APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. vzděláváme. poskytujeme poradenství. informujeme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. vzděláváme. poskytujeme poradenství. informujeme"

Transkript

1 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství vzděláváme informujeme poskytujeme poradenství výroční zpráva 2014

2 «Přečtěte si «I Ohlédnutí za rokem II Vize, poslání, co nabízíme a komu 4 III Co se dělo v roce IV Kdo je kdo 13 V Kde jsme zapojeni 13 VI Podpořili nás 14 VII Patronka APERIO 15 VIII Děkujeme 16 IX Jak jsme hospodařili v roce X Co nás čeká v dalším roce 28 XI Zapojte se! 28 XII English summary 29 XIII Kontakt 31 2

3 I Ohlédnutí za rokem Vážené příznivkyně, vážení příznivci, 2014 právě jste otevřeli již čtrnáctou výroční zprávu o činnosti naší organizace. Uplynul další rok a je čas bilancovat. Období kolem čtrnáctého roku v lidském životě je obdobím dospívání a uvědomění si svých vlastností, pochopením dospělosti, nutnosti soběstačnosti a upevnění svého místa ve společnosti. Často je to také období rozhodování jak a kam nasměrovat svou životní dráhu. Čtrnáctý rok fungování naší organizace byl rokem upevnění, rokem rozvoje odborné činnosti a rokem nastavení cílů pro další období. Podařilo se nám pokračovat v nastartované profesionalizaci služeb pro rodičovskou veřejnost, pro profesionálky a profesionály, kteří s rodiči pracují, a pro zaměstnavatele. V naší tradiční službě Poradna pro rodiče jsme zodpovídali dotazy rodičů z celé ČR. Příručka pro rodiče Nebojujte se zákony opět vzbudila příznivé ohlasy jak z řad rodičovské veřejnosti, tak i z řad odbornic a odborníků, kteří s rodiči pracují. Připravili jsme DVD pro odbornou veřejnost, které shrnuje informace a boří mýty týkající se sólo rodičů. Vydali jsme osvětové a informační DVD pro zaměstnavatele s inspirací pro oblast rovných příležitostí žen a mužů na pracovištích. Pokračovali jsme ve spolupráci s partnerskými organizacemi v ČR i v rámci EU. Uskutečnili jsme první ročník benefičního běhu Rodiče na start! aneb Rodičovství je běh na dlouhou trať. Připravili jsme a realizujeme nové projekty. Vypracovali jsme strategický plán na další období, na jehož základě jsme připravili služby a projekty, které ovlivní organizaci na dalších několik let. Všechny tyto činnosti byly podpořeny vysokým pracovním úsilím a nasazením celého týmu, který tak dosáhl hmatatelných úspěchů. Děkujeme vám za zájem o naše služby, zpětnou vazbu a podporu, kterou dostáváme z vaší strany každý den. Velmi si ji ceníme a je pro nás motivací a zdrojem energie pro další činnost. Zůstaňte nám nakloněni! Veronika Šindelářová výkonná ředitelka 3

4 II vize VIZE Chceme společnost, ve které všichni rodiče bez rozdílu mají nezastupitelné postavení; potřeby a role rodičů a rodiny jsou respektovány; si všichni uvědomujeme význam rodičovství pro naši budoucnost; rodiče mají dobré podmínky na trhu práce; stát, obce a zaměstnavatelé aktivně podporují rodiče; rodiče mají dost času, kompetencí, financí a informací být rodiči; ženy a muži mají rovné postavení v rodině i na pracovním trhu. POSLÁNÍ Naší činností pomáháme společnosti i státu porozumět rodičům a jejich potřebám; vytvářet podmínky pro zdravé rodičovství; rodičům růst spolu s jejich dětmi; rodičům vyrovnat se s měnícími se nároky dětí i společnosti; vytvářet v rodinách bezpečí a zázemí; zaměstnavatelům vytvářet rovné podmínky pro muže a ženy; přinášet do společnosti nová témata a trendy. CO NABÍZÍME A KOMU APERIO Společnost pro zdravé rodičovství nabízí služby budoucím a stávajícím rodičům, sólo rodičům, sociálně a zdravotně znevýhodněným rodičům a zaměstnavatelům ze soukromé i státní sféry. Pro rodičovskou veřejnost webová bezplatná právní a psychologická poradna webový průvodce porodnickými zařízeními v ČR kurzy, semináře a besedy informace v oblastech přípravy na rodičovství, výchovy, partnerských vztahů, harmonizace práce a rodiny webový informační prostor odborné publikace Pro zaměstnavatele poslání co nabízíme analýzy rovných příležitostí (genderové audity) poradenství při sestavování akčních plánů rovnosti vzdělávání a školení klíčových manažerů/ek a HR pracovníků/ic vzdělávání a školení zaměstnanců a zaměstnankyň workshopy a konference na klíč odborné publikace a komu Pro odbornou veřejnost semináře a workshopy pro ty, kteří pracují s rodiči odborné komentáře a analýzy 4

