vary Vlaštovka kontaktní, vzdělávací středisko KÚ Karlovy Vary/SROP ( Kč) 2007 Mateřské centrum Karlovy Vary v roce 2007 provoz MC, podpora mzdy 1 zaměstnance dotace z MPSV ( Kč) 2008 Společně s MCKV provoz MC, podpora mzdy 1 zaměstnance dotace z MPSV ( Kč); 9. Vlaštovko leť podpora šíření dobrovolnictví (Nadace ČSOB Kč); 9. Táborová kuchyň vybavení táborové kuchyně (Zaměstnanecký fond Poštovní spořitelny a. s Kč); Dobrovolnictví pro každého a Dobrovolníci pro volný čas (MV ČR Kč a Kč), podpora dobrovolnictví jak ve vlastní organizaci, tak v dalších přijímajících organizacích. _

15 Projekt MPSV Společně s MCKV Tabulka vyúčtování MPSV druh finančních prostředků Cílem projektu bylo: pokračovat v realizaci úspěšných aktivit z předchozích let snižovat sociální izolaci zejména matek na MD zajistit náhradních prostor v době rekonstrukce střechy zvládnout obrovský nárůst zájemců o kurzy zřídit pobočku MC v Chodově udržet a pokračovat v činnosti střediska Dobrovolnického centra vzdělávat zaměstnance a spolupracovníky Všechny aktivity služby MCKV (kromě projektu Příměstský tábor ) a Dobrovolnické centrum Vlaštovka byly finančně podpořeny z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Celý rok jsme pečovali jak o naše klienty, tak i o trvalé sponzory, dobrovolníky a zaměstnance. Mezi nové kurzy patřily Hudební hrát- hrazeno z dotace MPSV hrazeno z vlastních zdrojů organizace celková částka mzdové náklady koordinátor projektu , , ,00 lektoři na DPP 0, , ,00 pojistné ke mzdám 0, , ,00 potraviny 0, , ,00 kancelářské potřeby 0, , ,00 DDHM (telefonní ústředna, úložný regál, plavecké potřeby, hrací 0, , ,00 koberce, stoly, projektor, skříně) pomůcky pro kurzy rodičů a dětí 0, , ,00 cestovné 0, , ,00 spoje 0, , ,00 nájemné 0, , ,00 vedení účetnictví 0, , ,00 školení a kurzy 0, , ,00 lektorka angličtiny 0, , ,00 pronájem bazénu , , ,00 pojištění majetku a úrazu , , ,00 celkem , , ,00 ky, Angličtina hrou a novinka Play Wisely, jinak pokračovala klasika: Hrátky s batolátky, Kluby pro rodiče s dětmi, Výtvarné hrátky, Poprvé bez mámy, Plavání pro batolátka, Logopedická poradna, Bioffedback, hlídání dětí, Kondiční cvičení pro ženy a Akvaaerobik, rekvalifikační kurzy a víkendové akce. Na konci května jsme se díky rekonstrukci střechy museli z prostor vystěhovat. Náhradní prostory nám poskytla ZŠ v Mozartově ulici. Celý červen jsme však vymýšleli alternativní program pro předplacené kurzy a služby. Počasí nám přálo a nakonec jsme všichni zhodnotili, že to byla příjemná změna. Zorganizovalo se několik výletů do Minizoo, navštívili jsme Ekofarmu Kozodoj a Hasiče, uspořádali jsme malé soutěžení na dopravním hřišti, vzali jsme děti do bazénu, tělocvičny i do divadla a samozřejmě jsme zrealizovali spoustu her na zahradě, v lese i na pískovišti. Bylo to jiné a pěkné. V létě jsme opět zajišťovali provoz dětského koutku na Mezinárodním filmovém festivalu v Thermalu. I loňský rok byl ve znamení obrovského přírůstku dětí. Projevilo se to na počtech otevíraných kurzů. Snažili jsme se uspokojit co nejvíce zájemců, a tak denně běžely kurzy od 9:00 do 18:00hod. V současné době je to boj s prostorem a kapacitou. Maminky mohly díky našim kurzům načerpat spoustu inspirace, popovídat si o podobných problémech, navázat nové kontakty, získat nové zkušenosti i dovednosti. 