Průběžná zpráva o naplňování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o naplňování"

Transkript

1 Průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni Bilance období: březen 2008 duben 2009 K zpracoval: Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb

2 Obsah: I. Podstata a smysl Průběžné bilanční zprávy (PBZ)... 3 II. Oblast péče o matky s malými dětmi... 4 II. 1 Zrealizované cíle a opatření... 4 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova...7 III. 1 Zrealizované cíle a opatření... 7 IV. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením...16 IV. 1 Zrealizované cíle a opatření V. Oblast péče o seniory...21 VI. Oblast péče o cizince VI.I Zrealizované cíle a opatření

3 I. Podstata a smysl Průběžné bilanční zprávy (PBZ) V pořadí druhá (dále jen PBZ) přináší zhodnocení období ke 30. dubnu Jediným záměrem tohoto dokumentu je přinést subjektům zainteresovaných v sociálních službách, ale i široké plzeňské veřejnosti, informace o tom, jakým způsobem se rozvíjí a zkvalitňuje síť sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně. Je třeba zohlednit fakt, že řada aktivit a činností zmíněných v PBZ vznikla a existuje jen proto, že konkrétní neziskové organizace samy projevily snahu a Město v nejednom případě jejich snahu finančně nebo materiálně podpořilo. Součinnost Města a nestátních neziskových organizací působících na poli sociálních služeb tak i do budoucna zůstává zásadní zárukou a předpokladem toho, že sociální služby v Plzni se i přes aktuální dopady globální ekonomické krize budou zlepšovat, rozšiřovat a nadále pružně reagovat na potřeby svých občanů. PBZ se dostává k veřejnosti tentokrát až v září, což není způsobeno liknavostí ze strany zpracovatelů, ale faktem, že k 1. dubnu 2009 se změnil původní funkční model v rámci Magistrátu zaměřený na komunitní plánování a sociální služby. Vznikl nový Odbor sociálních služeb, který se problematice sociálních služeb intenzivně věnuje a hodlá ve svých záměrech jít ještě dál snaží se být otevřeným úřadem, být blíže lidem a jejich problémům, pomáhat jim v obtížné životní situaci nejen radou a informací, ale i zprostředkováním, zastupováním a přímou intervencí. V této zprávě čtenáři narozdíl od 1. PBZ nenaleznou drogovou problematiku, neboť k 1. dubnu 2009 přešla celá sekce drogových služeb pod nově zřízený Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP, v jehož kompetenci je nyní případné zveřejnění záměrů a jejich evaluace. bude společně s Realizačním plánem na dané kalendářní období vyvěšena na webu odboru který se stal od okamžiku aktivace 1. března 2009 vyhledávaným zdrojem informací pro občany i organizace. 3

4 II. Oblast péče o matky s malými dětmi II. 1 Zrealizované cíle a opatření Cíl: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města a poskytovatelů Opatření: 1.6: Mateřská centra Provozování mateřského centra ,- Kč vlastní, MMP, ÚP Plzeň-město, ÚMO MC Plzeňské panenky Zmírňování sociální izolace žen na a po mateřské dovolené Kontaktní osoba: Marie Lachmanová Cíl: Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním trhu Opatření: 3.1: Zajištění vzdělávání matek s malými dětmi Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s malými dětmi ,- Kč vlastní, MMP, ÚP Plzeňměsto, ÚMO MC Plzeňské panenky Úprava nabízených vzdělávacích programů tak, aby odpovídaly potřebám matek a umožnily jim pružně získat doplňující vzdělání obecně uplatnitelnější Kontaktní osoba: Marie Lachmanová 4