5 III co se dělo v roce PRO RODIČOVSKOU VEŘEJNOST 2014 PORADNA PRO RODIČE Bezplatná webová poradna nabízí odborné poradenské služby budoucím a stávajícím rodičům z celé České republiky. Zaměřuje se na pracovní právo, rodinné právo, sociálněprávní problematiku, psychologické poradenství, slaďování práce a rodiny, personalistické dotazy i na oblast zdravotní péče v těhotenství a mateřství. Funguje nepřetržitě od roku Dotazy mohou tazatelky a tazatelé zadávat 365 dní v roce, 24 hodin denně, odpovědi obdrží nejpozději do sedmi dnů. Anonymizované dotazy s odpověďmi jsou zveřejněny na webových stránkách poradny a je v nich možno zpětně vyhledávat. Dotazy zodpovídají zkušené právničky, rodinná psycholožka a personalistka. Za rok 2014 jsme zodpověděli celkem dotazů. Nejčastěji šlo o dotazy zaměřené na rodinné právo, zaměstnávání a podnikání rodičů, na odchod na mateřskou dovolenou, návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené a finanční zabezpečení rodiny, konkrétně např. otázky týkající se podmínek čerpání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku, nároku na odstupné, nároku na podporu v nezaměstnanosti a další sociální dávky. Vedle toho jsou další častou oblastí vztahy v rodině a dotazy týkající se výživného, úpravy styku s dítětem, svěření dítěte do péče. Webová sekce poradny měla v průběhu roku celkem návštěv. (Údaj je uveden bez návštěv jednotlivých dotazů a odpovědí.) WEBOVÝ PRŮVODCE PORODNICEMI Již jedenáctým rokem provozujeme on-line Průvodce porodnicemi, kde má každé porodnické zařízení v ČR svůj podrobný profil. Profily medailony průběžně aktualizujeme podle informací z dotazníků od jednotlivých porodnic. Jejich součástí jsou rovněž statistické údaje (počet porodů ročně, procento porodů vedených porodní asistentkou, procento nástřihů atd.). Uživatelky a uživatelé mohou vložit ke každému medailonu svoji zkušenost a názor. V roce 2014 tato webová sekce obsahovala 94 profilů porodnických zařízení. Nejnavštěvovanější byly profily porodnic v Brně Bohunicích, ÚPMD v Praze Podolí a VFN v Praze Apolinářské ulici. Celkem měla tato sekce našeho webu za rok návštěv. (Údaj je uveden bez návštěv jednotlivých profilů porodnic a jednotlivých komentářů.) WEBOVÝ INFORMAČNÍ PROSTOR Webové stránky přinášejí aktuální informace, odborné texty, rozhovory, ankety, reportáže a zajímavé odkazy určené jak pro rodičovskou veřejnost, tak pro zaměstnavatele. 5

