Průběžná zpráva o naplňování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o naplňování"

Transkript

1 Průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni Bilance období: březen 2008 duben 2009 K zpracoval: Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb

2 Obsah: I. Podstata a smysl Průběžné bilanční zprávy (PBZ)... 3 II. Oblast péče o matky s malými dětmi... 4 II. 1 Zrealizované cíle a opatření... 4 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova...7 III. 1 Zrealizované cíle a opatření... 7 IV. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením...16 IV. 1 Zrealizované cíle a opatření V. Oblast péče o seniory...21 VI. Oblast péče o cizince VI.I Zrealizované cíle a opatření

3 I. Podstata a smysl Průběžné bilanční zprávy (PBZ) V pořadí druhá (dále jen PBZ) přináší zhodnocení období ke 30. dubnu Jediným záměrem tohoto dokumentu je přinést subjektům zainteresovaných v sociálních službách, ale i široké plzeňské veřejnosti, informace o tom, jakým způsobem se rozvíjí a zkvalitňuje síť sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně. Je třeba zohlednit fakt, že řada aktivit a činností zmíněných v PBZ vznikla a existuje jen proto, že konkrétní neziskové organizace samy projevily snahu a Město v nejednom případě jejich snahu finančně nebo materiálně podpořilo. Součinnost Města a nestátních neziskových organizací působících na poli sociálních služeb tak i do budoucna zůstává zásadní zárukou a předpokladem toho, že sociální služby v Plzni se i přes aktuální dopady globální ekonomické krize budou zlepšovat, rozšiřovat a nadále pružně reagovat na potřeby svých občanů. PBZ se dostává k veřejnosti tentokrát až v září, což není způsobeno liknavostí ze strany zpracovatelů, ale faktem, že k 1. dubnu 2009 se změnil původní funkční model v rámci Magistrátu zaměřený na komunitní plánování a sociální služby. Vznikl nový Odbor sociálních služeb, který se problematice sociálních služeb intenzivně věnuje a hodlá ve svých záměrech jít ještě dál snaží se být otevřeným úřadem, být blíže lidem a jejich problémům, pomáhat jim v obtížné životní situaci nejen radou a informací, ale i zprostředkováním, zastupováním a přímou intervencí. V této zprávě čtenáři narozdíl od 1. PBZ nenaleznou drogovou problematiku, neboť k 1. dubnu 2009 přešla celá sekce drogových služeb pod nově zřízený Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP, v jehož kompetenci je nyní případné zveřejnění záměrů a jejich evaluace. bude společně s Realizačním plánem na dané kalendářní období vyvěšena na webu odboru který se stal od okamžiku aktivace 1. března 2009 vyhledávaným zdrojem informací pro občany i organizace. 3

4 II. Oblast péče o matky s malými dětmi II. 1 Zrealizované cíle a opatření Cíl: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města a poskytovatelů Opatření: 1.6: Mateřská centra Provozování mateřského centra ,- Kč vlastní, MMP, ÚP Plzeň-město, ÚMO MC Plzeňské panenky Zmírňování sociální izolace žen na a po mateřské dovolené Kontaktní osoba: Marie Lachmanová Cíl: Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním trhu Opatření: 3.1: Zajištění vzdělávání matek s malými dětmi Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s malými dětmi ,- Kč vlastní, MMP, ÚP Plzeňměsto, ÚMO MC Plzeňské panenky Úprava nabízených vzdělávacích programů tak, aby odpovídaly potřebám matek a umožnily jim pružně získat doplňující vzdělání obecně uplatnitelnější Kontaktní osoba: Marie Lachmanová 4

