VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 Měsíčník obce Velké Popovice VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015 ZDARMA Rok 2014 ve fotografiích Karolíny Měsíč e-ma Oliveriusové Čerti řádili v Popovicích Recept na nejlepší vánočku První sládek získal čestné občanství

2 PRAHA nabízí nejširší výběr laminátových podlah rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 7 mm, stupeň zatížení 31 rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl mm, stupeň zatížení 31 rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 8 mm, stupeň zatížení 32 m 298,- 2 od 1 pal. 269,-/ m 2 16 různých dekorů, záruka 15 let na odolnost proti oděru, bal. 2,47 m 2 m 359,- 2 od 1 pal. 329,-/ m 2 8 různých dekorů, vč. 2 mm integrované izolační vrstvy na spodní straně lamel výrazně eliminující kročejový hluk, záruka 15 let na odolnost proti oděru, bal. 1,973 m 2 m 2 od 389,- od 1 pal. 349,-/ m 2 2 různé dekory, záruka 30 let na odolnost proti oděru, bal. 2,22 m 2 rozměr lamel: 1285 x 327 mm, tl. 8 mm, stupeň zatížení 32 prémiová řada značky LOGOCLIC, rozměr lamel: mm, tl mm, stupeň zatížení 32 m 2 od 469,- od 1 pal. 425,-/ m 2 40 různých dekorů, záruka 20 let na odolnost proti oděru, bal. 2,52 m 2 m 2 od 569,- od 1 pal. 525,-/ m 2 4 různé dekory, extrémně nehlučná díky inovativní integrované 2 mm izolaci, antistatická odpuzují nečistoty, speciální ochrana proti vlhkosti, záruka 30 let na odolnost proti oděru, bal. 1,73 m 2 k.z. Průhonice - Čestlice Praha - Dolní Chabry Praha - Pankrác Tato nabídka platí od do Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. ZDARMA! K nákupu nad 900,- Kč získáte čistič na podlahy Alex! Platnost kupónu do