6 Jsou rozděleny do několika dílčích sekcí: Poradna, Kurzy a semináře, Budeme rodit, Chci si přečíst, Rodina a práce a HR point. Návštěvnost webu v roce 2014 dosáhla přes 421 tisíc návštěv. Největší návštěvnost, a to téměř 58 tisíc, měla Poradna. Druhou nejnavštěvovanější částí webu byla sekce Budeme rodit s téměř 35 tisíci návštěvami; její součástí je Průvodce porodnicemi. Ve webové sekci Kurzy a semináře jsme evidovali téměř 13 tisíc návštěv. Webové stránky již druhým rokem přinášely informace a tipy zaměřené na sólo rodiče v ČR s hlavními tématy rodina, práce a finance. Nejčtenějšími články byly Jak využít příspěvek na zřízení pracovního místa? a Trvalý pobyt a doručování: na co dát pozor?. KURZY A SEMINÁŘE Semináře a kurzy v Praze V průběhu roku 2014 jsme nabízeli rodičovské veřejnosti široký výběr seminářů a kurzů, které vedou kvalifikované a zkušené lektorky, se kterými naše organizace dlouhodobě spolupracuje. Témata nejnavštěvovanějších kurzů a seminářů: předporodní příprava jak skupinová, tak individuální; nabízená v češtině a angličtině děti a očkování jak správně manipulovat s miminkem šestinedělí a péče o novorozence umění kojit návrat na trh práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené nástup na mateřskou a rodičovskou dovolenou Pro zájemkyně a zájemce nabízíme také možnost psychologických konzultací, které jsou zaměřeny zejména na otázky mateřství a rodičovství. Realizujeme rovněž externí kurzy a semináře pro neziskové organizace, rodinná centra a firmy. Tyto semináře se nejčastěji tematicky zaměřují na prevenci šikany ve školách a právní aspekty mateřství a rodičovství. V Praze se uskutečnilo celkem 60 kurzů v průběhu roku 2014, které navštívilo celkem 472 osob, z toho 342 žen a 130 mužů. Semináře pro sólo rodiče Sólo rodiče v rámci celé ČR mohli v roce 2014 pokračovat ve využívání nabídky vzdělávání v rámci jednodenních seminářů zaměřených na podporu vstupu/návratu na trh práce, které byly přizpůsobeny potřebám a situaci této cílové skupiny. Tyto semináře byly součástí projektu Samoživitelé/ky a trh práce. Celkem bylo proškoleno 18 žen. Semináře na objednávku Na základě poptávky organizací, firem a rodinných center jsme externě uspořádali čtyři semináře věnované tématu slaďování práce a rodiny, roli rodičů v prevenci šikany a právnímu minimu pro rodiče při nástupu na rodičovskou a mateřskou dovolenou. Semináře se uskutečnily ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. 6

7 PUBLIKACE PRO RODIČE V roce 2014 jsme opět připravili aktualizované vydání oblíbené příručky pro rodiče Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou. Příručka vychází každoročně od roku Přehledně shrnuje platnou legislativu pro daný rok týkající se rodičovství, mateřství a zaměstnávání rodičů. Do vydání pro rok 2014 jsme se snažili zařadit více praktických příkladů. 7

8 Příručka vyšla nákladem kusů a byla zdarma distribuována jak jednotlivým rodičům, tak i zájemkyním a zájemcům z řad úřadů práce, občanských poraden, mateřských a rodinných center apod. Příručka je zároveň ke stažení na webových stránkách organizace. RODIČE NA START!, ANEB RODIČOVSTVÍ JE BĚH NA DLOUHOU TRAŤ Při příležitosti mezinárodního dne rodiny jsme uspořádali 27. dubna 2014 první ročník akce pro celou rodinu Rodiče na start!, v parku Stromovka v Praze 7. Záměrem bylo spojit rodiny ke společnému zážitku při příležitosti významného dne a zároveň propagovat témata spojená s rodičovstvím široké veřejnosti. Akce měla sportovní část měřený běh na 1 km nebo 5 km, doprovodné tratě pro nejmladší děti a doprovodnou část, v rámci které se představily účastníkům a účastnicím další neziskové organizace, které nabízí služby rodičům. Akce se zúčastnilo 480 osob. 8