5 Cíl: Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním trhu Opatření: Zajištění vzdělávání matek s malými dětmi Informační kampaň o možnostech vzdělávání pro matky s malými dětmi a jejich aktivizace Setkávání poskytovatelů vzdělávání pro matky s malými dětmi Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s malými dětmi Vlastní zdroje organizace, kurzovné za účast ve vzdělávacích programech STUDNICE o.s. Informační kampaň o možnostech vzdělávání pro matky s malými dětmi a jejich aktivizace Reklama v MHD, články v tisku, direct mailing klientkám domu vzdělání, internetové stránky Kontaktní osoba: Hana Kotková, programová ředitelka o.s. STUDNICE Setkávání poskytovatelů vzdělávání pro matky s malými dětmi Spolupráce o.s. STUDNICE a občanského sdružení CEDR v rámci přípravy projektu Znovu v práci. Projekt bude realizován ve vzájemném partnerství, zaměřuje se na rozšíření nabídky bezplatného vzdělávání, rodinného poradenství a možností pracovních stáží pro ženy vracející se na trh práce po RD. Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Škarban, projektant a metodik vzdělávacích programů Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s malými dětmi Realizace těchto vzdělávacích programů: Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače Angličtina pro mírně pokročilé Angličtina konverzace Němčina pro mírně pokročilé Digitální fotografie Tvorba webových stránek Podvojné účetnictví Prezentační a komunikační dovednosti MS PowerPoint MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé Základy společenského chování Příprava a řízení projektů EU principy politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a jejich užití v praxi Vystupování při pohovorech Praktický software a multimédia Kurz první pomoci při úrazech dětí Výuky se v období září-prosinec zúčastnilo 79 klientek. Kontaktní osoba: Hana Kotková 5

6 Cíl: Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním trhu Opatření: Setkávání poskytovatelů vzdělávání pro matky s malými dětmi Setkávání poskytovatelů vzdělávacích služeb pro matky s malými dětmi nespecifikovány vlastní zdroje CeDR 1. Zmapování aktivit jednotlivých poskytovatelů a příprava společného projektu 2. CeDR o.s. realizoval neformální setkání s poskytovateli vzdělávání pro matky s dětmi, jehož účelem bylo zmapování aktivit jednotlivých poskytovatelů, navázání konkrétní spolupráce a zapojení do komplexního vzdělávacího projektu pro matky s dětmi. Kontaktní osoba: Ing. Hana Pudelská Opatření: Úprava nabízených vzdělávacích programů pro matky s dětmi 1. Realizace vzdělávacích programů pro matky s dětmi, které akceptují jejich mateřskou i budoucí profesní roli 2. Příprava komplexního vzdělávacího projektu zaměřeného na návrat matek s dětmi na trh práce STUDNICE o.s. 1. Kurzy a spolupráce s Úřadem práce CeDR realizoval kurzy výuky anglického jazyka (začátečnice a mírně pokročilé), v rámci těchto kurzů je zajištěno hlídání pro děti. Ve spolupráci s Úřadem práce zprostředkovával individuální poradenství a bilanční diagnostikování pro zájemkyně o práci. Kontaktní osoba: Ing. Hana Pudelská 2. Podaná žádost projektu Znovu v práci CeDR se aktivně podílel na přípravě projektu Znovu v práci a stal se partnerem tohoto projektu. Projekt podala Studnice do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu je plánována na jaro roku Do projektu se zapojí Motýl, Jablíčko v rámci konkrétně specifikované spolupráce, Duha a Plzeňské panenky se zapojí dle svých možností v průběhu realizace projektu. Kontaktní osoba: Ing. Hana Pudelská, Mgr. Pavel Škarban 6

7 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova III. 1 Zrealizované cíle a opatření Cíl: Podpora sociální integrace mladých lidí na území města Plzně Opatření: projekt Druhá šance 008 ( ) Spolupráce s NNO na území města, ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, (např. doléčovací centrum Ledovec), interaktivní workshopy zaměřené na seberealizaci na volném rhu práce, především pro problémové klienty plzeňských učilišť Závěrečná zpráva projektu Druhá šance 08. Kontaktní osoba: Ondřej Bárta ,- SES, z toho Nadační dům Exodus ,- SES, Sebe - Spolu Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti1 Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství, terénní programy) Sociálně aktivizační služby Dům Naděje MMP MPSV MŠMT Rada vlády úhrady uživatelů Naděje o.s. pobočka Plzeň Poskytování sociálních služeb rodinám s dětmi, které jsou ohrožené či postižené sociálním vyloučením. V daném období byl poskytnuta služba (ubytování) 135 osobám. Obsazenost ubytovacích prostor byla 90%. Kontaktní osoba: Kamil Říha, Bc. Pojerová 7