15. Díky tlaku maminek a jedné aktivní lektorce, která k nám dojíždí z Chodova, jsme se rozhodli rozšířit pole působnosti do nedalekého Chodova. Proběhlo mnoho jednání s panem starostou Josefem Horou a výsledkem je velká podpora ze strany města Chodova a uvolnění prostor v MŠ v Zahradní ulici. Podařilo se sehnat dost sponzorů na to, aby prostory byly zrekonstruovány a vybaveny základními pomůckami. Předpokládáme, že na jaře 2009 proběhne již slavnostní otevření. V roce 2008 se do činnosti MCKV zapojilo 13 dobrovolníků v akreditovaném programu Dobrovolníci pro volný čas (více v kapitole Dobrovolnické centrum Vlaštovka ), kteří v MCKV odpracovali celkem hodin! Zaměstnanci a spolupracovníci MCKV absolvovali 10 různých seminářů, některé informace z nich šířili dále mezi svými kolegyněmi, jiné nápady zrealizovaly a tím i předali přímo v kurzech maminkám s dětmi ( Hudební hrátky se zvířátky, Jak se vyvarovat chyb v úředních písemnostech, První pomoc Co dělat když..., Všechno co potřebuji znát, jsem se naučil v MŠ, Motýlci z drátu, Úvod do supervize, BOZP, Profesní únava hlasu a možnost nápravy, Rétorika v praxi, 20. konference Laktační ligy).

16 Příměstský tábor Příměstský tábor v roce 2008 probíhal pod hlavičkou MCKV již podeváté. Letos však díky rekonstrukci střechy na objektu, kde MCKV sídlí, v úplně jiných prostorách. Táborová základna byla v ZŠ Mozartova ul. 7, Karlovy Vary. Tábor byl realizován ve 20 pracovních dnech v průběhu letních prázdnin a zúčastnilo se ho 77 různých dětí z Karlových Varů a okolí. Celkem prošlo táborem 601 dětí, tzn. denní průměr dětí na táboře byl 30. Věkové rozmezí dětí bylo od 3 do 12 let. Potěšilo nás, že tábora se zúčastnily i děti jiných národnostních menšin, děti s vegetariánskou stravou, lehce handicapovaná holčička a chlapeček po léčbě s epilepsií. Nebyly sice na všech turnusech, ale přesto byly programem tábora nadšené. I my jsme situaci bez problémů zvládli, protože jsme na ni byli dobře připraveni. Příměstský tábor 2008 se nesl v duchu zvířátek symbolem 1. turnusu byl PES, patronem 2. turnusu byl DELFÍN a 4. turnus vzal pod svá křídla SLAVÍK. Ve 3. turnusu byl uskutečněn 3denní výlet do Liberce s tak nabytým programem, že nemělo smysl, plnit další táborové _ úkoly. Proto byl tento turnus bez patrona. Dohlížela nad ním pouze moudrá SOVA, která rozdávala i diplomy za sportovní výkony v prvních dvou dnech tábora. V Liberci jsme navštívili Aquapark, IQ park a Lunapark na víc už nezbyl čas. V ostatních turnusech děti plnily úkoly zaměřené na dovednosti, schopnosti, vědomosti. Otestovaly si svou zručnost při stavění stanu na čas, naučily se vázat různé uzle (ti nejmenší se naučili zavázat kličky na botách), hledaly a poznávaly rostliny, sjely na raftech Ohři, střílely ze vzduchovky, skákaly do dálky, běhaly na čas, vyráběly drobné dárky, navštívily hrad, kino, park miniatur, zaplavaly si v bazénu, uvařily si samy v kotlících jeden oběd To vše děti zcela určitě nesmírně obohatilo, ale stejnou měrou bylo pro každou dětskou dušičku přínosem seznámení se s mnoha novými přáteli, nalezení uznání ve skupině a možnost se v ní prosadit a realizovat. Děti nemusely volný čas trávit smutně doma nebo v zaměstnání svých rodičů, v nejhorším případě v hloučku povedené partičky. Naopak se mohly o své zážitky podělit hned každý večer se svými nejbližšími, neboť večery a noci trávily doma s rodiči, se kterými se dělily o rodinnou pohodu i o víkendech. Bylo toho opravdu mnoho, co za těch 20 dnů stihly, někteří jeli poprvé vlakem, jiní lanovkou nebo na raftu. Účastnickou základnu tvořily ze 2/3 děti, zbývající část pokryli instruktoři a vedoucí, kteří měli možnost uplatnit své vědomosti a dovednosti načerpané ve školních lavicích a z předchozích praxí z let minulých. Všichni se s úspěchem naučili pracovat s nevelkou a věkově různorodou skupinou dětí z odlišných sociálních sfér. Odměnou jim byl úsměv na dětské tváři a spokojenost rodičů. Část účastníků měla na táboře jednoho sourozence, kterému byla poskytnuta 50% sleva. I toto je pro rodiče určitě důležitým faktorem při vyhledávání tábora. S tímto faktorem jsme počítali, o čemž svědčí i rozpočet, který byl prakticky