9 PRO ODBORNOU VEŘEJNOST SEMINÁŘE A ODBORNÁ SETKÁNÍ V průběhu roku 2014 jsme připravili a zrealizovali celkem sedm seminářů pro odbornice a odborníky v regionech, kteří pracují se sólo rodiči, a kterých se celkem zúčastnilo 95 osob. Pokračovala také odborná práce v rámci tematické sítě odbornic a odborníků pracujících se sólo rodiči ve všech regionech ČR. V říjnu 2014 se v Praze uskutečnil mezinárodní kulatý stůl za účasti našich zahraničních partnerů ze Slovenska, Velké Británie a Irska, za účasti zástupkyň a zástupců MPSV ČR a za účasti odbornic a odborníků tematické sítě. V rámci kulatého stolu došlo ke sdílení dobré praxe z partnerských zemí a k představení výstupů dvouleté práce tematické sítě tzv. position paperu Návrh opatření s potenciálem zlepšit situaci sólo rodičů. METODICKÉ MATERIÁLY Během roku 2014 jsme připravili a v rámci kulatého stolu v říjnu 2014 představili metodické DVD pro odbornice a odborníky, kteří pracují se sólo rodiči. DVD obsahuje sérii pěti krátkých filmů, které identifikují a vyvracejí hlavní mýty o sólo rodičovství. Výstup byl cíleně distribuován v rámci celé ČR. Filmy jsou dostupné na YouTube kanálu APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. PRO ZAMĚSTNAVATELE ANALÝZY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ GENDEROVÉ AUDITY APERIO Společnost pro zdravé rodičovství se genderovým auditům věnuje od roku 2007, kdy jsme ze zahraničních příkladů a zkušeností vytvořili metodiku genderového auditu, první svého druhu v ČR, kterou jsme uzpůsobili a aplikovali na české prostředí a kterou průběžně aktualizujeme. Naším genderovým auditem prošly doposud desítky zaměstnavatelů různého typu a velikosti. V průběhu roku 2014 jsme nadále spolupracovali se zaměstnavateli především z regionů. Zrealizovali jsme analýzy rovných příležitostí u celkem jedenácti zaměstnavatelů v Ústeckém, Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém a Zlínském kraji. Genderovým auditem prošly různé typy zaměstnavatelských organizací například výrobní společnosti různé velikosti, městský úřad, nezisková organizace, lázně, příspěvková organizace i univerzitní fakulta. Konkrétně se jednalo o tyto zaměstnavatele Městský úřad Písek, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o., LINET spol. s r.o., Hunter Douglas Kadaň s.r.o., Univerzita J. E. Purkyně, fakulta sociálně ekonomická, CzechPak Manufacturing s.r.o., Sociální agentura, o.p.s., Léčebné lázně Jáchymov, a.s., Playmobil CZ spol. s r.o., DOP HC s.r.o. a banka s celostátní působností. K procesu s názvem genderový audit se většina spolupracujících zaměstnavatelů stavěla na počátku spíše opatrně. Výsledky a praktická doporučení genderového auditu jim však potvrdily, že podpora genderové rovnosti má smysl a je pro organizaci přínosem. Zaměstnavatelé ocenili možnost vidět firemní procesy pohledem nezávislých odbornic a odborníků a nastartovali ve svých organizacích řadu procesů a změn, které nejen podporují rovné 9

10 příležitosti žen a mužů na pracovišti, ale také usnadňují jejich zaměstnankyním a zaměstnancům lepší skloubení pracovního a rodinného života. Firmě/organizaci dané změny umožňují například optimalizaci pracovního procesu anebo přináší větší angažovanost zaměstnaných. Většina zaměstnavatelů rovněž využila možnosti následného odborného poradenství při zavádění vybraných opatření a změn do praxe. Všem zaměstnavatelům děkujeme za zájem o oblast genderové rovnosti a těšíme se na další spolupráci! VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ KLÍČOVÝCH MANAŽERŮ/EK A HR PRACOVNÍKŮ V průběhu roku 2014 jsme školili v regionech pracovníky a pracovnice v následujících tématech: Rovné příležitosti na pracovišti Management rodičovské a mateřské dovolené z pohledu legislativy Flexibilní pracovní režimy Gender v tématice zdravotně postižených Work-life balance a flexibilní formy práce Celkem bylo proškoleno 178 osob. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ Připravili a proškolili jsme v regionech pracovníky a pracovnice v tématech slaďování pracovního a rodinného života a příprava dětí na vstup do školky/ly. Celkem bylo proškoleno 148 osob u zaměstnavatelů. WORKSHOPY A KONFERENCE Konference Zdravá firma aneb rovné příležitosti 15. října 2014 jsme ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně zorganizovali v Ústí nad Labem odbornou konferenci pro zaměstnavatele. Účastnice a účastníci se mohli inspirovat zkušenostmi firem, které prošly genderovým auditem, a dozvědět se, co jim tato zkušenost přinesla. Byl zde také prostor přímo se zástupkyň a zástupce těchto společností zeptat na konkrétní problémy a přínosy při zavádění opatření na podporu rovných příležitostí do praxe. 10