8 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti 2.1 Opatření: Motivace a podpora k vyššímu vzdělání a k zaměstnanosti- sociální poradenství, terénní programy Dohoda o spolupráci s klientem a následné poradenství ohledně volných pracovních míst a rekvalifikačních kurzů Zmapování nabídek a možností uplatnění na trhu práce a osobní asistence terénních pracovníků při komunikaci s úřady a zaměstnavateli Spolupráce s Úřadem práce v Plzni Nespec. SRNMPK Odstranění jazykových a komunikačních bariér, motivace k vyššímu vzdělání a rekvalifikacím, pomoc s vyplňováním dokumentů (formuláře, žádosti, životopisy aj.) Kontaktní osoba: Štefan Tišer Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství, terénní programy) Azylový dům pro ženy MMP NFSA MMP MPSV SROP EU úhrady uživatelek Naděje o.s. pobočka Plzeň Poskytování sociálních služeb ženám ohroženým sociálním vyloučením, ztrátou bydlení apod. Kapacita Kontaktní osoba: Kamil Říha, Bc. Tereza Holzmanová 8

9 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: 2. 2 Vytvoření systému prevence a práce se zadluženými obyvateli a předcházení jejich sociálnímu vyloučení Poskytování terénní sociální služby a dluhového poradenství cílové skupině. Pracovníci Ulice, o.s. absolvovali vzdělávací seminář Dluhová problematika, který pořádal Člověk v tísni, o.p.s. a získali tak základní orientaci v této oblasti. Apelujeme na klienty, aby se řídili dluhovým desaterem, které Člověk v tísni sepsal. Spolupracujeme úzce s touto organizací a naše klienty s problémy v oblasti dluhů tedy delegujeme na ně. 0 Kč OS Ulice Lidé, kteří mají problémy s dluhy, jsou klienty terénní sociální služby a dostane se jim adekvátního poradenství, popřípadě odkaz na kompetentnější organizaci. Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Frýbert 9

10 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Systém prevence a práce se zadluženými obyvateli a předcházení jejich sociálnímu vyloučení Poskytování odborného protidluhového poradenství podle specifické metodiky: prevence vzniku dluhových situací, vzdělávání odborných pracovníků v oblasti poskytování protidluhového poradenství Občanská poradna 1.1 Konzultace dluhových dotazů (cca 600 uživatelů služeb) 1.2 Vydání a distribuce informačního materiálu 1.3 Preventivní přednášky na středních školách (cca 300 žáků) 1.4 Odborné semináře pro pracovníky (metodika protidluhového poradenství, insolvenční zákon) 1.5 Odborná konference Od předpokladů k faktům v dluhové problematice Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Syrovátková 10

11 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření:Sociální integrace romské populace (služby soc. prevence, terénní programy, odborné poradenství) Vyhledávání osob v sociální nouzi a prevence sociálního vyloučení Příprava a organizování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit (2008) + V REALIZACI (2009) Zapojení romských dobrovolníků, kteří usnadňují poskytování sociálních služeb díky znalosti sociokulturního prostředí romských obyvatel Nespec. SRNMPK Monitoring a depistáž v jednotlivých lokalitách. Řešení základních problémů a pomoc při jejich odstraňování (exekuce, oddlužení, splátkové kalendáře, problematika bezdomovectví, trvalých pobytů atp.) Celorepublikový turnaj romských mužstev v kopané Spolupráce s romskými dobrovolníky na smluvní m základě Kontaktní osoba: Štefan Tišer 11