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Úvodní slovo Ivan Boleslav, starosta Vážení čtenáři, v novém roce a v novém čísle Zpravodaje mám milý a příjemný úkol, napsat pár řádků k aktuálnímu dění ve Velkých Popovicích. Píši tyto věty ještě na konci minulého roku, a vím, že je budete číst až v roce novém. Proto Vám přeji v roce 2015 mnoho štěstí, lásky a úspěchů. Věřím, že tento rok bude rokem klidným a radostným, kdy se nám všem podaří naplnit své přání a touhy tak, abychom byli ve svém životě úspěšní a spokojení. To se nestane samo, musíme tomuto našemu štěstí jít naproti svou prací, odhodláním a přesvědčením, že všechno, co děláme, děláme tak, jak nejlépe dovedeme. Potom věřím, že se náš život naplní okamžiky plnými štěstí a radosti. Stejně, jako se změnil náš Zpravodaj, který v novém roce dostal nový barevný kabátek, chtěli bychom pomalu měnit i jiné věci v naší obci. Nový vzhled budou dostávat i webové stránky naší obce, které mnohdy bývají tím prvním kontaktem, který mají lidé s naší obcí. Stávající stránky, které měly být hlavně levné, nejsou takovou vizitkou, jakou bychom si představovali. Díky aktivitě šéfredaktora Zpravodaje, pana Pokorného, začal fungovat od prosince minulého roku facebookový profil obce Velké Popovice. Jedná se o novinku, která by měla všem zájemcům pomoci při získávání aktuálních informací o dění v obci. Chtěli bychom zde zveřejňovat pořádání různých akcí, nebo názory a postřehy občanů, které mohou zajímat více lidí. Samozřejmě nechceme, aby se tento obecní facebook stal prezentací zbytečných nebo neslušných zpráv, ale to záleží na každém, kdo se rozhodne něčím přispět. V novém roce bychom chtěli realizovat různé změny a splnit cíle, které jsme si vytyčili ve volebních programech. Většina z nich nezávisí pouze na naší vůli, ale především na ekonomické situaci naší obce (zmiňuji se o tom v jiném příspěvku o hospodaření obce). Proto máme před sebou do nového roku velký úkol vytvoření strategického plánu rozvoje obce pro období , kam se budeme snažit zařadit všechno důležité, abychom mohli následně v logické posloupnosti plnit jednotlivé úkoly, vyplývající z tohoto programu. Nepůjde to rychle, ale bude to koncepční, plánovité a splnitelné. Při tvorbě tohoto dokumentu uvítáme širokou spolupráci s Vámi, občany Velkých Popovic, abychom na nic důležitého nezapomněli. Na závěr Vám ještě jednou do nového roku přeji stálé zdraví, pohodu a veselou mysl, protože je to radost, když máte před sebou plány, které stojí za to naplnit. Hospodaření obce Ivan Boleslav, starosta Měsíc a půl po nástupu do úřadu mohu odpovědět na častý dotaz občanů, jak na tom vlastně obec v současné době je? Odpověď zní: nic moc. Přebírali jsme obec s velkým množstvím rozběhnutých dotačních akcí, které byly dokončovány v průběhu měsíce prosince. Některé nám pokračují i v letošním roce. V souvislosti s těmito akcemi má naše obec povinnost finančního krytí spoluúčasti těchto dotačních akcí. Není nám jasné, jaké byly plány minulého vedení obce, ale faktem je, že i při naprosto omezených výdajích, nedisponuje obec dostatečnou finanční rezervou na pokrytí všech těchto pohledávek. K tomu nám běží běžné provozní náklady, vyplývající z rozpočtu obce a navíc se objevují některé pohledávky, které jdou mimo rozpočet obce. Narůstá dluh vůči pivovaru za stočné. Reálná situace na konci roku je taková, že hodnota nezaplacených faktur je v řádu sedmimístného čísla. Proto jsme již nyní nuceni využívat prostředky z kontokorentního účtu a zřejmě začátkem tohoto roku požádáme zastupitelstvo o schválení krátkodobého překlenovacího úvěru. Naštěstí jsou v současné době výhodné úvěrové podmínky, takže rozpočet obce nebude zatížen neúměrnými úroky. Co všechno tyto údaje znamenají, je jasné. Dluhy z tohoto období nám neumožní pustit se do všech projektů, které jsme měli v plánu. Abychom se s touto situací se ctí vypořádali, budeme se snažit v co nejkratší době srovnat hospodaření obce do běžného normálu. Splatíme všechny dluhy a v souladu s obecním rozpočtem se budeme pouštět jen do těch akcí, na které budeme mít prostředky. Potom snad budeme mít možnost odpovědět na otázky, týkající se hospodaření obce, že se nám daří a že můžeme naší obec rozvíjet nejen podle našich omezených možností, ale především podle našich představ. Z OBSAHU: 5 První sládek získal čestné občanství, 9 Recept na nejlepší vánočku, 10 Jazzový večer, Rok 2014 ve fotografiích Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Zbyněk Pokorný šéfredaktor, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Kontejnery na tříděný a směsný odpad Ivan Boleslav, starosta Oblíbeným a často opakovaným tématem Zpravodaje bývá pojednání o odpadech. Já bych k tomu také rád uvedl několik postřehů, protože problematika odpadů a odpadků mě nenechává dlouhou dobu klidným. První případ. Máme v obci na mnoha místech nádoby na tříděný odpad. V dostatečném počtu. Všichni za ně platíme a rozčilujeme se, kolik nás ty odpady stojí. K čemu slouží, asi ví úplně každý. Je však k nepochopení, že i když to každý ví, ne každý je dokáže využívat k tomu správnému účelu. Televizní šoty, které nabádaly heslem: nebuďte líní, třiďte odpad, jsem chvíli nechápal. Až do té doby, kdy jsem zjistil, že mnozí obyvatelé jsou opravdu natolik líní, že i když mají kontejnery na tříděný odpad 20 m daleko, vynášejí odpadky raději do kontejneru na směsný odpad, který mají 10 m daleko. A pak do něj vhodí karton od televize, samozřejmě nesešlápnutý, takže zabere polovinu prostoru kontejneru a ostatní uživatelé mají smůlu. Nebo se v tomto kontejneru objeví plastový pytel plný PET lahví. Doma zřejmě třídí, ale těch 10 m navíc je moc. Chápete to? Je to jako situace na našich silnicích, ulicích, v obchodech, prostě je to o bezohlednosti a sobectví. Teď jsem tady JÁ se svým odpadem a ostatní mě nezajímá. Kdyby tito jedinci měli pouze vlastní popelnici, asi by se snažili nezabírat zbytečně místo. Když je to všech, nechávají na sousedech, ať si poradí. Druhý problém s odpady představovaly v měsíci prosinci hořící kontejnery. Nevím, zda kontejnery v Popovicích, nebo v Dubinách shořely něčím úmyslem, nebo nechtěným zapálením. Oba případy mají společného jmenovatele a tím je malá zodpovědnost ke společnému majetku. Stejně jako v prvním případě by to nikdo neudělal, kdyby to bylo jeho vlastní. Ale neúcta k hodnotám a nezájem o to, co je zdánlivě společné, probouzí pocit anonymity a sobectví. Je to pouze pocit, protože shořelé kontejnery jdou na účet nám všem. A to nehovořím o pocitu zmaru, který toto jednání vyvolává u spoluobčanů, kteří se chovají jinak. Slušně a ohleduplně. Nechci kázat ani poučovat. Jsem pouze správcem majetku obce a snažím se s ním nakládat, jak nejlépe umím, protože to považuji za normální. Pokud se nám má v naší obci žít hezky a příjemně, snažme se nebýt sobci ke svému okolí a chovejme se tak, jak vyžadujeme a očekáváme od těch druhých. To jsme se učili ve škole a fungovalo to. Volně pobíhající psi Ivan Boleslav, starosta V pátek, , nám bylo v odpoledních hodinách oznámeno Policií ČR, že se v Husově ulici pohybuje volně pobíhající pes. Následoval zásah příslušníků Policie, kteří tohoto psa zajistili a dovezli ho k Obecnímu úřadu. Tam jsme ho převzali my, zaměstnanci úřadu. Co s ním dál? Zvíře nemělo ani známku, ani jiné označení či identifikaci. Naštěstí zaměstnanci Technických služeb, kterým tímto děkuji za rychlou pomoc, psa poznali a odvezli ho do Todic majiteli, který vůbec netušil, že nemá psa doma. Navíc prý po několikáté. Proč se o tom zmiňuji. Mám informaci od Policie i od odchytové služby, že se tato situace opakuje v naší obci často a pravidelně. Nevím, zda si majitelé psů uvědomují komplikace, do kterých svým nezodpovědným jednáním přivádějí mnoho osob, které mají jiné, důležitější povinnosti. Zvlášť, když pes nemá žádné identifikační označení. Obec nemá žádné vybavení k odchytu a k následnému umístění psa. Proto musíme žádat o tuto službu jiné osoby, což stojí Obecní úřad značné náklady, čas, složitou práci. Celá situace mě přivádí k apelaci na Vás, majitele všech domácích zvířat, protože se tento problém netýká pouze psů. Máte za své miláčky plnou odpovědnost a tak Vás žádám o zodpovědnou péči o svá zvířata. Nedopusťte, abychom museli řešit napadení a zranění člověka s následnými zdravotními problémy poškozených. Samozřejmě Vám budou účtovány veškeré náklady za vyřešení tohoto problému. Navíc, pokud bude Váš pes umístěn odchytovou službou do útulku, náklady budou ještě větší. Věřím, že podobných situací bude v naší obci co nejméně a nebudeme se muset problematikou volně pobíhajících psů dále zabývat. Děkuji za porozumění. Popelnice známky prodej od 5. ledna Marie Kohoutová, obecní úřad Prodejní cena známky na rok 2015 pro rodinné domy a rekreační objekty trvale obydlené: > popelnice obsah 120 l, vývoz 1 x týdně Kč > popelnice obsah 120 l, vývoz 1 x 14 dní Kč > popelnice obsah 240 l, vývoz 1 x týdně Kč > rekreační objekty trvale neobydlené pytle Kč > kontejner obsah l, vývoz 1 x týdně Kč Prodejní cena známky na rok 2015 pro firmy a osoby podnikající: > popelnice obsah 120 l, vývoz 1x týdně Kč > popelnice obsah 120 l, vývoz 1 x 14 dní Kč > popelnice obsah 240 l, vývoz 1 x týdně Kč Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Velké Popovice č. 3/2014 o poplatku za komunální odpad, je nutno tento poplatek uhradit nejpozději do Známka vydaná pro rok 2014 platí do Poplatek ze psů Upozorňujeme majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky Obce Velké Popovice o místních poplatcích č.1/2011 je nutno poplatek ze psů starších tří měsíců uhradit v období od do Poukaz na likvidaci splaškových vod Po dohodě s ČOV můžete poukazy na likvidaci splaškových vod, které jste si již zakoupili a jsou označeny platností do , používat až do nebo je vrátit do pokladny obecního úřadu do , kde vám bude poukaz vyměněn za nový, nebo vám budou vráceny peníze. 4

