APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. vzděláváme. poskytujeme poradenství. informujeme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. vzděláváme. poskytujeme poradenství. informujeme"

Transkript

1 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství vzděláváme informujeme poskytujeme poradenství výroční zpráva 2014

2 «Přečtěte si «I Ohlédnutí za rokem II Vize, poslání, co nabízíme a komu 4 III Co se dělo v roce IV Kdo je kdo 13 V Kde jsme zapojeni 13 VI Podpořili nás 14 VII Patronka APERIO 15 VIII Děkujeme 16 IX Jak jsme hospodařili v roce X Co nás čeká v dalším roce 28 XI Zapojte se! 28 XII English summary 29 XIII Kontakt 31 2

3 I Ohlédnutí za rokem Vážené příznivkyně, vážení příznivci, 2014 právě jste otevřeli již čtrnáctou výroční zprávu o činnosti naší organizace. Uplynul další rok a je čas bilancovat. Období kolem čtrnáctého roku v lidském životě je obdobím dospívání a uvědomění si svých vlastností, pochopením dospělosti, nutnosti soběstačnosti a upevnění svého místa ve společnosti. Často je to také období rozhodování jak a kam nasměrovat svou životní dráhu. Čtrnáctý rok fungování naší organizace byl rokem upevnění, rokem rozvoje odborné činnosti a rokem nastavení cílů pro další období. Podařilo se nám pokračovat v nastartované profesionalizaci služeb pro rodičovskou veřejnost, pro profesionálky a profesionály, kteří s rodiči pracují, a pro zaměstnavatele. V naší tradiční službě Poradna pro rodiče jsme zodpovídali dotazy rodičů z celé ČR. Příručka pro rodiče Nebojujte se zákony opět vzbudila příznivé ohlasy jak z řad rodičovské veřejnosti, tak i z řad odbornic a odborníků, kteří s rodiči pracují. Připravili jsme DVD pro odbornou veřejnost, které shrnuje informace a boří mýty týkající se sólo rodičů. Vydali jsme osvětové a informační DVD pro zaměstnavatele s inspirací pro oblast rovných příležitostí žen a mužů na pracovištích. Pokračovali jsme ve spolupráci s partnerskými organizacemi v ČR i v rámci EU. Uskutečnili jsme první ročník benefičního běhu Rodiče na start! aneb Rodičovství je běh na dlouhou trať. Připravili jsme a realizujeme nové projekty. Vypracovali jsme strategický plán na další období, na jehož základě jsme připravili služby a projekty, které ovlivní organizaci na dalších několik let. Všechny tyto činnosti byly podpořeny vysokým pracovním úsilím a nasazením celého týmu, který tak dosáhl hmatatelných úspěchů. Děkujeme vám za zájem o naše služby, zpětnou vazbu a podporu, kterou dostáváme z vaší strany každý den. Velmi si ji ceníme a je pro nás motivací a zdrojem energie pro další činnost. Zůstaňte nám nakloněni! Veronika Šindelářová výkonná ředitelka 3

4 II vize VIZE Chceme společnost, ve které všichni rodiče bez rozdílu mají nezastupitelné postavení; potřeby a role rodičů a rodiny jsou respektovány; si všichni uvědomujeme význam rodičovství pro naši budoucnost; rodiče mají dobré podmínky na trhu práce; stát, obce a zaměstnavatelé aktivně podporují rodiče; rodiče mají dost času, kompetencí, financí a informací být rodiči; ženy a muži mají rovné postavení v rodině i na pracovním trhu. POSLÁNÍ Naší činností pomáháme společnosti i státu porozumět rodičům a jejich potřebám; vytvářet podmínky pro zdravé rodičovství; rodičům růst spolu s jejich dětmi; rodičům vyrovnat se s měnícími se nároky dětí i společnosti; vytvářet v rodinách bezpečí a zázemí; zaměstnavatelům vytvářet rovné podmínky pro muže a ženy; přinášet do společnosti nová témata a trendy. CO NABÍZÍME A KOMU APERIO Společnost pro zdravé rodičovství nabízí služby budoucím a stávajícím rodičům, sólo rodičům, sociálně a zdravotně znevýhodněným rodičům a zaměstnavatelům ze soukromé i státní sféry. Pro rodičovskou veřejnost webová bezplatná právní a psychologická poradna webový průvodce porodnickými zařízeními v ČR kurzy, semináře a besedy informace v oblastech přípravy na rodičovství, výchovy, partnerských vztahů, harmonizace práce a rodiny webový informační prostor odborné publikace Pro zaměstnavatele poslání co nabízíme analýzy rovných příležitostí (genderové audity) poradenství při sestavování akčních plánů rovnosti vzdělávání a školení klíčových manažerů/ek a HR pracovníků/ic vzdělávání a školení zaměstnanců a zaměstnankyň workshopy a konference na klíč odborné publikace a komu Pro odbornou veřejnost semináře a workshopy pro ty, kteří pracují s rodiči odborné komentáře a analýzy 4