12 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství) Poskytování rekvalifikace, vzdělávání, terénní, sociální práce, sociální rehabilitace, pracovního, poradenství, podpora samostatnosti klientů Mentoring Službu hodláme poskytovat dlouhodobě. Podpora vzdělávání NROS Transition Facility, Iniciativa Eqaul Akce 3, Nadace 02, Město Plzeň, MPSV ČR SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. služba Mentoring (pro mladistvé) Služba je v realizaci od února do srpna 2008 služba byla pilotně vyzkoušena, poté nabídnuta dalším klientům. Na úrovni jednotlivých kazuistik byla služba naplněna, pokud došlo k naplnění cílů. Kontaktní osoba: Jakub Václavů sociální služba Podpora vzdělávání Sociální služba je poskytována také dlouhodobě, proto uvádíme, že je v realizaci, ačkoli také na úrovni jednotlivých případů dochází k úspěšnému ukončení spolupráce (i neúspěšnému). Službu chceme poskytovat i v dalších letech, jelikož je ze strany klientů stále po ní vysoká poptávka. Kontaktní osoba: Michaela Hirtová 12

13 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální rehabilitace, sociální poradenství, terénní programy) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MMP MPSV MŠMT Plz.kraj Rada vlády NROS Naděje o.s. pobočka Plzeň 1.1 Poskytování sociálních služeb dětem a mládeži, které jsou ohrožené či postižené sociálním vyloučením. v daném období byl poskytnuta služba 75 dětem. Průměrná denní návštěvnost klubu je 14 dětí. Kontaktní osoba: Kamil Říha, Bc. Šviglerová, Bc. Šlajerová 13

14 Cíl : Předcházet soc. vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření 2. 1: Pěstování pracovních návyků a kompetencí osob sociálně znevýhodněných, lidí bez domova a dlouhodobě nezaměstnaných Socioterapeutická podpora uživatelům, jejich přímé zaměstnávání. Pěstování pracovních návyků a kompetencí: prostřednictvím socioterapeutické podpory a přímého zaměstnávání uživatelů v dílnách projektu SSR a zdroje ,- Kč MPSV, MMP, ÚP aj. DCHP, Středisko sociální rehabilitace : Středisko sociální rehabilitace poskytuje sociální služby od (do pod názvem Středisko pracovní rehabilitace). Služba je registrovaná podle 70 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Služba je určen lidem bez přístřeší a dlouhodobě nezaměstnaným. V krátkodobém horizontu jsou cíle projektu definovány následujícím způsobem: realizace nebo obnova pracovních, případně také psychosociálních návyků uživatele služby, rozvíjení schopnosti uživatele rozhodovat se ve vlastních záležitostech informovaně a samostatně, zvýšení sebedůvěry uživatele služby, obnovení jeho motivace k rozhodování a konání ve vlastních záležitostech, přijetí závazků z vlastní minulosti (exekuce, dluhy), snaha tyto závazky řešit, zvýšení schopnosti uživatele sladit vlastní požadavky a potřeby s realitou a s okolím, zlepšení komunikačních dovedností, podpora rozvíjení uváženého nakládání s finančními prostředky (v případě požádání uživatele, pro lepší orientaci ve vlastní ekonomické situaci, sestavení osobního rozpočtu, příjmů a výdajů za měsíc apod.), podpora uživatelovy vědomé snahy soustavně iniciativně zlepšovat vlastní životní podmínky a snaha začlenit uživatele služby do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu.od dubna do prosince 2008 se do projektu SSR zapojilo 28 uživatelů v rámci vykonávání veřejně prospěšných prací a 5 dobrovolníků. 12 uživatelů pokračuje v projektu i v letošním roce. Dílny SSR: Humanitární sklad (šatník, sklad nábytku, sklad potravinové pomoci) v rámci tohoto provozu shromažďujeme humanitární materiál, který dále distribujeme v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje jiným poskytovatelům sociálních služeb (např. výdej ošacení či nábytku na doporučení soc. úřadu atd.). Za rok 2008 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 373 osobám kusů ošacení na doporučení sociálního úřadu. Dále bylo vydáno ošacení dalším 971 osobám. Nábytek byl bezplatně na doporučení soc. úřadu vydán 46 osobám, bez doporučení 563 osobám. Celkem bylo vydáno 991 kusů nábytku.formou potravinové pomoci bylo vydáno jednotlivcům a dalším organizacím kg hladké mouky a kg těstovin. Na příjmu byly přebrány dary od dárců. Zpracování textilního odpadu - v rámci Dílny humanitární sklad přijímáme od veřejnosti i staré oděvy, které bývají často dále nepoužitelné a jejichž zpracování je pracovní náplní uživatelů služby v této Dílně. Oděvy jsou roztříděny podle svého složení (bavlna a jiné materiály). Bavlněné oděvy jsou zbaveny kovových částí a řezačkami na textil rozřezány na hadry, které jsou následně lisovány do desetikilových balíků. Úklid zastávek MHD v Plzni - provoz dílny zajišťuje čtyřčlenná skupina uživatelů vybavená pracovními pomůckami, která pracuje samostatně, přičemž jeden ze skupiny je vedoucím projektu určen předákem na jeden pracovní týden. Předák je zodpovědný za kvalitu práce. Kvalita a přítomnost skupiny na pracovišti je dále kontrolována jednou až dvakrát denně zaměstnanci SSR. Další činností zaměstnávající uživatele služby SSR je doprovod zdravotně postižených osob a dětí v bezbariérové přepravě podporované městem Plzeň atd. Kontaktní osoba: J. Pechmann 14