5 Cíl: Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním trhu Opatření: Zajištění vzdělávání matek s malými dětmi Informační kampaň o možnostech vzdělávání pro matky s malými dětmi a jejich aktivizace Setkávání poskytovatelů vzdělávání pro matky s malými dětmi Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s malými dětmi Vlastní zdroje organizace, kurzovné za účast ve vzdělávacích programech STUDNICE o.s. Informační kampaň o možnostech vzdělávání pro matky s malými dětmi a jejich aktivizace Reklama v MHD, články v tisku, direct mailing klientkám domu vzdělání, internetové stránky Kontaktní osoba: Hana Kotková, programová ředitelka o.s. STUDNICE Setkávání poskytovatelů vzdělávání pro matky s malými dětmi Spolupráce o.s. STUDNICE a občanského sdružení CEDR v rámci přípravy projektu Znovu v práci. Projekt bude realizován ve vzájemném partnerství, zaměřuje se na rozšíření nabídky bezplatného vzdělávání, rodinného poradenství a možností pracovních stáží pro ženy vracející se na trh práce po RD. Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Škarban, projektant a metodik vzdělávacích programů Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s malými dětmi Realizace těchto vzdělávacích programů: Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače Angličtina pro mírně pokročilé Angličtina konverzace Němčina pro mírně pokročilé Digitální fotografie Tvorba webových stránek Podvojné účetnictví Prezentační a komunikační dovednosti MS PowerPoint MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé Základy společenského chování Příprava a řízení projektů EU principy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a jejich užití v praxi Vystupování při pohovorech Praktický software a multimédia Kurz první pomoci při úrazech dětí Výuky se v období září-prosinec zúčastnilo 79 klientek. Kontaktní osoba: Hana Kotková 5

6 Cíl: Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním trhu Opatření: Setkávání poskytovatelů vzdělávání pro matky s malými dětmi Setkávání poskytovatelů vzdělávacích služeb pro matky s malými dětmi nespecifikovány vlastní zdroje CeDR 1. Zmapování aktivit jednotlivých poskytovatelů a příprava společného projektu 2. CeDR o.s. realizoval neformální setkání s poskytovateli vzdělávání pro matky s dětmi, jehož účelem bylo zmapování aktivit jednotlivých poskytovatelů, navázání konkrétní spolupráce a zapojení do komplexního vzdělávacího projektu pro matky s dětmi. Kontaktní osoba: Ing. Hana Pudelská Opatření: Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s dětmi 1. Realizace vzdělávacích programů pro matky s dětmi, které akceptují jejich mateřskou i budoucí profesní roli 2. Příprava komplexního vzdělávacího projektu zaměřeného na návrat matek s dětmi na trh práce STUDNICE o.s. 1. Kurzy a spolupráce s Úřadem práce CeDR realizoval kurzy výuky anglického jazyka (začátečnice a mírně pokročilé), v rámci těchto kurzů je zajištěno hlídání pro děti. Ve spolupráci s Úřadem práce zprostředkovával individuální poradenství a bilanční diagnostikování pro zájemkyně o práci. Kontaktní osoba: Ing. Hana Pudelská 2. Podaná žádost projektu Znovu v práci CeDR se aktivně podílel na přípravě projektu Znovu v práci a stal se partnerem tohoto projektu. Projekt podala Studnice do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu je plánována na jaro roku Do projektu se zapojí Motýl, Jablíčko v rámci konkrétně specifikované spolupráce, Duha a Plzeňské panenky se zapojí dle svých možností v průběhu realizace projektu. Kontaktní osoba: Ing. Hana Pudelská, Mgr. Pavel Škarban 6

7 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova III. 1 Zrealizované cíle a opatření Cíl: Podpora sociální integrace mladých lidí na území města Plzně Opatření: projekt Druhá šance 008 ( ) Spolupráce s NNO na území města, ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, (např. doléčovací centrum Ledovec), interaktivní workshopy zaměřené na seberealizaci na volném rhu práce, především pro problémové klienty plzeňských učilišť Závěrečná zpráva projektu Druhá šance 08. Kontaktní osoba: Ondřej Bárta ,- SES, z toho Nadační dům Exodus ,- SES, Sebe - Spolu Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti1 Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství, terénní programy) Sociálně aktivizační služby Dům Naděje MMP MPSV MŠMT Rada vlády úhrady uživatelů Naděje o.s. pobočka Plzeň Poskytování sociálních služeb rodinám s dětmi, které jsou ohrožené či postižené sociálním vyloučením. V daném období byl poskytnuta služba (ubytování) 135 osobám. Obsazenost ubytovacích prostor byla 90%. Kontaktní osoba: Kamil Říha, Bc. Pojerová 7