vyrovnaný. Zdánlivě vysoké procento zastoupení dozoru je, vzhledem k věkovému složení účastníků tábora a k nutnosti zajistit naprostou bezpečnost po celých 10 hodin denně, nezbytnou nutností a samozřejmostí. Denně se tábora účastnila polovina dětí mladších 6 let. Tuto aktivitu Mateřského centra K. Vary podpořili: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ( Kč) a Krajský úřad Karlovarského kraje ( Kč). Dobrý den. Tímto dopisem bych chtěla velice poděkovat za své děti, které absolvovaly příměstský tábor na prvním a druhém turnusu. Nejen, že byly velice spokojené a nadšené, ale stále o tom štěbetají. Dokonce Jenda, který byl asi nejmladší v těcto turnusech a ještě nenavštěvuje školku, pokaždé, když jsme jeli z tábora domů, křičel, že domů ne, že chce na tábor. Každé ráno při vstávání se děti ptaly, co že to mají na programu dnes a to myslím je velká pochvala pro vedoucí i praktikanty. Terezka si to letos užívala již třetí rok a stále ráda na to vzpomíná. Takže velký dík patří všem, kteří se na příměstském táboře jakkoliv podíleli a upřímně oceňuji jejich obětavost a pevné nervy. Příští rok se těšíme na shledanou. Sekyrová Věra

17 Rekvalifikační kurzy o. s. STUDNICE v Mateřském centru Pojďte si pohrát s myší Mamanet Do června roku 2008 probíhal projekt Snadný návrat spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. Do tohoto projektu se do poloviny roku zapojilo 57 maminek. Každá si vybrala kurz z nabídek, který ji oslovil. V nabídce byly kurzy rekvalifikační počítačové (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint), kurzy z oblasti ekonomie (podvojné účetnictví, základy marketingu, manažerské a obchodní dovednosti aj.), psychologie (prezenční dovednosti, komunikační dovednosti aj.) a od března nově jazykový kurz angličtiny, o který projevilo zájem velké množství studentek. Po obdržení CD nosiče a podepsání smluv začalo studium. Některé maminky se pustily do zadaného úkolu s vervou a odhodláním, některým během kurzu (hlavně počítačového) docházely síly, ale všechny bojovaly statečně a poctivě. Docházelo k úsměvným i plačtivým situacím. Všechny příběhy však měly zdárný konec: k závěrečným testům se dostavila maminka na první pohled velice unavená, ospalá a skleslá. Všem nám bylo hloupé ptát se, zda se něco nestalo. Mám však zodpovědnost za výsledky studentek a tak mi nic jiného nezbylo. Dostala jsem odpověď: Do rána do tří hodin jsem se nazpaměť učila vše o hardwaru a softwaru a nezbyl mi čas na ostatní otázky. Obávám se, že testy nezvládnu. Všem nám spadl kámen ze srdce a spolu jsme se zasmály. další maminka rusky hovořící v sobě z počátku překonávala jazykovou bariéru, ale byla velice zvídavá a přemýšlivá. V konečné fázi kurzu donutila svého manžela ke koupi notebooku, aby nemusela kvůli studiu navštěvovat místní knihovnu. Počítač jsme nastavily a paní Nina zářila štěstím. Tento kurz ji přivedl do nového světa e- mailů, dopisů a tabulek. Od té doby ničím jiným nežila. Po ukončení kurzu nás několikrát navštívila a s notnou dávkou nadšení v očích nám ukazovala své nově nabité vědomosti a dovednosti. Od září stejného roku o. s. Studnice začalo spolupracovat s místním Úřadem práce, jelikož projekt Snadný návrat k skončil. Stali jsme se výukovým střediskem pro klienty Úřadu práce. Rekvalifikační kurz byl vybraným klientům hrazen ze státních prostředků. Spolupráce trvala do konce roku. Kurzy prošlo 26 klientů. Byl to rok plný úžasných společně strávených chvil při nabývání nových vědomostí a dovedností. Všem děkuji za jejich snahu a chtění získávat informace o jakékoli oblasti. Vaše studijní asistentka Radka Svatková Hlavním záměrem projektu bylo začlenění matek na MD do společnosti. Tyto ženy se velmi často po narození svých dětí