11 Odpoledne proběhly tři paralelní workshopy na aktuální témata: Management MR/RD a flexibilní formy práce, Firemní školky a péče o děti a Diverzita a zaměstnávání skupiny 50+. Výsledky z těchto workshopů, o které byl velký zájem, pak účastnice a účastníci navzájem sdíleli v závěrečném prezentačním bloku. Konferenci jsme tentokrát pojali nekonvenčním způsobem, který měl velmi pozitivní ohlasy. Celým dnem provázel jeden z nejvýraznějších herců ústeckého Činoheráku Jiří Maryško. Příjemnou rodinnou atmosféru navodilo vystoupení dětského pěveckého sboru Mifun a nejednoho potěšila možnost vyhrát ve slosování lístky na představení Činoheráku dle vlastního výběru. Konference Rovné šance v zaměstnání 11. listopadu 2014 jsme ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje zorganizovali v Chebu odbornou konferenci k tématu rovných příležitostí na pracovištích v regionu pro regionální zaměstnavatele. Byl zde prostor ke sdílení příkladů dobré praxe těch zaměstnavatelů, kteří prošli genderovým auditem a/nebo využili možnosti vzdělávání v oblasti rovných příležitostí. Součástí programu byly také pracovní skupiny: Zařízení péče o děti a firemní školky, Návraty z rodičovské dovolené a flexibilní formy práce, Age management a motivace zaměstnaných v předdůchodovém věku a Ženy v top managementu. Podnětné výsledky jednotlivých diskuzních skupin pak účastníci a účastnice vzájemně sdíleli ve shrnujícím bloku. Konference Genderová rovnost jako imperativ 24. dubna 2014 jsme ve spolupráci s partnerskou organizací DS Smith Packaging s.r.o. zrealizovali v Děčíně konferenci k projektu tohoto zaměstnavatele, ve kterém naše organizace byla odborným partnerem pro otázky spojené s rovnými příležitostmi na pracovišti. V rámci této akce jsme spolu s firmou DS Smith Packaging sdíleli zkušenosti ze společné téměř dvouleté práce, která zahrnovala provedení genderového auditu, vypracování akčního plánu zavedení vybraných opatření do praxe a vyhodnocení procesu realizace vybraných opatření. 11

12 ODBORNÉ MATERIÁLY Multimediální set webové stránky a DVD Pro zaměstnavatele, kteří se o téma rovných příležitostí žen a mužů zajímají, jsme v roce 2014 připravili osvětově motivační multimediální set Zdravá firma aneb rovné příležitosti. Zaměstnavatelským organizacím jsou zde k dispozici: Obrazová mapa s infoboxy pohled na všechny procesy ve firmě, kterých se rovné příležitosti týkají Videa příklady dobré praxe z firem a organizací Fakulta Sociálně-ekonomická Univerzity J. E. Purkyně HENNLICH LINET Nelan Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov Playmobil Fotopříběhy a komixy inzerce (nábor), řízení rodičovské dovolené, sexuální obtěžování, rovné odměňování Průvodce genderovým auditem v 7 krocích Data a čísla aktuální statistiky, průzkumy, analýzy Prezentace ke stažení Pro inspiraci výběr publikací, studií a dalších materiálů DVD jsme distribuovali zaměstnavatelům, kteří využili našich akcí, seminářů a kteří projevili o tento materiál zájem. DVD je k dispozici na vyžádání v naší kanceláři. Obsah DVD najdete na webových stránkách 12