8 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti 2.1 Opatření: Motivace a podpora k vyššímu vzdělání a k zaměstnanosti- sociální poradenství, terénní programy Dohoda o spolupráci s klientem a následné poradenství ohledně volných pracovních míst a rekvalifikačních kurzů Zmapování nabídek a možností uplatnění na trhu práce a osobní asistence terénních pracovníků při komunikaci s úřady a zaměstnavateli Spolupráce s Úřadem práce v Plzni Nespec. SRNMPK Odstranění jazykových a komunikačních bariér, motivace k vyššímu vzdělání a rekvalifikacím, pomoc s vyplňováním dokumentů (formuláře, žádosti, životopisy aj.) Kontaktní osoba: Štefan Tišer Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství, terénní programy) Azylový dům pro ženy MMP NFSA MMP MPSV SROP EU úhrady uživatelek Naděje o.s. pobočka Plzeň Poskytování sociálních služeb ženám ohroženým sociálním vyloučením, ztrátou bydlení apod. Kapacita Kontaktní osoba: Kamil Říha, Bc. Tereza Holzmanová 8

9 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: 2. 2 Vytvoření systému prevence a práce se zadluženými obyvateli a předcházení jejich sociálnímu vyloučení Poskytování terénní sociální služby a dluhového poradenství cílové skupině. Pracovníci Ulice, o.s. absolvovali vzdělávací seminář Dluhová problematika, který pořádal Člověk v tísni, o.p.s. a získali tak základní orientaci v této oblasti. Apelujeme na klienty, aby se řídili dluhovým desaterem, které Člověk v tísni sepsal. Spolupracujeme úzce s touto organizací a naše klienty s problémy v oblasti dluhů tedy delegujeme na ně. 0 Kč OS Ulice Lidé, kteří mají problémy s dluhy, jsou klienty terénní sociální služby a dostane se jim adekvátního poradenství, popřípadě odkaz na kompetentnější organizaci. Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Frýbert 9

10 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Systém prevence a práce se zadluženými obyvateli a předcházení jejich sociálnímu vyloučení Poskytování odborného protidluhového poradenství podle specifické metodiky: prevence vzniku dluhových situací, vzdělávání odborných pracovníků v oblasti poskytování protidluhového poradenství Občanská poradna 1.1 Konzultace dluhových dotazů (cca 600 uživatelů služeb) 1.2 Vydání a distribuce informačního materiálu 1.3 Preventivní přednášky na středních školách (cca 300 žáků) 1.4 Odborné semináře pro pracovníky (metodika protidluhového poradenství, insolvenční zákon) 1.5 Odborná konference Od předpokladů k faktům v dluhové problematice Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Syrovátková 10

11 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření:Sociální integrace romské populace (služby soc. prevence, terénní programy, odborné poradenství) Vyhledávání osob v sociální nouzi a prevence sociálního vyloučení Příprava a organizování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit (2008) + V REALIZACI (2009) Zapojení romských dobrovolníků, kteří usnadňují poskytování sociálních služeb díky znalosti sociokulturního prostředí romských obyvatel Nespec. SRNMPK Monitoring a depistáž v jednotlivých lokalitách. Řešení základních problémů a pomoc při jejich odstraňování (exekuce, oddlužení, splátkové kalendáře, problematika bezdomovectví, trvalých pobytů atp.) Celorepublikový turnaj romských mužstev v kopané Spolupráce s romskými dobrovolníky na smluvní m základě Kontaktní osoba: Štefan Tišer 11