5 III co se dělo v roce PRO RODIČOVSKOU VEŘEJNOST 2014 PORADNA PRO RODIČE Bezplatná webová poradna nabízí odborné poradenské služby budoucím a stávajícím rodičům z celé České republiky. Zaměřuje se na pracovní právo, rodinné právo, sociálněprávní problematiku, psychologické poradenství, slaďování práce a rodiny, personalistické dotazy i na oblast zdravotní péče v těhotenství a mateřství. Funguje nepřetržitě od roku Dotazy mohou tazatelky a tazatelé zadávat 365 dní v roce, 24 hodin denně, odpovědi obdrží nejpozději do sedmi dnů. Anonymizované dotazy s odpověďmi jsou zveřejněny na webových stránkách poradny a je v nich možno zpětně vyhledávat. Dotazy zodpovídají zkušené právničky, rodinná psycholožka a personalistka. Za rok 2014 jsme zodpověděli celkem dotazů. Nejčastěji šlo o dotazy zaměřené na rodinné právo, zaměstnávání a podnikání rodičů, na odchod na mateřskou dovolenou, návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené a finanční zabezpečení rodiny, konkrétně např. otázky týkající se podmínek čerpání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku, nároku na odstupné, nároku na podporu v nezaměstnanosti a další sociální dávky. Vedle toho jsou další častou oblastí vztahy v rodině a dotazy týkající se výživného, úpravy styku s dítětem, svěření dítěte do péče. Webová sekce poradny měla v průběhu roku celkem návštěv. (Údaj je uveden bez návštěv jednotlivých dotazů a odpovědí.) WEBOVÝ PRŮVODCE PORODNICEMI Již jedenáctým rokem provozujeme on-line Průvodce porodnicemi, kde má každé porodnické zařízení v ČR svůj podrobný profil. Profily medailony průběžně aktualizujeme podle informací z dotazníků od jednotlivých porodnic. Jejich součástí jsou rovněž statistické údaje (počet porodů ročně, procento porodů vedených porodní asistentkou, procento nástřihů atd.). Uživatelky a uživatelé mohou vložit ke každému medailonu svoji zkušenost a názor. V roce 2014 tato webová sekce obsahovala 94 profilů porodnických zařízení. Nejnavštěvovanější byly profily porodnic v Brně Bohunicích, ÚPMD v Praze Podolí a VFN v Praze Apolinářské ulici. Celkem měla tato sekce našeho webu za rok návštěv. (Údaj je uveden bez návštěv jednotlivých profilů porodnic a jednotlivých komentářů.) WEBOVÝ INFORMAČNÍ PROSTOR Webové stránky přinášejí aktuální informace, odborné texty, rozhovory, ankety, reportáže a zajímavé odkazy určené jak pro rodičovskou veřejnost, tak pro zaměstnavatele. 5