13 IV kdo je kdo Výkonná ředitelka a statutární zástupkyně: Veronika Šindelářová Rada sdružení: Anna Gregorini Soumarová (předsedkyně), Markéta Tichá, Dana Pražáková, Bohumila Ranglová (od ), Halka Jaklová (od ), Simona Hoskovcová (od ), Eliška Kodyšová (od ) Revizní komise: Dana Tesková Řízení a podpora projektů a kurzů: Martina Boráková (od ), Barbora Černohorská, Eliška Kodyšová, Miloslava Kramná, Petra Kubálková, Edita Matoušková (od ), Dagmar Ouřadová, Jana Seemanová, Stanislava Staňková, Lucie Staňová, Lucie Suchochlebová Ryntová, Lenka Šebelová (do ), Gabriela Špačková (do ), Markéta Tichá Odborné poradenství (webová poradna, poradenství zaměstnavatelům): Tomáš Bitrich, Jarmila Brixová, Zdenka Čurdová, Jitka Kocianová, Eliška Kodyšová, Petra Kuntošová, Tereza Patočková, Milada Rejzková, Jana Seemanová, Kateřina Štěpánková, Kateřina Vítová Genderové audity: Markéta Barošová Lajdová, Tomáš Bitrich, Alžběta Čechráková, Klára Čmolíková Cozlová, Jaroslava Devine Mildorf, Lucie Kundra, Petra Kubálková, Tereza Mitošinková, Tomáš Pavlas, Míla O'Sullivan, Lenka Simerská Lektorské vedení kurzů a seminářů: Lucie Beštová, Radka Brejchová, Petra Davidová, Markéta Drahotová, Kateřina Dratvová, Jolana Fořtová, Simona Hoskovcová, Vlasta Jirásková, Eliška Kodyšová, Zuzana Kovaříková, Petra Kubálková, Dana Pražáková, Olga Riedlová, Jana Seemanová, Michaela Stehlíková, Martina Suchánková V kde jsme zapojeni Asociace společenské zodpovědnosti, Česká ženská lobby, ENCA European Network of Childbirth Associations, OSN DPI NGO (Department of Public Information Non Governmental Organizations) Unie center pro rodinu a komunitu, 13

14 VI podpořili nás DOTACE, GRANTY, FINANČNÍ DARY MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF, v rámci OP LZZ MPSV, Odbor rodiny a ochrany práv dětí Hlavní město Praha, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy Hlavní město Praha, odbor školství, mládeže a sportu Nadace Partnerství, v rámci Finančního mechanismu EHP , součást programu CZ03 SEZNAM PODPOŘENÝCH DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH TITULŮ Informovaní rodiče 2014 Management rodičovské dovolené ve firemním prostředí Nový začátek Cesta k slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit Rodiče samoživitelé/ky a trh práce Genderová rovnost jako imperativ Spokojená rodina, slaďování začíná Rovné šance v zaměstnání Právní poradenství znevýhodněným skupinám II NEFINANČNÍ DARY A PODPORA Veolia Voda Česká republika a.s. Duhovka Group a.s. HENNLICH s.r.o. Věcičky pro malé lidičky, s.r.o. Brána k dětem, Lucie Harnošová EFKO karton s.r.o. ODBORNÁ NEZIŠTNÁ PODPORA Jakub Fiala, Jana Tupá (Katedra nových médií FF UK); Tomáš Bachtík, Pavla Králová, Václav Sahula, Lucie Vinická (studentky/studenti Katedry nových médií FF UK); Nina Seyčková, Pavel Kolouch, Jana Hojdová, Petr Janžura (poradenství, vstřícnost a nezištná pomoc při přípravě filmových materiálů) DOBROVOLNICKÁ POMOC Hana Marešová; Jan Gruber; Martina Krejcarová; Lan Huong Nguyen Thi; Květa Sýčová; Zdeněk, Růženka, Katka (klientky a klient Pohoda o.p.s.); Barbora Kramná; Eliška Suchochlebová; Linda Šindelářová 14

15 VII patronka APERIO KATEŘINA BAĎUROVÁ JANKŮ, patronka spolku se aktivně zapojila do příprav a realizace 1. ročníku běhu Rodiče na start! aneb Rodičovství je běh na dlouhou trať, který se konal v dubnu 2013 a jehož se stala patronkou. V současné době provozuje sportovně zaměřenou soukromou školku a pracuje jako šéftrenérka atletického oddílu Dukla Praha. 15