12 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství) Poskytování rekvalifikace, vzdělávání, terénní, sociální práce, sociální rehabilitace, pracovního, poradenství, podpora samostatnosti klientů Mentoring Službu hodláme poskytovat dlouhodobě. Podpora vzdělávání NROS Transition Facility, Iniciativa Eqaul Akce 3, Nadace 02, Město Plzeň, MPSV ČR SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. služba Mentoring (pro mladistvé) Služba je v realizaci od února do srpna 2008 služba byla pilotně vyzkoušena, poté nabídnuta dalším klientům. Na úrovni jednotlivých kazuistik byla služba naplněna, pokud došlo k naplnění cílů. Kontaktní osoba: Jakub Václavů sociální služba Podpora vzdělávání Sociální služba je poskytována také dlouhodobě, proto uvádíme, že je v realizaci, ačkoli také na úrovni jednotlivých případů dochází k úspěšnému ukončení spolupráce (i neúspěšnému). Službu chceme poskytovat i v dalších letech, jelikož je ze strany klientů stále po ní vysoká poptávka. Kontaktní osoba: Michaela Hirtová 12

13 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství, terénní programy) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MMP MPSV MŠMT Plz.kraj Rada vlády NROS Naděje o.s. pobočka Plzeň 1.1 Poskytování sociálních služeb dětem a mládeži, které jsou ohrožené či postižené sociálním vyloučením. v daném období byl poskytnuta služba 75 dětem. Průměrná denní návštěvnost klubu je 14 dětí. Kontaktní osoba: Kamil Říha, Bc. Šviglerová, Bc. Šlajerová 13

14 Cíl : Předcházet soc. vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření 2. 1: Pěstování pracovních návyků a kompetencí osob sociálně znevýhodněných, lidí bez domova a dlouhodobě nezaměstnaných Socioterapeutická podpora uživatelům, jejich přímé zaměstnávání. Pěstování pracovních návyků a kompetencí: prostřednictvím socioterapeutické podpory a přímého zaměstnávání uživatelů v dílnách projektu SSR a zdroje ,- Kč MPSV, MMP, ÚP aj. DCHP, Středisko sociální rehabilitace : Středisko sociální rehabilitace poskytuje sociální služby od (do pod názvem Středisko pracovní rehabilitace). Služba je registrovaná podle 70 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Služba je určen lidem bez přístřeší a dlouhodobě nezaměstnaným. V krátkodobém horizontu jsou cíle projektu definovány následujícím způsobem: realizace nebo obnova pracovních, případně také psychosociálních návyků uživatele služby, rozvíjení schopnosti uživatele rozhodovat se ve vlastních záležitostech informovaně a samostatně, zvýšení sebedůvěry uživatele služby, obnovení jeho motivace k rozhodování a konání ve vlastních záležitostech, přijetí závazků z vlastní minulosti (exekuce, dluhy), snaha tyto závazky řešit, zvýšení schopnosti uživatele sladit vlastní požadavky a potřeby s realitou a s okolím, zlepšení komunikačních dovedností, podpora rozvíjení uváženého nakládání s finančními prostředky (v případě požádání uživatele, pro lepší orientaci ve vlastní ekonomické situaci, sestavení osobního rozpočtu, příjmů a výdajů za měsíc apod.), podpora uživatelovy vědomé snahy soustavně iniciativně zlepšovat vlastní životní podmínky a snaha začlenit uživatele služby do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu.od dubna do prosince 2008 se do projektu SSR zapojilo 28 uživatelů v rámci vykonávání veřejně prospěšných prací a 5 dobrovolníků. 12 uživatelů pokračuje v projektu i v letošním roce. Dílny SSR: Humanitární sklad (šatník, sklad nábytku, sklad potravinové pomoci) v rámci tohoto provozu shromažďujeme humanitární materiál, který dále distribujeme v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje jiným poskytovatelům sociálních služeb (např. výdej ošacení či nábytku na doporučení soc. úřadu atd.). Za rok 2008 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 373 osobám kusů ošacení na doporučení sociálního úřadu. Dále bylo vydáno ošacení dalším 971 osobám. Nábytek byl bezplatně na doporučení soc. úřadu vydán 46 osobám, bez doporučení 563 osobám. Celkem bylo vydáno 991 kusů nábytku.formou potravinové pomoci bylo vydáno jednotlivcům a dalším organizacím kg hladké mouky a kg těstovin. Na příjmu byly přebrány dary od dárců. Zpracování textilního odpadu - v rámci Dílny humanitární sklad přijímáme od veřejnosti i staré oděvy, které bývají často dále nepoužitelné a jejichž zpracování je pracovní náplní uživatelů služby v této Dílně. Oděvy jsou roztříděny podle svého složení (bavlna a jiné materiály). Bavlněné oděvy jsou zbaveny kovových částí a řezačkami na textil rozřezány na hadry, které jsou následně lisovány do desetikilových balíků. Úklid zastávek MHD v Plzni - provoz dílny zajišťuje čtyřčlenná skupina uživatelů vybavená pracovními pomůckami, která pracuje samostatně, přičemž jeden ze skupiny je vedoucím projektu určen předákem na jeden pracovní týden. Předák je zodpovědný za kvalitu práce. Kvalita a přítomnost skupiny na pracovišti je dále kontrolována jednou až dvakrát denně zaměstnanci SSR. Další činností zaměstnávající uživatele služby SSR je doprovod zdravotně postižených osob a dětí v bezbariérové přepravě podporované městem Plzeň atd. Kontaktní osoba: J. Pechmann 14