6 Jsou rozděleny do několika dílčích sekcí: Poradna, Kurzy a semináře, Budeme rodit, Chci si přečíst, Rodina a práce a HR point. Návštěvnost webu v roce 2014 dosáhla přes 421 tisíc návštěv. Největší návštěvnost, a to téměř 58 tisíc, měla Poradna. Druhou nejnavštěvovanější částí webu byla sekce Budeme rodit s téměř 35 tisíci návštěvami; její součástí je Průvodce porodnicemi. Ve webové sekci Kurzy a semináře jsme evidovali téměř 13 tisíc návštěv. Webové stránky již druhým rokem přinášely informace a tipy zaměřené na sólo rodiče v ČR s hlavními tématy rodina, práce a finance. Nejčtenějšími články byly Jak využít příspěvek na zřízení pracovního místa? a Trvalý pobyt a doručování: na co dát pozor?. KURZY A SEMINÁŘE Semináře a kurzy v Praze V průběhu roku 2014 jsme nabízeli rodičovské veřejnosti široký výběr seminářů a kurzů, které vedou kvalifikované a zkušené lektorky, se kterými naše organizace dlouhodobě spolupracuje. Témata nejnavštěvovanějších kurzů a seminářů: předporodní příprava jak skupinová, tak individuální; nabízená v češtině a angličtině děti a očkování jak správně manipulovat s miminkem šestinedělí a péče o novorozence umění kojit návrat na trh práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené nástup na mateřskou a rodičovskou dovolenou Pro zájemkyně a zájemce nabízíme také možnost psychologických konzultací, které jsou zaměřeny zejména na otázky mateřství a rodičovství. Realizujeme rovněž externí kurzy a semináře pro neziskové organizace, rodinná centra a firmy. Tyto semináře se nejčastěji tematicky zaměřují na prevenci šikany ve školách a právní aspekty mateřství a rodičovství. V Praze se uskutečnilo celkem 60 kurzů v průběhu roku 2014, které navštívilo celkem 472 osob, z toho 342 žen a 130 mužů. Semináře pro sólo rodiče Sólo rodiče v rámci celé ČR mohli v roce 2014 pokračovat ve využívání nabídky vzdělávání v rámci jednodenních seminářů zaměřených na podporu vstupu/návratu na trh práce, které byly přizpůsobeny potřebám a situaci této cílové skupiny. Tyto semináře byly součástí projektu Samoživitelé/ky a trh práce. Celkem bylo proškoleno 18 žen. Semináře na objednávku Na základě poptávky organizací, firem a rodinných center jsme externě uspořádali čtyři semináře věnované tématu slaďování práce a rodiny, roli rodičů v prevenci šikany a právnímu minimu pro rodiče při nástupu na rodičovskou a mateřskou dovolenou. Semináře se uskutečnily ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. 6

7 PUBLIKACE PRO RODIČE V roce 2014 jsme opět připravili aktualizované vydání oblíbené příručky pro rodiče Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou. Příručka vychází každoročně od roku Přehledně shrnuje platnou legislativu pro daný rok týkající se rodičovství, mateřství a zaměstnávání rodičů. Do vydání pro rok 2014 jsme se snažili zařadit více praktických příkladů. 7

8 Příručka vyšla nákladem kusů a byla zdarma distribuována jak jednotlivým rodičům, tak i zájemkyním a zájemcům z řad úřadů práce, občanských poraden, mateřských a rodinných center apod. Příručka je zároveň ke stažení na webových stránkách organizace. RODIČE NA START!, ANEB RODIČOVSTVÍ JE BĚH NA DLOUHOU TRAŤ Při příležitosti mezinárodního dne rodiny jsme uspořádali 27. dubna 2014 první ročník akce pro celou rodinu Rodiče na start!, v parku Stromovka v Praze 7. Záměrem bylo spojit rodiny ke společnému zážitku při příležitosti významného dne a zároveň propagovat témata spojená s rodičovstvím široké veřejnosti. Akce měla sportovní část měřený běh na 1 km nebo 5 km, doprovodné tratě pro nejmladší děti a doprovodnou část, v rámci které se představily účastníkům a účastnicím další neziskové organizace, které nabízí služby rodičům. Akce se zúčastnilo 480 osob. 8