5 AKTUÁLNÍ INFORMACE Vážení spoluobčané, vizuální kontrolou obsahu obnoveného (digitálního) katastrálního operátu vytvořeného pro území Lojovice kat. Velké Popovice jsem zjistil, že obnovené hranice v tomto operátu v některých případech neodpovídají původním katastrálním mapám, ani zákonem stanoveným odchylkám pro obnovu katastrálního operátu, proto Vás vyzývám ke kontrole Vašich vlastnických práv v katastru nemovitostí a podání společné námitky proti případnému poškození Vašich vlastnických práv změnou vlastnických hranic. K této kontrole se můžete obrátit na Obecní úřad. Ještě zpětně děkuji za Vaši podporu ve volbách. Ing. arch. Martin Hujer, radní Velké Popovice ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU První sládek pivovaru Velké Popovice Přemysl Růžička obdržel čestné občanství obce Velké Popovice in memoriam Pivovar VP Předání čestného občanství se uskutečnilo v pondělí 15. prosince u příležitosti 140. výročí uvaření první várky velkopopovického piva. První várku piva z Velkých Popovic uvařil Přemysl Růžička v úterý 15. prosince 1874 v 60hektolitrovém kotli. Čestné občanství obce převzal z rukou starosty obce Ivana Boleslava ředitel pivovaru Velké Popovice Jaroslav Hacko. Přemysl Růžička se narodil 6. ledna 1845 a zemřel 11. srpna 1909 v Kutné Hoře, kde je taky pochován. První sládek působil v pivovaru Velké Popovice dlouhých 15 let od roku 1874 do roku Během pobytu ve Velkých Popovicích bydlel v areálu pivovaru, v domě č. p. 1 (dnešní restaurace Velkopopovická Kozlovna), kde byly deputátní byty pro zaměstnance. Před pivovarskou štací ve Velkých Popovicích pracoval jako sládek v pivovaru Štiřín ( ) a po odchodu z Popovic působil do roku 1901 v zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci. Zakladatel pivovaru baron František Ringhoffer, významný průmyslník, se rozhodl postavit nový pivovar právě ve Velkých Popovicích, protože byl v okolí vysoce kvalitní zdroj pitné vody. V roce 1871 začaly na okraji Velkých Popovic u rybníka v sousedství hospodářského dvora zemní práce a 10. května 1874 byla protokolárně zkolaudována stavba pivovaru se sladovnou. František Ringhoffer se však jeho otevření v roce 1874 již nedožil. Po smrti barona Ringhoffera budovali slávu velkopopovického piva synové František a Emanuel. ŠKOLSKÉ OKÉNKO ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY Vážení rodiče předškoláků, zápis do první třídy se koná ve dnech 10. a 11. února 2015 od do hodin. Po skončení schůzek v mateřských školkách bude rezervační systém spuštěn na webových stránkách školy, v záložce zápis do první třídy. Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti. Lucie Fusková a učitelky 1. stupně 5

