Průběžná zpráva o naplňování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o naplňování"

Transkript

1 Průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni Bilance období: březen 2008 duben 2009 K zpracoval: Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb

2 Obsah: I. Podstata a smysl Průběžné bilanční zprávy (PBZ)... 3 II. Oblast péče o matky s malými dětmi... 4 II. 1 Zrealizované cíle a opatření... 4 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova...7 III. 1 Zrealizované cíle a opatření... 7 IV. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením...16 IV. 1 Zrealizované cíle a opatření V. Oblast péče o seniory...21 VI. Oblast péče o cizince VI.I Zrealizované cíle a opatření

3 I. Podstata a smysl Průběžné bilanční zprávy (PBZ) V pořadí druhá (dále jen PBZ) přináší zhodnocení období ke 30. dubnu Jediným záměrem tohoto dokumentu je přinést subjektům zainteresovaných v sociálních službách, ale i široké plzeňské veřejnosti, informace o tom, jakým způsobem se rozvíjí a zkvalitňuje síť sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně. Je třeba zohlednit fakt, že řada aktivit a činností zmíněných v PBZ vznikla a existuje jen proto, že konkrétní neziskové organizace samy projevily snahu a Město v nejednom případě jejich snahu finančně nebo materiálně podpořilo. Součinnost Města a nestátních neziskových organizací působících na poli sociálních služeb tak i do budoucna zůstává zásadní zárukou a předpokladem toho, že sociální služby v Plzni se i přes aktuální dopady globální ekonomické krize budou zlepšovat, rozšiřovat a nadále pružně reagovat na potřeby svých občanů. PBZ se dostává k veřejnosti tentokrát až v září, což není způsobeno liknavostí ze strany zpracovatelů, ale faktem, že k 1. dubnu 2009 se změnil původní funkční model v rámci Magistrátu zaměřený na komunitní plánování a sociální služby. Vznikl nový Odbor sociálních služeb, který se problematice sociálních služeb intenzivně věnuje a hodlá ve svých záměrech jít ještě dál snaží se být otevřeným úřadem, být blíže lidem a jejich problémům, pomáhat jim v obtížné životní situaci nejen radou a informací, ale i zprostředkováním, zastupováním a přímou intervencí. V této zprávě čtenáři narozdíl od 1. PBZ nenaleznou drogovou problematiku, neboť k 1. dubnu 2009 přešla celá sekce drogových služeb pod nově zřízený Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP, v jehož kompetenci je nyní případné zveřejnění záměrů a jejich evaluace. bude společně s Realizačním plánem na dané kalendářní období vyvěšena na webu odboru který se stal od okamžiku aktivace 1. března 2009 vyhledávaným zdrojem informací pro občany i organizace. 3

4 II. Oblast péče o matky s malými dětmi II. 1 Zrealizované cíle a opatření Cíl: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města a poskytovatelů Opatření: 1.6: Mateřská centra Provozování mateřského centra ,- Kč vlastní, MMP, ÚP Plzeň-město, ÚMO MC Plzeňské panenky Zmírňování sociální izolace žen na a po mateřské dovolené Kontaktní osoba: Marie Lachmanová Cíl: Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním trhu Opatření: 3.1: Zajištění vzdělávání matek s malými dětmi Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s malými dětmi ,- Kč vlastní, MMP, ÚP Plzeňměsto, ÚMO MC Plzeňské panenky Úprava nabízených vzdělávacích programů tak, aby odpovídaly potřebám matek a umožnily jim pružně získat doplňující vzdělání obecně uplatnitelnější Kontaktní osoba: Marie Lachmanová 4