9 PRO ODBORNOU VEŘEJNOST SEMINÁŘE A ODBORNÁ SETKÁNÍ V průběhu roku 2014 jsme připravili a zrealizovali celkem sedm seminářů pro odbornice a odborníky v regionech, kteří pracují se sólo rodiči, a kterých se celkem zúčastnilo 95 osob. Pokračovala také odborná práce v rámci tematické sítě odbornic a odborníků pracujících se sólo rodiči ve všech regionech ČR. V říjnu 2014 se v Praze uskutečnil mezinárodní kulatý stůl za účasti našich zahraničních partnerů ze Slovenska, Velké Británie a Irska, za účasti zástupkyň a zástupců MPSV ČR a za účasti odbornic a odborníků tematické sítě. V rámci kulatého stolu došlo ke sdílení dobré praxe z partnerských zemí a k představení výstupů dvouleté práce tematické sítě tzv. position paperu Návrh opatření s potenciálem zlepšit situaci sólo rodičů. METODICKÉ MATERIÁLY Během roku 2014 jsme připravili a v rámci kulatého stolu v říjnu 2014 představili metodické DVD pro odbornice a odborníky, kteří pracují se sólo rodiči. DVD obsahuje sérii pěti krátkých filmů, které identifikují a vyvracejí hlavní mýty o sólo rodičovství. Výstup byl cíleně distribuován v rámci celé ČR. Filmy jsou dostupné na YouTube kanálu APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. PRO ZAMĚSTNAVATELE ANALÝZY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ GENDEROVÉ AUDITY APERIO Společnost pro zdravé rodičovství se genderovým auditům věnuje od roku 2007, kdy jsme ze zahraničních příkladů a zkušeností vytvořili metodiku genderového auditu, první svého druhu v ČR, kterou jsme uzpůsobili a aplikovali na české prostředí a kterou průběžně aktualizujeme. Naším genderovým auditem prošly doposud desítky zaměstnavatelů různého typu a velikosti. V průběhu roku 2014 jsme nadále spolupracovali se zaměstnavateli především z regionů. Zrealizovali jsme analýzy rovných příležitostí u celkem jedenácti zaměstnavatelů v Ústeckém, Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém a Zlínském kraji. Genderovým auditem prošly různé typy zaměstnavatelských organizací například výrobní společnosti různé velikosti, městský úřad, nezisková organizace, lázně, příspěvková organizace i univerzitní fakulta. Konkrétně se jednalo o tyto zaměstnavatele Městský úřad Písek, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o., LINET spol. s r.o., Hunter Douglas Kadaň s.r.o., Univerzita J. E. Purkyně, fakulta sociálně ekonomická, CzechPak Manufacturing s.r.o., Sociální agentura, o.p.s., Léčebné lázně Jáchymov, a.s., Playmobil CZ spol. s r.o., DOP HC s.r.o. a banka s celostátní působností. K procesu s názvem genderový audit se většina spolupracujících zaměstnavatelů stavěla na počátku spíše opatrně. Výsledky a praktická doporučení genderového auditu jim však potvrdily, že podpora genderové rovnosti má smysl a je pro organizaci přínosem. Zaměstnavatelé ocenili možnost vidět firemní procesy pohledem nezávislých odbornic a odborníků a nastartovali ve svých organizacích řadu procesů a změn, které nejen podporují rovné 9

10 příležitosti žen a mužů na pracovišti, ale také usnadňují jejich zaměstnankyním a zaměstnancům lepší skloubení pracovního a rodinného života. Firmě/organizaci dané změny umožňují například optimalizaci pracovního procesu anebo přináší větší angažovanost zaměstnaných. Většina zaměstnavatelů rovněž využila možnosti následného odborného poradenství při zavádění vybraných opatření a změn do praxe. Všem zaměstnavatelům děkujeme za zájem o oblast genderové rovnosti a těšíme se na další spolupráci! VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ KLÍČOVÝCH MANAŽERŮ/EK A HR PRACOVNÍKŮ V průběhu roku 2014 jsme školili v regionech pracovníky a pracovnice v následujících tématech: Rovné příležitosti na pracovišti Management rodičovské a mateřské dovolené z pohledu legislativy Flexibilní pracovní režimy Gender v tématice zdravotně postižených Work-life balance a flexibilní formy práce Celkem bylo proškoleno 178 osob. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ Připravili a proškolili jsme v regionech pracovníky a pracovnice v tématech slaďování pracovního a rodinného života a příprava dětí na vstup do školky/ly. Celkem bylo proškoleno 148 osob u zaměstnavatelů. WORKSHOPY A KONFERENCE Konference Zdravá firma aneb rovné příležitosti 15. října 2014 jsme ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně zorganizovali v Ústí nad Labem odbornou konferenci pro zaměstnavatele. Účastnice a účastníci se mohli inspirovat zkušenostmi firem, které prošly genderovým auditem, a dozvědět se, co jim tato zkušenost přinesla. Byl zde také prostor přímo se zástupkyň a zástupce těchto společností zeptat na konkrétní problémy a přínosy při zavádění opatření na podporu rovných příležitostí do praxe. 10