6 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Adventní setkání Lucie Fusková Stalo se již milou tradicí vítat advent ve škole na jarmarku. 30. listopadu odpoledne (první adventní neděle) jsme se sešli ve velmi hojném počtu na Adventním setkání, v pořadí devátém. Jsem ráda, že jste přišli. I přes to, že jste pozvánku tentokrát ve Zpravodaji nenašli. Všichni, co jste přišli, víte, o čem naše setkání bylo úsměvy dětí když jste si koupili jejich výrobek, vůně svařeného vína, teplo u ohně pana Kotrče, vůně kávy, čokolády a čaje v cukrárně u sedmáků Každý si našel to, co ho pobavilo a co mu zpříjemnilo podvečer. Dovolte mi poděkovat všem, bez kterých by toto milé setkání nebylo možné především paní učitelkám, které s dětmi výrobky trpělivě připravovaly. Panu Kotrčovi za osvětlení stromu a výrobu ozdob na strom (s paní učitelkou Peškovou), Paní Kotrčové za nové figurky do betléma, který obdivují všichni, co do Velkých Popovic zavítají. V neposlední řadě paní uklízečkám a panu školníkovi, bez kterých by škola na setkání (a po něm) nebyla připravená a uklizená. Prostě všem, co přiložili ruku k dílu a deváté adventní setkání připravili. Na viděnou za rok při jubilejním desátém setkání. P. S. Ve třídě 7. A v cukrárně, měli žáci krabičku a vybírali příspěvky pro nadaci DOBRÝ ANDĚL. Částečně věnovali Dobrému andělovi i svůj výdělek. Celkem vybrali 695 Kč a rozhodli se, že budou ve sbírce pokračovat i nadále. Za zmínku jistě stojí to, že to celé byl jejich vlastní nápad! Mikuláš a čerti Lucie Fusková V pátek 5. prosince přišli do školy a do školky čerti s anděly a Mikulášem. Malí žáčci se trošku báli, ale víc se těšili. Kterou hodinu přijdou k nám? A přinesou dárečky? Jsou to převlečení deváťáci? Nebo opravdoví čerti a andělé? Otázek plných nejistoty bylo spousta. Čerti byli hodní, i když některým zlobilům domlouvali. Andělé rozdávali dárky a osušili slzičku u těch, kteří se přeci jen víc báli. Mikuláš poslouchal básničky a sliby, jak budou děti hodné. Škoda, že se některé sliby rozplynuly dříve než dobrůtky od Mikuláše. Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim rodinám hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce Zaměstnanci školy Zvěstování výtvarná soutěž Hana Večeřová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ U příležitosti Mezinárodního dne míru a svátku Panny Marie Bolestné vyhlásil Institut pro křesťanskou kulturu soutěž na téma: Zvěstování. Děti ze ZUŠ Velké Popovice zaslaly do soutěže své kresby a malby, které byly vystaveny 4. listopadu v Klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze 1. Z množství zaslaných prací byly oceněny dvě žákyně naší školy: > ve II. kategorii: Valerie Hajnovičová na 1. místě, > ve III. kategorii: Natálie Podskalníková na 2. místě. Výherkyně byly pozvány na vernisáž, kde probíhalo předání cen. Pro děti byl připraven krátký program, ve kterém promluvila malířka Bedřiška Znojemská. Všem dětem, které se zúčastnily, patří velké poděkování a gratulace! Poděkování a přání Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Přiblížil se závěr roku, a přestože to pro školy není konec roku školního, přiměje i nás, vyučující, k malé bilanci. Každoročně se naše škola podílí na kulturních akcích ve Velkých Popovicích a okolí. Jednak jsou to pravidelné středeční koncerty našich žáků v posledním listopadovém a prvním prosincovém týdnu, dále Adventní setkání a jarmark, konané v prostorách místní ZŠ. Adventní setkání je tradičně zakončeno koncertem pedagogů v kostele Panny Marie Sněžné. A také nemohu nevzpomenout předvánoční akce na zámku Berchtold v Kunicích tedy Rozsvěcení vánočního stromu a Živý Betlém. Na všech zmíněných akcích naši školu skvěle reprezentují naši žáci, kteří jsou výtečně připraveni našimi vyučujícími. Chtěl bych se zastavit u jednoho vystoupení a tím byl koncert pedagogů v kostele. Málokdy se posluchačům poštěstí, aby na koncertu viděli autora a ještě méně často se stane, že jsou i svědky premiéry, zvlášť pokud se jedná o premiéru světovou. Právě k těmto dvěma událostem na koncertu došlo. Náš žák Jan Starčevskyj, který studuje hru na klavír u pana učitele Jiřího Kovára a hru na violoncello u pana učitele Rennyho 6

7 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Hruštince napsal skladbu s názvem Melodie pro violoncello a klavír, která poprvé zazněla právě na tomto koncertu. Violoncellového partu se ujal jeho učitel pan Hruštinec a sám autor ho doprovodil na klavír. V názvu článku je slovo Poděkování, rád bych tedy poděkoval všem našim pedagogům, kteří se věnují svým svěřencům a výtečně je připravují na všechna vystoupení. Dále musím poděkovat všem dětem našim žákům, za skvělou reprezentaci naší ZUŠ. Nebudu uvádět konkrétní jména. Seznam by byl dlouhý a také se mi v minulosti stalo, že jsem někoho vynechal. Protože si jako rodič uvědomuji, že výkony dětí jsou výborné nejen díky pedagogům, ale důležitá je také podpora ze strany rodičů, musím poděkovat také jim, za to, že děti vozí na výuku, za čas, který jim věnují doma a také za podporu při návštěvě vystoupení svých dětí. Poděkování také patří bývalému vedení obce, které nám vycházelo vstříc při řešení problémů okolo žádosti o zřízení pobočky v Kamenici a při dalších akcích. Přestože nové vedení obce je ve funkci krátce, tak i těmto lidem je potřeba vyjádřit dík za to, že s námi ochotně projednává již rozpracované věci a snaží se je společně s námi dotáhnout do zdárného konce. Nakonec mi ještě dovolte jménem ZUŠ připojit přání všeho dobrého v novém roce Poslali jsme poselství Ježíškovi Mgr. Dagmar Strejčková V pátek 12.prosince jsme na pokyn z rádia Impuls poslali poselství Ježíškovi. Přesně v se z místního fotbalového stadionu k nebi vzneslo obrovské množství balonků s přáníčky. Balonky stoupají a přání letí ať se tedy všem vyplní! Tato nádherná akce proběhla za podpory místního OÚ a my děkujeme! Začíná NOVÝ ROK, symbolicky znamená nový začátek, co si tedy přát Dětem, jejich rodičům, kolegům z MŠ, ZŠ, ZUŠ, přátelům školy, představitelům OÚ, managementu ZS, lektorům kroužků a bruslení, všem našim sponzorům především pevné zdraví, úspěšný start a dobrou náladu. Hledejme radost v maličkostech kolem nás! Děkujeme firmě BONAVITA s.r.o. za mikulášské balíčky pro všechny děti z MŠ. Vánoční pozastavení v místním kostele Mgr. Dagmar Strejčková V neděli 14. prosince od měly děti z MŠ / kroužek Písklat flétniček, vánoční koncert v místním kostele. Zpěvem je doprovodila třída Zeleňásků pod vedením paní učitelky Martiny Včelišové. Na závěr vystoupila kapela Amatéři, jejichž zpěvačkou je právě zmiňovaná paní učitelka. Děti byly nadšené, vše se jim moc povedlo a my doufáme, že se nám podařilo vnést všem dospělým v předvánočním shonu do duše radost, trochu klidu a vánoční nálady. Velice děkuji paní učitelce Martině Včelišové a paní lektorce Písklat Haně Skálové za perfektní přípravu a organizaci. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Mikulášská nadílka v Lojovicích Lucie Fusková V sobotu 6. prosince ve tři hodiny odpoledne v Restauraci U Barona v Lojovicích, se sešly Lojovické děti a jejich rodiče, aby společně čekali na Mikuláše, čerty a na mě, na anděla. Čas trávili hraním her židličková, stavění komínů z kostek, tancem apod. A pak jsme vešli dovnitř děti se bály, schovávaly se u rodičů, pod stůl Těch slibů, co jsem slyšel! A dárečky jsem dostal dokonce 7