stahují do sebe, izolují se od společnosti, mají strach zapojit se do veřejných aktivit. Dílčím cílem pak bylo zřídit internetovou kavárnu, elektronickou poradnu a vytvořit pracovní místo managera organizace, aby chod celého Mateřského centra, které se svými službami začínalo rozrůstat do gigantických rozměrů, neležel na bedrech pouze jedné pracovnice, která byla do zahájení realizace projektu v MCKV zaměstnána na 6ti hodinový pracovní úvazek a pak na dobrovolnících, kterým již docházel dech. I po třech letech, kdy byl projekt ukončen, je cíl stále naplňován. Internetová kavárna funguje. Služba nebyla ani po skončení projektu zpoplatněna stále ji nabízíme všem matkám na MD zdarma. Díky spolupráci s občanským sdružením STUDNICE z Plzně, je internetová kavárna využívána také jako studovna, probíhá zde výuka formou e- learningu. 17. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A KARLOVARSKÝM KRAJEM

18 Dobrovolnické centrum K. Vary VLAŠTOVKA 18. Přehled aktivit za rok 2008 Získání akreditace dvou dobrovolnických programů od Ministerstva vnitra ČR Koncem února získalo Mateřské centrum Karlovy Vary, o. s., akreditaci na dobrovolnický program Dobrovolníci pro volný čas, který slouží pro potřebu dobrovolníků přímo v Mateřském centru a také na program Dobrovolnictví pro každého, v rámci něhož vysíláme dobrovolníky do jiných neziskových organizací v Karlovarském kraji. Křesadlo 2007 MCKV uspořádalo 2. ročník udílení cen dobrovolníkům Karlovarského kraje pod záštitou Mgr. Ellen Volavkové, radní Karlovarského kraje. Dne 7. března 2008 si z hradu Loket odnesli cenu Křesadlo 2007 tito dobrovolníci: Markéta Gossová působí v občanském sdružení Střípky v Sokolově, cenu získala za obětavý a osobní přístup ke starým a nemocným občanům, které navštěvuje v nemocnicích a domovech důchodců František Haviger získal Křesadlo za celoživotní dobrovolnickou činnost v horské službě a stavbu záchranné stanice na Božím Daru Neklidu Anna Hirtová působí ve Farní charitě v Chebu a Křesadlo získala za osobní péči o staré, nemocné a postižené v jejich domácnosti, péče o lidi bez přístřeší Vladimír Král je zakladatelem oddílu Vodní záchranné služby v Karlových Varech a cena Křesadlo mu byla udělena za celoživotní práci trenéra plaveckého oddílu, výchovu mladých plavců a za činnost ve Vodní záchranné službě Milan Prokeš získal Křesadlo za celoživotní obětavou práci při rozvoji tělovýchovy a sportu v Lázních Kynžvart Hana Šimková působí v občanském sdružení Ostrovský Macík a cenu získala za zřízení útulku pro opuštěná zvířata v Ostrově a provozování canisterapie v domově důchodců v Nejdku. Držitelé Křesadla 2007 Informační kampaň Hledáme dobrovolníky 1 Ve dnech proběhla v našem kraji informační kampaň Hledáme dobrovolníky, jejímž cílem bylo informovat veřejnost o dobrovolnictví a možnostech zapojení nových dobrovolníků do neziskovek ve svém okolí. Součástí kampaně byl výlep plakátů, tiskové zprávy a natočení TV spotu pro místní zpravodajství. Výsledkem bylo 9 nových zájemců o dobrovolnictví, kteří se většinou zapojili přímo v Mateřském centru jako táboroví vedoucí, 1 dobrovolnice se zapojila v Krajském dětském domově a působí tam dosud, a 1 dobrovolnice strávila půl roku ve Farní charitě. Těší nás, že většina dobrovolníků, které tato kampaň oslovila, dále působí v neziskovém sektoru a jejich nadšení jim vydrželo! Ukončení evropského projektu K poslednímu květnu bylo ukončeno financování projektu Dobrovolnické centrum Vlaštovka z evropských zdrojů v rámci programu SROP. Tento projekt nám pomohl vybudovat zázemí pro Dobrovolnické centrum, vyškolit nového pracovníka koordinátora dobrovolníků, a také navázat spolupráci s dalšími organizacemi v oblasti dobrovolnictví. Jsme zavázáni k udržitelnosti tohoto projektu v dalších letech a tak dále pracujeme na školení a přípravě nových dobrovolníků, rozšiřujeme nabídku činností pro ně, uzavíráme smlouvy o spolupráci s dalšími organizacemi a dobrovolnictví v našem kraji a městě systematicky šíříme. Děkujeme! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A KARLOVARSKÝM KRAJEM