11 Odpoledne proběhly tři paralelní workshopy na aktuální témata: Management MR/RD a flexibilní formy práce, Firemní školky a péče o děti a Diverzita a zaměstnávání skupiny 50+. Výsledky z těchto workshopů, o které byl velký zájem, pak účastnice a účastníci navzájem sdíleli v závěrečném prezentačním bloku. Konferenci jsme tentokrát pojali nekonvenčním způsobem, který měl velmi pozitivní ohlasy. Celým dnem provázel jeden z nejvýraznějších herců ústeckého Činoheráku Jiří Maryško. Příjemnou rodinnou atmosféru navodilo vystoupení dětského pěveckého sboru Mifun a nejednoho potěšila možnost vyhrát ve slosování lístky na představení Činoheráku dle vlastního výběru. Konference Rovné šance v zaměstnání 11. listopadu 2014 jsme ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje zorganizovali v Chebu odbornou konferenci k tématu rovných příležitostí na pracovištích v regionu pro regionální zaměstnavatele. Byl zde prostor ke sdílení příkladů dobré praxe těch zaměstnavatelů, kteří prošli genderovým auditem a/nebo využili možnosti vzdělávání v oblasti rovných příležitostí. Součástí programu byly také pracovní skupiny: Zařízení péče o děti a firemní školky, Návraty z rodičovské dovolené a flexibilní formy práce, Age management a motivace zaměstnaných v předdůchodovém věku a Ženy v top managementu. Podnětné výsledky jednotlivých diskuzních skupin pak účastníci a účastnice vzájemně sdíleli ve shrnujícím bloku. Konference Genderová rovnost jako imperativ 24. dubna 2014 jsme ve spolupráci s partnerskou organizací DS Smith Packaging s.r.o. zrealizovali v Děčíně konferenci k projektu tohoto zaměstnavatele, ve kterém naše organizace byla odborným partnerem pro otázky spojené s rovnými příležitostmi na pracovišti. V rámci této akce jsme spolu s firmou DS Smith Packaging sdíleli zkušenosti ze společné téměř dvouleté práce, která zahrnovala provedení genderového auditu, vypracování akčního plánu zavedení vybraných opatření do praxe a vyhodnocení procesu realizace vybraných opatření. 11

12 ODBORNÉ MATERIÁLY Multimediální set webové stránky a DVD Pro zaměstnavatele, kteří se o téma rovných příležitostí žen a mužů zajímají, jsme v roce 2014 připravili osvětově motivační multimediální set Zdravá firma aneb rovné příležitosti. Zaměstnavatelským organizacím jsou zde k dispozici: Obrazová mapa s infoboxy pohled na všechny procesy ve firmě, kterých se rovné příležitosti týkají Videa příklady dobré praxe z firem a organizací Fakulta Sociálně-ekonomická Univerzity J. E. Purkyně HENNLICH LINET Nelan Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov Playmobil Fotopříběhy a komixy inzerce (nábor), řízení rodičovské dovolené, sexuální obtěžování, rovné odměňování Průvodce genderovým auditem v 7 krocích Data a čísla aktuální statistiky, průzkumy, analýzy Prezentace ke stažení Pro inspiraci výběr publikací, studií a dalších materiálů DVD jsme distribuovali zaměstnavatelům, kteří využili našich akcí, seminářů a kteří projevili o tento materiál zájem. DVD je k dispozici na vyžádání v naší kanceláři. Obsah DVD najdete na webových stránkách 12

13 IV kdo je kdo Výkonná ředitelka a statutární zástupkyně: Veronika Šindelářová Rada sdružení: Anna Gregorini Soumarová (předsedkyně), Markéta Tichá, Dana Pražáková, Bohumila Ranglová (od ), Halka Jaklová (od ), Simona Hoskovcová (od ), Eliška Kodyšová (od ) Revizní komise: Dana Tesková Řízení a podpora projektů a kurzů: Martina Boráková (od ), Barbora Černohorská, Eliška Kodyšová, Miloslava Kramná, Petra Kubálková, Edita Matoušková (od ), Dagmar Ouřadová, Jana Seemanová, Stanislava Staňková, Lucie Staňová, Lucie Suchochlebová Ryntová, Lenka Šebelová (do ), Gabriela Špačková (do ), Markéta Tichá Odborné poradenství (webová poradna, poradenství zaměstnavatelům): Tomáš Bitrich, Jarmila Brixová, Zdenka Čurdová, Jitka Kocianová, Eliška Kodyšová, Petra Kuntošová, Tereza Patočková, Milada Rejzková, Jana Seemanová, Kateřina Štěpánková, Kateřina Vítová Genderové audity: Markéta Barošová Lajdová, Tomáš Bitrich, Alžběta Čechráková, Klára Čmolíková Cozlová, Jaroslava Devine Mildorf, Lucie Kundra, Petra Kubálková, Tereza Mitošinková, Tomáš Pavlas, Míla O'Sullivan, Lenka Simerská Lektorské vedení kurzů a seminářů: Lucie Beštová, Radka Brejchová, Petra Davidová, Markéta Drahotová, Kateřina Dratvová, Jolana Fořtová, Simona Hoskovcová, Vlasta Jirásková, Eliška Kodyšová, Zuzana Kovaříková, Petra Kubálková, Dana Pražáková, Olga Riedlová, Jana Seemanová, Michaela Stehlíková, Martina Suchánková V kde jsme zapojeni Asociace společenské zodpovědnosti, Česká ženská lobby, ENCA European Network of Childbirth Associations, OSN DPI NGO (Department of Public Information Non Governmental Organizations) Unie center pro rodinu a komunitu, 13