16 VIII děkujeme Děkujeme za podporu našim klientkám a klientům z řad rodičovské veřejnosti a zaměstnavatelů, kteří navštěvují naše webové stránky, účastní se kurzů, seminářů a konferencí, využívají našich poradenských služeb, a také všem, kteří naši organizaci podporují. Děkujeme za spolupráci a podporu partnerským organizacím. Děkujeme za podporu, sdílení zkušeností a spolupráci našim zahraničním partnerům: JURK (Oslo, Norsko) Olle Ingemarsson (Stockholm, Švédsko) Miesto pod slnkom (Košice, Slovensko) One Family (Dublin, Irsko) One Parent Families Scotland (Edinburgh, UK) Single Parents Action Network (Bristol, UK) Voksne for Barn (Oslo, Norsko) work & life institut (Bonn, Německo) Děkujeme za nasazení, energii a nápady týmu zaměstnaných, poradkyním webové poradny, genderovým auditorkám a auditorům, lektorkám a lektorům a dobrovolnicím. Ceníme si profesionality, zodpovědnosti, aktivního zájmu o APERIO témata. Ceníme si také jejich úsilí o aktivní aplikaci slaďování osobního a pracovního života v každodenní praxi. 16

17 IX jak jsme hospodařili v roce ROZVAHA K (v Kč) 2014 stav k stav k AKTIVA dlouhodobý majetek celkem, z toho 0 0 dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 drobný dlouhodobý hmotný majetek 137,155 79,610 dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 samostatné věci movité 137,155 79,610 dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 podíl v ovládané osobě 0 0 oprávky k dlouhodobému majetku celkem -137,155-79,610 oprávky k samostatným movitým věcem -137,155-79,610 krátkodobý majetek celkem, z toho 6,708,288 4,918,290 pohledávky celkem 4,756,968 3,674,479 odběratelé 48,375 0 poskytnuté provozní zálohy 8,000 88,300 ostatní pohledávky 87,362 0 pohledávky za zaměstnanci 13,468 13,468 dohadné účty aktivní 4,599,764 3,572,711 jiné pohledávky 83,936 0 opravná položka k pohledávkám -83,936 0 krátkodobý finanční majetek celkem 1,945,415 1,236,538 pokladna 16,858 21,810 účty v bankách 1,928,557 1,214,728 jiná aktiva celkem 5,904 7,273 náklady příštích období 5,904 7,273 AKTIVA CELKEM 6,708,288 4,918,290 17

18 stav k stav k PASIVA vlastní zdroje 577, ,617 vlastní jmění 0 0 oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -200,000 0 účet výsledku hospodaření 0 110,426 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 269,558 0 nerozdělený zisk/ztráta minulých let 507, ,191 cizí zdroje 6,131,097 4,030,673 dlouhodobé závazky 0 0 krátkodobé závazky 6,044,538 3,917,588 dodavatelé 59,804 13,283 přijaté zálohy zaměstnanci 0 0 ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 1,431 závazky ze zdravotního a sociálního pojištění 33 0 ostatní přímé daně 0 0 závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu a závazky 5,868,996 3,654,653 ze vztahu k rozp. orgánů územ. sam. celků jiné závazky 115, ,961 dohadné účty pasivní 0 130,000 jiná pasiva 86, ,085 výdaje příštích období 51,390 7,085 výnosy příštích období 35, ,000 PASIVA CELKEM 6,708,288 4,918,290 18

19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v Kč) hlavní činnost hospodářská činnost celkem NÁKLADY spotřebované nákupy celkem 189, ,515 spotřeba materiálu 189, ,515 služby celkem 2,068, ,068,959 cestovné 85,063 85,063 náklady na reprezentaci 16,223 16,223 ostatní služby 1,967,673 1,967,673 osobní náklady celkem 6,019, ,019,517 mzdové náklady 4,833,369 4,833,369 zákonné sociální pojištění 1,171,127 1,171,127 zákonné sociální náklady 15,021 15,021 ostatní sociální náklady 0 0 daně a poplatky celkem ostatní daně a poplatky ostatní náklady celkem 297, ,951 smluvní pokuty a úroky z prodlení 2,516 2,516 ostatní pokuty a penále 8,434 8,434 odpis nedobytné pohledávky 83,936 83,936 kurzové ztráty jiné ostatní náklady 202, ,817 odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv -83, ,936 a opravných položek tvorba opravných položek -83,936-83,936 poskytnuté příspěvky celkem poskytnuté členské příspěvky 0 0 NÁKLADY CELKEM 8,492, ,492,546 19