15 Cíl: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření: 2. 2 Vytvoření systému prevence a práce se zadluženými obyvateli a předcházení jejich sociálnímu vyloučení Dům sv. Vincence v Plzni Koterově - sociální bydlení Návazná služba patřící k projektu SSR od října 2007 DCHP : Osobám v nouzi je zde k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsonier a 2 byty velikosti 1+1. Cílovou skupinu tvoří úspěšní uživatelé různých charitních projektů (Střediska sociální rehabilitace, AD sv. Františka atd.). Od října 2007 k dnešnímu dni bylo v domě ubytováno 19 osob. V současné době je zde ubytováno 9 osob a správce, který se stará o provoz domu. Jeden z bytů je trvale k dispozici Terénní krizové službě Diecézní charity Plzeň pro případ náhlé krizové situace, při které by bylo nutné uživatele služby ubytovat. Kontaktní osoba: J. Pechmann 15

16 IV.Oblast péče o osoby se zdravotním postižením IV. 1 Zrealizované cíle a opatření Cíl: Doplnit síť služeb pro osoby s duševním onemocněním Opatření: 2.1 Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním (pro muže i ženy) Vytvoření chráněného bytu pro muže s duševním onemocněním Vytvoření chráněného bytu pro ženy s duševním onemocněním dle registrované rozvahy cca 1,2 mil. Kč ročně na celou službu (11 lůžek) Ledovec a Nadace Bona 1.1 Byt pro 4 uživatele v Havířské 1 otevřen v březnu Byt poskytlo město a v roce 2008 začalo přispívat na službu Chráněné bydlení Ledovec částkou 200 tis. Kč z rozpočtu. Ledovec má další byt pro 4 muže v Dýšiné a ve službě dalších 7 čekatelů mužů. Město Plzeň v jednání s Nadací Bona na podzim 2008 odmítlo do budoucna poskytnout na službu další městský byt. 2.1 V prosinci 2007 otevřel Ledovec chráněný byt pro 3 ženy v pronajatém soukromém bytě v Baarově ulici. Po celý rok 2008 v něm byla poskytována služba třem ženám se schizofrenií. Nájemní smlouva však končí k Město Plzeň v jednání s Nadací Bona na podzim 2008 odmítlo do budoucna poskytnout na službu další městský byt. Nájemní smlouva byla s jistými ústupky prodloužena do Ledovec dosud nemá za byt sjednánu adekvátní náhradu, služba pro ženy je v ohrožení. Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr.Martin Fojtíček 16