5 Cíl: Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním trhu Opatření: Zajištění vzdělávání matek s malými dětmi Informační kampaň o možnostech vzdělávání pro matky s malými dětmi a jejich aktivizace Setkávání poskytovatelů vzdělávání pro matky s malými dětmi Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s malými dětmi Vlastní zdroje organizace, kurzovné za účast ve vzdělávacích programech STUDNICE o.s. Informační kampaň o možnostech vzdělávání pro matky s malými dětmi a jejich aktivizace Reklama v MHD, články v tisku, direct mailing klientkám domu vzdělání, internetové stránky Kontaktní osoba: Hana Kotková, programová ředitelka o.s. STUDNICE Setkávání poskytovatelů vzdělávání pro matky s malými dětmi Spolupráce o.s. STUDNICE a občanského sdružení CEDR v rámci přípravy projektu Znovu v práci. Projekt bude realizován ve vzájemném partnerství, zaměřuje se na rozšíření nabídky bezplatného vzdělávání, rodinného poradenství a možností pracovních stáží pro ženy vracející se na trh práce po RD. Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Škarban, projektant a metodik vzdělávacích programů Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s malými dětmi Realizace těchto vzdělávacích programů: Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače Angličtina pro mírně pokročilé Angličtina konverzace Němčina pro mírně pokročilé Digitální fotografie Tvorba webových stránek Podvojné účetnictví Prezentační a komunikační dovednosti MS PowerPoint MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé Základy společenského chování Příprava a řízení projektů EU principy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a jejich užití v praxi Vystupování při pohovorech Praktický software a multimédia Kurz první pomoci při úrazech dětí Výuky se v období září-prosinec zúčastnilo 79 klientek. Kontaktní osoba: Hana Kotková 5

6 Cíl: Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním trhu Opatření: Setkávání poskytovatelů vzdělávání pro matky s malými dětmi Setkávání poskytovatelů vzdělávacích služeb pro matky s malými dětmi nespecifikovány vlastní zdroje CeDR 1. Zmapování aktivit jednotlivých poskytovatelů a příprava společného projektu 2. CeDR o.s. realizoval neformální setkání s poskytovateli vzdělávání pro matky s dětmi, jehož účelem bylo zmapování aktivit jednotlivých poskytovatelů, navázání konkrétní spolupráce a zapojení do komplexního vzdělávacího projektu pro matky s dětmi. Kontaktní osoba: Ing. Hana Pudelská Opatření: Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s dětmi 1. Realizace vzdělávacích programů pro matky s dětmi, které akceptují jejich mateřskou i budoucí profesní roli 2. Příprava komplexního vzdělávacího projektu zaměřeného na návrat matek s dětmi na trh práce STUDNICE o.s. 1. Kurzy a spolupráce s Úřadem práce CeDR realizoval kurzy výuky anglického jazyka (začátečnice a mírně pokročilé), v rámci těchto kurzů je zajištěno hlídání pro děti. Ve spolupráci s Úřadem práce zprostředkovával individuální poradenství a bilanční diagnostikování pro zájemkyně o práci. Kontaktní osoba: Ing. Hana Pudelská 2. Podaná žádost projektu Znovu v práci CeDR se aktivně podílel na přípravě projektu Znovu v práci a stal se partnerem tohoto projektu. Projekt podala Studnice do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu je plánována na jaro roku Do projektu se zapojí Motýl, Jablíčko v rámci konkrétně specifikované spolupráce, Duha a Plzeňské panenky se zapojí dle svých možností v průběhu realizace projektu. Kontaktní osoba: Ing. Hana Pudelská, Mgr. Pavel Škarban 6

7 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova III. 1 Zrealizované cíle a opatření Cíl: Podpora sociální integrace mladých lidí na území města Plzně Opatření: projekt Druhá šance 008 ( ) Spolupráce s NNO na území města, ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, (např. doléčovací centrum Ledovec), interaktivní workshopy zaměřené na seberealizaci na volném rhu práce, především pro problémové klienty plzeňských učilišť Závěrečná zpráva projektu Druhá šance 08. Kontaktní osoba: Ondřej Bárta ,- SES, z toho Nadační dům Exodus ,- SES, Sebe - Spolu Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti1 Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství, terénní programy) Sociálně aktivizační služby Dům Naděje MMP MPSV MŠMT Rada vlády úhrady uživatelů Naděje o.s. pobočka Plzeň Poskytování sociálních služeb rodinám s dětmi, které jsou ohrožené či postižené sociálním vyloučením. V daném období byl poskytnuta služba (ubytování) 135 osobám. Obsazenost ubytovacích prostor byla 90%. Kontaktní osoba: Kamil Říha, Bc. Pojerová 7