15 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: 2. 2 Vytvoření systému prevence a práce se zadluženými obyvateli a předcházení jejich sociálnímu vyloučení Dům sv. Vincence v Plzni Koterově - sociální bydlení Návazná služba patřící k projektu SSR od října 2007 DCHP : Osobám v nouzi je zde k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsonier a 2 byty velikosti 1+1. Cílovou skupinu tvoří úspěšní uživatelé různých charitních projektů (Střediska sociální rehabilitace, AD sv. Františka atd.). Od října 2007 k dnešnímu dni bylo v domě ubytováno 19 osob. V současné době je zde ubytováno 9 osob a správce, který se stará o provoz domu. Jeden z bytů je trvale k dispozici Terénní krizové službě Diecézní charity Plzeň pro případ náhlé krizové situace, při které by bylo nutné uživatele služby ubytovat. Kontaktní osoba: J. Pechmann 15

16 IV.Oblast péče o osoby se zdravotním postižením IV. 1 Zrealizované cíle a opatření Cíl: Doplnit síť služeb pro osoby s duševním onemocněním Opatření: 2.1 Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním (pro muže i ženy) Vytvoření chráněného bytu pro muže s duševním onemocněním Vytvoření chráněného bytu pro ženy s duševním onemocněním dle registrované rozvahy cca 1,2 mil. Kč ročně na celou službu (11 lůžek) Ledovec a Nadace Bona 1.1 Byt pro 4 uživatele v Havířské 1 otevřen v březnu Byt poskytlo město a v roce 2008 začalo přispívat na službu Chráněné bydlení Ledovec částkou 200 tis. Kč z rozpočtu. Ledovec má další byt pro 4 muže v Dýšiné a ve službě dalších 7 čekatelů mužů. Město Plzeň v jednání s Nadací Bona na podzim 2008 odmítlo do budoucna poskytnout na službu další městský byt. 2.1 V prosinci 2007 otevřel Ledovec chráněný byt pro 3 ženy v pronajatém soukromém bytě v Baarově ulici. Po celý rok 2008 v něm byla poskytována služba třem ženám se schizofrenií. Nájemní smlouva však končí k Město Plzeň v jednání s Nadací Bona na podzim 2008 odmítlo do budoucna poskytnout na službu další městský byt. Nájemní smlouva byla s jistými ústupky prodloužena do Ledovec dosud nemá za byt sjednánu adekvátní náhradu, služba pro ženy je v ohrožení. Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr.Martin Fojtíček 16