19 Záměry na příští rok Projekt Vlaštovko leť Díky schválení projektu Nadace ČSOB jsme získaly prostředky ve výši Kč na rozvoj dobrovolnických aktivit a podporu dobrovolníků na období červen 2008 červen Z této dotace financujeme výdaje na propagaci, udílení cen Křesadlo, školení a mzdu koordinátora dobrovolníků, jízdné dobrovolníků, materiál pro dobrovolníky a další. Spolupráce s Úřadem práce Podnikli jsme první kroky k navázání spolupráce s Úřadem práce a uplatněním nezaměstnaných v roli dobrovolníků. Díky vstřícnosti úředníků mají nezaměstnaní přístup k informačním letákům o dobrovolnictví přímo na ÚP a několikrát do roka u nás poptávají nezaměstnaní uplatnění jako dobrovolníci. Chceme pracovat na tom, aby spolupráce byla systematičtější a cílenější. Informační kampaň Hledáme dobrovolníky 2 Vzhledem k úspěšnosti první jarní kampaně jsme připravili ještě podzimní informační kampaň. Její součástí byl opět výlep plakátů v K. Varech, v autobusech MHD, dále informační schůzka na Úřadě práce pro nezaměstnané, tiskové zprávy a besedy se studenty středních škol. Získali jsme mnoho nových kontaktů a také několik nových dobrovolníků. Jeden z nich je pravidelně zapojen v občanském sdružení KONTAKT bez Bariér, kde plave každý týden s tělesně postiženými lidmi. Křesadlo za rok ročník ocenění dobrovolníků Karlovarského kraje. Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Otevření pobočky v Chodově V současné chvíli máme již prostory, které se rekonstruují, sehnali se sponzoři, kteří pomohli s nákupem vybavení, hledáme další dobrovolníky, lektory, zajišťujeme propagaci Je nutno vyřídit také formální náležitosti převod užívání prostor z bytových na nebytové, sepsat smlouvu o výpůjčce, získat schválení z KHS A pak už konečně otevřít. Předpokládáme, že pobočka MCKV v Chodově se postupem času osamostatní a od MCKV, o. s., zcela oddělí. V době zpracování této výroční zprávy již pobočka v Chodově funguje Prostory mateřského centra Karlovy Vary, o. s. Dlouhodobý záměr, běh na dlouhou trať. Záměr: Služby MCKV se již natolik rozšířily, že ve stávajících prostorách nejsme schopni zcela uspokojit stále vzrůstající poptávku klientů. Abychom mohli zajistit nabídku dle požadavků a přání klientů tedy zejména nastávajících rodičů, rodičů a dětí ve věku od narození do cca 6 let věku, je nutné: 1. změnit umístění vrátit MCKV zpět do centra K. Varů, kde by byla více využívána možnost hlídání dětí a odpočinku nejen pro karlovarské rodiče ale i pro návštěvníky našeho města, a též příležitost nerušeně v klidném a příjemném prostředí nakrmit a přebalit miminko při pochůzkách městem a jednáních na úřadech 2. sjednotit nabízené služby pod jednu střechu je velmi nepraktické a pro rodiče i lektory MCKV náročné absolvovat kurzy plavání, které probíhají v Alžbětiných lázních, kde bohužel chybí vybavení ale hlavně prostory na sušení pomůcek, místnost pro relaxaci-adaptaci po plavání, prostor pro přebalení a nakrmení dětí po plavání, herna 3. zvětšit prostory abychom mohli pořádat dva kurzy ve stejnou dobu nebo např. zřídit učebnu pro rekvalifikační kurzy, která by v době 19. Příměstských táborů fungovala jako jídelna pro větší počet dětí 4. připojit služby dalších organizací pracujících s dětmi nebo služby zaměřené na rodinu nabídnout klientům více vyhledávaných služeb v jednom místě Krásný sen, že? Budeme dělat vše pro to, aby se alespoň něco z něho splnilo.