8 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti 2.1 Opatření: Motivace a podpora k vyššímu vzdělání a k zaměstnanosti- sociální poradenství, terénní programy Dohoda o spolupráci s klientem a následné poradenství ohledně volných pracovních míst a rekvalifikačních kurzů Zmapování nabídek a možností uplatnění na trhu práce a osobní asistence terénních pracovníků při komunikaci s úřady a zaměstnavateli Spolupráce s Úřadem práce v Plzni Nespec. SRNMPK Odstranění jazykových a komunikačních bariér, motivace k vyššímu vzdělání a rekvalifikacím, pomoc s vyplňováním dokumentů (formuláře, žádosti, životopisy aj.) Kontaktní osoba: Štefan Tišer Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství, terénní programy) Azylový dům pro ženy MMP NFSA MMP MPSV SROP EU úhrady uživatelek Naděje o.s. pobočka Plzeň Poskytování sociálních služeb ženám ohroženým sociálním vyloučením, ztrátou bydlení apod. Kapacita Kontaktní osoba: Kamil Říha, Bc. Tereza Holzmanová 8

9 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: 2. 2 Vytvoření systému prevence a práce se zadluženými obyvateli a předcházení jejich sociálnímu vyloučení Poskytování terénní sociální služby a dluhového poradenství cílové skupině. Pracovníci Ulice, o.s. absolvovali vzdělávací seminář Dluhová problematika, který pořádal Člověk v tísni, o.p.s. a získali tak základní orientaci v této oblasti. Apelujeme na klienty, aby se řídili dluhovým desaterem, které Člověk v tísni sepsal. Spolupracujeme úzce s touto organizací a naše klienty s problémy v oblasti dluhů tedy delegujeme na ně. 0 Kč OS Ulice Lidé, kteří mají problémy s dluhy, jsou klienty terénní sociální služby a dostane se jim adekvátního poradenství, popřípadě odkaz na kompetentnější organizaci. Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Frýbert 9

10 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Systém prevence a práce se zadluženými obyvateli a předcházení jejich sociálnímu vyloučení Poskytování odborného protidluhového poradenství podle specifické metodiky: prevence vzniku dluhových situací, vzdělávání odborných pracovníků v oblasti poskytování protidluhového poradenství Občanská poradna 1.1 Konzultace dluhových dotazů (cca 600 uživatelů služeb) 1.2 Vydání a distribuce informačního materiálu 1.3 Preventivní přednášky na středních školách (cca 300 žáků) 1.4 Odborné semináře pro pracovníky (metodika protidluhového poradenství, insolvenční zákon) 1.5 Odborná konference Od předpokladů k faktům v dluhové problematice Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Syrovátková 10

11 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření:Sociální integrace romské populace (služby soc. prevence, terénní programy, odborné poradenství) Vyhledávání osob v sociální nouzi a prevence sociálního vyloučení Příprava a organizování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit (2008) + V REALIZACI (2009) Zapojení romských dobrovolníků, kteří usnadňují poskytování sociálních služeb díky znalosti sociokulturního prostředí romských obyvatel Nespec. SRNMPK Monitoring a depistáž v jednotlivých lokalitách. Řešení základních problémů a pomoc při jejich odstraňování (exekuce, oddlužení, splátkové kalendáře, problematika bezdomovectví, trvalých pobytů atp.) Celorepublikový turnaj romských mužstev v kopané Spolupráce s romskými dobrovolníky na smluvní m základě Kontaktní osoba: Štefan Tišer 11