14 VI podpořili nás DOTACE, GRANTY, FINANČNÍ DARY MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF, v rámci OP LZZ MPSV, Odbor rodiny a ochrany práv dětí Hlavní město Praha, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy Hlavní město Praha, odbor školství, mládeže a sportu Nadace Partnerství, v rámci Finančního mechanismu EHP , součást programu CZ03 SEZNAM PODPOŘENÝCH DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH TITULŮ Informovaní rodiče 2014 Management rodičovské dovolené ve firemním prostředí Nový začátek Cesta k slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit Rodiče samoživitelé/ky a trh práce Genderová rovnost jako imperativ Spokojená rodina, slaďování začíná Rovné šance v zaměstnání Právní poradenství znevýhodněným skupinám II NEFINANČNÍ DARY A PODPORA Veolia Voda Česká republika a.s. Duhovka Group a.s. HENNLICH s.r.o. Věcičky pro malé lidičky, s.r.o. Brána k dětem, Lucie Harnošová EFKO karton s.r.o. ODBORNÁ NEZIŠTNÁ PODPORA Jakub Fiala, Jana Tupá (Katedra nových médií FF UK); Tomáš Bachtík, Pavla Králová, Václav Sahula, Lucie Vinická (studentky/studenti Katedry nových médií FF UK); Nina Seyčková, Pavel Kolouch, Jana Hojdová, Petr Janžura (poradenství, vstřícnost a nezištná pomoc při přípravě filmových materiálů) DOBROVOLNICKÁ POMOC Hana Marešová; Jan Gruber; Martina Krejcarová; Lan Huong Nguyen Thi; Květa Sýčová; Zdeněk, Růženka, Katka (klientky a klient Pohoda o.p.s.); Barbora Kramná; Eliška Suchochlebová; Linda Šindelářová 14

15 VII patronka APERIO KATEŘINA BAĎUROVÁ JANKŮ, patronka spolku se aktivně zapojila do příprav a realizace 1. ročníku běhu Rodiče na start! aneb Rodičovství je běh na dlouhou trať, který se konal v dubnu 2013 a jehož se stala patronkou. V současné době provozuje sportovně zaměřenou soukromou školku a pracuje jako šéftrenérka atletického oddílu Dukla Praha. 15

16 VIII děkujeme Děkujeme za podporu našim klientkám a klientům z řad rodičovské veřejnosti a zaměstnavatelů, kteří navštěvují naše webové stránky, účastní se kurzů, seminářů a konferencí, využívají našich poradenských služeb, a také všem, kteří naši organizaci podporují. Děkujeme za spolupráci a podporu partnerským organizacím. Děkujeme za podporu, sdílení zkušeností a spolupráci našim zahraničním partnerům: JURK (Oslo, Norsko) Olle Ingemarsson (Stockholm, Švédsko) Miesto pod slnkom (Košice, Slovensko) One Family (Dublin, Irsko) One Parent Families Scotland (Edinburgh, UK) Single Parents Action Network (Bristol, UK) Voksne for Barn (Oslo, Norsko) work & life institut (Bonn, Německo) Děkujeme za nasazení, energii a nápady týmu zaměstnaných, poradkyním webové poradny, genderovým auditorkám a auditorům, lektorkám a lektorům a dobrovolnicím. Ceníme si profesionality, zodpovědnosti, aktivního zájmu o APERIO témata. Ceníme si také jejich úsilí o aktivní aplikaci slaďování osobního a pracovního života v každodenní praxi. 16