8 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ i já, i Mikuláš! Dalo mi spoustu práce čerty uhlídat, aby byli hodní a nezlobili jako jindy. Ale povedlo se. Když jsem s Mikulášem rozdal všechny dárky, s dětmi, čerty i Mikulášem jsem si zatančil několik tanečků. Děkuji Ivaně Novákové a Evě Doležalové a všem ostatním, co Mikulášskou v Lojovicích připravovali, za milé odpoledne. Mikuláška zábavička Monika Němcová Dne 4. prosince se v Sokolovně ve Velkých Popovicích konala Mikulášská zábavička. Dětí se ujali krásní andělé (děkuji holky), kteří s dětmi tančili a soutěžili, obzvlášť nová soutěž sbírání balónů se dětem líbila. V šest hodin nás přišel navštívit Mikuláš s čertem. Čert byl strašidelný, ale byl na nás hodný a děti se bály jen trošičku. Mikuláš si pak s každým popovídal a za básničku nebo písničku rozdával dobrůtky a malého sněhuláčka na památku. Večer jsme si všichni hezky užili. Děkujeme TOP 09 za finanční příspěvek na organizaci Mikulášské zábavičky. Mikulášská nadílka ve všedobrovické hasičárně podruhé Michaela Valentová Stejně jako loni jsme i letos přivítali Mikuláše s jeho doprovodem strašidelnými čerty a krásným a hodným andělem. Mikuláš ale nebyl jediný, kdo děti v pátek 5. prosince potěšil. Již od 17 hodin na ně čekalo ve vyhřáté hasičárně loutkové divadlo, tentokrát spřátelené loutkoherečky předvedly hru s názvem Tři prasátka a Vánoce. Zájem dětí i rodičů byl tak obrovský, že představení odehrály dvakrát. Mikuláš se proto dovnitř do hasičárny ani nedostal. Spokojil se s improvizovaným přístřeškem u ohniště, kde vyslechl básničky, písničky, dokonce i hru na flétnu, a rozdal nadílku. Není nám známo, zda se rozdávalo i uhlí, v košíku každopádně bylo pro zlobivce připraveno. Rodiče si zpříjemňovali čekání na konec představení obcházením stánků s občerstvením a s vánočními ozdobami. Členové Osadního výboru a několik dobrovolníků se postaralo, aby jim do tmy svítil nejen vánoční stromeček, ale i další světýlka a reflektory. Bylo vidět, že mnozí dospělí by se kvůli návalům práce během roku ani nepotkali, kdyby nebylo tohoto mikulášského večera. Lidé si povídali, smáli se, prostě měli radost, že jsou spolu. Sychravé počasí nevadilo, protilékem bylo vynikající vánoční cukroví, vo- 8

9 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ ňavý punč a mnohé jiné laskominy, které byly konzumovány s velkou chutí. Nejlepší odměnou organizátorům byl spontánní výrok jedné z přítomných maminek: Tady je to jako na Staromáku! Jestli nevěříte, přijďte příští rok! Snad se nám podaří, aby to bylo minimálně stejné, ne-li lepší. Velký dík samozřejmě patří již tradiční organizátorce divadélka Ivetě Pejšové, ale také všem, kteří páteční odpoledne strávili přípravami v hasičárně a kolem ní. Všichni to děláme ve svém volném čase. Ten potom každému někde chybí, radost z výsledku však rozhodně stojí za to. Nejlepší vánočku v okolí umí Naděžda Marešová Eva Kršňáková Do čtvrtého ročníku soutěže o nejlepší vánočku se přihlásilo 9 vzorků. Každý pekař/pekařka byl již na začátku soutěže za svou práci odměněn originálním půllitrem. V adventním odpoledni mohli návštěvníci restaurace Velkopopovická Kozlovna ochutnat z každé vánočky a rozhodnout o vítězi. Hodnotila se nejen chuť vánoček, ale také jejich vzhled. Vítězkou se stala paní Naděžda Marešová z Velkých Popovic, která byla za svůj um odměněna balením velkopopovických piv, dárkovým balíčkem z Kozlího obchůdku a poukazem do Kozlovny. Vánočka podle paní Marešové Suroviny: > 500 g polohrubé mouky prosáté, > 120 g cukru písek, > 100 g rozpuštěného másla, > 1 lžíce rozpuštěného sádla, > 1 vanilkový cukr, > 1 kostka droždí, > 3 vejce, > 2 lžíce rumu, > 250 ml mléka, > 1/4 lžičky soli, > hrst rozinek naložených v rumu, > hrst sekaných mandlí do těsta, > celé mandle (půlky) nahoru na ozdobu vánočky. Postup: > droždí rozdrolíme do mísy se lžící cukru, rozmícháme do řídké kašičky, > přilijeme trochu mléka, > přidáme jedno celé vejce + žloutek a rum vše promícháme, > postupně přidáme rozpuštěné máslo a sádlo, > přidáváme mouku smíchanou se solí, > přidáváme zbytek cukru + vanilkový cukr, > zaděláme zbylým mlékem, > vyklopíme na vál a hněteme cca 10 minut rukama, > těsto musí být hladké a nesmí se lepit, > dáme zpět do mísy a přikryjeme utěrkou, > necháme těsto kynout na nepříliš teplém místě 3 4 hodiny > po vykynutí zapracujeme do těsta okapané rozinky a nasekané mandle, > vykynuté těsto rozdělíme na 9 stejných pramenů (4, 3, 2), > spleteme a necháme kynout na plechu 30 minut, > těsně než dáme péci, potřeme vánočku rozšlehaným vejcem, polepíme mandlemi po celé ploše. Pečení: > pečeme celkem hodinu ve vyhřáté troubě, > prvních 5 10 minut na 220 C, > dalších 25 minut na 150 C, > zbytek času na 100 C, > po upečení vánočku necháme vychladnout a teprve potom pocukrujeme. POJĎME SI ZATANČIT Taneční škola SALTA Jitky a Karla Maršálkových pořádá TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ. Lekce budou probíhat v Knihovně Velké Popovice vždy ve středu od 19 hodin. Začátek kurzu 7. ledna Kurzovné činí Kč/pár platba na 1. lekci. Kurz bude mít 8 lekcí a závěrečný Věneček. Další informace a závazné přihlášky na tel (Kateřina Vinšová). 9