12 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství) Poskytování rekvalifikace, vzdělávání, terénní, sociální práce, sociální rehabilitace, pracovního, poradenství, podpora samostatnosti klientů Mentoring Službu hodláme poskytovat dlouhodobě. Podpora vzdělávání NROS Transition Facility, Iniciativa Eqaul Akce 3, Nadace 02, Město Plzeň, MPSV ČR SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. služba Mentoring (pro mladistvé) Služba je v realizaci od února do srpna 2008 služba byla pilotně vyzkoušena, poté nabídnuta dalším klientům. Na úrovni jednotlivých kazuistik byla služba naplněna, pokud došlo k naplnění cílů. Kontaktní osoba: Jakub Václavů sociální služba Podpora vzdělávání Sociální služba je poskytována také dlouhodobě, proto uvádíme, že je v realizaci, ačkoli také na úrovni jednotlivých případů dochází k úspěšnému ukončení spolupráce (i neúspěšnému). Službu chceme poskytovat i v dalších letech, jelikož je ze strany klientů stále po ní vysoká poptávka. Kontaktní osoba: Michaela Hirtová 12

13 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství, terénní programy) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MMP MPSV MŠMT Plz.kraj Rada vlády NROS Naděje o.s. pobočka Plzeň 1.1 Poskytování sociálních služeb dětem a mládeži, které jsou ohrožené či postižené sociálním vyloučením. v daném období byl poskytnuta služba 75 dětem. Průměrná denní návštěvnost klubu je 14 dětí. Kontaktní osoba: Kamil Říha, Bc. Šviglerová, Bc. Šlajerová 13

14 Cíl : Předcházet soc. vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření 2. 1: Pěstování pracovních návyků a kompetencí osob sociálně znevýhodněných, lidí bez domova a dlouhodobě nezaměstnaných Socioterapeutická podpora uživatelům, jejich přímé zaměstnávání. Pěstování pracovních návyků a kompetencí: prostřednictvím socioterapeutické podpory a přímého zaměstnávání uživatelů v dílnách projektu SSR a zdroje ,- Kč MPSV, MMP, ÚP aj. DCHP, Středisko sociální rehabilitace : Středisko sociální rehabilitace poskytuje sociální služby od (do pod názvem Středisko pracovní rehabilitace). Služba je registrovaná podle 70 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Služba je určen lidem bez přístřeší a dlouhodobě nezaměstnaným. V krátkodobém horizontu jsou cíle projektu definovány následujícím způsobem: realizace nebo obnova pracovních, případně také psychosociálních návyků uživatele služby, rozvíjení schopnosti uživatele rozhodovat se ve vlastních záležitostech informovaně a samostatně, zvýšení sebedůvěry uživatele služby, obnovení jeho motivace k rozhodování a konání ve vlastních záležitostech, přijetí závazků z vlastní minulosti (exekuce, dluhy), snaha tyto závazky řešit, zvýšení schopnosti uživatele sladit vlastní požadavky a potřeby s realitou a s okolím, zlepšení komunikačních dovedností, podpora rozvíjení uváženého nakládání s finančními prostředky (v případě požádání uživatele, pro lepší orientaci ve vlastní ekonomické situaci, sestavení osobního rozpočtu, příjmů a výdajů za měsíc apod.), podpora uživatelovy vědomé snahy soustavně iniciativně zlepšovat vlastní životní podmínky a snaha začlenit uživatele služby do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu.od dubna do prosince 2008 se do projektu SSR zapojilo 28 uživatelů v rámci vykonávání veřejně prospěšných prací a 5 dobrovolníků. 12 uživatelů pokračuje v projektu i v letošním roce. Dílny SSR: Humanitární sklad (šatník, sklad nábytku, sklad potravinové pomoci) v rámci tohoto provozu shromažďujeme humanitární materiál, který dále distribujeme v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje jiným poskytovatelům sociálních služeb (např. výdej ošacení či nábytku na doporučení soc. úřadu atd.). Za rok 2008 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 373 osobám kusů ošacení na doporučení sociálního úřadu. Dále bylo vydáno ošacení dalším 971 osobám. Nábytek byl bezplatně na doporučení soc. úřadu vydán 46 osobám, bez doporučení 563 osobám. Celkem bylo vydáno 991 kusů nábytku.formou potravinové pomoci bylo vydáno jednotlivcům a dalším organizacím kg hladké mouky a kg těstovin. Na příjmu byly přebrány dary od dárců. Zpracování textilního odpadu - v rámci Dílny humanitární sklad přijímáme od veřejnosti i staré oděvy, které bývají často dále nepoužitelné a jejichž zpracování je pracovní náplní uživatelů služby v této Dílně. Oděvy jsou roztříděny podle svého složení (bavlna a jiné materiály). Bavlněné oděvy jsou zbaveny kovových částí a řezačkami na textil rozřezány na hadry, které jsou následně lisovány do desetikilových balíků. Úklid zastávek MHD v Plzni - provoz dílny zajišťuje čtyřčlenná skupina uživatelů vybavená pracovními pomůckami, která pracuje samostatně, přičemž jeden ze skupiny je vedoucím projektu určen předákem na jeden pracovní týden. Předák je zodpovědný za kvalitu práce. Kvalita a přítomnost skupiny na pracovišti je dále kontrolována jednou až dvakrát denně zaměstnanci SSR. Další činností zaměstnávající uživatele služby SSR je doprovod zdravotně postižených osob a dětí v bezbariérové přepravě podporované městem Plzeň atd. Kontaktní osoba: J. Pechmann 14