17 Cíl: Doplnit síť služeb pro lidi s tělesným postižením Opatření: Asistovaná individuální bezbariérová doprava Průzkum poptávky provedený organizací Vozíčkáři Plzeňska Vypracování předběžného návrhu projektu asistované přepravy imobilních osob (APIO) provedené organizací Vozíčkáři Plzeňska Zpráva shrnující výsledky interního průzkumu potřeb tělesně postižených občanů města Plzně, provedeného organizací Vozíčkáři Plzeňska mezi svými členy formou dotazníku Projekt APIO (Asistovaná přeprava imobilních osob) Kontaktní osoba: PhDr. Miroslav Valina 17

18 Cíl : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením Opatření 3.4: Sociálně aktivizační služby pro osoby s mentálním postižením Aktivizační služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (zájmové aktivity) Celkem Kč Výdaje celkem Kč MOTÝL o.s. MOTÝL o.s. poskytuje od roku 2004 zájmové aktivity integračního charakteru pro děti a mládež se ZP a děti zdravé. V roce 2007 tuto činnost pro osoby se ZP zaregistroval jako sociální službu (Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením). Ojedinělý projekt z hlediska zařazení dětí převážně předškolního a mladšího školního věku s handicapem mezi zdravé formou zájmových kroužků byl nazván Zájmové aktivity a realizován byl od ledna Celkem 56 klientů s postižením je zařazeno mezi 271 dětí zdravých ve 22 kroužcích (vzdělávací a výchovné, hudební, pohybové, výtvarné a kreativní). V rámci aktivizačních služeb v MOTÝL o.s. proběhlo v roce 2008 sedm tématicky laděných jednorázových akcích, tři příměstské tábory a pobyt rodičů s dětmi. Ve všech výše uvedených aktivitách byly vždy zařazeny děti s postižením. Na této činnosti se podílelo6 zaměstnanců, 10 lektorů na DPP a 10 dobrovolníků z o.s. Totem a z řad rodičů. Věková struktura uživatelů se pohybovala od tří měsíců věku dítěte až po mladé dospělé. Cílem aktivit MOTÝL o.s. je zmírnit důsledky zdravotního postižení a tím zkvalitnit život klientů. Pod vedením odborných pracovníků si malí klienti procvičují jemnou i hrubou motoriku, verbální projev, cvičí samostatnost a soběstačnost, a to vždy v kolektivu zdravých vrstevníků. Starší děti se ZP a mladí dospělí se ZP mají samostatné zájmové aktivity bez integrace. Kontaktní osoba: Jana Solničková 18

19 Cíl : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením Opatření 3.6.: Chráněné a terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením Realizace projektu Terapeutické dílny (sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením) na základě výsledků poptávky Celkem Kč Výdaje Kč MOTÝL o.s. Po předchozím průzkumu poptávky v roce 2007 (dotazníkové šetření, diskuze s rodiči dospělých dětí s mentálním a kombinovaným postižení ve speciální škole, nabídkové letáky) získal v lednu 2008 MOTÝL o.s. do pronájmu další nebytové prostory ve stávajícím objektu určené k realizaci projektu Terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Na úpravě prostor se finančně podílel ÚMO Plzeň 1. Po první fázi úprav začátkem března 2008 začali do dílen docházet první dospělí klienti s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 17 až 41 let. V prvním pololetí dílny navštěvovalo 7 klientů. Po dalších stavebních úpravách v letních měsících, které hradil opět ÚMO Plzeň 1, se prostory zvětšily a doplnily o bezbariérové sociální zázemí. Ve druhém pololetí roku 2008 Terapeutické dílny v MOTÝL o. s. sloužily již 13 klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Dílny nabízejí pracovní příležitost klientům od 16 do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří z důvodu svého handicapu nemohou pracovat v běžném pracovním procesu nebo v chráněných dílnách. Vyrábějí drobné dárkové předměty, kulisy a odměny, kterými se sdružení prezentuje na různých akcích celonárodního, krajského i místního charakteru. Součástí terapeutickorehabilitačního programu je i zahradnická činnost, práce v kuchyni, kde klienti připravují svačiny pro kolegy z dílen a společensko-sociální výchova. Projekt byl zajištěn po finanční stránce jen z poloviny ( Kč) vzhledem k plánu ( Kč), proto byl plán zkorigován podle finančních možností sdružení. Klienti navštěvují dílny v době od 7.00 h do h (původně dle plánu 8.00h až 16.00h), od pondělí do čtvrtka. Věnují se jim 2 pracovníci, včetně koordinátora (dle plánu 4 pracovníci, včetně koordinátora). Velkou pomocí jsou dobrovolníci - 1 až 4 každý den ( studenti VŠ a SŠ se sociálním zaměřením) Kontaktní osoba: Eva Kepková 19