17 IX jak jsme hospodařili v roce ROZVAHA K (v Kč) 2014 stav k stav k AKTIVA dlouhodobý majetek celkem, z toho 0 0 dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 drobný dlouhodobý hmotný majetek 137,155 79,610 dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 samostatné věci movité 137,155 79,610 dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 podíl v ovládané osobě 0 0 oprávky k dlouhodobému majetku celkem -137,155-79,610 oprávky k samostatným movitým věcem -137,155-79,610 krátkodobý majetek celkem, z toho 6,708,288 4,918,290 pohledávky celkem 4,756,968 3,674,479 odběratelé 48,375 0 poskytnuté provozní zálohy 8,000 88,300 ostatní pohledávky 87,362 0 pohledávky za zaměstnanci 13,468 13,468 dohadné účty aktivní 4,599,764 3,572,711 jiné pohledávky 83,936 0 opravná položka k pohledávkám -83,936 0 krátkodobý finanční majetek celkem 1,945,415 1,236,538 pokladna 16,858 21,810 účty v bankách 1,928,557 1,214,728 jiná aktiva celkem 5,904 7,273 náklady příštích období 5,904 7,273 AKTIVA CELKEM 6,708,288 4,918,290 17

18 stav k stav k PASIVA vlastní zdroje 577, ,617 vlastní jmění 0 0 oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -200,000 0 účet výsledku hospodaření 0 110,426 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 269,558 0 nerozdělený zisk/ztráta minulých let 507, ,191 cizí zdroje 6,131,097 4,030,673 dlouhodobé závazky 0 0 krátkodobé závazky 6,044,538 3,917,588 dodavatelé 59,804 13,283 přijaté zálohy zaměstnanci 0 0 ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 1,431 závazky ze zdravotního a sociálního pojištění 33 0 ostatní přímé daně 0 0 závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu a závazky 5,868,996 3,654,653 ze vztahu k rozp. orgánů územ. sam. celků jiné závazky 115, ,961 dohadné účty pasivní 0 130,000 jiná pasiva 86, ,085 výdaje příštích období 51,390 7,085 výnosy příštích období 35, ,000 PASIVA CELKEM 6,708,288 4,918,290 18

19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v Kč) hlavní činnost hospodářská činnost celkem NÁKLADY spotřebované nákupy celkem 189, ,515 spotřeba materiálu 189, ,515 služby celkem 2,068, ,068,959 cestovné 85,063 85,063 náklady na reprezentaci 16,223 16,223 ostatní služby 1,967,673 1,967,673 osobní náklady celkem 6,019, ,019,517 mzdové náklady 4,833,369 4,833,369 zákonné sociální pojištění 1,171,127 1,171,127 zákonné sociální náklady 15,021 15,021 ostatní sociální náklady 0 0 daně a poplatky celkem ostatní daně a poplatky ostatní náklady celkem 297, ,951 smluvní pokuty a úroky z prodlení 2,516 2,516 ostatní pokuty a penále 8,434 8,434 odpis nedobytné pohledávky 83,936 83,936 kurzové ztráty jiné ostatní náklady 202, ,817 odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv -83, ,936 a opravných položek tvorba opravných položek -83,936-83,936 poskytnuté příspěvky celkem poskytnuté členské příspěvky 0 0 NÁKLADY CELKEM 8,492, ,492,546 19

20 hlavní činnost hospodářská činnost celkem VÝNOSY tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 547, ,687 tržby za vlastní výrobky 6,040 6,040 tržby z prodeje služeb 541, ,647 ostatní výnosy celkem kurzovné zisky jiné ostatní výnosy přijaté příspěvky celkem 47, ,374 přijaté dary 46,174 46,174 přijaté členské příspěvky 1,200 1,200 provozní dotace celkem 8,007, ,007,266 provozní dotace 8,007,266 8,007,266 VÝNOSY CELKEM 8,602, ,602,973 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 110, ,426 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 110, ,426 20