15 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: 2. 2 Vytvoření systému prevence a práce se zadluženými obyvateli a předcházení jejich sociálnímu vyloučení Dům sv. Vincence v Plzni Koterově - sociální bydlení Návazná služba patřící k projektu SSR od října 2007 DCHP : Osobám v nouzi je zde k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsonier a 2 byty velikosti 1+1. Cílovou skupinu tvoří úspěšní uživatelé různých charitních projektů (Střediska sociální rehabilitace, AD sv. Františka atd.). Od října 2007 k dnešnímu dni bylo v domě ubytováno 19 osob. V současné době je zde ubytováno 9 osob a správce, který se stará o provoz domu. Jeden z bytů je trvale k dispozici Terénní krizové službě Diecézní charity Plzeň pro případ náhlé krizové situace, při které by bylo nutné uživatele služby ubytovat. Kontaktní osoba: J. Pechmann 15

16 IV.Oblast péče o osoby se zdravotním postižením IV. 1 Zrealizované cíle a opatření Cíl: Doplnit síť služeb pro osoby s duševním onemocněním Opatření: 2.1 Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním (pro muže i ženy) Vytvoření chráněného bytu pro muže s duševním onemocněním Vytvoření chráněného bytu pro ženy s duševním onemocněním dle registrované rozvahy cca 1,2 mil. Kč ročně na celou službu (11 lůžek) Ledovec a Nadace Bona 1.1 Byt pro 4 uživatele v Havířské 1 otevřen v březnu Byt poskytlo město a v roce 2008 začalo přispívat na službu Chráněné bydlení Ledovec částkou 200 tis. Kč z rozpočtu. Ledovec má další byt pro 4 muže v Dýšiné a ve službě dalších 7 čekatelů mužů. Město Plzeň v jednání s Nadací Bona na podzim 2008 odmítlo do budoucna poskytnout na službu další městský byt. 2.1 V prosinci 2007 otevřel Ledovec chráněný byt pro 3 ženy v pronajatém soukromém bytě v Baarově ulici. Po celý rok 2008 v něm byla poskytována služba třem ženám se schizofrenií. Nájemní smlouva však končí k Město Plzeň v jednání s Nadací Bona na podzim 2008 odmítlo do budoucna poskytnout na službu další městský byt. Nájemní smlouva byla s jistými ústupky prodloužena do Ledovec dosud nemá za byt sjednánu adekvátní náhradu, služba pro ženy je v ohrožení. Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr.Martin Fojtíček 16