10 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Jazzový večer v popovické knihovně Jaromír Vladyka Ve středu 12. listopadu 2014 se ve Vzorné lidové knihovně Velké Popovice uskutečnil Jazzový večer Františka Jeníka a jeho hostů. Tento večer byl součástí hudebních akcí pořádaných ZUŠ Velké Popovice již od počátku letošního roku. A to od návratu památného koncertního křídla do místní knihovny po jeho generální opravě, o které již byli čtenáři zpravodaje informováni. Je dobře, že grantové prostředky z Evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova nejen zachránily koncertní křídlo, ale vynutily si také praktické koncertní využití tohoto nástroje ještě ve větší míře, než jsme byli zvyklí. Zahajovací večer 2. ročníku cyklu koncertů byl průřezem tvorbou klasiků jazzového žánru. Tentokrát posluchači slyšeli skladby Milese Davise, Michela Petroccianiho, Dextera Gordona a Raye Charlese. Trio hudebníků vedené učitelem místní Základní umělecké školy Velké Popovice František Jeníkem bylo vynikající. Sehranost klavíru, kontrabasu a střídavě saxofonu, trubky a příčné flétny umožnila posluchačům vyslechnout si perfektně provedené skladby. Je jen na škodu, že tento zahajovací koncert nebyl více a včas propagován. Místa v hledišti tak zůstala do určité míry prázdná. S potěšením jsem zaznamenal, že cyklus koncertů bude mít v tomto školním roce ještě další 3 pokračování. Takže závěrem poděkování, věřím, že nejen ode mě, všem účinkujícím a pořadatelské umělecké škole. Prostředí knihovny bylo opět důstojným stánkem pro splynutí hudby s literaturou. Takže také děkuji paní vedoucí místní knihovny. P. S. V této souvislosti a v čase adventu si jen neodpustím malé postesknutí. Ve středu 10. prosince v hodin se po celé republice uskutečnil již 4. ročník celostátní pěvecká akce Česko zpívá koledy. Letos se jej zúčastnilo na mnoha místech asi pěvců. A akce se již dostala i mezi krajany v zahraničí. Proč postesknutí? Protože je škoda, že obec, která má minimálně 3 instituce, které mají v náplni své činnosti kulturu, tedy obecní úřad, základní školu a uměleckou školu, se této akce opět nezúčastnila. Jaká by to byla rovnováha koncertům! Kurz výroby domácích pracích a mycích prostředků Kateřina Kapalová, Velkopopovická společnost z. ú. Zajímá vás, jak si doma snadno vyrobit prací gel, prášek do myčky nebo třeba mýdlo? Pokud ano, přijďte v neděli ve na kurz do kavárny Posezení u Andělky. Doma vyráběné prostředky mají hned několik výhod. Jsou jednoduché na výrobu samotnou, ačkoli to tak na první pohled nemusí vypadat. V porovnání s konvenčními pracími a mycími prostředky jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, protože neobsahují zbytečné příměsi, barviva a parfémy. Zároveň minimalizujete produkci odpadů. Jejich důležitou vlastností je, že fungují a v případě pracího gelu a prášku do myčky je jejich výroba doslova za hubičku. Všechny výrobky si samozřejmě odnesete domů :-) Cena kurzu je 150 Kč (zahrnuje materiál a náklady spojené s přípravou kurzu, platba bude na místě v hotovosti). Přihlašujte se na nebo přímo v kavárně Posezení u Andělky. Max. kapacita kurzu je 10 osob. S sebou si vezměte 5 10 litrovou nádobu/kýbl na prací gel, ideálně s víkem. Kulturní akce v knihovně na závěr roku 2014 Helena Papírníková, knihovnice Knihovna fungovala jako centrum kulturního dění v obci i v závěru roku Kromě zábavních pořadů s paní Lubou Skořepovou a s paní Ivou Hüttnerovou se zde konaly již tradiční vánoční koncerty žáků ZUŠ. Posluchači měli možnost po dva středeční večery vyslechnout skladby, které nám předvedli mladší i starší žáci hudebního oboru pod vedením svých učitelů. Kromě individuálních vystoupení se zde prezentoval pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Ostash. Závěr obou koncertů patřil školní kapele, kterou vede pan učitel Alán. V knihovně jsou celoročně prezentovány výtvory žáků výtvarného, keramického a fotografického oboru ZUŠ. Na přelomu roku se zde konala vernisáž výstavy soutěžních prací na téma PŘÍBYTKY. V listopadu a v prosinci proběhly pravidelné besedy o dětských knihách a seznámení s činností knihovny pro žáky prvního stupně Základní školy ve Velkých Popovicích, Základní školy v Kunicích a děti z mateřských škol ve Velkých Popovicích a zámecké školky z Berchtoldu. Z novinek, kterých ke konci roku nebylo málo, jsem vybrala následující tituly: 10