20 hlavní činnost hospodářská činnost celkem VÝNOSY tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 547, ,687 tržby za vlastní výrobky 6,040 6,040 tržby z prodeje služeb 541, ,647 ostatní výnosy celkem kurzovné zisky jiné ostatní výnosy přijaté příspěvky celkem 47, ,374 přijaté dary 46,174 46,174 přijaté členské příspěvky 1,200 1,200 provozní dotace celkem 8,007, ,007,266 provozní dotace 8,007,266 8,007,266 VÝNOSY CELKEM 8,602, ,602,973 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 110, ,426 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 110, ,426 20

21 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K název organizace APERIO Společnost pro zdravé rodičovství právní forma spolek IČ adresa Plzeňská 846/66, Praha 5 Smíchov 1. OBECNÉ INFORMACE Založení a charakteristika organizace Občanské sdružení APERIO Společnost pro zdravé rodičovství, (dále jen spolek) byl založen zakladatelskou smlouvou dne a vznikl zapsáním do registru vedeného MV ČR dne pod číslem VS/1-1/46477/01-R. Zakládajícími členkami byly Alena Frydrychová, Lucie Ryntová a Eva Labusová. Od je společnost zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka Hlavní činností spolku jsou vzdělávací a informační služby. Hospodářskou činnost spolek neprovozuje. Posláním spolku je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti, aktivního a vnímavého přístupu k rodičovství. Spolek poskytuje následující služby: pro rodičovskou veřejnost: webová bezplatná právní poradna, kurzy a semináře, odborná příručka pro rodiče, webový průvodce porodnickými zařízeními v ČR, informační servis pro stávající a budoucí rodiče pro odbornou veřejnost: semináře, kurzy, workshopy pro zaměstnavatele: analýzy rovných příležitostí genderové audity, poradenství, vzdělávání pro HR pracovníky/ice a klíčové manažery/ky Účetním obdobím spolku je kalendářní rok. Účetní závěrka spolku je sestaven k Okamžik sestavení účetní závěrky: Způsob zpracování účetních záznamů: účetní záznamy jsou zpracovány elektronicky v účetním softwaru Money S4. Zpracování zajišťuje externě společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SEVICES, s.r.o., Praha 8 Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ , IČ , na základě smlouvy o vedení účetnictví. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: účetní záznamy jsou archivovány a uchovávány v místě sídla spolku. 21

22 2. ORGÁNY SPOLKU K Rada spolku nejvyšší orgán spolku funkce jméno předsedkyně Mgr. Anna Gregorini Soumarová tajemnice Mgr. Markéta Tichá členka Mgr. Halka Jaklová (od ) členka Mgr. Bohumila Ranglová (od ) členka PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. (od ) členka PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. (od ) členka Ing. Dana Pražáková Ph.D. 2.2 Valná hromada Valná hromada je tvořena všemi členy/kami spolku. 2.3 Výkonná ředitelka/statutární orgán Výkonná ředitelka: Ing. Veronika Šindelářová Podepisuje a jedná za spolek navenek. 2.4 Revizní orgán funkce členka jméno Dana Tesková 2.5 Účasti v obchodních společnostech (do ) název APERIO s.r.o. v likvidaci sídlo Šmilovského 1264/5, Praha 2 Vinohrady IČ základní kapitál 200 tis. Kč výše podílu 100 % Dne byl rozhodnutím soudu zrušen konkurz prohlášený na majetek společnosti APERIO s.r.o. v likvidaci. Usnesení nabylo právní moci. Návazně ke dni proběhl výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Usnesení nabylo právní moci. Uvedené skutečnosti spolek promítl v účetní závěrce. 3. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví spolku je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění. 22

23 Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Odchylky od účetních metod podle 7 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebyly použity. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč). 4. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 4.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobým nehmotným resp. hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč, resp. vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Nebyly použity. 4.2 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek je při pořízení oceněn pořizovací cenou a k rozvahovému dni je oceněn metodou ekvivalence. 4.3 Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě provedené inventarizace pohledávek. 4.4 Závazky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 4.5 Rezervy Rezervy nebyly tvořeny. 4.6 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky ke dni uskutečnění účetního případu. Použitý kurz k rozvahovému dni činí 1 EUR = 27,725 Kč; 1 GBP = 35,591 Kč; 1 SEK = 2,954 Kč. 4.7 Daně Daňové odpisy dlouhodobého majetku Nebyly použity Splatná daň Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky. 4.8 Výnosy Výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb. 23

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům 2 OPU 2012 Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2012, která je plná informací

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více