17 Cíl: Doplnit síť služeb pro lidi s tělesným postižením Opatření: Asistovaná individuální bezbariérová doprava Průzkum poptávky provedený organizací Vozíčkáři Plzeňska Vypracování předběžného návrhu projektu asistované přepravy imobilních osob (APIO) provedené organizací Vozíčkáři Plzeňska Zpráva shrnující výsledky interního průzkumu potřeb tělesně postižených občanů města Plzně, provedeného organizací Vozíčkáři Plzeňska mezi svými členy formou dotazníku Projekt APIO (Asistovaná přeprava imobilních osob) Kontaktní osoba: PhDr. Miroslav Valina 17

18 Cíl : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením Opatření 3.4: Sociálně aktivizační služby pro osoby s mentálním postižením Aktivizační služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (zájmové aktivity) Celkem Kč Výdaje celkem Kč MOTÝL o.s. MOTÝL o.s. poskytuje od roku 2004 zájmové aktivity integračního charakteru pro děti a mládež se ZP a děti zdravé. V roce 2007 tuto činnost pro osoby se ZP zaregistroval jako sociální službu (Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením). Ojedinělý projekt z hlediska zařazení dětí převážně předškolního a mladšího školního věku s handicapem mezi zdravé formou zájmových kroužků byl nazván Zájmové aktivity a realizován byl od ledna Celkem 56 klientů s postižením je zařazeno mezi 271 dětí zdravých ve 22 kroužcích (vzdělávací a výchovné, hudební, pohybové, výtvarné a kreativní). V rámci aktivizačních služeb v MOTÝL o.s. proběhlo v roce 2008 sedm tématicky laděných jednorázových akcích, tři příměstské tábory a pobyt rodičů s dětmi. Ve všech výše uvedených aktivitách byly vždy zařazeny děti s postižením. Na této činnosti se podílelo6 zaměstnanců, 10 lektorů na DPP a 10 dobrovolníků z o.s. Totem a z řad rodičů. Věková struktura uživatelů se pohybovala od tří měsíců věku dítěte až po mladé dospělé. Cílem aktivit MOTÝL o.s. je zmírnit důsledky zdravotního postižení a tím zkvalitnit život klientů. Pod vedením odborných pracovníků si malí klienti procvičují jemnou i hrubou motoriku, verbální projev, cvičí samostatnost a soběstačnost, a to vždy v kolektivu zdravých vrstevníků. Starší děti se ZP a mladí dospělí se ZP mají samostatné zájmové aktivity bez integrace. Kontaktní osoba: Jana Solničková 18