20 Podporují nás Město Karlovy Vary Karlovarský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra ČR Evropská unie Město Chodov Nadace ČSOB Firemní fond Poštovní spořitelny, a. s. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem, ať už svou dobročinnou prací či darem (finančním nebo materiálním) pomáhají zajistit chod Mateřského centra Karlovy Vary. 20. SPA Carlsbad Plaza finanční sponzorský dar ve výši Kč Thermal, a. s. finanční dar ve výši Kč na zajištění dětského koutku při MFF KV Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. finanční sponzorský dar ve výši Kč HEXION SPECIALTY CHEMICALS, a. s. finanční sponzorský dar ve výši Kč Petr Albrecht finanční dar ve výši Kč Sdružení Jóga v denním živote finanční dar ve výši Kč Město Loket finanční dar ve výši Kč na pronájem hradu na Křesadlo MOSER, a. s. dary pro držitele Křesadla 2007 Pizza MAMMA MIA, p. Tomáš Huňáček pizza a sladkosti na většinu víkendových akcí Čajovna TUSCULUM pí Soňa Zítková drobné pečivo na akci Křesadlo Karlovarské minerální vody, a. s. Mattoni minerálky na akci Bambiriáda Karlovarská Korunní, s. r. o. minerálky na akci Křesadlo Hradní restaurant manželů Karlových catering Křesadlo Foto Jiskra fotografování akce Křesadlo Stanislava Petele fotografie víkendových akcí Lázeňské lesy pí Věra Bartůňková zajištění dřeva na táboráky, májky, realizace lesní školy na Příměstském táboře Jezdecký klub Stará Role pí Lenka Kumičíková zapůjčení jezdecké haly a koní na akci sv. Martina a na Příměstský tábor DRONTE Míla Pražák významná sleva na zapůjčení raftů na Příměstském táboře, moderování akce Křesadlo 2007 Hortim International, spol. s r. o. p. Nechvátal ovoce a zelenina na akci Bambiriáda a na příměstský tábor Poštovní spořitelna p. Jičinský, p. Straka, pí Svěrkošová, pí Sojková zakoupení 6 ks cen Křesadlo ve výši Kč a drobné dárky pro děti Základní škola J. A. Komenského Karlovy Vary, skupina JAKOMÁČCI organizační pomoc s víkendovými akcemi obsluha stanovišť, pomoc při burze, sbírce, Halloweenu, sv. Martinu, Karlovarských slavnostech, Křesadle, Bambiriádě PODĚKOVÁNÍ za vstřícné jednání patří též Magistrátu města K. Vary Mgr. Janě Petříkové, Romaně Svobodové, DiS., Miluši Jednorožcové, Krajskému úřadu Karlovarského kraje Ivaně Novotné, Mgr. Ellen Volavkové, Jitce Němcové, Renatě Drožové a 1. Mateřské škole Mgr. Zdeňce Tiché a Gabriele Žaloudíkové.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ... 5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-11 SEZÓNNÍ AKCE...12-14

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více