17 Cíl: Doplnit síť služeb pro lidi s tělesným postižením Opatření: Asistovaná individuální bezbariérová doprava Průzkum poptávky provedený organizací Vozíčkáři Plzeňska Vypracování předběžného návrhu projektu asistované přepravy imobilních osob (APIO) provedené organizací Vozíčkáři Plzeňska Zpráva shrnující výsledky interního průzkumu potřeb tělesně postižených občanů města Plzně, provedeného organizací Vozíčkáři Plzeňska mezi svými členy formou dotazníku Projekt APIO (Asistovaná přeprava imobilních osob) Kontaktní osoba: PhDr. Miroslav Valina 17

18 Cíl : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením Opatření 3.4: Sociálně aktivizační služby pro osoby s mentálním postižením Aktivizační služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (zájmové aktivity) Celkem Kč Výdaje celkem Kč MOTÝL o.s. MOTÝL o.s. poskytuje od roku 2004 zájmové aktivity integračního charakteru pro děti a mládež se ZP a děti zdravé. V roce 2007 tuto činnost pro osoby se ZP zaregistroval jako sociální službu (Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením). Ojedinělý projekt z hlediska zařazení dětí převážně předškolního a mladšího školního věku s handicapem mezi zdravé formou zájmových kroužků byl nazván Zájmové aktivity a realizován byl od ledna Celkem 56 klientů s postižením je zařazeno mezi 271 dětí zdravých ve 22 kroužcích (vzdělávací a výchovné, hudební, pohybové, výtvarné a kreativní). V rámci aktivizačních služeb v MOTÝL o.s. proběhlo v roce 2008 sedm tématicky laděných jednorázových akcích, tři příměstské tábory a pobyt rodičů s dětmi. Ve všech výše uvedených aktivitách byly vždy zařazeny děti s postižením. Na této činnosti se podílelo6 zaměstnanců, 10 lektorů na DPP a 10 dobrovolníků z o.s. Totem a z řad rodičů. Věková struktura uživatelů se pohybovala od tří měsíců věku dítěte až po mladé dospělé. Cílem aktivit MOTÝL o.s. je zmírnit důsledky zdravotního postižení a tím zkvalitnit život klientů. Pod vedením odborných pracovníků si malí klienti procvičují jemnou i hrubou motoriku, verbální projev, cvičí samostatnost a soběstačnost, a to vždy v kolektivu zdravých vrstevníků. Starší děti se ZP a mladí dospělí se ZP mají samostatné zájmové aktivity bez integrace. Kontaktní osoba: Jana Solničková 18

19 Cíl : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením Opatření 3.6.: Chráněné a terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením Realizace projektu Terapeutické dílny (sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením) na základě výsledků poptávky Celkem Kč Výdaje Kč MOTÝL o.s. Po předchozím průzkumu poptávky v roce 2007 (dotazníkové šetření, diskuze s rodiči dospělých dětí s mentálním a kombinovaným postižení ve speciální škole, nabídkové letáky) získal v lednu 2008 MOTÝL o.s. do pronájmu další nebytové prostory ve stávajícím objektu určené k realizaci projektu Terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Na úpravě prostor se finančně podílel ÚMO Plzeň 1. Po první fázi úprav začátkem března 2008 začali do dílen docházet první dospělí klienti s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 17 až 41 let. V prvním pololetí dílny navštěvovalo 7 klientů. Po dalších stavebních úpravách v letních měsících, které hradil opět ÚMO Plzeň 1, se prostory zvětšily a doplnily o bezbariérové sociální zázemí. Ve druhém pololetí roku 2008 Terapeutické dílny v MOTÝL o. s. sloužily již 13 klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Dílny nabízejí pracovní příležitost klientům od 16 do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří z důvodu svého handicapu nemohou pracovat v běžném pracovním procesu nebo v chráněných dílnách. Vyrábějí drobné dárkové předměty, kulisy a odměny, kterými se sdružení prezentuje na různých akcích celonárodního, krajského i místního charakteru. Součástí terapeutickorehabilitačního programu je i zahradnická činnost, práce v kuchyni, kde klienti připravují svačiny pro kolegy z dílen a společensko-sociální výchova. Projekt byl zajištěn po finanční stránce jen z poloviny ( Kč) vzhledem k plánu ( Kč), proto byl plán zkorigován podle finančních možností sdružení. Klienti navštěvují dílny v době od 7.00 h do h (původně dle plánu 8.00h až 16.00h), od pondělí do čtvrtka. Věnují se jim 2 pracovníci, včetně koordinátora (dle plánu 4 pracovníci, včetně koordinátora). Velkou pomocí jsou dobrovolníci - 1 až 4 každý den ( studenti VŠ a SŠ se sociálním zaměřením) Kontaktní osoba: Eva Kepková 19