19 Cíl : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením Opatření 3.6.: Chráněné a terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením Realizace projektu Terapeutické dílny (sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením) na základě výsledků poptávky Celkem Kč Výdaje Kč MOTÝL o.s. Po předchozím průzkumu poptávky v roce 2007 (dotazníkové šetření, diskuze s rodiči dospělých dětí s mentálním a kombinovaným postižení ve speciální škole, nabídkové letáky) získal v lednu 2008 MOTÝL o.s. do pronájmu další nebytové prostory ve stávajícím objektu určené k realizaci projektu Terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Na úpravě prostor se finančně podílel ÚMO Plzeň 1. Po první fázi úprav začátkem března 2008 začali do dílen docházet první dospělí klienti s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 17 až 41 let. V prvním pololetí dílny navštěvovalo 7 klientů. Po dalších stavebních úpravách v letních měsících, které hradil opět ÚMO Plzeň 1, se prostory zvětšily a doplnily o bezbariérové sociální zázemí. Ve druhém pololetí roku 2008 Terapeutické dílny v MOTÝL o. s. sloužily již 13 klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Dílny nabízejí pracovní příležitost klientům od 16 do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří z důvodu svého handicapu nemohou pracovat v běžném pracovním procesu nebo v chráněných dílnách. Vyrábějí drobné dárkové předměty, kulisy a odměny, kterými se sdružení prezentuje na různých akcích celonárodního, krajského i místního charakteru. Součástí terapeutickorehabilitačního programu je i zahradnická činnost, práce v kuchyni, kde klienti připravují svačiny pro kolegy z dílen a společensko-sociální výchova. Projekt byl zajištěn po finanční stránce jen z poloviny ( Kč) vzhledem k plánu ( Kč), proto byl plán zkorigován podle finančních možností sdružení. Klienti navštěvují dílny v době od 7.00 h do h (původně dle plánu 8.00h až 16.00h), od pondělí do čtvrtka. Věnují se jim 2 pracovníci, včetně koordinátora (dle plánu 4 pracovníci, včetně koordinátora). Velkou pomocí jsou dobrovolníci - 1 až 4 každý den ( studenti VŠ a SŠ se sociálním zaměřením) Kontaktní osoba: Eva Kepková 19

20 Motýl občanské sdružení IČO: Žlutická 2, Plzeň, tel.: Raná péče V polovině roku 2007 sdružení Motýl o.s. zaregistrovalo u Krajského úřadu Plzeňského kraje novou sociální službu raná péče, kterou se rozhodlo od roku 2008 nabídnout potřebným. V lednu 2008 jsme pro tuto činnost získali do pronájmu od ÚMO 1 Plzeň nové prostory sousedící s původním objektem Motýl o.s.. ÚMO 1 Plzeň provedlo částečné základní úpravy na vlastní náklady. Vybavení ambulance jsme hradily z finančních prostředků vybraných skaty při veřejné sbírce a z finančních prostředků Nadačního fondu pro sociální aktivity občanů města Plzně. V nově upravených prostorech jsme začali provozovat tuto sociální službu pod názvem Raná péče od 10. března Pro rok 2008 se nám nepodařilo sehnat potřebnou finanční dotaci na mzdové náklady ani na provoz, proto službu raná péče poskytujeme v omezeném provozu (koordinátor, 2 poradci od března na 1/2 úvazek). V současné době máme kapacitu klientů vzhledem k nedostatku finančních prostředků na mzdy poradců. Nemáme sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, odborníky na DPP, supervizora, uklízečku, údržbáře, ani webmastera. Pracovní pozice jsme museli zkumulovat, což není dobře pro zaměstnance. Služba raná péče je v Plzni a okolí kapacitně nedostačující viz. výsledky projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni a dle zákona o soc. službách je poskytována zdarma. Vzhledem k nedostatečné kapacitě služby jsme ranou péči propagovali jen na našich internetových stránkách, a přesto byla kapacita naplněna po 3 měsících provozu. Ke registrujeme 18 klientů v projektu Raná péče. Prostřednictvím poradců (pedagog a fyzioterapeut) podporujeme psychomotorický vývoj dítěte ohroženého nebo s postižením ve věku 0-7 let s ohledem na jeho specifické potřeby. Podporujeme rodinné příslušníky dítěte s postižením, zprostředkováváme jim kontakt se společenským prostředím, spolupracujeme s rodinou a školskými zařízeními při integraci dětí s postižením mezi zdravé vrstevníky, integrujeme děti při aktivizačních činnostech provozovaných naším zařízením. Kontaktní osoba: Bc. Hana Breníková 20