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Posedlost (Katherine Howeová) Mrazivý, poutavý, duchaplný a vášnivý příběh inspirovaný skutečnými událostmi vás opřede pavučinou jako skutečné zaklínadlo. V posledním ročníku Akademie svaté Jany v Danversu v Massachusetts to pořádně vře. Studentky se připravují na pohovory na vysoké školy, soupeří o to, která z nich skončí jako nejlepší absolventka ročníku, prožívají první lásky. Všichni očekávají, že dívky velký tlak zvládnou. Jenže se mýlí. Bohové viny (Michael Connelly) Advokát Mickey Haller se po krátkém přeběhnutí na stranu obžaloby vrací ke svému původnímu řemeslu: provozuje advokátní praxi ze zadního sedadla lincolnu a čeká na lukrativní případ. Dočká se brzy. Textová zpráva s kódovým označením pro vraždu je pro něj znamením, že se vrací zpátky na výsluní, kde se hraje o obrovskou mediální pozornost a tučné šeky. Tato kauza má však jeden háček: obětí zločinu je jeho bývalá klientka, prostitutka Gloria Daytonová. Mickey se domníval, že se mu ji podařilo přivést na správnou cestu. Zjevně se mýlil: Gloria se vrátila do Los Angeles i k dřívějšímu způsobu života. Nezachránil ji, naopak možná má na její smrti částečný podíl. Plný pochybností se ujímá obhajoby člověka, který byl z vraždy obviněn o jeho nevině je ale Mickey stále silněji přesvědčen. Od samého začátku ví, že tento případ pro něj nebude lehký. Bude muset oživit temné duchy své minulosti, aby dokázal přesvědčit o své pravdě bohy viny porotce, kteří mají rozhodnout nejen o osudu jeho klienta, ale zároveň i o něm samém. Dobrý vstup do nového roku, nejlépe s knihou v ruce, Vám přeje Helena Papírníková. Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: , POZVÁNKA NA OLDIES PARTY Milí přátelé, rádi bychom Vás pozvali na další oldies párty, která se uskuteční v pátek od ve Sportovně relaxačním centru v Brtnici. Přijďte si zatancovat na hudbu DJ Honzy, ochutnat míchané drinky a pobavit se. Předprodej vstupenek: Těšíme se na Vás! Markéta Kabelková Divadlo U22, Uhříněves středa v 19:30 hodin PROSTOR PRO OBČANA Poděkování Gabriela Goldová Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat všem, kteří se zúčastnili Adventního koncertu v Sokolovně, dne , konaného pod záštitou hejtmana Středočeského kraje, Ing. Miloše Petery. Velký dík patří dětskému sboru, který pod vedením paní učitelky Juricové předvedl fantastický výkon. Stejně tak skvěle vystoupil Marek Pošta. Děkuji za pomoc při organizaci koncertu Lucii Fuskové, Monice Němcové, Katce Přibylové, Veronice Deverové, Bohuslavu Schulzovi, Tomáši Chramostovi za sladké odměny pro děti. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali částku 5.043,-. Tato byla věnována jako příspěvek na nákup orffových nástrojů do hudební výchovy pro žáky ZŠ Velké Popovice. Doufám, že se všichni příjemně bavili a těším se příští rok na shledanou. 11

12 MEZI NÁMI Rok 2014 ve fotografiích Zbyněk Pokorný / foto: Karolína Oliveriusová Není to tak dávno, kdy vzala poprvé do ruky fotoaparát. Z holky, kterou bavilo fotit se stala skutečná fotografka, která v loňském roce nechyběla prakticky na žádné popovické akci. A tak je nasnadě, abychom prostřednictvím jejich fotografií, těch několika z mnoha stovek minulý rok pořízených, zavzpomínali na ten loňský rok a řadu kulturních, společenských i sportovních událostí, které zachytila svým objektivem. Karolíno, děkujeme! Velké Popovice naštěstí nejsou z těch obcí, kde by celý rok nebylo kam vyrazit. Tradiční Den Kozla, úklid Ladova kraje, dětský den, nebo hokejové zápasy Slavoje patří k těm pro fotografy velmi vděčným. Mezi těmi loňskými najdeme i poslední akci Vánoční jarmark, který letos patřil k těm obzvlášť vydařeným. Dovolte mi za redakci zpravodaje touto cestou poděkovat i jeho organizátorům a vlastně všem vám, obyvatelům Velkých Popovic, kteří se na přípravě těch mnoha akcí po celý rok podílíte nebo je svou návštěvou podporujete. Díky! Čarodějnice největší úspěch měly špekáčky, a ještě k tomu byly zadarmo Den Kozla zkouška střízlivosti Pouť Setkání v kostele 12

13 Vánoční jarmark Dýňování Maškarní Hnedle vedle Pohádkový les Hokej Čistý Ladův kraj pokud uvíznete s autem, zavolejte chlapy z Lojovic a okolí Velikonoční jarmark je o Velikonocích dovoleno po někom mrštit vajíčko? Dětský den hasiči se zasloužili o tuhle bezva pěnu asi se inspirovali v hospodě 13

14 PROSTOR PRO OBČANA Ještě pár slov ke kavárně Andělce Karel Augusta Když jsem byl ve dvanáctém čísle Zpravodaje přímo vyzván k návštěvě Andělky, nemohl jsem otálet. Při nejbližší cestě do popovic jsem kavárnu navštívil. Předpokládal jsem, že přijdu do místnosti, vyčlenění z obytných prostor rodinného domku, vybavené tím, co dům dal. O to víc jsem byl překvapen, a to velice příjemně, interiérem kavárny. Za léta působení v podniku uměleckých řemesel jsem viděl nespočet interiérů společenských prostor, ale interiér kavárny Andělky patří rozhodně k těm lepším. Ti nadšenci, o nichž je ve výše uvedeném článku řeč, odvedli opravdu výbornou práci, interiér je vyveden vkusně, a to i v detailech. A mám-li hodnotit nabídku kávy a čaje, je široká, dortů snad by mohlo být na výběr víc (ale to se asi srovná, až se kavárna zaběhne), ceny jsou přiměřené, obsluha příjemná a dokonce děti je možno odložit do dětského koutku v jedné z vedlejších místností. Co k tomu dodat: snad ať je v kavárně Andělka stále příjemné posezení. Upozornění Josef Vodešil občan Velkých Popovic Na hřbitově opět řádí vandalové. Těsně za pomníkem jsme měli dvě vzrostlé hortenzie, které když byly v květu obdivovalo mnoho návštěvníků našeho hřbitova. Bohužel je nějací neznalí, ale pilní vandalové usekali těsně u země. Po tomto zákroku zřejmě vymrznou. Když to přežijí nepokvetou. Nebo, že by toto provedly technické služby VP? SPORT Bruslení a hokej v lednu Zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice, Ringhofferova 336. Odpolední bruslení s hudbou Sobota 3. ledna Neděle 4. ledna Domácí zápasy A-tým SVP Vlašim sobota 10. ledna SVP Příbram sobota 24. ledna Sobota 10. ledna Sobota 17. ledna Neděle 18. ledna Sobota 24. ledna Sobota 31. ledna Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci: 20 Kč. Domácí zápasy Junioři SVP Kolín pátek 16. ledna SVP Chrudim neděle 25. ledna SVP Krkonoše pátek 30. ledna Veřejná školička bruslení pro děti > Každé úterý od nebo každý pátek od > Kurzovné: 60 Kč/hodina > Informace: S. Manová, tel.: (úterní školička), J. Ksandrová, tel.: (páteční školička) 14