20 Motýl občanské sdružení IČO: Žlutická 2, Plzeň, tel.: Raná péče V polovině roku 2007 sdružení Motýl o.s. zaregistrovalo u Krajského úřadu Plzeňského kraje novou sociální službu raná péče, kterou se rozhodlo od roku 2008 nabídnout potřebným. V lednu 2008 jsme pro tuto činnost získali do pronájmu od ÚMO 1 Plzeň nové prostory sousedící s původním objektem Motýl o.s.. ÚMO 1 Plzeň provedlo částečné základní úpravy na vlastní náklady. Vybavení ambulance jsme hradily z finančních prostředků vybraných skaty při veřejné sbírce a z finančních prostředků Nadačního fondu pro sociální aktivity občanů města Plzně. V nově upravených prostorech jsme začali provozovat tuto sociální službu pod názvem Raná péče od 10. března Pro rok 2008 se nám nepodařilo sehnat potřebnou finanční dotaci na mzdové náklady ani na provoz, proto službu raná péče poskytujeme v omezeném provozu (koordinátor, 2 poradci od března na 1/2 úvazek). V současné době máme kapacitu klientů vzhledem k nedostatku finančních prostředků na mzdy poradců. Nemáme sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, odborníky na DPP, supervizora, uklízečku, údržbáře, ani webmastera. Pracovní pozice jsme museli zkumulovat, což není dobře pro zaměstnance. Služba raná péče je v Plzni a okolí kapacitně nedostačující viz. výsledky projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni a dle zákona o soc. službách je poskytována zdarma. Vzhledem k nedostatečné kapacitě služby jsme ranou péči propagovali jen na našich internetových stránkách, a přesto byla kapacita naplněna po 3 měsících provozu. Ke registrujeme 18 klientů v projektu Raná péče. Prostřednictvím poradců (pedagog a fyzioterapeut) podporujeme psychomotorický vývoj dítěte ohroženého nebo s postižením ve věku 0-7 let s ohledem na jeho specifické potřeby. Podporujeme rodinné příslušníky dítěte s postižením, zprostředkováváme jim kontakt se společenským prostředím, spolupracujeme s rodinou a školskými zařízeními při integraci dětí s postižením mezi zdravé vrstevníky, integrujeme děti při aktivizačních činnostech provozovaných naším zařízením. Kontaktní osoba: Bc. Hana Breníková 20

21 V. Oblast péče o seniory Veškerá opatření obsažená ve Střednědobé rozvojové koncepci sociálních služeb jsou velice finančně nákladná a město Plzeň si nemůže dovolit je financovat výhradně ze svých zdrojů. Jedinou cestou se jeví partnerství města s Plzeňským krajem, případně využití aktuálních výzev operačnívch programů fondů ESF. Významným počinem města a RDC TOTEM bylo otevření Domu napříč generacemi v Kaznějovské 51, Plzeň s nabídkou sociálně aktivizačních služeb pro seniory a širokým spektrem kulturních aktivit. Objekt původně v majetku města Plzně byl darován Totemu. Podle nám dostupných informací v roce 2010 zahají provoz tyto zařízení: Domov pro seniory ve Vejprnicích provozovatel Baculus o.s. Cíl: Zvýšení množství poskytovaných sociálních služeb Opatření: Výstavba Domova pro seniory a Denního stacionáře FÁZE: Zpracování projektové dokumentace SPLNĚNO FÁZE: Žádost o vydání územního rozhodnutí V REALIZACI 1 mil. Kč Vlastní zdroje MÚSS Plzeň Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Chuchler 21