21 V. Oblast péče o seniory Veškerá opatření obsažená ve Střednědobé rozvojové koncepci sociálních služeb jsou velice finančně nákladná a město Plzeň si nemůže dovolit je financovat výhradně ze svých zdrojů. Jedinou cestou se jeví partnerství města s Plzeňským krajem, případně využití aktuálních výzev operačnívch programů fondů ESF. Významným počinem města a RDC TOTEM bylo otevření Domu napříč generacemi v Kaznějovské 51, Plzeň s nabídkou sociálně aktivizačních služeb pro seniory a širokým spektrem kulturních aktivit. Objekt původně v majetku města Plzně byl darován Totemu. Podle nám dostupných informací v roce 2010 zahají provoz tyto zařízení: Domov pro seniory ve Vejprnicích provozovatel Baculus o.s. Cíl: Zvýšení množství poskytovaných sociálních služeb Opatření: Výstavba Domova pro seniory a Denního stacionáře FÁZE: Zpracování projektové dokumentace SPLNĚNO FÁZE: Žádost o vydání územního rozhodnutí V REALIZACI 1 mil. Kč Vlastní zdroje MÚSS Plzeň Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Chuchler 21

22 VI.Oblast péče o cizince VI.I Zrealizované cíle a opatření Cíl: Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit Opatření: Zajištění poradenství a terénní sociální práce poradenské středisko Poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro cizince (ambulantní formou) 2. účast na setkávání k problematice poradenství pro cizince Občanská poradna Plzeň, o.s. 1.1 poskytnuté konzultace pro cizince účast na zorganizovaných setkáních strategický plán zapojení Občanské poradny Plzeň, o.s. do plánovaných aktivit pro cizince Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Dvořáková 22

23 Cíl: Poradenstvím přispět k lepší orientaci cizinců ve své sotuaci, zlepšit integraci cizinců na místní úrovni Opatření: Odborné sociální poradenství cizincům 1. Realizace projektu Integrace cizinců na území města Plzně, podpořeného Magistrátem města Plzně (od ) 2. Dokončení projektu Mobilní služby pro imigranty (poradenství 1x za 14 dní, aktivity směřující k integraci na trh práce), skončeno , program OPRLZ, Evropský sociální fond + státní rozpočet 3. Poskytování sociálních služeb ze zdrojů MPSV (1x týdně poradenství), dotace Projekt byl víceletý a byl realizován ve více krajích, nemáme tedy zmapované náklady přímo na Plzeň Projekt byl celorepublik ový, nemáme zmapované náklady pouze pro Plzeň OPU 1. sociální a právní poradenství - aktivity 1.,3. důraz kladen na jazykovou vybavenost pracovníků a na možnost využití bezplatné služby právníků OPU (konzultace zjm. cizineckého zákona). celkem cca 45 klientů (období ) 2. Brožura Mobilní služby pro imigranty výstup projektu OPRLZ, shrnutí činností OPU v krajích Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Bobysudová (původní realizátorka, Lucie Machalová nastoupila na mateřskou dovolenou) 23

24 Cíl:Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit Opatření: Zvýšení informovanosti o nabídce sociálních služeb pro cizince Propagační materiál o konkrétní nabídce jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb pracujících s cizinci v různých jazykových mutacích. : ,- KČ Zdroje: MVČR, Město Plzeň Město Plzeň Město Plzeň v rámci projektu z MV ČR Integrace cizinců na úrovni samosprávy města Plzně řešení problematiky osob migrujících za prací vydalo v lednu 2009 informační brožurku pro cizince. Tato brožura obsahuje základní informace a kontakty na instituce v Plzni, a to z oblasti: - pobytu v ČR - zaměstnávání - zdravotnictví - sociálních služeb pro cizince - systému sociálních dávek - školství a kultury - dopravy - bezpečnosti brožury: ks Jazykové mutace: Anglický jazyk Vietnamský jazyk Mongolský jazyk Ruský jazyk Ukrajinský jazyk Bulharský jazy2 Brožury distribuovány na veřejné instituce v Plzni, do NNO, přístupny na webu města: Kontaktní osoba: Mgr. Alena Hynková 24

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více