20 Motýl občanské sdružení IČO: Žlutická 2, Plzeň, tel.: Raná péče V polovině roku 2007 sdružení Motýl o.s. zaregistrovalo u Krajského úřadu Plzeňského kraje novou sociální službu raná péče, kterou se rozhodlo od roku 2008 nabídnout potřebným. V lednu 2008 jsme pro tuto činnost získali do pronájmu od ÚMO 1 Plzeň nové prostory sousedící s původním objektem Motýl o.s.. ÚMO 1 Plzeň provedlo částečné základní úpravy na vlastní náklady. Vybavení ambulance jsme hradily z finančních prostředků vybraných skaty při veřejné sbírce a z finančních prostředků Nadačního fondu pro sociální aktivity občanů města Plzně. V nově upravených prostorech jsme začali provozovat tuto sociální službu pod názvem Raná péče od 10. března Pro rok 2008 se nám nepodařilo sehnat potřebnou finanční dotaci na mzdové náklady ani na provoz, proto službu raná péče poskytujeme v omezeném provozu (koordinátor, 2 poradci od března na 1/2 úvazek). V současné době máme kapacitu klientů vzhledem k nedostatku finančních prostředků na mzdy poradců. Nemáme sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, odborníky na DPP, supervizora, uklízečku, údržbáře, ani webmastera. Pracovní pozice jsme museli zkumulovat, což není dobře pro zaměstnance. Služba raná péče je v Plzni a okolí kapacitně nedostačující viz. výsledky projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni a dle zákona o soc. službách je poskytována zdarma. Vzhledem k nedostatečné kapacitě služby jsme ranou péči propagovali jen na našich internetových stránkách, a přesto byla kapacita naplněna po 3 měsících provozu. Ke registrujeme 18 klientů v projektu Raná péče. Prostřednictvím poradců (pedagog a fyzioterapeut) podporujeme psychomotorický vývoj dítěte ohroženého nebo s postižením ve věku 0-7 let s ohledem na jeho specifické potřeby. Podporujeme rodinné příslušníky dítěte s postižením, zprostředkováváme jim kontakt se společenským prostředím, spolupracujeme s rodinou a školskými zařízeními při integraci dětí s postižením mezi zdravé vrstevníky, integrujeme děti při aktivizačních činnostech provozovaných naším zařízením. Kontaktní osoba: Bc. Hana Breníková 20