15 PLACENÁ INZERCE Při opakování inzerce ve stejném znění Ceny za otištění inzerátů v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou HLEDÁME KUCHAŘE (-KU) Restaurace Na Staré faře, Kunice 25, přijme kuchaře (-ku) na stálý pracovní poměr. Nástup: leden únor 2015 Podrobnosti na tel.: PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU Obec Petříkov prodává stavební pozemek parc. č. 700/37 o výměře m 2. Pozemek je mírně svažitý, kompletně zasíťovaný (elektřina, plyn, vodovod, tlaková kanalizace) a je umístěn nedaleko MŠ Pastelka. Dle schváleného územního plánu obce je určen k výstavbě jednoho rodinného domu městského typu. Požadovaná cena je Kč za m 2. V ceně za m 2 jsou započítány i právní služby spojené s prodejem pozemku. Podrobnější informace na tel.: OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov 81 Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany

16 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: ÚČETNICTVÍ jednoduché i podvojné včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence. Mrázková s.r.o. Petříkov 126 Tel.: , Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

17 0!"## $%"##!" #$% &! ' ( ) *+,,, $!",-, +. * ///* * DOVOZ PITNÉ VODY do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van dále provádíme: mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích VODA TOPENÍ PLYN Montáž rozvodů: topení, vody, odpadů Montáž a oprava: plynových kotlů, tepelných čerpadel, solárních panelů. Brtnice tel.: , Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva zdarma! T: SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY tel.: servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě ve Velkých Popovicích, Sokolská 241, v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny. SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: PRODEJNA: Jaromírova 50, Praha 2,

18 ELEKTROSERVIS Jan Hledík DIGITÁLNÍ PŘÍJEM pozemní set-top boxy všechny české programy vč. 24 sport. satelitní všechny české programy + stovky zahraničních ANTÉNNÍ SYSTÉMY antény + anténní rozvody video zvonky kamerový systém na televizi OPRAVY televize video DVD, CD zvuková technika mikrovlnky Velké Popovice 224 u zdravotního střediska tel.: mobil: SLUŽBY s.r.o. SBĚRNÝ DVŮR domov pro Váš odpad PALIVOVÉ DŘEVO Poskytujeme: > Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m 3 do 3 tun), domovních a živnostenských odpadů (3 m 3 do 1 tuny, 6 m 3 a 10 m 3 do 1,5 tuny). > Zemní práce traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipulátor s teleskopickým ramenem. > Doprava Iveco, Tatra, Scania návěs s vanou. > Speciální technika Avia plošina 15 m, mulčovač, štěpkovač. > Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů. > Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů. > Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu). > Likvidace nebezpečných odpadů eternit, lepenka, barvy, pneu (za poplatek). > Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady. > Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kč a 2 kg za 90 Kč. TEPLO PRO VÁŠ DOMOV AKCE 740,- KČ / sprm Kde nás najdete: Sběrný dvůr Kamenice Kontaktujte nás na: tel.: Otevírací doba: duben říjen po pá a so listopad po pá a so prosinec březen po pá a so Mobil: ,

19 NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ Letitá praxe, možnost i žehlení. Flexibilní pracovní doba, jsem pojízdná. Kontaktujte mne na tel.: Soukromé hlídání dětí ve Velkých Popovicích Nabízím soukromé hlídání dětí, celodenní strava. Částečná nebo týdenní docházka. Kateřina Pešková / Přijmeme pomocnou sílu na hlavní pracovní poměr na ÚKLID PRODEJNY nábytku a dekoračních předmětů ve Velkých Popovicích, firma DONATE s.r.o. Pracovní doba PO PÁ, nástup možný ihned. Informace na: ZAHRADNICKÉ SLUŽBY Ing. Tomáš Borecký Velké Popovice 109, tel.: > řez ovocných a okrasných dřevin, > závlahové systémy: HUNTER, RAIN BIRD, GARDENA, > automatické sekačky: HUSQVARNA a GARDENA, > zahradní nářadí Gardena, > zakládání, údržba a obnova zahrad, > zakládání trávníků výsevem i pokládkou travního koberce, > vertikutace, hnojení a odplevelování trávníků, > ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům.

20

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. PŮJČKY na dluhy a exekuce VÝROBA RAZÍTEK. Průtah městem dokončen. Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT...

Z RCA DLO Z RCA DLO. PŮJČKY na dluhy a exekuce VÝROBA RAZÍTEK. Průtah městem dokončen. Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... PŮJČKY na dluhy a exekuce Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO VÍCE VĚŘITELŮ Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník X. Číslo 21 18. listopadu 2011 Distribuční síť: cílený roznos

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU. Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka

10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU. Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka 10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka Úvodník PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2012 Vážení spoluobčané, jako každým rokem, tak i letos se nyní dostáváme

Více

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE ČT VRTLETNÍK p r o Ž e h u š i c e a B o j m a n y Ročník: 4 Číslo: 13 Březen 2014 ZDARMA Slovo starostky Vážení spoluobčané, v době, kdy píši tyto řádky do našeho Čtvrtletní ku, je ještě únor, ale venku

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko. DIESELSERVIS www.dieselservis-kromeriz.cz kontakt: 602 601 433, 602 361 471 TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.cz

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více