21 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K název organizace APERIO Společnost pro zdravé rodičovství právní forma spolek IČ adresa Plzeňská 846/66, Praha 5 Smíchov 1. OBECNÉ INFORMACE Založení a charakteristika organizace Občanské sdružení APERIO Společnost pro zdravé rodičovství, (dále jen spolek) byl založen zakladatelskou smlouvou dne a vznikl zapsáním do registru vedeného MV ČR dne pod číslem VS/1-1/46477/01-R. Zakládajícími členkami byly Alena Frydrychová, Lucie Ryntová a Eva Labusová. Od je společnost zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka Hlavní činností spolku jsou vzdělávací a informační služby. Hospodářskou činnost spolek neprovozuje. Posláním spolku je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti, aktivního a vnímavého přístupu k rodičovství. Spolek poskytuje následující služby: pro rodičovskou veřejnost: webová bezplatná právní poradna, kurzy a semináře, odborná příručka pro rodiče, webový průvodce porodnickými zařízeními v ČR, informační servis pro stávající a budoucí rodiče pro odbornou veřejnost: semináře, kurzy, workshopy pro zaměstnavatele: analýzy rovných příležitostí genderové audity, poradenství, vzdělávání pro HR pracovníky/ice a klíčové manažery/ky Účetním obdobím spolku je kalendářní rok. Účetní závěrka spolku je sestaven k Okamžik sestavení účetní závěrky: Způsob zpracování účetních záznamů: účetní záznamy jsou zpracovány elektronicky v účetním softwaru Money S4. Zpracování zajišťuje externě společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SEVICES, s.r.o., Praha 8 Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ , IČ , na základě smlouvy o vedení účetnictví. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: účetní záznamy jsou archivovány a uchovávány v místě sídla spolku. 21

22 2. ORGÁNY SPOLKU K Rada spolku nejvyšší orgán spolku funkce jméno předsedkyně Mgr. Anna Gregorini Soumarová tajemnice Mgr. Markéta Tichá členka Mgr. Halka Jaklová (od ) členka Mgr. Bohumila Ranglová (od ) členka PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. (od ) členka PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. (od ) členka Ing. Dana Pražáková Ph.D. 2.2 Valná hromada Valná hromada je tvořena všemi členy/kami spolku. 2.3 Výkonná ředitelka/statutární orgán Výkonná ředitelka: Ing. Veronika Šindelářová Podepisuje a jedná za spolek navenek. 2.4 Revizní orgán funkce členka jméno Dana Tesková 2.5 Účasti v obchodních společnostech (do ) název APERIO s.r.o. v likvidaci sídlo Šmilovského 1264/5, Praha 2 Vinohrady IČ základní kapitál 200 tis. Kč výše podílu 100 % Dne byl rozhodnutím soudu zrušen konkurz prohlášený na majetek společnosti APERIO s.r.o. v likvidaci. Usnesení nabylo právní moci. Návazně ke dni proběhl výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Usnesení nabylo právní moci. Uvedené skutečnosti spolek promítl v účetní závěrce. 3. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví spolku je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění. 22

23 Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Odchylky od účetních metod podle 7 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebyly použity. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč). 4. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 4.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobým nehmotným resp. hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč, resp. vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Nebyly použity. 4.2 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek je při pořízení oceněn pořizovací cenou a k rozvahovému dni je oceněn metodou ekvivalence. 4.3 Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě provedené inventarizace pohledávek. 4.4 Závazky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 4.5 Rezervy Rezervy nebyly tvořeny. 4.6 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky ke dni uskutečnění účetního případu. Použitý kurz k rozvahovému dni činí 1 EUR = 27,725 Kč; 1 GBP = 35,591 Kč; 1 SEK = 2,954 Kč. 4.7 Daně Daňové odpisy dlouhodobého majetku Nebyly použity Splatná daň Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky. 4.8 Výnosy Výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb. 23

společnost pro zdravé rodičovství

společnost pro zdravé rodičovství společnost pro zdravé rodičovství výroční zpráva 2011 3 2012 Aperio Společnost pro zdravé rodičovství, o. s. Výroční zpráva občanského sdružení APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 2011 O APERIU Úvodní

Více

výroční zpráva APERIO Společnost pro zdravé rodičovství

výroční zpráva APERIO Společnost pro zdravé rodičovství výroční zpráva 2013 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství APERIO Společnost pro zdravé rodičovství informujeme vzděláváme poskytujeme poradenství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 I přečtěte si I Ohlédnutí za rokem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

APERIO Společnost pro zdravé rodičovství VÝROČNÍ ZPRÁVA

APERIO Společnost pro zdravé rodičovství VÝROČNÍ ZPRÁVA APERIO Společnost pro zdravé rodičovství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PŘEČTĚTE SI Slovo úvodem 4 Naše poslání a cíle 5 Co nabízíme a komu 6 Jaké aktivity pro vás realizujeme 7 Kdo jsme 13 Jak jsme hospodařili v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více