22 VI.Oblast péče o cizince VI.I Zrealizované cíle a opatření Cíl: Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit Opatření: Zajištění poradenství a terénní sociální práce poradenské středisko Poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro cizince (ambulantní formou) 2. účast na setkávání k problematice poradenství pro cizince Občanská poradna Plzeň, o.s. 1.1 poskytnuté konzultace pro cizince účast na zorganizovaných setkáních strategický plán zapojení Občanské poradny Plzeň, o.s. do plánovaných aktivit pro cizince Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Dvořáková 22

23 Cíl: Poradenstvím přispět k lepší orientaci cizinců ve své sotuaci, zlepšit integraci cizinců na místní úrovni Opatření: Odborné sociální poradenství cizincům 1. Realizace projektu Integrace cizinců na území města Plzně, podpořeného Magistrátem města Plzně (od ) 2. Dokončení projektu Mobilní služby pro imigranty (poradenství 1x za 14 dní, aktivity směřující k integraci na trh práce), skončeno , program OPRLZ, Evropský sociální fond + státní rozpočet 3. Poskytování sociálních služeb ze zdrojů MPSV (1x týdně poradenství), dotace Projekt byl víceletý a byl realizován ve více krajích, nemáme tedy zmapované náklady přímo na Plzeň Projekt byl celorepublik ový, nemáme zmapované náklady pouze pro Plzeň OPU 1. sociální a právní poradenství - aktivity 1.,3. důraz kladen na jazykovou vybavenost pracovníků a na možnost využití bezplatné služby právníků OPU (konzultace zjm. cizineckého zákona). celkem cca 45 klientů (období ) 2. Brožura Mobilní služby pro imigranty výstup projektu OPRLZ, shrnutí činností OPU v krajích Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Bobysudová (původní realizátorka, Lucie Machalová nastoupila na mateřskou dovolenou) 23

24 Cíl:Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit Opatření: Zvýšení informovanosti o nabídce sociálních služeb pro cizince Propagační materiál o konkrétní nabídce jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb pracujících s cizinci v různých jazykových mutacích. : ,- KČ Zdroje: MVČR, Město Plzeň Město Plzeň Město Plzeň v rámci projektu z MV ČR Integrace cizinců na úrovni samosprávy města Plzně řešení problematiky osob migrujících za prací vydalo v lednu 2009 informační brožurku pro cizince. Tato brožura obsahuje základní informace a kontakty na instituce v Plzni, a to z oblasti: - pobytu v ČR - zaměstnávání - zdravotnictví - sociálních služeb pro cizince - systému sociálních dávek - školství a kultury - dopravy - bezpečnosti brožury: ks Jazykové mutace: Anglický jazyk Vietnamský jazyk Mongolský jazyk Ruský jazyk Ukrajinský jazyk Bulharský jazy2 Brožury distribuovány na veřejné instituce v Plzni, do NNO, přístupny na webu města: Kontaktní osoba: Mgr. Alena Hynková 24

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení AMOS-HAVÍŘOV z. s. Navazuje na bohatou a úspěšnou historii občanského sdružení Občanské sdružení vzniklo na začátku roku 2004 se zaměřením na podporu rozvoje lidských zdrojů, sociální integraci a rovných

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015-2018 Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: PRSS Šluknovského výběžku 2014-2017

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ Vznik Centra zahájení činnosti duben 2009 financování: 1. 4. 2009-30. 6. 2015 Evropský

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň 1 Obsah: I. Smysl realizačního plánu, jeho naplňování a kontrola... 3 II. Struktura realizačního plánu... 4 III. Cíle a opatření společné více oblastem

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více