21 V. Oblast péče o seniory Veškerá opatření obsažená ve Střednědobé rozvojové koncepci sociálních služeb jsou velice finančně nákladná a město Plzeň si nemůže dovolit je financovat výhradně ze svých zdrojů. Jedinou cestou se jeví partnerství města s Plzeňským krajem, případně využití aktuálních výzev operačnívch programů fondů ESF. Významným počinem města a RDC TOTEM bylo otevření Domu napříč generacemi v Kaznějovské 51, Plzeň s nabídkou sociálně aktivizačních služeb pro seniory a širokým spektrem kulturních aktivit. Objekt původně v majetku města Plzně byl darován Totemu. Podle nám dostupných informací v roce 2010 zahají provoz tyto zařízení: Domov pro seniory ve Vejprnicích provozovatel Baculus o.s. Cíl: Zvýšení množství poskytovaných sociálních služeb Opatření: Výstavba Domova pro seniory a Denního stacionáře FÁZE: Zpracování projektové dokumentace SPLNĚNO FÁZE: Žádost o vydání územního rozhodnutí V REALIZACI 1 mil. Kč Vlastní zdroje MÚSS Plzeň Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Chuchler 21

22 VI.Oblast péče o cizince VI.I Zrealizované cíle a opatření Cíl: Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit Opatření: Zajištění poradenství a terénní sociální práce poradenské středisko Poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro cizince (ambulantní formou) 2. účast na setkávání k problematice poradenství pro cizince Občanská poradna Plzeň, o.s. 1.1 poskytnuté konzultace pro cizince účast na zorganizovaných setkáních strategický plán zapojení Občanské poradny Plzeň, o.s. do plánovaných aktivit pro cizince Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Dvořáková 22

23 Cíl: Poradenstvím přispět k lepší orientaci cizinců ve své sotuaci, zlepšit integraci cizinců na místní úrovni Opatření: Odborné sociální poradenství cizincům 1. Realizace projektu Integrace cizinců na území města Plzně, podpořeného Magistrátem města Plzně (od ) 2. Dokončení projektu Mobilní služby pro imigranty (poradenství 1x za 14 dní, aktivity směřující k integraci na trh práce), skončeno , program OPRLZ, Evropský sociální fond + státní rozpočet 3. Poskytování sociálních služeb ze zdrojů MPSV (1x týdně poradenství), dotace Projekt byl víceletý a byl realizován ve více krajích, nemáme tedy zmapované náklady přímo na Plzeň Projekt byl celorepublik ový, nemáme zmapované náklady pouze pro Plzeň OPU 1. sociální a právní poradenství - aktivity 1.,3. důraz kladen na jazykovou vybavenost pracovníků a na možnost využití bezplatné služby právníků OPU (konzultace zjm. cizineckého zákona). celkem cca 45 klientů (období ) 2. Brožura Mobilní služby pro imigranty výstup projektu OPRLZ, shrnutí činností OPU v krajích Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Bobysudová (původní realizátorka, Lucie Machalová nastoupila na mateřskou dovolenou) 23

24 Cíl:Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit Opatření: Zvýšení informovanosti o nabídce sociálních služeb pro cizince Propagační materiál o konkrétní nabídce jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb pracujících s cizinci v různých jazykových mutacích. : ,- KČ Zdroje: MVČR, Město Plzeň Město Plzeň Město Plzeň v rámci projektu z MV ČR Integrace cizinců na úrovni samosprávy města Plzně řešení problematiky osob migrujících za prací vydalo v lednu 2009 informační brožurku pro cizince. Tato brožura obsahuje základní informace a kontakty na instituce v Plzni, a to z oblasti: - pobytu v ČR - zaměstnávání - zdravotnictví - sociálních služeb pro cizince - systému sociálních dávek - školství a kultury - dopravy - bezpečnosti brožury: ks Jazykové mutace: Anglický jazyk Vietnamský jazyk Mongolský jazyk Ruský jazyk Ukrajinský jazyk Bulharský jazy2 Brožury distribuovány na veřejné instituce v Plzni, do NNO, přístupny na webu města: Kontaktní osoba: Mgr. Alena Hynková 24

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Komunitní centrum Černý Most

Komunitní centrum Černý Most EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunitní centrum Černý Most PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka, sídlo: Broumarská 25, Praha 9 - Kyje Místo: Praha 14, datum: 22.11.

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která byla založena v

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v uplynulém roce se nám podařilo

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více